MIDDELNEDERLANDSE GEOGRAFIE: REGISTER G-H-I-J

 

 

G .

G. van Sandert, kastelein van gravin Hilzondis van Strijen.

G. van Bentheim, broeder van de Duitsche Orde 454.

G.Lebinc 280.

G.officiaal 's Hoofs van Utrecht 559.

G; abdis van Mariënkamp te Assen 542 ; persona van Groningen 316; ridder in Groningen 17; van Ommen 17; priores van Weerselo 271.

G; maarschalk van den graaf van Gelre. 185. — van Empe, ridder. 185. — van Veen. 379. —, procurator van graaf Lodewijk van Loon. 114. —, subdiaken. 104. —, kanunnik der H. ( X I duizend) Maagden te Keulen. 104. — de Thuurn, kanunnik ten Dom te Keulen. 104. —, thesaurier van Emmerik, 400. —, deken (van Walcheren) te Middelburg. 222, (232). —, deken van Zuidbeveland. 365.

ga, z. Noirtga, Nortga. Bron: DBNL

ga, z. Noirtga, Nortga. (DBNL)

ga, z. Noirtga, Nortga.

Gaal (facs.) [Schaaik : Nb]

Gaal (Gala), in 't land van Ravestein. 426.

GAAL [Schaaik : Nb] / Gala • 1189 • Berne / Gale • 1223 • K D 95 GYS

Gaanderen (Gernere), in Ambt-Doetinchem. 6, 124, 178, 225, 478.

Gaanderen (facs.) [Deutekom : Gl]

GAANDEREN [Deutekom : Gl] / Gernere • 1200 • Ar B 1 / Gernere • 1218 • Ar B 6 / Gernere • 1225 • Ar B 8 / Gernhere • (± 1215) • Ar B 4 GYS

Gaard. Zie: Utrecht.

Gaarde, Garde.Zie: Utrecht, Gaarde; Nicolaas uit de 403-404.

Gaasp, Gaspa, Gaspha, waterloop bij Hagestein 518-519, 605.

Gaast [tot 1930] Fr Rotstergaast [ not to be confused with Gaast, Wonseradeel] Fr

Gaast-meer (facs.) [Wymbritsera-deel : Fr]

Gaaster-land [ FR ] 1830-1985

Gaasterdorp (Gaesterdorp). 407.

Gaastmeer (Gersmere). 313.

Gaastmeer (Gersmere), in Wijmbritseradeel. 369.

GAASTMEER [Wymbritseradeel : Fr] / Gersmere • 1132 vals 2e helft 13e • Lw / Gersmere • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw GYS

Gabriel, klerk aan het Noorse hof 567.

Gabriel, aartsdiaken van Kamerijk 313.

Gaddingen-heim Tinallinge GR Kün W104

Gaddingen-heim Ego in dei nomine Liutbrant trado sco Bon. in fresonum regione in villa que dicitur in Gaddingen-heim terram VIIII boum ad censum VIIII solidorum statutam. Ik in Godes naam Liutbrant schenk aan St. Bonifatius in het gebied der Friezen in het dorp genaamd Tinallinge grond voor 9 runderen waarop aan belasting 9 schellingen is opgelegd.

Gaddingenheim, villa, in Fresonem regione Tinalinge, Groningen ?

Gaedsberg (Gaedsbergh, Gaedsberh), deel van de gemeente Hattem

Gaedsbergh. Zie: Gaedsberg.

Gaedsberh. Zie: Gaedsberg.

Gaerhardus. Zie: Gerard.

Gaëta, Gaetanus, bisschop van 546.

Gageldonk (facs.) [Prinsenhage : Nb en Breda : Nb]

GAGELDONK [Prinsenhage : Nb en Breda : Nb] / Gageldunc • 1212 • Tl 61 GYS

Gageldunc • 1212 • Tl 61

Gaiani casa , cfr . Anisola .

Gaikinga.Zie: Geykinga.

Gaimunda [voorstel van MG voor Datmunda] • 698 kop. 1191 • Go I 71, 31 v°

Gaimundae , Gaimundiae palatium , Saargemünd 94 , 18 ; 95 , 11 .

Gaimundae. Zie: Saargemünd.

Gala • 1189 • Berne

Gala [1174] NB Gaal NB

Gala. Zie: Gaal.

Galana omgeving Galesloot? UT Kün U6

Galana omgeving Galesloot? UT Kün 6

Galana • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Galana. 42.

Gale • 1223 • K D 95

Gale-sloot (facs.) [Oudenrijn : Ut]

Galecoop, Galencope, gerecht ten Z.van Utrecht 210, 139-140.

Galekop, gem. Oudenrijn 23 n. 2).

Galensloot (Galensloit), ten W. van Utrecht. 351.

Galenvoerde. O. 1. 325. (1231). N. Holland.

Galenvoerde. O. 1. 325. (1231). Bron: DBNL

Galenvoerde. O. 1. 325. (1231). N. Holland. (DBNL)

Galesloot, Galenscloiet, bij Papendorp 24.

GALESLOOT [Oudenrijn : Ut] / Galana • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Galfrid de Lucy. 174. (Gaufridus) Alifonsi, koopman te Siena. 293.

Galfridus Swyn 287.

Galgenwaard. Zie: Utrecht.

Galing-hem onbekend ZH Kün 35 ; Galing-hem onbekend ZH Kün U35 ; Galling-hem W363 ; Galing-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 ; Galinghem" (facs.) (onb. in Holland)

Galinghem. 44.

GALINGHEM" (onb. in Holland) / Galinghem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Galitianus, mr; kanunnik te Bologna. 407.

Gallen, St. (s. Gallus), abt van.

Gallia 157 , 20 ; 159 , 2 ; 163 , 9 .

Gallia. Zie: Frankrijk.

Galliae 15 , 11 ; 119 , 31 ; 141 , 40 .

Galliarum provincia 82 , 40 .

Galling-hem [983] Gellicum Gld ; Galling-hem • eind 10e • D W IX a 1 a, 39 v°

Galling-hem • 2e helft 11e • D W IX a 1 b, 17 r°

Gallis villa iuxta fluvium Isaram , in pago Novio mensi 152 , 30 .

Galo. Zie Jalo.

Galterus. Zie Wouter.

Galvadanus pagus , Calvados 116 , 43 .

Gamapium locus , in pago Madriacensi , Gamaches 109 , 12 .

Gamberem • 1031 kop. midden 12e • vita Meinwerci, Ka 123

Gamberem. Zie: Gameren.

Gamberen. Zie: Gameren.

Gambora [1031] Gameren Gld

Gameren (Gamberem, Gamberen). 177, 355, 455.

Gameren (facs.) [Gameren : Gl] ; Gameren [ GL ] 1830-1955

GAMEREN [Gameren : Gl] / Gamberem • 1031 kop. midden 12e • vita Meinwerci, Ka 123 GYS

Gamerthe [probably1076] Gemert NB ; Gamerthe • (1075-81) vals?, kop. midden 12e • U B 43, 41 r°

Gamerthe, Snellardus van. Zie: Snellardus.

Gammelke, Gamminclo, onder Oldenzaal 96; Bernard van, knaap 305.

Gammerecht, onbekend water (?) bij Schobbe 140.

Gamminc-lo [1433] Gammelke Ov

Gamundiae. Zie: Saargemünd.

Ganc, insula; Ganckchala, in pago Tyelle Onbekend; ondiepte Lutjeswaard ten oost van Texel, Noord-Hol-land

Ganc (insula) Ego in dei nomine Esacha filia Avonis trado ad scm Bon. in insula Ganc terram XXIIII pecudum, in fardinc-heim terram X boum, ad censum duarum unciarum per singulos annos. Ik in Godes naam Esacha dochter van Avonis schenk aan St. Bonifatius op het ei-land Ganc grond voor 24 schapen, in Firdgum grond voor 10 runderen, aan belasting twee ons per enkel jaar. / Burgolf de fresia trad. sco Bon. bona sua in villa witemuntheim, que emit a folcrabano et coniuge eius terram decem boum, et in Ganc terram VIIII boum, et in Westerkinlosun quicquid hereditatis habuit, ut per singulos annos decem solidi inde solvantur. Burgolf van Frisia heeft aan St. Bonifatius geschonken zijn goederen in het dorp Witemuntheim, die hij heeft gekocht van Folcraban en zijn vrouw: grond voor 10 runderen, en in Ganc grond voor 9 runderen, en in Westerkinlosun al wat hij aan erfgoed had, waar per enkel jaar 10 schellingen daar wordt betaald. / Ego Burgolf trado ad scm Bon. in villa widimunt-heim quod emi predium a folcratebane, et in villa Lienesbach terram X hubarum quam Lubaldus habuerat ibi, et in Ganc VIIII hubarum terram quam habuerat Sosso, et in Westerkinloson quicquid hereditate possedi. Ik Burgolf schenk aan St. Bonifatius in het dorp Widimunt-heim een stuk grond dat ik heb gekocht van Folcraban, en in het dorp Leonspich grond met 10 hoeven die Lubald hier had gehad, en in Ganc grond met 9 hoeven die Sosso had gehad, en in Westerkinloson al wat ik aan erfgoed bezat. / Ego hera filia habonis tradidi ad monasterium sci Bon. bona mea in insula Ganc IIII hubas, in Fardinc-heim X pedes, cum mancipiis XX. Ik Hera, dochter van Habonis, heb aan het klooster van St. Bonifatius geschonken mijn goederen op het ei-land Ganc, 4 hoeven, in Firdgum 10 voet, met 20 horigen.

Ganc (insula) F510, F528, F595, F609 ; Ganc (insula) Gank, tegenwoordig ondiepte Lutjeswaard ten oosten van Texel NH Die W10 W24 W111 W125

Gandavum. Zie: Gent.

Gandavum. Zie: Gent.

Gandavum.Zie Gent.

Ganderon W360

Ganderon • 2e helft 11e • D W IX a 1 b, 17 r°

Ganderon [eind 11th century] Genderen NB

Gandersem. Zie: Gandersheim.

Gandersheim (Gandersem, Gandershem). 127, 142, 298.

Gandershem. Zie: Gandersheim.

Gandingen (villa) F569 ; Gandingen onbekend Frisia Kün W85

Gandingen, villa Onbekend

Gandingen Ego Erlolf et coniux mea [v]odalwih tradimus ad scm Bon. unum servum in villa Gandingen nomine Nouat cum uxore sua et liberis et omni substantia. Ik Erlolf en mijn vrouw Odalwih, wij schenken aan St. Bonifatius in het dorp Gandingen één slaaf genaamd Nouat met diens vrouw en kroost en alle toebehoren.

Gang (facs.) (verdwenen ei-land bij Tessel)

GANG (verdwenen eiland bij Tessel) / insula Ganc • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / in Gankchala • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / in Ganga • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Ganga Gank, tegenwoordig ondiepte Lutjeswaard ten oosten van Texel NH Die U61

Ganga Gank, tegenwoordig ondiepte Lutjeswaard ten oosten van Texel NH Die 61

Ganga. 45.

Ganipe municiunculam • (1021-24) kop. 4e kwart 11e • Alpertus Mettensis, facs. Pijnacker Hordijk, 3 r°

Ganipi [949] , Genepe [1144] Gennep L

Ganipi. Zie: Gennep.

Ganitae [793] Gendt Gld

Gankchala F580

Gankchala Ego brunihilt cognomento Tettla de regione frosonum tradidi sco Bon. ad fuldense monasterium in pago Tyelle quartam partem paterne proprietatis totum et integrum trado deo et sco martyri Bon. traditumque in perpetuum esse volo, terram, silvam, agres, domos et familias in his septem villis hoc est in Lanthoy et in Langenmore sive in Ostmore et in bretenmore et in witmunt-heim et in Tyeslemore et in kintloson et in gankchala. Ik Brunihilt bekend als Tettla uit het gebied der Friezen heb aan St. Bonifatius van het klooster te Fulda geschonken in de gouw Texel een vierde deel van mijn vaderlijk bezit; geheel en ongeschonden schenk ik aan God en de martelaar St. Bonifatius. Dat het geschonken zal zijn voor altijd is wat ik wil, grond, bos, akkers, huizen en inwoners in deze zeven dorpen, namelijk in Landei en in Langenmore ook in Ostmore en in Bretenmore en in Witmunt-heim en in Tyeslemore en in Kintloson en in Gankchala.

Gankchale Gankchala op/bij Texel NH Kün W96

Ganneta • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 102

Gannita. Zie: Gent.

Ganspverde, Gaspweerde, later Hagestein, rector der (halve) kerk van 61- 62, 76, 78, 182; kerk te 182-183.

Ganspverde.Zie: Gasperde.

Gantenuort • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r°

Gantenvort" (facs.) [Groen-lo : Gl]

GANTENVORT" [Groenlo : Gl] / Gantenuort • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Gaotbert (Gaotbcrtus), vader van Aengelbert. 13, 16.

Gapinge, Gapinghakerka, op Walcheren, pastoor van 445—446.

Gapinge, Gapinghe, op Walcheren 5; priester van 17.

Gapinge, op Walcheren. 91.

Gapinge • 1216 • U SP 214

Gapinge [ ZL ] 1830-1857

Gapinge (facs.) [Vrouwenpolder : Zl]

GAPINGE [Vrouwenpolder : Zl] / Gapinge • 1216 • U SP 214 GYS

Gapinghakerka [1266] Gapinge Zl

Garaninga villa , in pago Fanmartensi 66 , 43 .

Gararius. 4.

Garburg. 46.

Garcilius. Zie: Garsilius.

Garder, Herman van. Zie: Herman.

Gardere, Herman van, kanunnik ten Utrechtschen Dom 50.

Gardo, Wilhelmus de. Zie: Willem.

Gardolfus, graaf 503.

Garerdus.Zie: Gerard.

Garhard. Zie: Gerard. 46.

Garhelm, servus. 46.

Gariao. 26.

Garibert (Garibertus, Garberictus), priester. 4, 5, 6, 9.

Garnellotus, koopman te Siena. 27.

Garnwerd (facs.) [Ezinge : Gr]

Garnwerd, Gernewarth, NNW.van

GARNWERD [Ezinge : Gr] / Granauurğ • begin 11e • D W IX a 1 b, 5 v° / Granauurğ • eind 11e • D W IX a 1 b, 26 r° GYS

Garoberd, man van Folcwihc. 66.

Garreaweere [1325] Garreweer Gr

Garrehemereke (pagus) W490

Garreweer (facs.) [Appinge-dam : Gr]

GARREWEER [Appingedam : Gr] / GEROIEVVERE (twijf. ident.) • (1068-90) • ed. Salmo, Deutsche Münzen Finnlands, p. 88 GYS

Garsilius, te Azewijn. 7. (Garcilius), ridder, vader van Hendnk, te Almsvoet. 381.

Garun W007, W123

Garuuindenrokche • (1205-33) • Berne

Garward (Garwardus) ridder. 154.

Garwindenrokche" (facs.) (onb. ± Hees-wijk : Nb)

GARWINDENROKCHE" (onb. ± Heeswijk : Nb) / Garuuindenrokche • (1205-33) • Berne GYS

Gaspa, Gaspha.Zie: Gaasp.

Gasperde, Gaspewerde, Gaspvarde, Gaspwerde, later Hagestein 41, 60; rector der kerk te 330, 422.

Gasperde (Gaspewerde, Gaspward), later Hagestein. 211, 349.

Gasperde, Gaspewerde, later Hagestein 24, 70, 202°, 268.

Gasperde, Gasparde, Gaspverde,

Gaspward [1241] , Hagensteyn [1485] Hagestein ZH

Gassel [ NB ] 1830-1942

Gasselte [ DR ] 1830-1998

Gastele [1304] Gastel NB

Gastinensis pagus , cfr . Wastinensis .

Gaternesse • 1150 • G SP

Gaternisse (facs.) [Schoondijke : Zl]

GATERNISSE [Schoondijke : Zl] / Gaternesse • 1150 • G SP GYS

Gatling-hem W213

Gatzerka [1242] Gie-kerk Fr

Gaude, Hendrik van 278.

Gayko, prior van Assen 380.

Gazebertus (Gaucebertus). 5, 9, 10.

Geb(er)snisse [1197] Nisse Zl

Gebbengoere, bij Deventer 128.

Gebbengore bij Deventer 290.

Gebbingemad • 1175 • Hg B 74

Gebbingemad" (facs.) [Aker-sloot : Nh]

GEBBINGEMAD" [Akersloot : Nh] / Gebbingemad • 1175 • Hg B 74 GYS

Gebehard. Zie: Gevehard.

Gebersnisse. Zie: Nisse.

Geboldeswege , in pago Spirensi 150 , 7 .

Gecelinus. Zie Gozelinus.

Geclo. 191.

Gecoram (acc.) • 1109 • R S

Gecoram (acc.) • (1106-11) • P L 9307/3

Geddenmore. O. 1. 533. (1250). Bron: DBNL

Geddenmore. O. 1. 533. (1250). onder Schagen in Westfriesland. (DBNL)

Geddenmore. O. 1. 533. (1250). onder Schagen in Westfriesland.

Geddigmore. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Geddigmore. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). (DBNL)

Geddigmore. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083).

Gedehard. Zie: Gevehard.

Gedmerawalda [1301] Garmerwolde Gr

Geer, Gherum, tusschen Vlist en Stolwijk 75.

Geerding (facs.) [Geesteren : Borke-lo : Gl]

GEERDING [Geesteren : Borkelo : Gl] / domus Gherdinc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Geers-dijk (facs.) [Wisse-kerke : Zl]

Geersdijk (Gerolsdike), op Noordbeveland. 91.

Geersdijk, Gherolfdike, op Noordbeveland 207.

Geersdijk, Gherolfsdiic, Noordbeveland 34, 275; Simon van 381.

GEERSDIJK [Wissekerke : Zl] / Gerolsdike • 1216 • U SP 214 GYS

Geertruid (Gertrudis), dochter van Wouter "Bak. 384. (Gertrudis), vrouw van Matthias van Diepenheim. 175. (Gerthrudis), oudste dochter van Diederik den Jood. 266. (Gertrudis) van Lippe, abdis van Herford. 386. (Gertrudis), abdis van Mariënhorst. 302.

Geertruidenberg, Möns sancte Gertrudis 237—238; schepenen van 237—238; priester te 238.

Geertruidenberg (mons.... Gertrudis). 137.

Geervliet, Gervliet, tol te 7.

Geervliet (Ghervlieth). 40.

Geervliet (facs.) [Geervliet : Zh]

Geervliet [ ZH ] 1830-1980

GEERVLIET [Geervliet : Zh] / Gervliet • 1195 • Hg B 2 / Gherulieth • 1206 • E D GYS

Gees 567.

Gees (Gies, Ghies), onder Oosterhesselen, in Drente. 45, 106.

Gees (Gezze). 177.

Geesdorp, Ghersdorp, bij Woerden, Roetard van, ridder 88.

Geest (facs.) (± Heemskerk–Akersloot)

GEEST (± Heemskerk–Akersloot) / terram super gest • 1083 vals 12e • Hg E GYS

Geest. Hecm. 213. vgl. Gest, Gheest. Bron: DBNL

Geest. Hecm. 213. vgl. Gest, Gheest. Uitgeest. (DBNL)

Geest. Hecm. 213. vgl. Gest, Gheest. Uitgeest.

Geesteren, Geysteren, Gesteren, onder Ootmarsum 16, 96, 180; Nicolaas van, ridder 16.

Geesteren, Gester (e)n, onder Ootmarsum 316; Jacob van 521.

Geesteren (facs.) [Borke-lo : Gl]

GEESTEREN [Borkelo : Gl] / Gesterne • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 132 v° GYS

Geffen [ NB ] 1830-1993

Geffene [1246] Geffen] NB

Gefried (Ghefridus), bisschop. 71.

Gefuerhardus. Zie: Gevehard.

Geidun W005, W121, W176, W197

Geile 366.

Geilenhusen. Zie: Gelnhausen.

Gein, Gheyne, Ghenum, Het, stad 188, 354, 363, 433; schout, schepenen van Het 188.-, pastoor van Het 235,238,240-241.

Gein, Geyn, Genum, Gheyn, het, bij Jutphaas 101, 204, 309, 349, 427, 430.

Gein, Uyen, het, rivier bij Abcoude 219; het, bij Jutphaas 240, 242—243, 324 —325.

Gein, bij Loenen 534.

Gein (Geyn, Geyne, Genum, Ghenum), binnen het schoutambt van Utrecht, aan de IJssel. 13, 111, 135, 240, 389, 481.

Gein (facs.) [Jutfaas : Ut]

GEIN [Jutfaas : Ut] / Geyne • 1217 • U SM 830 GYS

Geinheym Rheingön-heim (Ludwigshafen)

Geinleite in Fetergewe in marca Nortwaldo; Gelete, villa, in pago Federgewe in marca Nortwaldo Onbekend

Geinlete in pago Fetergewe in marca Nortwaldo / Gelete Ego in dei nomine Igolt de fresia trad. sco Bon. ad fuldense monasterium in pago Federgewe in marca Nortwaldo in villa Gelete terram VII pecudum cum ceteris appendiciis. Ik in Godes naam Igolt van Frisia schenk aan St. Bonifatius van het klooster te Fulda in de gouw Federgewe in de mark Nortwaldo in het dorp Gelete grond voor 7 schapen met overig toebehoren. / Ego Goto tradidi sco Bon. proprietatem meam in fetergewe in marca nortwaldo in villa Geinlete terre VI mansos cum mancipiis. Ik Goto heb aan St. Bonifatius geschonken mijn bezit in Federgewe in de mark Nortwaldo in het dorp Geinlete, grond met 6 verblijven met horigen.

Geinlete (villa) F506

Geinlete in pago Fetergewe in marca Nortwaldo / Gelete ligging onbekend, in Federgewe O-FR Hal W6 W107 ; Geinleth F694

Geirhart.Zie: Gerard.

Geiseren (Geishorne, Geisthar), bij Wachtendonk in de Rijnprovincie. 92, 198.

Geisseren, Geysere, Geiseren, ten N. van Kempen in de Rijnprovincie 1°, 2, 11.

Geisseren, bij Geldern 568.

Geist, bij Bemmel (Overbetuwe) 107.

Geisteren, Jacob van. Zie: Jacob.

Geitemannus 438.

Gelasius, paus. 237, 246.

Gelbrandus, ministeriaal van den bisschop. 274.

Gelbrath, meier van het Domkapittel in den hof te Hees. 345.

Gelburg, vrouw van Odwala. 74.

Gelderland

Gelderland, prov.509 n.1).

GELDERLAND GYS

Geldermalsen, Malsen 7.

Geldermalsen, Borchmalsen, Malzen, 45 n. 1), 100.

Geldern 425 n. 3).

Geldern, Gelria, mr.Marsilius van, kok van Otto (II) van Gelre 274, 277-278.

Geldern 568.

Geldersler [1326] Gelselaar Gld

Geldmarus. Zie: Gelmer.

Geldolf (Geldulf). 46. — (Geldolfus). 75.

Geldolf (Geldolfus, Geldolff), kanunnik van St. Marie. 11, 24.

Geldulfus). 419. (Geldolfus, Geldulfus), kanunnik ten Dom. 379, 418, 436, 469. (Geldulfus), kapellaan van den graaf van Gelre. 448.

Gele, vader van Hendrik. 381.

Gelebroeck [1444] Geel-broek Dr

Geleen [ LB ] 1830-2001

Geleen (facs.) [Geleen : Lb]

GELEEN [Geleen : Lb] / Glene • 1148 • Kl 4 / Glene • 1201 • D H 5 / Glene • 1204 • I L 24 GYS

Gelekenedamme. Zie: Gieltjesdorp.

Gelekinga, Siegfried, 383.

Gelete (villa) in Northwaldo (marcha) F591

Gellicum (Gellinchem, Ghellinchem, Ghellinghem). 358, 359, 408.

Gellicum, Ghellinchem, aan de Linge 295, 300, 302 n. 2).

Gellikum (Ghellinchem, Gellinchem), ten Z. van Beesd. 64, 248. (Gelder)malsen. 86, 91, 248, 298.

Gellikum (facs.) [Deil : Gl]

GELLIKUM [Deil : Gl] / Gallinghem • eind 10e • D W IX a 1 a, 39 v° / Gallinghem • 2e helft 11e • D W IX a 1 b, 17 r° / Ghellinchem • 1148 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 r° / Ghellinghem • 1166 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 v° GYS

Gellinchem. Zie: Gellicum.

Gellis villa , in pago Bellovacensi , Gelles 31 , 18 ; 109 , 10 ; 164 , 32 . 35 .

Gelmaat, Gelmade, Gelmathe, onder Vechten 82, 98-99, 116.

Gelmar (Gelmarus), burger te Deventer. 229. (Gelmarus) van Ide. 44.

Gelmar, Gel(t)marus, dienstman van de bisschop van Munster 514.van Groningen, burger van Deventer 497.

Gelmarus, priester. 34. kanunnik. 275, 267.

Gelmen, Anton van. Zie: Anton.

Gelmer, Gelmarus, Geldmarus, Gieldmarus de Cimiterio (van het Kerkhof), burger van Deventer 421, 438. Reiman, rationalis van Groningen 166, 309.

Gelmer, Gelmarus (Deventer) 144.van den Brink (Deventer) 256.Butzel, ouderman van Groningen 204. (Gelmarus), deCimiterio (van den Kerkhof) burger van Deventer 256, 306.

Gelnhausen (Geilenhusen). 467.

Gelnhausen (Geilinchusen). 211.

Gelnoth, hoorige. 459.

Gelo, 66. 75- -. 94.

Gelpertus, priester. 439.

Gelpradus, ministeriaal van den bisschop. 253, 258.

Gelre, Gerard graaf van. Zie: Gerard. Hendrik graaf van. Zie: Hendrik. Otto graaf van. Zie: Otto.

Gelre, Gelrensis, graven van 13, (22), 156, 172-173, 230, 232, 258, 263, 340, 342, 371, 379, 394, 413, 416- 417; diens richter 220; vrouwe van 22.

Gelre, Gelrensis, Gelria, Ghelria, Ghelrya,

Gelre, Gelrensis, Gelria, Ghelria, graven van 18, 70, 100°, 103, 132, 149, 156— 159, 180, 182, 184, 186—188, 192°, 202, 215, 219°, 258°, 266—267, 282, 289, 291°, 295, 298—300, 310—311, 337, 354, 420, 431—432, 439—440, 457—458.

Gelre (Gelria, Ghelria). Passim; graven van. Zie: Hendrik, Otto I, Gerard, Otto II; gravinnen van. 8. Zie: Richardis, Margareta.

Gelre (Gelria). 161.

Gelria. Zie: Gelre.

Gelteldus Reitwart van Marbroech, ingezetene van Drechterland 554, 556, 559.

Gemand (Gernandus), Domdeken van Breinen. 387.

Gemand (Gernandus), Domdeken van Breinen. 387.

Gembrigke Gemmerich

Gemen, Godfried van, ridder 404.

Gemen, Gemino, Dirk van, ministeriaal van de bisschop van Munster 509, 514; Gozewijn van, knaap 317.

Gemerde • 1172 • Av A 28 en 29

Gemert (facs.) [Gemert : Nb]

Gemert [ NB ] 1830-1997

GEMERT [Gemert : Nb] / Gamerthe • (1075-81) vals?, kop. midden 12e • U B 43, 41 r° / Gemerde • 1172 • Av A 28 en 29 GYS

Gemmeticensis silva , Forêt de Jumièges 75 , 38 . 43 . 50 .

Gemmeticum villa , Jumièges 75 , 38 .

Gemonde (facs.) [Sint-Michielsgestel : Nb]

GEMONDE [Sint-Michielsgestel : Nb] / Datmunda (lees Gaimunda) • 698 kop. 1191 • Go I 71, 31 v° / Gaimunda [voorstel van MG voor Datmunda] • 698 kop. 1191 • Go I 71, 31 v° GYS

Gemunde [1573] Gemonde NB

Gender-dijk (facs.) [Zaamslag : Zl]

Genderdihc • 1163 kop. 12e • G LT 105 v°

GENDERDIJK [Zaamslag : Zl] / Genderdihc • 1163 kop. 12e • G LT 105 v° / Genderdik • 1164 kop. 12e • G LT 104 v° GYS

Genderdik • 1164 kop. 12e • G LT 104 v°

Genderen [ NB ] 1830-1923

Genderen (facs.) [Eten : Nb]

GENDEREN [Eten : Nb] / Ganderon • 2e helft 11e • D W IX a 1 b, 17 r° GYS

Genderinge • 1218 • D Em 5 (2 exx.)

Gendringen (facs.) [Gendringen : Gl]

Gendringen (Bocgenderinge), bij 's-Heerenberg; priester te. Zie: Albert.

GENDRINGEN [Gendringen : Gl] / Rinchenderingen • 1218 • D Em 5 (2 exx.) / Genderinge • 1218 • D Em 5 (2 exx.) / Bruocgandringe • 2e helft 11e • Müb 101, 3 v° / Brùckindringen • 1144 • D Fb 2 / Brucgendrege • (1168-73) • D R 11 / Brocgenderinge • 1218 • Ar B 6 / Ringenderingen • 1218 • D Em 5 (2 exx.) / Ringenderinge • 1218 • D Em 5 (2 exx.) GYS

Gendt, Genth, in de Overbetuwe 443; priester van 443.

Gendt [ GL ] 1830-2001

Genecio , villa de , in pago Viennensi , Genissieux 194 , 33 .

Genekinus Pudaz (Utrecht) 562.

Genemuden [1275] Genemuiden Ov

Genemuiden [ OV ] 1830-2001

Genemuiden, Ghenemuden, 136.

Genepe • 1144 • D Fb 2

Gengiloe • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 41

Genne, Sweder van. Zie: Sweder.

Gennep (facs.) [Gennep : Lb]

Gennep (Ganipi), gouw. 117.

GENNEP [Gennep : Lb] / in pago Ganipi • 900 (lees 949) • Xr 14794 / Ganipe municiunculam • (1021-24) kop. 4e kwart 11e • Alpertus Mettensis, facs. Pijnacker Hordijk, 3 r° / Genepe • 1144 • D Fb 2 GYS

Gent (Gannita), in de Betuwe. 61, 188.

Gent (de Gandavo), Johan van. Zie: Johannes.

Gent, Gandavum, burggraaf van 526, 530, 533, 535, 537-538, 544 n.1); inwoner van 525; maat van 538, 543, 547; St.Baafsabdij te 543; abt hiervan 544; abdij van de Haven van Maria (Portus sancte Marie) of Bijloke nabij Gent 530, 535, 538, 545; abdis en convent van Nieuwenbosch (in Busco) nabij 559-560; deze abdij 525, 527, 530, 535, 545, 549, 559-560; abt en convent van St.Pieter (Blandinium) te 518; deze abdij 518; Jan van, mr; advocaat 5s Hoofs van Utrecht 335, 388, 390-391, 396-398; Martha van 533; Zeger van 544.

Gent (Gandavum). 170, 326; kastelein van. Zie: Siger; hospitaal van St. Bavo te. 87; kerk van St. Bavo te. 324, 326, 329, 334.

Gent, Benedictijner abdij van St. Pieter te. 141, 148. •, abt van St. Pieter te. Zie: A.

Gent, Gandavum, Gandensis, 575; abt van de St.Baafsabdij te 322; burgers van 574-575; abt en convent van de St.Pietersabdij te 161, 226-227, 253-254, 270, 298, 339-340, 348, (350); abdis en convent van Nieuwenbosch (de Boscho) nabij 176-177, 228- 229.

Gent, Gandavum, prov. Oostvlaanderen 217, 340 n. 1); burger van 379; kanunnik van St. Pharahildis te 229, 231; proost van St. Pharahildis (St. Veerle) te 176, 178, 211, 217, 230. (Gent), abdij van St. Baaf te 270; abt van St. Baaf te 175, 186; abt en convent van St. Pieter te 173°, 176—179, 191°, 217—218, 313°; Predikheeren te 186; hun prior 379. ' ^yger van 246; Philips van, kanselier van Doornik 391, 435.

Gent, Benedictijner abdij van St. Pieter te. 141, 148. · , abt van St. Pieter te. Zie: A .
Gentebelenge. Zie: Utrecht.
Gerbergnisse. Zie: Nisse.
Gernere. Zie: Gaanderen.
Gerolsdike. Zie: Geersdijk.
Gersmere. Zie: Gaastmeer.
Gieltjes-dorp (Gelekenedamme), in het W . der provincie Utrecht. 484.
Gies. Zie: Gees.
Giesel (Gisle, Gislo), onder Ruinen. 106, 460.
Giessen (Gecen, Ge^en), in het land van Altena. 211, 349.
Gieten (Geten), in Drente. 159.
Ginnarum comes. Zie: Guines.
Gisle. Zie: Gisel.
Glanthorp, ten Z . van Osnabrück. 253.

Goes (Gous, Gos). 91, 170.
Goy (Goie), 't, onder Houten. 425, 481.
Goye (Goie), deel der provincie Utrecht; graven van. 52. Z i e : Wouter, Gijsbert. (Civitas et), decanaat. 34, 35. '
Golberdingen (Godebregtinghen), tusschen Culenborg en Vianen. 65, 248.
Gommers-kerke (Commerskerke), op Walcheren. 466.
Gooi (Goie), Hengeloo met Zel-hem in de Graafschap. 7.
Goor (Gore), Gohr bij Neuss in de Rijnprovincie. 467, 468*, 469.
Goor, in Overijssel; burggraaf van! Zie: Gerard; graaf van. Zie: Rodolf.
's-Grave-land (Gravelant), in Gooiland. 381.
Gravenwaard (Grevenwert), onder Houten. 197.
's-Gravenzande (Arena, Zande, Gravenzande), in het Westland. 322*, 3()7
Groningen (Groninge, Groninghe, Groninga, Grenynge, Grunningen, Gruninge). 16, 159, 165, 174, 177, 181*, 191, 225, 350, 417, 459*, 460. , oudermannen en gemeente van. 417. , prefect van. Zie: Egbert. , priester te. Z i e : Hendrik. , deken te. Zie: Egbert, i ·
Grotta ferrata (Cripta ferrata), ten Z. van Frascati. 343.
Grundelosermere, bij Maarsbergen in de provincie Utrecht. 506.Grijps-kerke (Gripeskerke), op Walcheren. 466.
Guines (Ginnarum), graaf van. Zie: Arnulf.
Gulik (Juliacensis), graaf 'van. Zie: Willem.

H.
Haarlem (Harlem). 41, 240, 327.
Haarloo (Haerlo), in Drente. 181.
Haarloo (Harlo), onder Hellendoorn, in Overijssel. 393.
Hagestein, ten O. van Vianen. Zie: Gaspefde.
Haimunt. Zie: Heimond.
Hainonia. Z i e : Henegouwen.
Halberstadt (Alberstadensis, Alverstadensis), bisschop van. 57, 237.
Halen, onder Beilen in Drente. 106.

Gent • 10e • D W IX a 1 a, 14 v°

Gent (facs.) [Gent : Gl]

GENT [Gent : Gl] / in Gannite • 793 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 99 / in Gannite marca • 800 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 100 / in uilla Gannita • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 101 / in Gannita • ± 800 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 113 / in Gannita • passim tot 892 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 112 / Ganneta • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 102 / Gent • 10e • D W IX a 1 a, 14 v° / Genten • 1e kwart 13e • P L 9534, 149 r° GYS

Gentebelenge. Zie: Utrecht.

Genten • 1e kwart 13e • P L 9534, 149 r°

Gentilla villa , in pago Ambianensi , Gentelles 37 , 19 .

Genum.Zie: Gein.

George, Georgius, priester van de Nicolaaskerk te Biervliet 322 ; Lombard 366.

Ger villa , in pago Biturico 163 , 22 .

Ger, in Paveien. 326.

Ger. P.H. p. 19. Geer te Soetermeer.

Ger. P.H. p. 19. Bron: DBNL

Ger. P.H. p. 19. Geer te Soetermeer. (DBNL)

Gera aqua , in Thuringia , die Gera 198 , 16 .

Geraardsbergen, Geraldi Mons, land van 336.

Geraccarus. 66.

Geraldiswere, onbekende plaats ten ZO.van Groningen 417.

Geraldus. 18.

Gerard (Gerhardus) van Middelvvic. 280, 281. (Gerardus) van Oostenwolde, ridder. 233. (Gerardus) van Oostralen. 20. (Gerardus) Oudegein. 420. (Gerardus) van Oudenburg. 43. (Gerardus) van Oudwijk. 50. (Gerardus) van Over de Vecht, drossaat, ridder. 390, 426, 442, 446, 449, 474, 476, 483, 484, 494, 502. (Gerardus) Paleken, te Didani. 7; te Zevenaar. 8. (Gerardus) Plorator, te Jutphaas. 209. (Gerardus) van Polsbroek, ridder. 219, 419. (Gerhardus) Prois. 197. (Gerardus) van Rheden, ridder, broeder van Frederik. 257, 372. (Gerardus, Gerhardus) van Rossum. 180, 184, 185, 187, 280, 281. (Gerardus) vari Ruinen. 229. (Gerardus) Scarlaken, schepen te Zutphen. 372. (Gerhardus) Scole. 386. (Gerardus) van Sinzig. 63. (Gerardus) van Sottegem. 31. (Gerardus) Splinter. 49. (Gerardus) Sprunc, bottelier van den bisschop. 449. (Gerardus) van Stegeren. 384. (Gerardus) van Varseveld. 8. (Gerardus) van Vechten, broeder van Gijsbert. 310. (Gerardus), knaap, zoon van den ridder Gerard van Veen. 497. (Gerardus) van Voorne. 20. (Gerardus) van Wemeldinge. 153. (Gerardus) van Westerbroek, schenk. 46. (Gerardus) van Westervoort. 37, 46. (Gerardus) van Wiken. 125. (Gerardus) van Batenburg, edelman. 474. (Gerardus) van Bukhorst, edelman, ridder. 185, 188, 189. (Gerardus), burggraaf van Goor. 49, 94. (Gerardus) van Randerode, vader van Diederik. 93, 468. (Gerardus) van Volmestene, voogd van Keulen. 20. (Gerardus, Gerhardus, Gherardus), graaf van Are, oom van bisschop Otto II. (20,) 30, 33, 46, 106, 109, 135, 136. (Gerardus, Gerhardus) III, graaf van Gelre. 70, 135, 136, (139, 140, 157,) 158, 179, 183—189, 191, 203, 206, (207), 244, 251, 254, 255, 363, (471). (Gerardus), kapelaan van den proost van St. Jan. 474. (Gerhardus) Cantemerle, klerk. 253. (Gerhardus) van Risenbeke, klerk. 253. (Gerardus), klerk, scriptor of notarius van den bisschop. 385, 388, 460, 461, 490. (Gerardus), priester te Almsvoet. 381. (Gerardus), priester te Bethlehem. 142. (Gerardus), priester te Keilen. 226.

Gerard, Gerardt, Gerardus, Gerart, Gerhardus,

Gerard (Gerardus), priester te Ophemert. 285. (Gherardus), priester te Zwolle. 64. (Gerardus), kanunnik van St. Pieter. 370, 373. (Gerardus), kanunnik van St. Jan, notarius van den bisschop. 16, 37, 46. (Gerardus, Gerhardus), kanunnik te Bethlehem. 84, 85. (Gerhardus) van Oldenborgh, kanunnik ten Dom te Bremen. 387. (Gerardus, Gerhardus), deken van Emmerik, kanunnik van St. Marie. 125, 219, (223,) 224, 256, 265, 273, (275,) 278,, 293, 302, 303, 323. (Gerardus), deken van St. Castor te Coblenz. 13. (Gerardus), proost van Brugge, kanselier van Vlaanderen. 31. (Gerardus), proost van Xanten. 8, 15, 25, 30, 33, 360, 361. (Gerardus) van Peis, aartsdiaken1 van Luik. 482. (Gerardus) van Hontenesse, convers van Duins. 153. (Gerardus), monnik van St. Paulus. 151. (Gerardus), zoon van Karei en Richmud, monnik van St. Paulus. 415, 416. (Gerardus), ridder der Duitsche orde. 360, 361. (Gerardus), prior van Mariënweerd. 221. (Gerhardus) van Lippe, aartsbisschop van Bremen. 385.

Gerard, Geraerdt, Gerardus, Gerart, Gerhardus,

Gerard (Girardus), ministeriaal van den bisschop. 138. (Gerardus), ministeriaal van den bisschop, zoon van Ansfried (Knif) en broeder van Herman. 264, 267. (Gerardus), vader van Albert, ministeriaal van den bisschop. 428, 430. (Gerhardus), ministeriaal van den bisschop, broeder van den schout Jalo. 271. (Gerhardus), thelonearius, ministeriaal van den bisschop. 293, 294, 305, 308. (Gerardus, Gerhardus, Gerhart, Gherardus), schout, ministeriaal van den bisschop, zoon van Gijsbert, broeder van Albero en Diederik. 274, 310, 316, 326, 342, 344, 347, 372, 378, 384, 400, 402. (Gerhardus) Claptant, broeder van Werner, ministeriaal van den bisschop. 338, 339, 384. (Gerardus) van Foro, ministeriaal van den bisschop. 441. (Gerardus) van Linschoten, broeder van Jacob en Hendrik, ministeriaal van den bisschop. 423. — (Gerhardus) Rufus, ministeriaal van den bisschop. 376. (Gerardus) van Voorne, zoon van W i l l em van Voorne, ministeriaal van den bisschop. 430, 469. (Gerardus), kleinzoon van W i l l em van Voorne. 425. (Garhard). 46. (Gerhardus). 51. (Gherardus). 53. (Gerhardus). 159. — (Gerhardus). 160. (Gerardus), broeder van Herman. 173. (Gerhardus), broeder van Herman. 204. (Gerardus). 283. — (Gerardus), zoon van Frabertus. 417. - (Gerardus), broeder van Bavenkendis, Albero en Willekinus. 458. (Gerardus), dispensator domus van den scholast ten Dom Hendrik. 381. (Gerhardus), voogd van den Dom te Keulen. 159. (Gerhardus), graaf, voogd van St. Marie. 255. — (Gerardus) van Ape. 435. (Gerardus) Blome, broeder van Albert Pil en Diederik Reigere. 458, 459- (Gerhardus), zoon van Herman van Bosenhage. 319. (Gerhardus) van Bronkhorst. 448. (Gerardus) van Grimberg. 467. (Gerardus) van Haastrecht, vader van Frederik. 371. (Gerhardus) van Hochstaden. 292, 319. (Gerardus) van Meerten, vader van Godschalk. 351, 394, 417.

Gerard, Garerdus, Geirhart, Geraard,

Gerard (Gerardus), burger te Deventer. 229. (Gerardus), markgenoot te Doetinchem. 6. (Gerardus), te Groningen. 181. (Gheraerdus), te Leiderdorp. 340. (Gerhardus), broeder van den pastoor te Qualburg. 224. (Gerardus), neef van den pastoor te Oualburg. 224. (Gerardus), te Thorn. 313. (Gerardus), te Utrecht. 250.

Gerard van. Zie: Gerard.

Gerard (Gerardus), priester te Ophemert. 285. (Gherardus), priester te Zwolle. 64. (Gerardus), kanunnik van St. Pieter. 370, 373. (Gerardus), kanunnik van St. Jan, notarius van den bisschop. 16, 37, 46. (Gerardus, Gerhardus), kanunnik te Bethlehem. 84, 85. (Gerhardus) van Oldenborgh, kanunnik ten Dom te Bremen. 387. (Gerardus, Gerhardus), deken van Emmerik, kanunnik van St. Marie. 125, 219, (223,) 224, 256, 265, 273, (275,) 278,, 293, 302, 303, 323. (Gerardus), deken van St. Castor te Coblenz. 13. (Gerardus), proost van Brugge, kanselier van Vlaanderen. 31. (Gerardus), proost van Xanten. 8, 15, 25, 30, 33, 360, 361. (Gerardus) van Peis, aartsdiaken1 van Luik. 482. (Gerardus) van Hontenesse, convers van Duins. 153. (Gerardus), monnik van St. Paulus. 151. (Gerardus), zoon van Karei en Richmud, monnik van St. Paulus. 415, 416. (Gerardus), ridder der Duitsche orde. 360, 361. (Gerardus), prior van Mariënweerd. 221. (Gerhardus) van Lippe, aartsbisschop van Bremen. 385.

Gerard (Gerardus), zoon van Gerbrand. 378. (Gerardus), zoon van schout Everard van Bunnik. 335. (Gerardus), schepen te Doetinchem. 304. (Gerardus), ridder, zoon van Huibert, schepen te Utrecht. 497. (Gherardus), schout. 87. (Gerardus), schout van Deventer. 363. (Gerardus), schout van Dordrecht. 380. (Gerardus), schout van Sliedrecht. 381. (Gerardus), schout van Neuss. 481. (Gerardus), voogd van Essen. 98. (Gerardus), drossaat van den bisschop. 492. (Gerardus, Gerhardus) van A, zoon van Jacob, ministeriaal. 50, 53, 190, 197. (Gerardus) van Alsmer, burger te Utrecht. 461. (Gerardus) van Amstel. 390. (Gerardus) van Baldach, ridder. 297. (Gerardus) Balderingi, te Epse. 344. (Gerardus) van Berenvveerde. 419.

Gerard (Gerardus) Mummo. 441, 448. — (Gerardus) van Oie. 258. (Gerardus), van Puwcke. 258. (Gerardus) Splinter, broeder van Hendrik van Loenersloot, 458, 459. (Gerardus) van Stralen, broeder van Ludolf. 448. (Gerhardus) van Teilingen. 346. (Gerardus) van Vene. 257. van Wassenberg. 257. (Gerardus) van Foro, schepen van Utrecht. 469. (Gerardus) van St. Marie, schepen van Utrecht. 469. (Gerardus) van Mosa, schepen van Utrecht. 469. (Gerardus), graaf van Gelre. 207. III (Gerardus, Gerhardus), graaf van Gelre, vader van Gerard. 285, 286, 292. (Gerardus, Gerhardus), graaf van Gelre, gehuwd met Ermengard, vader van Hendrik. 296, 318. (Gerardus), broeder van Krmengard. 31S. — (Gerardus), zoon van graaf Gerard, later graaf Gerard I V. 285, (Gerardus), graaf van Gelre, zoon van graaf Hendrik. 423, 430, 440, 447. (Gerardus), graaf van Loon. 464. — (Gerardus), graaf van Mainz. 232. (Gaerhardus), graaf van Villanova. 48. — (Gerhardus), hertog. 205, 207, 228. (Gerardus), kanunnik. 294. (Gerardus), kanunnik van St. Marie. 380. (Gerardus, Gerhardus), kanunnik van Oudmunster. 417, 436, 442. (Gerhardus), kanunnik en scholast te Munster. 321. (Gerardus), deken van St. Jan. 274. (Gerardus, Gerhardus), deken van St. Jan. 436, 439, 442, 444, 446, 451, 458, 459. (Gerhardus;, deken van St. Pieter. 305, 306. —r- (Gerardus), proost van Bonn. 368. (Gerardus, Gerhardus), proost v a n ' S t. Pieter. 294, 301, 302. (Gerardus), aartsdiaken van Kamerijk. 315. (Gerardus), aartsdiaken van L u i k. 199. (Gerhardus), kardinaal. 319. (Gerardus) diaconus cardinalis Sancti Georgii ad V e l um aureum. 391.

Gerardus, Gcrhardus, Gerrardus,

Gerardus) Bogecinga. 417. (Gerardus) Bolte, schepen te Zutphen. 372. (Gerardus) Borre van Jutphaas. 208, 210. (Gerardus) van Buren, knaap. 497. (Gerardus) van Dolre, ministeriaal van den bisschop, ridder. 20, 71, 179, 180, 184—187, 190, 202, 217, 254, 255, 271, 283, 297. (Gerardus) van Dreiner of Dreiver, te Bunnik. 335. (Gerhardus) Fincken, ridder. 263. (Gerardus) van Grave. 381. (Gerhardus) van Gropelinge. 386. (Gerardus) van Haarlem. 29, 30. (Gerardus) van Haghusen. 468. (Gerardus) van Harmeien (Ermale). 144, 167, 168, 179. (Gerardus) Heye. 378. (Gerardus, Gherardus) van Hervet (Ervete), schout. 233, 242, 338, 492. (Gerardus) van Hoghelande. 50. • (Gerardus) van Holte, ridder. 347, 385. (Gerardus) van Honswijk. 9: (Gerhardus) van Ylhorst. 240. (Gerardus) van lsehe. 298. (Gerardus) van Jutfaas. 390, 476. (Gerardus) Knoep. 50. (Gerhardus) de Curia. 197. (Gerardus, Gherardus) Leo (Lewe). 44, 55, 64, 106. (Gerardus) Lyse, schepen te Zutphen. 267. (Gerardus) Lok, raad te Utrecht. 251. (Gerardus) Lunsing, schepen te Zutphen. 267. (Gerardus, Gerhardus) van Merlo, ridder, schout van Utrecht. 129, 190, 197, 207, 208, 219, 235, 236, 263.

Gerbac • (929-62) • ed. DB, p. 362

Gerbaldus (Garebaldus), bisschop van Toul. 12, 13.

Gerbarsnesse • 1208 • Md 11

Gerbarsnesse" (facs.) (oude naam van Nisse : Zl)

GERBARSNESSE" (oude naam van Nisse : Zl) / Gerbarsnesse • 1208 • Md 11 GYS

Gerber. 75.

Gerberga (Gerberge). 8; officiana van Vreden. 175; preposita van Vreden. 175. Gerbert (Gerbertus), graaf van Stotle. 386.

Gerberga (Gerberge). 8; officiana van Vreden. 175; preposita van Vreden. 175.

Gerbergnisse. Zie: Nisse.

Gerbernesse.Zie: Nisse.

Gerbernus 70.

Gerbert, Gerbertus, zoon van Tybbe, schepen van Harderwijk 420.

Gerbert (Gerbertus), graaf van Stotle. 386.

Gerbert (Gerbertus). 66. (Gerbertus). 70. (Gerbertus), zoon van den praefect Reginbert. 114. (Gerbertus), graaf. 2. (Gerbertus), kanunnik. 256.

Gerbodus. 66.. 70.

Gerbold (Gerboldus), deken. 342.

Gerbold. 69.. 141. — (Gerboldus) van Winburg. 252.

Gerbrand (Gerbrandus). 208, 210. (Gharbrandus), vader van Gerard. 378. (Gharbrandus), schout van Stavoren. 370.

Gerbrand (Gerbrandus). 208, 210. (Gharbrandus), vader van Gerard. 378. (Gharbrandus), schout van Stavoren. 370.

Gerbrand. 104. (Gerbrandus), burger van Stavoren. 312.

Gerbrant, Jacob, pachter in het Gein 309.

Gerbrechtesnesse (Gherbrechtesnesse), Hugeman van. Zie: Hugeman; Willem de Kale van. Zie: Willem.

Gerbrechtesnesse (Gherbrechtesnesse), Hugeman van. Zie: Hugeman; Willem de Kale van. Zie: Willem.

Gerdangus van Wehl, ridder 107.

Gerdinc, huis in Enschede 394.

Gerdinchimere. Hecm. 211. O. 1. 106. (1120). Bron: DBNL

Gerdinchimere. Hecm. 211. O. 1. 106. (1120). N. Holland.[p. 132] (DBNL)

Gerdinchimere. Hecm. 211. O. 1. 106. (1120). N. Holland.[p. 132]

Gerdungus, Gerdonkus, Bermoldinc 411.van Schoenhove(n) 83.

Gere, in Oudwijk. Zie: Utrecht.

Gere, in Eiteren 149.

Gerebold (Gereboldus). 39.

Gerebold (Gereboldus). 39.

Geredinc, hoeve onder Heek 480.

Gerelindis, dochter van Odo. 2.

Gerfried (Gerfridus), ministeriaal van den bisschop. 256, 258. (Gerfridus), ministeriaal van den bisschop. 264.

Gergard (Gergardus), burger te Groningen. 417.

Gergard (Gergardus), burger te Groningen. 417.

Gergiacus villa , in pago Cabillonensi , Gergy 129 , 14 .

Gerhardas uueritha" (facs.) (onb., prov. Groningen)

Gerhardas uueritha • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r°

GERHARDAS UUERITHA" (onb., prov. Groningen) / Gerhardas uueritha • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r° GYS

Gerhardasweritha W291

Gerhardus. Zie: Gerard.

Gerharius. 66.

Geriager. 300.

Geriager. 300.

Gericus. 66.

Gerild, moeder van Werinbald. 66.

Gerkesklooster in Achtkarspelen, Jerusalem, abt van 113.

Gerkessem, huis in Deurningen 96.

Gerlach (Gerlacus), ministeriaal van de abdij te Elten. 439. (Gerlacus, Gerlagus) van Dedingwerthe. 252, 318. (Gerlagus) van Perke. 417. (Gerlacus, Gerlagus) van Renen, kastelein, broeder van bisschop Godfried. 376, 398, 409, 419, 423, 430, 433, 436, 442, 443, 445, 446.

Gerlach (Gerlacus), ministeriaal. 419.

Gerlach, Gerlacus, proost van Fulda 101; proost van Oldenzaal 151. van de Brink (de Brinko) 438. van Empe 433. Thibom, 299°.

Gerlach (Gerlacus), ministeriaal. 419.

Gerlach, Gerlacus, Gherlacus, 347; abt van Deutz 512; schepen in Harderwijk 490—491.

Gerlacus, ingezetene van Utrecht 150.

Gerlacus) Hecket. 254, 255. (Gerlacus) Longus. 240. (Gerlagus) Luceus, ridder, bode van den graaf van Gelre en den proost van Emmerik. 275, 321. (Gerlacus), kanunnik en keldermeester te Xanten. 340. (Gerlacus), mr; kanunnik te Deventer. 39, 229, 244. (Gerlagus, Gerlacus), kanunnik te Emmerik. 275, 303. (Gerlacus), custos van St. Castor te Coblenz. 63. (Gerlacus, Gerlagus), proost van Oldenzaal. 292, 331, 338, 348, 393, 424, 426, 448.

Gerlacus) Hecket. 254, 255. (Gerlacus) Longus. 240. (Gerlagus) Luceus, ridder, bode van den graaf van Gelre en den proost van Emmerik. 275, 321. (Gerlacus), kanunnik en keldermeester te Xanten. 340. (Gerlacus), mr; kanunnik te Deventer. 39, 229, 244. (Gerlagus, Gerlacus), kanunnik te Emmerik. 275, 303. (Gerlacus), custos van St. Castor te Coblenz. 63. (Gerlacus, Gerlagus), proost van Oldenzaal. 292, 331, 338, 348, 393, 424, 426, 448.

Gerlaginc, huis onder Ootmarsum 316.

Gerleuiswert [1057] Garrelsweer Gr

Germania. Zie: Duitschland.

Germano insula , in suburbio Trecassino ( Troyes) 32 , 5 .

Germepi / pago Germepi gouw aan de IJssel ZH M&B U24

Germepi / pago Germepi gouw aan de IJssel ZH M&B 24

Germepi pagus, gouw a/d IJsel. 43.

Germepi" (facs.) (onb., aan de Hollandse IJsel)

Germepi" (facs.) (onb., aan de Hollandse IJsel)

GERMEPI" (onb., aan de Hollandse IJsel) / in pago Germepi • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

GERMEPI" (onb., aan de Hollandse IJsel) / in pago Germepi • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Germiniacus villa , in pago Remensi , Germigny , Yonne 26 , 37 ; 42 , 18 . 20 ; 91 , 17 . 18 . 23 ; 116 , 4 ; 133 , 7 .

Germundus. 49.

Gerner, Hendrik van. Zie: Hendrik; Roderik van. Zie: Roderik; S. van. Zie: S.

Gerner (Garner, Gernare, Ghernere), Arnoud van. Zie: Arnoud; Engelbert van. Zie : Engelbert; Ger wijn van. Zie: Gerwijn; Gozewijn van. Zie : Gozewijn.

Gerner (Garner, Gernare, Ghernere), Arnoud van. Zie: Arnoud; Engelbert van. Zie : Engelbert; Gerwijn van. Zie: Gerwijn; Gozewijn van. Zie : Gozewijn.

Gerner, ten N. van Dalfsen (Ov.), Albert van, ridder 342, 415.

Gerner, Albert van, ridder 97.

Gernere • 1200 • Ar B 1

Gernere • 1225 • Ar B 8

Gernere • 1218 • Ar B 6

Gernere, Gozewijn van 522.

Gernere. Zie: Gaanderen.

Gernewarth.Zie: Garnwerd.

Gernhere [in the early part of the 13thcentury] Gaanderen Gld

Gernhere • (± 1215) • Ar B 4

Gernun, Willem 206.

Gero, aartsbisschop van Keulen 504; abt van St.Liudger te Werden 507-508.

Gero. 70. (Kero), aartsbisschop van Keulen. 131, 132, 133.

GEROIEVVERE (twijf. ident.) • (1068-90) • ed. Salmo, Deutsche Münzen Finnlands, p. 88

Gerold (Geroldus). 66.. 147- (Geroldus), abt van Werden. 178.

Geroldinc, goed in Weteringen 109.

Gerolf (Gerulfus) Calla. 4. (Gerolfus, priester. 70.

Gerolf. 105.. 202. —, advocaat van bisschop Willem. 203, 204, 207. (Gerulfus), graaf. 44.

Gerolfus Lodewikes 176.

Gerolsdike [1206] Geers-dijk Zl

Gerolsdike • 1216 • U SP 214

Gerolsdike. Zie: Geersdijk.

Gerondus, zoon van den voogd Luzo. 174.

Geroward (Gerouuardus), zoon van Landward. 66.

Gerrardus, Gherardus, Gheret, Ierardus, plebaan van Doetinchem, 324, 344; broeder, geestelijke aan het Gelderse hof 60 ; bediende van Arnoud, persona van Haarlem 63; clericus van het Duitse huis (te Keulen?) 321; bisschop van Munster 3, 8, 28 ; proost van Oldenzaal 157, 183; persona van de kerk in Velsen 594.carnifex (vleeshouwer), burger van Woudrichem 609.van der A 599-600.van Aalst, mr; kanunnik van St.Paulus te Luik 348, 350.Alde, burger van Utrecht 30/31.Avaz.108.van Avezaath, priester 5.van Batenborg, ridder 48.Bertradisz; schepen van Dordrecht 42; zoon van Hendrik Berwichs 132.(Gerard) Bever 518-519..Blavoth (Utrecht) 565.van Breda, clericus in het diocees Utrecht 318-319, 321, 334, 335, n.1), 348, 351-352, 356.Ceciliaz; burger van Woudrichem 609.van Damme, ingezetene van Heesselt 152.

Gerrit, Gherardus, Gherijt, eerste echtgenoot van Hilla van Amme 106; broeder, te Dordrecht 308; proost van St. Pharahildis te Gent 217, 230; mr; kanunnik van De H. Apostelen te Keulen 285; provisor van Mariënweerd 85; bisschop van Munster 354; deken ten Utrechtschen Dom 84; kanunnik van St. Pieter te Utrecht 89. Alve.kanne, pachter in de Weerd bij Utrecht 359. van Amstel, ridder 68, 181, 239. Aveken, schepen van Utrecht 280. Bodenare, pachter bij Rhenen 208. Booth, ridder 312. van Daverloo, schepen van Sysseele 234; zoon van Everburgis 417; graaf van Holstein 450°.

Gerrit, Gherardus, Gherart 508, 509.van 285-286.op de dijk, dienstman 283; proost van Deventer 516; mr; broeder van Bethlehem bij Doetinchem 525; rector der halve kerk te Gasperde 78.(Gerard), pastoor in Hel Gein 238, 241.—, burggraaf van Goor 521; bisschop van Sabina 14; mr; thesaurarius van St.Jan te Utrecht 82; broeder van het huis van St.Catharijne te Utrecht 91; persona van Velsen (?) 186; schout van Wateringen 414; vader van Johan van Achtertuis 120; broeder van Johan van Achterhus 119; Albus (Wit), 4; Albus, kanunnik van St.Marie te Utrecht 82, 92, 124, 493.van Ane, clericus, keizerlijk notaris 51-53.van Boventorp 483.van Brugge 467; zoon van Salomon van Dankardshaka, schepen van Assenede 560.Dibbordsz.174.Dirksz.(van Rhenen), keizerlijk notaris 458.van Dommer 411.van Duider 536.Dullard 559-560.Faber, clericus 's Hoofs van Utrecht 490.

Gerrit. Zie: Gerard.

gers. Hecm. 210, z. ghers. pascuum vaccarum, (een landmaat), ofri. gers, mnd. gras.

gers. Hecm. 210, z. ghers. Bron: DBNL

gers. Hecm. 210, z. ghers. pascuum vaccarum, (een landmaat), ofri. gers, mnd. gras. (DBNL)

Gers-lo [1275] Gorssel Gld

Gers-mere • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw

Gers-mere • 1132 vals 2e helft 13e • Lw

Gers-mere [1132] Gaast-meer Fr

Gersake • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v°

Gerseca • 1219 • S D 553

Gersecha • 1186 • Tl 36

Gershusum [1323] Garsthuizen Gr

Gersicha [980] , Gersecka [1186] Yerseke Zl

Gersicha • 980 kop. 15e • X E 1417, 11 v°

Gerslach [1285] Ger-sloot Fr

Gerslo.Zie: Gorssel.

Gersloot, Gerslath, ten NO.van Heerenveen, rector kerk in 296.

Gersmere. Zie: Gaastmeer.

Gersmere. Zie: Gaastmeer.

Gerstlo. Zie: Gorssel.

Gerswind (Gherscvindis), vrouw van Diederik Scuertvegher. 461.

Gertoldinc, hoeve in Enschede 480.

Gertrud (Gertrudis), hoorige. 458.

Gertrudis, Geertruid, Ghertrudis, dochter van de veerschipper te Arnhem 502; dochter van Ulrich van Damme 229; dochter van Gerard Man 229; dochter van Johan Pluckerose 409- 410; echtgenote van Willem Rusche van Linschoten 310-311; dochter van Loef van Ruwiel, Begijn 579-580.

Gertrudis, dochter van Arnoud van Grevenmacher, priores van Mariëndal in Luxemburg 451—452.

Gertrudis, Gerthrudis, abdis van Mariènhorst bij Deventer 528.(Gertrudis), abdis van Metelen 207; proosdin van Vreden 523.van Marckvelde 280; echtgenote van Everard van Weselberg 202; echtgenote van Hugo van der Ze 202.

Gertrudis. Zie: Geertruid.

Gertruida (Ghertrudis), echtgenoote van Gijsbert, later monnik te Ruinen. 452. (Gertrudis) Schüttorf. 369. (Gertruidis, Gertrudis), gravin van Bentheim, gemalin van graaf Otto van Bentheim. 363, 369. (Gerthrudis, Gertrudis), gemalin van keizer Koenraad III. 351, 352.

Gerung, Gerungus, schepen van Geertruidenberg 237—238.

Gerung. 204. van Asperen. 174, 212. (Gerumgus, Gerungus) van Asperen. 322, 323, 338, 339, 342.

Gerus. 70.

Gervasius van Sysseele, schepen van Sysseele 234.

Gervasius van Keten 297.

Gerverscop [ UT ] 1830-1857

Gervliet [1195] ZH Geervliet ZH

Gervliet • 1195 • Hg B 2

Gerwala (Geruuala), man van Welaca, vader van Bernherus. 13.

Gerward (Gerwardus), klerk. 61. (Geruuardus), priester. 70.

Gerwardeshem. O. 1. 204. (± 1200). N. Holland.

Gerwardeshem. O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Gerwardeshem. O. 1. 204. (± 1200). N. Holland. (DBNL)

Gerwere (Geruuere). 192.

Gerwerskoop [1639] Gerverscop Ut

Gerwi (Geruui), kind van Helpad en Ricgard. 74.

Gerwich (Geruuih), zuster van Warbald. 66.

Gerwijn (Gerwinus) van Gerner. 49. (Gerwinus), proost van Mariënhorst. 302.

Gerwinus. 51.

Gerz-hem W026

Gesa, dochter van Dirk van Nienbeke 148.

Gescemunde • 1198 • Ar foto

Gescemunde" (facs.) (onb. ± Giesen-dam : Zh)

GESCEMUNDE" (onb. ± Giesendam : Zh) / Gescemunde • 1198 • Ar foto GYS

Gesebrecht.Zie: Gijsbert.

Gesen. Zie: Giessen.

Gesholte [1302] Gasselte Dr

Geshoron. 309.

Gesivliet, proost in Amstel(?) 262.

Gesperden (facs.) [Dodewaard : Gl]

GESPERDEN [Dodewaard : Gl] / Getuurğ • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v° / Gezpurd • midden 12e • D W II a 1, 23 v° GYS

Gespurd [13thcentury] Gesperden Gld

gest, gheest, z. Darengheest, Hondegest, Hutghest, Hochegheest, Kerkgheest, Polgest, Smalegeest, Thorengeest, Uytgeest, Westengeest, Wiringeest. Uitgeest.

gest, gheest, z. Darengheest, Hondegest, Hutghest, Hochegheest, Kerkgheest, Polgest, Smalegeest, Thorengeest, Uytgeest, Westengeest, Wiringeest. Bron: DBNL

gest, gheest, z. Darengheest, Hondegest, Hutghest, Hochegheest, Kerkgheest, Polgest, Smalegeest, Thorengeest, Uytgeest, Westengeest, Wiringeest. Uitgeest. (DBNL)

Gest. Hecm. 207. O. 1. 89. (1083), 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Gest. Hecm. 207. O. 1. 89. (1083), 1. 105. (± 1083). (DBNL)

Gest. Hecm. 207. O. 1. 89. (1083), 1. 105. (± 1083).

Gestel (facs.) [Eindhoven : Nb]

Gestel en Blaart-hem [ NB ] 1830-1920

GESTEL [Eindhoven : Nb] / Gestele • 1173 • Po GYS

Gestele [1147] Moergestel NB

Gestele [1306] Sint-Michielsgestel NB

Gestele • 1173 • Po

Gestele • 1147 kop. 13e • I Je 14

Gestele • 1186 • I Je 29

Gesteren. Zie: Geesteren.

Gesterne • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 132 v°

Gestichin. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Gestichin. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). (de Kleine Geest) bij Uitgeest. (DBNL)

Gestichin. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). (de Kleine Geest) bij Uitgeest.

Gestnipemutha onbekend UT Kün U9

Gestnipemutha onbekend UT Kün 9

Gestnipemutha • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Gestnipemutha. 43.

Gestnipemutha" (facs.) (onb., prov. Utrecht)

GESTNIPEMUTHA" (onb., prov. Utrecht) / Gestnipemutha • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Gestonnus curtis , in pago Andegavensi , Genneteil 65 , 44 .

Get-lo [probably 1050] Giete-lo [?] Ov

Gete [1224] Gieten Dr

Gethelinge, erf in Zuidlaren 393.

Gethorne [1280] Giethoorn [founded by flagellants] Ov

Getolfeim (locus) in Regione Fresonum F514

Getto. 70.

Getuurd • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v°

Getzeuuald omgeving Hillegom ZH Kün 70

Getzeuuald • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Getzeuuald omgeving Hillegom ZH Kün U70

Getzeuuald. 46.

Getzewald" (facs.) (onb. ± Hillegom : Zh)

GETZEWALD" (onb. ± Hillegom : Zh) / Getzeuuald • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Geuesuurdi • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r°

Geul (facs.) (bijrivier van de Maas, bespoelt Meersen)

GEUL (bijrivier van de Maas, bespoelt Meersen) / Golam (acc.) • (1196) • Hg V GYS

Geulle [ LB ] 1830-1982

Gevardsz.469-471.

Gevardus, Gevehardus 469-470.van Ellenwic 523.

Gevehard (Geuehardus), ministeriaal van den bisschop. 305. (Geuehardus) van Ecke, ministeriaal van den bisschop. 446. (Gevehardus). 3II. — (Gebehardus), graaf van Leuchtenberg. 406. —— (Geuehardns, Guichardus), burggraaf van Maagdenburg. 474, 467. (Gebehardus), zoon van graaf Godschalk van Zutfen. 202, 252. (Gebehardus, Geuehardus) kanunnik. 256. (Geuehardus), kanunnik. 294. (Gefuerhardus), kanunnik van St. Marie. 347. (Gebehardus, Gedehardus), kanselier, bisschop. 201, 216, 217.

Gevehard (Gevehardus), te Utrecht. 250.

Gevengoye. Zie: Goye.

Geverick [1458] Geverik L

Gewingemad. 431.
Gezze. Z i e : Gees.
Ghellendorp. 177.
Ghellinchem. Z i e : Gellicum.
Ghellinghem. Z i e : Gellicum.
Giessen (Giscen). 444.
G i j s e l t e ( G i s l o ) , t e n Z . O . v a n R u i n e n . 344.
Gilleyela. Z i e : Gilze.
Gilze (Gilleyela). 137.
Ginnele. 43.
Gintasstrip. 44.
Giscen. Zie: Giessen.
Gisleshem. 47.Gislo. Zie: Gijselte.
Gnisingo. 45.
Godekines-hofstat. Zie: Werken.
Godolfhem. 45.
Golda. Zie: Gouwe.
Goltbeke. 177.
Gomenecenorde. 447.
G o o r ( G o r a , G o r e ) . 162*, 174, 175.
Gora. Zie: Goor.
Gore. Zie: Goor.
Goslar (Goslaria, Gosselaria). 158, 3 0 0 , 337.
Goslaria. Z i e : Goslar.
Gosselaria. Zie: Goslar.
G o u w e ( G o l d a ) , de r i v i e r de. 337, 4 4 4 , 4 4 8 .
Graueningus. 25.
Grawenvene. 313*.
Grese. Zie: Groessen.
Groessen ( G r e s e , G r o s n e n , G r u o s n a ) , bij D u i v e n . 7 0 , 126, 304.
Groninge. Zie: Groningen.Groningen (Groninge, Groningi, Gruninga, Gruningen, Gruoninga). 118, 180,
219, 4 4 8 , 4 5 3 .
Grosnen. Zie: Groessen.
Grotere-heuekestegron. 208.
Gruninga. Zie: Groningen.
Gruningen. Zie: Groningen.
Gruoninga. Zie: Groningen.
Gruosna. Zie: Groessen.
Guastalla (Warstallum). 329.
Gunnewich (Cauerwich). 320.
H.
Haaften (Hafthi). 177.
Ha a r ( H a r i , H e r i ) , bij O l d e n z a a l . 105, 106.Ha a r l e m (Haralem). 45.
Oorkondenboek Sticht. 13

Gewingemad. 431.

Geykinga, Gaikinga, Eltatus (Hunsingo) 383, 418.

Geyko, abt van de St. Bernardsabdij te Aduard 397.

Geylo, broeder 507.

Geynardinge, onder het hof Brummen. 266.

Geyne • 1217 • U SM 830

Geyo, schepen in Arnhem 132.

Geystere [1268] Geesteren [dwelling place of the Geystere family] Ov

Geysteren [1268] Geesteren [naar ridder Nicolaast Van Geysteren] Gld

Gezen, Gezene. Zie: Giessen.

Gezo 508.

Gezpurd • midden 12e • D W II a 1, 23 v°

Gezze. Zie: Gees.

Gha.Zie: Gorecht.

Ghamitlo, Willem van 349.

Gharuewen [1281] Gerwen NB

Ghawe [1482] Gauw Fr

Ghebo, priester te Dordrecht 308.

Gheel, prov. Antwerpen, heer van 384.

Gheerdenweghe. O. 1. 293. (1206-1220). Bron: DBNL

Gheerdenweghe. O. 1. 293. (1206-1220). N. Holland. (DBNL)

Gheerdenweghe. O. 1. 293. (1206-1220). N. Holland.

Ghees, Ieminghe van 155.

Gheest. Hecm. 204, 216. O. 1. 108. (1120). P.H. p. I2. z. Gest. Uitgeest.

Gheest. Hecm. 204, 216. O. 1. 108. (1120). P.H. p. I2. z. Gest. Bron: DBNL

Gheest. Hecm. 204, 216. O. 1. 108. (1120). P.H. p. I2. z. Gest. Uitgeest. (DBNL)

Gheet-lo [13thcentury] Giete-lo Gld

Gheldolphus broeder van Arnold van Stakenborch 152.

Ghellendorp. 177.

Ghellinc-hem • 1148 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 r°

Ghellinchem. Zie: Gellicum.

Ghelling-hem • 1166 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 v°

Ghellinghem. Zie: Gellicum.

Ghelria, Ghelria.Zie: Gelre enz.

Ghenemuden.Zie: Genemuiden.

Ghenne [1364] Genne Ov

Gherardus, Gheret.Zie: Gerard.

Gherardus.Zie: Gerard.

Gherderen [end 12th century] Garderen Gld

Gherewoud 440.

Gherlacus.Zie: Gerlach.

Gherlant. Hecm. 209. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Gherlant. Hecm. 209. O. 1. 105. (± 1083). Noord-Holland. (DBNL)

Gherlant. Hecm. 209. O. 1. 105. (± 1083). Noord-Holland.

Gherleta. Hecm. 208. (ultra-) O. 1. 105. (± 1083). de Lede bij Leiden vgl. Geerpolder bij Hazerswoude.

Gherleta. Hecm. 208. (ultra-) O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Gherleta. Hecm. 208. (ultra-) O. 1. 105. (± 1083). de Lede bij Leiden vgl. Geerpolder bij Hazerswoude. (DBNL)

Ghernaer [1318] Gerner Ov

Gherolfsdiic.Zie: Geersdijk.

Ghersdorp.Zie: Geesdorp.

gherse. O. 1. 204. (± 1200), z. gers.

gherse. O. 1. 204. (± 1200), z. gers. Bron: DBNL

gherse. O. 1. 204. (± 1200), z. gers. (DBNL)

Gherstorpe, Herman van 424.

Gherswelt. P.H. p. 10. Bron: DBNL

Gherswelt. P.H. p. 10. (DBNL)

Gherswelt. P.H. p. 10.

Gherulieth • 1206 • E D

Gherum. Zie: Geer.

Ghesele [1285] Gijzel NB

Ghestel juxta Eijkerenberghe [1367] ,Luycksgestel [later] Luycksgestel NB

Ghestre [1300] , Ghesteren [shortly after 1300] Geesteren Dr

Ghewanden [1309] Gewande NB

Gheyn.Zie: Gein.

Gheyne, Ghen.Zie: Gein.

Ghiben-lant [1342] Gijbe-land ZH

Ghiestlant. P.H. p. 16. Bron: DBNL

Ghiestlant. P.H. p. 16. (DBNL)

Ghiestlant. P.H. p. 16.

Ghijsbert enz.Zie: Gijsbert.

Ghijsbertus, Ghijsbrecht, Ghijsebrecht,

Ghijsebrecht, Ghijsbrecht, Ghisebrecht, Ghysebrecht, Ghiselbertus.Zie: Gijsbert.

Ghimneke, Arnold van, ridder 51.

Ghisekinus.Zie: Gijskijn.

Ghiselbertinc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 133 r°

Ghiselbertus, Gilbertus, Gisbertus,

Ghiselbertus. Zie: Gijsbert.

Gholthorne [1446] Goldhoorn Gr

Ghore • 1222 • Po

Ghye.Zie: Gui.

Ghyso.Zie: Giso.

Giavenwaard. Zie: Dennenwaard. 's-Gravenzande, Grevenzande, Zande 456; Begijnhof te 130, 455—456; St. Elizabeth-kerk te 302, 412°; plebaan van 455.

Gibe, Ghibe, broeder van het Duitse huis te Utrecht 309.

Gibo, Gybo, Ghibo, priester te Dordrecht 230; bewoner van Ockenburg bij Rijswijk 556.van Dunen, knaap 211.

Gibriacus villa , in pago Attoariorum , Gevrey 40 , 29 .

Giddingen-heim (villa) in Regione Fresonum F588

Gieldmarus. Zie: Gelmer.

Gieltjesdorp (Gelekenedamme), in het W. der provincie Utrecht. 484.

Gieltjesdorp, Ghelikendorpen, bij Kockengen 320.

Giersbergen [1244] NB Giersbergen NB

Gies [1207] Gees Dr

Gies. Zie: Gees.

Giesel (Gisle, Gislo), onder Ruinen. 106, 460.

Giesen (facs.) [Giesen : Zh]

GIESEN [Giesen : Zh] / Giscen • 1178 kop. 14e • U O 1, 62 r° GYS

Giessen (Giscen). 444.

Giessen, Gezene, rivier in de Alblasserwaard 66.

Giessen, Gesen, in het land van Altena 201.

Giessen (Gecen, Ge^en), in het land van Altena. 211, 349.

Giessen, Gysen, in het land van Altena 97.

Giessen [ NB ] 1830-1973

Giessen-burg [ ZH ] 1830-1986

Giessen-dam [ ZH ] 1830-1957

Giessen-Nieuw-kerk [ ZH ]

Giessenburcht, de [1573] Giessen-burg [genoemd naar het gelijkn. kasteel] ZH

Giessenmonde, Gezenmude, in de Alblasserwaard 66.

Gieten [ DR ] 1830-1998

Gieten (Geten), in Drente. 159.

Giethoorn [ OV ] 1830-1973

Gif-lo • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 133 r°

Giffel (facs.) [Nede : Gl]

GIFFEL [Nede : Gl] / Giflo • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 133 r° GYS

Giffridus.Zie: Gisfridus.

Gijsbert (Ghiselbertus). 117. (Giselbertus) 212. (Ghiselbertus), bakker in de Bakkerssteeg te Utrecht. 364. (Gijselbertus), te Bunnik. 335. (Ghiselbertus), te Leiderdorp. 340. (Giselbertus), ministeriaal. 64, 67. (Giselbertus), schepen te KortenhoeL 296. (Gisilbertus), ridder, schout. 264. (Giselbertus, Ghiselbertus, Ghisilbertus, Gisilbertus, Ghisebert, heer van Amstel, ministeriaal, ridder, raad van den bischop. 8, 16, 20, 49, 50, 56, 65, 71, 79—81, 83, 94, 95, 106, 134, 156, 166, 168, 173, 179, 180, 182, 190, 197, 202, 206, 207, 217, 231. (Gilbertus, Ghiselbertus, Giselbertus, Ghyselbertus, Gisilbertus, Ghysselbertus), heer van Amstel, ridder, zoon van Gijsbert. 240, 242, 264, 268, 269, 283, 296, 310, 311 327, 330, 357, 385, 390, 419, 449, 451. (Giselbertus, Ghiselbertus) van Amstel junior zoon van Gijsbert, ridder. 296, 311} 330, 334, 345, 489. (Giselbertus) van Breet of Bremech. 20, 29. (Ghiselbertus) Burchgraaf, schepen te Utrecht. 208, 235, 236, 250. (Giselbertus) Havezen, ministeriaal. 476. (Giselbertus) Hondermark, ridder. 447. (Ghysselbertus, Giselbertus) van Jutfaas, ministeriaal. 419, 476. (Giselbertus) Camerlingh. 94. (Giselbertus) van Casnech. 370. (Gilbertus) van Crimpen, ridder. 379. (Ghiselbertus) van de Lek. 33.

Gijsbert (Giselbertus), ministeriaal van den bisschop van Munster. 370. (Ghiselbertus, Ghiiselbertus, Ghyselbertus, Gisilbertus, Gislebertus), ministeriaal van den bisschop, broeder van kastelein Otto, vader van Albero, Diederik en Gerard. 253, 256, 264, 267, 268, 274, 288, 308, 312, 322, 323, 326,37, 340, 342, 391, 448. (Gisebertus), broeder van Albero. 232. (Giselbertus), panetarius. 397. (Giselbertus), stabularius. 384. —'• (Giselbertus) dispensator van den bisschop. 446. (Giselbertus) schout van Muiden, ministeriaal van den bisschop. 271, 283. — (Giselbertus), maarschalk, ministeriaal van den bisschop. 372. (Ghiselbertus, Giselbertus) van Amstel, zoon van Egbert van Amstel, ministeriaal van den bisschop. 414, 433, 436, 441, 444, 460. (Giselbertus) van Berchen, ministeriaal van den bisschop. 271. (Giselbertus). 221. (Ghiselbertus, vrije. 256. (Ghiselbertus, Giselbertus). 283, 284, 291.

Gijsbert, Gesebrecht, Ghijselbert, Ghijsbert,

Gijsbert (Giselbcrtus). 306. (Giselbertus), vrije. 309. (Gislebertus). 311. (Gislebertus). 333. (Ghiselbertus). 342. (Giselbertus), zoon van voogd Hugo. 351. (Giselbartus). 380. (Giselbertus). 418. (Ghiselbertus), gehuwd met Gertrud, later monnik geworden te Ruinen. 45 (Giselbertus), schoonzoon van A r n o l d van Everikesthorpe. 458, 459. (Kiselbertus), hertog van Lotharingen. 106. (Giselbertus) Haveze. 396. (Ghisebertus) van Holland. 231. (Giselbcrtus) van Kasneclj. 312. — (Giselbertus) Magnus, broeder van Lambert. 419. (Giselbertus) van Medela. 212. (Giselbertus), Odiosum-Caput. 305. (Giselbertus), broeder van A r n o l d de Rode en van Rucherus. 274. (Giselbertus), Gislebertus) van Welle. 257, 258. (Giselbertus) van Werconde. 433. (Giselbertus) van Werdere. 258. (Giselbertus), monnik te Herne. 381. (Gisebertus) van Wolfgersdike, pastoor. 253. — (Gisalbertus), rector van de St. Servaaskerk te Maastricht. 103. f — (Giselbertus), deken van St. Jan. 469.

Gijsbert, Ghijsebrecht, Ghijsbrecht, Ghisebrecht, Ghysebrecht, Ghiselbertus, Gijsbrecht, Gilbertus, Giselbertus,

Gijsbert, Ghilebertus, Ghiselbertus, Ghyselbertus,

Gijsbert (Ghysilbertus) van Leweth, ridder. 233. (Giselbertus) van der Molen (de Molandino). 420. (Ghiselbertus, Giselbertus) Niger, ridder. 184, 381. (Giselbertus) van Over de Vecht, broeder van Gerard Splinter. 476, 484, 494. (Giselbertus, Gisikinus) van Poel. 190, 197, 396. (Gijsebertus) de Prato, ridder. 378. van Rehten. Lees: Vehten. (Gijselbertus) van Ruinest, ridder. 335, 378. (Gisilbertus) van Sayn, schenk. 63. (Ghiselbertus) van Schadewijck. 306, 307. (Gilebertus) van Stavere. 165. (Giselbertus, Ghysselbertus) van Sulen, ridder, schout van Jutphaas. 390, 419, 470, 476, 488, 506. (Gysebertus) Unledige, ridder. 378. (Gisilbertus, Giselbertus) van Vechten, kameraar van den bisschop, schout van Utrecht, ridder, 79, 80, 142, 179, 190, 250, 292, 310 311. (Ghysselbertus, Gyssbertus, Gysselbertus) van Vechten, zoon van Lantfrid, ridder. 418, 419. (Giselbertus) van Vechten, ministeriaal van den bisschop, ridder. 476. (Giselbertus, Gisilbertus) van Wulven, broeder van Ernst. 317, 476. (Ghiselbertus) van Wijk, ridder. 497. (Giselbertus) van Zevender. 490. (Ghiselbertus, Giselbertus) van Bronkhorst, edelman, ridder. 242, 244, 303, 304. (Ghyselbertus, Giselbertus, Hisebertus, Ghiselbertus) van Bukhorst, ridder. 233, 280, 281, 346, 347, 385, 460, 461, 492. (Gysselbertus) van Goye. 419, 493. (Gysilbertus, Giselbertus), kanunnik van Oudmunster. 162, 197. (Gisilbertus, Ghiselbertus), kanunnik van St. Jan. 161, 168. (Giselbertus), kanunnik van St. Marie, subdiaken van den paus. 323, 498, 516. (Ghiselbertus, Giselbertus), deken van St. Jan. 8, 11, 16, 25, 33, (37,) 44. (Giselbertus, Gyselbertus, Gisilbertus, Ghysbertus, Gisikinus), deken van St. Jan, verwant aan proost Gijsbert van St. Jan. 179, 183, 190, 192, 195— 199, 205, 207, 217, 228, 231, 238, 287, 289, 315, 328, 334, 336, 338, 339, 344—347, 357, 372, 382, 385, 388, 390, 450, 475. (Gysilbertus) van Amben, deken van Xanten. 222, 224, 234. (Guisilbertus, Gilbertus) van Amstel, deken van St. Marie. 407, 424, 441. (Giselbertus, Gisilbertus, Ghiselbertus, Gisibertus, Gisebcrtus), proost van St. Jan. 49, 53, 55, 65, 79, 80, 82, 475. (Giselbertus, Gilbertus) van Ruwiel, ridder, broeder van het Duitsche huis. 345, 360, 361. (Giselbertus) van Amstel, praeses van het Duitsche huis. 488. (Gilibertus), abt van Middelburg. 51.

Gijsbertsz.van Schalkwijk 295, 390- 391, 444, 477, 516.Slotmaker, tinsgenoot van de Omloop van St.Marie te Utrecht 169.Spirinc (Utrecht) 378.van Stripa, ridder 49.(Gijsbert) Thomasz; ambachtsheer van Rilland 439.Tyendhere, ingezetene van Beusichem 109; broeder van ridder Steven van Vorden 169.van Weida 109.van Were, knaap 14.van Westrum, knaap 484-485.van Zuilen 49, 60, 386, 545.Zie ook: Abcoude.

Gijsbertus, Giselbertus, Gyselbertus,

Gijselbertinc, huis onder Ootmarsum 316.

Gijselte (facs.) [Ruinen : Dr]

Gijselte (Gislo), ten Z.-O. van Ruinen. 344.

GIJSELTE [Ruinen : Dr] / Gislo (twijf. ident.) • 1141 kop. begin 15e • As D 3 r° GYS

Gijskijn, Gisekinus, Ghisekinus, Boekhout, clericus 211-212.van Oud wijk, advocaat 's Hoofs van Utrecht 237.

Gijzelberting (facs.) [Hardenberg : Ov]

GIJZELBERTING [Hardenberg : Ov] / Ghiselbertinc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 133 r° GYS

Gilbertus, Gilebertus. Zie: Gijsbert.

Gilenus, notarius Namurcensis. 31.

Gilibuinus, kanunnik van St. Marie te Lyon. 407.

Gilisa [1012] Gilze NB

Gilles (Egidius) van Amstel, broeder van Gijsbert. 8, 179, 190, 197. (Egidius) van Bake, ridder. 267, 372. (Egidius) van Breda, oom en voogd van heer Hendrik, broeder van den Domdeken Hendrik. 215, 255. (Egidius) van Broekhuizen, ridder. 129, 219, 285. (Egidius) zoon van Willem van Koudekerke. 150. (Egidius) van Mijnden, ministeriaal, ridder. 186, 296. (Egidius) van Odenghiem. 43. (Egidius) van Schalkwijk. 179, 197. (Egidius), kameraar van Vlaanderen. 43. Egidius), zoon van Matthias, klerk. 230. (Egidius), rector van Serooskerke. 498. (Egidius), kanunnik van St. Jan. 345. (Egidius), deken van St. Pieter te Middelburg in 1319. 1. (Egidius), broeder der Duitsche orde. 276. (Egidius), abt van Duins. 169.

Gilles, Egidius, Gelis, Gelys, Bachterkiste, provisor en deken van Zuidbeveland 462-463.Beatrixz.352.van Brochusen 542.Egidii 116.van Emelisse, kanunnik van St.Pieter te Utrecht 82, 92.(Hendriksz.) Groetmans 34, 169.Hugenz.194. (Gilles), zoon van Octavianus Octaviani Calabocco 455.van Muiden 407.- van den Velde 205.- van Wendclsnisse 498-499.

Gilleyela. Zie: Gilze.

Gillis, Egidius, deken ten Luiksen Dom 37; mr; kanunnik van St.Marie te Utrecht 168.van der A, knaap 484—485; zoon van ridder Ludolf van Amelsbüren 305-306.van Barendrecht, ridder 42.Blok, schout van Kortenhoef en Ankeveen 588-589; mr; broeder van Hendrik Buffels, kanunnik van St.Marie te Utrecht 193.van Dolre, ridder 568.

Gillis, Aegidius, Egidius, proost van St. Pieter te Dowaai, kanunnik van St. Donatiaan te Brugge 226, 234; deken van O. L. Vrouwekerk te Kortrijk 230—231; cantor van St. Pieter te Rijssel 211, 217°; kanunnik van St. Jan te Utrecht 2; kanunnik van St. Marie te Utrecht 4. Alardsz; pachter te Geersdijk 207. van Baak, ridder 203. Bardekin, predikheer te Gent 175. Bonin, kanunnik van St. Donatiaan te Brugge 226; Buffel, mr; kanunnik van St. Marie te Utrecht 5, 357, (411). (Gillis), vader van Pieter van Grevenmacher 452. Innemas, kapelaan van den Utrechtschen Domproost 357; mr; van Munden, kanunnik van St. Jan te Utrecht 3; zoon van Arnoud Nude 39. van Roetselare, kanunnik te Antwerpen 247.

Gillisdorp, parrochia s. Egidii, later binnen de stad Brugge getrokken 222—223, 227°.

Gillisz.(Scherpenisse) 451.van Kattendijke 172.Monetarius (Deventer) 109-110, 256.van Schadewijk 27.van Scoude, ambachtsheer van Rilland 439.Gisekinus van Driel (Utrecht) 504.Huginge (Groningen) 163.Valvaz.(Utrecht) 562.

Gilze (Gilleyela). 137.

Giming-hem W016, W132

Gingeyndorpht Gindorf, Eifel, Eifelkreis Bitburg-Prüm

Gingiloe [8th century] De Ginkel Gld

Ginkel (facs.) [Leersum : Ut]

GINKEL [Leersum : Ut] / Gengiloe • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 41 GYS

Ginnarum comes. Zie: Guines.

Ginneken en Bavel [ NB ] 1830-1942

Ginnele • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Ginnele onbekend ZH Kün U28

Ginnele onbekend ZH Kün 28

Ginnele. 43.

Ginnele" (facs.) (onb. in Holland)

GINNELE" (onb. in Holland) / Ginnele • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Gintasstrip (Gittastrip) onbekend ZH Kün U43

Gintasstrip • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Gintasstrip (Gittastrip) onbekend ZH Kün 43

Gintasstrip. 44.

Gintasstrip" (facs.) (onb. in Holland)

GINTASSTRIP" (onb. in Holland) / Gintasstrip • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Giraldi , Girauldi vallis , campus , in pago Wastinensi 120 , 1 . 3 .

Girardus, mr. van Panna, kapelaan van den paus. 407; mr; de Verulis, notarius. 407.

Giraudus, thesaurier van het kapittel van St. Maarten te Tours. 392.

Gis-lo [1141] Gijsselte Dr

Gis-lo (twijf. ident.) • 1141 kop. begin 15e • As D 3 r°

Giscen • 1178 kop. 14e • U O 1, 62 r°

Giscen [1178] , Gissen [1285] Giessen NB

Giscen. Zie: Giessen.

Gisebert, Gisebertus, Gisebrecht

Gisebertus. Zie: Gijsbert.

Gisekin, (Gisekinus), zoon van heer Siger. 470.

Giselbertus, Gisilbertus, Gisilibertus (Eiteren) 494; abt van Camp 596; proost van Oldenzaal 235, 380, 399, 401, 426, 469-470, 473, 475-476, 489, 523, 578, 596 ; broeder in Oudwijk 201; ambachtsheer van Rilland 439; aartsdiaken van de kerk te Utrecht, 620-621; kanunnik van Oudmunster te Utrecht 118-119; deken van St.Pieter te Utrecht 131, 171, 181, 231, 247, 257, 292, 305, 343, 345, 353, 359, 368, 454, 471-472, 505, 541, 618, 622; kanunnik van St.Pieter te Utrecht 117, 527; (II) van Abcoude, knaap 561-562.van Amersfoort 108, 198.(IV), heer van Amstel, ridder 11.19, 25, 52, 85, 95, 105, 113, 116, 130, 133, 138, 151, 162, 166, 183, 198, 202,206- 207, 210, 264, 267-268, 431, 442, 446, 452-453, 516, 528, 548.(Gijsbert) van Amstel, kanunnik, later proost van St.Marie in Utrecht 36, 44, 58, 168, 204, 339, 343, 364, 405, 497; Bokel, ridder 444, 516.

Giselbertus. Zie: Gijsbert.

Giselbertus. Zie: Gijsbert;

Giselmar (Gyselmarus), schepen te Doetinchem. 304.

Gisfridus, Giffridus van Anagni, kapelaan en auditeur van de paus 307-308.

Gisilbertus. Zie Gijsbert.

Gisla, decana van Vreden. 175.

Gisle. Zie: Gisel.

Gisle-heim F653 ; Gisles-hem (Gileshem) onbekend NH Kün U89

Gisle-heim [944] Jislum Fr

Gisle-heim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Gisles-hem (Gileshem) onbekend NH Kün 89

Gisles-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340

Gisleshem. 47.

Gisleshem" (facs.) (onb. in Holland)

GISLESHEM" (onb. in Holland) / Gisleshem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340 GYS

Gislo. Zie: Gijselte.

Giso, Ghiso, Gyso, schepen van Dordrecht 42.Dukinc, burger van Dordrecht 280- 281, 461-463.Voncke 458.

Giso, Ghyso, Mont, schepen in Harderwijk 491.

Giso, kanunnik te Osnabrück. 253.

Gispe [1328] Jisp NH

Gisselbertus, kanunnik ten Utrechtschen Dom 84. (Gijsbert), kanunnik van St. Marie te Utrecht 411; mr; kanunnik van St. Marie te Utrecht 411; broeder van Wouter van Amersfoort 309°. van Amstel, ridder 4, 13, 68, 180— 183, 239, 266, 298, 398, 401, 406, 420, 423, 453—454. van Amstel, kanunnik van St. Marie te Utrecht 138°. van Buchorst 72, 211, 253, 299, 406, 417, 438; zoon van Bernard van Dolre 330°. van Goye, ridder, maarschalk van den bisschop (2), 50°, 67—68, 70, 105, 138, 181—182, 202—203, 239, 259, 265°, 305, 406, 417, 420, 423, 449. Haveze, ridder 261. Hundertmerct, heer 3°. van Krimpen, ridder 128. Ledersnider, schepen van Utrecht 280. van Poele 330. van Poele 330. de Pratis, knaap 418. van Overdevecht, ridder 12. van Ruwiel, ridder 4, 12, 417. van Schalkwijk, ridder 330, 449. Scrapsvert 245. Spiering, kanunnik ten Utrechtschcn Dom 190°, 223, 225—228. Unledhige, ridder 20—21; broeder van Ernst van Wulven 2, 20—21; broeder van Steven van Wijk, ridder 253, 256—257. van Zevender 123°. van Zuilen, ridder 12, 37, 68, 87, 90, 122, 239, 259, 265, 282.

Gissken, Giskinus, kanunnik van St. Jan te Utrecht 2.

Giuinesdorpht Gewelsdorf

Gizela (Gisila, Gisla), vrouw van Koning Koenraad II. 169, 170, 171, 172, 176, 178, 192.

Gizenbrogge [ca. 1250-1260] Giezenbrug, Giezen-burg Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Gizenhelden , in marca Burensa , in pago Mosellano , terminus marcae Osterspay ad Rhenum 170 , 46 .

Glaconissis finis , haud longe a fisco Arelauno 190 , 3 .

Gladinc, Andreas 182.

Glamanvilla , in pago Arduennensi 97 , 41 .

Glanis rivus , in pago Arduennensi 29 , 7 . 8 .

Glanna villa , in pago Lemovicino , Glanne 118 , 13 .

Glannafolium monasterium , in pago Andegavensi , Saint Maur sur Loire 8 , 32 . Dipl . Chlothacharii I . n . 6 .

Glanthorp, ten Z. van Osnabrück. 253.

Glavia villa , in pago Cameracensi 1688 , 19 .

Glehn, Eifel 250 n. 3).

Glemmene W471

Glemmene , Glimine [probably.12th century] Glimmen Gr

Glemmene • eind 12e • D W RH9, 65 v°

Glene • 1148 • Kl 4

Glene Altenglan

Glene • 1201 • D H 5

Glene • 1204 • I L 24

Glimmen (facs.) [Haren : Gr]

Glimmen, Glumne, ten NW.van Noordlaren 163.

GLIMMEN [Haren : Gr] / Glemmene • eind 12e • D W RH9, 65 v° GYS

Glindono vilia , in pago Constantino ? 36 , 17 .

Glinke. Zie: Clenke. Cohort, Gobertus, Gubertus, Guibertus van Perweis, proost en aartsdiaken ten Utrechtschen Dom 3, 21—23, 50, 61, 69, 175, 212, 247—249, 323, 347—348, 358°, 395—396, 403, 415, 454, 460.

Gnisingo Noorden van NH NH Kün U62

Gnisingo Noorden van NH NH Kün 62

Gnisingo. 45.

Gnisingo" (facs.) (onb. in Holland)

GNISINGO" (onb. in Holland) / in Gnisingo • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Go(recht), ten Z O. van Groningen 209 n. 3).

Gobelo van Elmete, ridder. 275.

Goberdingen, Ghoberdinghen, Hubert van, jr.435; Hubert van, sr; knaap 434—435.

Gobert (Gobertus) van Perwez, proost van Nivelle, Domproost van Utrecht. 405, 406, 412, 440, 442.

Gobertus, Gubertus, proost en aartsdiaken ten Utrechtsen Dom 29, 67, 100.

Gocelinus, kanunnik van Oudmunster. 162.

Gocelinus. Zie: Gozelinus.

Goch 274 n.1).

Goch 274 n.1).

Goch, in Opper-Gelre 425 n. 2). Coda. Zie: Guda.

Goch, Willem van. Zie: Willem.

Gochlo, huis 513.

Gockart, kanunnik van St.Pieter te Utrecht 233, 320-321, 398.Kornekien (Linschoten) 400.de Curia 457.van Looz 445; zoon van ridder Godfried van Macharen 465.Man (Arnhem) 418.van de Mie 359-360.van Oye 348.(Gerard) van Oosterwolde, dienstman 283.van Oudelant 132.van Oudwijk (Utrecht) 10.Pape 4, 368.Philipsz.van Oostrum 205.de Ponte 468.Puthake 204-205.van Ramesberg, ridder 205, 327.van Raden, kanunnik van St.Jan te Utrecht 10, 345, 398.van den Rijn, ridder 166, 201.De Ruese 75.Simonsz,.pachter te Wemeldingen 453.Simonsz.430-431.Slaper 468.Splinter 521.Stenekien (Linschoten) 400.van den Veen, knaap 5, 124, 271-272, 315, 348.Thassen van den Velde 256.Visenase 99.- van den Vliet, knaap 294, 296, 371, 488, 494.Vrencke, burger en schout van Utrecht 100, 321, 347, 481.Vrencke, broeder van Gijsbert 203.de Vriese (Friso), schepen van Utrecht 32, 48, 56-57, 100, 174.van Westrenen, kanunnik ten Utrechtsen Dom 335.van Wiers, kanunnik van St.Pieter te Utrecht 82, 92, 136, 422, 460.Wolter 32-33.Wouter (Spierinck), ridder 526.

Godbertus. Zie: Godebert.

Godebaldus, bisschop van Utrecht 510.

Godebert (Godobrectus). 23. (Godebertus). 70. (Godbertus), aartsdiaken van L u i k. 199.

Godebold (Godeboldus), bisschop van Utrecht. 466.

Godebold (Godebaldus, Godeboldus), proost van St. Jan. 231, 232,253, 256,432.

Godebold (Godebaldus, Godeboldus, Godeboldvs, Goedebaldus, Goedeboldus), bisschop van Utrecht. 260—295, 339, 399.

Godeboldus, bisschop van Utrecht 72-73, 183-184.

Godebreghtingen [1210] Goilberdingen Gld

Godefrid (Godefridus). 49. (Godefridus), zoon van Helewik den Thuringer. 387. (Godefridus), voogd van Mechteld, dochter van Berner en Yda, te Utrecht. 207, 208. (Godefridus), schenk. 56, 65. (Godefridus), ministeriaal. 67.

Godefrid (Godefridus) van Breda. 253. (Godefridus) van Diepenbrüc. 7. van Goor, voogd van Utrecht. 430. (Godefridus) Hagen. 419. (Godefridus) van Hare. 175. (Godefridus) van Helmont. 19. (Godefridus) Herthem, maarschalk van den bisschop. 46. (Godefridus) van Heumen, ridder. 474. (Godefridus) Canthart. 85. (Godefridus) van Coevorden. 206. (Godefridus) Lone. 474. (Godefridus) van Malsen. 370. (Gotfridus) Monachus. 130. (Godefridus) van Oudewater, ridder. 484. (Godefridus) Paganus. 20. van Perwez. 514. (Godefridus) Prein. 7. (Godefridus) de Rheno, schepen te Emmerik. 478. • (Godefridus) Rieme. 8. (Godefridus) Rusghe. 378. (Godfridus) van Vilsteren, ridder. 385. (Godefridus) Vitulus. 267. (Godefridus) van Wachtendonk. 20. (Godefridus) van Wijk. 52. (Godefridus), graaf van Arnsberg. 225. (Godefridus), klerk van den bisschop. 460, 461. (Gotdefridus), procurator van proost Hendrik van Xanten. 406. (Godfridus), scriptor van Echternach. 17. (Godefridus), kanunnik te Bedbur. 68. (Godefridus) van Alphen, kanunnik te Xanten. 68, 234. (Godefridus) van Hakendover, kanunnik te Rutten. 443. (Godefridus) van Kuik, kanunnik van St. Marie. 323, 498, 512, 514. (Godefridus), deken van St. Jan te Luik. (102, 114,) 260. (Godefridus), Domdeken van Munster. 248. (Godefridus), proost van Munstereifel. 261. (G.), proost van St. Ludger te Munster. 85. (Godefridus), proost van St. Maarten te Munster. 247, 248. (Godefridus), proost van Xanten. 222, 379. (Godefridus), abt van Mariènweerd. 166, 167, (187,) 221, 248, 280, 281, (282). (Godfridus), abt van Echternach. 16, 17. (Godefridus), abt van St. Eukarius te Mainz. 13. (Godefridus), bisschop. 28, 30, 32, 48, 66, 82, 94, 245, 271, 300.

Godehard (Godehardus). bisschop van Hildesheim. 178.

Godekines-hofstat. Zie: Werken.

Godekineshofstat • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r°

GODEKINESHOFSTAT" (onb. ± Werkendam : Nb) / Godekineshofstat • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r° GYS

Godekint (Bonus Puer), Hartewicus, richter in Deventer 27-28.

Godekint (Bonus Puer), Hartewicus, richter in Deventer 27-28.

Godelendis, Gydelendis, Gudelanda, Gudelendis, abdis van Elten 263, 266-268.

Godelendis, Gydelendis, Gudelanda, Gudelendis, abdis van Elten 263, 266-268.

Godevaert, priester 60; rector van de kerk te Beilen 85.—, cellerarius, ten Munstersen Dom 514.—, scholaster van het kapittel te Oldenzaal 523; proost van Tiel 515; bisschop van Utrecht 514-515, 520, 522, 524, 536, 568; proost van de Zutphense kerk 411; broeder van Egbert van Almelo 317.Bawarus 521.Coman 133-134.van Macharen, ridder 465-466.van Marckvelde 280.van Marckvelde 541.Vastradusz.81.Vornekin 64.van Werbedde 509.van Zeist, ridder 233, 325.

Godeweris, vrouwe 166.

Godezo. 208. • 294; aartsdiaken van L u i k. 199.

Godfried, Godefridus, Goesdfridus, Gofridus,

Godfried, Godefridus, monnik van Bloemkamp 87.van Breda, heemraad van de Lange Zijde 147; rector van de kerk in Montfoort 379; abt van Oostbroek 175, 201; bisschop van Utrecht 72; broeder van Ernst Baurus 373-374.Bilaz; pachter in Strijland 170.(Godfried), zoon van ridder Rudolf Busse 173; de Foro piscium (van de Vismarkt), burger van Utrecht 89.Coman 313; zoon van Jütta, pachter te Cothen 99.Cuper, burger van Gent 575.Monetarius (Munter), richter in Arnhem 132; broeder van Arnoud Oude 135.Postel, mr; kanunnik van St.Paulus te Terwaan 319 n.2), 351.van Scherpenisse, ridder 451 ; heer van Wesemael 51.van Zeist, ridder 237-238.

Godfried (Godefrydt), ministeriaal van den bisschop. 316. (Godfridus), ministeriaal van den bisschop. 376. (Godefridus), zoon van Elias van A. 413, 430. (Godefrit). 141. (Godefridus). 199. (Godefridus), vrije. 256. — (Godefridus), vrije. 294. — (Godefridus). 316. (Godefridus). 344. — (Godefridus). 460. — (Godefridus, Gotefridus, Gotefritus), hertog. 205, 207, 228. (Godefridus» van Amstel. 307. — (Godefridus), van Arnesberge, broeder van Herman. 342, 347, 351. — (Godefridus) van Bukhorst. 311. (Godefridus) van Breda. 380. (Godefridus) van K u i k, broeder van Herman. 294, 296, 300, 338, 339, 340, 34S, 349, 350, 365, 379, 3^0, 410. (Godefridus) van Kuik, zoon van Hendrik van K u i k en van Sophia, dochter van den kastelein Diederik. 445.

Godfried (Godefridus) van Malsen, broeder van Herman en Hieronimus. 274, 285, 292, 293, 312. (Godefridus, Goedefridus) van Renen, vader van: Godfried, Hugo, Diederik, Gerlach, Heiwig, A r n o l d. 252, 268, 288, 291, 292, 301, 342 351, 353, 416, 444. (Godefridus) van Wekene. 351. (Godefridus) van Zeist. 398. (Godefridus), graaf van Namen. 334. (Godefridus), prefect van Neurenberg. 351. (Godefridus), hertog van Leuven. 294. (Godefridus), hertog van Neder-Lotharingen. 155, 173, 174. (Godefridus), scriptor. 397; kanunnik van St. Jan. 458, 459. (Godefridus), scholast. 430. 446. (Godefridus), proost van Eist. 338. (Godefridus), Domproost). 376, 378, 380, 384, 410. (Godefridus), proost van St. Pieter. 414, 417, 418, 430, 436, 441, 442, 444, 448, 451, 453. (Godefridus), proost van Tiel. 380, 390, 451. (Godefridus, Godefridvs, Goedefridus, Gotefredus, Gotfridus, Gottifridus) van Renen, Domproost, later bisschop van Utrecht. 372, 374—446,453. — (Godefridus), kanselier. 427.

Godfried, Godefridus, Godefrit, Godert,

Godin. 69.

Goding (Godingus), te Utrecht. 461.

Godleuingi [ 10th, 12th century] Godlinze Gr

Godleuingi • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v°

Godleuingi • eind 11e • D W IX a 1 b, 25 v°

Godlevingi W327, W442

Godlinze (facs.) [Bierum : Gr]

GODLINZE [Bierum : Gr] / Godleuingi • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v° / Godleuingi • eind 11e • D W IX a 1 b, 25 v° GYS

Godobrectus. Zie: Godebert.

Godolf-hem Noorden van NH NH Kün U61

Godolf-hem Noorden van NH NH Kün 61

Godolf-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • Utrecht, ed. DB, p. 339

Godolfhem. 45.

Godolfhem" (facs.) (onb. op Tessel : Nh)

GODOLFHEM" (onb. op Tessel : Nh) / Gotolfheim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Godolfhem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • Utrecht, ed. DB, p. 339 GYS

Godschalk (Godescalcus), zoon van den ministeriaal Rothard. 394. (Godescalcus), broeder van Herman van Woerden. 402, 459. (Godescalcvs). 283, 284. (Godescalcus). 319. (Godescalcus). 344. (Godescalcus), zoon van Gerard van Meerten. 376, 394, 409, 417. (Godescalcus), graaf van Twente. 174. (Godescalcus), graaf van Zutfen. 201, 203, 252. (Godescalcus), priester. 315. (Godeschalcus), kanunnik. 231. (Godeschalcus), kanunnik van St. Jan. 396. (Godescalcus), kanunnik te Munster. 321. (Godescalcus), kameraar. 437, 441, 443, 446. (Godescalcus), deken. 308. (Godescalcus), abt van Berne. 451. (Godescalcus), proost van St. Servaas te Maastricht. 225, 226. (Godescalcus), aartsdiaken van Luik. 199.

Godschalk, Godescalcus, Godeschalcus, broeder van St.Panthaleon te Keulen 509.voogd (Munster) 514.van Billerbeck, dienstman van de bisschop van Munster 514.van Marckvelde 280.de Vriese, (Freso) (Utrecht) 44.

Godschalk (Godeschalcus), burger te Utrecht. 381. (Gozscalcus) Buddo, ridder van den graaf van Teklenburg. 253. (Godescalcus) van Dalvessen. 233.

Godschalk (Godescalcus) van Loon, ridder van den graaf van Ravensberg. 253. (Godescalcus) van Diepholt (Thefholte), edelman. 253. (Godescalcus) van Loon, edelman. 253. (Gotscalcus), kanunnik te Varlaar. 344. (Godescalcus), gardiaan der Minderbroeders te Utrecht. (382,) 476, (512).

Godschalk, Godescalcus, Godeschalcus,

Godschalk, Godescalcus, Goetscalcus,

Godschalk, Godescalcus, Goetscalcus,

Godswinus.Zie: Gozewijn.

Godvvinus (Goduuinus). 105,

Godzuinus.Zie: Gozewijn.

Godzuinus.Zie: Gozewijn.

Goe (twijf. ident.) • (1109) • H T 24

Goe, W i l l em van. Zie: Willem.

Goede (Güde), vrouw van Gijsbert van Ruwiel. 488.

Goem, Herman, schepen van Oudewater 611.

Goem, Herman, schepen van Oudewater 611.

Goemen, Gerard 132.

Goemen 132.van Hare 300.Helet, onderschout van Gijsbert van Schalkwijk 154.Here 467.van Hervethe 542.Hoernemunt, knaap 12.van Hogelanden 81.(van Horne), heer van Altena 431, 480, 482, 500-501.Huginge, rationalis van Groningen 451.Jansz; pachter te Wemeldingen 453.Campinge 402, 501.

Goerout van Zutdike, schepen van Den Briel 384.

Goerout van Zutdike, schepen van Den Briel 384.

Goes (Gous, Gos). 91, 170.

Goes, op Zuidbeveiand 221, n. 5); priester van 249.

Goes, op Zuidbeveland 5.

Goes, op Zuidbeveland 5.

Goes (facs.) [Goes : Zl]

GOES [Goes : Zl] / Gous • 1216 • bulle, U SP 214 GYS

Goeswinus, Goezwinus.Zie Gozewijn.

Goeswinus, Goezwinus.Zie Gozewijn.

Goetgebuer, schepen van Utrecht 141, 146.van Goye, broeder, later kommandeur van het Duitse huis bij Utrecht 20, 36, 41, 44, 59.74, 524.(Gijsbertz.) van Goye, knaap, later ridder 192, 215, 367-368, 422, 425- 426, 444, 446, 484-485, 513, 516, 525, 606.(Woutersz.) van Goye, knaap 390- 391, 422, 425, 516, 605-606; heer van IJselstein 245, 437.Jacobsz; kanunnik van St.Pieter te Utrecht 387.Compere, burger van Gent 574.Curte 484.van Langerak 374-376.Lantfairt, ridder 116.van Maastricht, tinsgenoot van de Omloop van St.Marie te Utrecht 169.van Oudwijk, procurator der stad Dortmund 527.van Overdevecht, kanunnik van St.Jan te Utrecht 99, 191, 204, 231, 385- 386, 510-511; vader van Johan van Romest 432.van Ruwiel, ridder 59, 83, 86, 108, 157, 166, 183, 189-190, 204, 250, 252, 314, 528, 579, 599.van Ruwiel, knaap 599.Samson 91, 125.Saxo, schepen in Arnhem 132.van Schalkwijk, ridder 20, 21, 59, 61-62,.

Goetgebuer, Gijsbert, schepen van Utrecht 141, 146.

Goetgebuer, Gijsbert, schepen van Utrecht 141, 146.

Goetsuinus.Zie: Gozewijn.

Goetsuinus.Zie: Gozewijn.

Goidschalxoord [ ZH ] 1830-1855

Goie, Bernard van. Zie: Bernard.

Goie • 1208 • U SM 818

Goie • 1200 • Ar B 1

Gokes-hem W044, W148

Gokesforde • 1176 • U SJ 797

Gokesforde, Iwainus van. Zie: Iwainus.

Gokesforde" (facs.) (onb. in Gelderland)

GOKESFORDE" (onb. in Gelderland) / Gokesforde • 1176 • U SJ 797 / Gokesfortd • 1189 • Berne / Cokesfort • (1196) • Hg V / Gotkeforde • 1200 • Hg W 508 GYS

Gokesfortd • 1189 • Berne

Gol-dam (acc.) • 1179 • U O 411

Golam (acc.) • (1196) • Hg V

Golberdingen (Godebregtinghen), tusschen Culenborg en Vianen. 65, 248.

Golberdingen, Goitbertinge, ten W.van Culemborg 41.

Golberdingen, Goitbertinge, ten W.van Culemborg 41.

Golda • 976 • ed. DB, p. 232

Golda • 1143 vals eind 12e? • Hg B 61

Golda. Zie: Gouwe.

Golda. P.H. p. 11. Bron: DBNL

Golda. P.H. p. 11. Gouda. (DBNL)

Golda. P.H. p. 11. Gouda.

Goldekina, echtgenote van Gozewijn 244.

Goldekina, echtgenote van Gozewijn 244.

Golderake.Zie: Gouderak.

Gole, Hendrik, burger van Utrecht 367.

Gole, Hendrik, burger van Utrecht 367.

Golepe • 1161 kop. midden 13e • H Tc 160

Golepe [1161] Gulpen L

Goloacus villa , in pago Biturico 159 , 39 .

Golopia • 1215 • D B 12

Golopia • 12e • Bu 1559

Goltbeke. 177.

Goltbergeheyde.Zie: Gullberg.

Goltbergeheyde.Zie: Gullberg.

Gomenecenorde. 447.

Gomeno. 204.

Gommerskerke (Commerskerke), op Walcheren. 466.

Gommerskerke, Kommerskerka, op Walcheren 72.

Gommerskerke, Kommerskerka, op Walcheren 72.

Gomont , Gomundi mons , in pago Hanoviensi , Mont de Beaumont 169 , 7 ; 212 , 5 .

Gondrikes-hem W029

Gondrync, Laurens, knaap 141.

Gooi, Goeye, Goye, gem.Houten 9, 74 n.1), 94, 202, 422, 425, 512-513.

Gooi (Goie), Hengeloo met Zelhem in de Graafschap. 7.

Gooi, Goeye, Goye, gem.Houten 9, 74 n.1), 94, 202, 422, 425, 512-513.

Gooi, Goie, Goye, Ghoye, Het, bij Houten 59, 204 n.1), 434 n.1).

Gooi, het (facs.) [Houten : Ut]

Gooi, het (facs.) [Henge-lo : Gl]

GOOI, HET [Hengelo : Gl] / Goie • 1200 • Ar B 1 GYS

GOOI, HET [Houten : Ut] / Goe (twijf. ident.) • (1109) • H T 24 / Goye • 1190 • Zu S 3 / Goye • 1225 • Ar B 8 / Goie • 1208 • U SM 818 GYS

Gooierbos 567.

Goor (Gore), Gohr bij Neuss in de Rijnprovincie. 467, 468, 469.

Goor (Gora, Gore). 162, 174, 175.

Goor, Gerard van. Zie: Gerard; Godefrid van. Zie: Godefrid; Rudolf van. Zie: Rodolf.

Goor, Gore, 349; burggraaf van 521; heren van 540.

Goor, Hugo van. Zie: Hugo; Rudolf van. Zie: Rudolf; W i l l em van. Zie: Willem.

Goor, in Overijssel; burggraaf van! Zie: Gerard; graaf van. Zie: Rodolf. 's-Graveland (Gravelant), in Gooiland. 381.

Goor, Goer, Gore, 96; burgman van 217, 380.

Goor, Gore, in Twente 76, 298, 311, 346°; borgmannen van 346.

Goor, Goer, Gore, 96; burgman van 217, 380.

Goor [ OV ] 1830-2001

Goor (facs.) [Deurne : Nb]

Goor (facs.) [Goor : Ov]

GOOR [Goor : Ov] / Gore • (1027-54) kop. midden 12e • U B 43, 32 v° / Gore • 1188 (lees 1178) • U B 149 / Gorensis • 1145 kop. midden 12e • U B 43, 49 v° GYS

GOOR [Deurne : Nb] / Gor • 1212 • Hg B 54 / Ghore • 1222 • Po / Gore • 1224 • Po GYS

Goorle (facs.) [Goorle : Nb]

GOORLE [Goorle : Nb] / Gorle • 1215 • Po GYS

Gor • 1212 • Hg B 54

Gora, Gore [1027] Goor Ov

Gora. Zie: Goor.

Gordonica porta urbis Bituricensis 188 , 17 .

Gore • 1188 (lees 1178) • U B 149

Gore • (1027-54) kop. midden 12e • U B 43, 32 v°

Gore • 1224 • Po

Gore, land bij Steenwijk 275.

Gore. Zie: Goor.

Gorecht, Gha, ten ZO.van Groningen 416-418.

Gorecht, Gha, ten ZO.van Groningen 416-418.

Gorensis • 1145 kop. midden 12e • U B 43, 49 v°

Gorep [1843] Gorp NB

Gorinchem 100 n.2).

Gorinchem 100 n.2).

Gorinchem 169 n. 1), 405, n. 1).

Gorle • 1215 • Po

Gorle [tot 1387] ,Heerlijkh. Til-burg en Goirle [1387] Goirle [beide pl. gescheiden in 1803] NB

Gorssel, Gerslo, tussen Deventer en Zutphen 146.

Gorssel, Gerslo, tussen Deventer en Zutphen 146.

Gorssel, Gerstlo, ten W. van Deventer 103.

Gorssel 567.

Gosbelc • ± 1218 • G Bd 20 bis, p. 6

Gosbelc" (facs.) (onb. ± Aardenburg–Oostburg)

GOSBELC" (onb. ± Aardenburg–Oostburg) / Gosbelec • ± 1218 • G Bd 20 bis, p. 6 / Gosbelc • ± 1218 • G Bd 20 bis, p. 6 GYS

Gosbelec • ± 1218 • G Bd 20 bis, p. 6

Goscelinus. Zie: Gozelinus.

Goscuinus, Goswinus, Goswynus.Zie:

Goscuinus, Gosinus, Goswynus,

Goscuinus, Gosinus, Goswynus,

Goscuinus, Goswinus, Goswynus.Zie:

Gosewinus, Gosuinus enz.Zie: Gozewijn.

Goslar (Goslaria, Gosselaria). 158, 300, 337.

Goslaria. Zie: Goslar.

Gosselaria. Zie: Goslar.

Gostowe, echtgenote van Gozewijn van Broke 579.

Gostowe, echtgenote van Gozewijn van Broke 579.

Gosuwinus, Goswinus, priester 186; proost van Deventer 22, 46, 118, 202, 278-279, 317; kanunnik van St.Jan te Utrecht 365-367, 420.van Beusichem 49.van Deventer 542.de Damasco, ridder 489.van Gemen, knaap 317.van Gernere 521.van Gruthusen, burger van Arnhem 418, 423; zoon van Lutgard van Heeten 478.Heilwigisz; burger en schepen van Harderwijk 19, 156.broeder van Johan Heckinc van Udinc 411, 413.• Karreman 459.van Lynden, knaap 418.Rost, broeder 156.Scap, knaap 420.

Goten, Gothi, koning der 448.

Goten, Gothi, koning der 448.

Gotfridus, monetarius, schepen van Arnhem 107; notarius van aartsbisschop van Keulen 273; deken van St. Kunibert te Keulen 285°; houder van goederen in Markvelde 407; abt van Siegburg 285°; kapelaan van convent van Mariënschoot bij Zennewijnen 289. van Beckenvort, schepen van Diest 3S6. van de Brink, knaap des bisschops 72, 124. Bunsilinges, te Erichem 317. van Gemen, ridder 404; richter in Groenlo 404, 408. van Hurst, broeder 13. van Kuik, kanunnik van St. Marie te Utrecht 4. van Merscheid, leenman van de Keulsehe kerk 152. van Muisfort, koorbisschop van Keulen 273. van Putte (de Puteo) 433; graaf van Sayn, 120. van Wachtendonk, ridder 1—2. (van Wesemael), kanunnik ten Utrechtschen Dom 89. van Wesemael 91—92, 96.

Gotha, Gotda, broeder Frederikvan 332.

Gotha, Gotda, broeder Frederikvan 332.

Gotherus, deken. 277.

Gothildis, echtgenote van ridder Hubert van Everdingen 330.

Gothildis, echtgenote van ridder Hubert van Everdingen 330.

Gotkeforde • 1200 • Hg W 508

Gotkeforde, Iwanus van. Zie: Iwanus.

Gotland, eiland in de Oostzee 244.

Gotland(e), Gothlandia 157, 191, 193; bewoners van 157.

Gotolf-heim (locus) in Provincia Fresonie F599

Gotolf-heim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Gotolfeim in Texalmore / Gotolf-heim Godolf-hem NH Kün W14 W115

Gotolfeim in Texalmore / Gotolf-heim Ego Tetta trado sco Bon. in regione fresonum in locis his, id est in Gotolfeim in texalmore, pascua XIIII pecudum et alia multa. Ik Tetta schenk aan St. Bonifatius in het gebied der Friezen op deze plek, dat is Gotolfeim, in Texalmore, een wei-land voor 14 schapen en vele andere zaken. / Ego Tetda trado sco Bon. ad fuldensem ecclesiam in provincia fresonie in his locis, id est: in gotolf-heim in texalmore pascua pecudum XIII carradas, unde III uncie per singulos annos redduntur. Ik Tetda schenk aan St. Bonifatius van de kerk van Fulda in de Friese provincie in deze plaatsen, dat zijn: in Gotolf-heim in Texalmore een wei-land voor 13 schapen, karrenvrachten, vanwaar 3 ons per enkel jaar wordt teruggegeven.

Gotolfeim in Texalmore, in regione Fresonum; Gotolf-heim in Texalmore in provincia Fresonie Onbekend

Gotscalcus van Beclo 73, 404. (Godschalk) van Buren 13, 73. van Lire, kanunnik van Oldenzaal 134. Danielsz. van der Merwede, ridder 214°. van Remen, rdder 404.

Gotscalcus van de Merwede, ridder 524.Marsseman Wilgersz; burger van Utrecht 467.van Remen, 134, 544.Scriver, burger van Dordrecht 42.van Winthüvele, ridder, raad van Berg 30.

Gotscalcus van de Merwede, ridder 524.Marsseman Wilgersz; burger van Utrecht 467.van Remen, 134, 544.Scriver, burger van Dordrecht 42.van Winthüvele, ridder, raad van Berg 30.

Gotsuinus, Gozewinus, Gozuinus, Gozwinus; kanunnik, later proost van Deventer, persona in Groningen 16, 97, 154, 183, 199, 283, 290, 377, 388, 395-396, 426, 469-470, 473, 475-476, 489, 493, 509, 523; pachter van het Karhuis te Utrecht 244; zoon van Jacob van Broke 578-579; zoon van Willem de Cymiterio 108.van Dortmund 102.Helle 259, 482.van Herene 414; van Nottuln, riddder 134; de Pomerio 108; van Rossum, 60; van Velde, 338.

Gotsuinus, Gozewinus, Gozuinus, Gozwinus; kanunnik, later proost van Deventer, persona in Groningen 16, 97, 154, 183, 199, 283, 290, 377, 388, 395-396, 426, 469-470, 473, 475-476, 489, 493, 509, 523; pachter van het Karhuis te Utrecht 244; zoon van Jacob van Broke 578-579; zoon van Willem de Cymiterio 108.van Dortmund 102.Helle 259, 482.van Herene 414; van Nottuln, riddder 134; de Pomerio 108; van Rossum, 60; van Velde, 338.

Gotsuinus), Domdeken van Keulen, proost van St. Jan te Utrecht, raad van den bisschop. 157, 167, 174, 179, 182, 186, 197—199, 202, 217, (225,) 231, 238, 332, 336, 338, 450, 467, 472—(474,) 476, 481.

Gottinc-heim Gotum ? FR Kün W50

Gottinc-heim (villa) Ego Fridurint donavi et tradidi sco Bon. in fuldensi monasterio in villa Gottinc-heim quicquid ibi proprietatis habui in pratis, agris, silvis, domibus. Ik Fridurint heb gegeven en geschonken aan St. Bonifatius in het klooster van Fulda in het dorp Gottinc-heim al wat ik daar in bezit had aan weiden, akkers, bossen, huizen.

Gottinc-heim [ probably ca 825] Gotum[?] [hamlet mun. of Boarnsterhim] Fr

Gottinc-heim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Gottinc-heim (villa) F536

Gottincheim, villa Onbekend

Gottincheim" (facs.) (onb. in Friesland)

GOTTINCHEIM" (onb. in Friesland) / Gottincheim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Gutinge • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Gouda, Ghoude, ter Goude, ter Gouwe 91, 526.

Gouda, 576 n.2) 584; vrouwe van 584-585.

Gouda, 576 n.2) 584; vrouwe van 584-585.

Gouda, Goude, ter Goude 398°; Dirk van Gouda, ridder 57.

Gouda (facs.) [Gouda : Zh]

GOUDA [Gouda : Zh] / Golda • 1143 vals eind 12e? • Hg B 61 GYS

Goude, heren van der 110, 132; Enod van der, 498.

Gouderak, Golderake, bij Gouda 114, 127.

Gouderak, Golderake, bij Gouda 114, 127.

Gouderak [ ZH ] 1830-1985

Goudoever.Zie: Utrecht.

Goudoever.Zie: Utrecht.

Goudriaan [ ZH ] 1830-1986

Goudriaan, Goudriaen, in de Alblasserwaard 277.

Goudsmit, Arnoud, knaap des bisschops 145.

Goudswaard [ ZH ] 1830-1984

Gous • 1216 • bulle, U SP 214

Gouwe 584 n.1).

Gouwe (Golda), de rivier de. 337, 444, 448.

Gouwe 584 n.1).

Gouwe (facs.) (rivier die Gouda bespoelt)

Gouwe (facs.) (voormalige waterloop die Schouwen scheidde van Bommenee, Dreischor en Duiveland)

GOUWE (voormalige waterloop die Schouwen scheidde van Bommenee, Dreischor en Duiveland) / Golda • 976 • ed. DB, p. 232 GYS

GOUWE (rivier die Gouda bespoelt) / Goldam (acc.) • 1179 • U O 411 GYS

Govo (Gouo). 141.

Gowege, Ghowege, Dirk, kanunnik van St.Marie te Utrecht 467, 510-511.

Gowege, Ghowege, Dirk, kanunnik van St.Marie te Utrecht 467, 510-511.

Goweghe, Dirk van, kanunnik van St.Marie te Utrecht 156.

Gower, Hugo, ridder 345.

Gower, Hugo, ridder 345.

Gowers, Gowere, Hugo, ridder 34, 275.

Goy (Goie), 't, onder Houten. 425, 481.

Goye (Goyen), Gijsbert van. Zie: Gijsbert; Wouter van. Zie: Wouter.

Goye, voorm. heerlijkheid bij Houten 265°; Gijsbert van (Utengoye, Gevengoye), ridder 50°, 67—68, 70, 105°, 138, 181— 182, 202—203, 239, 259, 265°, 305, 406, 417, 420, 423, 449; Spiering van 265°; Wouter van 51, 68°.

Goye (Goie), deel der provincie Utrecht; graven van. 52. Zie: Wouter, Gijsbert. (Civitas et), decanaat. 34, 35. '

Goye • 1190 • Zu S 3

Goye • 1225 • Ar B 8

Goye.Zie: Gooi; Gijsbert van (uten), broeder, later kommandeur van het Duitse huis te Utrecht 20, 36, 41, 44, 59, 74, 524; Gijsbert (Gijsbertsz.) van, knaap, later ridder 192, 215, 367-368, 422.425-426, 444, 446, 484-485, 513, 516, 528, 606; Gijsbert (Woutersz.) van, knaap 390-391, 422, 425, 516, 605; Wouter van, knaap 20-21, 41, 59, 74, 90-92, 124-125, 183, 191-192, 425.

Goye.Zie: Gooi; Gijsbert van (uten), broeder, later kommandeur van het Duitse huis te Utrecht 20, 36, 41, 44, 59, 74, 524; Gijsbert (Gijsbertsz.) van, knaap, later ridder 192, 215, 367-368, 422.425-426, 444, 446, 484-485, 513, 516, 528, 606; Gijsbert (Woutersz.) van, knaap 390-391, 422, 425, 516, 605; Wouter van, knaap 20-21, 41, 59, 74, 90-92, 124-125, 183, 191-192, 425.

Goye.Zie: Gooi; Gijsbert van (uten), knaap 84, 88, 201, 214, 271-272, 296; Gijsbert van (uten), ridder 59, 84, 88, 110, 153, 188, 201, 204- 205, 213-214, 251, 296, 302, 331, 371, 392, 436.

Goyer wetering 513.

Goyer wetering 513.

Goyermaat, onder Vechten 98 n.2), 116 n.1).

Goyermaat, onder Vechten 98 n.2), 116 n.1).

Goynghum [1355] Go'nga Fr

Goyse villa ad fluvium Arnon , in pago Biturico 163 , 30 .

Gozelinus (Gocelinus). 437. — van Berenchem. 252. (Gozlinus), graaf in Drente. 186. (Gorhelmus), kanunnik van Oudmunster. 390, 394. (Gocelinus), kanunnik ten Dom. 433. (Gecelinus), deken van Assenede. 387. (Gorcelinus), abt van Middelburg. 460. (Boscelmus, Gecelinus, Gocelinus, Goscelinus, Gozhelmus, Gozuinus), kameraar, later deken van St. Marie, proost van Oudmunster. 387, 397, 415, 418, 422, 428, 430, 433, 434, 436, 437, 441, 442, 443, 444, 446 451, 458.

Gozelinus, Gozhelinus, Goscelmus, kanunnik en kameraar van de bisschop van Utrecht 515-516.

Gozelo, markgraaf, broeder van hertog Godfried van Neder-Lotharingen. 155; hertog. 173. —, kanunnik te Brugge. 265, 277.

Gozenhoven, Gozewijn van. Zie: Gozewijn.

Gozewijn, Goeswinus, Gosuinus, Goswinus,

Gozewijn (Gossuinus), te Groningen. 181. (Gozwinus, Goswinus, Gotsuinus, Gozuinus, Goszwinus, Gozuwinus) van Deventer (Daventria), ministeriaal, ridder, drossaat, schout van Deventer, zoon van Ludolf, broeder van Johan. 65, 67, 149, 228, 229, 233, 242, 244, 282, 283, 288, 298, 304, 309. (Gozwinus) van Berenthrote. 9. (Goswinus) van Born. 94. (Goszuinus) Brunen, raad te Utrecht. 251. (Gozwinus) van Echt. 372. (Goswinus) van Gerner. 47. (Gozwinus) van Gozenhoven. 157. (Gosswinus) Karreman. 503. (Goswinus, Gozwinus) van Pannerden, schout. 46, 56. (Gozwinus, Goswinus) van Stralen, ridder. 275, 278. (Gossuinus), zoon van Boudewijn van Triest. 87. (Gosuinus) van Waverin. 31. (Gotzwinus) van Millen, edelman, gehuwd met de weduwe van Hendrik van Bukhorst. 347. (Gozwinus), klerk. 253. (Goswinus), priester van St. Marie te Deventer. 385. (Gozwinus), kanunnik ten Dom. 50, 129, 197. (Gozwinus), kanunnik (van St. Jan). 16. (Gozwinus, Goswinus, Gozswinus, Gosewinus, Gozuinus, Gotswinus,

Gozewijn, (Gozwinus), ministeriaal van den bisschop. 309. (Gosuinus), broeder van Bertold. 340. (Gozuinus), ministeriaal van den bisschop van Munster. 370, 376. (Gozuinus), broeder van Sigehard, ministeriaal van den bisschop. 436, 441. (Gosuinus, Gosewinus) van Haldolle, ministeriaal van den bisschop. 428, 430. (Goswinus) van Marsnen, ministeriaal van den bisschop. 294. (Gozwinus) de V e t e r f Valle, ministeriaal van den bisschop. 423. (Gozwinus), kleinzoon van Albero van Amerongen. 446. (Gozwinus) van Berentrothe. 441. (Gozwinus) de Falkenberga. 301, 308. priester. 409. (Gozuinus, Gozwinus), kanunnik van St. Jan. 347, 380, 396, 418. (Gozuinus), kanunnik ten Dom. 433.

Gozewijn, Godzuinus, Goeswinus, Goezwinus,

Gozewijn, Godzuinus, Goeswinus, Goezwinus,

Gozewijn, Godswinus, Gosewinus, Gosuinus,

Gozewijn.

Gozewijn.

Gozhelmus, kanunnik van Oudmunster. 50, 197.

Gozhelmus. Zie: Gozelinus.

Gozilo van Lutingen 509.

Gozuinus, proost van Oudmunster. Zie: Gozelinus.-

Gozwinus, kanunnik van Deventer 131, 449; priester in Deventer 69. van Rossum, ridder, leenman van den abt van St. Paulus 18, 105—106, 187, 203—204, 310, 345; mr; kanunnik ten Keulschen Dom 285. van Borne, ridder 310°, 439. van Deventer, kanunnik 345. van Erp 277. van Menethe, leenman van de Keulsche kerk 152. (van Randerath), Domdeken van Keulen, proost van St. Jan te Utrecht, elect van Utrecht 1—2, 10—12, 14 n. 1), 18, 62—63, 152, 240, 242—243, 251, 271, 273—274, 285°.

Graaf van 152; landrichter van de graaf van 338.

Graaf, waterloop in de Grote Waard 177 n.3).

Graaf, rivier in de Groote Waard 256 n. 1).

Graaftervurd [ 12th century] Garnwerd Gr

Graauw en Langen-dam [ ZL ] 1830-1970

Gracianus, diaconus cardinalis SS. Cosme et Damiani. 449.

Graegilidum villa , in pago Biturico 205 , 42 .

Graf, Comes, Herman, burger van Keulen 242.

Grafdorp, Gravestorp, Alard van 516.

Grafdyck [1639] West-Graft-dijk [after 1866] NH West-Graft-dijk [afteram pas na ontst. Oost-Graftdijk, 1866] NH

Grafhorst, ten N.van IJselmuiden 195.

Grafhorst, ten N.van IJselmuiden 195.

Grafhorst [ OV ] 1830-1937

Graflo, Willem van. Zie: Willem-

Graft [ NH ] 1830-1970

Graft. Hecm. 211. O. 1. 106. (1120). Greft. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Graft. Hecm. 211. O. 1. 106. (1120). Greft. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). Graft. N. Holland. (DBNL)

Graft. Hecm. 211. O. 1. 106. (1120). Greft. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). Graft. N. Holland.

Gramina Evers Ockers [1246] Piershil [voorm. eil. In 1524 definitief ingepolderd] ZH

Grampreet, Johan van, kanunnik ten Utrechtsen Dom 132.

Gramsbergen [ OV ] 1830-2001

Granauurd • begin 11e • D W IX a 1 b, 5 v°

Granauurd • eind 11e • D W IX a 1 b, 26 r°

Granavurd W236, W446, Grunevurth W463

Grand Brigard, bisdom Kamerijk, priores en convent van 277.

Grande Campus villa , in pago Wastinensi 157 , 34 .

Grandis rivus , in pago Calvomontensi , Grandrupt 132 , 33 .

Grasellense monasterium SS . Victoris et Petri , in dioecesi Vasionensi , Grosseau 57 , 52 . Dipl . Chlodovei III . n . 65 .

Grasellus locus 57 , 52 .

Grat-hem [ LB ] 1830-1991

Grat-hem [1116] Grat-hem L

Grauceleba. 4.

Grauen • 1214 • Hg B 4

Graueningus. 25.

Grauw (facs.) [Grauw : Zl]

GRAUW [Grauw : Zl] / Grotha • 1170 • G SB / Groda • 1198 • X E 4608/34 GYS

Grauward, Dirk 464.

Grauward, Dirk 464.

Grauwert, Grawaert, Herman, schepen van Utrecht 314, 319, 331, 469, 481.'s Gravenhage, Haga, de Haghe, 412, 360.

Grave, Gerard van. Zie: Gerard.

Grave, Johan (Teckop) 539; bij Rees 566; Winand van, leenman van de Keulse kerk 566.

Grave (facs.) [Grave : Nb]

Grave, Johan (Teckop) 539; bij Rees 566; Winand van, leenman van de Keulse kerk 566.

GRAVE [Grave : Nb] / Grauen • 1214 • Hg B 4 GYS

Grave-lant [1331] Molenaarsgraaf ZH

Grave-lant [1245] 'ts-Grave-land NH

Grave-sloot [ UT ] 1830-1857

Graveland, Gravelant, in de Alblasserwaard 136. 's-Gravendal. Zie: Asperden.

Graveland, Gravelant, bij Nieuwpoort 375. (Godfried), zoon van ridder Rudolf Busse 173; de Foro piscium (van de Vismarkt), burger van Utrecht 89.Coman 313; zoon van Jütta, pachter te Cothen 99.Cuper, burger van Gent 575.Monetarius (Munter), richter in Arnhem 132; broeder van Arnoud Oude 135.Postel, mr; kanunnik van St.Paulus te Terwaan 319 n.2), 351.van Scherpenisse, ridder 451; heer van Wesemael 51.van Zeist, ridder 237-238.

Graveland, Gravelant, bij Nieuwpoort 375.(Graveland), in de Alblasserwaard 616.'s-Gravenhage, Haga, 98, 206, 213, 416, 421.'s-Gravenzande, Arena Comitis, Zande, 564; Begijnen te 80; H.Geest te 80; priester in 335 n.1), 348, 351, 356.359 n.1).

graven, z. Bodegraven.

graven, z. Bodegraven. Bron: DBNL

graven, z. Bodegraven. (DBNL)

Graven en gravinnen van 10-11, 25, 48, 56, 59-60, 64, 66, 85-86, 90, 279, (338), 407, 416, 419, 444, 453, 469-470, 521, 612; rechter en dijkschouwer van de

Graveningum pascuum , prope Traiectum 99 , 5 .

Gravenwaard (Grevenwert), onder Houten. 197. 's-Gravenzande (Arena, Zande, Gravenzande), in het Westland. 322, 3()7

Gravenzande, 's- (facs.) [Gravenzande : Zh]

GRAVENZANDE, 'S- [Gravenzande : Zh] / Harena comitis • 1200 • Hg B 84 GYS

Gravesdhorp, A l a r d van. Zie: Adelhard.

Gravestorp (Grabsdorf), Hendrik van. Zie: Hendrik; Menzo van. Zie: Menzo.

Gravia [1304] Grave NB

Grawenvene. 313.

Graz, Orwinus van, knaap 14.

Great Yarmouth, Magna Iernemuta 420.

Grebbe 180.

Grebbe 208 n. 4).

Grebsmeer Warmenhuizen 1631 96

Greci. Zie: Grieken.

Greflic-hem [1340] Greffelkamp Gld

Gregorii monasterium .

Gregorius I, paus. 75. IX, paus. 200, 202, 211, 213, 214, 219, 229, 238, 260, 264, 265, 269, 272, 279, 291, 293, 295, 307, 314, 323, 343, 463, 500.

Gregorius, kapelaan te Oostkapelle. 51; convers te Bethlehem op Schouwen. 170.

Gregorius, priester van Oostkapelle. 439; abt van Utrecht. 30, 38, 39, 51, 53. — - de Groote, paus. 237, 246, 247, 273. III, paus. 34. — VII, paus. 2I0, 215.

Gregorius X, paus te Rome 54.

Gregorius IX, paus te Rome 568.

Gregorius (X), paus te Rome 103, 117- 118, 121, 123, 132, 140, 168, 459, 603- 604

Gregorius (IX), paus 33.

Greifswald, Gripswoldh 448, 457.

Greifswald, Grip(p)eswold, Gripesdewold,

Grellae villa in Provincia 180 , 9 .

Gremberg, Grimberge, de, onder Rijssen 316.

Grese. Zie: Groessen.

Greta. Zie: Margaretha.

Greve, Simon, burger van Keulen 557.

Grevenbicht [ LB ] 1830-1982

Grevenmacher, Machra, aan de Moezel 452°; Pieter van 451—452.

Grevensande. Zie: 's-Gravenzande.

Grey, Johan van 206; Willem van 206.

Greynyngen, Grenyngen.Zie: Groningen.

Gribba. Hecm. 210. O. 1. 106. (1120). duas Gribbas. Bron: DBNL

Gribba. Hecm. 210. O. 1. 106. (1120). duas Gribbas. de oude en nieuwe Gribbe in Geestmerambacht. N.H. (DBNL)

Gribba. Hecm. 210. O. 1. 106. (1120). duas Gribbas. de oude en nieuwe Gribbe in Geestmerambacht. N.H.

Gribben [abt. 1200] Grubbenvorst [free Seignory 'Gribben', abt. 1200] L

Grieken, Greci 372—373.

Griffillinc [end 13thcentury] Greffeling Gld

Grijp, Arnoud.. Zie: Arnoud.

Grijps-kerk [ GR ] 1830-1990

Grijps-kerke (facs.) [Grijps-kerke : Zl]

Grijps-kerke [ ZL ] 1830-1966

Grijpskerke, Gripeskerka, op Walcheren 22 n.1), 72-73.

Grijpskerke (Gripeskerke), op Walcheren. 466.

GRIJPSKERKE [Grijpskerke : Zl] / Gripeskerke • 1e kwart 13e • Md 4 GYS

Grimbald (Grimbaldus). 25; man van A d a l w i h. 66.

Grimberg, Gerard van. Zie: Gerard.

Grimbergen, abt van 102.

Grimere, Willem, knaap 512.

Grimere, Willem, jr.59; Willem, sr.59.

Grimfried (Grimfridus). 26.

Grimherus. 103.

Grimoald (Grimoaldus), zoon van Pippijn. 17.

Grimold (Grimoldus). 342.

Grimwald (Grimuuald). 105.

Grinnes • ± 107 kop. 11e • Tacitus, Hist. V 20, 21

Grinnes" (facs.) (onb. ± Rossum : Gl)

GRINNES" (onb. ± Rossum : Gl) / Grinnes • ± 107 kop. 11e • Tacitus, Hist. V 20, 21 / Grinnibus • ± 365 kop. 13e • tabula Peut. GYS

Grinnibus • ± 365 kop. 13e • tabula Peut.

Grintberga, A r n o l d van. Zie: Arnold.

Grip, Arnold, ridder 349, 419-420, 521.

Gripes-kerke • 1e kwart 13e • Md 4

Gripesdewolt, Gripeswald, Grip(p)eswold.Zie: Greifswald.

Gripeskerka.Zie: Grijpskerke.

Gripeskirca [1118] Grijps-kerke Zl

Gripeswald 108, 159; raden (en gemeente) van 108, 114; lieden van 193.

Griph van Merste 523.

Griph van Merste, ridder. 175.

Gripo, te Erichem 317.

Grisciacum palatium , cfr . Crisciacum .

Grita. Zie: Margaretha.

GRNIGGEA • (1027-54) • ed. Salmo, Deutsche Münzen Finnlands, p. 111, 113

Groda • 1198 • X E 4608/34

Groede [ ZL ] 1830-1970

Groede [1133] Groede Zl

Groen-lo (facs.) [Groen-lo : Gl]

Groen-lo [probably 12th century ] Grol-lo Dr

Groeneveld, Gronenvelde, Gruoneveld, Philips van, knaap, maarschalk van het Sticht 110, 175-176, 271, 277.

Groenlo, Gronlo, in de Achterhoek 11 n. 11); richter en schepenen van 404, 408.

Groenlo, Gronlo, in de Achterhoek 33 n.7), 566, 577; rechter en schepenen van 547; Dirk van, knaap 14, 480.

GROENLO [Groenlo : Gl] / Gronlo • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 132 v° GYS

Groesbeek (facs.) [Groesbeek : Gl]

Groesbeek, Gronesbeke, Grunsbek, Johan van, ridder 203, 431°.

GROESBEEK [Groesbeek : Gl] / Gronspech • 1040 • facs. CRCRH 1897 GYS

Groesen (facs.) [Duiven : Gl]

GROESEN [Duiven : Gl] / Gruosna • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319 / Grosnen • 1131 • D Em 1 / Grussen • 1219 • D Em 6 GYS

Groessen, in de Lijmers 159 n. 1).

Groessen (Grese, Grosnen, Gruosna), bij Duiven. 70, 126, 304.

Groet [ NH ] 1830-1834

Groetmans, Grothemans, Gillis 34, 169.Hendrik Arnoudsz.34.

Groetwart.Zie: Grote Waard.

Groeve, Growe, bij het Zuidlaardermeer 417-418.

Grol-lo (facs.) [Rolde : Dr]

Groletum terra , in pago Wastinensi 119 , 52 .

GROLLO [Rolde : Dr] / Grv+onlo • eind 12e • D W RH9, 65 v° GYS

Gron-lo • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 132 v°

Gronenberg, Gronenbergius, Egbert van, prefect van Groningen 383.

Gronesbeke, bij Zuidlaren 331, 397°.

Gronigge, Groninghe, Gronong 13, 16, 204, 362, 392, 394, 403, 417 n.4), 418, 433 n.1), 448-449; burgers van 17, 203, 382-383, 409, 433, 498; geld van 392; oudermannen van 204; prefect in 17, 316, 383, 393, 517- 418..prefect en oudermannen van 163; prefect en raden van 163, 409; raden in 203, 410; rationales van 163, 394, 410; ridder in 17, 417; schout van 17; Begijnen te 163; Minderbroeders te 403; hun gardiaan en lector 380, 410; hun kerkhof 409; persona van 16, 316; St.Walburgkerk te 317; Ebbedingestraat te 203; Gaddinghestraat te 409; markt te 409; Pelsterstraat te 409 n.1); Otto van, ridder 417.(Groningen), ReginaldReyboldsz.van 78.

GRONIGGEA • (1027-54) • ed. Salmo, Deutsche Münzen Finnlands, p. 111, 113

Gronighe, Groningge, Groninghe,

Groninga • 1040 kop. 2e helft 11e • Um

Groninga • 1040 kop. midden 12e • U B 43, 29 v°

Groninge • 1195 • De

Groninge • 1208 • U SM 818

Groninge • 1225 • U B 416

Groninge. Zie: Groningen.

Groningen, Gronige, Groninge, Gronynge,

Groningen (Groninge, Grunynge, Gruninge, Gruningen), Egbert van. Zie: Egbert; Menzo van. Zie: Menzo; Odo van. Zie: Odo; Willem Flandrensis van. Zie : Willem.

Groningen (Groninge, Groningi, Gruninga, Gruningen, Gruoninga). 118, 180, 219, 448, 453.

Groningen (Groninge, Groninghe, Groninga, Grenynge, Grunningen, Gruninge). 16, 159, 165, 174, 177, 181, 191, 225, 350, 417, 459, 460; oudermannen en gemeente van. 417; prefect van. Zie: Egbert; priester te. Zie: Hendrik. —, deken te. Zie: Egbert, i •

Groningen, Greynyngen, Grenyngen,

Groningen 362.

Groningen, Hendrik van. Zie: Hendrik; l i e r m a n van. Zie: H e r m a n; Lifferdus van. Zie: Lifferdus; Rudolf van. Zie: Rudolf.

Groningen, Greninge, Groniensis,

Groningen (facs.) [Groningen : Gr]

Groningen

GRONINGEN GYS

GRONINGEN [Groningen : Gr] / Groningi • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r° / Groninga • 1040 kop. 2e helft 11e • Um / Groninga • 1040 kop. midden 12e • U B 43, 29 v° / GRNIGGEA • (1027-54) • ed. Salmo, Deutsche Münzen Finnlands, p. 111, 113 / GRONIGGEA • (1027-54) • ed. Salmo, Deutsche Münzen Finnlands, p. 111, 113 / Grv+oningen • midden 12e • D W RH9, 65 v° / Gruningen • midden 12e • D W RH9, 65 v° / Gruningen • 1179 • U O 411 / Gruningen • (1183-88) • K Schr M 10 / Gruningen • begin 13e • D W RH9, 66 r° / Gruninggin • (1192-93) • Keulen, K Schr M 13 / Gruningin • (1192-93) • Keulen, K Schr M 13 / Groninge • 1195 • De / Groninge • 1208 • U SM 818 / Groninge • 1225 • U B 416 / Gruninch • begin 13e • D W RH9, 66 r° GYS

Groningi W350

Groningi • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r°

Grons-veld [ LB ] 1830-1982

Grons-veld (facs.) [Grons-veld : Lb]

Gronspech • 1040 • facs. CRCRH 1897

Gronspech [1040] Groesbeek Gld

GRONSVELD [Gronsveld : Lb] / Groslas (twijf. ident.) • (673-90) vals (1024-31) kop. 12e • A V 4/1 / Gruosles • (± 1089) • I SM 6 / Grules • 1103 • D SAA 4 / Grules • 1131 • I J / Grules • 1135 • D SAA 6 / Grule • 1111 • Ie P 2 / Grunesele • 1127 kop. midden 13e • H Tc p. 160 / Grunsele • 1145 • I S GYS

Gronynghe 10, 19°, 113°, 332, 376 n. 1); burgers van 206, 208—209; prefecten van 9, 406; (richters en) oldermans van 166, 209°; raadslieden van 309; rationales van 309; H. Geestgashuis te 453; magister en broeders 453; Houtmarkt te 209; Cleywech te 166; Paardenmarkt te 209; Strete te 166; Tie, later Selwerdiepje te 166; Egbert van (9, 166), 332, 342, 345, 406, 429.

Groot Oesthuzen {1388] Grosthuizen NH

Groot Driene, Drine, onder Enschede 316.

Groot-Ammers [ ZH ] 1830-1986

Groote Lindt [ ZH ] 1830-1881

Groote Sluys [1745] , Oude-sluis[1866] Oude-sluis NH

Groote-broek [ NH ] 1830-1979

Groothusen, Husen, ten NW.van Emden 362.

Gropelinge, Burchard van. Zie: Burchard; Gerard van. Zie: Gerard; Hendrik van. Zie: Hendrik; Johan van. Zie: Johannes.

Groslae villa , in pago Ripuario ? 192 , 42 .

Groslas (twijf. ident.) • (673-90) vals (1024-31) kop. 12e • A V 4/1

Grosnen • 1131 • D Em 1

Grosnen. Zie: Groessen.

Grosseto, Grossetanus, bisschop van 546.

Grosthuizen [ NH ] 1830-1854

Grot vliet • 1190 • G SB

Grot-hem [12th century] Groet NH

Grote Waal Hoorn 1682 56

Grote, Willem 469.

Grote Waard 218 n.1) en 2).

Grote Haag, polder onder Hagestein 41 n.1).

Grote Waard, Groetward, Magna Insula 147; provisor van de 147.

Grote Zijl, onder Vollenhove 405 n.5).

Groten, Wouter 35.

Grotenflit • (1177-87) • G SB

Grotere-heuekestegron. 208.

Grotereheuekestegron • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r°

Groterehevekestegron" (facs.) (onb. ± Valken-burg : Zh)

GROTEREHEVEKESTEGRON" (onb. ± Valkenburg : Zh) / Grotereheuekestegron • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r° GYS

Grotevliet (facs.) [Kadzand : Zl]

GROTEVLIET [Kadzand : Zl] / Grotenflit • (1177-87) • G SB / Grot vliet • 1190 • G SB GYS

Grotewade.Zie: Laagraven.

Grotha • 1170 • G SB

Grotha [1179] Graauw Zl

Grothemans.Zie: Groetmans.

Grothen. P.H. p. 4. Groet bij School.

Grothen. P.H. p. 4. Bron: DBNL

Grothen. P.H. p. 4. Groet bij School. (DBNL)

Grotta ferrata (Cripta ferrata), ten Z. van Frascati. 343.

Grove, Dirk van, raad van Hamburg 259.

Growe [13th century] Grouw Fr

Growe.Zie8 Groeve.

Grubbe, schout van Harderwijk 155-156; zoon van Jan Hillaz, burger van Harderwijk 6-7.Vullen 327.

Grubbe, Gerlach, schout van Harderwijk 155.(Grubbe), Laurens, schepen van Harderwijk 156.

Grubbe, Everard, schepen van Harderwijk 419.

Grubbenvorst [ LB ] 1830-2001

Grueles [1063] , Grunsele [1127] Grons-veld L

Gruenicghen 20-21, 45, 94, 451, 502; burgers van 356, 359-360; geld van 94; kooplieden van 359-360; lieden van 20, 94, 165; richter in 501; richter, raden en gemeente van 20; raden van 45-46, 451, 480; Begijnen te 402, 480, 501; Martinikerk te 94; rector hiervan 479, 501; Minderbroederskerk te 480, 502; Minderbroederskerkhof te 45, 451; Vrouw-Menoldaconvent te 45; Vrouw Sywenconvent 87, 451, (501); rector van de St.Walburgiskerk te 479, 501.Asselinghe cleucg te 480; Adolf van, knaap 21, 141, 317; Gelmar van, burger van Deventer 497.

Gruenowen, Hendrik van, broeder 309.

Grule • 1111 • Ie P 2

Grules • 1103 • D SAA 4

Grules • 1131 • I J

Grules • 1135 • D SAA 6

Grumbach, Mareward van. Zie: Mareward.

Grun-lo (= Groenlo) W468

Grundelosermere, bij Maarsbergen in de provincie Utrecht. 506.

Grunenbrunnen , in pago Spirensi , Grünenbrunnen , fons in stagnum prope Erlenbach vicum decurrens 150 , 12 .

Grunesele • 1127 kop. midden 13e • H Tc p. 160

Grunewrht • midden 12e • D W RH9, 65 v°

Grunewrht" (facs.) (onb. in Groningen)

GRÙNEWRHT" (onb. in Groningen) / Grùnewrht • midden 12e • D W RH9, 65 v° GYS

Gruninch W476

Gruninch • begin 13e • D W RH9, 66 r°

Gruninga W460, Gruningen W461, W464

Gruninga. Zie: Groningen.

Gruningen • 1179 • U O 411

Gruningen • (1183-88) • K Schr M 10

Gruningen • begin 13e • D W RH9, 66 r°

Gruningen • midden 12e • D W RH9, 65 v°

Gruningen W481

Gruningen. Zie: Groningen.

Gruninggin • (1192-93) • Keulen, K Schr M 13

Gruninghensis W462

Gruningin • (1192-93) • Keulen, K Schr M 13

Grunsele • 1145 • I S

Gruoneveld.Zie: Groeneveld.

Gruoninga [1040] , Groningen [1200] Groningen [up to abt. 1100 Drents] Gr

Gruoninga. Zie: Groningen.

Gruosles • (± 1089) • I SM 6

Gruosna [838] Groessen Gld

Gruosna • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319

Gruosna. Zie: Groessen.

Grussen • 1219 • D Em 6

Gruter, Nicolaas 220.

Gruthus, Gruithuys, Arnoud van, schepen van Arnhem 107, 174.

Gruthusen, Gozewijn van, burger van Arnhem 418, 423; Wynand van, burger van Arnhem 418.

Gruwel, Willem 142.

Gruygnhart rivus , Grigniart 210 , 22 ; 211 , 40 .

Grv+on-lo • eind 12e • D W RH9, 65 v°

Grv+oningen • midden 12e • D W RH9, 65 v°

Grypeswalt, Gripswoldh.Zie: Greifswald.

Gualbertus, kanunnik te Brugge. 265.

Guariacus locus , in pago Tellao 109 , 14 .

Guastalla (Warstallum). 329.

Gubertus. Zie: Gobert.

Gubertus.Zie: Gobertus.

Guda, echtgenoote van Tiebaldus de Foro en grootmoeder van Arnulphus. 288, 289.

Guda, Goda, echtgenoote van Gijsbert van Ruwiel 4, 13.

Guda, abdis van Thorn 58.

Gudelanda, Gudelendis.Zie: Godelendis.

Guetgebuer, Herman 174.

Gui, Guido, Ghye, kanselier van de kerk te Rome 513.van Henegouwen, later bisschop van Utrecht 221 n.1), 401, 441-443, 452-453, 457, 479, 486-487.

Guibertus. Zie: Gobert.

Guibervillis, S.de, mr; kanselier van de universiteit te Parijs 483.

Guichardus. Zie: Gevehard.

Guido, bisschop van St. Sabina 353°. de Rupeforti 206; graaf van Vlaanderen, enz. 180.

Guido, kardinaal-bisschop van Praeneste. 27.

Guido, graaf van Vlaanderen 21, 336, 485, 488.

Guido, presbiter cardinalis titulo C a l i x t i. 391. —, diaconus cardinalis en kanselier van den Paus. 360.

Guido, broeder, kardinaal-priester van St.Laurens in Lucina, pauselijk legaat 8.

Guillelmus. Zie: Willem.

Guillermus.Zie: Willem.

Guillielmus. Zie: Willem.

Guines (Ginnarum), graaf van. Zie: Arnulf.

Guldenbart, Woltger. Zie: Woltger.

Guldin (Aureus), Hendrik. Zie: Hendrik.

Gulik, Gulike, Jacob van 55.

Gulik (Juliacensis), graaf 'van. Zie: Willem.

Gulik, Juliacensis, graaf van 28 n.1), 581.

Gulik, Iuliacensis, graaf van 266—267, 354, 439.

Gullberg, Goltbergeheyde, Gullbyaerxhedh 448, 450.

Gulpen [ LB ] 1830-1999

Gulpen (facs.) [Gulpen : Lb]

GULPEN [Gulpen : Lb] / Golepe • 1161 kop. midden 13e • H Tc 160 / Golopia • 12e • Bu 1559 / Golopia • 1215 • D B 12 GYS

Gummarus, koster ten Dom. 342.

Gummarus, klerk van het kapittel van St. Marie te Brugge, zoon van Bertulfus. 276.

Guncelinus, deken van Xanten. 423.

Gundebertus. 5.

Gundelandus, abt van het klooster te Lorsch. 39.

Gundensdorpht Giesdorf, Eifel, Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Gunderavenus. 39.

Gundulfi villa regia , in pago Tullensi , Gondreville 86 , 14 .

Gundulfus. 4.

Gunnenbreht Gondenbrett, Schnee-Eifel Eifelkreis Bitburg-Prüm

Gunnewich (Cauerwich). 320.

Gunsela [1107] ,Wnsela [abt. 1200] Woensel NB

Gunsela • 1107 kop. midden 13e • H Tc 93

Gunsella • 1161 • H T 74

Gunsinus rivus , in Alsatia , die Zinzel 204 , 23 .

Guntberechtus. 23.

Guntenesse, Hontenesse [12th century] Hontenisse Zl

Guntenesse • 1183 • S D 471

Gunter (Gunterus), schepen te Utrecht. 236, 250, 419. (Guntherus, Gunterus), kanunnik van St. Marie. 129, 219, 250. (Guntherus), mr; kanunnik te Xanten. 356.

Guntersz; burger van Utrecht 378.van Hare, burger van Oldenzaal 305.van Harmeien, ridder 49.Helswidisz; parochiaan van Eemkerk 147; graaf van Holstein en Stormaren 258.Huginga, ouderman van Groningen 204.Hundertmarc 99, 201.Iving, ingezetene van Vronen 554, 556, 559 Jacobsz; echtgenoot van Hildegundis van Amme 132.Knoep 370.Commenduer 168.Cockaert, persona van de Buurkerk te Utrecht 44.van Crofte 88, van Kuursile 195.(van Leiden), mr; rector van de kerk in Leiden 18, 25-26, 324, 399, 401, 556; zoon van mr.Gerard van Leiden 556.van Leeuwen 440.van Lewen, maal (man) van Hoogland 314.van Maelstede, pachter op Tholen 316.Man, schepen in Arnhem 132.Man 229.van de Merwede, oom van Jan van Alblas 280.Mensinge (Groningen) 163, 392- 393.van Outhusen 54.Pot 108.van Rheden, ridder 132.van den Rijn (de Reno), ridder 20, 83-84, 101-102, 343, 390-391.(Gerard) van Kossuni, ridder, rechter en dijkschouwer van de graaf van Gelre 152, 544.van Scye, burger van Dordrecht 280-281.van Scadewick 198.- Snoyen, ridder 373-374, 544.Spiegel, rationalis van Groningen 393, 410.van Stenhus 373-374.Spronc, Sprungh, de Haghe, ridder 20, 605.van Tige 285.van Tortofonte, mr; kanunnik te Terwaan 325, 332-334, 339, 351, 356, 365, 369, 377.van Üves 256, 279; verwant der gebroeders van Üves 257.van Veen 60, 62, 165, 244, 283-284, 290, 310-311, 477; zoon van ridder Gerard van Veen 310.van Velsen 429, 445.van Verve 338.van Vliet 192, 343, 516, 577.van Voorn, ridder 83, 135, 214.van de Wateringe, ridder 232, 323, 413, 418-419, 498.Weidegen 164.van Wesemael, ridder 273, 586.van West renen, notaris 104 n.a).van Wiers, kanunnik van St.Pieter te Utrecht 284, 310.van Wullen, knaap 285.Zalen 460

Gunther (Gunterus), zoon van Stemarus. 446. — (Gonterus), consul van Utrecht. 469. (Guntharius), kapellaan van koning Lotharius II. 78. (Guntherus), bisschop van. 229. (Guntharius), aartsbisschop van Keulen. 80, 89, 92.

Guntram (Guntramus), Domdeken van Munster. 321.

Guntramus. 63.

Guntrannus, koster van St. Truyen. 457.

Gurenc-hem [1205] Gorinc-hem ZH

Gusaha • 776 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 97

Gusaha" (facs.) (onb. waterloop in Zuidbeveland)

GUSAHA" (onb. waterloop in Zuidbeveland) / Gusaha • 776 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 97 GYS

Gutbaldus. 25.

Gutha. 47.

Gutinge • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Gutinge F631

Gydelendis.Zie: Godelendis.

Gysbertsz.Bokel, knaap 444; Bot Buth, van der Eem, ambachtsheer van Eemkerk 147, 444, 516.van Bubbe 440.—— van Buchorst, knaap 573.de Buscho, kanunnik van St.Marie in Utrecht 33; broeder van Egbert de Buscho, knaap 211, 444, 516.Douwic, clericus 458; zoon van ridder Hubert van Everdingen 484.

Gyselbertus, lange van Jutphaas 64; proost-aartsdiaken (van Oldenzaal) 1, 8-9, 14, 46, 48, 51, 52, 54, 56, 58, 75, 124, 188, 190, 261; proost van St.Jan te Utrecht 521, 524; deken van St.Pieter te Utrecht 12-13, 16-18, 34, 76, 93, 115, 169, 171, 188, 194, 218-219, 275, 281, 345, 391, 398, 407, 424, 441.(II) van Abcoude 95, 172, 230, 296, 329, 367-368, 371, 382, 435- 436.(II) van Amstel 521, 524.(IV) van Amstel, ridder 5, 27, 40-41, 47, 97, 110, 121, 155, 256, 336-341, 358, 441-442, 563.van den Berg, knaap 489.van den Bosch 304.van Bronckhorst, ridder 230, 409.van Buckhorst, knaap 46, 141.Bunsinc, schout van Hendrik de Rover 32-33.van Dolre, ridder 83-84.(Gijsbert) van Goye knaap 84, 88, 201, 214, 271-272, 296.van Goye, ridder 59, 84, 88, 110, 153, 188, 201, 204-205, 213- 214, 251-252, 296, 302, 331, 371, 392, 436.- zoon van ridder Gijsbert uten Goye 251.Jacobsz; kanunnik van St.Pieter te Utrecht 82, 233.van IJselstein, knaap (5, 15,) 172, 201, 230, 279, 294-296, 313, 441-442, 354.van Kevelaert, schepen in Schoonhoven 329.van Loenersloot, knaap 175, 371.van Overdevecht, kanunnik van St.Jan te Utrecht 10, 209, 233, 304.Paewenz; schepen van Utrecht 314.Pauwe 404-405.Pellencusscn, schepen van Utrecht 170, 174, 233, 302, 319, 326, 469.van den Poele 350.Reiniersz.201.van Ruvviel, knaap 110, 313, 350, 422.Scade 213.van Schalkwijk, ridder 139, 154, 188, 302.Splinter 314.Stoutekin 64.van Stoutenburg 432.van Utrecht, knaap 154.Vrencken 203, 320-321, 448.Havesse van Wiers, knaap 140- 141.van Wijc 325.van Zottegem, ridder 538.

Gysen.Zie: Giessen.

H .

H. Draco 5.

H; broeder van den proost van Qualburg. 222. — van Snaule. 204. — procurator /an jraaf Willem yan Holland. 114. —, scholast van Emmerik. 265. — van Sevelen, kanunnik te Xanten. 234. —, deken van St. Ludger te Munster. 85, (122). —, abt van Berne. 53. —, aartsdiaken van Stafford. 57. — (Hugo de Wellis), bisschop van Lincoln, kanselier. 177.

H; richter in Deventer 256.

H; van Emelberga. 138. —, priester. 330. —, kanunnik te Utrecht. 388. —, deken van het Domkapittel te Minden. 248. —, aartsbisschop van Bremen. 386.

Ha" (facs.) (waterloop ± Tenboer : Gr)

HA" (waterloop ± Tenboer : Gr) / flumen Ha • midden 12e • D W RH9, 65 v° GYS

Haaften [ GL ] 1830-1978

Haaften (facs.) [Haaften : Gl]

Haaften (Hafthi). 177.

HAAFTEN [Haaften : Gl] / Haften • 1031 kop. midden 12e • vita Meinwerci, Ka 123 GYS

Haagwetering, Hagaweteringe, Haghenweteringhen, bij Hagestein 41, 518-519, 605.

Haaksbergen, Hückesberge, in Twente 455.

Haaksbergen (facs.) [Haaksbergen : Ov]

Haaksbergen, Huckesberge, in Twente 404.

HAAKSBERGEN [Haaksbergen : Ov] / Hockesberghe • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 135 r° GYS

Haamstede, Hamstede, Jan van 246.

Haamstede [ ZL ] 1830-1961

Haanrade (facs.) [Kerkrade : Lb]

HAANRADE [Kerkrade : Lb] / Hagenrothe • 1119 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R / Hagenrothe • 1139 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R / Hanrothe • 1143 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R GYS

Haanwijk, Hanewiec, Hanewiich, ten ZW.van Harmeien 71, 425.

Haar (facs.) [Denekamp : Ov?]

Haar (Hari, Heri), bij Oldenzaal. 105, 106.

HAAR [Denekamp : Ov?] / Hari • 10e • D W IX a 1 a, 39 r° / Here • 1e helft 11e • D W IX a 1 a, 39 r° GYS

Haar-lo (facs.) [Borke-lo : Gl]

Haaren [1147] Haaren NB

Haarhuizen, Haruse, onder Enspijk 301.

Haarle, Harlo, onder Hellendoorn 419.

Haarlem (Haralem). 45.

Haarlem 63.van Hanninc 220.van Hasselt 235.

Haarlem (Harlem). 41, 240, 327.

Haarlem, Harlem 161, 307; persona van 328, 332—333, 335; Simon van 181, 306.

Haarlem, Isbrand van. Zie: Isbrand.

Haarlem, Haerlem 260.

Haarlem (Harlem, Herlem, Harlhem), Gerard van. Zie: Gerard; Isbrand van. Zie: Isbrand; Simon van. Zie : Simon.

Haarlem, Haerlem, Harlem, Harleem,

Haarlem 63.van Hanninc 220.van Hasselt 235.

Haarlem (facs.) [Haarlem : Nh]

HAARLEM [Haarlem : Nh] / Haralem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 / Harlem • 1119 • U SP / Harlem • 1132 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI / Harlem • 1155 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI / Harlem • 1162 • Hg B 62 / Harlem • 1172 • U SJ 972 / Harlem • 1198 • U SM 1947 / Harlem • 1199 • Hg B 84 / Harlem • 1201 • Hg B 84 / Harlem • 1206 • E D / Harlem • 1214 • Hg B 4 / Harlem • 1222 • Hg B 86 / Harlhem • 1167 • E D / Harlhem • 1204 • U B 414 / Harlehem • 1200 • Hg B 84 GYS

Haarlemmerlee [1343] Haarlemmerliede NH

Haarlemmerliede [ NH ] 1830-1857

Haarlo (Haerlo, Harlo), Egbert van. Zie: Egbert; Johan van. Zie : Johannes; Lubbert van. Zie: Lubbert.

Haarlo, Harlo, onder Hellendoorn 96.

HAARLO [Borkelo : Gl] / Harlo • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 133 r° GYS

Haarloo (Haerlo), in Drente. 181.

Haarloo (Harlo), onder Hellendoorn, in Overijssel. 393.

Haarloo [1188] Haarle [bij Nijverdal] Ov

Haarsolthe, Benzelmus van. Zie: Benzelmus.

Haarst (facs.) [Zwoller-kerspel : Ov]

Haarst, Harsolt, bij Zwolle, Bertulf van, schepen van Zwolle 369.

HAARST [Zwollerkerspel : Ov] / Harsolthe • 1133 • Ar R / Harsolte • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Haarzuilens [ UT ] 1830-1954

Haasart, Dirk, gezworene in Naaldwijk 413.

Haasdal (facs.) [Schimmert : Lb]

HAASDAL [Schimmert : Lb] / Hafkesdale • 1190 • X E 17374/19 / Hafkesdale • 1217 • D H 9 / Hauekesdale • 1217 • D H 10 / Hauekesdale • 1223 • D H 16 / Hauekesdal • 1223 • D H 16 GYS

Haastrecht, Frederik van. Zie: Frederik.

Haastrecht (Hauekesdreht). 371.

Haastrecht, Haest recht, ten O.van Gouda 91, 576-577; heren van 90-92; Herberen van 516, 543, 576.

Haastrecht, Haestrecht, Hauekesdreht 303, 565, 494, 496, 568; investitus van 494, 496; schepenen van 494; Herberen van, ridder 110, 112, 114.

Haastrecht (Hauekesdreht). 371.

Haastrecht (facs.) [Haastrecht : Zh]

Haastrecht (Hauekesdreht). 371.
Habtewoltck. Zie: Abcoude.
Haeften (Haffethen, Hasten). 355, 455.
Haemmi. Zie: Kleverham.
Haeslaos. Zie: Hezelaar.
Haffethen. Zie: Haeften.
Hafthi. Zie: Haaften.
Hagekerke. Zie: Hceg.
Halberstadt. 450.
Halreberge. 290.
Halten. Zie: Houten.
Haltna. Zie : Houten.
Haltnon. Zie Houten.
Hamalanda. Zie: Hameland.
Hamaland. Zie: Hameland.
Hamalant. Zie: Hameland.
Hamaritthi. Zie: Ophemert.
Hame-land (Hamalanda, Hamaland, Hamalant, Hamelant, Hamulande). 77, 119,122, 124, 125, 187, 189.
Hamelant. Zie: Hameland.
Hameritte. Zie Hemert.
Hamerthe. Zie Hemert.
Hamirte. Zie: Hemert.
Hamirthe. Zie: Hemert.
Hamma. Zie: Kleverham.
Haastrecht [ ZH ] 1830-1985

HAASTRECHT [Haastrecht : Zh] / Hauekesdret • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 v° / Hauekesdreht • 1155 • U SM 2480 GYS

Haastrecht? UT ZH Kün M&B U5

Habtewoltck. Zie: Abcoude.

Habtewoltck. Zie: Abcoude.

Hachteslote.Zie: Achtersloot.

Haco van Rutenberg, ridder 136, 154.

Haco van Ommen, ridder 46.

Hacuorth, in het Assenederambacht 535.

Hadagrim. 66.

Hadamarus, abt van abdij Fulda. 114.

Hadaspich • 1156 kop. ± 1222 • Go I 71, 102 r°

Hadaspich" (facs.) (onb., in de Betuwe?)

HADASPICH" (onb., in de Betuwe?) / Hadaspich • 1156 kop. ± 1222 • Go I 71, 102 r° GYS

Haddanus. 53.

Hadebert (Hadebertus), subdiaken. 76.

Hadebertus, Haldebertus, schepen van Utrecht 141, 146, 196, 205.

Hademanninc, huis in Enschede 394.

Hademarinc, huis onder Ootmarsum 316.

Haderic, Willem, clericus 560.

Haderik (Hadericus), zoon van Odo. 5. (Hadericus). 17.

Hadewardis 467.

Hadewercus Blome, ridder 208.

Hadewid (Hadewidis), vrouw van Dieder ik van Delft, genaamd Coldenhove. 360, 361.

Hadewig (Hadewigis), vrouw van Berold Wint. 514.

Hadewigis, Hadewye, Hadewighe, Hadewich vrouwe 457; moeder van Hermannus Hazekinaz 324; echtgenote van Dirk van der A 392; dochter van Dirk van der A 392; gravin van Bentheim 93-94; moeder van Sweder van Beverweerd 313.zuster van Jacob Hildewarisz.473; van Strienen 176-177, 192.

Hadewigis, gravin van Bentheim 371.

Hading-hem W065, W116, Hadink-hem W034

Hadogrim. 69.

Hadrianus, Adrianus, keizer van Rome 470.

Haech.Zie: Hake.

Haeften (Haffethen, Hasten). 355, 455.

Haeften (Haffethen, Hasten). 355, 455.

Haemmi. Zie: Kleverham.

Haemmi. Zie: Kleverham.

Haenle [1326] NB Handel NB

Haerbeke, waterloop ten O.van Amersfoort 432.

Haert, de [1758] Haart Gld

Haeslaos. Zie: Hezelaar.

Haeslaos. Zie: Hezelaar.

Haffethen. Zie: Haeften.

Haffethen. Zie: Haeften.

Hafkesdale [1190] Haasdal L

Hafkesdale • 1190 • X E 17374/19

Hafkesdale • 1217 • D H 9

Haften • 1031 kop. midden 12e • vita Meinwerci, Ka 123

Haften [1031] Haaften Gld

Hafthi. Zie: Haaften.

Hafthi. Zie: Haaften.

haga, z. Swithardes-haga.

haga, z. Swithardes-haga. Bron: DBNL

haga, z. Swithardes-haga. (DBNL)

Haga [1242] Den Haag ZH

Haga Hornensis 446.

Haga.Zie: 's-Gravenhage

Haga.Zie: 's-Gravenhage.

Haga-kerke • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw

Hagalsten, Diederik. Zie: Diederik.

Hagastalda-burg [voorstel van MG voor Bagastaldaburg] • 1046 kopie 2e kwart 13e • U B 43, 69 r°

Hage-kerke • 1132 vals 2e helft 13e • Lw

Hage-kerke [1132] , Haghe [1400] Heeg Fr

Hagebroeck, gem.Stoutenburg 432.

Hagekerke. Zie: Hceg.

Hagekerke. Zie: Hceg.

Hagelo.Zie: Agelo.

Hagen, huis in Haaksbergen 455.

Hagen, Koenraad van. Zie: Koenraad.

Hagen, Godefrid. Zie: Godefrid.

Hagen--rode [abt. 1170] Haanrade [north of Kerkrade] L

Hagencote [1383] Hankate Ov

Hagenhof, hof in de parochie Wetteringe 207-208.

Hagenrothe • 1119 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R

Hagenrothe • 1139 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R

Hagestein, ten O. van Vianen. Zie: Gaspefde.

Hagestein, bij Vianen, 24 n. 1), 268 n. 1), 2) en 3).

Hagestein, bij Vianen 213.Zie ook: Gasperde.

Hagestein, Hagensteyn, Haghelsteijn, bij Vianen 20, 41 n.1), 330 n.1), 422 n.2); huis 60, 605; heren van 124.

Hagestein [ ZH ] 1830-1986

Hagesteyn, heerscappijetot [1258] Jaars-veld [abt. 1258 gerecht Jaarsveld, deel van Hagesteyn] Ut

Hagetsitert • 1180 • D H 2

Hagetsitert" (facs.) (onb. ± Sittard : Lb)

HAGETSITERT" (onb. ± Sittard : Lb) / Hagetsitert • 1180 • D H 2 GYS

Hageweg, onder Vianen 41.

Haggonuuerua • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v°

Haggonwerva" (facs.) (± Kantens : Gr)

HAGGONWERVA" (± Kantens : Gr) / Haggonuuerua • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v° GYS

Haghe.Zie: Spronc.

Haghekerke[1385] Hoog-kerk Gr

Haghepolre, bij Hagestein 605.

Haghusen, Gerard van. Zie- Gerard.

Hagonwerva W317

Hagorst [1843] Haghorst NB

Hagr, Ier, gein.Zuiddorp (Z.V1.) 533,

Haidis villa , in pago Cameracensi 168 , 19 .

Haimbecha villa , in pago Hasbaniensi 192 , 41 .

Haimunt. Zie: Heimond.

Haine, Hendrik van, burger van Keulen 242.

Hainoavius , Hannoniensis , Hainonensis pagus , Henne gau 106 , 35 . 42 ; 107 , 17 .

Hainonia. Zie: Henegouwen.

Hairlem. Hecm. 215. O. 1. 293. (1206-1220). P.H. p. 17. Haarlem.

Hairlem. Hecm. 215. O. 1. 293. (1206-1220). P.H. p. 17. Bron: DBNL

Hairlem. Hecm. 215. O. 1. 293. (1206-1220). P.H. p. 17. Haarlem. (DBNL)

Haistulfus, aartsbisschop. 64.

Hake, Haech, Rudolf 8, 180.

Hakendover, Godefrid van. Zie: Godefrid.

Hakerlake, Willem 496.

Hakeswolde [1370] Haakswold Dr

Hakeswolde [1382] Ruinerwold [Buddincwolde + Hakeswolde = Ruinerwold] Dr

Hakfort (facs.) [Vorden : Gl]

HAKFORT [Vorden : Gl] / Hancvorde • 1142-45) kop. 1211 • Ar B 3 GYS

Hako, Hacko, zoon van Steven van Hardenberg, ridder 264°, 316, 341—342, 406.

Hako, Boidekinus, ridder 141.

Hakon, hertog van Noorwegen 567.

Hakon, Haquinus, hertog van Noorwegen 159.

Hal (facs.) [Brummen : Gl]

Hal, Halle, gem. Escharen, in het land van Kuik 301.

HAL [Brummen : Gl] / in Hallo • 11e • D W IX a 1 b, 8 r° / Halla • 2e helft 11e • D W IX a 1 c, 5 r° / Hallon • 2e helft 11e • D W IX a 1 c, 5 r° / Halle • midden 12e • D W RH9, 61 v°, 62 r° GYS

Hal; broeder van Mariëngaarde bij Hallum.

Hal-lo [11thcentury] Hall Gld

Halberstadt (Alberstadensis, Alverstadensis), bisschop van. 57, 237.

Halberstadt. 450.

Halberstadt. 450.

Halchterth [?] Halsteren NB

Haldebertus.Zie: Hadebertus.

Halderberg (facs.) (verdwenen, tussen Etten en Prinsenhage)

HALDERBERG (verdwenen, tussen Etten en Prinsenhage) / Halreberge • 1125 • Bo GYS

Haldern, Kr.Rees, Cist.klooster Sledenhorst nabij 63, 318.

Haldolte, Gozewijn van. Zie Gozewijn.

Halen, Hole, onder Beilen 13.

Halen [1275] Haelen L

Halen, onder Beilen in Drente. 106.

Haletus mons , in pago Arduennensi 209 , 31 .

Halewede [1353] Haalweide Dr

halfline. O. 1. 533. (1250). Bron: DBNL

halfline. O. 1. 533. (1250). funis qui in vulgari - dicitur. (DBNL)

halfline. O. 1. 533. (1250). funis qui in vulgari - dicitur.

Halfpape, Dirk, rector der kerk te Everdingen 330.

Halfpape, Johan, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 163.

Halfwegen [1745] Halfweg [bij Amsterdam. Ook Halfweg in de Beemster] NH

Halla • 2e helft 11e • D W IX a 1 c, 5 r°

Halle • midden 12e • D W RH9, 61 v°, 62 r°

Hallinc, Nicolaas 467-468.

Hallon • 2e helft 11e • D W IX a 1 c, 5 r°

Hallum (Fr.), abt van Mariëngaarde (sancta Maria in Orto) 433-434, 437; broeders hiervan 434.

Hallum.

Halmabrae villa , in pago Lemovicino 133 , 41 .

Halmala villa , in pago Hasbaniensi 192 , 42 .

Halmersinge, erf in Zuidlaren 393.

Halogin villa , in pago Cameracensi 168 , 19 .

Halosta [850] Aalst [niet verw. met Ter Aalst in ] NB

Halosta [ca 850], Alisti [10th, 11th century] Aalst [not to be confused with Aalst, Belgium] Gld

Halosta • ± 850 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 107

Halreberge • 1125 • Bo

Halreberge. 290.

Halreberge. 290.

Halsteren [ NB ] 1830-1997

Halten. Zie: Houten.

Halten. Zie: Houten.

Halten. Zie: Houten.

Halten. Zie: Houten.

Haltena • 1200 • Dd 123

Halthe. Zie: Holthen.

Halthena • 1200 • Hg B 84

Haltna • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Haltna Houten UT Kün 11

Haltna Houten UT Kün U11

Haltna [10th century] Houten Ut

Haltna. Zie : Houten.

Haltna. Zie : Houten.

Haltnon • eind 10e • D W IX a 1 a, 39 v°

Haltnon W211

Haltnon. Zie Houten.

Haltnon. Zie Houten.

Haluenchuson • midden 12e • D W II a 1, 22 v°

Haluerinchuson • midden 12e • D W RH9, 61 v°

Halvepape, Halfpape, mr. Johannes, provisor van Hendrik, thesaurier van Oudmunster te Utrecht 229—233.

Halver, Halvinck [12th century] Halvinkhuizen Gld

Halvinkhuizen (facs.) [Putten : Gl]

HALVINKHUIZEN [Putten : Gl] / Haluerinchuson • midden 12e • D W RH9, 61 v° / Haluenchuson • midden 12e • D W II a 1, 22 v° GYS

Halwirth, Halfwirth [1344] Holwierde Gr

ham, z. Bacham.

ham, z. Bacham. Bron: DBNL

ham, z. Bacham. (DBNL)

Ham, Frederik van den. Zie: Frederik; Rotard van den. Zie : Rotard.

Ham • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Ham, Hamme, Bernard van den, ridder 260—261, 308.

Ham" (facs.) (onb.± Maurik : Gl)

HAM" (onb.± Maurik : Gl) / Ham • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Ham(me), Bernard van den, ridder 49.

Hama-land • (1047-56) kop. midden 12e • U B 43, 32 v°

Hamaland. Zie: Hameland.

Hamaland. Zie: Hameland.

Hamalanda. Zie: Hameland.

Hamalanda. Zie: Hameland.

Hamalant. Zie: Hameland.

Hamalant. Zie: Hameland.

Hamaritda [814], Nederhamaritda [1604] Nederhemert [East of Ophemert in the Tielerwaard] Gld

Hamaritda, Hamarithi [8th century] Ophemert Gld

Hamaritda • 1e helft 9e kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 106

Hamaritthi • 850 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 322

Hamaritthi. Zie: Ophemert.

Hamaritthi. Zie: Ophemert.

Hamburg, Hamborgh, Hambourc 191, 193, 402, 501.

Hamburg, Hamborch, schepenen (en gemeente) van 258-259.

Hamburg 450; raden van 450.

Hame-land (facs.) (gouw ten oosten van de Gelderse IJsel)

Hameco, abt te Paderborn. 343.

Hameland (Hamalanda, Hamaland, Hamalant, Hamelant, Hamulande). 77, 119, 122, 124, 125, 187, 189.

Hameland (Hamalanda, Hamaland, Hamalant, Hamelant, Hamulande). 77, 119, 122, 124, 125, 187, 189.

HAMELAND (gouw ten oosten van de Gelderse IJsel) / in pago Hamalando • begin 9e kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 115 / in pago Hamulande • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 1 r° / in Hamalanda • 1046 kop. 2e kwart 13e • U B 43, 69 r° / Hamaland • (1047-56) kop. midden 12e • U B 43, 32 v° / in Hemelande • 1138 of kort daarna • Hm 10 B 17, 2 r° GYS

Hamelant. Zie: Hameland.

Hamelant. Zie: Hameland.

Hamere. Zie: Marie ten Hamere, St.

Hamerethe • ± 850 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 107

Hameritte • 1007 • keizerdiploma, ed. DB, p. 373

Hameritte. Zie Hemert.

Hameritte. Zie Hemert.

Hamersvort.Zie: Amersvord.

Hamerten.Zie: Ophemert.

Hamerthe • 1061 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Hamerthe. Zie Hemert.

Hamerthe. Zie Hemert.

Hameyde.Zie: Ameide.

Hamhusum W251, Hamhusun W024, Hamusun W069

Haming (Hamingus), Willem. Zie: Willem.

Hamirte. Zie: Hemert.

Hamirte. Zie: Hemert.

Hamirthe. Zie: Hemert.

Hamirthe. Zie: Hemert.

Hamm, in den, goed te Gasperde 404.

Hamma. Zie: Kleverham.

Hamma. Zie: Kleverham.

Hamme, Amme, Frederik uten 382.

Hamme [1266] , Koldeham [after 1266] Kolham Gr

Hamme W037, W138

Hamme. Zie: Kleverham.

Hamme. Zie: Kolham.

Hamme. Zie: Kleverham.
H a m m e l b u r g ( H a m u l o ) , a a n de S a a i e . 19*.
Hamulande. Zie: Hameland.
Hamulo. Zie: Hammelburg.
Hanatce. 43.
Hanevorde. 345.
Hanhorst. Zie : Horst.
Hannipe. Zie: Hunnep.
Hapert (Heopurdum), bij H u l s e l . 15.
Harago. Zie: Hargen.
Haragum. Zie: Hargen.
Haralem. Zie : Haarlem.
Harastallio. Zie: Herstal.
Harch. Zie: Harig.
H a r d i n g e n , ( H e r t h i n g i ) bij N e u e n h a u s . 105.Hargen (Harago, Haragum) bij A l k m a a r . 4 5 , 2 0 3 .
Hari. Zie: Haar.
H a r i g (Harch) in Gaasterland. 313.
Haristalium. Z i e : Herstal.
Hasbo. Zie: Hesepe.
Hasechesbrucge. 320.
Hasehem. 42.
Haseneche. Z i e : Assenede.

Hamme. Zie: Kleverham.

Hammelburg (Hamulo), aan de Saaie. 19.

Hammelburg (Hamulo), aan de Saaie. 19.

Hammerstein (Hamirstein), Arnoud van. Zie: Arnoud; Johan van. Zie: Johannes.

Hamstede.Zie: Haamstede.

Hamstelle.Zie: Amstel.

Hamsterplein Harkema Fr

Hamulande. Zie: Hameland.

Hamulande. Zie: Hameland.

Hamulgerus van Riswic. 212.

Hamulo. Zie: Hammelburg.

Hamulo. Zie: Hammelburg.

Han(n)ekin, Hannekinus, Hidegundisz; burger van Woudrichem 609.van Lokhorst 440.

Hanatce • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Hanatce (Hanesce) onbekend ZH Kün 33

Hanatce (Hanesce) onbekend ZH Kün U33

Hanatce. 43.

Hanatce. 43.

Hanatce" (facs.) (onb. in Holland)

HANATCE" (onb. in Holland) / Hanatce • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Hanaten F659

Hanaten • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Hanaten [944] Hantum Fr

Hancvorde • 1142-45) kop. 1211 • Ar B 3

Haneberg • 1180 • D H 2

Haneberg" (facs.) (onb. ± Sittard : Lb)

HANEBERG" (onb. ± Sittard : Lb) / Haneberg • 1180 • D H 2 GYS

Hanekenswerve (facs.) [Aarden-burg : Zl]

HANEKENSWERVE [Aardenburg : Zl] / Henekingwerue • 1169 • G SB / Hankinwerua • 1187 • L B 4315/146646 / Hankinwerf • 1187 • L B 4315/146646 GYS

Hanevorde, Johannes van. Zie: Johannes.

Hanevorde. 345.

Hanevorde. 345.

Hanewiec, Hanewiich Zie: Haanwijk.

Hanger, Willem van, kanunnik ten Utrechtschen Dom 85.

Hanhorst, Pelgrim van. Zie: Pelgrim.

Hanhorst. Zie : Horst.

Hanhorst. Zie : Horst.

Haning-hem W257

Hankinwerf • 1187 • L B 4315/146646

Hankinwerua • 1187 • L B 4315/146646

Hannekinswaerde [1353] Hansweert Zl

Hanninc, huis te Markvelde 173; Hendrik van 220.

Hannipe. Zie: Hunnep.

Hannipe. Zie: Hunnep.

Hanrothe • 1143 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R

Hantfenc, Willem van 154.

Hantum (facs.) [Westdongera-deel : Fr]

HANTUM [Westdongeradeel : Fr] / Hanaten • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Hanwurf F635

Hanzon • 1193 • Ie P

Hanzon [1191] Eys L

Haold, vrije. 370.

Haold (Haoldus) van Men, ministeriaal van den bisschop van Munster. 321.

Haonlae W175, W179, W183

Hapert (Heopurdum), bij Hulsel. 15.

Hapert • 1173 • Po

Hapert (facs.) [Hogeloon : Nb]

Hapert • 1219 • Po

Hapert (Heopurdum), bij Hulsel. 15.

HAPERT [Hogeloon : Nb] / Heopurdum (lees Hapridum, Echternachse verhoogduitsing voor Haprithum) • 710 kop. 1191 • Go I 71, 34 v° / Hapridum [voorstel van MG voor Heopurdum; Echternachse verhoogduitsing voor Haprithum] • 710 kop. 1191 • Go I 71, 34 v° / Hapert • 1173 • Po / Hapert • 1219 • Po / Apert • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v° GYS

Happen, Happere, Bertram van 516.

Hapridum [voorstel van MG voor Heopurdum; Echternachse verhoogduitsing voor Haprithum] • 710 kop. 1191 • Go I 71, 34 v°

Haps [ NB ] 1830-1994

Haquinus.Zie: Hako.

Har • 1196 • Berne

Har, de halve [1521] De Haar Dr

Har-lo • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 133 r°

Har-lo [1244] Haarle [bij Tubbergen] Ov

Har-lo [1188] Haar-lo Gld

Haragan. Hecm. 190, 200. Haragon. O. 1. 89. (1083). Haregan. P.H. p. 4. 14. Hecm. 215. O. 1. 108. (1120). Mel. St. 1. 578 Haregan. z. Harragan. Bron: DBNL

Haragan. Hecm. 190, 200. Haragon. O. 1. 89. (1083). Haregan. P.H. p. 4. 14. Hecm. 215. O. 1. 108. (1120). Mel. St. 1. 578 Haregan. z. Harragan. Hargen bij Schoorl. (DBNL)

Haragan. Hecm. 190, 200. Haragon. O. 1. 89. (1083). Haregan. P.H. p. 4. 14. Hecm. 215. O. 1. 108. (1120). Mel. St. 1. 578 Haregan. z. Harragan. Hargen bij Schoorl.

Harago • 1063 kop. begin 12e • P L 8996, 1 bis v°

Harago • 1063 kop. ± 1222 • Go I 71, 99 r°

Harago • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r°

Harago • 1063 kop. midden 12e • U B 43, 35 v°

Harago. Zie: Hargen.

Harago. Zie: Hargen.

Haragon • 1083 vals 12e • Hg B 61

Haragon Hargen bij Schoorl NH E4

Haragum (Hagarum) Hargen bij Schoorl NH Kün U65

Haragum (Hagarum) Hargen bij Schoorl NH Kün 65

Haragum [960] Hargen NH

Haragum. Zie: Hargen.

Haragum. Zie: Hargen.

Haralem Haarlem NH Kün U59

Haralem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Haralem Haarlem NH Kün 59

Haralem. Zie : Haarlem.

Haralem. Zie : Haarlem.

Haraquua [897] Herwen Gld

Harastallio. Zie: Herstal.

Harastallio. Zie: Herstal.

Harauua • 897 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 9 v°

Harbernus van Liethen. 347.

Harbernus. Zie: Herbert.

Harbero van Bucstelle. 257.

Harbert. Zie: Hartbert.

Harc h. Zie: Harig.

Harcardus, broeder van de Duitse orde 332.

Harch • 1132 vals 2e helft 13e • Lw

Harch [1132] Harich Fr

Harch. Zie: Harig.

Harche, vader van Nicolaas. 420.

Hardbertus, bisschop van Utrecht 72.

Hardebolle, Jacob. Zie: Jacob.

Hardenberg, Ambt 154 n.1).

Hardenberg (Hardenber, Hardenberch), Steven van. Zie: Steven; Wenemar van. Zie: Wenemar.

Hardenberg, Overijsel 76 n. 2) en 4), 264 n. 6) en 7); Hako van, ridder (316), 264°, 341, (406); Steven van, ridder 264, 341.

Hardenberg, Herman graaf van. Zie: Herman.

Hardericus van Laren, olderman van Groningen 166.

Harderwijk, Herderwich 15 n. 1), 158 n. 1), 345, 419, 431; burgers van 321, 419, 431; schout en schepenen en gemeente van 321, 419°, 431; Burch, kamp te 431; Oude Markt te 431.

Harderwijk, Herderwihc, Herderwik,

Harderwijk, Harderwich, Herderwiec, 6-8, 13, 19-20, 156, 491; burgers van 6-7, 13, 19, 491..schepenen van 490-491; schout van 155.—, schout, (schepenen en gemeente) van 7, 18-19, 155-156; kerk te 156; Grote Kamp bij 156; poort bij de Grote Straat te 156; Kleine poort te 156.

Harderwijk.

Hardewust, broeder Willem 428.

Hardingen, (Herthingi) bij Neuenhaus. 105.

Hardingen, (Herthingi) bij Neuenhaus. 105.

Hardings-veld (facs.) [Hardings-veld : Zh]

HARDINGSVELD [Hardingsveld : Zh] / Herdingfelde • 1105 • U SJ 321 GYS

Hardinx-veld [ ZH ] 1830-1957

Hardinxveld, Herdingsveld, Boudewijn Wissenz. van 66.

Hardoinus (Carduinus). 12.

Hardradus, ridder. 267.

Harduuicus. Zie: Hartwig.

Hardvvih. Zie: Hartwig.

Hare, Godefrid van. Zie: Godefrid; Werner van. Zie : Werner.

Hare, Gerard van, burger van Oldenzaal 305; Werner van, knaap 310.

Hare, Gerard van (Deventer) 300.

Hare [1024] , Haren [eind 12th century] Haren (onder Megen, gem. Oss)[Zie ook: Hares] NB

Hare. Zie: Zeist.

Harele-hem [ca. 1250-1260] Haarlem Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Harem. Hecm. 216, 217. O. 1. 108. (1120). z. Heram. Bron: DBNL

Harem. Hecm. 216, 217. O. 1. 108. (1120). z. Heram. Arem. (DBNL)

Harem. Hecm. 216, 217. O. 1. 108. (1120). z. Heram. Arem.

Haren Yen Hoeven, bij Montfoort 320.

Haren (Gr.), Hare 13, 16 n.5), 316 n.4); abdis en convent Jesse nabij 16, 163; Rudolf van 163.

Haren, ten Z. van Groningen, parochianen van 10, 113 n. 1), 209 n. 2); abdis en convent van Jesse bij 10.

Haren, Egbert van. Zie: Egbert.

Haren (Gr.), abdis van Essen (Iesse) nabij 21; abdis en convent van Essen nabij 21, 143.

Haren • 1191 • X Br 5

Haren • (1205-33) • Berne

Haren [1170] Borgharen L

Haren [?] Bergharen Gld

Haren (facs.) [Haren : Nb]

Haren (facs.) [Megen : Nb]

Haren (facs.) [Haren : Gr]

HAREN [Haren : Nb] / Hares • 1147 kop. 13e • Luik, I Je 14 / Hares • 1186 • I Je 29 GYS

HAREN [Haren : Gr] GYS

HAREN [Megen : Nb] / in comitatu Hare • 1024 kop. 13e • I Lc n° 21 / Haren • 1191 • X Br 5 / Haren • (1205-33) • Berne / Har • 1196 • Berne GYS

Harena comitis • 1200 • Hg B 84

Harenkarspel, Tutinchorne, in Westfriesland 554-555, 558-559.

Hares • 1186 • I Je 29

Hares [eind 12th century] Haren (bij?)[Zie 'Hare't voor Haren, gem.Oss] NB

Hares • 1147 kop. 13e • Luik, I Je 14

Harewen • 1218 • Ar B 6

Harfsen (facs.) [Gorsel : Gl]

HARFSEN [Gorsel : Gl] / Haruesnen • 1206 • Zw Div GYS

Harg (facs.) [Ketel : Zh]

HARG [Ketel : Zh] / Harago • 1063 kop. begin 12e • P L 8996, 1 bis v° / Harago • 1063 kop. midden 12e • U B 43, 35 v° / Harago • 1063 kop. ± 1222 • Go I 71, 99 r° / Harago • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r° / Harga • 1083 vals 12e • Hg B 61 / Harga • 1162 • Hg B 62 / Hariche • 1156 • Echternach, Hg B 74 GYS

Harga sive) Ketel. Hecm. 208. O. 1. 105). (± 1083). de Ketel bij Schiedam. (DBNL)

Harga sive) Ketel. Hecm. 208. O. 1. 105). (± 1083). de Ketel bij Schiedam.

Harga sive ketel. O. 1. 105. (± 1083). Hecm. 201, 208. O. 1. 89. (1083). O. 1. 143. (1162). rivulum

Harga sive Ketel. Hecm. 208. O. 1. 105). (± 1083). Bron: DBNL

Harga (Oude) Harg bij Kethel ZH E6

Harga • 1083 vals 12e • Hg B 61

Harga • 1162 • Hg B 62

Harga sive ketel. O. 1. 105. (± 1083). Hecm. 201, 208. O. 1. 89. (1083). O. 1. 143. (1162). rivulum Bron: DBNL

Harga sive ketel. O. 1. 105. (± 1083). Hecm. 201, 208. O. 1. 89. (1083). O. 1. 143. (1162). rivulum (DBNL)

Hargan[12th e] Kethel ZH

Hargen (Harago, Haragum) bij Alkmaar. 45, 203.

Hargen (facs.) [Schoorl : Nh]

Hargen (Harago, Haragum) bij Alkmaar. 45, 203.

HARGEN [Schoorl : Nh] / in Haragum • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 / Haragon • 1083 vals 12e • Hg B 61 GYS

Harger- en Pettemerpolder Petten 1630 380

Harhtwichus (Munster) 514.

Hari • 10e • D W IX a 1 a, 39 r°

Hari. Zie: Haar.

Hari. Zie: Haar.

Harich • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw

Harich (facs.) [Gaaster-land : Fr]

HARICH [Gaasterland : Fr] / Harch • 1132 vals 2e helft 13e • Lw / Harich • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw GYS

Hariche • 1156 • Echternach, Hg B 74

Harig (Harch) in Gaasterland. 313.

Harig (Harch) in Gaasterland. 313.

Haring (Haringh, Hering, Herinc, Allee), Albert. Zie: Albert; Steven. Zie: Steven; Sweder. Zie: Sweder.

Haring, Hering, Allee, Sweder 72, 449; Steven 72, 283.

Hariradus. 26.

Haristalium. Zie: Herstal.

Haristalium. Zie: Herstal.

Harl-hem • 1167 • E D

Harl-hem • 1204 • U B 414

Harlaer.Zie: Herlaar.

Harlare.Zie: Herlaar.

Harle-hem • 1200 • Hg B 84

Harleis • 1133 • D B 9

Harleis • 1179 • D B 11

Harleis • 1120 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R

Harlem, Harleem.Zie: Haarlem.

Harlem • 1214 • Hg B 4

Harlem • 1119 • U SP

Harlem • 1201 • Hg B 84

Harlem • 1155 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Harlem • 1198 • U SM 1947

Harlem • 1172 • U SJ 972

Harlem • 1206 • E D

Harlem • 1162 • Hg B 62

Harlem • 1132 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Harlem • 1199 • Hg B 84

Harlem [933] Haarlem NH

Harlem • 1222 • Hg B 86

Harlem. Hecm. 211. O. 1. 106. (1120). P.H. p. 11. Haarlem.

Harlem. Hecm. 211. O. 1. 106. (1120). P.H. p. 11. Bron: DBNL

Harlem. Hecm. 211. O. 1. 106. (1120). P.H. p. 11. Haarlem. (DBNL)

Harlem. Zie: Haarlem.

Harlemerwalde. Hecm. 208, O. 1. 105. (± 1083). Haarlemmerhout.

Harlemerwalde. Hecm. 208, O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Harlemerwalde. Hecm. 208, O. 1. 105. (± 1083). Haarlemmerhout. (DBNL)

Harles (facs.) [Vaals : Lb]

HARLES [Vaals : Lb] / Harleis • 1120 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R / Harleis • 1133 • D B 9 / Harleis • 1179 • D B 11 GYS

Harlo.Zie: Haarle.

Harmackarus, bisschop van Utrecht. 51.

Harmalen • (± 1220) • U O 131

Harman.Zie: Herman.

Harmannus. Zie: Herman.

Harmannus.Zie: Herman.

Harmeien (Hermale, Harmalen, Ermale), Diederik van. Zie: Diederik,, Gerard van. Zie: Gerard.

Harmeien, Hermale(n) 494 n.5), 583 n.1); kerk van 534; Gerard van, ridder, 49; Hendrik van, 493.

Harmelen, Heermale, Hermalen, ten O.van Woerden 71 n.1) en 2), 185, 297 n.1), 425 n.1), 426 n.2); kerk van 96, 121-122, 144; priester te 223, 409; Hendrik van, knaap 223, 409.

Harmelen [ UT ] 1830-2001

Harmelen (facs.) [Harmelen : Ut]

HARMELEN [Harmelen : Ut] / Harmalen • (± 1220) • U O 131 / Ermale • 1225 • Ar B 8 GYS

Harmelerwaard, 297.

Harna villa , in pago Cameracensi , Harnes 168 , 21 .

Harnen [1214] Hernen Gld

Harnodus, ministeriaal van den bisschop. 309.

Harnoldus. Zie: Arnoud.

Harop, Simon, inwoner van Gent 525.

Harparen, Hartbernus.Zie: Herberen.

Harpede • (1108-22) kop. midden 13e • H Tc p. 205

Harpede [1108] Herpt NB

Harradswarde, Herradeskerke, later Arnoutswaard, in de Grote Waard 6, 111; Pieter Hendriksz.van 6.

Harradswerde.Zie: Herradeskerke.

Harragan. O. 1. 106, (1120), z. Haragan. Hargen bij Schoorl.

Harragan. O. 1. 106, (1120), z. Haragan. Bron: DBNL

Harragan. O. 1. 106, (1120), z. Haragan. Hargen bij Schoorl. (DBNL)

Harremole • 1188 kop. of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 r°

Harremolen (facs.) [Haaksbergen : Ov]

HARREMOLEN [Haaksbergen : Ov] / Harremole • 1188 kop. of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 r° GYS

Harrenstus. Zie: Ernst.

Harrigest • 1e kwart 13e • P L 9534, 148 r°, 149 r°

Harsele.Zie: Hersselt.

Harsens (facs.) [A-dorp : Gr]

Harsens (facs.) [Roderwolde : Roden : Dr]

HARSENS [Roderwolde : Roden : Dr] / Hersingen • begin 13e • D W RH9, 66 r° GYS

HARSENS [Adorp : Gr] / Hersingi • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r° / Hersingi • eind 11e • D W IX a 1 b, 25 v° GYS

Harsolt. Zie: Haarst.

Harsolte • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r°

Harsolthe • 1133 • Ar R

Harsolthe [1133] Haerst Ov

Hartbert, Herbert, Herbertus, Herebertus,

Hartbert (Harbertus), zoon van Berta en broeder van Chardradus. 24. — (Heribertus). 70. (Heribreth). 75. (Heribertus). 313. (Harbertus), vrije. 370.

Hartbert (Harbertus), bisschop van Utrecht. 460, 466.

Harten (facs.) [Renkum : Gl]

HARTEN [Renkum : Gl] / Herodna • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319 GYS

Hartfridus, broeder van St.Pantaleon te Keulen 509.

Hartger (Hartgerus), ministeriaal van den bisschop. 441.. 202.

Hartgering (facs.) [Ambt-Delden : Ov]

HARTGERING [Ambt-Delden : Ov] / domus Hertgherinc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Hartman, Hartmannus van Heldrungen, broeder, hoogmeester der Duitse orde 324, 331.

Hartman (Hartmannus) de Büthinge. 427.

Hartman (Hartmannus), graaf van Württemberg. 14.

Hartuuicus. Zie: Hartwig.

Hartwerd, bij Bols ward, abt en convent van Bloemkamp (Floridus Campus) te 376-377.

Hartwert, bij Bolsward, abt (en convent) van de Cistercienser abdij Bloemkamp (Floridus Campus) te 50, 87, 296.

Hartwert, bij Bolsward, abt van de Cistercienser abdij Bloemkamp (Floridus Campus) te 107, 351.

Hartwicus, Hartewicus, Godekint (Bonus Puer), richter in Deventer 27-28.Lucenz.134.

Hartwicus van Naghel, raad van Kampen 114, 159.

Hartwig (Hardwih), vrouw van Saxanus. 66.

Hartwig (Hartwicus) van Dorvelde, broeder van Bertram, ministeriaal van den bisschop van Munster. 321. (Harduuicus, Hartwicus), aartsbisschop van Bremen. 459, 467. (Hartwigus), aartsbisschop van Maagdenburg. 229.

Hartwig (Hartwicus, Hartvicus), keukenmeester van den keizer. 135, 136. (Hartwicus, Hartvicus, Hertwicus), bisschop van Eichstädt. 135, 136, 139. (Hardwicus), aartsbisschop van Bremen. 385.

Hartwig (Hartwicus). 39. (Hartwicus), ridder. 242.

Haruesnen [1206] Harfsen Gld

Haruesnen • 1206 • Zw Div

Harun W348

Haruwen, Herman van. Zie: Herman.

Harvardus, voogd van St. Adelbertsstift te A k e n. 160.

Harvessen, Engelbert van. Zie: Engelbert; Hendrik van. Zie : Hendrik.

Harwen • 1219 • D Em 6

Harwynen [1320] Herwijnen Gld

Has-lo • 11e kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 72 v°

Hasa, vrouw Uter Hove 123.

Hasalon, in pago Westrahe / Westeriche; Hasalun, in pago Westerache Onbekend

Hasalon in pago Westeriche / Hasalun Hieslum, Westergo FR Kün W74 W76 W86

Hasalon • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Hasalon [ probably 825] , Haslum [890] Hieslum Fr

Hasalon (locus) in Westeriche (pagus) F558

Hasalon (villa) in pago Westeriche / Hasulun Gerhart comes trad. sco Bon. in pago westeriche in loco qui dicitur Hasalon talem terram qualem ipse in eodem loco habuit in censum duarum unciarum. Graaf Gerhart heeft aan St. Bonifatius geschonken in de gouw Westergo in de plaats genaamd Hieslum die grond die hijzelf in diezelfde plaats had, aan belasting twee ons. / Ego Gerhart comes dono sco Bon. in pago westrahe in loco qui dicitur Hasalon id est terram et proprietatem qualem ipse in eodem habui loco. Ik graaf Gerhart geef aan St. Bonifatius in de gouw Westergo in de plaats genaamd Hieslum dat is grond en bezit dat ikzelf had in diezelfde plaats. / Ego wulpolt et Alptag et folcwar donavimus ad scm Bon. quicquid Otger fr. nr. nobis in hereditate dimisit in Hasulun quod est in pago Westerache in villa Huron terram XX boum et quicquid ibidem in edificiis et in domibus habui ut singulis annis libram argenti inde persolvam. Ik Wulpolt en Alptag en Folcwar hebben geschonken aan St. Bonifatius al wat Otger onze [nr.?] broer aan erfgoed heeft nagelaten in Hieslum dat is in de gouw Westergo in het dorp Huron grond voor 20 runderen en al wat ik in diezelfde plaats had aan gebouwen en aan huizen, per enkel jaar zal ik daar een pond zilver betalen.

Hasart, Jacob, schepen van Harderwijk 420.

Hasbania , la Hesbaie 137 , 44 ; 138 , 48 .

Hasbaniae dux , Pippinus maior domus , cfr . dipl . Dagobercti l . spuria n . 19 et 20 .

Hasbanius pagus , in dioecesi Leodiensi , la Hesbaie 192 , 41 .

Hasbenni W215, W359, Hasibennni W219

Hasbenni • 2e helft 11e • D W IX a 1 b, 17 r°

Hasbenni • eind 10e • D W IX a 1 a, 39 v°

Hasbo. Zie: Hesepe.

Hasbo. Zie: Hesepe.

Hasca [1338] Oudehaske Fr

Hasceko van Dommer 433.

Hasche dijcken [1473] Haskerdijken Fr

Hase-hem onbekend

Hase-hem [10th century] Hees-wijk Ut

Hase-hem onbekend
Haastrecht? UT ZH Kün M&B 5

Hase-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Hase-lo • midden 12e • D W II a 1, 29 r°

Haseberge.Zie: Hazenberch.

Hasechesbrucge. 320.

Hasechesbrucge. 320.

Hasehem. 42.

Hasehem. 42.

Hasehem" (facs.) (onb., prov. Utrecht)

HASEHEM" (onb., prov. Utrecht) / Hasehem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Hasela locus , in dioecesi Argentinensi , Haselac 148 , 37 .

Haselacense monasterium in Alsatia 149 , 14 .

Haselbeke, huis onder Ootmarsum 316.

Haseleberg • (1205-33) • Berne

Hasenbergh, Wouter van, schepen van Utrecht 280.

Haseneche. Zie: Assenede.

Haseneche. Zie: Assenede.

Hasengen • midden 12e • D W II a 1, 28 v°

Haserdswoude.Zie: Hazerswoude.

Hasibenni • eind 10e • D W IX a 1 a, 39 v°

Hasker-land [ FR ] 1830-1984

Hasla W001, W117, W187, W194

Haslac • 882, 2 kop. 11e • Ann. Vedastini, Xr 6439-51, 120 r° en Xr 15835, 17

Haslao • 881 kopie 11e • Ann. Vedastini, Do 795, 125 r°

Haslao • 881 andere kopie 11e • Ann. Vedastini, ed. de Simson, p. 51

Haslao • 882 andere kop. 11e • Ann. Vedastini, ed. de Simson, p. 51

Haslao • 881 kopie 11e • Ann. Vedastini, Xr 6439-51, 120 r°

Haslao • 882 kop. 11e • Ann. Vedastini, Do 795, 125 r°

Hasle, Hosle [814] Assel Gld

Haslet [1227] , Hasselt [1240] Hasselt Ov

Haslo, Johan van, knaap 420.

Hasloe [end 10th century] Hasse-lo Ov

Hasloe. Zie: Hasselo.

Hasloe. Zie: Hasselo.
Hasneda. 387.Hasongon. Zie: Hezingen.
H a s s e l o ( H a s l o e ) , bij O l d e n z a a l . 104.
Hasten. Zie: Haeften.
Hasungum. Z i e : Hesingen.
Hathemareslo. 319.
Hatteron. Z i e : Hetter.
Hauekesdreht. Zie: Haastrecht.
Havecheshurst. 320.
Haventhe. 176.
Havergo. 177.
Heeg (Hagekerke). 313.
Heems-kerk (Hemezenkyrica). 203.
Heemstede (Hemstede). 208.
He e r d e ( H e r g h e , onjuiste l e z i n g v. H e r d h e ) . 434*.
Heerevvaarden (Herewerde). 251.
He e s ( H e s i ) bij M a a r t e n s d i j k . 70.
(Hese, Hesen, Heze). 154, 176, 191, 345, 346.
( H e s ) bij R u i n e n . 4 5 2 .He e s s e l ( H e s o l a ) , i n de T i e l e r w a a r d . 74.
Hegginghem. 47.
Heilegelo. Zie: Heilo.
He i l o (Heilegelo, Heligelo). 203, 208.
Heischoten (Hengescoten, Hengistscoto), bij W o u d e n b e r g . 41, 308.
Helibanbecke. Zie: Helikanbeli.
Heligelo. Zie: Heilo.
Helikanbeli (Helibanbecke). 143, 298.
Heliste. Z i e : Eist.
Hellevve. Zie: Heilouw.
Hellouua. Zie: Hellouw.He l l o u w (Hellevve, H e l l o u u a , H e l l u e ) . 73, 177, 355, 455.
Hellue. Zie: Hellouw.
He l n a e r (Helnere), onder Wassenaar. 44.
Helnere. Z i e : Helnaer.
Helspenni. 43.
Heltena. Zie: Elten.
Heltion. Z i e : Hilten.
Heltnon. Zie: Elten.
He m e r t ( H a m e r i t t e , H a m e r t h e , H a m i r t e , H a m i r t h e ) . 154*, 176, 191*.
Hemezenkyrica. Zie: Heemskerk.
Hemi. Zie: Eem.
Hemstede. Z i e : Heemstede.
Henesloth. Zie: Eersel.
Hengescoten. Zie: Heischoten.
Hengesdic. Zie: Hengstdijk.
Hengistscoto. Zie: Heischoten.
Hengst-dijk (Hengesdic), in Hulsterambacht. 387.

Hasneda. 387.

Hasnede.Zie: Assenede.

Haso van Wiers 529.

Hasongon • 10e • D W IX a 1 a, 38 v°

Hasongon. Zie: Hezingen.

Haspere • 1213 • Kl 10

Haspre • 1213 • I L 29

Haspre" (facs.) (= Eisden : Lb)

HASPRE" (= Eisden : Lb) / Haspere • 1213 • Kl 10 / Haspre • 1213 • I L 29 / Aspre • 1221 • I L 39 GYS

Hasse-lo (facs.) [Weerse-lo : Ov]

Hassekin naast de bron, dienstman 283.

Hasselo (Hasloe), bij Oldenzaal. 104.

HASSELO [Weerselo : Ov] / in Hasloe • 10e • D W IX a 1 a, 38 v° / Haselo • midden 12e • D W II a 1, 29 r° GYS

Hasselt, Hasle 154, 325 n.2); (proost), priores en convent van Mariënberg bij 235, 325; Hendrik van 235.

Hasselt, klooster Mariënberg bij 542.

Hasselt, arr.in België 446.

Hasselt [ OV ] 1830-2001

Hasselt, NW. Overijsel 74, 135; Benedictinessen klooster Mariënberg of Zwartewater te 135, 283°, 427; proost en convent van Mariënberg te 414—415; Hendrik van 283.

Hasselth [1171] Hasselt L

Hassenede, Has(s)nede, Hasnoia.Zie: Assenede.

Hasso van Krakau, raad van Wismar 114.

Hasten. Zie: Haeften.

Hastene [1200] Asten NB

Hastene • 1221 • Db P 2

Hastenen • 1221 • Db P 2

Hasulun in Westerache (pagus) F560

Hasulun • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Hasungum [799] Hezingen Ov

Hasungum • 799 kop. begin 10e • Le W 33 v°

Hasungum. Zie: Hesingen.

Haszako. Zie: Hazaco.

Hat-heim • midden 12e • D W II a 1, 22 v°

Hat-heim • ± 800 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 113

Hat-heim [in the early part of the 9thcentury] Hattem Gld

Hatalle, Hedilla [1815] Hedel Gld

Hatalle • 815 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 105

Hatbert (Hatbertus) van Buxtem. 212.

Hatbrahtas-hem W021

Hateia (flumen) W465

Hatharad. 105.

Hatheke, schout van Zutphen. 267.

Hathem, Johan van. Zie: Johannes.

Hatheman (Hathemannus) van Lindelo, ministeriaal van den bisschop. 423.

Hathemareslo. 319.

Hathevvardus, ministeriaal van den bisschop van Munster. 370.

Hathumar. 104.

Hathumer (Hathumerus). 51.

Hattem, polder 194.

Hattem, Möns Dei 417.

Hattem (facs.) [Hattem : Gl]

HATTEM [Hattem : Gl] / Hatheim • ± 800 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 113 / Hatheim • midden 12e • D W II a 1, 22 v° GYS

Hattenvelt.Zie: Atteveld.

Hatteron. Zie: Hetter.

Hatto (Atto). 141. (Atto), graaf. 197. (Atto), graaf in Niftarlakc, broeder van Aladram. 117, 119, 120, 131.

Haubourdin, cant.531 n.1).

Hauekesdal • 1223 • D H 16

Hauekesdale • 1223 • D H 16

Hauekesdale • 1217 • D H 10

Hauekesdreht • 1155 • U SM 2480

Hauekesdreht. Zie: Haastrecht.

Hauekesdreht.Zie: Haastrecht.

Hauekesdret • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 v°

Haus, kapelaan van 408.

Hauten.Zie: Houten.

Havardus Hentzinck, ministeriaal. 15.

Havecheshurst. 320.

Havekesdreht [1155] Haastrecht ZH

Havelte [ DR ] 1830-1998

havene. P.H. p. 21. 122. (LXXX modios-). Bron: DBNL

havene. P.H. p. 21. 122. (LXXX modios-). haver-avena. (DBNL)

havene. P.H. p. 21. 122. (LXXX modios-). haver-avena.

Havenhoue • 1214 • G SP

Havenhove" (facs.) (onb., ± Aarden-burg : Zl?)

HAVENHOVE" (onb., ± Aardenburg : Zl?) / Havenhoue • 1214 • G SP GYS

Haventhe. 176.

Havergo. 177.

Haverlantsche broek, gem.Stoutenburg 432.

Haverman, Albrecht 323-324.

Haves, Willem 313.

Havete, ridder 149.

Havete, Hendrik, ridder 149.

Havete, ridder 149.

Havete, ridder 149.

Haveze, Gijsbert, ridder 261.

Haveze, Gijsbert. Zie: Gijsbert.

Havezen, Gijsbert. Zie: Gijsbert.

Havezo, Haveso, ridder 82.van Wijk, ridder 98; zoon van ridder Steven van Wijk 490-491.

Havien (Linschoten) 400.van Hondhorst 368, 433.van Hove 297, 409.

Havien, Hendrik 400.

Haxna W125, Haxne W009

Haxne [11th century] Hatzum Fr

Hayman, heeren van, te Middelburg 447.

Haynau 80 n.7); graaf van 328, 336-337, 347; Bouchardvan (80), 230; Floris van (81), 206, 208, 398, 403, 456.

Hayne.Zie: Heino.

Haynoia.Zie Henegouwen.

Haynonia.Zie: Henegouwen.

Hayotulphus, koning der Longobarden. 55, 56.

Hazaco, kanunnik. 256. (Haszako), kanunnik. 338, 339.

Hazechinus, kanunnik van St. Florinus te Coblenz. 63.

Hazeko van Dikhusen, meier van het Domkapittel in den hof te Hees. 345.

Hazelberg (facs.) [Dinter : Nb]

Hazelberg (facs.) [Loc-hem : Gl]

HAZELBERG [Dinter : Nb] / Haseleberg • (1205-33) • Berne GYS

HAZELBERG [Lochem : Gl] / Agastaldaburg • 1046 kopie midden 12e • U B 43, 30 v° / Bagastaldaburg (lees Hagastaldaburg) • 1046 kopie 2e kwart 13e • U B 43, 69 r° / Hagastaldaburg [voorstel van MG voor Bagastaldaburg] • 1046 kopie 2e kwart 13e • U B 43, 69 r° GYS

Hazenberch, Haseberge, Wouter van, raad van Utrecht 169, 205.

Hazerswoude, Hadewaertswoude 354.

Hazerswoude, Haserdswoude, rector van de kerk te 101.

Hazerswoude [ ZH ] 1830-1991

Hazzeko 508.

Hcrderwich. Zie: Harderwijk.

Hcslinchem, kote in, Hesselskote onder Ootmarsum 96.

He • 1188 • G SP

Hebarhard (Hebarhardus), kanselier. 90.

Hecbertus.Zie: Egbert.

Hecchemunt • 1147 • Keulen, Hg B 62

Hecelo. Zie: Hezelo.

Hechte • 1203 • Hg W 6

Hecke, Richard van, schepen van Sysseele 234.

Heckenslo, onder Weerselo 271.

Hecket, Gerlacus. Zie: Gerlach.

Hecmunda. Hecm. 208. O. 1. 293. (1206-1220). P.H. p. 14. O. 1. 325. (1231). O. 1. 424. (1246). Egmond.

Hecmunda. Hecm. 208. O. 1. 293. (1206-1220). P.H. p. 14. O. 1. 325. (1231). O. 1. 424. (1246). Bron: DBNL

Hecmunda. Hecm. 208. O. 1. 293. (1206-1220). P.H. p. 14. O. 1. 325. (1231). O. 1. 424. (1246). Egmond. (DBNL)

Hecmunde [863] Eg-mond NH

Hecmunde • 863 (lees 922) kop. 1206-26 kop. 15e • Hg C 2 v°

Hecmunde.Zie: Egmond.

Hecmundense. O. 1. 293. (1206-1220). Hecmundensem. Hecm. 201.

Hecmundense. O. 1. 293. (1206-1220). Hecmundensem. Hecm. 201. Bron: DBNL

Hecmundense. O. 1. 293. (1206-1220). Hecmundensem. Hecm. 201. (DBNL)

Hecmundensi. Hecm. 205. O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Hecmundensi. Hecm. 205. O. 1. 204. (± 1200). (DBNL)

Hecmundensi. Hecm. 205. O. 1. 204. (± 1200).

Hecmundensis. Zie: Egmond.

Hecmundensis. O. 1. 105. (± 1083). 1. 140. (± 1130). O. 1. 312. (1228). 1. 533. (1250).

Hecmundensis. O. 1. 105. (± 1083). 1. 140. (± 1130). O. 1. 312. (1228). 1. 533. (1250). Bron: DBNL

Hecmundensis. O. 1. 105. (± 1083). 1. 140. (± 1130). O. 1. 312. (1228). 1. 533. (1250). (DBNL)

Hecmundo. Hecm. 208, O. 1. 105. (± 1083). 1. 107. (1120). Hecmundum. Hecm. 189. Ev. 194. Bron: DBNL

Hecmundo. Hecm. 208, O. 1. 105. (± 1083). 1. 107. (1120). Hecmundum. Hecm. 189. Ev. 194. (DBNL)

Hecmundo. Hecm. 208, O. 1. 105. (± 1083). 1. 107. (1120). Hecmundum. Hecm. 189. Ev. 194.

Heda [voorstel van MG voor Heoa] • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319

Heddericwick, onder Werkhoven? 198.

Hedel (facs.) [Hedel : Gl]

Hedel [ GL ] 1830-1999

HEDEL [Hedel : Gl] / Hatalle • 815 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 105 / Hedilla • 1e helft 9e kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 106 GYS

Hedelingen, Hendrik, burger van Utrecht 506.

Hedelingen, burger van Utrecht 506; broeder van de Duitse orde, kapelaan van Hartman van Heldrungen, 332; priester van Hertingen 176, 229.

Hedelingen, burger van Utrecht 506; broeder van de Duitse orde, kapelaan van Hartman van Heldrungen, 332; priester van Hertingen 176, 229.

Hedelingen, burger van Utrecht 506; broeder van de Duitse orde, kapelaan van Hartman van Heldrungen, 332; priester van Hertingen 176, 229.

Hedenus, hertog van Thüringen. 8, 9, 19, 30.

Hedereke • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r°

Hederic.Zie: Herik.

Hederike [1188] Herike Ov

Hederiks, Johan van. Zie: Johannes.

Hedikhuizen (facs.) [Heusden : Nb]

Hedikhuizen [ NB ] 1830-1935

HEDIKHUIZEN [Heusden : Nb] / Hittinchusen • 997 kop. 13e • keizerdiploma, I Lc n° 17 / Hindecusa • 1147 kop. 13e • bulle, I Je 14 / Hendecusa • 1186 • bulle, I Je 29 / Hedinkusen • (1205-33) • Berne GYS

Hedilla • 1e helft 9e kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 106

Hedinkusen • (1205-33) • Berne

Hedwig (Hatwyga), dochter van W i l l em van Voorne. 425.

Heeckeren, Heikele, Hekele, Everard van, ridder 103, 203.

Heeg (Hagekerke). 313.

Heeg (facs.) [Wymbritsera-deel : Fr]

HEEG [Wymbritseradeel : Fr] / Hagekerke • 1132 vals 2e helft 13e • Lw / Hagakerke • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw GYS

Heegswal [1899] Hefswal Gr

Heek, Heeck, bij Nienborg, Westf.480.

Heel (facs.) [Heel : Lb]

Heel en Panheel [ LB ] 1830-1991

HEEL [Heel : Lb] / Catualivm • ± 365 kop. 13e • tabula Peut. / PAGVS CATVAL[INV?] • 1e-4e e • inscr., 17. Bericht Röm. Germ. Komm., n° 306 / Hethele • 1144 • D S 41 GYS

Heelweghe [1354] Heelweg Gld

Heems-kerk (facs.) [Heems-kerk : Nh]

Heemse, Herne, aan de Vecht (Ov.) 392.

Heemskerk, Hemeskerke, Emeskerke, Eemskerck, Arnoud van, ridder 25, 113, 262.'s Heer-Abtskerke.Zie: Versvliet.'s Heer Hendrikskinderenkerke, ecclesia

Heemskerk (Hemezenkyrica). 203.

HEEMSKERK [Heemskerk : Nh] / Hemezonkyricha • 1063 kopie begin 12e • Echternach, P L 8996, 1 bis v° / Hemezenkyrica • 1063 kopie midden 12e • Echternach, U B 43, 35 v° / Hemezonkiricha • 1148 kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 110 r° / Imazankerka • 1156 • Hg B 74 / Imecekerke • 1169 • U SM 787 GYS

Heemstede, Heymstede, onder Houten 278, 399.

Heemstede (Hemstede). 208.

Heemstede (facs.) [Houten : Ut]

Heemstede (facs.) [Heemstede : Nh]

HEEMSTEDE [Heemstede : Nh] / Hemstede • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v° / Hemstede • 1083 vals 12e • Hg B 61 GYS

HEEMSTEDE [Houten : Ut] / Hemsteden • 1219 • U gg 1155 GYS

Heencoep.Zie: Hoenkoop.'s Heer Arendskerke, ecclesia Arnoldi, Zuidbeveland 93.

Heens-dorp [1810] De Heen NB

Heenvliet [ ZH ] 1830-1980

Heenvliet, Heynvliet, Heynevliet 200; heer van 200.

Heer Oudelands Ambacht [ ZH ] 1830-1857

Heer (facs.) [Heer : Lb]

Heer [ LB ] 1830-1970

HEER [Heer : Lb] / Here • 1202 • R G GYS

Heerde, op de Veluwe 54 n.2).

Heerde (facs.) [Heerde : Gl]

Heerde (Herghe, onjuiste lezing v. Herdhe). 434.

HEERDE [Heerde : Gl] / Herthen • 1190 • Zu S 3 / Herde • 1203 • Hg W 6 GYS

Heeren Heynen Ambacht, Heer Heynen kerke[1368] Heerjans-dam [afterar ontginner Jan van Rosendaele] ZH

Heerevvaarden (Herewerde). 251.

Heerewaarden [ GL ] 1830-1999

Heerhugowaard Langedijk 1631 3030

Heerhuygenwaert [1639] Heerhugowaard [gen. naar het meer 'De Waerdt't] NH

Heerlen (facs.) [Heerlen : Lb]

HEERLEN [Heerlen : Lb] / Coriouallum • ± 300 kopie 8e • itin. Ant., 375 (2 onderling onafh. kopieën 8e en 10e) / Coriouallum • ± 300 kopie 10e • itin. Ant., 375 (2 onderling onafh. kopieën 8e en 10e) / Coriouallum • ± 300 kopie 8e • itin. Ant., 378 / Corioualum • ± 300 kopie 10e • itin. Ant., 378 / Cortouallio • ± 365 kop. 13e • tabula Peut. / Herla • ± 1050 kop. eind 11e • mir. s. Trudonis, Ld 16974, 123 v° / Herle • 1150 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R / de Herlo • ± (1135-80) • K Schr GL GYS

Heermale.Zie: Harmeien.

Heernesse (facs.) (in de huidige Braakman)

HEERNESSE (in de huidige Braakman) / hertnesse in Pakinge • 1135 • Ws A / berkariam in Pakenge • (1140-54) • Ws A GYS

Hees, Hese, onder Soest 104.

Hees (Hesi) bij Maartensdijk. 70. (Hese, Hesen, Heze). 154, 176, 191, 345, 346. (Hes) bij Ruinen. 452.

Hees wijk, bij Montfoort 303; Willem van 366.

Hees wijk, Heeswijc, ten NO.van Montfoort 320, 342-343.

Hees 566.

Hees (facs.) [Ruinen : Dr]

Hees (facs.) [Soest : Ut]

HEES [Ruinen : Dr] / Hes • 1181 kop. begin 15e • As D 10 r° GYS

HEES [Soest : Ut] / Hesi • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319 GYS

Hees-wijk [ NB ] 1830-1969

Hees-wijk (facs.) [Hees-wijk : Nb]

Hees-wijk (facs.) [Linschoten : Ut]

Heesbeen (facs.) [Eten : Nb]

Heesbeen

HEESBEEN [Eten : Nb] / Hasibenni • eind 10e • D W IX a 1 a, 39 v° / Hasbenni • eind 10e • D W IX a 1 a, 39 v° / Hasbenni • 2e helft 11e • D W IX a 1 b, 17 r° GYS

Heesch [ NB ] 1830-1995

Heeskop, Hoscop, gem. Hagestein 268.

Heessel (Hesola), in de Tielerwaard. 74.

Heesselt 152.

Heesselt, Hesel, in de Tielerwaard 152; rechter in 152; parochianen van 152; plebaan van 152.

Heesselt 572.

Heesselt, Hesle, ten ZW. van Tiel 15—16.

Heeswijk (N.Br.), Dirk van, jr; ridder 554; Dirk van, sr.554.

Heeswijk, ten O. van Montfoort 351 n. 1).

Heeswijk, Hesewiic, Heswic, in de Meierij van 's Hertogenbosch, Dirk van, ridder 4, 43, 157.

Heeswijk (Hesewich), Diederik van. Zie: Diederik.

HEESWIJK [Linschoten : Ut] / Hesewik • 1204 • U B 414 / Hesewic • (1204) • U B 415 GYS

HEESWIJK [Heeswijk : Nb] / Essuic • (1075-81) vals?, kop. midden 12e • U B 43, 41 r° / Hesewich • 1196 • Berne / Heswic • na 1196 • Berne / Heseuuic • (1205-33) • Berne / Hesuuich • (1205-33) • Berne GYS

Heeswijk-Dinther [ NB ] 1830-1994

Heeswijker zijdewende (facs.) [Hees-wijk : Linschoten : Ut]

HEESWIJKER ZIJDEWENDE [Heeswijk : Linschoten : Ut] / Hesewigersichwinde (lees Hesewigersithwinde) • (1164-69) • Hg N I, f° 2007 / Hesewigersithwinde [voorstel van MG voor Hesewigersichwinde] • (1164-69) • Hg N I, f° 2007 / Heswikerwende • 1208 • U SM 818 GYS

Heeswijker-dijk (facs.) [Hees-wijk : Nb]

HEESWIJKERDIJK [Heeswijk : Nb] / Heswikerdich • (1205-33) • Berne / Heseuuikerdic • (1205-33) • Berne GYS

Heeswijkerpad (facs.) [Hees-wijk : Nb]

HEESWIJKERPAD [Heeswijk : Nb] / Hesuuikerpat • (1205-33) • Berne GYS

Heeswijkerzijdwinde 351.

Heeten, Hede(n), hof onder Raalte 478; Lutgard van 478.

Heeze [ NB ] 1830-1997

Hefshuizen [ GR ] 1830-1992

Heg-mond [ca. 1250-1260] Eg-mond Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Hegge- Hegge (rivier) Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Heggehard (Heggehardus), markgraaf. 143.

Hegging-hem (Egginghem) onbekend NH Kün U89

Hegging-hem (Egginghem) onbekend NH Kün 89

Hegging-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340

Hegginghem. 47.

Hegginghem" (facs.) (onb. in Holland)

HEGGINGHEM" (onb. in Holland) / Hegginghem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340 GYS

Heghelsc-lo [end 14th century] Hexel Ov

Hegihard. Zie: Egihard.

Heginardus. Zie: Egihard.

Hegmonde [ca. 1250-1260] Eg-mond Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Hegmondt [ca. 1250-1260] Eg-mond Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Hegmont [ca. 1250-1260] Eg-mond Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Hegmunde [ca. 1250-1260] Eg-mond Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Hegmundensis. O. 1. 325. (1231). Bron: DBNL

Hegmundensis. O. 1. 325. (1231). Egmond. (DBNL)

Hegmundensis. O. 1. 325. (1231). Egmond.

Hegmunt [ca. 1250-1260] Eg-mond Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Hegtem.Zie: Echten.

Hehun • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 41

Hei-en Boeicop [ ZH ] 1830-1986

Hei-lo (facs.) [Hei-lo : Nh]

Hei-mond (facs.) [Naald-wijk : Zh]

Heibergen, Hendrik van. Zie: Hendrik.

Heicop, Heyenkop, gem. Oudenrijn 23 n. 2), 258.

Heicop , Boeicop [1639] Hei-en Boeicop [eig. naam van belendende polders] ZH

Heidenrik (Heydenricus, Heithenricus), abt van St. Paulus. 475, 494, 500.

Heidenrik, Heidenricus, abt van St. Paulus te Utrecht 105°, 122, 139, 154, 159, 307°, 399—400.

Heidenzee (facs.) (voormalige waterloop tussen Wulpen en Koezand aan de monding van de Honte)

HEIDENZEE (voormalige waterloop tussen Wulpen en Koezand aan de monding van de Honte) / Hiddeneze • 1167 • E D GYS

Heigo, dienstman van het kapittel te Emmerik 512.

Heij [1559] Heide L

Heike [?] Sint Willebrord [eind 19th century] Sint Willebrord NB

Heikop, Heicoep, in het land van Vianen 572.

Heikopper (later Taatse) dijk 135 n.1), 170 n.1).

Heila, grootmoeder van Olivier van Axel 340.

Heila • 1204 • S D 505

Heila • 1220 • B 7366

Heila • 1189 • G SB

Heila • 1190 • G SB

Heila • 1211 • G SBP 41

Heile, echtgenote van Arnold Millinc 347.

Heile [1188] , Heila [1189] Heile [5km south of Sluis] Zl

Heile (facs.) [-sluis: Zl]

Heile • 1188 • S D 479

HEILE [Sluis : Zl] / Heile • 1188 • S D 479 / Heila • 1189 • G SB / Heila • 1190 • G SB / Heila • 1204 • S D 505 / Heila • 1211 • G SBP 41 / Heila • 1220 • B 7366 GYS

Heilege-lo • 1063 kopie midden 12e • Echternach, U B 43, 35 v°

Heilegelo. Zie: Heilo.

Heilga-lo Hei-lo NH E4

Heilga-lo • 1083 vals 12e • Hg B 61

Heilgalo. O. 1. 89. (1083). Heilgheloo. Hecm. 208. O. 1. 105 (± 1083). Mel. St. 1. 582. Heilichlo. z. Helegelo. Heiloo.

Heilgalo. O. 1. 89. (1083). Heilgheloo. Hecm. 208. O. 1. 105 (± 1083). Mel. St. 1. 582. Heilichlo. z. Helegelo. Bron: DBNL

Heilgalo. O. 1. 89. (1083). Heilgheloo. Hecm. 208. O. 1. 105 (± 1083). Mel. St. 1. 582. Heilichlo. z. Helegelo. Heiloo. (DBNL)

Heilgheloievenne. P.H. p. 7. Bron: DBNL

Heilgheloievenne. P.H. p. 7. Heiloo. (DBNL)

Heilgheloievenne. P.H. p. 7. Heiloo.

Heilig-lo • 1211 • Q E

Heilige Land, Terra Sancta 21—22, 61, 133, 205, 237—238, 289, 316, 343, 349 n. 2), 359, 372—373, 377—378, 380—381.

Heilige Land, Sancta Terra 17, 21, 23, 42, 139, 158, 180, 225, 272, 295, 326, 362, 404, 409, 411, 459, 476, 494, 582, 602.

Heilige Land, Sancta Terra 9, 445, 477.

Heiligin-lo [1063] Heiloo NH

Heilis-lo • 1166 • D M 2

Heilis-lo • 1166 • K D 12

Heille [ ZL ] 1830-1880

Heilo, Heyligheloe, bij Alkmaar 185.

Heilo (Heilegelo, Heligelo). 203, 208.

HEILO [Heilo : Nh] / Heligelo • 1063 kopie 12e • Echternach, P L 8996, 1 bis v° / Heligelo • 1063 kopie ± 1222 • Echternach, Go I 71, 99 r° / Heilegelo • 1063 kopie midden 12e • Echternach, U B 43, 35 v° / Heligelo • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v° / Heligelo • 1148 kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 110 r° / Heilgalo • 1083 vals 12e • Hg B 61 / Helichelo • 1156 • Echternach, Hg B 74 / Heiliglo • 1211 • Q E GYS

Heiloërmeer Heiloo 1581 400

Heilwig (Heilwiga). 144. (Heilwigis) van Lippe, moeder van bisschop Otto II. 385. (Heilwigis) van Lippe, gravin van Ziegenhain, zuster van bisschop Otto II. 386. (Heilewigis, Heylewigis, Heilewiga), decana van Elten. 343, 351—353.

Heime, Heyman Boudijnsz.243 n.a).

Heimenberg (facs.) [Renen : Ut]

Heimenberg, bij Rhenen 208 n. 5).

HEIMENBERG [Renen : Ut] / Heimmeberg • midden 12e • vita Meinwerci, Ka 70 GYS

Heimericus van Mera. 212.

Heimerik, Hegmericis, Heimericus,

Heimes F613

Heîmes onbekend Frisia Kün W129

Heîmes (villa) Ego in dei nomine wôlf, wartgis et munturfi éntigis tradimus ad scm Bon, ad fuldense monasterium in colleheîm XV boum terram, in Entides et in heîmes similiter. Ik in Godes naam Wolf, Wartgis en Munturfi Entigis, wij schenken aan St. Bonifatius, van het klooster te Fulda in Kollum grond voor 15 runderen, in Entides en in Heîmes hetzelfde.

Heîmes Onbekend

Heimkinus, bewoner van Farholt 195.

Heimmeberg • midden 12e • vita Meinwerci, Ka 70

Heimo, bisschop van Verdun. 168.

HEIMOND [Naaldwijk : Zh] / Hoymunde (tres mensuras terre que morgen dicuntur infra Hoymunde iacentes cum aggere) • 1216 • Ar foto GYS

Heineman, Heynemannus schoonzoon van Agatha, schepen van Oudewater 611.Ente van Hoogwoud 553, 555, 559.Piet, richter in Naaldwijk 413.

Heinenoord [ ZH ] 1830-1984

Heinenoord [1437] ZH Heinenoord [after El.vloed ontst. in voorm. land van Wale] ZH

Heinfridus, abt van St.Bertin 505.

Heingelo.Zie: Hengelo.

Heingen [1026] Ingen Gld

Heingen • 1026 vals 12e kop. midden 12e • U B 43, 28 r°

Heinkenszand [ ZL ] 1830-1970

Heino, burger van Groningen 309.

Heino, Heyno, in Salland 523.

Heino, Heyno.Z i e : Hendrik.

Heino, schout te Kortenhoef van het kapittel van St. Marie. 296.

Heino, Hayne, ten ZO.van Zwolle, kerk van 542.

Heino [ OV ] 1830-2001

Heinricus, Hendrick, Hendricus,

Heinricus. Zie: Hendrik.

Heinsberg, Heineberg, Hendrik, heer van 120; diens vrouw Agnes en zoon Dirk 120.

Heinspik. Zie: Enspijk.

Heiregen, Herard van. Zie: Herard.

Heischoten (Hengescoten, Hengistscoto), bij Woudenberg. 41, 308.

Heise, Ludolf van 406.

Heisterbach, Eisterbach, Heistrebach, Hestirburg, abt (en convent) van St. Pietersdal te 40, 4 2 - ^ 3, 118, 179.

Heisterbach, abt van St.Pietersdal (Vallis sancti Petri) te 230; broeder Koenraad van 359 n.1).

Heiten, Hendrik van. Zie: Hendrik.

Heitholfus Sconewederinc 522.

Heiwig (Heilewiga). 301.

Heiwig (Heiewig), dochter van Godfried van Renen, zuster van bisschop Godfried. 445.

Hek, Cesarius van, ridder 455.

Hekelingen [ ZH ] 1830-1966

Hekelinghen [1328] Hekelingen ZH

Heken-dorp [ ZH ] 1830-1964

Hekere • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r°

Hekeren (facs.) [Does-burg : Gl]

Hekeren, Everard van. Zie: Everard; Otto van. Zie: Otto.

HEKEREN [Doesburg : Gl] / Hekere • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Hel (facs.) [Putten : Gl]

HEL [Putten : Gl] / in Hello • midden 12e • D W RH9, 61 v° GYS

Hel-mond (facs.) [Hel-mond : Nb]

Helagonfliatun W153

Helaguurd • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v°

Helagvurd W315, Helavurd W418a

Helauurd • eind 11e • D W IX a 1 b, 24 r°

Helberga [1025] El-burg Gld

Helberinus, Elberinus, priester te Roderwolde 377°.

Helden • 1144 • D S 41

Helden [1144] Helden L

Helden (facs.) [Helden : Lb]

HELDEN [Helden : Lb] / Helden • 1144 • D S 41 GYS

Heldrungen, Heldrungin, broeder Hartman van, hoogmeester der Duitse orde (324), 331.

Helegbrath, man van Meginfrid. 66.

Helegelo. O. 1. 192. Heligo no 247. (1215). Heiloo.

Helegelo. O. 1. 192. Heligo no 247. (1215). Bron: DBNL

Helegelo. O. 1. 192. Heligo no 247. (1215). Heiloo. (DBNL)

Helen, Berherus van 518.

Helena, gemalin van A r n o l d van Aspermont. 336.

Helet, Gerard, onderschout van Gijsbert van Schalkwijk 154.

Heleuuyrd • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • Le W 11 v°

Helewigis van de Lek 275.

Helewik de Thüringer, vader van Godefrid. 387.

Helfenstein (Elfestein), Lodewijk van. Zie: Lodewijk; Willem van. Zie: Willem.

Helgher, pachter in Souburg 14.

Helias. Zie: Elias.

Helias. Zie: Elias.

Helibanbecke. Zie: Helikanbeli.

Heliche-lo • 1156 • Echternach, Hg B 74

Helicriches ambahte • 776 kop. (1183-95) • Lorsch, ed. Glöckner n° 98

Helicriches ambahte" (facs.) (onb. in Holland)

Helicriches ambahte" (facs.) (onb. in Holland)

Helicriches ambahte • 776 kop. (1183-95) • Lorsch, ed. Glöckner n° 98

HELICRICHES AMBAHTE" (onb. in Holland) / Helicriches ambahte • 776 kop. (1183-95) • Lorsch, ed. Glöckner n° 98 GYS

HELICRICHES AMBAHTE" (onb. in Holland) / Helicriches ambahte • 776 kop. (1183-95) • Lorsch, ed. Glöckner n° 98 GYS

Helige-lo • 1063 kopie ± 1222 • Echternach, Go I 71, 99 r°

Helige-lo • 1063 kopie 12e • Echternach, P L 8996, 1 bis v°

Helige-lo • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v°

Helige-lo • 1148 kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 110 r°

Heligelo. Zie: Heilo.

Helikanbeli (Helibanbecke). 143, 298.

Helinbuhg, Hellenbuhc Heilenbach, Eifel, Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Helinium • 77, kopieën 9e- • Plinius, Nat. hist. IV 15

Helinium" (facs.) (de Maasmond)

HELINIUM" (de Maasmond) / Helinium • 77, kopieën 9e- • Plinius, Nat. hist. IV 15 GYS

Helisachar. 62.

Heliste • 726 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 307

Heliste [726] Elst Gld

Heliste. Zie: Eist.

Helithans, kind van Wlfrauan en Odwi. 74.

Hella • 1133 • Ws A

Hella" (facs.) (onb. bij Vroondijke)

HELLA" (onb. bij Vroondijke) / Hella • 1133 • Ws A GYS

Helle, ten W.van Vreeswijk 101, 349.

Helle, Maurits van. Zie: Maurits.

Helle, Gozewijn 259.

Hellebrekere, Diederik. Zie: Diederik.

Hellendoorn, Helendere 96 n.2), 578.

Helleuoet • 1220 • S D 556

Hellevoet, Oud- (facs.) [Vierpolders : Zh]

HELLEVOET, OUD- [Vierpolders : Zh] / Helleuoet • 1220 • S D 556 GYS

Hellevorth • 1192 • X E 10256/1

Hellevorth [1192] Helvoirt NB

Hellevve. Zie: Heilouw.

Hellouua • 850 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 322

Hellouua. Zie: Hellouw.

Hellouuwa [850] Hellouw Gld

Hellouw (Hellevve, Hellouua, Hellue). 73, 177, 355, 455.

Hellouw (facs.) [Haaften : Gl]

HELLOUW [Haaften : Gl] / Hellouua • 850 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 322 / Hellue • 1031 kop. midden 12e • vita Meinwerci, Ka 123 GYS

Hellue • 1031 kop. midden 12e • vita Meinwerci, Ka 123

Hellue. Zie: Hellouw.

Helmarshausen, Helmwordishusensis, Kreis Hofgeismar, abt van 507.

Helmedh • 1178 kop. eind 13e • Floreffe, N Ff 3, 191 v°

Helmerchiamen, Eneko 418; Sweger 418.

Helmerchinga, Eneko, ingezetene van Zuidlaren 397.

Helmerkin (sic) • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 134 r°

Helmerking (facs.) [Beltrum : Eibergen : Gl]

HELMERKING [Beltrum : Eibergen : Gl] / Helmerkin (sic) • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Helmet • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v°

Helmet" (facs.) (onb. ± Eindhoven : Nb)

HELMET" (onb. ± Eindhoven : Nb) / Helmet • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v° GYS

Helmicus, kanunnik van St. Jan. 436.

Helmicus van Damme, ridder 117.

Helmini roboretum , in pago Arduennensi 29 , 5 .

Helmissi • ± 802 kop. begin 10e • Le W 57 v°

Helmissi" (facs.) (onb. ± Warns-veld : Gl)

HELMISSI" (onb. ± Warnsveld : Gl) / Helmissi • ± 802 kop. begin 10e • Le W 57 v° GYS

Helmoinus. 18.

Helmond, Hezelo van. Zie: Hezelo.

HELMOND [Helmond : Nb] / Helmund • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 v° / Helmont • 1178 kop. eind 13e • N Ff 3, 191 v° / Helmont • 1220 • Av A 95 GYS

Helmont • 1220 • Av A 95

Helmont • 1178 kop. eind 13e • N Ff 3, 191 v°

Helmont, Godefrid van. Zie: Godefrid.

Helmuinus, kanunnik van St. Jan. 458, 459.

Helmund • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 v°

Helmund [1108] Hel-mond NB

Helmuygus, kanunnik van St. Jan. 419.

Helmwig (Helmwicus) Salegen. 9.

Helnaer (Helnere), onder Wassenaar. 44.

Helnere (Hellere) Hillenaer bij Wassenaar ZH Kün U43

Helnere • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Helnere (Hellere) Hillenaer bij Wassenaar ZH Kün 43

Helnere. Zie: Helnaer.

Helpman, Heltmen bij Groningen 163.

Helprad, man van Ricgard, vader van Gerwi. 74.

Helprikus van Vollenhove, ridder 331.

Hels-lo • 1220 • Ie H

Hels-lo • 1213 • Av A 88

Helsdingen, Hulsdinghe, ten W. van Vianen 24.

Helsdingen, goed te 301.

Helsloot, Helsloit, water bij Vianen 41.

Helspenni (Helpinni) onbekend UT Kün 14

Helspenni (Helpinni) onbekend UT Kün U14

Helspenni • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Helspenni. 43.

Helspenni" (facs.) (onb. in prov. Utrecht)

HELSPENNI" (onb. in prov. Utrecht) / Helspenni • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Helste • 1e kwart 13e • P L 9534, 148 r°

Helt, Dirk, pachter in Vleuten 150.

Heltena. Zie: Elten.

Helthusen, Jacob van 141.

Heltion. Zie: Hilten.

Heltmen, Dirk van, rationalis van Groningen 309.

Heltnon. Zie: Elten.

Heluesdic • 1221 • S D 568

Helvesdic • 1221 • S D 563

Helvesdic" (facs.) [Hontenisse : Zl]

HELVESDIC" [Hontenisse : Zl] / Heluesdic • 1221 • S D 568 GYS

Helvoet [13th century] Hellevoet-sluis ZH

Helvoirt [ NB ] 1830-1996

Helvoort (facs.) [Helvoort : Nb]

HELVOORT [Helvoort : Nb] / Hellevorth • 1192 • X E 10256/1 GYS

Helwerd (facs.) [Kantens : Gr]

HELWERD [Kantens : Gr] / Heleuuyrğ • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • Le W 11 v° / Helaguurğ • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v° / Helauurğ • eind 11e • D W IX a 1 b, 24 r° GYS

Helyas. Zie: Elyas.

Helyas.Zie: Elias.

Helyolues puthen • (1205-33) • Berne

Helyolves puthen" (facs.) (onb. ± Hees-wijk : Nb)

HELYOLVES PUTHEN" (onb. ± Heeswijk : Nb) / Helyolues puthen • (1205-33) • Berne GYS

-hem, z. Abbatishem, Adrichem, Bachem, Gerwardeshem, Henstekeshem, Hyllenkem, Castrichem, Obinghem, Orshem, Popenkehem, Renighem, Sassenem, Sutherhem, Thedricimkenhem, Vreshem, Walleshem, Welhem, Wolbodenkehem.

-hem, z. Abbatishem, Adrichem, Bachem, Gerwardeshem, Henstekeshem, Hyllenkem, Castrichem, Obinghem, Orshem, Popenkehem, Renighem, Sassenem, Sutherhem, Thedricimkenhem, Vreshem, Walleshem, Welhem, Wolbodenkehem. Bron: DBNL

-hem • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r°

-hem (facs.) (onb. ± Wonsera-deel : Fr)

-hem, z. Abbatishem, Adrichem, Bachem, Gerwardeshem, Henstekeshem, Hyllenkem, Castrichem, Obinghem, Orshem, Popenkehem, Renighem, Sassenem, Sutherhem, Thedricimkenhem, Vreshem, Walleshem, Welhem, Wolbodenkehem. (DBNL)

HEM (onb. ± Wonseradeel : Fr) / Hem • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r° GYS

hem. O. 1. 204. Bron: DBNL

hem. O. 1. 204. quartum decimum hem, a via usque in Hi. (DBNL)

hem. O. 1. 204. quartum decimum hem, a via usque in Hi.

Heme. Zie: Heemse.

Hemecekercke. Hecm. 217. Hemecekerke. P.H. p. 14. Hemecekirche. Hecm. 217. O. 1. 108. (1120). P.H. p. 5. Hemecekireke. P.H. p. 4. Elebentere, hemerke que nominatur (i.e. hemecke = hemeckerke). Hecm. 191. Hemecekyrike. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Mel. St. 1. 580 Hemskerke. Bron: DBNL

Hemecekercke. Hecm. 217. Hemecekerke. P.H. p. 14. Hemecekirche. Hecm. 217. O. 1. 108. (1120). P.H. p. 5. Hemecekireke. P.H. p. 4. Elebentere, hemerke que nominatur (i.e. hemecke = hemeckerke). Hecm. 191. Hemecekyrike. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Mel. St. 1. 580 Hemskerke. Heemskerk. (DBNL)

Hemecekercke. Hecm. 217. Hemecekerke. P.H. p. 14. Hemecekirche. Hecm. 217. O. 1. 108. (1120). P.H. p. 5. Hemecekireke. P.H. p. 4. Elebentere, hemerke que nominatur (i.e. hemecke = hemeckerke). Hecm. 191. Hemecekyrike. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Mel. St. 1. 580 Hemskerke. Heemskerk.

Hemeconkyricha [1063] Heems-kerk NH

Hemelisse. Zie: Emelisse.

Hemelisse. Z i e : Emelisse.
Hemis. Zie: Heemse.
Hemsere. Zie: Eemster.
Henbirum, in Engeland. 191.
Henegouwen (Hainonia, Haynonia, Hanaat, Hainoia), graaf, gravin van. Zie:
Boudewijn, Margareta.
Hengeloo (Hengelo), in de Graafschap. 7, 8.
Hengestscaete, Hengestschoeten, Hengescoeten. Zie: Heischoten.
Hengst-dijk (Hinghesdic), in Zeeuwsen-Vlaanderen. 147*--149.Herbipolensis. Zie: Würzburg.
Herford, bij Minden; abdis van het Benedictijner klooster te. Zie: Geertruid.
Herike (Hedherke), onder Markeloo. 175.
Hermeien. Zie: Harmeien.
Hemen (Harnen), bij Nijmegen: Hospitaalridders te. 84.
Herpt, bij Heusden. 447. , Praemonstratenser klooster Berne te (S. Maria in Berne). 202, 313, 341*, 368*, 447, 448*, 506*. , kanunnik van Berne te. Z i e : Andreas. , proost van Berne te. Zie: Arnoud. , abten van Berne te. Zie: H . , Hendrik, Adelhard.
Herradeskerke, in of bij de Biesbosch. 91.
Hersfeld, ten Z. van Kassei; (Hereveldensis) abt van het Benedictijner klooster te. 57, 195.
's-Hertogenbosch (Buscum). 156.
Heselum. Z i e : Hieslum.
Hessel. Z i e : Havelte.
Hestphorst. Zie: Esphorst.
Heswikerwende, op de grens van Heeswijk, ten W . van IJsselstein. 52.
Heteren (Hetere), in de Betuwe, tegenover Doorwerth. 265.
Heukelom (Hokelem), bij Gorinchem. 377*.
Heze. Zie: Knijfheze.
Hibernia. Zie: Ierland.
Hier. Zie: Waardenburg.
Hieslum (Heselum), in Wonseradeel. 369.
Hildensem. (?) 512.
Hildes-heim (Hildesemensis, Ildemensis, Ildelsheimensis), kanunnik te. Zie: R. , bisschoppen van. 14, 21, 57, 439.
Hindeloopen (Hindelepum). 369.Hindensprunc. 449.
Hinghesdic. Zie: Hengstdijk.
Hinkelinge (Hintecline), in het O. van Zuidbeveland. 53.
Hinnebeke. 386.
Hochhusen. 132.
Hoey (Hoyensis), deken van St. Marie te. 394.
Hoenkoop (Heyncoep), in het W . van.de provincie Utrecht. 110, 116.
Hogelaer, onder Diepenheim. 172*.
Hoya (Hoie), aan de Wezer; graaf van. Z i e : Hendrik.
Hoymont. Zie: Heimond.

Hemelric (Hemelricus). 313.

Hemelumer Oldeferd [ FR ] 1830-1984

Hemen (Harnen), bij Nijmegen: Hospitaalridders te. 84.

Hemericke [1315] Hemrik Fr

Hemericus van den Rijn 44, 64, 69, 166, 172, 371.van Schalkwijk 153-155.van Weide 290, 292-293.Wlff 404.

Hemericus, ingezetene van Beusichem 109.

Hemericus.Zie: Heimericus.

Hemerik (Hemericus), burger te Utrecht. 374.

Hemert (facs.) [Tenboer : Gr]

Hemert (Hameritte, Hamerthe, Hamirte, Hamirthe). 154, 176, 191.

HEMERT [Tenboer : Gr] / Hemuurğ • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r° / Hemuurth • eind 11e • D W IX a 1 b, 21 v° GYS

Hemert. Zie: Ophemert.

Hemert(e), Gerard Friso van, ingezetene van Heesselt 152.Zie ook: Ophemert.

Hemerthe • 1167 • Xt 40

Hemeskerkerban. O. 1. 506. (1250). Bron: DBNL

Hemeskerkerban. O. 1. 506. (1250). [p. 134] (DBNL)

Hemeskerkerban. O. 1. 506. (1250). [p. 134]

Hemeskerkerbroec. O. 1. 506. (1250). Bron: DBNL

Hemeskerkerbroec. O. 1. 506. (1250). (DBNL)

Hemeskerkerbroec. O. 1. 506. (1250).

Hemezenkyrica • 1063 kopie midden 12e • Echternach, U B 43, 35 v°

Hemezenkyrica. Zie: Heemskerk.

Hemezo, bisschop van Halberstadt. 229.

Hemezonkiricha • 1148 kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 110 r°

Hemezonkyricha • 1063 kopie begin 12e • Echternach, P L 8996, 1 bis v°

Hemi • 777 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 313, 314

Hemi. Zie: Eem.

Hemis. Zie: Heemse.

Hemmen [ GL ] 1830-1955

Hemmerte • 1144 kop. midden 13e • H Tc 173

Hemminc.Zie: Almelo.

Hemmo. 104.

Hemo, zoon van Rudolf van Ansen 110.dictus clericus 195.

Hemo. 202.

Hemsen-kerke O. 1. 140 (± 1130). Bron: DBNL

Hemsenkerke O. 1. 140 (± 1130). Heemskerk. (DBNL)

Hemsenkerke O. 1. 140 (± 1130). Heemskerk.

Hemsere • 1210 kop. begin 15e • As D 5 v°

Hemsere. Zie: Eemster.

Hemstede • 1083 vals 12e • Hg B 61

Hemstede Heemstede NH E4

Hemstede • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v°

Hemstede [1100] Heemstede Ut

Hemstede. Hecm. 192, 200. O. 1. 89. (1083). bij Castricum N. Holland.

Hemstede. Hecm. 192, 200. O. 1. 89. (1083). Bron: DBNL

Hemstede. Hecm. 192, 200. O. 1. 89. (1083). bij Castricum N. Holland. (DBNL)

Hemstede. Zie: Heemstede.

Hemsteden • 1219 • U gg 1155

Hemuurd • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r°

Hemuurth • eind 11e • D W IX a 1 b, 21 v°

Hemvurd W337, Hemvurth W390

Hemzinge, erf in Zuidlaren 393.

Henbirum, in Engeland. 191.

Hencsdic • 1161 kop. eind 13e • Dr I 27 v°

Hencsdic [1161] Hengst-dijk Zl

Hendecusa • 1186 • bulle, I Je 29

Hendekeshem. O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Hendekeshem. O. 1. 204. (± 1200). ? N. Holland. (DBNL)

Hendekeshem. O. 1. 204. (± 1200). ? N. Holland.

Hendricus, Henrick, clericus 446.(II), keizer 505.(V), keizer 510; proost van Bedburg 529; deken van Deventer 521; abt van Echternach 496.——, dienstman van het kapittel te Emmerik 512; vader van Nicolaas, pastoor van Jutphaas 222; prior van Camp 525; gewezen pastoor van Meliskerke 214; proost ten Munstersen Dom 514; knecht van Sweder van Ringelberg 154; bisschop van Rodosto, wijbisschop van bisschop Willem van Utrecht 494; deken ten Utrechtsen Dom 537; priester, vicarius perpetuus in de Oudmunsterkerk te Utrecht 65-66, 70-72, 75-76, 78, 222, 224, 226, 228, 231-232, 238, 240; deken van St.Marie te Utrecht 521; deken van St.Marie te Utrecht 124, 188, 190, 363.(Hendrik), abt van St.Paulus te Utrecht 511-512; timmerman (Utrecht) 99.van Abstede, knaap 343-344.- van Almelo, ridder 118, 315-317; zoon van Egbert van Almelo 419-420.van Amersfoort, ridder 100, 110, 297.van Amersfoort, leenman van Everard van Stoutenburg 432.Babbekin 285-286.van Belle, clericus 's Hoofs van Utrecht 225, 228, 234-235; zoon van graaf Egbert van Bentheim 93.van den Bergh 540-541.van Boekholt, kanunnik van St.Pieter te Utrecht 17, 163,209-210, 378, 304, 324, 345, 424, 460, 477.van den Boghe 479.van Boninge 521.- van Borcuio, knaap 230, 280.Boudewijnsz 220.Dapper (Oudewater) 132-133.van Duider, knaap 420.van Essen 279.Arnoldsz.Groetmans 34.van Gruenowen, broeder 309.van Harmeien, knaap 223, 409.

Hendrik (Henricus) van Vrekenhorst, kanunnik van St. Pieter en te Elten. 352, 353. (Henricus), kanunnik van St. Jan. 16, 345. (Henricus, Heinricus), kanunnik van St. Marie, kapelaan van den bisschop. 9, 11, 24, 34, 129, 197, 205, 250, 292, 307, 323, 330. (Henricus, Heynricus) van Nienburch, mr; kanunnik van St. Marie. 292, 296, 307, 323, 330, 476, 498, 512. (Henricus) Splinter, kanunnik van St. Marie. 498. (Henricus), kanunnik te Tiel. 84. (Henricus), kanunnik te Emmerik. 275, 303. (Henricus), mr; kanunnik te Emmerik en te Deventer. 275, 303, 321, 352, 353, 370, 412, 444. (Henricus), kanunnik te Zutphen, broeder van Gijsbert van Bronkhorst. 304. (Henricus), kanunnik te Bedbur. 68. (Henricus) van Herpenrode, kanunnik te Xanten. 356. (Henricus van Tossem, kanunnik ten Dom te Breinen. 387. (Henricus), deken van St. Pieter. 8, 11, 35. (Henricus) mr; deken van St. Jan. 54, 56, 64, 65. (Heynricus) van Loenersloot, deken van St. Jan in 1345. 340. (Henricus, Heinricus), deken van St. Marie. 11, 15, 16, 23, 24, 26, 33, 44, 46, 47, 49, 53. (Henricus, Heinricus), deken van Deventer. 39, 46, 49, 67, 84, 85, 241. (Henricus), deken van Emmerik. 478. (Henricus), deken van Zutphen. 244, 267, 362. (Henricus) van Breda, broeder van heer Hendrik van Breda, Domdeken van Utrecht en proost van Deventer. 215, 255, 288, 307, 338, 358, 440— 442. (Henricus), proost van Zutphen. 362. (Henricus), proost van Bedbur. 222, 223, (224, 226), 249, 254.. 255, (256, 263, 264). (Henricus), proost der H. Apostelen te Keulen. 260, (261). (Henricus), proost van St. George te Keulen. 260, (261). (Henricus), proost van Kerpen. 157. (Heinricus), proost van Leuven. 18, (20). (Henricus) van Gelre, kanunnik ten Dom, proost van Xanten, Domproost van Utrecht, van Oudmunster en van Deventer, kapelaan van den paus, elect-bisschop van Luik. 363, 364, 405, 406, 412, 440, 442—444, 446, 480, 483, 514. (Henricus), monnik van St. Paulus, kameraar. 151. (Heinricus), kloosterbroeder, meester van Monsterhoek. 170. (Henricus), prior van Varlaar. 39. (Henricus), abt van St. Paulus in 1347. 10. (Henricus), abt van Oostbroek. 245. (Henricus), abt van Stavoren. 132, 159, (325). — (Heinricus), abt van Berne. 313, 314, 341, (368). (Henricus), mr; meester van het Duitsche huis van de Biezen (de Juncis) en de Nederlanden. 260, 262, 276.

Hendrik, Hanri, Heinricus, Hendrick, Henric,

Hendrik Papinc (van Steenwijk), ridder 211, 331°; broeder van Hubert Everard Phekoz 280. Poppo7.; pachter op Walcheren 294. Rufus 438. Rutgersz; burger van Utrecht 243. Spirinck, schout van Utrecht 4. Splenter 339. Iuvenis, zoon van Hendrik Splenter 339°. Splinter, kanunnik van St. Marie te Utrecht 138. Scultinc van Eelde, ridder 345. Tegnagel, schepen van Arnhem 174. Terans, pachter te Werkhoven 197°. van Velde, olderman van Groningen 309. van Vianden, Domproost van Keulen, later elect en bisschop van Utrecht 14 n. 1), 17°, 19, 21—22, 28, 30—31, 33— 36, 40, 42—43, 46, 52, 65, 67—69, 71, 74—75, 85—87, 90, 93, 95, 99, 103—104, 137, 139, 143—145, 147—152, 161—162, 164—165, 172, 174, 176—180, 184°, 186°, 189—191, 196—197, 202—205, 210°, 215, 219, 221, 224, 231—233, 235, 237, 241, 246, 252—253, 255—258, 260, 263, 265 —266, 268—270, 275, 277—278, 281°, 286, 290, 292, 298, 305—306, 308°, 310, 313—315, 317, 320, 322, 327—328, 333 —335, 339—342, 344—346, 353, 355— 356, 364, 366, 368, 370—371, 379, 381, 384, 388, 390—392, 395, 403, 406, 412, 414, 416—417, 420—421, 423-424, 426 - ^ 2 7, 429, 433, 435, 437, 439, 443, 445— 446, 449, 451', 455, 457—460, 512. (van Vianden), neef van bisschop

Hendrik (Henricus) Oculus diaboli, broeder van Koenraad. 419. (Heinricus) van Over de Vecht. 396. (Henricus) van Stalle. 419. (Heinricus), cantor. 387. (Heinricus), tempelier. 377, 378. (Heinricus), kanunnik. 256. (Henricus), kanunnik. 340. (Henricus), kanunnik. 342. (Heinricus), kanunnik. 461. (Heinricus), kanunnik ten Dom. 309, 342. (Heinricus), kanunnik ten Dom te Paderborn. 343. (Heinricus), kanunnik van Oudmunster. 376, 380. (Henricus) van Heiten, kanunnik van St. Maarten te Zyflich. 426. (Heinricus, Henricus) Twibaut, kanunnik van St. Pieter. 380, 395 (Henricus) van Werconde, kanunnik van St. Jan. 439, 442, 453, 459. (Henricus) van Zijflich, kanunnik van St. Maarten te Zijflich. 426. (Henricus, Heinricus, Heynricus, scholast ten Dom. 379, 381, 387, 394, 395, 396, 415, 431. (Henricus), kapellaan. 148. (Heinricus) van Groningen, kapellaan van den bisschop. 466. (Heinricus), notarius. 366. (Henricus), prior van St. Truyen. 457. (Heinricus), deken. 277. (Henricus), deken van Oudmunster. 293. (Heinricus), deken van St. Pieter. 453, 461. ~ (Henricus), deken van St. T r u y e n. 387. (Henricus), abt van Hersfeld. 310. (Henricus, Hinricus), abt van St. Paulus. 291, 316, 341, 346, 356, 363. (Henricus), abt van het klooster St. Petrus en Paulus te Paderborn. 454. - (Henricus), abt van Ruinen. 414, 452. (Henricus), proost. 370. (Heinricus), proost van Limburg. 318. (Heinricus), Domproost van Munster. 321, 340. (Henricus), Albanensis episcopus. 449. (Heinricus, Henricus), bisschop van L u i k. 212, 215, 225, 226. (Henricus, Heinricus), bisschop van L u i k. 374, 376, 386. (Henricus), bisschop van Worms. 464. (Henricus), bisschop van Würzburg. 145. (Henricus), kanselier. 422. — (Heinricus, Henricus), aartsbisschop van Mainz en aartskanselier. 348, 352, 353-

Hendrik (Henricus) Flaming, ministeriaal van den bisschop. 444. (Heinricus), broeder van Gerard van Linschoten en van Jacob, ministeriaal van den bisschop. 423. (Heinricus), pincerna de Lutra, 467. (Heinricus, Henricus) van Pappenheim, maarschalk. 351, 400, 402. (Henricus). 29. — (Henricus). 53. (Heinricus), echtgenoot van gravin Adelheit. 211. (Heinricus), vrije. 253, 256. (Heinricus), 235, 257. (Henricus), zoon van Eno. 313, 314. (Heinricus), kastelein van Kleef. 348. (Henricus), graaf van Dietz. 400. (Heinricus), graaf van Geire. 296. (Heinricus, Henricus), graaf van Gelre. 342, 348, 351, 353, 374, 400, 401, 410, 423, 440. (Hanricus, Heinricus, Henricus), graaf van K u i k, gehuwd met Sophia, dochter van den kastelein Diederik. 407, 410, 412, 413, 415, 420, 422, 433, 442, 445, 447, 461, 464. (Heinricus), zoon van graaf Koenraad van Luxemburg. 318. (Henricus, Hunricus), g r a a f van Malsen. 428, 430. (Heinricus, Henricus), graaf van Zutfen. 254, 255, 318. (Heinricus, Henricus), graaf van Zutfen. 334, 353. (Henricus), markgraaf. 229. (Heinricus), hertog van Lotharingen. 466. (Heinricus), hertog van Saksen, schoonzoon van koning Lotharius. 292. • (Heinricus), broeder van koning Otto I. 112. I (Heinricus), koning-keizer. 101, 102, 106, 111, 198. II (Heinricus, Henricus), koning-keizer. 148—169, 185, 196, 280. III (Heinricus, Henricus), hertog van Beieren, later koning-keizer. 176, 178—192, 193, 195 197, 198, 207 280, 282. I V (Heinricus, Henricus) koning-keizer. 193—254. V (Henricus, Heinricus) koning-keizer. 234—291, 399. V I (Henricus), koning-keizer. 458, 459. : — (Henricus) van Abcoude. 459. (Heinricus) van A r l o. 207. (Heinricus) van Birbac 344, 433. (Heinricus) van Boninge. 351. (Heinricus), zoon van Herman van Bosenhage. 319. (Heinricus) van Dudenwert. 441, 448. (Heinricus) Freso, broeder van VVigerus. 348, 351, 402. (Heinricus) van Hirsceshusan. 334. (Heinricus) van Hoey. 249. (Heinricus) van Hosterholte. 375. (Henricus) van Loenersloot, broeder van Gerard Splinter. 374, 458. 459- (Henricus) van Lüda. 416. (Heinricus) Niger. 417, 418.

Hendrik, Heyne, Heynkin, Heinric, Heinricus, Heynricus, Hendrick,

Hendrik (Heinricus), bisschop van Bazel. 139, (237). (Heinricus), bisschop van Worms. 139, (237). (Henricus), aartsbisschop van Keulen. 225, (237,) 260, 261, 286, 289.

Hendrik van Amme, ridder 106°. van Antwerpen, O.P. 237—238. van den Bergh, ridder 132°. Berthout, heer van Gheel 384. van Borculo, zoon van Herman van Loon 13, 182, 292, 299, 404. Buffel, heer van Schakerloo 5°; graaf van Dale 148, 283, 425. van Dolre, kanunnik ten Utrechtschen Dom 50. (III), koning van England, enz. 206. van Enschede 346. van Escedorp 13. van Essende, schout van Salland 37, 203—204, 290, 316, 345, 385°, 392, 415, 421°, 449; zoon van Hendrik van Essende 421; zoon van Everburgis 417; zoon van Everdeius, ingezetene van Middelburg 447. van Gaude 278. van Haine, burger van Keulen 242. van Hasselt, knaap 283°; heer van Heinsberg 120. Pietersz. van Herradswerde 213°. van Hervethe, ridder 406. van Jamerlo 299. Calvesnack, olderman van Groningen 166; zoon van Hugo Kind, ingezetene van Middelburg 447. van Craranschat, ridder 415; heer van Kuik 291. van Kuinre, ridder 345, 406. van Lechtenhorst 408. van de Lek, ridder, leenman van de Dom 8, 51°, 126, 137—139, 181, 329, 249, 300, 411, 512. (III), hertog van Lotharingen en Brabant 111, 219, 258. (van Gelre), bisschop van Luik 354, 358 n. 6), 377—378; graaf van Luxemburg 382°. van Maarssen, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 50, 150, 347—348. van Mannare, ridder 421. van Montfoort 312°; zoon van Nicolaas Muschet, pachter in Zeeland 413. van Nienburg, kanunnik van St. Marie te Utrecht 138. van Ochten, kanunnik ten Utrechtschen Dom 338. van Overberg, ridder 290, 316, 345, 369, 406, 438, 449. Pape 36.

Hendrik, Heino, Heyno, Heynric, Heynrick,

Hendrik (Henricus) van Kuinre, ministeriaal. 34, 67, 81. (Heynricus) van de Lek, zoon van Folpert. 378. (Henricus) Leneherre. 13, 63. (Heinricus) van Lente. 212. (Heinricus) van Lobentorpe, ridder. 386. (Henricus), broeder van Splinter van Loenersloot. 190, 488. (Henricus) van Lone. 474. (Hinricus) van Loon, ridder. 248. (Heinricus) van Lopeke. 129. (Henricus) Lupus, koopman uit Groningen. 175, 177, 191. (Henricus) van Markeloo, ridder. 316. (Henricus) van Mere. 474. (Heinricus) van Merscele. 386. (Henricus), broeder van Hugo van Naaldwijk. 396. (Heinricus) van Norg. 44. (Henricus) van Oede. 381. (Henricus) Papinck. 181. (Henricus) Rapeken. 231. (Heinricus) van Renen, ridder van den graaf van Tekelenburg. 253. (Henricus) Rufus. 63. (Henricus) van Rijn (de Reno), ridder. 420. (Henricus, Heinricus) van Rijswijk. 29, 30. (Henricus) van Sconebrinc, ridder. 233, 280, 281. (Henricus) Schowebile, schepen te Zutphen. 267. (Henricus) Scrivere, te Bunnik. 335. (Henricus, Heinricus, Hendricus) van Smithuizen, ministeriaal. 15, 108, 129, 236. (Henricus), zoon van Hendrik van Smithuizen. 108. (Heinricus) Snipel, ridder van den graaf van Ravensberg. 253. (Henricus) Spiter, ridder. 418. (Heinricus) Splinter. 197. (Henricus) van Steenhuis, ridder. 264. (Henricus) Stimpaert. 474. (Henricus) Tarant, broeder van Gijsbert van Vechten. 419. (Heinricus) de Urbe. 8. (Henricus) van Vasen, ridder. 372, 373. (Henricus) van Velde. 190. (Heinricus) van Vogelvliet. 231. (Henricus) Voken. 263. (Henricus) van Voorst. 338. (Henricus) van Vredhen (Vrethen), schepen te Zutphen. 267, 372. (Henricus) van Vrisheim, genaamd de Monnik, ridder. 467, 469. (Henricus) Walekin. 165. (Henricus) van Walpurc, drossaat. 14. (Heinricus) Wegeman, van Jutphaas. 208—210. (Henricus) van Werthe, ridder, zoon van Koenraad Schenk, ridder. 372. drik (Henekinus) van Wijk, knaap. 497. (Henricus) van Woert. 396. (Henricus) van Batenburg. 20. (Henricus), heer van Berg (de Monte), edelman, ridder, verwant aan bisschop Wilbrand. 180, 184—187, 202, 203, 216, 217, 228, 231, 245, 254, 255, 264, 272, 282, 283, 298, 304, 312, 372. (Henricus), heer van Breda. 215. (Henricus, Henric) van Bukhorst, edelman. 81, 347. (Henricus, Heinricus), vader van Albert van Kuik. 18, 20, 33. (Henricus), heer van Kuik, edelman. 392, 484. (Henricus, Heynricus), heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, ridder. 396, 451. (H. Henricus?) van Voorst. 204. (Hendrick), zoon van graaf Otto van Dalen. 173. (Henricus, Heinricus), graaf van Gelre. 6, (18—20, 26,) 243. (Heinricus), graaf van Hoya. 253. (Henricus), graaf van Kessel. 20. (Henricus, Heinricus), graaf van Sayn. 63, 135, 136. (Heinricus), graaf van Teklenburg. 252. (Heinricus), graaf van Woldenberg. 253, 387. (Henricus, Heinricus), broeder van Boudewijn, graaf van Vlaanderen. 36. (Henricus, Heinricus), hertog van Lotharingen, Leuven of Brabant, grootvader van graaf Otto van Gelre. (14), 17, (18—20, 22, 23, 26,) 33, (40—42, 57,) 135, 136, 156, (184, 185, 238), 254, 255. (Henricus), zoon van Hendrik van Brabant (H. de Lovanio, Hendrik II). 156, 261, 298, 438. (Heinricus), hertog van Limburg. 29, (238, 253). (Henricus), hertog van Saksen, paltsgraaf van den Rijn. 57, 130, (165, 238). (Henricus, Enricus) III, koning van Engeland. (165), 166, (174,) 177, (191). (Henricus, Heinricus) VII, Roomsch koning. 137, 152, (185,) 188, 189, 197, 206, 211, 235, 252, 258, 273, 276, 289. (Henricus), landgraaf van Thuringen, Roomsch koning. (238,) 431, (436,) 437, (439). (Henricus) VI, keizer. 4; arme klerk. Zie: Eico. (Henricus), priester. 263. (Henricus), priester der kapel van St. Lambertus te Deventer. 279. • (Henricus), priester te Eemskerk. 322. (Henricus), priester te Groningen. 67. (Henricus), mr; kanunnik ten Dom. 249, 270. (Henricus), mr; kanunnik van Oudmunstcr. 50. (Henricus, Heinricus) van Marsen (Mersen), kanunnik van Oudmunster. 333, 341, 364, 384, 476. (Henricus), kanunnik van St. Pieter, kapelaan. 50, 94, 117, 210. (Heinricus), kanunnik van St. Pieter, verwant aan Reimbold. 210.

Hendrik (Henricus), te Groningen. 417. (Henricus), zoon van Everwe. 381. (Henricus), zoon van Gele. 381. (Heinricus), zoon van Everwijne, burger te Dordrecht. 344, 345. (Henricus), zoon van den ridder Garcilius. 381. (Henricus), ridder. 313. (Heinricus), zoon van Huibert, raad van Utrecht. 250. (Henricus), schout van Mook. 474. (Henricus), broeder van Arnoud, drossaat van Holland. 4. (Henricus, drossaat van Keulen. 20. (Henricus), voogd van Keulen. 157. (Henricus), maarschalk van Keulen. 20. (Henricus, Heinricus), keukenmeester van den keizer. 135, 136. (Henricus) van Alger. 49. (Henricus, Heinricus) van Almelo, ridder. 308, 347, 393. (Heinricus) Aureus. Zie: Hendrik Guldin. (Heinricus) Altinensis. Zie: Hendrik van Elten. (Henricus, Heinricus) van Amersfoort, ministeriaal, ridder. 49, 50, 55, 56, 166, 167, 179, 197, 217, 298, 317, 419, 494, 504. (Henricus) de Atrio. 63. (Heinricus) Blote. 209, 210. (Henricus) van Boninge. 20, 49. (Heinricus, Henricus, Hendrick) van Borculo. 9, 20, 284. (Henricus) Brune. 156. (Heinricus) Buddo, ridder van den graaf van Teklenburg. 253. (Henricus) van Buren, knaap. 497. (Henricus) de Cimiterio. 13. (Henricus) van Daun (Dune). 63. (Heinricus), broeder van Godefrid Diepenbrüc. 7. (Henricus), zoon van Matthias van Diepenheim. 175. (Heinricus) Dietraven (Thiedraven), raad te Utrecht. 251. (Heinricus) van Elten (Altinensis), te Gaanderen. 7. (Heinricus) Emmikinc. 8. (Henricus), vader van Hugo van Emelisse. 390. (Henricus) van Enspijk (Heinspic). 392. (Henricus) van Ettene. 302. (Heinricus) Freso, raad te Utrecht. 251. (Henricus), neef van Rodolf Friso. 467—469. (Henricus, Heinricus) van Gerner, zoon van Arnoud, markgenoot te Doetinchem. 6, 233, 280, 281. (Henricus), zoon van Menzo van Gravestorp. 179, 206. (Heinricus) van Gropelinge. 386. (Henricus, Heinricus) Guldin (Aureus), schepen te Utrecht. 208, 236, 263. (Heinricus) van Harvessen. 39. (Henricus) van Helbergen, ridder. 278. (Henricus, Heinricus) van Hesehusen, ridder. 7, 344. (Henricus) van Heumen, zoon van Godefrid, ridder. 474. (Henricus) Hotteman, schepen te Emmerik. 478. (Henricus) van Ysenburg. 63. (Henricus) van Kallindin, maarschalk van den keizer. 14. (Henricus) van Camp, ridder. 488. (Heinricus) van Cats. 230. (Henricus), zoon van Bernardus Clericus. 461. (Henricus) Crabel, schepen te Middelburg. 508.

Hendrik van Utrecht 382; graaf van Vianden 76. van Vitinchove, leenman van de Keulsche kerk 152.

Hendrik (Heinricus), meier van het Domkapittel in den hof te Hees. 346. (Heinricus), ministeriaal van den bisschop. 417. (Henricus), broeder van Everhard, ministeriaal van de abdij te E l t e n. 439. (Heinricus), kameraar van Groiz. 467. (Heinricus), zoon van Wouter van A; ministeriaal van den bisschop. 351, 376, 418, 423- — — (Heinricus), Albus, ministeriaal van den bisschop. 398. — (Heinricus), zoon van Egbert van Amstel. 423.

Hendrik. 319. (Hermannus) van Frelstorf. 363. — (Hermannus) van Groningen. 367. (Hermannus) Calf. 301. (Herimannus, Hermannus) van Lippe, broeder van Bernhard van L i p p e. 319, 321, 343.

Hendriksz.van Briggedamme 116. van der Hornen (Utrecht) 89.

Henegouwen, Hanonia, Hainonia 236 n. 1); gravin van 139, 164—165, 246, 313, 364, 366, 379, 389—391, 436; Aleid van 415.

Henegouwen, Haynoia, Haynonia, Haynnonia,

Henegouwen (Hainonia, Haynonia, Hanaat, Hainoia), graaf, gravin van. Zie: Boudewijn, Margareta.

Henegouwen, Haynonia, Heynnegouwen, graaf van 340, 427, 430, 433, 441-442, 452-453.—, vrouwe van 356; Gui van 401, 441-442, 452, 457, 479, 486-487.

Henekingwerue • 1169 • G SB

Henekingwerue [1169] , Hankinwerva [1187] Hannekenswerve [north of Aardenburg; flooded in the early years of the 17th century] Zl

Henesloth (lees Heresloch) • 726 kop. ± 1222 • Go I 71, 82 r°

Henesloth. Zie: Eersel.

Henge-lo • 1212 • Zu K

Henge-lo • 1207 • Ar B 2

Henge-lo (facs.) [Henge-lo : Gl]

Henge-lo • 1200 • Ar B 1

Hengelo, Heingelo (Gld.), hof te 509; meier aldaar 509.

Hengelo, Koenraad van 73.

HENGELO [Hengelo : Gl] / Hengelo • 1200 • Ar B 1 / Hengelo • 1207 • Ar B 2 / Hengelo • 1212 • Zu K GYS

Hengeloo (Hengelo), in de Graafschap. 7, 8.

Hengescoten. Zie: Heischoten.

Hengesdic. Zie: Hengstdijk.

Hengestscaete, Hengestschoeten, Hengescoeten. Zie: Heischoten.

Hengevelde (facs.) [Ambt-Delden : Ov]

HENGEVELDE [Ambt-Delden : Ov] / Hengheuelde • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 133 r° GYS

Henghes-lo [1362] Henxel Gld

Hengheuelde • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 133 r°

Hengistbeki W261

Hengistscoto. Zie: Heischoten.

Hengst-dijk [ ZL ] 1830-1936

Hengst-dijk (facs.) [Vogelwaarde : Zl]

Hengstdijk (Hinghesdic), in Zeeuwsen-Vlaanderen. 147—149.

Hengstdijk (Hengesdic), in Hulsterambacht. 387.

Hengstdijk, Hincsdic, in Hulsterambacht 340. ^Hengstdijk), kerk van 340—341.

HENGSTDIJK [Vogelwaarde : Zl] / Hencsdic • 1161 kop. eind 13e • Dr I 27 v° / Hinghesdic • 1221 • S D 563 en 568 / Hinghesdich • 1221 • S D 564 GYS

Hengstegoor (facs.) [Borke-lo : Gl]

HENGSTEGOOR [Borkelo : Gl] / domus Hincstegore • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 132 v° GYS

Hengwerden [1380] Hengforden Ov

Hennaardera-deel [ FR ] 1830-1984

Hennepe.Zie: Honepe.

Henninchouen • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 132 v°

Henninkhoven (facs.) [Nede : Gl]

HENNINKHOVEN [Nede : Gl] / Henninchouen • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 132 v° GYS

Henno, deken der Vier Ambachten 176.

Henrica, dochter van Diederik van Amersfoort, vrouw van Hugo Botter. 272.

Henrich, Henrick, Henrik, Henricus,

Henrici, op Zuidbeveland, 5.

Henrici ecclesia.Zie: 's Heer Hendrikskinderenkerke.

Henricsslote, bij Gouda 584.

Henricus, Hinricus, schout van Amersfoort 465; veren Agathen zwager (Diemerbroek) 568; schout van Eelde 163, 393; proost van Emmerik 183.(III), koning van Engeland 78.(Hendrik), investitus van Gasperde 422, 426; plebaan van Kesteren 384; burggraaf van Leiden 157, 445; schout van Lochem 117; bisschop van L u i k 64, 66; priester, kanunnik van Mariënweerd 594; monnik in Oostbroek 201; clericus, bode van de abt van Oostbroek 167; bisschop van Pomesanië, wijbisschop van de elect Jan 402, 414; broeder van Gilbert, ambachtsheer van Rilland 439; bisschop van Terwaan 318-319, 321, 332, 334, 339, 348, 351-352, 356, 359, 365, 369, 377; bisschop van Trente 546; clericus (Utrecht) 458; mr; kapelaan in de Domkerk te Utrecht 338; semiprebendarius ten Utrechtsen Dom 527; kanunnik van Oudmunster te Utrecht 51; mr; deken van Oudmunster in Utrecht 23, 26, 57, 66, 75, 77, 88, 150, 181, 186, 230, 233, 339, 368, 436, 497; thesaurier van Oudmunster te Utrecht en persona der Vier Ambachten 270; mr; persona in Kralingen, kanunnik van St.Marie te Utrecht 44, 56, 58, 93-94; proost van Xanten 472, 592.van Alblas, ridder 231, 280-281, 514.Allartsz; mr; (van Middelburg), clericus van graaf Floris (V) van Holland 100, 208-209.van Almelo, knaap, zoon van A r - nold 96-97, 154, 173, 183, 220.van Almelo, ridder, leenman van de bisschop van Utrecht 16, 42, 96-97; zoon van Hendrik van Almelo 96.van Amerongen 338; zoon van Wouter van Amersfoort, ridder, 440, 444.(van Amersfoort), abt van St.Paulus te Utrecht 1, 19, 31, 35, 43, 55, 93, 95, 105-106, 115, 138, 181, 183, 233- 234, 244, 269, 297, 314, 354, 398.405, 571.van Amme, ridder 132.Anekenzoon, leenman van de bisschop van Utrecht 94. (Hendrik) Berwichs 132; zoon van Hendrik Berwichs 132.van Boeckholt, kanunnik van St.Pieter te Utrecht 376, 387, 500.Bolin, deken der Vier Ambachten 177.van Boningcn 606.van Borculo, ridder, burggraaf van Coevorden 136, 140, 154-155, 183, 393.Borre van Amerongen 476-477.Bovendorp, landgenoot in Rijswijk (Gld.) ? 338.Braem, priester van Westmonster te Middelburg 411.Broyelant 108.Buffels, ridder, heer van Schakerloo 193.Albe Buttermannus, burger van Utrecht 141; zoon van Helmicus van Damme 117.Dirksz; clericus 217.Duvel, pachter te Cothen 99.van Eelde, ridder, schout van Drente 154, 481.van Enwick 198.van Espelo, broeder van het Duitse Huis te Ootmarsum 103-104.van Essen, knaap 426, 523; zoon van ridder Hubert van Everdingen 484.(Wolberdsz.) Friso, schepen van Dordrecht 42.Gole, burger van Utrecht 367-368; kapelaan van Arnoud, persona van Haarlem 63.van Hanninc 220.van Hasselt 235.

Henrikaskirica" (facs.) (onb. in prov. Groningen)

HENRIKASKIRICA" (onb. in prov. Groningen) / te Henrikaskiricun • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r° GYS

Henrikaskiricun W339

Henrikinc, huis onder Ootmarsum 316.

Hens-broek [ NH ] 1830-1979

Hensbroec. Hecm. 209. O. 1. 105. (± 1083), z. Heynsbroec. Hensbroek bij Alkmaar.

Hensbroec. Hecm. 209. O. 1. 105. (± 1083), z. Heynsbroec. Bron: DBNL

Hensbroec. Hecm. 209. O. 1. 105. (± 1083), z. Heynsbroec. Hensbroek bij Alkmaar. (DBNL)

Henschoten (facs.) [Woudenberg : Ut]

HENSCHOTEN [Woudenberg : Ut] / forestes illas ... Hengistscoto • 777 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 314 GYS

Hentzinck, Havardus. Zie: Havardus.

Heoa [838] Ede Gld

Heoa (lees Heda) • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319

Heoa. 70.

Heoa. 70.
Heopurdum. Z i e : Hapert.
Here; Z i e : Hiern.
Herenkem. Z i e : E r i c h e m .
Herewerde. Z i e : Hcerewaarden.
Herghe. Z i e : Heerde.Heriberc. Z i e : Odiliénberg.
Heri(n)geri insula, oude naam van Mariénweerd. 300, 323, 341.
Heriuuinna. Z i e : Herwijnen.
Hermelo. Z i e : Ermelo.
Hermeshe. 43.
Herodna. 70.
Herstal (Harastallio, Haristalium, Haristallium). 26, 48, 99. 100.
Herte. Z i e : Ierte.
He r t h i n g i . Z i e : Hardingen.Heruelt. Z i e : H c r v e l d .
He r v e l d (Heruelt, Hervelt), in de Betuwe. 142, 298.
Hervelt. Z i e : Herveld.Herwijnen (Heriuuinna). 73.
Hes. Z i e : Hees.
Hese. Z i e : Hees.
Hesen. Z i e : Hees.
Hesepe (Hasbo), aan de Vecht. 105.
Hesewiger-Sithwinde. 396.
H e s i . Z i e : Hees.
Hesim. Z i e : Knijfheze.
Hesingen (Hasungum), mark. 50.
Heslem. 44.
Heslemaholta. 44.
Hesola. Z i e : Heessel.
Hetter (Hatteron). 203.
Heuesloth. Z i e : Eersel.
Heze. Z i e : Hees.
Hezelaar (Haeslaos), aan de D o m m e l , gemeente Liempde. 20.
Hezingen (Hasongon), bij Ootmarsum. 104.
H i e r n (Here), oude naam van Waardenburg. 140.
Hierusalem. Z i e : Jeruzalem.
H y s p a n i a . Z i e : Spanje.
H i l t e n (Heltion), bij Neuenhaus. 104.
Hindeloopen (Hindelepum). 313.
Hindelepum. Z i e : Hindeloopen.
Hintingoe. 70.
Hisla. Z i e : IJsel.
H i s l o i pagus. Z i e : IJsel.
Hispania. Z i e : Spanje.
Hlara. Zie: Laar.
H l i t h u m . 47.
H n o d i . Z i e : Neude.

Heopurdu(m) [710] , hapert [1173] Hapert NB

Heopurdum (lees Hapridum, Echternachse verhoogduitsing voor Haprithum) • 710 kop. 1191 • Go I 71, 34 v°

Heopurdum. Zie: Hapert.

Heppo. 344.

Her; broeder van Mariëngaarde bij

HER(cvli) DEVSONIENS(i) • (260-68) • munten van Postumus

Heram / Herem Arem bij Eg-mond NH E4 E10

Heram • 1083 vals 12e • Hg E

Heram. Hecm. 192, 200. O. 1. 89. (1083). Herem. Hecm. 208. O. 1. 89. (1083). 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Heram. Hecm. 192, 200. O. 1. 89. (1083). Herem. Hecm. 208. O. 1. 89. (1083). 1. 105. (± 1083). Arem N. Holland. (DBNL)

Heram. Hecm. 192, 200. O. 1. 89. (1083). Herem. Hecm. 208. O. 1. 89. (1083). 1. 105. (± 1083). Arem N. Holland.

Herard (Herardus) Candidus. 173. — (Herardus) van Heiregen. 173.

Herberen, Hacepernus, Hartberen, Herbaren,

Herberen, Harparen, Hartbernus,

Herberica de Filecalina villa , in pago Virdunensi , Herbeuville 92 , 39 .

Herbern, Herdbaren, Hertbernus, van Drongelen, ridder 177.(Herberen), van Haastrecht, ridder 110, 112, 114.van den Rijn 64, 166, 270.

Herbert (Herbertus) Drentho of Dreent, ridder. 233, 242. (Heribertus) van Assele, ridder. 474. (Herbertus) van Rernham, edelman, ridder. 304. (Herbertus, Harbertus) van Leede (Leide), edelman, ridder. 197, 377. (Harbartus), Domproost. 370.

Herbertus, Heribertus, zie Hartbert.

Herbipolensis. Zie: Würzburg.

Herbipolis.Zie: Würzburg.

Herbord Herbordsz; landrichter van den graaf van Gelre 432°. van Lutbergen 430. van Stolzenberg, burger van Keulen 242.

Herbord, Herbordus, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 82, 154-155.

Herbord (Heribordus). 209. (Herbordus), richter te Zutphen. 372. (Herbordus) Salendin, ridder van den graaf van Ravensberg. 253. (Herbordus) van Spredow, ridder van den graaf van Ravensberg. 253. (Herbordus), kanunnik te Zutphen. 372.

Herbord, Herbordus, notarius te Utrecht 102 ii.1); kanunnik van Oudmunster te Utrecht 423.

Herbort, ministeriaal van den bisschop. 294.

Herca • midden 12e • D W II a 1, 22 v°

Hercena, Hertra[midden 11th century] Herten L

Herckinge [1494] Herkingen ZH

Herda, Warinbert van. Zie: Warinbert.

Herde • 1203 • Hg W 6

Herdenborg [1230] Hardenberg Ov

Herderewich [1262] Harder-wijk Gld

Herderik (Herdricus) van Lare, te Groningen. 417.

Herderwic 247 n.1), 382, 449; burgers van 259, 436, 621; schout, schepenen en gemeente, 621-622; schepenen in 436; kapelaan in 436; Minderbroeders in 589-590; hun custos 590; Leifard van 619.

Herderwihc, Herderwic, Herderwik.Zie:

Herdinfelde, Ravenger van. Zie: Ravenger.

Herdingfelde [1105] ZH Hardinxveld-Giessen-dam ZH

Herdingfelde • 1105 • U SJ 321

Herdrad, met Thetard en Sybold stichter van het klooster Bloemkamp. 463.

Herdradus, zoon van Hendrik Papinc van Steenwijk 331. Ilerebure Sidwendene 209.

Here [993], Werden [1108] Waarden-burg Gld

Here • 993 kop. midden 12e • U B 43, 22 v°

Here • 1e helft 11e • D W IX a 1 a, 39 r°

Here • 1202 • R G

Here, Dirk 185; Gerard 467.

Here; Zie: Hiern.

Herebrandus, vrije. 253.

Herebremen W493

Herebrugken, onbekend 518.

Herelaef, zoon van Badagar. 24, 25.

Herelle [1277] Heerle NB

Herem • 1083 vals 12e • Hg E

Herem" (facs.) (onb. ± Egmond–Heilo)

HEREM" (onb. ± Egmond–Heilo) / Heram • 1083 vals 12e • Hg E / Herem • 1083 vals 12e • Hg E GYS

Heremannus, Herimannus, Hermannus) van Malsen, broeder van Godfried, van Malsen en van Hieronimus. 285, 292, 312, 342. (Heremannus, Herimannus) van Merehem. 212, 235. (Herimannus) van Mirlare. 318. (Hermannus) van Polle. 453. (Herimannus) van Wedene. 417. (Hermannus), Judeus, kanunnik van St. Marie te Keulen. 423. (Hermannus) kanunnik te Munster. 321. (Herimannus), deken van St. Marie. 256. — (Herimannus, Hermannus), deken van Oudmunster. 372, 376, 378, 379. (Harmannus, Heremannus, Herimannus, Hermannus), deken van St. Pieter. 372, 376, 378, 380, 394, 395, 396, 398, 414, 417, 4 i 8, 430, 436, 442, 444, 446, 451. (Herimannus), proost van St. Gereon te Keulen, daarna bisschop van Utrecht. 363—371, 385, 433. — (Herimannus, Hermannus), proost van St. Jan. 291, 294, 309. (Heremannus, Herimannus, Hermannus), proost van Oudmunster. 235, 253, 256, 257, 258, 264, 267, 268, 274, 280, 283, 284, 288, 301, 305, 306, 307, 310, 312, 322, 323, 324, 326. (Herimannus), bisschop van Metz. 212. (Hermannus), bisschop van Munster. 464. (Hermannus), bisschop van Verden. 400, 402. (Heremannus, Hermannus), kanselier. 223, 224, 225, 226, 230. (Herimannus) I, aartsbisschop van Keulen. 92, 98. (Herimannus) II, aartsbisschop van Keulen. 207.

Herenberg, 's (facs.) [Berg : Gl]

HERENBERG, 'S [Berg : Gl] / de Monte • 1203 • Hg W 6 / de Monte • 1225 • U B 416 GYS

Herenbertus. Zie: Erenbert.

Herenbertus. Zie: Erembert. 1 ierinehem. Zie: Erichem.

Herenboldus. Zie: Erenbold.

Herene, Gozewijn van 414.

Herenkem [1101] Eric-hem Gld

Herenkem. Zie: Erichem.

Herentals, kanton 548 n.2).

Hererico. 19.

Heresloch [voorstel van MG voor Henesloth] • 726 kop. ± 1222 • Go I 71, 82 r°

Herestallium , Arastallio , villa publica in dioecesi Leodiensi , Herstall 210 , 22 ; 211 , 40 .

Herevverde • 1104 • Tr J 1

Herewaarden (facs.) [Herewaarden : Gl]

HEREWAARDEN [Herewaarden : Gl] / Heriuuarda • 997 kop. 13e • I Lc n° 17 / Heruuarde • 1024 kop. 13e • I Lc n° 21 / Heriwardes • 1070 kop. 13e • I Lc n° 24 / Herevverde • 1104 • Tr J 1 / Hirewardes • 1155 kop. 13e • I Lc n° 45 en 46 / Herwarden • 1181 • H T 104 / Herewarde • 1200 • Hg W 508 GYS

Herewarde • 1200 • Hg W 508

Herewardus, subdiaken. 315.

Herewerde. Zie: Hcerewaarden.

Herewicus, kanunnik ten Dom te Paderborn. 343.

Herewold (Herevvoldus, Euerwoldus), abt van Oostbroek. 356, 395.

Herford, bij Minden; abdis van het Benedictijner klooster te. Zie: Geertruid.

Herger (Hergerus). 396.

Herghe. Zie: Heerde.

Hergnaut rivus , Spambour 99 , 27 .

Hergo vallis , in dioecesi Lugdunensi 183 , 41 .

Heri(n)geri insula, oude naam van Mariénweerd. 300, 323, 341.

Heribald (Heribaldus), geestelijke. 129.

Heriberc • 943 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 332

Heriberc. Zie: Odiliénberg.

Heribert. Zie: Hartbert.

Heribertus, aartsbisschop van Keulen 505; bisschop van Utrecht 511-512.Drento 542.

Heribertus), stichter van de abdij Deutz. 373. (Heribertus) van Bimolte. 363. (Hartbertus) van Mocherthe. 252. (Hardbertus), pastoor te Ulsen in Twente. 309. (Hardbertus, Hartbertus), kanunnik van St. Jan. 265, 267, 268, 271. (Hartbertus, Hertbertus), kanunnik ten Dom. 293, 301, 305. (Harbertus), deken. 307. (Heribertus), kanunnik van St. Maarten te Zyflich. 426. (Harbertus, Hardbertus, Hartbertus, Herbertusj, Domproost, later bisschop. 308, 309, 312, 314, 316, 322, 323, 324, 326, 338, 339, 340, 341, 342 -364, 367, 374. 391, 414, 432. — (Heribertus), aartsbisschop van Keulen, kanselier. 147, 152, 158.

Heridus Mummoliti , domus Treverensis 176 , 45 .

Herifried (Herifridus). 70.

Herifuso. 23.

Herigerus. 27.

Herik, Hederic, gem.Markelo 426.

Herike (Hedherke), onder Markeloo. 175.

Herike (facs.) [Marke-lo : Ov]

HERIKE [Markelo : Ov] / Hedereke • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Herimod. 63.

Herinchuzen [1396] Haringhuizen NH

Hering. Zie: Haring.

Heringen [1294] Herongerberg L

Herispich [908] Spijk (near Lobith) Gld

Heriuuarda • 997 kop. 13e • I Lc n° 17

Heriuuinna [850] Herwijnen Gld

Heriuuinna • 850 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 322

Heriuuinna. Zie: Herwijnen.

Heriuurda [997] Heerewaarden Gld

Heriwardes • 1070 kop. 13e • I Lc n° 24

Herkele.Zie: Arkel.

Herkingen [ ZH ] 1830-1966

Herla villa ultra Ligerim , ad fines pagorum Autissio dorensis et Nivernensis 30 , 34 ; 49 , 48 .

Herla • ± 1050 kop. eind 11e • mir. s. Trudonis, Ld 16974, 123 v°

Herlaar, Herier, Dirk van, ridder 434.

Herlaar, Harlaer, Arnoud van, ridder 110, 276; Dirk van, 276, 383.

Herlaar, Harlare, Herlaer, Herlare, Her- Ier, Dirk, heer van, ridder 2, 34, 446; Arnoud, heer van 481, 517.

Herlaar (facs.) [Sint-Michiels-Gestel : Nb]

HERLAAR [Sint-Michiels-Gestel : Nb] / Herlar • (1075-81) vals?, kop. midden 12e • U B 43, 41 r° / Herlar • 1087 kop. 12e • P L 9307/2 / Herlar • (1109) • H T 24 / Herlar • 1196 • Berne / Hirlar • 1167 kop. midden 14e • W Mc 22 / Herlarh • 1173 • Po / Herlare • 1217 • D Kp 27 / Herlare • 1218 • K DO 1 GYS

Herlar, Diederik van. Zie: Diederik; Poppo van. Zie: Poppo.

Herlar • (1109) • H T 24

Herlar • 1087 kop. 12e • P L 9307/2

Herlar • 1196 • Berne

Herlar • (1075-81) vals?, kop. midden 12e • U B 43, 41 r°

Herlare • 1218 • K DO 1

Herlare • 1217 • D Kp 27

Herlarh • 1173 • Po

Herle • 1150 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R

Herle • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v°

Herle [1297] Heers NB

Herle" (facs.) (onb. ± Eindhoven : Nb)

HERLE" (onb. ± Eindhoven : Nb) / Herle • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v° GYS

Herlem 157; persona en plebaan van de kerk in 63, 93-94, 356; Begijnen te 63, 79, 318; Geschoeide Karmelieten te 79, 402; Simon van, ridder 25, 113, 157, 232, 262, 444.

Herlem.Zie: Haarlem.

Herlensdorpht Hersdorf, Eifel, Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Herlewin. Zie: Erlewin.

Herlinge [1228] Harlingen Fr

Herlulfus. 43.

Hermale(n).Zie: Harmeien.

Hermalen [?] , Heerlijkheid Harmelen [838] Harmelen Ut

Hermalen.Zie: Harmeien.

Herman, Harmannus, Herimannus, Hermannus,

Herman, Harmannus, Hermannus, monnik van Prüm, rector van de kerk te Arnhem 132; broeder in Oudwijk, 201; procurator van de abdis van Thorn 58-59; bisschop van Utrecht 72-73, 432; mr; kanunnik van St.Jan te Utrecht 88, 93-94; clericus en vicaris van St.Pieter te Utrecht 500.van der A, ridder 310, 460.van Agio 143.Albus (Witte), kanunnik ten Utrechtsen Dom 1, 99, 243.Albus, knaap 46.van Amstel, kanunnik van St.Jan te Utrecht 387.11 lerman) vrouwe Arneldisz; schepen vari Utrecht 196, 205, 220, 222, 242, 304.343, 378/379, 381, 408, 539, 563, 575, 593, 595.Bekerman (Utrecht) 464.Busseel, burger van Groningen 433.Dapper van der Strijpen 591.van Everdingen, knaap 484-485.Gerardsz.(van Utrecht) 420.Goem, schepen van Oudewater 611.van Huppelswick, ridder 480.ex Campo 94.Coevoit (Utrecht) 507.Cuute 384.van Legden, ridder 455, 480.van Lippe 28.van Losser, ridder 544.Meynart, mr; kanunnik en provisor van een der Utrechtse kerken 478.van Metelen, ridder 8.Olderidder, schepen van Utrecht 196, 205, 242, 304, 343, 379, 381, 408, 460, 464, 539, 563, 575, 593, 595.van Rothem, ridder 544.van Saterslo, ridder 47-48, 183, 394.van Selen, ridder 285.van Sendene, knaap 480; zoon van Willem van Scopengenberg 544.van Steenderen, ridder 11; zoon van Johannes Stoltegrave 109.Teutelaert, schepen van Utrecht 460, 464, 539, 549, 563, 575, 593, 595; zoon van ridder Thezo 163.ïolnare 128.Uthengoye, landgenoot in Rijswijk (Gld.) ? 338.Venyot 420.Vilhont Jr; schout van St.Marie te Utrecht 168; van Voorst, ridder 83; van Westrochen 195.de Weida 109.van Woerden, ridder 130, 183, 198.204, 219, 406, 504-518, 528, 534, 540, 542-543, 568, 583, 585, 599-600.

Herman (Hermannus, Heriman), ministeriaal van den bisschop, broeder van A r n o l d en Rudolf. 294, 316. (Hermannus), ministeriaal van den bisschop van Munster. 370.

Herman, Harman, Herimannus, Hermannus 516.op de dijk, dienstman 283; broeder van ridder Thiszo 143; dienstman van het kapittel te Emmerik 512; aartsbisschop van Keulen 506- 507; abt van St.Pantaleon te Keulen 508; broeder van St.Pantaleon te Keulen 509; dienstman van St.Pantaleon te Keulen 509.longus, dienstman van St.Pantaleon te Keulen 509; deken van Langenhorst 208; abt van Oostbroek 301; leenman (van de bisschop van Utrecht?) 515, 520, 522, 524, 536; plebaan van Welleberg 208.Adamsz.488.van Amstel, kanunnik van St.Jan te Utrecht 10, 82, 92.Arneldisz; schepen van Utrecht 32, 56, 100, 170, 174.Beyer, knaap 349, 419.Boten, ridder 283.van Brothem, ridder, schout van Twente 261.Butzel (Groningen) 21.van Everdingen 154-155.van Gherstorpe 424.Grauwert, schepen van Utrecht 314, 319, 331, 469, 481.Guetgebuer 174.vrouwe Hazekinaz; z.g.kanunnik van Oudmunster te Utrecht 48, 56-58, 79-80, 97-98, 122, 197, 221, 288, 324,335, 345-346, 365- 367,414, 420-421. (Herman) van Loon, ridder 230.Meynardsz; mr; officiaal van de bisschop van Utrecht, later deken van St.Jan 75, 136, 188, 190, 233, 313, 345, 395; zoon van Eilard van Metelen 207, 208.Ouderidder, schepen van Utrecht 32, 100, 170, 174, 319.van Overdevecht, knaap 139- 141.van den Rijn 64.van Rothem, ridder 230.van Saterslo 521, 524.van Saterslo, knaap 205-206, 230, 261; zoon van Roetard van der Sterre 120.Teutelard, schepen van Utrecht 10, 32, 48, 56-57, 100, 170, 174, 302, 319, 469.van Velde, schout en schepen van Utrecht 170, 174, 319, 389, 469.van Viven 319.van Voorst 521.van Voorst, knaap 230, 232.van Woerden, ridder 41-42, 96, 110, 121, 144, 184-186, 233, 337, 339-341, 357, 441-442.

Herman (Herimannus). 48, 82, 94, 271, 300. (Hermannus), te Leiderdorp. 340. (Hermannus), schepen te Emmerik. 478. (Herimannus), schepen te Kortenhoef. 296. (Hermannus), maarschalk van Keulen. 157. (Hermannus) van Bredevoort. 7. (Hermannus, Harmannus) van Bunnik, zoon van Rodolf, ridder in de Duitsche orde. 335, 377, 378. (Herimannus) Bullin. 381. (Hermannus) van Deyse, ridder. 233. (Herimannus) van Elslo. 29. (Hermannus) Clinke. 117. (Hermannus) van Langen, ridder van den graaf van Teklenburg. 253. (Hermannus) van Lare. 181. (Hermannus) van Larslo. 94. (Hermannus) van Linen. 253. (Hermannus) van Loon, ridder van den graaf van Teklenburg. 253. (Hermannus) van Losser (Lothere). 253. (Herimannus) van Maarsen, ridder, ministeriaal van den bisschop, zoon van Willem van Werdhe. 379, 422. (Hermannus) van Malsen, broeder van Godefrid. 370. (Herimannus, Hermannus) van Mersche of Merscum, burger en schepen te Zutphen. 267, 344. (Hermannus) van Munster, ridder. 372. (Hermannus) van Nurberghe. 46. (Hermannnus, Herimannus) Ouderidder, schepen te Utrecht, ridder. 21, 208, 236, 250, 296. (Hermannus, Herimannus) Posch, schepen te Utrecht. 208, 236, 250. (Hermannus) van Rossum. 280, 281. (Hermannus) van Rübenach, broeder van Richwijn. 62, 63. (Hermannus, Herimannus) van Saterslo. 49, 83.

Herman Erimannus), graaf. 178. (Herinannus), graaf van Hardenberg, voogd van Keizersweerd. 348. — (Herimannus), graaf van Calvenlage. 319, 321. (Hermannus, Herimannus, Hermannus) graaf van Kuik, broeder van Godfried. 294, 296, 300, 315, 338, 339, 340, 348, 349, 350, 365, 379, 380, 381, 382, 410. (Herimannus), graaf van Nijmegen. 433. (Hermannus), graaf van Ravensberg. 464. (Hermannus), landgraaf van Thuringen. 464, 467. (Hermannus) van Alfen. 448. (Heremannus), broeder van Godfried van Arnesberg. 351. (Hermannus) van Avenstroth. 319. (Herimannus) van Bosenhage, vader van Gerard, Thietmarus, Diederik,

Herman (Herimannus) Schoneweder, te Keulen. 415, 416. (Hermannus) van Senden. 130. (Hermannus) Tengnagel. 339. (Hermannus) van Veldesberg. 228. (Hermannus) van Yilsteren, ridder. 280, 281, 385. (Hermannus, Hermanus, Hermannus) van Voorst (Vorst) senior, ministeriaal. 34, 49, 71, 81, 134, 181, 186, 203, 204. (H. Herman?) van Voorst. 204. (Hermannus) van Vrendester. 300. (Hermannus) van Weden. 419. (Hermannus, Herimannus) van Woerden, senior, ministeriaal. 144, 174, 179, 186, 190, 197. (Hermannus) van Are, schenk van Keulen. 481. (Herimannus, Hermannus, Hermanus) van Lippe, edelman. 135, 136, 180, 386. (Hermannus van Loon), edelman, ridder. 248, 284, 285, 372. (Hermannus), graaf van Ravensberg. 252, (253). (Hermannus), zoon van graaf Herman van Ravensberg. 252, (253). (Hermannus), graaf van Woldenberg. 253, 387. (Hermannus, Harmannus), mr; kapelaan en scriptor of notarius van den bisschop. 347, 350, 385, 460, 461, 492, 510. (Herimannus), priester te Etten. 125. (Hermannus), priester te Steenwijk. 33, 44. (Hermannus), plebaan te Katen. 372, 373. (Hermannus), kameraar van den Dom. 55. (Hermannus, Herimannus), kanunnik ten Dom. 56, 197, 370. (Herimannus) van Garder, kanunnik ten Dom. 393. (Hermannus), kanunnik van Oudmunster. 129, 162, 205. (Herimannus, Harmannus), kanunnik van St. Pieter. 50, 197. (Hermannus, Herimannus) mr; kanunnik van St. Jan. 168, 197, 198. 228, 328. (Hermannus), kanunnik van St. Jan. 430. (Herimannus), kanunnik te Tiel. 84. (Herimannus), kanunnik te Deventer. 39. (Hermannus) van Haruwen, kanunnik te Emmerik. 125, 275. (Hermannus), mr; kanunnik te Emmerik. 256, 275. (Hermannus) van Birke, kanunnik te Xanten. 68. (Hermannus) van Wickerode, kanunnik te Xanten. 53. (Hermannus), deken van Bonn. 78, 79, 89. (Hermannus), proost van Oudmunster. 370. (Hermannus), proost, van Werden, kanunnik te Xanten. 356. (Hermannus), prior van Echternach. 17. (Hermannus), bisschop van Dorpat (Lealensis). 168, 280, 281. (Hermannus), bisschop van Utrecht. 466.

Hermanninc huis onder Ootmarsum 316.

Hermanninck, huis onder Warnsveld 137.

Hermanning (facs.) [Geesteren : Borke-lo : Gl]

HERMANNING [Geesteren : Borkelo : Gl] / domus Hermanninc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Hermannus, Herimannus), ministeriaal van den bisschop, 394, 397. — (Herimannus), ministeriaal van den bisschop, broeder van Wicherus, dapifer. 271. — (Hermannus), Albus, ministeriaal van den bisschop. 294. — (Hermannus) Irregang, ministeriaal van den bisschop. 423. (Herimannus), zoon van Ansfried ( K n i f ?) en broeder van Gerard, ministeriaal van den bisschop. 264. (Hermannus) van Lare, ministeriaal van den bisschop van Munster. 321. (Herenmannus) van Oudwijk, ministeriaal van den bisschop. 376. (Hermannus) van Woerden, broeder van Godschalk. 307, 402, 459; zoon van Odilgard. 66. (Heremannus), broeder van Gerard. 173. — - (Heremannus). 199. (Herimannus). 200. (Herimannus). 202. (Heremannus), broeder van Gerard. 204. (Heremannus), ^broeder van Werenhere. 204. (Heremannus). 258, 285. (Hermannus), zoon van Diederik. 294. (Hermannus). 344. (Herimannus). 390. —• (Herimannus), burger van Muiden. 283, 284. (Herimannus), consul van Utrecht. 469. (Hermannus), ridder, stichter met Diederik van de abdij Oostbroek. 287. (Heremannus), voogd van gravin Adelheit. 211. (Hermannus), voogd van de abdij Deutz. 159.

Hermansz.van Scadewich 218.Snidere 134.Spiker, landgenoot in Eiteren 494.Splinter(sz).(van Loenersloet) 59, 94, 108, 115, 149, 250-252, 432, 538.van Stoutenburg 516.van Suunderhuus, ridder 480.Tenggenagel, schepen in Arnhem 132.Thomasz; clericus 271.van Üves 256, 279.(van Vianden), bisschop van Utrecht 47, 57, 66, 72-73, 75, 77, 83, 122, 139.146, 219, 285, 296-297, 338, 358, 361, 397, 542, 581.van Vollenhove 544.van Vreden (Deventer) 256.van Vreden, ingezetene van Zutphen 306.van Walem, schepen van Oudewater 611.Wandelaer (Utrecht) 486.van Weathere 396. (Hendrik) Berwichs 132; zoon van Hendrik Berwichs 132.van Boeckholt, kanunnik van St.Pieter te Utrecht 376, 387, 500.Bolin, deken der Vier Ambachten 177.van Boningcn 606.van Borculo, ridder, burggraaf van Coevorden 136, 140, 154-155, 183, 393.Borre van Amerongen 476-477.Bovendorp, landgenoot in Rijswijk (Gld.) ? 338.Braem, priester van Westmonster te Middelburg 411.Broyelant 108.Buffels, ridder, heer van Schakerloo 193.Albe Buttermannus, burger van Utrecht 141; zoon van Helmicus van Damme 117.Dirksz; clericus 217.Duvel, pachter te Cothen 99.van Eelde, ridder, schout van Drente 154, 481.van Enwick 198.van Espelo, broeder van het Duitse

Hermansz.van Scadewich 218.Snidere 134.Spiker, landgenoot in Eiteren 494.Splinter(sz).(van Loenersloet) 59, 94, 108, 115, 149, 250-252, 432, 538.van Stoutenburg 516.van Suunderhuus, ridder 480.Tenggenagel, schepen in Arnhem 132.Thomasz; clericus 271.van Üves 256, 279.(van Vianden), bisschop van Utrecht 47, 57, 66, 72-73, 75, 77, 83, 122, 139.146, 219, 285, 296-297, 338, 358, 361, 397, 542, 581.van Vollenhove 544.van Vreden (Deventer) 256.van Vreden, ingezetene van Zutphen 306.van Walem, schepen van Oudewater 611.Wandelaer (Utrecht) 486.van Weathere 396.(Hendrik) Berwichs 132; zoon van Hendrik Berwichs 132.van Boeckholt, kanunnik van St.Pieter te Utrecht 376, 387, 500.Bolin, deken der Vier Ambachten 177.van Boningcn 606.van Borculo, ridder, burggraaf van Coevorden 136, 140, 154-155, 183, 393.Borre van Amerongen 476-477.Bovendorp, landgenoot in Rijswijk (Gld.) ? 338.Braem, priester van Westmonster te Middelburg 411.Broyelant 108.Buffels, ridder, heer van Schakerloo 193.Albe Buttermannus, burger van Utrecht 141; zoon van Helmicus van Damme 117.Dirksz; clericus 217.Duvel, pachter te Cothen 99.van Eelde, ridder, schout van Drente 154, 481.van Enwick 198.van Espelo, broeder van het Duitse

Hermansz.van Scadewich 218.Snidere 134.Spiker, landgenoot in Eiteren 494.Splinter(sz).(van Loenersloet) 59, 94, 108, 115, 149, 250-252, 432, 538.van Stoutenburg 516.van Suunderhuus, ridder 480.Tenggenagel, schepen in Arnhem 132.Thomasz; clericus 271.van Üves 256, 279.(van Vianden), bisschop van Utrecht 47, 57, 66, 72-73, 75, 77, 83, 122, 139.146, 219, 285, 296-297, 338, 358, 361, 397, 542, 581.van Vollenhove 544.van Vreden (Deventer) 256.van Vreden, ingezetene van Zutphen 306.van Walem, schepen van Oudewater 611.Wandelaer (Utrecht) 486.van Weathere 396.(Hendrik) van YYercIe 538; mr; van Werendijke, rector van de kerk in Oostkerke 17.Willemsz; pachter op Noordbeveland 192.van Willen, ridder 104.Wostehe, pachter van Strijland 135.

Hermanus, Domdeken van Munster 273; mr; klerk en notarius van de bisschop van Utrecht 37, 72; mr; kanunnik ten Utrechtschen Dom, officiaal van den Domproost 223, 225—228; kanunnik van St. Jan te Utrecht, raadslid van de H. Drievuldigheidsbroederschap aldaar 2, 336, 338. van Azelo 148; zoon van broeder Rudolf van Bunnik 133, 155. van Gardere, kanunnik ten Utrechtschen Dom 50. Graf (Comes), burger van Keulen 242. Knif 160. Coke, schepen van Utrecht 280; graaf van Loon 13, 72, 404; zoon en erfgenaam van Herman van Loon 73. • van Losser 447. van Metelen, ridder 264. Moyleke 448. Neve 7°. van Noordlaren 113°; zijn zonen, 113°; zoon van Ludolf van Overdevecht 3, 335, 418. Pil, leenman van den Dom te Utrecht 3. van Salmen, proost van St. Paulus ie Luik 72, 76; zoon van Herman van Saterslo 447; zoon van Jacob van Saterslo, ridder, schout van Twente 73, 76, (133), 134, 203—204, 447. Seelwart 155. Vilhunt, ingezetene van Utrecht 393. van Vieringen 73. (Herman) van Voorst, ridder 72, 211, 253, 282, 290, 312, 316, 342, 345—346, 406, 421, 449. Wise, burger van Keulen 242. Witte (Albus), kanunnik ten Utrechtschen Dom, officiaal van den Domproost 347—348, 376. van Woerden 51°, 68.

Hermeien. Zie: Harmeien.

Hermelo. Zie: Ermelo.

Hermengarda, vrouw van keizer Lotharius I. 78.

Hermes-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Hermeshe onbekend Harmelen? ZH UT Kün M&B U27

Hermeshe onbekend
Harmelen? ZH UT Kün M&B 27

Hermeshe. 43.

Hermeshem" (facs.) (onb. in Holland)

HERMESHEM" (onb. in Holland) / Hermeshem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Hermoinda, moeder van Yrmifridus en graaf Nevelung. 117.

Hernawerth [1175] Hennaard Fr

Herne, Willem van 554.

Hernen, Diederik van. Zie: Diederik.

Hernen, land van Maas en Waal, Willem van, ridder 345, 420.

Hernestus. Zie: Ernestus.

Hernestus. Zie: Ernst.

Hernestus. Zie: Ernst.

Hernestus.Zie: Ernst.

Hernhuson W494

Herodna • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319

Herodna. 70.

Herpen (facs.) [Herpen : Nb]

Herpen • 1191 • X Br 5

Herpen • 1196 • Berne

Herpen [ NB ] 1830-1941

Herpen, Albert van 348.

HERPEN [Herpen : Nb] / Herpina • 815 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 105 en 106 / Herpene • midden 12e • D W RH9, 16 v° / Herpen • 1191 • X Br 5 / Herpen • 1196 • Berne GYS

Herpene • midden 12e • D W RH9, 16 v°

Herpenrode, Hendrik van. Zie: Hendrik.

Herpeta • 1148 kop. midden 13e • H Tc p. 127

Herpina • 815 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 105 en 106

Herpina [815] ,Herpen, Herpen [12th century] NB Herpen NB

Herpt, bij Heusden 133 n.1); abt en convent van het Premonstratenser klooster Berne bij 133.

Herpt, onder Heusden 49 n. 4); Praemonstratenser abdij Berne bij 49.

Herpt, bij Heusden. 447; Praemonstratenser klooster Berne te (S. Maria in Berne). 202, 313, 341, 368, 447, 448, 506; kanunnik van Berne te. Zie: Andreas; proost van Berne te. Zie: Arnoud; abten van Berne te. Zie: H; Hendrik, Adelhard.

Herpt [ NB ] 1830-1935

Herpt (facs.) [Heusden : Nb]

HERPT [Heusden : Nb] / Harpede • (1108-22) kop. midden 13e • H Tc p. 205 / Herpeta • 1148 kop. midden 13e • H Tc p. 127 / Herpta • 1148 kop. midden 13e • H Tc p. 127 GYS

Herpta • 1148 kop. midden 13e • H Tc p. 127

Herrades-kerke • 1216 • U SP 214

Herrades-kerke • 1105 • U SJ 321

Herradeskerke, Franco van. Zie: Franco.

Herradeskerke, in of bij de Biesbosch. 91.

Herradeskerke, Harradswerde, Grote Waard 376.

Herradeskerke.Zie: Harradswarde.

Herradeskerke" (facs.) (bij Dordrecht : Zh, overstrooomd in 1421)

HERRADESKERKE" (bij Dordrecht : Zh, overstrooomd in 1421) / Herradeskerke • 1105 • U SJ 321 / Herradeskerke • 1216 • U SP 214 GYS

Herradswerde, Herra(r)sdwerde, Herradeskerke, later Arnoutswaert 213—214; Hendrik Pietersz. van 213°; priester te 214.

Herradus. 204.

Herringen, Hertingha, in het Asseneder Ambacht 176, 229; priester van 176, 229.'s-Hertogenhosch, Buscus Ducis, priester van 227, 356 n.1), 359, 586.

Herscampe [14th century] Harskamp Gld

Hersebruca • midden 12e • D W II a 1, 28 v°

Hersebruke" (facs.) (onb. in Twente)

HERSEBRUKE" (onb. in Twente) / in Hersebruke • (1066-81) kop. midden 12e • D W RH9, 32 v° / in Hersebruke • (1081-1105) kop. midden 12e • D W RH9, 33 r° / Hersebrùca • midden 12e • D W II a 1, 28 v° GYS

Hersfeld, ten Z. van Kassei; (Hereveldensis) abt van het Benedictijner klooster te. 57, 195. 's-Hertogenbosch (Buscum). 156.

Hersingen • begin 13e • D W RH9, 66 r°

Hersingen W480

Hersingi • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r°

Hersingi W278

Hersingi • eind 11e • D W IX a 1 b, 25 v°

Hersingi [ 10th, 12th century] Harsens Gr

Hersselt, Harsele, heer van 586.

Herstal (Harastallio, Haristalium, Haristallium). 26, 48, 99. 100.

Herta • 1147 • X E 17374/9

Herta • 1145 • X M

Hertbernus.Zie: Herberen.'s-Hertogenbosch 554.

Hertbert, Harbernus van Berg, ridder, broeder van Jan van Arkel 75°. 's-Hertogenbosch, Buscum Ducis 49 n. 2), 258; Meyerij van 190 n. 1).

Hertbertus van den Berghe, ridder 374; van de Leede, heer van Haastrecht en van De Vlist, 90-92, 258, 445-446, 516, 543, 576-577.

Herte • 947 • D Es 3

Herte. Zie: Ierte.

Herten (facs.) [Herten : Lb]

Herten [ LB ] 1830-1991

HERTEN [Herten : Lb] / Hertram (acc.) • 968 vals 12e • X M 4 / Herta • 1145 • X M / Herta • 1147 • X E 17374/9 / Herthenam (acc.) • 1180 • X E 17374/16 / Hertenam (acc.) • 1182 • X E 17374/17 / Herthen • 1213 • D Kp 23 GYS

Hertenam (acc.) • 1182 • X E 17374/17

Hertene Kirchherten

Hertgerus, broeder van Rabertus. 252.

Herthem, Godefrid. Zie: Godefrid.

Herthen • 1213 • D Kp 23

Herthen [1190] Heerde Gld

Herthen • 1190 • Zu S 3

Herthenam (acc.) • 1180 • X E 17374/16

Herthinge • midden 12e • D W II a 1, 28 v°

Herthingi • 10e • D W IX a 1 a, 38 v°

Herthingi. Zie: Hardingen.

Herthingi" (facs.) (onb. in Twente)

HERTHINGI" (onb. in Twente) / Herthingi • 10e • D W IX a 1 a, 38 v° / Herthinge • midden 12e • D W II a 1, 28 v° GYS

Hertholfus. 49.

Hertmer [1323] Hertme Ov

hertnesse in Pakinge • 1135 • Ws A

Hertogenbos, 's- (facs.) [Hertogenbos : Nb]

HERTOGENBOS, 'S- [Hertogenbos : Nb] / de nouo opido super siluam juxta Orten • (1196) • Hg V / burgenses de silua iuxta Orten • 1203 • Hg W 6 / cum Buscho • 1222 • X B 24 GYS

Hertogenmalsen,Gelremalsen [?] Geldermalsen [also see: Buurmalsen] Gld

Hertram (acc.) • 968 vals 12e • X M 4

Hertwijn (Hertwinus) van Rübenach. 63.

Heruelt. Zie: Hcrveld.

Herueten [1310] Herfte Ov

Heruuarde • 1024 kop. 13e • I Lc n° 21

Hervardus. 248.

Herveld (Heruelt, Hervelt), in de Betuwe. 142, 298.

Hervelt [1400] Harre-veld Gld

Hervelt. Zie: Herveld.

Hervet (Ervete), Gerard van. Zie: Gerard.

Hervethe, Hendrik van, ridder 406.

Hervethe, Gerard van 542.

Herwarden • 1181 • H T 104

Herwen (facs.) [Herwen : Gl]

Herwen en Aerdt [ GL ] 1830-1985

Herwen (Hfterwen, Haruwen), Christiaan van. Zie: Christiaan; Herman van. Zie : Herman.

HERWEN [Herwen : Gl] / CARVIO • 1e eeuw • ed. Byvanck, Exc. III 379 B / Harauua • 897 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 9 v° / Harewen • 1218 • Ar B 6 / Harwen • 1219 • D Em 6 GYS

Herwig (Herwicus, Herewicus), markgenoot te Doetinchem. 6, 243.

Herwijnen [ GL ] 1830-1986

Herwijnen (facs.) [Herwijnen : Gl]

Herwijnen (Heriuuinna). 73.

HERWIJNEN [Herwijnen : Gl] / Heriuuinna • 850 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 322 GYS

Hes [1181] Hees Dr

Hes • 1181 kop. begin 15e • As D 10 r°

Hes. Zie: Hees.

Hesa • 1211 • Av A 85

Hesc [773] Esch NB

Hescelinga, Sibrand 563, 590-591.

Hescelo. Zie: Hezelo.

Hese, Willem van richter en burggraaf van Nijmegen 384.

Hese, Everard van. Zie : Everard; Simon van. Zie : Simon.

Hese [1196] Heeze (village in the municipality of Heeze-Leende) NB

Hese [1191] NB Heesch (village in the municipality of Bernheze) NB

Hese • 1172 • Av A 28 en 29

Hese • 1173 • Po

Hese. Zie: Hees.

Hese. Zie: Hees.

Hesehusen • 1200 • Ar B 1

Hesehusen, Hendrik van. Zie : Hendrik.

Hesehusen" (facs.) (onb. ± Deutekom–Emmerich)

HESEHUSEN" (onb. ± Deutekom–Emmerich) / Hesehusen • 1200 • Ar B 1 GYS

Heseke van Rijswijk, weduwe. 141. Zie: Rekese van Amersfoort.

Hesel.Zie: Heesselt.

Heselon F644

Heselon • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Heselt (facs.) [Varik : Gl]

HESELT [Varik : Gl] / Hesola • 850 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 322 GYS

Heselum. Zie: Hieslum.

Hesen. Zie: Hees.

Hesepe (Hasbo), aan de Vecht. 105.

Heseuuic • (1205-33) • Berne

Heseuuikerdic • (1205-33) • Berne

Hesewic • (1204) • U B 415

Hesewic, Heswic.Zie: Heeswijk.

Hesewich • 1196 • Berne

Hesewich [1196] NB Hees-wijk (probably van de dubbelgem. Heeswijk-Dinther] NB

Hesewiger-Sithwinde. 396.

Hesewigersichwinde (lees Hesewigersithwinde) • (1164-69) • Hg N I, f° 2007

Hesewigersithwinde [voorstel van MG voor Hesewigersichwinde] • (1164-69) • Hg N I, f° 2007

Hesewik • 1204 • U B 414

Hesi • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319

Hesi [838] Hees Ut

Hesi. Zie: Hees.

Hesim. Zie: Knijfheze.

Hesingen (Hasungum), mark. 50.

Hesingi W245

Hesle • 1206 kop. begin 15e • As D 4 v°

Hesle. Zie: Heesselt.

Heslem onbekend ZH Kün U45

Heslem onbekend ZH Kün 45

Heslem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Heslem. 44.

Heslem" (facs.) (onb. in Holland)

HESLEM" (onb. in Holland) / Heslem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Heslemaholta (Heslemaholte) onbekend ZH Kün 49

Heslemaholta (Heslemaholte) onbekend ZH Kün U49

Heslemaholta. 44.

Heslemaholta" (facs.) (onb. bij "Heslem")

HESLEMAHOLTA" (onb. bij "Heslem") / in Heslemaholta • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Heslum • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw

Hesne [1328] Hessum Ov

Hesola [850] Heesselt Gld

Hesola • 850 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 322

Hesola. Zie: Heessel.

Hessel (Hescelus), te Utrecht. 250. Meteren, Diederik van. Z i e : Diederik.

Hessel, Hesselus, Hetselus, keldermeester van de St. Bernardsabdij te Aduard 397. van Ockenbroke 76.

Hessel, Heczelinus, Hesselinus, Hetcelus, dienstman van de bisschop van Munster 514; deken ten Utrechtsen Dom 12; broeder 280.

Hessel. Zie: Havelte.

Hesselen (facs.) [Havelte : Dr]

HESSELEN [Havelte : Dr] / Hesle • 1206 kop. begin 15e • As D 4 v° GYS

Hesselinus, priester van St.Marie te Utrecht 527.

Hesselte [1200] , (Wester)Hesselen [later] Darp [also spelled as 'Derp'] Dr

Hesselter-veen [up to 1477] Nije-veen Dr

Hestphorst. Zie: Esphorst.

Hesuuich • (1205-33) • Berne

Hesuuikerpat • (1205-33) • Berne

Heswic • na 1196 • Berne

Heswikerdich • (1205-33) • Berne

Heswikerwende • 1208 • U SM 818

Heswikerwende, op de grens van Heeswijk, ten W. van IJsselstein. 52.

Het Duitse huis bij Utrecht 495.

Hetene [1300] Heeten Ov

Heter-heim in pago Westriche Heterheim, Westergo FR Kün W103

Heter-heim in pago Westriche Ego in dei nomine Reginbertus trado sco Bon. in villa que dicitur Heter-heim in pago westriche terram quantam valet census XXIIII denariorum. Ik in Godes naam Reginbert schenk aan St. Bonifatius in het dorp genaamd Heter-heim in de gouw Wesergo een stuk grond dat aan belasting 24 penningen waard is.

Heter-heim (villa) in Westriche (pagus) F587

Hetere [1232] Heteren Gld

Heteren (Hetere), in de Betuwe, tegenover Doorwerth. 265.

Heteren [ GL ] 1830-2001

Heteren (facs.) [Heteren : Gl]

Heteren, Hettre, Overbetuwe, kerk van 60.

HETEREN [Heteren : Gl] / Betre (sic) • 1e kwart 13e • P L 9534, 148 r° GYS

Heterheim, villa, in pago Westriche Onbekend; Hederum of Herum ?

Hethele • 1144 • D S 41

Hethelint van Lippe, abdis van Bersenbrück. 386.

Hettelo van Vollenhove, schout van Salland 421.

Hetter (Hatteron). 203.

Hettinchetmeuelden / Citingemouelde Eitingemouelde, ligging onbekend Frisia Kün W7 W108

Hettinchetmeuelden (villa) / Citingemouelde Ego Frigart et due filie mee Friduwic et Fri-burch et filius meus Rudolf dedimus ad scm Bon. ad fuldense monasterium quicquid in Hettinchetmeuelden proprium habuimus, sive in agris, sive in campis, silvis, pratis, domibus aut familiis. Ik Frigart, en mijn twee dochters Friduwic en Fri-burch en mijn zoon Rudolf, wij hebben gegeven aan St. Bonifacius van het klooster te Fulda al wat wij in Hettinchetmeuelden aan eigendom hadden, hetzij aan akkers, hetzij aan velden, bossen, weiden, huizen of inwoners. / Ego in dei nomine friesgart et due filie mee friduwih et friesburc et filius meus fridolf tradimus atque donamus sco Bon. ad fuldense monasterium quicquid in Citingemouelde proprium habere videmus in agris, pratis, silvis, domibus vel mancipiis. Ik in Godes naam Friesgart en twee dochters van mij Friduwih en Friesburc en mijn zoon Fridolf, wij schenken en geven aan St. Bonifatius van het klooster te Fulda al wat we in Citingemouelde officieel hebben aan eigendom, namelijk aan akkers, weiden, bossen, huizen of horigen.

Hettinchetmeuelden; zie ook Citingemouelde Onbekend

Hettinchetmevelden F507

Heuesloth. Zie: Eersel.

Heugem (facs.) [Maastricht : Lb]

HEUGEM [Maastricht : Lb] / Hogehem • 1157 • R D / Hogehem • 1186 • R D / Hoiens • 1213 • Luik, Kl 10 / Hoiens • 1213 • Luik, I L 29 GYS

Heukelom (Hokelem), bij Gorinchem. 377.

Heukelom, Hoeclum, Jan van, knaap 110.

Heukelom, Hokelhem, Hucleem, aan de Linge 36; Otto van 101.

Heukelom (facs.) [Heukelom : Zh]

HEUKELOM [Heukelom : Zh] / Huclem • 1192 • X E 10256/1 GYS

Heukelum [ ZH ] 1830-1986

Heumen, Godefrid van. Zie: Godefrid; Hendrik van. Zie : Hendrik.

Heumen (facs.) [Heumen : Gl]

HEUMEN [Heumen : Gl] / Homen • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Heusden, Hoesden, Hoesdunen, Husden, land van 7 n.12); stad 133 n.1), 424 - Jan van 171-172, 446, 517.

Heusden, Hoesdenne, Jan van, ridder 110, 285-286; plebaan van 122.

Heusden (facs.) [Heusden : Nb]

Heusden, Hoisden, Husdune, Hüseden 49 n. 4); Johannes, heer van, ridder 141, 187, 249, 299.

HEUSDEN [Heusden : Nb] / Hysdene • (1108-22) kop. midden 13e • H Tc p. 205 / Hosden • 1147 kop. 13e • I Je 14 / Hosden • 1173 • Po / Hosden • 1186 • I Je 29 / Husden • (1180-1200?) • Po / Husden • (± 1200?) • Berne / Husden • 1212 • Hg B 54 / Husden • 1214 • Hg B 4 GYS

Hevunorowalda" (facs.) (onb. ± Ezinge : Gr)

HEVUNOROWALDA" (onb. ± Ezinge : Gr) / in Heuunorouualda • eind 11e • D W IX a 1 b, 27 r° GYS

Hevunotrowalda W456

Hevurtherowalda W399

Heycop, Heyencope, land van Vianen 153.

Heyden [13th century] Heijen L

Heydenheurne [1495] Heidenhoek Gld

Heydolfus Sconeweder, ridder 544.

Heye, Gerard. Zie: Gerard.

Heylardus.Zie: Eilard.

Heylichloe. O. 1. 377. (1231). O. 1. 204. (± 1200). Heyligeloo. O. 1. 300. (1226). Bron: DBNL

Heylichloe. O. 1. 377. (1231). O. 1. 204. (± 1200). Heyligeloo. O. 1. 300. (1226). Heiloo. (DBNL)

Heylichloe. O. 1. 377. (1231). O. 1. 204. (± 1200). Heyligeloo. O. 1. 300. (1226). Heiloo.

Heymiss [1240] , Heemsche [later] Heemse Ov

Heymo, Arnoud. Zie: Arnoud.

Heymstede. Zie: Heemstede.

Heyn Peters, dienaar der gravin van Diepenheim. 316.

Heynekijnssand [1351] Heinkenszand Zl

Heynkin.Zie: Hendrik.

Heynnegouwen.Zie: Henegouwen.

Heynsbroec [1120] Hens-broek NH

Heynsbroec. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Heynsbroec. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Hensbroek bij Alkmaar N. Holl. (DBNL)

Heynsbroec. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Hensbroek bij Alkmaar N. Holl.

Heypenz.116.

Heytheren.Zie: Eiteren.

Heywen, Dirk van 205.

Heze (facs.) [Heze : Nb]

HEZE [Heze : Nb] / Hezia • (784-85) kop. ± 1222 • Go I 71, 76 r° / Hese • 1172 • Av A 28 en 29 / Hese • 1173 • Po / Hesa • 1211 • Av A 85 GYS

Heze. Zie: Hees.

Heze. Zie: Knijfheze.

Hezel. 204.

Hezelaar (Haeslaos), aan de Dommel, gemeente Liempde. 20.

Hezelinus, magister ten Dom. 245.

Hezelo (Hescelo), kanunnik van Oudmunster. 293, 324.. 264. van Helmond. 258. van Werkhoven. 418.

Hezia • (784-85) kop. ± 1222 • Go I 71, 76 r°

Hezia [784] , Hees [tot 1840] De Hees (hamlet, municipality of Eersel) NB

Hezil, bisschop van Hildesheim. 212.

Hezinge, Hesinge, onder Ootmarsum 316.

Hezingen (Hasongon), bij Ootmarsum. 104.

Hezingen (facs.) [Tubbergen : Ov]

HEZINGEN [Tubbergen : Ov] / Hasungum • 799 kop. begin 10e • Le W 33 v° / Hasongon • 10e • D W IX a 1 a, 38 v° / Hasengen • midden 12e • D W II a 1, 28 v° GYS

Hezzere • midden 12e • D W II a 1, 22 v°

Hi. O. 1. 204. (± 1200). aqua. Bron: DBNL

Hi. O. 1. 204. (± 1200). aqua. het IJ. (DBNL)

Hi. O. 1. 204. (± 1200). aqua. het IJ.

Hiabeke • 1190 • X E 17374/19

Hiabeke" (facs.) (onb., in Nederlands-Limburg?)

HIABEKE" (onb., in Nederlands-Limburg?) / Hiabeke • 1190 • X E 17374/19 GYS

Hibernia. Zie: Ierland.

Hibernia. Zie: Ierland.

Hiddeneze • 1167 • E D

Hiddinc, huis onder Delden 316.

Hielcken, Willem 479.

Hieleguurdh [ca 850] Helwerd Gr

Hien (facs.) [Dodewaard : Gl]

HIEN [Dodewaard : Gl] / Hehun • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 41 / apud Hian • eind 11e • Ab 902, 1 r° / Hin • 1134 • D Z 4 GYS

Hienshorst, Hiinshorst, Honthorst of H i l -

Hier. Zie: Waardenburg.

Hiern (Here), oude naam van Waardenburg. 140.

Hiern, Hyre, later Waardenburg in de Tielerwaard 259-260, 482; kerk van 483.

Hiern (facs.) [Waarden-burg : Gl]

HIERN [Waardenburg : Gl] / Here • 993 kop. midden 12e • U B 43, 22 v° GYS

Hieronimus, broeder van Godfried van Malsen en van Herman. 274.

Hierusalem. Zie: Jeruzalem.

Hieslum (facs.) [Wonsera-deel : Fr]

Hieslum (Heselum), in Wonseradeel. 369.

HIESLUM [Wonseradeel : Fr] / Hasalon • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Hasulun • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / in Haslum • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r° / Heselon • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 / Heslum • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw GYS

Hiezo 508.

Hilcekinus. 229.

Hildchereshe [1156] Elkerzee Zl

Hildebert (Hildibertus). 49.

Hildebold (Hildeboldus) van Limbere, kanunnik ten Dom te Bremen. 387.

Hildebold (Hildiboldus, vader van Aengilbald. 7. (Hildibaldus). 75.. 141. (Hildeboldus). 396. (Hildeboldus), zoon van den voogd Harvardus van het St. Adelbertsstift te A k e n. 160. (Hildebaldus, Hildibaldus), bisschop van Worms, kanselier. 135, 137, 139, 143, 144, 145, 146.

Hildeboldinga 542.van Hoecke, procurator van Catharina Woutersd.241.246-247.van Honthorst, knaap, leenman van de St.Paulusabdij te Utrecht 95, 244.

Hildeboldinga 542.van Hoecke, procurator van Catharina Woutersd.241.246-247.van Honthorst, knaap, leenman van de St.Paulusabdij te Utrecht 95, 244.

Hildeboldinga, huis te Duurse 12; Hendrik 542.

Hildeboldinga 542.van Hoecke, procurator van Catharina Woutersd.241.246-247.van Honthorst, knaap, leenman van de St.Paulusabdij te Utrecht 95, 244.

Hildeboldus, aartsbisschop van Bremen 52.

Hildebrand, Hildebrandus, abt van Weerselo, later abt van St.Paulus te Utrecht 514, 516.Alardsz; schepen van Harderwijk 156.Cleric 283.Ror...280.Rure 411.

Hildebrand (Hildebrandus), prior van St. Paulus, later eerste abt van Weerselo daarna abt van St. Paulus. 363, 380, 389. 410, 414, 430, 440, 442, 446, 451, 460. (Hildebrandus), kardinaal. 212. (Ildebrandus), presbiter cardinalis basilicae X I I Apostolorum. 383.

Hildebrand (Hildebrandus), kanunnik te Deventer. 229.

Hildebrandeslant. Hecm. 204. Hildebrandislant. Hecm. 207. O. 1. 89. (1083). 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Hildebrandeslant. Hecm. 204. Hildebrandislant. Hecm. 207. O. 1. 89. (1083). 1. 105. (± 1083). N. Holland. (DBNL)

Hildebrandeslant. Hecm. 204. Hildebrandislant. Hecm. 207. O. 1. 89. (1083). 1. 105. (± 1083). N. Holland.

Hildebrandinc Huis in Alstätte 327.

Hildebrandis-lant Onbekend NH E8

Hildebrandis-lant • 1083 vals 12e • Hg E

Hildebrandislant" (facs.) (onb. ± Aker-sloot : Nh)

HILDEBRANDISLANT" (onb. ± Akersloot : Nh) / Hildebrandislant • 1083 vals 12e • Hg E GYS

Hildeburgis van Echten 140.

Hildegard (Hildegardis), hoorige. 458. (Hildegardis), hoorige. 459. (Hildegardis), meier van het Domkapittel in den hof te Hees. 345.

Hildegard (Hildegardis), abdis van Bingen. 388, 411, 423, 431.

Hildegardis, echtgenote van Nicolaas van

Hildeger (Hildigaerus, Hildigerus). 49, 51. — (Hildegerus). 294. (Hildegerus), schout van R i j n wijk. 441. (Hildegerus), aartsbisschop van Keulen. 56.

Hildegerus, kanunnik van St. Jan te Osnabrück 171, 176.

Hildeghenus, kanunnik. 231.

Hildeghertsberghe [1389] , Rotte [?] Hillegersberg ZH

Hildegonda, Hildegundis, non in Koningsveld bij Delft 308; abdis van Thorn 433.

Hildegrim (Hildigrimus), diaken. 49. — (Hildegrimus), bisschop, abt van Werden. 63.

Hildegund (Hildegundis), dochter van Amelis uten Weerde. 317, 318. (Hildeghundis), abdis van Thorn. 312.

Hildegundis, Hilla, Hylla, dochter van ridder Hendrik van Amme 132, 283; echtgenote van Gerard van Veen, 290; echtgenote van Gerard van Velsen 429; echtgenote van Sweder van Wiltenburg 538; dochter van Godfried van Zeist 238; echtgenote van Jan Zwart 576.

Hildegundis, Hylla 91; van Arnhem 91; non in Mariëndaal bij Utrecht 91; leproze te Valkenburg 239-240.van Beverweerd 281.

Hildemate, gem.Stoutenburg 432.

Hildenes-heim villa in marca Burensa , in pago Mo sellano , Hilles-heim in praefectura Daun 170 , 2 .

Hildensem. (?) 512.

Hilderad (Hildirad). 66.

Hilderik (Hildiric). 77. (Hildiricus), subdiaken. 77.

Hildesheim (Hildesemensis, Ildemensis, Ildelsheimensis), kanunnik te. Zie: R; bisschoppen van. 14, 21, 57, 439.

Hildewara, abdis van Oudwijk 200/201, 579.

Hildewaris, Hildewardis, abdis van St.Servaas te Utrecht 557; non van St.Servaasconvent 321.

Hildewarisz.473-474.van Holthusen 156.

Hildibald. Zie: Hildebold.

Hildibert. Zie: Hildebert.

Hildigrim. Zie: Hildegrim.

Hildiric. Zie: Hilderik.

Hildold. 63.

Hildolf (Hildulf), servus. 46. (Hildolphus), aartsbisschop van Trier. 56. (Hiltolfus), aartsbisschop van Keulen. 215.

Hilecinga, Eppo 10.

Hilfercem [1305] Hilversum NH

Hilhorst. Zie: Hienshorst.

Hilkerode, graaf van 280.

Hilla, dochter van Hendrik van Amme, 106—107, 196.

Hillegersberg [ ZH ] 1830-1941

Hillegersberg 567.

Hillerding (facs.) [Bente-lo : Ambt-Delden : Ov]

HILLERDING [Bentelo : Ambt-Delden : Ov] / domus Hillewardinc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 132 v° GYS

Hilnaar (facs.) [Wassenaar : Zh]

HILNAAR [Wassenaar : Zh] / Helnere • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Hilten (Heltion), bij Neuenhaus. 104.

Hilten, onder Ulzen 423°.

Hiltes-heim , villa regia in pago Alsatico , Hilsen-heim , haud longe a villa Ebers-heim sita 189 , 9 .

Hiltetesbroc Hecm. 216. O. I. 108. (1120). Elsbroek bij Hillegom. Z. Holl.

Hiltetesbroc Hecm. 216. O. I. 108. (1120). Bron: DBNL

Hiltetesbroc Hecm. 216. O. I. 108. (1120). Elsbroek bij Hillegom. Z. Holl. (DBNL)

Hiltolfus. Zie: Hildolf.

Hilvarenbeek (facs.) [Hilvarenbeek : Nb]

HILVARENBEEK [Hilvarenbeek : Nb] / Beke • 1157 • Tl 7 / Beke • eind 12e • Av A 56 / Beke • (na 1207) • Tl 55 / Beke • 1215 • Tl 66 / in Beko • 1192 • X E 10256/1 GYS

Hilvarenbeek.Zie: Beek.

Hilversum 588 n.1).

Hilversum (facs.) [Hilversum : Nh]

HILVERSUM [Hilversum : Nh] GYS

Hilzinc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 134 r°

Hilzondis, gravin van Strijen, vrouw van graaf Ansfrid. 137, 138.

Himezo. 141.

Hin • 1134 • D Z 4

Hinckele, Rycout van 455.

Hincsdic. Zie Hengstdijk.

Hincvort, Steven van. Zie : Steven.

Hindahlop • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Hindahlop (villa) F542

Hindalop, ville, in australi parte fluminis Mardinga; Hintinluofe, in pago Westrahe; Hitinkufe, villa Hindelopen !

Hindecusa • 1147 kop. 13e • bulle, I Je 14

Hindelepum • 1132 vals 2e helft 13e • Lw

Hindelepum. Zie: Hindeloopen.

Hindeloopen (Hindelepum). 369.

Hindeloopen [ FR ] 1830-1984

Hindeloopen (Hindelepum). 313.

Hindelopen (facs.) [Hindelopen : Fr]

HINDELOPEN [Hindelopen : Fr] / Hindahlop • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Hintinlofe • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Hindelepum • 1132 vals 2e helft 13e • Lw GYS

Hindensprunc. 449.

Hindricus, paap van Amerongen 455; rector van de St. Nicolaaskerk te Biervliet 175°; klerk van Bommel 88; schout van Diest 386; abt van Fulda 101; burggraaf van Leiden 398; kapelaan van Haus 408; proost van St. Severijn te Keulen 345, 421; kanunnik van St. Denis te Luik, clericus van den Luikschen aartsdiaken Mr. Markward 357; abt van St. Laurens in Oostbroek bij Utrecht 154, 265, 317, 423; prior van St. Laurens in Oostbroek bij Utrecht 317; schepen van Rhenen 207; schout van Soest, dienstman van de Keulsche kerk 152; mr; kanunnik ten Utrechtschen Dom 124; mr; deken van Oudmunster te Utrecht 261, 265, 289, 309, 354, 400, 406, 428°, 449; thesaurier van Oudmunster te Utrecht 229—233; thesaurier van St. Pieter te Utrecht 312; kanunnik van St. Jan te Utrecht 2; kanunnik van St. Marie te Utrecht 411; mr; kanunnik van St. Marie te Utrecht 411; schout van Volmenstein 152. van Alblas, knaap 136. van Almelo, ridder 72, 76, 181, 203, 211, 253, 275, 282, 315—316, 330, 342, 345__346, 406, 415, 420, 449. van Amerongen, schepen van Utrecht 280. van Amersfoort 3. (van Amersfoort), kameraar, later abt van de St. Paulusabdij te Utrecht 253, 413, 449.

Hinghesdic • 1221 • S D 563 en 568

Hinghesdic. Zie: Hengstdijk.

Hinghesdich • 1221 • S D 564

Hinkele, Hinkeline, rivier in Zuidbeveland 354__368.

Hinkele (facs.) (verdwenen waterloop te Kruiningen : Zl en Krabbendijke : Zl)

HINKELE (verdwenen waterloop te Kruiningen : Zl en Krabbendijke : Zl) / Hinthecline • 1204 • S D 501 / Hintecline • 1204 • S D 504 / Hintecline • 1208 • S D 515 GYS

Hinkelinge (Hintecline), in het O. van Zuidbeveland. 53.

Hinmarch, Thomas. Zie: Thomas.

Hinnebeke. 386.

Hinrikinc, huis onder Rijssen 316.

Hintecline • 1204 • S D 504

Hintecline • 1208 • S D 515

Hinthecline • 1204 • S D 501

Hintingoe. 70.

Hintingoe" (facs.) (andere naam van de gouw Flethitte?)

HINTINGOE" (andere naam van de gouw Flethitte?) / in pago Hintingoe • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319 GYS

Hintinlofe • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Hintinloufe (villa) in Westrahe (pagus) F615

Hintinluofe in pago Westrahe / Hindalop / Hitinkufe Ego Engelmar et Goltgart uxor mea tradimus ad scm Bon. in fuldensi monasterio in pago Westrahe in villa Hintinluofe XXX boum terram cum XVI mancipiis. Ik Engelmar en Goltgart mijn vrouw, wij schenken aan St. Bonifatius in het klooster van Fulda in de gouw Westrahe in het dorp Hindelopen grond voor 30 runderen met 16 horigen. / Alberih de fresia tradidit sco Bon. quicquid habuit in australi parte fluminis qui dicitur Mardunga usque ad terminum ville Hindalop. Alberih van Frisia heeft aan St. Bonifatius geschonken al wat hij had ten zuiden van de rivier genaamd Mardunga tot aan de grens van het dorp Hindelopen.

Hintinluofe in pago Westrahe / Hindalop / Hitinkufe Hindelopen, Westergo FR Kün W28 W59 W131

Hinuti W054, W255

Hirewardes • 1155 kop. 13e • I Lc n° 45 en 46

Hirlar • 1167 kop. midden 14e • W Mc 22

Hirminmaris, notarius. 67.

Hirsceshusan, Hendrik van. Zie: Hendrik.

Hirzbruil silva , in Thuringia , Hirschbrühl , Hirschpark 198 , 12 .

Hisbold (Hisboldus) van Bisde. 301.

Hisla, flumen. O. 1. 64. (985). Mel. St. 1. 727 Ysel. Z. Holland. IJsel.

Hisla • 985 kop. (1206-26) kop. 14e-15e • Hg C 4 r°

Hisla • 985 kop. (1206-26) kop. 14e-15e • ed. Oppermann, Fontes, p. 218

Hisla • 985 kop. (1206-26) kop. 14e-15e • ed. Oppermann, Fontes, p. 218

Hisla • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 101

Hisla • 985 kop. (1206-26) kop. 14e-15e • Hg C 4 r°

Hisla • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 101

Hisla, flumen. O. 1. 64. (985). Mel. St. 1. 727 Ysel. Bron: DBNL

Hisla, flumen. O. 1. 64. (985). Mel. St. 1. 727 Ysel. Z. Holland. IJsel. (DBNL)

Hisla. Zie: IJsel.

Hisloi pagus. Zie: IJsel.

Hispania , Hyspania , Spania 7 , 30 ; 141 , 16 .

Hispania. Zie: Spanje.

Hisseking (facs.) [Groen-lo : Gl]

HISSEKING [Groenlo : Gl] / domus Hissekinc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Hitherius. 40.

Hitinkufe (villa) F532

Hitinkufe, Hindalop [ probably ca 825] Hindeloopen Fr

Hittinchusen [997] Hedikhuizen NB

Hittinchusen • 997 kop. 13e • keizerdiploma, I Lc n° 17

Hlara • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r°

Hlara. Zie: Laar.

Hlaras-hem • 11e • D W IX a 1 b, 7 v°

Hlaras-hem W272

Hlare W033

Hlarfliata W037, W138

Hlegi-lo • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 v°

Hleri (villa) W077, W167, W169, W181

Hlithum • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340

Hlithum (Litum) Noorden van NH NH Kün 87

Hlithum (Litum) Noorden van NH NH Kün U87

Hlithum. 47.

Hmelumer Oldephaerd, Noordwolde [ FR ] 1830-1956

Hnodi. Zie: Neude.

Hobrede, Drei, ten O.van de Beemster, ingezetenen van 186.

Hobreet [1639] Hobrede NH

Hocamp • 1175 • Hg B 74

Hocamp. 431.

Hocamp" (facs.) [Aker-sloot : Nh]

HOCAMP" [Akersloot : Nh] / Hocamp • 1175 • Hg B 74 GYS

Hocanschot. Zie: Hoccascaute.

Hoccascaute (Hocanschot), aan de Dommel. 15, 29.

Hochdorf villa , in Thuringia 198 , 16 .

Hochegheest. P.H. p. 18. onder Velzen, N. Holland.

Hochegheest. P.H. p. 18. Bron: DBNL

Hochegheest. P.H. p. 18. onder Velzen, N. Holland. (DBNL)

Hochhusen • 1219 • U gg 1155

Hochhusen. 132.

Hochhusen" (facs.) (onb., in prov. Utrecht?)

HOCHHUSEN" (onb., in prov. Utrecht?) / Hochhusen • 1219 • U gg 1155 GYS

Hochstaden, (Honstath), Gerard van. Zie: Gerard.

Hochstaden, drost van 259.

Hockesberghe • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 135 r°

Hockesberghe [1188] Haaksbergen Ov

Hocle, Pieter van, knaap 154.

Hocy (Hoiensis comitatus), graafschap. 136. (Hoie, Hoium). 136, 387.

hod. O. 1. 105 (± 1083). Bron: DBNL

hod. O. 1. 105 (± 1083). inhoudsmaat. (DBNL)

hod. O. 1. 105 (± 1083). inhoudsmaat.

Hodenpijl [ ZH ] 1830-1855

Hodik.Zie: Odijk.

Hodunc • 1146 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R 20 r°

Hoech, Philips van, gezworene in Wateringen 413.

Hoechhoutswoude [1289] Hoog-woud NH

Hoeck(e) [tot 1439] ,Puttershoek [after 1439] Puttershoek [ontst. na Elisabethsvloed] ZH

Hoecke, Hendrik van 241, 246.

Hoeclem.Zie: Heukelom.

Hoedekens-kerke [ ZL ] 1830-1970

Hoef, de [1639] U De Hoef Ut

Hoegekoern, Hoege Koerne, ten NO. van Erichem 317°.

Hoek [ ZL ] 1830-1970

Hoemaerleede. 290.

Hoencoep [1381] Hoenkoop ZH

Hoenderboom (facs.) [Heze : Nb]

HOENDERBOOM [Heze : Nb] / Honrebom • 1172 • Av A 28 en 29 GYS

Hoenkoop, Heencoep, ten Z.van Oudewater 433.

Hoenkoop [ UT ] 1830-1970

Hoenkoop (Heyncoep), in het W. van.de provincie Utrecht. 110, 116.

Hoens-broek [ LB ] 1830-1982

Hoens-broek (facs.) [Hoens-broek : Lb]

HOENSBROEK [Hoensbroek : Lb] / Bruke • 1198 • Ie P GYS

Hoensele. Zie: Hunsel.

Hoenza (facs.) [Driel : Gl]

HOENZA [Driel : Gl] / Hunsate • 1e helft 9e kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 106 / Hunsete • 815 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 105 GYS

Hoerne [1289] Hoorn NH

Hoernemunt, Gerard, knaap 12.

Hoesden, Hoesdunen.Zie: Heusden.

Hoesden.Zie: Heusden en Opheusden.

Hoest (Hosla), bij Weeze. 126.

Hoete, Dirk 377.

Hoevelaken (Hoflake, Hovelaken). 313.

Hoevelaken, ten NO.van Amersfoort 370; ingezetenen van 370.

Hoevelaken, Hovelaken, ten NO.van Amersfoort 133.

Hoevelaken [ GL ] 1830-2000

hoeven, veertig (facs.) (onb. ± Mijdrecht : Ut)

Hoeven [ NB ] 1830-1997

HOEVEN, VEERTIG (onb. ± Mijdrecht : Ut) / quadraginta houas (aliam [terram] quam uulgari nomine uocant quadraginta houas) • 1085 vals 12e • U SJ 948 GYS

Hoey, Hendrik van. Zie: Hendrik.

Hoey (Hoyensis), deken van St. Marie te. 394.

hof, z. Soperingahof.

hof, z. Soperingahof. Bron: DBNL

hof, z. Soperingahof. (DBNL)

Hof van Delft [ ZH ] 1830-1921

Hof, de Curia, Everhard van het, schepen van Zwolle 369.

Hofbome, onder Schüttorf 373.

Hofeal, Wouter van, kanunnik van St.Bartholomeus te Luik 49, 56.

Hoffo, servus. 46.

Hoflake. Zie: Hoevelaken.

hofsteden. O. 1. 204. (± 1200). duas - P.H. p. 20.

hofsteden. O. 1. 204. (± 1200). duas P.H. p. 20. Bron: DBNL

hofsteden. O. 1. 204. (± 1200). duas - P.H. p. 20. (DBNL)

Hofwegen [ ZH ] 1830-1855

Hoge (twijf. ident.) • 1131 • U SJ 242

Hoge. 309.

Hoge-hem • 1157 • R D

Hoge-hem • 1186 • R D

Hogehuis, erf in Zuidlaren 393.

Hogelaer, onder Diepenheim. 172.

Hogeland. Zie: Hoogelande.

Hogelande (facs.) [Grijps-kerke : Zl]

HOGELANDE [Grijpskerke : Zl] / in Hogeland • 1189 • Md 2 / in Hogenland • 1189 • Md 2 / Alta terra • 1223 • S D 574 GYS

Hogelanden, Jan van, ridder 114-115.

Hogelanden, Hogenlande, Gerard van 81.Zie ook: Utrecht, Hogelanden.

Hogelanden.Zie: Utrecht.

Hogeloon (facs.) [Hogeloon : Nb]

HOGELOON [Hogeloon : Nb] / Lon • 1186 • Tl 36 / Lon • 1207 • Tl 54 / Loen • na 1207 • Tl 55 / Lo • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v°, 149 r° / Lon • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v°, 149 r° GYS

Hogerus van Wehl 132.

Hogestrate, Lambert van. Zie : Lambert.

Hogesuort • (1205-33) • Berne

Hogesvort" (facs.) (onb. ± Hees-wijk : Nb)

HOGESVORT" (onb. ± Heeswijk : Nb) / Hogesuort • (1205-33) • Berne GYS

Hogete ten Rade • 1210 • Av A 81

Hogeten ad Rotam • (± 1172) • Av A 27

Hogeulite • (1190-1209) • G SP

HOGEVLITE" [IJzendijke : Zl?] / Hogeulite • (1190-1209) • G SP GYS

Hoghe Alderberghe. 290.

Hoghelande (Hogelande), Gerard van. Zie: Gerard; Johan van. Zie : Johannes.

Hoghemade. P.H. p. 18. Bron: DBNL

Hoghemade. P.H. p. 18. Hoogmade. Z. Holland. (DBNL)

Hoghemade. P.H. p. 18. Hoogmade. Z. Holland.

Hoghemeda, in Williamskerke 176/177.

Hoghenenghe, onder Beusichem 49.

Hogico. 105.

Hogium villa , Huy 8S , 25 .

Hogseni W237

Hogte • 1203 • Hg W 6

Hohenaugia , in Alsatia , Hohenau 105 , 25 . 42 .

Hohenaugiense monasterium in Alsatia 105 , 25 . 42 . Dipl . Pippini , n . 19 . 20 .

Hohorst. Zie: Hoogehorst.

Hohorsta. Zie: Hoogehorst.

Hohowart. 39.

Hohurst. Zie: Hoogehorst.

Hoichmade [1573] Hoogmade [niet verw.met Hoogemaad,t.z v Velzen,NH] ZH

Hoie. Zie: Hoey.

Hoiens • 1213 • Luik, Kl 10

Hoiens • 1213 • Luik, I L 29

Hoilten [1293] Hulten NB

Hoin, Hoyn [155] , Hoge-hem [1157] Heugem L

Hoisden. Zie: Heusden.

Hoium. Zie: Hoey.

Hoke, Ogier van. Zie : Ogier.

Hokelem. Zie: Heukelom.
Hol-land (Hollandia). Passim. , drossaat van den graaf van. Zie: Arnoud. , graven van. Zie: Floris III, Diederik V I I , Lode-wijk van Loon, Willem I, Floris I V , Willem II. , gravinnen van. Zie: Ada, Adelheid, Ada, Maria, Machteid. , familieleden van den graaf van. Zie: Margareta, Floris, Richardis, Ada, Willem, Otto, Floris.
Holmuntswerth, bij Beusichem. 84, 85.
Holte (Holten), onder Beilen. 106.
Holten, in Overijssel. 316.
Holtpade (Holenpathe), in Weststellingwerf. 33.
Honburch. Zie: Hamburg.
Honepe. Zie: Hunnepe.
Hongarije (Ungaria), koning van. 100, 165.
Honroth. 175.Honte (Hunta). 148, 149.
Hontenisse (Huntenesse), in Zeeuwsch-Vlaanderen. 147--149.Hoogelande (Hogheland), op Walcheren. 466.
Horst (Harst, H ö r s t ) , bij Rhenen. 201, 202, 297*, 379, 506. , burgmannen van. 296.
Horst (Ter) of Ter Hunnepe. Zie: Deventer.
Horstwaard (Hurstwerthe), ten N . O . van Vreeland. 144.
Hossenesse. Zie: Ossenisse.
Hostiensis. Zie: Ostia.
Hougaarde (Hugardis villa), ten Z. van Tienen in Zuidbrabant. 514.
Houten (Halten). 196, 197, 446, 447.
Hubert (St.), Benedictijner-klooster in het bisdom L u i k ; abt van. 102*, 113, 114.
Hugardis villa. Zie: Hougaarde.
Hughenkerke. Zie: Meliskerke.
Huizinge (Husdengum), in de provincie Groningen. 165.
Hulsene, bij Balgooi. 473, 474.
Hulst. 105, 493.
Hulsterambacht. 201, 365.
Hulsterloo (Hulsterloe), onder Hulst. 308.
Hummeloo (Hftmele), ten W . van Doetinchem. 8.
Hunnepe (Honepe), bij Deventer. 58.
Huntenesse. Zie: Hontenisse.
Hurstwerth. Zie: Horstwaard.
Huthove. Zie: Uithof.
Holanla W196, W370, Holanlae W117, Holanle W001, W053

Hokelem. Zie: Heukelom.

Hokelhem.Zie: Heukelom.

Hokenberghe.Zie: Ockenburg.

Hokenesse, Hokenisce, polder bij Harradswarde 6, 111.

Hokenesse, Hokinnesse, polder in de Grote Waard 376.

Hokenesse, polder bij Herradswerde, 213.

Holanuuehg (Holanuuegh) omgeving Dorestad

Holanuuehg (Holanuuegh) omgeving Dorestad
Holle Weg bij Wageningen? UT E Kün M&B 2

Holanuuehg • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Holanuuehg. 42.

Holanwehg" (facs.) (onb. ± Maurik : Gl)

HOLANWEHG" (onb. ± Maurik : Gl) / Holanuuehg • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Holdenselensis.Zie: Oldenzaal.

Hole.Zie: Halen.

Holen-sloot [1343] Holy-sloot NH

Holenburen, Holenborne, Olenburen 541; Ernst van ministeriaal van St.Pieter te Utrecht 541, 544.

Holenslet P.H. p. 18. Bron: DBNL

Holenslet P.H. p. 18. onder Velzen. (DBNL)

Holenslet P.H. p. 18. onder Velzen.

Holeuurt [first half 11th century probably naar oudere bron] Holwerd Fr

Holland (Hollandia). Passim; drossaat van den graaf van. Zie: Arnoud; graven van. Zie: Floris III, Diederik VII, Lodewijk van Loon, Willem I, Floris IV, Willem II; gravinnen van. Zie: Ada, Adelheid, Ada, Maria, Machteid; familieleden van den graaf van. Zie: Margareta, Floris, Richardis, Ada, Willem, Otto, Floris.

Holland, Hollandia, Hollant, graafschap 43, 145, 228, 246; graven en gravinnen van 23, 38, 40-42, 47, 91-92, 95, 100, 109, 114-116, 128, 168, 171-173, 180, 200, 244, 258-259, 271-272, 275- 280, 306, 324, 338-344, 346, 355, 357-360, 363, 367-373, 382-383, 386, 410-412, 422, 427, 430-431, 433, 441-442, 452-453, 457,486;hun baljuw 410; hun rentmeester 411; geld van 5, 43, 52-53, 79, 83, 90, 97, 99-100, 112, 122, 175-177, 189, 218, 271, 276, 318, 360, 367-368, 411, 472; Arnoud van, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 74, 82.

Holland, Hollandia, baljuwen van 109, 362; graaf van 54, 118, 398; graafschap 54—56, 65, 153, 188, 221, 236, 306, 356, 424; heer van 306; voogdes van 221, 236, 306, 327; vrouwe van 320; Floris van, broeder van den Roomsch Koning Willem, later voogd van Holland, 58, 65, 137, 152, 161, 180—183, 186, 188°, 257; Otto van, bisschop van Utrecht 392.

Holland, Hollandia, Ollandia, graafschap 29, 80, 100, 262, 430, 443-444, 516-517, 518; terra 182; graven van 18, 25, 29, 42, 48, 73, 80-81, 98, 100, 105-106, 113, 121, 126, 128-130, 133, 144, 155, 205, 207-209, 211, 220, 222-223, 239-240, 242-243, 248, 256, 261-263, 266-269, 288, 294, 301-302, 307-308, 319-321, 324, 326- 329, 332-334, 339, 345, 348, 351-352, 354, 356, 359, 365-366, 369, 377, 379, 382, 387, 398-401, 411, 413, 415, 418- 423, 4;25, 427-430, 435, 440, 442-446, 452-453, 476-477, 484, 490, 501, 508- 509, 511, 514-518, 525, 552-556, 559- 560, 570, 573-574, 586-587, 596-597; geld van 5, 15, 55-56, 63, 79, 93, 235, 261, 298, 305, 345, 355, 378-379, 381, 387-388, 399, 421-422, 427, 436, 456, 462, 550, 564, 570; Arnoud van, provisor der Utrechtse kerken 478; Otto van, bisschop van Utrecht, 29, 571; Dirk van, broeder, kommandeur van

Holland, Boudewijn van. Zie: Boudewijn; Diederik, graaf van. Zie: Diederik. —, Floris, graaf van. Zie: Kloris; Gijsbert van: Zie: Gijsbcrt; Otto van. Zie: Otto; Robert van. Zie: Robert; Simon van. Zie: Simon.

Holland (Hollandia). 161, 193, 208, 293, 382, 384.

Hollandensis 194-195.

Hollanderbroek, Hollanderakkers, palus

Hollandia. Zie: Holland.

Holle Weg bij Wageningen? UT GE Kün M&B U2

Hollebrug. Zie: Utrecht.

Hollekier Veenhuizen 1631 260

Hollenderbroock [1320], Audenbroeck [1378] Olde-broek [after the arrival of colonists from the province of Noord-Holland] Gld

Hollick [1434] Holk Gld

Holmuntswerth, bij Beusichem. 84, 85.

Holstein, Holsatia, graaf van 258.

Holstein, Holsatia, gebied van, 450 n. 1); graaf van 450°.

Holsto • 947 • D Es 3

Holsto [947] Olst Ov

Holsto. Zie: Olst.

holt, z. Foranholta, Voirholt.

holt, z. Foranholta, Voirholt. Bron: DBNL

holt, z. Foranholta, Voirholt. (DBNL)

Holt, Ebruvvin van. Zie: Ebruwin.

Holt-heim • (1183-90) • D Berg 6

Holt-heim • 1217 • D H 10

Holt-heim • 1147 • I S

Holt-heim • 1140 • Kl 3

Holt-hem • 1186 • R D

Holt-lant • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Holt-lant (Holtland) omgeving Leiden ZH Kün 34

Holt-lant (Holtland) omgeving Leiden ZH Kün U34

Holte, Bernard van 540.

Holte, Holt, onder Beilen (Dr.) 85.

Holte, Dirk van, ridder 373-374.

Holte, onder Beilen 434.

Holte, Diederik van. Zie : Diederik; Gerard van. Zie : Gerard.

Holte, Willem van 518.

Holte (Holten), onder Beilen. 106.

Holten, Holthon, prov.Overijsel 96.

Holten, Holthon, tussen Deventer en Rijssen 328.

Holten [ OV ] 1830-2001

Holten, in Overijssel. 316.

Holtgast, Holtgeist, ten W.van Leer 362.

Holthe, Bernard van. Zie: Bernard; W i g b o l d van. Zie: Wigbold.

Holthe, Dirk van, ridder 261.

Holthen • 1157 • bulle, R D

Holthen, Halthe, Holthon, Overijsel 315; Dirk van 316.

Holtheym • 1217 • D H 9

Holthuizen (Holthusen). 202.

Holthuizen (facs.) [Tonden : Brummen : Gl]

HOLTHUIZEN [Tonden : Brummen : Gl] / Holthusen • 1059 vals 12e • Zu K / Holthuson • midden 12e • D W II a 1, 22 v° GYS

Holthusen, Wouter van, knaap 480.

Holthusen • 1059 vals 12e • Zu K

Holthusen, Jacob van 156..Zie: Oudhuizen.

Holthusen. Zie: Holthuizen.

Holthusing" (facs.) [Almen : Gorsel : Gl]

HOLTHUSING" [Almen : Gorsel : Gl] / domus Holthusing • 1188 kop. of interpol. eind 13e • U B 2, 135 v° GYS

Holthuson • midden 12e • D W II a 1, 22 v°

Holting [1438] Holtinge Dr

Holtland. 44.

Holtlandensis Hol-land NH en ZH E1

Holtlandensis. O. 1. 89. (1083). Holland.

Holtlandensis. O. 1. 89. (1083). Bron: DBNL

Holtlandensis. O. 1. 89. (1083). Holland. (DBNL)

Holtlant" (facs.) (onb. in Holland)

HOLTLANT" (onb. in Holland) / Holtlant • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Holtoen (facs.) [Hardenberg : Ov]

HOLTOEN [Hardenberg : Ov] / Holton • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 133 r° GYS

Holton [1188] Holthone Ov

Holton • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 133 r°

Holtpade (Holenpathe), in Weststellingwerf. 33.

Holtreca • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r°

Holtreca. Zie: Houtrijk.

Holtscoemaker, Johannes 168.

Holtsele, kerk. 44.

Holtsele • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Holtsele (Holtsole) omgeving Wassenaar? ZH Kün U39

Holtsele (Holtsole) omgeving Wassenaar? ZH Kün 39

Holtwijk, Holtwich, onder Voorst 11.

Holtz-heim • 1130 kop. 1157 • Kloosterrade, Ann. Rodenses, R

Holzhusen • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 41

Holzhusen" (facs.) (onb. ± Amerongen : Ut)

HOLZHUSEN" (onb. ± Amerongen : Ut) / Holzhusen • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 41 GYS

Hombeek (Honbeke). 138.

Homen • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r°

Homen [1188] Heumen Gld

Homeru [9thcentury] Ommeren Gld

Homeru • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 41

Homhove, te Eldrik onder Keppel 358.

Homrtel, land onder Werkhoven 198

Honbeke. Zie: Hombeek.

Honbrinke. 320.

Honburch. Zie: Hamburg.

Honchuisen, goed bij Leersuminerbroek 330.

Hondegest. Hecm. 211. O. 1. 106. (1120), z. Hundegheest. Bron: DBNL

Hondegest. Hecm. 211. O. 1. 106. (1120), z. Hundegheest. Hond, onder Akersloot. (DBNL)

Hondegest. Hecm. 211. O. 1. 106. (1120), z. Hundegheest. Hond, onder Akersloot.

Hondermark, Gijsbert van. Zie: Gijsbert.

Hondhorst, Honthorst, gem.Stoutenburg 432; Heyne van 368, 433.

Hondhorster veld 432.

Hondigghem.Zie: Serooskerke.

Honepe, Hennepe, hof bij Deventer 12, 411, 413.Zie ook: Deventer.

Honepe. Zie: Hunnepe.

Honespolt Gut Hospelt

Honetsge, Johannes van 404.

Hongarije (Ungaria), koning van. 100, 165.

Hongersdijk, Hungerdijc, op Wolfaartsdijk 478.

Honhorst, Amelius van, knaap 279.

Honhove, te Eldrik, onder Keppel 132.

Honichlo, Roetard van 281, 283.

Honiglo, Everard van, knaap 305.

Honlo (Hulloe), Albert van. Zie: Albert.

Hönnepel, Honopole, Kreis Kleve, Hugo van, leenman van den graaf van Kleef 300.

Honorius III, paus. 96, 99, 100, 102, 104, 113, 114, 116, 117, 119—122, 126— 128, 145, 146, 150, 151, 159, 163, 168, 17C, 175, 176, 192, 193, 194, 197, 200. 425.

Honorius IV, paus te Rome 429-430, 458, 461, 472, 485, 488.

Honorst • 1225 • Ar B 8

Honorst, Johan van. Zie : Johannes.

Honovere [1283] Groot-Oever [as a distinction to: Lutten-Oever] Ov

Honovere.Zie: De Oever.

Honrebom • 1172 • Av A 28 en 29

Honroth. 175.

Hons-wijk (facs.) [Tul : Ut]

Honselaarsdijk 565.

Honseler-dijk (facs.) [Naald-wijk : Zh]

HONSELERDIJK [Naaldwijk : Zh] / Holtsele • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Honswijk (Hundeswic), Gerard van. Zie: Gerard.

HONSWIJK [Tul : Ut] / Hundeswic • 1200 • Ar B 1 GYS

Honte (facs.) (= de Westerschelde, vermoedelijk eerst het oostelijk deel daarvan)

Honte (Hunta). 148, 149.

HONTE (= de Westerschelde, vermoedelijk eerst het oostelijk deel daarvan) / Hvnta • 1221 • S D 563 en 564 GYS

Hontemuden (facs.) (monding van de Honte in de Oosterschelde bij Ossendrecht)

HONTEMUDEN (monding van de Honte in de Oosterschelde bij Ossendrecht) / Huntemuden • 1148 • W M 3 / Huntemuden • 1148 • Ws M / Huntemuden • 1148 • Av SM 4 / Huntemuden • 1157 • Av SM 6 / Huntemuden • 1161 • Av SM 7 / Huntemuden • 1165 • Av SM 8 / Huntemuden • 1179 • Av SM 9 GYS

Hontenessa • 1222 • S D 570

Hontenessa • 1223 • S D 574

Hontenesse • 1225 • Co D 55

Hontenesse • 1210 • S D 520 en 523

Hontenesse • 1190 • S D 480

Hontenesse, Gerard van. Zie : Gerard; Willesoete van. Zie : Willesoete.

Hontenisse (Huntenesse), in Zeeuwsch-Vlaanderen. 147—149.

Hontenisse (facs.) [Hontenisse : Zl]

HONTENISSE [Hontenisse : Zl] / Guntenesse • 1183 • S D 471 / Hontenesse • 1190 • S D 480 / Hontenesse • 1210 • S D 520 en 523 / Hontenesse • 1225 • Co D 55 / Huntenesse • 1190 • S D 491 / Huntenesse • 1201 • S D 519 / Huntenesse • 1210 • S D 518 / Huntenesse • 1218 • S D 541 / Huntenesse • 1221 • S D 564 / Hontenessa • 1222 • S D 570 / Hontenessa • 1223 • S D 574 GYS

Hontenisss, Huntenesse, in Zeeuwsch Vlaanderen 156, 230, 233, 313; priester van 156, 178.

Honthorst, Hunthorst, Arnoud van, ridder 88; Hendrik van, knaap 95, 244; Wouter van, knaap 244.

Honthorst, Hunthurst, Arnoud van, knaap 481.

Honthorst. Zie: Hienshorst.

Hontsele [918] , Honsol [1454] Honseler-dijk [overeenk. onduidelijk] ZH

Honv'orst, Hugo van. Zie: Hugo.

Hoochfliet [1639] Hoogvliet [gen. naar gesl. Hoechfliet, 1333] ZH

Hoofddijksche wetering 418 n. 1).

Hoofdplaat [ ZL ] 1830-1970

Hoofdsloot, bij Kalslagen of Nieuwveen 398.

Hoog, bij Geldern 568.

Hoog Soeren, Hosoren, bij Apeldoorn 78; Gerard van 78°.

Hoog en woud Harnasch [ ZH ] 1830-1833

Hoog-kerk [ GR ] 1830-1969

Hoog-land [ UT ] 1830-1974

Hoog-woud [ NH ] 1830-1979

Hoogblok-land [ ZH ] 1830-1986

Hooge en Lage Zwaluwe [ NB ] 1830-1997

Hooge Heerlijkheid Hoofdplaat [end 18th century] Hoofdplaat Zl

Hooge en Lage Mierde [ NB ] 1830-1997

Hooge-veen in Delf-land [ ZH ] 1830-1832

Hooge-veen in Rijn-land [ ZH ] 1830-1855

Hoogehorst (Hohorst, Hohorsta, Hohurst). 153, 154, 191.

Hoogelande (Hogeland), op Walcheren. 460.

Hoogelande, Hogelant op Walcheren 72.

Hoogelande (Hogheland), op Walcheren. 466.

Hoogelanden. Zie: Utrecht.

Hoogeloon, Hapert en Casteren [ NB ] 1830-1997

Hoogeveen 140 n.1) en 2).

Hoogezand [ GR ] 1830-1949

Hoogkarspel [ NH ] 1830-1979

Hoogkerk, ten W. van Groningen 376 n. 1).

Hoogland prov.Utrecht 133 n.2), 318 n.2).

Hoogland, ten N. van Amersfoort 20 n. 1).

Hoogland, ten N.van Amersfoort 313 n.1), 370 n.1) en 2).

Hoogmade [ ZH ] 1830-1855

Hoogstraat (Alta platea), Lambert van de 44, 89, 110.

Hoogvliet [ ZH ] 1830-1934

Hoogwoud, Hogerholt wal, Hoechoutswoude, in Westfriesland 553, 555, 558-559.

Hooidonk (facs.) [Nunen : Nb]

HOOIDONK [Nunen : Nb] / Hodunc • 1146 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R 20 r° GYS

Hoonhorst (facs.) [Putten : Gl]

HOONHORST [Putten : Gl] / Honorst • 1225 • Ar B 8 GYS

Hoop (facs.) [Haaksbergen : Ov]

HOOP [Haaksbergen : Ov] / domus dicta Hop • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Hoorn 186 n.4).

Hoornaar [ ZH ] 1830-1986

Hoorne, Horne, Engelbert van, ridder, broeder van Dirk, proost van Oudmunster te Utrecht 170°, 171; Willem van, ridder 405.

Hoorne, Willem van. Zie : Willem.

Hoornse Weeltje Hoorn 1628 2

Hoosden (facs.) [Linne : Lb]

HOOSDEN [Linne : Lb] / Hustine • 898 • D Es 2 / Hosdinon • 2e helft 11e • Müb 101, 4 r° GYS

Hoppenesse, Hopenesse, Openisse ten ZW.van Vreeswijk 128-129, 244.

Hoppenisse, Hoppennesse, Hoppennisse, voormalig dorp ten W.van Vreeswijk 78, 430.

Hops [1210] Haps NB

Horda • 1059 vals 12e • Zu K

Horda. Zie: Horte.

Horgana Hargen? NH Kün W25

Horgana, in Fresia Onbekend; Hargen bij Schoorl, Noord-Hol-land ?

Horgana • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Horgana in Fresia F529

Horgana Item idem Burgolf trad. sco Bon. hereditatem suam, quam sibi pater suus Antulf et mater sua [Wo]folcrid reliquerunt vel que ipse postea conquisivit totum et integrum in Fresia situm, in terris, silvis, pratis, domibus, edificiis, et mancipiis, in auro et argento, in hic locis: in Boge-heim et in Leonesbac et in witmuntheim, et in Horgana et aliis locis. Evenzo heeft Burgolf aan St. Bonifatius geschonken zijn erfgoed, wat hem zijn vader Antulf en zijn moeder Folcrid hebben nagelaten en wat hijzelf vervolgens heeft nagelaten, geheel en ongeschonden in Frisia gelegen, aan landerijen, bossen, weiden, huizen, gebouwen, en horigen, in goud en zilver, in deze plaatsen: in Boge-heim en in Leonspich en in Witmuntheim, en in Horgana en andere plaatsen.

Horgana" (facs.) (onb. in gouw Tessel)

HORGANA" (onb. in gouw Tessel) / Horgana • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

horn, z. Sadenhorne. Bron: DBNL

horn, z. Sadenhorne. (DBNL)

horn, z. Sadenhorne.

Horn (facs.) [Horn : Lb]

Horn [ LB ] 1830-1991

HORN [Horn : Lb] / Hurne • 1102 • R T / Hurnen • 1122 • Xt 15 / Hurnen • 1166 • K D 12 / Hurnen • 1166 • D M 2 / Hornin • (1138-39) • D R 5 b / Horne • 1176 • H T 94 / Horne • (1196) • Hg V / Horne • 1203 • Hg W 6 / Horne • 1212 • D Kp 22 / Horne • 1214 • Q F / Horne • 1224 • Av K 1 / Horne • 1224 • Av A 103 / Huorne • 1178 • Av A 37 / Hùrne • 1219 • K SP 38 / Hùrne • 1220 • D Ra 1 / Hùrne • 1220 • K D 82 GYS

Horna, huis, onder Haren 13.

Horne, Franco van, kanunnik te Munster 16.

Horne (c)kinga, Otto, burger van Groningen 17; zoons van Christina 203.

Horne, Dirk van, proost van Oudmunster te Utrecht 561; Willem van, ridder 110, 117, 431.Zie ook: Altena.

Horne, Arnoud van, bisschop van Utrecht 533.—, Dirk van, proost van Oudmunster te Utrecht 520-521; Willem, heer van 15, 97, 145, 185, 343, 446, 517, 587, 613-614.

Horne • 1203 • Hg W 6

Horne • 1176 • H T 94

Horne • 1224 • Av A 103

Horne • 1214 • Q F

Horne • 1224 • Av K 1

Horne • 1212 • D Kp 22

Horne • (1196) • Hg V

Horne [1492] Heurne [not to be confused with 'De' Heurne] Gld

Horne. (in magno ) P.H. p. 16. Bron: DBNL

Horne. (in magno -) P.H. p. 16. Hoorn. N. Holland. (DBNL)

Horne. (in magno -) P.H. p. 16. Hoorn. N. Holland.

Hornecinga, Occo. Zie: Occo.

Hornemund, Albert. Zie: Albert.

Hörnen, Hugo van der (Utrecht) 89.

Hornet • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 135 v°

Hornin • (1138-39) • D R 5 b

Hornlo" (facs.) (onb. ± Putten : Gl)

HORNLO" (onb. ± Putten : Gl) / silua quê dicitur Hornlo • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r° GYS

Hornt (facs.) [Nede : Gl]

HORNT [Nede : Gl] / Hornet • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 135 v° GYS

Hornum. O. 1. 21. (889). bij Aalburg (Brabant of Z. Holland).

Hornum. O. 1. 21. (889). Bron: DBNL

Hornum. O. 1. 21. (889). bij Aalburg (Brabant of Z. Holland). (DBNL)

Horona ; cfr . Orona .

Horreo, Johannes de (Deventer) 256.

Horreum. Zie: Oeren.

Horscamp • 1175 • Hg B 74

Horscamp. 431.

Horscamp" (facs.) (onb. ± Aker-sloot : Nh)

HORSCAMP" (onb. ± Akersloot : Nh) / Horscamp • 1175 • Hg B 74 GYS

Horsclare. 251.

Horscot • 1222 • Po

Horscot • 1219 • Po

Horssen [ GL ] 1830-1984

Horssen, Horsen, Land van Maas en Waal 465; rector van de kerk te 465.

Horst (Hanhorst), bij Deventer. 315.

Horst, Bernard van. Zie: Bernard. —, Drohtward van. Zie: Drohtward. —, Krederik van. Zie: Frederik.

Horst, Hürst, bij Deventer 250.

Horst, De, kasteel. 445.

Horst, Hoerst, Hurst,Ter, bij Rhenen 182, 242-243, 421-422, 427, 429, 586-587.

Horst, Hurst, huis ter, gem.Nederhorst den Berg 486-487; Alfer van der 487.

Horst (Ter) of Ter Hunnepe. Zie: Deventer.

Horst, ter, goed in gem.Stoutenburg 432.

Horst, ter, slot bij Rhenen 271, 277, 536.

Horst, Hurst, de, bij Rhenen 88, 112, 221, 286, 320, 327, 330, 458; Alardus van, subdiaken in het Utrechtsche bisdom 383; Everard van, leenman van den graaf van Kleef 300; Godfried van, broeder 13.

Horst (Harst, Hörst), bij Rhenen. 201, 202, 297, 379, 506; burgmannen van. 296.

Horst [ LB ] 1830-2001

Horst (facs.) [Geesteren : Borke-lo : Gl]

Horst (facs.) [Voorschoten : Zh]

Horst • 1224 • Po

Horst (facs.) [Renen : Ut]

Horst • 1212 • Zu K

Horst • 1188 (lees 1178) • U B 149

Horst • 1134 • Zu K

Horst (facs.) [Enschede : Ov]

HORST [Enschede : Ov] / domus Horst • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 135 r° GYS

HORST [Geesteren : Borkelo : Gl] / domus Hurst • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

HORST [Renen : Ut] / Horst • 1134 • Zu K / Horst • 1188 (lees 1178) • U B 149 / Horst • 1212 • Zu K / Horst • 1224 • Po / Horstia • 1188 (lees 1178) • U B 149 / Hurst • 1186 • U SJ 821 / Hùrste • 1190 • Zu S 3 GYS

HORST [Voorschoten : Zh] / Hurst • 1200 • Dd 123 GYS

Horst? 357.

Horst-wijk (facs.) [Beltrum : Eibergen : Gl]

Horstelo 14.

Horstelo, Nicolaas van 14.

Horstia • 1188 (lees 1178) • U B 149

Horstmar, Bernard van. Zie: Bernard.

Horstmare (Hurstmare), Bernard van. Zie: Bernard. -, W i g b o l d van. Zie : Wigbold.

Horstvverde. Zie: Horstwaard.

Horstwaard (Hurstwerthe), ten N.O. van Vreeland. 144.

Horstwaard (Horstvverde, Horstwerden), in Kortenhoef. 425, 430.

Horstwaard (facs.) [Kortenhoef : Nh]

Horstwaard, Hurstwarede, Hurstwerde, gem.Nederhorst den Berg 486-487.

HORSTWAARD [Kortenhoef : Nh] / Hurstwerthe • (± 1220) • U O 131 GYS

Horstwerden. Zie: Horstwaard.

Horstwic • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r°

HORSTWIJK [Beltrum : Eibergen : Gl] / Horstwic • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Horte, De (Horda). 202.

Horthe, Albert van, leenman van de Keulsche kerk 152. IIoscop. Zie: Heeskop.

Hortina • 1e helft 9e kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 106

Horwinne.Zie: Hurwenen.

Hosadus, proost 507.

Hosan-heim • 1015 kop. 1095 kop. 1775 • O 803 I n° 66

Hosden • 1173 • Po

Hosden • 1186 • I Je 29

Hosden • 1147 kop. 13e • I Je 14

Hosdenrewert, bij Deventer? 612.

Hosdinium , in pago Bellovacensi 61 , 6 . 10 . 12 . 17 .

Hosdinon • 2e helft 11e • Müb 101, 4 r°

Hosen-heim • ± 850 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 107

Hosen-heim • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 103

Hosenheim, Huasen-heim [814] Huissen [part of the Netherlands since 1815] Gld

Hosenheim" (facs.) (onb. in de Betuwe)

HOSENHEIM" (onb. in de Betuwe) / Hosenheim • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 103 / Hosenheim • ± 850 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 107 / Huasenheim • 855 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 110 / Hosanheim • 1015 kop. 1095 kop. 1775 • O 803 I n° 66 GYS

Hosla. Zie: Hoest.

Hosle. 61.

Hosnesse • 1190 • S D 480 en 491

Hosoren. Zie: Hoog Soeren.

Hossenessa • 1222 • S D 570

Hossenesse • 1221 • S D 563 en 564

Hossenesse. Zie: Ossenisse.

Hossenisse. Zie: Ossenisse.

Host Eppinheri" (facs.) (onb. in Holland)

Host Eppinheri • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

HOST EPPINHERI" (onb. in Holland) / Host Eppinheri • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Hosteppenheri, Westeppenheri [960] Pijnacker [oorspr. dus Oost-en West Pijnacker] ZH

Hosteppinheri onbekend ZH Kün U36

Hosteppinheri onbekend ZH Kün 36

Hosteppinheri. 44.

Hosterholte, Hendrik van. Zie: Hendrik.

Hosterhusun W192

Hosterroth [1250] Oosterhout NB

Hosteruuic • (vóór 1167) • Av A 22

Hosterwick [12th century] Oister-wijk NB

Hosthoec • 1220 • S D 556

Hostholt • 976 • ed. DB, p. 232

Hostholt • 1003 • ed. DB, p. 245

Hostiensis. Zie: Ostia.

Hostiensis.Zie: Ostia.

Hosto de Arbore, te Brugge. 31.

Hostrogowe. Zie: Oostergo.

Hostsagnem (Ostsaghem) Sassen-heim Oostzaan? ZH NH Kün M&B 49

Hostsagnem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Hostsagnem (Ostsaghem) Sassen-heim Oostzaan? ZH NH Kün M&B U49

Hostsagnem. 44.

Hostsagnem" (facs.) (onb. in Holland)

HOSTSAGNEM" (onb. in Holland) / Hostsagnem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Hotseri • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r°

Hotteman, Hendrik. Zie: Hendrik.

Hottorpe.Zie: Ochtrop.

Houa • eind 11e • D W IX a 1 b, 24 v°

Houa • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r°

Houarathorpa (Houerathorp). 44.

Houera-thorp • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338, 339

Houera-thorp / Houerathorpa omgeving Valken-burg ZH Kün 42 46

Houera-thorp / Houerathorpa omgeving Valken-burg ZH Kün U42 U46

Houerathorp. Zie: Houarathorpa.
Hougninke. Zie: Houweningen.
Houninge. Zie: Houweningen.
H o u t e n ( H a l t e n , H a l t n a , H a l t n o n ) . 4 3 , 118, 429.
Houtrijk (Holtreca). 207.
Houweningen ( H o u g n i n k e , H o u n i n g e ) . 253*, 410.
Hovelaken. Zie: Hoevelaken.
Hrara. Zie: Laar.Hrenhem. 77.
Hrenheri. Zie: Reenderen.
Hreni. Zie: Renen.
Hrothaluashem. Zie: Rijnsburg."
Huisduinen (Husidina). 45.
Huita. 1.
Huitteus. Zie: Weisse.
Huleri. 49.
Huift. Zie: Ulft.
Hulislaum. Zie: Hulsel.
H u l s e l ( H u l i s l a u m ) , i n de M e i e r i j v a n D e n B o s c h . 15.
Hulst. 256.
Hulsterloo. 375.
Humelle. Zie: Hummelo.
H u m m e l o (Humelle). 66.
Hunderen (Hunderi) oud landgoed fe T w e l l o . 122.
Hunderi. Zie: Hunderen.Hunergo. Zie: Hunsingo.
Hunesca. Zie: Hunsingo.
Hunesco. Zie: Hunsingo.
Hunne. 187.
H u n n e p e , T e r ( H a n n i p e , H u n n i p p e ) . 142, 298.
Hunnippe. Zie: Hunnepe.
H u n s e l (Hoensele). 177.
H u n s e t t i . 39.
Hunsingo (Hunergo, Hunesca, Hunesco). 126, 143, 299.
Hursteldreheth. 374.
Husidina. Z i e : Huisduinen.
Husingesgest. 45.
Hustingest, deel v a n de G e e s t o n d e r N a a l d w i j k . 44.
H u t h i n c h u s e n . 320.
H u u u i d o . 46.I.
Idzega (Eddegghe). 313.
Ierte ( H e r t e ) , h o f i n de b u u r s c h a p L e n t e onder Dalfsen. 114.
I J n e n (Ine). 140.
IJpecolsga (Ipekeldekerke). 313.
IJrmilon. Zie: Ermelo.
I J s e l ( H i s l a , IJsela, IJsola, Isla, Isle), rivier. 43, 49, 61, 128, 143, 187*, 202,
2 0 8 , 2 8 2 , 298, 371*, 372* 437, 448.

Houerathorp. Zie: Houarathorpa.

Houestede Huscheid

Hougaarde (Hugardis villa), ten Z. van Tienen in Zuidbrabant. 514.

Hougninke • 1105 • U SJ 321

Hougninke. Z i e : Houweningen.

Houlten • 1096 • Luik, ed. DB, p. 394

Houlten [1096] , Houtem [1195] Hout-hem L

Houninge. Zie: Houweningen.

Hout-hem [ LB ] 1830-1940

Houtem • 1182 • X E 17374/17

Houtem • 1195 • X E 17374/20

Houtem (facs.) [Houtem : Lb]

Houtem • 1180 • X E 17374/16

HOUTEM [Houtem : Lb] / Houlten • 1096 • Luik, ed. DB, p. 394 / Holtzheim • 1130 kop. 1157 • Kloosterrade, Ann. Rodenses, R / Holtheim • 1140 • Kl 3 / Holtheim • 1147 • I S / Holtheim • (1183-90) • D Berg 6 / Holtheim • 1217 • D H 10 / Holthen • 1157 • bulle, R D / Houtem • 1180 • X E 17374/16 / Houtem • 1182 • X E 17374/17 / Houtem • 1195 • X E 17374/20 / Holthem • 1186 • R D / Holtheym • 1217 • D H 9 GYS

Houten, Hauten, nabij Utrecht 12 n.3), 153, 204 n.1), 278 n.1), 434 n.1); Jan van, knaap 88; Philips van 153; Willem van, kanunnik ten Utrechtsen Dom 131.

Houten, Halten, bij Utrecht 67, 301 n. 13), 305.

Houten, Hauthen 9 n.3), 71 n.4), 74 n.1), 85 n.1), 86 n.1), 90 n.1), 94 n.2), 142 n.1), 202 n.3), 215, 422 n.1), 424 n.1), 458 n.3); Willem van, provisor van de Utrechtse kerk 478.

Houten (Halten), Hugo van. Zie: Hugo.

Houten (Halten, Haltna, Haltnon). 43, 118, 429.

Houten, Pavo van. Zie: Pavo; Philips van. Zie: Philips.

Houten (Halten). 196, 197, 446, 447.

Houten (facs.) [Houten : Ut]

HOUTEN [Houten : Ut] / Haltna • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 / Haltnon • eind 10e • D W IX a 1 a, 39 v° / Alten • 1200 • U SM 1809 GYS

Houtena • 1208 • Gent, G SB

Houthuizen, Arnold van, ridder 132.

Houtrak (facs.) [Haarlemerliede : Nh]

HOUTRAK [Haarlemerliede : Nh] / Holtreca • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r° GYS

Houtrijk en Polanen [ NH ] 1830-1863

Houtrijk (Holtreca). 207.

Houw, de (facs.) [Ulrum : Gr]

HOUW, DE [Ulrum : Gr] / Houa • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r° / Houa • eind 11e • D W IX a 1 b, 24 v° GYS

Houweninge(n), Amelis van, priester 42.

Houweningen (facs.) (onder Sliedrecht : Zh, verdronken in 1421)

Houweningen (Hougninke, Houninge). 253, 410.

HOUWENINGEN (onder Sliedrecht : Zh, verdronken in 1421) / Hougninke • 1105 • U SJ 321 GYS

Hova W296, W435

Hove (Houven), Egbert van. Zie: Egbert.

Hove, Arnold van den 297, 409; Hendrik van den 297, 409.

Hovelaken [1132] Hoevelaken Gld

Hovelaken. Zie: Hoevelaken.

Hovelaken.Zie: Hoevelaken.

Hoven Zijwinde [1573] Leidschen-dam [onts. bij de dam de Hoven Zijwinde] ZH

Hoverathorp" (facs.) (onb. in Holland)

HOVERATHORP" (onb. in Holland) / Houerathorp • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338, 339 / in Houarathorpa • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338, 339 GYS

Howerahusum [1247] Hornhuizen Gr

Hoya (Hoie), aan de Wezer; graaf van. Zie: Hendrik.

Hoye, Burchard van. Zie : Burchard.

Hoyer van Delden, ridder 97, 143.

Hoymat, Willem Hugoz.van, pachter in Zeeland 55.

Hoymont. Zie: Heimond.

Hoymunde (tres mensuras terre que morgen dicuntur infra Hoymunde iacentes cum aggere) • 1216 • Ar foto

Hoynen. Zie: Oene.

Hoysi, mr. J. van. Zie : J.

Hozemannus, bisschop van Spiers. 212.

Hraban (Hrabanus), abt van de abdij Fulda. 64.

Hrara • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r°

Hrara. Zie: Laar.

Hravaningus (Hrauaningus). 66.

Hravanward (Hrauanuuardus). 66. >

Hredi • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 15 r°

Hredi W168, W235

Hredi • 10e • D W IX a 1 a, 24 v°

Hren-hem • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v°

Hrenhem. 77.

Hrenheri [797] Rhienderen Gld

Hrenheri • 797 kop. begin 10e • ed. DB, p. 350

Hrenheri. Zie: Reenderen.

Hreni [855] Rhenen Ut

Hreni • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v°

Hreni. Zie: Renen.

Hriade W042, Hriadi in Folcbaldesthorpe W143

Hriade • 11e • D W IX a 1 a, 20 r°

Hriadi • 10e • D W IX a 1 a, 24 r°

Hriedi W243, W355

Hriedi • begin 11e • D W IX a 1 b, 5 v°

Hrikfredus. Zie: R i x f r i e d.

Hrines-hem • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v°

Hrines-hem [855], Ranwick [1299] Rand-wijk Gld

Hrising-hem W064

Hrocenlar [voorstel van MG voor Brocenlar] • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Hrochenlar [voorstel van MG voor Brochenlar] • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Hrodbald. 69.

Hrodgeld. 104.

Hrodger. 77.

Hrodhard. 68.

Hrohtgeringtiochi

Hrotbert (Hrotbertus), abt van St. Germain. 48.

Hrothaluas-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340

Hrothaluas-hem / Rothulfuas-hem (Roteluashem) Rijns-burg ZH Kün 47 88

Hrothaluas-hem / Rothulfuas-hem (Roteluashem) Rijns-burg ZH Kün U47 U88

Hrothaluashem. Zie: Rijnsburg."

Hruodbald. 75.

Hrussingi • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r°

Hrussingi" (facs.) (onb. in prov. Groningen)

HRUSSINGI" (onb. in prov. Groningen) / Hrussingi • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r° GYS

Huasen-heim • 855 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 110

Hubaldus, Holstiensis episcopus. 383, 449.

Hubaldus, presbyter cardinalis S. Crucis Hierusalemensis. 383.

Hubbelding (facs.) [Delden : Ov]

HUBBELDING [Delden : Ov] / domus Huboldinc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Hubbeldynch, huis in Volthe 180.

Hubert, Hubertus, Lubertus, leenman van den proost van Tiel 153°; priester in Rhenen 344; thesaurier van St. Pieter te Utrecht 448. van Beusichem, schenk van den bisschop van Utrecht 46°, (87), 183, 203. van Buren, ridder 316—317; zoon van Everard Pheko 280°. van Everdingen 267—268. van Cats 181, 312.

Hubert (St.), Benedictijner-klooster in het bisdom Luik; abt van. 102, 113, 114.

Hubert (Hubertus), archicapellanus. 125.

Hubert van, ingezetene van

Hubert, Hubertus, Hubrecht, Huybert,

Hubert, Hubertus, Hubrecht, kanunnik van St.Pieter in Utrecht 33; thesaurier van St.Pieter te Utrecht 44, 56, 58; deken, later proost van St.Marie te Utrecht 8, 479,514,589,590, 614.van Beusichem Jr; knaap, schenk, 60-62,69-71, 107-109, 115, 183, 213/ 214, 249-252, 260, 275, 299-300, 483, 491.van Beusichem Sr; ridder, schenk, 60-61, 69, 71, 107, 139, 249, 251.van Everdingen Jr; 422, 426, 444, 477, 484-485, 516.van Everdingen, Sr; ridder 20-21, 60, 62, 330-331, 390-391, 422, 426, 444, 484-485, 516, 543.(Hubert), oom van ridder Hubert van Everdingen 330.Foekee, leenman van de St.Paulusabdij te Utrecht 95.van Hurwenen, ingezetene van Heesselt 152.van Cats, knaap 526.Coenraadsz; raad van Utrecht 169.Longus (Lang), landgenoot in Rijswijk (Gld.) 338.van Vianen, knaap, later ridder 483, 518-520, 570, 572.Willerz; burger van Woudrichem 609.van Wulven, knaap 444, 516.

Hubert (Hubertus), ministeriaal van den bisschop. 264. (Hubertus) van Beusichem, ministeriaal van den bisschop. 469. (Hubertus). 204. (Hubertus) van Echtelte. 446. (Hubertus) van Utwic. 258.

Hubold (Huboldus) van Bernham, markgenoot te Doetinchem. 6, 8, 243. (Huboldus) van Osterlo. 8.

Hubrechtinchof 618; Lambert van 618.

Hucbald (Hucbaldus). 100, 101.

Huchingen (villa) F585 ; Huchingen onbekend Frisia Kün W101

Huchingen (villa) Ego idem Reginbertus comes trado sco Bon. in villa Huchingen hubam unam cum omnibus appendiciis suis. Ik dezelfde graaf Reginbert schenk aan St. Bonifatius in het dorp Huchingen één hoeve met alle toebehoren.

Huchingen, villa Onbekend; Hoekens ?

Hückesberge.Zie: Haaksbergen.

Hucleem.Zie: Heukelom.

Huclem • 1192 • X E 10256/1

Huclem [1192] Heukelom NB

Hudelberg • 1202 • D Kw 20 (2 exx.)

Hudinclo, erf onder Wijhe 541.

Huegeten ten Raden • 1172 • Av A 29

Huermincrikic, huis in Ochtrop onder Schüttorf 373.

Hüesgrave, bij Beusichem 290, 292- 293.

Huffelt, Albert van. Zie: Albert.

Hugardis villa. Zie: Hougaarde.

Hugeman (Hughman) van Gerbrechtesnesse. 153.

Hugene ten Raden • 1172 • Av A 28 en 29

Hugenkerka.Zie: Meliskerke.

Hugenz.478.de Kamenata 205.van Catse, chori socius ten Utrechtsen Dom 68.van Keppel 279.van Keulen, rector van de kerk te Breukelen 79-80.van Coelhorst, knaap 49.Coc, ridder 60, 285-286.van Cuyk, ridder 258.van Kuinre, knaap 141, 317.van Lathem, knaap 230, 418.van de Lek, ridder 106, 186-187, 200, 275, 558, 561.van Lothere, knaap 327.(zoon van Hendrik) van Lothere 327.Machelmsz; schepen van Utrecht 32.van Metelen 269-270.Willemsz.Nanneboyen 138-139.- Nuseman, clericus 64, 75. (Hendrik) van Ochten, knaap 416-419, 422-423, 430; zoon van de dienstmaagd Oda 321.Pellecussen 319.Piper 446.van Plecht 540.(Posch), deken van Oudmunster te Utrecht 82, 164, 188.Preus 388.Priesebier, schepen van Assenede 560.Raet 283.van Rhede, ridder 279.van den Rijn, knaap 64, 172.de Rover, knaap, burggraaf van Montfoort 32-33, 91, 110, 123, 234, 280, 285-286, 298, 302-303, 367- 369, 371, 380-381.Sartoris, chori socius van Oudmunster te Utrecht 125.Screvel, portier van klooster Ter Does 556.Splinter, ridder 478.(van Stoutenburg), abt van St.Paulus te Utrecht 16, 71, 100, 137, 162, 318, 323-324, 334, 345, 391- 392, 398, 449-450, 472.van Stoutenburg, ridder 230.van Tilligte 521.Simonsz.Toneman, pachter te Wemeldingen 453.Vastraadsz.81.(van Vianden), voorheen bisschop van Utrecht 1, 3, 14, 356, 366, 373, 554-555.Vrenke, kanunnik van St.Pieter te Utrecht 82, 391-392, 398.de Vriesc (Freso), kanunnik van St.Marie te Utrecht 83.Wier 481.Wisse, minderbroeder 344-345; zoon van Hugo van der Ze 202.van Zutphen, clericus 167.

Hugenz.532.

Hugenz.jr.194.

Hugenz.sr; 194.van Kruiningen, ridder 110.van Leiden, kanunnik van St.Jan te Utrecht 430.broeder van Gillis van Muiden 407.Ruchen 75.Simonsz.478.van Steenland, schout van Assenede 538.van Vleuten 542.van Vleuten, knaap 382, 481.van Woüde 146.van der Ze, knaap 202.

Hugeten ten Raden • 1172 • Av A 28

Hughenkerke. Zie: Meliskerke.

Huginga, Thizo. Zie: Thizo.

Huginga, Gerard, ouderman van Groningen 204.

Huginge, Gerard, rationalis van Groningen 451; Johan, rationalis van Groningen 451; Walkinus 402, 501.

Huginge, Gisekinus (Groningen) 163.

Huginge, Gerard, Jr; rationalis van Groningen 309.

Hugmerthi • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • vita s. Liudgeri, Le W 10 r°

Hugo, zoon van Amelraad, burger te Utrecht. 447. (Hugho), zoon van Magaldus, te Leiderdorp. 340; zoon van Reylaph. 230; zoon van Witto. 231; zoon van Boudewijn. 232, 259; zoon van Scoudemer, schepen te Middelburg. 508. Botre. 490. Büie. 381. Dunker, ridder. 44, 55, 64, 67, 117, 233. (Hugho) van Emelisse, zoon van Hendrik. 387, 390, 391; Freso. 354. van Houten. 197. van Hurst. 267. de Jood. 153. van Lare, ridder. 234. de Malo alneto. 43. van Naaldwijk, ridder. 182, 396. van Noordwijk. 4. van Oxe, ridder. 233. Rading. 86, 108. Storm (Sturm, Sturmo), ridder. 34, 44, 54, 64, 67, 130, 233. Verken, te Zoelenkerke. 364. van Vleuten, ministeriaal, ridder. 159, 297, 298, 309, 311, 338, 363; zoon van Willem van Welle. 153; heer van Steenlant, edelman, ridder. 324, 326, 334. van Voorne, edelman, ridder. 1, 4, 14, 15, 31, 40, 396; kanunnik (van St. Jan). 16. (Huge), kanunnik van St. Marie. 11, 24, 323, 330, 498; mr; kanunnik te Emmerik. 275, 303, 321; kanunnik van St. Castor te Coblenz. 63; deken van St. Pieter. 197, 199, 208—210, 217; bisschop van Luik. 26, 29, (42, 56, 88,) 135, 136, 138, (237, 295); kardinaal-priester van St. Sabina. 501. Huibert (Hubertus), schepen te Utrecht. 208, 236, 250, 507. (Hubertus), vader van Hendrik, raad te Utrecht. 250. (Hubertus), ridder, vader van Gerard, raad te Utrecht. 497. (Hubertus), zoon van Diederik, broeder van heer Huibert, wijlen schepen te Utrecht, en vrouwe Arneldis. 507, 511. (Hubertus), broeder van den schout Alfer. 10. 11uibcrt (Hubertus) van Assele. 474. (Hubertus) van Beusichem. 8, 20, 49, 56, 65, 79, 80, 83. (Hubertus) van Beusichem, broeder van Steven schenk. 85. (Hubertus) van Beusinchem, zoon van Steven schenk, broeder van Sweder, knaap. 497. (Hubertus) van Buren, ridder. 497. (Hubertus) van Everdingen. 71, 156. (Hubertus), kanunnik ten Dom. 197. Iluidemaker (Pellifex), Lambert. Zie: Lambert. Ilukilhoven, Reinard van. Zie: Reinard. IJulsorcht, Engelbert van. Zie: Engelbert.

Hugo, Hughen, schout van Buttinge 22- 23; zoon van de schout van Buttinge 23.antiquus, schepen van Oudewater 611; clericus, gepresenteerd pastoor van Rilland 439; kanunnik van St.Marie te Utrecht 99, 168, 467.(?), borg van de stad Utrecht 424.de Aggere (van de Dijk) rationalis van Groningen 393, 410.Botter, heer 37, 262; zoon van Gozewijn van Broke 579; broeder van Jacob van Broke 579.van Darincvliet 177.Gerolfsz.73.Gower, ridder, pachter op Noordbeveland 345.van Kruiningen, ridder 171.Leed, schepen van Middelburg 188.van Lysse, pachter op Noordbeveland 192; broeder van Nicolaas van Mallant 451; zoon van Michael, pachter 5.Mundin, zoon van Hugo van Lysse.192; broeder van Arnoud van Oxe 146.Pietersz; pachter op Schouwen 388.van Rhenen, broeder van het Duitse huis Utrecht 9, 142.(Hugo) die Snoepere, schepen van Den Briel 384.van Stelant 451.van Vleuten 88.Wolf 52, 431.van Zutdike, schepen van Den Briel 384.

Hugo van Honvorst, ministeriaal van den bisschop. 340, 342. van Vechten, ministeriaal van den bisschop. 310, 312.. 292.. 321. • 344-, zoon van Pelgrim. 378. • 439-, consul van Utrecht. 469; voogd. 268, 338, 339, 342, 344, 351. Botter, gehuwd met Henrica, dochter van Didericus de Amersfordia. 272, 372. van Buren. 362, 363. van Dolre, broeder van Reinerus van Dolre. 437, 441, 443, 446. van Fledre. 311. van Goor. 362. van Ysselmonde. 418. van Over de Vecht. 396. -, zoon van Godfried van Reenen, broeder van bisschop Godfried. 351, 380, 445. Snottolf. 368, 369. van Voorne. 257, 258; subdiaken. 315; priester. 397. van Papendrecht, pastoor. 253; kanunnik. 265. —, kanunnik. 277; kanunnik van St. Marie. 396, 469; scholast. 415. -, kapellaan van den bisschop. 409; pauselijk notarius. 457. -, proost van St. Marie. 310, 314, 316, 324, 326, 340, 344; kanselier van den bisschop van Doornik. 277; presbiter cardinalis tituli S. Clementis. 449.

Hugo, broeder, kardinaal-priester van St. Sabina te Rome, pauselijk legaat in Duitschland 38, 42—43, 61—63, 66, 109°, 195, 303, 362°; kanunnik van St. Marie te Utrecht 50, 351, 411; priester in Wageningen 344. Bergaz 413. Botter, zoon van Johan van Leede, ridder 75, 235, 293. Ellix, zoon van Arnoud Nous, pachter op Noordbeveland 297°. van Hönnepel, leenman van den graaf van Kleef 300. Jansz; ingezetene van Middelburg 447. Kind, ingezetene van Middelburg 447. van Cralingen, ridder 57. zoon van Laikinus, ingezetene van Middelburg 447; zoon van Mouninus, ingezetene van Middelburg 447; zoon van Nicolaas Muschet, pachter in Zeeland 413. van Naaldwijk, ridder 306. Ranneken, schepen van Geertruidenberg 237—238. van Rhenen 207—208, 343. van Noordwijk, ridder 332. van Tuil, ridder 423. Vlamingh 428°. van Voorne, heer van Heenvliet, ridder 200. Poreus (Zwijn), zoon van Hendrik Iuvenis 339°.

Hugo, Hughe, zoon van ridder Hendrik 530; gepresenteerde voor een vicarie te Eiteren 123; abt van St.Pieter te Gent 518; mr; kanunnik van St.Gereon te Keulen 512; deken ten Keulsen Dom 516; bisschop van Ostia en Velletri, kardinaal 253-254, 396, 463; kapelaan (Utrecht) 516.Alardsz; leenman van de abt van St.Paulus te Utrecht 462.van Biggenkerke, leenman van de abt van St.Paulus te Utrecht 462.van Dorschen 304; zoon van Martha van Gent, kapelaan 533.Gowers, ridder 34, 275.

Hugobert (Huogobertus), vader van Plectrudis, die de vrouw was van Pippijn. 3, 11, 12, 17. (Chugobertus), bisschop van L u i k. 12, 13.

Hugokerc, Meilofskerc [in the early years of the 13th century] Meliskercke [1235] Melis-kerke Zl

Hugotus, acolitus. 315.

Hugoz. van Volderswijk, burger van Gent 32—33, 230, 379. van Voorne, ridder 57. van Wijk 330. de Wolf, buur van Amerongen 455; graaf van Zutphen 317; huis van, bij Apeplsga 36; kamp van, bij Erichem 317.

Hugoz; kanunnik van St.Pieter te Utrecht 33, 387.Jacobsz; pachter op Noordbeveland 192.van Kaestse, priester 594, 601.Kalemer, rationalis van Groningen 163.(Hendrik) der Kinderbroder, heemraad van de Lange Zijde, 147.Clothinge (Werkhoven) 538.Coz 307.van Cuyk, ridder 586-587; heer van de Lek Jr.81, 124, 126, 248, 420, 435, 445, 505, 517; heer van de Lek, Sr; ridder 24-25, 38, 81, 124, 126, 248.van Linnefe, ridder, raad van de graaf van Berg 30.Machelm, schepen van Utrecht 196, 205, 242, 304, 343, 379, 381, 408, 460, 464, 539, 563, 574-575, 593, 595; zoon van Hendrik Machelm, burger van Utrecht 574-575.van Malburgen, ridder 132.van Messe 179.van Naaldwijk, ridder 413 van Neuss (Utrecht) 378.Piperus, vicaris van St.Marie te Utrecht 527.Poppoz; pachter op Walcheren 65.Praet (Resteren) 384.Prepus, tinsgenoot van de Omloop van St.Marie te Utrecht 169.van Reden, ridder 180.Riim, burger van Gent, 574.van den Rijn, ridder 218, 349, 496.de Rover 320, 342-343, 490, 508- 509, 511.Ruffus (Deventer) 256.Selekinck, ridder 480.van Syderoves 256, 279.

Hugoz; kanunnik van St.Pieter te Utrecht 33, 387.Jacobsz; pachter op Noordbeveland 192.van Kaestse, priester 594, 601.Kalemer, rationalis van Groningen 163.(Hendrik) der Kinderbroder, heemraad van de Lange Zijde, 147.Clothinge (Werkhoven) 538.Coz 307.van Cuyk, ridder 586-587; heer van de Lek Jr.81, 124, 126, 248, 420, 435, 445, 505, 517; heer van de Lek, Sr; ridder 24-25, 38, 81, 124, 126, 248.van Linnefe, ridder, raad van de graaf van Berg 30.Machelm, schepen van Utrecht 196, 205, 242, 304, 343, 379, 381, 408, 460, 464, 539, 563, 574-575, 593, 595; zoon van Hendrik Machelm, burger van Utrecht 574-575.van Malburgen, ridder 132.van Messe 179.van Naaldwijk, ridder 413 van Neuss (Utrecht) 378.Piperus, vicaris van St.Marie te Utrecht 527.Poppoz; pachter op Walcheren 65.Praet (Resteren) 384.Prepus, tinsgenoot van de Omloop van St.Marie te Utrecht 169.van Reden, ridder 180.Riim, burger van Gent, 574.van den Rijn, ridder 218, 349, 496.de Rover 320, 342-343, 490, 508- 509, 511.Ruffus (Deventer) 256.Selekinck, ridder 480.van Syderoves 256, 279.

Hugoz; kanunnik van St.Pieter te Utrecht 33, 387.Jacobsz; pachter op Noordbeveland 192.van Kaestse, priester 594, 601.Kalemer, rationalis van Groningen 163.(Hendrik) der Kinderbroder, heemraad van de Lange Zijde, 147.Clothinge (Werkhoven) 538.Coz 307.van Cuyk, ridder 586-587; heer van de Lek Jr.81, 124, 126, 248, 420, 435, 445, 505, 517; heer van de Lek, Sr; ridder 24-25, 38, 81, 124, 126, 248.van Linnefe, ridder, raad van de graaf van Berg 30.Machelm, schepen van Utrecht 196, 205, 242, 304, 343, 379, 381, 408, 460, 464, 539, 563, 574-575, 593, 595; zoon van Hendrik Machelm, burger van Utrecht 574-575.van Malburgen, ridder 132.van Messe 179.van Naaldwijk, ridder 413 van Neuss (Utrecht) 378.Piperus, vicaris van St.Marie te Utrecht 527.Poppoz; pachter op Walcheren 65.Praet (Resteren) 384.Prepus, tinsgenoot van de Omloop van St.Marie te Utrecht 169.van Reden, ridder 180.Riim, burger van Gent, 574.van den Rijn, ridder 218, 349, 496.de Rover 320, 342-343, 490, 508- 509, 511.Ruffus (Deventer) 256.Selekinck, ridder 480.van Syderoves 256, 279.

Hugten (facs.) [Maarheze : Nb]

HUGTEN [Maarheze : Nb] / Hugeten ten Raden • 1172 • Av A 28 / Huegeten ten Raden • 1172 • Av A 29 / Hugene ten Raden • 1172 • Av A 28 en 29 / Hogeten ad Rotam • (± 1172) • Av A 27 / usque ad rotam molendini de Hogeten • begin 13e • Av A 70 / Hogete ten Rade • 1210 • Av A 81 GYS

Huift. Zie: Ulft.

Huijbergen [ NB ] 1830-1997

Huilpa [in the early part of the 9thcentury] Rand-wijk Gld

Huis te Ootmarsum 103-104.van Essen, knaap 426, 523; zoon van ridder Hubert van Everdingen 484.(Wolberdsz.) Friso, schepen van Dordrecht 42.Gole, burger van Utrecht 367-368; kapelaan van Arnoud, persona van

Huis te Ootmarsum 103-104.van Essen, knaap 426, 523; zoon van ridder Hubert van Everdingen 484.(Wolberdsz.) Friso, schepen van Dordrecht 42.Gole, burger van Utrecht 367-368; kapelaan van Arnoud, persona van

Huisduinen (facs.) [Den Helder : Nh]

Huisduinen (Husidina). 45.

HUISDUINEN [Den Helder : Nh] / Husidina • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Huisen (facs.) [Huisen : Gl]

HUISEN [Huisen : Gl] / Hùsnin • ± 855 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 111 GYS

Huisseling en Neerloon [ NB ]

Huissemaire.Zie: Wismar.

Huissen, Husene, Overbetuwe 12.

Huissen, Overbetuwe 54 n.3).

Huissen, Hüsen, in de Overbetuwe 126 n. 3), 188, 440.

Huissen [ GL ] 1830-2001

Huita. 1.

Huitteus. Zie: Weisse.

Huive ?

Huizinge (Husdengum), in de provincie Groningen. 165.

Huizinge (facs.) [Middelstum : Gr]

HUIZINGE [Middelstum : Gr] / Hustinga • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Husdingun • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 / Husdungon • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v° / Husdungon • eind 11e • D W IX a 1 b, 24 r° GYS

Hukil-heim • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 102

Hukilheim" (facs.) (onb. ± Ubbergen : Gl)

HUKILHEIM" (onb. ± Ubbergen : Gl) / Hukilheim • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 102 GYS

Huleberga [1147] , Hulsberge [1154] Hulsberg L

Huleberga • 1147 • Luik, X E 17374/10

Huleri (lees Thuleri) • 797 kop. begin 10e • ed. DB, p. 349

Huleri [797] , Thulerie [10th century] Dulder Ov

Huleri. 49.

Hulesberge • 1180 • X E 17374/16

Hulesberge • 1182 • X E 17374/17

Hulislaum • 710 kop. 1191 • Go I 71, 34 v°

Hulislaum [710] , Hulsela [medio 12th century] Hulsel NB

Hulislaum. Zie: Hulsel.

Hulonis feodum , in dioecesi Carnotensi 197 , 13 .

Hulsberg (facs.) [Hulsberg : Lb]

Hulsberg • 1201 • D H 5

Hulsberg [ LB ] 1830-1982

HULSBERG [Hulsberg : Lb] / Huleberga • 1147 • Luik, X E 17374/10 / Hulesberge • 1180 • X E 17374/16 / Hulesberge • 1182 • X E 17374/17 / Hùlsberg • 1201 • D H 5 GYS

Hulsel (facs.) [Hoge-en-Lage-Mierde : Nb]

Hulsel (Hulislaum), in de Meierij van Den Bosch. 15.

HULSEL [Hoge-en-Lage-Mierde : Nb] / Hulislaum • 710 kop. 1191 • Go I 71, 34 v° / Hvlsela • 1136 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud. cont., Ys 4, 48 v° / Hulsule • 1219 • Po GYS

Hulsene, bij Balgooi. 473, 474.

Hulshout [1388] Den Hout NB

Hulsink (facs.) [Loc-hem : Gl]

HULSINK [Lochem : Gl] / Hilzinc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Hulsman, huis onder Ootmarsum 316.

Hulst, een der Vier Ambachten 241, 248; plebaan van 241, 246; kapelanen in 241, 246.

Hulst, een der Vier Ambachten 150, 232; kerk van 164, 212—213, 229—230, 247—248, 255, 379°, 391—392, 435—436; kosterij en kapellaniën van de kerk van 229—230; priester van 212—213, 247—248, 379, 391—392, 435—437.

Hulst de, erf 566.

Hulst • 1139 kop. eind 13e • Dr I 6 r°

Hulst • 1210 • S D 520

Hulst • 1187 • Mzc II 252/2

Hulst • 1198 • G SP

Hulst • passim

Hulst (facs.) [Hulst : Zl]

Hulst • 1209 • Co D 32

Hulst • 1203 • Co D 15

Hulst • 1199 • Co D 5 en 7

Hulst [1108] Hulst Zl

HULST [Hulst : Zl] / Hulst • 1139 kop. eind 13e • Dr I 6 r° / Hulst • 1187 • Mzc II 252/2 / Hulst • 1198 • G SP / Hulst • 1199 • Co D 5 en 7 / Hulst • 1203 • Co D 15 / Hulst • 1209 • Co D 32 / Hulst • 1210 • S D 520 / Hulst • passim GYS

Hulst. 105, 493.

Hulst. 256.

Hulster Klinge Clinge [as a distinction to Clinge, Belgium] Zl

Hulster-lo (facs.) [Hulst : Zl]

Hulster-lo • 1139 kop. 1228 • Dr

Hulsterambacht 246 n. 5) en 7), 230—231, 340 n. 2).

Hulsterambacht. 201, 365.

HULSTERLO [Hulst : Zl] / Hulsterlo • 1139 kop. 1228 • Dr GYS

Hulsterloo (Hulsterloe), onder Hulst. 308.

Hulsterloo. 375.

Hulsuid • 1221 • Zw D

Hulsuid • 1221 • Zw D

Hulsuid" (facs.) (onb., in Gelder-land of Overijsel)

Hulsuid" (facs.) (onb., in Gelder-land of Overijsel)

HULSUID" (onb., in Gelderland of Overijsel) / Hulsuid • 1221 • Zw D GYS

HULSUID" (onb., in Gelderland of Overijsel) / Hulsuid • 1221 • Zw D GYS

Hulsule • 1219 • Po

Hulswid, Diederik van. Zie: Diederik.

Humbert (Humbertus). 199. (Humbertus), monnik van St. Truyen. 308. (Humbertus), aartsdiaken van L u i k. 199.

Humelle • 828 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 316

Humelle. Zie: Hummelo.

Huminis W484

Humme-lo • (1118-27) kop. 14e • Zu K

Humme-lo (facs.) [Humme-lo : Gl]

Hummele [828] Humme-lo Gld

Hummelo (Humelle). 66.

HUMMELO [Hummelo : Gl] / Humelle • 828 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 316 / Hummelo • (1118-27) kop. 14e • Zu K / Hv+omele • 1200 • Ar B 1 GYS

Hummeloo (Hftmele), ten W. van Doetinchem. 8.

Hummertze [1399] Hommerts Fr

Humster-land (facs.) (gouw in het westen van de prov. Groningen)

HUMSTERLAND (gouw in het westen van de prov. Groningen) / in pago Hugumarchi (h "verbeterd" in b) • 786-87 kop. ± 1222 • Go I 71, 59 r° / in pago Bugumarchi [h van Hugumarchi "verbeterd" in b] • 786-87 kop. ± 1222 • Go I 71, 59 r° / Hugmerthi • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • vita s. Liudgeri, Le W 10 r° / in pago Humerki • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r° GYS

Hunaldus, graaf van Angiers. 55.

Hundebrinke.Zie: Almelo.

Hundegheest. P.H. p. 19, z. Hondegheest. Hond, onder Akersloot.

Hundegheest. P.H. p. 19, z. Hondegheest. Bron: DBNL

Hundegheest. P.H. p. 19, z. Hondegheest. Hond, onder Akersloot. (DBNL)

Hunderen (Hunderi) oud landgoed fe Twello. 122.

Hunderi. Zie: Hunderen.

Hundertmarc, Hundertmaerck, Gerard 99, 201.

Hundertmerct, Gijsbert 3°.

Hundeswic • 1200 • Ar B 1

Hundeswik [1200] Hons-wijk Ut

Hundolf, man van Maga. 74.

Hune [1205] Drunen NB

Hunen [1339] Huinen Gld

Hunepa, Hünephe Hunnepe, Ter.Zie: Deventer.

Hunergewe (pagus), Mitilisten-heim (villa) F573

Hunergewe, in regione Fresonum Onbekend

Hunergewe (pagus) in Regione Fresonum F573

Hunergewe (pagus) Ego ditmar trado ad scm Bon. in pago Hunergewe in regione fresonum in villa Mitilisten-heim et in Hustinga terram XII boum cum ceteris rebus meis et familiis. Ik Ditmar schenk aan St. Bonifatius in de gouw Hunzego in het gebied der Friezen in het dorp Middelstum en in Huizinge grond voor 12 runderen met overige spullen van mij en inwoners.

Hunergewe (pago) Hunzego GR Kün W89

Hunergo. Zie: Hunsingo.

Hunesca. Zie: Hunsingo.

Hunesco. Zie: Hunsingo.

Hunfried (Hunfridus), bisschop van Maagdenburg. 178.

Hunger (Hungarius), priester. 71. (Hungarius, Hungerus, Ungerius, Ungerus), bisschop van Utrecht. 75. 78, 79-

Hungerdijc.Zie: Hongersdijk.

Hungrim, man van Liudwih. 66.

Hunico, priester. 4, 5, 6, 9), 10.

Huniguhus • 1181 kop. begin 15e • As D 10 r°

Huniguhus. 452.

Huningehus (facs.) [Diever : Dr]

HUNINGEHUS [Diever : Dr] / Huniguhus • 1181 kop. begin 15e • As D 10 r° GYS

Hunlar Holler und Gödingen, Gödingen/Goedange ist ein Ortsteil von lflingen/Troisvierges

Hunlef. 69.

Hunne [1323] Onnen Gr

Hunne (facs.) [Olst : Ov]

Hunne • 1046 kop. midden 12e • U B 43, 30 v°

HUNNE [Olst : Ov] / Hunne • 1046 kop. midden 12e • U B 43, 30 v° GYS

Hunne. 187.

Hunnepe, Ter (Hannipe, Hunnippe). 142, 298.

Hunnepe (Honepe), bij Deventer. 58.

Hunnippe. Zie: Hunnepe.

Hunnon.Zie: Oene.

Huno, servus. 46.

Hunoldus, maarschalk van Keulen 152.

Hunoluesdunc • (1205-33) • Berne

Hunolvesdunc" (facs.) (onb. ± Hees-wijk : Nb)

HUNOLVESDUNC" (onb. ± Heeswijk : Nb) / Hunoluesdunc • (1205-33) • Berne GYS

Hunradus, deken. 277.

Hunsate • 1e helft 9e kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 106

Hunsel (Hoensele). 177.

Hunsete • 815 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 105

Hunsetti [722] Heusden [ not to be confused of the hamlet of the same name in the municipality of Asten] NB

Hunsetti [772] Hoenzadriel Gld

Hunsetti. 39.

Hunsingo (Hunergo, Hunesca, Hunesco). 126, 143, 299.

Hunsingo, Hunesgonia, Hunesgonium 383, 418; edictor van 383; ingezetenen van 383.

Hunswijc 139.

Huntemuden • 1148 • Av SM 4

Huntemuden • 1148 • Ws M

Huntemuden • 1179 • Av SM 9

Huntemuden • 1165 • Av SM 8

Huntemuden • 1148 • W M 3

Huntemuden • 1157 • Av SM 6

Huntemuden • 1161 • Av SM 7

Huntenesse • 1218 • S D 541

Huntenesse • 1221 • S D 564

Huntenesse • 1190 • S D 491

Huntenesse • 1201 • S D 519

Huntenesse • 1210 • S D 518

Huntenesse. Zie: Hontenisse.

Huntenesse. Zie: Hontenisse.

Hunthorst.Zie: Honthorst.

Hunthurst.Zie: Honthorst.

Hunulfo curtis monasterium , ad Scaldim fluvium in pago Cameracensi , Honnecourt 50 , 44 . 47 .

Hunusga • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • vita s. Liudgeri, Le W 10 r°

Hunze 209°, 309, 331 n. 8).

Hunzego (facs.) (gouw in het noordwesten van de prov. Groningen)

HUNZEGO (gouw in het noordwesten van de prov. Groningen) / in pago Hunergeuue (lees in pago Hunesgeuue) • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / in pago Hunesgeuue [voorstel van MG voor in pago Hunergeuue] • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Hunusga • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • vita s. Liudgeri, Le W 10 r° GYS

Huoltena • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v°

Huoltena • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v°

Huoltena" (facs.) (onb. waterloop in Testerbant)

Huoltena" (facs.) (onb. waterloop in Testerbant)

HUOLTENA" (onb. waterloop in Testerbant) / Huoltena • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v° GYS

HUOLTENA" (onb. waterloop in Testerbant) / Huoltena • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v° GYS

Huorne • 1178 • Av A 37

Huoseniggen [1205] Huisseling NB

Hupertus van Beusichem, schenk, ridder 49-50, 230, 233, 285-286, 290-291, 292, 294, 302, 325.van Beusichem 521, 524.van Deventer, chori socius ten Utrechtsen Dom 68.van Everdingen, ridder 110, 181- 183, 252, 285-286, 331, 363, 373, 436.van Goberdingen jr; 435.van Goberdingen sr; knaap 434- 435.Kok, bediende 210; vader van Aloud van Loosdrecht 361.(van Stoutenburg of Amersfoort), proost van St.Marie te Utrecht 16, 46, 56, 58, 122, 124, 133, 136, 171, 188, 190, 224, 283, 285-286, 297, 302, 331, 345, 363, 393, 395, 398, 409, 415, 432, 482.van Themaat 477.van Vianen, ridder 69, 172-173, 230, 252, 280, 285-286, 301-302, 371, 381, 418, 486.van Voorn 290, 292-293.van Wulven, knaap 215-216.

Huppe-lo • 1188 kop. eind 13e • U B 22, 135 r°

Huppe-lo • (1168-73) • D R 11

Huppe-lo [1170] Huppel [not to be confused with nearby 'Hupsel'] Gld

Huppel (facs.) [Winters-wijk : Gl]

HUPPEL [Winterswijk : Gl] / Huppelo • (1168-73) • D R 11 / Huppelo • 1188 kop. eind 13e • U B 22, 135 r° GYS

Huppelo, Dirk van, ridder 404.

Huppelswick, Herman van, ridder 480; Johan van, ridder 480.

Hura / Huron In comitatu wiccingi Folcrih tradidit tres pedes in villa que dicitur Hura et mater eius debet inde ad censum annuum tres untias [uncias?]. In het graafschap van Wiccing heeft Folcrih drie voet in het dorp genaamd Hura geschonken en zijn moeder is daar aan jaarlijkse belasting drie ons schuldig. / Ego wulpolt et Alptag et folcwar donavimus ad scm Bon. quicquid Otger fr. nr. nobis in hereditate dimisit in Hasulun quod est in pago Westerache in villa Huron terram XX boum et quicquid ibidem in edificiis et in domibus habui ut singulis annis libram argenti inde persolvam. Ik Wulpolt en Alptag en Folcwar hebben geschonken aan St. Bonifatius al wat Otger onze [nr.?] broer aan erfgoed heeft nagelaten in Hieslum dat is in de gouw Westergo in het dorp Huron grond voor 20 runderen en al wat ik in diezelfde plaats had aan gebouwen en aan huizen, per enkel jaar zal ik daar een pond zilver betalen.

Hura, villa; Huron, villa, in pago Westerache in Hasalun Onbekend

Hura (villa) in Wiccingi (comitatus) F552

Hura • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Hura / Huron Hurun Kün GR W68 W76

Hureslede Onbekend NH E4

Hureslede. Hecm. 192, 200. O. 1. 89. (1083), rivulum. Mel. St. 1. 591 huuslede. Bron: DBNL

Hureslede. Hecm. 192, 200. O. 1. 89. (1083), rivulum. Mel. St. 1. 591 huuslede. onder Ursum? bij Alkmaar. N. Holland. (DBNL)

Hureslede. Hecm. 192, 200. O. 1. 89. (1083), rivulum. Mel. St. 1. 591 huuslede. onder Ursum? bij Alkmaar. N. Holland.

Hureslede" (facs.) (onb. in Holland)

HURESLEDE" (onb. in Holland) / riuulum Hureslede • 1083 vals 12e • Hg E GYS

Hurim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Hurim F672

Hurinega Fontana , in pago Calvomontensi , Hurbache 182 , 38 .

Hurinus mons , in pago Calvomontensi , Hormont 182 , 38 .

Hurne • 1220 • K D 82

Hurne • 1220 • D Ra 1

Hurne [1102] , Horne [1176] Horn L

Hurne • 1102 • R T

Hurne • 1219 • K SP 38

Hurnen • 1166 • D M 2

Hurnen • 1166 • K D 12

Hurnen • 1122 • Xt 15

Hurniholta W161

Huron • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Huron (villa) F560

Hursin [1322] Horssen Gld

Hurst (Hürst), Hugo van. Zie: Hugo.

Hurst • 1208 • Md 11 GYS

Hurst, domus [1188] De Horst (near Geesteren) [Also: De Horst near Groesbeek] Gld

Hurst • 1186 • U SJ 821

Hurst • 1200 • Dd 123

Hurst • 1208 • Md 11

Hurst. Zie: Horst.

Hurst.Zie: Horst.

Hurste • 1190 • Zu S 3

Hursteldreheth • 1156 • U SM 701

Hursteldreheth. 374.

Hursteldreheth" (facs.) (onb. ± Weesp : Nh)

HURSTELDREHETH" (onb. ± Weesp : Nh) / Hursteldreheth • 1156 • U SM 701 GYS

Hurstwerth. Zie: Horstwaard.

Hurstwerthe • (± 1220) • U O 131

Hurum [1338] Zuidhorn Gr

Hurun • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r°

Hurun" (facs.) (onb. ± Winsum : Gr)

HURUN" (onb. ± Winsum : Gr) / Hura • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Huron • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Hurim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 / Hurun • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r° GYS

Hurwenen [ GL ] 1830-1955

Hurwenen, Horwinne, in de Bommelerwaard,

hus, z. Aschusa, Buschusa. Bron: DBNL

hus, z. Aschusa, Buschusa. (DBNL)

hus, z. Aschusa, Buschusa.

Husden (Husten), P>runo van. Zie: Bruno,

Husden • 1214 • Hg B 4

Husden • (1180-1200?) • Po

Husden • 1212 • Hg B 54

Husden • (± 1200?) • Berne

Husden.Zie: Heusden.

Husdingun • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Husdingun F685

Husdungon W323, W417, W426

Husdungon • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v°

Husdungon • eind 11e • D W IX a 1 b, 24 r°

Husdunne, Hüseden. Zie: Heusden

Husen F693

Husen.Zie: Groothusen.

Husidina Huisduinen NH Kün 63

Husidina Huisduinen NH Kün U63

Husidina • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Husidina. Zie: Huisduinen.

Husinga, huis in Benneveld 482.

Husingesgest onbekend ZH Kün U52

Husingesgest onbekend ZH Kün 52

Husingesgest • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Husingesgest. 45.

Husingesgest" (facs.) (onb. in Holland)

HUSINGESGEST" (onb. in Holland) / Husingesgest • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Hüslo, buurtschap onder Hellendoorn 578.

Husmiet • 1190 • G SB

Husmiet" (facs.) [Kadzand : Zl]

HUSMIET" [Kadzand : Zl] / Husmiet • 1190 • G SB GYS

Husnin • ± 855 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 111

Huson W288, W289, W302, W410, W431, Husun W060, W181

Hussel (facs.) [Putten : Gl]

HUSSEL [Putten : Gl] / Hotseri • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r° / Hezzere • midden 12e • D W II a 1, 22 v° / Hùzzere • midden 12e • D W RH9, 61 v° GYS

Hussinchem.Zie: Beusichem.

Hustine • 898 • D Es 2

Hustinga Huizinge GR Kün W89

Hustinga F573

Hustinga (villa) Ego ditmar trado ad scm Bon. in pago Hunergewe in regione fresonum in villa Mitilisten-heim et in Hustinga terram XII boum cum ceteris rebus meis et familiis. Ik Ditmar schenk aan St. Bonifatius in de gouw Hunzego in het gebied der Friezen in het dorp Middelstum en in Huizinge grond voor 12 runderen met overige spullen van mij en inwoners.

Hustinga, in regione Fresonum in pago Hunergewe Huizinge, Groningen

Hustinga • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Hustinga [probably.822] Huizinge Gr

Hustingest • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Hustingest De Geest onder Naald-wijk ZH M&B U45

Hustingest De Geest onder Naald-wijk ZH M&B 45

Hustingest, deel van de Geest onder Naaldwijk. 44.

Hustingest" (facs.) (onb. in Holland)

HUSTINGEST" (onb. in Holland) / Hustingest • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Husuduna • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 41

Husuduna [end 9thcentury] Opheusden Gld

Hutghest [the early part of the 12th century] Uitgeest NH

Huth • (1196) • Hg V

Hutha, Albert van. Zie: Albert; Maarten van. Zie Maarten.

Huthgeest. Hecm. 207, O. 1. 105. (± 1083). Hutghest. Hecm. 217. O. 2. 108. (1120), z. Uytgheest. Uitgeest, N. Holland.

Huthgeest. Hecm. 207, O. 1. 105. (± 1083). Hutghest. Hecm. 217. O. 2. 108. (1120), z. Uytgheest. Bron: DBNL

Huthgeest. Hecm. 207, O. 1. 105. (± 1083). Hutghest. Hecm. 217. O. 2. 108. (1120), z. Uytgheest. Uitgeest, N. Holland. (DBNL)

Huthinchusen. 320.

Huthoue • (± 1220) • U O 131

Huthove. Zie: Uithof.

Hutolf (Hutolphus) Schoneweder. 94.

Hutter, Pieter (Voorne) 383.

Huusdunen [1424] Huisduinen NH

Huuslade [ca. 1250-1260] onbekend Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Huuuido omgeving Wieringen NH Kün U76

Huuuido • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340

Huuuido omgeving Wieringen NH Kün 76

Huuuido. 46.

Huven, Egbert van 521.

Huvi. O. 1. 41. 889. Bron: DBNL

Huvi. O. 1. 41. 889. bij Tiel? (DBNL)

Huvi. O. 1. 41. 889. bij Tiel?

Huwenga, Willikinus, burger van Groningen 17.

Huwido" (facs.) (onb. in Holland)

HUWIDO" (onb. in Holland) / Huuuido • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340 GYS

Huwy [ca. 1250-1260] onbekend Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Huybergen [1263] Huijbergen NB

Huyssem [1382] NH Huissen NH

Huzzere • midden 12e • D W RH9, 61 v°

Hv+omele • 1200 • Ar B 1

Hvlsela • 1136 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud. cont., Ys 4, 48 v°

Hvnta • 1221 • S D 563 en 564

Hvspania , cfr . Hispania .

Hybernia.Zie: Ierland.

Hydus, provinciaal der Predikheeren in Duitschland. 505.

Hye van Moordrecht 351.

Hyllenkem [1125] Hillegom ZH

Hyllenkem. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Hillegom. Z. Holland.

Hyllenkem. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Hyllenkem. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Hillegom. Z. Holland. (DBNL)

Hyllinus, aartsbisschop van Trier. 12.

Hylo Everinga, ingezetene van Zuidlaren 397.

Hyltenburg, Albert van. Zie: Albert.

Hynen.Zie: Opijnen.

Hyrde [1331] Hierde Gld

Hyre.Zie: Hiern.

Hysdene • (1108-22) kop. midden 13e • H Tc p. 205

Hyspania. Zie: Spanje.

Hyspania.Zie: Spanje.

Hyssera fluvius , cfr . Isara

Hysula. Zie: Ijsel.

I .

I. Petrinus, Romeinsch burger. 26.

I.de sancto Germano 295, 315.Jaarsveld 367 n.1).Jacob, Jacobus, bisschoppelijk kameraar te Deventer 235; kardinaal-diaken van St.Maria in Via Lata te Rome 357; kanunnik van Oudmunster te Utrecht 468; deken van St.Jan te Utrecht 39, 57, 66, 75-76, 83, 88, 99, 101, 127, 148, 157, 181, 183, 191, 259, 262, 272, 285, 295, 314, 339.343, 354, 365, 379; priester van de St.Nicolaaskerk te Utrecht 321.(Jacob), broeder, kommandeur van het St.Jans- en St.Catharijne-hospitaal te Utrecht 142, 150, 244, 406, 510-512, 583; broeder, subprior der Predikheren te Utrecht 93-94; sartor (Woudrichem) 609.van Kuursile 195; bisschop van Marsi 546.Albertsz.Neseken 384.heer Bertoldsz; schepen in Arnhem 132; zoon van Hendrik Berwich 132.Bietdanete, officiaal van Luik 352 n.1).Hendriksz.Braems, kanunnik van St.Pieter te Utrecht 188.van Broke (Hellendoorn) 578; zoon van Gozewijn van Broke 579; broeder van Gozewijn van Broke 578.Bruno 132; broeder van Willem van Damme, Ingezetene Heesselt 152.Folpertsz.(Utrecht) 304; zoon van Frederik Lysez; burger van Utrecht 196.220, 575.Gerbrant, pachter in het Gein 309.van Helthusen 141; zoon van Hugo Pietersz.(Schouwen) 388.Jacobsz; burger van Utrecht 202.Jacobsz; schepen van Utrecht 220, 222, 224, 460, 464, 519, 539, 563, 575, 593, 595.Jansz.(Utrecht) 304.van Compostelle, heer 89.de Lapidea Domo (Steenhuis), schepen van Utrecht 141, 146.Lutgardisz; burger van Utrecht 303-304.van Oye, schepen in Arnhem 132.Ouderidder, burger van Utrecht 538-539.Revescen (Utrecht) 494.Soudekin, priester in de St.Nicolaaskerk te Utrecht 270.Soudenbalg, kapelaan van de Buurkerk te Utrecht 342.Speyhart 539-540.Stepefard (Jutphaas) 496.van Thie, burgman van Goor 217.van Üphoven, riddar, raad van de graaf van Berg 30.Vos, burger van Harderwijk, eertijds van Utrecht 436.Wet her, broeder van Rudolf Herc 195.(Jacob) van der Woude, ridder 444, 446, 516.Jan.Zie: Johan.

Iabeche • 1144 • D S 41

Iabeche [1144] , Hiabeke [1190] Jabeek L

Iairam (acc.) • 1213 • Luik, Ib 162, 33 r°

Iairam (acc.) • 1105 kop. 3e dec. 13e • Stavelot, I SMc n° 113

Iambertinge, erf in Noordlaren 393.

Iana, echtgenote van Boudewijn Andreasz.van Risinghen 472.

Iasuniae villa , in pago Lemovicino 133 , 40 .

Iayram (acc.) • 1190 • N C

Iburch, Burchard van 536.

Iburg (Iburch, Yborgh, Yburgh), Burchard van. Zie: Burchard.

Iburg, ten Z. van Osnabrück, abt van 29.

Icauna fluvius , cfr . Iona .

Ico, vrije. 253.

Ida (Yda), vrouw van Berner, burger te Utrecht. 207; tante van Hugo van Steenlant. 334; vrouw van Nicolaas van Oostwoud. 117. (Yda), adbis van Vreden. 175.

Ida, dekanes van Elten 109.Ino Francius 383.

Ida, Yda, vrouw van Hubertus 361; vrouwe, weduwe van Ulricus 31; nicht van kanunnik Wulfger 134.

Idaardera-deel [ FR ] 1830-1984

Idaslifevata" (facs.) (onb. op het voormalig ei-land Wulpen)

IDASLIFEVATA" (onb. op het voormalig eiland Wulpen) / terra que dicitur Idaslifeuata • 1089 • ed. DB, p. 297 GYS

Ide (Iden, Idom), onder Vries in Drente. 181.

Ide, Gelmar van. Zie: Gelmar; Jacob van. Zie: Jacob. Tgeloof, ridder. 153.

Ide (facs.) [Vries : Dr]

Ide [1206] Yde Dr

Ide • 1206 kop. begin 15e • As D 4 v°

IDE [Vries : Dr] / Ide • 1206 kop. begin 15e • As D 4 v° GYS

Idsega (facs.) [Wymbritsera-deel : Fr]

Idsega (Edeswald nunc dicta Ydzegae), in Wijmbritseradeel. 369.

IDSEGA [Wymbritseradeel : Fr] / Eddegghe • 1132 vals 2e helft 13e • Lw / Edeswald • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw GYS

Idzega (Eddegghe). 313.

Iechoram (acc.) • 1134 • I J

Iechoram (acc.) • 1096 • R D

Iecoram (acc.) • 1034 kop. ± 1700 • Ie L 30 v°

Iecoram (acc.) • 1143 • Ie C

Iecoram (acc.) • 1141 • I J

Ieder silva , Idarwald 147 , 28 .

Ieminge van Ghees 155.

Ierland (Hibernia), heer van. 57. Yerseke, op Zuidbeveland. 286.

Ierland, Hibernia 16 n. 1); hertog van 206.

Ierland, Hybernia, 191; heer van 168.

Iernacum villa , in pago Biturico 163 , 23 .

Ierseke (facs.) [Ierseke : Zl]

Ierseke, Ieersike, investitus van de kerk te 475; Aloud Aloudsz.van 407.

IERSEKE [Ierseke : Zl] / Gersake • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v° / Gersicha • 980 kop. 15e • X E 1417, 11 v° / Gersecha • 1186 • Tl 36 / Gerseca • 1219 • S D 553 GYS

Ierte (facs.) [Lente : Dalfsen : Ov]

Ierte (Herte), hof in de buurschap Lente onder Dalfsen. 114.

IERTE [Lente : Dalfsen : Ov] / Herte • 947 • D Es 3 GYS

Ierusalem monasterium , cfr . Resbacense monaste rium .

Igauna fluvius , cfr . Iona .

Iguduveris fluvius 115 , 43 .

Iitersum [in the early part of the 12thcentury] Ittersum Ov

IJbeking (facs.) [Groen-lo : Gl]

IJBEKING [Groenlo : Gl] / domus Ybekinc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 135 r° GYS

IJhorst, in Z. Drente 292 n. 2).

IJlst [ FR ] 1830-1984

IJnen, (Op- en Neer-) (Ine, Inen), ten O. van Waardenburg. 64, 248.

IJnen (Ine). 140.

IJnen, (Op- en Neer-) (Ine, Inen), ten O. van Waardenburg. 64, 248.
IJssel, (Ysela, Isla, Dysla). 58, 151, 290.
IJssel, Hollandsche (Ysla, Isla). 52*, 287*, 500.
IJsselham (Seleham), onder Oldemarkt, in het N . W . van Overijssel. 369.
IJzevoorde (Ysenvort, Yzenvorde), in Ambt Doetinchem. 288, 309.
Hocamp. 431.
Hocanschot. Z i e : Hoccascaute.
Hoccascaute (Hocanschot), aan de Dommel. 15, 29.
Hoemaerleede. 290.
Hoensele. Z i e : Hunsel.
H o c y (Hoiensis comitatus), graafschap. 136.
(Hoie, Hoium). 136*, 387.
Hoest (Hosla), bij Weeze. 126.
Hoevelaken (Hoflake, Hovelaken). 313*.
Hoflake. Z i e : Hoevelaken.
Hoge. 309.
Hogeland. Z i e : Hoogelande.
Hoghe Alderberghe. 290*.
Hohorst. Z i e : Hoogehorst.
Hohorsta. Z i e : Hoogehorst.Hohurst. Z i e : Hoogehorst.Hoie. Z i e : Hoey.
Hoium. Z i e : Hoey.
Holanuuehg. 42.
H o l l a n d (Hollandia). 161*, 193, 208, 293, 382*, 384.
Hollandia. Z i e : Holland.
Holsto. Z i e : Olst.
Holthuizen (Holthusen). 202.
Holthusen. Z i e : Holthuizen.
Holtland. 44.
Holtreca. Z i e : Houtrijk.
Holtsele, kerk. 44.
Hombeek (Honbeke). 138.
Honbeke. Z i e : Hombeek.
Honbrinke. 320.
Hoogehorst (Hohorst, Hohorsta, Hohurst). 153, 154*, 191.
Hoogelande (Hogeland), op Walcheren. 460*.
Horda. Zie: Horte.
H o r r e u m . Z i e : Oeren.Horscamp. 431.
Horsclare. 251.
Horst (Hanhorst), bij Deventer. 315.
Horst, De, kasteel. 445*.
Horstwaard (Horstvverde, Horstwerden), in Kortenhoef. 425, 430*.
Horstvverde. Z i e : Horstwaard.
Horstwerden. Z i e : Horstwaard.
H o r t e , D e (Horda). 202.
Hosla. Z i e : Hoest.
Hosle. 61.
Hosteppinheri. 44.
Hostrogowe. Z i e : Oostergo.
Hostsagnem. 44.
Houarathorpa (Houerathorp). 44*.

IJnen (facs.) [Est : Gl] = Opijnen en Neerijnen

IJNEN [Est : Gl] = Opijnen en Neerijnen / Ine • 993 kop. midden 12e • U B 43, 22 v° GYS

IJpecolsga (Ipekeldekerke). 313.

IJrmilon. Zie: Ermelo.

IJsbrand, Ysbrandus, schout van Linschoten 400.van Spijc 147. IJsel, IJcel, Ysele (Holl.) 50, 70, 109, 112, 244, 303, 354, 363.

IJsbrand, Ysebrandus, Ysenbrandus van Lent 295, 315, 386.van Lysse, knaap 211.

IJsel, Ysela, Ysla, Hysola, Hollandsche 7, 24—25, 221, 268.

IJsel (Hisla, IJsela, IJsola, Isla, Isle), rivier. 43, 49, 61, 128, 143, 187, 202, 208, 282, 298, 371, 372 437, 448.

IJsel, Ysila, Geldersche 203—204.

IJsel, Hollandse (facs.) (rivier van Lek naar Nieuwe Maas)

IJsel, Gelderse (facs.) (rivier van Rijn naar Zuiderzee)

IJsel, Hollandse (facs.) (rivier van Lek naar Nieuwe Maas)

IJsel, Gelderse (facs.) (rivier van Rijn naar Zuiderzee)

IJSEL, GELDERSE (rivier van Rijn naar Zuiderzee) / iuxta Hislam • 797 kop. begin 10e • Le W 54 v° / Hisla • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 101 / Isla • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • vita s. Liudgeri, Le W 7 r° / Islê (gen.) • 1046 kop. midden 12e • U B 43, 30 v° / Isela • 1156 kop. ± 1222 • Go I 71, 102 r° GYS

IJSEL, GELDERSE (rivier van Rijn naar Zuiderzee) / iuxta Hislam • 797 kop. begin 10e • Le W 54 v° / Hisla • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 101 / Isla • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • vita s. Liudgeri, Le W 7 r° / Islê (gen.) • 1046 kop. midden 12e • U B 43, 30 v° / Isela • 1156 kop. ± 1222 • Go I 71, 102 r° GYS

IJSEL, HOLLANDSE (rivier van Lek naar Nieuwe Maas) / Isla • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 / Isla • 1046 kop. midden 12e • U B 43, 33 r° / Isla • 1122 kop. midden 12e • U B 43, 43 v° / Hisla • 985 kop. (1206-26) kop. 14e-15e • Hg C 4 r° / Hisla • 985 kop. (1206-26) kop. 14e-15e • ed. Oppermann, Fontes, p. 218 / Islam (acc.) • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v° / Islam (acc.) • 1122 • D W 24 / Islam (acc.) • 1155 • U SM 2480 / Islam (acc.) • 1208 • U SM 818 / Isle • 1155 • U SM 2480 GYS

IJSEL, HOLLANDSE (rivier van Lek naar Nieuwe Maas) / Isla • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 / Isla • 1046 kop. midden 12e • U B 43, 33 r° / Isla • 1122 kop. midden 12e • U B 43, 43 v° / Hisla • 985 kop. (1206-26) kop. 14e-15e • Hg C 4 r° / Hisla • 985 kop. (1206-26) kop. 14e-15e • ed. Oppermann, Fontes, p. 218 / Islam (acc.) • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v° / Islam (acc.) • 1122 • D W 24 / Islam (acc.) • 1155 • U SM 2480 / Islam (acc.) • 1208 • U SM 818 / Isle • 1155 • U SM 2480 GYS

IJsela. Zie: IJsel.

IJsela. Z i e : IJsel.
I J s e l g o u w ( H i s l o i p a g u s , Islegowe, Is-lo pagus, I s l o i pagus). 4 9 , 50, 6 9 , 192*, 224.
IJsola. Z i e : IJsel.
IJsselmuden (Islemuthen). 311.
IJtalia. Zie: Italië.
Ilburg. 436.
Ine. Z i e : IJnen.
Ingel-heim (Engilenheim, Ingelinheim, Ingilenheim, Inglineheim). 68, 115, 134,
137, 146, 153.
Ingelinheim. Zie: Ingelheim.
Inglineheim. Zie: Ingeleheim.
Inspic. Zie: Enspijk.Inspihe. Zie: Enspijk.
Inspijc. Zie: Enspijk.
Insula Sancte M a r i e . Z i e : Mariënweerd.
Iodichem. Zie: Odijk.
Ipekeldekerke. Zie: IJpecolsga.
Irmelo. Zie: Ermelo.
I r r e l ( E r l e ) . 2, II.
Isla. Z i e : IJsel.
et L a k e ( g o u w ) . 185, 208, 2 8 0 .
Isle. Z i e : IJsel.
Islegowe. Z i e : IJsel.
Islemuthen. Zie: IJsselmuden.
Islous. Z i e : IJsel, gouw.
Israel. 240*, 271.
Italia. Zie: Italië.
Italië ( I J t a l i a , Italia). 56, 7 3 , 151, 213, 219.
I.
Ide (Iden, Idom), onder Vries in Drente. 181*.
Idsega (Edeswald nunc dicta Ydzegae), in Wijmbritseradeel. 369.
Ier-land (Hibernia), heer van. 57.
Yerseke, op Zuidbeveland. 286.
Inen. Zie: IJnen.
Ingen (Ynghen), in de Betuwe, thans onder Lienden. 496.Ilchicha comitatus , in pago Rubiaco Alsatiae , Illzach prope Mühlhausen oppidum ad septentrionem 186 , 48 .

IJseldijk 245, 438

IJselgouw (facs.) (gouw aan de IJsel in Overijsel)

IJselgouw (Hisloi pagus, Islegowe, Islo pagus, Isloi pagus). 49, 50, 69, 192, 224.

IJSELGOUW (gouw aan de IJsel in Overijsel) / Islegowe • 1086 kop. midden 12e • U B 43, 41 v° GYS

IJselham (facs.) [Oldemarkt : Ov]

IJselham, Yzelhamme, thans onder Oldemarkt (Ov.), kerk van 195.

IJSELHAM [Oldemarkt : Ov] / Sillehem • 1132 vals 2e helft 13e • Lw / Sileham • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw GYS

IJselmonde, Yselmonde, Yslemunde, 114, 127.IJselmuiden, Yselmuden 195 n.5).•, Reiger van 195, IJselveld, bij IJselstein 245n.4), 496 n.3).Ickinc, huis in Markelo 394.

IJselmonde (facs.) [IJselmonde : Zh]

IJSELMONDE [IJselmonde : Zh] / Islemunde • 1076 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI / Islemunde • 1169 • U SM 787 / Islemunde • 1208 • U SM 818 GYS

IJselmuiden (facs.) [IJselmuiden : Ov]

IJSELMUIDEN [IJselmuiden : Ov] / Islemuthen • 1133 • Ar R GYS

IJselstein 15 n.1), 88 n.1), 123 n.1), 2) en 3), 392; Gijsbert van, knaap 172, 201, 230, 279, 294-295, 296, 313, 354, 441-442, 473; huis te 412.

IJselstein 25 n. 1), 293 n. 1), 351 n. 1).

IJsla, Ysele Ysella, Ysila 114, 125, 127, 191, 246, 258, 314, 320, 349, 425, 430-432, 438, 496, 522, 568.576, 584.

IJsola. Zie: IJsel.

IJssel, Hollandsche (Ysla, Isla). 52, 287, 500.

IJssel (Gelderse), Ysla 154, 194.IJsel (Holl.)

IJssel, (Ysela, Isla, Dysla). 58, 151, 290.

IJsselham [ OV ] 1830-2001

IJsselham (Seleham), onder Oldemarkt, in het N.W. van Overijssel. 369.

IJsselmonde [ ZH ] 1830-1941

IJsselmuden (Islemuthen). 311.

IJsselmuiden [ OV ] 1830-2001

IJtalia. Zie: Italië.

IJzendijke [ ZL ] 1830-1970

IJzendijke (facs.) [IJzendijke : Zl]

IJZENDIJKE [IJzendijke : Zl] / Isendike • 1046 vals 2e kwart 12e • G SP / Isendike • 1150 • G SP / Isendike • (1190-1209) • G SP / Isandica • 1127 kop. 16e • Galbert, ed. Pirenne, 81 / Isendichen • 1150 • G SP / Isendica • 1174 kop. eind 12e • G LT 4 v° / Ysendica • 1185 • G SP / Isendic • 1187 • Mzc II 252/1 / Isendic • 1213 • S D 524 / Isendika • 1188 • G SP / Isendika • 1214 • G SP GYS

IJzendoorn (facs.) [Echtelt : Gl]

IJzendoorn [ GL ] 1830-1923

IJZENDOORN [Echtelt : Gl] / Isaandra • ± 855 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 111 / Isendra • (1075-81) vals?, kop. midden 12e • U B 43, 41 r° GYS

IJzevoorde (Ysenvort, Yzenvorde), in Ambt Doetinchem. 288, 309.

Ilburg. 436.

Ildebrand. Zie: Hildebrand.

Ildemcnsis, lldelsheimcnsis. Zie: Hildesheim. Ypekolsga (Ypoldekerke), in Wijmbritseradeel. 369. Yperen (Iprum). 27.

Ildiradus. 66.

Ilias. Zie: Elyas.

Illip [?] Ilp NH

Ilpen-dam [ NH ] 1830-1991

Imadus, bisschop van Paderborn. 212.

Imazankerka • 1156 • Hg B 74

Imbertus Pugeys 206.

Imece-kerke • 1169 • U SM 787

Imecek, Bertold van. Zie: Bertold.

Imgauna , cfr . Iona .

Imilinus. 221.

Imisuualde • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r°

Imisuualde [855] Eemswoude Fr

Imma, echtgenoote van Arnoud Meylant, burger van Geertruidenberg 238.

Immo, 74, 75. -75- 1 - - • —. diaken van Worms. 162, 167.

Immuko. 147.

Impla • (1075-81) kop. midden 12e • U B 43, 41 r°

Impla, Johannes van. Zie: Johannes.

in Aschusa minore. O. 1. 105. (± 1083). Klein Assumburg.

in huruuare. O. 1. 311. (1228). te huerware. O. 1. 293.

in Nollekte. Hecm. O. 1. 204 (± 1200). bij Enkhuizen. N. Holland.

in comitis fridgersa. O. 1. 105. (± 1083). Hecm. 208. in Zuid Holland; vgl. 't Frighers onder Katwijk (Rijnl. Oudh. 171).

in comitis fritgersa. Hecm. 204. O. 1. 89. 1083. Mel. St. 1. 937 In sijn Vrijdghers.

in Bedorouualda • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r°

in Slohtoron • eind 11e • D W IX a 1 b, 21 v°

in Abdinchstrange • begin 13e • D W RH9, 66 r°

in Abdinclande • begin 13e • D W RH9, 66 r°

in pago Hunesgeuue [voorstel van MG voor in pago Hunergeuue] • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in uilla Wame-lo • (1012-23) kop. midden 12e • U B 43, 28 r°

in Liuisicampa • eind 11e • D W IX a 1 b, 26 r°

in Frodouualda • eind 11e • D W IX a 1 b, 26 v°

in castro aput Haren • 1152 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R 21 v°

in Bedara uualda • eind 11e • D W IX a 1 b, 24 v°

in uilla VUada • 850 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 322, 323

in Stedarauualda • eind 11e • D W IX a 1 b, 25 v°

in uilla UUadahe • 850 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 322, 323

in pago Hugumarchi (h "verbeterd" in b) • 786-87 kop. ± 1222 • Go I 71, 59 r°

in uilla Waganlose • begin 9e kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 115

in UUaldhuson • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r°

in Waganleisero marca • 892 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 112

in pago Ganipi • 900 (lees 949) • Xr 14794

in minori Huson • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r°

in pago Westertili • mitte 12. • D W RH9, 66 v°

in Arneru • eind 11e • D W IX a 1 b, 22 r°

in Amutharia uualda (laatste letter van Amutharia kan ook o zijn) • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r°

in Amuthario uualda [laatste letter van Amutharia kan ook o zijn] • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r°

in Emuthero uualda • eind 11e • D W IX a 1 b, 21 r°

in UUestaruualde • 10e • D W IX a 1 a, 24 r°

in Engislingeri • eind 11e • D W IX a 1 b, 21 v°

in Lanchusa [voorstel, met vraagteken, van MG voor in Lanthusa] (twijf. id.) • begin 9e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in Lanthusa (lees in Lanchusa?) (twijf. id.) • begin 9e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in pago Hunergeuue (lees in pago Hunesgeuue) • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in Uederuurdi • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r°

in Felauu • 10e • D W IX a 1 a, 15 r°

in pago Ostrachia • 873 kop. 11e • Ann. Xantenses, ed. de Simson, p. 32

in pago Baduensi • ± 1040 kop. midden 11e • Gesta episc. Cam., Hb 75 F 15, 47 v°

in pago Threant • 820 kop. begin 10e • Le W 58 v°

in Duuelero marca • 892 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 112

in pago Batuua • 855 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 110

in pago Batuense • 788-89 kop. ± 1222 • Go I 71, 80 r°

in comitatu Testrebatensi • 966 kop. 15e • X E 1417, 9 v°

in pago Sutrachi • 845 kop. begin 10e • Le W 34 v°

in pago UUestrachi • 845 kop. begin 10e • Le W 34 v°

in pago Fresinse • 1e kwart 9e kop. 941 • ed. DB, p. 136

in Testrebanto • eind 11e • Ab 902, 1 r°

in pago Osterihe • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7, 1X

in pago Hintingoe • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319

in pago Leomeriche • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319

in Appoldro • 793 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 99

in minori Huson • eind 11e • D W IX a 1 b, 23 r°

in Muniklanda • eind 11e • D W IX a 1 b, 23 r°, 25 r°

in Muntiklanda • eind 11e • D W IX a 1 b, 23 r°, 25 r°

in Reiderwalde • midden 12e • D W RH9, 66 v°

in pago Bugumarchi [h van Hugumarchi "verbeterd" in b] • 786-87 kop. ± 1222 • Go I 71, 59 r°

in Uelgasse • 850 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 322

in Heuunorouualda • eind 11e • D W IX a 1 b, 27 r°

in Felaouua • 793 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 99

in pago Felum • 801 kop. begin 10e • ed. DB, p. 353

in pago Felua • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319

in Montanhae • 10e • D W IX a 1 a, 24 r°

in pago Humerki • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r°

in pago Midochi • 786-87 kop. ± 1222 • Go I 71, 59 r°

in UUrti • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

in pago Felaouua • 839 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 117

in Rotono • eind 12e • D W RH9, 66 r°

in pago Ueluua • 10e • D W IX a 1 a, 3 v°

in Bugholte • 1215 • D B 12

in monte Becchenberch • 1147 • I S

in pago Ostrahe • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7, 3X

in pago Hisloae • 794 kop. begin 10e • ed. DB, p. 347

in pago Battauui • 897 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 9 v°

in pago Hisloi • 797 kop. begin 10e • ed. DB, p. 349

in Fatruwerde • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in pago Friesinse • 864 • ed. DB, p. 224

in pago UUestrachi • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v°

in pago Westrahe • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in pago Tubalgouue • 947 • keizerdiploma, Tr M 17

in pago Batauua • 892 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 112

in pago Westerache • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in pago Baduano • eind 11e • Atrecht, Ab 902, 1 r°

in pago Dubla • 793 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 99

in pago Westeriche • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in Hamalanda • 1046 kop. 2e kwart 13e • U B 43, 69 r°

in Hemelande • 1138 of kort daarna • Hm 10 B 17, 2 r°

in pago Tokingen • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in pago Testarbant • 1e helft 9e kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 106

in Testarbanto • 815 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 105

in pago Testeruenti • 709 kop. 1191 • Go I 71, 34 r°

in pago Ostrache • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • vita s. Liudgeri, Le W, 4 r°, 8 v°

in Bochursti • 806 kop. begin 10e • ed. DB, p. 355

in pago Isloi • 799 kop. begin 10e • ed. DB, p. 350

in Sprie-lo • midden 12e • D W II a 1, 22 v°

in Spriele • midden 12e • D W II a 1, 22 v°

in Batuue • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 1 r°

in Feterwrde • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in pago Batawe • 793 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 99

in pago qui Balgoie nuncupatur • 1172 • U SJ 972

in pago Duplao • (751-52) kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 69 v°

in Gannita • ± 800 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 113

in pago Dublensi • (721-22) kop. 1191 • Echternach, Go I 71, 41 r°

in pago Batawe • 800 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 100

in pago Westriche • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in uilla Gannita • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 101

in Hel-lo • midden 12e • D W RH9, 61 v°

in pago Astrache • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • vita s. Liudgeri, Le W, 4 r°, 8 v°

in pago Ostrache • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7, 4X

in Hal-lo • 11e • D W IX a 1 b, 8 r°

in Gannite marca • 800 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 100

in Gannita • passim tot 892 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 112

in loco qui Doccinga uocatur • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • vita s. Liudgeri, Le W 4 r°

in pago Bata • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 41

in Westerriche • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in pago Tochkingen • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in pago Tockingen • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in pago Osterriche • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7, 1X

in pago Thriente • 1025 kop. midden 12e • U B 43, 26 r°

in pago Batauua • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 101

in Haslum • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r°

in Gannite • 793 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 99

in pago Hamulande • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 1 r°

in pago Ostroh • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7, 1X

in Hnodi • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v°

in pago Nortgouue • ± 800 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 113

in Nortgouue • 793 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 99

in pago Tochingen • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in pago Is-lo • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319

in Auansati • 850 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 322

in pago Hamalando • begin 9e kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 115

in Tiale • 896 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 327

in loco Tiala • 950 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 335

in Bekesteren • midden 12e • D W RH9, 61 v°

in pago Batuuua • 726 kop. 2e dec. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 307

in Theothorne • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319

in Sibinwerde • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in pago Thriente • 944 kop. midden 12e • U B 43, 21 v°

in ipso loco Marithhaime • 726 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 307

in loco nuncupante Marithaime • 726 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 307

in Treiectensi uico • 935-37 kop. 10e • virtutes s. Eugenii, Xr 1820-27, 101 r°

in pago Masav • ± 950 kop. ± 1070 • Gesta abb. Gembl., Lz 19 v°

in pago Masa-lant • 950 vals 10e • ed. DB, p. 369

in Treiecto • 779 • Pa K 7/2

in comitatu Masaugo • 968 vals 12e • X M 4

in pago Masualensi • ± 1050 kop. eind 11e • mir. s. Trudonis, Ld 16974, 115 v°

in pago Maso • 858 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 326

in pago Mosavo • 830 kop. 10e • transl. ss. Marc. Petri, ed. MGH SS XV, p. 258

in pago Masuarinse • 741 kop. begin 11e • ed. DB, p. 361

in loco Cassal-lo • 950 vals 10e • ed. DB, p. 369, 370

in pago Mase-lant • 1056 • D B 7

in pago Mosao • 732-33 kop. 12e • Tr 1341/86, 217 r°

in comitatu Maisou • 946 kop. ± 1070 • Gesta abb. Gembl., Lz 17 r°

in Masalante • 891 kop. ± 1100 • Regensburg, Tr 1709, 67 r°

in Treiecto • 10e • Xr 1814-16, 7 r°

in comitatu Mase-lant • 889 • Kb 1 A 5

in pago Mosao • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in comitatu Mase-lant • 898 • Kb 1 A 8

in pago Mosariorum • 714 kop. 1191 • Go I 71, 36 v°

in silua Meriuuido • (1021-24) kop. 4e kwart 11e • Alpertus Mettensis, facs. Pijnacker Hordijk, 1 v°, 4 v°

in pago Marsum • 726 kop. ± 1222 • Go I 71, 81 v°

in loco qui dicitur Forismarische • 776 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 98

in pago Germepi • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

in Masamuthon • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

in Liere • 1201 • Hg B 84

in Legthan [voorstel, met vraagteken, van MG voor in Legihan] • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

in pago Isla et Lake • 1122 kop. midden 12e • U B 43, 43 v°

in Pole • 1205 • Hg R

in pago Pahindrecht • (1114-27) • G SB

in Riki-lo • 10e • D W IX a 1 a, 14 v°

in Heslemaholta • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

in Masalandæ • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

in Houarathorpa • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338, 339

in Legihan (lees in Legthan?) • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

in Arkloa • eind 10e • D W IX a 1 a, 39 v°

in Asporon • 2e helft 11e • D W IX a 1 b, 17 r°

in Burem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

in pago Lake et Isla • 1046 kop. midden 12e • U B 43, 33 r°

in Dalmersce • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

in Escho (twijf. ident.) • 1e kwart 13e • P L 9534, 148 v°

in pago Tyesle • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in Fronakre • 1085 vals 12e • U SJ 948

in pago Wirah • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in Uteromeri • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

in pago qui dicitur UVira • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in pago Wisaha (lees in pago Wiraha) • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in Occidentali Fresia • 1118 kop. midden 12e • U B 43, 45 r°

in pago Wiraha [voorstel van MG voor in pago Wisaha] • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in pago Nifterlaco • 723 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 305

in pago Niftarlaca • 834 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 318

in Niftarlaca • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

in Wiron • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in Nord-tmora• 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v°

in Bretenmore • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in Fore • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

in Beko • 1192 • X E 10256/1

in pago Wirense • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in Aust-tmora• 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in Uennapan • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

in Ganga • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

in Dalmersce • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

in Medemolaca • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340

in Haragum • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

in Edesthorpa • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

in Uueromeri • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

in Waldmanneuenna • 1083 vals 12e • Hg E

in Forschate • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

in Strude • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340

in Gnisingo • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

in pago Texla • 985 kop. (1206-26) kop. 15e • Hg C 4 r°

in loco qui dicitur Forismarische • 776 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 98

in pago Wirensi • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in Ekerslato • 1083 kop. 12e • Hg B 61

in flumine Fennepa • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

in UUiron • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

in Scata • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

in Suattingabvrim • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

in Gankchala • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in Radenburgarebroke • 1083 vals 12e • Hg B 61

in Benetfelda • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

in pago Wironi (lees in pago Wirom) • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in Rederwerde • 1214 • Hg B 4

in Uagara felda • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

in pago Wirom [voorstel van MG voor in pago Wironi] • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in Ostmore • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

in comitatu Hare • 1024 kop. 13e • I Lc n° 21

in Bante • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340

in pago Kinnehim • (719-39) kop. ± 1222 • Go I 71, 45 r°

in pago Kin-hem • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v°

in pago Nisterlake • 975 kop. midden 12e • U B 43, 21 r°

in Hoge-land • 1189 • Md 2

in Hogen-land • 1189 • Md 2

in Inferiori Traiecto • 1145 • L G C

in Hersebruke • (1081-1105) kop. midden 12e • D W RH9, 33 r°

in Stutesloe • 10e • D W IX a 1 a, 38 v°

in Dalmersce • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

in pago Nifterlaco • 723 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 305

in pago Niftarlaca • 834 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 318

in Dorestado • 896 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 327

in pago Nisterlake • 975 kop. midden 12e • U B 43, 21 r°

in monte Lare • midden 12e • vita Meinwerci, Ka 70

in Hnodi • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v°

in uico qui dicitur Treiecto • 753 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 308

in Dorestado • 815 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 315

in Dorestadio • 896 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 327

in Hasloe • 10e • D W IX a 1 a, 38 v°

in Ueno • 1219 • U gg 1155

in pago Norht Tueanti • 799 kop. begin 10e • ed. DB, p. 350

in Dorestade • 779 • Pa K 7/2

in Dorstado • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

in Lonora laca • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

in Tuegloe • 10e • D W IX a 1 a, 38 v°

in Sudpolre bosten merke • 1190 • G SB

in pago North Tuianti • 797 kop. begin 10e • ed. DB, p. 349

in loco nuncupante Merona Bennonis • 941 • ed. DB, p. 145

in Dorestato • (919-31) kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 330

in pago Lake et Isla • 1046 kop. midden 12e • U B 43, 33 r°

in pago Isla et Lake • 1122 kop. midden 12e • U B 43, 43 v°

in Niftarlaca • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

in Hersebruke • (1066-81) kop. midden 12e • D W RH9, 32 v°

in Turre • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

in monte Cunre • 1200 • Hg W 508

in utraque Beuelanda • 1161 • Tr Q 4

in Salahom • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 101

in Beuelanda • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 v°

in pago Germepi • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

in Beuelanda • 1040 • ed. DB, p. 250

in Beuelanda • 1003 • ed. DB, p. 245

in pago Beuelanda • 976 • ed. DB, p. 232

in pago Fladate • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 41

in Aiteron • eind 10e • D W IX a 1 a, 39 v°

in Euerekestorpe • 1085 vals 12e • U SJ 948

in pago Eittheri • 1036 • D W 12

in uico Stathensi (in inferiori parte ciuitatis que Stathe nominatur ... in uico Stathensi) • 1127 • Ug 39

in Eiteron • 2e helft 11e • D W IX a 1 b, 17 r°

in pago Rodaninse • 791 kop. 941 • ed. DB, p. 133

in Quatuor officiis • passim

in pago Rodaninse • 707 kop. 941 • ed. DB, p. 130

in maritima Frisionum regione (villa Scalt-heim quae iuxta ostium Scaldis fluminis in maritima Frisionum regione posita est) • 830 kop. 10e • transl. ss. Marc. Petri, ed. MGH SS XV, p. 261

in loco qui dicitur UUizzekines vuerf • 1114 • G SP

in pago Rodaninse • 819 kop. 941 • ed. DB, p. 131

in Quatuor officiis • 1217 • G NB

in maritimis locis • 1161 • Tr Q 4

in uilla Wudarres ambachte [c van Wudacres veranderd in r] • 776 kop. (1183-95) • Lorsch, ed. Glöckner n° 97

in pago Rodaninse • 839 • ed. DB, p. 141

in pago Rodaninse • 840 kop. 941 • ed. DB, p. 134

in pago Rodanainse • 737 kop. 941 • ed. DB, p. 134

in uilla Wudacres ambachte (c van Wudacres veranderd in r) • 776 kop. (1183-95) • Lorsch, ed. Glöckner n° 97

in Suthbeuelande • 1147 kop. 2e helft 13e • U SP 1, 85 r°

in pago Rodenacinse • 794 kop. 941 • ed. DB, p. 134

in pago Scaldis • 1040 • ed. DB, p. 250

in pago Scaldis • 1003 • ed. DB, p. 245

in pago Scaldis • 976 • ed. DB, p. 232

in pago Rodininse • 839 • ed. DB, p. 141

in Aschusa minore. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

in Sadne [1214] , Zanere-dam [later] Zaan-dam NH

in huruuare. O. 1. 311. (1228). te huerware. O. 1. 293. Bron: DBNL

in Nollekte. Hecm. O. 1. 204 (± 1200). Bron: DBNL

in comitis fridgersa. O. 1. 105. (± 1083). Hecm. 208. Bron: DBNL

in comitis fritgersa. Hecm. 204. O. 1. 89. 1083. Mel. St. 1. 937 In sijn Vrijdghers. Bron: DBNL

in comitis fridgersa. O. 1. 105. (± 1083). Hecm. 208. in Zuid Holland; vgl. 't Frighers onder Katwijk (Rijnl. Oudh. 171). (DBNL)

in comitis fritgersa. Hecm. 204. O. 1. 89. 1083. Mel. St. 1. 937 In sijn Vrijdghers. (DBNL)

in Aschusa minore. O. 1. 105. (± 1083). Klein Assumburg. (DBNL)

in huruuare. O. 1. 311. (1228). te huerware. O. 1. 293. (DBNL)

in Nollekte. Hecm. O. 1. 204 (± 1200). bij Enkhuizen. N. Holland. (DBNL)

In Ghene Broeke [up to1388] Broeke, Broich [?] Hoens-broek [named after the Hoen family, 1388] L

In Aerle [1577] Tynaar-lo [very likely] Dr

In Oosterwic, hoeve te Duider 539.

IN PORTO TRIIECTO • (875-877) • ed. Prou, Monn. carol., 90-91

IN VICO TRIIECTO • (877-79) • ed. Prou, Monn. carol., 92

IN PORTO TRIECTO • (875-877) • ed. Prou, Monn. carol., 90-91

Indensis. Zie: Cornelimunster.

India, Johan van. Zie: Johannes.

Ine • 993 kop. midden 12e • U B 43, 22 v°

Ine [996] Opijnen [originally: IJnen = Neerijnen + Opijnen] Gld

Ine. Zie: IJnen.

Inen. Zie: IJnen.

Inferius Traiectum • 1122 • Ug 37

Ingaddingen heim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Ingaddingen-heim [probably. first half 10th century] Tinallinge Gr

Ingalding-hem W305

Ingalding-hem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v°

Ingaldingon • eind 11e • D W IX a 1 b, 22 v°

Ingaldingon W406

Ingebrand, proost van Munstereifel. 63.

Ingelbert. Zie: Engelbert.

Ingelheim (Engilenheim, Ingelinheim, Ingilenheim, Inglineheim). 68, 115, 134, 137, 146, 153.

Ingelinheim. Zie: Ingelheim.

Ingen (facs.) [Lienden : Gl]

Ingen (Ynghen), in de Betuwe, thans onder Lienden. 496.

INGEN [Lienden : Gl] / Heingen • 1026 vals 12e kop. midden 12e • U B 43, 28 r° GYS

Ingenhe, Jacob van. Zie: Jacob.

Inglineheim. Zie: Ingeleheim.

Ingoldeshar , in pago Spirensi , Ingel-heim 150 , 10 .

Ingrafia villa , in pago Lemovicino 133 , 42 .

Ingram, (Ingrammus) schepen te Doetinchem. 304. (Ingrammus), schout vanwege den graaf van Gelre te Emmerik. 478.

Ingrammus, schout van den graaf van Gelre 204.

Ingrandisse vicus regius , ad Vigonnam , in pago Picta vensi , Ingrande 167 , 36 .

Inirevere W492

Inivamus, presbiter cardinalis tituli S. Stephani in Celiomonte. 449.

Innemas, Egidius, kapelaan van den Utrechtschen Domproost 357.

Innocentius III, paus. 21, 26, 50—52,.58, 72, 74, 78, 80, 85, 87, 88, 90—92, 95, 100, 101,, 113, 114, 271, 300. IV, paus. 375, 382, 383, 392, 394, 395, 401, 405, 407, 409, 411, 412, 414, 415, 425, 427, 428, 431, 432, 433, 435—438,440, 441, 443, 444, 451, 456—458, 462—464, 471, 472, 482, 485-487, 491, 499, 500, 505, 509, 510, 514—516.

Innocentius II, paus. 346.

Innocentius IV, paus te Rome 105.

Innocentius III, paus te Rome 522,536.

Innocentius IV, paus 4—6, 16, 23, 26, 28— 29, 36, 38, 43—44, 48, 88—89, 101—103, 107—108, 112, 117, 119, (148), 351, 385.

Innocentius II, paus te Rome 511.

Inspic • 1148 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 r°

Inspic. Zie: Enspijk.

Inspic. Zie: Enspijk.
Ildemcnsis, lldelsheimcnsis. Zie: Hildesheim.
Ypekolsga (Ypoldekerke), in Wijmbritseradeel. 369.
Yperen (Iprum). 27.
Isen-burg (Isenberg), in Hessen; graaf van. Zie: Frederik.
Istrië (? Austria), markgraaf van. Zie: O.
Italië (Ytalia), aartskanselier des Rijks in. Z i e : Koenraad, aartsbisschop van Keulen.
Ittersum (Itterzem, Ittersem), in Zwollerkerspel. 46, 69, 283.

Inspic. Zie: Enspijk.

Inspihc • 1129 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 r°

Inspihe. Zie: Enspijk.

Inspijc. Zie: Enspijk.

Inspike [1129] Enspijk Gld

Institor (Kramer) 134.de Insula 509.Yoye 168-169.van Jupilia, kanunnik ten Luiksen Dom 285, 297.Kallen, burger van Utrecht 529.de Kluse (Munster) 305-306.(Johan) Kniif, heemraad van de Korte Zijde 147.van Coesfeld 102.Compere, burger van Gent 574.

Institor. Zie: Kramer.

insula Batauorum • ± 115 kop. 9e • Tacitus, Ann. II 6

insula que dicitur Ambla • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

insula Ganc • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

insula Texlae • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339-340

Insula Sancte Marie. Zie: Mariënweerd.

Insula Germano , in suburbio Tricassino 32 , 5 .

Insula ager in praedio Scripnasio ad Mosam 177 , 44 .

Insula Barbara monasterium S . Andreae , in pago Lugdunensi , Isle Barbe 179 , 44 . Dipl . spur . Chlodovei II . n . 62 .

Insula in fluvio Sequana , cfr . Belciaca .

Insula. Zie: Weerde; Insulensis. Zie: Rijssel. sancte Marie. Zie: Mariënweerd. Ysela, Ysila, Ysla. Zie: IJsel.

Insula. Zie Weerde.

insulam Bomne • 1165 • S D 3

inter Scald et Sunnonmeri • 776 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 97

Intriberis locus , in pago Wabrensi 213 , 40 .

Invenesdal vallis , in pago Spirensi 150 , 8 .

Io. Zie: Jo.

Iocunda Fania in pago Arduennensi , cfr . Fania . Ioina fluvius , cfr . Iona . Iona , Ioina , Icauna , Igauna , Imgauna fluvius , l ’ Yonne 133 , 8 ; 154 , 27 .

Iodic-hem O-dijk UT Kün U18

Iodic-hem O-dijk UT Kün 18

Iodic-hem [the early part of the 10th century] O-dijk Ut

Iodic-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Iodichem. Zie: Odijk.

Iodichem" (facs.) (onb., prov. Utrecht)

IODICHEM" (onb., prov. Utrecht) / Iodichem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Iohannicius, aartsbisschop van Mocesus 533, 546.

Iopila , Oppila , Ioppiliense palatium , Jupille , prope Leodium 209 , 46 ; 214 , 7 .

Iordanus Gudulaz; schepen van Zaltbommel 152

Iost, St. [16th century] Sint Joost L

Ipekelde-kerke [1132] Ypecolsga Fr

Ipekelde-kerke • 1132 vals 2e helft 13e • Lw

Ipekeldekerke. Zie: IJpecolsga.

Irenfridus. Zie: Yrmifridus.

Irmelo. Zie: Ermelo.

Irmentrudis. Zie: Ermentrudis.

Irmin-lo [855] Erme-lo Gld

Irmin-lo • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r°

Irmina. Zie Ermina.

Irregang, Herman. Zie: Herman.

Irrel (Erle). 2, II.

Irsutus, Emicho comes. Zie: Emicho.

Isaandra [9thcentury] IJzendoorn Gld

Isaandra • ± 855 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 111

Isandica • 1127 kop. 16e • Galbert, ed. Pirenne, 81

Isara , Issera , Hyssera , Ysara fluvius , l ’ Oise 19 , 20 ; 84 , 15 ; 152 , 30 .

Isbodus, vrije. 253.

Isbrand (Ysbrandus) ministeriaal van den bisschop. 267, 274, 305, 323, 342, 376. (Isebrandus), ministeriaal van den bisschop. 417. (Isebrandus) van Lente, ministeriaal van den bisschop. 423. (Isebrandus) van Haarlem. 271, 423.

Isbrand (IJsbrant), parochiaan van Limmen. 24. (IJsbrandus) van Berenwerde, ridder. 378. (Isbrandus) van Haarlem, broeder van Gerard. 29, 30. (Hisebrandus, Isebrandus, Ysebrandus) van Lenten, ridder. 398, 399, 403, 488, 504, 505. Tsehe, Gerard van. Zie: Gerard.

Isciacensis , Isciacus fiscus , in pago Parisiaco , Issy 7 , 29 . 33 ; 8 , 4 .

Isela • 1156 kop. ± 1222 • Go I 71, 102 r°

Isela • 1156 kop. ± 1222 • Go I 71, 102 r°

Isen-burg arx regia , palatium , in pago Alsacensi , Isen-burg , in summo monte apud Ruffach oppidum , iam deletum 142 , 13 ; 187 , 37 .

Isenburch, Lodewijk van. Zie : Lodewijk.

Isenburg (Isenberg), in Hessen; graaf van. Zie: Frederik.

Isendic • 1187 • Mzc II 252/1

Isendic • 1213 • S D 524

Isendica • 1174 kop. eind 12e • G LT 4 v°

Isendica [1127] IJzendijke Zl

Isendichen • 1150 • G SP

Isendika • 1188 • G SP

Isendika • 1214 • G SP

Isendike • 1150 • G SP

Isendike • 1046 vals 2e kwart 12e • G SP

Isendike • (1190-1209) • G SP

Isendra, Lambert van. Zie: Lambert.

Isendra • (1075-81) vals?, kop. midden 12e • U B 43, 41 r°

Isfrid, bisschop van Ratzeburg. 4.

Isla aqua Hollandse IJssel ZH Kün U24

Isla • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • vita s. Liudgeri, Le W 7 r°

Isla • 1046 kop. midden 12e • U B 43, 33 r°

Isla • 1122 kop. midden 12e • U B 43, 43 v°

Isla • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Isla • 1046 kop. midden 12e • U B 43, 33 r°

Isla • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Isla • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • vita s. Liudgeri, Le W 7 r°

Isla • 1122 kop. midden 12e • U B 43, 43 v°

Isla aqua Hollandse IJssel ZH Kün 24

Isla. Zie: IJsel. et L a k e (gouw). 185, 208, 280.

Islam (acc.) • 1122 • D W 24

Islam (acc.) • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v°

Islam (acc.) • 1208 • U SM 818

Islam (acc.) • 1155 • U SM 2480

Islam (acc.) • 1155 • U SM 2480

Islam (acc.) • 1208 • U SM 818

Islam (acc.) • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v°

Islam (acc.) • 1122 • D W 24

Isle • 1155 • U SM 2480

Isle (gen.) • 1046 kop. midden 12e • U B 43, 30 v°

Isle • 1155 • U SM 2480

Isle (gen.) • 1046 kop. midden 12e • U B 43, 30 v°

Isle [ca. 1250-1260] Hollandse IJssel Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Isle. Zie: IJsel.

Islegowe • 1086 kop. midden 12e • U B 43, 41 v°

Islegowe. Zie: IJsel.

Islemonde [1076] IJsselmonde ZH

Islemunde • 1076 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Islemunde • 1208 • U SM 818

Islemunde • 1169 • U SM 787

Islemunde. Zie: IJsselmonde.

Islemuthen [1133] IJselmuiden Ov

Islemuthen • 1133 • Ar R

Islemuthen. Zie: IJsselmuden.

Islo" (facs.) (gouw aan de Gelderse IJsel, ± Zutfen–Deutekom)

ISLO" (gouw aan de Gelderse IJsel, ± Zutfen–Deutekom) / in pago Hisloae • 794 kop. begin 10e • ed. DB, p. 347 / in pago Hisloi • 797 kop. begin 10e • ed. DB, p. 349 / in pago Isloi • 799 kop. begin 10e • ed. DB, p. 350 / in pago Islo • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319 GYS

Islous. Zie: IJsel, gouw.

Ismael (Ismahel), pastoor te Kampen. 309.

Israel. 240, 271.

Isselmuden (Yselemude, Yselemuden, Yslemude, Isselemude, Islemunde, Yselnuithen, Isselmuthen, Islemuthen, Illemitten, Oisselmude) Alfer van. Zie Alfer; Egbert van. Zie: Egbert; Ermgard van. Zie: Ermgard; Volrad van. Zie: Volrad; Wouter van. Zie: Wouter.

Istrië (? Austria), markgraaf van. Zie: O.

Italia. Zie: Italië.

Italië (Ytalia), aartskanselier des Rijks in. Zie: Koenraad, aartsbisschop van Keulen.

Italië (IJtalia, Italia). 56, 73, 151, 213, 219.

Italië, Ytalia, aartskanselier voor 60, 64, 167, 215, 244, 259, 266, 270—271.

Italië, Ytalia, kanselier voor 134, 447, 449-450.

Iteram que dicitur nova [1143] L Neeritter [named after a little brook,'de Itter't(beek)] L

Iticinascoa villa , in pago Parisiaco , Écouen 16 , 16 .

Itta fluvius , in pago Leodiensi 23 , 43 .

Itterbeek 349.

Itterbeek, buurschap onder Ulzen 117, 264.

Itteren [ LB ] 1830-1970

Ittersem • (1212-16) • Zw H

Ittersum (facs.) [Zwoller-kerspel : Ov]

Ittersum (Itterzem, Ittersem), in Zwollerkerspel. 46, 69, 283.

ITTERSUM [Zwollerkerspel : Ov] / Ittersem • (1212-16) • Zw H GYS

Ittervoort [ LB ] 1830-1942

Iudifas • 1172 • U SJ 972

Iudifas • (± 1220) • U O 131

Iudifas • 1219 • U gg 1155

Iudifax [1165] Jutphaas Ut

Iudocus, prior van de St.Nicolaaskerk te Deventer 358.

Iugia fluvius , in pago Lemovicino 159 , 18 .

Iuhggende Jücken

Iulius mons in Alpibus Curiensibus , Iulier Alpen 142 , 7 .

Iupilia, Johannes van, kanunnik ten Luiksen Dom 285, 297.

Iustene Güsten (Jülich)

Iutraha fluvius , in pago Lobedungowe , Euter 139 , 24 .

iuxta fluuium Maresdeop • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

iuxta Hislam • 797 kop. begin 10e • Le W 54 v°

iuxta Linguini (lees iuxta Lingiam) • 1222, bron van 893 • Kb 18/2087, 43 v°

iuxta Lingiam [voorstel van MG voor iuxta Linguini] • 1222, bron van 893 • Kb 18/2087, 43 v°

iuxta Bettue • midden 12e • D W RH9, 61 v°

iuxta Hislam • 797 kop. begin 10e • Le W 54 v°

Iven, Albert, schepen van Utrecht 280.

Iwainus van Gokesforde. 433.

Iwanus van Gotkeforde, man van den graaf van Gelre. 18.

Iwanus, proost van Bedburg 525.

J (I), priester van Ossenisse 156.

J

J. (van Vlotstale?), zoon van Johan, burger te Utrecht. 510. •—, priester van Westmonster te Middelburg. 365. —, mr; van Hoysi, kanunnik te Atrecht. 407. —, aartsdiaken van Worcester. 57.

J.van Dillingen 117.

Jaars-veld [ UT ] 1830-1943

Jaarsveld, Jaersvelt, in de Lopikerwaard 251, 440.

Jabeek [ LB ] 1830-1982

Jabeek (facs.) [Jabeek : Lb]

JABEEK [Jabeek : Lb] / Iabeche • 1144 • D S 41 GYS

Jacob (Jacobus). 460. (Jacobus) van Arnhem. 441. (Jacobus) van Varnheim. 441.

Jacob, Iacobus, Jacobus, schoonvader van Sweder van Beusichem 312; muntmeester te Dordrecht 308. (Jacob), priester te Geertruidenberg 238; kanunnik en kameraar van Oudmunster te Utrecht 24, 50, 150, 202°; deken van St. Jan te Utrecht 163, 257, 261, 273, 287; kanunnik van St. Jan te Utrecht 2. Arlewin, Predikheer te Gent 175. Berwoldsz 416; zoon van H. Draco 5. Hasart, schepen van Harderwijk 420.

Jacob, Iacobus, Jacobus, priester 186.naast de kerk, dienstman 283.', schoonzoon van Ludolf van Waarder 132; deken van Rijnland 101; deken van St.Jan te Utrecht 510.——, kanunnik van St.Jan te Utrecht 460; kommandeur van St.Catharijne te Utrecht 309.de blinde (cecus), Predikheer te Utrecht 48; prior der Predikheren te Utrecht 210; priester van Voorburg 186.Bochart (Utrecht) 35.de Damasco (Utrecht) 31.de Domo Lapidea 467.van Driel, richter van de Eetuwe 469, 471; zoon van Ludolf van Eelde 165.Frederiksz; burger van Utrecht 48, 56-57, 110.van Geesteren 521.Gijsbertsz; kanunnik en kameraar van St.Marie te Utrecht 83, 459.van Gulik 55; zoon van Willem van Hantfenc, knaap 154.

Jacob (Jacobus), broeder van Gerard van Linschoten en van Hendrik, ministe riaal van den bisschop. 423. (Jacobus) van Odenhoef, ministeriaal van den bisschop. 428, 430. (Jacobus) van Saterslo, ministeriaal van den bisschop. 351, 353.

Jacob (Jacobus), te Utrecht. 250. (Jacobus) cum Pilleo, te Utrecht. 250. (Jacobus), burger te Groningen. 159. (Jacobus) Petri, te Siena. 293. (Jacobus), schepen te Emmerik. 478. (Jacobus), schout van (Over)asselt. 474. (Jacobus) van A, vader van Gerard. 9, 44, 50, 53. (Jacobus) van Amerongen. 179. (Jacobus) van Arnheym. 240. (Jacobus) van Geisteren. 49. (Jacobus) Hardebolle, schepen, dan raad te Utrecht. 208, 251. (Jacobus) van Ide, ridder. 417. (Jacobus) van Ingenhe. 202. (Jacobus) Lupus. 417. (Jacobus) Soldenbalch, raad of schepen te Utrecht. 250, 419. (Jacobus) Spyker, schepen te Utrecht. 419. (Ja.) de Tosto, Romeinsch burger. 26. (Jacobus) Jansz. van Vlotstale, burger te Utrecht. 447. (Jacobus), burggraaf van Leiden. 33, 40, 182. (Jacobus) van Pambeke, edelman. 215. (Jacobus), klerk te Rome. 439. (Jacobus) Parvus, priester te Utrecht. 393. (Jacobus), pastoor te (Over)asselt. 474. (Jacobus), priester te Wilp. 309. (Jacobus), kanunnik van Oudmunster, verwant aan proost Wouter. 142, 144, 162, 197, 249, 287, 306, 312, 333, 341, 364, 372, 384, 388, 476. (Jacobus), kanunnik van St. Jan. 512. (Jacobus), kanunnik van St. Donatiaan te Brugge. 516, 517. (Jacobus), bisschop van Praeneste, legaat. 394.

Jacob (Jacobus), kanunnik van St. Jan. 396, 458, 459.

Jacobsz.van Compostelle, burger van Utrecht 89.Coninch, maal(man) van Hoogland 314; zoon van Rudolf Cranekin 509.van Cuyk, knaap, later ridder, zwager van elect Jan van Utrecht 48, 133, 157, 182, 192, 202, 206-207, 210, 242-243, 310-311, 343, 427, 517, 586-587; zoon van Volradus van Kuinre 395.—•— Lanckhake, knaap 480.— Lauward 176.Leder 494-496, 498.van de Leede 92, 390-391, 445-446, 517-518, 577.van Leiden, priester 594, 601, 607- 608.van Lent 295.van Lichtenberg (Utrecht) 304.van Linschoten 568.Listighe, heemraad van de Lange Zijde 147.van Lokhorst 59.(I), hertog van Lotharingen en Brabant 317, 452-453, 587.van Luvetot, gezant van de koning van Engeland 399.Malegiis 462.van Meerlo, clericus 507.van Meerlo, ridder 191.van de Merwede 525.van Messe 179.Monijnsz.(Middelburg) 188.van Monstre 333.van Muiden, raad van Utrecht 169.(vanNassau), elect van Utrecht 7, 13, 16, 28-29, 46-47, 57, 64, 69.71- 72, 75-78, 83-86, 92, 94, 96, 99.101- 102, 109-110, 113, 116, 123, 133, 136, 138-139, 143, 146, 151, 153, 157-158, 160, 166, 173-174, 177-181, 186, 188, 191, 195, 197, 199, 202, 205, 207-210, 214-215, 218-219, 221, 225-226, 228- 229, 235, 238-240, 242, 261-263, 267, 269, 275, 288-289, 291, 301, 303, 314, 316, 320, 325-326, 342-344, 346, 349, 355, 380, 382, 396-397, 399, 402, 407, 415-416, 421, 423, 426-430, 432-433, 440-442, 445, 447, 465-466, 469-470, 475.503, 514, 523, 529-530, 542, 552- 554, 558-560, 567, 577-578, 581-582, 586, 588, 591-592, 594, 597-598, 601- 604.(Johan) Obert, Lombard 366.van Okenbroke, ridder 544.Oude, gezworene in Naaldwijk 413.Persijn, ridder 25, 113, 186-187, 211, 262, 346, 444.Pluckerose, burger van Groningen 409-410.van Poppingborg 17.van Ravenswaay 108.van Reyghersteyn, ridder 20.—— van Reims, kanunnik te Luik 298, 339, 342, 348, 350.Reiniersz; pachter van Strijland 135.van Renesse, ridder 157, 232, 430, 585.van Resse 358.Riim, burger van Gent 574; zoon van ridder Hendrik van Rijn 218; zoon van Elias van Rijningen 64.van Romeste 236, 432; broeder van Gerard van Rossum, rechter in Heesselt 152; graaf van Sayn 557, 598.Samson 390-391, 526.van Sande, ridder 236.van Schengen 257-258.van Syttert, kanunnik van Deventer 620.van Scobben, priester 458; clericus, zoon van Willem Slabbaert 386.Snoy (Utrecht) 593 ; broeder van Jacob Speyhart 540; zoon van ridder Rembert van Stockum 285.Stoltegrave, eigen man van het kapittel van Elten 109.van Strienen 462.Strotman, schepen van Oldenzaal 544.Svarte (Utrecht) 562, 575.Svertveger, burger van Utrecht 538, 539; zoon van de heer van Teilingen, knaap 444; zoon van ridder Thezo, ridder 163.Tidemansz.478-479.van Tiel; mr; 527.Tolloysen, knaap 444, 446, 461-463; abt van Tongerloo 51.van Vescy, gezant van de koning van Engeland 399.Vrenke (Utrecht) 562.van Waalwijk, heemraad van de Korte Zijde 147.(Johan) Wedermoet, burger van Utrecht 454-455.van Wedmont, tinsgenoot van de Omloop van St.Marie te Utrecht 169; verwant der gebroeders van Üves 257.van Velde (Harderwijk) 619.van Werde, knaap 526.van Westeinde, kanunnik ten Utrechtsen Dom 524, 571.Westfalinc, heemraad van de Lange Zijde 147.Willemsz; pachter op Noordbeveland 192.Willerz; burger van Woudrichem 609.van Woerden, broeder in het St.Catharijne-gasthuis te Utrecht 583.Wolf, ridder 612.van Wonne, stiefvader van Jan van Alblas 231, 280; zoon van ridder Godfried van Zeist 237-238; van Zuidlaren 418; van Zuilen, kanunnik van St.Jan te Utrecht 295, 385-386.

Jacobsz; schepen van Utrecht 32, 49, 100, 170, 174, 310, 343, 411.Zie ook: Jacob van Lichtenberg.

Jacobus, diaconus cardinalis S. Marie in Cosmidin. 449.

Jacominus Alfani, koopman te Florence 274.lager, Arnold 281, 283.Iherosolimitana terra 517.Iherusalem, kerk en graf te 506-507.

Jaetryp [1406] Jutrijp Fr

Jalo (Galo), schout, ministeriaal van den bisschop, broeder van Gerard 253, 256, 258, 264, 267, 268,71, 274, 283, 284. (Galo), vrije. 271.

Jamerlo, Iamerlo, Hendrik van 299.

Jan van der Leede, ridder 114, 348, 418, 494, 496.van Linschoten, knaap 110, 368, 371.(I), hertog van Lotharingen, Brabant en Limburg 109, 117, 342, 378, 386-387, 416.van der Maelstede, ridder 110.van Meaus, ridder 184.van Mijdrecht 468; zoon van Bernhard van Nahus, knaap 230.van Nassau, vroeger kanunnik ten Utrechtsen Dom en elect van Utrecht 1, 8-9, 13-14, 50, 128, 243, 258-259, 263-264, 436, 556-558, 561, 568.van Noord wijk 43-44; zoon van Hendrik van Ochten 423.Pellencussen, persona van de kerk te Oudewater 488.Plucrose, clericus 402, 480, 501-502.van Popkensburg, broeder van het Duitse huis 75.Poppozoon 474.(Johan) Radinck, knaap 141.- van Renesse, heer van der Goude, ridder 110.van Renesse, ridder 39, 91, 110, 246- 247.van Rhenen, burger van Deventer 202.van den Rijn 426.van Rijnen, knaap, schout van Salland 410-411.Rubeel 75.Ruce 205, 327.van Ruinen, knaap 141, 317; zoon van Elewoud van Scara, schepen van Assenede 560.(van Sierck), aartsdiaken van Karden, pauselijk kapelaan, elect en bisschop van Utrecht, daarna bisschop van Toul 1, 9, 14, 22-26, 28-31, 33, 35, 39-40, 42, 46-48, 50-53, 56-57, 67, 73-74, 81, 86-87, 98, 102, 106-107, 109, 115-118, 123-124, 127, 129-130, 134, 136, 143-144, 148-149, 158, 171, 173- 175, 178, 180, 186-189, 194, 198, 200-201, 230, 232, 234, 239, 242, 247- 249, 260, 269, 271, 277, 296, 298, 347.Simonsz; priester 453.Simonsz; rector van de kerk te Wemeldingen 474-475.van Syttert, mr; kanunnik van de kerk van Deventer 1, 8, 14, 52.Scrievel 33.Sophienz.320-321.van Teilinghen 155.Tol, landbouwer te Themaat 477.van Troelen van Boventdorp 498.van Tunen, ridder 327.Utermate 404.Uuytermeent 479.van der Veen 326, 347-348.van de Velde 6-7.Visscher, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 82, 90-91, 131, 162-164,212,398, 345,424-425,483.Vittozoon 75.Vrencken 170.Vrencken, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 212 n.1).de Vriese (Friso), priester in Rijnzaterwoude 445.de Vriese (Friso), kanunnik ten Utrechtsen Dom 44, 89, 92, 162, 345, 398. (Johan) de Vriese, kanunnik van St.Marie te Utrecht 51-52, 82, 335, 345, 460.de Vriese, pastoor van de St. Jacobskerk te Utrecht 477.van Wale, buur van St.Jans- Oudwijk 10, 79.van Westende (= de Fine), kanunnik ten Utrechtsen Dom 68, 88-89, 131, 133, 220, 223, 297, 320, 335, 409, 448, 473.Willemsz; pachter te Wemeldingen 454.Wise 474.van Wisch, knaap 204, 230.Wolfaert, schoenmaker 468-469.van Woudenberg, knaap 418.van Zeist, zoon van Godfried 325.Stevensz.van Zuilen, knaap 172, 230, 317, 371.van Zwolle, Lombard 51.

Jansdam (Dammus). Zie: Utrecht.

Jansgae, St. [1408] Sintjohannesga Fr

Janskerke (St.) (ecclesia s. Johannis), op Walcheren. 466.

Janskerke, St; op Walcheren 248.

Jansz; schepen van Utrecht 261. Keyser 3. Maartensz. 433. Naster, schepen van Geertruidenberg 237—238. van Saterslo, 73, 133; zijn broeder 73; zijn echtgenoote 193; zoon van Herman van Saterslo 448; broeder van Nicolaas Strücroede 450. van Thye, ridder 76, 346; zoon van Reinier van Veen 369. Vranel 3. van Woude, ridder 239.

Jansz; priester 186.Campinge 402, 501.de Labro, kanunnik te Rieti 12.Laurensz.321.van Lichtenberg, schepen van Utrecht 124, 277, 302, 319, 410, 469, 486.Zie ook: Jacob Jacobsz. (Jacob) di Neapoli 241.Magnus, chori socius van St.Marie te Utrecht 458.Oude (Utrecht) 89.van Oudhuizen, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 391-392, 362, 493.Reysersz.leenman van de abt van St.Paulus te Utrecht 462.van den Rijn 61-63, 66, 71, 73.van Schalkwijk 210.Stekelvinke 365, 421.Taets, ridder 483.Teutelart, kanunnik van St.Jan te Utrecht 162.van Utrecht, broeder 321.Vastraadsz.170.Vosse, burger van Harderwijk 490-493.Weder 202.Zoudekin, broeder 309.Zoudekijn, burger van Utrecht 31.Zoudenbalch, pastoor van de St.Nicolaaskerk te Utrecht 315.

Jansz; burger van Utrecht, leenman van den Dom 51, 278.

Jarbertinge, erf in Zuidlaren 393.

Jecore (gen.) • 1133 • R D

Jeker (facs.) (of Geer, bijrivier van de Maas)

JEKER (of Geer, bijrivier van de Maas) / Gerbac • (929-62) • ed. DB, p. 362 / Iecoram (acc.) • 1034 kop. ± 1700 • Ie L 30 v° / Iecoram (acc.) • 1141 • I J / Iecoram (acc.) • 1143 • Ie C / Iechoram (acc.) • 1096 • R D / Iechoram (acc.) • 1134 • I J / Iairam (acc.) • 1105 kop. 3e dec. 13e • Stavelot, I SMc n° 113 / Iairam (acc.) • 1213 • Luik, Ib 162, 33 r° / Gecoram (acc.) • 1109 • R S / Gecoram (acc.) • (1106-11) • P L 9307/3 / Jecorê (gen.) • 1133 • R D / Iayram (acc.) • 1190 • N C GYS

Jerusalem. Zie: Gerkesklooster.

Jeruzalem (Jerusalem, Jerosolima). Hierusalem). 117, 118, 193, 194, 499; Hospitaal (van St. Jan) te. Zie: Arnhem, Hernen, Campanië, Palermo; prior in Engeland van het Hospitaal te. Zie: R; Tempel te. Zie: Campanië, Palermo; Duitsche huis (hospitaal van St. Marie) te. Zie: Duitsche huis; provincie. 96, 143. Zie: Heilige land; koning van. Zie: Frederik II.

Jeruzalem (Hierusalem, Jherosolima). 64, 347.

Jerzein W253

Jesse [named after a Cloister. 1245] Essen Gr

Jesse. Zie: Haren.

Jeure [13th century] Joure Fr

Jherosolima. Zie: Jeruzalem.

Jislum (facs.) [Ferwerdera-deel : Fr]

JISLUM [Ferwerderadeel : Fr] / Gisleheim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Jisp [ NH ] 1830-1991

J
J e r u z a l e m ( H i e r u s a l e m , J h e r o s o l i m a ) . 64, 347.
Jherosolima. Zie: Jeruzalem.
Jordaan (Jordanis), rivier. 64.
Jordanis. Z i e : Jordaan.Juxta Vehit. Z i e : O v e r de Vecht.
j.
Jans-dam (Dammus). Zie: Utrecht.
Jans-kerke (St.) (ecclesia s. Johannis), op Walcheren. 466.
Jeruzalem (Jerusalem, Jerosolima). Hierusalem). 117, 118, 193, 194, 499. , Hospitaal (van St. Jan) te. Zie: Arnhem, Hernen, Campanië, Palermo. , prior in Enge-land van het Hospitaal te. Z i e : R. , Tempel te. Zie: Campanië, Palermo. , Duitsche huis (hospitaal van St. Marie) te. Z i e : Duitsche huis. , provincie. 96, 143. Zie: Heilige land. , koning van. Z i e : Frederik II.
Jesse. Zie: Haren.
Jutphaas (Judefaes, Judephas, Judifas, Judiphas), ten Z. van Utrecht. 110, 111, 116, 132*, 144, 162,-208, 209, 393, 398, 399, 400, 403, 420*, 430, 470*, 504, 505. , schout van. Zie: Gijsbcrt van Sulen. , persoon van. Zie: Albero, Bernard Preis.
Juxta Renum. Zie: Oudenrijn.K, C ( u i t g e s p r o k e n als K.)
Cabriacus. Zic: Körperich.
Cale. Zie: Chelles.
Callantsoog (Oge). 375.
Calmere. 43.
Kaislagen (Kaueslo) bij L e i m u i d e n . 3 8 5 .
Kamerik (Kamerka). 306.
Kamerka. Zie: Kamerik.
K a m p (Campthorpa). 45.
CampaniS ( C a m p a n i a ) . 332.

Jo (Yo) van Scoenrewerth, broeder van Rudolf van Scoenrewerth, ministeriaal van den bisschop. 409. —, vader van Costetin. 235. — van Pendrecht. 260. —, kanunnik ten Dom. 341, 376.

Joannes. Zie: Johannes.

Joden (Judei). 472.

Joelsing (facs.) [Okse : Diepen-veen : Ov]

JOELSING [Okse : Diepenveen : Ov] / Julsinc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 133 v° GYS

Joeswerd (facs.) [Ezinge : Gr]

JOESWERD [Ezinge : Gr] / Geuesuurği • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r° GYS

Joffridus, abt van Prüm 124, (125), 139.

Johan, Jan, Janne, Jhoannes, Joannes,

Johan, Jan, Jhoannes, Joannes, Johannes, priester 104; frater, commorans in silva 63; proost van Bethlehem bij Doetinchem 470-469; notaris van de graaf van Berg 30; oom van Dirk Halfpape, rector der kerk te Everdingen 330; vader van Dirk, rector der kerk in Gasperden 330; priester van Gapinge 17 ; abt van de St.Baafsabdij te Gent 322; proost ten Luiksen Dom 37; clericus, procurator van de aartsbisschop van Keulen 329, 333; proost van Varl ar bij Coesfeld 480, 548; priester in Maasland 235; capitaneus van de bisschop van Munster 480; priester, rector van de kerk te Rilland 439; broeder van Gilbert, ambachtsheer van Rilland 439.X X I, paus te Rome 160-161, 168; bisschop van Tusculum 488, 499- 500, 506; broeder, gardiaan der Minderbroeders te Utrecht 141; sutor (schoenlapper), burger van Woudrichem 609.van Alblas 231, 280-281, 513-514.Albus (Wit), priester 545.Albus, heemraad van de Lange Zijde 147.Albus, vicaris van St.Marie te Utrecht 527.Albus, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 279.Albus burger van Utrecht 549.van Antworp, knaap 526.van Arkel, knaap, later ridder 36- 37, 100, 390-391, 525, 577, 606; zoon van Arnoud Annekijns, ambachtsheer van Rilland 439.Aurifaber (Goudsmid), burger van Deventer 363.(Johan) van Avesnes 79-80, 235, 387.Bavaz 280; broeder van Willem Belart 439.Belaz; clericus 412.Belaz; rector van de kerk te Scherpenisse 451.Berghouwer, raad van Utrecht 169.Betto's zoon 234, 269; zoon van Ava Bochout, clericus 610.Bollard (van Utrecht) 420.Brabant inus, procurator van de elect Jan 298.van Bredereck 455.Buc, ridder 132; zoon van Cepinus, ouderman van Groningen 204.Dalckin, burger van Woudrichem 609.Dankardsz; pachter in Zeeland 292.Dankardsz; pachter op Zuidbeveland 505.van Diest, bisschop van Utrecht 533.Doel (Utrecht) 436 n.f).van Dolre, ridder 132.van Draghowe (van Muiden) 420.van Dussen 111-112.Eynoldsz; pachter op Walcheren 131.van Erna, burger van Woudrichem 609, 613.van Fieffes, mr; aartsdiaken van Vlaanderen in de kerk van Terwaan 318-319, 321, 332.de Fine, kanunnik ten Utrechtsen Dom 286.Frenkinnez.232.Friso, kanunnik ten Utrechtsen Dom, officiaal van de Domproost 510- 511, 571, 601.Grave (Teckop) 539.Nicolai van Guarcino, publiek notaris 499-500.Hendriksz; pachter te Zandijk 454; graaf van Henegouwen 336, 347.van Heusden, ridder 171-172, 446, 517.van Hogelanden, ridder 114-115.Holtscoemaker 168-169.de Horreo (Deventer) 256.

Johanna, Johanne, gravin van Vlaanderen en Henegouwen 527-528; weduwe van Arnoud van Amstel 433.Iohanninc, huis onder Ootmarsum 316.

Johanncs, prior van Oostbroek. 154, 155; abt van St. Paulus in 1307. 339; bisschop van Sabina. 500; aartsbisschop van Trier. 12, (56,) 62; kardinaal-priester van St. Laurencius in Lucina. 411; kardinaal-diaken van St. Nicolaus in Carcere Tulliano. 411.

Johannes, meier van het Domkapittel in den hof te Hees. 345. van Hanevorde, meier van het Domkapittel in den hof te Hees. 345; ministeriaal van St. Jan. 439. van.Oudwijk, ministeriaal van den bisschop, schoonzoon van Arnold van Everikesthorpe. 441, 458, 459. van Sallant, ministeriaal van den bisschop. 435, 441. -, schout. 434; broeder van den Domdeken Azelinus, vader van Johannes. 372; zoon van Johannes, den broeder van Azelinus. 372. (Joannes) van A r k e l. 462. van Impla. 212. —, priester van Oostkapelle. 439; kanunnik. 231. (Joannes), kanunnik. 294, 324, 338, 339, 342, 358; deken van St. Pieter. 356; magister, proost van St. Maarten te Zijflich. 426. (Joannes), abt van St. Pantaleon te Keulen. 138; abt van Tronchiennes; aartsdiaken van Kamerijk. 315; bisschop van Padua. 388. 1 —, aartsbisschop van Trier. 464; dyaconus cardinalis S. Marie nove. 360; diaconus cardinalis S. A n g e l i. 449; presbiter cardinalis SS. Johannis et Pauli tituli Parmachie. 449; presbiter cardinalis tituli Sancte Anastasie. 449; presbiter cardinalis titulo Pastoris. 391; presbiter cardinalis en kanselier. 391. — X, paus 98.

Johannes, Iohannes, Jan, Johan, kapelaan van Herman van Loon 73; abt van St. Bartholomeus van Eeckhoutte bij Brugge 47; abt van Deutz 158—159; munter, burger van Deventer 421, 438; scholaster van St. Lebuinus te Deventer 72; bisschop van Doornik 364, 366, 388, 390°; pastoor van Gapinge 445—446. broeder, prior der Predikheeren te Gent 379; schepen van Harderwijk 420; mr; scholaster ten Keulschen Dom 216; broeder, kardinaal-priester van St. Laurens in Lucina te Rome 195, 303; kardinaal-diaken van St. Nicolaas in carcere Tulliano te Rome 195, 303; broeder, bisschop van Samland, wijbisschop van den elect Hendrik 52, (57), 130; proost van Tiel 310, 316, 345, 406, 449, 456; abt van Tongerloo 82—83, 94, 97, 110, 510—511. (Johannes), deken van Trier 72; meier en knaap van den bisschop van Utrecht 72; kanunnik ten Utrechtschen Dom 76, 85; kanunnik van St. Marie te Utrecht 411; deken der Vier Ambachten, cureit van Boekhout 178°. Alardsz; landgenoot in het gerecht van Buren 317. van Arkel, ridder 75°. van Avesnes 221, 236, 306, 327, 356— 357, 424; pastoor van Beilen 331. van Beckenvort, schepen van Diest 386. van Blois 398 n. 1). Bultinc 73. Dalsche, ridder 148; zoon van vrouwe Delendis 208. van Deventer, ridder, drost des bisschops 72, 124, 266, 290. Foccra, schepen van Sysseele 234. Folcardinghe, olderman van Groningen 309. van Grey 206. van Groesbeek, ridder 203, 431°. Halvepape, mr; provisor van Hendrik, thesaurier van Oudmunster te Utrecht, 229—230, 233. — heer van Heusden, ridder, leenman van den graaf van Kleef 141, 187, 249, 299. van Honetsge, ridder 404. Joye, ingezetene van Utrecht 393. Campinc 264. ex Cripta, leenman van Oudmunster 51; heer van Kuik 291, 457—458. van Leede, ridder 74, 137; zoon van Johan van Leede 75; zoon van Dirk Leve 274. van Lokhorst, ridder 104—106, 253, 266. Maleghis, ingezetene van Middelburg 447. van Meerlo, ridder 351°. van Merlo, kanunnik van St. Marie te Utrecht 138. Nicolaasz; schepen van Geertruidenberg 237—238. Papinge, olderman van Groningen 166. Persijn, ridder 306. (van Perweis), deken van St. Jan te Utrecht, 37, 323. (Johannes) van Praet, kanunnik van St. Donatiaan te Brugge 47; heer van Praet 47, 84°, 86,139,154°, 222—223, 225°, 228°, 234°; zijn moeder 234; zoon van Dirk van Ramele 414. Roybaert (Sloyken), schepen van Geertruidenberg 327—238. Symonsz; te Erichem 317. Schoenlapper (Sutor), te Erichem 317. van Scoude 340°. van Stavenisse 5. Stonenheyt, burger van Kampen 450°. van de Velde 321; zoon van Johan van de Velde 321. van Waden 187, 276; zoon van Wendelmoed 274. van Wezel 73. van Westende, kanunnik ten Utrechtschen Dom 50; zoon van heer Wicheringe, olderman van Groningen 309; zoon van Willem van Wifliet 141°. Wymeringa, ingezetene van Zuidlaren 397. Winrechinge, olderman van Groningen 166. van Xanten, kanunnik van St. Jan te Utrecht 28°. Joye, Johannes, ingezetene van Utrecht 393. Tole, Christiaan, 336. Jordaan, Iordanus, mr; notarius en vicecancellarius van de H. Roomsche kerk 195, 303. Judeus, Michael, schepen van Diest 386. Juliacensis, Iuliacensis. Zie: Gulik. Junne, Iunne, Steven van, ridder 415. Justina, wijlen echtgenoote van Hugo van Voorne 200. Jutfaas, Iudifas, Hendrik van, kanunnik ten Utrechtschen Dom 50; Loef van 336. Jutland, Iutia 41 n. 1); hertog van 40, 42. Jutta, Iutta, echtgenoote van Herman van Azelo, ministeriaal van de Utrechtsche kerk 148; dochter van Dirk van Ramele 414.

Johannes, bediende 210; domicellus 85; priester 186.van 285-286; richter van de heer van Buren 49; proost van Bethlehem bij Doctinchem 175; rector van de Martini-kerk te Groningen 479, 501; priester te Heesch 554; rector van de kerk te Koudekerke 101; abt van Middelburg 462; kanunnik te Oldenzaal 521, 523; kardinaal-priester van Marcellinus en Petrus te Rome 401; abt van St.Marie in Tongerloo 551-553; kanunnik van St.Pieter te Utrecht 524; proost van St.Jan te Utrecht 80, 188, 190, 366-367, 415; schout van St.Jan te Utrecht 10; vicarius in de Mariakerk te Utrecht 128.(Johan), prior der Predikheren te Utrecht 48; leproos te Valkenburg 240; proost van Varlar 256; rector van de kerk te Voorschoten 101, 239; kanunnik te Vreden 523.van Ahaus 542.van Achterhus, perpetuus vicarius in de St.Pieterskerk te Utrecht 119; zoon van vrouwe Aleidis 33; zoon van Gijsbert (IV) van Amstel 5.van Arkel, ridder 110, 114, 175- 177, 298.Paulusz.Astalli 455.van Avesnes 553.de Bardis, raad van Stralsund 114; zoon van graaf Egbert van Bentheim 93.Boene, schepen van Schoonhoven 497-498.Bollekien (Linschoten) 400.van Borchstede 433.van Deventer 542.Dirksz; clericus 's Hoofs van Utrecht 137, 162.Dole, burger van Utrecht 393- 394, 483-493, 578.van Dorp 145-147.Dreyven 185.van Duaye, raad van Lübeck 114.Duppen 321.van der Dussen, ridder 375; zoon van ridder Johan van der Dussen 375-376.van Eese, knaap 230.Femencenz.415.Fyaz.467.Frederiksz.(Utrecht) 99, 489.Fudoc(?), priester 186.van Gent, mr; advocaat 's Hoofs van Utrecht 335, 388, 390-391, 396-398.• Gerardsz.430.Gerout, broeder van Johan van Westende 474.Gijsbert Petronillazoonz; schepen van Utrecht 170, 174, 204, 233.van Grampreet, kanunnik ten Utrechtsen Dom 132; zoon van Gualterottus, koopman te Florence 274.van Haamstede, 246.Halfpape, kanunnik van Oudmunster te Utrecht, 163.(Johan) van Haslo, knaap 420.Heckinc van Udinc 411, 413.(II), graaf van Henegouwen, Holland enz.427, 430-431, 433, 441, 452-453.van Heukelom, knaap 110.van Heusden, ridder 110, 285- 286, 378.Hillaz.6-7.(I), graaf van Holland 280, 301, 324, 336-343, 346, 355, 357, 360, 363, 367-373, 383, 386, 412, 427.van Houten, knaap 88.Hugenz.194.Huginge, rationalis van Groningen 451.Idaz.467.Iunge, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 82.van Jupilia, proost van Tiel 554.van Kleef, kapelaan te Schoonhoven 497-498.Cok 494.Cockart, kanunnik St.Pieter Utrecht 320-322, 345; zoon van Godfried Coman 133.van Cuyk, ridder 258, 378, 387, 348.Leder, broeder van het Duitse huis te Utrecht 461.

Johannes van Stüdwege. 470. van Vasen, ridder. 372, 373. van Vechten. 197. van Vloitstale. 447. Wantenaer. 419. van Mere, edelman. 215. van Wichen, edelman. 472; hertog van Kleef. 278; koning van Engeland, heer van Ierland.(41), 44, 53, 56, 57, (87). Lioses, mr; klerk. 407. Slabart, zoon van Willem, klerk. 504, 505. de Placentia, mr. kapelaan van den paus. 407. f— Spata, subdiaken, pauselijk auditor en kapelaan. 406, 407, 412; priester te Vreden. 175; plebaan te Vaassen. 372; priester te Vollenhove. 44, 54, 64, 67; kanunnik ten Dom. 56, 149. van Berinchem (Beringhem), kanunnik ten Dom. 393, 399. van Westende, kanunnik ten Dom. 399; kanunnik van Oudmunster, priester. 333, 341, 364, 384. van Mosa, kanunnik van Oudmunster. 333, 341, 364, 384, 400, 476. de Kale (Calvus, Colve), kanunnik van St. Pieter, kapelaan van den bisschop. 34, 37, 44, 46, 53, 56, 64, 67, 71, 79—82, 87, 108; kanunnik van St. Pieter, klerk of notarius van den bisschop. 108, 117, 159, 189, 202, 210; kanunnik van St. Pieter. 210, 350.; kanunnik van St. Marie. 129 (twee van dien naam), 197, 250, 292, 307, 323, 330, 424. van Eika, kanunnik van St. Marie. 219. van Merlo, kanunnik van St. Marie. 219, 250, 476, 498; kanunnik te Oldenzaal. 49, 94; kanunnik te Deventer. 39, 229, 347; kanunnik te Deventer. 229. van Steenwijk, kanunnik te Deventer. 304; kanunnik te Deventer, kapelaan van den bisschop. 321, 322, 355, 363, 385; kanunnik te Zutphen. 372; kanunnik te Osnabrück. 309, 310; mr; kanunnik te Nivelle. 89. van Beversete, kanunnik ten Dom te Bremen. 387; scholast te Deventer. 309, 370, 490, 492; scholast te Xanten. 89, 222; mr; scholast te Zijflich. 68; custos van St. Jan. 197. van Perweys, deken van St. Jan. 419, 450, 475, 476, 494; deken van Xanten. 256; deken van OudmunsterJ in 1307. 339; deken van Drente. 108. > van Gent, Minderbroeder te Utrecht. 508.

Johannes, vader van Thezo. 181; vader van Winrik, ridder. 417; burger te Bremen. 387; zoon van Dietger, raad te Utrecht. 251; Drentsen ridder, broeder van Laurens. 309; kastelein van Brugge. 43. van Ahuis. 28, 30, 284. van Bederkesa, ridder. 387. van Berghusen. 468. van Billerbeke, ridder. 292. Blizscap, ridder van den graaf van Teklenburg. 253. van Broekhuizen, ridder. 392. van Deventer (Daventria), ridder, zoon van Ludolf, broeder van Gozewijn. 229, 233, 242, 363, 370. van Dinclage (Thinclage), ridder van den graaf, van Ravensberg. 253. Doel, te Utrecht. 22. Dunze. 149. van Elshove. 7. van Elze. 63. van Gropelinge. 386. van Haarlo. 181. van Hammerstein. 62. van Hathem. 204. van Hederiks, ridder. 316. van Hogelande, ridder. 470. van Honorst. 179. van India. 39. van Kappele, ridder van den graaf van Ravensberg. 253. Kiselinc, ridder van den graaf van Teklenburg. 253. van Covoerde. 338. van Creienschate, ridder. 233. van Langen, ridder van den graaf van Teklenburg. 253. van Leede, broeder van den ridder Herbert van Leede. 377; heer van Leede. 490. van Middelwijk. 233. (Jo.) Nagel, leenman van den graaf van Holland. 4. Naghel, schepen te Middelburg. 508. van Nienhusen. 386. van Oostendorp. 233. Persijn. 29, 30. van Pethe. 310. de Prato, ridder. 372. van Ruinen, ridder. 71, 159, 181, 233. van Rijningen, zoon van Elias, ministeriaal van den graaf van Kleef. 10. van Sallandia (Zalland), ministeriaal van den graaf van Gelre, ridder. 241, 242, 307, 372.

Johannink (facs.) [Hengevelde : Ambt-Delden : Ov]

JOHANNINK [Hengevelde : Ambt-Delden : Ov] / domus Johanning • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 135 v° GYS

Johannis domus in Delden 143.Yoye, Johannes 168.

Jonatas. Zie: Jonathas.

Jonathas, (Jonatas) ministeriaal van den bisschop. 268, 271. —, ministeriaal van den bisschop, broeder van den schout Alfer. 338 339, 367- kanunnik ten Dom, 376, 380.

Jonathus, clericus. 365.

Jood, de (Judeus), Diederik. Zie: Diederik; Hugo. Zie: Hugo.

Jordaan, Iurdanus van Zutphen, kanunnik, later proost van Bethlehem bij Doetinchem 51-52, 217.Iudei 230.Iulemont, Willem van 349.Iuliana, moeder van Juliana 55; echtgenote van Pieter Blankhart 55.Iunge, Johan, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 82.Iupilia, Johannes van, proost van Tiel 554.

Jordaan (Jordanis), rivier. 64.

Jordan (Jordanus) van Wereheim. 6. (Jordanus), abt van Varlaar. (38,) 39.

Jordaning (facs.) [Groen-lo : Gl]

JORDANING [Groenlo : Gl] / domus Jordaninc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 132 v° GYS

Jordanis. Zie: Jordaan.

Jordanus van Windesheim. 351; proost van Oudmunster. 378, 380, 395, 398, 449.

Josef (Josefus, Josephus), bisschop. 12, 13.

Joseph, schepen te Zutphen. 267.

Jucawerth [1200] Jukwerd Gr

Judephas • 1217 • U SM 830

Judephas • 1224 • U O 1704

Judeus, Herman. Zie : Judeus.

Judeus. Zie: de Jood.

Judifas. Zie: Jutfaas.

Judio. 100, IOI.

Judith, dochter van Karei den Kalen. 79.

Judonus. 49.

Juliana, dochter van Jan Bettoz.234.

Julius, presbyter cardinalis titulo S. Marcelli. 360.

Julsinc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 133 v°

Junne, Remfrid van. Zie: Reinfrid.

Justina, non te Elten. 343.

Justingen (Justinken, Justinkin), Anselm van. Zie: Anselm.

Jutfaas (facs.) [Jutfaas : Ut]

Jutfaas (Judifas, Judiphas, Jutfaes, Judfaes), Gerard Borre van. Zie: Gerard; Gijsbert van. Zie: Gijsbert.

JUTFAAS [Jutfaas : Ut] / Jvdifax • 1165 kop. 2e kwart 13e • U B 43, 68 r° / Iudifas • 1172 • U SJ 972 / Iudifas • 1219 • U gg 1155 / Iudifas • (± 1220) • U O 131 / Judephas • 1217 • U SM 830 / Judephas • 1224 • U O 1704 GYS

Jutphaas (Judifax), Diederik van. Zie: Diederik

Jutphaas, Iudefas, Iudifaes, Iutfaes, ten Z.van Utrecht 31, 522.525 n.1), 622; heemraden van 496; landgenoten van 496; kerk van 276, 279, 282, 315, 336, 385-386; parochianen van 276; priester van 276, 282, 335-336; Nedereind van 496.Iutta, zuster, abdis van 's-Gravendal bij 278; weduwe van Hendrik Berwichs 132; dochter van Jan van Hogelanden 114-115.

Jutphaas, Iutfaes, Judefaes, Judefas, Jutphaes 61, 63-66, 72-74, 77, 125, 238, 241, 354, 363 n.1); kerk van 61-62, 71-72, 74, 127, 129, 222, 270, 433 n.1); klokkeluider van 64; rector van de kerk te 61-68, 70, 72-74, 76, 78, 125, 129, 131, 193, 222, 224-229, 231,234-238,240-241.—, Floris van, clericus 214.

Jutphaas (Judefaes, Judephas, Judifas, Judiphas), ten Z. van Utrecht. 110, 111, 116, 132, 144, 162,-208, 209, 393, 398, 399, 400, 403, 420, 430, 470, 504, 505; schout van. Zie: Gijsbcrt van Sulen; persoon van. Zie: Albero, Bernard Preis.

Jutphaas [ UT ] 1830-1971

Jutta, Iutte, abdis van Rijnsburg 275, 355; dekanes van Vreden 523.Aleidisd.469-471.van Beusichem, non van St.Servaas te Utrecht 210; vrouw van Hendrik van de Lek 558.Lubbertsd.203.van Maarssen, non van St.Servaas te Utrecht 210; weduwe van ridder Godfried van Macharen 465-466; echtgenote van Johan van Wisch 204.

Jutte (Jutta) van Randerode, zuster van Diederik. 468; (Jutta, Juta), dochter van Amelis uten Weerde. 317, 318.

Juxta Vehit. Zie: Over de Vecht.

Juxta Renum. Zie: Oudenrijn.

Jvdifax • 1165 kop. 2e kwart 13e • U B 43, 68 r°

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rodinbook