ISIDOR VAN SEVILLA (c.560-636)

 

 

Bisschop Isidor van Sevilla

ISIDOR VAN SEVILLA

 

Er zijn weinig mensen, die zozeer hun stempel hebben gedrukt op de wetenschap van de eigen tijd en nog vele eeuwen daarna als de Spaanse bisschop Isidor van Sevilla (c. 560-636). Eigenlijk geldt zijn invloed nog steeds. Alleen op het gebied van de geografie zijn Isidor's op de Joods-Christelijke traditie gevestigde opvattingen achterhaald, toen nieuwe werelddelen werden ontdekt, waardoor niet langer uitgegaan kon worden van de drie werelddelen, die ontleend waren aan Sem, Cham en Japhet. Op andere kennisgebieden worden zijn uitgangspunten nog altijd gehanteerd, maar uiteraard aangepast aan de ontwikkeling van de wetenschap. Zelfs de indeling van huidige studierichtingen in godgeleerdheid, menswetenschappen en aardwetenschappen kan herleid worden tot Isidor van Sevilla. Zo maakte Isidor van Sevilla al een haarscherp onderscheid tussen de astronomie en de astrologie, waarbij hij de astrologie verwees naar bijgeloof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETYMOLOGIAE (TEKST)

 

 

Rodinbook