MIDDELNEDERLANDSE GEOGRAFIE: REGISTER R-S-T

 

 

 

r s, z. Rodenrise.

r s, z. Rodenrise. (DBNL)

R .

R; monnik, vroeger deken 10.

R; aartsbisschop van Keulen. 383.

R; schout van Drente. 460, 461. —, kanunnik van St. Mauricius te Hildesheim, kapelaan van den kardinaal-legaat Koenraad. 202. —, prior van het Hospitaal van Jeruzalem in Engeland. 57. —, kardinaal-diaken van St. Maria in Cosmidin. 114.

R(aymond), graaf van Toulouse. 123.

Raa of Rade (Rathe, Rode), bij Steenderen. 142, 298.

Raait. Zie: Raalte.

Raalensis terminus , in pago Cenomannico , Rahay 5 , 1 .

Raalt • 1123 • Zw D

Raalt [probably 1123] Raalte Ov

Raalte, Raait, in Salland 478, 541; Bernirus van 541.

Raalte (Raelt), in Salland; priester te. Zie: Albert.

Raalte, Raelte, in Salland 426.

Raalte, Ralte, in Salland 193, 414—415, 427; Schout van 415.

Raalte (Raait). 286.

Raalte (facs.) [Raalte : Ov]

Raalte (Raelt), in Salland; priester te. Zie: Albert.
Rabodoscote. 52.
Randerzijl (Randerzile), ten N . van Deventer. 337, 395, 404.
Ratisponensis. Zie: Regensburg.
Ratzeburg, ten Z. van Lubek; bisschop van. Zie: Isfrid.
Raven, tusschen Utrecht en Jutphaas. 144 230.
Ravensberg (Ravenesberghe), in Westfalen, met de hoofdstad Bielefeld; graven
van. Zie: Otto, Herman, Lodewijk.
Ravenswaay (Ravenswade), in de Betuwe. 512.
Reading (Rading), ten W . van Londen; Benedictijner abt van. 44.
Rheden (Rethen), in de Veluwe. 257, 258.Redere, onder Dalfsen. 355.
Redic-hem (Radinchem), onder Culenborg. 199*.
Redingstete, in het gebied van Bremen. 387.
Rees (Ressensis ecclesia), aan den Rijn boven Emmerik. 444.
Regensburg. 139. , (Ratisponensis), bisschop van. Zie: Koenraad. , bisschop van, kanselier van het keizerlijke hof. 237.
Reichenau (Augiensis), Benedictijner abt van. 439.
Reyerscop (Reynerscoep), in de gemeente Veldhuizen, ten W . van Utrecht. 110, 116.
Reimerswaal (Reimarswale), op Zuidbeveland. 331.
Reims (civitas Remensis). 453.
Rhenen (Reine, Rienen, Rene, Renen). 58, 134, 202, 259, 282, 305*.
Renoyerbosch (Bosg), aan de Linge ten O. van Leerdam. 64, 248.
Resta. Zie: Avereest.
Rienen. Zie: Rhenen.
Riga. 168.
Ringenberg (Ringelberge), ten Z. van Bocholt, in Westfalen. 240, 469.
Rithem, op Walcheren. 466.
Roergouw, in de Rijnprovincie. 93.
Roer-mond (Ruremunde), Cistercienser klooster te. 177. , abdis van. Zie: Richardis.

RAALTE [Raalte : Ov] / Raalt • 1123 • Zw D GYS

Raamsdonk [ NB ] 1830-1997

Raamsdonk, Raemsdonc 177, 192.

Raaphorst (Raphürst), Diederik van. Zie: Diederik.

Raaphorst (facs.) [Wassenaar : Zh]

Raaphorst, Raaphurst.Dirk van, ridder 12.

RAAPHORST [Wassenaar : Zh] / Raphorst • 1220 • X B 21 GYS

Rabado fluvius , in pago Calvomontensi , Rabodeau182 , 21 . 33 . 39 .

Rabbert (Rabbertus) van Wotlo. 372, 373.

Rabertus, broeder van Hertger. 252.

Rabodoscote. 52.

Rabodoscote" (facs.) (onb. ± IJselstein : Ut)

RABODOSCOTE" (onb. ± IJselstein : Ut) / de Rabodoscote • 1208 • U SM 818 GYS

Rabodus. Zie: Radbod.

Raboth. Zie: Radbod.

Rada flumen , in pago Senonico 118 , 16 .

Radbod (Ratbotus, Ruotbotó), zoon van graaf Waldger. 112, 119, 132. (Rabodus) van den Berg. 406. (Raboth), bisschop van Noyon. 210. (Rabbodus, Radbodo, Radbodus, Ratbod), bisschop van Utrecht. 97,98, 99, 108, 226. (Radbodus, Rathpodus), aartskanselier. 96, 98.

Rade (facs.) [Steenderen : Gl]

Rade [middle 14th century] Wijnandsrade L

RADE [Steenderen : Gl] / Rothe • 1059 vals 12e • Zu K GYS

Raden, Reden, Gerard van, kanunnik van St.Jan te Utrecht 10, 345, 398.

Raden-burch Rooden-burg bij Zoeterwoude ZH E7

Raden-burch • 1083 vals 12e • Hg B 61

Radenburch. Hecm. 204. O. 1. 89. (1083). Radenburgh. Hecm. 208. O. 1.105. (± 1083). Mel. St. 1, 931. Kadenborch (l. Radenborch). Radenburgherbroeke. Hecm. 204. Mel. St. 1, 932 Kadenburchbroec (l. Radenb.). Radenburgarebroeke. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Radenburgarebroke. O. 1. 88 (1083). Bron: DBNL

Radenburch. Hecm. 204. O. 1. 89. (1083). Radenburgh. Hecm. 208. O. 1.105. (± 1083). Mel. St. 1, 931. Kadenborch (l. Radenborch). Radenburgherbroeke. Hecm. 204. Mel. St. 1, 932 Kadenburchbroec (l. Radenb.). Radenburgarebroeke. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Radenburgarebroke. O. 1. 88 (1083). Rodenburgh bij Soeterwoude. (DBNL)

Radenburch. Hecm. 204. O. 1. 89. (1083). Radenburgh. Hecm. 208. O. 1.105. (± 1083). Mel. St. 1, 931. Kadenborch (l. Radenborch). Radenburgherbroeke. Hecm. 204. Mel. St. 1, 932 Kadenburchbroec (l. Radenb.). Radenburgarebroeke. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Radenburgarebroke. O. 1. 88 (1083). Rodenburgh bij Soeterwoude.

Radenburgarebroke Radenburgera-broek bij Zoeterwoude ZH E7

Radengheim. Zie: Renkum.

Radenputthe • (1205-33) • Berne

Radenputthe" (facs.) (onb. ± Hees-wijk : Nb)

RADENPUTTHE" (onb. ± Heeswijk : Nb) / Radenputthe • (1205-33) • Berne GYS

Radgen-heim [970] Renkum Gld

Radger. 104.

Radinc, Wouter. Zie: Wouter.

Radinc, Bertold, ridder 37; Frederik, knaap 342, 406; Wouter, ridder 37.

Radinc, Radyne, Bertold, knaap, later broeder van het Duitse huis 214, 404; Frederik, ridder 97, 426.

Radinc-heim • 1031 kop. midden 12e • vita Meinwerci, Ka 123

Radinck, Rading, Radync, Redinc, Arnold van, knaap 141; Bartoud, broeder, kommandeur van het Duitse huis te Zandvoort 142; Frederik, ridder 46, 141, 317, 349; Johannes, knaap 141.

Rading (Reding, Radink, Radinc, Radinck, Radingh, Radincg, Radingus, Radien, Radingus, ministeriaal van den bisschop. 367, 397.

Rading, Frederik. Zie: Frederik. 1 —, Hugo. Zie: Hugo; Pelgrim. Zie: Pelgrim; Wouter. Zie: Wouter.

Radini. 66.

Rado. 40, 48.

Radobertus. 9, 10.

Radolf (Radulfus). 44, 47. (Radolfus). 75. (Radolfus, Radolphus, Ratolfus, Ruodolfus), kanunnik, 231, 232, 235, 256. (Radulfus), priester en kanunnik van St. Marie te Brugge. 265.

Radulphus. Zie: Rudolf.

Raduuardus, advocaat van het klooster Werden 508.

Radwardus Cordinge, olderman van Groningen 166.

Raedbrectus. 23.

Raedonium villa , in dioecesi Carnotensi 197 , 8 .

Raes, Nicolaas, broeder 321.

Raet, Hendrik 283.

Raetgen [1645] Reutje L

Ragembaldus, Domproost. 111.

Raginaldus, thesaurier van het kapittel van St. Maarten te Tours. 437.

Ragusa, Ragusinus, aartsbisschop van 533.

Railhiez , Ralhies , locus ad Sambram fluvium , in pago Hanoniensi , Rahelies 169 , 3 ; 212 , 1 .

Rainer, graaf, schoonvader van graaf Ncvelung. I I O.

Rainerius, diaconus cardinalis S. A d r i a n i. 450.

Rame-lo • 1195 • De

Ramele (facs.) [Raalte : Ov]

Ramele, Ramulo, onder Raalte 414; Dirk van, ridder 414—115; Engelbert van, ridder 414—415; Johannes van 414; Jutta van 414.

RAMELE [Raalte : Ov] / Ramelo • 1195 • De GYS

Ramelo, Engelbert van. Zie: Engelbert.

Ramelo, Ramloe, Engelbert van 516, 531.

Ramesberg, Gerard van, ridder 205, 327.

Ramesberge, Rutger van, ridder 14.

Ramp, A r n o l d. Zie: Arnold.

Ramp, Arnoud.Zie: Arnoud.

Rampo van Maselant 213.

Rampoise, Dirk 88.

Ramuardus, schout. 311.

Rande (Ratenen, Rathnon). 187, 202.

Rande (facs.) [Diepen-veen : Ov]

Rande, Randen, ten N.van Deventer 413 n.1); Rudolf van 414.

RANDE [Diepenveen : Ov] / Rathnon • 1046 kop. midden 12e • U B 43, 30 v° / Ratenen • 1059 vals 12e • Zu K / Ratnen • midden 12e • D W RH9, 61 v° / REEST (rivier op de grens van Drente en Overijsel) / Reste (gen.) • 1176 kop. begin 15e • As D 3 r° / Resta • 1181 kop. begin 15e • As D 10 r° GYS

Randenbruke, Everard van, leenman van den Utrechtschen Dom 3.

Randenrode, vrouwe van 177.

Randerath, Runderade, in de Rijnprovincie 440.

Randerbroek 414.

Randerode (Randenrode), Beatrix van. Zie Beatrix. —, Diederik. Zie: Diederik; Gerard van. Zie: Gerard; Jutte van. Zie: Jutte.

Randerzijl (Randerzile), ten N. van Deventer. 337, 395, 404.

Randerzijl, bij Deventer 392.

Randolf, zoon van Benneke van Walde, ministeriaal van den bisschop. 423. (Randolfus). 439.

Randolf (Randulfus, Randolfus). 44, 55, 64.

Randolfus, zoon van Everhard de Curia burger van Zwolle 221.

Randwijk, Rinwic, tgo. Wageningen 159.

Randwijk (Rinwich). 159.

Randwijk, Randwijc, Rcnwiic 378, 348; Willem van, ridder 418.

Rangouue. 145.

Ranneken, Stanneke, Hugo, schepen van Geertruidenberg 237—238.

Rans-dorp [ NH ] 1830-1921

Ranum (facs.) [Winsum : Gr]

RANUM [Winsum : Gr] / Renon • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r° / Renon • 1e kwart 12e • D W IX a 1 b, 5 r° / Renun • eind 11e • D W IX a 1 b, 23 r° GYS

Raocare. 4.

Rapa, Alardus. Zie: Adelhard.

Rapeken, Hendrik. Zie: Hendrik.

Raphorst • 1220 • X B 21

Rapijn, bij Linschoten 244.

Rarobaccus rivulus , in silva Arduennensi 29 , 3 .

Rarug-hem W070

Raskwerd (facs.) [Baf-lo : Gr]

RASKWERD [Baflo : Gr] / Riazuurğ • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v° / Reisuurğ • eind 11e • D W IX a 1 b, 22 v° GYS

Rastede, Koenraad van. Zie: Koenraad.

Rastivale , villa S . Dionysii in pago Cenomannico , Estival 33 , 42 . 44 .

Rataldus. Zie: Rathold.

Ratbod. Zie: Radbod.

Rateles, Ratels, ten Z.van Oudewater 320, 343.

Rateles, ten Z.van Oudewater 294 n.1), 303.

Ratelin. 94.

Ratenen • 1059 vals 12e • Zu K

Ratenen. Zie: Rande.

Rathe [996] Rha Gld

Rathe. Zie: Raa.

Rathi W489

Rathnon [1046] Rande Ov

Rathnon • 1046 kop. midden 12e • U B 43, 30 v°

Rathnon. Zie: Rande.

Rathold (Rataldus, Ratholdus), bisschop van Straatsburg. 71, 90.

Rathpodus. Zie: Radbod.

Ratisbona. Zie: Regensburg.

Ratispona. Zie: Regensburg.

Ratisponensis. Zie: Regensburg.

Ratmen [1330] Rat-hem Gld

Ratmer, dientman van St.Pantaleon te Keulen 509.

Ratnen • midden 12e • D W RH9, 61 v°

Ratzeburg, ten Z. van Lubek; bisschop van. Zie: Isfrid.

Rauching (Rauchingus, Rohing, Rohingus) 1, 28, 29.

Rauene • (± 1220) • U O 131

Rauenesvvade. Zie: Ravenswaay.

Raueneswade • 1139 kop. 14e • U O 1, 59 r°

Rausedum locus , in pago Tellao 109 , 14 .

Rauwerder-hem [ FR ] 1830-1984

Raven (facs.) [Jutfaas : Ut]

Raven, tusschen Utrecht en Jutphaas. 144f 230.

RAVEN [Jutfaas : Ut] / Rauene • (± 1220) • U O 131 GYS

Ravenger (Rauengerus) van Herdingfelde, pastoor. 253. (Rauengerus), proost. 204.

Ravenoldus (Rauenoldus), kanunnik. 268.

Ravensberg, Otto van 28.

Ravensberg, Herman graaf van. Zie: Herman.

Ravensberg (Ravenesberghe), in Westfalen, met de hoofdstad Bielefeld; graven van. Zie: Otto, Herman, Lodewijk.

Ravenser, Eng.184 n.2).

Ravenswaai (facs.) [Maurik : Gl]

RAVENSWAAI [Maurik : Gl] / Raueneswade • 1139 kop. 14e • U O 1, 59 r° GYS

Ravenswaay, Ravenswade, 215 n.1); Jan van, dominus 108; Surmundus van, dominus 108.

Ravenswaay (Ravenswade), in de Betuwe. 512.

Ravenswaay (Raueneswade). 338, 448.

Ravenswade [1139] Ravenswaaij Gld

Ravenswade, Alard van. Zie: Adelhard.

Rawerd [1329] , Rauwert [1427] Rauwerd Fr

Rawerth [1441] Raard Fr

Razo, ministeriaal van Bentheim. 363. ministeriaal van den bisschop van Munster. 370. van Treth, broeder van Wezelo. 258. —, kanunnik, later deken van Oudmunster. 253, 256, 258. 268.

Razo van Curtreze. 29.

Razo, Raso 508; dienstman van St.Pantalon te Keulen 510; meier van Süchteln 509.

Rcingerd, servus. 46.

Re-lant • 1186 • Nijvel, S D 475

Reading (Rading), ten W. van Londen; Benedictijner abt van. 44.

Reatinus.Zie: Rieti.

Reatum, 529, 534.

Rec omgeving Dorestad UT Kün 2

Rec omgeving Dorestad UT Kün U2

Rec • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Rec" (facs.) (onb. ± Maurik : Gl)

REC" (onb. ± Maurik : Gl) / Rec • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Rechteroe, Everard van. Zie: Everard.

Reckinc, Folkwijn 411.

Reclinatorio.Zie: Marquette.

Reclo (Freckloo). 143, 298.

Rectem [1297] Rectum Ov

Rectum, Rotman 317.

Redam, Bcrnhardus van, knaap 327.

Redan (villa) W198

Redan-burg • 1089 • ed. DB, p. 297, 298

Redbald, servus. 46.

Rede • 1e kwart 13e • P L 9534, 148 r°, 149 r°

Rede • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 133 r°, 134 r°

Rede, Reden.Zie: Raden en Rhede.

Rede. Zie: Rhede.

Reden • 1225 • U B 416

Reden (facs.) [Reden : Gl]

Reden, Hendrik van, ridder 180.

REDEN [Reden : Gl] / Rethen • 1059 vals 12e • Zu K / Rethen • 1212 • Zu K / Redhe • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 133 r°, 134 r° / Rede • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 133 r°, 134 r° / Rethe • 1217 • Ar N / Reden • 1225 • U B 416 GYS

Reden. Zie: Rheden.

Reden. Zie: Riede.

Reden-burg • 1089 • ed. DB, p. 297, 298

Redenborg • 1173 • S Z 12

Redenburc • (1111-15) • S A

Rederbrokc, Coenraad van 327.

Redere, onder Dalfsen. 355.

Redestonensis, bisschop van 494.

Redestonensis.Zie Rodosto.

Redeze [1398] Rheeze Ov

Redger, servus. 46.

Redh [11thcentury], Rith [12 th century] Reeth Gld

Redh • eind 11e • Ab 902, 1 r°

Redhe • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 133 r°, 134 r°

Redhen. Zie: Rheden.

Redi in Walda W226, W228, W231

Redi in UUalda • begin 11e • D W IX a 1 b, 5 r°

Redi • eind 11e • D W IX a 1 b, 5 r°

Redi in UUalda • eind 11e • D W IX a 1 b, 5 v°

Redichem (Radinchem), onder Culenborg. 199.

Redinc, Rethinc), Bartold. Zie: Bertold.

Redinc.Zie: Radinck.

Redincghem. Zie: Renkum.

Redinchem, Wenemar van 213.

Redinchem. Zie: Renkum.

Redinchghem. Zie: Renkum.

Redingstete, in het gebied van Bremen. 387.

Redualdo. 23.

Redulf, servus. 46.

Ree. 42.

Reek [ NB ] 1830-1942

Reenderen (Hrenheri), bij Brummen. 49.

Rees (Ressensis ecclesia), aan den Rijn boven Emmerik. 444.

Rees, Ressa, Ressensis, kerk van 525; proost van 136.

Rees (Resse), Bernard van. Zie: Bernard.

Rees a/d Rijn 294 n. 1).

Rees, Resse 566; Kreis 117 n.2), 318 n.3).

Reest (facs.) (rivier op de grens van Drente en Overijsel)

Reest (facs.) (rivier op de grens van Drente en Overijsel)

Reest (Reeste, Resta, Reste), rivier. 434, 452, 453.

REEST (rivier op de grens van Drente en Overijsel) / Reste (gen.) • 1176 kop. begin 15e • As D 3 r° / Resta • 1181 kop. begin 15e • As D 10 r° GYS

Reeste. Zie: Reest.

Reet (facs.) [Elst : Gl]

REET [Elst : Gl] / Redh • eind 11e • Ab 902, 1 r° / Rede • 1e kwart 13e • P L 9534, 148 r°, 149 r° / Rith • 1e kwart 13e • P L 9534, 148 r°, 149 r° GYS

Refnulf. 46.

Refta villa in silva Arduenna , Recht 29 , 4 . 5 .

Regencenhuve" (facs.) [Linne : Lb]

REGENCENHUVE" [Linne : Lb] / mansum unum qui uocatur Regencenhuue • 1212 • D Kp 22 GYS

Regensburg, Ratisponensis, bisschop van 581.

Regensburg, bisschop van 349 n. 2).

Regensburg (Ratisbona, Ratispona). 224, 225, 230.

Regensburg. 139; (Ratisponensis), bisschop van. Zie: Koenraad; bisschop van, kanselier van het keizerlijke hof. 237.

Regewiza, custos van Vreden 523.

Regewizza, custos van Vreden. 175.

Regimosetum praedium , in pago Mosariorum 177 , 49 .

Reginald, aartsbisschop van Armagh 16 n. 1).

Reginaldus Reybaldsz.van Groningen, koopman 78.

Reginardus. 199.

Reginbert, zoon van Thiatlind. 44. (Reginbertus), praefect, vader van Gerbert. 114. (Reginbertus), abt van Echternach. 203, 204.

Reginhard (Reginhardus). 202. (Reginhardus), kapellaan. 159.

Reginhelm. 77.

Reginlind, vrouw van Liudulf, moeder van Ricger. 74.

Reginold. 69.

Regiodola praedium in curte Decima , Réol 147 , 25 .

Regione Fresonum (Frosonum), Tyelle (pagus) F580

Regione Fresonum Friefurt F594

Regione Fresonum F598

Regione Fresonum, Leonspiclege F527

Regione Fresonum, Catuvurt F594

Regione Fresonum, Sahsingen-heim (villa) F574

Regione Fresonum, Getolfeim (locus) F514

Regione Frsesonum (Frosonum), Wisaha (pagus) F513

Regione Fresonum, Texalmore (locus) F514

Regione Fresonum, Gaddingen-heim (villa) F588

Regione Fresonum, Sahsen-heim (villa) F594

Regione Fresonum Scutnvorft F594

Regione Fresonum, Hunergewe (pagus), Mitilisten-heim (villa) F573

Regione Fresonum , Federfurt (villa) F581

Register der voor dit onderzoek gebruikte woorden en plaatsnamen. Bron: DBNL

Rehlingen, Redlingen, aan de Moezel 452°.

Rehten (lees: Vehten), Gijsbert van. Zie: Gijsbert.

Rehxnam [875] Ressen Gld

Rehxnam (acc.) • 875 kop. ± 1191 • Ab Vc 4 v°

Reichenau (Augiensis), Benedictijner abt van. 439.

Reichswald, nemus imperii 439—440.

Reide in Walde W482

Reide • midden 12e • D W RH9, 66 v°

Reiden. Zie: Rheden.

Reider-land (facs.) [Finsterwolde : Gr]

REIDERLAND [Finsterwolde : Gr] / Hriadi • 10e • D W IX a 1 a, 24 r° / Hredi • 10e • D W IX a 1 a, 24 v° / Hredi • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 15 r° / Hriade • 11e • D W IX a 1 a, 20 r° / Hriedi • begin 11e • D W IX a 1 b, 5 v° / Redi • eind 11e • D W IX a 1 b, 5 r° / Reidi • midden 12e • D W RH9, 66 v° / Reide • midden 12e • D W RH9, 66 v° GYS

Reiderwalde W488

Reiderwolde (facs.) [Finsterwolde : Gr]

REIDERWOLDE [Finsterwolde : Gr] / Redi in UUalda • begin 11e • D W IX a 1 b, 5 r° / Redi in UUalda • eind 11e • D W IX a 1 b, 5 v° / uppan UUalda • begin 11e • D W IX a 1 b, 5 v° / de Reide in Walde • midden 12e • D W RH9, 66 v° / de Reidi et Walde • midden 12e • D W RH9, 66 v° / in Reiderwalde • midden 12e • D W RH9, 66 v° GYS

Reidi • midden 12e • D W RH9, 66 v°

Reidi W483

Reiger (Reyger), Arnoud. Zie: Arnoud. »—, Diederik. Zie: Diederik; Otto, Zie: Otto.

Reigerbos, Reygherbusch, ten Z.van de Bijlmermeer 358, 442-443.

Reigere, Diederik. Zie: Diederik.

Reigersbos 442.

Reigerus van IJselmuiden 195.

Reignardus, proost. 402.

Reiman, Gelmer, rationalis van Groningen 166, 309.

Reimar (Reimarus, Reymarus), kanunnik van Oudmunster, verwant aan proost Wouter. 79, 80, 109, 129, 142, 144, 197. (Reymarus, Reinier), kanunnik van St. Marie. 11, 24. (Reimarus), scholast van Oudmunster. 161. (Reimarus, Reymarus, Reinmarus, Remarus), proost van St. Pieter, officiaal van den elect. 217, 228, 231, 236, 249, 280, 281, 287, 288, 297, 300, 301, (302,) 306, 311, 315, 328, 330, 332, 333, 334, 336, 338, 341, 347, 372, 381, 383, 385, 388, 389, 391', 399, 418, 419, 447, 476, 484, (489,) 494, 504.

Reimar, Reymarus, Remarus, proost van St.Pieter te Utrecht en omciaal 's Hoofs van Utrecht 386.Wedege, schepen van Oudewater 611.

Reimar, Reymarus, Remarus, monnik van Prüm, plebaan van de kerk te Arnhem 147, 174; proost van St. Pieter te Utrecht 15—16.

Reimar (Reimarus), kanunnik. 338, 339. (Reimarus), proost van St. Jan. 341.

Reimar, Reymarus, proost van St.Pieter te Utrecht 16.

Reimarswal • 1204 • S D 501

Reimberd (Reimberdus) van Stavere. 165.

Reimbert, Rembertus van Stockum,

Reimbold (Reimboldus, Reymboldus, Reinboldus, Reynboldus, Raymboldus, Reiboldus,

Reimbold (Reimboldus) van Ysenburg. 63. (Reimboldus) van Thile. 254, 255. (Reimboldus) Bose, klerk. 253. (Remboldus), kanunnik ten Dom. 56. Zie: Reinoud. (Reimboldus), kanunnik van St. Pieter. 210. (Reimboldus, Reinboldus, Reymboldus, Remboldus), kanunnik van St. Marie. 129, 205, 307, 323, 330, 476, 498.

Reimers-dorp (facs.) (verdwenen, op het voormalige ei-land Wulpen)

REIMERSDORP (verdwenen, op het voormalige eiland Wulpen) / Reinboldskerca • 1213 • S D 524 GYS

Reimerswaal (Reimarswale), op Zuidbeveland. 331.

Reimerswaal, Reymerswale, Boudewijn van, ridder 462.

Reimerswaal, Reimereswale, Nicolaas van 5.

Reimerswaal (facs.) (bij Ierseke : Zl, verdronken in 1530)

REIMERSWAAL (bij Ierseke : Zl, verdronken in 1530) / Reimarswal • 1204 • S D 501 / Reimerswala • 1214 • S D 526 GYS

Reimerswala • 1214 • S D 526

Reimpsdorpe • 1202 • Wd VI 6

Reimpsdorpe" (facs.) (onb., prov. Antwerpen of Noordbrabant)

REIMPSDORPE" (onb., prov. Antwerpen of Noordbrabant) / Reimpsdorpe • 1202 • Wd VI 6 GYS

Reims (Remi), 273, 276.

Reims, Remis, Johannes van, kanunnik te Luik 298, 339, 342, 348, 350.

Reims (civitas Remensis). 453.

Reinald, Reinaldus, Reynoldus d'Argentael,

Reinald, Reynaldus, Reynardus, Re(y)noldus,

Reinaldus. Zie: Reinoud.

Reinard (Reinard), parochiaan te Limmen. 25.

Reinardus van Melin. 257.

Reinbodashuson W322

Reinbodashuson • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v°

Reinbodashuson" (facs.) (onb., prov. Groningen)

REINBODASHUSON" (onb., prov. Groningen) / Reinbodashuson • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v° GYS

Reinbold (Reinboldus), ministeriaal van Bentheim. 363. (Reinboldus), ministeriaal van den bisschop van Munster. 370. (Remboldus), kanunnik ten Dom te Paderborn. 343. (Reinboldus, Remboldus), kanunnik, ook kameraar van St. Pieter. 433, 453- (Reimbaldus, Reimboldus, Reinboldus, Remboldus), deken van St. Marie, kameraar van den bisschop. 453, 457, 4^o, 461, 469.

Reinboldskerca • 1213 • S D 524

Reinboldus.Zie Rembold.

Reindo, priester van Lieuwerderwolde 376 —377.

Reinelmus, ministeriaal van den bisschop. 264.

Reinerus (Reynerus) van Dolre, broeder van Hugo, vader van Americus. 437, 441, 443, 446; burger van Stavoren, 412. V u r i c h, kanunnik van St. Pieter. 408, 417, 418; kanunnik ten Dom, proost van Antwerpen. 390, 394, 417, 418.

Reinfrid, (Remfridus) van Junne. 280, 281. (Reinfridus), mr; kanunnik van Oudmunster. 161.

Reinfried (Reinfridus). 277.

Reinge Calbatere 10.

Reinger. 190.

Reinher (Reinherus). 66.

Reinier (Reijner), parochiaan te Limmen. 25. (Reinerus). 144. (Renerus), smid. 47. (Reinerus) van Oostkerke. 31. (Renerus), kloosterbroeder van Bornhem, notarius. 157. (Reinerus), scriptor of notarius van den hertog van Lotharingen (Brabant). 18, 20. (Reynerus), kanunnik ten Dom. 50. (Reynerus, Reinerus), kanunnik van St. Pieter. 476, 497; kanunnik van St. Marie. Zie: Reimar. (Reynerus, Reinerus), kanunnik van St. Pieter. 476, 497. 107, 109.

Reinier, Rainerius, Reinerus, Renerus,

Reinier, Rainerius, Reinerus, Reynerus,

Reinier, Reinerus, Reynerus, Reinherus,

Reinmar, meier van het Domkapittel in den hof te Hees. 340.

Reinnerus, ministeriaal van den bisschop. 367; consul van Utrecht. 467.

Reinoldus. Z i e : Reinoud.

Reinoud (Raynoldus), zoon van vrouwe Wyften, burger te Utrecht. 497. (Reinoldus), kanunnik ten Dom. 56. (Reimboldus, Reinnoldus), custos van den Dom. 197, 205.

Reinoud, Reynoldus Boltus 433.

Reinoud (Reinoldus, Reynoldus), kanunnik. 256, 268. (Reinaldus), kanunnik van St. W a l b u r g te Zutfen. 448. (Reinaldus), aartsbisschop van Keulen. 407.

Reinpoto de Bütteberk. 130.

Reinre, Meinricus van. Zie Meinricus.

Reinwic • midden 12e • vita Meinwerci, Ka 71

Reinzo, meier van het Domkapittel in den hof te Hees. 345. van Angerhem, ministeriaal van den graaf van Gelre. 296.. 202.. 202. — van Vene. 173. van Vene. 257.

Reis-heim (villa) / Ric-heim Ego wolfbraht et Giso et muntwrfi entigis in pago fresonum tradimus ad scm Bon. in Reis-heim XV boum terram, et in baldratinge V boum terram in pago Ostrahe quicquid proprietatis habui in terris, agris, pratis, mancipiis, domibus et familiis. Ik Wolfbraht en Giso en Muntwrfi Entigis, wij schenken aan St. Bonifatius in de Friese gouw in Reitsum grond voor 15 runderen, en in Baldratinge grond voor 5 runderen, in de gouw Ostrahe al wat ik in bezit had aan landerijen, akkers, weiden, horigen, huizen en inwoners.

Reis-heim Ego wolfbraht et Giso et muntwrfi entigis in pago fresonum tradimus ad scm Bon. in Reis-heim XV boum terram, et in baldratinge V boum terram in pago Ostrahe quicquid proprietatis habui in terris, agris, pratis, mancipiis, domibus et familiis. Ik Wolfbraht en Giso en Muntwrfi Entigis, wij schenken aan St. Bonifatius in de Friese gouw in Reitsum grond voor 15 runderen, en in Baldratinge grond voor 5 runderen, in de gouw Ostrahe al wat ik in bezit had aan landerijen, akkers, weiden, horigen, huizen en inwoners. / Ego dithgilt tradidi ad scm Bon. in pago Ostrache in villa nuncupata bonfurt terram X boum et quamdiu vivam censum VI unciarum inde persolvam vel XX pallia. Ik Dithgilt heb aan St. Bonifatius geschonken in de gouw Oostergo in het dorp genaamd Bonewirt grond voor 10 runderen, en zolang ik leef zal ik daar aan belasting 6 ons of 20 mantels betalen. / Ego Rudolf trado ad scm Bon. in provincia Fresonum in villa que dicitur walt-heim que constructa est in pago Ostrache terram XII boum et quicquid in terminis eiusdem ville habere potui. Ik Rudolf schenk aan St. Bonifatius in de Friese provincie in het dorp genaamd Walt-heim wat gebouwd is in de gouw Oostergo grond voor 12 runderen en al wat ik binnen de grenzen van datzelfde dorp kon hebben. / Ego in dei nomine Bubo de Fresia dono atque trado sco Bon.ad fuldense monasterium in pago Ostrache in marcha Runwerde quinque boum terram quam mihi Helmsuint manu sua in hereditatem contradidit cum ceteris bonis ad hoc pertinentibus et familiis. Ik in Godes naam Bubo de Fresia geef en schenk aan St. Bonifatius van het klooster te Fulda in de gouw Oostergo in de mark Runwerde grond voor 5 runderen die Helmsuint mij eigenhandig als erfgoed overgedragen heeft, met overige goederen hierbij toebehoren en inwoners. / Ego in dei nomine Sigerep tradidi sco Bon. in pago Ostrache in villa que dicitur werba partem terre ad pabulum VI animalibus. Ik in Godes naam Sigerep heb aan St. Bonifatius geschonken in de gouw Oostergo in het dorp genaamd Werba een deel grond waarop 6 dieren kunnen grazen. / Ego Wolfbraht de fresia tradidi ad scm Bon. bona mea in Ric-heim XV boum terram, et in baltratingen V iugera, in pago Osterihe IIII iugera cum mancipiis. Ik Wolfbraht van Frisia heb aan St. Bonifatius geschonken mijn goederen in Reitsum, voor 15 runderen grond, en in Baltratingen 5 morgen land, in de gouw Oostergo 4 morgen land met horigen. / Dithart tradidit sco Bon. in colle dicitur Osterihe […]. Dithart heeft aan St. Bonifatius geschonken op de heuvel genaamd Osterihe […]. / Item Reginhart trad. sco Bon. in pago Osterriche in villa nuncupata Metwid terram XII boum. Et in alia villa que dicitur Ringes-heim terram unius bovis et in villa tercia que vocatur Echmari terram duorum boum et dimidium. Evenzo heeft Reginhart aan St. Bonifatius geschonken in de gouw Oostergo in het dorp genaamd Groot Meddert grond voor 12 runderen. En in een ander dorp genaamd Rinsumageest grond voor één rund en in het derde dorp genaamd Echmari grond voor anderhalf paar runderen. / Volbraht et filius eius Isprant trad. sco Bon. bona sus in pago Ostroh in villa Baltremodorf terram X boum sicut apud illes mos dicendi est apud nos vero X iugera. Volbraht en zijn zoon Isprant hebben aan St. Bonifatius geschonken hun goederen in de gouw Oostergo in het dorp Baltremodorf, grond voor 10 runderen zoals bij hen de gewoonte is, bij ons is dit zeker 10 morgen land.

Reis-heim / Ric-heim Reitsum FR Kün W27 W130 ; Reis-heim F652

Reis-heim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Reisham, in pago Fresonum Reitsum

Reisuurd • eind 11e • D W IX a 1 b, 22 v°

Reisvurd W404

Reisvurd, Retzvord [ 10th, 12th century] Rasquert Gr

Reitsum (facs.) [Ferwerdera-deel : Fr]

REITSUM [Ferwerderadeel : Fr] / Richeim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Reisheim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Reitwart van Marbroech, Gelteld, ingezetene van Drechterland 554, 556, 559.

Reizo, kameraar van den bisschop. 408.

Reke [13thcentury] Rekken Gld

Rekere (facs.) (waterloop tussen Alkmaar en de Zijpe)

Rekere (Richara), rivier. 232.

REKERE (waterloop tussen Alkmaar en de Zijpe) / Richara • 1094 • ed. DB, p. 344 GYS

Rekere. Hecm. 209. O. 1. 105. (± 1083). De Reker bij Alkmaar.

Rekere. Hecm. 209. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Rekere. Hecm. 209. O. 1. 105. (± 1083). De Reker bij Alkmaar. (DBNL)

Rekese, vrouw van Hendrik van Amersfoort. 166, 167.

Relant, Reilande [end 12th century] Ril-land Zl

Remagen Remagen, Mittelrhein, Landkreis Ahrweiler

Remagen, a/d Rijn 250 n. 4).

Rembahc Rheinbach

Rembeke. Zie: Retbeke.

Rembold, Reinboldus, Remboldus, deken en proost van St.Marie te Utrecht en Domdeken 519, 521, 524.

Rembolding (facs.) [Zenderen : Borne : Ov]

REMBOLDING [Zenderen : Borne : Ov] / mansus Remboldinc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 r° GYS

Remboldus, broeder van Rudolf van Uffelte 615.

Remboldus, Reinoldus, Remboldt, Renboldus), deken, dan proost van St. Marie, Domdeken, kanunnik van St. Pieter en St. Marie. 9—11, 15, 16, 23—25, 30, 33, 34, 37, 44, 46, 47, 49—51, 53—56, 64—68, 70, 71, 79—82, 84, 87, 94, 95, 106, 107, 109, 126, 129, (144,) 148, 161, 174, 179, 183, 190, 196, 197, 199, 205, 206.

Remboldus. Zie: Reinbold.

Remboldus. Zie: Reimbold.

Rembrechten. Zie: Remmerden.

Remeche Remich

Remedius, 12, 13.

Remen, Godschalk van, ridder 404.

Remen, Reme, Dirk van, kanunnik te Munster 544; Godschalk van 134, 544.

Remengvoth, bij Drempt 71.

Remensis pagus , le Rémois 26 , 37 ; 42 , 19 ; 91 , 17 .

Remeris, aartsdiaken van L u i k. 387.

Remfridus. Zie: Reinfrid.

Remfried (Remfridus), kanunnik. 256.

Remger (Remgerus), goudsmid, te Groningen. 417.

Remi. Zie: Reims.

Remigius, ministeriaal van den bisschop. 264.. 18; (Reyningus), abt van Oostbroek. 399, 430, 451.

Remmerden (Rimbrahti), bij Renen. 77.

Remmerden (facs.) [Renen : Ut]

Remmerden, Rembrechten, bij Rhenen 208°.

REMMERDEN [Renen : Ut] / Rimbrahtes • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 41 / Rimbrahti • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v° GYS

Remmerding, Reimerding, goed in Duider 349.

Remorum civitas , Reims 114 , 15 . 41 .

Remst [1356] Oud-Reemst Gld

Remvard (Remvardus). 313.

Ren • 1125 • Bo

Ren-hem • 11e • D W IX a 1 b, 7 v°

Ren-hem W274

Rene • 1169 • U SJ 796

Rene • 1156 • U SJ 3O2

Rene. Zie: Renen.

Renen, Hendrik van. Zie: Hendrik. o

Renen, A r n o l d van. Z i e : A r n o l d. —, Diederik van. Z i e : Diederik; Gerlach van. Z i e : Gerlach; Godfried van. Z i e : Godfried; H e i w i g van. Zie: Heiwig; Hugo van. Z i e : Hugo.

Renen (Hreni, Rene, Renim, Riine). 77, 112, 202, 373.

Renen • 1220 • U Dom 3379

Renen • midden 12e • D W RH9, 61 v°

Renen • 1176 • U SM 441

Renen • 1188 (lees 1178) • U B 149

Renen (facs.) [Renen : Ut]

RENEN [Renen : Ut] / Hreni • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v° / Renim • 944 kop. 2e helft 11e • Um / Rijnen • 1059 vals 12e • Zu K / Ren • 1125 • Bo / Rienen • 1126 kop. midden 12e • U B 43, 51 r° / Rinen • 1145 kop. midden 12e • U B 43, 49 v° / Renen • midden 12e • D W RH9, 61 v° / Renen • 1176 • U SM 441 / Renen • 1188 (lees 1178) • U B 149 / Renen • 1220 • U Dom 3379 / Rene • 1156 • U SJ 3O2 / Rene • 1169 • U SJ 796 GYS

Renen. Zie: Rhenen.

Renensium pagus. Zie: Ryen.

Renere • midden 12e • D W RH9, 61 v°

Renerus, Renyr, castellanus 446; ridder 165.(Reinier), schout 430; kanunnik in Utrecht 515; kanunnik van St.Marie te Utrecht 460; deken van St.Marie te Utrecht 524; subprior van de Jacobijnen te Utrecht 310; knecht van twee kanunniken van Oudmunster te Utrecht 61, 66, 73; pachter te Zennewijnen 112; Calander, mr.345.Iohansz; koopman te Florence 274.van Casule, elect van Cremona 274.van Lawe, raad van Rostock 114.van Vicchio 274.

Renerus, deken der Christenheid te Leuven 384; scholaster van Tongeren 377; zoon van Everburgis 417; zoon van Dirk Leve, burger van Utrecht 273—274. van Veen 369.

Renesse, Renisse, Rinisse, Jan van,

Renesse, Rijtnesse, Jan van, ridder 157, 232, 430, 585.

Renesse [ ZL ] 1830-1961

Renferiae villa , in pago Lemovicino 133 , 41 .

Rengerskerke op Schouwen, Regularissenklooster Bethlehem bij 79, 456.

Rengherus, huis van (Vollenhove) 404.

Renhem. Zie: Renswoude.
Renim. Zie: Renen.
R e n k u m (Radengheim, Redincghem, Redinchghem). 126, 142, 177, 354, 455.
Renoyerbosch (Ruinoierbusc, Runeresbusch, Runoieresbusc). 3 0 1 , 358, 359, 4 0 8 .
Renswoude (Renhem). 147.
Renus. Zie: Rijn.
R e p l o . 29.
Ressen (Rexne). 148*.Resta. Zie: Reest.
Reste. Zie: Reest.
Retfeld. Zie: Rietveld.
Rethen. Zie: Rheden.
Rethon. Zie: Rheden.
R e u t u m ( R i a t n o n ) , bij T u b b e r g e n . 104.
Rexne. Zie: Ressen.
Rheden (Reden, Redhen, Rethen, Rethon). 122, 176, 191, 202.Rhenus. Zie: Rijn.
Riatnon. Zie: Reutum.
Richara. Zie: Rekere.
Richterich (Richterko). 291.
Richterko. Zie: Richterich.
Riede. 207.
Rien. Zie: Ryen.
R i e t v e l d (Retfeld, Rietveit). 301, 374.
Rietveit. Zie: Rietveld.Riine. Zie: Renen.
R y e n ( R i e n , R e n e n s i u m pagus), g o u w . 1, 29, 138.
Rijn ( H r e n u s , R e n u s , R h e n u s ) , r i v i e r . 14, 22, 37, 4 1 , 44, 57, 77, 9 2 , 120, 124,
131, 161*, 191, 2 0 2 , 204, 2 0 8 , 254, 2 8 2 , 292, 401*, 4 0 2 * , 4 2 4 , 4 4 0 .
Rynhare. Z i e : Rinderen.
Rijnharen. Z i e : Rinderen.
R i j n m o n d (Rinesmuthon). 208.
Rijnsaterwoude (Rinsaterwald). 203.
Rijns-burg (Hrothaluashem, R i n a s b u r g , R i n e s b u r g ) . 47, 2 0 3 .
R i j n w i j k ( R i n w i c , R i n w i c h ) . 440*.
Ryswich. Zie: Rijswijk.
Rijswijc. Zie: Rijswijk.
R i j s w i j k ( R i s u u i c ) , i n de N e d e r B e t u w e . 42*.
(Ryswich, Riswich, Rijswijc. 189, 338, 4 4 8 .
Riltorpe. 104.
Rimbrahti. Zie: Remmerden.
Rime. 177.
Rinasburg. Zie: Rijnsburg.
Rinderen (Rijnharen, Rynhare, R i n h a r i , R i n h a r u n ) . 22, 2 3 * , 126, 143, 298.
Rinesburg. Zie: Rijnsburg.
Rinesmuthon. Zie: Rijnmond.
Rinhari. Zie: Rinderen.
Rinharun. Z i e : Rinderen.

Renhem. Zie: Renswoude.

Renhem" (facs.) (onb. ± Renen : Ut)

RENHEM" (onb. ± Renen : Ut) / Hrenhem • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v° / Renhem • 11e • D W IX a 1 b, 7 v° GYS

Renighem. Hecm 191. Renigghem. Hecm. 200, z. Rinighem. Melis Stoke 1, 577 Rimighen. Bron: DBNL

Renighem. Hecm 191. Renigghem. Hecm. 200, z. Rinighem. Melis Stoke 1, 577 Rimighen. Rinnegom bij Egmond. (DBNL)

Renighem. Hecm 191. Renigghem. Hecm. 200, z. Rinighem. Melis Stoke 1, 577 Rimighen. Rinnegom bij Egmond.

Renim • 944 kop. 2e helft 11e • Um

Renim. Zie: Renen.

Renisse [1330] Renesse Zl

Renkum 566.

Renkum, Redinchem, hof te 208.

Renkum (facs.) [Renkum : Gl]

Renkum (Radengheim, Redincghem, Redinchghem). 126, 142, 177, 354, 455.

RENKUM [Renkum : Gl] / Radincheim • 1031 kop. midden 12e • vita Meinwerci, Ka 123 GYS

Renon W222, W286, Renun W407

Renon • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r°

Renon • 1e kwart 12e • D W IX a 1 b, 5 r°

Renon [ 10th, 12th century] Ranum Gr

Renooierbos (facs.) [Beesd : Gl]

RENOOIERBOS [Beesd : Gl] / Runoieresbusc • 1148 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 r° / Runoieresbusc • 1166 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 v° GYS

Renoyerbosch (Ruinoierbusc, Runeresbusch, Runoieresbusc). 301, 358, 359, 408.

Renoyerbosch (Bosg), aan de Linge ten O. van Leerdam. 64, 248.

Rens-burch [ca. 1250-1260] Rijns-burg Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Rensaterwoude.Zie: Rijnsaterwoude.

Renswoude (Renhem). 147.

Renti-lo • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r°

Rentilo" (facs.) (onb. in de Veluwe)

RENTILO" (onb. in de Veluwe) / Rentilo • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r° GYS

Rentinghe, huis in Leggelo 211.

Renuinus, ministeriaal van den bisschop van Munster. 370.

Renum / Rheni fluminis (Reni) de Rijn Kün U1 U48

Renum / Rheni fluminis (Reni) de Rijn Kün 1 48

Renun • eind 11e • D W IX a 1 b, 23 r°

Renus. Zie: Rijn.

Renus. Zie: Rijn.

Renus.Zie: Rijn.

Renwidu W164

Renwiic.Zie: Randwijk.

Renzo, schepen te Doetinchem. 304.

Reomaense monasterium , in pago Tornotrensi , Moulier Saint Jean 113 , 25 ; 125 , 37 .

Reomaus locus , in pago Tornotrensi , Réomé 113 , 26 .

Replo. 29.

Repplikerwerth • 1217 • U SM 830

Repplikerwerth" (facs.) [Jutfaas : Ut]

REPPLIKERWERTH" [Jutfaas : Ut] / Repplikerwerth • 1217 • U SM 830 GYS

Resbacense monasterium SS . Petri , Pauli , Antonii , in pago Meldensi , primo monaster . Ierusalem ap

Resindis, dochter van Hendrik Papinck. 181.

Resse, Johan van 358.

Ressen (facs.) [Bemmel : Gl]

Ressen (Rexne). 148.

RESSEN [Bemmel : Gl] / Rehxnam (acc.) • 875 kop. ± 1191 • Ab Vc 4 v° / uilla Rexnê • eind 11e • Ab 902, 1 r° GYS

Resta • 1181 kop. begin 15e • As D 10 r°

Resta • 1181 kop. begin 15e • As D 10 r°

Resta. Zie: Avereest.

Resta. Zie: Reest.

Reste (gen.) • 1176 kop. begin 15e • As D 3 r°

Reste, Resta, Restina [12thcentury] Avereest Ov

Reste (gen.) • 1176 kop. begin 15e • As D 3 r°

Reste. Zie: Reest.

Resten. Zie: Avereest.

Resten.Zie: Avereest.

Restina.Zie: Averreest.

Retbeke (twijf. ident.) • 1220 • U Dom 3379

Retbeke (Rembeke, Ridbeke), Alfer van. Zie: Alfer.

Retersdorpht Reitersdorf, Mittelrhein, Stadt Bad Honnef, Nordrhein-Westfalen

Retfeld [1156.] Riet-veld ZH

Retfeld. Zie: Rietveld.

Rethbroeke O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Rethbroeke O. 1. 204. (± 1200). ? N. Holland. (DBNL)

Rethbroeke O. 1. 204. (± 1200). ? N. Holland.

Rethe • 1217 • Ar N

Rethen • 1212 • Zu K

Rethen • 1059 vals 12e • Zu K

Rethen. Zie: Rheden.

Rethen. Zie: Rheden.

Retherus, ministeriaal van den Dom te Paderborn. 343.

Rethon [960] Rheden Gld

Rethon. Zie: Rheden.

Reththesclat. P.H. p. 16. Bron: DBNL

Reththesclat. P.H. p. 16. ? N. Holland. (DBNL)

Reththesclat. P.H. p. 16. ? N. Holland.

Retmenne • midden 12e • D W II a 1, 29 r°

Retmenne" (facs.) (onb. in Twente)

RETMENNE" (onb. in Twente) / Retmenne • midden 12e • D W II a 1, 29 r° GYS

Retranchement [ ZL ] 1830-1970

Retwech via in marca Burensa , in pago Mosellano , terminus marcae Osterspay ad Rhenum 170 , 42 .

Reuland, Ruillant, in Luxemburg, heer van 381—382.

Reuro Brederdus, 383.

Reusel [ NB ] 1830-1997

Reutum, Rotmen, onder Ootmarsum 316.

Reutum (Riatnon), bij Tubbergen. 104.

Reutum (facs.) [Tubbergen : Ov]

REUTUM [Tubbergen : Ov] / Riatnon • 10e • D W IX a 1 a, 38 v° / Riednen • midden 12e • D W II a 1, 28 v° GYS

Reuzel (facs.) [Reuzel : Nb]

REUZEL [Reuzel : Nb] / Rosole • 1173 • Po / Roselo • 1173 • Po / Rùsele • (1180-1200?) • Po GYS

Reve, goed in Weddehoen, onder Delden 425.

Revecuria villa , in dioecesi Belloacensi , Ribeaucourt196 , 42 .

Revescen, Jacob 494.

Reward (Rewardus) van Weia. 387.

Rewijc [1306] Reewijk--dorp ZH

Rex, Albero. Zie: Albero.

Rexa van Stoutenburg 296.

Rexna villa , in pago Batua 192 , 40 .

Rexne. Zie: Ressen.

Reyerscop, Reynerscop, gem.Harmelen 494, 583.

Reyerscop, Reymerscop, Reynaerscoep,

Reyerscop (Reynerscoep), in de gemeente Veldhuizen, ten W. van Utrecht. 110, 116.

Reygher (Reygherus) van Coeten. 242. Zie: Rogier. (Reygherus) van Seyze, ridder. 233.

Reygherin, Machteld 321.

Reyghersteyn, Jan van, ridder 20.

Reylaph, vader van Hugo. 230.

Reylophus, zoon van Gillis Grothemans 169.

Reymbert(us) van Stockum, ridder 285; zoon van ridder Reimbert van Stockum, knaap 285.

Reymboldsz; rationalis van Groningen 163; kanunnik ten Utrechtsen Dom 387.

Reynardus) van Hukilhoven, ridder. 467, 468. (Reinardus) van Weel. 8.

Reynbrichgtus (van Groningen) 165.

Reyndinghewaghe. O. 1. 204. (± 1200). ? N. Holland.

Reyndinghewaghe. O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Reyndinghewaghe. O. 1. 204. (± 1200). ? N. Holland. (DBNL)

Reynekiin, Rijnkensgoed te Oosterwolde 376, 569.

Reynekinus, pachter in Oosterwolde 87.

Reynerscope, ten ZW.van Harmeien 71, 203, 461; wetering van 426.

Reynerslant, in Linschoten 49.

Reyningus. Zie: Remigius.

Reynoud, graaf van Gelre 64, 66, 85-86, 90, 338, 407, 416, 419, 453, 467-470, 521.

Reynwardeswere. O. 1. 204. (± 1200). Reynerdeswere. O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Reynwardeswere. O. 1. 204. (± 1200). Reynerdeswere. O. 1. 204. (± 1200). ? N. Holland. (DBNL)

Reynwardeswere. O. 1. 204. (± 1200). Reynerdeswere. O. 1. 204. (± 1200). ? N. Holland.

Rhaetia , Rhaetien 142 , 5 .

Rhede, Rede, ten O. van Bocholt, Bitter van, ridder 269.

Rhede, Reden, Hendrik van, ridder 279; Werner van, knaap 456.

Rheden (Reden, Redhen, Rethen, Rethon). 122, 176, 191, 202.

Rheden 566.

Rheden, Reiden, Rethen (Geld.), Arnoud, heer van 132; Frederik van, ridder 107; Gerard van, ridder 106—107, 420, 431°.

Rheden (Rethe, Reden), Arnoud van. Zie: Arnoud. •—, Frederik van. Zie: Frederik; Gerard van. Zie : Gerard.

Rheden (Rethen), in de Veluwe. 257, 258.

Rheden, Rede, Gerard van, ridder 132.

Rheinberg 324 n.2).

Rheinberg, Berke 250.

Rheine, Rene, Alexander van, dapifer van Tecklenburg 518.

Rheineck, Otto graaf van. Zie: Otto.

Rhenen, Renen 418, 458, 470; Lombarden te 100; toi te 304; Jan van, burger van Deventer 202; Simon van 51; Wouter Gevardsz.van 470.

Rhenen, Renen, Reynen, 9, 52, 44, 58, 180, 182, 216, 242-243, 620; schout en schepenen van 52, 431; Hugo van 9, 142.

Rhenen, Renen, Rienen, Rine 18, 203, 208°, 292, 327 n. 5), 330 n. 3), 458 n. 1); schepenen en burgers van 207; priester in 344; Hugo van 207, 343.

Rhenen (Reine, Rienen, Rene, Renen). 58, 134, 202, 259, 282, 305.

Rhenens--woud [1321] Renswoude Ut

Rheni Rijn ZH E6

Rheno, Godefridus de. Zie: Godefrid.

Rhenus fluvius , Rhein 41 , 35 ; 136 , 49 ; 137 , 19 ; 138 , 22 ; 151 , 7 . 32 . 36 ; 170 , 47 ; 198 , 31 .

Rhenus. Zie: Rijn.

Rhijnauwen [ UT ] 1830-1857

Rhoeden [1199] Rhoon [diked sand-bank in the Oude Maas] ZH

Rhoon [ ZH ] 1830-1985

Rialicum villa , in pago Lemovicino 117 , 43 .

Riatnon • 10e • D W IX a 1 a, 38 v°

Riatnon [end 10th e. Riednen [end 12th e.century] Reutum Ov

Riatnon. Zie: Reutum.

Riazuurd • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v°

Riazvurd304

Riberia villa , in pago Lemovicino 133 , 38 .

Ribrat. 141.

Ribuarius pagus , inter Mosam et Rhenum 192 , 41 .

Ric-heim [ probably 822] Reitsum Fr

Ric-heim Reitsum

Ric-heim F531

Ric-heim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Ricbald, diaken. 46.

Ricbaldinge, Menico, olderman van Groningen 309.

Ricbern. 105.

Ricbertus, bisschop van Verdun. 212.

Ricbraht. 105.

Ricbreht. 69.

Ricfried (Ricfridus). 63. (Dodo), graaf, vader van bisschop Balderik van L u i k. 109, 117.

Ricgard, vrouw van Helprad, moeder van Gerwi. 74.

Ricger, kind van L i u d u l f en Reginlind. 74.

Richara • 1094 • ed. DB, p. 344

Richara. Zie: Rekere.

Richard, Richardus, burger van Utrecht 31; van Legden, ridder 285, 455; van Sande, drost van de graaf van Berg 30.

Richard, Ricardus, mr; kanunnik te Munster 529.

Richard (Richardus, Ruchardt), ministeriaal van den bisschop. 271, 274, 316. man van Meginsuind, vader van Sigihard. 74.

Richard (Richardus). 342. — (Richardus), abt van Fulda. 178.

Richard (Richardus), burger te Groningen. 159. (Rijchardus), kanunnik van St. Pieter. 484.

Richard, Ricardus, Riccardus, Riquardus (van Cornwallis), Roomsch Koning 179°, 206, 266 (Richard), kardinaal-diaken van St. Angelus te Rome 195, 303. van Hecke, schepen van Sysseele 234.

Richardinc.Zie: Almelo.

Richardis, Rycardis, vrouwe van Holland 320.

Richardis (Richarda), gravin van Diepenheim. 284; weduwe van graaf Otto T van Gelre, abdis van Roermond. 84, 85, (177, 203,) 244, (254, 255,) 272. (Richarda), zuster van graaf Floris IV van Holland. 451, 513.

Richaxe, Nicolaas van, ridder 316.

Richelm, kind van Benno en Betta. 74.

Richenheiden in marca Burensa , in pago Mosellano , terminus marcae Osterspay ad Rhenum 170 , 42 .

Richerus, monnik in de abdij van St. Vaast bij Atrecht. 148.

Richeza, vrouw van keizer Lotharius III. 300.

Richinon • midden 12e • D W II a 1, 29 r°

Richinon" (facs.) (onb. in Twente)

RICHINON" (onb. in Twente) / Richinon • midden 12e • D W II a 1, 29 r° GYS

Richisus, klerk. 19.

Richmoed (Richmudis),

Richolphus, judex Aquensis. 427.

Richpertus, burger van Stavoren. 312.

Richstelle • (1180-1200?) • Po

Richterich (Richterko). 291.

Richterko. Zie: Richterich.

Richvvijn, Riquinus, broeder van Iohannes Stonenheyt 450.

Richwijn (Riquinus), schepen te Doetinchem. 304. (Richwinus) van Rübenach. 62. 7—i -— (Richwinus), zoon van Herman van Rübenach, kanunnik ten Dom te Trier, pastoor van Engers. 63.

Richwijn, Riquinus, proost van Werden 362.

Rickerswoerd [1437] Rijkerswoerd Gld

Ricold (Ricoldus) van Oosten, man van den graaf van Gelre. 18.

Ricoldus, dienstman 283.

Ricoud, Ricaldus, Ricoldus, de Buscho, maal(man) van Hoogland 314; zoon van ridder Johan Wolf 612.

Ricoud, Ricoldus, Ricoudus, Rycout van Hinckele 455; van de Coelhorst 105. van Ochten, ridder 182, 345, 420.

Ricstel • 1173 • Po

Ricstelle [1179] Aarle-Rixtel [also see: Arleh] NB

Ricularicae villa , in pago Lemovicino 133 , 42 .

Ricuuinesgrauen • (1205-33) • Berne

Ricwinesgrauen • (1205-33) • Berne

Ricwinesgraven" (facs.) (onb. ± Hees-wijk : Nb)

RICWINESGRAVEN" (onb. ± Heeswijk : Nb) / Ricuuinesgrauen • (1205-33) • Berne / Ricwinesgrauen • (1205-33) • Berne GYS

Rid-lant • 1223 • S D 574

Ridbeke (twijf. ident.) • 1225 • Ar B 8

Ridder, 166, 201; Heimerik van den, knaap 44, 64, 69, 166, 172, 371; Hendrik van den knaap 64, 172; Herbern van den 64, 270; Herman van den 64; Jacob van den 61-63, 66, 71, 73; Johan van den 426; Willem van den 210.

Ridder 46°, 51. de Prato 433. van Voorst 406.

Ridder 39, 91, 110, 246-347; Jan van, heer van der Goude 110.

Ridder 446.van Borculo, knaap, burggraaf van Koevorden 230, 261.(I) graaf van Gelre, 13, 22, 156, 230, 232, 258, 263, 340, 342, 394, 413, 416.

Ridder 163; pachter van Strijland 135; mr; kanunnik van St.Marie te Utrecht 527.Ansekin, schepen van Oudewater 611.van Arde, schepen in Arnhem 132.van Beynem, ambtenaar van het kapittel van Elten 109.van Landaest 213.van Legden 455.van Orio, proost van Chiavasso 158, 168, 261.

Ridder 153-154, 230.

Ridder 205-206, 327.van den Toerne (de Turri), burgman in Nienborg 205.

Ridder, Willem. Zie: Willem.

Ridder 88.de Stella (van der Sterre), schepen van Utrecht 460, 464, 539, 563, 575, 593, 595.

Riden, Bruno van. Zie: Bruno.

Rie-lant • 1213 • G SP

Riede, Reden, in IJselmonde, Dirk van 401—402.

Riede • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r°

Riede • 1105 • U SJ 321

Riede (facs.) (oude naam van Ridder-kerk : Zh)

Riede, Siger van, provisor van de Grote Waard 147.

RIEDE (oude naam van Ridderkerk : Zh) / Riede • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r° / Riede • 1105 • U SJ 321 GYS

Riede. 207.

Riederwaard (facs.) (om Riede = Ridder-kerk : Zh)

Riederwaard 95 n.1).

RIEDERWAARD (om Riede = Ridderkerk : Zh) / in Rederwerde • 1214 • Hg B 4 GYS

Riednen • midden 12e • D W II a 1, 28 v°

Rieghe.Zie: Rugge.

Riekel (facs.) [Bezel : Lb]

RIEKEL [Bezel : Lb] / in Rikilo • 10e • D W IX a 1 a, 14 v° GYS

Riele, buurschap onder Deventer 179 n.1).

Riem, Arnoud, pachter in het Gein 309.

Rieme, Godefrid. Zie: Godefrid.

Rien [ca. 1250-1260] Rijn (rivier) Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Rien. Zie: Ryen.

Rienderen (facs.) [Brummen : Gl]

RIENDEREN [Brummen : Gl] / Hrenheri • 797 kop. begin 10e • ed. DB, p. 350 / Renere • midden 12e • D W RH9, 61 v° GYS

Rienen • 1126 kop. midden 12e • U B 43, 51 r°

Rienen. Zie: Rhenen.

Rienen. Zie: Rhenen.

Rieswaard. Zie: Utrecht.

Riet-veld (facs.) [Riet-veld : Zh]

Riet-veld [ ZH ] 1830-1964

Riet-wijk [1248] Schiphol-Rijk [Rietwijk, verdw. na dijkdoorbr. in 1447] NH

Rietbeek (facs.) [Lonneker : Enschede : Ov]

RIETBEEK [Lonneker : Enschede : Ov] / Retbeke (twijf. ident.) • 1220 • U Dom 3379 / Ridbeke (twijf. ident.) • 1225 • Ar B 8 GYS

Rietberg, Frederik, graaf van 28.

Riete, Torrens Comitum, waterloop bij Zalk 194.

Riethem. Zie: Ritthem.

Riethoven [ NB ] 1830-1997

Rieti, Reatinus, It; kanunnik te 12.

Rietuelt • 1129 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 r°

Rietveit. Zie: Rietveld.

Rietveld (Retfeld, Rietveit). 301, 374.

RIETVELD [Rietveld : Zh] / Rietuelt • 1129 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 r° GYS

Rietwijkeroord [ NH ] 1830-1854

Riga 448.

Riga, Ryge, Rigue, 159, 191, 193.

Riga. 168.

Rigatum villa , in pago Lemovicino 133 , 37 .

Rigniacum villa , in pago Arvernensi , Rignac 133 , 26 .

Riim, Hendrik, burger van Gent 574; Johan, burger van Gent 574.

Riine. Zie: Renen.

Riiswickerbroeke [12th century] Oude- en Nieuwebroekpolder ZH

Riiswiic [einde 11th century] Rijs-wijk ZH

Riiswiic. Hecm. 196 (z. Ryswyc). Rijswijk. Z. Holland.

Riiswiic. Hecm. 196 (z. Ryswyc). Bron: DBNL

Riiswiic. Hecm. 196 (z. Ryswyc). Rijswijk. Z. Holland. (DBNL)

Rij nsaterswoude, Rensatervvoude, priester te 445.

Rijcke, Willem de, O.P. 237—23S.

Rijckholt [ LB ] 1830-1943

Rijesche, ten, goed in gem.Stoutenburg 432.

Rijke.Zie: Dives.

Rijn, Renus, rivier 59-60, 118, 237; Gerard van den, ridder 20, 83-84, 101, 343, 390-391; Hendrik van den, ridder 218, 349, 496.

Rijn, Renus, rivier 360, 389, 479.

Rijn, Kromme, 260 n. 1), 265 n. 1), 423; Nieuwe 245; Oude 23 n. 2).

Rijn (Hrenus, Renus, Rhenus), rivier. 14, 22, 37, 41, 44, 57, 77, 92, 120, 124, 131, 161, 191, 202, 204, 208, 254, 282, 292, 401, 402, 424, 440.

Rijn, Renus, rivier 3, 126 n. 7), 197, 208 n. 1), 242—243, 311, 324, 326, 439.

Rijn, Hendrik van. Zie: Hendrik.

Rijn (Rhenus, Renus), rivier. 28, 30, 32, 58, 139, 140, 158, 169, 180, 259, 266, 268, 270, 305; Oude (Vetus Rhenus, Antiquus Rhenus). 52, 507, 511; paltsgraaf aan den. 130, 237.

Rijn (de Reno), Gerard van den,

Rijn-wijk (facs.) (verdwenen bij Wageningen : Gl)

Rijndijk, Riendike 522.

Rijndijk 354.

Rijne-veld [ ZH ] 1830-1993

Rijnen, Rynen, Johan van, knaap, schout van Salland 410-411.

Rijnen • 1059 vals 12e • Zu K

Rijnenburg, in het Nedereind van Jutphaas 496 n.2).

Rijnenburg, Rinenborch, huis bij Hazerswoude 354.

Rijnestein, in het Nedereind van Jutphaas 496 n.1).

Rijnharen. Zie: Rinderen.

Rijningen (Rinnighe, Rinninghe, Rining, Riningen, Rininga) Elias van. Zie: Eli.us; Johan van. Zie: Johannes; Otto van. Zie: Otto; Philips van. Zie: Philips.

Rijningen, Rijnyngen, Rininghen, huis bij Cothen 59; Elyas van 59, 95, 202, 477.(Rijningen), Jan van 64; Otto van 59; Philips van 59.

Rijningen, Rynenghen, Rininghe, Elias van, ridder 110, 188.

Rijningen (facs.) [Koten : Ut]

RIJNINGEN [Koten : Ut] / Rininge • 1206 • U SJ 661 GYS

Rijnkensgoed, Zie Reynekiin.

Rijnland (Rynlant, Rinlant). 34, 35.

Rijnland, Rienlandia, 351-352; deken van, 564.

Rijnland, Riinlandia, deken van 101, 370.

Rijnmond (Rinesmuthon). 208.

Rijnprovincie 1 n. 1), 440 n. 3).

Rijns-burg (facs.) [Rijns-burg : Zh]

Rijnsaterwoude (Rinsaterwald). 203.

Rijnsaterwoude, Riinsaterswoude, aan het Brasemermeer 355.

Rijnsaterwoude [ ZH ] 1830-1991

Rijnsburg (Hrothaluashem, Rinasburg, Rinesburg). 47, 203.

Rijnsburg, Rinisburc, Rinsborh, Rinsburg, Benedictijner vrouwenklooster te 23, 196; abdis van 23, 196; abdis en convent van 314.

Rijnsburg, Rinsburgh, abdis en convent van 275, 355.

Rijnsburg, Rinseborgh, Rinseburch, Rinsborch, Benedictijner klooster te 63, 79, 318, 556; abdis en convent van 177, 557 n.2).

Rijnsburg (Reynsborch, Rinsborch, Rinsburch, Rinsbürch, Rinsburg). ten W. van Leiden. 451; Cluniacenser klooster te. 269, 382, 462, 491, 508; non te. Zie: Ada; abdis van. Zie : Emeca.

RIJNSBURG [Rijnsburg : Zh] / Rinasburg • 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340 / Rinesburg • 1063 kopie midden 12e • U B 43, 35 v° / Rinesburg • 1063 kopie ± 1222 • Go I 71, 99 r° / Rinesburc • 1063 kopie begin 12e • P L 8996, 1 bis v° / Rinesburch • 1132 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI / Rinesburch • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r° / Rinsburch • 1133 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI / Rinsburch • 1199 • Hg B 84 / Rinsburch • 1213 • Hg B 86 / Rinisburgensis • 1139 • Hg B 61 / Rinesburg • 1156 • Hg B 74 / Rinesburg • 1211 • Hg B 85 / Rinsburg • (1172-78) • K Schr M 3 / Rinsburg • 1200 • Hg B 84 / Rinsburg • 1201 • Hg B 84 / Rinsburg • 1222 • Hg B 86 / Rinsborch • 1223 • Hg B 87 GYS

Rijnwijk (Rinwic, Rinwich). 440.

RIJNWIJK (verdwenen bij Wageningen : Gl) / Reinwic • midden 12e • vita Meinwerci, Ka 71 / Rinwich • 1177 • Ug 40 / Rinwic • 1177 • Ug 40 GYS

Rijnzaterwoude (facs.) [Rijnzaterwoude : Zh]

RIJNZATERWOUDE [Rijnzaterwoude : Zh] / Rinsaterwald • 1063 kop. midden 12e • U B 43, 35 v° / Rinsatereuualt • 1063 kop. begin 12e • Echternach, P L 8996, 1 bis v° / Rinsaterewalt • 1063 kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 99 r° / Rinsaterewalt • 1148 kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 110 r° / Rinsaterwald • 1156 • Hg B 74 GYS

Rijp (facs.) (naam van verschillende plaatsen in de prov. Groningen)

RIJP (naam van verschillende plaatsen in de prov. Groningen) / fan theru Ripon • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v° GYS

Rijpikerwaard (Repplikerwerth), tusschen Jutphaas en IJsselstein. 111.

Rijs-wijk (facs.) [Rijs-wijk : Nb]

Rijs-wijk (facs.) [Rijs-wijk : Zh]

Rijs-wijk NB. [ NB ] 1830-1973

Rijs-wijk (facs.) [Maurik : Gl]

Rijsbergen (facs.) [Rijsbergen : Nb]

Rijsbergen [ NB ] 1830-1997

RIJSBERGEN [Rijsbergen : Nb] / Riseberga • 1159 • Tl 10 en 11 GYS

Rijsel (facs.) [Gorsel : Gl]

RIJSEL [Gorsel : Gl] / Rislo • 1105 vals, kop. 14e • Zu K GYS

Rijsen (facs.) [Rijsen : Ov]

RIJSEN [Rijsen : Ov] / Risnen • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Rijsen-burg [ UT ] 1830-1931

Rijsenburg, Risenborgh 325.

Rijsoort en Strevelshoek [ZH ] 1830-1855

Rijssel, Insulae 437; deken van St. Pieter te 313; cantor van St. Pieter te 191, 211, 217, 313; prior der Predikheeren te 364—367, 388, 391, 435, 437.

Rijssel, abt van. Zie: Arnoud.

Rijssen, Risne, prov. Overijsel 72.

Rijssen 96 n.8) en 18), 143 n.1).

Rijssen, Risnen, prov.Ov; 269, 316— 317.

Rijswijc. Zie: Rijswijk.

Rijswijk (Risuic, Riswic), tegenover Wijk, aan de Lek. 317—319, 341.

Rijswijk, Rijswijck, Riiswic, Riswic,

Rijswijk, Willem van, ridder 308—309, 406, 417.

Rijswijk, Arnoud van. Zie: Arnoud. —, Hendrik van. Zie : Hendrik; Heseke van. Zie: Heseke

Rijswijk (Gld.), Willem van, famulus 325, 479.'

Rijswijk (Z.H.), Risewiic 43; persona van 186, 414.

Rijswijk (Risuuic), in de Neder-Betuwe. 42. (Ryswich, Riswich, Rijswijc. 189, 338, 448.

RIJSWIJK [Rijswijk : Zh] / Risuuic • 1083 vals 12e • Hg B 61 / Risuuic • 1162 • Hg B 62 / Risuuic • 1167 • E D / Riswic • 1200 • Hg B 84 / Riswic • 1204 • S D 504 / Riswic • 1204 • U B 414 en 415 / Riswic • 1205 • Hg B 85 / Riswic • 1211 • Q E / Riswic • 1213 • Hg B 86 / Riswic • 1223 • Hg B 87 GYS

RIJSWIJK [Maurik : Gl] / Risuuic • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

RIJSWIJK [Rijswijk : Nb] / Riswic • (1075-81) vals?, kop. midden 12e • U B 43, 41 r° GYS

Rijswijker-broek (facs.) [Rijs-wijk : Zh]

RIJSWIJKERBROEK [Rijswijk : Zh] / de Riswikerbroke • 1200 • Hg R GYS

Rijzenborch [1322] Rijsen-burg Ut

Rike, Arnold 318.

Rike (Dives), Simon, procurator van abt, en convent van St.Pieter te Gent 340.350.

Rikestelle • 1202 • Wd VI 6

Rikmari (beneficium) W229

Rikstel (facs.) [Aarle : Nb]

RIKSTEL [Aarle : Nb] / Ricstel • 1173 • Po / Richstelle • (1180-1200?) • Po / Rikestelle • 1202 • Wd VI 6 GYS

Rikulf (Riculfus) van Colne. 165.

Ril-land [ ZL ] 1830-1877

Ril-land (facs.) [Ril-land : Zl]

Rilland, Rielant, op Zuidbeveland, ambachtsheren van 439; kerk van 439.

RILLAND [Rilland : Zl] / Relant • 1186 • Nijvel, S D 475 / Rielant • 1213 • G SP / de Rietlande • 1219 • S D 553 / Ridlant • 1223 • S D 574 GYS

Rilland-Bath [ ZL ] 1830-1970

Riltorpe (eerste r uit u) • 10e • D W IX a 1 a, 38 v°

Riltorpe. 104.

Riltorpe" (facs.) (onb. ± Oldenzaal : Ov)

RILTORPE" (onb. ± Oldenzaal : Ov) / Riltorpe (eerste r uit u) • 10e • D W IX a 1 a, 38 v° / Uiltorpe [u gewijzigd in r] • 10e • D W IX a 1 a, 38 v° GYS

Rim-burg [ LB ] 1830-1886

Rimbrahtes • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 41

Rimbrahti • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v°

Rimbrahti [855] Remmerden Ut

Rimbrahti. Zie: Remmerden.

Rime. 177.

Rin. 94.

Rinas-burg (Rinesburg) Rijns-burg ZH Kün U88

Rinas-burg • 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340

Rinas-burg (Rinesburg) Rijns-burg ZH Kün 88

Rinasburg. Zie: Rijnsburg.

Rinchenderingen • 1218 • D Em 5 (2 exx.)

Rinderen (Rijnharen, Rynhare, Rinhari, Rinharun). 22, 23, 126, 143, 298.

Rine [ca. 1250-1260] Rijn Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Rine, hofstede ten, in Odijk 479.

Rine. Zie: Rhenen.

Rinen • 1145 kop. midden 12e • U B 43, 49 v°

Rines-burch • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r°

Rines-burch • 1132 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Rines-burg • 1063 kopie ± 1222 • Go I 71, 99 r°

Rines-burg • 1211 • Hg B 85

Rines-burg • 1063 kopie midden 12e • U B 43, 35 v°

Rines-burg • 1156 • Hg B 74

Rinesborge [ca. 1250-1260] Rijns-burg Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Rinesburc • 1063 kopie begin 12e • P L 8996, 1 bis v°

Rinesburg. Zie: Rijnsburg.

Rinesburge [ca. 1250-1260] Rijns-burg Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Rinesmuthon • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v°

Rinesmuthon. Zie: Rijnmond.

Rinesmuthon" (facs.) (verdwenen bij Kat-wijk : Zh)

RINESMUTHON" (verdwenen bij Katwijk : Zh) / Rinesmuthon • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v° GYS

Ring, Lubbert van. Zie: Lubbert.

Ringelberg, Ringenberge, Ringelinberg,

Ringelenberg, Sweder van, ridder 288°.

Ringenberg (Ringelberge), ten Z. van Bocholt, in Westfalen. 240, 469.

Ringenberg. Zie: Dingede.

Ringenderinge • 1218 • D Em 5 (2 exx.)

Ringenderingen • 1218 • D Em 5 (2 exx.)

Ringes-heim F668 ; Ringes-heim Rinsumageest FR Kün W61

Ringes-heim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Ringes-heim (villa) Item Reginhart trad. sco Bon. in pago Osterriche in villa nuncupata Metwid terram XII boum. Et in alia villa que dicitur Ringes-heim terram unius bovis et in villa tercia que vocatur Echmari terram duorum boum et dimidium. Evenzo heeft Reginhart aan St. Bonifatius geschonken in de gouw Oostergo in het dorp genaamd Groot Meddert grond voor 12 runderen. En in een ander dorp genaamd Rinsumageest grond voor één rund en in het derde dorp genaamd Echmari grond voor anderhalf paar runderen.

Ringes-heim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Ringes-heim [ probably ca 825] Rinsumageest Fr

Ringes-heim (villa) in Osterriche (pagus) F544

Ringesheim, in pago Osterriche Rinsumageest !

Rinhari. Zie: Rinderen.

Rinharun. Zie: Rinderen.

Rinheri W263

Rinig-hem [11th century] Rinnegom NH

Rinighem. Hecm. 192, O. 1. 90. (XIe eeuw). Rinneggem Hecm. O. 1. 105. (± 1083). Rynnighem O. 1. 580. (1252). Rynninghen. O. 1. 325 (1231), Mel. St. 1, 579 Rimigghen. Rinnegom bij Egmond.

Rinighem. Hecm. 192, O. 1. 90. (XIe eeuw). Rinneggem Hecm. O. 1. 105. (± 1083). Rynnig-hem O. 1. 580. (1252). Rynninghen. O. 1. 325 (1231), Mel. St. 1, 579 Rimigghen. Bron: DBNL

Rinighem. Hecm. 192, O. 1. 90. (XIe eeuw). Rinneggem Hecm. O. 1. 105. (± 1083). Rynnighem O. 1. 580. (1252). Rynninghen. O. 1. 325 (1231), Mel. St. 1, 579 Rimigghen. Rinnegom bij Egmond. (DBNL)

Rininge • 1206 • U SJ 661

Riningen, Rininghe, Elias van, ridder 345; Philips van, ridder 181, 183°, 261°, 265, 282, 299, 330, 344, 406, 423.

Rinis-hem • eind 11e • Ab 902, 1 r°

Rinisburgensis • 1139 • Hg B 61

Rinishem" (facs.) (onb. ± Elst : Gl)

RINISHEM" (onb. ± Elst : Gl) / Hrineshem • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v° / Rinishem • eind 11e • Ab 902, 1 r° GYS

Rinisse.Zie: Renesse.

Rinkelbergh, Sweder van,

Rinnegum (facs.) [Egmond-Binnen : Nh]

RINNEGUM [Egmond-Binnen : Nh] / Rinnighem • 1162 • Hg B 62 GYS

Rinnig-hem • 1162 • Hg B 62

Rins-burch • 1133 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Rins-burch • 1199 • Hg B 84

Rins-burch • 1213 • Hg B 86

Rins-burg • 1200 • Hg B 84

Rins-burg • (1172-78) • K Schr M 3

Rins-burg • 1201 • Hg B 84

Rins-burg • 1222 • Hg B 86

Rinsatereuualt • 1063 kop. begin 12e • Echternach, P L 8996, 1 bis v°

Rinsaterewalt • 1063 kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 99 r°

Rinsaterewalt • 1148 kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 110 r°

Rinsaterwald [11th century] Rijnsaterwoude ZH

Rinsaterwald • 1156 • Hg B 74

Rinsaterwald • 1063 kop. midden 12e • U B 43, 35 v°

Rinsaterwald. Zie: Rijnsaterwoude.

Rinsborch • 1223 • Hg B 87

Rinsborch [ca. 1250-1260] Rijns-burg Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Rinsborge [ca. 1250-1260] Rijns-burg Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Rinsumageest (facs.) [Dantuma-deel : Fr]

Rinsumageest (Fr.), abt van de Cistercienserabdij Klaarkamp (Claricampi) te 16.

RINSUMAGEEST [Dantumadeel : Fr] / Ringesheim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Ringesheim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Rintvelt, het, Trintvelt, bij Zeist 174.

Rinvisch, Pieter, socius van den cureit van

Rinwic • 1177 • Ug 40

Rinwic. Zie: Rijnwijk.

Rinwic. Zie: Randwijk. Boekhout 178°.

Rinwich • 1177 • Ug 40

Rinwich. Zie: Randwijk.. Zie: Rijnwijk.

Riparii curtis , ad ripam Isarae fluminis 152 , 32 .

Ripertus, kanunnik te Brugge. 265, 277.

Ripinch, huis onder Neede 193.

Ripon W307

Ripon [1000] Zeerijp Gr

Riporum pagus. Zier Roergouw.

Ripplickerhof, te Aard bij W i l p 158, 262; Bernard Bernardsz. van 262°.

Ripprant, parochiaan te Limmen. 25.

Riquard (Riqvardvs), kanunnik. 393.

Riquinus. Zie: Richwijn.

Riquinus. 396. (Richuuinus, Richwinus, Ricuuinus, Riquyn) van Malberge. 231, 268, 288, 291, 292, 294, 301, 316. van Malberge. 417, 423. (Ricquinus), kanunnik van Oudmunster. 380, 417, 418, 436.

Riquinus. Zie: Richwijn.

Riquinus.Zie: Richwijn.

rîs, z. Rodenrise. Bron: DBNL

Ris-lo • 1105 vals, kop. 14e • Zu K

Riseberga [1159] Rijsbergen NB

Riseberga • 1159 • Tl 10 en 11

Risenbeke, Gerard van. Zie: Gerard.

Risewiic Risewike.Zie: Rijswijk.

Risinghen, op Zuidbeveland? 471-472; Andreas van 471-472.

Rislo. 251.

Risne. Zie: Rijssen.

Risnen • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r°

Risnen.Zie: Rijssen.

Risuuic (Risuuich) Rijs-wijk bij Maurik GE Kün 1 3

Risuuic • 1167 • E D

Risuuic • 1083 vals 12e • Hg B 61

Risuuic • 1162 • Hg B 62

Risuuic (Risuuich) Rijs-wijk bij Maurik GE Kün U1 U3

Risuuic • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Risuuic. Zie: Rijswijk.

Risvic Rijs-wijk ZH E12

Riswic, Hamulgerus van. Zie: Hamulgerus.

Riswic • 1200 • Hg B 84

Riswic • 1223 • Hg B 87

Riswic • (1075-81) vals?, kop. midden 12e • U B 43, 41 r°

Riswic [10th century] Rijs-wijk [not to be confused with Rijswijk, Zuid-Holland] Gld

Riswic • 1213 • Hg B 86

Riswic • 1204 • S D 504

Riswic • 1204 • U B 414 en 415

Riswic • 1205 • Hg B 85

Riswic • 1211 • Q E

Riswich. Zie: Rijswijk.

Riswick [1076] Rijs-wijk [can be identical to Rijswijk, municipality of Maurik, province of Gelderland] NB

Rit-hem [1247] Ritt-hem Zl

Ritger. 192.

Rith • 1e kwart 13e • P L 9534, 148 r°, 149 r°

Rithem, op Walcheren. 466.

Rither-lo [1134] Ruur-lo Gld

Rither-lo • 1134 • Zu K

Ritherlo, Beceliniis van. Zie: Becelinus.

Ritt-hem [ ZL ] 1830-1966

Ritthem, Ryethem, op Walcheren 72.

Ritthem, Riethem, ten O. van Vlissingen 14.

Ritulf (Ritulfus) van Vechten, ridder. 377.

Rituorht, Ritvorth 568.

Ritvorth. 279.

Riuat Ruette

riuulum Hureslede • 1083 vals 12e • Hg E

Rivae, Helias van. Zie: Elias.

Rivallis, Pieter de 206.

Rivalte castrum. 231.

Rivo, in.Zie: Schiedam.

rivulo, qui vocatur Bodegraven. P.H. p. 11. Bodegraven.

rivulo, qui vocatur Bodegraven. P.H. p. 11. Bron: DBNL

rivulo, qui vocatur Bodegraven. P.H. p. 11. Bodegraven. (DBNL)

Rivum ad.Zie: Beke ter.

Riwalcha rivus , in pago Cenomannico , le Coulonge 4 , 54 .

Rixa, vrouwe, moeder van Gijsbert van Goye 50.

Rixfried (Hrikfredus, Rixfridus), bisschop van Utrecht. 51, 52.

Rizwert F697

Robert, Robbertus Walerand 206.

Robert (Rotbertus), bisschop van Munster. 192. — (Robertus), presbiter cardinalis en kanselier van den paus. 355.

Robert (Robertus) van Lochuse. 373.

Robert, Robertus, van Oye 108 ; oudste zoon van Arnoud van Oxe 146, 396.

Robert, Robertus, Rodbertus, Rotprecht 510; aartskapelaan 504; broeder van Hugo van der Ze, 202.

Robert (Robertus), kastelein. 173. (Robertus), pincerna. 448. (Rodbraht) van Aschethe, ministeriaal van den graaf van Gelre. 296. — (Robertus) van Orde, ministeriaal van den bisschop. 446. (Rotbertes). 8. (Rotbertus). 15. (Ruotbertus). 26. (Rodbertus). 66. (Robracht). 183. (Rodbertus). 204. — (Rotbertus). 204. — (Rodbertus, Rotbertus). 220, 221. (Robertus). 283. (Robertus) de V e t e n Monte, burger van Keulen. 56. (Rodbertus), graaf. 221. — (Ruotbertus), graaf. 282. (Robertus), broeder van graaf Floris III van Holland. 418, 423. — (Rotbertus), graaf van Lurenburg. 351. (Rubertus) van Cltirne. 467. (Rotbertus), cantor. 315. (Robertus, Rodbertus, Ropertus), aartskapellaan. 106, 108, 115, 116, 121, 126, 128, 130. (Rodbertus), aartsdiaken van Doornik. 265, 277. - (Robertus), abt van Deutz. 265. (Robertus, Rodbertus, Rotbertus), abt van Mariènweerd 322, 357, 359, 376, 383, 386, 408. (Rotbertus), abt van St. Truyen. 307. (Rotbertus, Ruopertus, Rupertus), bisschop van Bamberg. 212, 215, 229.

Robin Thenensis, notarius. 20.

Robracht. Zie: Robert.

Robur Fasiani , arbor prope Coldriciolum , in pago Cenomannico 4 , 24 . 26 .

Rocciacus villa in fisco Maddoal-lo super fluvium Bria , in pago Cenomannico , Rossay 4 , 12 .

Rochainge [1220] Rockanje ZH

Rochainge • 1220 • S D 556

Rochange • 1220 • S D 556

Rocheringe (marcha) F537

Rochincvene 53.

Rochingere marcha onbekend (= Tochingen?) Frisia Kün W52

Rochingere, marcha Onbekend

Rochingere marcha Ego Friderih tradidi ad scm Bonif. terram pascualem XV pecoribus, et in Rochingere marcha terram pascualem VIIII pecoribus vel carradas XII. Ik Friderih heb aan St. Bonifatius weidegrond voor 15 stuks vee geschonken, en in de mark Rochingere weidegrond voor 9 stuks vee of goed voor 12 karrenvrachten.

Rochingere marcha" (facs.) (onb. in Friesland)

Rochingere marcha • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

ROCHINGERE MARCHA" (onb. in Friesland) / Rochingere marcha • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Rockanje [ ZH ] 1830-1980

Rocke (Rogge), Rodolf. Zie: Rodolf.

Rod • 1122 • keizerdiploma, Ug 37 en 38

Rod-heim • midden 12e • D W II a 1, 29 r°

Rodalcha villa , in pago Vimnao 109 , 15 .

Rodan-burg (Rodenbrug) Rooden-burg bij Zoeterwoude ZH Kün 35

Rodan-burg • kort na 1140 • Bb 71, schutblad

Rodan-burg • 1089 • ed. DB, p. 297, 298

Rodan-burg • 1069 • ed. DB, p. 282

Rodan-burg • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Rodan-burg (Rodenbrug) Rooden-burg bij Zoeterwoude ZH Kün U35

Rodanburg. Zie: Roomburg.

Rodanensis, pagus" (facs.) (gouw om Aarden-burg : Zl)

RODANENSIS, PAGUS" (gouw om Aardenburg : Zl) / in pago Rodaninse • 707 kop. 941 • ed. DB, p. 130 / in pago Rodaninse • 791 kop. 941 • ed. DB, p. 133 / in pago Rodaninse • 819 kop. 941 • ed. DB, p. 131 / in pago Rodaninse • 839 • ed. DB, p. 141 / in pago Rodaninse • 840 kop. 941 • ed. DB, p. 134 / in pago Rodanainse • 737 kop. 941 • ed. DB, p. 134 / in pago Rodenacinse • 794 kop. 941 • ed. DB, p. 134 / in pago Rodininse • 839 • ed. DB, p. 141 GYS

Rodaninsem uillam (Rodaninsem uillam id est Rodenburch) • 1025 kop. midden 11e • G LT 89 r°

Rodanrisa • 1167 • E D

Rodbertus. Zie: Robert.

Rodbraht. Zie: Robert.

Rodden-burch • 1159 • G SB

Rodden-burg • 1096 • ed. DB, p. 252

Rodden-burg • 1218 • S D 540

--rode • passim

--rode • 1140 • R K 3

--rode • 1145 • I S

--rode • 1147 • I S

--rode • 1108 • Kl 1

Rode, Menzo van. Zie: Menzo; Udp van. Zie: Udo.

Rode, eigenaar van huis Kampen bij Koevorden 264.

Rode, beeren van 156.

Rode, Arnold van. Zie: Arnold; Gijsbert van. Zie: Gijsbert.

Rode. Zie: Raa.

rode-lant (decimas novalium que vulg. appellantur). O. 1. 479. (1248), z. Alardesrode. Bron: DBNL

Rodeborc • 1203 • Kamerijk, X E 4608/37

Rodekinus Volmarz; schepen van Harderwijk 156.

rodelant (decimas novalium que vulg. - appellantur). O. 1. 479. (1248), z. Alardesrode. (DBNL)

rodelant (decimas novalium que vulg. - appellantur). O. 1. 479. (1248), z. Alardesrode.

Rodemburgh • 1038 • ed. DB, p. 197

Roden, Bernard ten. Zie: Bernard.

Roden (Dr.) 13 n.4).

Roden, Willem van, landbouwer in Langbroek 287.

Roden (Rothen). 340.

Roden, goed onder Vollenhove 305.

Roden, Rode, Roiden, in N W. Drente 151, 264.

Roden [ DR ] 1830-1998

Roden-burch • 1153 • Ws A

Roden-burch • 1040 kop. midden 11e • G LT 95 r°

Roden-burch (Rodaninsem uillam id est Rodenburch) • 1025 kop. midden 11e • G LT 89 r°

Roden-burch • 1167 • G SB

Roden-burg • 1220 • S D 561

Roden-burg • (1019-30) • ed. DB, p. 248

Roden-burg [966] ,Reden-burg [1089] , Erdenburg[1178] Aarden-burg Zl

Roden-burg • 1180 • L 59 H 29/119

Rodenborch • 1120 • G SP

Rodenborg • (1157-69) • G SB

Rodenborg, Willem van, knaap 526.

Rodenborgh • 1188 • S D 479

Rodenburc • 1169 • Doornik, G SB

Rodenburg, Frederik van, schout van Utrecht 469.

Rodenburg, Arnold van. Zie: A r n o l d.

Rodenburg, Boudewijn van. Zie; Boudewijn.

Rodenburgh • 966 • ed. DB, p. 230

Rodenrijs (facs.) [Berkel : Zh]

RODENRIJS [Berkel : Zh] / Rodanrisa • 1167 • E D GYS

Rodenrise. O. 1. 140. (± 1130). Rodenrijs. Z. Holland.

Rodenrise. O. 1. 140. (± 1130). Bron: DBNL

Rodenrise. O. 1. 140. (± 1130). Rodenrijs. Z. Holland. (DBNL)

Rodenum villa , in pago Vimnao 109 , 15 .

Roderhemerike • begin 13e • D W RH9, 66 r°

Roderhemerike" (facs.) [Roderwolde : Roden : Dr]

RODERHEMERIKE" [Roderwolde : Roden : Dr] / Roderhemerike • begin 13e • D W RH9, 66 r° GYS

Roderhemmike W481

Roderik, Rodericus van O verrijn, ridder 139.

Roderik (Ruthericus), vader van Menthe en Volkwijn, markgenooten te Doetinchem. 6. (Rüdericus) van Gerner. 243. (Rüdericus), van Overrijn, ridder. 497.

Roderik, Rudericus 516.

Roderik, Rodericus, Rüthericus van Overrijn,

Roderwolde, Nortwalde apud Rode, Roiderwolde,

Roderwolde (Roterwolde). 340.

Rodevriesenhoeve, in de Vlist 497.

Rodgar (Rodgarius), graaf. 69.

Rodhe • 1219 • D SAA 10

Rodolf (Rudolfus). 263. 1 (Rodolphus), ministeriaal. 10. (Rodolphus), zoon van Albert, ministeriaal. 181. (Rodolfus), zoon van Bertold. 400. (Rodolphus), ridder. 352. (Rodolphus), ridder te Emmerik. 278. (Rudolfus, Rodolfus) van Beusichem, broeder van Steven schenk cn Huibert. 71, 85, 95, 106. (Rodolfus) van Bevervoord. 228. (Rodolfus) van Bilrebeke. 417. (Rodolfus) Blankart. 7. (Rodolfus) de Brabander (Brabantinus), ridder. 470. (Rudolfus) Friso. 467, 469. (Rodolfus, Rodolphus, Rudolfus), van Coevorden, zoon van Volker, broeder van Frederik cn Godefrid. 71, 108, 117, 159, 181, 206, 207. — (Rodolfus) Lefman van Cotten. 281. (Rodolphus, Rodolfus) van Langelo, ridder. 181, 234. (Rodolphus, Rudolphus) van Linden. 83, 94. (Rodolfus, Rodolphus) van Norg, ridder. 117, 181, 233, 280, 281, 461. (Rodolfus, Rodolphus) Over de Vecht, ministeriaal. 55, 56. (Rodulfus, Rodolfus, Rodolphus) van Peize, broeder van Menzo. 44, 71, 108, 159, 181, 460, 461.

Rodolf (Rodolfus, Rodolphus) Rocke (Rogge). 108, 117, 181. (Rodolphus) van Senderen. 300. (Rodolphus) van Sinderthen. 49. •— (Rodolphus) van Stegeren. 385. (Rudolfus) van Vurd. 469..• —— (Rodolfus, graaf van Goor, edelman. 217. (Rodolfus, Rodolff), kanunnik van gt. Marie. 11, 24. (Rodolfus), mr; kanunnik te Oldenzaal. 272. (Rodulfus, Rodolphus), broeder der Duitsche orde, vader van Herman van Bunnik. 335, 377.

Rodolfshoec, in Hertingen 176.

Rodolfus. Zie: Rudolf.

Rodomum. 48.

Rodonicus , Rodonucensis pagus , le Rennois 33 , 43 ; 34 , 14 .

Rodosto (suffr.Heraclea, Thracië),

Rodulfus, Rodolphus. Zie: Rudolf.

Rodwigus (Roduuigus). 66.

Roede-wijk [1474] Rade-wijk Ov

Roekelt [1486] Roekel Gld

Roeland (Rolandus), presbiter cardinalis en kanselier. 383.

Roeland, Rolandus van Burch, mr.529.Vexet (Kampen) 428.

Roelevaertjes-veen [1746] Roelofarends-veen [tuinbouwdorp] ZH

Roemen. Zie: Rome.

Roemer, parochiaan te Limmen. 25.

Roer (Rura, Rure), rivier. 63, 78.

Roer (facs.) (bijrivier van de Maas te Roermond)

Roer (facs.) [Roer-mond : Lb]

Roer (Rura), gehucht bij Roermond. 110.

ROER [Roermond : Lb] / Rura • 943 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 332 GYS

ROER (bijrivier van de Maas te Roermond) / Rura • begin 8e kop. waarvan kop. 13e • Rav. Anon., IV 24 / Rura • 868 kop. 18e • M 34, p. 38 / Rure (gen.) • 858 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 326 / Rvram (acc.) • 1069 • D S 9 / Rure • ± 1200 • D KK 6 GYS

Roer-mond (facs.) [Roer-mond : Lb]

Roergouw (Riporum pagus). 63.

Roergouw, in de Rijnprovincie. 93.

Roermond 170 n. 2).

Roermond 4 n.1), 35 n.1), 37 n.1), 40 n.2), 43 n.2).

Roermond (Ruremunde), Cistercienser klooster te. 177; abdis van. Zie: Richardis.

ROERMOND [Roermond : Lb] / Ruregemunde • 1130 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R / Roremunt • ± (1135-80) • Keulen, K Schr GL / Roremonde • 1203 • Hg W 6 / Ruremonde • 1204 • I L 24 / Ruremonde • 1214 • Ib 162, 37 r° / Ruremunde • 1223 • D H 19 / Ruremunde • 1225 • Zw Hu 1 GYS

Roessinc, huis in Ufïelte 614.

Roest, goed te, gem.Stoutenburg 432.

Roetard, Rotardus, Rothardus, van Geesdorp,

Roetard(us), Rotaerdus, Rotardus van Honichlo 281, 283.de Stella (van der Sterre), schepen van Utrecht 32, 100, 120, 170, 174, 331, 351-352, 385-386, 446.

Roetselare, Gillis van, kanunnik te 247.

Roeybaert (Sloyken), Johannes, schepen van Geertruidenberg 237—238.

Rofiacus villa , in pago Cabillonensi , Ruffey 129 , 18 .

Roger (Rogerus) van Malsen. 212.

Rogerius.Zie: Rutger.

Rogerus van Triese, mr; kanunnik van Doornik 270.

Roggel [ LB ] 1830-1993

Rogier (Rogerus) van Coten (Caten). 203, 204. 1 — (Rogerus) mr; subdiaken (uit Soest). 269. (Rogerus), kanunnik van St. Pieter. 197.

Roht-hem [end 10th century] , Rothem, Rod-heim [end 12th century] Rossum Ov

Roht-hem • 10e • D W IX a 1 a, 38 v°

Rohthem. Zie: Rossum.

Roiden. Zie: Roden.

Roiderwalde. Zie: Roderwolde.

Roithem. Zie: Rossum.

Rokkanje (facs.) [Rokkanje : Zh]

ROKKANJE [Rokkanje : Zh] / Rochange • 1220 • S D 556 / Rochainge • 1220 • S D 556 GYS

Rolandus, mr. 249.

Rolandus. Zie: Roeland.

Rolde, ten O. van Assen 264 n. 1).

Rolde [ DR ] 1830-1998

Rolde (Dr.) 13 n.2).

Rolinus Zobbe 241, 246.

Rolleboise , cfr . Rosbacium .

Roma urbs 122 , 18 ; 126 , 17 ; 143 , 27 ; 171 , 33 . 35 . 40 ; 181 , 9 .

Roma. Zie: Rome.

Romaer, Willem (Utrecht) 538.

Roman a Sala locus , infra muros Mettenses 214 , 42 .

Romanorum (rex).Zie: Duitse rijk.

Romanus, bisschop van Croja 546.

Rome, Roma, kardinaal-diaken van St. Adrianus te 195; kardinaal-diaken van St. Angelus te 195, 303; kardinaal-diaken van St. George ad Velum Aureum te 4, 6, 113—115, 120— 121, 135, 195, 422; kardinaal-priester van St. Laurens in Lucina te 195, 303; kardinaal-diaken van St. Maria in Via Lata te 195, 303; kardinaal-diaken van St. Nicolaas in Carcere Tulliano te 195, 303; kardinaal-priester van St. Sabina te 38, 42—43, 61—63, 66, 109°, 195, 303, 362. 1 kerk van 5, 16, 27, 58, 104, 373, 442; Lateiaan 102°, 104, 143, 168, 170, 176, 295; legaten van den paus te 4, 6, 38, 42 --43, 61—(53, 66, 109, 113—115, 120— 121, 135, 195, 353, 422; pausen te 4—6, 14 n. 1), 16—17, 23, 26, 28—2fc, 36, 38, 4 3 - 4 4, 48, 88—89, 101—103; 107—108, 112, 117, 119, 134, 142, 148, 168—169, 171, 176, 188, 191, 193—196, 200, 211, 215—217, 254, 274, 277, 294, 300—303, 328, 349 n. 1), 351— 353, 369, 371, 373—378, 380°, 383, 3S5, 408-410, 422, 442, 448 n. 4), 453, 512; poenitentiarius van den paus te 273. (Rome), Stoel van, Romana (apostolica) sedes 194, 220, 302; vicekanselier van de Roomsche kerk te 195, 303, 352, 369, 374—375.

Rome, Roma, Roeme 547; kapelanen van de paus te 307-308; kardinaal-priester van St.Cecilia in 21; kardinaal-diaken van St.George ad Velum Aureum 499; kardinaal-priester van St.Laurens in Lucina te 8; kerk van 261, 488, 506, 545, 582; collectoren van de paus te 158, 168, 261, 272, 295, 409; Curie van de paus te 308, 545, 586; legaten van de paus te 8, 21, 488, 499-500, 506; pausen te 9-10, 21, 45, 102-103, 117, 119, 121, 123, 132, 149, 153, 160-161, 167-168,175,216,224,226-227,236,253, 294-295, 298, 302, 326, 340, 356, 408- 409, 429-430, 443, 458-459, 461, 472, 485, 497, 499, 529, 534, 545, 571, 581, 603-604, 610, 615; rechters, gedelegeerd door de paus te 318-319, 332-334, 339, 351-352, 356.369, 487, 505; Stoel van, apostolica sedes 527; Lateraan te 149; St.Pieter te 236, 254.459, 461, 485; St.Maria Maior 582; St.Sabina te 459, 461, 485.

Rome (Roemen, Roma). 130, 144, 211, 216, 228, 262, 299, 354, 362, 378, 389.

Rome, romanus 252, 273-274, 573; kooplieden en burgers te 455- 456; H.Stoel van, sedes apostolica 28, 33, 37, 40, 42, 109, 115-118, 123-124, 127, 129-130, 144, 148, 171, 178, 180, 186-187, 189, 200- 201, 234-236, 257, 260-264, 269, 271, 274, 277, 346, 447, 454-455, 458, 463, 465, 479, 514, 522; kameraar van de paus te 253- 254, 463; kanselier van de paus te 513; kardinaal te 253-254; kardinaal-diaken van St.George, ad Velum Aureum te 36; kardinaal-priester van Marcellinus en Petrus te 401; kerk van 23, 28, 253-254; Curie te 48, 236, 253-254, 447, 463-464, 511; legaten van de paus te 36; pausen te 1, 5, 8-9, 11, 14, 22- 26, 28-31, 33, 43, 47, 117, 167, 193, 236, 241, 247-249, 252-254, 257, 261-268, 385, 396-397, 401-402, 454-456, 463, 480, 490, 511-515, 522, 536; Lateraan te 193, 401-402, 465, 522; St.Pieter, te 242, 248-250, 257, 261-263, 265-269; St.Sabina te 255.

Rome. Passim; Lateraan (Laterani), St. Pieter (ad Sanctum Petrum) te. Passim; kapelaans van den paus te. Zie: Andreas, Girardus, Johannes; auditor van den paus te. Zie: Johannes; cantor van den paus te. Zie: Angilerius; nuncius van den legaat van den paus te. Zie: Wouter; legaten van den paus te. Zie: Ostia, Leo, Guido, Koenraad, Jacob, Philips, Petrus, Tusculum; kardinalen te. Zie: Leo, R; Petrus, Johannes, Kgidius, (>ctavianus, Petrus, Johannes, Thomas, Hugo; pausen te. Zie: Gregorius I, Eugenius III, Coelestinus III, Innocentius III, Honorius III, Gregorius IX, Innocentius IV.

Rome. Passim. , Lateraan (Laterani), St. Pieter (ad Sanctum Petrum) te. Passim. , kapelaans van den paus te. Zie: Andreas, Girardus, Johannes. , auditor van den paus te. Zie: Johannes. , cantor van den paus te. Zie: Angilerius. , nuncius van den legaat van den paus te. Z i e : Wouter. , legaten van den paus te. Z i e : Ostia, Leo, Guido, Koenraad, Jacob, Philips, Petrus, Tusculum. , kardinalen te. Zie: Leo, R., Petrus, Johannes, Kgidius, (>ctavianus, Petrus, Johannes, Thomas, Hugo. , pausen te. Zie: Gregorius I, Eugenius III, Coelestinus III, Innocentius III, Honorius III, Gregorius I X , Innocentius I V .
Romeinen, keizers der. Zie: Duitsche rijk.
Rouaan (Rothomagensis), aartsbisschop van. 87.
Ruinen (Rune, Runen, Runa), in Drente. 106, 310, 460*, 461. , Benedictijner klooster van St. Marie te. 16, 54*, 63, 67*, 71*, 86, 105--108*, 117, 159, 309, 355, 460*, 461, 492. , abten van. Zie: Frederik, B., Simon.
Rumelaar (Rumelar), ten Z. van Woudenberg. 368.
Rumpt (Rumede), ten W . van Beesd. 64, 248.
Ruremunde. Zie: Roermond.
Rutten of Russon, bij Tongeren; (Ruthensis), kanunnik te. Zie: Godefrid.
Ruthne. 369.
Ruvoort (Ruvorth), bij Rumelaar. 506.
Rijn (Rhenus, Renus), rivier. 28, 30, 32, 58, 139, 140, 158, 169, 180, 259, 266, 268, 270, 305. , Oude (Vetus Rhenus, Antiquus Rhenus). 52, 507, 511. , paltsgraaf aan den. 130, 237.
Rijn-land (Rynlant, Rinlant). 34, 35.
Rijns-burg (Reynsborch, Rinsborch, Rinsburch, Rinsbürch, Rinsburg). ten W . van Leiden. 451. , Cluniacenser klooster te. 269, 382*, 462, 491, 508. , non te. Zie: Ada. , abdis van. Zie : Emeca.
Rijpikerwaard (Repplikerwerth), tusschen Jutphaas en IJsselstein. 111.
Rijssel, abt van. Zie: Arnoud.
Rijs-wijk (Risuic, Riswic), tegenover Wijk, aan de Lek. 317--319, 341.s.
Saaie (Sala), rivier. 19.
Saaiegouw (Saluensis pagus). 19.
Saargemünd (Gaimundae, Gamundiae). 12, 13.
Saargouw (Sargauue pagus). 217.
Saksen (Sassen, Saxonia). 60, 130, 220, 223, 224, 228*, 229*, 284, 367.
Sala. Z i e : Saaie.
Salahom. Z i e : Salland. ·
Salalant. Z i e : Salland.Sal-land (Salahom, Salalant, Sallandia, Salon, Salus, Solon, Zalland), gouw. 61,
122, 124, 128, 143, 183, 299, 416, 468.
Sallandia. Z i e : Salland.
Salon. Z i e : Salland.
Saluensis pagus. Zie : Saaiegouw.
Salus. Z i e : Salland.
Samaria. 331.
Sandfirde (Santforde), dorp in de gemeente Wymbritseradeel. 313.
Sandik. Z i e : Zandijk.
Santforde. Z i e : Sandfirde.
Santwich. Z i e : Zandwijk.
Santwichem. Z i e : Zandwijk.Santwych. Z i e : Zandwijk.
Sargauue pagus. Zie : Saargouw.
Sassen. Z i e : Saksen.
Sauer (Sura) rivier. 3, 6, 9, 10, II*, 12, 18, 29.
Saxonia. Zie Saksen.
Scaldeus. Z i e : Schelde.
Scalistatum. Z i e : Schlettstadt.
Scamugi. 60.
Scata. Z i e : Schoot.
Schalda. Z i e : Schelde.
Schankweiler (Creucchovilare) bij Echternach. 24.
Sehe. Z i e : Overschie.
Schelde (Scaldeus, Schalda), rivier. 28, 29.
Schermer (Scirmere). 203.
Schingen (Scinghnum), bij Franeker. 313.
Schlettstadt (Scalistatum). 40.
Schlidreht. Z i e : Sliedrecht.
Schoerle. Z i e : Schoorl.

Romeinen, keizers der. Zie: Duitsche rijk.

Romenburghe [ca. 1250-1260] Room-burg (bij Leiden) Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Romerteria villa , in pago Fanmartensi 66 , 44 .

Romeste, Johannes van 236, 432.

Rondenre Rodert

Rookgat [1899] Rogat Dr

Room-burg (facs.) [Leiden : Zh]

Roomburg (Rodanburg), aan den Rijn. 44.

ROOMBURG [Leiden : Zh] / Rodanburg • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 / Radenburch • 1083 vals 12e • Hg B 61 GYS

Roomburger-broek (facs.) [Leiden : Zh]

ROOMBURGERBROEK [Leiden : Zh] / in Radenburgarebroke • 1083 vals 12e • Hg B 61 GYS

Rooms Koning 336, 347, 477, 486, 488- 489, 580; kanunnik van St.Marie te Utrecht 507; broeder van het St.Catharijnehospitaal te Utrecht 384.van Ansen, ridder 110; zoon van Baldekinus, schepen van Nijmegen 384.Bertoldsz; pachter in Strijland 170.van Bevervoorde, knaap 372.van Bevervoorde, kanunnik in Oldenzaal 305, 373, 376, 544.Bilez; pachter in Strijland 170.Busse, ridder 173; zoon van Folkert van Echten 140.van Ees 154.Hake 8, 180.van Haren 163.Herc, broeder van Jacob Wether 195; zoon van Hendrik Hildeboldinga 542; broeder van Ernst van Holenburen 544.Cock (van Waardenburg), ridder 259-260, 482-483.Cranekin 509.van Langen, ridder 8; broeder van Arnoud Oude 135.van Rande 414.Nicolaasz.van Uffelt 614.van Ulzen, schepen van Oldenzaal 544.Wege 380.Weger, ridder 154, 163.Wernerz; raad van Utrecht 169, 406.van Woldis 396.

Roon (facs.) [Roon : Zh]

ROON [Roon : Zh] / Rothe • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 r° / Rothe • (1122-25) kop. midden 12e • U B 43, 44 v° / Rod • 1122 • keizerdiploma, Ug 37 en 38 / Rotha • 1123 • Zw D / Rothen • 1132 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI GYS

Roosendaal en Nispen [ NB ] 1830-1997

Roosteren (facs.) [Roosteren : Lb]

Roosteren [ LB ] 1830-1982

ROOSTEREN [Roosteren : Lb] / Rustern • 1201 • D H 5 GYS

Rootherdinge, erf in Zuidlaren 393.

Rootmondink (facs.) [Beltrum : Eibergen : Gl]

ROOTMONDINK [Beltrum : Eibergen : Gl] / domus Rothmundinc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Rore Rohr (Blankenheim)

Roremonde • 1203 • Hg W 6

Roremunt • ± (1135-80) • Keulen, K Schr GL

Rorik (Roricus) de Noorman. 79.

Rorthahusum [1389] Roordahuizum Fr

Rosbacium villa , Rolleboise , in pago Madriacensi in dioecesi Carnotensi , Rolleboise 109 , 12 ; 197 , 10 .

Rosbais, Bernard van. Zie: Bernard.

Rosbo, ridder. 481.

Rose-lo • 1173 • Po

Rosebais, Bernard van 246.

Rosele [1173] Reusel NB

Rosendale [1268] Roosendaal NB

Rosmalen [ NB ] 1830-1996

Rosmalen (facs.) [Rosmalen : Nb]

ROSMALEN [Rosmalen : Nb] / Rosmalla • 815 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 105 / Rosmella • 1e helft 9e kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 106 GYS

Rosmalla [815] Rosmalen NB

Rosmalla • 815 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 105

Rosmella • 1e helft 9e kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 106

Rosole • 1173 • Po

Rossum (Rohthem, Rothe, Rothem), bij Ootmarsum. 105, 148, 202.

Rossum, Roithem, Rothem, Rüthem, in de Bommelerwaard, Arnoud van 72, 76; Gozewijn van, ridder 18, 105—106, 187, 203, 204, 310, 345.

Rossum, Rothem, in Bommelerwaard,, priester in 228; Gerard van, ridder, rechter en dijkschouwer van de graaf van Gelre 152; Gozewijn van 60.

Rossum (Rothem, Rothe, Rotheim), Gerard van. Zie: Gerard; Herman van. Zie : Herman; W. van. Zie: W.

Rossum [ GL ] 1830-1999

Rossum (facs.) [Bemmel : Gl]

Rossum (facs.) [Rossum : Gl]

Rossum (facs.) [Weerse-lo : Ov]

ROSSUM [Rossum : Gl] / Rotheheym • 1222, bron van 893 • Prüm, Kb 18/2087, 43 v° / Rothem • 1225 • U B 416 GYS

ROSSUM [Bemmel : Gl] / Rotheim • 875 kop. ± 1191 • Ab Vc 4 v° / Rothem • eind 11e • Ab 902, 1 r° GYS

ROSSUM [Weerselo : Ov] / Rohthem • 10e • D W IX a 1 a, 38 v° / Rothem • midden 12e • D W II a 1, 29 r° / Rodheim • midden 12e • D W II a 1, 29 r° GYS

Rost, Gozewijn, broeder 156.

Rost, Willem, schepen van Harderwijk 419.

Rostock, Rostoc, Rosztoch, Rozstok 75, 108, 159; lieden van 191, 193; raden (en gemeente) van 108, 114.

Rostock, Rozstok 448, 457

Rosusteren [1243] Roosteren L

Roswinkel [up to 1516 deel van Weerdinge] Roswinkel Dr

Rosyt [middle 14th century] Terziet L

Rot-heim • 875 kop. ± 1191 • Ab Vc 4 v°

Rot-hem • eind 11e • Ab 902, 1 r°

Rot-hem villae duae in pago Batua 192 , 41 .

Rot-hem • 1225 • U B 416

Rot-hem • midden 12e • D W II a 1, 29 r°

Rot-lo [1232] Rolde Dr

Rota, Conradus de 29.

ROTANIS CIVITAS (twijf. id.) • (840-75) • ed. Prou, Monn. carol., 172

Rotard (Rothardus) van den Ham, ridder. 333, 341, 349. (Ruthardus) van Rüthlo, schepen te Zutphen. 267.

Rotard, Rüthardus van Polsbroek, ridder, leenman van den Dom te Utrecht 51.

Rotardus.Zie: Roetard.

Rotbertus. Zie: Robert.

Rotbomagensis dioecesis 75 , 32 .

Rotenecus , Rotonicus , Rutenicus pagus , Rovergue14 , 35 .

Roterwolde [1139] Roderwolde Dr

Roterwolde. Zie: Roderwolde.

Rotgering (facs.) [Bente-lo : Ambt-Delden : Ov]

ROTGERING [Bentelo : Ambt-Delden : Ov] / Rotgherinc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Rotgerus. Zie: Rutger.

Rotgerus. Zie: Rutger.

Rotgerus.Zie: Rutger.

Rotgherinc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 134 r°

Rotha • 1123 • Zw D

Rothard, (Rothardus), ministeriaal van den bisschop, vader van Godschalk. 394. (Rodhardus). 66. (Rothardus) van Ambersoi, broeder van Wiricus. 173. (Rothardus, Rüthardus) aartsbisschop van Mainz en aartskanselier. 207, 250, 254, 255.

Rothardinc, later Anninc, huis in Beckum 14.

Rothardinc" (facs.) [Geesteren : Borke-lo : Gl]

ROTHARDINC" [Geesteren : Borkelo : Gl] / domus Rothardinc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 132 v° GYS

Rothe, Rotheim. Zie: Rossum.

Rothe, Arnold van 541.

Rothe • (1122-25) kop. midden 12e • U B 43, 44 v°

Rothe • 1059 vals 12e • Zu K

Rothe • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 r°

Rothe. Zie: Rossum.

Rothe-heim [893] Rossum Gld

Rotheger. Zie: Rutger.

Rotheheym • 1222, bron van 893 • Prüm, Kb 18/2087, 43 v°

Rothem, Gerard van, ridder 544; Herman van, ridder 544.

Rothem, Reutum of Rossum?, in Twente 316.

Rothem, Herman van, ridder 230.

Rothem. Zie: Rossum.

Rothem. Zie: Rossum.

Rothen • 1132 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Rothen [1139] Roden Dr

Rothen. Zie: Roden.

Rotherawalda, 151, 264, 376— 377.

Rotherawalda. Zie: Roderwolde.

Rotheri marca" (facs.) (onb. in Noordveluwe)

Rotheri marca • 793 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 99

ROTHERI MARCA" (onb. in Noordveluwe) / Rotheri marca • 793 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 99 GYS

Rothericus (Rotgerus) van Deventer, ministeriaal van den bisschop. 423, 4 3 5, 4 3 6 : 231.. 315, 322, 323.. 452.

Rothinges, Willem van 420.

Rotholfengabroko. Hecm. 217. O. 1. 108. (1120). ? N. Holland.

Rotholfengabroko. Hecm. 217. O. 1. 108. (1120). Bron: DBNL

Rotholfengabroko. Hecm. 217. O. 1. 108. (1120). ? N. Holland. (DBNL)

Rothomenses cives 141 , 12 .

Rothomum portus , Rouen 141 , 8 .

Rothulfuas-hem / Hrothaluas-hem (Roteluashem) Rijns-burg ZH Kün 47 88

Rothulfuas-hem / Hrothaluas-hem (Roteluashem) Rijns-burg ZH Kün U47 U88

Rothulfuas-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340

Rothulfuastem. 44.

Rothulfvashem" (facs.) (oude naam van Rijns-burg : Zh)

ROTHULFVASHEM" (oude naam van Rijnsburg : Zh) / Rothulfuashem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340 / Hrothaluashem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340 GYS

Rotman.Zie: Rectum.

Rotmen.Zie: Reutum.

Rotomagensis , Rotominsis aecclesia 34 , 37 . 39 . 50 ; 159 , 54 . Placitum Chlothacharii III . n . 37 .

Rotomagus , Rutomagus , Rouen 12 , 22 .

Rotono W475

Rotprecht.Zie: Robert.

Rotta 567.

Rotta. Zie: Rotterdam.

Rotterdam (Rotta). 177, 191.

Rotterdam 55 n.1), 297 n.1).

Rotterdam 244 n. 1).

Rotterdamme [1299] Rotter-dam ZH

Rotton W316, W419, W445

Rotton • eind 11e • D W IX a 1 b, 24 r°

Rotton • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v°

Rotton, Rotono [ 12th century] Rottum Gr

Rottum, Rotthum, abt van Benedictijner abdij St. Juliana te 112.

Rottum, Rottem, Benedinctijner abdij St.Juliana te 16.

Rottum, Rotthem, Benedictijner abdij St.Juliana te 21; abt en convent van St.Juliana te 21.

Rottum (facs.) [Kantens : Gr]

Rottum (facs.) [Hasker-land : Fr]

ROTTUM [Kantens : Gr] / Rotton • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v° / Rotton • eind 11e • D W IX a 1 b, 24 r° / in Rotono • eind 12e • D W RH9, 66 r° GYS

ROTTUM [Haskerland : Fr] / Ruthne • 1132 vals 2e helft 13e • Lw / Ruthne • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw GYS

Rotundus mons , in pago Calvomontensi 182 , 37 .

Rouaan (Rothomagensis), aartsbisschop van. 87.

Roubaix, Rosbais, Bernard van, ridder 527-528, 532; Daniel van 531.

Routpertus, graaf. 202.

Rouveen, palus Ruene 135.

Rouveen, Ruenvene, bij Hasselt 325.

Rouvillare villa , in dioecesi Belloacensi , Rouville196 , 43 .

Rover 312°; broeder van Herman van Saterslo 448.

Rover (s), Hendrik (de), burggraaf van Montfoort 32-33, 91, 110, 123, 280, 302-303, 367-369, 380-381.

Rover, Rudolf 312°.

Rover, Hendrik de, knaap 320, 342-343, 490, 508-509, 511.

Roveritus silva super fluvium Sigona , in pago Pari siaco , Fôret de Rouvray , hodie Fôret de Saint Cloud 77 , 31 . 40 .

Rowele.Zie: Ruwiel.

Roxenisse [ ZH ] 1830-1858

Rubeel, Johan 75.

Rubekinus 433.

Rübenach, Arnoud van (de Rivenaco). Zie: Arnoud; Herman van. Zie : Herman; Hertwijn van. Zie: Hertwijn. • -, Richwijn van. Zie: Richwijn.

Ruberg • (1205-33) • Berne

Ruberg" (facs.) (onb. ± Hees-wijk : Nb)

RUBERG" (onb. ± Heeswijk : Nb) / Ruberg • (1205-33) • Berne GYS

Rubertus. Zie: Robert.

Rubiacus pagus in Alsatia , Ruffach 186 , 48 .

Rubora fluvius in pago Bedensi , die Ruwer , prope Treveros 147 , 27 .

Rubridum villa regia , in pago Aurelianensi , Rouvray18 , 23 .

Ruce, Johan 205, 327.

Ruchardt. Zie: Richard.

Rüchen, Hugo 75.

Rucherus, broeder van Arnold van Rode en van Gijsbert. 283, 284.

Rucvenne [1359] Rucphen NB

Rudericus. 344.

Rudericus.Zie: Roderik.

Rudimardus van Wallenchorn 513.

Rudin-hem onbekend UT Kün 21

Rudin-hem onbekend UT Kün U21

Rudin-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Rudinhem. 43.

Rudinhem" (facs.) (onb. in prov. Utrecht)

RUDINHEM" (onb. in prov. Utrecht) / Rudinhem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Rudolf (Rodolfus, Rodulfus, Rudolfus, Rüdolfus) van Goor, voogd van den Dom. 380, 423, 444, 446, 456. (Rodolfus) van Groningen. 453. (Ruthulfus), Knif. 305. (Rodolphus), van Spijk. 301. (Rodulfus, Rodulfus) van Steinvorth. 311, 319, 320, 321, 402. (Rodulphus) van Wildenisse. 458. (Rodulfus) van Wije. 351. 1 Ruodolfus), kanunnik. 256. (Rodulfus) kanunnik van St. Marie. 253. (Radolfus, Rodulfus, Rodolfus), kanunnik, later koster van St. Marie. 309, 338, 339, 341, 342, 347, 358. (Rodolfus, Rodulfus, Rudolfus), kanunnik van Oudmunster. 376, 380, 394. (Rodolfus, Rodulfus, Rudolfus) kanunnik van St. Pieter. 309, 376, 380. (Rüdolfus), kanunnik van St. Pieter. 417. (Rodolfus), kanunnik van St. Maarten te Zijflich. 426. (Rodolfus), scholast van St. Marie. 342. (Rodolfus), deken van St. Marie. 371, 372, 376, 379, 380, 384, 408. (Rodolfus, Rodolphus, Rudolphus, Rüdolfus), deken van Oudmunster. 414, 418, 430, 43Ó, 442, 444, 446, 451. (Rodulfus), abt van St. Truyen. 257. (Rodolfus, Rodulfus, Ruodolfus), proost van Oldenzaal. 258, 264, 268, 271, 307. (Rudolfus), proost van St. Pieter. 222. (Rodolfus, Rodulfus, Ruodolfus), Domproost. 235, 242, 243, 247, 253, 256, 257, 258. (Rodolfus), bisschop van Luik. 451.

Rudolf, Rodolfus, Roelof, Rolf, Rolof,

Rudolf, Rudolphus, Rudolfus, Rudulfus,

Rudolf (Rodulfus). ministeriaal van den bisschop. 264. - (Rodulfus, Rothulfus), ministeriaal van den bisschop, broeder van Arnold en Herman. 294, 351. (Rodulfus) van Scoenrewerth, ministeriaal van den bisschop, broeder van Jo van Scoenrewerth. 409. (Rudolfus), zoon van Benneke van Walde, ministeriaal van den bisschop. 423. (Rüdolphus), kameraar. 406. — (Rodolfus. 344. (Rudolfus), vrije. 344. — (Rodulphus), neef van den Domdeken Azelinus. 372. (Rudolfus), voogd van Echtelte. 446. (Rodolphus, Rodulfus), zoon van graaf Nevelung en van de dochter van graaf Rainer. 110, 117. (Rodulfus), graaf. 182. (Rodulfus) van Batenburg. 212.

Rudolf, Radulphus, Rodolfus, Rudolphus, clericus 10; priester, kapelaan van den graaf van Bentheim 108; monnik van het klooster Camp 87; abt van Mariënweerd 45. Alinghe, olderman van Groningen 166. van Ansen, ridder 292°, 331, 342. van Bunnik, broeder van het Duitsche huis te Utrecht 133, 155. Bussen, ridder 447. van Ees 342. Clenke, ridder 342°. van Langelo, ridder 113. van Norg, ridder 113. van Peize, ridder 10. van Ponte, ridder 452.

Rudolphus, Rooms Koning 3, 269; broeder van Ambronies 331

Ruele. Zie: Ruwiel.

Ruene. Zie: Rouveen.

Ruese, Gerard de 75.

Ruetbeke [1316] Rutbeek Ov

Ruffus, Hendrik (Deventer) 256; Lambert, burger van Oldenzaal 305.

Rufing-hem Ruiven onder Pijnacker ZH M&B U45

Rufing-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Rufing-hem Ruiven onder Pijnacker ZH M&B 45

Rufinghem. Zie: Ruiven.

Rufinghem" (facs.) (onb. in Holland)

RUFINGHEM" (onb. in Holland) / Rufinghem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

RufTus, Rufus, Balder 516.Meinoldus, rationalis van Groningen 46.

Rufus, Arnoud, pachter in Werkhoven 197; Willem, burger van Harderwijk 419 —420.

Rufus, Franco. Zie: Franco; Gerard, Zie: Gerard.

Rufus, Albert. Zie: Albert; Hendrik. Zie : Hendrik; Werner. Zie: Werner.

Rugge, Rieghe, voormalige parochie bij Oostvoorne 383.

Rugrum Ruigenhoek onder Maartensdijk? UT M&B 16

Rugrum Ruigenhoek onder Maartensdijk? UT M&B U16

Rugrum • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Rugrum. 43.

Rugrum" (facs.) (onb. in prov. Utrecht)

RUGRUM" (onb. in prov. Utrecht) / Rugrum • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Ruhr, rivier 133 n. 1).

Ruige Weide, polder te ZW. van Woerden 459 n. 10).

Ruijven [ ZH ] 1830-1845

Ruillant. Zie: Reuland.

Ruilliacus villa , in pago Biturico , Reuilly 163 , 20 .

Ruimel (facs.) [Sint-Michielsgestel : Nb]

RUIMEL [Sint-Michielsgestel : Nb] / Rumelacha • 698 kop. 1191 • Go I 71, 31 v° GYS

Ruinen (Runa, Rune, Runen, Ruine), Arnoud van. Zie: Arnoud; Gerard van. Zie: Gerard; Johan van. Zie: Johannes; Otto van. Zie: Otto.

Ruinen, A r n o l d van. Zie: Arnold; Otto van. Zie: Otto.

Ruinen, Ruine, Rune(n), in ZW.Drente 110, 200; Benedictijner klooster van St.Marie te 110,380, 607.(Ruinen), abt van 17, 377, 379-380, 435; abt en convent van 378, 497; Meukinus van 110.

Ruinen, Rune, in Z W. Drente 345; Benedictijner klooster van St. Marie te 13, 37, 292, 421. (Ruinen), abt en convent van 113°, 211°, 331, 345; Bartholomeus van, ridder 292, 331, 342, 345, 406.

Ruinen, Rune, ZW.Drente 85; Benedictijner abdij van St.Marie te 85; abt van 521; abt en convent van 85; Johannes van, knaap 141, 317.

Ruinen (Runa, Runen). 344, 414, 434, 452, 453.

Ruinen (Rune, Runen, Runa), in Drente. 106, 310, 460, 461; Benedictijner klooster van St. Marie te. 16, 54, 63, 67, 71, 86, 105— 108, 117, 159, 309, 355, 460, 461, 492; abten van. Zie: Frederik, B; Simon.

Ruinen [ DR ] 1830-1998

Ruinen (facs.) [Ruinen : Dr]

RUINEN [Ruinen : Dr] / Runa • 1141 kop. begin 15e • As D 3 r° / Runen • 1176 kop. begin 15e • As D 3 r° / Runen • 1208 • U SM 818 GYS

Ruinerwold [ DR ] 1830-1998

Ruinoierbusc. Zie: Renoyerbosch.

Ruisten-burg [1573] Rusten-burg [afterar gelijkn. herberg] NH

Ruiven (Rufinghem), onder Pijnacker. 44.

Rularus, pachter in Bennekom 282.

Rumbeke. 177.

Rumede • 1166 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 v°

Rumede • 1148 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 r°

Rumede. Zie: Rumpt.

Rumelaar (Rumelar), ten Z. van Woudenberg. 368.

Rumelacha • 698 kop. 1191 • Go I 71, 31 v°

Rumelacha. 5.

Rumelo. Zie: Rummel.

Rumersheym Rommersheim, Eifel, Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Rumeste (Romest), Amelis van. Zie: Amelis; Gijsbert van. Zie: Gijsbert; Pieter van. Zie: Petrus.

Rumlaus. 17.

Rummel (Rumelo). 154, 191.

Rumoldus clericus 507-508.

Rumpst (Ruperst), onder Bunnik. 43.

Rumpst [960] Rumpt Gld

Rumpt (Rumede), ten W. van Beesd. 64, 248.

Rumpt (Rumede). 358, 359, 408.

Rumpt, Rumede, Rumpde, aan de Linge 295, 300—301, 302 n. 2).

Rumt (facs.) [Deil : Gl]

RUMT [Deil : Gl] / Rumede • 1148 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 r° / Rumede • 1166 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 v° GYS

Runa [1139] , Runen [1169] Ruinen Dr

Runa • 1141 kop. begin 15e • As D 3 r°

Runa. Zie: Ruinen.

Runderade. Zie: Randerath.

Rune. Zie: Ruinen.

Runen • 1208 • U SM 818

Runen • 1176 kop. begin 15e • As D 3 r°

Runen. Zie: Ruinen.

Runeresbusch. Zie: Renoyerbosch.

Runichlo, Dirk van 73.

Runoieresbusc • 1148 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 r°

Runoieresbusc • 1166 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 v°

Runoieresbusc. Zie: Renoyerbosch.

Runwerde / Ruonwerde (marcha) onbekend FR Kün W93

Runwerde, marcha, in pago Ostrache Onbekend

Runwerde (marcha) Ego in dei nomine Bubo de Fresia dono atque trado sco Bon.ad fuldense monasterium in pago Ostrache in marcha Runwerde quinque boum terram quam mihi Helmsuint manu sua in hereditatem contradidit cum ceteris bonis ad hoc pertinentibus et familiis. Ik in Godes naam Bubo de Fresia geef en schenk aan St. Bonifatius van het klooster te Fulda in de gouw Oostergo in de mark Runwerde grond voor 5 runderen die Helmsuint mij eigenhandig als erfgoed overgedragen heeft, met overige goederen hierbij toebehoren en inwoners.

Runwerde (marcha) in Ostrache (pagus) F577

Ruobera villa , in pago Bedensi , Ruwer , prope Tre veros 170 , 14 ; cfr . Rubora .

Ruocuon. 122.

Ruotbertus. Zie: Robert. -

Ruotboto. Zie: Radbod.

Ruozvurt villa , in pago Bedensi , Rosport ad Suram 170 , 14 .

Rupeforti, Guido de 206.

Rupemontis villa , in pago Senonico 118 , 18 .

Ruperst Rumst bij Bunnik UT Kün U16

Ruperst Rumst bij Bunnik UT Kün 16

Ruperst. Zie: Rumpst.

Ruplo (Rupló). 319, 320.

Ruprest • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Ruprest" (facs.) (onb. in prov. Utrecht)

RUPREST" (onb. in prov. Utrecht) / Ruprest • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Rura • begin 8e kop. waarvan kop. 13e • Rav. Anon., IV 24

Rura • 868 kop. 18e • M 34, p. 38

Rura • 943 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 332

Rura. Zie: Roer.

Rurc. Zie: Roer.

Rure • ± 1200 • D KK 6

Rure (gen.) • 858 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 326

Rure, Hildebrand 411.

Ruregemunde • 1130 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R

Ruremonde • 1204 • I L 24

Ruremonde [middle 12th century] Roer-mond L

Ruremonde • 1214 • Ib 162, 37 r°

Ruremunde • 1223 • D H 19

Ruremunde • 1225 • Zw Hu 1

Ruremunde. Zie: Roermond.

Ruschaflita • 1175 kop. eind 12e • G LT 6 v°

Rusche, ten, goed in gem.Stoutenburg 432.

Ruscus van Linschoten, ridder 84.

Ruscvliete • 1213 • G SP

Rusele • (1180-1200?) • Po

Rusflita • 1222 • G SP

Rusgefleta • 1174 kop. eind 12e • G LT 6 r°

Rusgefleta • 1188 • G SP

Rusgefleta • 1175 kop. eind 12e • G LT 5 v°

Rusgeflita • 1175 kop. eind 12e • G LT 6 r°

Rusgeflita • 1188 • G SP

Rusghe, Godefrid. Zie: Godefrid.

Russevliet (facs.) (verdwenen, onder Schoondijke : Zl)

RUSSEVLIET (verdwenen, onder Schoondijke : Zl) / Rusgefleta • 1174 kop. eind 12e • G LT 6 r° / Rusgefleta • 1175 kop. eind 12e • G LT 5 v° / Rusgefleta • 1188 • G SP / Rusgeflita • 1175 kop. eind 12e • G LT 6 r° / Rusgeflita • 1188 • G SP / Ruschaflita • 1175 kop. eind 12e • G LT 6 v° / Rusuliete • 1213 • G SP / Ruscvliete • 1213 • G SP / Rvschflite • 1214 • G SP / Rvschflita • 1214 • G SP / Rvschevlite • 1218 • G SP / Rusflita • 1222 • G SP GYS

Rustern • 1201 • D H 5

Rustleuurt • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Rustlevurt F637

Rustlewrt" (facs.) (onb. in Friesland)

RUSTLEWRT" (onb. in Friesland) / Rustleuurt • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Rusuliete • 1213 • G SP

Rutcele.Zie: Rutteil.

Rutdun-burch • (1111-15) • G SB

Rute, de [end 14th century] Ruiten-veen Ov

Rutenberg, Hako van, ridder (136), 154.

Rutenberghe, Steven van, knaap 141.

Rutger, Rogerius, Rütgerus, proost van Emmerik 511-512.van Looz, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 445.van Salerno, mr; aartsdiaken van Banthesium 167.

Rutger (Rotcherus), meier van het Domkapittel in den hof te Hees. 346. — (Rotgerus) van Druten. 212. (Rotgerus, Rutgerus) van Duira, broeder van Anselm. 334, 348. (Rutcher) van Merehem. 301. (Rutgerus) van Wite. 252. (Rotheger), kanunnik ten Dom te Paderborn. 343.

Rutger, Rutgerus, heer van Brempt 103.

Rutger (Rutgerus), te Bunnik. 335. (Rutgerus, Rotgerus) van Breet (Bremech). 20, 29. • (Rutgerus) van Merhem. 20. (Rutcherus) van Wickerode, edelman. 484. (Rutgerus), pastoor te Niftrik. 474. (Rotgerus), kanunnik te Deventer. 39.

Rutger, Rotgerus, Rothgarus, Rotcherus,

Rutgersghore, gem.Stoutenburg 432.

Rutgerus, ingezetene van Beusichem 109; kanunnik van Oudmunster te Utrecht 118-119, 279; zoon van ridder Hendrik van Eelde 481; zoon van Ernst van Holenburen 544; van Millete, ridder 285; van Ramesberge, ridder 14.

Rüthardus. Zie: Rothard.

Rüthardus. Zie: Rotard.

Rüthem. Zie: Rossum.

Ruthericus, ministeriaal van den bisschop. 268.

Ruthericus. Zie: Roderik.

Rüthericus. Zie: Roderik.

Rutherikes-dole. 397.

Rüthlo, Rotard van. Zie: Rotard.

Ruthne • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw

Ruthne • 1132 vals 2e helft 13e • Lw

Ruthne [1132] Former village at the isle of Nage-lo Fl

Ruthne. 369.

Ruthne. 313.

Ruthulfus. Zie: Rudolf.

Rutna [1315] Rottum [property of the cloister Nes] Fr

Rutomagus , cfr . Rotomagus .

Rutteil, Rutcele, Nicolaas 409.

Rutten of Russon, bij Tongeren; (Ruthensis), kanunnik te. Zie: Godefrid.

Ruuoerdt. 316.

Ruur-lo (facs.) [Ruur-lo : Gl]

RUURLO [Ruurlo : Gl] / Ritherlo • 1134 • Zu K GYS

Ruuschen van Linschoten 368.

Ruvene Hecm. O. 1. 105 (± 1083). Bron: DBNL

Ruvene Hecm. O. 1. 105 (± 1083). Ruiven. Z. Holland. (DBNL)

Ruvene Hecm. O. 1. 105 (± 1083). Ruiven. Z. Holland.

Ruvoort (Ruvorth), bij Rumelaar. 506.

Ruwelens, Wouter van. Zie: Wouter.

Ruwiel (Ruele, Rueyl), Goede van. Zie: Goede. j—, Gijsbert van. Zie: Gijsbert; Loef van. Zie: Loef.

Ruwiel, Ruele, Gijsbert van, ridder 4, 12, 417; Loef van 2, 261.

Ruwiel, Ruel(e), Rueel, ten W.van Breukelen 59; Gijsbert van, ridder 59, 83, 86, 108, 157, 166, 183, 189, 204, 250, 252, 314, 528, 579, 599; Jr; 599; Loef van, ridder 579; Splinter van, ridder 599.

Ruwiel, Rowele, Rueel, Ruele, Gijsbert van, knaap 110, 313, 350, 422; Splinter van 350.

Ruwiel [ UT ] 1830-1964

Rvram (acc.) • 1069 • D S 9

Rvschevlite • 1218 • G SP

Rvschflita • 1214 • G SP

Rvschflite • 1214 • G SP

Ryen (Rien, Renensium pagus), gouw. 1, 29, 138.

Rynhare. Zie: Rinderen.

Rypliker waard, Rippelikerwart, bij Het Gein, gem.Jutphaas 433.

Ryswic, in de Nederbetuwe, Willem van, ridder, 84, 108, 157, 183, 197-199, 218, 220, 222-223, 238, 250, 252, 285 338; in Zuidholland 12, 556 n.1), 557 n, 1) en 2).

Ryswich. Zie: Rijswijk.

Ryswikerbroeke. P.H. p. 15.

Ryswikerbroeke. P.H. p. 15. Bron: DBNL

Ryswikerbroeke. P.H. p. 15. (DBNL)

Ryswyc. Hecm. 216. O. 1. 108. (1120). 325. (1231). P.H. p. 15. Bron: DBNL

Ryswyc. Hecm. 216. O. 1. 108. (1120). 325. (1231). P.H. p. 15. Rijswijk. Z. Holland. (DBNL)

Ryswyc. Hecm. 216. O. 1. 108. (1120). 325. (1231). P.H. p. 15. Rijswijk. Z. Holland.

Ryxa, moeder van Gothildis, echtgenote van ridder Hubert van Everdingen 330; dochter van ridder Hubert van Everdingen 484.

S . Vincentii mons in episcopatu Cabillonensi 183 , 36 .

S .

S . Gregorii , sive Confluentis , monasterium in Vosago , Münster im Gregorienthale 26 , 8 ; 29 , 40 . Dipl . Childerici II . n . 26 . 30 .

S . Huberti fons in marca Burensa , in pago Mosel lano 170 , 44 .

S . Martini mansus , in dioecesi Carnotensi 197 , 10 .

S . Martini terra , in pago Pictavensi 167 , 25 .

S . Mauritii villa , in pago Virdunensi 92 , 39 .

S . Petri vicus , in pago Senonico 115 , 18 ; 133 , 3 .

S . Radegundis terra in pago Pictavensi 167 , 26 .

S. Thomas [ca. 1250-1260] Sint Thomas-kerk (Utrecht) Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

S. van Gerner, schout van Salland. 510. -— van Gerner, ridder. 510. —, abt van Drongen. 308, (365).

S.de Guibervillis, mr; kanselier van de universiteit te Parijs 483.

S; plebaan van Laren (Gr.) 316.

s-Gravenambacht [ ZH ] 1830-1830

s-Gravenmoer [ NB ] 1830-1997

s-Gravenpolder [ ZL ] 1830-1970

s-Heer Hendrikskinderen [ ZL ] 1830-1857

s-Heer-Abts-kerke [ ZL ] 1830-1970

s-Heer-Arends-kerke [ ZL ] 1830-1970

s-Heerenhoek [ ZL ] 1830-1970

Saaie (Sala), rivier. 19.

Saaksum (facs.) [Baf-lo : Gr]

SAAKSUM [Baflo : Gr] / Sahsingenheim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Sahsenheim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Saxenheim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 / Sahsinghem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r° / Sahsinhem • eind 11e • D W IX a 1 b, 22 r° / Sahsinkhem • 1e kwart 12e • D W IX a 1 b, 5 r° GYS

Saalegouw (Saluensis pagus). 19.

Saarbrücken, Sarepons, graaf van 249.

Saargemünd (Gaimundae, Gamundiae). 12, 13.

Saargouw (Sargauue pagus). 217.

Saas-veld (facs.) [Weerse-lo : Ov]

SAASVELD [Weerselo : Ov] / Saterslo • 1145 kop. midden 12e • U B 43, 49 v° GYS

Sabbinge, (Sabbingen), op Zuidbeveland. 91.

Sabbinge, Zabbinghe, voorm.parochie op Wolf aartsdijk 257.

Sabbinge • 1213 • Hg B 86

Sabbinge • 1208 • Md 11

Sabbinge (facs.) [Wolfaarts-dijk : Zl]

SABBINGE [Wolfaartsdijk : Zl] / Sabbinge • 1208 • Md 11 / Sabbinge • 1213 • Hg B 86 / Sabbingen • 1216 • U SP 214 GYS

Sabbingen • 1216 • U SP 214

Sabina, bisschoppen van. Zie: Willem, Johannes.

Sabina, bisschop van 353.

Sabina, Sabinensis, bisschop van 14.

Sablonibus • ± 300 kop. 10e • itin. Ant., 375

Sablonibus • ± 300 kop. 8e • itin. Ant., 375

Sablonibus" (facs.) (onb. ± Ven-lo : Lb)

SABLONIBUS" (onb. ± Venlo : Lb) / Sablonibus • ± 300 kop. 8e • itin. Ant., 375 / Sablonibus • ± 300 kop. 10e • itin. Ant., 375 GYS

Saccitae.Zie: Boetebroeders.

Saciacus villa , in pago Bellovacensi , Sacy 109 , 9 .

Saden • 1155 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Sadenhorne. O. 1. 140. (± 1130). Bron: DBNL

Sadenhorne. O. 1. 140. (± 1130). N. Holland. Aan de Zaan? (DBNL)

Sadenhorne. O. 1. 140. (± 1130). N. Holland. Aan de Zaan?

Sadevurt [1000] Sauwerd Gr

Sadne. O. 1. 204. (± 1200). de Zaan.[p. 140]

Sadne. O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Sadne. O. 1. 204. (± 1200). de Zaan.[p. 140] (DBNL)

Saeden [1180] , Oestzanen [1396] Oostzaan NH

Saeftinge, Chavetinghe, in Hulsterambacht 364, 366, 388—389.

Saerlar, Zaerlar, heer van 285-286.

Sahsen-heim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Sahsen-heim / Sahsingen-heim / Sas-heim Saaksum GR Kün W9 W90 W110

Sahsen-heim (villa) / Sahsingen-heim / Sas-heim Ego in dei nomine Altfrit trado ad fuldense sci Bon. monasterium pro anima patris mei Ratgerú portionem hereditatis mee in fresonum regionein villa que appellatur Sahsen-heim quicquid ibidem habui, id est XX animalium terram et in Catuwrt XXIIII animalium terram et mancipia XII cum suis rebus, et in Scuinvorst partem viredis et in friefurt XIIII animalium terram. Hanc traditionem pater meus fieri iussit sco Bon. Ik in Godes naam Altfrit schenk aan het klooster van St. Bonifatius in Fulda voor de ziel van mijn vader Ratger een deel van mijn erfgoed in het gebied der Friezen in het dorp genaamd Saaksum, al wat ik in diezelfde plaats had, dat is voor 20 dieren grond, en in Catuurt voor 24 dieren grond en 12 horigen met hun spullen, en in Scuinvorst een bloeiend deel, en in Friefurt voor 14 dieren grond. Deze schenking werd door mijn vader gedaan aan St. Bonifatius. / Ego Bruninc trado sco Bon. in regione Fresonum quicquid habui in villa que dicitur Sahsingen-heim terre unam virgam et V pedes. Ik Bruninc schenk aan St. Bonifatius in het gebied der Friezen al wat ik had in het dorp genaamd Saaksum, één roede en 5 voet grond. / Ego Altfrit tradidi ad scm Bon. portionem hereditas mee in locis nuncupatis wird et Sasheim. Ik Altfrit heb aan St. Bonifatius een deel van mijn erfgoed in de plaatsen genaamd Wird en Saaksum geschonken.

Sahsen-heim (villa) in Regione Fresonum F594

Sahsenheim, villa, in Fresonem regione; Sahsingenheim, villa, in regione Fresonum; Sas-heim Onbekend; Saaksum, Groningen, of Sassenheim, Zuid-Hol-land ?

Sahsger. Zie : Saxger.

Sahsin-hem W403

Sahsin-hem • eind 11e • D W IX a 1 b, 22 r°

Sahsing-hem W300, Sahsink-hem W223

Sahsing-hem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r°

Sahsingen-heim [8th century] Saaxumhuizen Gr

Sahsingen-heim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Sahsingen-heim (villa) in Regione Fresonum F574

Sahsink-hem • 1e kwart 12e • D W IX a 1 b, 5 r°

Saint plouoir • 1213 • Liège, Kl 10

Saitesberge, Dirk van 518; Wigbold van 518.

Saksen, Hendrik hertog van. Zie: Hendrik.

Saksen, Saxonia, landkommandeur van 331.

Saksen (Sassen, Saxonia). 60, 130, 220, 223, 224, 228, 229, 284, 367.

Saksen (Saxonia, Saxones), hertog van. Zie: Hendrik.

Sal-land (facs.) (gouw in West-Overijsel)

Sal-lant • ± (1135-80) • K Schr GL

Sal-lant • 1177 • Ug 40

Sala. Zie: Saaie.

Salagerus 508.

Salahom. Zie: Salland. •

Salalant. Zie: Salland.

Sale-hem [801] Zel-hem Gld

Saleco, graaf. 27.

Salegen, Helmwig. Zie: Helmwig.

Salegols villa , in pago Lemovicino 117 , 48 .

Salem, ten O. van Ueberlingen (aan het meer van Constanz) ; Cistercienser abt van. 77, 78.

Salemathe, bij Bunnik. 292.

Salendin, Herbord van. Zie: Herbord.

Salensis pagus in Vosago , le Saunois 182 , 40 .

Salerno, Salernitanus, aartsbisschop van 546.

Salerno, Sallernum, Rogier van, mr.aartsdiaken van Banthesium 167.

Salico, 105.

Salicurtis villa , in pago Atrebatensi 211 , 16 .

Salikinc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 132 v°

Saliniacus , Salligniacus maior villa , in pago Senonico , Saligny , Yonne 115 , 28 ; 133 , 5 .

Salisbury (Sarrensis), graaf van. Z i e : W i l l e m . , bisschop van. 166.
Sal-land (Sallandia, Salandia, Psallandia, Zallandia, Sallant). 97, 157, 158, 179, 187--189*, 203, 280, 336, 337, 350, 384, 395, 404, 409*. , schouten van. Z i e : A l f e r , S. van Gerner. , voogd van. Zie : Wenemar. , grafelijkheid van. 184--186.
Salz-burg (Salzeburgensis, Zalzeburgensis, Salzburgensis), aartsbisschop van. 126. 128*, 237, 291, 343, 439.
Samland, bij Koningsbergen. 445.
Sandfirde (Santforde), in Wijmbritseradeel. 369.
N e e r (Nedere). 177.
Nerdinclant. Zie: Naardingerland.
Nerdincklant. Zie: Naardingerland.
Nesse. 46.
Nesseshorst. 43.
Neude, D e ( H n o d i , Nöda), bij R e n e n . 77, 401.
N e u s s ( N u s i a , N u s s i a ) . 348, 4 0 7 .
Neustria. Z i e : Neustrië.
N e u s t r i ë (Neustria). 54.N i e l (Nieol). 110.
Nieol. Zie: Niel.
Nieuwe Wetering. Zie: Wetering.
Nieuwmarkt ( N o v u m forum), te A a l b u r g . 377.
Nifterlake (Niftarlaca, Nifterlaca, Nifterlacus pagus), g o u w . 25, 4 6 , 6 8 , 132.
Nijmegen (Nimaga, Niumaga, Nivmaga, Nouimagium, Novimagium, Noviomagum).
42, 96* 116*, 128, 142, 144, 348, 365, 4 2 1 , 4 4 5 , 4 6 5 .
Nywele. Zie: Nuwaal.
Nimaga. Zie: Nijmegen.
Nitro. Zie: Nütterden.
Niumaga. Zie: Nijmegen.
Nivmaga. Zie: Nijmegen.
Niwelen. Zie: Nuwaal.
Nöda. Zie: Neude.
Noetselen ( N o s o l o ) , bij H e l l e n d o o r n . 106.
Noord-wijk (Norhtgo, Northgo). 45, 208.
N o r c h (Nurch). 340.
Nordhorn (Norhthornon). 105.Norhtgo. Zie: Noordwijk.
Norhthornon. Zie: Nordhorn.
Norhtuualde. 47.
N o r t h a n h e r i . 46.
Northausen (Northuson). 185.
Northgo. Zie: Noordwijk.
Northtuianti. Z i e : Twente, Noord.
N o r t h u m b e r l a n d ( N o r t h u m b r a n u m regnum), koninkrijk. 51.
Northumbranum regnum. Zie: Northumberland.
Northuson. Zie: Northausen.
Nosolo. Zie: Noetselen.
Nouimagium. Zie: Nijmegen.
N o v a Bethlehem. Z i e : Oostbroek.
Novimagium. Zie: Nijmegen.
Noviomagum. Zie: Nijmegen.
N o v u m forum. Zie: Nieuwmarkt.
Fossatum. Zie : Wetering.
Novus Renus. Zie: Vaartsche Rijn.
Nurch. Zie: Norch.
Nusia. Zie: Neuss.
Nussia. Zie: Neuss.

Salisbury (Sarrensis), graaf van. Zie: Willem; bisschop van. 166.

Salland, Sallandia, gouw 503, 516; schout van 81, 410.

Salland (Salahom, Salalant, Sallandia, Salon, Salus, Solon, Zalland), gouw. 61, 122, 124, 128, 143, 183, 299, 416, 468.

Salland (Sallandia, Salandia, Psallandia, Zallandia, Sallant). 97, 157, 158, 179, 187—189, 203, 280, 336, 337, 350, 384, 395, 404, 409; schouten van. Zie: Alfer, S. van Gerner; voogd van. Zie : Wenemar; grafelijkheid van. 184—186.

Salland 46, 81, 230, 232, 261, 315.van Zuilen, alias van Beverweerd of van Wiltenburg, ridder 172, 188, 230, 281, 285-286, 313, 371, 407- 408, 436.

Salland, Sallandia, Zallandia 290°, 345°, 385, 392; schout van 203—204, 421.

Salland, Sallandia, Zallandia, Zallant 29, 136, 193-194, 325, 620; mark van 396-397.

SALLAND (gouw in West-Overijsel) / in Salahom • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 101 / Sallant • 1177 • Ug 40 / Sallant • ± (1135-80) • K Schr GL / Psallandie (gen.) • 1225 • Ar B 8 GYS

Sallandia, Johannes de. Zie: Johannes.

Sallandia. Zie: Salland.

Sallant, Johannes van. Zie: Johannes.

Salligniacus minor villa , in pago Senonico , Fontaine la Gaillarde 115 , 29 .

Salm. Zie: Werdhe.

Salmen, de Salmis, Herman van, proost van

Salmene Hetzerath (Eifel)

Salmewere, onder Kropswolde 21.

Salomo, priester te Koudekerk. 151.

Salomon, kanselier. 99.

Salomon van Dankardshaka 560.

Salon. Zie: Salland.

Salsa Terra [1396] Zoutelande Zl

Salsa Terra.Zie: Zoutelande.

Saluensis pagus. Zie : Saaiegouw.

Salus. Zie: Salland.

Salutarius, kanunnik van St. Marie. 219, 250, 292, 307, 323, 330.

Salviacus villa , in pago Biturico , Saulcay 159 , 36 ; 180 , 47 .

Salzburg (Salzeburgensis, Zalzeburgensis, Salzburgensis), aartsbisschop van. 126. 128, 237, 291, 343, 439.

Samaria. 331.

Sambeeck, Zannebeke [the early part of the 14th century] Sambeek NB

Sambeek [ NB ] 1830-1942

Sambra fluvius , la Sambre 210 , 20 . 22 ; 211 , 39 . 41 .

Sameslacht • (1200-02) • G SV

Sameslaht • 1170 kop. 12e • G LT 7 v°

Sameslaht • 1169 kop. 12e • G LT 3 v°

Sameslaht • 1220 • S D 559

Sameslath • 1163 kop. 12e • G LT 105 v°

Sameslath [1163] , Sameslacht[ the early years of the 12th century] Zaamslag Zl

Samland, Sambio, bisschop van 52, 57.

Samland, bij Koningsbergen. 445.

Samson, Amelis 390-391; Gijsbert 91, 125; Johan 390-391, 526.

Samson, parochiaan te Vijftienhoeven (Noord-Zevender). 490; broeder van Johan, heer van Leede. 490.

Sancithum , cfr . Saocithum .

Sancta Terra.Zie: Heilig Land.

Sancta Terra.Zie: Heilige Land.

Sanctae . S . Columbae et S . Lupi basilica Senonensis 157 , 33 . S . Crucis ecclesia Audoeni , in pago Noviomensi 152 , 32 . S . Crucis ecclesia prope urbem Bituricensem 188 , 23 . S . Crucis ecclesia in silva Cusiaco , Choisy 152 , 29 . 32 . S . Crucis et S . Vincentii Parisiensis , Saint Germain des Près 205 , 38 . 49 ; 206 , 3 . 6 . 13 . S . Eulachae ecclesia in ripa Maronis , in Arvernica provincia 117 , 11 . S . Mariae ecclesia Argentinensis 186 , 45 . „ „ sacellum Bethleemiticum , Ferrières 119 , 3 . 27 . 44 ; 120 , 8 ; 129 , 35 . 41 ; 130 , 2 . 9 . „ „ oratorium Cameracense 168 , 16 . „ „ monasterium prope urbem Cenomannicam 191 , 33 . „ „ ecclesia de Crosis in Provincia 180 , 8 . „ „ basilica prope Pictavos 126 , 38 ; 127 , 3 ; 128 , 25 . „ „ ecclesia Tornacensis 131 , 10 . 15 . 23 . „ „ monasterium in Thusphiaco , Tuffé 190 , 26 ; 191 , 11 . „ „ monasterium Treverense ad Horrea , Oeren151 , 28 . S . Mariae ecclesia in Trizac 118 , 35 . „ „ ecclesia in Vipplesiaco villa , in pago Bi turico 185 , 7 . „ „ et S . Petri monasterium Senonense in Vo sago , Sénones 182 , 20 . 34 ; 183 , 4 . „ „ et S . Petri basilica Parisiensis , S . Géné viève 6 , 1 . 6 . 13 . 16 ; 20 , 7 ; 157 , 30 . „ „ SS . Petri et Pauli monasterium Argento liense , Argenteuil 63 , 34 . 39 . 42 . „ „ SS . Petri et Pauli basilica in Marithaim , Elst 100 , 10 . „ „ SS . Petri et Pauli monasterium Sithiense , S . Bertin 36 , 4 etc .; cfr . Sithiu mona sterium . „ „ et SS . Gervasii et Prothasii ecclesia Ceno mannica , Le Mans , cfr . Cenomannensisecclesia . „ ,, et S . Stephani ecclesia Spirensis 25 , 3 ; 27 , 39 ; 28 , 2 . Sancti . S . Amandi monasterium Elnonense , S . Amand 160 , 47 ; 161 , 14 . S . Andeoli oratorium in urbe Parisiensi 8 , 1 . S . Andreae monasterium Insulae Barbarae , in pago Lugdunensi 179 , 45 . SS . Apostolorum Iohannis et Iacobi et S . Arnulfi basilica Mettensis 79 , 2 . 13 ; 92 , 4 ; 212 , 28 . 35 ; 214 , 34 . 39 ; 215 , 27 . 31 . 32 . S . Arnulfi coenobium 205 , 11 . S . Baudilii ecclesia in Trizac 118 , 36 . S . Benigni basilica Divionensis 39 , 1 . 5 . 13 . 20 . 34 . S . Blasii ecclesia in urbe Merwigesburc , in Thuringia 197 , 40 . S . Christophori ecclesia in provincia Arvernica 117 , 17 . S . Desiderii ecclesia in Oleria , in Provincia 180 , 6 . S . Dionysii basilica 13 , 21 . 48 ; 14 , 2 . 6 ; 16 , 17 ; 18 , 24 ; 31 , 16 . 19 ; 33 , 1 ; 34 , 49 ; 46 , 40 ; 53 , 51 ; 54 , 22 . 39 . 49 ; 57 , 12 . 22 . 26 . 34 ; 60 , 1 . 7 . 14 . 19 . 27 . 31 . 32 ; 61 , 1 ; 67 , 3 . 11 . 15 . 17 ; 68 , 34 . 40 . 44 ; 69 , 20 . 23 . 25 . 38 . 44 ; 72 , 19 . 22 . 34 ; 73 , 22 . 32 ; 74 , 4 . 11 . 20 . 22 . 24 . 44 ; 77 , 35 . 42 . 47 ; 82 , 43 ; 83 , 3 . 5 ; 84 , 12 . 17 . 23 . 29 . 35 ; 101 , 33 . 37 ; 104 , 44 . 45 ; 140 , 5 . 17 ; 142 , 26 ; 144 , 7 . 13 . 20 ; 155 , 45 ; 160 , 12 ; 161 , 45 ; 162 , 10 . Diplomata : Chlothacharii II . n . 10 . 11 ; – Dagobercti l . n . 14 . 16 . 17 ; spuria n . 22 . 23 . 25 . 26 . 27 . 34 . 35 . [ 36 .] 37 . 38 . 40 . 41 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 49 ; – Chlodovei II . n . 18 . 19 ; spur . n . 63 ; – Chlotha charii III . n . 32 ; – Childerici II . n . 68 ; – Theu derici III . n . 47 . 51 . 57 ; – Chlodovei III . n . 61 ; – Childeberthi III . n . 67 . 68 . 69 . 75 ; – Chilperichi II . n . 81 . 82 . 83 . 84 . 87 ; – Theuderici IV . n . 93 . 94 ; – Karoli maioris domus n . 14 ; – Pippini maioris do mus n . 18 . 21 . 22 . 23 . Placita : Chlothacharii III . n . 34 . 35 . 36 . 37 ; – Ch-lo dovei III . n . 60 . 64 ; – Childeberthi III . n . 70 . 77 . 78 . S . Dionysii casa ( basilica) 68 , 51 ; 69 , 47 ; 104 , 45 ; 105 , 1 . 5 ; 106 , 37 . 39 ; 107 , 42 . 45 ; 108 , 7 . 9 . 48 ; 109 , 5 . S . Dionysii castellum 153 , 13 . S . Dionysii et sociorum eius SS . Rustici et Eleutherii ecclesia ( basilica S . Dionysii) 143 , 13 ; 144 , 22 ; 153 , 18 ; 167 , 14 ; 181 , 8 ; 184 , 41 . S . Dionysii martyris monasterium , Saint Dénis 32 , 35 ; 33 , 18 . 23 . 37 . 40 . 48 ; 44 , 40 ; 46 , 26 . 34 ; 51 , 28 . 34 . 44 ; 69 , 12 ; 70 , 7 . 13 ; 101 , 39 . 44 ; 106 , 30 . 38 ; 107 , 38 ; 108 , 31 ; 155 , 14 ; 159 , 17 ; 162 , 11 ; 164 , 7 ; 165 , 7 . 34 . 46 ; 180 , 43 . S . Dionysii ecclesia apud castrum Doe , in dioecesi Andegavensi 142 , 28 . SS . Dionysii et Marcelli monasterium Tusonis vallis , in pago Camliacensi , Tussonval 61 , 39 ; 62 , 37 ; 63 , 6 . S . Erigii ecclesia in Marrano , in Provincia 180 , 6 . S . Eucharii cella Treverensis , postea cella S . Matthaei apostoli 138 , 19 . 26 ; 151 , 27 ; 172 , 25 . S . Germani ecclesia in Graegilidum , in pago Biturico 205 , 42 . S . Germani ecclesia Parisiensis , antea S . Vincentii , Saint Germain des Près 65 , 3 . 19 . 21 ; cfr . S . Vin centii basilica . SS . Gervasii et Prothasii ecclesia in Cursona 167 , 31 . SS . Gervasii et Prothasii ecclesia Cenomannensis , cfr . S . Mariae et SS . Gervasii et Prothasii eccl . Cenomannensis . S . Gregorii monasterium in Vosago , sive Confluentis , Münster im Gregorienthale 26 ; 29 , 40 . Dipl . Childerici II . n . 26 . 30 . S . Hilarii ecclesia Pictavensis 121 , 45 . S . Hilarii ecclesia in Lingniaco 167 , 35 . S . Hilarii cella Treverensis , postea cella S . Maximini dicta 137 , 16 ; 151 , 26 ; 172 , 24 ; cfr . S . Maximini cella . S . Hilarii ecclesia ad Vigonnam 167 , 30 . S . Hippolyti ecclesia in vico Ingrandisse 167 , 37 . S . Hippolyti ecclesia in ripa fluminis Radae 118 , 17 . S . Huberti monasterium , cfr . Andaginense mona sterium . S . Iohannis baptistae ecclesia prope castrum Doe , in dioecesi Andegavensi 142 , 31 . S . Iohannis baptistae ecclesia in Trizac 118 , 36 . S . Iohannis apostoli ecclesia in Lagoweria , ad flumen Licium 180 , 7 . S . Iusti capella in pago Meledunensi 116 , 10 . S . Leodegarii ecclesia prope castrum Doe , in dioe cesi Andegavensi 142 , 31 . S . Marcelli Cabillonensis basilica 129 , 11 . S . Marcelli Cabillonensis monachi 17 , 16 . S . Marci ecclesia Suessionensis 127 , 4 . S . Martialis ecclesia de Salviaco , in pago Biturico 159 , 36 . S . Martini capella 45 , 19 ; 69 , 50 . S . Martini basilica in pago Magnensi 151 , 29 . S . Martini ecclesia in Beriaco villa , in provincia Ar vernensi 117 , 23 . S . Martini oratorium Cenomannicum 122 , 35 . S . Martini ecclesia in villa Colandra 118 , 22 . S . Martini ecclesia in Cursona 167 , 31 . S . Martini ecclesia in ripa fluminis Maronis , in pro vincia Arvernica 117 , 4 . S . Martini ecclesia in villa Rialico , in pago Lemo vicino 117 , 43 . S . Martini Turonensis ecclesia , combusta a Chlotha chario I . anno 559 . 126 , 32 . S . Martini ecclesia in villa Vipplesiaco , in pago Bi turico 185 , 14 . S . Martini pasellus ( pons) , inter urbem Parisiensem et monasterium S . Dionysii 141 , 7 . S . Matthaei apostoli cella Treverensis , antea cella S . Eucharii dicta 138 , 20 . 28 ; 172 , 25 . S . Mauritius 189 , 7 . 13 . S . Mauritii monasterium Novientense in Alsatia , Ebers münster , cfr . Novientense monasterium . S . Mauritii abbatia , cfr . Thielogense monasterium . S . Maximini cella , monasterium , ante portas Treve renses , antea cella S . Hilarii dicta , Maximinkloster137 , 17 . 22 . 24 ; 147 , 10 . 23 . 28 ; 151 , 26 ; 172 , 24 . Dipl . spur . Dagobercti I . n . 29 . S . Maximini monasterium Miciacense , in pago Aurelia nensi , Saint Mesmin 3 , 17 ; 120 , 35 . S . Monialis ecclesia in villa Caldunum , in pago Bi turico 205 , 41 . 47 . S . Paulini cella Treverensis 151 , 27 . S . Pauli ecclesia in ripa fluminis Maronis , in pro vincia Arvernica 116 , 46 . S . Petri monasterium Besuense , Bèze , cfr . Besuensemonasterium . S . Petri ecclesia Cameracensis 168 , 20 ; 211 , 15 . S . Petri ecclesia in villa Germiniacum , in pago Se nonico 133 , 7 . S . Petri ecclesia in villa Lupiaco 117 , 15 . S . Petri capella ad oppidum Nanthonis , in pago Wastinensi 129 , 34 . S . Petri capella in urbe Senonica 115 , 31 . S . Petri cathedra Romana 126 , 27 . S . Petri ecclesia Treverensis 136 , 7 ; 137 , 7 . 16 . 17 . 20 . 22 . 23 ; 138 , 6 . 9 . 18 . 23 . 25 . 26 ; 151 , 7 . 25 . 33 ; 172 , 27 . 39 . 40 . Dipl . spur . Dagobercti I . n . 18 . 19 . 20 . 32 ; – Dipl . spur . Sigiberti 11 . n . 54 . S . Petri praedium in urbe Treverica 172 , 26 . S . Petri ecclesia in villa Vipplesiaco , in pago Bitu rico 185 , 13 . S . Petri monasterium Weissemburgense 41 , 34 . 36 . 42 ; 171 , 25 . Dipl . Dagobercti II . n . 44 ; – Dipl . spur . Dagobercti I . n . 31 . S . Petri et Luciani ecclesia Bellovacensis 11 , 37 ; 12 , 6 . S . Petri et S . Mariae monasterium Fossatense , Saint Maur des Fossés , cfr . Fossatense monasterium . SS . Petri et Martini monasterium Anisola , in pago Cenomannico , Saint Calais , cfr . Anisola mona sterium . SS . Petri , Pauli et Stephani monasterium Corbeiense , Corbie , cfr . Corbeiense monasterium . SS . Petri et Pauli ecclesia de Danges ad Vigonnam 167 , 38 . SS . Petri et Pauli ecclesiae Epternacenses 97 , 17 . SS . Petri , Pauli et Laurentii monasterium Fonta nellense , Saint Vandrille , cfr . Fontanellense mona sterium . SS . Petri et Pauli ecclesia in vico Ingrandisse 167 , 36 . SS . Petri , Pauli et Martini monasterium Leobardi , Maurmünster 204 , 15 . SS . Petri et Pauli monasterium Puteolense sive Der vense , cfr . Dervense monasterium . SS . Petri , Pauli et S . Antonii monasterium Resba cense , antea Ierusalem dictum , Rebais 17 , 5 . SS . Petri et Pauli ecclesia Romana 143 , 27 . SS . Petri et Pauli monasterium Senonicum , cfr . Seno nense monasterium . SS . Petri et Pauli ecclesia Wormatiensis , cfr . Worma tiensis ecclesia . S . Pontii ecclesia in dioecesi Matiscensi 183 , 39 . S . Privati ecclesia 118 , 1 . S . Quintini basilica Malbodiensis 181 , 47 . S . Quintini basilica Remensis 36 , 16 . S . Remigii ecclesia in Lingniaco 167 , 42 . S . Remigii ecclesia in dioecesi Matiscensi 183 , 39 . S . Romani basilica in vico Cella , in pago Furidrensi 6 , 8 . 10 . S . Salvatoris ecclesia in Vipplesiaco , in pago Biturico 185 , 5 . 17 . S . Sanctiani martyris ecclesia 115 , 26 . SS . Saviniani et Potentiani ecclesia prope urbem Senonicam 115 , 3 . SS . Sergii et Medardi monasterium Andegavense , cfr . Andegacense monasterium . S . Serotini ecclesia prope urbem Senonicam 115 , 3 . S . Stephani ecclesia in villa Caucenato , in provincia Arvernica 117 , 28 . S . Stephani ecclesia in villa Durazat 118 , 9 . SS . Stephani atque Vincentii ecclesia Parisiensis , Saint Germain des Près , cfr . 5 . Vincentii basilica . S . Stephani ecclesia Senonensis 115 , 10 . S . Sulpicii ecclesia Bituricensis , sive Navensis 188 , 2 . 5 . 9 . 11 . 23 . S . Sulpicii ecclesia in fisco Odriaco 167 , 39 . S . Sylvestri ecclesia in terra de Pleis , in pago Turo nensi 167 , 44 . S . Symphoriani basilica in civitate Augustidunensi 154 , 28 . 37 . S . Vedasti monasterium Nobiliacus , Saint Vast , cfr . Nobiliacus monasterium 192 , 31 . SS . Victoris et Petri monasterium Grasselense , Gros seau 57 , 52 ; cfr . Grasellense monasterium . S . Videni s . Vitoni ecclesia Virdunensis 92 , 32 ; 93 , 4 . 9 . Dipl . Pippini et Plectrudis n . 3 . S . Vincentii capella in provincia Arvernica 118 , 30 . S . Vincentii ecclesia ibidem 117 , 34 . S . Vincentii ecclesia Matisconensis 104 , 9 ; cfr . Matis conensis ecclesia . SS . Vincentii , Stephani atque Germani ecclesia , mona sterium Parisiense , Saint Germain des Près . a . S . Crucis , SS . Stephani et Vincentii ecclesia 6 , 1 . 17 ; 7 , 29 ; 205 , 38 . 49 ; 206 , 3 . 6 . 13 . Diplomata : Childeberthi I . n . 3 ; – Theuderici IV . spur . n . 92 . b . S . Vincentii monasterium , coenobium , prope Parisios 7 , 28 ; 120 , 30 . Dipl . Childeberthi I . n . 5 ; – Childeberthi III . n . 73 . c . S . Vincentii basilica 157 , 26 . d . SS . Vincentii et Germani monasterium 65 , 3 . 16 . 18 . 20 . e . S . Germani ecclesia 65 , 3 . 19 . 21 . S . Vincentii ecclesia ad Vigonnam 167 , 42 .

Sanctum Petrum • 1155 kop. 13e • I Lc n° 46

Sand • 1170 • G SB

Sand [1170] Kloosterzande [named after a chapel, called 'Ter Zande'] Zl

Sande, Richard van, drost van de graaf van Berg 30 ; Johannes van, ridder 236.

Sandebeke.Zie: Zalk.

Sandelinge-Ambacht [ ZH ] 1830-1855

Sander van Bilare 440.

Sanderinc, huis in Volthe 315.

Sandert, G. van. Zie: G.

Sandfirde (Santforde), dorp in de gemeente Wymbritseradeel. 313.

Sandfirde (Santforde), in Wijmbritseradeel. 369.

Sandforde • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw

Sandic • 1216 • U SP 214

Sandic. Z i e : Zandijk.
Sandum. Z i e : Kloosterzande.
vSantlic. Z i e : Zalk.
Santwic. Z i e : Zandwijk.
Sarrensis. Z i e : Salisbury.
Schakerloo (Scakerslo), bij Tholen. 395.
Schalk-wijk (Scalcwijk, Scalcwich, Schalckwyck, Scalkwyck, Schalvic, Scalcwik,
Scalcwic), in het Z . der provincie Utrecht. 65, 95, 110, 116, 130, 144, 249.
Scharnegoutum (Scharnum), bij Sneek.
Schaum-burg (Scowenburg), bij M i n d e n ; graaf van. Z i e : A d o l f .
Schelde (Scalda), rivier. 31*.
Schelluinen < Scalun, Schalun), bij Gorinc-hem ; Duitsche huis te. 504*.
Scherpenisse (Scarpenesse), thans verbonden aan Tholen. 40, 42.Scherpenzeel (Scarpenseel, Scerpensele), i n Weststellingwerf. 369, 407.
Schiffdorf (Sciptorpe), in het gebied van Bremen. 386.
Schingen (Scyngghen), in Menaldumadeel. 369.
Schonauwen (Sconouwe), onder Houten. 512.Schoonhoven (Sconhoven). 490.
Schoorl (Scorle), in Kennemerland. 92.
Schooten (Schote), bij A n t w e r p e n ; persoon te. Z i e : Wouter.
Scoude, ten O . van Yerseke. 53.
Scoudemarediep, het Brouwershavensche gat. 96.
Schouwen (Scolden, Scoudes, Scalden). 35, 40, 41, 92.
Schuilen-burg (Sluykenborch, Swijlenborch), onder Kamerik. 110, 116.
Scicli, in het Z . van Sicilië; (Sicliniensis) proost van. 509.
Seflike. Z i e : Zijflich.
Segni (Signia), ten Z . van Rome. 160.
Seheim. Z i e : Zeddam.
Seist. Z i e : Zeist.Seivenharen. Z i e : Zevenaar.
Sel-burg in Semgallen (Soloniensis, Selonensis), in het O . van K o e r l a n d ; bisschop
van. Z i e : Bernard.
Selebeke. Z i e : Zeelbeek.
Seleham. Z i e : IJsselham.
Selhorst. Z i e : Harderwijk.
Selwerd (Selewrth), ten N . van Groningen; kerk van St. M a r i e te Ruinen en. 45*.

Sandic. Zie: Zandijk.

Sandich.Zie: Zandijk.

Sandik [1153] Zand-dijk Zl

Sandik • 1153 kop. 2e helft 13e • U SP 1, 85 v°

Sandik. Zie: Zandijk.

Sandum. Zie: Kloosterzande. vSantlic. Zie: Zalk.

Sânfirde (facs.) [Wymbritsera-deel : Fr]

SÂNFIRDE [Wymbritseradeel : Fr] / Santforde • 1132 vals 2e helft 13e • Lw / Sandforde • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw GYS

Sangona fluvius in dioecesi Lugdunensi 183 , 43 .

Sannelant, in Linschoten 49.

sant (terram illam maris inter Hosnesse et Hontenesse iacentem que werp-lant siue sant uocatur) • 1190 • S D 480

sant (terra maris inter Osnesse et Guntenesse iacentem que werpe-lant siue sant uocatur) • 1183 • S D 471

Santa vicus , in pago Hainoavio 160 , 35 .

Sante Marien Rod [1248] Margraten L

Santforde • 1132 vals 2e helft 13e • Lw

Santforde [1239] Sandfirden Fr

Santforde. Zie: Sandfirde.

Santforde.Zie: Zandvoort.

Santfort [1120] Zandvoort NH

Santfort. Hecm. 217. O. 1. 108. (1120). Bron: DBNL

Santfort. Hecm. 217. O. 1. 108. (1120). Zandvoort. N.H. (DBNL)

Santfort. Hecm. 217. O. 1. 108. (1120). Zandvoort. N.H.

Santlike [1213] Zalk Ov

Santpoort 578.

Santpoort, gem.Velzen 105 n.4).

Santwic. Zie: Zandwijk.

Santwich. Zie: Zandwijk.

Santwich.Zie: Zandwijk.

Santwichem. Zie: Zandwijk.

Santwych. Zie: Zandwijk.

Saocithum , Sancithum locus , in pago Parisiaco , Sancy43 , 44 .

Saphentinus Roest 469-471.

Sapmeer Graft 1645 28

Sappe-meer [ GR ] 1830-1949

Saracenen (Sarraceni). 74, 75, 77, 130, 165, 485, 500.

Sarclitae villa super fluvium Iona , in pago Stam pensi , Saclas 154 , 26 . 30 . 34 .

Sarensdorpt Sarresdorf, Eifel, Ortsteil von Gerolstein, Landkreis Vulkaneifel

Sarepons. Zie: Saarbrücken.

Sargauue pagus. Zie : Saargouw.

Sarlacin, Wouter, ingezetene van Keulen 279.

Sarmasiacus villa , in pago Biturico 163 , 22 .

Sarmatorum strata , in Vosago in pago Calvomon tensi , Sales , chemin des Sauniers 182 , 37 .

Sarra fluvius , die Saar 136 , 6 . 17 .

Sarrensis. Zie: Salisbury.

Sarta fluvius , in pago Cenomannico , la Sarthe 123 , 42 .

Sarturiacus , Saturiacus villa , in pago Nivernensi 30 , 34 ; 49 , 48 ,

Sas van Gent 246 n. 2).

Sas-heim [the early part of the 11th century] Sassen-heim ZH

Sas-heim (locus) F509

Sas-heim [probably. 802] Saaksum Gr

Sasse, Lubbert, ridder 327; Mathias, ridder 327.

Sassen. Zie: Saksen.

Sassen-heim (facs.) [Sassen-heim : Zh]

Sassenem. Hecm. 208. O. 105. (± 1083). O. 1. 479. (1248), Saxnem. Hecm. 193, 196, 201, 208. O. 1. 89. (1083). O. 1. 105. (1083). Mel. St. 1, 583, 870 Sassenem. Sassenheim.

Sassenem. Hecm. 208. O. 105. (± 1083). O. 1. 479. (1248), Saxnem. Hecm. 193, 196, 201, 208. O. 1. 89. (1083). O. 1. 105. (1083). Mel. St. 1, 583, 870 Sassenem. Bron: DBNL

Sassenem. Hecm. 208. O. 105. (± 1083). O. 1. 479. (1248), Saxnem. Hecm. 193, 196, 201, 208. O. 1. 89. (1083). O. 1. 105. (1083). Mel. St. 1, 583, 870 Sassenem. Sassenheim. (DBNL)

Sassenheim, Sassenhem, Sasnem, Zassenem, Dirk van, ridder 317; Floris van 93-94; zie ook: Arnoud en Walevvijn.

Sassenheim, prov.Zuidh.565.

SASSENHEIM [Sassenheim : Zh] / Saxnem • 1083 vals 12e • Hg B 61 / Saxnem • 1162 • Hg B 62 GYS

Saters-lo • 1145 kop. midden 12e • U B 43, 49 v°

Saters-lo [1145] Saas-veld Ov

Saterslo, Jacob van. Zie: Jacob.

Saterslo, Herman van, knaap 205, 261, 230; Herman van 521, 524.

Saterslo, Saterstlo, Alard van 447; Herman van, ridder 73, 76, 134, 203—204, 447; Jacob van, ridder 73, 133.

Saterslo, Herman van. Zie: Herman.

Saterslo, Satherslo, Herman van, ridder 47, 183, 394; Frederik van 373-374,

Sauciacae villa , in pago Senonico , Sanceias , locus destructus prope urbem Senonicam 133 , 5 .

Saucitus locus , in pago Cenomannico , les Saussayes 4 , 30 .

Sauer (Sura) rivier. 3, 6, 9, 10, II, 12, 18, 29.

Saulinus, plebaan te Coblenz. 63.

Saumairac villa , in pago Lemovicino 117 , 45 .

Sauriciacus villa , in pago Lemovicino , Soursac , Cor reze 133 , 31 . 32 .

Sauriciagora , villa regia in pago Suessonensi , Sourcy140 , 28 .

Savara alveolus , in pago Parisiaco , la Sèvre 7 , 41 .

Saxani, man van Hardwih. 66.

Saxbald. 46.

Saxbrath, servus. 46.

Saxen-heim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Saxen-heim F680

Saxger, servus. 46; servus. 46. (Sahsger). 77. (Sahsger). 118.

Saxini. 66.

Saxnem • 1083 vals 12e • Hg B 61

Saxnem • 1162 • Hg B 62

Saxnem Sassen-heim ZH E4 E6

Saxo, ministeriaal van den bisschop. 294. Parvus, ministeriaal van den bisschop. 294.

Saxo, Gijsbert, schepen in Arnhem 132.

Saxonia. Zie Saksen.

Saxonia.Zie: Saksen.

Say, bediende 210.

Sayn, Seyn, graaf van 120, 266.

Sayn (Seyna, Seina), in Hessen; schenk van. Zie: Gijsbert; burggraaf van. Zie: Arnoud. A, graaf van. Zie: Hendrik.

Sayn, Seynensis, graaf van 557, 598.

Sayn (Seina), Arnoud van. Zie: Arnoud-, Gijsbert van. Zie: Gijsbert; Lodewijk van. Zie : Lodewijk.

Scade, Gijsbert 213.

Scaderwoude [in the early part of the 14th century] Scheerwolde Ov

Scaderwout [1311] Scharwoude NH

Scadewick, onder Werkhoven? 198; Gerard van 198; Hendrik Hermansz van 218.

Scadhe, Willem. Zie: Willem.

Scadick [1483] Scha-dijk L

Scaeft [1414] Schaft NB

Scafandre, Wouter. Zie: Wouter.

Scafth, land bij Het Gooi 513.

Scagasthorpa W238, Scagasthorpe W010, W126

Scagen • 1168 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Scagen • 1166 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Scagha [989] Schagen NH

Scagha. Hecm. 190. Scagan. Hecm. 200, 207. O. 1. 105. (± 1083). Scagon. O. 1. 89. (1083) Scaghem, Scaghen. O. 1. 533. (1250). Scaghen Mel. St. 1, 578. Bron: DBNL

Scagha. Hecm. 190. Scagan. Hecm. 200, 207. O. 1. 105. (± 1083). Scagon. O. 1. 89. (1083) Scaghem, Scaghen. O. 1. 533. (1250). Scaghen Mel. St. 1, 578. Schagen. (DBNL)

Scagha. Hecm. 190. Scagan. Hecm. 200, 207. O. 1. 105. (± 1083). Scagon. O. 1. 89. (1083) Scaghem, Scaghen. O. 1. 533. (1250). Scaghen Mel. St. 1, 578. Schagen.

Scagon Schagen NH E4

Scagon • 1083 vals 12e • Hg B 61

Scakers-lo • 1220 • X B 21

Scalckwyck), Arnoud van. Zie: Arnoud; Folpert van. Zie: Folpert; Gilles van. Zie: Gilles; Morphitus van. Zie: Morphitus. —i, Templarius van. Zie: Templarius.

Scalcwic • 1185 • U SJ 820

Scalcwic • 1225 • Ar B 8

Scalcwic • 1186 • U SJ 821

Scalcwic), in het Z. der provincie Utrecht. 65, 95, 110, 116, 130, 144, 249.

Scalcwich [1185] Schalk-wijk Ut

Scalcwijck, Scalcwic, Scalqnike 60, 71 n.2), 85-86, 90, 529 n.1); Arnoud van Jr.62.390-391, 477; Arnoud van Sr; ridder 59, 61; Bernard van, knaap 62, 390-391; Gijsbert van, ridder 20-21, 59, 61-62; Gijsbert Gijsbertsz van 390-391, 444, 477, 516.

Scalcwijck enz.Zie: Schalkwijk.

Scalcwik • (± 1220) • U O 131

Scald , Scalt fluvius , Schelde 50 , 44 ; 66 , 42 ; 131 , 5 . 7 . 18 .

Scalde • 1138 of kort daarop • Hm 10 B 17, 2 r°

Scalden • 1204 kop. ± 1208 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Scaldeus. Zie: Schelde.

Scaldia.Zie: Schouwen.

Scaldiam, terra supra.Zie: Overschelde.

Scaldmeda W438a

Scaldmeda • eind 11e • D W IX a 1 b, 25 v°

Scaldmeda" (facs.) (onb. ± Schildwolde : Gr)

SCALDMEDA" (onb. ± Schildwolde : Gr) / Scaldmeda • eind 11e • D W IX a 1 b, 25 v° GYS

Scalduuualda • eind 11e • D W IX a 1 b, 21 r°

Scalduwalda W388, Sceldwalda W333

Scalekin, Arnoud 160.

Scalekin, Maurits, kanunnik ten Utrechtsen Dom 131.

Scalistatum. Zie: Schlettstadt.

Scalkessum [1319] Schalsum Fr

Scaltheim" (facs.) (onb. aan de Scheldemonding)

SCALTHEIM" (onb. aan de Scheldemonding) / villa Scaltheim (villa Scaltheim quae iuxta ostium Scaldis fluminis in maritima Frisionum regione posita est) • 830 kop. 10e • transl. ss. Marc. Petri, ed. MGH SS XV, p. 261 GYS

Scalun [1220] Schelluinen ZH

Scalunen, Scaluinreslote. Zie: Schelluinen,

Scalunen.Zie: Schelluinen.

Scalwijc 138, 153-154; priester te 154, 415 n.1); Arnold van 154; Bernard van, ridder 10; Gijsbert van 139, 154, 188, 302; Heimerik van 153-154; Jacob van 210; Steven van 210; Willem van 519; Wolf van 153-154.

Scalwyck. P.H. p. 20. Scalcwych. P.H. 21, 22. Schalkwijk bij Utrecht en bij Haarlem.

Scalwyck. P.H. p. 20. Scalcwych. P.H. 21, 22. Bron: DBNL

Scalwyck. P.H. p. 20. Scalcwych. P.H. 21, 22. Schalkwijk bij Utrecht en bij Haarlem. (DBNL)

Scamugi. 60.

Scancia vicus , in pago Bragobanto , Ecaussines 109 , 6 .

Scap, Gozewijn, knaap 420.

Scapekin, A r n o l d. Zie: Arnold.

Scapesculdere, Koenraad. Zie: Koenraad.

Scapsuert, Elias 512.

Scara, Elewoud van 560.

Scarborough, Scardeburgh, Eng.184.

Scarewerde, Folmar van. Zie: Folmar.

Scarlaken, Gerard. Zie: Gerard.

Scarle [1412] Fr Scharl Fr

Scarne • 1215 • D B 12

Scarne • (1194-1217) • I S

Scarne • 1145 • I S

Scarnen • 1145 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R

Scarnen [abt. 1170] Scharn [now part of Heer] L

Scarnia • 1152 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R

Scarpcnzele. Zie: Scherpenzeel.

Scarpenes • 1204 kop. ± 1208 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Scarpenesse • (1204?) • S D 466

Scarpenesse • 1206 • E D

Scarpeniesse [1206] Scherpenisse Zl

Scarpenisse.Zie: Scherpenisse.

Scarpensele • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw

Scarponensis comitatus , in dioecesi Tullensi , Char paigne , Scarponne 213 , 29 .

Scarpsvert, Scerpsvert, Rudolf, kanunnik van St.Marie te Utrecht 331, 391-392, 447, 450.

Scarpus fluvius , oppidum Douay perfluens , la Scarpe 161 , 1 .

Scata Schoot bij Noordwijk? ZH Kün U49

Scata Schoot bij Noordwijk? ZH Kün 49

Scata. Zie: Schoot.

Scatan. Hecm. 206. O. 1. 109. (1122). Schoten bij Haarlem. N.H.

Scatan. Hecm. 206. O. 1. 109. (1122). Bron: DBNL

Scatan. Hecm. 206. O. 1. 109. (1122). Schoten bij Haarlem. N.H. (DBNL)

Sceddanuurthi • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r°

Sceddanuurthi [ca. 890] Schettens Fr

Scelant. Hecm. 201. Bron: DBNL

Scelant. Hecm. 201. Schieland. (DBNL)

Scelant. Hecm. 201. Schieland.

Scelduualda [ 10th, 12th century] Schildwolde Gr

Scelduualda • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r°

Scepelingheberche [voorstel van MG voor Siepelingheberche] • (1105-20) kop. (1206-26) kop. 15e • Hg C 8 r°

Scermer [1063] Schermerhorn NH

Scermer. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Scermere. Hecm. 209. O. 1. 105. (± 1083), zie Scirmere. Bron: DBNL

Scermer. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Scermere. Hecm. 209. O. 1. 105. (± 1083), zie Scirmere. Schermer. Wfri. (DBNL)

Scermer. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Scermere. Hecm. 209. O. 1. 105. (± 1083), zie Scirmere. Schermer. Wfri.

Scerwik. Heem. 208. O. 1. 105. (± 1083). Sceerwyck. Hecm. 205. Scherwich O. 1, 89. (1083). ? N, Holland.

Scerwik. Heem. 208. O. 1. 105. (± 1083). Sceerwyck. Hecm. 205. Scherwich O. 1, 89. (1083). Bron: DBNL

Scerwik. Heem. 208. O. 1. 105. (± 1083). Sceerwyck. Hecm. 205. Scherwich O. 1, 89. (1083). ? N, Holland. (DBNL)

Scettefurt F624

Scettefurt • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Sceveninghe [1280] Scheveningen ZH

Schaapsberg, Zandberg [1747] Zandberg Dr

Schaapskuil Harenkarspel 1631 71

Schader-dam [1396] Schar-dam NH

Schadewijck, Scadewic, Bernard van 202; Wittinck van 479.

Schadewijk, Scadewic, Gillis van 27.

Schadewijk, Gijsbert. Zie: Gijsbert.

Schaerluynen [the early part of the 16th e.} Schaluinen NB

Schaesberg [ LB ] 1830-1982

Schafferden [1660] Schaveren Gld

Schagen (facs.) [Schagen : Nh]

SCHAGEN [Schagen : Nh] / Scagon • 1083 vals 12e • Hg B 61 / Scagen • 1166 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI / Scagen • 1168 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI GYS

Schager tolcker [1639] Tolke [tolhek ad weg van Alkmaar naar Schagen] NH

Schagermeer Schagen ? 100

Schagermeer Harenkarspel 1632 530

Schaijk [ NB ] 1830-1994

Schaker-lo (facs.) [Tolen : Zl]

SCHAKERLO [Tolen : Zl] / Scakerslo • 1220 • X B 21 GYS

Schakerloo, Scaeckerslo, op Tholen, heer van 193; kerk van 193; heer van 193.

Schakerloo (Scakerslo), bij Tholen. 395.

Schakerloo, heer van 5 n. 1).

Schalcwich, Arnoud van, ridder, leenman van St. Jan te Utrecht 2, 12, 18, 20, 24, 51, (330); Gysbert van 330, 449.

Schalcwig • (1164-69) • Hg N I, f° 2007

Schalda • 1148 kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 110 v°

Schalda • 1192 kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 114 r°

Schalda • 1161 • Echternach, Tr Q 4

Schalda. Zie: Schelde.

Schalk-wijk [ UT ] 1830-1962

Schalk-wijk (facs.) [Schalk-wijk : Ut]

Schalkwijk, Scaelwijck, Schalchwijch,

Schalkwijk (Scalcwijk, Scalcwich, Schalckwyck, Scalkwyck, Schalvic, Scalcwik,

Schalkwijk, Ansfried. Zie: Ansfried; Egidius. Zie: Egidius. -, Willem. Zie: W i l l e m..

Schalkwijk, Scalgwic, Scalcwich, Scalwiic,

Schalkwijk (Scalcwic, Schalcwik, Schalkvik, Schalcwich, Scalwich, Scalcwijck,

Schalkwijk, Scalcwich, Scalkwig, Schalcvich,

SCHALKWIJK [Schalkwijk : Ut] / Schalcwig • (1164-69) • Hg N I, f° 2007 / Scalcwic • 1185 • U SJ 820 / Scalcwic • 1186 • U SJ 821 / Scalcwic • 1225 • Ar B 8 / Scalcwik • (± 1220) • U O 131 GYS

Schalsmeer Knollendam 1631 68

Schaluinenberg, Scalunreberg 204.

Schalunen, Scalunen, Schaluinersloot, Scaluinreslote, Zie: Schelluinen, enz.

Schankweiler (Creucchovilare) bij Echternach. 24.

Schar-dam [ NH ] 1830-1854

Scharmer, Skiramere, gem.Slochteren (Gr.), Snelger van 417-418.

Scharn (facs.) [Heer : Lb]

SCHARN [Heer : Lb] / Scarnen • 1145 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R / Scarne • 1145 • I S / Scarne • 1215 • D B 12 / Scarne • (1194-1217) • I S / Scarnia • 1152 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R GYS

Scharnegoutum (Scharnum), bij Sneek.

Scharpenborch, hof onder Werkhoven 510-511, 555.

Scharster-land [ FR ] 1830-1985

Scharwoude [ NH ] 1830-1854

Scharwoude (facs.) [Scharwoude : Nh] = Noordscharwoude en Zuidscharwoude

Scharwoude 567.

SCHARWOUDE [Scharwoude : Nh] = Noordscharwoude en Zuidscharwoude / Scorlewalth • 1094 • ed. DB, p. 344 GYS

Schaumburg (Scowenburg), bij Minden; graaf van. Zie: Adolf.

Sche • 1063 kopie ± 1222 • Go I 71, 99 r°

Sche • 1063 kopie midden 12e • U B 43, 35 v°

Sche • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r°

Sche • 1063 kopie begin 12e • P L 8996, 1 bis v°

Sche. Hecm. 193, z. Scelant, Oldscie, Scie. Bron: DBNL

Sche. Hecm. 193, z. Scelant, Oldscie, Scie. Schieland. (DBNL)

Sche. Hecm. 193, z. Scelant, Oldscie, Scie. Schieland.

Scheidam. Zie: Schiedam.

Scheifberg [1239] , Schailberg, Scopsberg [?] Schaesberg L

Schelde (Scaldeus, Schalda), rivier. 28, 29.

Schelde (Scalda), rivier. 31.

Schellach, Scellach, Scellagt, Schellacht, op Walcheren 131.priester van 17, 47; Willem van, broeder 412.

Schelle (facs.) [Diepen-heim : Ov]

SCHELLE [Diepenheim : Ov] / domus Schelne • 1188 kop. of interpolatie eind 13e • U B 2, 135 v° GYS

Schellingwoude [ NH ] 1830-1857

Schellinkhout [ NH ] 1830-1970

Schelluinen, Scalun(en), ten NW.van Gorinchem 15, 100; Duitse huis aldaar 101; kerk te 101.

Schelluinen, Scalunen, ten N W. van Gorinchem 405°, 416.

Schelluinen < Scalun, Schalun), bij Gorinchem ; Duitsche huis te. 504.

Schelluinen [ ZH ] 1830-1986

Schelluinersloot, Scaluinreslote 66.

Schelluinersloot.

Schelykforst [1538] Schelfhorst Dr

Schenge (facs.) (waterloop onder 's-Heer-Arends-kerke en Wolfaartsdijk)

SCHENGE (waterloop onder 's-Heer-Arendskerke en Wolfaartsdijk) / Skinga • 1147 kop. 2e helft 13e • U SP 1, 84 v° / Skinge • 1162 kop. 12e • G LT 103 v° GYS

Schengen, Scenghe, Jan van 257; Willem van 257.

Schepelenberg (facs.) [Bever-wijk : Nh]

SCHEPELENBERG [Beverwijk : Nh] / Siepelingheberche (lees Scepelingheberche) • (1105-20) kop. (1206-26) kop. 15e • Hg C 8 r° / Scepelingheberche [voorstel van MG voor Siepelingheberche] • (1105-20) kop. (1206-26) kop. 15e • Hg C 8 r° GYS

Schepen van Utrecht 32, 100, 120, 170, 174, 331, 351, 385-386.

Schepen van Geertruidenberg 237 —238; Johannes van 5; Simon van 428.

Schermer (Scirmere). 203.

Schermer Alkmaar 1635 4741

Schermer (facs.) [Schermer : Nh]

SCHERMER [Schermer : Nh] / Scirmere • 1063 kopie midden 12e • U B 43, 35 v° / Scirmere • 1063 kopie ± 1222 • Go I 71, 99 r° / Scirmire • 1063 kopie begin 12e • P L 8996, 1 bis v° / Scirmere • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r° / Schirmere • 1156 • Hg B 74 GYS

Schermerhorn [ NH ] 1830-1970

Scherpenisse (Scarpenesse), thans verbonden aan Tholen. 40, 42.

Scherpenisse (facs.) [Scherpenisse : Zl]

Scherpenisse [ ZL ] 1830-1971

Scherpenisse, Scarpenisse, Scarpenissedam, ambacht op het huidige Tholen, kerk van 451; Godfried van, ridder 451.

SCHERPENISSE [Scherpenisse : Zl] / Scarpenesse • (1204?) • S D 466 / Scarpenesse • 1206 • E D / Scarpenes • 1204 kop. ± 1208 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI GYS

Scherpensele • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw

Scherpenzeel, Scarpenzele, prov. Utrecht 104.

Scherpenzeel (facs.) [Weststellingwerf : Fr]

Scherpenzeel (Scarpenseel, Scerpensele), in Weststellingwerf. 369, 407.

SCHERPENZEEL [Weststellingwerf : Fr] / Scherpensele • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw / Scarpensele • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw GYS

Scherwich O. 1. 89. (1083). z. Scerwik. ? N. Holland.

Scherwich Onbekend ZH E9

Scherwich O. 1. 89. (1083). z. Scerwik. Bron: DBNL

Scherwich • 1083 vals 12e • Hg E

Scherwich O. 1. 89. (1083). z. Scerwik. ? N. Holland. (DBNL)

Scherwich" (facs.) (onb. ± Leiden : Zh–Delft : Zh)

SCHERWICH" (onb. ± Leiden : Zh–Delft : Zh) / Scherwich • 1083 vals 12e • Hg E GYS

Schettens (facs.) [Wonsera-deel : Fr]

SCHETTENS [Wonseradeel : Fr] / Sceddanuurthi • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r° / Scettefurt • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Scheve [1422] Schijf NB

Scheveyberg [1537] Schweiberg L

Schi • 1156 • Hg B 74

Schie-broek [ ZH ] 1830-1941

Schiedam, Novodamme, kerk van 377; rector hiervan 377.

Schiedam, Scheidam, Sciedamme 327, 371 °.

Schiedam, Novum (Schie)dammum, Nuedam, Rivus, Scidamme, kerk te 70, 80, 295 594, 600-601, 608; priester van de kerkte 594, 601; Begijnen te 97; H.Geest te 97.

Schiffdorf (Sciptorpe), in het gebied van Bremen. 386.

Schijndeler-meer (facs.) [Schijndel : Nb]

SCHIJNDELERMEER [Schijndel : Nb] / Scinlre mere • (1205-33) • Berne GYS

Schildwolde (facs.) [Slochteren : Gr]

SCHILDWOLDE [Slochteren : Gr] / Scelduualda • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r° / Scalduuualda • eind 11e • D W IX a 1 b, 21 r° GYS

Schilt, ‘t [1618] Oudeschild NH

Schima • 1147 • X E 17374/10

Schimmert (facs.) [Schimmert : Lb]

Schimmert [ LB ] 1830-1982

SCHIMMERT [Schimmert : Lb] / Schinmortera • 1152 • X M / Scimorteram (acc.) • 1182 • bulle, X E 17374/17 GYS

Schin op Geul [ LB ] 1830-1940

Schin-op-Geul (facs.) [Schin-op-Geul : Lb]

SCHIN-OP-GEUL [Schin-op-Geul : Lb] / Schima • 1147 • X E 17374/10 / Schinna • 1152 • X M / Schines • 1178 • Ie P GYS

Schin-veld (facs.) [Schin-veld : Lb]

Schin-veld [ LB ] 1830-1982

Schina [middle 11th century] Schin op Geul L

Schines • 1211 • I J

Schines • 1178 • Ie P

Schingen (Scyngghen), in Menaldumadeel. 369.

Schingen (facs.) [Menalduma-deel : Fr]

Schingen (Scinghnum), bij Franeker. 313.

SCHINGEN [Menaldumadeel : Fr] / Scinghnum • 1132 vals 2e helft 13e • Lw GYS

Schinmortera • 1152 • X M

Schinna • 1152 • X M

Schinna • 1218 • Kb 128/27 a

Schinne • 1148 • Kl 4

Schinne • 1211 • R K 26

Schinne • 1164 • Tl 19

Schinne [1164] Schinnen L

Schinnen (facs.) [Schinnen : Lb]

SCHINNEN [Schinnen : Lb] / Schinne • 1148 • Kl 4 / Schinne • 1164 • Tl 19 / Schinne • 1211 • R K 26 / Scinne • 1208 • D MA 22 / Schines • 1211 • I J / Skinne • 1216 • Luik, P L 9270/2 / Schinna • 1218 • Kb 128/27 a GYS

Schinneuelt • 1180 • D H 2

Schinneuelt • (1210) • D H 8

Schinnuelt [1180] Schin-veld L

SCHINVELD [Schinveld : Lb] / Schinneuelt • 1180 • D H 2 / Schinneuelt • (1210) • D H 8 GYS

Schiphol [1447] Schip NH

Schiphorst, tor [1437] Schiphorst Dr

Schipleda • 1083 vals 12e • Hg B 61

Schipleda de Gaag bij Schipluiden ZH E13

Schipleda [1083] Schipluiden ZH

Schipleda. O. 1. 89. (1083). z. Scipleda. Schipluiden.

Schipleda. O. 1. 89. (1083). z. Scipleda. Bron: DBNL

Schipleda. O. 1. 89. (1083). z. Scipleda. Schipluiden. (DBNL)

Schipluiden (facs.) [Schipluiden : Zh]

Schipluiden, Sciplede, Scyplyde, Westland 145-146.

SCHIPLUIDEN [Schipluiden : Zh] / Schipleda • 1083 vals 12e • Hg B 61 GYS

Schir-mere • 1156 • Hg B 74

Schlettstadt (Scalistatum). 40.

Schlidreht • 1105 • U SJ 321

Schlidreht, Slidregt [12th century] Sliedrecht ZH

Schlidreht. Zie: Sliedrecht.

Schobbende, Scobbeinde, Scobbende, in tegenwoordige gemeente Mijnsheerenland 140—141.

Schocko (Schocke, Scokke), Arnoud. Zie: Arnoud; Steven. Zie: Steven.

Schoenhoven, erf in het gerecht Wageningen 83; Gerdungus van 83.

Schoenlapper (Sutor), Johan, te Erichem 317.

Schoenloe [1416] Schoonloo Dr

Schoerle. Zie: Schoorl.

Schok-land [ OV ] 1830-1858

Schommeer. O. 506. (1250). Bron: DBNL

Schommeer. O. 506. (1250). ? bij Beverwijk. (DBNL)

Schommeer. O. 506. (1250). ? bij Beverwijk.

Schonauvven, Sconowe, onder Houten 301.

Schonauwen, Sconouwen, hof onder Houten 12.

Schonauwen (Sconouwe), onder Houten. 512.

Schonauwen, Sconhouwen, Sconowen (eerst Beneden Tuil genoemd), onder Houten 71, 142.

Schonauwen [ UT ] 1830-1858

Schone weder (Sconeweder), Herman. Zie: Herman; Hutolf. Zie: Hutolf; Steven. Zie: Steven.

Schone-veld (facs.) [Sint-Kruis : Zl]

Schönecken, Bellecosle, slot in Luxemburg 382°.

Schonenberg, Koenraad van 28.

Schonendorp.Zie: Kudelstaart.

Schonerwoerd (facs.) [Schonerwoerd : Zh]

SCHONERWOERD [Schonerwoerd : Zh] / Scoenrewrth • 1166 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 v° GYS

Schoneveld, Sconevelt, Sconwelt goed in Rhenen 52, 162, 431.

SCHONEVELD [Sint-Kruis : Zl] / Sconeuelth • 1188 • S D 479 GYS

Schoonderlo, Schonirlo, bij Rotterdam 243.

Schoondijke [ ZL ] 1830-1970

Schoondorpe [1744] Schoon-dorp Zl

Schoonebeek [ DR ] 1830-1998

Schoonenburch, havezathe [1677] Schoonen-burg [manorial farm in the Schoonenbergschen polder] Gld

Schoonenburg, Schoenenberge, in de A l - blasser waard 127.

Schoonhoven (Sconhoven). 490.

Schoonhoven, Schoenhove(n), Sconehoven,

Schoonhoven 74 n. 1), 75 n. 2).

Schoonhoven 4 n.2) 303, 341-342; schepenen van 329, 497; kapelaan te 497; Maurits van, schepen van Schoonhoven 329.

Schoonrewoerd [ ZH ] 1830-1986

Schoonrewoerd, benoorden Leerdam 298, 311°.

Schoorl (Scorle), in Kennemerland. 92.

Schoorl (Schoerle, Scorla, Scoronlo). 45, 232, 356.

Schoorl 566-567.

Schoorl (facs.) [Schoorl : Nh]

Schoorl [ NH ] 1830-2001

Schoorl (Schoerle, Scorla, Scoronlo). 45, 232, 356*.
Schoot (Scata), in Rijnland. 44.
Schupildhem. 47.
Schüttorf (Schuttorpe), bij Bentheim. 369.
Schuttorpe. Z i e : Schüttorf.Scinghnum. Z i e : Schingen.
Scirmere. Z i e : Schermer.
Sclidreth. Z i e : Sliedrecht.
Sclusas (Clusas). 40, 67, 98, 129.
Scorla. Z i e : Schoorl.
Scorlewalth. 232.
Scoronlo. Z i e : Schoorl.
Scranaholt. 45.
Seflica. Z i e : Zijflich.
Seist. Z i e : Zeist.
Seiste. Z i e : Zeist.
Selewrt. Z i e : Selwerd.
Selwerd (Selewrt). 414, 452.
Sesela. Z i e : Sysseele.
Sethe, gedeelte van het Zwarte W a t e r en het Meppelerdicp. 3
Settene. Z i e : Zetten.Sicilia. Z i e : Sicilië.Sicilië (Cecilia, Sicilia). 466. 467*, 469.
Sidram. 122.
Sieg-burg (Sigebergense cenobium). 278.
Signia. 366, 456.
Sigebergense cenobium. Z i e : Siegburg.
Sigeldrith. Z i e : Zijdelmeer.
Sydehem. Z i e : Zeddam.
Sysseele (Sesela, Sisele). 264*, 276.
Sillehem. 313.
Silvolden (Suluelda). 70.
Simile. 43.
Sinceche. Z i e : Sinzig.
Sindron. Z i e : Zenderen.
Sinuinum. Z i e : Zennewijnen.
Sinzig (Sinceche). 279.
Sisele. Z i e : Sysseele.
Sismere. 24.
Sithiu. 194.
Sliedrecht (Schlidreht, Sclidreth). 207, 253*.
Sloten. 203.
Smithuizen (Smithusen). 221, 464.
Smithusen. Z i e : Smithuizen.
Soeren (Suornom), op de Veluwe. 61.
Soest (Soys, Sous, Süys, Zoys). 154, 176*, 191*.
Soys. Z i e : Soest.
Solen. Z i e : Zoelen.

SCHOORL [Schoorl : Nh] / Scoronlo • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 / Scorla • 1094 • ed. DB, p. 344 / Scorla • 1168 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI GYS

Schoot (facs.) [Noord-wijk : Zh]

Schoot (Scata), in Rijnland. 44.

SCHOOT [Noordwijk : Zh] / in Scata • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Schooten (Schote), bij Antwerpen; persoon te. Zie: Wouter.

Schöppingen, Kreis Ahaus 103 n.2).

Schore [ ZL ] 1830-1941

Schore (facs.) [Ossenisse : Zl]

SCHORE [Ossenisse : Zl] / Scora • 1211 • G SB / Scorre • 1215 • Mons, G SB GYS

Schoten [ NH ] 1830-1927

Schoten (facs.) [Haarlem : Nh]

SCHOTEN [Haarlem : Nh] / Scotan • 1162 • Hg B 62 GYS

Schoter-land [ FR ] 1830-1934

Schotis, mr. Wilhelmus de. Zie: Willem.

Schotland, Scocia 191.

Schotlinge-kerke • 1208 • Md 11

Schottershuizen [1847] Dr Schottershuizen [came into existence abt. 1650] Dr

Schoudee (facs.) (verdwenen waterloop bij Ierseke : Zl)

SCHOUDEE (verdwenen waterloop bij Ierseke : Zl) / Scoude • 1208 • S D 515 / Scoude • 1214 • S D 281 en 526 / Scoude • 1222 • S D 572 GYS

Schouwen (Scolden, Scoudes, Scalden). 35, 40, 41, 92.

Schouwen, Scouden 300; provisor van 406; provisorschap van 406.

Schouwen, Escolde, Sealdia 79, 388,456

Schouwen (facs.) (ei-land in Zeeland)

SCHOUWEN (eiland in Zeeland) / in pago Scaldis • 976 • ed. DB, p. 232 / in pago Scaldis • 1003 • ed. DB, p. 245 / in pago Scaldis • 1040 • ed. DB, p. 250 / Scalde • 1138 of kort daarop • Hm 10 B 17, 2 r° / Schalda • 1148 kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 110 v° / Schalda • 1161 • Echternach, Tr Q 4 / Schalda • 1192 kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 114 r° / Scolden • 1156 • Hg B 74 / Scolden • 1211 • Q E / Scalden • 1204 kop. ± 1208 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI / Scoudes • 1206 • E D (Romaans scribent) / Scouden • 1222 • S D 570 GYS

Schowebile, Hendrik. Zie: Hendrik.

Schrijver, Scriptor, Nicolaas, leenman van

Schuddebeurs en Simonshaven [ZH ] 1830-1855

Schuilenburg (Sluykenborch, Swijlenborch), onder Kamerik. 110, 116.

Schulpen, huis 566.

Schulte, Gerard, olderman van Groningen 166, 309.. Zie ook: Scoltetus.

Schupild-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340

Schupild-hem (Scupildhem) onbekend NH Kün U89

Schupild-hem (Scupildhem) onbekend NH Kün 89

Schupildhem. 47.

Schupildhem" (facs.) (onb. in Holland)

SCHUPILDHEM" (onb. in Holland) / Schupildhem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340 GYS

Schuren (facs.) [Hoens-broek : Lb]

SCHUREN [Hoensbroek : Lb] / Scuren (twijf. ident.) • 1106 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R 4 r° GYS

Schuring (facs.) [Groen-lo : Gl]

SCHURING [Groenlo : Gl] / domus Schuring • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 135 r° GYS

Schüttorf, Scottorp, Scuttorp, in de graafschap Bentheim 373 n.2), 541, 544.

Schüttorf (Schuttorpe), bij Bentheim. 369.

Schüttorf, Gertrud. Zie: Gertrud.

Schuttorpe. Zie: Schüttorf.

Schuurhoven, Scürhoven, hof van 19.

Schwagsdorf, Suagesdorp, Kr. Bersenbrück 369—370.

Schweterus.Zie: Sweder.

Scicli, in het Z. van Sicilië; (Sicliniensis) proost van. 509.

Scie • 1162 • Hg B 62

Scie [the early part of the 11th century] , Ouwerschie [1573] Overschie ZH

Scie. Hecm. 208 iuxta . O. 1. 105. (± 1083). O. 1. 204 (± 1200), z. Oldscie, Sche. Bron: DBNL

Scie. Hecm. 208 iuxta -. O. 1. 105. (± 1083). O. 1. 204 (± 1200), z. Oldscie, Sche. de Schie. (DBNL)

Scie. Hecm. 208 iuxta -. O. 1. 105. (± 1083). O. 1. 204 (± 1200), z. Oldscie, Sche. de Schie.

Sciedamme. Zie: Schiedam.

Scimorteram (acc.) • 1182 • bulle, X E 17374/17

Scinghnum • 1132 vals 2e helft 13e • Lw

Scinghnum. Zie: Schingen.

Scingnum [1132] Schingen Fr

Scinle [1299] Schijndel NB

Scinlre mere • (1205-33) • Berne

Scinmottera, Schimorta [middle 11th century] Schimmert L

Scinne • 1208 • D MA 22

Scipkate, huis onder Hellendoorn 578.

Scipleda. Hecm. 195. Scipliede Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). O. 1. 204. (± 1200), z. Schipleda. Bron: DBNL

Scipleda. Hecm. 195. Scipliede Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). O. 1. 204. (± 1200), z. Schipleda. Schipluiden bij Delft. Z. Holl. (DBNL)

Scipleda. Hecm. 195. Scipliede Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). O. 1. 204. (± 1200), z. Schipleda. Schipluiden bij Delft. Z. Holl.

Sciptorpe, Arnoud van. Zie: Arnoud.

Scir-mere • 1063 kopie midden 12e • U B 43, 35 v°

Scir-mere Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). P.H. p. 13. O. 1. 1. (1120). z. Scermer. Bron: DBNL

Scir-mere • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r°

Scir-mere • 1063 kopie ± 1222 • Go I 71, 99 r°

Scirmere Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). P.H. p. 13. O. 1. 1. (1120). z. Scermer. Schermer. N. Holland. (DBNL)

Scirmere Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). P.H. p. 13. O. 1. 1. (1120). z. Scermer. Schermer. N. Holland.

Scirmere. Zie: Schermer.

Scirmire • 1063 kopie begin 12e • P L 8996, 1 bis v°

sclat s. slôt. Bron: DBNL

sclat s. sl t. (DBNL)

sclat s. sl t.

Sclidreth • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r°

Sclidreth. Zie: Sliedrecht.

Sclinc-lant [1263] Overslinge-land ZH

Scloten • 1156 • Hg B 74

Sclusas (Clusas). 40, 67, 98, 129.

Scobbeinde, Scobbende. Zie: Schobbende.

Scobben, Johan van, priester 458.

Scocia. O. 1. 153. (1176). Schotland.

Scocia. O. 1. 153. (1176). Bron: DBNL

Scocia. O. 1. 153. (1176). Schotland. (DBNL)

Scocioli villa , in pago Cabillonensi 129 , 20 .

Scoenrewerth [?] Schoonrewoerd ZH

Scoenrewerth, Jo van. Zie: Jo; Rudolf van. Z i e : Rudolf.

Scoenrewrth • 1166 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 v°

Scoetelingkerke.Zie: Zoelenkerke.

Scoeteringhekerke, Scurellinkerke. Zie: Zoelenkerke.

Scolden • 1211 • Q E

Scolden • 1156 • Hg B 74

Scole, Gerard. Zie: Gerard.

Scoltetus, Dirk 13.

Sconebeke [1341] Schoonebeek Dr

Sconebrinc, Hendrik van. Zie: Hendrik.

Sconedorpe [1237] Kudelstaart NH

Sconegge, Gerard van, burger van Utrecht 278.

Sconehoven, Sconhoven.Zie: Schoonhoven.Sconevelt.Zie: Schoneveld.

Sconenfelde, Ludolf van, kastelein in Bentheim 94.

Sconeuelth • 1188 • S D 479

Sconevelde, Ludolf van, ridder 180, 606.

Sconeweder, Heydolf, ridder 544,, Willem, ridder 544.

Sconewederinc, Apollonius 521.(Sconewederinc), Heitholf 521; Willem 521.

Sconewederinus. 49.

Sconhoven, 24 n.3), 90 n.3), 125 n.1), en 3), 127, 258 n.1), 262, 289, 301, 303, 576 n.4); vrouwe van 262.

Sconouye Schönau (Bad Münstereifel)

Sconowe. Zie: Schonauwen.

Scopengenberg, Willem 544.

Scopingen, Basilius van. Zie: Basilius.

Scora • 1211 • G SB

Scoreken • 1210 • Av A 81

Scoreken" (facs.) [Sterksel : Maarheze : Nb]

SCOREKEN" [Sterksel : Maarheze : Nb] / Scureken • 1172 • Av A 28 en 29 / Scorken • ± (1172) • Av A 27 / Scoreken • 1210 • Av A 81 GYS

Scorele [868] Schoorl NH

Scorken • ± (1172) • Av A 27

Scorla • 1168 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Scorla • 1094 • ed. DB, p. 344

Scorla. O. 1. 140. (± 1130). Scoorlo. O. 1. 377. (13e eeuw). Scorlo. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). Scorle. O. 1. 377. (13e eeuw). Schoorl. N. Holland.

Scorla. O. 1. 140. (± 1130). Scoorlo. O. 1. 377. (13e eeuw). Scorlo. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). Scorle. O. 1. 377. (13e eeuw). Bron: DBNL

Scorla. O. 1. 140. (± 1130). Scoorlo. O. 1. 377. (13e eeuw). Scorlo. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). Scorle. O. 1. 377. (13e eeuw). Schoorl. N. Holland. (DBNL)

Scorla. Zie: Schoorl.

Scorlewalt. Hecm. 194. O. 1. 90. (XIe eeuw). [p. 141]

Scorlewalt. Hecm. 194. O. 1. 90. (XIe eeuw). Bron: DBNL

Scorlewalt. Hecm. 194. O. 1. 90. (XIe eeuw). [p. 141] (DBNL)

Scorlewalth • 1094 • ed. DB, p. 344

Scorlewalth. 232.

Scoron-lo Schoorl NH Kün U65

Scoron-lo • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Scoron-lo Schoorl NH Kün 65

Scoronlo. Zie: Schoorl.

Scorre • 1215 • Mons, G SB

Scorren, Pieter 459.

Scotan • 1162 • Hg B 62

Scoterus, ridder, villicacio van 185.

Scottorp.Zie: Schüttorf.

Scoude, Pieter van. Zie: Petrus.

Scoude, Gillis van, ambachtsheer van Rillant 439.

Scoude, rivier in Zuidbeveland 354; Johan van 340°.

Scoude, ten O. van Yerseke. 53.

Scoude • 1214 • S D 281 en 526

Scoude • 1208 • S D 515

Scoude • 1222 • S D 572

Scoudemarediep, het Brouwershavensche gat. 96.

Scoudemer, vader van Hugo, schepen te Middelburg. 508.

Scouden • 1222 • S D 570

Scoudes • 1206 • E D (Romaans scribent)

Scowenburg, Bertold van. Zie: Bertold.

Scranaholt • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Scranaholt onbekend NH Kün U59

Scranaholt onbekend NH Kün 59

Scranaholt. 45.

Scranaholt" (facs.) (onb. in Holland)

SCRANAHOLT" (onb. in Holland) / Scranaholt • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Scrapsvert, Gijsbert 245.

Scrcvrl, Engelbrrl 414; Hendrik, portier van klooster Ter Does 556.

Screvelius, broeder van Engelbert van der A 236.

Screvello van de A 365, 414, 421.

Scrievel, Johan 33.

Scripnasium praedium , in pago Mosao 177 , 43 .

Scriptor (Schrijver), Willem, kanunnik van St.Marie te Utrecht 152.

Scriptor. Zie: Schrijver.

Scrivere, Hendrik. Zie: Hendrik.

Scuderump" (facs.) [Henge-lo : Gl]

SCUDERUMP" [Hengelo : Gl] / domus quê dicitur Scuderump • 1200 • Ar B 1 GYS

Scuertvegher, Diederik. Zie: Diederik; Gerswind. Zie :: Gerswind.

Scuinvorst Onbekend

Scuinvorst Ego in dei nomine Altfrit trado ad fuldense sci Bon. monasterium pro anima patris mei Ratgerú portionem hereditatis mee in fresonum regione in villa que appellatur Sahsen-heim quicquid ibidem habui, id est XX animalium terram et in Catuwrt XXIIII animalium terram et mancipia XII cum suis rebus, et in Scuinvorst partem viredis et in friefurt XIIII animalium terram. Hanc traditionem pater meus fieri iussit sco Bon. Ik in Godes naam Altfrit schenk aan het klooster van St. Bonifatius in Fulda voor de ziel van mijn vader Ratger een deel van mijn erfgoed in het gebied der Friezen in het dorp genaamd Saaksum, al wat ik in diezelfde plaats had, dat is voor 20 dieren grond, en in Catuurt voor 24 dieren grond en 12 horigen met hun spullen, en in Scuinvorst een bloeiend deel, en in Friefurt voor 14 dieren grond. Deze schenking werd door mijn vader gedaan aan St. Bonifatius.

Scuinvorst ligging onbekend, wsch. GR GR Kün W110

Sculculae, 455-456.

Sculingleke (rivulum) Onbekend NH E4

Sculingleke • 1083 vals 12e • Hg E

Sculingleke, rivulum. Hecm. 192, 200. O. 1. 89. (1083). Mel. Stoke 1, 590 Zulingen de vloet, van Zulen den vloet. Bron: DBNL

Sculingleke, rivulum. Hecm. 192, 200. O. 1. 89. (1083). Mel. Stoke 1, 590 Zulingen de vloet, van Zulen den vloet. bij Alkmaar? N. Holland. (DBNL)

Sculingleke, rivulum. Hecm. 192, 200. O. 1. 89. (1083). Mel. Stoke 1, 590 Zulingen de vloet, van Zulen den vloet. bij Alkmaar? N. Holland.

Sculingleke" (facs.) (onb. waterloop in Holland)

SCULINGLEKE" (onb. waterloop in Holland) / Sculingleke • 1083 vals 12e • Hg E GYS

Scultekewere. O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Scultekewere. O. 1. 204. (± 1200). ? N. Holland. (DBNL)

Scultekewere. O. 1. 204. (± 1200). ? N. Holland.

Scultinc van Eelde, Hendrik, ridder 345.

Sculting, goed in Itterbeek 349.

Scureken • 1172 • Av A 28 en 29

Scuren (twijf. ident.) • 1106 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R 4 r°

Scuring, huis bij Lochem 193.

Scurre, Diederik. Zie: Diederik.

Scutekin, Dirk 270.

Scutnvorft in Regione Fresonum F594

Scutnvorst • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Scutnvorst" (facs.) (onb. ± Baf-lo : Gr)

SCUTNVORST" (onb. ± Baflo : Gr) / Scutnvorst • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Scye, Gerard van, burger van Dordrecht 280-281.

Scyhe • 1200 • Hg B 84

Scymannus, rechter te Almsvoet. 380.

Seaewald [793] Wood-land at the location of present-day Zeewolde Fl

Seaewald" (facs.) (onb. bos in Swifterbant)

SEAEWALD" (onb. bos in Swifterbant) / silua que dicitur Seaeuuald • 793 kop. begin 10e • ed. DB, p. 346 / Seuuuald • begin 10e, in de titel • ed. DB, p. 346 GYS

Sebach villa , in pago Spirensi , Seebach in Alsatia inferiori 150 , 10 .

Sebars, Simon, kanunnik ten Utrechtsen Dom 132.

Sebars, kanunnik ten Utrechtsen Dom 132-133.

Sebastiaan (Sebastianus), te Rome. 439

Sebbekeloe [1253] Sibcu-lo Ov

Sebekeloe. Zie: Sipculo.

Sebelinge, Eilard van 540.

Sebelinge, Sebelinchem, Bernard van, ridder 8, 180.

Sebelingen, Eilhard van. Zie: Eilard.

Sebertinge, erf in Zuidlaren 393.

Seblinge, Bernard van 134.

Secana , cfr . Sequana .

Sechoer, gem.Stoutenburg 432.

SeckvelderBroeck [1639] ,Zegvelderbroek[1866] Lagen-broek [deel, met Hoogen-broek van Zegvelderbroek] Ut

Sedehem.Zie: Zeddam.

Sedlingi • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r°

Seelmueden [in the early part of the 15th century] Cellemuiden Ov

Seelwart, Herman 155.

Sefferne Seffern, Eifel, Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Seflica. Zie: Zijflich.

Seflike. Zie: Zijflich.

Segese [1225] Zeegse Dr

Segese, Otto van. Zie: Otto.

Segessink, huis onder Warnsveld 137.

Segestap (Seghestappus), priester te Wamel. 474.

Segni (Signia), ten Z. van Rome. 160.

Sehe. Zie: Overschie.

Sehe. Zie: Overschie.

Seheim. Zie: Zeddam.

Sei werd, Sylo wert, ten N.van Groningen, abt van 26; lieden van 383.

Seine et Marne dép.in Frankrijk 513 n.2).

Seist • 1126 kop. midden 12e • U B 43, 51 r°

Seist • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319

Seist • 1164 • U SM 1016

Seist [838] Zeist Ut

Seist • 1220 • U Dom 3379

Seist. Zie: Zeist.

Seist. Zie: Zeist.

Seiste. Zie: Zeist.

Seivenharen. Zie: Zevenaar.

Sekelnötesacker, erf in Zuidlaren 393.

Selandensis • 1204 kop. ± 1208 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Selandensis • 1202 • U SM 99

Selandia • 1215 • U SP 215

Selandia • 1214 • Hg B 4

Selandia • 1200 • U SM 1809

Selandiam (acc.) • 1204 • L B 222/261

Selburg in Semgallen (Soloniensis, Selonensis), in het O. van Koerland; bisschop van. Zie: Bernard.

Selebeke. Zie: Zeelbeek.

Seleham. Zie: IJsselham.

Selehorst, Otto van. Zie: Otto.

Selekinck, Hendrik, ridder 480.

Selen, Herman van, ridder 285.

Selerciacus villa , in pago Noviomensi 36 , 17 .

Selewrt • 1181 kop. begin 15e • As D 10 r°

Selewrt [1169] Selwerd Gr

Selewrt. Zie: Selwerd.

Selgo rivus , in dioecesi Lugdunensi 183 , 41 .

Selhorst, Seiehorst, bij Harderwijk 247, 621.

Selhorst, Zeiehorst, Zelehürst, hof bij Harderwijk 6-7, 126.

Selhorst, Selhürst, Zelhurst, hof bij Harderwijk 15°, 158, 321, 431.

Selhorst. Zie: Harderwijk.

Sellis portus ad Ligerim , in pago Leodiensi 23 , 43 .

Seltnon • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r°

Seltnon" (facs.) (onb., prov. Groningen)

SELTNON" (onb., prov. Groningen) / Seltnon • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r° GYS

Selvolde, L. van. Zie: L. < (Silfvvolde), Sweder van. Zie: Svveder.

Selvordinc, huis onder Enschede 316.

Selwerd (Selewrt). 414, 452.

Selwerd (Selewrth), ten N. van Groningen; kerk van St. Marie te Ruinen en. 45.

Selwerd (facs.) [Noord-dijk : Gr]

Selwerd, Sylawert, ten N. van Groningrn, abt van 113.

SELWERD [Noorddijk : Gr] / Selewrt • 1181 kop. begin 15e • As D 10 r° GYS

Selwerderdiepje. Zie: Groningen.

Selwida W001, W117

Semel onder Werkhoven 565.

Semgallen. Zie: Seiburg.
Senden (Sendenen), ten Z . W . van Munster. 348.
Senlis (Silvanectensis), bisschop van. 87.
Seroos-kerke (Alardskindskerke, Alartskinstkerke, Alarthskintskirke, Alardskindskerke, Alaerdskerke, Alardskerka, ecclesia Alardi), op Walcheren. 36, 70, 232*, 259, 462, 466, 498*, 508, 516.
Sesillinglant, onder Gendringen. 303.
Sevehusum. Zie: Veenhuizen.
Sicilië (Sicilia, Sycilia, Caecilia), koninkrijk. 89, 126, 127, 165, 501. , koning van. Z i e : Frederik II.
Sidewenninge, water bij Bremen. 386*.
Siena (Senenses), in Toscane. 27, 51, 293.
Signia. Zie: Segni.
Syke. Zie: Ziek.
Siclinicnsis prepositus. Zie: Scicli.
Silvanectensis. Zie: Senlis.
Silvolde (Silfwolde), bij Terborg. 7.
Simons-kerke of Sinouts-kerke (Synoteskcrke, Zinotakerke), op Zuidbeveland. 1, 466. 1, 466.
Sinderen. Z i e : Zenden.Sinuende. Zie: Zennewijnen.
Sirixe. Zie: Zierikzee.
Skyndelvene of Sleidelvene. 110, 116.
Scoeteringhekerke, Scurellinkerke. Z i e : Zoelenkerke.
Slachtmaat (Slachmat), aan den Marschdijk, thans onder Bunnik. 310*, 311*.
Sliedrecht (Slidrecht), schout van. Z i e : Gerard.
Sluykenborch. Zie: Schuilenburg.
Smithuizen (Smithuse, Smithusen), bij Emmerik. 129, 133, 177, 218, 236, 354.
Soest (Süs), in de provincie Utrecht. 336.Soest (Susaciensis), in Westfalen. 269.
Soloniensis. Zie: Seiburg.
Solemunde. Zie: Zoelmond.

Solingen, woud. 3.
Sonnemare, tusschen Goeree cn Overflakkee. 96.
Sou-burg (Subburch), Westsou-burg op Walcheren. 466.
Spanje (Yspania). 76.
Spengen (Spanien), in het W . der provincie Utrecht. 110, 116.Spier (Spehorne, Spehoerne), onder Beilen. 71, 106.
Spiers (Spirensis), deken van. Zie. C. , diocese. 383. , elect van. 440.
,bisschop van. Zie: Koenraad.
Splintershoeve (Splintershove). 513.
Springwijk. Zie: Utrecht.
Spijk (Spijc, Spich), onder Heukelom, aan de Linge. 64, 141, 166, 167, 248.
Spijker-sluis(Spickersluse). 248, 254, 255.
Stade. 130.

Semgallen. Zie: Seiburg.

Sempi, Thomas van 333.

Semplouei • 1155 kop. 13e • I Lc n° 46

Senceyae villa 115 , 27 .

Senden, Herman van. Zie: Herman.

Senden (Sendenen), ten Z.W. van Munster. 348.

Sendene, Herman van knaap 480.

Sendenon • midden 12e • D W II a 1, 29 r°

Sendenon" (facs.) (onb. in Twente)

SENDENON" (onb. in Twente) / Sendenon • midden 12e • D W II a 1, 29 r° GYS

Senderen (Sinderen), Ermgard van. Zie: Ermgard. — (Sinderthen), Rodolf van. Zie: Rodolf.

Seneweruelmade • (1205-33) • Berne

Senewervelmade" (facs.) (onb. ± Hees-wijk : Nb)

SENEWERVELMADE" (onb. ± Heeswijk : Nb) / Seneweruelmade • (1205-33) • Berne GYS

Senlis (Silvanectensis), bisschop van. 87.

Sennaberiae villa , in pago Sennonico 117 , 37 .

Senne, Synatha 506.

Senogiensis.Zie: Soignies.

Senona , curtis monasterii Andegavensis , Senonnes65 , 44 .

Senonense , Senonicum monasterium S . Mariae et 5 . Petri in pago Calvomontensi in Vosago , Se

Senonense monasterium SS . Petri et Pauli 115 , 7 . 16 ;

Senonensis 103 n.a).

Senones , Senonica urbs , Sens 115 , 5 . 10 . 13 ; 134 , 18 .

Senplouoir • 1155 kop. 13e • Liège, I Lc n° 45

Senplouoir [1155] , Simplevei [abt. 1170] Simpel-veld L

Senserhuizen (facs.) [Wonsera-deel : Fr]

SENSERHUIZEN [Wonseradeel : Fr] / Sedlingi • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r° GYS

Seolo. 66.

Septemolae monasterium , in pago Tellao , Sept Meules 107 , 40 . 44 . 50 ; 108 , 3 . 10 .

Sequana , Sequena , Secana , Sigona , Vecana fluvius , la Seine 7 , 34 . 40 ; 63 , 31 ; 75 , 33 ; 77 , 32 ; 189 , 39 ; 197 , 6 .

Sergius I, paus. 35, 36.

Seri ver, Godschalk, burger van Dordrecht 42.

Serich. Zie: Zederik.

Serich.Zie: Zederik.

Seroos-kerke Walcheren [ ZL ] 1830-1966

Seroos-kerke Schouwen-Duiven-land [ ZL ] 1830-1961

Serooskerke, Alardskerka, op Walcheren 47, 72-73; Praem.nonnenklooster Zoetendaal in Hondegem bij 80; proost van Zoetendaal bij 47, 209.

Serooskerke, op Walcheren 30 n. 2), 445 n. 1).

Serooskerke (Alardskindskerke, Alartskinstkerke, Alarthskintskirke, Alardskindskerke, Alaerdskerke, Alardskerka, ecclesia Alardi), op Walcheren. 36, 70, 232, 259, 462, 466, 498, 508, 516.

Serooskerke-Walcheren (facs.) [Serooskerke-Walcheren : Zl]

SEROOSKERKE-WALCHEREN [Serooskerke-Walcheren : Zl] / Alerdeskirkam • (1178- 1200) • Md 3 / Alerdeskyrken (acc.) • (1178- 1200) • Md 3 / Alerdeskirkê (gen.) • (1178- 1200) • Md 3 / Alerdeskyrke • (1178- 1200) • Md 3 GYS

Serpoppenkerke, ecclesia Popponis, op Walcheren 72.

Sesela. Zie: Sysseele.

Sesillinglant, onder Gendringen. 303.

Sesomiris fluvius in silva Arduenna , le Semoy 22 , 5 .

Sesvoorling, Sesvoerlinghe, bij Kudelstaart 259.

Sethe [1134] , Seede [1504] Meppelerdiep Dr

Sethe, gedeelte van het Zwarte Water en het Meppelerdicp. 3

Sethone [1005] Zetten Gld

Settene. Zie: Zetten.

Seuuuald • begin 10e, in de titel • ed. DB, p. 346

Sevehusum. Zie: Veenhuizen.

Sevelen, H. van. Zie: H.

Seven huzen [1396] Zevenhuizen ZH

Sevenare. Zie: Zevenaar.

Sevender, Sevendaren.Zie: Zevender.

Sevenheijm [1317] Sevenum L

Sevenvanc.Zie: Zeevang.

Severus, biograaf van St. Maarten van Tours. 247.

Seybald (Seybaldus), ministeriaal van de abdij te Elten. 439.

Seyn. Zie: Sayn.

Seyst. Zie: Zeist.

Seysth.Zie: Zeist.

Seyze, Reygher van. Zie: Reygher.

Siabbo Folkerda 383.

Sibenuurde / Sibinfurte / Sibinwerde / Sibunfurte Sibinfurte, Oostergo FR Kün W21 W22 W70 W123

Sibenuurde • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Sibenuurde / Sibinfurte / Sibinwerde / Sibunfurte Ego Folcrih trado sco Bon. quicquid in locis istis hereditatis vel proprietatis habeo, id est: in Mure XX virgas de terra arabili, et in Kin-heim et Tri-lant et Finfluze et in Sibenuurde pascua XIII boum, et in Tumfurte equalem portionem partis prioris id est in terris, silvis, pratis, aquis, domibus, edificiis, mancipiis. Ik Folcrih schenk aan St. Bonifatius al wat ik in deze plaatsen aan erfgoed of bezit heb, te weten: in Mure 20 roeden landbouwgrond, en in Kin-heim en Tri-lant en Finfluze en in Sibenuurde een wei-land voor 13 runderen, en in Ternaard eenzelfde deel als in het voorgaande dat is aan landerijen, bossen, weiden, wateren, huizen, gebouwen, horigen. / Folcrih de fresia trad. sco Bon. quicquid proprietatis habuit, hoc est in Muôre XX virgas de terra arabili, et in kin-heim Tri-lant et finfluzu et in sibinfurte pascua XIII boum, et in tunfurte equalem portionem fratris mei Reginmuntes in terris, silvis, campis, pascuis, aquis, domibus, edificiis, mancipiis XII et eorum filiis. Folcrih van Frisia heeft aan St. Bonifatius geschonken al wat hij in bezit had, dat is in Muôre 20 roeden landbouwgrond, en in Kin-heim Tri-lant en Finfluzu en in Sibinfurte een wei-land voor 13 runderen, en in Ternaard eenzelfde deel van mijn broer Reginmunt aan landerijen, bossen, velden, grasland, wateren, huizen, gebouwen, 12 horigen en hun zonen. / Ego Reginmunt dono ad scm Bon. in fuldensi monasterio in pago Ostrahe in his V villis, id est: in Sibinwerde, in fatruwerde, in bintheim, in insula que dicitur Ambla et in villa Tunuwerde, quicquid proprietatis habeo, in terris, silvis, campis, aquis, domibus, edificiis. Similiter autem et in villa que dicitur Longonmor, unum servum nomine Teti-lo cum uxore et filiis cum sua huba, et cum omni possessione sua. Ik Reginmunt geef aan St. Bonifatius in het klooster van Fulda in de gouw Oostergo in deze 5 dorpen, te weten: in Sibinwerde, in Ferwerd, in Bintheim, op het ei-land genaamd Ame-land en in het dorp Ternaard, al wat ik in bezit heb, aan landerijen, bossen, velden, wateren, huizen, gebouwen. Evenzo, maar in het dorp genaamd Longonmor, één slaaf genaamd Teti-lo met vrouw en zonen met zijn hoeve, en met al zijn bezit.

Sibenuurde; Sibinfurte; Sibinwerde, in pago Ostrahe; Sibunfurte Onbekend; Vaardebuuren ?

Sibergehove, bij Drempt 71.

Sibinfurte F607, Sibunfurte F554, Sivenvurde F526

Sibinfurte • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Sibinwerde in Ostrahe (pagus) F524

Sibinwerde" (facs.) (onb. ± Westdongera-deel : Fr)

SIBINWERDE" (onb. ± Westdongeradeel : Fr) / in Sibinwerde • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Sibenuurde • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Sibinfurte • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Sibunfurte • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Sibodesmaer. Hecm. 207. O. 1. 105 (± 1083). Bron: DBNL

Sibodesmaer. Hecm. 207. O. 1. 105 (± 1083). ? N. Holland. (DBNL)

Sibodesmaer. Hecm. 207. O. 1. 105 (± 1083). ? N. Holland.

Sibodo, zoon van Wibrand Tizelinga. 47; mr; scholast van Xanten. 356.

Sibouts-kerspel [1310] Sybekarspel NH

Sibrand, Sibrandus van de Corenporte, ouderman van Groningen 309; zoon van vrouwe Tetta, olderman van Groningen 309. Umelop, burger van Groningen 309.

Sibrand (Sibrandusi, vrije. 253. —, priester. 47. (Sibrandus), kanunnik van Oudmunster. 309.

Sibrandus, Sybrandus, Hescelinga 563, 590-591."

Sibunfurte • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Siburg. 46.

Sicboldus, Domdeken. I i i.

Sicco, priester in Noordlaren 10, 332. van de Poort (de Porta), olderman van Groningen 166.

Sicco, kanunnik ten Dom. 221.

Sicco Campus in Arduenna 28 , 44 ; 29 , 11 .

Sicilia. Zie: Sicilië.

Sicilië, koninkrijk 26.

Sicilië (Sicilia, Sycilia, Caecilia), koninkrijk. 89, 126, 127, 165, 501; koning van. Zie: Frederik II.

Sicilië (Cecilia, Sicilia). 466. 467, 469.

Sickinga, Otto, rationalis van Groningen 166.

Sickinge, Ludolf, rational is van Groningen 394, 410.

Sickingha, Sickinge, Ludolf, rationalis van Groningen 21, 46.

Siclinicnsis prepositus. Zie: Scicli.

Sidewenninge, water bij Bremen. 386.

Sidrac villa , in pago Senonico 117 , 31 .

Sidram. 122.

Sidwende 534.

Siegbert (Sigebertus), te Groningen. 417. (Sybertus, Sibertus) Swevus. 9, 20.

Siegbert (Sigibertusj. 66. (Sigibertus). 70. (Sigebertus). 217. (Sigebertus), bisschop van Minden. 178.

Siegburg, Sibergensis, Kreis Sieg, abdij van 250; abt en convent van 250—251, 259, 270—272, 285°.

Siegburg (Sigebergense cenobium). 278.

Siegfrid (Sifridus) van Bremen (Bremensis). 387. (Sifridus) van Brinke, ridder van den graaf van Ravensberg. 253. (Sifridus), kameraar van den aartsbisschop van Keulen. 157. (Sifridus), kanunnik van Oudmunster. 333, 341. (Syfridus), proost van St. Pieter te Mainz. 13. (Sifridus), aartsbisschop van Mainz, aartskanselier des Rijks in Germanië. 135, 136, 138, 139,. (202).

Siegfried, Sifridus, Syfridus, aartsbisschop van Keulen 291, 294, 325, 334, 348, 356, 359, 566.Gelekinga, 383.

Siegfried, Sifridus, aartsbisschop van Keulen 134.

Siegfried (Sigefridus), zoon van hertog Otto. 229. (Sigifridus) van Duplamonde, pastoor. 253. (Sifridus), proost van Xanten. 423. (Sigefridus, Sigefrigus), aartskanselier, aartsbisschop van Mainz. 204, 205, 207, 208, 209, 212, 215.

Sieghard (Segehardus, Sigehardus), broeder van Gozewijn, ministeriaal van den bisschop. 436, 441. (Sigihard), zoon van Richard en Meginsuind. 74. (Sigehardus), kanselier. 205, 208.

Siena (Senenses), in Toscane. 27, 51, 293.

Siepelingheberche (lees Scepelingheberche) • (1105-20) kop. (1206-26) kop. 15e • Hg C 8 r°

Siepelingheberche. Hecm. 213. O. 1. 107. (1120). ? N. Holland.

Siepelingheberche. Hecm. 213. O. 1. 107. (1120). Bron: DBNL

Siepelingheberche. Hecm. 213. O. 1. 107. (1120). ? N. Holland. (DBNL)

Sierck, Sirkes, Syrkes, Zirik, Jan van, elect en bisschop van Utrecht 1, 9, 296, 298, 377; Frederik van, proost van St.Pieter te Utrecht 423, 426.

Sierixse, Sirixe.Zie: Zierikzee.

Sifridus. Zie: Siegfried..Sigabodus. Zie: Sigebodus.

Sigardis. 357.

Sigbandus, kanunnik van St. Pieter. 253.

Sigebaldus. 283.

Sigebergense cenobium. Zie: Siegburg.

Sigebertus. Zie: Siegbert.

Sigebodus, kanunnik. 268. (Sigabodus), kanunnik te Brugge. 265, 277. (Siegebodus), kapellaan. 280.

Sigefridus. Zie: Siegfried.

Sigefrigus. Zie: Siegfried.

Sigehardus, abt van Paderborn 507.

Sigehardus. Zie: Sieghard.

Sigeldrith • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v°

Sigeldrith. Zie: Zijdelmeer.

Sigeldrith" (facs.) (onb. in Rijnland, Zuidholland)

SIGELDRITH" (onb. in Rijnland, Zuidholland) / Sigeldrith • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v° GYS

Siger (Sigerus), ministeriaal van den bisschop, broeder van A r n o l d Ramp. 344, 384.. 69.

Siger, Sigherus, Zigerus, van Dunren 154.Liifsteinz, heemraad van de Lange Zijde 147.van Riede, provisor van de Grote Waard 147.Trudaz; heemraad van de Korte Zijde 147.

Siger (Sigerus), schout van Vollenhove. 510. (Sigerus), kastelein van Gent. 43. (Sigerus, Segerus) van Broekhuizen, ministeriaal, ridder. 254, 255, 275. (Sigerus) van Dubbelmonde. 206. (Sigerus), mr; kanunnik te Nivelle. 407.

Sigericus, graaf. 19.

Sigerip, parochiaan te Limmen. 24.

Sigerius. Zie: Sigerus.

Sigerus (Sigerius), kanunnik van Oudmunster. 342, 418, 436, 442.

Sigerus.Zie: Zeger.

Sigevvinus, koster van den Dom te Keulen. 252; aartsbisschop van Keulen. 222.

Sigewinus, thesaurier van de Dom te Keulen 509.

Sigezo, proost van St. Severin te Keulen. 159.

Sigibaldo. 25.

Sigibertus. Zie: Siegbert.

Sigihardus. Zie: Sieghard.

Sigiric. 69.

Sigivvih (Sigiuuih), moeder van Albward. 66.

Signia. 366, 456.

Signia. Zie: Segni.

Sigodessloth. P.H. p. 6. Bron: DBNL

Sigodessloth. P.H. p. 6. ? in Z. Holland. (DBNL)

Sigodessloth. P.H. p. 6. ? in Z. Holland.

Sigona fluvius , cfr . Sequana .

Sigrancium vicus , in pago Madriacensi 109 , 12 .

Siithwende.Zie Zijdewende.

Sijbekarspel [ NH ] 1830-1979

Sikkinc, huis onder Warnsveld 137.

Sile (in lacum uicinum Rheno quem incole dicunt Sile) • 1204 kop. ± 1208 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Sile, Tiedeman van den 457.

Sile. O. 1. 293. (1206-1220). de Zijl bij Leiden.

Sile. O. 1. 293. (1206-1220). Bron: DBNL

Sile. O. 1. 293. (1206-1220). de Zijl bij Leiden. (DBNL)

Sileham [1245] IJsselham Ov

Sileham • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw

Sileph, vrije. 253.

Silfwolde • 1218 • Ar B 6

Silfwolden • 1200 • Ar B 1

Siliacus locus , in pago Meldensi , Silly 51 , 31 .

Sille-hem • 1132 vals 2e helft 13e • Lw

Sillehem. 313.

silua que nuncupatur Fulnaho • 944 kop. midden 12e • U B 43, 20 r°

silua que dicitur Horn-lo • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r°

silua que dicitur Seaeuuald • 793 kop. begin 10e • ed. DB, p. 346

silua Meht-lo • 1200 • Ar B 1

siluam que dicitur Braclog • 801 kop. begin 10e • ed. DB, p. 353

siluam in Hasle • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 101

Silva [1284] Woold Gld

Silvanectensis. Zie: Senlis.

Silvestri villa in Arduenna 98 , 4 . 7 . 27 .

Silviliacus curtis , in pago Andegavensi 65 , 43 .

Silviniacus villa , in pago Meldensi 116 , 14 ; 133 , 11 .

Silvolde (facs.) [Wis : Gl]

Silvolde (Silfwolde), bij Terborg. 7.

SILVOLDE [Wis : Gl] / Silfwolden • 1200 • Ar B 1 / Silfwolde • 1218 • Ar B 6 GYS

Silvolden (Suluelda). 70.

Simile De Zemelen bij Koten UT Kün U10

Simile • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Simile De Zemelen bij Koten UT Kün 10

Simile. 43.

Simon (Symon) van Westmunster. 369; kanunnik. 311. (Symon), kanunnik ten Dom. 245. (Symon), zoon van den graaf van Holland, kanunnik ten Dom. 309, 340, 341, 342, 344, 356. (Symon), kanunnik van Oudmunster. 293, 294, 309. (Symon), kanunnik te Brugge. 265. (Symon) van Hees, proost van Emmerik. 466. (Symon), proost van T i e l. 358. (Symon), Domproost. 428, 430, 435, 437, 444, 451.

Simon, graaf van Montfort. (123). (Symon), graaf van Tcklcnburg. 252. —• (Symon), priester. 70. (Symon), kanunnik van St. Jan. 16; kanunnik te Oldenzaal. 49. (Symon), proost van Emmerik, broeder van Everard van Hese. (20,) 49, 124. (Symon), abt van Ruinen. 355.

Simon (Symon), zoon van Dankaard. 153. (Symon), ridder, bezitter van eene hoeve te Gaanderen. 478. van Amersfoort en zijn zoon Simon. 21. (Symon), van Haarlem, ridder. 4, 31, 65, 451; zoon van Willem van Koudekerk. 150. (Symon) Stringe. 29.

Simon, Symon, priester te Hulst 212—213; broeder van Amoud van Didam, ridder 134; zoon van Hugo Elewouds 428°. van Haarlem, ridder 181, 306. Jordensz. Malgot 32. van Stavenisse 428. van Teylegen, ridder 447! van Westervoort, schepen van Arnhem 107.

Simon, Symoen, Symon mr; clericus, Secretaris van graaf Floris (V) van Holland 418-419; bisschop van Assisi 546; kardinaal-priester van St.Cecilia in Rome 21; officiaal 's Hoofs van Utrecht 272, 322, 352.Alardsz.73.Aliin, burger van Gent 574.Belaz.(Scherpenisse) 451.Diksz; heer in Stavemisse 203.(Simon) van Haarlem, ridder 25, 113,232, 262.Hugoz.Elewouts pachter op Noord - bevcland 114.van Oye, schepen in Arnhem 132.Rike (Dives), procurator van abt en convent van St.Pieter te Gent 340, 350.

Simon, Symon, proost van Emmerik 521; kanunnik te Oldenzaal 423, 521; buur in St.Jans-Oudwijk te Utrecht 79; schoonzoon van Herman Guetgebuer (Utrecht) 174.Arnoudsz.(Noordbeveland) 34.van Geersdijk 381.Geile 366.Gerardsz; pachter te Wemeldingen 453.Ghelaz.414.Ghoriis 430-431; zoon van Gillis Grothemans 169.Greve, burger van Keulen 557.Harop, inwoner van Gent 525.Hugenz, 478; zoon van Hugo van Muiden 407.van Rhenen, Lombard 51.

Simonskerke of Sinoutskerke (Synoteskcrke, Zinotakerke), op Zuidbeveland. 1, 466. 1, 466.

Simonsz; pachter op Noordbeveland 499; zoon van Hendrik Splinter 478; graaf van Tecklenburg 517.Terninc 542.Thomasz.441.

Simpel-veld (facs.) [Simpel-veld : Lb]

SIMPELVELD [Simpelveld : Lb] / Simpleuei • 1137 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R / Semplouei • 1155 kop. 13e • I Lc n° 46 / Senplouoir • 1155 kop. 13e • Liège, I Lc n° 45 / Saint plouoir • 1213 • Liège, Kl 10 GYS

Simpleuei • 1137 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R

Simplicciacus villa , in pago Cenomannico , Sargé33 , 40 . 44 .

Sinaai, Belg.prov.Oost-Vlaanderen 527 n.3).

Sinaai, Oostvlaaderen 162 n. 1), 246 n. 1), 339 n. 1).

Sinath, servus. 46.

Sinceche. Zie: Sinzig.

Sinderen, Sinderthen. Zie: Senderen.

Sinderen, Arnoud van 73.

Sinderen, Sinderthen, Zinderen, gebroeders van 518; voogd van 521, 524; Arnold van 457; Dirk van 457.

Sinderen • 1206 kop. begin 15e • As D 4 v°

Sinderen. Zie: Zenden.

Sinderon • midden 12e • D W II a 1, 29 r°

Sindron • 10e • D W IX a 1 a, 38 v°

Sindron [end 10th century] Zenderen [also see: Sendenon] Ov

Sindron. Zie: Zenderen.

Sinemurense confinium ibidem 4 , 37 .

Sinemurenses fines 4 , 33 . 34 . 39 .

Sinemurum villa , in pago Cenomannico , Semur 4 , 34 . 37 . 38 .

Sinibaldus, bisschop van Imola 546.

Sinout (Sijnodt), parochiaan te Limmen. 25.

Sinouts-kerke (facs.) ['s-Heer-Abts-kerke : Zl]

Sinoutskerke, Zinoudskerka, gem.'sHeer- Abtskerke, op Zuidbeveland 72.

SINOUTSKERKE ['s-Heer-Abtskerke : Zl] / Synoudeskerke • 1208 • Md 11 GYS

Sint Maarten, Nieuwland, Niwelant in Westfriesland 554-555, 558-559.

Sint Laurens [ ZL ] 1830-1966

Sint Philips-land [ ZL ] 1830-1995

Sint Pancras [ NH ] 1830-1990

Sint Kruis [ ZL ] 1830-1941

Sint Pieter [ LB ] 1830-1920

Sint Anna Termuiden [ ZL ] 1830-1880

Sint Geertruid [ LB ] 1830-1982

Sint Odiliënberg [ LB ] 1830-1991

Sint Maarten [ NH ] 1830-1990

Sint Andriesschans [1599] Sint Andries [named after a fortress] Gld

Sint Joos-land [up to 1753, or a few years later] Nieuw- en Sint Joos-land [joined in 1753] Zl

Sint Maartensregt [ ZH ] 1830-1855

Sint Anthonypolder [ ZH ] 1830-1832

Sint-Anna-land [ ZL ] 1830-1971

Sint-Gerlach (facs.) [Houtem : Lb]

SINT-GERLACH [Houtem : Lb] / prope Sanctum Gerlacum • 1217 • D H 10 GYS

Sint-Maartens-dijk [ ZL ] 1830-1971

Sint-Niklaas, arr.en kant.in België 527 n.5).

Sint-Odiliënberg (facs.) [Sint-Odiliënberg : Lb]

SINT-ODILIËNBERG [Sint-Odiliënberg : Lb] / Berg • 858 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 326 / Heriberc • 943 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 332 / Berga • 1057 kop. midden 12e • U B 43, 37 r° / Berche • 1131 • U SJ 242 / Berge • (1150-90) • X E 17374/13 / V+odeberg • 1202 • D Kw 20 (2 exx.) / Hùdelberg • 1202 • D Kw 20 (2 exx.) GYS

Sint-Pieter (facs.) [Maastricht : Lb]

SINT-PIETER [Maastricht : Lb] / Sanctum Petrum • 1155 kop. 13e • I Lc n° 46 GYS

Sinte Agheten dorpe. O. 1. 506. (1250). Beverwijk.

Sinte Mari'n-kerke [13th century] Marie-kerke Zl

Sinte Agheten dorpe. O. 1. 506. (1250). Beverwijk. Bron: DBNL

Sinte Agheten dorpe. O. 1. 506. (1250). Beverwijk. (DBNL)

Sintsteen [ ZL ] 1830-1970

Sinuende. Zie: Zennewijnen.

Sinuinum. Zie: Zennewijnen.

Sinus Mariae.Zie: Zennewijnen.

Sinuwen. Zie: Zennewijnen.

Sinzig, Gerard van. Zie: Gerard.

Sinzig (Sinceche). 279.

Sipculo, Sebekeloe, onder Hardenberg 76.

Siricasha [1156] Zierikzee Zl

Siricasha • 1156 kop. ± 1222 • Go I 71, 102 r°

Sirixe • 1233 • Md 17

Sirixe. Zie: Zierikzee.

Sirixhe.Zie: Zierikzee.

Sirkes, Syrkes.Zie: Sierck.

Sisele. Zie: Sysseele.

Sisiacus villa , in dioecesi Andegavensi 142 , 32 .

Sismere. 24.

Sitdiu.Zie: St.Omer.

Siter [1157] Sittard L

Siter • 1157 • bulle, R D

Siterde • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v°

Sithert • ± (1135-80) • K Schr GL

Sithiu , Sithiense monasterium , in pago Tarvanensi , Saint Bertin 36 , 4 . 13 . 22 . 36 ; 49 , 9 . 19 ; 50 , 38 . 48 . 53 . 54 ; 51 , 4 ; 52 , 25 ; 53 , 3 ; 79 , 40 ; 80 , 16 . 42 . 50 ; 81 , 21 . 44 . 46 ; 82 , 15 ; 86 , 29 . 33 . 35 ; 87 , 10 . Diplomata : Chlothacharii III . n . 39 ; commutatio inter ecclesias Sithiensem et Noviomensem ; – Theuderici III . n . 54 ; – Chlodovei III . n . 58 ; – Chilperichi II . n . 90 ; – Theuderici IV . n . 91 . 92 ; – Childerici III . n . 96 .

Sithiu. 194.

Sittard [ LB ] 1830-2001

Sittard (facs.) [Sittard : Lb]

SITTARD [Sittard : Lb] / Siter • 1157 • bulle, R D / Sithert • ± (1135-80) • K Schr GL GYS

Sittert (facs.) [Veldhoven : Nb]

SITTERT [Veldhoven : Nb] / Siterde • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v° GYS

Siuokanas-hem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r°

Siuuirdinge-lant Onbekend NH E8

Siuuirdinge-lant • 1083 vals 12e • Hg E

Siuukes-hem • eind 11e • D W IX a 1 b, 21 r°

Sivard (Sivardus) van Tyzelskerke. 381.

Sivelinga • 1214 • S D 281

Sivokanas-hem W335, Sivokes-hem W385

Sivukeshem" (facs.) (onb. in prov. Groningen)

SIVUKESHEM" (onb. in prov. Groningen) / Siuokanashem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r° / Siuukeshem • eind 11e • D W IX a 1 b, 21 r° GYS

Siwa, echtgenote van Johan Pluckerose 409-410.

Siwa, Ziewa, Pluckcrose, vrouwe 451, 502.

Siward (Siwardus), proost van het Domkapittel te Minden. 248. (Siwardus), bisschop van Minden. 300, 319.

Siwataras W230

Siwirdingelant" (facs.) (onb. ± Aker-sloot : Nh)

SIWIRDINGELANT" (onb. ± Akersloot : Nh) / Siuuirdingelant • 1083 vals 12e • Hg E GYS

Siwirdinghelant. Hecm. 204. P.H. p. 8. Siuuirdingelant. O. 1. 89. (1083). ? N. Holland.

Siwirdinghelant. Hecm. 204. P.H. p. 8. Siuuirdingelant. O. 1. 89. (1083). Bron: DBNL

Siwirdinghelant. Hecm. 204. P.H. p. 8. Siuuirdingelant. O. 1. 89. (1083). ? N. Holland. (DBNL)

Skanör, Scanora, in Zuid Zweden 41—42.

Skarnum [1203] , Goutum [1428] Scharnegoutum Fr

Skerebaerd, Fastraet. Zie: Fastraet.

Skerebaerd. 289, 290. -, vrouw van graaf Dirk V I van Holland. 346; abdis van Oudwijk. 395, 423.

Skeulporre, op Schouwen 456.

Skinga, Boudevvijn van. Zie: Boudewijn; Diederik van. Zie: Diederik; Dodijn van. Zie: Dodijn.

Skinga • 1147 kop. 2e helft 13e • U SP 1, 84 v°

Skinge • 1162 kop. 12e • G LT 103 v°

Skinne • 1216 • Luik, P L 9270/2

Skira-mere [1285] Scharmer Gr

Skiramere.Zie: Scharmer.

Skyndelvene of Sleidelvene. 110, 116.

Sl t, Slat, Sclat, z. Akersloot, Broeckersloot, Ekersloot, Cokslote, Meneslata, Reththesclat.

Sl t, Slat, Sclat, z. Akersloot, Broeckersloot, Ekersloot, Cokslote, Meneslata, Reththesclat. (DBNL)

Slabart, Johan. Zie: Johannes; Willem. Zie: Willem.

Slabbaert, Witzo. Zie: Witzo.

Slabbaert, Willem, burger van Utrecht 386.

Slachtmaat (Slachmat), aan den Marschdijk, thans onder Bunnik. 310, 311.

Slade, Bruno van 73.

Sladebusg 408.

Slaper, Gerard 468.

Slaven, hertog der Denen en 40, 42.

Slaven, Sclavi, koning der 379.

Sle, Slene [probably 12th century ] Sleen Dr

Sledenake [1253] Slenaken L

Sledenhorst.Zie: Haldern.

Sleen (facs.) [Sleen : Dr]

Sleen [ DR ] 1830-1998

Sleen (Dr.) 13 n.8).

SLEEN [Sleen : Dr] / Slene • eind 12e • D W RH9, 65 v° GYS

Slees wijk 41 n. 1)

Sleet, Willem van, schepen van Sysseele 234.

Sleeuwijk, Slewijc, in het Land van Altena, Tyberius van 15.

Slenaken [ LB ] 1830-1982

Slene W469

Slene • eind 12e • D W RH9, 65 v°

Slepel (facs.) (verdwenen, NW van Aarden-burg : Zl)

SLEPEL (verdwenen, NW van Aardenburg : Zl) / ultra Slepla • 1175 kop. eind 12e • G LT 5 v° GYS

Slepper-dorp [1482] Slappeterp Fr

Slet [1866] De Zweth ZH

Slewyck [1266] Sleeu-wijk NB

Sliedrecht (Slidrecht), schout van. Zie: Gerard.

Sliedrecht 80 n.7), 235 n.1), 387 n.1).

Sliedrecht (Schlidreht, Sclidreth). 207, 253.

Sliedrecht (facs.) [Sliedrecht : Zh]

SLIEDRECHT [Sliedrecht : Zh] / Sclidreth • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r° / Schlidreht • 1105 • U SJ 321 GYS

Slijk-Ewijk, Enwigh, Enwich, Over- Betuwe 106, 186, 200.

Slike, Willem van den 573.

Slochteren (facs.) [Slochteren : Gr]

SLOCHTEREN [Slochteren : Gr] / in Slohtoron • eind 11e • D W IX a 1 b, 21 v° GYS

Sloeten. P.H. p. 20. Slothen. P.H. p. 22. Sloten, N. Holland.

Sloeten. P.H. p. 20. Slothen. P.H. p. 22. Bron: DBNL

Sloeten. P.H. p. 20. Slothen. P.H. p. 22. Sloten, N. Holland. (DBNL)

Slohtoron (= Slochteren) W395

Slohtoron [ 12th century] Slochteren Gr

Slootermeer Sloten 1644

Slootgaard Harenkarspel 1632 238

Slôt, Slat, Sclat, z. Akersloot, Broeckersloot, Ekersloot, Cokslote, Meneslata, Reththesclat. Bron: DBNL

Sloten NH. [ NH ] 1830-1921

Sloten F. [ FR ] 1830-1984

Sloten • 1063 kopie ± 1222 • Go I 71, 99 r°

Sloten • 1063 kopie begin 12e • P L 8996, 1 bis v°

Sloten (facs.) [Amster-dam : Nh]

Sloten • 1063 kopie midden 12e • U B 43, 35 v°

Sloten • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r°

SLOTEN [Amsterdam : Nh] / Sloten • 1063 kopie begin 12e • P L 8996, 1 bis v° / Sloten • 1063 kopie midden 12e • U B 43, 35 v° / Sloten • 1063 kopie ± 1222 • Go I 71, 99 r° / Sloten • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r° / Scloten • 1156 • Hg B 74 GYS

Sloten. 203.

Slotmaker, Gijsbert, tinsgenoot van de Omloop van St.Marie te Utrecht 169.

Sloton [11th century] Sloten NH

Sloyer, Claes, burger van Utrecht 593; Tijman 593.

Sloyken. Zie: Roeybaert.

Sluip-wijk [ ZH ] 1830-1870

Sluis, Sluse, Arnold van de 75, 110.

-sluis1 [tot 1936] Sloot-dorp NH

Sluiskille [1847] Sluiskil Zl

-sluis[ ZL ] 1830-1995

Sluodwethe. P.H. p. 20, 22. ?Utrecht?Slootwijk bij Loenen?

Sluodwethe. P.H. p. 20, 22. Bron: DBNL

Sluodwethe. P.H. p. 20, 22. ?Utrecht?Slootwijk bij Loenen? (DBNL)

Sluse, Arnoud van der 517, 587.

Sluykenborch. Zie: Schuilenburg.

Slyckeborg [1637] Slikkenberg NB

Smakt [1699] Smakt L

Smalegheest. P.H. p. 17. Smelengheest P.H. p. 18. Smalegeest bij Uitgeest.

Smalegheest. P.H. p. 17. Smelengheest P.H. p. 18. Bron: DBNL

Smalegheest. P.H. p. 17. Smelengheest P.H. p. 18. Smalegeest bij Uitgeest. (DBNL)

Smalewere O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Smalewere O. 1. 204. (± 1200). bij Velzen. (DBNL)

Smalewere O. 1. 204. (± 1200). bij Velzen.

Smarna • 1147 • X E 17374/10

Smarnensis • (1136-45) • X E 17374/6

Smarnensis • (± 1150) • X E 17374/12

Smeden (facs.) [Limmen : Nh]

SMEDEN [Limmen : Nh] / Smithan • 1083 vals 12e • Hg E / Smithen • 1083 vals 12e • Hg E GYS

Smeding (facs.) [Bente-lo : Ambt-Delden : Ov]

SMEDING [Bentelo : Ambt-Delden : Ov] / domus Smedinc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2 134 r° GYS

Smehinc, huis onder Ootmarsum, 316.

Smethinge, erf in Zuidlaren 393.

Smidinc, huis in Haarlo 96.

Smilde [ DR ] 1830-1998

Smithacker" (facs.) [Mechelen : Gendringen : Gl]

SMITHACKER" [Mechelen : Gendringen : Gl] / agro qui uocatur Smithacker • (1138-39) • D R 5 b GYS

Smithan • 1083 vals 12e • Hg E

Smithan / Smithen Omgeving Castricum NH E4 E8

Smithan. Hecm. 191. O. 1. 89. (1083). Smithen Hecm. 204, 207. O. 1. 89. (1083). O. 1. 105. (± 1083). Mel. St. 1, 586 Smittem. Smeden bij Limmen. N. Holl.

Smithan. Hecm. 191. O. 1. 89. (1083). Smithen Hecm. 204, 207. O. 1. 89. (1083). O. 1. 105. (± 1083). Mel. St. 1, 586 Smittem. Bron: DBNL

Smithan. Hecm. 191. O. 1. 89. (1083). Smithen Hecm. 204, 207. O. 1. 89. (1083). O. 1. 105. (± 1083). Mel. St. 1, 586 Smittem. Smeden bij Limmen. N. Holl. (DBNL)

Smithen • 1083 vals 12e • Hg E

Smithuizen (Smithusen). 221, 464.

Smithuizen, Smithusen, bij Emmerik 126°, 138, 512.

Smithuizen (Smithuysen, Smithusen, Smithuse), Hendrik van. Zie: Hendrik; Machteld van. Zie: Machteld;Odilde (Olhilda). Zie: Odilde.

Smithuizen (Smithuse, Smithusen), bij Emmerik. 129, 133, 177, 218, 236, 354.

Smithuizen, Smithusen, bij Emmerik 81, 124.

Smithuizen, Smithusen, bij Emmerik, tol te 106, 186, 200, 275, 474, 558.

Smithusen. Zie: Smithuizen.

Smullinc, Wouter 470.

Snaule, H. van. Zie: H.

Snek [1296] Sneek Fr

Snelbrath. 75.

Snelger van Arde. 326.

Snelgerus van Scharmer 417, 418.

Snellardus van Gamerthe. 212.

Snelrewaard [ UT ] 1830-1989

Snep, Wendelmodis, Begijn te Groningen 402, 501.

Snider, Hendrik 134; Marselis (Utrecht) 538.

Snipel, Hendrik. Zie: Hendrik.

Sniphard, Frederik. Zie: Frederik.

Snodele, hof in Hoogland 133.

Snodele, hof in de maalschap van Hoogland 313-314.

Snodelhoeck 303.

Snoepere, Hugo die, schepen van Den Briel 384.

Snogen, Bertold van 540.

Snottolf, Hugo. Zie: Hugo.

Snoy, Jan (Utrecht) 593.

Snoye, Snoyeu, Arnoud, knaap 20-21, 114, 519-520; Dirk, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 364, 510-511; Gerard, knaap 373-374; Gerard, ridder 544.

Snüie (van Everdingen), Arnoud 20—21, 24°.

Sodenbalc, Soldenbalgh, Soudenbalg.Zie: Zoudenbalch.

Sodicolae locus , in pago Vimnao 109 , 15 .

Soele, Solen.Zie: Zoelen.

Soele-kerke (facs.) [Wisse-kerke : Zl]

SOELEKERKE [Wissekerke : Zl] / Schotlingekerke • 1208 • Md 11 / "SPIEZAND" (voormalig eiland, vastgegroeid aan Zuidbeveland) / Spiesant • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v° GYS

Soemersvoerd. Zie: Somersvoord.

Soeren, Hoog- (facs.) [Apeldoorn : Gl]

Soeren (Suornom), op de Veluwe. 61.

SOEREN, HOOG- [Apeldoorn : Gl] / Suornom • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 101 GYS

Soerendonk [ NB ] 1830-1925

Soest (Westf.), Susatum, Hendrik schout van, dienstman van de Keulsche kerk 152; kanunnik van 448.

Soest (Soys, Sous, Süys, Zoys). 154, 176, 191.

Soest, Susat, Westf.449.

Soest (Süs), in de provincie Utrecht. 336.

Soest (Susaciensis), in Westfalen. 269.

Soest, Sose, prov. Utrecht 104.

Soeten, Wouter 219.

Soeter-mere [1269] Zoeter-meer ZH

Soeysterhoever. Zie: Zeist.

Soignies, Senogiensis, in Henegouwen deken van 80; kerk van 357.

Soldenbalch (Saldenbalch, Soldenbalg, Saldenbalg), Jacob. Zie: Jacob. —•, Pieter. Zie : Petrus.

Solekem [1143], Sulenc-hem [end 12th century] Zuilic-hem Gld

Solemium , Solemnium , Solemio , villa et fiscus , super fluvium Scalt , in pago Fanmartensi vel Hainoavio , Solesmes 66 , 42 . 45 ; 67 , 10 . 13 ; 106 , 42 ; 107 , 17 ; 109 , 5 .

Solemunde. Zie: Zoelmond.

Solemunderbruec.Zie: Zoelmonderbroek.

Solen. Zie: Zoelen.

Solingen, woud. 3.

Solmze, Koenraad van, landkommandeur der Nederlanden 13.

Solon. Zie: Salland.

Solon. Z i e : Salland.
Sous. Z i e : Soest.
Spaansweerd (Spana). 192.
Spaarnwoude (Spirnerewald). 203.
Spana. Z i e : Spaansweerd.
S p a n j e ( H y s p a n i a , H i s p a n i a ) . 57*, 213.
S p a n k e r e n , bij D i e r e n . 4 4 7 .
Spie. Z i e : Spijk.
Spiers (Spiratia), bisdom 35.
( S p i r a ) . 187, 188, 259.
Spihe. Z i e : Spijk.
S p i j k ( S p i e , S p i h e ) . 3 0 1 , 358, 359, 4 0 8 .
S p i l m e r i . 97.
Spira. Z i e : Spiers.
Spiratia. Z i e : Spiers.
Spirnerewald. Z i e : Spaarnwoude.
Sprundelheim, kasteel. 137.Sprusdare. 1.
S t a b l o (Stabulae). 182.
Stabulae. Z i e : Stablo.
S t a d e (Staden). 4 5 9 , . 4 6 0 .
Staden. Z i e : Stade.
Staneheim. Z i e : Steinheim.
Stathe. 294.
Staueren. Zie: Stavoren.
Staverum. Z i e : Stavoren.
S t a v o r e n ( S t a u e r e n , S t a v e r u m ) . 216, 312*.
Steckede. Zie: Zwammerdam.
S t e e n d e r e n (Stenhere). 187.
Somer-lant • (1220-26) • S D 1144

Soloniensis. Zie: Seiburg.

Somer-lant • 1220 • S D 556

Somersvoord, Somersvorth, Somerswoert, goed in Weteringen 27 n.2), 122, 256, 279; molen van 256, 279..Zie ook: Deventer.

Somersvoord, Soemersvoerd, goed bij Deventer 449°.

Sommels-dijk [ ZH ] 1830-1966

Sommerschenburg, Frederik paltsgraaf van. Zie: Frederik.

Somna fluvius , la Somme 37 , 14 .

Sompelkoeken, gem.Stoutenburg 432.

Sondeken Frederik, schepen te Schoonhoven 329.

Sonderlant, Willem 498.

Sondwere, yn [1358] Zandeweer Gr

Sonnemare, tusschen Goeree cn Overflakkee. 96.

Sonnemargou [ca. 1250-1260] Sonnemar-land Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Soperingahova. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Soperingahova. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Spieringshof bij Purmerend. (DBNL)

Soperingahova. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Spieringshof bij Purmerend.

Sophia, Sophya, (priores) in Weerselo 73; moeder van Hubert Everard Phekoz 280°; zuster van Hubert Everard Phekoz 280°; moeder van Agnes van Poele 330.

Sophia, vrouw van Godfried van Renen. 416. —, dochter van kastelein Diederik van Renen, vrouw van Hendrik van K u i k. 445. (Zophie, Sophia), dochter van den graaf van Gulik, vrouw van Fastraet

Sophia, Soffia, Sophie 91; Begijn in Utrecht 321; weduwe van Jacobus Laurens, Begijn te Utrecht; vrouwe van Breda 437; van der A 321; zuster van H.Hazekinaz, non in Oudwijk 366; zuster van T.van Covelwade 321; dochter van Eilard van Metelen 207-208.Vivinusd.402-403.

Sophia, vrouw van Amelis uten Weerde. 317, 318, 494; dochter van Amelis uten Weerde. 317, 318; weduwe van Herman Ouderidder. 21.

Sophia, weduwe van Rudolf van Ansen 110.van Echten 140; echtgenote van Gisekinus Pudaz.562; vrouwe van Gouda 430, 584-585; dochter van Arnoud van Schalkwijk 62; echtgenote van Willem Scopengenberg 544.Dirksdr.van de Velde 82; echtgenote van Havezo van Wijk 98.(Sophia), zuster van Bartholomeus van Zande 413; moeder van Bartholomeus van Zande 413.

Sorna fluvius in Alsatia , die Zorn 204 , 24 .

Sostra • ± 1100, im Titel • Tr 1709, 67 v°, 68 r°, 69 r°

Sotlcampun, to [1418] Zoutkamp Gr

Sotren-heim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Sotren-heim F630

Sotren-heim [944] F Sotrum [hamlet north of Makkum, mun.Wonseradeel] Fr

Sotrewold [1204] Zoeterwoude ZH

Sotrewold • 1205 • Hg B 85

Sottegem (Sottengem, Sothenghem), Gerard van. Zie: Gerard; Wouter van. Zie : Wouter.

Sottenghem.Zie: Zottegem.

Sotterum (facs.) [Wonsera-deel : Fr]

SOTTERUM [Wonseradeel : Fr] / Sotrenheim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Souburg, Sobborg, Subburg, Zouburch, Nicolaas van, ridder 157, 256, 262, 264-265, 280-281.

Souburg, Subburgh, op Walcheren, kerk van 14; priester van 14; Willem van 14.

Souburg (Subburch), Westsouburg op Walcheren. 466.

Souburgdijk, Subburghdike, later Katz op Noordbeveland 72.

Soudekin, Jacob, priester in de St.Nicolaaskerk te Utrecht 270.

Soudenbalch, Pieter 351.

Sous. Zie: Soest.

Soute-veen [1514] Zoute-veen ZH

Southampton, Suthintonia, mr.Thomas van, gezant van de koning van Engeland 399, 401.

Sovlen [1139] Zoelen Gld

Soys. Zie: Soest.

Spaansweerd (Spana). 192.

Spaarn-dam [ NH ] 1830-1927

Spaarnwoude (Spirnerewald). 203.

Spaarnwoude [ NH ] 1830-1857

Spaarnwoude (facs.) [Haarlemerliede : Nh]

SPAARNWOUDE [Haarlemerliede : Nh] / Spirnerauualt • 1063 kopie begin 12e • Echternach, P L 8996, 1 bis v° / Spirnereuuald • 1063 kopie midden 12e • Echternach, U B 43, 35 v° / Spirnerawalt • 1063 kopie ± 1222 • Echternach, Go I 71, 99 r° / Spirnerawalt • 1148 kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 110 r° / Spernereswald • 1156 • Hg B 74 GYS

Spaelde [1403] Speulde Gld

Spakenborch [1443] Spaken-burg Ut

Spalden in marca Burensa , in pago Mosellano , ter minus marcae Osterspay ad Rhenum 170 , 42 .

Spaltbeche • 1148 • Kl 4

Spaltbeke • 1175 • Kl 7

Spaltbeke [1175] Spaubeek L

Span-broek [ NH ] 1830-1959

Spana [11thcentury] Spankeren Gld

Spana. Zie: Spaansweerd.

Spanbroec. Hecm. 208, 208/209. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Spanbroec. Hecm. 208, 208/209. O. 1. 105. (± 1083). Spanbroek. N. Holland. (DBNL)

Spanbroec. Hecm. 208, 208/209. O. 1. 105. (± 1083). Spanbroek. N. Holland.

Spania , cfr . Hispania .

Spaniardus van Woerden, ridder 278.

Spanien [12th century] Spengen [aftermed after 'Spain'] Ut

Spanje (Yspania). 76.

Spanje, Hyspania, landkommandeur van 332.

Spanje (Hyspania, Hispania). 57, 213.

Spankeren, bij Dieren. 447.

Sparnam [1253] Spaarn-dam NH

Spata, Johannes. Zie: Johannes.

Spaubeek [ LB ] 1830-1982

Spaubeek (facs.) [Spaubeek : Lb]

SPAUBEEK [Spaubeek : Lb] / Spaltbeche • 1148 • Kl 4 / Spaltbeke • 1175 • Kl 7 GYS

Spayart, Bertold. Zie: Bertold.

Specherenc, Simon, burger van Utrecht 436.

Specherenc, burger van Utrecht 436.

Specholtz • 1117 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R

Specholtz • 1151 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R

Specholz • 1108 • Kl 1

Specholz • 1147 • I S

Speckhusen • 1106 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R

Speckhusen" (facs.) [Kerkrade : Lb]

SPECKHUSEN" [Kerkrade : Lb] / Speckhusen • 1106 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R GYS

Speculum (Spiegel), Koenraad, ridder 14.

Spehoerne [1212] Spier Dr

Speia villa , in marca Burensa , in pago Mosellano , Osterspay ad Rhenum , prope Boppard villam situm 170 , 2 .

Speketersmeer Harenkarspel 1632 169

Spekholt • 1212 • Kl 9

Spekholz (facs.) [Kerkrade : Lb]

SPEKHOLZ [Kerkrade : Lb] / Specholz • 1108 • Kl 1 / Specholz • 1147 • I S / Specholtz • 1117 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R / Specholtz • 1151 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R / Spekholt • 1212 • Kl 9 GYS

Spele manninc • 1188 kop. of interpolatie eind 13e • U B 2, 134 r°

Spelemans hofstat, area Spelemanni in Beusichem 109.

Spelemening (facs.) [Haaksbergen : Ov]

SPELEMENING [Haaksbergen : Ov] / Spele manninc • 1188 kop. of interpolatie eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Spengen (Spanien), in het W. der provincie Utrecht. 110, 116.

Speren. O. 1. 293 (1206-1220). Het Spaarne.

Speren. O. 1. 293 (1206-1220). Bron: DBNL

Speren. O. 1. 293 (1206-1220). Het Spaarne. (DBNL)

Speriensis curtis , in pago Spirensi , Spes-burg ? 187 , 8 .

Speries pagus in Alsatia superiore , in comitatu Bar gensi 186 , 49 .

Spermalie, Spermaelge, Wouter van, schepen van Sysseele 234.

Spernereswald • 1156 • Hg B 74

Spernewoude O. 1. 580. (1252). Spernewalt. Hecm. 215. O. 1. 108. (1120). Bron: DBNL

Spernewoude O. 1. 580. (1252). Spernewalt. Hecm. 215. O. 1. 108. (1120). Spaarnwoude bij Haarlem. (DBNL)

Spernewoude O. 1. 580. (1252). Spernewalt. Hecm. 215. O. 1. 108. (1120). Spaarnwoude bij Haarlem.

Speye [1348] Spui Zl

Spic • 1135 kop. 14e • Xr 17904-06, 23 r°

Spicar, Arnold. Zie: Arnold.

Spickenesse [1231] Spijkenisse ZH

Spie. Zie: Spijk.

Spiegel, Gerard, rationalis van Groningen 393, 410.

Spier (Spehorne, Spehoerne), onder Beilen. 71, 106.

Spierinck, Gerrit Wouter, ridder 527.

Spiering, Spirinch, Spirinck, Hendrik 4; Gerard 181; Cerrit Wouter 398; Gijsbert, kanunnik ten Utrechtschen Dom 190°, (223), (225), 226—228.

Spiers 546; burgers, van 546.

Spiers (Spirensis), deken van. Zie. C; diocese. 383; elect van. 440;bisschop van. Zie: Koenraad.

Spiers (Spiratia), bisdom 35. (Spira). 187, 188, 259.

Spiesant • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v°

Spiezand" (facs.) (voormalig eiland, vastgegroeid aan Zuidbeveland)

Spihc Spijk [t.w.v. Heukelum] ? ZH

Spihc • 1129 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 r°

Spihe. Zie: Spijk.

Spijc, IJsbrand van 147.

Spijk, Spike, aan de Linge 69.

Spijk, Bertram. Zie: Bertram.

Spijk (Spijc, Spich), onder Heukelom, aan de Linge. 64, 141, 166, 167, 248.

Spijk (Spie, Spihe). 301, 358, 359, 408.

Spijk, Albert van. Zie: Albert; Rudolf van. Zie: Rudolf. —, Wicherus van. Zie: Wicherus.

Spijk (facs.) [Heukelom : Zh]

Spijk [ ZH ] 1830-1855

SPIJK [Heukelom : Zh] / Spihc • 1129 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 r° / Spic • 1135 kop. 14e • Xr 17904-06, 23 r° / Spik • 1169 • U SJ 796 GYS

Spijkerboors Gat [1639] Spijkerboor NH

Spijkersluis (Spickersluse). 248, 254, 255.

Spijkersluis, in de Linge 184 n. 2).

Spik [13th century] Spijk Gr

Spik • 1169 • U SJ 796

Spiker (Spykerus), Jacob. Zie: Jacob.

Spiker, Hendrik, landgenoot in Eiteren 494.

Spikers, Arnold. Zie : Arnold.

Spileberg, Tibert van. Zie: Tibert.

Spilmeri • 10e • D W IX a 1 a, 34 v°

Spilmeri • 10e • D W IX a 1 a, 34 v°

Spilmeri W204

Spilmeri. 97.

Spilmeri" (facs.) (onb., in het Gooi?)

Spilmeri" (facs.) (onb., in het Gooi?)

SPILMERI" (onb., in het Gooi?) / Spilmeri • 10e • D W IX a 1 a, 34 v° GYS

SPILMERI" (onb., in het Gooi?) / Spilmeri • 10e • D W IX a 1 a, 34 v° GYS

Spinae villa , in pago Senonico 118 , 24 .

Spinetum villa , in pago Senonico , Épineuil 115 , 18 .

Spinogilum villa , in pago Parisiaco , Épinay sur Orge 164 , 19 .

Spira. Zie: Spiers.

Spiratia. Zie: Spiers.

Spirensis pagus 24 , 43 ; 25 , 2 ; 41 , 37 .

Spirensis ecclesia S . Mariae et S . Stephani 25 , 3 ; 27 , 39 ; 28 , 2 .

Spirinc, Wouter. Zie: Wouter.

Spiring (Spyringus). 419.

Spiring, Spiring, Gijsbert (Utrecht) 378; Philips, knaap 526; Willem 286.

Spirnerauualt • 1063 kopie begin 12e • Echternach, P L 8996, 1 bis v°

Spirnerawalt • 1148 kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 110 r°

Spirnerawalt • 1063 kopie ± 1222 • Echternach, Go I 71, 99 r°

Spirnereuuald • 1063 kopie midden 12e • Echternach, U B 43, 35 v°

Spirnerewald [1063] Spaarnwoude NH

Spirnerewald. Zie: Spaarnwoude.

Spiter, Hendrik. Zie: Hendrik.

Splinter, Splintherus van, Beusichem, ridder 96, 260, 483, 513, 519; broeder van Gijsbert van Ruwiel 191.van Ruwiel, knaap 599-600.

Splinter van Beusichem, ridder 172— 173, 371.van Ruwiel 350.Tiedeman 467.

Splinter, Splenter, Hendrik 339; Hendrik, kanunnik van St. Marie te Utrecht 138. van Loenersloot 183.

Splinter (Splinterus), ridder. 377. (Splinterus) van Loenersloot, ridder. 335, 488. (Splinterus) van Over de Vecht, broeder van Gijsbert, ridder. 449, 476. (Splinterus, Splentere) van Vechten (Veckete). 335, 378. (Splinterus), vroeger pastoor te Jutphaas. 470.

Splinter, Gerard. Zie: Gerard.

Splinter, Gerard. Zie: Gerard; Hendrik. Zie : Hendrik; Wouter. Zie: Wouter.

Splinter, Dirk, ridder 230; Gerard 521; Gijsbert, knaap 314; Hendrik, ridder 478; Wouter 521.

Splinterinchof.Zie: Oldenzaal.

Splintershoeve (Splintershove). 513.

Splitwrt.Albero 540.

Spoelde, Werner van. Zie: Werner.

Spolderberghe [1308] Spoolde Ov

Spracan-lo W161

Sprang [ NB ] 1830-1923

Sprang-Capelle [ NB ] 1830-1997

Spredow, Herbord van. Zie: Herbord.

Sprema villa , in pago Parisiensi 202 , 37 .

Spriel (facs.) [Putten : Gl]

SPRIEL [Putten : Gl] / in Spriele • midden 12e • D W II a 1, 22 v° / in Sprielo • midden 12e • D W II a 1, 22 v° GYS

Springwijk. Zie: Utrecht.

Spronch, Spronc, Sprunch 573; de Haghe, Gerard, ridder 20; Gerard 605.

Sprunc, Gerard. Zie: Gerard.

Sprundelheim, kasteel. 137.

Sprusdare. 1.

Spurdinclare, gerecht Wageningen 83.

Squederus. Zie: Sweder.

St. Paulus te Luik 72, 76.

St. Jan te Utrecht 359.

St. Anthonis [ NB ] 1830-1995

St. Agathe ecclesia. P.H. p. 11. (in) Aghetskerke. O. 1. 293. (DBNL)

St. Agathe ecclesia. P.H. p. 11. (in) Aghetskerke. O. 1. 293.

St.Gertrudis, Dirk van, kanunnik ten Utrechtsen Dom 64, 75, 82, 84, 162.

St.Janskerke, ecclesia sancti Iohannis, op Walcheren 72.

St.Laurens, Walcheren 75 n.1).

St.Odulfsklooster bij 194-195, 503-504, 571; St.Odulfsklooster bij 403.

St.Omer, kloosters St.Bertin en St.Omer te 505; abt hiervan 505; eiland Sitdiu te 505.

Stabelao , Stabelaco , Stablau , Stabulaus , Stabulense monasterium , Stavelot 22 , 39 ; 23 , 35 ; 26 , 38 ; 28 , 27 ; 42 , 17 ; 48 , 3 ; 55 , 26 . 44 ; 87 , 38 ; 88 , 3 ; 91 , 14 ; 98 , 2 . 8 ; 103 , 16 . 19 ; 193 , n . 14 . Diplomata : Sigiberti II n . 22 . 23 ; – Childerici II . n . 27 . 29 ; – Dagobercti II . n . 45 ; – Theuderici III . n . 53 ; spur . n . 77 ; – Chlodovei III . n . 62 ; – Childerici III . n . 97 ; – Grimoaldi ducis n . 1 ; – Karoli mai . dom . n . 10 ; – Karlomanni n . 15 . 16 . de Stabu-lo pratum prope urbem Bituricensem 188 , 22 .

Stablo (Stabulae). 182.

Stabulae. Zie: Stablo.

stad, stede, s. Hemstede, Vronanstat, hofstede, legherstede. Bron: DBNL

stad, stede, s. Hemstede, Vronanstat, hofstede, legherstede. (DBNL)

stad, stede, s. Hemstede, Vronanstat, hofstede, legherstede.

Stad Delden [ OV ] 1830-2001

Stad aan 't Haringvliet [ ZH ] 1830-1966

Stad-Alme-lo [ OV ] 1830-1913

Stad-Doetinc-hem [ GL ] 1830-1920

Stad-Hardenberg [ OV ] 1830-1941

Stad-Ommen [ OV ] 1830-1924

Stad-Vollenhove [ OV ]

Stade (Staden). 459,.460.

Stade, Stadhe, Stadium, Stadenses, aan de mond van de Elbe 53, 449; raden van 53.

Stade. 130.

Stadel, Oster, ten N . van Neucnkirchen, beneden Végesack, langs de Wezer. 386.
Stadtlohn (Lon), in Westfalen, aan de Berkel. 247.
Stafford, aartsdiaken van. Z i e : H .
Staphorst, in Overijssel. 106.
Stavenisse (Stavenesse), thans verbonden aan Tholen. 40, 42.
Stavoren (Staveren, Stauren, Stauria, Stauron, Staüeren). 28, 30, 32, 325, 369, 426. , schout, schepenen en' raden van. 426. , schout van. Zie: Gerbrand. , kerk van St. Marie te. 370, 371. , Benedictijner klooster van St. Odulf te. 324, 325, 369*, 370*, 371, 407*. , abten van. 391. Zie: Koenraad, Hendrik.Steenderen (Stenre, Steinre), ten Z. van Zutphen. 108, 109*, 216, 231, 264, 303, 304. , graafschap. 185*.
Steenweerd (Steinworth), onder Beusic-hem of Zoelmond. 84, 85.
Stecn-wijk (Stenwic, Steen wie, Stecnwyck). 33*, 43, 86, 106, 108, 280. , priesters te. Zie: Herman, Nicolaas.
Stegeren (Steyghere), in Ambt Ommen. 384.
Stokkum (Stockum), onder Markeloo. 172.
Stötel (Stotle), ten Z. van Bremerhaven aan de Lune; graaf van. Zie: Gerbert.
Straats-burg (Argentinensis), bisschop van. 57, 237.
Stultink (Stultinc). 449, 493.
Subburch. Z i e : Souburg
Subburgendijc. Zie: Cats.Suevia. Zie: Zwaben.
Susaciensis. Zie: Soest.
Sutfania. Zie: Zutphen.
Suthergo (Sutergho), Tjcrkgaast (?), in Doniawarstal. 407.
Suthlon. Zie: Zuidloon.
Sutmara. 148, 149.
Svalengüt, te Didam. 7.
Swathenburch. Zie: Zwammerdam.
Swezen. Zie: Zwezen.
Swolle. Zie: Zwolle.
Swijlenborch. Zie: Schuilenburg.
T a d i a . 5.
Tafalbergon. Z i e : Tafelberg.
Tafelberg (Tafalbergon), bij Naarden. 97.
T a g l i n g i . Zie : Teilingen.
Taventria. Z i e : Deventer.
Taxandrie (Texandrensis pagus, Texandria, Texandrius), gouw. 14, 15, 16*, 20,
29*, 30.
Teilingen (Taglingi). 45.
Teisterbant (Testebant, Testerband, Testerbant, Testerbantensis pagus, Tester-
bantia, Testerbantum, Testervent, Testrebant, Testrebantum, Testre-

Stadel, Oster, ten N. van Neucnkirchen, beneden Végesack, langs de Wezer. 386.

Staden (facs.) [Utrecht : Ut]

Staden • 1177 • Ug 40

Staden • (1186-1201) • Ug 42

Staden, Thidbold van. Zie: Thietbold.

STADEN [Utrecht : Ut] / Stathe (in inferiori parte ciuitatis quê Stathe nominatur ... in uico Stathensi) • 1127 • Ug 39 / in uico Stathensi (in inferiori parte ciuitatis quê Stathe nominatur ... in uico Stathensi) • 1127 • Ug 39 / Staden • 1177 • Ug 40 / Staden • (1186-1201) • Ug 42 GYS

Staden. Zie: Stade.

Stadtlohn (Lon), in Westfalen, aan de Berkel. 247.

Stafford, aartsdiaken van. Zie: H.

Stafringar.Zie: Stavoren.

Stagnebachus rivulus , in pago Arduennensi , Stain bach 29 , 2 .

Stailberg, Willem van, kanunnik ten Keulschen Dom 285.

Stakenborch, Arnold Hendriksz.van 152.

Stalburg, Willem van. Zie: Willem.

Stalle, Hendrik van. Zie : Hendrik; Wouter van. Zie : Wouter.

Stalle. Zie: Stelle. -

Stamheim, Adolf van, ridder, raad van Berg 30.

Stampensis , Stampinsis pagus , l ’ Étampois 18 , 24 ; 64 , 50 ; 154 , 27 .

Stanc-heim villa super fluvium Suram , in pago Be densi , Stein-heim a . d . Sauer 176 , 15 .

Standardus (Noordbeveland) 34.

Standdaarbuiten [ NB ] 1830-1997

Standerbuyten [1461] Standdaardbuiten NB

Staneheim. Zie: Steinheim.

Stanensis.Zie: Zachlum.

Stanneke. Zie: Ranneken.

Stanthese. Zie: Stavenisse.

Stapele • 1163 • U SJ 79

Stapele • 1219 • Po

Stapele • 1156 • U SJ 302

Stapele • 1169 • U SJ 796

Stapele, to den [1421] De Stapel Dr

Stapele, W i l l em van. Zie: Willem; Wouter van. Zie : Wouter.

Stapelen (facs.) [Bokstel : Nb]

STAPELEN [Bokstel : Nb] / de Stapelo • 1134 • Zu K / Stapele • 1156 • U SJ 302 / Stapele • 1163 • U SJ 79 / Stapele • 1169 • U SJ 796 / Stapele • 1219 • Po / Stappel • 1157 • H T 67 GYS

Staphorst, in Overijssel. 106.

Staphorst 345.

Staphorst 377-378.

Staphorsterveen 421.

Stappel • 1157 • H T 67

Starke--rode • 1223 • Ar B 7

Starkerode" (facs.) [Winter-wijk : Gl]

STARKERODE" [Winterwijk : Gl] / Starkerode • 1223 • Ar B 7 GYS

Starnmeer Oost-Graftdijk 1643 580

Stat [1340] Stadt aan'tt Haringvliet [gen. naar voorm. gors, polder] ZH

Stathe (in inferiori parte ciuitatis que Stathe nominatur ... in uico Stathensi) • 1127 • Ug 39

Stathe. 294.

Statius van Varenholte 73.

Stauenessa • 1214 • Hg B 4

Stauenessa • 1223 • S D 578

Stauenesse • 1206 • E D

Stauenesse [1206] Stavenisse Zl

Stauera • 1155 • Keulen, K HUA 19

Stauere • 1159 • Keulen, K HUA 20

Staueren • 1132 vals 2e helft 13e • Lw

Staueren. Zie: Stavoren.

Stauerin • ± (1142-56) • Keulen, K Schr M 2

Stauern • (1152) • Keulen, K GM 8

Staurensis • 1132 vals 2e helft 13e • Lw

Stauron • 1219 • U gg 1155

Stavara [1291] Staverden [Castle and territory Count Reinoud of Gelre] Gld

Stavenisse (Stavenesse), thans verbonden aan Tholen. 40, 42.

Stavenisse, Stanthese, Stavenesse, Boudewijn,

Stavenisse [ ZL ] 1830-1971

Stavenisse (facs.) [Stavenisse : Zl]

Stavenisse, Stavenessce, opTholen 203,316; heren in 203; Stavenessce, op Tholen 316; Boudewijn Dancardsz.van 316.

STAVENISSE [Stavenisse : Zl] / Stauenesse • 1206 • E D / Stauenessa • 1214 • Hg B 4 / Stauenessa • 1223 • S D 578 GYS

Staverden, Staveren, op de Veluwe 417.

Stavere, Gijsbert van. Zie: Gijsbert.

Stavere, Rcimberd van. Zie: Reimberd; Wibrand van. Zie: Wibrand.

Staveren (facs.) [Staveren : Fr]

Staveren [ FR ] 1830-1939

Staveren, Stavria, Stavron, Stover(en) 159, 495, 509; kooplieden van 108; raden van 114; St.Odulfsabdij te 299, 311-312, 399, 494; abt hiervan 521.

STAVEREN [Staveren : Fr] / a loco qui dicitur Stauronse • begin 11e kop. 11e • vita Odulfi, O 775, 3 v° / STAVERVN • (1038-57) • ed. Salmo, Deutsche Münzen Finnlands, p. 84 / de Stauero • 1077 kop. midden 12e • U B 43, 38 v° / STAVERON • (1068-90) • ed. Salmo, Deutsche Münzen Finnlands, p. 89 / STAVEREN • (1068-90) • ed. Salmo, Deutsche Münzen Finnlands, p. 89 / Stouras • 1107 kop. ± 1300 • Saint-Amand, L 12 H 1 n° 89 / Stouueras • 1115 kop. ± 1300 • Saint-Amand, L 12 H 1 n° 156 / Staueren • 1132 vals 2e helft 13e • Lw / Staurensis • 1132 vals 2e helft 13e • Lw / Stauern • (1152) • Keulen, K GM 8 / Stauera • 1155 • Keulen, K HUA 19 / Stauerin • ± (1142-56) • Keulen, K Schr M 2 / Stauere • 1159 • Keulen, K HUA 20 / Stauron • 1219 • U gg 1155 GYS

STAVEREN • (1068-90) • ed. Salmo, Deutsche Münzen Finnlands, p. 89

STAVERON • (1068-90) • ed. Salmo, Deutsche Münzen Finnlands, p. 89

Staverum. Zie: Stavoren.

STAVERVN • (1038-57) • ed. Salmo, Deutsche Münzen Finnlands, p. 84

Stavoren, Stavria 322; St. Odulfsklooster te 322; abt, prior en monniken 322.

Stavoren (Staueren, Staverum). 216, 312.

Stavoren 504.

Stavoren (Staveren, Stauren, Stauria, Stauron, Staüeren). 28, 30, 32, 325, 369, 426; schout, schepenen en' raden van. 426; schout van. Zie: Gerbrand; kerk van St. Marie te. 370, 371; Benedictijner klooster van St. Odulf te. 324, 325, 369, 370, 371, 407; abten van. 391. Zie: Koenraad, Hendrik. Steenderen (Stenre, Steinre), ten Z. van Zutphen. 108, 109, 216, 231, 264, 303, 304; graafschap. 185

Stavoren, Stafringar, Staveren, Stoveren,

Stavoren [ FR ] 1830-1984

Stavorun W161

Stavria, Stower 448-449, 567.; burgers van 503-504.(Stavoren), St.Mariakerk te 504; abt en convent (monniken, van het

Stavron [10th, beg. 11th century] , Staveren [1068] Stavoren Fr

Ste Maertijn [1319] Sint Maarten NH

Steckede • 1165 kop. 2e kwart 13e • U B 43, 68 r°

Steckede. Zie: Zwammerdam.

Stecnwijk (Stenwic, Steen wie, Stecnwyck). 33, 43, 86, 106, 108, 280; priesters te. Zie: Herman, Nicolaas.

Stedarawalda W440, Stederewalde W465

Stederewalde • midden 12e • D W RH9, 65 v°

Stedion [ 10th, 12 th century] Stedum Gr

Stedion • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v°

Stedion W321

Stedon • eind 11e • D W IX a 1 b, 21 v°

Stedon W397, Stedun W198

Stedum (facs.) [Stedum : Gr]

Stedum [ GR ] 1830-1990

STEDUM [Stedum : Gr] / Stedion • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v° / Stedon • eind 11e • D W IX a 1 b, 21 v° GYS

Steekt (facs.) [Alfen-aan-de-Rijn : Zh]

STEEKT [Alfen-aan-de-Rijn : Zh] / Steckede • 1165 kop. 2e kwart 13e • U B 43, 68 r° GYS

Steen-land (facs.) (overstroomd 15e eeuw, NW van Aksel : Zl)

Steen-wijk (facs.) [Steen-wijk : Ov]

Steenbergen en Kruis-land [ NB ] 1830-1962

Steenderen (Stenhere). 187.

Steenderen, Steinre, in de Achterhoek kerk van 341; Herman van, ridder 11.

Steenderen, Stenre, Dirk van, ridder 230, 418.

Steenderen, W i l l em graaf van. Zie: Willem.

Steenderen (facs.) [Steenderen : Gl]

STEENDEREN [Steenderen : Gl] / Stenere • 1046 kopie midden 12e • U B 43, 30 v° / Stenhere • 1046 kopie 2e kwart 13e • U B 43, 69 r° GYS

Steenhuis (Stenhus), Hendrik van. Zie: Hendrik.

Steenhuis, de Domo Lapidea, Willem van 306—307.

Steenland, Stenlandt, Belg; prov.Oost- VI.543; Hugo van 538.

STEENLAND (overstroomd 15e eeuw, NW van Aksel : Zl) / Stenlant • 1199 • G SB GYS

Steenlant (Stenlant, Stelant), Hugo van. Zie: Hugo; Ida van. Zie: Ida.

Steenrewalt. Z i e : Steverewold.
Steenwijc. Z i e : Steenwijk.
Steen-wijk (Steenwijc). 3 4 3 .
St e i n h e i m ( S t a n e h e i m ) , bij R o s p o r t i n L u x e m b u r g . 9.
Stene. 46.
Stenhere. Z i e : Steenderen.
Steuerewalt. Z i e : Steverewold.
St e v e r e w o l d ( S t e e n r e w a l t , S t e u e r e w a l t ) , b o s c h o p de V e l u w e . 142, 29S.
St r a a t s b u r g ( S t r a z b u r g ) . 70, gS.Strazburg. Z i e : Straatsburg.
Stryen. 137.
St r y e n , graafschap. 137*.
Stroe (Strude), op W i e r i n g e n . 46.
Strude. Z i e : Stroe.
Struncwikerbruc. 393.
Stutesloe. 104.
Su a n e s d r i s c h . 337, 4 4 8 .
Suattingabvrim. 45.
Subenhara. Zie: Zevenaar.
Oorkondenboek Sticht.

Steenrewalt. Zie: Steverewold.

Steensel (facs.) [Eersel : Nb]

STEENSEL [Eersel : Nb] / Stensele • 1224 • Po GYS

Steenvoorde, Steenvorde, huis bij Rijswijk 557.

Steenvoorde (Steinvorde, Stenvorde, Stenvorden, Steinforden), Ludolf van. Zie: Ludolf.

Steenvvijk, Steenwijck, NW. Overijsel 36 n. 2); Clemenskerk, St; te 151°, 275°. (Steenvvijk), persona van 275, 415.

Steenweerd (Steinworth), onder Beusichem of Zoelmond. 84, 85.

Steenweg, van de (de Lapidea Via), Arnoud 13.

Steenwijc. Zie: Steenwijk.

Steenwijk (Steenwijc). 343.

Steenwijk (Steenwich, Stenwic) Bertold van. Zie: Bertold; Engelbert van. Zie : Engelbert; Johan van. Zie : Johannes.

Steenwijk, Steenwijck, Steenwick 195, 296; kerk van 195; priester van 195.

Steenwijk, Steenwijc.Stenwijk, kerk van 53; investitus van de kerk van 614.

STEENWIJK [Steenwijk : Ov] / Stenwic • 1206 kop. begin 15e • As D 4 v° GYS

Steenwijk. Zie: Papinc van Steenwijk.

Steenwijkerwold [ OV ] 1830-1973

Steenwyc [probably1141] Steen-wijk Ov

Steerwolde (facs.) [Tenboer : Gr]

STEERWOLDE [Tenboer : Gr] / in Stedarauualda • eind 11e • D W IX a 1 b, 25 v° / Stederewalde • midden 12e • D W RH9, 65 v° GYS

Stega, onder Raalte 426.

Stegeren, Gerard van. Zie: Gerard; Koenraad van. Zie : Koenraad; Rodolf van. Zie: Rodolf.

Stegeren (Steyghere), in Ambt Ommen. 384.

Steggerden [1408] Steggerda Fr

Stein, land van 398.

Stein ZH. [ ZH ] 1830-1870

Steinfurt, Stenvorde, Stenvordensis, Boudewijn, heer van, ridder 143, 284, 455, 479, 548; Ludolf, heer van 7-8, 143; Kreis 217 n.2), 544 n.1)..Zie ook: Burgsteinfurt.

Steinfurt, Stenford, Stenvo(e)rde, Steinvordia 270; Boudewijn, ridder van 270.—, Ludolf, van 518, 540-441.

Steinfurt, Stenvordia, Westf; heer van 11 n. 13); kommanderij der Johannieters te 447; Kreis 316 n. 3).

Steinheim (Staneheim), bij Rosport in Luxemburg. 9.

Steinre.Zie: Steenderen.

Steinvorth, Ludolf van. Zie: Ludolf; Rudolf van. Zie: Rudolf; Udo van. Zie : Udo.

Stekelvinke, Jacob 365, 421.

Steket • (1205-33) • Berne

Steket" (facs.) (onb. ± Hees-wijk : Nb)

STEKET" (onb. ± Heeswijk : Nb) / Steket • (1205-33) • Berne GYS

Stelant, Hugo van 451.

Stella (van der Sterre), Roetard de,

Stella (van der Sterre), Roetard de, schepen van Utrecht 460, 464, 539, 563, 575, 593, 595.

Stelle, Albero van. Zie: Albero; Frederik van. Zie: Frederik.

Stelle • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Stelle, villa, in pago Westrahe Onbekend

Stelle (villa) in pago Westrahe Ego in dei nomine Imma dono et trado ad scm Bon. hereditatem meam terram IIII boum in pago westrahe in loco et villa que dicitur stelle ut per singulos annos VIIII uncia reddam. Ik in Godes naam Imma geef en schenk aan St. Bonifatius mijn erfgoed: grond voor 4 runderen in de gouw Westergo in de plaats en het dorp genaamd Stelle waar ik per enkel jaar 9 ons terug zal geven.

Stelle in pago Westrahe Stelle, Westergo FR Kün W78

Stelle (locus et villa) in Westrahe (pagus) F562

Stelle (facs.) (onb. in Westergo)

STELLE (onb. in Westergo) / Stelle • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Stellen-dam [ ZH ] 1830-1966

Stelwart, in Geertruidenberg 237.

Stemarus, broeder van A r n o l d, vader van Guntcr. 419, 446.

Sten-lant • 1199 • G SB

Stene (Strene) Westerklief op Wieringen? NH Kün 76

Stene (Strene) Westerklief op Wieringen? NH Kün U76

Stene • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340

Stene. 46.

Stene" (facs.) (onb. in Holland)

STENE" (onb. in Holland) / Stene • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340 GYS

Stenere • 1046 kopie midden 12e • U B 43, 30 v°

Stengardo W045, W149

Stenhere • 1046 kopie 2e kwart 13e • U B 43, 69 r°

Stenhere. Zie: Steenderen.

Stenhus, Erpo van 8; Gerard van 373-374.

Stensele • 1224 • Po

Stensele [1224] Steensel NB

Stenvorde.Zie: Steinfurt.

Stenwic • 1206 kop. begin 15e • As D 4 v°

Stenwijk.Zie: Steenwijk.

Stepefard, Jacob (Jutphaas) 496.

Stepele [1450] Stepe-lo Ov

Stephani castellum 446.

Stephanus, hoorigc. 459; ministeriaal van den bisschop. 344. van Anderlecht. 419. van Oie. 221; puer. 315; scholast, kanunnik van Deventer. 437, 441; kapellaan van den keizer. 384; bisschop van Metz. 334. III, paus. 35, 55, 56. V I, paus. 92.

Stercsele • 1211 • Av A 85

Stercsele • 1210 • Av A 81

Stercsele • 1220 • Av A 95

Stercsele • 1172 • Av A 28 en 29

Sterdinc • 1222 • Hg R

Sterdinc" (facs.) (onb. ± Delft : Zh)

STERDINC" (onb. ± Delft : Zh) / Sterdinc • 1222 • Hg R GYS

Sterken-burg [ UT ] 1830-1857

Sterkenborch [14th century] U Sterken-burg [afterar nederzetting rond gelijkn. kasteel] Ut

Sterkesele [1196] Sterksel NB

Sterkesele • ± 1172 • Av A 27

Sterksel (facs.) [Maarheze : Nb]

STERKSEL [Maarheze : Nb] / Sterkesele • ± 1172 • Av A 27 / Stercsele • 1172 • Av A 28 en 29 / Stercsele • 1210 • Av A 81 / Stercsele • 1211 • Av A 85 / Stercsele • 1220 • Av A 95 / Sterxele • (± 1200) • Av A 65 GYS

Sterpiniacum , Stirpiniacum villa , in pago Velcasino , Étrepagny 13 , 31 ; 14 , 15 ; 35 , 35 ; 140 , 4 .

Sterreberch, Wigand van, burger van Keulen 501.

Sterxele • (± 1200) • Av A 65

Stettin, Stitin, 159.

Steuerewalt. Zie: Steverewold.

Steven Munster 269°. van Ringelenberg, ridder 2S8°; ridder van Wachtendonk 1—2. van Zuilen 312, 417.

Steven (Stephanus), maarschalk. 268. (Stephanus) van Anholt. 288. (Stephanus, Steffanus) van Beusichem, zoon van Huibert, broeder van Rodolf, Huibert en Wenemar, oom van Alard van Buren, ministeriaal, ridder, schenk van den bisschop. 79, 81, 83, 85, 95, 106, 149, 166, 168, 174, 179, 190, 197—199, 217, 228, 231, 249, 254, 255, 268, 287 334, 338, 346, 373, 385, 390, 476, 494, 497, 506. (Stephanus) van Bredenorde. 372, 373. —• (Stephanus) van Buren, knaap. 497. (Stephanus) van Hardenberg. 355. (Stephanus) Haring. 338, 355. (Stephanus) Hincvorth, schepen te Emmerik. 478. — (Stephanus) Kater. 129. — (Stephanus), kastelein van Coevorden. 510. (Stephanus) van Lanchorst, ministeriaal, ridder. 242, 244, 249, 254, 255, 298, 355, 370, 372. (Stephanus) van Munster, ridder. 240, 470. (Stephanus, Stefanus) Schocko, ridder te Emmerik. 278, 352, 353. (Stephanus) Schoneweder. 300. (Stephanus) van Sulen. 9, 29, 30. (Stephanus) van Tuten. 181. (Stephanus, Sthephanus) van Wijk, ridder. 497, 506. (Stephanus) van Sytterth, edelman. 215. (Stephanus), deken van St. Pieter. 313.

Steven, Stephanus, deken ten Utrechtsen Dom 12-13, 32, 108, 110, 124, 131-133, 163, 166, 188, 190, 209- 210, 304.van Almelo 315-317.(Schenk) van Beusichem 524,542.(van Beusichem), proost van St.Pieter te Utrecht, 16-18, 46, 56, 58.van Eikenduinen 414.van Maarssen 32.van Rutenberghe, knaap 141- 142.•, van Schalkwijk 210.van Vianen, kanunnik ten Utrechtsen Dom 209, 233, 304.Alardsz.van Weyda 49; zoon van Gijsbert van Wijk 325.van Wisch, knaap 230.van Zuilen, knaap 230.

Steven, Stephanus, bisschop van Prenestre 195, 303; kanunnik van St. Jan te Utrecht 2. van Agelo, kanunnik van Oldenzaal 134. van Beusichem, leenman van den Dom te Utrecht, schenk van den bisschop 2—4. (van Beusichem), deken van Sl. Pieter te Utrecht 312. van Braamlo 404°. van Buren 330. van Hardenberg, ridder 264°, 341. Hering (Allee) 72, 283. van Junne, ridder 415. van Lantdorp, ridder 120, 132, 137°. van Lederen, kanunnik van Oldenzaal 134. van Munster, ridder 269, 288°. van Vorden, ridder 404. van Wijk, ridder, leenman van den Dom te Utrecht 2, 3, 90°, 122, 253, 266, 276, 278, 282, 312, 338, 449. van Wisch, ridder 276. van Zuilen 2, 249, 276, 312.

Steven, Stephanus, dominus (Achttienhoven) 487; broeder van Jordanus (Achttienhoven) 487; deken ten Utrechtsen Dom 385-386, 418-419, 469-470, 473, 475-476, 510- 512, 524, 562, 571, 576, 579, 609.613.(van Beusichem), deken, later proost van St.Pieter te Utrecht 1, 31, 33, 43-44, 55, 57-58, 65-66, 75-76, 81, 83, 113, 115, 157, 183, 186, 191, 213- 214, 312, 314, 336, 338, 343, 364, 388, 434, 541.van Beusichem, schenk 60.van Boekhout, knaap 310.van Buren, ridder 107, 249, 251.Dives, ingezetene van Beusichem 109.van Lantdorp, ridder 493.van Plees, ridder 274.van Vörden, ridder 169.van Wijk, ridder 25, 232, 490.van Zuilen, ridder 108, 222-223, 250, 252, 343, 591

Stevensweerd (facs.) [Stevensweerd : Lb]

STEVENSWEERD [Stevensweerd : Lb] / Werde • 1222 • Xt 84 GYS

Stevensweert [ LB ] 1830-1991

Steverden, buurschap in Nottuln (Westf.) 134.

Steverewold (Steenrewalt, Steuerewalt), bosch op de Veluwe. 142, 29S.

Sticken, Arnoud. Zie: Arnoud.

Stienbargen [1417] Steenbergen (near Zuidwolde). [Also Steenbergen near Roden] Dr

Stiensede [1399] Stiens Fr

Stikkesuurd • eind 11e • D W IX a 1 b, 23 v°

Stillinhahagamundi • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 104

Stillinhahagamundi" (facs.) (onb. in Betuwe)

STILLINHAHAGAMUNDI" (onb. in Betuwe) / Stillinhahagamundi • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 104 GYS

Stilpot [probably Stipolt bedoeld] [1155] Stiphout NB

Stilpot • 1155 • Luik, Po

Stimpaert, Hendrik. Zie: Hendrik.

Stipdonk (facs.) [Zomeren : Nb]

STIPDONK [Zomeren : Nb] / Stipedunch • 1178 kop. eind 13e • N Ff 3, 191 v° GYS

Stipedunch • 1178 kop. eind 13e • N Ff 3, 191 v°

Stiphout (facs.) [Stiphout : Nb]

Stiphout [ NB ] 1830-1968

STIPHOUT [Stiphout : Nb] / Stilpot • 1155 • Luik, Po / Stypot • 13e • Po in dorso GYS

Stitswerd (facs.) [Kantens : Gr]

STITSWERD [Kantens : Gr] / Stukisweret • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 41 / Stucciasuurğ • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v° / Stikkesuurğ • eind 11e • D W IX a 1 b, 23 v° GYS

Stiys. Zie: Soest.

Stobbega(t) [tot 1955] Vegelinsoord Fr

Stoc-dam • 1197 • G SP

Stoc-hem • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 133 r°

Stoc-hem [1188] Stokkum Ov

Stock-hem [1842] Stok-hem L

Stocke, Tieman van 438.

Stockum, Stochem, Rembert van, ridder 205-206, 327.

Stockum, Stochem, bij Schöppingen (Kreis Ahaus) 103; Reimbert van, ridder 285; Wenemar van 103.

Stodhorne [1319] Stootshoorn Gr

Stodingre wech • 1188 • S D 479

Stodingre wech" (facs.) [Aarden-burg : Zl]

STODINGRE WECH" [Aardenburg : Zl] / Stodingre wech • 1188 • S D 479 GYS

Stoefzand [1844] Stuifzand Dr

Stoetwegen, Stotweghe, hof onder Zeist 237.

Stoetwegen (Stüdwege), Johan van. Zie: Johannes.

Stok-dam (facs.) [Oost-burg : Zl]

STOKDAM [Oostburg : Zl] / Stocdam • 1197 • G SP GYS

Stokkum, Stochem, in Markelo 306,

Stokkum (facs.) [Marke-lo : Ov]

Stokkum (Stockum), onder Markeloo. 172.

STOKKUM [Markelo : Ov] / Stochem • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 133 r° GYS

Stol-wijk [ ZH ] 1830-1985

Stollart, Thankard, ambachtsheer van Rilland 439.

Stoltegrave, Johannes, eigen man van het kapittel van Elten 109.

Stolwijk, in de Krimpenerwaard 75 n. 1).

Stolwijk, Stolwike, Dirk van 42.

Stolzenberg, Herbord van, burger van Keulen 242.

Stomp-wijk [ ZH ] 1830-1938

Stompwyck [1494] Stomp-wijk ZH

Stonenheyt, Iohannes, burger van Kampen 450°.

Stoppel-dijk [ ZL ] 1830-1936

Stoppelkin, Boudewijn. Zie: Boudewijn.

Stör, Stüere, rivier en haven in Holstein 450.

Storm (Stormus, Sturm, Sturmo), Hugo. Zie: Hugo; Wicher. Zie: Wicher.

Stormaren, Stormaria, graaf van 258.

Stormpolder [ ZH ] 1830-1855

Stötel (Stotle), ten Z. van Bremerhaven aan de Lune; graaf van. Zie: Gerbert.

Stotle, Gerbert graaf van. Zie: Gerbert.

Stouras • 1107 kop. ± 1300 • Saint-Amand, L 12 H 1 n° 89

Stoutekin, Dirk, 64; Gijsbert 64.

Stouten-burg [ UT ] 1830-1969

Stoutenburg, Stultenberg, Everhard van 236; Hendrik van 516; Wouter van, ridder 65, 115, 204, 465-466.Zie ook: Amersfoort.

Stoutenburg, Stouthenberg, Stelaberge, ten O. van Amersfoort 252°, 337°.

Stoutenburg, Stoltenbergh, Stoutenberch, ten O.van Amersfoort 432, 557 n.1); meent van 432; Everard van, ridder 223, 297, 408-409, 432-433; Gijsbert van 432; Hendrik van, ridder 224, 230; Hubertus van, proost van St.Marie, Utrecht 331; Rexa van 296; Rudolf van, kanunnik ten Utrechtsen Dom 134, 345, 398; Wouter van 122, 144, 188.•.Zie ook: Amersfoort.

Stoutersgat [1639] Stampersgat NB

Stouueras • 1115 kop. ± 1300 • Saint-Amand, L 12 H 1 n° 156

Stove [1639] Stoof NB

Stoveren, Stower.Zie: Stavoren.

Straatsburg (Argentinensis), bisschop van. 57, 237.

Straatsburg (Strazburg). 70, %gS.

Strabo, Willem. Zie: Willem.

Straet-hem [1325] Stratum NB

Stralen, Arnoud van. Zie: Arnoud....... •, Gozewijn van. Zie : Gozewijn.

Stralen, Gerard van. Zie: Gerard; Ludolf van. Zie: Ludolf.

Stralesuunt 108, 159; raden (en gemeente) van 108, 114; lieden van 191, 193.

Stralsund, Stralesund, Sunde 448, 457.

Stralsund, Stralesund, Stralessont,

Stramp--rode [1299] Stramproy L

Stramp--rode [einde 13th century] Stramproy NB

Stramproy [ LB ] 1830-1998

Straniart, Winand. Zie: Winand.

Straniart, Arnoud. Zie: Arnoud.

Strata Sarmatorum , cfr . Sarmatorum strata . Strata Variacensis , in pago Cenomannico , les Va rasses 4 , 23 .

strate [1307] Straten NB

Stratum [ NB ] 1830-1920

Strazburg. Zie: Straatsburg.

Strazburgensis episcopus 26 , 18 .

Streef-kerk [ ZH ] 1830-1986

Streefkerk, Strevikerka, priester in 127.

Stref(?) 526.

Strena • (± 1168-90) • S D 467

Strena • (± 1168-90) • S D 467

Streve-land [1280] , Strevekerc [1396] Streef-kerk ZH

Strevelshoek [ ZH ] 1830-1845

Stri-lant • 1e helft 13e • Ub 5 C 5, 182 v°

Strick, Koenraad, ridder 480.

Striclede Hecm. 201. Bron: DBNL

Striclede Hecm. 201. vgl. de Strikkade bij het Berkelsche meer. (DBNL)

Striclede Hecm. 201. vgl. de Strikkade bij het Berkelsche meer.

Strie, Ludolf. Zie: Ludolf.

Striene (facs.) (verdwenen waterloop, van de Oosterschelde, tussen Tolen en Noordbrabant, naar de Oude Maas)

Striene (facs.) (verdwenen waterloop, van de Oosterschelde, tussen Tolen en Noordbrabant, naar de Oude Maas)

STRIENE (verdwenen waterloop, van de Oosterschelde, tussen Tolen en Noordbrabant, naar de Oude Maas) / Struona (lees Striona) • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v° / Striona [voorstel van MG voor Struona] • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v° / Strinen • 1167 kop. midden 14e • W Mc 22 / Strena • (± 1168-90) • S D 467 GYS

STRIENE (verdwenen waterloop, van de Oosterschelde, tussen Tolen en Noordbrabant, naar de Oude Maas) / Struona (lees Striona) • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v° / Striona [voorstel van MG voor Struona] • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v° / Strinen • 1167 kop. midden 14e • W Mc 22 / Strena • (± 1168-90) • S D 467 GYS

Strienen, Strine, heerlijkheid 177; mannen van 177; Hadewig van, 192; Willem van, ridder 110, 114, 176, 192, 218.

Strienen, Strenen, Strine, Willem van, ridder 75°, 137, 141.

Strienen, Strene, Johan van 462; Willem, heer van 147, 445-446,517.

Strijd-land (facs.) [Utrecht : Ut]

STRIJDLAND [Utrecht : Ut] / Strilant • 1e helft 13e • Ub 5 C 5, 182 v° GYS

Strijen (Strenen), Willem van. Zie: Willem.

Strijensas [ ZH ] 1830-1855

Strijland, Strilant, hofstede ten N.van de Leidse Rijn 135, 170.

Strijp [ NB ] 1830-1920

Strinc • (1177-87) • G SB

Strinc" (facs.) [Kadzand : Zl]

STRINC" [Kadzand : Zl] / Strinc • (1177-87) • G SB GYS

Strine [1200] Strijen [afterar de oude naam voor Volkerak: Struona] ZH

Strinen • 1167 kop. midden 14e • W Mc 22

Strinen • 1167 kop. midden 14e • W Mc 22

Stringe, Simon. Zie: Simon.

Striona [voorstel van MG voor Struona] • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v°

Striona [voorstel van MG voor Struona] • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v°

Stripa, Gijsbert de, ridder 49.

Stripe [1303] Strijp NB

Stripie, Stripe-polder, in Hulsterambacht 246.

Stroe (facs.) [Wieringen : Nh]

Stroe (Strude), op Wieringen. 46.

STROE [Wieringen : Nh] / in Strude • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340 GYS

Strom van Eelde 163.

Strooije-dorp [1847] Stroo-dorp Zl

Strotman, Johan, schepen van Oldenzaal 544.

Strucht [ LB ] 1830-1878

Strucroede, Nicolaas 450°.

Strude, Wulfundus van 126.

Strude Stroe Bron: In Strude sexaginta et XII mansi qui fuerunt dei sanctorum Martini, Bonifacii, Willibrordi, Liudgeri, Landberti et domini regis. Inbante, Abbo, Alchrafan, Thrudlaf, Liudrad, Garhard, Siburg, Refnulf, Bulo, Folcolf, Garburg, Sax-burg et frater ejus qui Thangburgam habuit, isti sunt sanctis Martini cum terra, quam habuerunt... In Stroe 72 (zestig en twaalf) hoeven die geweest zijn van de heiligen Gods Martinus, Bonifacius, Willibrordus, Liudgerus, Landbertus en des heren konings. Abbo etc etc. Wat deze bezaten ... De eerste bekende vermelding van Wieringen is in de goederenlijst van het klooster te Fulda daterend eind 8e eeuw, begin 9e eeuw. Het betreft niet het origineel, maar een overlevering in een transcript gemaakt door Everhard van Fulda tussen 1150 en 1158, de Codex Eberhardi. Deze monnik heeft getracht een overzicht te geven van alle bezittingen die door de eeuwen heen door het klooster zijn verkregen en heeft daarvoor alle oude archiefstukken doorgenomen en overgeschreven. Er zijn een aantal duidelijke verwijzingen naar goederen op Wieringen. Waarschijnlijk betreft het hier de boerderijtjes van de horigen, de halfvrijen die hun eigen boerderijtjes hadden maar een deel van hun tijd (zo'n 3 dagen per week) op het land van de heer moesten werken. Indien het echte hoeven zijn (hereboerderij met landerijen), dan betekent dit dat de 72 hoeven een gebied vertegenwoordigen van ongeveer 1400 hectare! Gerekend op het huidige Wieringen is dat meer dan de helft van de totale oppervlakte. De genoemde heiligen worden op aarde vertegenwoordigd door de kerken en kloosters van Utrecht, Fulda, Echternach, Werden en Luik, oftewel de landerijen zijn bezit van genoemde kerken en kloosters. Tenslotte volgt nog een korte zin "Et in Uaroht similiter" = en voor Varoht (Vatrop?)geldt hetzelfde. Behalve bezittingen noemt de Utrechtse lijst namelijk ook het recht op een tiende van de opbrengst van de strandvonderij bij Vatrop en is het duidelijk dat er in het begin van de 9e eeuw (slechts enkele decennia na de kerstening van de Friezen door Bonifatius en Liudger) al kerken waren in de streek Wieringen: "In Texel behoort het derde deel van het land aan [de kerk van] Sint Maarten, Op Wieringen behoren 2 delen van het gehele land aan St. Maarten, samen met de kerken van beide landen; en voor Vatrop geldt hetzelfde. Ook bezit St. Maarten daar het tiende deel van de schepen die door hevige stormen daarheen gedreven worden, want er wordt geen tol geheven." Het korte zinnetje "en voor Vatrop geldt hetzelfde" is moeilijk te plaatsen. Het is het meest cryptische en mysterieuze tekstfragment van alle oude documenten over Wieringen. Wanneer bedoeld wordt dat er in Vatrop ook meerdere kerken aan St. Maarten toe horen dan zou je je kunnen afvragen of met het Varoth uit de tekst niet een andere streek bedoeld zou kunnen worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan de waarden rond Wieringen.

Strude Stroe op Wieringen NH Kün 79

Strude Stroe op Wieringen NH Kün U79

Strude [11th century] Stroe NH

Strude. Zie: Stroe.

Struncwikerbruc • 1163 • U SJ 79

Struncwikerbruc. 393.

Struncwikerbruc" (facs.) (onb. in bisdom Utrecht)

STRUNCWIKERBRUC" (onb. in bisdom Utrecht) / Struncwikerbruc • 1163 • U SJ 79 GYS

Struona (lees Striona) • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v°

Struona (lees Striona) • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v°

Stryen, graafschap. 137.

Stryen. 137.

Stucciasuurd • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v°

Stucciasvurd W312

Stüdwegen. Zie: Stoetwegen.

Stueneborg [1390] Keijenborg Gld

Stukisweret • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 41

Stukisweret [probablysecond half 9th century] Stitswerd Gr

Stultenberg.Zie: Stoutenburg.

Stultink (Stultinc). 449, 493.

Stupellae villa , in pago Cenomannico , Estampes33 , 41 . 44 .

Sturroder, land in Beusichem 108.

Stutes-lo • midden 12e • D W II a 1, 28 v°

Stutesloe. 104.

Stuthof, de (facs.) [Losser : Ov]

STUTHOF, DE [Losser : Ov] / in Stutesloe • 10e • D W IX a 1 a, 38 v° / Stuteslo • midden 12e • D W II a 1, 28 v° GYS

Stypot • 13e • Po in dorso

Suabsna • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • vita s. Liudgeri, Le W 3 v°

Suaden-burg [1165] Zwammer-dam [at the location of an old Roman encampment] ZH

Suaen, Elizabeth van 321.

Suaf. 75.

Sualbahc Burgschwalbach

Sualebach, broeder Lodewijk van, kommandeur in Frankfort 332.

Sualmo [12th century] Swalmen [named after the river 'de Swalm'] L

Suaneldis, echtgenote van de veerschipper te Arnhem 502; dochter van de veerschipper te Arnhem 502; dochter van Johannes Stoltegrave 109.

Suanesdrisch. 337, 448.

Suanewerua • (1177-87) • G SB

Suantepol, Egbert 373-374.

Suattingaburim" (facs.) (onb. in Holland)

SUATTINGABURIM" (onb. in Holland) / in Suattingabvrim • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Suattingabvrim onbekend NH Kün U59

Suattingabvrim onbekend NH Kün 59

Suattingabvrim. 45.

Subburch. Zie: Souburg

Subburg, Subburch.Zie Souburg en Westsouburg.

Subburgendijc. Zie: Cats.

Subburgh. Zie: Souburg.

Subenhara [1047] Zevenaar Gld

Subenhara. Zie: Zevenaar.

Suboirt, bosch. 142.
Sudrekercha. 232.
Suecsnon. Z i e : Zwezereng.
Suegon. 43.
Suegsna. Z i e : Zwezereng.
Suescn. Z i e : Zwezen.
Suestra. Z i e : Susteren, Sustersche beek.
Suetan. Z i e : Zwicten.
Suhtempe. Z i e : Eemt.
Suhthusum. 45.
Suhtrem. 45.
Suindrechterwcrthe. Z i e : Zwijndrecht.
Suinoverit. 44.
Stiys. Z i e : Soest.
Sulen. Z i e : Zuilen.
Suletheim. 110.
Suluelda. Z i e : Silvolden.
Suolen. Z i e : Zoelen.
Suornom. Z i e : Soeren.
Sura. Z i e : Sauer.
Surebccheh. Z i e : Zuurbeke.
Susteren (Suestra). 17.
· (Suestra monasterium), klooster. 20.
Sustersche beek (Suestra fluviolus). 17.
Sutfenne. Z i e : Zutphen.
Suthbevelande. Z i e : Zuidbeveland.
Suthegoe. 311.
Suthrem. 44.
Sutphania. Z i e : Zutphen.
Sutphaniense oppidum. Zie : Zutphen.Sutphene. Z i e : Zutphen.Sutphenne. Zie : Zutfen.
Sutrium. 355.
Svadeburg. Z i e : Zwammerdam.
Svindrecht. Z i e : Zwijndrecht.
Swipe. Z i e : Zwiep.
Swolle. Z i e : Zwolle.
s.
Sabbinge, (Sabbingen), op Zuidbeveland. 91.
Sabina, bisschoppen van. Zie: Willem, Johannes.
Sayn (Seyna, Seina), in Hessen; schenk van. Zie: Gijsbert. A , burggraaf van. Zie: Arnoud. , graaf van. Zie: Hendrik.
Saksen (Saxonia, Saxones), hertog van. Zie: Hendrik.
Salem, ten O. van Ueberlingen (aan het meer van Constanz) ; Cistercienser abt van. 77, 78.
Salemathe, bij Bunnik. 292*.

Suboirt, bosch. 142.

subtus Dorestato • 777 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 313, 314

Suchta (lees Fuchta) • ± 1050 kop. eind 11e • mir. s. Trudonis, Ld 16974, 122 r°

Süchteln, Suchtelen, Kreis Kempen, meier van 509.

Sudensis.Zie: Zuden.

Sudergo • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw

Sudergo" (facs.) (onb., ± Zwolle : Ov?)

SUDERGO" (onb., ± Zwolle : Ov?) / Suthegoe • 1133 • Ar R / Sudergo • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw GYS

Sudermuda [ca. 1250-1260] Onbekend Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Sudhbeue-land • (1203-22) • S D 283

Sudhbeue-lant • (± 1168-90) • S D 468

Sudhbeue-lant • (1157-90) • S D 225

Sudhoec, bij Souburg 14.

Südlohn, Sutlon, in Westfalen 72.

Südlohn, Sutlon, Westf.285.

Südlohn, Kreis 513 n.3).

Sudpolre • 1190 • G SB

Sudrekercha • 1094 • ed. DB, p. 344

Sudrekercha. 232.

Sue-lo [1300] Zwee-lo Dr

Sueceringhe.Zie: Zwezereng.

Suechus (domum quan-dam apta pascuis que vulgari nomine Suechus dicitur iuxta Kuinre) • 1119 • U SP

Suechus" (facs.) [Kuinder : Ov]

SUECHUS" [Kuinder : Ov] / Suechus (domum quandam apta pascuis que vulgari nomine Suechus dicitur iuxta Kuinre) • 1119 • U SP GYS

Suecia.Zie: Zweden.

Suecsnon • 10e • D W IX a 1 a, 34 v°

Suecsnon W204

Suecsnon. Zie: Zwezereng.

Suederus, Suetherus. Zie: Sweder.

Suegon • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Suegon (Suegsnon) Suegsnon, Zwezereng? UT M&B U20

Suegon (Suegsnon) Suegsnon, Zwezereng? UT M&B 20

Suegon. 43.

Suegon" (facs.) (onb. in prov. Utrecht)

SUEGON" (onb. in prov. Utrecht) / Suegon • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Suegsna (Suesna) Zwezereng bij Zuilen UT M&B 21

Suegsna (Suesna) Zwezereng bij Zuilen UT M&B U21

Suegsna • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Suegsna. Zie: Zwezereng.

Suehus, huis in Oslo 548.

Suen-heim villa , in Alsatia , Schwein-heim 204 , 21 .

Suenvelde, in het Assenederambacht 535.

Suertveger, Johan, burger van Utrecht 538.

Suescn. Zie: Zwezen.

Suesen • (1165?) • U B 412

Suesen. P.H. p. 21. Suesne. P.H. p. 20. Swesen. P.H. p. 21. Bron: DBNL

Suesen. P.H. p. 21. Suesne. P.H. p. 20. Swesen. P.H. p. 21. Zweesenen bij Utrecht. (DBNL)

Suesen. P.H. p. 21. Suesne. P.H. p. 20. Swesen. P.H. p. 21. Zweesenen bij Utrecht.

Suessiones , Suessionensis , Suessionum civitas , Sois sons 81 , 28 ; 126 , 7 . 17 ; 128 , 39 ; 189 , 24 .

Suestera • 949 kop. ± 1100 • Tr 1709, 68 v°

Suestra • 895 kop. ± 1100 • Tr 1709, 67 v°

Suestra • 891 kop. ± 1100 • Tr 1709, 67 r°

Suestra • 916 kop. ± 1100 • Tr 1709, 69 v°

Suestra fluvius , in pago Mosariorum , Suester 95 , 31 .

Suestra , Suestrense mansionile et oratorium super Mosam in pago Mosariorum , Suesteren 95 , 30 . Dipl . Pippini et Plectrudis n . 6 .

Suestra (facs.) (waterloop die Susteren : Lb bespoelt)

SUESTRA (waterloop die Susteren : Lb bespoelt) / Svestra • 714 kop. 1191 • Go I 71, 36 v° GYS

Suestra. Zie: Susteren, Sustersche beek.

Suestrensis • (1218) • D H 13

Suetan • 1083 vals 12e • Hg B 61

Suetan Zwieten bij Zoeterwoude ZH Kün 33

Suetan • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Suetan Zwieten bij Zoeterwoude ZH E7

Suetan Zwieten bij Zoeterwoude ZH Kün U33

Suetan. Zie: Zwicten.

Suetan. Hecm. 208. O. 1. 89. (1083). O. 1. 105. (± 1083). Mel. St. 1, 934 Zweten. Bron: DBNL

Suetan. Hecm. 208. O. 1. 89. (1083). O. 1. 105. (± 1083). Mel. St. 1, 934 Zweten. Zwieten. (DBNL)

Suetan. Hecm. 208. O. 1. 89. (1083). O. 1. 105. (± 1083). Mel. St. 1, 934 Zweten. Zwieten.

Suetensis pagus in Vosago , le Saintois 182 , 40 .

Suetgerus. Zie: Suitger.

Suethlare. Zie: Zuidlaren.

Suettenge F622

Suettenge • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Suettenge" (facs.) (onb. in Friesland)

SUETTENGE" (onb. in Friesland) / Suettenge • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Sueui (Flanderenses atque Andouerpenses, Fresiones quoque et Sueui et barbari quique circa maris litora degentes ... multum preterea in Flandris laborauit, iugi instantia Andouerpis pugnauit, multosque erroneos Sueuos conuertit) • 1e kwart 8e kopie 10e • vita s. Eligii, P L 5327, 129 r° en 131 r°

Sueui (Flanderenses atque Andouerpenses, Fresiones quoque et Sueui et barbari quique circa maris litora degentes ... multum preterea in Flandris laborauit, iugi instantia Andouerpis pugnauit, multosque erroneos Sueuos conuertit) • 1e kwart 8e kopie 10e • vita s. Eligii, Xr 5374-75, 28 v° en 34 v°

Sueuos (indeque Menapios atque Sueuos usque ad internitionem deleuere) • 880, 2 kopieën 11e • Ann. Vedastini, Xr 15835, 16 en Xr 6439-51, 120 r°

Sueuos (Flanderenses atque Andouerpenses, Fresiones quoque et Sueui et barbari quique circa maris litora degentes ... multum preterea in Flandris laborauit, iugi instantia Andouerpis pugnauit, multosque erroneos Sueuos conuertit) • 1e kwart 8e kopie 10e • vita s. Eligii, Xr 5374-75, 28 v° en 34 v°

Sueuos (indeque Menapios atque Sueuos usque ad internitionem deleuere) • 880 kopie 11e • Ann. Vedastini, Do 795, 124 r°

Sueuos (indeque Menapios atque Sueuos usque ad internitionem deleuere) • 880 andere kopie 11e • Ann. Vedastini, ed. de Simson, p. 48

Sueuos (Flanderenses atque Andouerpenses, Fresiones quoque et Sueui et barbari quique circa maris litora degentes ... multum preterea in Flandris laborauit, iugi instantia Andouerpis pugnauit, multosque erroneos Sueuos conuertit) • 1e kwart 8e kopie 10e • vita s. Eligii, P L 5327, 129 r° en 131 r°

Suevia. Zie: Zwaben.

Sueyge Schweich

Suhtempe. Zie: Eemt.

Suhthusum (Suthusum) ten noorden van Schoorl? NH Die 64

Suhthusum (Suthusum) ten noorden van Schoorl? NH Die U64

Suhthusum • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Suhthusum. 45.

Suhthusum" (facs.) (onb. in Holland)

SUHTHUSUM" (onb. in Holland) / Suhthusum • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Suhtrem (Suthrem) onbekend NH Kün U65

Suhtrem (Suthrem) onbekend NH Kün 65

Suhtrem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Suhtrem. 45.

Suidermade, onder Werkhoven 197.

Suiftarbant • begin 10e, in de titel • ed. DB, p. 346

Suiftarbant • 796 kop. begin 10e • ed. DB, p. 348

Suifterbant • 793 kop. begin 10e • ed. DB, p. 346

Suindrechterwcrthe. Zie: Zwijndrecht.

Suine.Zie: Zwene.

Suinoverit Zwijndrecht? ZH Die 40

Suinoverit Zwijndrecht? ZH Die U40

Suinoverit. 44.

Suitbert (Zwitbertus), bisschop van Verden. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 61.

Suitger (Suethgerus, Suitgerus), kameraar, ministeriaal van den bisschop. 305, 309, 342. (Suidgerus). 70.

Suithardeshaga • 889 kop. (1206-26) kopie 14e • Hg C 3 v° en ed. Oppermann, Fontes, p. 212

Suitherdeshaga. O. 1. 21.(889). Suithardeshaghe. O. (922). Swithardeshaga. Hecm. 197. Suuchardeshaghe Mel. St. 1, 352, Zuudhardeshaghe 1, 524. Bron: DBNL

Suitherdeshaga. O. 1. 21.(889). Suithardeshaghe. O. (922). Swithardeshaga. Hecm. 197. Suuchardeshaghe Mel. St. 1, 352, Zuudhardeshaghe 1, 524. Is dit hetzelfde Haghe dat in latere Oork. voorkomt, b.v. Albertus de Haghe, Okb. No 319, dat ook onder Egmond hoort. Volgens Joh. a. Leydis Hillegommerbeek, Z.H. (DBNL)

Suitherdeshaga. O. 1. 21.(889). Suithardeshaghe. O. (922). Swithardeshaga. Hecm. 197. Suuchardeshaghe Mel. St. 1, 352, Zuudhardeshaghe 1, 524. Is dit hetzelfde Haghe dat in latere Oork. voorkomt, b.v. Albertus de Haghe, Okb. No 319, dat ook onder Egmond hoort. Volgens Joh. a. Leydis Hillegommerbeek, Z.H.

Sulen (Zuylen), Gijsbert van. Zie: Gijsbert; Steven van. Zie: Steven.

Sulen • 1204 • U B 414

Sulen • 1200 • Ar B 1

Sulen • (1169?) • U B 411

Sulen. Zie: Zuilen.

Sulen. Zie: Zuilen.

Sulen.Zie: Zuilen.

Sulen.Zie: Zuilen.

Sulet-heim • 943 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 332

Suletheim. 110.

Suletheim" (facs.) (onb. ± Sint-Odiliënberg : Lb)

SULETHEIM" (onb. ± Sint-Odiliënberg : Lb) / Suletheim • 943 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 332 GYS

Sulmoniensis rupes , in Arduenna 209 , 32 .

Suluelda. Zie: Silvolden.

Suluelde [838] Silvolde Gld

Sumbeke, onder Oostmarsum 506.

Sumeren [1212] Someren NB

Summae Campaniae mons , in pago Calvomontensi , Hautes Chaumes 182 , 36 .

Sumpel • (1177-87) • G SB

Sumpel" (facs.) [Kadzand : Zl]

SUMPEL" [Kadzand : Zl] / Sumpel • (1177-87) • G SB GYS

Sumren • 1224 • Po

Sunderda • 1157 • Tl 8

Sunderde • 1164 • Tl 21

Sunderde [1164] Zundert NB

Sunderde • 1186 • Tl 36

Sundere, Ten.Zie: Ten Sundere.

Sunderhus, landgoed in Markvelde 280.

Sunderlant. O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Sunderlant. O. 1. 204. (± 1200). Zunderdorp. Westfri. (DBNL)

Sunderlant. O. 1. 204. (± 1200). Zunderdorp. Westfri.

Sunna • 1161 • H T 74

Sunna [1358] Son en Breugel [also see: Brogele] NB

Sunna • 1107 kop. midden 13e • H Tc 94

Sunnimere. O. 1. 64. (985). Mel. St. 1, 732 Zonnemare. Bron: DBNL

Sunnimere. O. 1. 64. (985). Mel. St. 1, 732 Zonnemare. Zonnemaire. Z.H. (DBNL)

Sunnimere. O. 1. 64. (985). Mel. St. 1, 732 Zonnemare. Zonnemaire. Z.H.

Sunte Johanneswalde [1439] Veenwouden [in 16 th century junction with Eslawoud] Fr

Suolen. Zie: Zoelen.

Suolen.Zie: Zoelen.

Suollen, Swollensis.Zie: Zwolle.

Suornom • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 101

Suornom [814], Hoogsoeren [1407] Hoogsoeren Gld

Suornom [814] Laagsoeren [Hoog- en Laagsoeren, in the early part of the 14 th century] Gld

Suornom. Zie: Soeren.

super fluuio Maris • 794 kop. 941 • ed. DB, p. 134

super fluuio Maris • 840 kop. 941 • ed. DB, p. 134

super Bordine fluvio • 734, kopieën 10e • Fredegarius cont., ed. MGH mer. II, p. 176

super Betuam • midden 12e • D W II a 1, 23 v°

Super-Ghaghemade. P.H. p. 18. Bron: DBNL

Super-Ghaghemade. P.H. p. 18. N. Holland. (DBNL)

Super-Ghaghemade. P.H. p. 18. N. Holland.

Supia villa , in pago Remensi , Suippe 91 , 20 .

Suppia , fluvius in Arduenna , la Suippe 27 , 1 ; 42 , 22 .

Sura fluvius , die Sauer 93 , 41 ; 94 , 39 ; 96 , 32 ; 173 , 21 ; 174 , 26 ; 176 , 13 . 16 . 42 .

Sura. Zie: Sauer.

Surebccheh. Zie: Zuurbeke.

Surebecheh [1152] Zuurbeek Ov

Surebeke.Zie: Zuerbeke.

Suremunt, Willem 490.

Suriniacus villa , in pago Arvernico 133 , 26 .

Surmundus van Ravenswaay 108.

Sus-, Sut-, Suth-.Zie: Zuid-.

Susaciensis. Zie: Soest.

Susat.Zie: Soest.

Susatum. Zie: Soest.

Suscerwoude.Zie: Zuidscharwoude.

Susteren (Suestra). 17. • (Suestra monasterium), klooster. 20.

Susteren (facs.) [Susteren : Lb]

SUSTEREN [Susteren : Lb] / Svestra • 714 kop. 1191 • Go I 71, 36 v° / Svestra • 718 kop. 1191 • Go I 71, 40 r° / Suestra • 891 kop. ± 1100 • Tr 1709, 67 r° / Suestra • 895 kop. ± 1100 • Tr 1709, 67 v° / Suestra • 916 kop. ± 1100 • Tr 1709, 69 v° / Suestera • 949 kop. ± 1100 • Tr 1709, 68 v° / Sustrensis • ± 1070 • Gesta abb. Gembl., Lz 35 v° / Sostra • ± 1100, im Titel • Tr 1709, 67 v°, 68 r°, 69 r° / Sustra • ± 1100, im Titel • Tr 1709, 68 r° / Sustula • 1117 • cont. Gembl., Xr 18239-40, 56 r° / Sustris • 1133 • R D / Sustris • 1144 • D S 41 / Swestris • 1201 • D H 5 / Swestrensis • 1201 • D H 5 / Swestrensis • 1223 • D H 16 / Suestrensis • (1218) • D H 13 GYS

Sustersche beek (Suestra fluviolus). 17.

Sustra • ± 1100, im Titel • Tr 1709, 68 r°

Sustrensis • ± 1070 • Gesta abb. Gembl., Lz 35 v°

Sustris • 1144 • D S 41

Sustris • 1133 • R D

Sustula • 1117 • cont. Gembl., Xr 18239-40, 56 r°

Sut-burch [1247] Oost-Sou-burg [after a Carolingian stronghold, 9th century] Zl

Sutbevelandia. Zie: Zuidbeveland.

Sutburgh [1162] Westsoe-burg Zl

Sutdorf, villa, in pago Mecinga; Sutdorst, in pago Meringa Onbekend

Sutdorf in pago Mecinga / Sutdorst onbekend Frisia Kün W12 W113

Sutdorf (villa) in Mecinga (pagus) F512

Sutdorf (villa) in pago Mecinga / Sutdorst Ego Dietmar tradidi ad scm Bon. terram iuris nostri in villa Sutdorf in pago qui dicitur Mecinga, cum omnibus rebus mobilibus et immobilibus, pratis, agris, silvis, aquis, domibus familiis et eorum rebus. Ik Dietmar heb aan St. Bonifatius geschonken de grond die rechtens van ons is in het dorp Sutdorf in de gouw genaamd Mecinga, met alle roerende en onroerende zaken, weiden, akkers, bossen, wateren, huizen, inwoners en hun spullen. / Ego in dei nomine Ditmar trado ad scm Bon. terram iuris mei ad VIII animalia in villa que dicitur Sutdorst in pago meringa. Ik in Godes naam Ditmar schenk aan St. Bonifatius de grond die rechtens van mij is voor 8 dieren in het dorp genaamd Sutdorst in de gouw Meringa

Sutdorft (villa) in Meringa (pagus) F597

Suterdicke [13th century] Zuur-dijk Gr

Sutfania. Zie: Zutphen.

Sutfenne. Zie: Zutphen.

Sutfeno [1059], Sutfene, Sutfenna [later] Zutphen [already inhabited in the iron age] Gld

Suthanbroka W373, W382

Suthbeue-land • 1196 • S D 245

Suthbevelande. Zie: Zuidbeveland.

Suthbroke, land in Beusichem 108.

Suthegoe • 1133 • Ar R

Suthegoe. 311.

Suthergo (Sutergho), Tjcrkgaast (?), in Doniawarstal. 407.

Sutherhem. Hecm. 200. Zutherem. Mel. St. 1, 580, 577. Sutherhemisuut. Hecm. 191. (l. Sutherhemi-suut). Zutherem bij Heemskerk, N. Holland. Richthofen verklaart suut als zoutziederij.[p. 142]

Sutherhem. Hecm. 200. Zutherem. Mel. St. 1, 580, 577. Sutherhemisuut. Hecm. 191. (l. Sutherhemi-suut). Bron: DBNL

Sutherhem. Hecm. 200. Zutherem. Mel. St. 1, 580, 577. Sutherhemisuut. Hecm. 191. (l. Sutherhemi-suut). Zutherem bij Heemskerk, N. Holland. Richthofen verklaart suut als zoutziederij.[p. 142] Ik acht dit niet juist, ook met het oog op lokale toestanden. (DBNL)

Sutherste Hoytinge, erf in Zuidlaren n 393.

Suthintonia.Zie: Southampton.

Suthlon. Zie: Zuidloon.

Suthmera • 1190 • S D 480

Suthrem omgeving Valken-burg ZH Kün U42

Suthrem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Suthrem omgeving Valken-burg ZH Kün 42

Suthrem. 44.

Suthrem" (facs.) (onb. in Holland; = Zuid-wijk [Wassenaar : Zh]?)

SUTHREM" (onb. in Holland; = Zuidwijk [Wassenaar : Zh]?) / Suthrem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 / Suhtrem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Suthwalda [1275] Zuidwolde Dr

Suthwalda.Zie: Zuidwolde.

Sutlon.Zie: Südlohn.

Sutmade, onbekend 538.

Sutmara • 1221 • S D 563

Sutmara. 148, 149.

Sutor. Zie: Schoenlapper.

Sutphania, Sutvenia.Zie: Zutphen.

Sutphania, Sutphaniensis.Zie: Zutphen.

Sutphania. Zie: Zutphen.

Sutphania. Zie: Zutphen.

Sutphaniense oppidum. Zie : Zutphen.

Sutphene. Zie: Zutphen.

Sutphenne. Zie : Zutfen.

Sutrium. 355.

Suuithardeshaga • 863 (lees 922) kop. (1206-26) kopie 14e • Hg C 2 v° en ed. Oppermann, p. 214

Suulginon [the early part of the 12th century] Swolgen L

Suulginon • 2e helft 11e • Müb 101, 4 r°

Suunderhus, Hendrik van, ridder 480.

Suuthardeshage [ca. 1250-1260] Onbekend. Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Suvender. Zie: Zevender.

Suytehovinge, erf in Zuidlaren 393.

Svade-burg • 1165 kop. 2e kwart 13e • U B 43, 68 r°

Svadeburg. Zie: Zwammerdam.

Svalengüt, te Didam. 7.

Svalengut" (facs.) [Di-dam : Gl]

SVALENGUT" [Didam : Gl] / Svalengv+ot • 1200 • Ar B 1 GYS

Svalengv+ot • 1200 • Ar B 1

Svaneca, echtgenoote van Hendrik Papinc van Steenwijk 331.

Svarte, Niger, Johan (Utrecht) 562, 575.

Svene.Zie: Zwin.

Svertendike, land in Monsterambacht 12.

Svestra • 714 kop. 1191 • Go I 71, 36 v°

Svestra • 714 kop. 1191 • Go I 71, 36 v°

Svestra [714] Susteren [named after the river Susteren (now called the rode Beek] L

Svestra • 718 kop. 1191 • Go I 71, 40 r°

Svindrecht. Zie: Zwijndrecht.

Svole. Zie: Zoelen.

Svollen, Swollensis.Zie: Zwolle.

Svyn.Zie: Zwin.

Swaensborch, bij Halfweg 113.

Swagesdorp. Zie: Schwagsdorf.

Swaneke, Svanecus, Alard, rationalis van Groningen 166, 309.

Swanelde (Suanelda). 144.

Swaneldis, Svaneldis, Sveneldis, zuster van scholaster Werner 90.van Oudemonster 468; echtgenote van Willem Thuryc 301.

Swanenburcht [1660] Zwanen-burg [oorspr. Gemeenelandshuis v Rijnland,1607] NH

Swanesdrifth • 1179 • U O 411

Swanesdrifth" (facs.) (onb. in bisdom Utrecht)

SWANESDRIFTH" (onb. in bisdom Utrecht) / Swanesdrifth • 1179 • U O 411 GYS

Swartebroeck [1650] Zwarte-broek Gld

Swartenberghen [1458] Zwartenberg NB

Swathen-burg • 1204 • U B 414

Swathenburch. Zie: Zwammerdam.

Sweder, Schweterus, Suedherus, Suetherus,

Sweder, Squederus, Suederus, Suetherus van Beusichem, ridder, maarschalk van den bisschop van Utrecht 203, 235, 253, 276, 278, 282, 312—313, 330, 336. Hering 72, 449; zoon van Mechtildis, weduwe van

Sweder (Suetherus), broeder van schout Koenraad. 149. (Suederus) van Beusichem, zoon van Steven schenk, broeder van Huibert. 497. (Sweterus, Swederus, Suetherus, Sueterus, Suederus) van Dingede, heer van Ringenberg, schout van Utrecht. 7, 9, 49, 130, 156, 179, 197, 217, 240, 469. (Swetherus, Sueterus) van Duttcncheim. 6, 243. (Swetherus, Suetherus) van Genne. 280, 281. (Swederus, Sueherus, Swetherus) Haring, broeder van Steven, ridder. 233, 242, 338, 355, 385. (Sweterus) van Selvolde. 125. (Swederus, Suetherus, Sueherus) van Voorst, ridder. 234, 242, 280, 281, 300, 338, 355, 385, 460, 510. (Sueterus, Sweterus) van Wisch, broeder van Bernard, markgenoot te Doetinchem. 7, 9, 244. (Suetherus, Sueterus), kanunnik te Emmerik. 256, 275, 303.

Sweder, Svede, Swederus, Swedherus, Zweder, van Abcoude of van Zuilen, ridder 25, 49, 108, 130, 183, 220, 222- 223, 232-233, 240, 244, 250, 252, (262), 289, 295, 315, 343, 385-386, 490, 561.van Beusichem, ridder, maarschalk van elect Jan van Utrecht 25, 41, 48, 56, 60, 69, 78.81, 83, 86, 108, 133, 157, 183, 196, 214, 220, 222- 224, 239-240, 244, 250, 252, 260, 262, 289, 315, 343, 390-391, 518-520, 570.van Boclo, ridder 305.van Munster, ridder 8.van Voorst, ridder 136, 183.van Wiltenburg, ridder 537, 539.van Zuilen of van Beverweerd, knaap, maarschalk van elect Jan 174, 183, 198-199, 289, 315, 343, 349.

Swederinc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 134 r°

Swedering (facs.) [Haaksbergen : Ov]

SWEDERING [Haaksbergen : Ov] / domus Suederinc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 134 r° / Swederinc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Swederus, Zueder, dienstman van de bisschop van Munster 514.van Abcoude, ridder 436.van Bruichusen 153.van Dingethe 521; burggraaf van Montfoort 486.van Ringelberg, ridder 153-154, 230.vanVianen, knaap 172, 381, 371.(Sweder) van Vianen, kanunnik ten Utrechtsen Dom 209.van Voorn, kanunnik ten Utrechtschen Dom 233, 304.van Vorden 281, 283.van Voorst 540, 542.- van Voorst, knaap, schout van

Swedo (Suuedo). 70.

Swegerus Helmerchiamen 418.

Swestrensis • 1201 • D H 5

Swestrensis • 1223 • D H 16

Swestris • 1201 • D H 5

sweth z. Aremeresweth, Mantetessuethe, Wimnorasueth.

sweth z. Aremeresweth, Mantetessuethe, Wimnorasueth. Bron: DBNL

sweth z. Aremeresweth, Mantetessuethe, Wimnorasueth. (DBNL)

Swevus, Sibert. Zie: Siegbert.

Sweynse [1433] Zweins Fr

Swezen. Zie: Zwezen.

Swifterbant (facs.) (gouw in de Veluwe)

SWIFTERBANT (gouw in de Veluwe) / Suifterbant • 793 kop. begin 10e • ed. DB, p. 346 / Suiftarbant • 796 kop. begin 10e • ed. DB, p. 348 / Suiftarbant • begin 10e, in de titel • ed. DB, p. 346 GYS

Swijlenborch. Zie: Schuilenburg.

Swijngel [1865] Zwingelspaan NB

Swin 355.

Swindrecht, Engelbert van. Zie: Engelbert.

Swinre, Alvericus van 154.

Swinre [1217] Zwinderen Dr

Swinum [850] Zennewijnen Gld

Swipe [1059] Zwiep Gld

Swipe. Zie: Zwiep.

Swirdinghelant. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). ? N. Hollaud.

Swirdinghelant. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Swirdinghelant. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). ? N. Hollaud. (DBNL)

Swithardeshaga" (facs.) (onb. in Holland)

SWITHARDESHAGA" (onb. in Holland) / Suithardeshaga • 889 kop. (1206-26) kopie 14e • Hg C 3 v° en ed. Oppermann, Fontes, p. 212 / Switherdeshaga • 889 kop. (1206-26) kopie 15e • Hg C 3 v° en ed. Oppermann, Fontes, p. 212 / Suuithardeshaga • 863 (lees 922) kop. (1206-26) kopie 14e • Hg C 2 v° en ed. Oppermann, p. 214 / Swithardeshagha • 863 (lees 922) kop. (1206-26) kopie 15e • Hg C 2 v° en ed. Oppermann, p. 214 GYS

Swithardeshagha • 863 (lees 922) kop. (1206-26) kopie 15e • Hg C 2 v° en ed. Oppermann, p. 214

Switherdeshaga • 889 kop. (1206-26) kopie 15e • Hg C 3 v° en ed. Oppermann, Fontes, p. 212

Swollae. Zie: Zwolle.

Swolle • 1178 kop. 14e • Zw D

Swolle [1040] Zwolle Ov

Swolle • (1212-16) • Zw H

Swolle. Zie: Zwolle.

Swolle. Zie: Zwolle.

Swormerheng, hofstede onder Deventer 396.

Swyn, Galfridus 287.

Swyndrechtwere [1028] Zwijndrecht [or ' Zwijdrechtsewaard't?] ZH

Syardus, persona van de St.Maria-kerk te

Sybold, met Thetard en Herdrad stichter van het klooster Bloemkamp. 463.

Sychinga, Dietbold, ingezetene van Zuidlaren 397.

Syde-hem [1142] Zed-dam Gld

Sydehem. Zie: Zeddam.

Syderöves, land in Weteringen 256; Hendrik van 256, 279,

Syenwede [1060] Zieuwent Gld

Syerdeberth [1385] Siddeburen Gr

Syevender. Zie: Zevender.

Syger, Sygerus, bloedverwant van Mabilia Berwoldsdr. 256°. Botere, olderman van Groningen 166. van Gent 246. van Vollenhove, ridder 415.

Sygerswolde [1505] Siegerswoude Fr

Syke. Zie: Ziek.

Sylawert. Zie: Selwerd.

Syle, Pontianus van 232.

Syle.Zie: Zijl.

Sylo wert.Zie: Sei werd.

Synatha.Zie: Senne.

Synoudes-kerke • 1208 • Md 11

Syochtbole [1408] Fr Fochte-lo [up to 1328 part of the province of Drenthe] Fr

Sypde [1307] Sibbe L

Syrekeswere. O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Syrekeswere. O. 1. 204. (± 1200). ? N. Holland. (DBNL)

Syrekeswere. O. 1. 204. (± 1200). ? N. Holland.

Sysseele (Sesela, Sisele). 264, 276.

Sysseele, Zeseile, Ziescele, Zieseele, Ziesela, Zysele, ambacht in het Vrye van Brugge, 47, 84, 154, 222—223, 225, 227 —228, 234°; schout en schepenen van 234; Gervasius van, schepen van Sysseele 234.

Syttert, Johan van, kanunnik van Deventer 620.

Syttert (Sytterth), Steven van. Zie: Steven.

Syttert, Johan van, kanunnik van Deventer 1, 8, 14, 52.

t Zandt [ GR ] 1830-1990

T .

T r i e r ( T r e b e r u m , T r e v e r i c a urbs, T r e v e r u m , T r e v i r o r u m s u b u r b i u m ) . 4, 5, 9, 22, 258.
Trifels (Triuels). 427.
T r i g a s i n u s pagus. Zie: Troyes.
Trihele. Zie: Driel.
Triiecti. Zie: Tricht.
Tryendum. Zie: Drie.
Triuels. Z i e : Trifels.
T r o h s e ( T r o s a ) , bij M a a g d e n b u r g . 117.
Troyes ( T r i g a s i n u s pagus), g o u w . 4 8 .
T r o n c h i e n n e s , a b d i j . 387.
Trosa. Zie: Trohse.
Trotmenni. Zie: Dortmund.
Trudonis. Zie: Truyen.
T r u y e n , S t . (S. T r u d o n i s m o n a s t e r i u m ) , a b d i j . 307, 3 0 8 , 377, 4 5 1 , 455,457*.
Tueanti, Norht. Z i e : Twente, Noord.
Tuegloe. Zie: Twekkeloo.
Tuenta. Zie: Twente.
Tuente. Zie: Twente.
Tuiciense castellum. Zie : Deutz.
T u i l (Duilon, Thüle, Thuli, Tiuli, T u l e n , T u l o n ) , i n de Tulerwaard. 77, 126,
142, 177, 2 9 8 , 3 5 4 , 455-
Tulehem. Zie: Dahlum.
Tulen. Zie: Tuil.
Tuil ( T h i l l u m , T y l l e , T i l l u m ) . 323, 341, 372, 408., B e n e d e n ( T i l l u m Inferius). 358, 3 5 9 .
Tullida. Zie: Tilleda.
Tulon. Zie: Tuil.
Tulpiacensis pagus. Zie: Zülpich.
Tulpiacum castrum. Zie : Zülpich.
Tumone. 28.
Tuncgurum. Zie: Tongeren.
Tunden. Zie: Tonden.
Tungris. Zie: Tongeren.Turingia. Zie: Thüringen.
Türnoutervoerde. 161.
T u r r e , b u u r t a a n d e n T u r w e g bij C o t h e n . 4 3 * .Tusiaco. 79.
Tuwente. Zie: Twente.
Tventa. Zie: Twente.
Tvmet. 439.
Twckkeloo (Tuegloe), bij E n s c h e d e . 104.
Twenta. Zie: Twente.
Twente (Tuenta, Tuente, Tuwente, Tventa, T w e n t a , Twenthia, Twinta). 94, 174,
175, 176, 190, 191, 267, 270, 3 0 9 , 3 6 2 .
N o o r d ( N o r h t T u e a n t i , N o r t h t u i a n t i ) . 4 9 , 50.
Twenthia. Zie: Twente.
Twingelo. Z i e : Dwingeloo.
Twinta. Zie: Twente.

T.
Tabor, in het Heilige land. 75.
Tecklen-burg (Tekeneburg, Teykenburh), ten W . van Osnabrück; graven van.
Zie: Otto, Hendrik, Simon.
Telgte, aan de Eems ten O. van Munster. 331.
Teutonia. Zie: Duitschland.
Thideheim. Zie: Didam.
Tiel (Tile, Tyle, Tyele, Thielensis, Thyelcnsis, Thylensis, Thilensis). 135. , priester te. 17, 18. , kapittel van St. Wal-burg te. 17*, 18, 84, 90, 95, 315, 316. , proosten van. Zie: Bernard, Otto, Everard.
Tielerwaard (Tilrewerde, Tylrewerde). 179, 312.

T; zoon van den edelman O. Brancaleonis, precist. 238. —, aartsdiaken van Doornik. 50.

Taar-lo (facs.) [Vries : Dr]

TAARLO [Vries : Dr] / Arlo • 820 kop. begin 10e • Le W 58 v° / Arlon • eind 12e. • D W RH9, 65 v° GYS

Tabernensis strata in Alsatia , Strasse von Zabern 149 , 3 ; 204 , 21 .

Tablis • ± 365 kop. 13e • tabula Peut.

Tablis" (facs.) (onb. ± Dubbel-dam : Zh)

TABLIS" (onb. ± Dubbeldam : Zh) / Tablis • ± 365 kop. 13e • tabula Peut. GYS

Tabor, in het Heilige land. 75.

Tabulac fontana in Arduenna , Fontaines 209 , 32 .

Taceacus villa , in pago Ambianensi , Aceu 37 , 27 .

Tadhild. 66.

Tadia • 698 kop. 1191 • Go I 71, 31 v°

Tadia. 5.

Taets, broeder van Hugo van Vleuten 383; Frederik 400; Jacob, ridder 483; Willem Gerardsz.70.

Taetse, Gerard, ridder 261.

Taetze, Arnoud van, ridder 118.

Tafalbergon (= Tafelberg, Posbank ?) W200

Tafalbergon. Zie: Tafelberg.

Tafelberg (facs.) [Blarikum : Nh]

Tafelberg (Tafalbergon), bij Naarden. 97.

TAFELBERG [Blarikum : Nh] / te Tafalbergon • 10e • D W IX a 1 a, 34 v° GYS

Taflenmoder, Bernard, ridder 404.

Tagebrechtestete villa , in Thuringia , Dagobertstadt , villa fictitia 198 , 15 .

Taglingi • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Taglingi (Thaglingi) Teilingen ZH Kün 53

Taglingi (Thaglingi) Teilingen ZH Kün U53

Taglingi. Zie : Teilingen.

Takun, Everard 521.

Takun (Takün), Everard. Zie: Everard.

Talaicus villa , in pago Biturico 163 , 22 .

Talamarus villa , in pago Attoariorum , Talmay 40 , 34 .

Talavanc villa , in curte Decima , Thalfang , in prac fectura Bernkastel 147 , 25 .

Tanchelm (Tanchelmus), ketter. 262.

Tanco. 283, 284.

Tangelem.Zie: Anklam.

Tankard. Zie: Dankaard.

Tankenvene.Zie: Ankeveen.

Tapariacus villa , in pago Cabillonensi 129 , 18 .

Tarvanensis pagus , le Thérouannais 36 , 4 . 21 ; 50 , 39 ; 52 , 26 ; 79 , 40 ; 80 , 43 .

Tarwe-dijk (facs.) [Kadzand : Zl]

Tarwedic • 1190 • G SB

TARWEDIJK [Kadzand : Zl] / Tarwedic • 1190 • G SB GYS

Tatbo, servus. 46.

Taten. Zie: Coten.

Tateringhen [1303] Teteringen NB

Tauentria • 1104 • keizerdiploma uit Mainz, Tr J 1

Taunucus curtis , in pago Andegavensi 65 , 44 .

Taunucus fluvius , in pago Leodiensi 23 , 43 .

Tauriacus villa , in pago Aurelianensi , Toury 18 , 22 ; 33 , 41 . 44 .

Tauricciacus villa , in pago Cenomannico , Thorigné32 , 44 .

Taventria. Zie: Deventer.

Taxandrie (Texandrensis pagus, Texandria, Texandrius), gouw. 14, 15, 16, 20, 29, 30.

Taxmedae villa , in pago Tellao 67 , 38 . 43 ; 68 , 2 . 8 .

te [Aitur?]non • 10e • D W IX a 1 a, 34 v°

te Tafalbergon • 10e • D W IX a 1 a, 34 v°

te Kinleson • 10e • Werden, D W IX a 1 a, 34 v°

te Henrikaskiricun • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r°

Te Oldenzaal 521, 523.

Te Utrecht 162.

Te Lissewege in Westvlaanderen 171- 172; abt en convent van 170-172.

Tecklenburg (Tekeneburg, Teykenburh), ten W. van Osnabrück; graven van. Zie: Otto, Hendrik, Simon.

Tecklenburg, Tekeneburg, graaf van 517.

Tecklenburg, Tekeneborg, Thekeneborig, Westf; graaf van 217; kasteleinen van 7-8.

Teckop, Tekencope, gem.Kockengen 539.

Teckop [ UT ] 1830-1857

Tecle • 889 kop. (1206-26) kopie 15e • Hg C 3 v° en ed. Oppermann, Fontes, p. 212

Tede (facs.) [Sint-Michielsgestel : Nb]

TEDE [Sint-Michielsgestel : Nb] / Tadia • 698 kop. 1191 • Go I 71, 31 v° GYS

Tegelen (facs.) [Tegelen : Lb]

Tegelen [ LB ] 1830-2001

TEGELEN [Tegelen : Lb] / Tigele • (1196) • Hg V / Tygle • 1202 • Hg W 5 / Tiegele • 1203 • Hg W 6 GYS

Teggenagel, Hendrik, schepen in Arnhem 132.

Tegnagel, Hendrik, schepen van Arnhem 174.

Teilen • 1143 vals eind 12e? • Hg B 61

Teilenge • 1220 • X B 21

Teilinc • 1143 vals eind 12e? • Hg B 61

Teiling • 1201 • Hg B 84

Teilinge (facs.) [Sassen-heim : Zh]

Teilinge • 1162 • Hg B 62

Teilinge • 1205 • Hg B 85

TEILINGE [Sassenheim : Zh] / Taglingi • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 / Teilinc • 1143 vals eind 12e? • Hg B 61 / Teilen • 1143 vals eind 12e? • Hg B 61 / Teilinge • 1162 • Hg B 62 / Teilinge • 1205 • Hg B 85 / Theylinge • 1200 • Hg B 84 / Teiling • 1201 • Hg B 84 / Theilinc • 1204 kop. ± 1208 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI / Teyling • 1205 • Hg B 85 / Teylinge • 1211 • Q E / Theilinge • 1213 • Hg B 86 / Thelinge • 1213 • Hg B 2 / Teilenge • 1220 • X B 21 / Thelinghen • 1223 • Hg B 87 GYS

Teilingen (Teillinga, Teyling, Teilinc, Teylingen, Teylinghe), Diederik van. Zie: Diederik; Willem van. Zie: Willem.

Teilingen (Taglingi). 45.

Teilingen, Teilinga, Theylinghe, heer van 498; Dirk van, ridder 63, 105, 130, 157, '232, 318; Dirk Simonsz.van, knaap 444, 516; Jan des heren sone van 444.

Teilingen, Teilinghe, Jan van 155.

Teilingen, Teiling, Dirk van 57.

Teilingen, Gerard van. Zie: Gerard.

Teisterbant (Testebant, Testerband, Testerbant, Testerbantensis pagus, Testerbantia,

Tekencoep [1308] Teckop Ut

Teklenburg, Thekenborc, graaf van 16.

Telcht (facs.) [Erme-lo : Gl]

TELCHT [Ermelo : Gl] / Telgud • 806 kop. begin 10e • ed. DB, p. 355 GYS

Telekinus Hildegundisz;

Telemannus. Zie: Tielman.

Telen, Telensis.Zie: Tiel.

Telgt, Tellechte, onder Ermelo 456.

Telgte, aan de Eems ten O. van Munster. 331.

Telgud • 806 kop. begin 10e • ed. DB, p. 355

Telinck, parochiaan te Limmen. 25.

Tellaus pagus , le Tillois , Vexin Normand 67 , 38 . 43 ; 68 , 2 . 8 ; 107 , 41 ; 109 , 13 .

Telo" (facs.) (onb. in Overbetuwe)

TELO" (onb. in Overbetuwe) / de Telo • eind 11e • Ab 902, 1 r° GYS

Telus fluvius , in pago Biturico , la Théole 163 , 30 .

Tembuer [1558] Ten Boer Gr

Temno, graaf. 169.

Tempel [ ZH ] 1830-1858

Tempelieren, fratres domus Templi 38

Templarius van Schalkwijk. 208.

Templum Martis villa , in pago Ambianensi , Talemas37 , 23 .

Ten Sundere, Sonderen, huis te Vorchten 54, 169.

Tenaard (facs.) [Westdongera-deel : Fr]

TENAARD [Westdongeradeel : Fr] / Tunuwerde • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Tumfurte • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Tununfurt • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Tundwerde • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Tunenwrt • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Tunwerde • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Tunfurte • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Duneuurt • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Tengnagel (Tengenaegell), Herman. Zie: Herman.

Tentere.Zie: Enter.

Teodericus, Theodericus enz.Zie: Dirk.

ter Nose [1325] Terneuzen Zl

Ter Does, deThosan, Cystercienser klooster

Ter Does, de Thosan, Cistercienser klooster bij Lissewege (Westvl.) 374, 375, 570; abt hiervan 375, 556; portier van 556.

Ter Hunnepe.Zie: Deventer.

Ter Duinen, de Dunis, Cistercienser klooster bij Coxyde (Westvl.) 374, 570.

Ter Hell Terheijl Dr

Ter Oves [1300] Avest Gld

Ter Eem, kerspel [1254] , Eembruckge [1300] Eembrugge Ut

Ter Soele [1467] Terzool Fr

Terans, Hendrik, pachter te Werkhoven 197°.

Teratina. Zie: Eeten.

Terborch [1634] Ter Borg Gr

tercio Wihc, Malbergweich, Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm

terfhure. O. 1. 533. (1250). ius hereditarium: i.e. te erfhure.

terfhure. O. 1. 533. (1250). Bron: DBNL

terfhure. O. 1. 533. (1250). ius hereditarium: i.e. te erfhure. (DBNL)

Terfwisch [1634] Ter Wisch Gr

Terheijden [ NB ] 1830-1997

Terhofstede [1637] Terhofstede Zl

Terlerehe. 313.

Termarsch [1634] Ter Maasch Gr

Termunten [ GR ] 1830-1990

Ternant villa , in pago Pictavensi 167 , 25 .

Ternesugum villa , in pago Arvernico 133 , 24 .

Terninc(h), Dirk 518.—•—, Simon 542; Willem, priester 377.

terra S. Anna [1507] Sint Anna-land Zl

terra Wimnorasuetha • 1083 vals 12e • Hg E

terra que dicitur Idaslifeuata • 1089 • ed. DB, p. 297

Terra de Valle , in pago Biturico 163 , 23 .

Terra Fresonum, Leompich F559

Terra Fresonum, Leonesbah F546

Terra Fresonum, Wireon (villa) F559

Terra Fresonum, Wiron F546

terra) Adeltrudis O. 1. 312. (1228). (DBNL)

terra) Adeltrudis O. 1. 312. (1228).

Terra-veen [tot 1930] Odiliapeel NB

Terracino, Terracinensis, bisschop van 533.

terram super gest • 1083 vals 12e • Hg E

Terre Fresonum F616, F617

Terschelling van Noord-Hol-land naar Fries-land in 1942

Tersipe, later Nieuw Loosdrecht 467- 468.

Terune villa , in pago Remensi , ad fluvium Axinam 91 , 21 .

Terwaan, Morinum, Morinensis 118, 307- 309, 319, 321, 326-328, 334335, 369; bisschop van 294, 302, 307-308, 318-319, 321, 325-327, 332, 334, 339, 348, 351, 356, 359, 365, 369, 377, 485 n.a); geestelijke rechters te 308; Hof van 333, 335; kanunnik te 332, 334, 339, 351, 356, 359, 369, 377; kanunnik van St.Paulus te 319 n.2), 351, 369, 377; cantor van 294, 302,307-308, 318- 319, 321, 325-327, 332-334, 339, 348, 351-352, 356, 359, 365; kerk van 318, 321, 332-334, 339, 348, 351-352, 356, 359, 365, 369, 377; officiaal van 319, 325, 332-335, 339, 377.

Terwaan 325, 332-334, 339, 351, 356, 365, 369, 377.

Terwolde, Wolde, gem.Voorst (Gld.) 202.

Tesla • 776 kop. (1183-95) • Lorsch, ed. Glöckner n° 98

Tessel (facs.) (eiland)

Tessel (Texla, Texle, Tlex). 45, 47.

TESSEL (eiland) / Thesla • 776 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 98 / Tesla • 776 kop. (1183-95) • Lorsch, ed. Glöckner n° 98 / in pago Tyeslê • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Thesla • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, éd. Glöckner n° 101 / Tlex • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339-340 / Texle • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339-340 / insula Texlae • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339-340 / in pago Texla • 985 kop. (1206-26) kop. 15e • Hg C 4 r° / Texle • 1184 kop. eind 12e • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI GYS

Tesselmoer (facs.) (onb. op Tessel : Nh)

TESSELMOER (onb. op Tessel : Nh) / Texalmore • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Thyeslemore • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Tyeslemore • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Testebant. Zie: Teisterbant.

Testerband. Zie: Teisterbant.

Testerbant • 1031 kop. midden 12e • vita Meinwerci, Ka 123

Testerbant • midden 12e • vita Meinwerci, Ka 79

Testerbant (facs.) (gouw ten westen van de Betuwe)

Testerbant • 1000 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 54 r°

Testerbant • 993 kop. midden 12e • U B 43, 22 v°

TESTERBANT (gouw ten westen van de Betuwe) / in pago Testeruenti • 709 kop. 1191 • Go I 71, 34 r° / in Testarbanto • 815 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 105 / in pago Testarbant • 1e helft 9e kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 106 / in comitatu Testrebatensi • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v° / Testerbant • 993 kop. midden 12e • U B 43, 22 v° / Testerbant • 1000 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 54 r° / Testerbant • 1031 kop. midden 12e • vita Meinwerci, Ka 123 / Testerbant • midden 12e • vita Meinwerci, Ka 79 / Testrebantia • 999 kop. midden 12e • U B 43, 23 v° / in Testrebanto • eind 11e • Ab 902, 1 r° / Testrebant • 1114 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud., Ys 4, 20 v° / Testrebant • 1138 of kort daarop • Hm 10 B 17, 2 r° / Testrebant • 1222, bron van 893 • Kb 1208/87, 43 v° GYS

Testerbant. Zie: Teisterbant.

Testerbantensis pagus. Zie : Teisterbant.

Testerbantia. Zie: Teisterbant.

Testerbantum, Testervent, Testrebant, Testrebantum, Testrebenti pagus, Thesterbant, Thesterbrant), gouw. 39, 89, 94, 140, 147, 148, 150, 153, 172, 177, 191, 195, 354, 455.

Testerbantum. Zie: Teisterbant.

Testervent. Zie: Teisterbant.

Testrebant • 1114 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud., Ys 4, 20 v°

Testrebant • 1222, bron van 893 • Kb 1208/87, 43 v°

Testrebant Teisterbant

Testrebant • 1138 of kort daarop • Hm 10 B 17, 2 r°

Testrebant. Zie: Teisterbant.

Testrebantia • 999 kop. midden 12e • U B 43, 23 v°

Testrebantum. Zie: Teisterbant.

Testrebenti pagus. Zie: Teisterbant.

Teteringen [ NB ] 1830-1997

Tetinga, Albert 166.

Tetta, vader (moeder?) van Abbo. 47.

Tetta, vrouwe, te Groningen 309.

Tettes-hem W074

Teuenihc Tavigny

Teutelaert, Teutelairt, Teutelare, Toitelart,

Teutelaert, Teutelart, Toytelard, Herman, schepen van Utrecht 10, 32, 48, 56-57, 100, 170, 174, 302, 319, 469; Jacobus, kanunnik van St.Jan

Teutonia. Zie: Duitschland.

Tewijk, Tevewijc, op Westborsele 5.

Texalmore (locus) in Regione Fresonum F514

Texalmore F599

Texalmore • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Texalmore, in regione Fresonum; Thyeskemore, in pago Tyesle Onbekend

Texandrensis pagus. Zie: Taxandrië.

Texandria. Zie: Taxandrië.

Texandrius. Zie: Taxandrië.

Texel 563 n.1) en n.2), 566.

Texel, Texalia 151.

Texelgouw 566.

Texla. O. 1. 64. (985). Tessel

Texla. O. 1. 64. (985). Bron: DBNL

Texla. O. 1. 64. (985). Tessel (DBNL)

Texla. Zie: Tessel. m

Texle / Tlex / insula Texlae Texel NH Kün U61 U66 U91

Texle / Tlex / insula Texlae Texel NH Kün 61 66 91

Texle • 1184 kop. eind 12e • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Texle • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339-340

Texle. Zie: Tessel.

Teylegen, Simon van, ridder 447.

Teyling • 1205 • Hg B 85

Teylinge • 1211 • Q E

Teylinghen, de. O. 1. 325. (1231). Bron: DBNL

Teylinghen (de). O. 1. 325. (1231). Teilingen. Z. Holland.

Teysterbande [ca. 1250-1260] Teisterbant Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Tezelinus, kanunnik. 379.

Tezelo Wiersz.Merceman (Utrecht) 381, 464.

Tezinge (facs.) [Tenboer : Gr]

TEZINGE [Tenboer : Gr] / Thelingi • 786-87 kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 59 v° GYS

Th. van Leya, burger te Gent. 334. — Valke. 378.. —, abt van Middelburg. Zie: Dietbold (Theobaldus).

Th.Berenger 534.

Th.Hugenz.(Linschoten) 400.

Th.Monnik 554.

Th.Overmeystcr 40.

Th; scholaster 104; priester van Eemkerk 147; officiaal van Oudmunster te Utrecht 434, 437.

Th; schepen van Rhenen 207.

Thade, Willem, knaap 202.

Thaierd, kanunnik van St. Jan, notarius van den bisschop. 34.

Thancramnus, deken. 277.

Thangerus. 63.

Thankardus.Zie: Dankard.

Thankhelmus 73.

Thare, Gerard, ridder 278.

Thatinc, huis onder Ootmarsum 316.

Thauentre • 1046 kopie 2e kwart 13e • keizerdiploma uit Speyer, U B 43, 69 r°

Thaventre. Zie: Deventer.

Thcodebert (Theodebertus), koning der Franken. 33.

Thctmarus. Zie: Dietmar.

Thczo, zoon van Johannes. 181. (Thizo) Huginga, zoon van heer Bartold. 417.

The province of Drenthe

Thecinck, hoeve onder Wüllen 480.

Thederen • (1218) • K DO 3

Thedricimken-hem O. 1. 204 (± 1200). Bron: DBNL

Thedricimkenhem O. 1. 204 (± 1200). ? (DBNL)

Thedricimkenhem O. 1. 204 (± 1200). ?

Thefholte. Zie: Diepholt.

Thegenhard (Thegenhardus), kanunnik ten Dom te Paderborn. 343, 344.

Thegenradus, priester. 439.

Theilinc • 1204 kop. ± 1208 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Theilinge • 1213 • Hg B 86

Thekenborc. Zie: Teklenburg.

Thelden [996] Delden Gld

Thelden [1036] ,Delden [1147] Delden Ov

Thelden • 1119 • U SP

Thelden. Zie: Delden.

Theldun • 1036 kop. midden 12e • vita Meinwerci, Ka 129

Thelinge • 1213 • Hg B 2

Thelinghen • 1223 • Hg B 87

Thelingi [787] ,Thiasingacloster [13th century] Thesinge Gr

Thelingi • 786-87 kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 59 v°

Them. 166.

Themaet, gerecht onder Vleuten 261.

Themaeterweg 261.

Themaeterwetering 261.

Themenesse.Zie: Eemnes.

Themo, priester 104.

Teratina. Zie: Eeten.
Terlerehe. 313.
Tessel (Texla, Texle, T l e x ) . 45*, 47*.
Testebant. Zie: Teisterbant.
Testerband. Zie: Teisterbant.
Testerbant. Zie: Teisterbant.Testerbantensis pagus. Zie : Teisterbant.
Testerbantia. Zie: Teisterbant.
Testerbantum. Zie: Teisterbant.
Testervent. Zie: Teisterbant.
Testrebant. Zie: Teisterbant.
Testrebantum. Zie: Teisterbant.
Testrebenti pagus. Zie: Teisterbant.
Texandrensis pagus. Zie: Taxandrië.
Texandria. Zie: Taxandrië.
Texandrius. Zie: Taxandrië.
Texla. Z i e : Tessel. m
Texle. Zie: Tessel.
Thaventre. Zie: Deventer.
Thelden. Zie: Delden.
Them. 166.
Theodon. Zie: Didam.
Theothorne. Zie: Doorn.Thesta. 61.
Thesterbant. Zie: Teisterbant.
Thesterbrant. Zie: Teisterbant.
Thiedradeskerken. 235.
Thiele. Zie: Tiel.
Thyle. Zie: Tiel.
Thile. Zie: Tiel.
Thillum. Zie: Tuil.
Tholre. Z i e : Duider.
Thorhem. Zie: Doorn.
Thorn (Thorne). 137, 138.
Thorn ( T h o r n e ) , abdij. 138.
Thorne. Zie: Doorn.
Thosan. Zie: Does.
Threant. Zie: Drente.
Thrente. Zie: Drente.
Thriele. Zie: Driel.
Thrient. Zie: Drente.
Thriente. Zie: Drente.
Thrile. Zie: Driel.
Thrimnithi. Zie: Drumpt.
Thrinon. Z i e : Driene.
Throtmenni. Zie: Dortmund.

Themo (Tiemo). 204. —, kanunnik ten Dom. 293, 322, 323. (Emo, Temo, Thiemo, Thimo), proost van Oudmunster. 338, 339, 341, 342, 346, 351, 353.

Thene Hecm. 216. O. 1. 108. (1120). Bron: DBNL

Thene Hecm. 216. O. 1. 108. (1120). ? N. Holland. (DBNL)

Thene Hecm. 216. O. 1. 108. (1120). ? N. Holland.

Thenninc" (facs.) [Geesteren : Borke-lo : Gl]

THENNINC" [Geesteren : Borkelo : Gl] / domus Thenninc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 133 r° GYS

Theobald (Theobaldus), proost van Xanten. 368.

Theobaldus, kastelein in Vreeland 388-389.

Theobaldus. Zie: Dietbold.

Theoctistus, aartsbisschop van Adrianopel 533, 546.

Theodans (Theodansus). 66, 69.

Theodard (Theodardus,), zoon van hertog Theotharius. 13. (Theodardus), bisschop van Utrecht. 51.

Theodbald (Theodbaldus). 25.. 68.

Theodefridus, priester. 4, 5.

Theodegariovillare , in pago Bellovacensi 109 , 9 .

Theodelinda (Theodlinda), vrouw van Oodhelm. 50; vrouw van graaf Ebroin. 22.

Theodericus. Zie: Diederik.

Theodericus. Zie : Diederik.

Theodericus. Zie: Dirk.

Theoderik. Zie : Diederik.

Theodfridus. 4.

Theodgarius. 70.

Theodgrim, zoon van Aldgrim. 63.

Theodinus. Zie: Thietwinus.

Theodlinda. Zie: Theodelinda.

Theodo [828], Theodanhaim [later] Di-dam Gld

Theodolf. 69.

Theodon (twijf. ident.) • 828 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 316

Theodon. Zie: Didam.

Theodrada, vrouw van hertog Hedenus van Thüringen. 8, 9, 19.

Theodulphus, notarius. 98.

Theodulus (Theodolus). 217, 218.

Theodus. 63.

Theole • 889 kop. (1206-26) kopie 14e • Hg C 3 v° en ed. Oppermann, Fontes, p. 212

Theole. O. 1. 21. (889). Bron: DBNL

Theole. O. 1. 21. (889). Tiel. (DBNL)

Theole. O. 1. 21. (889). Tiel.

Theophanu, vrouw van keizer Otto II. 131, 132, 133, 134.

Theotbald, hertog van Thüringen. 8.

Theotharius, hertog, vader van Theodardus. 13.

Theothorne [838] Dieren Gld

Theothorne. Zie: Doorn.

Thescelinc" (facs.) [Nede : Gl]

THESCELINC" [Nede : Gl] / curia Thescelinc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 r° GYS

Thesla • 776 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 98

Thesla • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, éd. Glöckner n° 101

Thesta. 61.

Thesterbant. Zie: Teisterbant.

Thesterbrant. Zie: Teisterbant.

Thetard, met Herdrard en Sybold stichter van het klooster Bloemkamp. 463.

Thetmarus. Zie: Dietmar.

Thetten, Thomas van. Zie: Thomas.

Theutonici.Zie: Duitsers.

Theutonicum, mare 191.

Theylinge • 1200 • Hg B 84

Thezamunda. P.H. p. 10. Bron: DBNL

Thezamunda. P.H. p. 10. Dixmuiden. (DBNL)

Thezamunda. P.H. p. 10. Dixmuiden.

Thezo, ridder 163; zoon van ridder Thezo 163.

Thiadenvenne. Hecm. 207. O. 1. 103. (± 1083). ? N. Holland.

Thiadenvenne. Hecm. 207. O. 1. 103. (± 1083). Bron: DBNL

Thiadenvenne. Hecm. 207. O. 1. 103. (± 1083). ? N. Holland. (DBNL)

Thiadger. 105.

Thiadgrim. 104.

Thiadoni. 104.

Thiadrad. 77.

Thiadward (Thiaduuard). 104.

Thiale • 961 kop. 12e • Bo 146, 56 v°

Thiatbaldus, priester. 50.

Thiatgif. 77.

Thiatlind, dochter van Aldbertus. 44.

Thiatmund. 105.

Thiatric. 77.

Thibald. Zie: Thietbald.

Thibaldus. Zie: Dietbold.

Thibom, Gerlach 299°.

Thicart, schout van Vollenhove. 81, (86).

Thidbert. Zie: Thietbert.

Thidbold. Zie: Thietbold.

Thidboldus. Zie: Dietbold.

Thide-heim • 1200 • Ar B 1

Thideheim. Zie: Didam.

Thidemannus. Zie: Tiedeman.

Thidericus, Thidricus. Zie: Dirk.

Thidesanus, zoon van Herman Seelwart 155.

Thidhard. Zie: Thiethard.

Thidmarus, Tetmarus, kanunnik (deken?)

Thidungus, kanunnik van St. Marie. 380.

Thie, Jacob van, burgman van Goor 217.

Thiebo. 294.

Thiede-heim • 1167 • Xt 40

Thiedere • 1168 • D Berg 1

Thiedertrikelande. O. 1. 204. (± 1200). Diederikspolder bij Melissant. Z. Holland.

Thiedertrikelande. O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Thiedertrikelande. O. 1. 204. (± 1200). Diederikspolder bij Melissant. Z. Holland. (DBNL)

Thiedoldus. 26.

Thiedrades-kerke (facs.) (verdronken, waar nu Heerjans-dam : Zh is?)

THIEDRADESKERKE (verdronken, waar nu Heerjansdam : Zh is?) / êcclesiam Thiedradeskerken (acc.) • 1101 • U SJ 312 GYS

Thiedradeskerken. 235.

Thiedraven. Zie: Dietraven.

Thiele • 1104 • Tr J 1

Thiele. Zie: Tiel.

Thielensis • (1012-23) kop. midden 12e • U B 43, 28 r°

Thielensis • 1139 • U SP

Thielogense monasterium , sive abbatia S . Mauritii ad fluvium Sarrae , Toley , sive Saint Maurice dans la Vôge 136 , 6 .

Thietbald (Thietbaldus, Thitbaldus). 2, 30. (Tiebaldus) v a n F o r o n, man van Guda en grootvader van Arnulphus. 288. (Thibaldus), kanunnik. 469. (Thibaldus), scholast. 264.

Thietbert (Thidbertus), cantor. 277. — (Tietbertus), kanunnik. 232.

Thietbold (Thidboldus) van Staden. 441. (Tietboldus), kanunnik. 256, 267. (Tietboldus), kanunnik ten Dom, 221. (Thideboldus), deken. 231.

Thietger (Thietgerus), schepen van Utrecht. 469.

Thiethard (Thidhardus, Thiedardus), kanunnik van St. Jan. 418, 436, 442. (Thiethardus), bisschop van Osnabruck. 319.

Thietmar (Thietmarus) van Dulmene, ministeriaal van den bisschop van Munster. 321. (Thiethmarus, Thietmarus), koninklijk notarius. 295, 296. (Thietmarus), zoon van Herman van Bosenhage. 319. (Thietmarus), bisschop. 292.

Thietmer, servus. 46.

Thietwinus (Theodinus), pauselijk legaat, S. Rufine cardinalis episcopus. 334, 449.

Thigeswedde • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Thigeswedde F664

Thigeswedde" (facs.) (onb. in Friesland)

THIGESWEDDE" (onb. in Friesland) / Thigeswedde • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Thiiringen, Hedenus hertog van. Zie: Hedenus. Herman, landgraaf van. Zie: Herman.

Thil-lo [1134] , Tylle [after 1134] Tull en 'tt Waal Ut

Thilborhc • 1214 • X E 4608/49

Thile, Reimbold van. Zie: Reimbold.

Thile • 1184 (lees 1174) • Ug 41

Thile • 1223 • Aa D 100

Thile • begin 12e • Sigeberti chron., Xr 18239-40, 45 r°

Thile. Zie: Tiel.

Thile.Zie: Thiel.

Thilensis. Zie: Tiel.

Thillum. Zie: Tuil.

Thinclage. Zie: Dinclage.

Thingolf. 104.

Thiszo, ridder 143.

Thitardus. Zie: Dietard.

Thitbald. Zie: Thietbald.

Thitgerus. Zie: Thietgerus.

Thitgundis. Zie: Dietgund.

Thitmarus. Zie: Dietmar.

Thitwinus. Zie: Thietwinus.

Thizo, soon van ridder Hendrik van Eelde 481.

Thizo. Zie: Thezo. Thomas van Thetten, ridder van den graaf van Teklenburg. 253; kanunnik van St. Marie. 11, 24; kardinaal-priester van St. Sabina. 500.

Tholen, eiland, 193 n.2), 316 n.1), 451 n.1).

Tholeusen, Thollose, Tolloysen, Toloysen, Jan van, knaap 444, 446, 461-463

Tholne [1290] Tholen Zl

Tholre • 1225 • U B 416

Tholre • 1059 vals 12e • Zu K

Tholre. Zie: Duider.

Tholre. Zie: Duider.

Tholre.Zie: Duider.

Thomas, kanunnik van Mariënweerd, rector van de kerk te Schiedam 377— 378.van Berghusen 466.

Thomas Hendriksz; pachter in Noordbeveland 113.Pallidus (de bleke), Lombard 366.van Sempi 333.van Southampton, mr; gezant van de koning van Engeland 399, 401.Willemsz; pachter in Zeeland 292.

Thomas Hinmarch, hoorige. 458. — van Berenchem. 446. — kanunnik van St. Walburg te Zutfen. 448.

Thomas, kanunnik, later deken van Deventer 52, 449. van Cattenbroek, ridder, leenman van den abt van St. Paulus te Utrecht 105 — 106, 336; zoon van Knifh 258.

Thomas [ca. 1250-1260] z. St. Thomas Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Thomasius, notarius van de pauselijke curie. 407.

Thoneberg, heer van 280.

tHoostcapella [1162] Oostkapelle [as a distiction to Westkapelle] Zl

Thor-hem [855-896] Doorn [ named after the German god 'Thor'] Ut

Thor-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Thor-hem Doorn UT M&B U6

Thor-hem Doorn UT M&B 6

Thorengest. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). Thorengeest. O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Thorengest. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). Thorengeest. O. 1. 204. (± 1200). Dorgeest bij Uitgeest. N. Holl. (DBNL)

Thorengest. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). Thorengeest. O. 1. 204. (± 1200). Dorgeest bij Uitgeest. N. Holl.

Thorhem. Zie: Doorn.

Thorhem" (facs.) (onb., in prov. Utrecht)

THORHEM" (onb., in prov. Utrecht) / Thorhem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Thorn, wereldlijk stift te; kapittel van. 312; deken van. Zie: Diederik; abdis van. Zie: Hildegond.

Thorn (Thorne), abdij. 138.

Thorn, ten ZW. van Roermond, abdis en convent van 433°; kanunniken en nonnen van 433.

Thorn (Thorne). 137, 138.

Thorn, Thoren, Thorensis, bij Roermond 35, 43; abdij in 4, 37, 43, 58; abdis en convent van 4, 5, 31, 35, 40, 43-44, 58; kanunniken en nonnen van 4.

Thorne. Zie: Doorn.

Thornen • 1126 kop. midden 12e • U B 43, 50 v°

Thornengen [1295] Deurningen Ov

Thornengen, huis in de parochie Denekamp 207.

Thornspic • 805 kop. begin 10e • ed. DB, p. 354

Thornspiic • 796 kop. begin 10e • ed. DB, p. 348

Thornspiic [796] Doornspijk Gld

Thornspin • midden 12e • D W II a 1, 22 v°

Thornuurd [ 12th century] Toornwerd Gr

Thornuurd • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v°

Thornvurd W319

Thorona villa , in pago Ribuario 192 , 42 .

Thoronensis • 1172 • R T

thorp, z. Altorp, Altenthorp, Oldthorp, Oudthorp, Nienthorp, Northorp, Agethendorp, Leitherdorp.

thorp, z. Altorp, Altenthorp, Oldthorp, Oudthorp, Nienthorp, Northorp, Agethendorp, Leitherdorp. Bron: DBNL

thorp, z. Altorp, Altenthorp, Oldthorp, Oudthorp, Nienthorp, Northorp, Agethendorp, Leitherdorp. (DBNL)

Thorse.Zie: Duurse.

Thos. Hecm. 194, O. 1. 90 (XIe eeuw), Thosa Hecm. 193, 201. O. 1. 89 (1083). Those. Hecm. 192, 200. O. 1. 89. (1083), Mel. St. 1, 587, 869. Bron: DBNL

Thos. Hecm. 194, O. 1. 90 (XIe eeuw), Thosa Hecm. 193, 201. O. 1. 89 (1083). Those. Hecm. 192, 200. O. 1. 89. (1083), Mel. St. 1, 587, 869. Does, Opperdoes. N. Holland. (DBNL)

Thos. Hecm. 194, O. 1. 90 (XIe eeuw), Thosa Hecm. 193, 201. O. 1. 89 (1083). Those. Hecm. 192, 200. O. 1. 89. (1083), Mel. St. 1, 587, 869. Does, Opperdoes. N. Holland.

Thosa • 1083 vals 12e • Hg B 61

Thosa [933] Opperdoes NH

Thosa / Those Opperdoes NH E4 E6

Thosan de.Zie: Ter Does.

Thosan. Zie: Does.

Thosan. Zie: Does.

Those • 1083 vals 12e • Hg B 61

Threant. Zie: Drente.

Threle • 1224 • U O 1704

Threle. Zie: Driel.

Threle. Zie: Driel.

Thremete • 1122 • Xt 15

Thremete [1122] Drempt Gld

Thremete. Zie: Drempt.

Thremethe, Thriemethe. Zie: Dremt.

Thremethe [Thrimethe op een ex. veranderd in Thremethe] • (1203-16) • Zu K

Thremethe • 1200 • Ar B 1

Threnta • 1e helft 13e • Ub 5C5, 182 v°

Threnta. Zie: Drente.

Thrente • (1056-62) kop. midden 12e • U B 43, 33 v°

Thrente • 1046 kop. midden 12e • U B 43, 31 r°

Thrente • 1040 kop. midden 12e • U B 43, 29 v°

Thrente • 1006 kop. midden 12e • U B 43, 24 v°

Thrente • 1040 kop. midden 12e • U B 43, 28 v°

Thrente • (1027-54) kop. midden 12e • U B 43, 33 r°

Thrente • 1040 kop. 2e helft 11e • Um

Thrente • 1024 kop. midden 12e • U B 43, 25 v°

Thrente. Zie: Drente.

Threntia.Zie: Drente.

Thret • 975 kop. midden 12e • U B 43, 21 r° v°

Thri [805] Drie Gld

Thri • midden 12e • D W II a 1, 23 r°

Thri • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r°

Thriberghen • 1159 kop. 14e • Xr 17904-06, 20 r°

Thribirge ( = Driebergen ?) W041, Thribirgi W141, W182, W189, W190

Thriele. Zie: Driel.

Thrient (pagus) (= Drenthe ?) W276

Thrient • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r°

Thrient. Zie: Drente.

Thriente. Zie: Drente.

Thrile, Menso van. Zie: Menso.

Thrile • 993 kop. midden 12e • U B 43, 23 r°

Thrile • (1012-23) kop. midden 12e • U B 43, 28 r°

Thrile • 1178 kop. 14e • U O 1, 62 r°

Thrile • 1196 • U SM 1012

Thrile. Zie: Driel.

Thrimethe (2 exx.; op een daarvan veranderd in Thremethe) • (1203-16) • Zu K

Thrimnita • 915 kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 51 v°

Thrimnithi • 850 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 322

Thrimnithi. Zie: Drumpt.

Thrinniti [850], Tricht [1129] Tricht Gld

Thrinon • midden 12e • D W II a 1, 29 r°

Thrinon • 10e • D W IX a 1 a, 38 v°

Thrinon [end 10th century] Driene [now partly belonging to the towns of Enschede and Hengelo] Ov

Thrinon. Zie: Driene.

Thrmaat, Themate(n), gem.Vleuten de Meern 477; Hubert van 477.

Throtmenni. Zie: Dortmund.

Throtmunni. Zie: Dortmund.

Throtmunni. Zie: Dortmund.
Thufen. Zie: Duiven.
Thule. Zie: Tuil.
Thulere. Zie: Duider.
Thuleri. Zie: Duider.
Thuli. Zie: Tuil.
Thuredrit. Zie: Dordrecht.
Thuringa. Zie: Thüringen.
Thuringaus pagus. Zie : Thüringen.
Thüringen (Duringia, Thuringa, Thuringaus pagus, T h u r i n g i a , T u r i n g i a ) . 30, 54,
2 2 3 * , 224, 2 2 8 * 229, 362, 363.
Thuringia. Zie: Thüringen.
Thurslac. 384.
Thuuina. Zie: Duiven.
Tiala. Zie: Tiel.
Tiale. Zie: Tiel.
T i e l (Thiele, Thyle, Thile, Tiala, T i c l a , Tiele, Tyele). 95, 102, 107, 118, 119,
161*, 165*, 166, 167, 198, 211, 251, 3 7 3 , 427*, 451.
Tiele. Zie: Tiel.
Tyele. Zie: Tiel.Tielervvaard (Tyelreweert). 161.
Tyelreweert. Zie: Tielerwaard.
Tiezelines-kerk (Tiezelineskerka). 293.
Tiezelineskerka. Zie: Tiezelineskerk.
Tylle. Zie: Tuil.
T i l b u r g (Tilliburgis). 14.
Tilleda (Tullida). 179.
Tilliburgis. Zie: Tilburg.
Tillum. Zie: Tuil.
Tiuli. Zie: Tuil.
Tlex. Zie: Tessel.
Tonden (Tunden). 202.
Tongeren (Tongoron, Tuncgurum), bij R a a l t e . 121, 122.
(Tungris), bisdom. 35.
Tongoron. Zie: Tongeren.
Tornas. 126.
Traiectum. Zie: Utrecht.
Treberum. Zie-; T r i e r .
Treiecti. Zie : Tricht.
Trenscoten. 221.
Trente. Zie: Drente.
Treverica urbs. Zie: Trier.
Treverum. Zie: Trier.
Trevirorum suburbium. Zie: Trier.
T r i b u r ( T r i b u r i a ) . 169, 170, 171.
Triburia. Z i e : Tribur.
T r i c h t (Treiecti, T r i i e c t i ) . 301, 358, 359, 408.
Triendum. Zie: Drie.

Thrudlaf. 46.

Thrustlingi • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r°

Thrustlingi" (facs.) (onb. in prov. Groningen)

THRUSTLINGI" (onb. in prov. Groningen) / Thrustlingi • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r° GYS

Thrutbrath, meier van het Domkapittel in den hof te Hees. 346.

Thrutheken van A l b u r g. 173.

Thuerdic, Everhard van. Zie: Everhard. —, W i l l em van. Zie: Willem.

Thufen • 1131 • D Em 1

Thufen. Zie: Duiven.

Thuinge-lo • 1207 kop. begin 15e • As D 3 v°

Thuingelo. Zie: Dwingeloo.

Thule. Zie: Tuil.

Thuleberge, Willem van 518.

Thulere • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319

Thulere. Zie: Duider.

Thuleri [end 10th century] Dulder [also see: Tolre en Huleri] Ov

Thuleri [voorstel van MG voor Huleri] • 797 kop. begin 10e • ed. DB, p. 349

Thuleri • 10e • D W IX a 1 a, 39 r°

Thuleri. Zie: Duider.

Thuli [970] Tuil Gld

Thuli. Zie: Tuil.

Thulre • midden 12e • D W II a 1, 28 v°

Thulre. Zie: Duider.

Thun-hem W048

Thunsonis vallis , cfr . Tusonis vallis . Thuringia , Thüringen 197 , 35 ; 198 , 19 . 23 . 31 .

Thuredrech • 1048 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Thuredrit • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r°

Thuredrit. Zie: Dordrecht.

Thuredrith • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r°

Thuredrith, Thuredrech [middle 12th century] Dordrecht ZH

Thuringa vlit" (facs.) (onb. op Beveland)

Thuringa vlit • kort na 1140 • Bb 71, 197 r°

THURINGA VLIT" (onb. op Beveland) / Thuringa vlit • kort na 1140 • Bb 71, 197 r° GYS

Thuringa. Zie: Thüringen.

Thuringaus pagus. Zie : Thüringen.

Thuringen (Thuringia, Duringia), landgraaf van. 57, 165. Zie: Hendrik.

Thüringen, Thuringia, landkommandeur van 331.

Thüringen (Duringia, Thuringa, Thuringaus pagus, Thuringia, Turingia). 30, 54, 223, 224, 228 229, 362, 363.

Thuringia. Zie: Thüringen.

Thuringus (Turingus), zoon van hertog Hedenus van Thüringen. 9, 19.

Thurlede qui vocatur Harga. Hecm. 201. O. 1. 89. (1083). O. 1. 143. (1162). Mel. St. 1, 878 Durlede. hetzelfde als de Hark bij Schiedam.

Thurlede qui vocatur Hargan. Hecm. 193, 207. O. 1. 105. (± 1083). O. 1. 153. (1176). de Hark of Ketel. De Harkpolder in Maasland, Z. Holl.[p. 133]

Thurlede • 1162 • Hg B 62

Thurlede qui vocatur Hargan. Hecm. 193, 207. O. 1. 105. (± 1083). O. 1. 153. (1176).

Thurlede qui vocatur Harga. Hecm. 201. O. 1. 89. (1083). O. 1. 143. (1162). Mel. St. 1, 878 Durlede. Bron: DBNL

Thurlede • 1083 vals 12e • Hg B 61

Thurlede (rivulum) de Harg bij Kethel ZH E6

Thurlede qui vocatur Hargan. Hecm. 193, 207. O. 1. 105. (± 1083). O. 1. 153. (1176). de Hark of Ketel. De Harkpolder in Maasland, Z. Holl.[p. 133] (DBNL)

Thurlede qui vocatur Harga. Hecm. 201. O. 1. 89. (1083). O. 1. 143. (1162). Mel. St. 1, 878 Durlede. hetzelfde als de Hark bij Schiedam. (DBNL)

Thurlede" (facs.) (waterloop te Ketel : Zh)

THURLEDE" (waterloop te Ketel : Zh) / Thurlede • 1083 vals 12e • Hg B 61 / Thurlede • 1162 • Hg B 62 GYS

Thurlichteruene • 1125 • Bo

Thurne • (1100-1110) • Q E

Thurne • 1e kwart 13e • P L 9534, 148 v°

Thurslac. 384.

Thuryc Willem 301.

Thusphiacense monasterium S . Mariae 190 , 26 ; 191 , 11 .

Thusphiacum , Tuffiacum locus , in pago Cenomannico , Tuffé 190 , 27 ; 191 , 11 .

Thusvelde, huis in Borne 315.

Thuuerdic [voorstel van MG voor Thyuerdic] • 1178 kop. 14e • U O 1, 62 v°

Thuuina • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319

Thuuina. Zie: Duiven.

Thuurn, G. van. Zie: G.

Thventia, Thwentia.Zie: Twente.

Thyace van Emse, richter. 371, 373.

Thye (Tye), Nicolaas van. Zie: Nicolaas.

Thye, Nicolaas van, knaap 420.

Thye, Nicolaas van, ridder 76, 346; Jacob van, ridder 76, 346.

Thyeslemore F578

Thyeslemore (villa) / Tyeslemore Ego in dei nomine Ratolt de fresia trado deo et sco Bon. quicquid mihi meitpri pater meus iuste et legaliter cum ceteris bonis in hereditatem contradidit in pago Tyesle in villis quarem sunt Langenmore, Witmuntheim, Kynlosen, Breten-heim et in Thyeslemore. Similiter quippe trado quicquid ex paterna hereditate visus fui habere et possidere in villa que dicitur Lantohi totum et integrum et mancipia numero XVIII. Ik in Godes naam Ratolt van Frisia schenk aan God en St. Bonifatius al wat mijn vader mij juist en rechtmatig met overige goederen als erfgoed heeft overgedragen in de gouw Texel in de dorpen die daar zijn Langenmore, Witmuntheim, Kynlosen, Breten-heim en in Thyeslemore. Evenzo immers schenk ik alles uit mijn vaders erfgoed dat ik officieel had en bezat in het dorp genaamd Landei, geheel en ongeschonden, en een aantal van 18 horigen. / Ego brunihilt cognomento Tettla de regione frosonum tradidi sco Bon. ad fuldense monasterium in pago Tyelle quartam partem paterne proprietatis totum et integrum trado deo et sco martyri Bon. traditumque in perpetuum esse volo, terram, silvam, agres, domos et familias in his septem villis hoc est in Lanthoy et in Langenmore sive in Ostmore et in bretenmore et in witmunt-heim et in Tyeslemore et in kintloson et in gankchala. Ik Brunihilt bekend als Tettla uit het gebied der Friezen heb aan St. Bonifatius van het klooster te Fulda geschonken in de gouw Texel een vierde deel van mijn vaderlijk bezit; geheel en ongeschonden schenk ik aan God en de martelaar St. Bonifatius. Dat het geschonken zal zijn voor altijd is wat ik wil, grond, bos, akkers, huizen en inwoners in deze zeven dorpen, namelijk in Landei en in Langenmore ook in Ostmore en in Bretenmore en in Witmunt-heim en in Tyeslemore en in Kintloson en in Gankchala.

Thyeslemore • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Thyeslemore / Tyeslemore Tyeslemore op/bij Texel NH Kün W94 W96

Thyle • 1184 (lees 1174) • Ug 41

Thyle. Zie: Tiel.

Thyuerdic (lees Thuuerdic) • 1178 kop. 14e • U O 1, 62 v°

Ti-hem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r°

Ti-hem W282

Ti-hem [ 10th, 12th century] Tijum [hamlet. 1,5 km West of Winsum] Gr

Tiala. Zie: T i e l.

Tiale. Zie: Tiel.

Tibbo, Dirk, schepen van Arnhem 107.

Tibernium , villa regia in pago Aurelianensi , Tivernon18 , 22 .

Tibert (Tibertus), kameraar van keizer Koenraad III. 351. (Tibertus) van Spileberg. 351.

Tibma (facs.) [Oostdongera-deel : Fr]

TIBMA [Oostdongeradeel : Fr] / Tippencheim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Dipbingheim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Dipingheim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Tibura.Zie: Tivoli.

Tideham (twijf. ident.) • 1155 • U SM 2480

Tideham, Winemarus van. Zie : Winemarus.

Tidemannus, Tydman, timmerman (Utrecht) 99.- van Enenhus 507.van Covelwade 311.- vrouwe Mervendez.498.van den Sile 457.Splinter 467.

Tidico. 344.

Tidmarus. Zie: Dietmar.

Tie. Zie: Groningen.

Tiebo, servus. 46.

Tiecelles-kerke • 1216 • bulle, U SP 214

Tiedeman, Thidemannus van Stocke 438.

Tiedeman, Thidemannus, Tydemannus,

Tiedeman, Thidemannus, Tydemannus,

Tieden. 202.

Tiedericus. Zie: Diederik.

Tiedo, bisschop van Brandenburg. 212.

Tiegele • 1203 • Hg W 6

Tieglon, Tegelon [abt. 1100] L, Tegelen L

Tiel (Tile, Tyle, Tyele, Thielensis, Thyelcnsis, Thylensis, Thilensis). 135; priester te. 17, 18; kapittel van St. Walburg te. 17, 18, 84, 90, 95, 315, 316; proosten van. Zie: Bernard, Otto, Everard.

Tiel, Thile, Telen, Telensis 86 n.3); deken van 234; kerk van St.Walburgis te 554; proost van 515, 541, 554.

Tiel (Thiele, Thyle, Thile, Tiala, T i c l a, Tiele, Tyele). 95, 102, 107, 118, 119, 161, 165, 166, 167, 198, 211, 251, 373, 427, 451.

Tiel, Tile(n), 4 n.1), 35 n.2), 37 n.2) en 3), 43-44, 58; proost van 531; Johan van, mr; 527.

Tiel, Thilensis, Tylensis 235 n. 1); kanunnik van 88, 351; kerk van 88; proost van 15—16, 37, 88, 105, 122, 124, 153, 155, 204, 211, 265, 310, 316, 345, 406, 449, 456.

Tiel (facs.) [Tiel : Gl]

TIEL [Tiel : Gl] / Dioli • ± 855 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 111 / Theole • 889 kop. (1206-26) kopie 14e • Hg C 3 v° en ed. Oppermann, Fontes, p. 212 / Tecle • 889 kop. (1206-26) kopie 15e • Hg C 3 v° en ed. Oppermann, Fontes, p. 212 / in Tialê • 896 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 327 / Tiele • (919-31) kop. eind 11e • ed. DB, p. 330 / Tiele • 977 kop. ± 1190 • P L 10968, n° 10 / Tiele • 1000 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 54 r° / Tiele • 1203 • Hg W 6 / Tiele • 1e kwart 13e • P L 9534, 148 v° / in loco Tiala • 950 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 335 / Thiale • 961 kop. 12e • Bo 146, 56 v° / Thielensis • (1012-23) kop. midden 12e • U B 43, 28 r° / Thielensis • 1139 • U SP / TIELE • (1002-24) • ed. Salmo, Deutsche Münzen Finnlands, p. 91 / ad portum Tylê • (1021-24) kop. 4e kwart 11e • Alpertus Mettensis, facs. Pijnacker Hordijk, 1 v° / Tielensis • (1021-24) kop. 4e kwart 11e • Alpertus Mettensis, facs. Pijnacker Hordijk, 4 v° / Tielensis • 1119 • U SP / Tielensis • 1122 • Ug 38 / Tiela • ± 1050 kop. eind 11e • mir. s. Trudonis, Ld 16974, 125 r° / Tielê (gen.) • 1056 kop. midden 12e • U B 43, 37 v° / Tilensis • 1100 • D SAA 3 / Thile • begin 12e • Sigeberti chron., Xr 18239-40, 45 r° / Thile • 1184 (lees 1174) • Ug 41 / Thile • 1223 • Aa D 100 / Thiele • 1104 • Tr J 1 / Tyele • 1136 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud. cont., Ys 4, 48 v° / Tyele • 1203 • Hg W 6 / Tyele • 1206 • U SJ 661 / Tyele • 1220 • Ug 43 / Thyle • 1184 (lees 1174) • Ug 41 / Tila • ± 1191, in de titel • Mwb LQ 324, 53 v° / Tyelensis • 1181 • H T 104 / Tile • (1196) • Hg V / Tylensis • (1180-1200)? • Po / Tyle • 1200 • Ud / Tyle • 1200 • Tr N 36, Tr O 14 en Tr T 88 / Tyle • 1220 • Ug 43 / Tyle • 1222 • Hg W 8 / Tyela • 1200 • U SM 1809 / Tyla • 1213 • L B 1007/287 GYS

Tiela • ± 1050 kop. eind 11e • mir. s. Trudonis, Ld 16974, 125 r°

Tiele • 1e kwart 13e • P L 9534, 148 v°

Tiele • 1000 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 54 r°

Tiele (gen.) • 1056 kop. midden 12e • U B 43, 37 v°

Tiele • 977 kop. ± 1190 • P L 10968, n° 10

Tiele • (919-31) kop. eind 11e • ed. DB, p. 330

Tiele • 1203 • Hg W 6

TIELE • (1002-24) • ed. Salmo, Deutsche Münzen Finnlands, p. 91

Tiele. Zie: Tiel.

Tielensis • (1021-24) kop. 4e kwart 11e • Alpertus Mettensis, facs. Pijnacker Hordijk, 4 v°

Tielensis • 1122 • Ug 38

Tielensis • 1119 • U SP

Tielervvaard (Tyelreweert). 161.

Tielerwaard 566.

Tielerwaard, 152 n.1), 2) en 3), 259 n.1), 2) en 3), 303 n.1), 482 n.2) en 3).

Tielerwaard (Tilrewerde, Tylrewerde). 179, 312.

Tielerwaard 289 n. 2).

Tielerwaard (facs.) (streek tussen Linge en Waal, genoemd naar Tiel)

TIELERWAARD (streek tussen Linge en Waal, genoemd naar Tiel) / Tylrewerde • (1202?) • Hg W 5 / Tylrewerde • 1225 • U B 416 GYS

Tielman, Telemannus, Tielemannus, c !i( genoot van Hildegonda 308°. de Campo 405.

Tielman, Thielemannus, Tilmannus, van Keulen, kanunnik van St.Marie te Utrecht 44, 58.Berner (Deventer) 256.de Campo 15.

Tiemo. Zie: Themo.

Tienhoven (Decem mansi), ten W. van Maarsseveen. 379::", 422.

Tienhoven UT. [ UT ] 1830-1957

Tienhoven ZH. [ ZH ] 1830-1986

Tienhoven (Decem mansi), ten W . van Maarsseveen. 379::", 422.
Tiesselijns-kerke (Tieeeleskcrke), in of bij de Biesbosch. 91.
T i l b u r g ( T h i l b u r c h ) . 156.
T i v o l i ( T i b u r ) , ten O . van Rome. 177.
Tongerloo, (Tungherlo, Tungerlo), in Zuidbrabant; Praemonstratenser klooster te. 384, 489. , keldermeester te. Zie : Petrus.
T h o r n , wereldlijk stift te; kapittel van. 312. , deken van. Z i e : Diederik. , abdis van. Z i e : Hildegond.
Tornacensis. Z i e : Doornik.Thosan. Z i e : Does.
T o u l (Tullensis), diocese van. 471.
Toulouse (Tolosani). 122, 123*. , graaf van. Z i e : Raymond.
Trans Renum. Z i e : Overrijn.
Trans Vecht. Z i e : Overdevecht.
Traiectum. Z i e : Utrecht, Maastricht.
Trechter-veen ( V e n u m Traiecti). Z i e : Utrecht.
Threle. Z i e : D r i e l .
Thremethe, Thriemethe. Z i e : Dremt.
Threnta. Z i e : Drente.
Trente (Tridentinus), bisschop van. 237.
Treverensis. Z i e : T r i e r .
T r i b u r d . Z i e : Drijber.
Tricht (Treiectum), ten W . van Geldermalsen. 64, 248.
Trichter-sluis(Trichtersluse). 248, 254, 255.
T r i e r (Treverensis, Treverorum), kanunnik ten D o m te. Z i e : Richwijn. , aartsdiakens van. Z i e : Albert, Diederik, Othuinus, A r n o u d . , diocese van. 170. , aartsbisdom van (ecclesia Treverensis). 12. ^artsbisschoppen van. Z i e : Hyllinus, A r n o u d , Johannes, Diederik.
Troyes (Trecensis), deken van. 293. , abt van St. Lupus te. 293.
Troncinium. Z i e : Drongen.
T r u y e n (St.) (S. T r u d o ) , Benedictijner klooster te. 447. , abt van. 192.
Trupe ( T r u p a ) , aan de W ü m n e ten N . O . van Breinen. 386.
Thuingelo. Z i e : Dwingeloo.
T u i l ( T i l l u m , T u l e ) , ten Z . van Schalkwijk. 65, 248, 484.Tullensis. Z i e : T o u l .
Thulre. Z i e : Duider.
Thuringen (Thuringia, D u r i n g i a ) , landgraaf van. 57, 165. Z i e : Hendrik.
Tusculum, ten Z . van R o m e ; bisschop van, legaat van den paus. 471.
Twente (Tuenta, Twenthe). 301, 302. , schout van. Z i e : Frederik.

Tiesselijnskerke (Tieeeleskcrke), in of bij de Biesbosch. 91.

Tietgerdemade. Hecm. 207. O. 1. 105 (± 1083). Bron: DBNL

Tietgerdemade. Hecm. 207. O. 1. 105 (± 1083). ? N. Holland. (DBNL)

Tietgerdemade. Hecm. 207. O. 1. 105 (± 1083). ? N. Holland.

Tietjerkstera-deel [ FR ] 1830-1989

Tiezelineskerk (Tiezelineskerka). 293.

Tiezelineskerka. Zie: Tiezelineskerk.

Tiezelineskerke" (facs.) (in de Dordtse Waard, verdronken in 1421)

TIEZELINESKERKE" (in de Dordtse Waard, verdronken in 1421) / Tiezelin[e]skerka • 1126 • U SP / Tiecelleskerke • 1216 • bulle, U SP 214 GYS

Tiezelin[e]skerka • 1126 • U SP

Tifanbecan W482

Tige, Gerard van 285.

Tigele • (1196) • Hg V

Tighelt [1279] Tiggelt NB

Tijman, Ere, kanunnik van St.Marie te Utrecht 527.Mouwerki(i)n, schepen van Utrecht 141, 145.Sloyer (Utrecht) 593.Vrenkin, burger van Utrecht, later schout 220, 221-224, 378, 381.

Tijnbomes. 202.

Tijum (facs.) [Winsum : Gr]

TIJUM [Winsum : Gr] / Tihem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r° GYS

Til-burch • 1222 • X B 24

Til-burch • 1192 • X E 10256/1

Til-burg (facs.) [Til-burg : Nb]

Til-burg • (1196) • Hg V

Til-burg • 1205 • Hg B 85

Til-burg • (eind 12e) • Av A 56

Tila • ± 1191, in de titel • Mwb LQ 324, 53 v°

Tilborg • 1157 • Tl 7

Tilborh • 1222 • Po

Tilburg (Tilliburgis). 14.

Tilburg (Thilburch). 156.

TILBURG [Tilburg : Nb] / Tilliburgis • 709 kop. 1191 • Go I 71, 34 r° / Tilborg • 1157 • Tl 7 / Tilburch • 1192 • X E 10256/1 / Tilburch • 1222 • X B 24 / Tilburg • (1196) • Hg V / Tilburg • (eind 12e) • Av A 56 / Tilburg • 1205 • Hg B 85 / Tylburg • 1205 • Hg B 85 / Thilborhc • 1214 • X E 4608/49 / Tilborh • 1222 • Po / Tilebort • 1224 • Po GYS

Tile • (1196) • Hg V

Tilebort • 1224 • Po

Tilensis • 1100 • D SAA 3

Tileriae villa , in pago Attoariorum , Thil 40 , 21 .

Tilius vicus , in pago Cenomannico , Tailleux 4 , 42 .

Tilleda (Tullida). 179.

Tilletus , fiscus regius , in pago Cameracensi 168 , 21 .

Tilliburgis [709] , Tilborg [1157] Til-burg NB

Tilliburgis • 709 kop. 1191 • Go I 71, 34 r°

Tilliburgis. Zie: Tilburg.

Tilligte, Tilgede, Tilget, onder Ootmarsum 205; Hendrik van 522.

Tillo, W i l l em van. Zie:' Willem.

Tillum. Zie: T u i l.

Timberlae W001, W117

Timnelar (Eminclar?), Everard van, maal- (man) van Hoogland 314; Lambekinus van, maal(man), van Hoogland 314.

tinais .

Tinallinge (facs.) [Baf-lo : Gr]

TINALLINGE [Baflo : Gr] / Ingaddingen heim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Ingaldinghem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v° / Ingaldingon • eind 11e • D W IX a 1 b, 22 v° GYS

Tinoch, hoorige. 459.

Tippenc-heim in pago Tockingen / Dipbing-heim Tibma bij Dokkum FR Kün W87 W95

Tippenc-heim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Tippenc-heim (villa) in pago Tockingen / Dipbing-heim Ego Wolfhelm trado ad scm Bon. in pago Tockingen in villa Tippenc-heim XX boum terram et in Tunenwrt X boum terram cum ariolis suis. Ik Wolfhelm schenk aan St. Bonifatius in de gouw Dokkum in het dorp Tibma grond voor 20 runderen en in Ternaard grond voor 10 runderen met bijbehorende perken. / Ego in dei nomine Sigerap de Fresia dono atque trado ad scm Bon. qui in fuldensi pausat monasterio decem boum terram in pago Tochingen in villa que dicitur dipbingheim. Ik in Godes naam Sigerap van Frisia geef en schenk aan St. Bonifatius die in het klooster van Fulda begraven is grond voor 10 runderen in de gouw Dokkum in het dorp genaamd Tibma.

Tippencheim, villa, in pago Tockingen; zie ook Dipbin-heim Tibma bij Dokkum !

Tiudingi • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r°

Tiudingi • eind 11e • D W IX a 1 b, 25 r°

Tiudingi W297, W434

Tiudingtiochi (villa) W195

Tiuli • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v°

Tiuli. Zie: T u i l.

Tiulon • 1031 kop. midden 12e • vita Meinwerci, Ka 123

Tius-hem W258

Tivoli (Tibur), ten O. van Rome. 177.

Tivoli, Tibura 429-430, 473.

Tizelinga (Thiecelinge), Dodo. Zie: Dodo; Sibodo. Zie : Sibodo; Wibrand. Zie: Wibrand.

Tjaarlingermeer Warmenhuizen 1616 40

Tjalleberd (Fr.) 296 n.6).

Tjum (facs.) [Franekera-deel : Fr]

TJUM [Franekeradeel : Fr] / Chzimingen • 1222 • Prüm, Kb 18/2087, 50 v° GYS

Tlex • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339-340

Tlex. Zie: Tessel.

To waegheberghe [1479] Wagenborgen Gr

Tochinge [8th century] , Dockinga [9th century] Dokkum Fr

Tochingen • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Tochingen (pagus), Walt-heim (villa) F515

Tochingen (pagus) / Tochkingen / Tockingen / Tokingen (pago) Ego in dei nomine Sigerap de Fresia dono atque trado ad scm Bon. qui in fuldensi pausat monasterio decem boum terram in pago Tochingen in villa que dicitur dipbingheim. Ik in Godes naam Sigerap van Frisia geef en schenk aan St. Bonifatius die in het klooster van Fulda begraven is grond voor 10 runderen in de gouw Dokkum in het dorp genaamd Tibma. / Ego wolfraban trado sco Bon. ad fuldense monasterium terram iuris mei in pago Tochingen in villa que dicitur waltheim, quinque boum terram cum omnibus possessionibus et familiis meis et prole eorum. Ik Wolfraban schenk aan St. Bonifatius van het klooster te Fulda de grond die rechtens van mij is in de gouw Dokkum in het dorp genaamd Waltheim, grond voor 5 runderen met al mijn bezittingen en inwoners en hun kinderen. / Ego in dei nomino Nohtleib pro remedio anime mee et Lutgarde uxoris mee tradidi sco Bon. in fuldensi monasterio in pago Tochkingen in villa Walt-heim terram XII boum et insuper quicquid proprietatis habui una cum domibus edificiis et mancipiis. Ik in Godes naam Nohtleib heb voor de redding van de ziel van mij en Lutgarde mijn vrouw geschonken aan St. Bonifatius in het klooster van Fulda in de gouw Dokkum in het dorp Walt-heim grond voor 12 runderen en bovendien al wat ik in bezit had, één […?] met huizen, gebouwen en horigen. / Ego Wolfhelm trado ad scm Bon. in pago Tockingen in villa Tippenc-heim XX boum terram et in Tunenwrt X boum terram cum ariolis suis. Ik Wolfhelm schenk aan St. Bonifatius in de gouw Dokkum in het dorp Tibma grond voor 20 runderen en in Ternaard grond voor 10 runderen met bijbehorende perken. / Ego Marcuart et uppo tradimus ad scm. Bon. bona nostra que habemus in pago Kilingo Huntari in villa Mer-heim terram VII boum et dimidiam partem terre unius. Similiter tradimus in pago Tokingen in villa Orlinguerba duorem boum terram et duas partes terre bovis unius ad censum statutum per singulos annos persolvendum ad monasterium sci Bon. in fulda. Ik Marcuart en Uppo, wij schenken aan St. Bonifatius onze goederen die we hebben in de gouw Kilingo Huntari in het dorp Marrum: grond voor 7 runderen en de helft van de grond voor één. Evenzo schenken we in de gouw Dokkum in het dorp Orlinguerba grond voor twee runderen en twee delen grond voor één rund, aan belasting het vastgestelde per enkel jaar te betalen aan het klooster van St. Bonifatius in Fulda.

Tochingen (pagus), Dipbing-heim (villa) F579

Tochingen / Tochkingen / Tockingen / Tokingen (pago) Dokkum FR Kün W15 W80 W87 W95 W128

Tochingen F625

Tochingen, pago; Tochkingen, pago; Tockingen, pago; Tokingen, pago Dokkum

Tochkingen (pagus), Walt-heim (villa) F612

Tockingen (pagus), Tippenc-heim (villa) F571

Toeghe, opten, [1448] Teuge Gld

Toerne, de Turri, Rembert van den, burgman in Nienborg 205.

Tofinum , Tophinum villa , in pago Arduennensi 98 , 3 . 7 . 27 .

Toitelart, Toutelart.Zie: Teutelaert.

Tokingen (pagus), Orlinguerba (villa) F565

Tol, Johan, landbouwer te Themaat 477.

Tolen (facs.) [Tolen : Zl]

TOLEN [Tolen : Zl] GYS

Toliniacum villa , in pago Arvernico 133 , 27 .

Tollebeek [1364] Near Kuinre Fl

Tollensteghe.Zie: Utrecht, Tolsteeg.

Tolles-heim [944] Fr Tolzum [hamlet near Tzum, mun. of Franekeradeel] Fr

Tolles-heim F639

Tolles-heim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Tolloysen, voormalig ambacht in de Grote Waard 498-499.

Tolnara, Lamminus, schepen van Sysseele 234.

Tolnare, Herman 128.

Tolomeus, monnik van St. Truyen. 457.

Tolre, Dolre [1178] Dulder [?] [also see:Thuleri en Huleri] Ov

Tolseinde op Zuidbeveland, kerk van 352.

Tolsum (facs.) [Franekera-deel : Fr]

TOLSUM [Franekeradeel : Fr] / Tollesheim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Ton Utgange, huis in Welsum 202.

Tonard, Volckerus van. Zie: Volckerus.

Tonden (facs.) [Brummen : Gl]

Tonden (Tunden). 202.

TONDEN [Brummen : Gl] / Tunden • 1059 vals 12e • Zu K GYS

Tonge [1438] Nieuwe Tonge ZH

Tongelre [ NB ] 1830-1920

Tongeren, scholaster van 377.

Tongeren (Tongoron, Tuncgurum), bij Raalte. 121, 122. (Tungris), bisdom. 35.

Tongeren, Tungeren, onder Epe 293.

Tongerloo, Tongerloe, Praemonstratenser abdij in de provincie Antwerpen, abt en prior van 51, 167.

Tongerloo, abt en convent van 551- 553.

Tongerloo, Tungerlo, Tongherlo, Premonstratenser abdij in de provincie Antwerpen, abt en convent van 78—80, 82—83, 91—94, 96—97, 110—111, 120, 384, 386, 510—511.

Tongerloo, (Tungherlo, Tungerlo), in Zuidbrabant; Praemonstratenser klooster te. 384, 489; keldermeester te. Zie : Petrus.

Tongoron. Zie: Tongeren.

Tonsberg, Tunsberg, Tunsbergensis, Noorw; 159.

Toren (deTurri), Tome, Nicolaas van de, ridder 8, 180, 373-374, 544.

Toren.Zie: Doorn.

Torenwerd (facs.) [Middelstum : Gr]

TORENWERD [Middelstum : Gr] / Thornuurğ • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v° GYS

Torn (facs.) [Torn : Lb]

TORN [Torn : Lb] / Tornensis • 1007 • ed. DB, p. 373 / Turnis • 1102 • R T / Turne • 1155 kop. 13e • I Lc n° 45 / Thoronensis • 1172 • R T GYS

Tornacensis ecclesia S . Mariae 131 , 10 . 15 . 23 .

Tornacensis, Tornacum.Zie: Doornik.

Tornacensis. Zie: Doornik.

Tornacum • eind 11e • Atrecht, Ab 902, 1 r°

Tornacum, Tornacensis. Zie: Doornik.

Tornacus fiscus , Tournay 131 , 6 . 11 . 19 .

Tornas. 126.

Tornensi, monasterio [1007] , Torna [1012] Thorn [named after an abbey called 'Torna', founded at the end of the 10th century] L

Tornensis • 1007 • ed. DB, p. 373

Tornotrensis pagus , in dioecesi Lingonensi , le Tonne rois 113 , 25 .

torp, z. thorp.

torp, z. thorp. Bron: DBNL

torp, z. thorp. (DBNL)

Torrens Comitum.Zie: Riete.

Tortiboli, Turtibulensis, bisschop van 546.

Tortofonte, mr.Gerard van, kanunnik te

Tossem, Hendrik van. Zie: Hendrik.

Tosto, Ja. de. Zie: Jacob.

Toul (Tullensis), diocese van. 471.

Toul, Tullensis, bisdom 247-249,, bisschop van 247-249; zetel van 247.

Toul, Tulleniensis, Tullensis, bisdom 500; bisschop van 546.

Toulouse (Tolosani). 122, 123; graaf van. Zie: Raymond.

Tours, Turonensis, Tornoyse, geld van 137, 274, 257, 348, 404, 406-408, 432, 441, 461-462, 469, 475, 490, 492.

Tours, Turonensis, geld van 17, 21-22.

Toutelart, Herman, schepen van Utrecht 460, 464, 539, 549, 563, 575, 593, 595.

Traciacus villa , in territorio Autissiodorensi , Tracy122 , 1 .

Traiectense monasterium , in castro situm 99 , 1 . 15 . 17 . Dipl . Karoli , maioris domus , n . 11 .

Traiectensis, Traiectum, Traiectum Inferius.Zie: Utrecht.

Traiectensis • passim

Traiectensis • 980 • ed. DB, p. 238

Traiectensis • 1076 • ed. DB, p. 341

Traiectensis • passim

Traiectensis • 874 • D Es 1

Traiectensis Utrecht UT E14

Traiectensis ecclesia , Kirche zu Mastricht 95 , 33 ; 97 , 3 ; 100 , 24 . Diplomata : Pippini et Plectrudis n . 6 ; – Karoli , maioris domus , n . 8 . 12 .

Traiectensis • (1019-30) • ed. DB, p. 247

Traiecto • 945 • Kb 1 A 12

Traiecto • passim

Traiecto (abl.) • 1094 • ed. DB, p. 344

Traiecto • 1079 • I M 1

Traiecto (abl.) • ± 300, kopieën 7e en 8e • itin. Ant., 369

Traiecto (abl.) • passim

Traiecto (abl.) • 1005 • Tr L 15

Traiecto (abl.) • ± 300 kopie 10e • itin. Ant., 369

Traiecto • 1062 vals eind 11e • ed. DB, p. 384

Traiecto • ± 966 • Kb 1 A 18

Traiectum, Traiectum Inferius.Zie: Utrecht; Traiectum Superius.Zie: Maastricht.

Traiectum ulterius • 1145 • X M

Traiectum castrum ad Mosam , Mastricht 29 , 22 ; 99 , 1 . 4 . 9 .

Traiectum • 980 • ed. DB, p. 237

Traiectum • 723 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 305

Traiectum. Zie: Utrecht.

Traiectum. Zie: Utrecht, Maastricht.

Traiectum. Zie: Utrecht.

trans Blide • 1164 kop. 12e • G LT 104 v°

trans Blide • 1172 kop. 12e • G LT 4 r°

Trans Renum. Zie: Overrijn.

Trans Vecht. Zie: Overdevecht.

Transberictus. Zie: Trasebert.

Transmonte villa , in pago Lemovicino 133 , 40 .

Trapperose, Arnold, dienstman 283.

Trasebert (Transberictus, Trasebertus, Trasebrictus). 5, 6, 9.

Trasebrictus. Zie:«Trasebert.

Treberi , cfr . Treviri .

Treberum. Zie-; Trier.

Trecassinensis cella in insula Germano , Moutier la Celle . Dipl . Chlothacharii III . n . 33 .

Trecassium civitas , Troyes 32 , 6 .

Trech • (755-68) kop. 9e • vita s. Bonifatii, ed. Levison, p. 17, 47, 52

Trecht • (755-68) kop. 9e • vita s. Bonifatii, ed. Levison, p. 17, 47, 52

Trechterveen 448.

Trechterveen (Venum Traiecti). Zie: Utrecht.

TRECTO • 7e-8e e. • ed. Prou, Monn. mérov., 1175-1191, 1X

Tredenge [1400] Tirns Fr

Trega • begin 8e kop. 13e • Rav. Anon., IV 26

Tregiae villa , in pago Attoariorum , Trèges 40 , 21 ,

Trehct • (755-68) kop. 9e • vita s. Bonifatii, ed. Levison, p. 17, 47, 52

Treht • 953 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 336

Treht • 949 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 334

Treiecta • 889 • Kb 1 A 5

Treiectensis • 1e kwart 8e kopie 2e helft 9e • vita s. Amandi, Gu 224, 14 r°

Treiectensis • 1e kwart 8e kopie 10e • vita s. Amandi, Xr 14650-59, 95 r°

Treiectensis • 898 • Kb 1 A 8

Treiectensis • 1e kwart 8e kopie 10e • vita s. Amandi, Ca 865, 132 r°

Treiectensis • 634 kop. 10e • Kb 1 A 1

Treiecti (gen.) • 1148 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 r°

Treiecti (gen.) • 1166 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 v°

Treiecti (gen.) • 845 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 320

Treiecti. Zie : T r i c h t.

Treiectinse • ± 718 kop. 8e • vita s. Landiberti, P L 12598, 51 r°

Treiectinsem [575] , Traiectensis [634] , Mastreit [1151] Maastricht L

Treiectum • ± 825 kopie 10e • vita s. Hucberti, Hb 71 H 66, 77 r°

Treiectum • ± 825 kopie 2e helft 9e • vita s. Hucberti, P L 5609, 17 v° en 25 v°

Treiectum • ± 825 kopie 10e • vita s. Hucberti, Xr 14650-59, 106 r° en 110 r°

Tremele • 1222, bron 893 • Kb 18/2087, 43 r°

Tremele Dreumel

Tremele [893] Dreumel Gld

Tremethe • 1161 • bulle, Tr Q 4

Tremethe • 1148 kop. ± 1222 • bulle, Go I 71, 110 r°

Tremethe • 1069 kop. 12e • bulle, Tr M 5 c

Tremoldum villa , in pago Attoariorum , Trimolois 40 , 28 .

Tremonia. Zie: Dortmund.

Trenscoten • 1085 vals 12e • U SJ 948

Trenscoten. 221.

Trenscoten" (facs.) (onb. ± Achttienhoven : Ut)

TRENSCOTEN" (onb. ± Achttienhoven : Ut) / Trenscoten • 1085 vals 12e • U SJ 948 GYS

Trente, Tridentinus, bisschop van 546.

Trente (Tridentinus), bisschop van. 237.

Trente. Zie: Drente.

Tresmonte , Tresmentes villa , in pago Senonico , Tremont , Yonne 116 , 1 ; 133 , 6 .

Tret • 975 kop. midden 12e • U B 43, 21 r° v°

Treth • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 v°

Treuerice Trier Duits-land E5

Trevarium colonia , in pago Attoariorum 43 , 18 .

Treverensis. Zie: Trier.

Treverensis.Zie: Trier.

Treveri , Treberi , Treveris civitas , Treverica urbs , Treverensis civitas , Trier 136 , 8 ; 151 , 25 ; 170 , 23 ; 172 , 26 ; 173 , 40 ; 174 , 50 ; 176 , 43 ; 177 , 5 . 33 .

Treverica ecclesia S . Petri 151 , 11 ; 178 , 2 . Diplomata : Dagobercti I . spur . n . 18 . 19 . 20 . 32 ; – Sigiberti II . spur . n . 54 .

Treverica vallis 169 , 53 ; 170 , 13 .

Treverica urbs. Zie: Trier.

Treverum. Zie: Trier.

Treviror um suburbium. Zie: Trier.

Tri-lant F526, F607 ; Tri-lant onbekend Frisia Kün W22 W123

Tri-lant • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Tri-lant Folcrih de fresia trad. sco Bon. quicquid proprietatis habuit, hoc est in Muôre XX virgas de terra arabili, et in kin-heim Tri-lant et finfluzu et in sibinfurte pascua XIII boum, et in tunfurte equalem portionem fratris mei Reginmuntes in terris, silvis, campis, pascuis, aquis, domibus, edificiis, mancipiis XII et eorum filiis. Folcrih van Frisia heeft aan St. Bonifatius geschonken al wat hij in bezit had, dat is in Muôre 20 roeden landbouwgrond, en in Kin-heim Tri-lant en Finfluzu en in Sibinfurte een wei-land voor 13 runderen, en in Ternaard eenzelfde deel van mijn broer Reginmunt aan landerijen, bossen, velden, grasland, wateren, huizen, gebouwen, 12 horigen en hun zonen. / Ego Folcrih trado sco Bon. quicquid in locis istis hereditatis vel proprietatis habeo, id est: in Mure XX virgas de terra arabili, et in Kin-heim et Tri-lant et Finfluze et in Sibenuurde pascua XIII boum, et in Tumfurte equalem portionem partis prioris id est in terris, silvis, pratis, aquis, domibus, edificiis, mancipiis. Ik Folcrih schenk aan St. Bonifatius al wat ik in deze plaatsen aan erfgoed of bezit heb, te weten: in Mure 20 roeden landbouwgrond, en in Kin-heim en Tri-lant en Finfluze en in Sibenuurde een wei-land voor 13 runderen, en in Ternaard eenzelfde deel als in het voorgaande dat is aan landerijen, bossen, weiden, wateren, huizen, gebouwen, horigen.

Tribur (Triburia). 169, 170, 171.

Triburd [1217] Drijber Dr

Triburd. Zie: Drijber.

Triburia. Zie: Tribur.

Tribus Laribus W465

Tricastrinus episcopatus in Provincia , Trois Châteaux en Dauphiné 180 , 4 .

Tricenus pons , ante portas Parisienses 143 , 15 .

Tricht (Treiectum), ten W. van Geldermalsen. 64, 248.

Tricht (Treiecti, Triiecti). 301, 358, 359, 408.

Tricht, Trecht, aan de Linge 7.

Tricht [ca. 1250-1260] Drecht, Trecht (Luik, Utrecht, Dordrecht, enz.) Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Tricht (facs.) [Buurmalsen : Gl]

TRICHT [Buurmalsen : Gl] / Treth • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 v° / Triiecti (gen.) • 1129 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 r° / Treiecti (gen.) • 1148 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 r° / Treiecti (gen.) • 1166 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 v° GYS

Trichte [ca. 1250-1260] Drecht, Trecht (Luik, Utrecht, Dordrecht, enz.) Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Trichten [ca. 1250-1260] [U]trecht Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Trichterhoeve 298.

Trichtersluis, Trichterslusen, in de Linge 184.

Trichtersluis (Trichtersluse). 248, 254, 255.

Tridentinus.Zie: Trente.

TRIECTO • 7e-8e e. • ed. Prou, Monn. mérov., 1175-1191, 10X

TRIECTV • 7e-8e e. • ed. Prou, Monn. mérov., 1175-1191, 3X

Triendum. Zie: Drie.

Trier, Treverensis 546; bisdom 2, 14, 98, 495, 546, 562; deken ten Dom te 12; abt van St.Maximinus nabij 8-9.

Trier, civitas Trevirensis 451—452; bisdom 124, 200, 263, 370, 429, 459; deken van 72, 204; officiaal van 451—452.

Trier, Treverensis, kanunnik te 488, 499, 506.

Trier (Treberum, Treverica urbs, Treverum, T r e v i r o r um suburbium). 4, 5, 9, 22, 258.

Trier (Treverensis, Treverorum), kanunnik ten Dom te. Zie: Richwijn; aartsdiakens van. Zie: Albert, Diederik, Othuinus, Arnoud; diocese van. 170; aartsbisdom van (ecclesia Treverensis). 12. —^artsbisschoppen van. Zie: Hyllinus, Arnoud, Johannes, Diederik.

Triese, mr.Rogier van, kanunnik van Doornik 270.

Triest, Boudewijn van. Zie: Boudewijn; Gozewijn van. Zie: Gozewijn.

Trifels (Triuels). 427.

Trigasinus pagus. Zie: Troyes.

Trihele. Zie: Driel.

TRIIECT • (768-781) • ed. Prou, Monn. carol., 87

Triiecti (gen.) • 1129 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 r°

Triiecti. Zie: Tricht.

Triiectum • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • vita s. Liudgeri, Le W 3 v° 5 v°

TRIIETO • (869-875) • ed. Prou, Monn. carol., 88-89

TRIIETTO • (869-875) • ed. Prou, Monn. carol., 88-89

Trilant; Tro-lant Onbekend

Trilant" (facs.) (onb. ± Westdongera-deel : Fr)

TRILANT" (onb. ± Westdongeradeel : Fr) / Trilant • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Trintvelt.Zie: Rintvelt.

Tripodaen, Dirk, vicaris van de H.Kruiskapel te Utrecht 404.

Tritidi, villa Drütte, Duits-land

Tritidi (villa) Ego Marquart et uxor mea Engilburc donamus ad scm Bon. in villa Folcmareshusen et in villa Tritidi et in villa Lutringespringen et in pago Lieron quicquid ibi habui in terris, campis, pratis, silvis, aquis, domibus, edificiis, mancipiis. Ik Marquart en mijn vrouw Engilburc, wij geven aan St. Bonifatius in het dorp Folcmareshusen en in het dorp Drütte en in het dorp Lüchtringen en in de gouw Leer al wat ik daar had aan landerijen, velden, weiden, bossen, wateren, huizen, gebouwen, horigen. / Ego marcuart et uxor mea engil-burch trad. sco Bon. in fuldensi monasterio in villa folcmareshusen et in villa Tritidi et in villa Lutringespringen et in pago Lieren quicquid proprietatis habui in agris, pratis, domibus, silvis, familiis et prolibus earum. Ik Marcuart en mijn vrouw Engilburch, wij schenken aan St. Bonifatius in het klooster van Fulda in het dorp Folcmareshusen en in het dorp Drütte en in het dorp Lüchtringen en in de gouw Leer al wat ik in bezit had aan akkers, weiden, huizen, bossen, inwoners en hun kinderen.

Tritidi (villa) F530, F611 ; Tritidi Drütte Duits-land OL W26 W127

Trittenheym Trittenheim

Triuels. Zie: Trifels.

Trizac villa , in pago Senonico 118 , 35 .

Troelen van Boventdorp, Jan van 498.

Trohse (Trosa), bij Maagdenburg. 117.

Troibant, mr. Nicolaas. Zie: Nicolaas.

Troibant, Hendrik. Zie: Hendrik.

Tronchiennes, abdij. 387.

Troncinium. Zie: Drongen.

Trosa. Zie: Trohse.

Trotmenni. Zie: Dortmund.

Troveis.Zie Dirk.

Troyes (Trecensis), deken van. 293; abt van St. Lupus te. 293.

Troyes (Trigasinus pagus), gouw. 48.

Trudonis. Zie: Truyen.

Truhtene [1167] Druten Gld

Truhtene • (1167-74) • D Bb 4

Truiden, St; abt van 259.

Truiden, St; Trudo, prov. Limburg (België), abt van 4, 61—63, 66°, 109, 190, 361, 380—381.

Trumele • 1117 • D Z 2

Trupe (Trupa), aan de Wümne ten N. O. van Breinen. 386.

Truyen (St.) (S. Trudo), Benedictijner klooster te. 447; abt van. 192.

Truyen, St. (S. Trudonis monasterium), abdij. 307, 308, 377, 451, 455,457.

Tryendum. Zie: Drie.

Tsherenheinricskynderkerc [1396] 's Heer Hendrikskinderen Zl

Tubbergen, onder Ootmarsum 316.

Tuberghe, Tubberg [na 1334] Tubbergen [named after farm 'to den Berge' from 1334] Ov

Tubindic • 1025 kop. midden 11e • G LT 89 r°

Tubindic" (facs.) (-dijk tussen de Oost-burg en Aardenburg)

TUBINDIC" (dijk tussen de Oostburg en Aardenburg) / Tubindic • 1025 kop. midden 11e • G LT 89 r° / Tubinis dic • 1038 • ed. DB, p. 197 GYS

Tubinis dic • 1038 • ed. DB, p. 197

Tuchterde [1207] Groot Dochteren Gld

Tuck [1848] Tuk Ov

Tuckebreydel, Dirk 232.

Tuckynch, huis bij Groenlo 566.

Tudderen Drostambt [ LB ] 1830-1963

Tueanti, Norht. Zie: Twente, Noord.

Tuec-lo • midden 12e • D W II a 1, 29 r°

Tuegloe [end 10th century] Twekke-lo Ov

Tuegloe. Zie: Twekkeloo.

Tuenta • 1119 • U SP

Tuenta • 1131 • U SP

Tuenta • 1138 of kort daarop • Hm 10 B 17, 2 r°

Tuenta. Zie: Twente.

Tuente • 1049 kop. midden 12e • U B 43, 32 r°

Tuente • (1027-54) kop. midden 12e • U B 43, 32 v°

Tuente. Zie: Twente.

Tuffiacum , cfr . Thusphiacum .

Tuicensis. Zie: Deutz.

Tuiciense castellum. Zie : Deutz.

Tuil, Tulle, ten Z. van Schalkwijk 202°; Hugo van, ridder 423.

Tuil, Tule, voorm.buurschap onder Doorn 134.

Tuil (Duilon, Thüle, Thuli, T i u l i, Tulen, Tulon), in de Tulerwaard. 77, 126, 142, 177, 298, 354, 455-

Tuil (Thillum, T y l l e, Tillum). 323, 341, 372, 408; Beneden ( T i l l um Inferius). 358, 359.

Tuil (Tillum, Tule), ten Z. van Schalkwijk. 65, 248, 484.

Tuil (facs.) [Doorn : Ut]

Tuil (facs.) [Haaften : Gl]

TUIL [Doorn : Ut] / Tiuli • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v° GYS

TUIL [Haaften : Gl] / Tiulon • 1031 kop. midden 12e • vita Meinwerci, Ka 123 GYS

Tuinster wierden (facs.) [Leens : Gr]

TUINSTER WIERDEN [Leens : Gr] / Tiudingi • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r° / Tiudingi • eind 11e • D W IX a 1 b, 25 r° GYS

Tuitium.Zie: Deutz.

Tuko, kameraar van koning Abel van Denemarken 41.

Tulehem. Zie: Dahlum.

Tulen. Zie: T u i l.

Tulethe • midden 12e • D W RH9, 61 v°

Tulethe" (facs.) (onb. in de Veluwe)

TULETHE" (onb. in de Veluwe) / Tùlethe • midden 12e • D W RH9, 61 v° GYS

Tulion W273

Tulion • 11e • D W IX a 1 b, 7 v°

Tulion • 11e • D W IX a 1 b, 7 v° GYS

Tull en 't Waal [ UT ] 1830-1962

Tulle, Willem, diaken 345.

Tulle, Willem, kanunnik en provisor van een der Utrechtse kerken 478.

Tullensis, Tulleniensis.Zie: Toul.

Tullensis. Zie: Toul.

Tullensis.Zie: Toul.

Tullida. Zie: Tilleda.

Tulon. Zie: T u i l.

Tulpiacensis pagus. Zie: Zülpich.

Tulpiacensis pagus , Gau von Zülpich 175 , 27 .

Tulpiacum castrum. Zie : Zülpich.

Tumet" (facs.) (onb. bij Seroos-kerke (Walcheren))

TUMET" (onb. bij Serooskerke (Walcheren)) / aqua quê dicitur Tv+omet • (1178-1200) • Md 3 GYS

Tumfurte / Tundwerde / Tunenwrt / Tunfurte / Tununfurt / Tunuwerde / Tunwerde Ternaard bij Dokkum FR Kün W21 W22 W60 W70 W87 W122 W123

Tumfurte / Tundwerde / Tunenwrt / Tunfurte / Tununfurt / Tunuwerde / Tunwerde Ego Folcrih trado sco Bon. quicquid in locis istis hereditatis vel proprietatis habeo, id est: in Mure XX virgas de terra arabili, et in Kin-heim et Tri-lant et Finfluze et in Sibenuurde pascua XIII boum, et in Tumfurte equalem portionem partis prioris id est in terris, silvis, pratis, aquis, domibus, edificiis, mancipiis. Ik Folcrih schenk aan St. Bonifatius al wat ik in deze plaatsen aan erfgoed of bezit heb, te weten: in Mure 20 roeden landbouwgrond, en in Kin-heim en Tri-lant en Finfluze en in Sibenuurde een wei-land voor 13 runderen, en in Ternaard eenzelfde deel als in het voorgaande dat is aan landerijen, bossen, weiden, wateren, huizen, gebouwen, horigen. / Folcrih de fresia trad. sco Bon. quicquid proprietatis habuit, hoc est in Muôre XX virgas de terra arabili, et in kin-heim Tri-lant et finfluzu et in sibinfurte pascua XIII boum, et in tunfurte equalem portionem fratris mei Reginmuntes in terris, silvis, campis, pascuis, aquis, domibus, edificiis, mancipiis XII et eorum filiis. Folcrih van Frisia heeft aan St. Bonifatius geschonken al wat hij in bezit had, dat is in Muôre 20 roeden landbouwgrond, en in Kin-heim Tri-lant en Finfluzu en in Sibinfurte een wei-land voor 13 runderen, en in Ternaard eenzelfde deel van mijn broer Reginmunt aan landerijen, bossen, velden, grasland, wateren, huizen, gebouwen, 12 horigen en hun zonen. / Ego Folcrip trad. sco Bon. in Sibunfurte et in Tundwerde tam terris quam silvis, pratis, pascuis, domibus, edificiis, mancipiis quicquid proprietatis habui in hereditate. Ik Folcrip schenk aan St. Bonifatius in Sibunfurte en in Ternaard zowel landerijen als bossen, weiden, grasland, huizen, gebouwen, horigen, al wat ik in bezit had aan erfgoed. / Ego Wolfhelm trado ad scm Bon. in pago Tockingen in villa Tippenc-heim XX boum terram et in Tunenwrt X boum terram cum ariolis suis. Ik Wolfhelm schenk aan St. Bonifatius in de gouw Dokkum in het dorp Tibma grond voor 20 runderen en in Ternaard grond voor 10 runderen met bijbehorende perken. / Reginhart de fresia trad. sco Bon. bona sua in Colle-heim XVI boum terram. In tununfurt trium boum terram. In Lanfurt unius bouis terram. In Wacheringe unius. In feterwrde unius. In amblum unius. Reginhart van Frisia heeft aan St. Bonifatius geschonken zijn goederen in Kollum, voor 16 runderen grond. In Ternaard voor drie runderen grond. In Laard voor één rund grond. In Waaksens voor één. In Ferwerd voor één. Op Ame-land voor één. / Ego Reginmunt dono ad scm Bon. in fuldensi monasterio in pago Ostrahe in his V villis, id est: in Sibinwerde, in fatruwerde, in bintheim, in insula que dicitur Ambla et in villa Tunuwerde, quicquid proprietatis habeo, in terris, silvis, campis, aquis, domibus, edificiis. Similiter autem et in villa que dicitur Longonmor, unum servum nomine Teti-lo cum uxore et filiis cum sua huba, et cum omni possessione sua. Ik Reginmunt geef aan St. Bonifatius in het klooster van Fulda in de gouw Oostergo in deze 5 dorpen, te weten: in Sibinwerde, in Ferwerd, in Bintheim, op het ei-land genaamd Ame-land en in het dorp Ternaard, al wat ik in bezit heb, aan landerijen, bossen, velden, wateren, huizen, gebouwen. Evenzo, maar in het dorp genaamd Longonmor, één slaaf genaamd Teti-lo met vrouw en zonen met zijn hoeve, en met al zijn bezit / Ego Reginmunt de fresia dono sco Bon. in fuldensi monasterio bona mea que sita sunt in insula que dicitur Ambla et in villa Tunwerde quicquid proprietatis habui id est in terris, campis, pascuis, pratis, silvis, aquis, domibus, edificiis, mancipiis. Ik Reginmunt van Frisia geef St. Bonifatius in het klooster van Fulda mijn goederen die gelegen zijn op het ei-land genaamd Ame-land en in het dorp Ternaard al wat ik in bezit had, dit is aan landerijen, velden, grasland, weiden, bossen, wateren, huizen, gebouwen, horigen.

Tumfurte • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Tumfurte F526

Tumfurte; Tundwerde; Tunenwrt, in pago Tockingen; Tunfurte; Tununfurt; Tunuwerde, in pago Ostrahe; Tunwerde, villa Ternaard bij Dokkum !

Tumone. 28.

Tuncgurum. Zie: Tongeren.

Tuncgurun [956] , Tongoron [960] Tongeren Ov

Tunden [1059] Tonden Gld

Tunden • 1059 vals 12e • Zu K

Tunden. Zie: Tonden.

Tundwerde • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Tundwerde F554

Tunecdorf villa , in Thuringia 198 , 15 .

Tunen, Johannes van, ridder 327.

Tunenvurt F571, Tununfurt F543

Tunenwrt • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Tunfurte • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Tunger-lo [1294] Tungelroy L

Tungeren.Zie: Tongeren.

Tungris. Zie: Tongeren.

Tunninium villa , in pago Noviomensi ? 36 , 16 .

Tununfurt • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Tunuwerde [ probably 819] Ternaard Fr

Tunuwerde (villa) F524, Tunwerde (villa) F606

Tunuwerde • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Tunwerde • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Turellae vadum , in pago Wastinensi 119 , 51 ; 120 , 5 .

turico , Mosac 159 , 36 ; 181 , 1 .

Turingia. Zie: Thüringen.

Turingus. Zie: Thuringus.

Turkeije [1678] Turkeije Zl

Turne • 1155 kop. 13e • I Lc n° 45

Turnis • 1102 • R T

Türnoutervoerde. 161.

Turonensis pagus , la Touraine 145 , 24 ; 167 , 42 .

Turonensis sedes , Turones , Tours 126 , 21 ; 128 , 43 .

Turpiacus villa , in pago Senonico , in provincia Ar vernensi , Tribiac 133 , 23 .

Turre buurt aan de Turweg bij Cothen UT M&B 8 13

Turre buurt aan de Turweg bij Cothen UT M&B U8 U13

Turre, buurt aan den Turweg bij Cothen. 43.

Turri, Nicolaas de, kastelein van den graaf van Bentheim 117.

Turri, Diederik van. Zie: Diederik.

Turtibolensis.Zie: Tortiboli.

Tuschinc, huis onder Ootmarsum 316.

Tusculum, Tusculanus, bisschop van 195, 303.

Tusculum, Tusculanus, bisschop van 488, 499-500, 506.

Tusculum, ten Z. van Rome; bisschop van, legaat van den paus. 471.

Tusiaco. 79.

Tusonis , Thunsonis vallis monasterium SS . Dionysii et Marcelli , in pago Camiliacensi , Tussonval 61 , 39 ; 62 , 37 ; 63 , 6 .

Tutelstete villa , in Thuringia , Duderstadt ? 198 , 15 .

Tuten, Steven van. Zie: Steven

Tutinchorne.Zie: Harenkerspel.

Tuur (facs.) [Houten : Ut]

TUUR [Houten : Ut] / in Turre • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 / de Turri • 1185 • U SJ 820 GYS

Tuwente. Zie: Twente.

Tventa. Zie: Twente.

Tvmet. 439.

Tvvuinglo. Zie: Dwingelo.

Twckkeloo (Tuegloe), bij Enschede. 104.

Twekke-lo (facs.) [Enschede : Ov]

Twekkelo, Tveclo, onder Enschede 541.

TWEKKELO [Enschede : Ov] / in Tuegloe • 10e • D W IX a 1 a, 38 v° / Tueclo • midden 12e • D W II a 1, 29 r° GYS

Twen-lo [1344] Twel-lo Gld

Twenta. Zie: Twente.

Twente (Tuenta, Tuente, Tuwente, Tventa, Twenta, Twenthia, Twinta). 94, 174, 175, 176, 190, 191, 267, 270, 309, 362. Noord (Norht Tueanti, Northtuianti). 49, 50.

Twente, Thwentia, Tventa, 33, 394, 455 n.1), 620.

Twente, Thventia, Thwentia, Tvente,

Twente (Tuenta, Twenthe). 301, 302; schout van. Zie: Frederik.

Twente, Dvinthia, Dvintia 11; schout van 134, 203—204.

Twente, Godschalk graaf van. Zie: Godschalk.

Twente (facs.) (oostelijk deel van Overijsel)

TWENTE (oostelijk deel van Overijsel) / CIVES TVIHANTI • (222-235) • ed. Byvanck, Exc. II 1286, 1287 / Tuente • 1049 kop. midden 12e • U B 43, 32 r° / Tuente • (1027-54) kop. midden 12e • U B 43, 32 v° / Tuenta • 1119 • U SP / Tuenta • 1131 • U SP / Tuenta • 1138 of kort daarop • Hm 10 B 17, 2 r° GYS

Twenthia. Zie: Twente.

Twentorum provincia 17, 517, 566; schout van 260, 521.

Twentse weg 153 n.1).

Twinge-lo [1181] Dwingeloo Dr

Twinge-lo • 1181 kop. begin 15e • As D 10 v°

Twingelo. Zie: Dwingeloo.

Twinta. Zie: Twente.

Twisca [1245] Twisk NH

Twisk [ NH ] 1830-1979

Twislum [1240] Twijzel Fr

Tyanlaberde [1315] Tjalleberd Fr

Tyberius 405.

Tyberius van Sleeuwijk 15.

Tybernium , cfr . Tibernium .

Tydeconc 210.de Vriese(Freso), kanunnik van Oudmunster te Utrecht 493.Wenke, 497.

Tydeconc, Tiedeman 210.

Tyela • 1200 • U SM 1809

Tyele • 1203 • Hg W 6

Tyele • 1220 • Ug 43

Tyele • 1136 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud. cont., Ys 4, 48 v°

Tyele • 1206 • U SJ 661

Tyele. Zie: Tiel.

Tyelensis • 1181 • H T 104

Tyelle (pagus) in Regione Fresonum F580

Tyelle, pago Texel, Noord-Hol-land

Tyelreweert. Zie: Tielerwaard.

Tyendhere Gijsbert, ingezetene van Beusichem 109.

Tyesle (pagus), Langenmose (villa) F578

Tyesle (pagus), Kynloren (villa) F578

Tyesle (pagus), Breten-heim (villa) F578

Tyesle (pagus) / Tyelle (pago) Ego in dei nomine Ratolt de fresia trado deo et sco Bon. quicquid mihi meitpri pater meus iuste et legaliter cum ceteris bonis in hereditatem contradidit in pago Tyesle in villis quarem sunt Langenmore, Witmuntheim, Kynlosen, Breten-heim et in Thyeslemore. Similiter quippe trado quicquid ex paterna hereditate visus fui habere et possidere in villa que dicitur Lantohi totum et integrum et mancipia numero XVIII. Ik in Godes naam Ratolt van Frisia schenk aan God en St. Bonifatius al wat mijn vader mij juist en rechtmatig met overige goederen als erfgoed heeft overgedragen in de gouw Texel in de dorpen die daar zijn Langenmore, Witmuntheim, Kynlosen, Breten-heim en in Thyeslemore. Evenzo immers schenk ik alles uit mijn vaders erfgoed dat ik officieel had en bezat in het dorp genaamd Landei, geheel en ongeschonden, en een aantal van 18 horigen. / Ego brunihilt cognomento Tettla de regione frosonum tradidi sco Bon. ad fuldense monasterium in pago Tyelle quartam partem paterne proprietatis totum et integrum trado deo et sco martyri Bon. traditumque in perpetuum esse volo, terram, silvam, agres, domos et familias in his septem villis hoc est in Lanthoy et in Langenmore sive in Ostmore et in bretenmore et in witmunt-heim et in Tyeslemore et in kintloson et in gankchala. Ik Brunihilt bekend als Tettla uit het gebied der Friezen heb aan St. Bonifatius van het klooster te Fulda geschonken in de gouw Texel een vierde deel van mijn vaderlijk bezit; geheel en ongeschonden schenk ik aan God en de martelaar St. Bonifatius. Dat het geschonken zal zijn voor altijd is wat ik wil, grond, bos, akkers, huizen en inwoners in deze zeven dorpen, namelijk in Landei en in Langenmore ook in Ostmore en in Bretenmore en in Witmunt-heim en in Tyeslemore en in Kintloson en in Gankchala.

Tyesle / Tyelle (pago) Texel NH Kün W94 W96

Tyesle (pagus), Witmunt-heim (villa) F578

Tyeslemore, in pago Tyelle Onbekend

Tyeslemore (villa) F580

Tyeslemore • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Tygle • 1202 • Hg W 5

Tyl-burg • 1205 • Hg B 85

Tyla • 1213 • L B 1007/287

Tyle • 1222 • Hg W 8

Tyle • 1200 • Ud

Tyle • 1220 • Ug 43

Tyle • 1200 • Tr N 36, Tr O 14 en Tr T 88

Tylensis • (1180-1200)? • Po

Tylle. Zie: T u i l.

Tylmannus, ridder. 481.

Tylrewerde • (1202?) • Hg W 5

Tylrewerde • 1225 • U B 416

Tynrae [1415] Tienray L

Tyrus, Tyrensis, aartsbisschop van 21.

Tyzelskerke, Christiaan van. Zie: Christiaan; Sivard van. Zie : Sivard.

 

 

 

 

 

 

  

Rodinbook