MIDDELNEDERLANDSE GEOGRAFIE: REGISTER K-L-M

 

 

K .

Kadzand (facs.) [Kadzand : Zl]

KADZAND [Kadzand : Zl] / Cadesand • (1111-15) • G SB / Cadesanda • 1167 • G SB / Cadesanda • (1177-87) • G SB / Caiant • 1190 • G SB / Cadsant • 1190 • G SB / Cadsand • (1190-1224) kop. ± 1225 • G C 6 / Cadhsan • 1219 • S D 552 GYS

Kaes, Kaets.Zie: Cats.

Kaets, Kaestse, Hendrik van, priester 594, 601..Zie: Cats.

Kag, z. Abbatiscache. Kaghere, z. Kimppenkaghere. Bron: DBNL

Kag, z. Abbatiscache. Kaghere, z. Kimppenkaghere. [p. 135] (DBNL)

Kag, z. Abbatiscache. Kaghere, z. Kimppenkaghere. [p. 135]

Kaghe [1308] Kaag ZH

Kaislagen (Kaueslo) bij Leimuiden. 385.

Kakelhoeve, te Wijk (bij Duurstede). 339.

Kalander, Nicolaas, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 456—457.

Kalander, Nicolaas, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 45.

Kalcar 64.

Kaldenesse. P.H. p. 5. Koudekerke? bij Leiden. Z.H.

Kaldenesse. P.H. p. 5. Bron: DBNL

Kaldenesse. P.H. p. 5. Koudekerke? bij Leiden. Z.H. (DBNL)

Kalemberg [1845] Kalenberg [also Kalenberg in Overijssel] Dr

Kalemer, Calmer, Hendrik, rationalis van Groningen 163.

Kalenberg, Calemonte, onder Glehn in den Eifel 250.

Kalf, Calf, onder Wachtebeke, België, prov.Oostvl.519.

Kalfvliet (facs.) (verdwenen waterloop in Noord-Beveland)

KALFVLIET (verdwenen waterloop in Noord-Beveland) / Calfliet • 1223 • S D 578 GYS

Kalichem, Kalenchen, Willem van, kanunnik van St.Marie te Utrecht 168, 510-511, 559.

Kalkamnon W353

Kalle, Albert 468.

Kallen, Johan, burger van Utrecht 529.

Kallencoete [1428] Kallenkote Ov

Kallens (facs.) (verdwenen, onder Kallensoog : Nh)

KALLENS (verdwenen, onder Kallensoog : Nh) / Callinge • 1083 vals 12e • Hg B 61 GYS

Kallindin, Hendrik van. Zie: Hendrik.

Kalmar, Calmeren, Kalmarnia, Zwed.159; Gerard van, raad van Greifswald 114.

Kalmar, Kalmarnia, Kalmaria 448-450.

Kalocza, in Hongarije; (Colocensis) aartsbisschop van. 193.

Kalslagen (facs.) [Aals-meer : Nh]

Kalslagen [ NH ] 1830-1854

Kalslagen, aan de Drecht, ingezetenen van 398.

KALSLAGEN [Aalsmeer : Nh] / Kaueslo • (1165?) • U B 412 GYS

Kalteren (Calthorne), onder Diever. 54.

Kalteren (facs.) [Diever : Dr]

KALTEREN [Diever : Dr] / Calthorne • 1209 kop. begin 15e • As D 4 r° GYS

Kalversdijck {1639] Kalver-dijk NH

Kamaracum , cfr . Camaracum .

Kambracensis , cfr . Cameracensis .

Kamenata, Hendrik van 205.

Kamerhop Spijkerboor 1643 50

Kamerijk, Cameracum, Cameracensis, bisdom, 21, 161, 253, 270, 356; kanunnik van 270; kerk van 357.

Kamerijk, Cambrai, Cameracensis, aartsdiaken van 132; arrondissement 528 n.3); bisdom 264, 539, 548, 551-552; bisschop van 553.

Kamerijk, diocese. 437, 471, 487; aartsdiaken van, te Antwerpen. Zie: Willem; bisschoppen van. 56, 88, 237, 394.

Kamerijk, Cameracum 111; aartsdiaken van 313; bisdom 48, 91—95, 102, 110—111, 120—121, 198, 277, 384, 510—511; bisschop van 81, 101, 121°, 511; proost, deken en kapittel van St. Marie te 81; scholaster van 198.

Kamerik Myzijde, bij Woerden 456 n. 11)

Kamerik, Cameriken, Camericke, ten N.van Woerden 281 n.2); investitus van de kerk te 125, 127, 129, 237, 240.

Kamerik (Kamerick), in het W. der provincie Utrecht. 110, 116.

Kamerik, Cameracum, Kameracum, ten N.van Woerden 550; Vredeburgis van 550.Myzijde, ten NW.van Woerden

Kamerik (Kamerka). 306.

Kamerik 125, 127, 129, 237; zoon van graaf Egbert van Bentheim 93.

Kamerik (facs.) [Kamerik : Ut]

Kamerik [ UT ] 1830-1989

Kamerik Mijzijde [ UT ] 1830-1857

Kamerik Houtdijken [ UT ] 1830-1857

KAMERIK [Kamerik : Ut] / Kamerka • 1131 • U SM 2650 GYS

Kamerka [1131] Kamerik [gen. naar Cambray, Kamerijk] Ut

Kamerka • 1131 • U SM 2650

Kamerka. Zie: Kamerik.

Kamesger (facs.) [Haaksbergen : Ov]

KAMESGER [Haaksbergen : Ov] / Kammesgore • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Kamin, Caminensis, bisdom 158, 168, 261, 409.

Kammesgore • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r°

Kamp, z. Emekamp, Merecamp, Liechtencampe.

Kamp (Campthorpa). 45.

Kamp, z. Emekamp, Merecamp, Liechtencampe. Bron: DBNL

Kamp, z. Emekamp, Merecamp, Liechtencampe. (DBNL)

Kamp-veld (facs.) [Erme-lo : Gl]

Kampen (Campi, Campen). 203, 309, 509; priester te. Zie : Ismael.

Kampen, Campane, Campen, Campensis,

Kampen, Kampenkerka, op Noordbeveland 72, 345.

Kampen (Ov.), Campan, Kampa, Campensis,

Kampen, Campen, Campense 74, 290°; burgers van 450; schepenen en raden van 450.

Kampen 195.

Kampen, op Noordbeveland (Campekerke). 466.

Kampen (Campi), in Drente. 106.

Kampen (facs.) [Wisse-kerke : Zl]

KAMPEN [Wissekerke : Zl] / Campan • 976 • ed. DB, p. 232 / Campen • 1208 • Md 11 GYS

Kampensis 81, 108 n.a), 184, 232, 427-428; bode van 159; burgers van 81, 141-142, 191- 193; kooplieden van 138, 355, 379; raden van 114; schepenen van 400, 428; schout, schepenen, raden en gemeente van 107, 157; tollenaar van 81; kerk te 437; Minderbroeders te 428; Andreas van 184.

Kamper-veen [ OV ] 1830-1937

Kamper-veen (Venum prope Campen). 309.
Campidonensis. Z i e : Kempten.
Canterbury (Cantuaria). 177.
Kappele, bij Tecklen-burg in Westfalen. 252.
Cappenberg, Praemonstratenser klooster in Westfalen; abt of proost van. 282.
Cappenborch. Z i e : M o l k w e r u m .
Carden, aan de M o e z e l ; proost van. Z i e : Othuinus.
K a r i n t h i ë (Coringia), hertog van. 57.
Carlisle (Carleolensis), bisschop van. 177.
Karnewalt. Z i e : M o l k w e r u m .
Karpensis. Z i e : Kerpen.
Cateau Cambresis (Castellum) ; abt van. Z i e : B .
Katen (Cotcn), bij Zwolle. 351--353. , plebaan te. Z i e : Herman.
Cats (Subburgendijc, id est Cats), op Noordbeveland. 466.
Katten-broek (Cattenbroeck, Katenbruch):j in hel '. der provincie Utrecht IK), 116.

Kamperveen, Vene 290.

Kamperveen (Venum prope Campen). 309.

Kamperveen, Camperavene, ten Z.van

Kamphelde • 1190 • Zu S 3

KAMPVELD [Ermelo : Gl] / Campfelde • 1145 kop. midden 12e • U B 43, 49 v° / Camfelde • 1163 • U SJ 79 / Kamphelde • 1190 • Zu S 3 GYS

Kaning-hem W058

Kannis villa abbatiae S . Maximini , Kenn prope Lon guich 147 , 24 .

Kanonikaat 11, 401; kanunnik 431; kosterij 401; abt van het St.Jansklooster te 12.•, bisdom 249; kanunnik van het St.Bartholomen te 49, 56.

Kanonikaat 11; kanunniken 11-12, 512; proosdij 11; thesaurier 509; hof van 458, 462; officiaal hiervan 462; kanunnik van St.Gereon te 512; scholaster van St.Severin te 509; Cemeeycorne, huis te 557; Hendrik van, rector van de kerk te Breukelen 79-80.

Kantens, op Rottum 112 n. 1).

Kantens [ GR ] 1830-1990

Kanunnik van St. George te Keulen 285; kanunnik ten Utrechtschen Dom 85; kanunnik van St. Marie te Utrecht 138, 411, 419, 431. Jole 336.

Kanunnik aldaar 525; deken van St.Mariëngraden te 525.(Keulen), Dom te 11; deken (en Kapittel) aldaar 11, 136, 461, 516;

Kapelle (de Capella), Frederik van der, raadslid van de H. Drievuldigheidsbroederschap te Utrecht 336.

Kapelle, Capelle op Zuidbeveland 471 n.1 505.

Kappele, bij Tecklenburg in Westfalen. 252.

Kappele, Johan van. Zie: Johannes.

Kappenhagen • 1200 • Ar B 1

Kappenhagen, Nicolaas van. Zie: Nicolaas.

Kappenhagen" (facs.) (onb. ± Deutekom–Emmerich)

KAPPENHAGEN" (onb. ± Deutekom–Emmerich) / Kappenhagen • 1200 • Ar B 1 GYS

Kaprijke, kant.in prov.Oost-Vl.538 n.2).

Karden, Cardonum, ten ZW.van

Karei (Karolus), vader van Lodewyk en Gerard, monniken van St. Paulus. 415, 416.

Karel (Karolus, Karulus, Carlus), Martel. 20, 21, 22, 25, 26, 27, 27, 30, 37, 38, 54, 203. (Carlus, Carolus, Karolus) de Groote, koning-keizer. 22, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 95, 102, 107, 198. (Carolus), zoon van Karei de Groote. 59. — (Karolus), de Kale. 89, 91. (Karolus), de Eenvoudige. 99. III (Karolus), koning van Frankrijk. 103. (Carolus), kanunnik. 342.

Karinthië (Coringia), hertog van. 57.

Karinthië 9 n.3).

Karleschot [1279] Kaarschot NB

Karloman (Carlomannus, Karlomannus). 26, 35, 37, 38.

Karmelieten, fratres ordinis beate Marie de Monte Carmeli, kapittels en bedeplaatsen van de 287; prior, provinciaal en broeders 402.

Karnewald • 1132 vals 2e helft 13e • Lw

Karnewald. 313.

Karnewalt. Zie: Molkwerum.

Karpensis. Zie: Kerpen.

Karreman, Gozewijn 459.

Karreman, Gozewijn. Zie: Gozewijn.

Karreman, Pieter 244.

Karubium , cfr . Carubium .

Kasnech, Gijsbert van. Zie: Gijsbert.

Kasterc-hem • 1083 vals 12e • Hg B 61

Kasterc-hem Castricum NH E6

Kasterchem. O. 1. 89. (1083). Kasterkem. Hecm. 201. Casterkem. O. 1. 108. (1122). Hecm. 216, 217. O. 1. 108. (± 1120). O. 1. 325. (1231). Castricum.

Kasterchem. O. 1. 89. (1083). Kasterkem. Hecm. 201. Casterkem. O. 1. 108. (1122). Hecm. 216, 217. O. 1. 108. (± 1120). O. 1. 325. (1231). Bron: DBNL

Kasterchem. O. 1. 89. (1083). Kasterkem. Hecm. 201. Casterkem. O. 1. 108. (1122). Hecm. 216, 217. O. 1. 108. (± 1120). O. 1. 325. (1231). Castricum. (DBNL)

Kasteren (facs.) [Hogeloon : Nb]

KASTEREN [Hogeloon : Nb] / Kyrcasterle • 1173 • Po / Kirckasterle • 1219 • Po / Casterlo • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v° GYS

Kasterkem • 1168 kop. ± 1200 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Kastric-hem [ca. 1250-1260] Castricum Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Kastrikum (facs.) [Kastrikum : Nh]

KASTRIKUM [Kastrikum : Nh] / Kasterchem • 1083 vals 12e • Hg B 61 / Kasterkem • 1168 kop. ± 1200 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI GYS

Katen (Cotcn), bij Zwolle. 351—353; plebaan te. Zie: Herman.

Katendrecht [ ZH ] 1830-1873

Kater, Steven. Zie: Steven.

Kateremude, Lefhard, knaap 480.

Kathaleke [1315] Katlijk Fr

Katharina, Katerina, echtgenoote van Jan, heer van Praat 84, 222—223, 225°, 234.

Katharina, Katerina, Catherijne, echtgenote van Sweder van Montfoort 486; zuster van Hendrik de Rover 280; weduwe van Ludolf van Waarder 132.

Katiks [ca. 1250-1260] Kat-wijk Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Kats [ ZL ] 1830-1941

Kats (facs.) [Kats : Zl]

KATS [Kats : Zl] / Chats • 1204 • S D 504 / Caths • 1208 • Md 11 GYS

Kattenbroek (Cattenbroeck, Katenbruch):j in hel '. der provincie Utrecht IK), 116.

Kattendijk, Cathendic, Cattendic, op Zuidbeveland 171 n.1); Floris van 170-171; Gillis van 172; Wolfert van 170-171.

Kattendijke (facs.) [Kattendijke : Zl]

Kattendijke [ ZL ] 1830-1970

KATTENDIJKE [Kattendijke : Zl] / Cattindic • 1214 • S D 281 en 526 / Cattendic • 1220 • S D 549 GYS

Kattewycker warde [ca. 1250-1260] Katwijker waard Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Katwijk, Catwijc(h), villa 239-240, 242; leprozenhuis aldaar 239, 242.

Katwoude [ NH ] 1830-1991

Katz, Kaz.Zie: Souburgdijk.

Kaues-lo • (1165?) • U B 412

Kaueslo. Zie: Kalslagen.

Kaupmannahomn.Zie: Kopenhagen.

Kauter, Nieuw-Namen [1899] Nieuw-Namen[ named after the Count of Namur, 13th century] Zl

Kauwersinen, Cauwcrsini: Zie Cahors.

Kaves-lo [1165] Kalslagen NH

Kayersberg [1440] Cadier en Keer [also see: Cadiers] L

Kaz.Zie: Cats.

Keddingrip • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r°

Keddingrip" (facs.) (onb. ± Wonsera-deel : Fr)

KEDDINGRIP" (onb. ± Wonseradeel : Fr) / Keddingrip • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r° GYS

Kedic-hem [ ZH ] 1830-1986

Kedinger mark, onder Diepenheim 410.


Keent ( K y e n t ) , bij Balgooi. 474*.
Keizersweerd (Werden, W e r d a ) , aan den Rijn beneden Düsseldorf. 135, 492, 514.
Kellen (Kenle, Kennele, K e i n e ) , bij Emmerik. 223*, 224*, 226*, 256*, 257, 263,
264, 285.
Kempten, aan de Iiier in Beieren; (Campidonensis) abt van. 439.
Kennemer-land ( Kermarlant, Kinemere). 34, 35.
Keppel, bij Hummeloo. 8.
Keppel, in het land van Kleef. 68.
Kerpen, in de Rijnprovincie; (Karpensis) proost van. Z i e : Hendrik.
Kessel, in het N . W . der tegenwoordige provincie L i m b u r g ; graaf van. Z i e :
Hendrik.
Keulen (Colonia). 165, 261, 262, 270, 291, 397, 468*, 481, 509. , wijk Berlecho te. 415, 416*. , rechters, schepenen en burgerij van. 5. , schepenen van. 481. , kerk der H . Apostelen te. 8. , proost der H . Apostelen te. Z i e : Hendrik. , proost der H . Martelaren te. 104. , kanunnik der H . ( X I duizend) Maagden te. Z i e : G . , officialen van St. Columba'te. 415, 416*. , kanunnik van St. George te. Z i e : . Lode-wijk van Lulstorp. , deken van St. George te. 516. , proost van St.' George te. Z i e : Hendrik. , kerk van St. Pieter te. 225. , D o m te. 160. , Domkapittel te. 93, 262, 295, 469. , Domheeren te. Zie j G . van T h u r n , Koenraad, W i l l e m van Stalburg. , Domscholast te. Z i e : Olivier, Franco. , Domdeken van. 225, 467, 469. Z i e : Gozewijn. , Domproost van. 225. Z i e : Engelbert, Koenraad. , choorbisKeulen, diocese. 170, 272, 290. · , sticht. 156*, 252. · , provincie. 27, 74, 78, 79, 88, 97, 99, 101, 118, 119, 122, 124, 145*, 146*, 165, 193, 200, 383*, 482. , klerk van den aartsbisschop van. Zie: Bruno. , officiaal van den aartsbisschop van. Zie: Ulrik. , voogden van den aartsbisschop van. Z i e : Gerard van Volmestene, Hendrik. , drossaten van den aartsbisschop van. Z i e : Hendrik, Diederik, Udo van. Rode. , maarschalken van den aartsbisschop van. Z i e : Hendrik, Herman. , schenken van den aartsbisschop van. Zie: Adam, Bruno, Herman van
Are. , prioren. van het aartsbisdom. 262. , aartsdiakens van. 157. , aartsbisschoppen van. Zie: Adolf, Engelbert, Hendrik, Koenraad.
Kyent. Z i e : Keent.
Kleef (Cleve, Clivensis), graaf van. Zie: Diederik. ·
Kloetinge (Clotinge), op Zuidbeveland. 91.
Kloosterzande (Sandum), in Zeeuwsen-Vlaanderen. 147*--149.
(Knijf)heze, bij 's-Heerenberg. 66.
Coblenz (Confluentia, Confluencia). 12, 479, 480. , kanunnik van St. Florinus te. Zie: Wolfram, Hazechinus. , deken van St. Florinus te. Zie: Wolfram. , proost van St. Florinus te. Zie: Koenraad. , kanunniken van St. Castor te. Zie: Boemund, Hugo. , scholast van St. Castor te. Zie: Vortlivus. , cantor van St. Castor te. Z i e : Werner. , custos van St. Castor te. Z i e : Gerlach. , deken van St. Castor te. Zie: Gerard. , plebaan te. Zie: Saulinus.
Coesvoorde (Cosforde), in het land van Waas. 148.
Coevorden (Covordia). 279, 280*, 384.
Colmschate (Colmescate, Colmescote), bij Deventer. 228, 282.Colocensis: Z i e : Kalocza.
Kommerskerke. Z i e : Gommerskerke.
Constantinopel, keizer van (Constantinopolitanus). Zie: Boudewijn.
Constanz (Constantiensis), bisschop van. 237, 439.
Kortenhoef (Curtenhoven), ten O. van de Vecht. 296, 381.
Kortgene (Cortekine), op Noordbeveland. 466.
Kortrijk (Kurtryke, Kortrike, Curtrike), bij Breukelen. 110, 116, 132.
Kortrijk (Curtracum, Curtracensis), burggravin van. Zie: Margareta. , kapittel van St. Marie te. 201. , Cistercienser klooster en abdis van St. Maria van Mark bij. 348.
Corvey, in Westfalen; (Corbeiensis) Benedictijner klooster te. 3*, 195.
Coten. Zie: Katen.
Koude-kerk (Coudekerck, Coudekercke), bij Leiden (?). 150, 151. , priesters te. Z i e : Salomo, Dietbold.schop van. Z i e : Diederik van Randerode.

Keent (Kyent), bij Balgooi. 474.

Keeters hoeve, in Cabauw 497.

Keizer, Cesarius, te Erichem 317.

Keizerbos (facs.) [Neer : Lb]

KEIZERBOS [Neer : Lb] / Cheserbusch • 1185 • Av A 44 GYS

Keizerbosch. Zie: Neer.

Keizerlijke hof. 14. —" (Conradus, Chönradus), bisschop van Metz en Spiers, kanselier van het

Keizersweerd (Werda, Werde, Werede). 198, 205, 208, 348, 427.

Keizersweerd (Werden, Werda), aan den Rijn beneden Düsseldorf. 135, 492, 514.

Kekerd-hem • 1211 • D Bb 11

Kekerdom (facs.) [Ubbergen : Gl]

KEKERDOM [Ubbergen : Gl] / Cacradesheim • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 102 / Cachritheim • 892 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 112 / Kekerthem • 1203 • D Bb 9 / Kekerthem • 1213 • D Bb 13 / Kekerdhem • 1211 • D Bb 11 GYS

Kekert-hem • 1213 • D Bb 13

Kekert-hem • 1203 • D Bb 9

Keldonk (facs.) [Erp : Nb]

KELDONK [Erp : Nb] / Cheldunc • (1205-33) • Berne GYS

Kellen, Kenle, in aartsdiakonaat Emmerik 529, 533.

Kellen (Kenle, Kennele, Keine), bij Emmerik. 223, 224, 226, 256, 257, 263, 264, 285.

Kellentgen. Hecm. 213. Kellinghe. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083), z. Kallinghe. Bron: DBNL

Kellentgen. Hecm. 213. Kellinghe. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083), z. Kallinghe. Callantsoog. (DBNL)

Kellentgen. Hecm. 213. Kellinghe. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083), z. Kallinghe. Callantsoog.

Kelz, bij Düren 17.

Kemink, huis onder Warnsveld 137.

Kempen, De (Kempinea). 161.

Kempen, in de Rijnprovincie 1 n. 1).

Kempen 568.

Kempenwere. P.H. p. 16. Bron: DBNL

Kempenwere. P.H. p. 16. ? N. Holland. (DBNL)

Kempenwere. P.H. p. 16. ? N. Holland.

Kempinea. Zie: Kempen.

Kemping (facs.) [Geesteren : Borke-lo : Gl]

KEMPING [Geesteren : Borkelo : Gl] / domus Kempinc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Kempinguuerua • 845 kop. begin 10e • Le W 34 v°

Kempingwerva" (facs.) (onb. ± Staveren : Fr)

KEMPINGWERVA" (onb. ± Staveren : Fr) / Kempinguuerua • 845 kop. begin 10e • Le W 34 v° GYS

Kempten, aan de Iiier in Beieren; (Campidonensis) abt van. 439.

Ken-hem [ca. 1250-1260] Kennemer-land Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Kene, water. 439.

Kene" (facs.) (waterloop bij Seroos-kerke : Zl)

KENE" (waterloop bij Serooskerke : Zl) / ad aquam que uocatur Kene • (1178-1200) • Md 3 GYS

Kene-mare [ca. 1250-1260] Kennemers Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Kenemare. Zie: Kennemerland.

Kenen-burch [ca. 1250-1260] Kenen-burg (bij Schipluiden) Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Kennemaren [ca. 1250-1260] Kennemers Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Kennemer-land (facs.) (streek in Noordholland)

Kennemerland, Kennemaria, daken van 356, 359 n.1).

Kennemerland (Kenemare, Kinheim, Kinnehim), gouw. 21, 22, 161.

Kennemerland ( Kermarlant, Kinemere). 34, 35.

Kennemerland, Kenemaria 186, 200, 289.

KENNEMERLAND (streek in Noordholland) / in pago Kinnehim • (719-39) kop. ± 1222 • Go I 71, 45 r° / in pago Kinhem • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v° / Kinhem • 985 kop. (1206-26) waarvan kopieën 14e-15e • Hg C 4 r° / Kinhem • 985 kop. (1206-26) waarvan kopieën 14e-15e • ed. Oppermann, Fontes, p. 218 / Kinemaria • 1170 kop. ± 1200 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI / Kinemar • 1204 kop. ± 1208 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI / Kinemarenses • 1204 kop. ± 1208 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI / Kinmarie (gen.) • 1222 • Hg B 86 GYS

Kenwerd (facs.) [Oldehove : Gr]

KENWERD [Oldehove : Gr] / Chinicwirde • 786-87 kop. ± 1222 • Go I 71, 59 r° GYS

Keppel, Diederik van. Zie: Diederik. —<, Wouter van. Zie: Wouter.

Keppel, heer van 262; Dirk van, ridder 578.

Keppel, ten O. van Doesburg 132 n. 2); Wouter van 103.

Keppel, Dirk van 54, 282; Hendrik van 279.

Keppel, bij Hummeloo. 8.

Keppel, in het land van Kleef. 68.

Keppel (facs.) [Humme-lo : Gl]

KEPPEL [Hummelo : Gl] / Cappele • midden 12e • D W II a 1, 20 v° / Kepple • 1173 • Xt 43 / Keppele • 1200 • Ar B 1 / Keppele • 1212 • D Bb 12 / Capele • 1203 • Hg W 6 GYS

Keppele • 1200 • Ar B 1

Keppele • 1212 • D Bb 12

Kepple • 1173 • Xt 43

Kerchove, hoeve te Outtena 182.

Kerckhoff, hof onder Wüllen 480, 548.

Kercpolre • (1177-87) • G SB

Kercsvlietort 76.

Kercwech, in Beusichem 108.

Kerecwerf • 1205 • Hg B 85

Kerk, z. Hemecekerke, Emesekerke, Aghetskerke.

Kerk, z. Hemecekerke, Emesekerke, Aghetskerke. Bron: DBNL

Kerk, z. Hemecekerke, Emesekerke, Aghetskerke. (DBNL)

Kerk-wijk [ GL ] 1830-1999

Kerkelijke hof. 14, (56,) 135, 136, 139, 144, (237). (Conradus, Chönradus), bisschop van Regensburg. 135, 136, 138. (Conradus), bisschop van Utrecht. 66, 196. (Conradus), bisschop van Camin. 325. (Conradus, Conrardus), aartsbisschop van Keulen, aartskanselier des Rijks in Italië. 368, (383,) 391, (392,) 397, 398, (414, 425, 439—441,) 469, 473, (483, 486,) 503, (509). (Conradus), kardinaal-bisschop van Portus en St. Ruffina, legaat van den paus. (164,) 165, 177, 182, 184, 185, 187—189, 191, 192, 272, 290. Koeten. Zie: Coten.

Kerkgheest. P.H. p. 19. Bron: DBNL

Kerkgheest. P.H. p. 19. waarschijnlijk Oestgeest, bij de oude Kerk. (DBNL)

Kerkgheest. P.H. p. 19. waarschijnlijk Oestgeest, bij de oude Kerk.

Kerkinghe [1599] Kerken-veld Dr

Kerkmeer Oudkarspel 1631 70

Kerkpolder (facs.) [Kadzand : Zl]

KERKPOLDER [Kadzand : Zl] / Kercpolre • (1177-87) • G SB / Kerpolre • 1190 • G SB GYS

Kerkrade (facs.) [Kerkrade : Lb] zie Kloosterrade

KERKRADE [Kerkrade : Lb] zie Kloosterrade GYS

Kerkuuerf • 1199 • Hg B 84

Kerkwerc [1331] Tjerkwerd Fr

Kerkwerue • 1156 • Hg B 74

Kerkwerve [ ZL ] 1830-1961

Kerkwerve (facs.) (oude naam van Oestgeest : Zh)

KERKWERVE (oude naam van Oestgeest : Zh) / Kiericwerue • 1063 kopie begin 12e • Echternach, P L 8996, 1 bis v° / Kiericwerue • 1063 kopie midden 12e • Echternach, U B 43, 35 v° / Kiericwerue • 1063 kopie ± 1222 • Echternach, Go I 71, 99 r° / Kiricwerua • 1064 kop. midden 12e • keizerdiploma, U B 43, 50 v° / Kiericuuerue • 1148 kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 110 r° / Kerkwerue • 1156 • Hg B 74 / Kerkuuerf • 1199 • Hg B 84 / Kerecwerf • 1205 • Hg B 85 GYS

Kerm ere Nicolaas 462.

Kero. Zie: Gero.

Kerpen, in de Rijnprovincie; (Karpensis) proost van. Zie: Hendrik.

Kerpenne Kerpen

Kerpolre • 1190 • G SB

Kerspel, z. Alcmareskerspel. Bron: DBNL

Kerspel, z. Alcmareskerspel. (DBNL)

Kerspel, z. Alcmareskerspel.

Kerstine. Zie: Christina.

Kervanesse F698

Keselingus, ridder (Tecklenburg) 8.

Kesla • 1170 • D Gl 5

Kesle • passim

Kesle • 1193 • K HUA 37

Kesle • 1166 • K SP 28

Kesle • 1143 • K SP 18

Kesle • 1141 • K SP 17

Kesle • 1139 • K SP 16

Kesle • 1139 • D Kd 3

Kesle • 1172 • D Gl 6

Kesle • 1144 • K SMz 1

Keslighe Kesseling, Eifel, Gemeinde im Landkreis Ahrweiler

Kessel, in het N.W. der tegenwoordige provincie Limburg; graaf van. Zie: Hendrik.

Kessel (facs.) [Alem : Nb]

Kessel (facs.) [Kessel : Lb]

KESSEL [Kessel : Lb] / in loco Cassallo • 950 vals 10e • ed. DB, p. 369, 370 / Cassalo • 950 vals 10e • ed. DB, p. 369, 370 / Cassele • 1107 • Ar G / Cassele • 1108 • Zu K / Caesle • 1118 • D S 26 / Kessilê • 1129 • K SP 14 / de Kasselo • 1134 • D Z 4 / Kessle • 1135 • K HUA 15 a / Kessele • 1136 • D S 33 / Kessele • 1158 • Kb 161/3 / Kessele • 1174 • D S 54 / Kessele • 1188 • K D 47 / Kessele • 1190 • Zu S 3 / Kessele • 1197 • D ME 18 / Kessele • passim / Kesle • 1139 • D Kd 3 / Kesle • 1139 • K SP 16 / Kesle • 1141 • K SP 17 / Kesle • 1143 • K SP 18 / Kesle • 1144 • K SMz 1 / Kesle • 1166 • K SP 28 / Kesle • 1172 • D Gl 6 / Kesle • 1193 • K HUA 37 / Kesle • passim / Chesle • 1152 • K SP 24 / Chesle • 1172 • D Gl 6 / Kesla • 1170 • D Gl 5 / Cessele • 1197 • K D 53 / Cessele • 1198 • K D 54 / Cessele • 1200 • K D 56 / Kesselle • 1201 • D A 16 GYS

KESSEL [Alem : Nb] / Casella • 997 kop. 13e • I Lc n° 17 GYS

Kessele • passim

Kessele • 1158 • Kb 161/3

Kessele • 1136 • D S 33

Kessele • 1188 • K D 47

Kessele • 1190 • Zu S 3

Kessele • 1174 • D S 54

Kessele • 1197 • D ME 18

Kesselle • 1201 • D A 16

Kesselloo, prov.Brabant, België, abt en prior van Vlierbeek (Wlidarbeka) nabij 175.

Kessile • 1129 • K SP 14

Kessle • 1135 • K HUA 15 a

Kestenburg, Burchard van. Zie: Burchard; Drushard van. Zie: Drushard.

Kesteren (facs.) [Kesteren : Gl]

Kesteren, in de Betuwe 208.

KESTEREN [Kesteren : Gl] / Castre • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 41 / Castra • ± 850 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 107 GYS

Ketel. Zie: Hargen.

Keten, Gervasius van 297.

Kethel en Spa-land [ ZH ] 1830-1941

Kethel, Kettel, bij Schiedam 327.

Keulen 525.plebaan van Ochtrup 208.Bartholomeusz.203.- van Damassche 426-427.(Lubbert) Folkwijnsz.539.van Nichterlohne, dienstman van de bisschop van Munster 514.Sasse 327; zoon van Tiedeman Splinter 467.van Weerselo 541.

Keulen 60, 64, 120, 159, 167, 178, 215, 219, 240, 250, 259, 266—267, 270—272, 285. van Loon, kanunnik van Soest 448. van Muienark 120. (Koenraad) de Rota 29. de Solmze, landkommandeur der Nederlanden 13; edele van Velen 407.

Keulen (Colonia), Arnoud van. Zie: Arnoud; Diederik van. Zie : Diederik.

Keulen (Colonia, Colonia Agrippina, Agrippinensis urbs). 54, 90, 91, 123, 152, 175, 194, 204, 210, 250, 328, 333, 335, 364, 420. (Colonia, Colonia Agrippina), aartsbisdom. 35, 92.

Keulen, Colonia 14 n. 1), 17, 40, 44—45, 61—66, 188, 217, 240—245, 260, 267, 285, 296, 323—326, 354; burgers van 240—244, 255°, 266— 267, 323—326, 354; maarschalk van 152; richters, schepenen, raden en gemeente van 240, 242, 279, 296, 323, 325; haven van 240, 242—243; muren van 324, 326; torens van 324°, 326°; aartsbisschop van 5, 60, 64, 115, 120, 152°, 158—159, 167, 171, 176, 178, 215, 219, 240—244, 250—251, 259, 266—267, 270—272, 274°, 285, 324—326, 328— 329, 349, 354°, 410°, 427; aartsbisschop en suffraganen 26, 119, J68, 353; aartsdiocese 1, 6°, 40, 42-^3, 11S, 133, 167, 188, 215, 271, 300, 324, 326, 328, 354, 369, 425, 443, 446, 460; kerk van 152, 274, 328; kerkprovincie 5, 119, 168, 328, 349 n. 1); clerus van 328; koorbisschop van 152, 273; prioren van 152, 274, 354; suffraganen van 329; kerk en kapittel ten Dom te 158— 159, 250—251, 259, 274, 328, 354; Domdeken van 18, 62, 152°, 240— 243, 251, 271, 273. 285°; Domproost van 17, 120, 328; kanunnik ten Dom te 152, 285; scholaster ten Dom te 142, 216; thesaurier ten Dom te 152; deken van St. Andries te 270; kanunnik van St. Andries te 285; scholaster van St. Andries te 28; kanunnik van de H. Apostelen te 285; kanunnik van St. George te 285; proost van St. Gereon te 382; deken van St. Kunibert te 285°; kanunnik van St. Kunibert te 285; proost van St. Severijn te 345, 421; scholaster van St. Severijn te 273; lector van het Predikheeren-huis te 38, 240—243; Siegburg, huis van de abdij van dien naam te 251; klooster der Ursulinen te 17; Keulen, Arnoud van, kanunnik ten Utrechtschen Dom 85. (Keulen), Dirk van, kanunnik van St. Marie te Utrecht 431°.

Keulen, Colonia, Coloniensis, 68, 182, 212, 296, 321, 328, 348, 356, 507, 557, 564, 598; burgers van 68; richters en schepenen van 68; richter, schepenen, raden en gemeente van 501; geld van 37-38, 56, 273- 274, 277; aartsdiocese 10, 193, 212, 277, 307- 308, 324, 348, 351, 355, 362, 472; aartsbisschop van 28 n.1), 103, 132, 172, 219, 224, 291, 294, 296, 302, 307- 308, 319, 321, 324-325, 327, 332-335 341, 348.351-352, 356, 359, 365-366, 369, 377, 501, 563, 566, 581; Andreaskerk, St; te 321; deken van St.Maria ad gradus te 500, 508; kanunnik van deze kerk 230; deken van St.Severijn te 160, 172; Domkerk te 319, 321, 566; Hof van 173, 329, 591; kerk van 566, 581; kerkprovincie 8, 103, 132, 158, 168, 261, 409. (Keulen), clericus van het Duitse huis te 321; officiaal van 172, 321, 563; broeder der Predikheren te 321; prior der Predikheren te 321, 324; ïielman van, kanunnik van St.Marie te Utrecht 44, 58.

Keulen, Colonia, Coloniensis 360, 448 n.1), 461-462, 512 n.2); geld van 99, 461-462, 500, 509, 529, 548-549, 552, 557, 562.St.Laurensparochie te 557 ; aartsbisschop van 3, 9, 33, 134, 250, 447,449-450, 464, 505-506, 512; bisdom 304, 448; kerk van 135, 461-462; abt van de St.Pantaleonsabdij te 508; deze abdij 503, 509; deken van St.Andreas te 525;

Keulen (Colonia). 165, 261, 262, 270, 291, 397, 468, 481, 509; wijk Berlecho te. 415, 416; rechters, schepenen en burgerij van. 5; schepenen van. 481; kerk der H. Apostelen te. 8; proost der H. Apostelen te. Zie: Hendrik; proost der H. Martelaren te. 104; kanunnik der H. ( X I duizend) Maagden te. Zie: G; officialen van St. Columba'te. 415, 416; kanunnik van St. George te. Zie:. Lodewijk van Lulstorp; deken van St. George te. 516; proost van St.' George te. Zie: Hendrik; kerk van St. Pieter te. 225; Dom te. 160; Domkapittel te. 93, 262, 295, 469; Domheeren te. Zie j G. van Thurn, Koenraad, Willem van Stalburg; Domscholast te. Zie: Olivier, Franco; Domdeken van. 225, 467, 469. Zie: Gozewijn; Domproost van. 225. Zie: Engelbert, Koenraad; choorbisschop van. Zie: Diederik van Randerode.

Keulen, diocese. 170, 272, 290. •, sticht. 156, 252. •, provincie. 27, 74, 78, 79, 88, 97, 99, 101, 118, 119, 122, 124, 145, 146, 165, 193, 200, 383, 482; klerk van den aartsbisschop van. Zie: Bruno; officiaal van den aartsbisschop van. Zie: Ulrik; voogden van den aartsbisschop van. Zie: Gerard van Volmestene, Hendrik; drossaten van den aartsbisschop van. Zie: Hendrik, Diederik, Udo van. Rode; maarschalken van den aartsbisschop van. Zie: Hendrik, Herman; schenken van den aartsbisschop van. Zie: Adam, Bruno, Herman van Are; prioren. van het aartsbisdom. 262; aartsdiakens van. 157; aartsbisschoppen van. Zie: Adolf, Engelbert, Hendrik, Koenraad.

Kevelaert, Gysbert, schepen van Schoonhoven 329.

Keyser, Dirk 467.

Keyser, Jacob 3.

Kiericuuerue • 1148 kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 110 r°

Kiericwerue • 1063 kopie midden 12e • Echternach, U B 43, 35 v°

Kiericwerue • 1063 kopie ± 1222 • Echternach, Go I 71, 99 r°

Kiericwerue • 1063 kopie begin 12e • Echternach, P L 8996, 1 bis v°

Kiericwerue. Zie: Oegstgeest.

Kijfhoeck [1505] Vrouwenparochie [name-change after the first church was built] Fr

Kilingo Huntari, pago Onbekend

Kilingo Huntari (pagus) Ego Marcuart et uppo tradimus ad scm. Bon. bona nostra que habemus in pago Kilingo Huntari in villa Mer-heim terram VII boum et dimidiam partem terre unius. Similiter tradimus in pago Tokingen in villa Orlinguerba duorem boum terram et duas partes terre bovis unius ad censum statutum per singulos annos persolvendum ad monasterium sci Bon. in fulda. Ik Marcuart en Uppo, wij schenken aan St. Bonifatius onze goederen die we hebben in de gouw Kilingo Huntari in het dorp Marrum: grond voor 7 runderen en de helft van de grond voor één. Evenzo schenken we in de gouw Dokkum in het dorp Orlinguerba grond voor twee runderen en twee delen grond voor één rund, aan belasting het vastgestelde per enkel jaar te betalen aan het klooster van St. Bonifatius in Fulda.

Kilingo Huntari (pago) Kilingo Huntari, Oostergo FR Kün W80 ; Kilingo Huntari (pagus), Mer-heim (villa) F564

Killer [1340] Kilder Gld

Kimppenkaghere. P.H. p. 12, iuxta mare. ? bij Alkmaar.

Kimppenkaghere. P.H. p. 12, iuxta mare. Bron: DBNL

Kimppenkaghere. P.H. p. 12, iuxta mare. ? bij Alkmaar. (DBNL)

Kin-heim Folcrih de fresia trad. sco Bon. quicquid proprietatis habuit, hoc est in Muôre XX virgas de terra arabili, et in kin-heim Tri-lant et finfluzu et in sibinfurte pascua XIII boum, et in tunfurte equalem portionem fratris mei Reginmuntes in terris, silvis, campis, pascuis, aquis, domibus, edificiis, mancipiis XII et eorum filiis. Folcrih van Frisia heeft aan St. Bonifatius geschonken al wat hij in bezit had, dat is in Muôre 20 roeden landbouwgrond, en in Kin-heim Tri-lant en Finfluzu en in Sibinfurte een wei-land voor 13 runderen, en in Ternaard eenzelfde deel van mijn broer Reginmunt aan landerijen, bossen, velden, grasland, wateren, huizen, gebouwen, 12 horigen en hun zonen.

Kin-heim F526, F607

Kin-heim Onbekend; Kennemerland, Noord-Hol-land ?

Kin-heim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Kin-hem • 985 kop. (1206-26) waarvan kopieën 14e-15e • Hg C 4 r°

Kin-hem • 985 kop. (1206-26) waarvan kopieën 14e-15e • ed. Oppermann, Fontes, p. 218

Kind, Hugo, ingezetene van Middelburg 447.

Kinderbroder, Hendrik der, heemraad van de Lange Zijde 147.

Kinemar • 1204 kop. ± 1208 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Kinemarenses • 1204 kop. ± 1208 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Kinemaria • 1170 kop. ± 1200 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Kinheim

Kinheim. Zie: Kennemerland.

Kinheim" (facs.) (onb. ± Westdongera-deel : Fr)

KINHEIM" (onb. ± Westdongeradeel : Fr) / Kinheim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Kinheym [ca. 1250-1260] Kennemer-land Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Kinleson W206

Kinleson" (facs.) (onb. ± Medemblik : Nh)

KINLESON" (onb. ± Medemblik : Nh) / Kynloren • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Kintloson • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Kinlesun • 855 kop. begin 10e • Werden, D W IX a 1 a, 2 v° / te Kinleson • 10e • Werden, D W IX a 1 a, 34 v° GYS

Kinlesun • 855 kop. begin 10e • Werden, D W IX a 1 a, 2 v°

Kinmarie (gen.) • 1222 • Hg B 86

Kinne(m) [922] Kinnum [hamlet, mun. of Terschelling] Fr

Kinnehim. Zie: Kennemerland.

Kinnem • 863 (lees 922) kop. (1206-26) waarvan kopieën 14e-15e • ed. Oppermann, Fontes, p. 214

Kinnem • 863 (lees 922) kop. (1206-26) waarvan kopieën 14e-15e • Hg C 2 v°

Kinnem. Hecm. 197. O. 1. 26. (ao 922). Melis Stoke 1. 352. (beek) bij Alkmaar, z. Joh. a Leydis c. 6.

Kinnem. Hecm. 197. O. 1. 26. (ao 922). Melis Stoke 1. 352. Bron: DBNL

Kinnem. Hecm. 197. O. 1. 26. (ao 922). Melis Stoke 1. 352. (beek) bij Alkmaar, z. Joh. a Leydis c. 6. (DBNL)

Kinnemelande. Hecm. 211. Bron: DBNL

Kinnemelande. Hecm. 211. Kennemerland. (DBNL)

Kinnemelande. Hecm. 211. Kennemerland.

Kinnum (facs.) [Terschelling : Nh]

KINNUM [Terschelling : Nh] / Kinnem • 863 (lees 922) kop. (1206-26) waarvan kopieën 14e-15e • Hg C 2 v° / Kinnem • 863 (lees 922) kop. (1206-26) waarvan kopieën 14e-15e • ed. Oppermann, Fontes, p. 214 GYS

Kintloson / Kynlosen Keinse bij Medemblik NH Die W94 W96 ; Kintloson F580

Kintloson • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Kintloson / Kynlosen Ego brunihilt cognomento Tettla de regione frosonum tradidi sco Bon. ad fuldense monasterium in pago Tyelle quartam partem paterne proprietatis totum et integrum trado deo et sco martyri Bon. traditumque in perpetuum esse volo, terram, silvam, agres, domos et familias in his septem villis hoc est in Lanthoy et in Langenmore sive in Ostmore et in bretenmore et in witmunt-heim et in Tyeslemore et in kintloson et in gankchala. Ik Brunihilt bekend als Tettla uit het gebied der Friezen heb aan St. Bonifatius van het klooster te Fulda geschonken in de gouw Texel een vierde deel van mijn vaderlijk bezit; geheel en ongeschonden schenk ik aan God en de martelaar St. Bonifatius. Dat het geschonken zal zijn voor altijd is wat ik wil, grond, bos, akkers, huizen en inwoners in deze zeven dorpen, namelijk in Landei en in Langenmore ook in Ostmore en in Bretenmore en in Witmunt-heim en in Tyeslemore en in Kintloson en in Gankchala. / Ego in dei nomine Ratolt de fresia trado deo et sco Bon. quicquid mihi meitpri pater meus iuste et legaliter cum ceteris bonis in hereditatem contradidit in pago Tyesle in villis quarem sunt Langenmore, Witmuntheim, Kynlosen, Breten-heim et in Thyeslemore. Similiter quippe trado quicquid ex paterna hereditate visus fui habere et possidere in villa que dicitur Lantohi totum et integrum et mancipia numero XVIII. Ik in Godes naam Ratolt van Frisia schenk aan God en St. Bonifatius al wat mijn vader mij juist en rechtmatig met overige goederen als erfgoed heeft overgedragen in de gouw Texel in de dorpen die daar zijn Langenmore, Witmuntheim, Kynlosen, Breten-heim en in Thyeslemore. Evenzo immers schenk ik alles uit mijn vaders erfgoed dat ik officieel had en bezat in het dorp genaamd Landei, geheel en ongeschonden, en een aantal van 18 horigen.

Kintloson, in pago Tyelle; Kynlosen, in pago Tyesle Onbekend; Keinze bij Medemblik, Noord-Hol-land ?

Kirchdal villa , in pago Spirensi , Kirchthal 150 , 10 .

Kirckasterle • 1219 • Po

Kirckhaim , Chilc-heim villa regia , in Alsatia , Kirch heim 149 , 2 .

Kirckhaim comitatus in pago Bischovis-heim in Al satia , Kirch-heim 186 , 48 .

Kiricthorpe W076, Kirikthorpe W032

Kiricwerua • 1064 kop. midden 12e • keizerdiploma, U B 43, 50 v°

Kiricwerua. Zie: Oegstgeest.

Kirkastele [1179] NB Casteren(2 km.west of Hogeloon) NB

kirke, kirche, z. Hemesekirke.

kirke, kirche, z. Hemesekirke. Bron: DBNL

kirke, kirche, z. Hemesekirke. (DBNL)

Kirkevuihc [1237] Kerk-wijk Gld

Kiselbertus. Zie: Gijsbert.

Kiselinc, Johan. Zie: Johannes.

Kistemaker, Dirk (Utrecht) 31.

Klaarkamp (domus Claraecampi), klooster in Dantumadeel. 463.

Klaaswaal [ ZH ] 1830-1984

Kladdehoek, Kladde-buurt [tot 3/12/1959] Boesingheliede [ Boislingerleede in 1448] NH

Klarholz, Claroholto (Kreis Warendorf), proost van 518, 568.

Kleef, Clivae, Clivensis 249, 440 n. 1), 443 n. 1); graaf van 128, 186—188, 219, 249, 267, 298, 439—440; zonen van den graaf van 249, 266, 274; broeder van den graaf van 299—300.

Kleef, Cleve, Clevensis, graaf van 12, 109-110, 279, 258, 340, 342; Jan van, kapelaan te Schoonhoven 497-498; Loef van, graaf van Hilkerode etc.288.

Kleef, A r n o l d graaf van. Zie: A r n o l d; Diederik graaf van. Zie: Diederik.

Kleef (Clevia). 348.

Kleef, Clevensis, Clivae, Clivensis, graaf van 64, 124, 353, 444, 453, 580; gravin van 580.

Kleef (Cleve, Clivensis), graaf van. Zie: Diederik. •

Klei-Oldambt 382 n.1).

Kleimeer Koedijk 1631 68

Kleine Lindt [ ZH ] 1830-1857

Kleine Haag, polder onder Hagestein 41 n.1).

Kleverham (Haemmi, Hamma, Hamme). 22, 126, 142.

Klevers-kerke [ ZL ] 1830-1857

Kleverskerke, Clawarskerke, op Walcheren. 39.

Klimmen (facs.) [Klimmen : Lb]

Klimmen [ LB ] 1830-1982

KLIMMEN [Klimmen : Lb] / Clumam (acc.) • 968 vals 12e • X M 4 / Clumam (acc.) • 1182 • X E 17374/17 / Cluma • 1145 • X M / Clumma • 1147 • X E 17374/10 / Clumma • 1152 • X M / Clummene • 1190 • X E 17374/19 / Clùmne • 1202 • R G GYS

Klinge, (De) (facs.) [De Klinge : Sn : OVl en Clinge : Zl]

KLINGE, (DE) [De Klinge : Sn : OVl en Clinge : Zl] GYS

Kloetinge (Clotinge), op Zuidbeveland. 91.

Kloetinge (Clotinghe), Willem van. Zie: Willem.

Kloetinge, Clotinge, Zuidbeveland 5.

Kloetinge, Clotinge 5.

Kloetinge [ ZL ] 1830-1970

Kloetinge (facs.) [Kloetinge : Zl]

KLOETINGE [Kloetinge : Zl] / Clotinge • 1216 • U SP 214 GYS

Klooster Varlar bij 480, 548; abdis en convent van Mariënborn in 285; provisor van Mariënborn in 285; Johannes van 102.

Kloosterburen [ GR ] 1830-1990

Kloosterrade (facs.) [Kerkrade : Lb]

KLOOSTERRADE [Kerkrade : Lb] / Rode • 1108 • Kl 1 / Rode • 1140 • R K 3 / Rode • 1145 • I S / Rode • 1147 • I S / Rode • passim / Rodhe • 1219 • D SAA 10 GYS

Kloosterzande (Sandum), in Zeeuwsen-Vlaanderen. 147—149. (Knijf)heze, bij 's-Heerenberg. 66.

Kloosterzande (facs.) [Hontenisse : Zl]

KLOOSTERZANDE [Hontenisse : Zl] / Sand • 1170 • G SB / werpelant (terra maris inter Osnesse et Guntenesse iacentem que werpelant siue sant uocatur) • 1183 • S D 471 / sant (terra maris inter Osnesse et Guntenesse iacentem que werpelant siue sant uocatur) • 1183 • S D 471 / werplant (terram illam maris inter Hosnesse et Hontenesse iacentem que werplant siue sant uocatur) • 1190 • S D 480 / sant (terram illam maris inter Hosnesse et Hontenesse iacentem que werplant siue sant uocatur) • 1190 • S D 480 / de Sando • 1206 • S D 512 / de Sando • 1221 • S D 564 en 568 / Zande • 1213 • G SP GYS

Klundert [ NB ] 1830-1997

Klusa, Kluse, Johannes de (Munster) 305-306.

Klüsserath (Clotariensis mons, Clothariensis). 2, 22.

Knapen, A l a r d. Zie : Adelhard.

Knif, Herman, 160.

Knif, Diederik. Zie : Diederik; Rudolf. Zie: Rudolf.. 68.

Knif, Ansfried. Zie: Ansfried; A r n o l d. Zie: A r n o l d.

Kniif, Johannes, heemraad van de Korte Zijde 147.

Knijfheze (Hesim), bij 's Heerenberg. 66.

Knijfheze 566.

Knippinch, Bernard, schepen van Harderwijk 156.

Knobbenguet, hof bij Asperden 276.

Knoep, Gerard 370.

Knoep, Gerard van. Zie: Gerard.

Knuven, Voyce 290, 292-293.

Koblenz, Confluentia 2 n.1); Duitse huis te 437.

Koblenz, aartsdiaken van 2, 14; Eustachius van, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 495.

Kockengen, prov.Utrecht 320 n.1).

Kockengen 539.

Kockengen [einde 12th century] U Kockengen [le pays Cocagne= luilekkerland] Ut

Kockengen [ UT ] 1830-1989

Koe-dijk [ NH ] 1830-1972

Koe-land (facs.) [Kadzand : Zl]

Koec, Willem 347-348.

Koedijk, Vrolen, Vronen, Vronlegeist, in Westfriesland 554-555, 558-559.

Koek, Coc, Cock, Coquus.Diederick de 314, 315; Hendrik, ridder 60; Hubert 210; Johan 494; Poncianus 494; Rudolf, ridder 59, 285.

Koekange, Kukange, tenZW.van Echten, lieden van 607.

KOELAND [Kadzand : Zl] / Culant • 1190 • G SB GYS

Koemeed (facs.) [Kadzand : Zl]

KOEMEED [Kadzand : Zl] / Comet • (1177-87) • G SB GYS

Koenraad, Conradus, mr; kanunnik van St. Kunibert te Keulen 285. Blome, burger van Keulen 242. van Driel, ridder 107. van Hengelo 73. (van Hochstaden), aartsbisschop van

Koenraad (Conradus), ministeriaal van de abdij te Elten. 439. (Coenradus), ministeriaal van den bisschop. 367. (Conradus) Colbo, pincerna van keizer Frederik I. 402. (Conradus) Pris, pincerna van keizer Koenraad III. 351. (Cunradus), broeder van Hendrik Oculus diaboli. 419. — Conradus), hertog, zoon van keizer Hendrik IV. 226. — I (Chuonradus, Chvonradus, Conradus), koning-keizer. 99, 102, 107, 198. II (Chonradus, Chönradus, Chonrardus, Chuonradus, Conradus, Conrat),

Koenraad, Conradus, broeder, landkommandeur van Frankenland 331; broeder van Heisterbach 359 n.1); bisschop van Toul 546; zoon van Gregorius, pachter te

Koenraad (Cünradus), pachter van het kapittel van St. Pieter. 209. (Conradus), man der kerk te Emmerik, ridder. 275, 278, 321, 478. (Conradus, Coenradus), schout van Vollenhove, ridder. 149, 159, 280. (Conradus) van Boppard, knaap. 63. (Conradus) van Brohterbeke, ridder van den graaf van Teklenburg. 253. (Conradus) Lakeman, schepen te Zutphen. 372

Koerich, Courich, in Luxemburg, heer van 382°.

Koetermeer Harenkarspel 1631 53

Koevorden, Covorde 19, 264°; burggraven van 341—342, 406; kasteel 341—342; Cistercienser vrouwenklooster Mariënkamp (beate Marie in Campetis) bij 116; abdis en convent van Mariënkamp bij 75, 116, 264°.

Koevorden, Covordia, Küworde 13, 141, 154-155; burcht 155; burggraaf van 140, 154; ingezetene van 155; mark 155.

Koevorden, Frederik van. Zie: Frederik.

Koevorden, Kovordia, Covordia 16; burggraaf van 20, 261.

Koevorden (facs.) [Koevorden : Dr]

KOEVORDEN [Koevorden : Dr] / Koiforde • 1148 gelijkt. kopie • I SMw 39 v° / Cuforde • 1159 • L B 1451/77 / Couordia • 1208 • U SM 818 GYS

Koewacht [ ZL ] 1830-1970

KohegundiSj dochter van Willem van Scopengenberg 544.

Kohorst, huis in 143.

Koiforde • 1148 gelijkt. kopie • I SMw 39 v°

Koiforde [1148] , Cuforde[1159] Coevorden Dr

Koiforde. Zie: Coevorden.

Kolderwolt [1400] Kolderwolde Fr

Kolekerke. Zie: Coolkerke.

Kolham, Hamme, prov. Groningen 429.

Kolijnsplaat, op Noordbeveland 72 n.24).

Kolkmeer Lambertschaag 1640 95

Kollum (facs.) [Kollum : Fr]

KOLLUM [Kollum : Fr] / Colleheim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Colheim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Kolthoorn [1867] Koudhoorn Gld

Kommerskerke. Zie: Gommerskerke.

Kommerswerve (facs.) [Oost-burg : Zl]

KOMMERSWERVE [Oostburg : Zl] / Cumbingascura • 794 kop. 941 • ed. DB, p. 134 / Combesscura • 941 • ed. DB, p. 145 / Cumbescura • 964 • ed. DB, p. 156 / Cumbescura • 966 • ed. DB, p. 161 / Cumbescura • 1038 • ed. DB, p. 197 / Cumbescura • 794 kop. 941 kop. midden 11e (kopie van de eerste vorm) • G LT 61 r° GYS

Kompmannus de Molendino 478.

Koning-keizer. 169—179, 180, 181, 184, 187, 192, 195, 197, 198, 207, 291. III (Cunradus, Cónrardi, Cunradus, Conradus, Cuonradus), koningkeizer. 333—36S, 433- - (Conradus) van Hagen. 334. (Conradus) van Merche. 346. (Conradus) van Vieraclreren. 342. (Conradus) van Walrestein. 351. (Cvnradus) van Wapone. 318. (Conradus) van Wye. 342. (Conradus), graaf van Bonn. 334. (Cunradus), graaf van Leeuwenstein. 427. (Cuonradus, Cvnradus), graaf van Luxemburg. 207, 209, 318. (Conradus), markgraaf van Landesborch. 464. — (Conradus), priester. 439. (Conradus, Conradus), kanunnik ten Dom. 293, 309, 322, 323, 324, 326. (Conradus, Conradus), kanunnik van St. Marie. 347, 376. (Conradus), prior van Oostbroek. 430. (Conradus, Conradus, Cuonradus, Cunradus), deken van St. Jan. 372, 378, 379, 38o, 396, 398.. 414, 418. (Conradus), abt van St. Pieter en St. Paulus te Paderborn. 354. (Conradus, Conradus), Domproost. 344, 349, 350, 351, 352, 353, 354. (Conradus, Cunradus), proost van Eist, aartsdiaken. 434, 442, 446, 469. (Conradus, Conradus, Cönrardus, Cunradus), proost van T i e l. 338, 339, 341, 344, 346, 351, 353. (Conradus), elect van Hildesheim, kanselier. 467, 470. (Conradus), bisschop van Osnabrück. 283, 284. (Coenradus, Chuonradus, Conradus, Conradus, Cönrardus, Cunradus,

Koningsveld, Cuningesfelt. Zie: Delft.

Konstantijn (Constantinus) van den Berg, voogd van Zutfen. 252, 270, 318, 402, 406, 423. (Constantinus), bisschop van Beauvais. 12, 13.

Konstantijn (Constantinus) van Meiegarde. 205, 206.

Konstanz, Constanciensis, bisdom 167.

Koog aan de Zaan [ NH ] 1830-1974

Koogmeer Oudkarspel 1631 71

Kooimeer Alkmaar 1566 121

Kooten [tot 1954] Kootstertille Fr

Kopenhagen, Kaupmannahomn, 567.

Koppel, Copel. Zie: Utrecht.

Koppel (facs.) [Utrecht : Ut]

KOPPEL [Utrecht : Ut] / Coppelwethe • 1159 • L B 1451/77 GYS

Koppeldijk. Zie: Zeist.

Koppelweerd (Coppelwerthe). 382.

Köre, Ludolf van, ridder 407°.

Kornekien, Gerard 400.

Kornwerd (facs.) [Wonsera-deel : Fr]

KORNWERD [Wonseradeel : Fr] / Quirnifurt • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Quirniwrt • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Kornwolde (facs.) [Hemelumer-Oldeferd : Fr]

KORNWOLDE [Hemelumer-Oldeferd : Fr] / Karnewald • 1132 vals 2e helft 13e • Lw GYS

Körperich (Cabriacus), bij Vianden. 7.

Korsen (facs.) [Delft : Zh]

Korsen bij Delft 565.

KORSEN [Delft : Zh] / Corscan • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Kortbeek (facs.) [Aalten : Gl]

KORTBEEK [Aalten : Gl] / Kvrtebeke • 1200 • Ar B 1 GYS

Korte Zijde (Breve Latus), waterschap in de Grote Waard, heemraden van de 147.

Kortehoeven, polder ten Z W. van Woerden 459 n. 10).

Kortehoeven, ten ZW.van Woerden 77 n.1).

Kortenhoef, Cürtenhoven, schepenen en gemeente in 588.

Kortenhoef (Curtenhoven), ten O. van de Vecht. 296, 381.

Kortenhoef [ NH ] 1830-1966

Kortgene (Cortekine), op Noordbeveland. 466.

Kortgene [ ZL ] 1830-1995

Kortgene, Kortekine, Noordbeveland 72.

Kortrijk, Currich, Kurtrike, polder in gem.Laagnieuwkoop 214, 405.

Kortrijk (Kurtryke, Kortrike, Curtrike), bij Breukelen. 110, 116, 132.

Kortrijk (Curtracum, Curtracensis), burggravin van. Zie: Margareta; kapittel van St. Marie te. 201; Cistercienser klooster en abdis van St. Maria van Mark bij. 348.

Kortrijk, Curtracum, kanunniken van 230 — 232, 379°, 391, 435; kapelaan van 246; kerk, deken en kapittel van O. L. Vrouwe te 164—165, 229—233, 247— 248, 254, 379, 391—392, 435—437; Mr. Wouter van, kanunnik van St. Pharahildis te Gent 229, 231.

Kortrijk, (de Curtraico, van Curtreze), Daniel van. Zie: Daniel. —, Razo van. Zie: Razo.

Kortrijk, Curtracum, Curtracensis, gravin van 118; O.L.Vr.kerk te 241; deken en kapittel van 241.

Kortrijk (facs.) [Breukelen : Ut]

KORTRIJK [Breukelen : Ut] / Curtrike • 1219 • U gg 1155 GYS

Kortrike [1217] Kortrijk [verm.gen. naar Belgische Kortrijk] Ut

Koten (Coten). 292.

Koten (facs.) [Aarden-burg : Zl]

Koten [1302] Kotten Gld

Koten (facs.) [Koten : Ut]

KOTEN [Aardenburg : Zl] / Cota • 1038 • ed. DB, p. 197 / Coten • 1089 • ed. DB, p. 297 / Coten • 1193 • G SP GYS

KOTEN [Koten : Ut] / Coten • 1126 kop. midden 12e • U B 43, 50 v° GYS

Koude-kerk aan den Rijn [ ZH ] 1830-1991

Koude-kerk [ ZH ] 1830-1938

Koude-kerke (Coudckerke), op Walcheren. 466.
Koudewerve (Koldewerve), ten O. van Yerseke. 286.
Kovelwade (Cövelwade), bij Utrecht. 306.
Krabbendijke (Crabbendic), op Zuidbeveland. 53.
Cripta ferrata. Zie: Grotta ferrata.
Cruft (Krochtdijk), onder Vleuten. 317.
Kruiningen (Cruningen), op Zuidbeveland. 286.
Cudil, moeras bij Balgooi. 474*.Kuik (Kuyc), in het N . O . van Noordbrabant. 512.
Kuinderzijl (Kunresijl), in het N . O . van Overijssel. 369.
Kuinre (mons Quunre, Kunre). 19, 369.
Curiensis. Zie: Chur.
Kurtebeke. 7.
Curtenhoven. Zie: Kortenhoef.
L.
L a a n (Landei, Landiage), in Kennemerland. 45, 46.
L a a r (Lare), bij Ommen. 452.
L a a r of L a e r (Hlara, Hrara), oude naam van de latere havezate Leefdaal
den voet van den Heimenberg bij Renen. 77*.
L a a x u m (Laxnum), zuidoostelijk van Stavoren. 313.
Laca. Zie: Lek.
Lacus. Z i e : Meer.
· L a k e et Isla, gouw. 185, 208, 280.
Lamesloe. Z i e : Leemselo.
Lammerbruke. 397*.
Landei. Zie: Laan.
Landiage. Z i e : L a a n .
Langebeka. Z i e : Langebeke.
Langebeke (Langebeka). 279.
Langesmeer. Z i e : Lanxmeer.
Lan^esmere. Z i e : Lanxmeer.
Langesmerh. Z i e : Lanxmeer.
L a n g h a r a , villa. 66.
Langongest, deel van de Geest onder Naaldwijk. 44.
L a n r e n . 346.
L a n t h e m . 43.
L a n x m e e r (Langesmeer, Langesmere, Langesmerh), buurt bij Culemborg.
358, 359, 408.
Lare. Zie: Laar.
Lateraan, Het (Lateranae). 450.
Lateranae. Z i e : Lateraan.
L a u d e civitas. Z i e : L o d i .
Lauelte. 182.
Oorkondenboeh Sticht. 14

Koude-kerke • 1213 • Hg B 86

Koude-kerke [ ZL ] 1830-1966

Koude-kerke (facs.) [Koude-kerke : Zl]

Koudekerk, Gilles van. Zie: Gilles; Simon van. Zie: Simon; Willem van. Zie: Willem.

Koudekerk (Coudekerck, Coudekercke), bij Leiden (?). 150, 151; priesters te. Zie: Salomo, Dietbold.

Koudekerka • 1223 • S D 574

Koudekerke (Coudckerke), op Walcheren. 466.

Koudekerke, Koudekerka, Coudekerke, op Walcheren 72; Wisso van 145.

Koudekerke (Coudckerke), op Walcheren. 466.

Koudekerke, Coudekerke, rector van de kerk te 101; Wisso van 75.

KOUDEKERKE [Koudekerke : Zl] / Coudekerke • 1211 • Q E / Koudekerke • 1213 • Hg B 86 / Koudekerka • 1223 • S D 574 GYS

Kouderheiden (facs.) [Schoondijke : Zl]

KOUDERHEIDEN [Schoondijke : Zl] / Couderheiden • 1213 • G SP / Coude Heide • 1217 • E D GYS

Koudewerve (Koldewerve), ten O. van Yerseke. 286.

Koudewerve (Koldewerve), ten O. van Yerseke. 286.

Koudum (facs.) [Hemelumer-Oldeferd : Fr]

KOUDUM [Hemelumer-Oldeferd : Fr] / Coluuidum • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r° GYS

Kourich. Zie: Koerich.

Kovelwade (Cövelwade), bij Utrecht. 306.

Kovelwade (Cövelwade), bij Utrecht. 306.

Kovelwade. Zie: Utrecht.

Koyewerd [17th century] Koewacht Zl

Krabbendijke (Crabbendic), op Zuidbeveland. 53.

Krabbendijke (Crabbendic, Crabbendich). 453, 461.

Krabbendijke, Crabbendic, op Zuidbeveland 354, 368.

Krabbendijke (Crabbendic), op Zuidbeveland. 53.

Krabbendijke [ ZL ] 1830-1970

Krabbendijke (facs.) [Krabbendijke : Zl]

KRABBENDIJKE [Krabbendijke : Zl] / Crabbendic • 1190 • S D 482 / Crabbendic • 1208 • S D 515 / Crabendic • 1204 • S D 504 / Crabbendiche • 1204 • S D 501 / Crabbendica • 1222 • S D 572 GYS

Kraft, Domproost. 74, 75.

Krakau, Crukowe, Hasso van, raad van Wismar 114.

Kralingen [ ZH ] 1830-1895

Kralingen, Craling, nabij het latere Rotterdam 55-56, 297-298; persona van 56; WTigger van 55-56, 297; zijn dochter Machteld 55-56, 297.

Kralinghen [1396] Kralingen [nderz. in de amb.heerlijkheid Cralingha] ZH

Kramer, Institor, Kriemerus, Gerard, burger van Oldenzaal 279, 296.

Kramer.Zie: Institor.

Krassum (facs.) [Ezinge : Gr]

KRASSUM [Ezinge : Gr] / Creslinge • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Crastlingi • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r° / Krestlingi • eind 11e • D W IX a 1 b, 26 r° GYS

Krayloy [1442] Craai-lo NH

Krestlingi W448

Krestlingi • eind 11e • D W IX a 1 b, 26 r°

Kreyncks, Mechtelda, echtgenote van Werner van Oldenbamevelt 179 n.b).

Kriccard, Gerard, schepen van Sysseele 234.

Kriele [ca. 1250-1260] Kreil Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Krien, burger van Utrecht 220.

Krimpen, Crenpen, Crimpen, aan de Lek 411; Gijsbert van, ridder 128.

Krimpen (Crempene). 207.

Krimpen aan de Lek [ ZH ] 1830-1985

Krimpen, Krempen, a/d Lek 126, 248.

Krimpen-aan-de-Lek (facs.) [Krimpen-aan-de-Lek : Zh]

KRIMPEN-AAN-DE-LEK [Krimpen-aan-de-Lek : Zh] / Crempene • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r° GYS

Krimpenerwaard 200 n.1).

Krimpenerwaard, priester te 127, 186, 200.

Krochtdijk, Croft onder Vleuten 45.

Krochten (facs.) [Prinsenhage : Nb]

KROCHTEN [Prinsenhage : Nb] / Cruchten (twijf. ident.) • ± 1211 • Tl 58 GYS

Krommenie [ NH ] 1830-1974

Krommenie (facs.) [Krommenie : Nh]

KROMMENIE [Krommenie : Nh] GYS

Kropswolde, Crepeswolda, prov.Gron.21.

Kropswolde, Crepeswald 16.

Kropswolde, Crepeswalda 10.

Kruiningen, Cruninghe, Hugo van, ridder 110.

Kruiningen, Cruninghe, Hugo van, ridder 171; Wouter van, ridder 171.

Kruiningen (Cruningen), op Zuidbeveland. 286.

Kruiningen (facs.) [Kruiningen : Zl]

Kruiningen [ ZL ] 1830-1970

KRUININGEN [Kruiningen : Zl] / Cruninghe • 1204 • S D 466 en 501 / Cruninc • 1204 • S D 504 / Cruninge • 1213 • Hg B 86 / Cruninge • 1214 • Hg B 4 / Cruninga • 1214 • S D 281 en 526 GYS

Kruis, Dirk van het Heilige, vicaris van Oudmunster te Utrecht 393.

Kruis, St, ten N. van Brugge 47 n. 2), 86 n. 1).

Kruis-dorp [tot 1868] Hoofd-dorp [nieuw, in de Haarlemmermeer] NH

Kruiselt (facs.) [Losser : Ov]

KRUISELT [Losser : Ov] / Crucilo • 10e • D W IX a 1 a, 39 r° / Cru+ecelo • midden 12e • D W II a 1, 29 r° GYS

Kruisstraat [1662] NB Kruisstraat (near Roosendaal) NB

Kruisstraat [1810] Kruisstraat (near Oudenbosch) NB

Kuc • 1178 • Ar Bi

Kuc • 1185 • K HUA 34

Kuc • 1196 • Berne

Kuc • (1196) • Hg V

Kuc • 1147 • D MA 10

Kuc • 1200 • X E 10256/2

Kuc • 1188 (lees 1178) • U B 149

Kuc • 1200 • Hg W 508

Kuc • 1220 • U Dom 3379

Kuc • 1222 • Hg W 8

Kuc • 1101 • U SJ 312

Kuc • 1198 • D W 38

Kuch • 1154 • Park 11

Kuddinchem, Noordbeveland 381, 499.

Kudelstaart, Cudelstert, ook Schonendorp genoemd, bij Aalsmeer 259.

Kudelstaart, Cudelstert, Kudelstert, Kudilstert, bij Aalsmeer 61—63, 65, 109, 110, 362—363.

Küeskünte, Vogelo, burger van Utrecht 31.

Kuic • 1191 • X Br 5

Kuich • 1166 • K D 12

Kuich • 1166 • D M 2

Kuik, Albert van. Zie: Albert; Godfried van. Zie: Godfried; Hendrik van. Zie: Hendrik; Herman van. Zie: Herman.

Kuik, Kuyck, Kuc, land van 301 n. 10) en 11); heren van 156, 295, 300; Jan van 291, 457; Godfried van, kanunnik van St. Marie te Utrecht 4; Hendrik van 291.

Kuik (Kuke). 161.

Kuik (Kuyc), in het N.O. van Noordbrabant. 512.

Kuik (Cue, Kuyc, Kuuc, Kuc, Kwc, Küic, Kuch), Albert van. Zie: Albert; Godefrid van. Zie: Godefrid; Hendrik van. Zie: Hendrik.

Kuik • ± 1050 kop. eind 11e • mir. s. Trudonis, Ld 16974, 125 r°

Kuik (facs.) [Kuik : Nb]

KUIK [Kuik : Nb] / Ceuclum (lees Ceucium?) • ± 365 kop. 13e • tabula Peut. / Ceucium [voorstel, met vraagteken, van MG voor Ceuclum] • ± 365 kop. 13e • tabula Peut. / Ceudiaco (emendatie van Stolte voor Ceuclum) • ± 365 kop. 13e • tabula Peut., Stolte, Brabantia, VI, 1957 / Kuik • ± 1050 kop. eind 11e • mir. s. Trudonis, Ld 16974, 125 r° / Kuc • 1101 • U SJ 312 / Kuc • 1147 • D MA 10 / Kuc • 1178 • Ar Bi / Kuc • 1185 • K HUA 34 / Kuc • 1196 • Berne / Kuc • (1196) • Hg V / Kuc • 1198 • D W 38 / Kuc • 1200 • X E 10256/2 / Kuc • 1200 • Hg W 508 / Kuc • 1220 • U Dom 3379 / Kuc • 1222 • Hg W 8 / Chuc • 1127 • Ug 39 / Chuc • 1197 • I V 15 / Cuch • 1129 • Du 1 / Cuch • 1139 • R SE 1 / Cùch • 1131 • D Br 8 / Cùch • 1131 • D S 31 c / Cuich • 1141 • D Br 13 / Cuich • 1145 • X M / Cuich • 1146 • P L 9307/9 / Cuich • 1166 • D M 2 / Chuic • 1141 • H T 46 / Chuic • 1176 • U SJ 797 / Cuche • 1147 • D W 29 / Kvich • 1149 • D CB 18 / Quich • 1153 • K D 7 / Kuch • 1154 • Park 11 / Kuich • 1166 • K D 12 / Kuich • 1166 • D M 2 / Cùik • (1169?) • U B 411 / Cuk • 1172 • U SJ 972 / Kùc • 1188 (lees 1178) • U B 149 / Kùk • 1190 • Zu S 3 / Kuic • 1191 • X Br 5 / Kvic • 1191 • X Br 5 / Cuc • 1192 • N F 3 / Cuc • 1200 • Tr N 36 / Cuc • 1212 • Hg B 54 / Cuc • 1221 • Db P 2 / Cuhc • 1195 • I J / Cv+oc • 1198 • K D 54 / "KUKOVEN" (onb. ± Eindhoven : Nb) / Kukouen • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v° GYS

Kuinder (facs.) [Kuinder : Ov]

KUINDER [Kuinder : Ov] / Kuinre • 1119 • U SP / Kunre • 1132 vals 2e helft 13e • Lw / in monte Cunre • 1200 • Hg W 508 GYS

Kuinderzijl (Kunresijl), in het N.O. van Overijssel. 369.

Kuinre, Cuynre,Kunre 503 n.3); Hendrik van, knaap 141, 317.

Kuinre (Cunre, Kunre). 267, 270, 313, 397.

Kuinre (Kuenre), Hendrik van. Zie: Hendrik.

Kuinre (mons Quunre, Kunre). 19, 369.

Kuinre, Kunre, Hendrik van, ridder 345, 406.

Kuinre • 1119 • U SP

Kuinre [ OV ] 1830-1973

Kuk • 1190 • Zu S 3

Kukange, Zie: Koekange.

Kuke, Kuch, heer van 304, 421-422, 431, 446, 517, 622; Jan van, knaap later ridder, zwager vanelect Jan van Utrecht 48, 133, 157, 182, 192, 202, 206-208, 210, 242-243, 310-311, 343, 427, 586-587; Hendrik van, ridder 586-587.Kuinre, Kuenre, Künre, Volradus van, ridder 136, 154, 195, 395, 426, 489, 578.

Kuke. Zie: Kuik.

Kukenwert • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Kukenwert F683

Kukenwert" (facs.) (onb. in prov. Groningen)

KUKENWERT" (onb. in prov. Groningen) / Kukenwert • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Kukouen • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v°

Kukoven" (facs.) (onb. ± Eindhoven : Nb)

Kule, Egbert. Zie: Egbert.

Kulen--rode (facs.) [Mierde : Nb]

Kulen-burg [1281] Culemborg Gld

KULENRODE [Mierde : Nb] / Culutsrode • 1212 • Av A 86 GYS

Kunegonde (Cünegondis), Vrouw van Everard van Wilp. 178. (Künegundis), vrouw van Gijsbert van Bronkhorst. 303. (Conegundis) van Lippe, abdis van Freckenhorst. 386.

Kunegundis, moeder van graaf Willem van Dale 409.

Kuneiae , cfr . Cuneiae .

Kunigilde (Chuonihildis), vrouw van koning Hendrik III. 184.

Kunigonde (Chungunda, Chunnigunda, Cunegunda, Cünigunda), vrouw van koning Hendrik II. 149, 152, 157, 158.

Kuno--rode [?] Kunrade L

Kunre • 1132 vals 2e helft 13e • Lw

Kunre. Zie: Kuinre.

Kure, Winand van den 547, 577; Wouter van den 547, 577.

Kurland, Curionensis, bisschop van 70.

Kurtebeke. 7.

Kurtrikesgoet, in Pleegste 426.

Kustridingi • eind 11e • D W IX a 1 b, 26 v°

Kustridingi W454

Kustridingi" (facs.) (onb. in prov. Groningen)

KUSTRIDINGI" (onb. in prov. Groningen) / Kustridingi • eind 11e • D W IX a 1 b, 26 v° GYS

Kustwi(i)c, oude naam voor Lange en Ruige Weide met Kortehoeven ten ZW.van Woerden 77, 219, 361.

Kustwijk, Custwic, oude naam voor de Lange en Ruige Weide met Kortehoeven 459.

Kuursile, Gerard van 195; Jacob van 195.

Küvot, Cüvoet, Wouter 484-485.

Küworde.Zie: Koevorden.

Kvic • 1191 • X Br 5

Kvich • 1149 • D CB 18

Kvrtebeke • 1200 • Ar B 1

Kwa-dijk [ NH ] 1830-1970

Kyent, Franco van. Zie: Franco.

Kyent. Zie: Keent.

Kynloren (villa) in Tyesle (pagus) F578

Kynloren • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Kyrcasterle • 1173 • Po

L o p i k (Lobeke, Lopica). 371, 372, 417*.
Loppishem. Z i e : Lopsen.
Lopsen (Loppishem), bij Leiden. 44.
Lorek. Zie: Loerik.
Lorsa. Z i e : Lorsch.
L o r s c h (Laurisham, Lorsa), klooster. 39*, 380*.
Los. Zie: Loon.
Losser (Löchere, Lutheri). 104, 436.
Lote. Zie: Loet.
Lotharingen (Lotharingia). 54.
Lotharingia. Z i e : Lotharingen.
Louenem. Z i e : Leuvenheim.
Lousberg (Luouesberc). 146*.
Lousden. Z i e : Leusden.
Lucelenburg. Z i e : L u x e m b u r g .
Luchere. 342.
L u d d i n g e m . 46.
L u d i n g a k e r k (Ludinge-kercke). 409.
Ludinge-kercke. Z i e : Ludingakerk.
Luessden. Z i e : Leusden.L u i k (Leodium). 136, 156, 209, 288, 289*, 304, 310, 3S7, 421.
Luithusen. Z i e : Leut.
L u o n a . Z i e : Loenen.
Luouesberc. Z i e : Lousberg.
L u s d i n . Z i e : Leusden.
L u t h e r i . Z i e : Losser.
L u t t i k e n Asuen. Z i e : A z e w i j n , K l e i n .
L u x . 44.
L u x e m b u r g (Lucelenburg). 318.
L.
Laar (Lare), in Drente. 106.
Laaxum (Laxum), bij Stavoren. 369.
Lambarden. Z i e : Lombarden.
Lammerbruke, in Weststellingwerf. 489.
Lang-broek (Langebrüke, Longa palus), ten O. van den Krommen Rijn. 132, 419.
Lankarn. 130.
Lanx-meer (Lancsmeere, Lancsmere), onder Culenborg. 64, 248.
Laon (Laudunensis), aartsdiaken van. Zie: Loterius. , Praemonstratenser abt van. Zie: Wouter.
Laurens (St.) (Popkensburg), op Walcheren. 35.
Lausanne, bisschop van. Zie: Bonefacius.
Lealensis. Zie: Dorpat.Lee; (Lede), onder Dwingeloo. 45, 106.
Leeuwte (Leweth), bij Vollenhove. 86, 108*.
Legge-lo (Legghelo), thans onder Dwingeloo. 45, 106.
Leiden (Leda). 41. , burcht te. 42. , burggraaf van. Z i e : Jacob, Diederik.
Leider-dorp (Leyderdorp). 340.
Lek (Lecca, Lecka), rivier. 52*, 287, 317--319, 339, 500. , (Over de) (Trans Leckam). 11.
Leliëndal (Vallis liliorum). Zie: Wolda.
Lemmel, op Walcheren, onder Serooskerke. 462, 508, 516.
Lenne. Z i e : (Kings) Lynn.
Leodium. Zie: Luik.
Lesum (Lesmona), aan de grens van het gebied van Bremen, aan ^e Wumme. 386*.
Lesumer-broek (Lesmunderbroke), tegenover Lesum. 386.
Leuven (Lovanium, Lovanensis). Zie: Brabant. , proost van. Zie: Hendrik.
Lier (Lira, Lyera), in Delfland. 249, 403.
Lim-burg (Liemburgum, Lymburg), hertog van. Zie: Hendrik.

L .

L. van Selvolde, ministeriaal van de kerk van Utrecht. 186. —, kapelaan van den bisschop. 204. —, dccanus Christianilatis te Deventer. 234.

la, z. lo.

la, z. lo. Bron: DBNL

la, z. lo. (DBNL)

Laag-Nieuwkoop [ UT ] 1830-1942

Laagblok-land [ ZH ] 1830-1858

Laagnieuwkoop 214 n.3).

Laagraven, Grotewade, onder Jutphaas 494.

Laaksum (facs.) [Hemelumer-Oldeferd : Fr]

LAAKSUM [Hemelumer-Oldeferd : Fr] / Laxnum • 1132 vals 2e helft 13e • Lw / Laxnum • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw GYS

Laan (Landei, Landiage), in Kennemerland. 45, 46.

Laan in Kennemer-land NH NH Kün M&B U61 U84

Laan 566.

Laar, ten NO. van Rhenen 208.

Laar of Laer (Hlara, Hrara), oude naam van de latere havezate Leefdaal den voet van den Heimenberg bij Renen. 77.

Laar (Lare), in Drente. 106.

Laar (Lare), bij Ommen. 452.

Laar (facs.) [Ommen : Ov]

Laar (facs.) [Renen : Ut]

LAAR [Renen : Ut] / Hlara • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r° / Hrara • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r° / Lare • eind 10e • D W IX a 1 a, 39 v° / Lare • 2e helft 11e • D W IX a 1 b, 17 r° / in monte Lare • midden 12e • vita Meinwerci, Ka 70 GYS

LAAR [Ommen : Ov] / Lare • 1181 kop. begin 15e • As D 10 r° GYS

Laard (facs.) [Dokkum : Fr]

LAARD [Dokkum : Fr] / Lanfurt • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Laare [1867] De Laren NB

Laaxum (Laxum), bij Stavoren. 369.

Laaxum (Laxnum), zuidoostelijk van Stavoren. 313.

Labro, Jacobus de, kanunnik te Rieti 12.

Laca • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Laca • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Laca, fluvium Laca omgeving Houten? UT Kün 12

Laca, fluvium Laca omgeving Houten? UT Kün U12

Laca. Zie: Lek.

Lacharenorum, pago Onbekend

Lacharenorum (pagus) Ego in dei nomine Lutehart dono et trado ad scm Bon. in fuldensi monasterio quicquid proprie hereditatis visus sum habere in villa Osterhusen quod est in pago Lacharenorum totum et integrum trado. Traditumque in perpetuum esse volo, simul cum domibus, edificiis, campis, agris, silvis, pratis, pascuis, aquis, aquarum decursibus, mancipiis. Ik in Godes naam Lutehart geef en schenk aan St. Bonifatius in het klooster van Fulda al wat ik officieel heb aan erfelijk bezit in het dorp Osterhusen dat is in de gouw Lacharenorum, geheel en ongeschonden schenk ik. Dat het geschonken zal zijn voor altijd is wat ik wil, tegelijk met huizen, gebouwen, velden, akkers, bossen, weiden, grasland, wateren, stromende wateren, horigen.

Lacharenorum (pagus), Osterhusen (villa) F576

Lacharenorum (pago) onbekend Frisia? Kün W92

Lachusen, Everard van. Zie: Everard. (Lochuse), Robert van. Zie: Robert.

Lacke • 944 kop. 2e helft 11e • ev. Bernold, Um 154 v°

Lacke • 944 kop. 2e helft 11e • ev. Bernold, Um 154 v°

lacus ... Fleuo dicitur • 44 kop. 10e • Mela, Chor. III 24

Lacus. Zie: Meer. • Lake et Isla, gouw. 185, 208, 280.

Lacvurd W020, W063

Lage, Laghe, kasteel aan de Dinkel, ten N.van Ootmarsum 48.

Lage, Everhard van. Zie: Everhard.

Lage, Laghe, huis onder Ulzen 448.

Lage, Kreis Bentheim 205.

Lage W040, Lagi W140, W185, W369, W376, W380, Lagi in Middila W180

Lagher Hare, Werner van der 383.

Lagoweria villa ad flumen Licium , in Provincia , La guero 180 , 8 .

Laicam (acc.) • (1021-24) kop. 4e kwart 11e • Alpertus Mett., facs. Pijnacker Hordijk, 1 v°

Laicam (acc.) • (1021-24) kop. 4e kwart 11e • Alpertus Mett., facs. Pijnacker Hordijk, 1 v°

Laigedick [15th century] Langedijke [ probably up to 1328 part of the province of DrentheDrents] Fr

Lake • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v°

Lake • 1122 kop. midden 12e • U B 43, 43 v°

Lake • 1046 kop. midden 12e • U B 43, 33 r°

Lake • 1046 kop. midden 12e • U B 43, 33 r°

Lake • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v°

Lake • 1122 kop. midden 12e • U B 43, 43 v°

Lake • 944 kop. midden 12e • U B 43, 22 r°

Lake • 944 kop. midden 12e • U B 43, 22 r°

lakebom • (1205-33) • Berne

Lakeboom (facs.) (een grensaanduiding te Hees-wijk : Nb)

LAKEBOOM (een grensaanduiding te Heeswijk : Nb) / lakebom • (1205-33) • Berne GYS

Lakeman, Koenraad. Zie: Koenraad.

Lakesmunde [12th century] Lex-mond ZH

Lakesmunde • 1132 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Lakewic, bij Drempt 71.

Lakki • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Lakki F663

Lakki" (facs.) (onb. in Friesland)

LAKKI" (onb. in Friesland) / Lakki • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Lam, Dirk 247.

Lambarden • (± 1220) • U O 131

Lambarden. Zie: Lombarden.

Lamberg (Lambergis), vrouw van Ludolf Brandamus. 177.

Lambert (Lambertus), bisschop van Doornik. 276, 277.

Lambert (Lambertus) van A. 9, 16. (Lambertus) van Hogestrate, burger te Utrecht. 504, 505. (Lambertus) Huidemaker (Pellifex), te Utrecht. 359, 360. (Lambertus) van Wotto. 39. (Lambret), priester. 70. — (Lambertus), priester 512. (Lambertus), kanunnik van Oudmunster. 162.

Lambert (Lambertus), broeder van Albert, ministeriaal van den bisschop. 441. (Lambertus) van Peziè, ministeriaal van den bisschop. 434, 453. —'• (Lambertus) van A; ministeriaal van den bisschop. 396. (Lambertus) van A; ministeriaal van den bisschop. 469. (Lambertus). 199. (Lantbertus), broeder van Gijsbert Magnus. 419. (Lambertus) van Isendra. 212. (Lambertus), graaf van Erfurt. 467. (Lambertus), subdiaken. 315. (Lambertus kanunnik van St. Marie. 267, 341. (Lambertus), kanunnik van St. Marie. 384, 390. (Lambertus, Lanbertus), magister ten Dom. 235, 242, 243, 247, 252, 256, 258. (Lambertus), scholast. 408. (Lambertus), abt van Egmond. 451. (Lambertus), proost van Deventer. 204, 222. (Lambertus), proost van St. Marie. 232. - (Lambertus, Lantbertus), deken van Oudmunster, later wel proost. 380, 394, 398; 414, 417, 418, 428, 430.

Lambert, Lambertus, kanunnik van Oudmunster te Utrecht, officiaal van het Utrechtsche Hof, persona van Zeist 3, 50, 87, 156, 355, 455. (Lambert), kanunnik van St. Marie te Utrecht 411, 419, 431. van Amerongen, buur van Amerongen 455. de Cellario, schepen van Diest 386. Nose, pachter in de Weerd bij Utrecht 359; zoon van Willem Rufus, schepen van Harderwijk 419°.

Lambert, Lambertus, Lambrecht, priester 186; plebaan van Metelen 208; scholaster ten Munstersen Dom 514; kanunnik te Oldenzaal 523; kanunnik in Utrecht 515; sigillifer 's Hoofs van Utrecht 237; kanunnik te Xanten 513; Bartolomeusz.362.Betzelaz; knaap 154.Buttermans 304.van de Hoogstraat (de Alta Platea) 44, 89, 110.Codde, pastoor van Naarden 413.Code, vicarius ten Utrechtsen Dom 48.de Vriese (Freso), ridder 110, 155, 170, 175, 190, 215-216, 220, 284, 285-287, 302, 310, 319, 389.

Lambert, Lambertus, kapelaan in de Utrechtse Dom 490, 491; broeder van het Duitse huis te Utrecht, voorheen officiaal van het Utrechtse Hof 45, 338; verwant van Lambe (Lambert) Alsmarck 94.Budden, ridder 8.van Hubrechtinchof 618.Ruffus, burger van Oldenzaal 305.de Vriese (Friso), burger van Utrecht 220, 222, 224, 535-537.

Lambertinc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 r°

Lamberting (facs.) [Enschede : Ov]

LAMBERTING [Enschede : Ov] / Lambertinc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 r° GYS

Lambertus. Zie: Lambert.

Lamborderhove, onder Vleuten 150.

Lambrechtscoich [1319] Lambertschaag NH

Lamedorp), Steven van. Zie: Steven; Willem van. Zie: Willem.

Lamesloe [end 10th century] Lemse-lo Ov

Lamesloe • 10. • D W IX a 1 a, 38 v°

Lamesloe. Zie: Leemselo.

Lammekin (Lamkinus) van Nesse, schepen te Kortenhoef. 296. (Lamekinus), burger te Utrecht. 374.

Lammerbruke, in Weststellingwerf. 489.

Lammerbruke. 397.

Lamminus Tolnara, schepen van Sysseele 234.

Lamp, parochiaan te Limmen. 24.

Lamsinus, broeder van Wouter, schout van Sysseele 234.

Lamswaert, Lamswerde, in het Hulsterambacht 246.

Lamswerde [1259] Lamswaarde Zl

Lan^esmere. Zie: Lanxmeer.

Lanaticum villa , in pago Biturico 159 , 26 .

Lanchorst (Lantdorp, Lancdorp, Landorp, Langdhorp, Lanchthorum, Lantorp,

Lanckhake, Johan, knaap 480.

land, lant, z. Aldgeringelant, Altrudelant, Brocchingelant, Eklant, Gherlant, Ghiestlant, Hildebrandeslant, Kinnemeland, Magchanche- Bron: DBNL

land, lant, z. Aldgeringelant, Altrudelant, Brocchingelant, Eklant, Gherlant, Ghiestlant, Hildebrandeslant, Kinnemeland, Magchanche- [p. 136] (DBNL)

land, lant, z. Aldgeringelant, Altrudelant, Brocchingelant, Eklant, Gherlant, Ghiestlant, Hildebrandeslant, Kinnemeland, Magchanche- [p. 136]

Landaest, Reinier van 213.

Landbrath, man van Wana, vader van Engilrad. 74.

Lande, Diederik van. Zie: Diederik.

Landefridus. Zie: Lanfried.

Landei • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340

Landei / Landiage omgeving Texel
Laan in Kennemer-land NH NH Kün M&B 61 84

Landei / Landiage omgeving Texel

Landei. Zie: Laan.

Landei" (facs.) (onb. op Tessel : Nh)

LANDEI" (onb. op Tessel : Nh) / Landei • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340 / Landiage • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340 / Lantohi • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Lanthoy • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Landesborch, Koenraad markgraaf van. Zie: Koenraad.

Landgrim. 77.

Landhoy 566.

Landiage • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340

Landiage. Zie: Laan.

Landico 507.

Landikinus, kanunnik. 256.

Landric, zoon van A l d r i c. 66.

Landward (Landuuardus), vader van Geroward. 64.

Lanfridus, burger van Utrecht 30.

Lanfried (Lantfridus), ministeriaal van den bisschop. 253, 258. (Lantfridus), kanunnik van Oudmunster. 253. (Landfridus, Lanfridus, Lantfridus), kanunnik van Oudmunster. 341, 342.

Lanfurt Reginhart de fresia trad. sco Bon. bona sua in Colle-heim XVI boum terram. In tununfurt trium boum terram. In Lanfurt unius bouis terram. In Wacheringe unius. In feterwrde unius. In amblum unius. Reginhart van Frisia heeft aan St. Bonifatius geschonken zijn goederen in Kollum, voor 16 runderen grond. In Ternaard voor drie runderen grond. In Laard voor één rund grond. In Waaksens voor één. In Ferwerd voor één. Op Ame-land voor één.

Lanfurt Laard bij Bolsward FR Kün W60

Lanfurt Laard bij Bolsward

Lanfurt • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Lanfurt [ probably ca 825] Laard [hamlet near Wolsum, mun. of Wymbritseradeel] Fr

Lang-broek (facs.) [Lang-broek : Ut]

Lang-broek [ UT ] 1830-1996

Lang-lo • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r°

Langakkerschans [1628] Nieuweschans Gr

Langbroek (Langebrüke, Longa palus), ten O. van den Krommen Rijn. 132, 419.

Langbroek, Langebroke, Langenbroeck 59, 134, 232.

Langbroek, Langhebruch, Longa Palus 90, 256, 287, 358, 395; kasteel 311.

Langbroek, Langebroke, 426.

LANGBROEK [Langbroek : Ut] / Langebrùke • 1219 • U gg 1155 GYS

Lange Weide, ten ZW. van Woerden 459 n. 10).

Lange Zijde 147.

Lange Zijde (Longum Latus), waterschap in de Grote Waard, heemraden van de 147.

Lange en Ruige Weide, ten ZW.van Woerden 77 n.2).

Lange Ruige Weide [ ZH ] 1830-1964

Lange • midden 12e • D W II a 1, 20 v°

Lange.Zie: Linge.

Lange" (facs.) (onb. in Gelderland)

LANGE" (onb. in Gelderland) / Lange • midden 12e • D W II a 1, 20 v° GYS

Lange-lo (facs.) [Haaksbergen : Ov]

Langebeca, Langebeka 567.

Langebeka. Zie: Langebeke.

Langebeke (Langebeka). 279.

Langebroic superiori [1289] Overlang-broek Ut

Langebruke • 1219 • U gg 1155

Langedik • 1175 kop. eind 12e • G LT 6 v°

Langedik" (facs.) (onb. ± Oost-burg : Zl)

LANGEDIK" (onb. ± Oostburg : Zl) / Langedik • 1175 kop. eind 12e • G LT 6 v° GYS

Langehouh, villa, in pago Emisgowe Langenhoh in Oost-Polen !

Langel (facs.) [Ravenstein : Nb]

LANGEL [Ravenstein : Nb] / Langolo • 2e helft 11e • Müb 101, 3 v° / Langele • 1191 • X B 5 GYS

Langele • 1191 • X B 5

Langele [1191] Langel NB

Langele [1225] Lange-lo Dr

Langelo (Langele), Rodolf van. Zie: Rodolf.

Langelo, Langgene, in het Westen van Drente, A. van 13; Rudolf van, ridder 113.

LANGELO [Haaksbergen : Ov] / Langhelo • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 133 r° GYS

Langeman, Koenraad. Zie: Koenraad.

Langemore (villa) F580

Langen, Herman van. Zie: Herman; Johan van. Zie: Johannes.

Langen, Rudolf van, ridder 8.

Langenaccker Langenich

Langendijk 558 n.9).

Langenhoh in pago Emisgewe / Langenhouh Ego Reginhart et megenbraht tradimus ad scm Bon. in villa que vocatur langenhoh terram XI pedum quod est in pago Emisgewe cum ceteris que habuimus. Ik Reginhart en Megenbraht, wij schenken aan St. Bonifatius in het dorp genaamd Langenhoh 11 voet grond, dat is in de gouw Eemsgouw met het overige wat we hadden. / Ego Reginhart et Meginbraht tradimus ad scm Bon. in villa que vocatur Langenhouh terram XI pedum quod est in pago emisgowe. Ik Reginhart en Meginbraht, wij schenken aan St. Bonifatius in het dorp genaamd Langenhouh 11 voet grond, dat is in de gouw Eemsgouw.

Langenhoh (villa) in Emisgewe (pagus) F566

Langenhoh in pago Emisgewe / Langenhouh Langenhoh in Eemsgouw O-FR Hal W71 W81

Langenhorst, Kreis Steinfurt, priorin en convent van 207-208; deken in 208; huis in Delden 316.

Langenhorst, Kreis Steinfurt, priores en convent in 544.

Langenhouh (villa) in Emisgowe (pagus) F555

Langenhuis (facs.) [Rottum : Kantens : Gr]

LANGENHUIS [Rottum : Kantens : Gr] / in Lanthusa (lees in Lanchusa?) (twijf. id.) • begin 9e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / in Lanchusa [voorstel, met vraagteken, van MG voor in Lanthusa] (twijf. id.) • begin 9e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Langenmore, in pago Tyesle; in pago Tyelle; Longonmore Onbekend

Langenmore/ Longonmore /Longonmor Ego in dei nomine Ratolt de fresia trado deo et sco Bon. quicquid mihi meitpri pater meus iuste et legaliter cum ceteris bonis in hereditatem contradidit in pago Tyesle in villis quarem sunt Langenmore, Witmuntheim, Kynlosen, Breten-heim et in Thyeslemore. Similiter quippe trado quicquid ex paterna hereditate visus fui habere et possidere in villa que dicitur Lantohi totum et integrum et mancipia numero XVIII.- Ik in Godes naam Ratolt van Frisia schenk aan God en St. Bonifatius al wat mijn vader mij juist en rechtmatig met overige goederen als erfgoed heeft overgedragen in de gouw Texel in de dorpen die daar zijn Langenmore, Witmuntheim, Kynlosen, Breten-heim en in Thyeslemore. Evenzo immers schenk ik alles uit mijn vaders erfgoed dat ik officieel had en bezat in het dorp genaamd Landei, geheel en ongeschonden, en een aantal van 18 horigen. / Ego brunihilt cognomento Tettla de regione frosonum tradidi sco Bon. ad fuldense monasterium in pago Tyelle quartam partem paterne proprietatis totum et integrum trado deo et sco martyri Bon. traditumque in perpetuum esse volo, terram, silvam, agres, domos et familias in his septem villis hoc est in Lanthoy et in Langenmore sive in Ostmore et in bretenmore et in witmunt-heim et in Tyeslemore et in kintloson et in gankchala. Ik Brunihilt bekend als Tettla uit het gebied der Friezen heb aan St. Bonifatius van het klooster te Fulda geschonken in de gouw Texel een vierde deel van mijn vaderlijk bezit; geheel en ongeschonden schenk ik aan God en de martelaar St. Bonifatius. Dat het geschonken zal zijn voor altijd is wat ik wil, grond, bos, akkers, huizen en inwoners in deze zeven dorpen, namelijk in Landei en in Langenmore ook in Ostmore en in Bretenmore en in Witmunt-heim en in Tyeslemore en in Kintloson en in Gankchala. / Ego Reginmunt dono ad scm Bon. in fuldensi monasterio in pago Ostrahe in his V villis, id est: in Sibinwerde, in fatruwerde, in bintheim, in insula que dicitur Ambla et in villa Tunuwerde, quicquid proprietatis habeo, in terris, silvis, campis, aquis, domibus, edificiis. Similiter autem et in villa que dicitur Longonmor, unum servum nomine Teti-lo cum uxore et filiis cum sua huba, et cum omni possessione sua. Ik Reginmunt geef aan St. Bonifatius in het klooster van Fulda in de gouw Oostergo in deze 5 dorpen, te weten: in Sibinwerde, in Ferwerd, in Bintheim, op het ei-land genaamd Ame-land en in het dorp Ternaard, al wat ik in bezit heb, aan landerijen, bossen, velden, wateren, huizen, gebouwen. Evenzo, maar in het dorp genaamd Longonmor, één slaaf genaamd Teti-lo met vrouw en zonen met zijn hoeve, en met al zijn bezit.

Langenmore/ Longonmore Langenmore op/bij Texel NH Kün W21 W94 W96

Langenmore • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Langenmore" (facs.) (onb. op Tessel : Nh)

LANGENMORE" (onb. op Tessel : Nh) / Longonmor • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Langenmore • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Langenmose (villa) in Tyesle (pagus) F578

Langenrech (of = Langerak onder Brakel: Gl?) • 788-89 kop. ± 1222 • Go I 71, 80 r°

Langer Aer [1639] Langeraar] [ad Lange Aardijk; Korteraar ad Korte Aardijk] ZH

Langerak, Langeraeck, Langhere, (Willige), ten O.van Schoonhoven 90, 125, 375, 425; buren van 91, 125; heemraden van 125; heren van 124; kerk te 92; Gijsbert van 374; Wouter van 374, 444, 446, 516.

Langerak, Wouter van 371.

Langerak

Langerak (facs.) [Langerak : Zh]

Langerak [ ZH ] 1830-1986

LANGERAK [Langerak : Zh] / Langenrech (of = Langerak onder Brakel: Gl?) • 788-89 kop. ± 1222 • Go I 71, 80 r° GYS

Langes-mere • 1166 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 v°

Langesmeer. Zie: Lanxmeer.

Langesmer • 1135 kop. 14e • Xr 17904-06, 23 r°

Langesmerh • 1148 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 r°

Langesmerh. Zie: Lanxmeer.

Langeveld, buurschap ten W. van Noordwijkerhout 332.

Langeveld, bij Noordwijk, priester te 186.

Langhara, villa. 66.

Langhe-lo • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 133 r°

Langhedamma, in Willemskerke 560.

Langlo" (facs.) (onb. bos in de Veluwe)

LANGLO" (onb. bos in de Veluwe) / Langlo • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r° GYS

Lango-lo • 2e helft 11e • Müb 101, 3 v°

Langongest (Lanlongest) De Geest onder Naald-wijk ZH M&B U45

Langongest • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Langongest (Lanlongest) De Geest onder Naald-wijk ZH M&B 45

Langongest, deel van de Geest onder Naaldwijk. 44.

Langongest" (facs.) (onb. in Holland)

LANGONGEST" (onb. in Holland) / Langongest • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Langonha W246

Langs-meer (facs.) [Kuilen-burg : Gl]

LANGSMEER [Kuilenburg : Gl] / Langesmer • 1135 kop. 14e • Xr 17904-06, 23 r° / Langesmerh • 1148 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 r° / Langesmere • 1166 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 v° GYS

Langwerre [1399] Langweer Fr

Lankarn. 130.

Lankhorst, Langhorst, onder Staphorst 377.

Lanksmeer, Lantsmer, ten Z.van Culemborg 181.

Lanksmeer, Lancsmere, ten Z.van Culemborg 299-300.

Lanksmeer, bij Culemborg 301.

Lannickinus de Werpa, burger van Woudrichem 609.

Lanren. 346.

Lans-meer [1326] Lands-meer NH

lant, Maseland, Scelant, Siwirdinghelant, Sunderlant, Vronantslant. ? N. Holland.

lant, Maseland, Scelant, Siwirdinghelant, Sunderlant, Vronantslant. Bron: DBNL

lant, Maseland, Scelant, Siwirdinghelant, Sunderlant, Vronantslant. ? N. Holland. (DBNL)

Lant-hem onbekend UT Kün 12

Lant-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Lant-hem onbekend UT Kün U12

Lantbertus. Zie: Lambert.

Lantdorp, Lancdorp, Steven van, ridder 120, 132, 137°.

Lantdorp, Steven van, ridder 493.

Lantfairt, Lantfert, Gijsbert, ridder 116.

Lantfrid, vader van Gijsbert van Vechten. 418.

Lantfridus, burger van Utrecht. 243.

Lantfridus. Zie: Lanfried.

Lanthem. 43.

Lanthem" (facs.) (onb. aan de Lek)

LANTHEM" (onb. aan de Lek) / Lanthem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Lanthoy • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Lanthoy, in pago Tyelle Onbekend

Lanthoy (villa) F580

Lanthusa De possessione Gebes censum quem Nordalah comes et advocatus fresonum constituit, hoc est in Lanthusa villa XII den. et XX solidi; secundus census ad siceram emen-dam X den.; tercius census ad herbam solven-dam XXX den., quod est apud Fresones rosbannare, id est ut equi commune pabulum habeant in prato post abscisionem feni; ab omnibus datur constitutus census; quartus census qui dicitur rutforst X denarii; Naschfelden de duobus unus census constitutus est qui census erit XXX, et bis X [quod erunt L den.]. Van het bezit van Gebe de belasting die Nordalah, graaf en advocaat van Frisia, heeft opgelegd, dit is in het dorp Lanthurst 12 penningen en 20 schellingen; de tweede belasting om bier te kopen 10 penningen; de derde belasting voor het gras te betalen 30 penningen, dat is in het Fries rosban, dat is voor het grazen van de paarden op de gezamenlijke weide na het maaien van het hooi; op alle giften is belasting vastgesteld; de vierde belasting genaamd rutforst [bedraagt] 10 penningen; in Naschfelden is tweemaal een enkele belasting opgelegd, die belasting bedraagt 30, en tweemaal 10 [dit maakt 50 penningen].

Lanthusa, villa Onbekend

Lanthusa Lanthurst op/bij Wieringen NH Hal, Hen W31

Lantlosamade • 1083 vals 12e • Hg E

Lantlosamade Omgeving Limmen NH E8

Lantlosamade" (facs.) (onb. ± Aker-sloot : Nh)

LANTLOSAMADE" (onb. ± Akersloot : Nh) / Lantlosamade • 1083 vals 12e • Hg E GYS

Lantlosemade. Hecm. 204.

Lantlosemade. Hecm. 204. Bron: DBNL

Lantlosemade. Hecm. 204. (DBNL)

Lantlosmede. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Lantlosmede. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). de Lede, bij Leiden. (DBNL)

Lantlosmede. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). de Lede, bij Leiden.

Lantohi, villa Onbekend

Lantohi • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Lantohi (villa) F578a

Lantohi / Lanthoy Landei op/bij Texel NH Kün W94 W96

Lantohi / Lanthoy Ego brunihilt cognomento Tettla de regione frosonum tradidi sco Bon. ad fuldense monasterium in pago Tyelle quartam partem paterne proprietatis totum et integrum trado deo et sco martyri Bon. traditumque in perpetuum esse volo, terram, silvam, agres, domos et familias in his septem villis hoc est in Lanthoy et in Langenmore sive in Ostmore et in bretenmore et in witmunt-heim et in Tyeslemore et in kintloson et in gankchala. Ik Brunihilt bekend als Tettla uit het gebied der Friezen heb aan St. Bonifatius van het klooster te Fulda geschonken in de gouw Texel een vierde deel van mijn vaderlijk bezit; geheel en ongeschonden schenk ik aan God en de martelaar St. Bonifatius. Dat het geschonken zal zijn voor altijd is wat ik wil, grond, bos, akkers, huizen en inwoners in deze zeven dorpen, namelijk in Landei en in Langenmore ook in Ostmore en in Bretenmore en in Witmunt-heim en in Tyeslemore en in Kintloson en in Gankchala. / Ego in dei nomine Ratolt de fresia trado deo et sco Bon. quicquid mihi meitpri pater meus iuste et legaliter cum ceteris bonis in hereditatem contradidit in pago Tyesle in villis quarem sunt Langenmore, Witmuntheim, Kynlosen, Breten-heim et in Thyeslemore. Similiter quippe trado quicquid ex paterna hereditate visus fui habere et possidere in villa que dicitur Lantohi totum et integrum et mancipia numero XVIII. Ik in Godes naam Ratolt van Frisia schenk aan God en St. Bonifatius al wat mijn vader mij juist en rechtmatig met overige goederen als erfgoed heeft overgedragen in de gouw Texel in de dorpen die daar zijn Langenmore, Witmuntheim, Kynlosen, Breten-heim en in Thyeslemore. Evenzo immers schenk ik alles uit mijn vaders erfgoed dat ik officieel had en bezat in het dorp genaamd Landei, geheel en ongeschonden, en een aantal van 18 horigen.

Lanxmeer (Langesmeer, Langesmere, Langesmerh), buurt bij Culemborg. 358, 359, 408.

Lanxmeer (Lancsmeere, Lancsmere), onder Culenborg. 64, 248.

Lanzo. 141. van A l b u r g, broeder van Eppo. 173; Domproost. 222.

Laon, Laudunensis, bisdom 380—3811.

Laon (Laudunensis), aartsdiaken van. Zie: Loterius; Praemonstratenser abt van. Zie: Wouter.

Lapidea Via. Zie: Steenweg en Utrecht, Zadelstraat.

Lapidea Domo (Steenhuis), Jacob de, schepen van Utrecht 141, 146.

Lapidea Domo, de. Zie: Steenhuis.

Lapinch, Wicher. Zie: Wicher.

Lare, Herman van. Zie: Herman.

Lare (Laren), Arnoud van: Zie: Arnoud. —, Herderik van. Zie : Herderik; Herman van. Zie: Herman; Hugo van. Zie: Hugo.

Lare • 1181 kop. begin 15e • As D 10 r°

Lare • 2e helft 11e • D W IX a 1 b, 17 r°

Lare • eind 10e • D W IX a 1 a, 39 v°

Lare W214, W357

Lare [1294] Laren Gld

Lare. Zie: Laar.

Laren GL. [ GL ] 1830-1971

Laren (Gr.), Northlare, onder Haren, buren van 316; kerk van 316-317; plebaan van 316.

Laren. Zie: Noordlaren; Hardericus van, olderman van Groningen 166.

Larius lacus in Praevalia , Lago di Como 142 , 7 .

Lars-heim • midden 12e • D W II a 1, 22 v°

Lars-hem [1279] Leersum Ut

Larsemerbruck. Zie: Leersummerbroek.

Larshem, op de Veluwe 247.

Larslo, Herman van. Zieri Herman.

Larundum cella , in pago Lemovicino 159 , 24 .

Latamuthon W003, W119

Later proost van dit kapittel. 309, 312, 316, 322, 323, 324, 326, 338, 339, 342, 344, 351, 353.

Lateraan, Het (Lateranae). 450.

Lateraan, Lateranensis, concilie van 37.

Lateranae. Zie: Lateraan.

Lathe (flumen) W484

Lathem, Wenemar van. Zie: Wenemar.

Lathem, Hendrik van, knaap 230, 418.

Latheym [end 13thcentury] Lathum Gld

Latiniacus villa , in pago Meldensi sive Aurelianensi , Lagny le Sec 51 , 24 . 34 . 36 . 43 ; 69 , 42 . 45 . 50 ;

Latissima villa , cfr . Montevilla .

Lattorpe [1272] Lattrop Ov

Laubacense , Laubiense monasterium S . Petri , Lobbes 210 , 23 ; 211 , 44 .

Laubacensis ecclesia 210 , 33 .

Laubiae , Lobbes 210 , 20 ; 211 , 39 .

Laudardiaca villa , in pago Tarvanensi 36 , 21 .

Laude civitas. Zie: Lodi.

Laudunensis episcopatus , l ’ Évêché de Laon 170 , 8 .

Laudunensis pagus , le Laonnais 25 , 11 .

Laudus, diaconus cardinalis S. Angeli. 391.

Laueke • 1040 kop. midden 12e • U B 43, 29 r°

Laueke • 1040 kop. midden 12e • U B 43, 29 r°

Lauelte. 182.

Laufurt F543

Lauingen, Loginge, Albert van, lector der Predikheeren te Keulen 38.

Laurens (St.) (Popkensburg), op Walcheren. 35.

Laurens (Laurentius), priester. 9, 15, 20. (Laurentius), kanunnik. 342.

Laurens (Laurencius), te Groningen. 417. (Laurencius), Drentsch ridder. 309, 310.

Laurens, Laurencius, Laurentius, Lourens, mr; rentmeester van de graaf van Holland 411; mr; kanunnik ten Utrechtsen Dom 168.(Laurens), kanunnik van St.Jan te Utrecht 10; deken van St.Marie te Utrecht 391, 398.Gondrync, knaap 141.—, Grubbe, schepen van Harderwijk 156.Jansz.(van Utrecht), keizerlijk notaris 237.van Westrenen, kanunnik ten Utrechtsen Dom 335.

Laurentinus. Zie: Laurens.

Laurentius, burger van Groningen 203.

Lauria" (facs.) (onb. ± Woerden : Zh)

LAURIA" (onb. ± Woerden : Zh) / Lauri[a] • ± 365 kop. 13e • tabula Peut. GYS

Laurisham. Z i e : L o r s c h .
Laxnum. Zie: Laaxum.
Lecca. Z i e : L e k .
Lechne. 166.
Lede. Z i e : L e e .
, (Leidon), bij Lienden. 146.
L e e (Lede), bij Dwingeloo. 452.
Leemse-lo (Lamesloe), bij Oldenzaal. 105.
Leest (Lessethe). 177.
Leeuwarden (Linewert, Linward). 361, 366.Leeuwte (Leuethe). 3II.
L e g i h a n . Z i e : Leyens.
Leiden (Leithen). 346.
L e i d o n . Z i e : Lede.Leyens (Legihan), polder bij Zoetermeer. 44.
L e y l a . 126.
Leyre. Z i e : Lier.
Leimuiden (Liethemuthon). 203.
Leindenkyrko. Z i e : Leinderkirca.
Leinderkirca (Leindenkyrko). 199, 200.
Leithen. Z i e : Leiden.
L e i t h o n . 44.
L e k (Laca, Lecca, L o c c h a , L o k k i a ) , rivier. 41*, 42, 43, 257, 2S2*.
Lembeche. 320.
Lenna. Z i e : L i n d e .
Leodium. Zie: L u i k .
Leomeriche. Z i e : Lijmers.
Ler. Zie: Lier.L e r o p (Liethorp), in de gemeente Odiliënberg. 110.
Lessethe. Z i e : Leest.
Letherminge. 182.
Lette (Letthe), 311, 319, 320*.
Letthe. Z i e : Lette.
Leuethe. Z i e : Leeuwte.
Leusden (Lisidinon, Lisiduna, Loesdene, Loisden, Lousden, Luessden, Lusdin).
41, 70, 154, 176, 191* 314, 316.
Leut (Lynehusen, Luithusen), bij Ubbergen. 143, 298.
Leuven-heim (Louenem). 187.
Levetlaus. 16.
L i d u m . 45.
Liemerscha. Z i e : L y m e r s .
Lienden (Liendna, L i e n n a , L i n d e n , Lindinia). 126, 142, 176, 191, 298, 336, 462.
L i e n d n a . Z i e : Lienden.
Lienna. Z i e : Lienden.
L i e r , D e (Leyre, L e r ) . 44, 154.
Liethemuthon. Z i e : L e i m u i d e n :
Liethorp. Z i e : L e r o p .
Lievensmunster, St. (Livemunster), te Zierikzee. 154.

Laurisham. Zie: Lorsch.

Lauri[a] • ± 365 kop. 13e • tabula Peut.

Lausanne, bisschop van. Zie: Bonefacius.

Lautenbach , in pago Spirensi , Lautenbach 150 , 11 .

Lauward, Iohannes 176.

Lauwardus, Lawardus, verwant van Nicolaas, pastoor Jutphaas 226, 228.

Lauwers (facs.) (voormalige stroom tussen de provincies Fries-land en Groningen)

Lauwers (facs.) (voormalige stroom tussen de provincies Fries-land en Groningen)

LAUWERS (voormalige stroom tussen de provincies Friesland en Groningen) / ultra fluuium Lauuichi • 786-87 kop. ± 1222 • Go I 71, 59 r° / fluminis Labeki (gen.) • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • vita s. Liudgeri, Le W 10 r° / Laueke • 1040 kop. midden 12e • U B 43, 29 r° GYS

LAUWERS (voormalige stroom tussen de provincies Friesland en Groningen) / ultra fluuium Lauuichi • 786-87 kop. ± 1222 • Go I 71, 59 r° / fluminis Labeki (gen.) • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • vita s. Liudgeri, Le W 10 r° / Laueke • 1040 kop. midden 12e • U B 43, 29 r° GYS

Lawarc.Piet er 384.

Lawe, Reinier van, raad van Rostock 114.

Laxemunde.Zie: Lexmond.

Laxnum • 1132 vals 2e helft 13e • Lw

Laxnum • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw

Laxnum. Zie: Laaxum.

Layken, Willem 307.

Le Engleys, Maarten, koopman van Denemarken 420.

Le.Zie: Noordwijkerhout.

Lealensis. Zie: Dorpat.

Lebbung, huis onder Vörden 193.

Lebinc, G.280.

Lebuinus (Lebewinus), kanunnik. 256. (Liafvvinus), de Heilige. 100, 101.

Lecca • 1167 • E D

Lecca. Zie: Lek.

Leccam (acc.) • 1122 • D W 24

Leccam (acc.) • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 r°

Leccam (acc.) • 1208 • U SM 818

Leccam (acc.) • 1208 • U SM 818

Leccam (acc.) • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 r°

Leccam (acc.) • 1122 • D W 24

Lecden.Zie: Legden.

Lechne. 166.

Lechtenberg.Zie: Lichtenberg.

Lechtenhorst, Hendrik van 408.

Lecka • 1219 • U SM 1646

Leckam (acc.) • 1200 • U SM 1809

Leckam (acc.) • 1200 • U SM 1809

Lecke • 1200 • Dd 123

Lecker-kerke [tweede helft 14th century] Lekker-kerk ZH

Lecker-lant [tot 1280] Nye Lecker-lant [1325] Nieuw-Lekker-land ZH

Leclusa [1241] sluis Zl

Leda • 1206 • E D

lede, z. Bruclede, Hureslede, Sciplede, Striclede, Thurlede. Bron: DBNL

lede, z. Bruclede, Hureslede, Sciplede, Striclede, Thurlede. (DBNL)

lede, z. Bruclede, Hureslede, Sciplede, Striclede, Thurlede.

Lede, goed 541.

Lede, Ledensis.Zie: Leiden.

Lede [1181] Lhee Dr

Lede • 1212 • Hg B 54

Lede • 1199 • Hg R

Lede • 1181 kop. begin 15e • As D 10 r°

Lede, ter (facs.) (verdwenen onder Leer-dam : Zh)

LEDE, TER (verdwenen onder Leerdam : Zh) / Lede • 1212 • Hg B 54 GYS

Lede. Hecm. 201. O. 1. 193. (1206-1220).

Lede. Zie: Lee; (Leidon), bij Lienden. 146.

Lede. Hecm. 201. O. 1. 193. (1206-1220). Bron: DBNL

Lede. Hecm. 201. O. 1. 193. (1206-1220). (DBNL)

Lede.Zie: Montfoort, Margaretha van.

Lede" (facs.) (onb., ± Delft : Zh? = Westerlee [Naald-wijk : Zh]?)

LEDE" (onb., ± Delft : Zh? = Westerlee [Naaldwijk : Zh]?) / Lede • 1199 • Hg R GYS

Ledene • (1109) • H T 24

Leder, Johannes 494-496, 498, 517- 518.

Leder, Jan, broeder van het Duitse huis te Utrecht 461.

Lederbroec [1396] Leer-broek ZH

Ledere, Alard, schepen van Utrecht, 280.

Lederen, Steven van, kanunnik van Oldenzaal 134.

Ledernaum , Lethernaum , Lethernacum , curtis regia in pago Arduennensi , Lierneux 28 , 39 ; 103 , 17 . 23 . 30 .

Ledersac, mr. Antonius, kommandeur van het Duitsche huis bij Utrecht 9, 13; Gerardus 13.

Ledersnider, Gijsbert, schepen van Utrecht 280.

Ledradus. 66.

Lee (Lede), bij Dwingeloo. 452.

Lee (facs.) [Dwinge-lo : Dr]

Lee, Lede, onder Dwingelo 13.

LEE [Dwingelo : Dr] / Lede • 1181 kop. begin 15e • As D 10 r° GYS

Lee; (Lede), onder Dwingeloo. 45, 106.

Leed, Hugo, schepen van Middelburg 188

Leede, Leda, Johan van, ridder 74, 75, 137; Hugo Botter, heer van de 235.

Leede (Ledhe, Leda, Leide), Floris van. Zie: Floris. —•, Herbert van. Zie: Herbert; Johan van. Zie: Johannes.

Leede, Leda, Lede, heer van der 494, 496; Jan van der, ridder 114, 348, 418, 494, 496.

Leede, Lede, Liede, Herberen van de, heer van Haastrecht en van de Vlist 90-92, 258, 445-446; Jan van de 92, 390-391, 445-446, 577.

Leeghwater-buurt [tot 1959] Buitenkaag [daarna] NH Buitenkaag NH

Leemkladde [1692] Kladde NB

Leemselo (Lamesloe), bij Oldenzaal. 105.

Leende [ NB ] 1830-1997

Leens [ GR ] 1830-1990

Leer, Oostfriesland 362 n.1) en 2).

Leer-broek [ ZH ] 1830-1986

Leerdam 298 n. 1).

Leerdam, Lederdamme 391.

Leermens (facs.) ['t Zand : Gr]

LEERMENS ['t Zand : Gr] / Lintherminge • 1040 kop. midden 12e • U B 43, 29 r° / Letherminge • 1040 kop. 2e kwart 13e • U B 43, 65 v° / Lethermengi • eind 11e • D W IX a 1 b, 21 v° GYS

Leersum (facs.) [Leersum : Ut]

LEERSUM [Leersum : Ut] / Hlarashem • 11e • D W IX a 1 b, 7 v° / Larsheim • midden 12e • D W II a 1, 22 v° GYS

Leersummerbroek, Larsemerbruck 330.

Leest (Lessethe). 177.

Leesten (facs.) [Warns-veld : Gr]

LEESTEN [Warnsveld : Gr] / Lestnon • (1127-31) • Zu K / Lesten • 1134 • Zu K GYS

Leet, ter [1436] Terlet Gld

Leeuwarden, Lewart, Liowerth, Liuwerth 433-434, 449; St.Vitus-kerk in Oldehove te 433- 434, 437; plebaan van Oldehove te 433-434, 437.

Leeuwarden (facs.) [Leeuwarden : Fr]

Leeuwarden (Linewert, Linward). 361, 366.

LEEUWARDEN [Leeuwarden : Fr] / LIVNVERO • (1038-57) • ed. Salmo, Deutsche Münzen Finnlands, p. 80, 82 / LIVNVERT • (1038-57) • ed. Salmo, Deutsche Münzen Finnlands, p. 80, 82 / LINVVAR- • (1068-90) • ed. Salmo, Deutsche Münzen Finnlands, p. 88 / Linuuard • 1149 gelijkt. kop. • I SMw 66 r° / Linewert • 1152 gelijkt. kop. • I SMw 120 r° GYS

Leeuwen, onder Wageningen 65; Wouter van 65.

Leeuwen (facs.) [Wamel : Gl]

LEEUWEN [Wamel : Gl] / Leiwen • 1225 • Xt 91 GYS

Leeuwenhorst. Zie: Noordwijkerhout.

Leeuwenstein, Koenraad graaf van. Zie: Koenraad.

Leeuwte (Leuethe). 3II.

Leeuwte (Leweth), bij Vollenhove. 86, 108.

Lefbard (LifTerdus) van Groningen. 415, 434. (Lifferdus, Letfardus), kanunnik te Deventer, tevens koster. 342, 434, 436, 441.

Leferdus, broeder van Arnold.

Leffard, Lefardus, Lef(f)hardus, Leifardus,

Lefferd (Liephardus), zoon van Menzo. 181. (Lefhardus) van Echberge. 175. (Lefardus), kanunnik te Deventer. 39.

Lefferdinge, erf in Zuidlaren 393.

Lefman. Zie: Coten.

Lefna • begin 9e kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 115

Lefridus, ministeriaal van Bentheim. 363.

Lega-kerke [1385] Leeg-kerk Gr

Legden, Lecden, Egbert van 455; Herman van, ridder 455, 480; Reinier van 455; Richard van, ridder 285, 455.

Legele • eind 11e • Ab 902, 1 r°

Legele" (facs.) (onb. in Over-Betuwe)

LEGELE" (onb. in Over-Betuwe) / Hlegilo • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 v° / Legele • eind 11e • Ab 902, 1 r° GYS

Leggelo, Legio, onder Dwingelo 211.

Leggelo (Legghelo), thans onder Dwingeloo. 45, 106.

Legihan Leider-dorp de polder Leyens bij Zoeter-meer ZH ZH Kün M&B U35

Legihan Leider-dorp de polder Leyens bij Zoeter-meer ZH ZH Kün M&B 35

Legihan. Zie: Leyens.

Legur-lo • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r°

Legurlo" (facs.) (onb. bos in de Veluwe)

LEGURLO" (onb. bos in de Veluwe) / Legurlo • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r° GYS

Lei(n)derkirca [11th century] ,Leiderkerc[15th century] Leider-kerk ZH

Leiden, burggraaf van 398°.

Leiden (Leda). 41; burcht te. 42; burggraaf van. Zie: Jacob, Diederik.

Leiden, Lede, Leyden, Leydem, Ledensis, 18, 56 n.2), 130, 144, 157; burggraaf van 157, 232, 445; hospitaal te 149, 165; Duitse huis te 79; kerk van 18, 25, 165; rector hiervan 18, 25, 318, 319 n.1), 356, 359 n.1); parochianen van 165; mr.Gerard van (18), 399, 401, 556.Johan van, priester 594, 601, 607, 608.

Leiden, Leyden 42, 568; kommandeur van het Duitse huis te 43-44; Borchgraft te 101.—, Oude Brug bij de Burg te 101; Hugo van, kanunnik, van St.Jan te Utrecht 430.

Leiden (Leythen), Diederik, burggraaf van. Zie: Diederik; Jacob, burggraaf van. Zie: Jacob.

Leiden (Leithen). 346.

Leiden • 1213 • Hg B 86

Leiden (facs.) [Leiden : Zh]

Leiden • 1223 • Hg B 87

LEIDEN [Leiden : Zh] / in Legihan (lees in Legthan?) • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 / in Legthan [voorstel, met vraagteken, van MG voor in Legihan] • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 / Leithon • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 / Leythen • 1083 vals 12e • Hg B 61 / Leythen • 1200 • Hg B 84 / Leythen • 1204 kop. ± 1208 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI / Ledene • (1109) • H T 24 / Leithen • 1143 vals eind 12e? • Hg B 61 / Leithen • 1167 • E D / Leithen • 1201 • Hg B 84 / Leda • 1206 • E D / Leiden • 1213 • Hg B 86 / Leiden • 1223 • Hg B 87 GYS

Leider-kerk (facs.) (in de Tieselinswaard, verdronken in 1421)

Leiderdorp (Leyderdorp). 340. Lek (Lecca, Lecka), rivier. 52, 287, 317—319, 339, 500; (Over de) (Trans Leckam). 11.

Leiderdorp, Leyderdorp, ambacht van 430; parochianen van 101; rector van de kerk te 101, 239, 377.

LEIDERKERK (in de Tieselinswaard, verdronken in 1421) / Leinderkirca • 1057 kop. midden 12e • U B 43, 37 r° GYS

Leidon • 997 • D SAA 1

Leidon. Zie: Lede.

Leidon" (facs.) (onb., in de Betuwe?)

LEIDON" (onb., in de Betuwe?) / Leidon • 997 • D SAA 1 GYS

Leidse Rijn 135 n.1, 170 n.1).

Leimspih F608

Leimspih / Leompich / Leonesbac / Leonesbah / Leonspic / Lienesbach Ego Hangil de fresia trado ad scm Bon. quicquid mihi in leimspih lege hereditatis obvenit sive in agris vel in pratis, pascuis, silvis, domibus ac mancipiis. Ik Hangil van Frisia schenk aan St. Bonifatius al wat mij in Leonspich aan wettelijk erfgoed is toegekomen, hetzij aan akkers of aan weiden, grasland, bossen, huizen en horigen. / Item idem Burgolf trad. sco Bon. hereditatem suam, quam sibi pater suus Antulf et mater sua [Wo]folcrid reliquerunt vel que ipse postea conquisivit totum et integrum in Fresia situm, in terris, silvis, pratis, domibus, edificiis, et mancipiis, in auro et argento, in hic locis: in Boge-heim et in Leonesbac et in witmuntheim, et in Horgana et aliis locis. Evenzo heeft Burgolf aan St. Bonifatius geschonken zijn erfgoed, wat hem zijn vader Antulf en zijn moeder Folcrid hebben nagelaten en wat hijzelf vervolgens heeft nagelaten, geheel en ongeschonden in Frisia gelegen, aan landerijen, bossen, weiden, huizen, gebouwen, en horigen, in goud en zilver, in deze plaatsen: in Boge-heim en in Leonspich en in Witmuntheim, en in Horgana en andere plaatsen. / Folclint trad. sco Bon. pro anima matris et sororis sue quicquid infra [intra?] Fresonum proprietatis habuit in villa wireon et in Leompich, hoc est domibus, edificiis, campis, pratis, pascuis, aquis, silvis, cum XII mancipiis, ad censum VI solidorum. Folclint heeft aan St. Bonifatius geschonken voor de ziel van haar moeder en zuster al wat ze in Frisia in bezit had in het dorp Wieringen en in Leonspich, dat zijn huizen, gebouwen, velden, weiden, grasland, wateren, bossen, met 12 horigen, aan belasting 6 schellingen. / Ego folclint tradidi sco Bon. quicquid intra fresonum proprietatis habeo, in wiron et leonesbah in pratis, silvis, domibus, edificiis, aquis, mancipiis. Ik Folclint heb aan St. Bonifatius geschonken al wat ik in Frisia in bezit heb, op Wieringen en Leonspich aan weiden, bossen, huizen, gebouwen, wateren, horigen. / Ego Angilmari tradidi sco Bon. ad sanctam Ful-dam quicquid mihi in Leonspic lege hereditatis obvenit, in regione Fresonum, id est in terris, areis, pratis, campis, silvis, aquis, domibus et familiis. Ik Angilmar heb aan St. Bonifatius van St. Fulda geschonken al wat mij in Leonspich aan wettelijk erfgoed toekomt, in het gebied der Friezen, dat is aan landerijen, gebied, weiden, velden, bossen, wateren, huizen en inwoners. / Ego Burgolf trado ad scm Bon. in villa widimunt-heim quod emi predium a folcratebane, et in villa Lienesbach terram X hubarum quam Lubaldus habuerat ibi, et in Ganc VIIII hubarum terram quam habuerat Sosso, et in Westerkinloson quicquid hereditate possedi. Ik Burgolf schenk aan St. Bonifatius in het dorp Widimunt-heim een stuk grond dat ik heb gekocht van Folcraban, en in het dorp Leonspich grond met 10 hoeven die Lubald hier had gehad, en in Ganc grond met 9 hoeven die Sosso had gehad, en in Westerkinloson al wat ik aan erfgoed bezat.

Leimspih / Leompich / Leonesbac / Leonesbah / Leonspic / Lienesbach Leonspich ? op/bij Texel NH Kün W23 W24 W25 W63 W75 W124

Leimspih; Leompich, infra Fresonum; Leonesbac, in Fresia; Leonesbah; Leonspic, in regione Fresonum Onbekend

Leimuiden (Liethemuthon). 203.

Leimuiden van Noord-Hol-land naar Zuid-Hol-land in 1864

Leimuiden [ ZH ] 1830-1991

Leimuiden [ NH ] 1830-1864

Leimuiden (facs.) [Leimuiden : Zh]

LEIMUIDEN [Leimuiden : Zh] / Leithemuthon • 1063 kop. begin 12e • P L 8996, 1 bis v° / Liethemuthon • 1063 kop. midden 12e • U B 43, 35 v° / Letthemuthon • 1063 kop. ± 1222 • Go I 71, 99 r° / Leithemuthon • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r° / Leithemuthe • 1156 • Hg B 74 GYS

Leindenkyrko. Zie: Leinderkirca.

Leinderkirca • 1057 kop. midden 12e • U B 43, 37 r°

Leinderkirca (Leindenkyrko). 199, 200.

Leiningen, Emicho graaf van. Zie: Emicho.

Leinzo van Vetehusen, meier van het Domkapittel in den hof te Hees. 346.

Leithemuthe • 1156 • Hg B 74

Leithemuthon • 1063 kop. begin 12e • P L 8996, 1 bis v°

Leithemuthon • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r°

Leithen • 1167 • E D

Leithen • 1143 vals eind 12e? • Hg B 61

Leithen [1143] Leyden [1530] Leiden ZH

Leithen • 1201 • Hg B 84

Leithen. Zie: Leiden.

Leithenmeer. O. 1. 479 (1248). Bron: DBNL

Leithenmeer. O. 1. 479 (1248). bij Leiden Z. Holland. (DBNL)

Leithenmeer. O. 1. 479 (1248). bij Leiden Z. Holland.

Leitherdorp. O. 1. 293. (1206-1220). Leitherdorpe. P.H. p. 6. Bron: DBNL

Leitherdorp. O. 1. 293. (1206-1220). Leitherdorpe. P.H. p. 6. Leiderdorp. (DBNL)

Leitherdorp. O. 1. 293. (1206-1220). Leitherdorpe. P.H. p. 6. Leiderdorp.

Leithon Leider-dorp ZH Kün U34

Leithon Leider-dorp ZH Kün 34

Leithon • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Leithon [918] , Leyderdorpe [1420] Leider-dorp ZH

Leithon. 44.

Leiwen • 1225 • Xt 91

lek, z. Outerlec, Outerleke, Sculungleke. Bron: DBNL

lek, z. Outerlec, Outerleke, Sculungleke. (DBNL)

lek, z. Outerlec, Outerleke, Sculungleke.

Lek (Laca, Lecca, Loccha, Lokkia), rivier. 41, 42, 43, 257, 2S2.

Lek, Lecka, Lecke, rivier 83, 101 n.1), 127, 374, 390-391; geërfden aai de 481; Hendrik, heer van de Jr.81, 124, 126, 248, 420, 445-446, 505, 517; Hendrik heer van de, Sr; ridder 24-25, 38, 81, 124, 248.

Lek, Lecka, rivier 213, 472-473.

Lek, Lekka, Lecka, Agnes van de 5; Helewigis van de 275; Hendrik van de, ridder 106, 186-187, 200, 275, 558, 561.

Lek, Lega, Lecka, Lekka, rivier 24°, 156— 157, 184 n. 2), 221. 268; Folpert van de 8; Hendrik van de, ridder 8, 51°, 126, 137—139, 181, 239, 249, 300, 411, 512.

Lek (Lecka, Lecke), Folpert van de. Zie: Folpert; Gijsbert van de. Zie: Gijsbert; Hendrik van de. Zie: Hendrik.

Lek en IJsel (facs.) (gouw tussen Lek en Hollandse IJsel)

Lek (facs.) (rivier in Nederland)

Lek (facs.) (rivier in Nederland)

Lek en IJsel (facs.) (gouw tussen Lek en Hollandse IJsel)

Lek (facs.) (voormalige heerlijkheid aan de Lek bij Lekkerkerk)

LEK (rivier in Nederland) / Lokkia • 777 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 314 / Loccham (acc.) • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 / Laca • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 / Lacke • 944 kop. 2e helft 11e • ev. Bernold, Um 154 v° / Lake • 944 kop. midden 12e • U B 43, 22 r° / Laicam (acc.) • (1021-24) kop. 4e kwart 11e • Alpertus Mett., facs. Pijnacker Hordijk, 1 v° / Lake • 1046 kop. midden 12e • U B 43, 33 r° / Lake • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v° / Lake • 1122 kop. midden 12e • U B 43, 43 v° / Leccam (acc.) • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 r° / Leccam (acc.) • 1122 • D W 24 / Leccam (acc.) • 1208 • U SM 818 / Leckam (acc.) • 1200 • U SM 1809 GYS

LEK EN IJSEL (gouw tussen Lek en Hollandse IJsel) / in pago Lake et Isla • 1046 kop. midden 12e • U B 43, 33 r° / in pago Isla et Lake • 1122 kop. midden 12e • U B 43, 43 v° GYS

LEK (voormalige heerlijkheid aan de Lek bij Lekkerkerk) / Lecca • 1167 • E D / Lecke • 1200 • Dd 123 / Lecka • 1219 • U SM 1646 GYS

LEK EN IJSEL (gouw tussen Lek en Hollandse IJsel) / in pago Lake et Isla • 1046 kop. midden 12e • U B 43, 33 r° / in pago Isla et Lake • 1122 kop. midden 12e • U B 43, 43 v° GYS

LEK (rivier in Nederland) / Lokkia • 777 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 314 / Loccham (acc.) • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 / Laca • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 / Lacke • 944 kop. 2e helft 11e • ev. Bernold, Um 154 v° / Lake • 944 kop. midden 12e • U B 43, 22 r° / Laicam (acc.) • (1021-24) kop. 4e kwart 11e • Alpertus Mett., facs. Pijnacker Hordijk, 1 v° / Lake • 1046 kop. midden 12e • U B 43, 33 r° / Lake • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v° / Lake • 1122 kop. midden 12e • U B 43, 43 v° / Leccam (acc.) • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 r° / Leccam (acc.) • 1122 • D W 24 / Leccam (acc.) • 1208 • U SM 818 / Leckam (acc.) • 1200 • U SM 1809 GYS

Lek01] Helsdingen

Lek01] Helsdingen

Lek02] Vianen

Lek02] Vianen (?)

Lek03] Hagestein

Lek04] Everdingen

Lek05] Goilberdingen Golberdingen

Lek06] Culemborg Culen-burch Kuilenburg

Lek07] Redic-hem (Culemborg)

Lek08] Leuven (Culemborg]

Lek09] Beusic-hem Beuzekom

Lek10] Ravenswaaij (?)

Lekdijk, 390-391; dijkgraaf en heemraden voor de 178 n.2).

Lekdijk 303.

Lekker-kerk [ ZH ] 1830-1985

Lekkerkerk, Lecke, Leckerlanth, in de

Leks-mond (facs.) [Leks-mond : Zh]

LEKSMOND [Leksmond : Zh] / Lakesmunde • 1132 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI GYS

Lek] Lexmond

Lek] Ravenswaaij

Leliëndal (Vallis liliorum). Zie: Wolda.

Lellenze,to [1462] Lellens Gr

Lem-burg [1246] Limbricht L

Lemausum monasterium , in pago Stampensi , Limours 64 , 50 ; 65 , 11 . 16 . Dipl . Childeberthi III . n . 73 .

Lembeche. 320.

Lembeke, prov. Oostvlaanderen 364, 366, 388—389.

Lembourch.Zie: Limburg.

Lemes-lo • midden 12e • D W II a 1, 29 r°

Lemiers (facs.) [Vaals : Lb]

LEMIERS [Vaals : Lb] / Lumirs • 1208 • D MA 22 / Lumires • 1216 • P L 9270/2 / Lummirs • 1219 • Kl 11 GYS

Lemmel, op Walcheren, onder Serooskerke. 462, 508, 516.

Lemovicensis , Lemovicinus , Limovicinus , Lemocinus pagus , le Limousin 116 , 43 ; 117 , 42 ; 133 , 31 ; 159 , 12 ; 181 , 4 .

Lempele (facs.) [Borke-lo : Gl]

LEMPELE [Borkelo : Gl] / Lempolle • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 132 v° GYS

Lempolle • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 132 v°

Lemse-lo (facs.) [Weerse-lo : Ov]

LEMSELO [Weerselo : Ov] / Lamesloe • 10. • D W IX a 1 a, 38 v° / Lemeslo • midden 12e • D W II a 1, 29 r° GYS

Lenden.Zie: Lienden.

Lenderinc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 r°

Lendering (facs.) [Haaksbergen : Ov]

LENDERING [Haaksbergen : Ov] / Lenderinc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 r° GYS

Lene^auwen, Albert van. Zie: Albert.

Leneherre (Lenherre), Hendrik. Zie: Hendrik.

Lenes senior (Utrecht) 594.

Lenethe • 1133 • Ar R

Lenethe [1133] Groteleeuwte[?] [north-east of Vollenhove, ?] Ov

Lengel (facs.) [Berg : Gl]

LENGEL [Berg : Gl] / Lengele • 1144 • D Fb 2 GYS

Lengele [1144] Lengel Gld

Lengele • 1144 • D Fb 2

Lenna [1228] Lemmer Fr

Lenna. Zie: Linde.

Lenna.Zie: Lynn.

Lenne. Zie: (Kings) Lynn.

Lennens-hoevel [1846] Lennisheuvel NB

Lent (facs.) [Elst : Gl]

Lent, Lente, Johannes van 295.(Lent), IJsbrand van 295, 315, 386.

LENT [Elst : Gl] / Lente • 1196 • Nij GYS

Lente (Lenten), Hendrik van. Zie: Hendrik; Isbrand van. Zie: Isbrand.

Lente, Isbrand van. Zie: Isbrand. '......

Lente • 1172 • U SJ 972

Lente [1172] Lenthe Ov

Lente (facs.) [Dalfsen : Ov]

Lente [1196] Lent Gld

Lente • 1196 • Nij

LENTE [Dalfsen : Ov] / Lenethe • 1133 • Ar R / Lente • 1172 • U SJ 972 GYS

Lentelinc, huis onder Delden 316.

Lentfridus, dienstman van het kapittel te Emmerik 512.

Lenthe, Lente, gem.Dalfsen (O) 153.

Lentvordinc, huis te Haarle 419.

Lenwart, heer van Koerich 382.

Leo, maarschalk. 228, 233; ridder. 242.

Leo de Groote, paus. 237, 241, 244, 245, 246. III, paus. 52. I X, paus. 190.

Leo (Lewe), Gerard. Zie: Gerard.

Leo, Menoldus, rationalis van Groningen 451.

Leo, kardinaal-priester t. St. Crucis, legaat van den paus. 50, 238.

Leo (?), priester 186.

Leobardi monasterium , cfr . Mauri monasterium .

Leodium. Zie: Luik.

Leodium. Zie: Luik.

Leodium. Zie: Luik.

Leodoinus, priester. 9.

Leomeriche. Zie: Lijmers.

Leompich in Terra Fresonum F559

Leompich (lees Leonspich) • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Leonesbac in Fresia F529

Leonesbac • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Leonesbah • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Leonesbah in Terra Fresonum F546

Leonius, kapelaan van de proost van St.Marie te Utrecht 422.

Leonius, pachter te Cothen 99.

Leonspic • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Leonspich [voorstel van MG voor Leompich] • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Leonspiclege in regione Fresonum F527

Leotherius, bisschop van Veroli 546.

Leotvvinus (Leodowinus), bisschop van Trier. 3, 5, 6.

Lephstinae , Lestinae , Estimes au Val 210 , 47 ; 212 , 18 .

Ler De Lier bij Naald-wijk ZH M&B 44

Ler • 9e kop. 10e kop. eind 11e. • ed. DB, p. 339

Ler De Lier bij Naald-wijk ZH M&B U44

Ler. Zie: Lier.

Ler" (facs.) (onb. in Holland)

LER" (onb. in Holland) / Ler • 9e kop. 10e kop. eind 11e. • ed. DB, p. 339 GYS

Lerdamme [1265] Leer-dam ZH

Lerin, P.267.

Lerop (facs.) [Sint-Odiliënberg : Lb]

Lerop (Liethorp), in de gemeente Odiliënberg. 110.

LEROP [Sint-Odiliënberg : Lb] / Liethorp • 943 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 332 GYS

Lescito villa , in pago Cenomannico 4 , 16 .

Lesse, broeder, landkommandeur van Oostenrijk 331.

Lessethe. Zie: Leest.

Lesten • 1134 • Zu K

Lesten, Wenzo van. Zie: Wenzo.

Lestinae , cfr . Lephstinae .

Lestnon • (1127-31) • Zu K

Lestorp [1475] Gr Los-dorp Gr

Lesum (Lesmona), aan de grens van het gebied van Bremen, aan ^e Wumme. 386.

Lesumerbroek (Lesmunderbroke), tegenover Lesum. 386.

Let-hem Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout ZH Kün 57

Let-hem Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout ZH Kün U57

Let-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340

Letbermengi W393

Letfardus. Zie: Lefhard.

Lethem" (facs.) (onb. in Holland)

LETHEM" (onb. in Holland) / Lethem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340 / Lidum • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340 / Hlithum • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340 GYS

Lethermengi • eind 11e • D W IX a 1 b, 21 v°

Letherminge • 1040 kop. 2e kwart 13e • U B 43, 65 v°

Letherminge. 182.

Lethernaum , cfr . Ledernaum .

Letherus, kind van Alfherus en Werinburg. 74.

Lethi W159

Letloe [end 14th century] Koerkamp [later] Lettele Ov

Lette 568.

Lette (Letthe), 311, 319, 320.

Lettebeerd,to [1444] Lettelbert Gr

Letthe. Zie: Lette.

Letthemutha [11th century] , Leithemuthon [12th century] Leimuiden ZH

Letthemuthon • 1063 kop. ± 1222 • Go I 71, 99 r°

Leubaredo villare , in pago Ruthenico 14 , 34 .

Leuethe. Zie: Leeuwte.

Leunspic" (facs.) (onb. op Tessel : Nh)

LEUNSPIC" (onb. op Tessel : Nh) / Leunspih • 776 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 98 / Leonspic • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Leompich (lees Leonspich) • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Leonspich [voorstel van MG voor Leompich] • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Leunspih • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Lienesbach • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Leonesbac • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Leonesbah • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Leunspih • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Leunspih • 776 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 98

Leusden (Lisidinon, Lisiduna, Loesdene, Loisden, Lousden, Luessden, Lusdin). 41, 70, 154, 176, 191

Leusden (facs.) [Leusden : Ut]

Leusden, Lüsdun, bij Amersfoort 104.

LEUSDEN [Leusden : Ut] / Lisiduna • 777 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 313 / Lisidinon • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319 GYS

Leussink (facs.) [Haar-lo : Borke-lo : Gl]

LEUSSINK [Haarlo : Borkelo : Gl] / domus Luscinc • 1188 kop. of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 r° GYS

Leut (facs.) [Ubbergen : Gl]

Leut (Lynehusen, Luithusen), bij Ubbergen. 143, 298.

LEUT [Ubbergen : Gl] / Lotde • 892 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 112 / Lothe • 1189 • Berne / Luthe • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v° GYS

Leutbertus, aartsbisschop§van Mainz. 88.

Leuven, Godfried hertog van. Zie: Godfried.

Leuven, Lovanium, 4; geld van 259, 271.

Leuven (Lovanium, Lovanensis). Zie: Brabant; proost van. Zie: Hendrik.

Leuven, Lovanium, Lovaniensis, geld van 112, 189, 210, 318, 552, 554; proost van 249.

Leuven (facs.) [Duiven : Gl]

Leuven, Lovanium, Belg. prov. Brabant 111, 295, 384 n. 1); deken der Christenheid te 384; deken van St. Pieter te 198.

LEUVEN [Duiven : Gl] / Loffna • 788-89 kop. ± 1222 • Go I 71, 80 r° / Lefna • begin 9e kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 115 / Lo+efenun • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 148 v° GYS

Leuven-heim (facs.) [Brummen : Gl]

Leuvenheim (Louenem). 187.

LEUVENHEIM [Brummen : Gl] / Louenem • 1046 kop. midden 12e • U B 43, 30 v° GYS

Levaste villa , in pago Genomannico , le Gast , Levaré 122 , 36 ; 123 , 6 .

Leve, Dirk, burger van Utrecht 273.

Levedale, Lodewijk, heer van 84.

Levefano • ± 365 kop. 13e • tabula Peut.

Levefano" (facs.) (onb. ± Wijk-bij-Duurstede : Ut)

LEVEFANO" (onb. ± Wijk-bij-Duurstede : Ut) / Levefano • ± 365 kop. 13e • tabula Peut. GYS

Levetlaus. 16.

Levoion , le Voyon 212 , 4 .

Lewen, Gerard van, maal (man) van Hoogland 314, 440.

Lewen, Wouter, schepen van Oudewater 611.

Lewen [12th century] Beneden-Leeuwen Gld

Leweth [1215] )v. Leeuwte Ov

Leweth • 1218 • Ar B 6

Leweth, Albero bij. Zie: Albero; Gijsbert van. Zie: Gijsbert.

Leweth" (facs.) (onb. ± Gendringen : Gl)

LEWETH" (onb. ± Gendringen : Gl) / Leweth • 1218 • Ar B 6 GYS

Lewiiwimj).Lovcrkenkampe, onder Schüttorf 373.

Lex-mond [ ZH ] 1830-1986

Lexmond, ten Z W. van Vianen 24 n. 1).

Lexmond, Laxemunde 197.

Leya, Th. van. Zie: Th.

Leyderdorpe. O. 1. 140. (± 1130). Leiderdorp.

Leyderdorpe. O. 1. 140. (± 1130). Bron: DBNL

Leyderdorpe. O. 1. 140. (± 1130). Leiderdorp. (DBNL)

Leye, de [16th century] Fr Oude Leye [at the spot of former Leyezijl] Fr

Leyens (Legihan), polder bij Zoetermeer. 44.

Leyla. 126.

Leyre. Zie: Lier.

Leyste, Willem van. Zie: Willem.

Leythan. Hecm. 208, O. 1. 105. (± 1083). Leyt-hem Hecm. 193. Leithen. Hecm. 201. Leythen. O. 1. 89. (1083). Mel. St. 1. 874 Leiden. Bron: DBNL

Leythan. Hecm. 208, O. 1. 105. (± 1083). Leythem Hecm. 193. Leithen. Hecm. 201. Leythen. O. 1. 89. (1083). Mel. St. 1. 874 Leiden. Leiden. (DBNL)

Leythan. Hecm. 208, O. 1. 105. (± 1083). Leythem Hecm. 193. Leithen. Hecm. 201. Leythen. O. 1. 89. (1083). Mel. St. 1. 874 Leiden. Leiden.

Leythen • 1083 vals 12e • Hg B 61

Leythen Leider-dorp ZH E6

Leythen • 1200 • Hg B 84

Leythen • 1204 kop. ± 1208 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Leytherebroeke. O. 1. 105. (± 1083). Leytherebroke. Hecm. 208. Bron: DBNL

Leytherebroeke. O. 1. 105. (± 1083). Leytherebroke. Hecm. 208. onder Leiden aan de Mare. (DBNL)

Leytherebroeke. O. 1. 105. (± 1083). Leytherebroke. Hecm. 208. onder Leiden aan de Mare.

Li-dorp • 1178 kop. eind 13e • N Ff 3, 191 v°

Liafgeld. 104.

Liafwinus. Zie: Lebuinus.

Lichefeldensis, kanunnik 274.

Lichtaard (facs.) [Ferwerdera-deel : Fr]

LICHTAARD [Ferwerderadeel : Fr] / Lihdanfurt • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Lichtenberg, Jacob van, schepen van Utrecht 124, 277, 302, 319, 410, 469, 486.Zie ook: Jacob Jacobsz.

Lichtenberg, Lechtenberg, Johannes van 304.

Lichtevoit, Wenemar, schepen van Harderwijk 156.

Licius flumen in Provincia 180 , 4 .

Licmarus (Lyemarus), ministeriaal van de abdij te Elten. 439. (Lyemarus), aartsbisschop van Bremen en Hamburg. 222, 223, 229.

Lidbertus. Zie: Lutbert.

Lidere, Everard van. Zie: Everard.

Lidere • 1225 • Ar B 8

Lidere [1225] Lieren Gld

Lidrop • 1e helft 13e • Po

Lidulphus. Zie: Ludolf.

Lidum Noorden van NH NH Kün U63

Lidum Noorden van NH NH Kün 63

Lidum • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340

Lidum. 45.

Lie-thorp • 943 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 332

Lie-thorp [943] Lerop L

Liebertus. Zie: Lutbert.

Liechtcampe P.H. p. 18. (nom. pl.). Bron: DBNL

Liechtcampe P.H. p. 18. (nom. pl.). onder Velzen. (DBNL)

Liechtcampe P.H. p. 18. (nom. pl.). onder Velzen.

liede, z, Scipliede.

liede, z, Scipliede. Bron: DBNL

liede, z, Scipliede. (DBNL)

Liede.Zie: Leede.

Liederbroeck [1346] Lierderholthuis Ov

Liedes villa , in pago Wabrensi 213 , 34 .

Liedulphus. Zie: Ludolf.

Liefard(Liefardus), ministeriaal van den bisschop van Munster. 370. (Lifarth). 3II. (Lifïardus), vrije. 390. (Litardus, Liefhardus) van Diepenheim, broeder van Franco, Werner, Anselm. 321, 351.

Lieferus, ministeriaal van den bisschop. 253.

Liekendonk (facs.) [Hees-wijk : Nb]

LIEKENDONK [Heeswijk : Nb] / Likendentheken • (1205-33) • Berne GYS

Liemerscha. Zie: Lymers.

Liempde [ NB ] 1830-1996

Liende [1253] Leende NB

Lienden (Liendna, Lienna, Linden, Lindinia). 126, 142, 176, 191, 298, 336, 462.

Lienden, Lenden, Nederbetuwe 469; Gozewijn van, knaap 418.

Lienden [ GL ] 1830-1999

Lienden (facs.) [Elst : Gl]

LIENDEN [Elst : Gl] / de Lino • eind 11e • Ab 902, 1 r° / Liene • 2e helft 11e • Müb 101, 3 v° GYS

Liendna. Zie: Lienden.

Liene, de Lino [11thcentury] Lienden Gld

Liene • 2e helft 11e • Müb 101, 3 v°

Lienesbach, villa Onbekend

Lienesbach • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Lienesbach (villa) F528

Lienna. Zie: Lienden.

Liephardus. Zie: Lefferd.

Lier (Lira, Lyera), in Delfland. 249, 403.

Lier, De (Leyre, Ler). 44, 154.

Lier, De, Lire, in Delfland 346, 356.

Lier (facs.) (waterloop, bespoelt De Lier)

Lier, De (facs.) [Lier : Zh]

LIER (waterloop, bespoelt De Lier) / Liora • 985 kop. (1206-26) kop. 14e-15e • Hg C 4 r° / Liora • 985 kop. (1206-26) kop. 14e-15e • ed. Oppermann, Fontes, p. 218 GYS

LIER, DE [Lier : Zh] / in Liere • 1201 • Hg B 84 GYS

Lieren (pagus) / Lieron (pago) Ego marcuart et uxor mea engil-burch trad. sco Bon. in fuldensi monasterio in villa folcmareshusen et in villa Tritidi et in villa Lutringespringen et in pago Lieren quicquid proprietatis habui in agris, pratis, domibus, silvis, familiis et prolibus earum. Ik Marcuart en mijn vrouw Engilburch, wij schenken aan St. Bonifatius in het klooster van Fulda in het dorp Folcmareshusen en in het dorp Drütte en in het dorp Lüchtringen en in de gouw Leer al wat ik in bezit had aan akkers, weiden, huizen, bossen, inwoners en hun kinderen. / Ego Marquart et uxor mea Engilburc donamus ad scm Bon. in villa Folcmareshusen et in villa Tritidi et in villa Lutringespringen et in pago Lieron quicquid ibi habui in terris, campis, pratis, silvis, aquis, domibus, edificiis, mancipiis. Ik Marquart en mijn vrouw Engilburc, wij geven aan St. Bonifatius in het dorp Folcmareshusen en in het dorp Drütte en in het dorp Lüchtringen en in de gouw Leer al wat ik daar had aan landerijen, velden, weiden, bossen, wateren, huizen, gebouwen, horigen.

Lieren / Lieron (pago) Leer O-FR OL W26 W127

Lieren (facs.) [Apeldoorn : Gl]

Lieren (pagus) F611

Lieren, pago; Lieron, pago Leer, Oost-Fries-land

LIEREN [Apeldoorn : Gl] / Lidere • 1225 • Ar B 8 GYS

Lieron (pagus) F530

Lierop (facs.) [Zomeren : Nb]

Lierop [ NB ] 1830-1935

LIEROP [Zomeren : Nb] / Lirdob • 1155 • Floreffe, Po / Lindor • 1155 • Floreffe, Po / Lidorp • 1178 kop. eind 13e • N Ff 3, 191 v° / Lidrop • 1e helft 13e • Po GYS

Lies-veld [1042] ZH Lies-veld [gen. naar gelijkn. slot] ZH

Liesel [1350] Liessel NB

Lieshout (facs.) [Lieshout : Nb]

Lieshout [ NB ] 1830-1997

LIESHOUT [Lieshout : Nb] / Lishot • 1199 kop. eind 13e • N Ff 3, 162 r° GYS

Liesveld, Arnoud van 374, 577.

Lietbertus. Zie: Lutbert.

Liethemuthon • 1063 kop. midden 12e • U B 43, 35 v°

Liethemuthon. Zie: Leimuiden:

Liethen, Harbernus van. Zie: Harbernus.

Liethorp. Zie: Lerop.

Liettrud (silva) W275

Lieuwerderwolde, Linwerterawalda, gem. Hoogkerk ten W. van Groningen 376°.

Lievensmunster, St. (Livemunster), te Zierikzee. 154.

Lieverderbosch, Liverewalda, onder Roden 13.

Lifardus van Harderwijk 619.Kateremude, knaap 480.Mulardus (Deventer) 256; mr; zoon van vrouwe Nella (Harderwijk) 621; zoon van Lambert Ruffus, burger van Oldenzaal 305.

Lifarth. Zie: Liefard.

Liffard Pape (Pafe), genaamd van Oldenzaal, burger van Oldenzaal 134, 315—316.

Lifger. 286.

Lifïardus. Zie: Liefard.

Lifïerdus. Zie: Lefhard.

Liger , Ligera , Ligeris fluvius , Loire 3 , 20 ; 23 , 43 ;

Ligera. Z i e : L o i r e .
Lignia. Z i e : Linge.
Lijmers (Leomeriche, Liemerscha), gouw. 69, 126.
Lynehusen. Z i e : Leut.
Limben. Zie: Limmen.
Limbon. Zie: Limmen.
L i m m e n (Limben, Limbon). 45, 255.
L i n d e (Lenna), rivier. 397.
L i n d e n . Z i e : Lienden.
Lindinia. Z i e : Lienden.
Linewert. Z i e : Leeuwarden.
L i n g e (Lignia, Linguini), rivier. 94, 257.
Linguini. Z i e : Linge.
L i n n e ( L i n n a , Linne), bij Odiliènberg. 110, 199, 200.
L i n w a r d . Zie : Leeuwarden.
Lippinge. Z i e : L i p s .L i p s , T e r (Lippinge), bij Voorschoten. 44.
Lisidinon. Z i e : Leusden.
Lisiduna. Z i e : Leusden.
Lisse (Litte). 208.
Litlongest, deel van de Geest onder Naaldwijk. 44.
L i t t e . Z i e : Lisse.
Liusna. 45.
Livemunster. Z i e : Lievensmunster.
Lobeke. Zie: Lopik.
Loccha. Z i e : L e k .
Lochern, de kerk te. 318.
, de tiend te. 202.Löchere. Z i e : Losser.
L o d i (Laude civitas). 388.
L o e n . Z i e : Lohne.
Loenen (Luona), op de Veluwe. 70.
(Lona), aan de Vecht. 120, 131, 197, 421.
Locner-sloot (Lonoralaca). 43.
L o e r i k (Lorek), bij Houten. 43.
Loesdene. Z i e : Leusden.
L o e t , D e (Lote), in de Krimpenerwaard. 42.
L o h n e (Loen, Lone). 363, 370.
L o i r e (Ligera), rivier. 48*.
Loisden. Z i e : Leusden.
Lokkia. Zie: Lek.
L o n a . Z i e : Loenen.
Lone. Z i e : L o h n e .
Loningheri. Z i e : Lonneker.
Lonneker (Loningheri) 104.
Lonoralaca. Z i e : Loenersloot.
L o o n (Los). 462.
Lopica. Zie: Lopik.

Ligera. Zie: Loire.

Ligerinus fluvius , le Loiret 3 , 20 .

Ligna. Zie: Linge.

Lignia. Zie: Linge.

Ligniam (acc.) • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 r°

lig

Ruocuon. 122.
Ruperst. Z i e : Rumpst.
R u p l o (Rupló). 319, 320.
R u r a . Z i e : Roer.R u r c . Z i e : Roer.
Rutherikes-dole. 397.
Ruthne. 313.
Ruuoerdt. 316.

Ligte Watersmeer Medemblik 1631 100

Lihdanfurt F671

Lihdanfurt • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Lihdanfurt [944] Lichtaard Fr

Lihdanfurt [945] Lichtenvoorde Gld

Lijfland, Livonia 476.

Lijfland (Lyvonia, Livonensis). 445; meester van het Duitsche huis in. Zie: Diederik; bisschop van. Zie: Albert.

Lijmers, landstreek in Geld. 159 n. 1).

Lijmers (Leomeriche, Liemerscha), gouw. 69, 126.

Lijmers, de (facs.) (streek oost van Arnhem)

LIJMERS, DE (streek oost van Arnhem) / in pago Leomeriche • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319 GYS

Lijnne [1387] , Lyn-lo [na1387] Linde (near Lettele) [Also Linde near Den Ham] Ov

Lijnpad.Zie: Utrecht.

Likendentheken • (1205-33) • Berne

Liliacus villa , in pago Cabillonensi 129 , 19 .

Liliendale.Zie: Burg.

Lillardus, Liiardus, Lyfardus, vrije (Utrecht) 515; zoon van vrouwe Nella (Harderwijk) 6-7.

Lille, arr.531 n.1), 535 n.3).

Limban Limmen NH E4

Limban • 1083 vals 12e • Hg B 61

Limban. Hecm. 191, 200. O. 1. 89. (1083). de Limben. O. 1. 292. (1226). Limbon. P. H p, 6. de Lymmen O. 1, 325 (1231). Linbon. Hecm. 207, 210, 211, 216. O. 1. 105. (± 1083). O. 1. 106. (1120). O. 1. 108. (1120). Mel. St. 1, 585 Limmen. Limmen. N. Holland.

Limban. Hecm. 191, 200. O. 1. 89. (1083). de Limben. O. 1. 292. (1226). Limbon. P. H p, 6. de Lymmen O. 1, 325 (1231). Linbon. Hecm. 207, 210, 211, 216. O. 1. 105. (± 1083). O. 1. 106. (1120). O. 1. 108. (1120). Mel. St. 1, 585 Limmen. Bron: DBNL

Limban. Hecm. 191, 200. O. 1. 89. (1083). de Limben. O. 1. 292. (1226). Limbon. P. H p, 6. de Lymmen O. 1, 325 (1231). Linbon. Hecm. 207, 210, 211, 216. O. 1. 105. (± 1083). O. 1. 106. (1120). O. 1. 108. (1120). Mel. St. 1, 585 Limmen. Limmen. N. Holland. (DBNL)

Limben • 1138 • Hm 10 B 17, 24 v°

Limben • 1108 • U SM 943

Limben. Zie: Limmen.

Limbere, Hildebold van. Zie: Hildebold.

Limbon Limmen in Kennemer-land NH Kün 55

Limbon Limmen in Kennemer-land NH Kün U55

Limbon [980] Limmen NH

Limbon • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Limbon. Zie: Limmen.

Limbricht [ LB ] 1830-1982

Limburg (Liemburgum, Lymburg), hertog van. Zie: Hendrik.

Limburg, Lemporgh aan de Lahn, deken van 621.

Limburg, Limburgensis, Walram, hertog van 186, 188°.

Limburg, Lembourgh, Lymborgh,

Limburg, Limburgensis, Lymburgensis, hertog van 279; hertog van 416, 469-470, 521, 587.

Limburg, Walram hertog van. Zie: Walram.

Limburg

LIMBURG GYS

Limmen (Limben, Limbon). 45, 255.

Limmen (Lymben), in Kennemerland.' 24*.
Linde (Lienna), rivier in het Z. van Friesland. 33.
Lincoln, bisschop van. Zie: H .
Lynn (Kings) (Lenne). 165.
Linschoten (Linscoten, Lintscote, Linschothen), in het W . der provincie Utrecht. 426, 442, 446*, 483, 502*. , schout en schepenen van. 446, 502.
Lintvelde (Lintfelde), hof in Sal-land van het kapittel van St. Jan. 92, 186.
Lyon (Lugdunum). 392, 394^-396, 406, 409, 411, 412*, 414*, 415, 425, 429, 431, 432*, 436--438*, 441*--444*, 451, 452, 457--459, 463, 464*, 471*, 472, 482, 485*, 487, 491, 499, 500, 502, 506, 515*, 516. , kanunnik van St. Marie te. Zie: Gilibuinus.Lisse (Lis), ten N . van Leiden. 4.
Litteren. 7.
Livonia. Zie: Lijfland.
Lobith (Lobedde), aan den Rijn. 139, HO, 157*, 158.
Lochem, land van. 187.
Loei, onder Didam. 7.
Loenen (op de Veluwe?). 230.
Loerik (Lurke), onder Houten. 197.
Lombarden, in Italië. 194, 200.
Lombarden (Lambarden), bij Vleuten. 142, 144.
Lommersum (Lumersheim), in de Rijnprovincie. 156.
Londen (Londinium). 57, 58, 177. , geestelijkheid van. 88.
Loon, Lon. Zie: Stadtlohn.
Loon (Los, Lon), graven van. Zie: Lodewijk, Arnoud.
Loosduinen (Losdunen), in Delfland; Cistercienser klooster te. 227, 289, 327.
Lopik (Lopeke), in het Z . W . der provincie Utrecht. .11, 461.
Loslote, ten Z. van IJsselstein. 52.
Lotharingen. Z i e : Brabant. , (Luthoringia) (Opper), hertog van. 238.Lovanium. Zie: Leuven.
Lowik, hofstede in de mark Herike in het kerspel Markeloo. 175
Lowic, onder Vorden. 303.
Lubek (Lubeke, Lubica). 375, 389, 402, 445*.
Luggermade (Lugghermaede), onder Fortmond. 241.
Luik (Leodium, Leodiensis, Leodicensis). 238, 252, 258. , cantor van St. Jan te. 394. , deken van St. Jan te. Zie: Godefrid. , deken van St. Maarten te. 102*, 114. , aartsdiaken van. 312. Zie: Gerard. , St. Laurens-abdij te. 154. , St. Jacobs-abdij te. 15.5. , diocese. 102, 113, 395, 437*, 447, 471, 487*. , huis te Keulen van den bisschop van. 509. , bisschoppen en electen van. Zie: Hugo, Hendrik, Otto, Valentijn.
Lumersheim. Zie : Lommersum. .

Limmen (facs.) [Limmen : Nh]

Limmen (Lymben), in Kennemerland.' 24.

LIMMEN [Limmen : Nh] / Limbon • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 / Limban • 1083 vals 12e • Hg B 61 / Limben • 1108 • U SM 943 / Limben • 1138 • Hm 10 B 17, 24 v° GYS

Limmermeer Limmen ? 1600

Lin-lo [1290] Linde Dr

Linariolae locus , in pago Briegio , Ligneroles 109 , 7 .

Lincoln, bisschop van. Zie: H.

Lind-veld (facs.) [Eibergen : Gl]

Linde (Lenna), rivier. 397.

Linde (Lienna), rivier in het Z. van Friesland. 33.

Linde, Cruceberhg Lind (bei Altenahr), Kreuzberg (Ahr), burg Kreuzberg (Rheinland-Pfalz)

Linde [1129] Lienden [near Wijchen] Gld

Linde-lo • 1172 • U SJ 972

Linde-lo (facs.) [Oldenzaal : Ov]

Lindelo, Hatheman van. Zie Hatheman.

Lindelo, Volkwijn van. Zie: Volkwijn.

Lindelo, Arnold van 134.

Lindelo, Folkwijn van 521.

LINDELO [Oldenzaal : Ov] / Lindelo • 1172 • U SJ 972 GYS

Linden [ NB ] 1830-1942

Linden, Rodolf van. Zie: Rodolf.

Linden. Zie: Lienden.

Lindescote [1172] Linschoten Ut

Lindescote • 1172 • U SJ 972

Lindesnas, Lyndendenes, Noorw.159.

Lindinia. Zie: Lienden.

Lindlohon (twijf. ident.) • 10e • D W IX a 1 a, 21 r°

Lindo, bisschop van Sabina, pauselijk legaat. 395.

Lindor • 1155 • Floreffe, Po

Lindveld, Lintfeit, onder Groenlo 33.

Lindveld, Linthvelth, onder Groenlo 11.

LINDVELD [Eibergen : Gl] / Lintfelde • begin 13e • D W RH9, 61 v° GYS

Line-lo [1346] Lievelde Gld

Linen, Amelung van. Zie: Amelung. —1, Herman van. Zie: Herman.

Linethereswalda. O. 1. 108. (1120): Lintthereswalda. Hecm. 217. Bron: DBNL

Linethereswalda. O. 1. 108. (1120): Lintthereswalda. Hecm. 217. ? N. Holland. (DBNL)

Linethereswalda. O. 1. 108. (1120): Lintthereswalda. Hecm. 217. ? N. Holland.

Linewert • 1152 gelijkt. kop. • I SMw 120 r°

Linewert. Zie: Leeuwarden.

Lingae villa , in pago Cabillonensi 129 , 20 .

Linge, Ligna, Linghena 156—157, 184 n. 2), 295 n. 1), 301 n. 12), 302 n. 1).

Linge, Lange, rivier 7 n.6), 7) en 8), 10 n.1), 89 n.1), 390-391.

Linge (facs.) (rivier in de Betuwe)

Linge (Lignia, Linguini), rivier. 94, 257.

LINGE (rivier in de Betuwe) / iuxta Linguini (lees iuxta Lingiam) • 1222, bron van 893 • Kb 18/2087, 43 v° / iuxta Lingiam [voorstel van MG voor iuxta Linguini] • 1222, bron van 893 • Kb 18/2087, 43 v° / Ligniam (acc.) • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 r° GYS

Linge] Heukelum

Linge] Arkel

Linge] Buurmalsen

Linge] Buren

Linge] Rumpt Rumt

Linge] Zoelen

Linge] Drumpt

Linge] Beesd

Linge] Kedic-hem

Linge] Tricht

Linge] (Fort) Asperen

Linge] Wadenooien

Linge] Drumpt Drumt

Linge] Zoelen

Linge] Gellicum Gellukum

Lingniacum , terra regia 167 , 41 .

Linguini. Zie: Linge.

Linhere • midden 12e • D W II a 1, 29 r°

Linhere" (facs.) (onb. in Twente)

LINHERE" (onb. in Twente) / Linhere • midden 12e • D W II a 1, 29 r° GYS

Linlar, Andreas van, maal(man) van Hoogland 314; Everard van, maal(man) van Hoogland 314.

Linna • 1212 • D Kp 22

Linna • 11e kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 72 v°

Linna • 1057 kop. midden 12e • U B 43, 37 r°

Linna • 1147 • X E 17374/9

Linne (Linna, Linne), bij Odiliènberg. 110, 199, 200.

Linne • 1223 • D H 16 en 19

Linne • 943 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 332

Linne [ LB ] 1830-1991

Linne [943] , Linna [1057] Linne L

Linne (facs.) [Linne : Lb]

LINNE [Linne : Lb] / Linne • 943 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 332 / Linne • 1223 • D H 16 en 19 / Linna • 1057 kop. midden 12e • U B 43, 37 r° / Linna • 11e kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 72 v° / Linna • 1147 • X E 17374/9 / Linna • 1212 • D Kp 22 GYS

Linneche Linnich

Linnefe, Hendrik van, ridder, raad van de graaf van Berg 30.

Linpaet, Diederik op. Zie: Diederik.

Linschoten, Gerard van. Zie Gerard.. Hendrik van. Zie: Hendrik; Jacob van. Zie: Jacob.

Linschoten, Lyntschoten, Linscoten 49, 244, 406, 545; Jan van 508; Christancius van, ridder 49 (545); Willem van, knaap 49, 244, 517-518, 545; Ruscus van 84; Willem Gijsbertsz.Ruscus van 84, (244), 310-311.

Linschoten, Lynschoten, Linscoten 363; Jan van, knaap 110, 368, 371, 400; Ruuschen van 368; Willem van, knaap 110, 132.

Linschoten, Lintschoit, bij Woerden 273.

Linschoten (Linscoten, Lintscote, Linschothen), in het W. der provincie Utrecht. 426, 442, 446, 483, 502; schout en schepenen van. 446, 502.

Linschoten [ UT ] 1830-1989

Linschoten (facs.) [Linschoten : Ut]

LINSCHOTEN [Linschoten : Ut] / Lindescote • 1172 • U SJ 972 GYS

Lintaruurde • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Lintaruurde" (facs.) (onb. in Friesland)

LINTARUURDE" (onb. in Friesland) / Lintaruurde • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Lintarvurde (villa) F535

Lintarwrde onbekend Frisia Kün W49

Lintarwrde Ego Folcmar de fresia tradidi ad scm Bon. in villa Lintarwrde terram pascualem sex boum. Ik Folcmar van Fresia heb aan St. Bonifatius in het dorp Lintarwrde weidegrond voor zes runderen geschonken.

Lintarwrde, villa Onbekend

Linte-lo (facs.) [Aalten : Gl]

Lintelo, Lintlo, hof onder Haaksbergen 404.

LINTELO [Aalten : Gl] / Lindlohon (twijf. ident.) • 10e • D W IX a 1 a, 21 r° GYS

Linteruuic • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v°

Linterwic" (facs.) (onb. in Overbetuwe)

LINTERWIC" (onb. in Overbetuwe) / Linteruuic • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v° GYS

Lintfelde • begin 13e • D W RH9, 61 v°

Lintfelde [1200] Lintvelde Gld

Lintherminge • 1040 kop. midden 12e • U B 43, 29 r°

Lintherminge [1040] Leermens Gr

Lintlo, Ulrich van 509.

Lintvelde, Bertold van, ridder 480.

Lintvelde (Lintfelde), hof in Salland van het kapittel van St. Jan. 92, 186.

Linuuard • 1149 gelijkt. kop. • I SMw 66 r°

Linuurd • eind 11e • D W IX a 1 b, 26 r° v°

Linuurthurouualda • eind 11e • D W IX a 1 b, 26 r° v°

Linvurd W458

Linvurthirouualda • eind 11e • D W IX a 1 b, 26 r° v°

Linvurthirowalda W459, Linvurthurowalda W451a

LINVVAR- • (1068-90) • ed. Salmo, Deutsche Münzen Finnlands, p. 88

Linward. Zie : Leeuwarden.

Liodulfus. Zie: Ludolf.

Liofans, man van Wenda, vader van A s w i. 74.

Liofolf, man van Alfrad, vader van Odolf. 74.

Liora (flumen). O. 1. 64, 985. Mel. St. 1. 727 Liore. de Lier Z. Holland.

Liora • 985 kop. (1206-26) kop. 14e-15e • Hg C 4 r°

Liora (flumen). O. 1. 64, 985. Mel. St. 1. 727 Liore. Bron: DBNL

Liora [985] ZH Lier [gen. naar de rivier Liora] ZH

Liora • 985 kop. (1206-26) kop. 14e-15e • ed. Oppermann, Fontes, p. 218

Liora (flumen). O. 1. 64, 985. Mel. St. 1. 727 Liore. de Lier Z. Holland. (DBNL)

Lioses, mr. Johan. Zie: Johannes.

Liowerth.Liuwerth.Zie: Leeuwarden.

Lippe (Lippia, Lyppia), Adelheid van. Zie: Adelheid; Beatrix van. Zie: Beatrix; Bernard van: Zie: Bernard; Diederik van. Zie : Diederik; Gerard van. Zie : Gerard; Gertrud van. Zie: Geertruid; Heilwig van. Zie: Heilwig. — i, Herman van. Zie: Herman; Hethelint van. Zie : Hethelint; Kunegonde van. Zie : Kunegonde; Otto van. Zie: Otto.

Lippe, Lippia, Bernard van, ridder 152°.

Lippe, Lippia, rivier 394 n.2); Bernard van 28; Godschalk van, clericus 527; Otto van 28.

Lippe, Beruard van. Zie: Bernard; Herman van. Zie: Herman.

Lippe, Otto van, bisschop van Utrecht 16.

Lippen-dam [1480] Ilpen-dam NH

Lippinge Ter Lips bij Voorschoten ZH Kün 35

Lippinge Ter Lips bij Voorschoten ZH Kün U35

Lippinge • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Lippinge. Zie: Lips.

Lips, ter (facs.) [Voorschoten : Zh]

Lips, Ter (Lippinge), bij Voorschoten. 44.

LIPS, TER [Voorschoten : Zh] / Lippinge • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Lirdob • 1155 • Floreffe, Po

Lirdob [1155] Li-dorp [12th century] Leyen-dorp [?] Lierop NB

Lire, Godschalk van, kanunnik van Oldenzaal 134.

Lirimense monasterium , Lerins , Saint Honorat 17 , 16 .

Lis • 1198 • U SM 1947

Lisa, Liisa, Lysa echtgenote van Gerlacus, ingezetene van Utrecht 150; echtgenote van Herman van der A 460 ; weduwe van broeder Frederik Heye 31-32; echtgenote van Johannes Leder 494-496; weduwe van Johannes van Lichtenberg 304; dochter van ridder Boudewijn van Steinfurt 455, 479; echtgenote van Arnoud Vettekin 609, 619.

Lisard (Lisardus), monnik van St. Paulus. 151.

Lise, Lisa, Lysa, echtgenote van Gerlach 347; Begijn te Utrecht 468; weduwe van Christoforus (Utrecht) 170, 297, 409; weduwe van Jan Leder 461; echtgenote van Jacob Oude 89, 334.

Lishot • 1199 kop. eind 13e • N Ff 3, 162 r°

Lisidinon • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319

Lisidinon. Zie: Leusden.

Lisiduna • 777 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 313

Lisiduna. Zie: Leusden.

Lisse (Litte). 208.

Lisse (facs.) [Lisse : Zh]

LISSE [Lisse : Zh] / Lux • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 / Lis • 1198 • U SM 1947 GYS

Lisserbrouck [1544] Lisser-broek ZH

Lissewege, België, Westvl.374.Liudburgis, dochter van Jacob Campinge, Begijn te Groningen 402, 480, 501.

Listighe, Johannes, heemraad van de

Lit [ca. 1250-1260] Lith (plaatsnaam) Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Lit (facs.) [Lit : Nb]

LIT [Lit : Nb] / Litam (acc.) • 968 vals 12e • X M 4 / Litta • 1145 • X M / Litta • 1147 • X E 17374/10 / Litta • 1160 • Re M / Lita • 1160 • Re M / Litte • 1191 • X Br 5 GYS

Lita • 1160 • Re M

Litam (acc.) • 968 vals 12e • X M 4

Litardus. Zie: Liefard.

Lithoijen [ NB ] 1830-1939

Litholz [1146] Lieshout NB

Litiongest De Geest onder Naald-wijk ZH M&B 45

Litiongest De Geest onder Naald-wijk ZH M&B U45

Litlongest • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Litlongest, deel van de Geest onder Naaldwijk. 44.

Litlongest" (facs.) (onb. in Holland)

LITLONGEST" (onb. in Holland) / Litlongest • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Litta • 1145 • X M

Litta • 1160 • Re M

Litta • 1147 • X E 17374/10

Litte • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r°

Litte • 1191 • X Br 5

Litte [probably 1202] Lith NB

Litte. Zie: Lisse.

Litte" (facs.) (onb. ± Valken-burg : Zh)

LITTE" (onb. ± Valkenburg : Zh) / Litte • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r° GYS

Littekewalda [1400] Lutjewolde Gr

Littensera-deel [ FR ] 1830-1985

Littera-broek [1245] Lutje-broek NH

Litteren. 7.

Litua villa , in pago Cabillonensi 129 , 20 .

Liudbertus. Zie: Lutbert.

Liuderwalde W479

Liudger. Zie: Lutger.

Liudhardus. Zie: Luthard.

Liudo 569.

Liudo. 147.

Liudolfus, Liudulfus 508; kanselier 504.

Liudrad (Liudradus). 70.

Liudrad. 46.

Liudric (Liudricus). 70. 75.

Liudulfus. Zie: Ludolf.

Liudwar (Liuduuar), zuster van Vulfinus. 66.

Liudwih (Liuduuih), vrouw van Hungrim. 66.

Liunekere • midden 12e • D W II a 1, 28 v°

Liusna • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Liusna Lisse? ZH M&B U52

Liusna Lisse? ZH M&B 52

Liusna. 45.

Liusna" (facs.) (onb. in Holland)

LIUSNA" (onb. in Holland) / Liusna • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Liussinge [15th century] Lioessens Fr

Liutboldus. Zie: Lutbold.

Liutburn, vrouw van Feginward. 66.

Liutger. Zie: Lutger.

Liuthardus. Zie: Luthard. •

Liutrauan, broeder van Sibrand. 47.

Liutulfus. Zie: Ludolf.

Liuwerderwolde (facs.) (oude naam van de streek om Hoog-kerk : Gr)

LIUWERDERWOLDE (oude naam van de streek om Hoogkerk : Gr) / Linuurthurouualda • eind 11e • D W IX a 1 b, 26 r° v° / Linvurthirouualda • eind 11e • D W IX a 1 b, 26 r° v° / Linuurd • eind 11e • D W IX a 1 b, 26 r° v° / Livderwalde • begin 13e • D W RH9, 66 r° GYS

Liuzo. Zie: Luzo.

Livderwalde • begin 13e • D W RH9, 66 r°

Livemunster. Zie: Lievensmunster.

Livisicampa W449

Livisicampa" (facs.) (onb. ± Ezinge : Gr)

LIVISICAMPA" (onb. ± Ezinge : Gr) / in Liuisicampa • eind 11e • D W IX a 1 b, 26 r° GYS

LIVNVERO • (1038-57) • ed. Salmo, Deutsche Münzen Finnlands, p. 80, 82

LIVNVERO [1038] , Linward [1149] Leeuwarden Fr

LIVNVERT • (1038-57) • ed. Salmo, Deutsche Münzen Finnlands, p. 80, 82

Livonia. Zie: Lijfland.

Lizebeth.Zie: Elizabeth.

Lizendorpht Lissendorf, Eifel, Landkreis Vulkaneifel

-lo • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v°, 149 r°

Lo, onder Bathmen bij Deventer 96.

Lo, la, z. Boclo, Franlo, Helegelo, Scorlo.

Lo, la, z. Boclo, Franlo, Helegelo, Scorlo. Bron: DBNL

Lo, la, z. Boclo, Franlo, Helegelo, Scorlo. (DBNL)

Lo+efenun • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 148 v°

Loavia locus , in pago Mosellano , Loef ad Mosellam 147 , 25 .

Lob-heim F636

Lobedde, Lobedhe [1222] Lobith Gld

Lobedde • (1222) • Ar G

Lobede • 1224 • Ar G

Lobedhe • 1222 • Ar G

Lobedun-burg civitas , in pago Lobedungowe , Laden burg i . d . Pfalz 139 , 22 .

Lobedungowe pagus , Lobdengau 139 , 17 . 24 .

Lobeke [1155] Lopik Ut

Lobeke • 1155 • U SM 2480

Lobeke. Zie: Lopik.

Lobentorpe, Hendrik van. Zie: Hendrik.

Lobit (facs.) [Herwen : Gl]

LOBIT [Herwen : Gl] / Lobedhe • 1222 • Ar G / Lobedde • (1222) • Ar G / Lobede • 1224 • Ar G GYS

Lobith, Lobedde, 413.

Lobith (Lobedde), aan den Rijn. 139, HO, 157, 158.

Loc-hem • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r°

Loc-hem (facs.) [Loc-hem : Gl]

Loccha. Zie: Lek.

Loccham de Lek ZH Kün 1

Loccham (acc.) • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Loccham (acc.) • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Loccham de Lek ZH Kün U1

Lochem, land van. 187.

Lochem, schout en schepenen van 117.

Lochem, in de Graafschap 193.

Lochem, prov.Gld; kerk van 410.

LOCHEM [Lochem : Gl] / Lochemensis • 1059 vals 12e • Zu K / Lochemensis • 1134 • Zu K / Lochem • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Lochemensis • 1134 • Zu K

Lochemensis • 1059 vals 12e • Zu K

Löchere. Zie: Losser.

Lochern, de kerk te. 318; de tiend te. 202.

Lochuse. Zie: Lachusen.

Locnersloot (Lonoralaca). 43.

Locoticia locus , in fisco Isciacensi prope muros Pari sienses , in quo monasterium S . Germani a Pratis fundatum est 7 , 29 .

Locuuirde • 791 kop. 941 • ed. DB, p. 133

Lodewijk, Ludovicus, Ludowichus, proost ten Utrechtsen Dom 521.- van Bocstelle, kanunnik ten Keulsen Dom 136.

Lodewijk (Hludouuicus, Hludovuicus, Hludovvicus, Lodowicus, Lothowicus, L u - dovicus) de Vrome, koning-keizer. 40, 61, 62, 67, 71, 72, 75, 78, 90, 95, 98, 102, 107, 198. (Hludouuicus, Hludovicus, Hludovvicus) de Duitscher, koning. 75, 76, 89, 90. I V (Hludovicus, Ludovicus) het K i n d, koning. 97, 98, 115, 134. (Lodowicus), koning van Frankrijk. 277. (Lothewicus), kanunnik van Oudmunster. 380. (Lodwicus, Ludewicus), kanunnik ten Dom. 437, 443, 446. (Lodewicus), bisschop van Munster. 409. (Ludowicus) van Isenburch, kanunnik. 409.

Lodewijk (Lodewicus), broeder van Gijsbert schenk van Sayn. 63. (Lodwicus), graaf van Helfenstein. 14. (Ludowicus, Lodowicus, Ludovicus), graaf van Loon en van Holland. (20,) 28—31, 39—(44), (53,) 102, (113,) 114, (115,) 120. 115--. (Lodowicus), graaf van Ravensberg, 252, (253,) 430. (Ludowicus, Lüdewicus), hertog van Beieren. 57, 135, 136, (237). (Lodowicus), zoon van koning Philips August van Frankrijk. (87,) 113, (L.) van Lulstorp, kanunnik van St. George te Keulen. 261. (Ludowicus), custos van Deventer. 242. (Ludowicus, Lodewikus, Lodovicus), Domproost. 30, 34, 49. (Ludowicus, Lodewicus, Lodowicus) van Gelre, Domproost. 94, 109, 112, 338. (Ludowicus, Loduwicus, Lothewicus, Lodhewicus, Lodvicus, Lodewicus,

Lodewijk, Lodewicus, heer van Levedale, ridder 84; van Menare, kanunnik van St.Marie te Utrecht 527; van Sualebach, broeder, kommandeur in Frankfort 332.

Lodewijk (Lodewycus, Ludewicus), pincerna van keizer Frederik. 400, 406.

Lodi (Laude civitas). 388.

Loduvicus, Lothuicus), proost van Oudmunster. 159, 161, 162, 197, 199, 204, 216, 228, 231, 311, (317,) 328, 333, 338, 341, 346, 349, 357. (Lüdewicus), monnik van St. Paulus, zoon van Karei en Richmud'. 415, 416. (Ludowicus), keldermeester van Mariënschoot. 339.

Loe, Willem. Zie: Willem.

Loef (Lüf, Luef, Lof, Luf, Louf), Arnoud. Zie: Arnoud.

Loef, landgenoot in Rijswijk (Gld.) ? 338.van Ruwiel, ridder 579.

Loef (Lüf) van Ruwiel, broeder van Gijsbert ridder. 488. (Lüf) van Ruwiel, zoon van Gijsbert. 488.

Loef van Kleef, graaf van Hilkerode enz.280, 340, 342.

Loef, Love, Luoff van Jutfaas, ridder 336; broeder van den graaf van Kleef 299. van Ruwiel 2, 261.

Loei, onder Didam. 7.

Loel [1200] Loil Gld

Loel • 1200 • Ar B 1

Loël (facs.) [Di-dam : Gl]

LOËL [Didam : Gl] / Loel • 1200 • Ar B 1 GYS

Loen • 1196 • Berne

Loen • na 1207 • Tl 55

Loen, hoeve in Enschede 480.

Loen. Zie: Lohne.

Loenen, Lonen, Lounen, aan de Vecht 443; raad en gezworenen van 129; kerk van 379.

Loenen (Luona), op de Veluwe. 70. (Lona), aan de Vecht. 120, 131, 197, 421.

Loenen, Lonen, Lünen, aan de Vecht 23, 467, 534.

Loenen (op de Veluwe?). 230.

Loenen, Lonen, aan de Vecht 454°.

Loenen (facs.) [Loenen : Ut]

Loenen en Wolveren [ GL ] 1830-1854

Loenen (facs.) [Val-burg : Gl]

Loenen (facs.) [Apeldoorn : Gl]

LOENEN [Loenen : Ut] / Lona • 953 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 337 / Lona • 975 kop. midden 12e • U B 43, 21 v° / Lona • (1056-62) kop. midden 12e • U B 43, 35 r° GYS

LOENEN [Valburg : Gl] / Lona • eind 11e • Ab 902, 1 r° GYS

LOENEN [Apeldoorn : Gl] / Luona • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319 GYS

Loener-sloot [ UT ] 1830-1964

Loener-sloot (facs.) [Loener-sloot : Ut]

Loenersloot Dirk Splintersz.van 59 n.2; Hendrik Splinter van 59 n.2), 108, 115, 250, 252, 538.

Loenersloot (Lonreslote, Loenresloet), Diederik van. Zie: Diederik; Diederik Splinter van. Zie: Diederik; Hendrik van. Zie: Hendrik; Splinter van. Zie: Splinter.

Loenersloot, Hendrik van. Zie: Hendrik.

Loenersloot, Coenresloe, Lonersloot, Lonesloet, hof te 219°; Dirk van, ridder 13; Splinter van 183; Dirk Splinter v i n 219.

Loenersloot, Loenresloet, Dirk van, ridder 170, 233; Gijsbert van, knaap 175, 371.

LOENERSLOOT [Loenersloot : Ut] / in Lonora laca • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 / Lonreslothe • 1156 • U SM 701 / Lonreslote • 1185 • U SJ 820 / Lonreslote • 1186 • U SJ 821 GYS

Loepike.Zie:Lopik.

Loerik, Loric, Lürich, onder Houten 67, 336.

Loerik (Lurke), onder Houten. 197.

Loerik (Lorek), bij Houten. 43.

Loerik (facs.) [Houten : Ut]

Loerik, Lureke, bij Houten 215.

LOERIK [Houten : Ut] / Lorek • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 / Lureke • 1176 • U SJ 797 / Lurk • 1224 • U O 1704 GYS

Loersche Vaert (aendie) [1405] Etten-Leur [also see: Ettene] NB

Loesbruch [1196] Loos-broek NB

Loesdene. Zie: Leusden.

Loesdrecht [1300] Loosdrecht Ut

Loesdunen, Loisdunen.Zie: Loosduinen.

Loet, De (Lote), in de Krimpenerwaard. 42.

Loet, De 565.

Loet (facs.) [Lekker-kerk : Zh]

LOET [Lekkerkerk : Zh] / Lote • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Loewijck [1450] Look Ov

Lofen (in palacio imperatoris in Traiecto, quod uulgo Lofen dicitur) • 1122 • Ug 38

Lofen" (facs.) [Utrecht : Ut]

LOFEN" [Utrecht : Ut] / Lofen (in palacio imperatoris in Traiecto, quod uulgo Lofen dicitur) • 1122 • Ug 38 GYS

Loffna • 788-89 kop. ± 1222 • Go I 71, 80 r°

Loge W495

Loginge. Zie: Lauingen.

Lohne (Loen, Lone). 363, 370.

Lohouen • 1219 • Po

Lohoven" (facs.) (onb., ± Bladel : Nb?)

LOHOVEN" (onb., ± Bladel : Nb?) / Lohouen • 1219 • Po GYS

Lohus, huis in Sameren onder Schüttorf 373.

Loidwephe, bij Souburg 14°.

Loing [1579] Loënga Fr

Loire (Ligera), rivier. 48.

Loisden. Zie: Leusden.

Loiver-lo [1244] Leveroij L

Lok, Gerard. Zie: Gerard.

Lokeren, België, prov.Oostvlaanderen.525 n.1).

Lokhorst, Lochurst, Arnoud van, officiaal 's Hoofs van Utrecht 398, 415.

Lokhorst, Luchorst, Luchurst, Lüchurst, onder Leusden 104—105. (Lokhorst), Adam van, ridder 104—105; Johannes van, ridder 104—105, 253, 266.

Lokhorst (Luchürst), Adam van. Zie: Adam.

Lokhorst, Luchorst, Adam van, leenman van de abt van St.Paulus te Utrecht 95; Hanekin van 440; Jan van 59.

Lokkia • 777 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 314

Lokkia • 777 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 314

Lokkia. Zie: Lek.

Lombarden, Lumbardi 95, 100.te Asti 117, 276.

Lombarden, Lumbardi 366.

Lombarden (Lambarden), bij Vleuten. 142, 144.

Lombarden, in Italië. 194, 200.

Lombarden (facs.) [Vleuten : Ut]

LOMBARDEN [Vleuten : Ut] / Lambarden • (± 1220) • U O 131 GYS

Lombardije, landkommandeur van 332.

Lommersum (Lumersheim), in de Rijnprovincie. 156.

Lon • eind 12e • D W RH9, 65 v°

Lon • 1186 • Tl 36

Lon • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v°, 149 r°

Lon • 1191 • X Br 5

Lon • 1207 • Tl 54

Lon [probably 12th century ] Loon Dr

Lon W466

Lona • eind 11e • Ab 902, 1 r°

Lona • 953 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 337

Lona • 975 kop. midden 12e • U B 43, 21 v°

Lona • (1056-62) kop. midden 12e • U B 43, 35 r°

Lona. Zie: Loenen.

Lonara laca [the early part of the 10th century] Loener-sloot Ut

Londen (Londinium). 57, 58, 177; geestelijkheid van. 88.

Lone [1573] Loon NB

Lone, Godefrid. Zie: Godefrid.

Lone. Zie: Lohne.

Longa Palus. Zie: Langbroek.

Longana W067, W181, Longanae W198, Longane W022

Longavilla , in pago Biturico 159 , 40 .

Longobardia 141 , 16 .

Longonmor • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Longonmor (villa) F525

Longonuiler Longvilly

Longoretus locus , in pago Biturico , Longret 145 , 26 .

Longovicus villa , in pago Belnensi , Longvic 40 , 28 .

Longumrete curtis , in pago Autissiodorensi 121 , 48 ; 122 , 16 .

Longunzanicae villa , in pago Lemovicino 133 , 35 .

Longus, Gerlacus. Zie: Gerlach.

Longus (Lang), Hubert, landgenoot in Rijswijk (Gld.)? 338.

Longus, Everdeius. Zie: Everdeius.

Loningheri [end 10th century] Lonneker Ov

Loningheri • 10e • D W IX a 1 a, 38 v°

Loningheri. Zie: Lonneker.

Lonneker, Lonichere, onder Enschede 316.

Lonneker (Loningheri) 104.

Lonneker, onder Enschede 371 n.1).

Lonneker (facs.) [Enschede : Ov]

Lonneker [ OV ] 1830-1934

LONNEKER [Enschede : Ov] / Loningheri • 10e • D W IX a 1 a, 38 v° / Liunekere • midden 12e • D W II a 1, 28 v° GYS

Lonoralaca (Lonaralaca) Loener-sloot UT Kün U22

Lonoralaca (Lonaralaca) Loener-sloot UT Kün 22

Lonoralaca. Zie: Loenersloot.

Lonreslote • 1186 • U SJ 821

Lonreslote • 1185 • U SJ 820

Lonreslothe • 1156 • U SM 701

Loo, Het, Het Loo (near Wierden) Ov

Loo, 't, Ov 't Loo (near Weerselo) Ov

Loo Loo (near Bathmen) Ov

Lookwaarde (facs.) [Aarden-burg : Zl]

LOOKWAARDE [Aardenburg : Zl] / Locuuirde • 791 kop. 941 • ed. DB, p. 133 GYS

Loon, Lon. Zie: Stadtlohn.

Loon (Lone), Hendrik van. Zie: Hendrik.

Loon (Lon)r Godschalk van. Zie: Godschalk. —•, Hendrik van. Zie : Hendrik; Herman van. Zie: Herman.

Loon, Arnold, graaf van. Zie: Arnold; Gerard, graaf van. Zie: Gerard.

Loon, Lon, Zuidloon in Westf; Hermas van 13, 404.

Loon (Los, Lon), graven van. Zie: Lodewijk, Arnoud.

Loon, Loyn, Herman van, ridder 230.

Loon, Koenraad van, kanunnik van Soest 448.

Loon (Los). 462.

Loon (facs.) [Assen : Dr]

LOON [Assen : Dr] / Lon • eind 12e • D W RH9, 65 v° GYS

Loos, de Laude, Fr; dép.du Nord, abdij van St.Marie van 531.

Loos-broek (facs.) [Dinter : Nb]

Loosa villa , in dioecesi Laudunensi 170 , 8 .

LOOSBROEK [Dinter : Nb] / paludis que uocatur Loesbruch (gen.) • 1196 • Berne / Losebruc • (1196-) • Berne / Losebruch • (1205-33) • Berne / Lozebruc • (1205-33) • Berne / Lozenbruch • (1205-33) • Berne GYS

Loosdrecht, Loesdrecht 467; Aloud van 468.

Loosduinen (Losdunen), in Delfland; Cistercienser klooster te. 227, 289, 327.

Loosduinen, Loesdunen, Loisdunen,

Loosduinen (facs.) ['s-Gravenhage : Zh]

Loosduinen [ ZH ] 1830-1923

LOOSDUINEN ['s-Gravenhage : Zh] / Losdun • 1186 kop. eind 12e • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI GYS

Looz, Gerard van 445; Rutger van, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 445.

Lopeke, Hendrik van. Zie: Hendrik; Ludolf van. Zie: Ludolf.

Lopeke • 1200 • U SM 1809

Lopeke • 1219 • U SM 1646

Lopen (facs.) [Arn-hem : Gl]

LOPEN [Arnhem : Gl] / Lopene • 1e kwart 13e • P L 9534, 149 r° GYS

Lopene • 1e kwart 13e • P L 9534, 149 r°

Lopica • 1169 • U SM 787

Lopica. Zie: Lopik.

Lopik, Lopeke 123.

Lopik, Loepike, Lopike, 24, 254, 255; parochianen van 425; Pelgrim van, ridder 20.

Lopik (Lopeke), in het Z.W. der provincie Utrecht..11, 461.

Lopik (Lobeke, Lopica). 371, 372, 417.

Lopik, Loppik, Lowich, prov.Utr.4, 112, 197; heemraden van 113; ingezetenen van 112-114; landscheiding van 112; schout van 113; kerk van 498.

Lopik (facs.) [Lopik : Ut]

LOPIK [Lopik : Ut] / Lobeke • 1155 • U SM 2480 / Lopica • 1169 • U SM 787 / Lopeke • 1200 • U SM 1809 / Lopêkê • 1219 • U SM 1646 GYS

Lopikerwaard, Lopickeweert, Lopike(r)- wert, 508-509, 511, 576 n.1), n.2); heemraden van de 508; ingezetenen van de 509.

Loppersum (facs.) [Loppersum : Gr]

LOPPERSUM [Loppersum : Gr] / Loppesheim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Loppes-heim F687

Loppes-heim [944] Loppersum [not to be confused with Loppersum, Ostfriesland] Gr

Loppes-heim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Loppis-hem Lopsen bij Leiden ZH Kün U35

Loppis-hem Lopsen bij Leiden ZH Kün 35

Loppis-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Loppishem. Zie: Lopsen.

Lopsan. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083), Lopsen. Hecm. 193, 201. O. 1. 89. (1083). Mel. St. 1. 872. Lopsen te Leiden.

Lopsan. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083), Lopsen. Hecm. 193, 201. O. 1. 89. (1083). Mel. St. 1. 872. Bron: DBNL

Lopsan. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083), Lopsen. Hecm. 193, 201. O. 1. 89. (1083). Mel. St. 1. 872. Lopsen te Leiden. (DBNL)

Lopsen (facs.) [Leiden : Zh]

Lopsen Omgeving Leiden NH E6

Lopsen • 1083 vals 12e • Hg B 61

Lopsen (Loppishem), bij Leiden. 44.

LOPSEN [Leiden : Zh] / Loppishem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 / Lopsen • 1083 vals 12e • Hg B 61 GYS

Lore [13thcentury] Leur Gld

Lorek (Lorech) Loerik bij Houten UT Kün U15

Lorek (Lorech) Loerik bij Houten UT Kün 15

Lorek [the early part of the 10th century] Loerik Ut

Lorek • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Lorek. Zie: Loerik.

Lorike, Frederik van. Zie: Frederik.

Lorsa. Zie: Lorsch.

Lorsch (Laurisham, Lorsa), klooster. 39, 380.

Lorthere. Zie: Losser.

Los. Zie: Loon.

Losdun [1230] Loosduinen ZH

Losdun • 1186 kop. eind 12e • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Losdune, Cist, nonnenklooster bij 63, 79, 105-106, 218; Willem van, gezworene in Wateringen 413.

Losebruc • (1196-) • Berne

Losebruch • (1205-33) • Berne

Losing (facs.) [Enschede : Ov]

LOSING [Enschede : Ov] / domus Lucinc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 132 v° GYS

Loslote, ten Z. van IJsselstein. 52.

Loslote • 1208 • U SM 818

Loslote" (facs.) (onb. ± IJselstein : Ut)

LOSLOTE" (onb. ± IJselstein : Ut) / Loslote • 1208 • U SM 818 GYS

Losser, Lorthere, Lotthere bij Oldenzaal 316; Herman van 447.

Losser (Luchere, Lothere), Diederik van. Zie: Diederik. Herman van. Zie: Herman.

Losser (Löchere, Lutheri). 104, 436.

Losser 569.

Losser, Lotthere, Herman van, ridder 544.

Losser (facs.) [Losser : Ov]

LOSSER [Losser : Ov] / Lutheri • 10e • D W IX a 1 a, 38 v° GYS

Lotde • 892 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 112

Lotde [892] Leuth Gld

Lote Leuter-veld bij Dorestad? De Loet in de Krimpenerwaard UT ZH Kün M&B U4

Lote Leuter-veld bij Dorestad? De Loet in de Krimpenerwaard UT ZH Kün M&B 4

Lote [9th century] Loete ZH

Lote • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Lote. Zie: Loet.

Loterius, mr; aartsdiaken van Laon. 407.

Lotharingen, Gijsbert hertog van. Zie Gijsbert; Hendrik hertog van. Zie Hendrik.

Lotharingen, Lotharingia, Lotteringhe, hertog van 317, 452-453, 587.

Lotharingen (Lotharingia). 54.

Lotharingen, Lathoringia, Lotharingia, hertog van 111, 219, 258,, hertogin van 295.

Lotharingen, Lothier, Lotrike, hertog van 109, 378, 386-387, 416.

Lotharingen. Zie: Brabant; (Luthoringia) (Opper), hertog van. 238.

Lotharingia 210 , 45 ; 211 , 20 . 44 .

Lotharingia. Zie: Lotharingen.

Lotharius, I (Hlotarius, Hlotharius), koning. 71, 72, 73, 78. II (Hlotharius), koning. 18, 89. III (Lotarius, Lutharius), koning-keizer. 292—232, 334. proost van Deventer. 416.

Lotharius, kanunnik, later proost te Bonn 516; proost van Deventer 516.

Lothe • 1189 • Berne

Lotheme • 1. V. 13. • P L 9534, 147 v°

Lothen, Bruno 430.

Lothere, Diederik van. Zie: Diederik.

Lothere, Henricus van, knaap 327.

Lotthe.Zie Lutte.

Lotthere. Zie: Losser.

Lottum (facs.) [Grubbenvorst : Lb]

LOTTUM [Grubbenvorst : Lb] / de Lutmo • 2. H. 11. • Müb 101, 4 r° / Lotheme • 1. V. 13. • P L 9534, 147 v° GYS

Louenem • 1046 kop. midden 12e • U B 43, 30 v°

Louenem. Zie: Leuvenheim.

Louenum [1046] Leuven-heim Gld

Lourens.Zie: Laurens.

Lousberg (Luouesberc). 146.

Lousden. Zie: Leusden.

Louwder Broeck [1655] Laude Gr

Louwe, neef van Johan van den Vene 326.

Lovanium. Zie: Leuven.

Lovanium. Zie: Leuven.

Lovena villa , in pago Lemovicino 133 , 38 .

Lovenen [1300] Leuvenum Gld

Lovenhusen, Wouter van. Zie: Wouter.

Loverkenkampe.Zie: Leverkamp.

Lovetot, Johannes van, gezant van de koning van Engeland 399.

Lovviic, huis te Reutum of Rossum (Ov.) 316.

Lowe, Love, Dirk, vicaris van St.Marie te Utrecht 505, 527.

Lowe, Dirk, chori socius van St.Marie te Utrecht 106, 186.

Lowic, onder Vorden. 303.

Lowik, hofstede in de mark Herike in het kerspel Markeloo. 175

Lozebruc • (1205-33) • Berne

Lozenbruch • (1205-33) • Berne

Lu+ette • midden 12e • D W II a 1, 29 r°

Lubaldus (Llubaldus), presbyter cardinalis titulo S. Praxedis. 360.

Lübbecke, Kreis, Westf.394 n.3).

Lubbert, Lubbertus (Amersfoort) 313; rector scolarum in Arnhem 132; deken van Deventer 199.(Eiteren) 494.— (Utrecht) 622.de AltaPlatea (Hoogstraat),schepen van Utrecht 141, 145, 196, 304.Bartholomeusz.(Utrecht) 378.

Lubbert, Lubbertus, Luitbertus, Luppertus,

Lubbert (Lubbertus) te Bunnik. 335. (Lubertus), schepen te Kortenhoef. 296. (Lubbertus), ridder. 242. (Lubbertus), ridder te Leeuwte. 108. (Lubbertus) van Banen. 181. (Lubbertus) van Dalen. 181. (Lebertus) van Haarlo. 300. —1 (Lubbertus, Lutbertus) van Marcvelde, ridder. 301, 302. Zie: L. van Werslo. (Lubertus), van Montfoort, broeder van burggraaf Everard. 71. (Lubbertus) van Ring. 181. (Lubbertus Liubertus) van Weden, ministeriaal. 10, 16. (Lubertus) van Werslo, ridder. 300. (Lubbertus), mr; kanunnik van St. Pieter. 266, 380. (Lubertus), kanunnik te Bethlehem. 304. (Lubbertus), Domdeken. 370. (Lubertus), deken van St. Pieter. 370. (Lutbertus), prior van Mariënschoot. 285. (Lubbertus), abt van Egmond. 49.

Lubbert, Lubbertus, Lubertus, Lutbertus, abt van Egmond 184, 306; priester te Oldenzaal 447°. van Berkum, schepen van Zwolle 369; broeder van Herbord Herbordsz. 432. van Markvelde, ridder 199, 212. Moltere 134.

Lubbertink (facs.) [Driene : Henge-lo : Ov]

LUBBERTINK [Driene : Hengelo : Ov] / domus Lutbertinc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 133 r° GYS

Lubbertus. Zie: Lutbert.

Lubbruch [end 13thcentury] Loerbeek Gld

Lubburgis, Luburgis, moeder van Antonius, kanunnik van Deventer 509; echtgenote van HermanTolnare 128.

Lubeck, Lybek 448, 457.

Lubeck, bisschop van 130.

Lübeck, Lubeke, Lubeque 108, 159; lieden van 191, 193; (voogd), raden (en gemeente) van 108, 114, 157.

Lubek (Lubeke, Lubica). 375, 389, 402, 445.

Lubertus, Luibertus, Lutbertus), Domdeken. 265, 268, 270, 274, 280, 293, 294, 301, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 316, 322, 323, 324, 338, 339, 340, 341, 342, 344- (Lutbertus), deken van Oudmunster. 322, 323, 324, 326. (Lutbertus), deken van Deventer. 436. (Lubbertus), deken van Herwarden. 451; (Liebertus, Luitbertus), proost van Oldenzaal. 222, 232. (Liudbertus, Lubbertus. Lutbertus, Lutbertus), deken van St. Pieter,

Lubertus. Zie: Lutbert.

Lubrecht. Zie: Lutbert.

Lucas, Pieter (Utrecht) 35.

Lucas de Batencurt 78.

Lucelbourg. Zie: Luxemburg.

Lucelenburg. Zie: Luxemburg.

Luceus, Gerlagus. Zie: Gerlach.

Luchere 569.

Luchere. Zie: Losser.

Luchere. 342.

Luchonum villa , in pago Lemovicino 134 , 1 .

Lucia, echtgenote van Wouter van Hazenberg 205.

Lucius III, paus. 454, 455, 456, 457.

Lucus villa , in pago Lemovicino , Lux 133 , 38 ; 134 , 1 .

Lucy, Galfrid de. Zie: Galfrid.

Lüda, Hendrik van. Zie: Hendrik.

Ludbertus. Zie: Lutbert.

Luddingem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340

Luddingem op Wieringen NH Kün U76

Luddingem op Wieringen NH Kün 76

Luddingem. 46.

Luddingem" (facs.) (onb. in Holland)

LUDDINGEM" (onb. in Holland) / Luddingem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340 GYS

Ludekinus, zoon van Hassekin, dienstman 283.

Ludelving" (facs.) [Eibergen : Gl]

LUDELVING" [Eibergen : Gl] / domus Ludoluing • 1188 kop. of interpol. eind 13e • U B 2, 135 r° GYS

Ludesheym Lüxheim

Ludgard (Ludgardis) van Breda, moeder van Godefrid, Gilles en Hendrik. 255. (Lutgardis), non te Vreden. 175.

Ludger, Luitgerus, dienstman van de bisschop van Munster 514.

Ludichusen, Bernard van 373-374.

Ludincghe, huis te Lee 13.

Ludingakerk (Ludinge-kercke). 409.

Ludingakerke, Ludenkercken, in Westergo, abt en convent van 151.

Ludingakerke, abt van klooster St.Maarten te 563.

Ludinge-kercke. Zie: Ludingakerk.

Lüdinghausen, Kreis, Westf.394 n.2).

Ludo, plebaan van Oldehove te Leeuwarden 437.

Ludolf (Ludolfus), te Leiderdorp. 340. (Ludolfus), zoon van Alverik. 39. (Ludolfus), zoon van Nicolaas. 39. (Ludolfus), burger te Groningen. 159.

Ludolf (Luodulphus), bisschop van Luik. 422. (Liutulfus), kanselier. 121. (Ludolphus), aartsbisschop van Maagdenburg. 467.

Ludolf (Ludolphus), meier van het Domkapittel in den hof te Hees. 315. (Ludolfus), ministeriaal van den bisschop. 441. (Liudulfus). 27. (Liodulfus). 63. = (Luidulf), man van Reginlind, vader van Ricger. 73. (Liudolfus), broeder van Werinus. 175. (Ludolphus), broeder van bisschop Bernhard van Paderborn. 343. (Luidolfus). 396. (Ludolfus), schepen van Utrecht. 469. (Lidulphus) van Oldenzaal. 340. (Liudolfus), broeder van Rudolf van Steinvorth. 319, 321. (Ludulfus), broeder van Gerard van Stralen. 448. (Ludolfus) van Zelnaten. 231. (Ludolfus, Luidolfus, kanunnik van St. Pieter. 342, 396, 417, 436, 442. (Ludolfus, Ludolphus), abt van Oostbroek. 259, 312, 316. (Ludolfus), Domproost. 221. (Liedulphus, Liudolfus, Luotholfus), proost van St. Jan. 200, 201, 204, 207.

Ludolf, Liudolfus, Ludolfus, Lüdolfus,

Ludolf (Ludolphus) Brandanus. 177. —' (Ludolfus) van Deventer, ridder, vader van Gozewijn en Johan, ridders. 149, 229, 234. (Ludolfus) van Egelo. 49. (Ludolphus) van Crunen. 181. (Luttolfus) van Lopeke. 130. (Ludolfus, Ludolphus) van Over de Vecht, ridder. 351, 447, 476, 497. (Ludolfus) Strie. 240. (Ludolfus) Wodan, ministeriaal van den bisschop in Drente. 355. (Ludolfus, Ludolphus, Ludolph) van Steenvoorde, edelman, ridder. 253, 284, 285, 300. (Ludolfus), plebaan te Zwolle. 233. (Ludolfus), deken te Zwolle. 355. (Ludolphus), abt van Oostbroek. 246, 370. (Ludolphus, Ludolphus), bisschop van Munster. (195,) 247, 292, (295,) 331, 338, 424, 426, 448.

Ludolf, Ludolfus, Ludolph, deken te Deventer 516; kanunnik te Xanten 512.•——, inwoner van Zutphen 279.van Agelo 521.van Eelde 165.van Bunne, broeder, kommandeur van het Duitse huis te Utrecht 461, 498.Sickingha, rationalis van Groningen 21, 46.van Sconenfeldc, ridder, kastelein in Bentheim 94.van Steinfurt 518, 540-541.van Waarder 132.

Ludolf, Ludeco, Ludolfus, Ludolphus,

Ludolfenkenwere. O. 1. 204. (± 1200). Ludolfenkewere O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Ludolfenkenwere. O. 1. 204. (± 1200). Ludolfenkewere O. 1. 204. (± 1200). ? N. Holland. (DBNL)

Ludolfenkenwere. O. 1. 204. (± 1200). Ludolfenkewere O. 1. 204. (± 1200). ? N. Holland.

Ludolfssteeg, stiga Ludolfi, vermoedelijk bij Oud wijk 202.

Ludülphus, priester in Zwolle 69; zoon van Wicher van Agelo 73. Bontwerker (Pellifex) 160. van Buin, olderman van Groningen 166. van Heise 406. van Kore, ridder 407°. van Overdevecht, ridder 3—4, 24°, 189°, 197°, 266, 335—336, 418°.

Luduwinus, dienstman van het kapittel te Emmerik 512.

Luessden. Zie: Leusden.

Luetlen [1259] Lutten Ov

Lugdunensis dioecesis 183 , 40 .

Lugduno • ± 365 kop. 13e • tabula Peut.

Lugdunum , Lucdunum , Lugdunensis urbs , Lyon 59 , 49 ; 60 , 11 ; 157 , 20 .

Lugdunum • ± 300 kop. 7e • itin. Ant., 368

Lugdunum. Zie: Lyon.

Lugdunum.Zie:Lyon.

Lugdunum" (facs.) (verdwenen, bij Kat-wijk : Zh)

LUGDUNUM" (verdwenen, bij Katwijk : Zh) / Ëïõã?äéíïí • ± 170, kopieën 13e • Ptolemaeus, II 9 / Ëïõã?äåéíïí • ± 170, kopieën 13e • Ptolemaeus, II 9 / Ëïõãïäïõíïí • ± 170, kopieën 13e • Ptolemaeus, II 9 / a Lugduno • ± 300 kop. 8e • itin. Ant., 368 / Lugdunum • ± 300 kop. 7e • itin. Ant., 368 / Lugduno • ± 365 kop. 13e • tabula Peut. GYS

Luggermade (Lugghermaede), onder Fortmond. 241.

Luidolf, Ludulphus, veerschipper te Arnhem 502.Altinge 434-435.van Amelsbüren, ridder 305.van Bunne 154.van Munster, knaap 285.van Nederlo, ridder 8.van Overdevecht, ridder 153, 202, 575.van Schonevelde, zoon van Nicolaas Boydekinz; ridder 180, 606.(Ludolf) Sickinge, rationalis van Groningen 393-394, 410; heer van Steinfurt 7-8, 153; zoon van ridder Boudewijn van Steinfurt 285, 455, 479.van Wüllen 455, 480.

Luidolf. Zie: Ludolf.

Luik (Leodium). 136, 156, 209, 288, 289, 304, 310, 3S7, 421.

Luik (Leodium, Leodiensis, Leodicensis). 238, 252, 258; cantor van St. Jan te. 394; deken van St. Jan te. Zie: Godefrid; deken van St. Maarten te. 102, 114. -, aartsdiaken van. 312. Zie: Gerard; St. Laurens-abdij te. 154; St. Jacobs-abdij te. 15.5; diocese. 102, 113, 395, 437, 447, 471, 487; huis te Keulen van den bisschop van. 509; bisschoppen en electen van. Zie: Hugo, Hendrik, Otto, Valentijn.

Luik, Leodiensis, prov.446 n.4); aartsdiaken ten Dom te 401;

Luik, Leodium, Leodiensis 123, 160, 212, 340, 348, 350; aartsdiaken van 158; bisdom 35, 37, 40, 123, 160, 212, 348, 350-351, 356; bisschop van 64, 66; dekanaat van 193 n.1); deken van St.Denis te 253, 298, 339 342, 348, 350; deken van St Maarten te 581; Dom te 357-358; proost, (deken en kapittel) van de Dom te 37, 356-357, 406-407, 410; Domproosdij 356-357; kanunnik te 253, 261, 285, 298, 339, 342, 348, 350; kanunnik van St.Paulus te 348,350; kerken te 615; officiaal te 35-36, 40.253, 298, 339, 342, 348, 350; geld van 35, 40, 58.

Luik, Leodium, Leodiensis 121, 372, 377 —378, 380—381; aartsdiaken van 357, 380—381; bisdom 4, 62—63, 109, 167, 198, 295, 300, 361, 372, 377—378, 380—381; bisschop (elect) van 215, 354, 358, 377—378, 380—381, 433; Domdeken van 380—381; kanunnik van St. Denis te 357; proost van St. Maarten te 345, 381 —382; proost van St. Paulus te 72, 76.

Luinjeberd, Lyedingaberde, thans met Tjalleberd (Fr.) verenigd 296.

Luipo. 202, 207.

Luitbold. Zie: Lutbold.

Luithusen. Zie: Leut.

Luizo. Zie: Luzo.

Lukeswolde [1315] Luxwoude Fr

Lukhorst.Zie: Lokhorst.

Lullingen Lullingen

Lullus, priester. 30.

Lulstorp, Lodewijk van. Zie: Lodewijk.

Lumbardi.Zie: Lombarden.

Lumersheim. Zie : Lommersum..

Lumires • 1216 • P L 9270/2

Lumirs • 1208 • D MA 22

Lummirs • 1219 • Kl 11

Lummodis. Zie: Lutmüde.

Lumna fluvius in Arduenna 209 , 32 .

Luna [953] Loenen Ut

Lund, Lundae, Zweden 380.

Lunde (Zw.), prefect van 41.

Luneburg. 299.

Luneburg. 299.
Luttelenmersberg, bij Maarsbergen. 506.
Lutterberg, gravin van. Z i e : Beatrix.
Lijf-land (Lyvonia, Livonensis). 445. , meester van het Duitsche huis in. Zie: Diederik. , bisschop van. Zie: Albert.M.
Maagden-burg (Magdeburch, Magedaburg, Magedeburg, Magetheburg). 107, 119*,
121, 122*.
Maarschalkerweerd (Mareskalkerwerdth). 382.
Maarssen (Marsen, Marsna). 43.
Maarssen-broek (Marsebroeck). 430.Maarsse-veen (Marsenveen). 430.
Maas (Mosa), rivier. 1, 14, 29, 89.
Maasgouw (Masus, Mosariorum pagus). 17, 78.Maas-land (Masalanda). 44.
(Maselant), in het bisdom L u i k . 295.
, Neder (Mase-lant Inferior). 135.
Maasniel. Z i e : Niel.
Maastricht (Traiectum, Treiectum). 48, 103, 136.
Macchenberge (Mackenberchge). 319, 320.
Mackenberchge. Z i e : Macchenberge.
Macteshem. 43.

Lunsing, Gerard. Zie: Gerard.

Luodulphus. Zie: Ludolf.

Luona [838] Loenen Gld

Luona • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319

Luona. Zie: Loenen.

Luotholfus. Zie: Ludolf.

Luouesberc. Zie: Lousberg.

Lupa fluvius , in pago Wastinensi , le Loing 120 , 4 .

Lupera villa , in pago Parisiaco , Louvres 143 , 17 .

Lupertus, bisschop van Munster. 88.

Lupiacus villa , in pago Senonico 117 , 15 .

Luponis Fontana , in pago Virdunensi 92 , 38 .

Luppinc, hoeve in Stockum 103; goed onder Neede 566, 577.

Luppingahusum [1315] Lippenhuizen Fr

Lupus, Alaydus. Zie: Alaydus; Hendrik: Zie Hendrik; Jacob. Zie : Jacob.

Lurck, Willem van. Zie: Willem.

Lureke • 1176 • U SJ 797

Lureke, W i l l em van. Zie: Willem.

Lureke.Zie: Loerik.

Luren, Bernard van. Zie: Bernard.

Lurenburg, Robert graaf van. Zie : Robert.

Lurk • 1224 • U O 1704

Lurleman, Diederik. Zie: Diederik.

Lusareca , Lusarca , palatium regium in agro Pari siaco , Luzarches 45 , 24 . 31 ; 57 , 7 . 37 .

Luscus, Willem. Zie: Willem.

Lusdin. Zie: Leusden.

Lusne [1315] Oudeleusen Ov

Luso. Zie: Luzo.

Lutbergen, Herbord van 430.

Lutbert (Liutbertus, Lubbertus. Ludbertus, Lutbertus), ministeriaal van den bisschop. 256, 258, 264, 268, 274. (Lubbertus), kastelein. 252. (Lubrecht), ministeriaal van den bisschop, maarschalk. 274, 310, 312, 316. (Lubbertus, Ludbertus, Lutbertus) van Odijk, ministeriaal van den bisschop. 398, 400, 402, 417, 436. (Lubbertus) van WTedene, ministeriaal van den bisschop. 469. (Lubertus), van Berenchem. 252. (Lutber) de Cimiterio. 369. (Liubertus) van Delden. 343. (Lubertus) van Thriberghen. 384. (Lidbertus), kanunnik te Brugge. 277. (Lutbertus), kanunnik. 302. (Ludbertus, Lutbertus), kanunnik van St. Pieter. 302, 396, 413, 436, 442. (Lubertus), kanunnik van St. Maarten te Zijflich. 426. (Livdbertus, Lubbertus), kapellaan. 369, 372, 376. (Luitbertus), aartskapellaan. 90. (Libertus, Lidbertus, Lietbertus, Liudbertus, Liutbertus, Lubbertus,

Lutbertus, abt van Egmond 521; inwoner van 's-Hertogenbosch554, deken van St.Mariëngraden te

Lutbertus. Zie: Lubbert.

Lutbertus.Zie: Lubbert.

Lutbold (Luitboldus), voogd van bisschop Boudewijn van Utrecht. 145. — (Liudboldus, Liutboldus), aartsbisschop van Mainz. 194, 198.

Lutegeres, ministerio; Luterichi, ministerio Onbekend

Lutgard. Zie: Ludgard.

Lutgarde (Ludgarda, Lutgarda), dochter van graaf Wichman, abdis van Elten. 127, 141, 143, 297, 298.

Lutgardis, echtgenoote van Hendrik van Essende 421; zuster van Hubert Everard Phekoz 280°.

Lutgardis, Luthgardis, abdis van Mariënhorst 148; moeder van Hendrik van Essen 426; echtgenote van Volradus van Kuinre 395; dochter van ridder Boudewijn van Steinfurt 455, 479.

Lutgardis 366.van Heeten 478.

Lutger (Lutgherus, Lutgerus), ministeriaal van den bisschop. 415. (Liuthgerus), kanunnik te Munster. 321. (Liudgerus), abt van Wichmond. 49, 50, 51. (Ludgerus), bisschop van Munster. 51, 52. (Liudgerus), bisschop van Utrecht. 73, 75. (Lutgerus), kanselier. 126.

Luthard (Liudhardus, kanunnik. 235. — (Litardus, Luthardus), kanunnik ten Dom. 276, 277, 293. — (Liuthardus), koster van den Dom te Utrecht. 174. (Lietardus, Litardus, Littardus, Liutardus, Liuthardus, Luchardus, L u i t - ardus, Luithardus, Lutardus, Luthardus, Lvthardus), proost van St. Marie, later bisschop van Kamerijk. 256, 257, 264, 265, 268, 271, 274, 280, 288, 294, 300, 301, 302, 305, 306, 307, 315.

Luthe • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v°

Lutheken Ullande, huis bij Oldenzaal 315.

Lutheri • 10e • D W IX a 1 a, 38 v°

Lutheri [end 10th century] Losser Ov

Lutheri. Zie: Losser.

Lutingen, Gozilo van 509.

Lutke Winckel [1745] Lutjewinkel NH

Lutke Botkotte, hoeve onder Wüllen 480.

Lutkehuizen (facs.) [Leens : Gr]

LUTKEHUIZEN [Leens : Gr] / in minori Huson • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r° / in minori Huson • eind 11e • D W IX a 1 b, 23 r° GYS

Lutmo [abt. 1100] Lottum L

Lutmüde van Dingede. 7. (Lummodis), dochter van Bernardus Clericus. 461.

Lutra fluvius , in pago Spirensi , die Lauf er 150 , 8 .

Lutra, Hendrik van. Zie: Hendrik.

Lutringesbringen (villa) F530, F611

Lutringespringen, villa Lüchtringen, Duits-land !

Lutringespringen (villa) Ego marcuart et uxor mea engil-burch trad. sco Bon. in fuldensi monasterio in villa folcmareshusen et in villa Tritidi et in villa Lutringespringen et in pago Lieren quicquid proprietatis habui in agris, pratis, domibus, silvis, familiis et prolibus earum. Ik Marcuart en mijn vrouw Engilburch, wij schenken aan St. Bonifatius in het klooster van Fulda in het dorp Folcmareshusen en in het dorp Drütte en in het dorp Lüchtringen en in de gouw Leer al wat ik in bezit had aan akkers, weiden, huizen, bossen, inwoners en hun kinderen. / Ego Marquart et uxor mea Engilburc donamus ad scm Bon. in villa Folcmareshusen et in villa Tritidi et in villa Lutringespringen et in pago Lieron quicquid ibi habui in terris, campis, pratis, silvis, aquis, domibus, edificiis, mancipiis. Ik Marquart en mijn vrouw Engilburc, wij geven aan St. Bonifatius in het dorp Folcmareshusen en in het dorp Drütte en in het dorp Lüchtringen en in de gouw Leer al wat ik daar had aan landerijen, velden, weiden, bossen, wateren, huizen, gebouwen, horigen.

Lutringespringen Lüchtringen Duits-land OL W26 W127

Lutte, Lotthe, bij Oldenzaal 96.

Lutte, de, onder Oldenzaal 316.

Lutte, de 133 n. 2)..

Lutte [end 12th century] De Lutte Ov

Lutte, de (facs.) [Losser : Ov]

LUTTE, DE [Losser : Ov] / Lu+ette • midden 12e • D W II a 1, 29 r° GYS

Lutteke Azewijn (facs.) [Azewijn : Berg : Gl]

LUTTEKE AZEWIJN [Azewijn : Berg : Gl] / de Luttiken Asuen • (1142-45) kop. 1211 • Ar B 3 GYS

Luttele Houbrake, Willem van (Hellendoorn) 578.

Luttelenmersberg, bij Maarsbergen. 506.

Luttelgeest [1379] Former settlement near Kuinre Fl

Lutten, ten NW. van Hardenberg 264.

Lutterberg, gravin van. Zie: Beatrix.

Lutticdrecht [1396] , Avenhoorn [1494] Avenhorn NH

Luttiken Asuen. Zie: Azewijn, Klein.

Luttiken Wipperke" (facs.) [Winters-wijk : Gl]

Luttiken Wipperke • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 134 r°

Luttiken velde, gem.Stoutenburg 432.

LUTTIKEN WIPPERKE" [Winterswijk : Gl] / Luttiken Wipperke • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Lux Lisse? Lucht onder Noordwijk? ZH ZH Kün M&B 49

Lux • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Lux Lisse? Lucht onder Noordwijk? ZH ZH Kün M&B U49

Lux. 44.

Luxemburg (Lucelenburg). 318.

Luxemburg, Lucelbourg 381 n. 3), 429 n. 3), 452 n. 2), 459 n. 12); graaf (en gravin) van 76, 382°, 452°

Luxemburg, Hendrik graaf van. Zie: Hendrik; Koenraad graaf van. Zie: Koenraad.

Luxoviense monasterium , in pago Vongensi , Luxeuil 17 , 16 .

luxt a Marnam.Zie: Meern, De

Luyksgestel [ NB ] 1830-1997

Luzengraue • (1205-33) • Berne

Luzengrave" (facs.) (onb. ± Hees-wijk : Nb)

LUZENGRAVE" (onb. ± Heeswijk : Nb) / Luzengraue • (1205-33) • Berne GYS

Luzo van Barlo. 229; proost van St. Pieter. 370.

Luzo (Luzo). 147. (Liuzo, Luizo), voogd van den Dom te Utrecht. 173, 174, 192, 200. (Lvzo), kanunnik ten Dom. 258, 265, 268, 271, 301; bisschoppelijk kapellaan. 268; deken, later proost van St. Pieter. 288, 294, 302, 305, 306, 310, 312, 314, 316, 324, 326.

Lybek.Zie: Lübeck.

Lydenze [1381] Leens Gr

Lyedingaberde [1281] Luinjeberd Fr

Lyedingaberde.Zie: Luinjeberd.

Lyemarus. Zie: Liemarus.

Lyesecop, Liesveld, onder Ameide 24.

lyftoch. O. 1. 319. (1220). Bron: DBNL

lyftoch. O. 1. 319. (1220). duarium quod - dicitur. (DBNL)

lyftoch. O. 1. 319. (1220). duarium quod - dicitur.

Lymbourch, hertog van 109, 375, 386-387, 416; prov.in België 446 n.1); Dirk van, ridder 317; Machteld van 316-317.

Lynden, Dirk van.Zie: Montfoort, Margaretha van.

Lynden, de, in voormalig ambacht Tolloysen 499.

Lynden (Linden), Bertold van. Zie: Bertold; Floris van. Zie: Floris. —, Willem van. Zie: W i l l e m.

Lynden, Dirk van 445.

Lynehusen. Zie: Leut.

Lynephe, Alexander van, kanunnik ten Keulsen Dom 136.

Lynn, Lenna, Eng.287.

Lynn (Kings) (Lenne). 165.

Lynthum, meier van 523.

Lyoen, Lombard 366.

Lyon, Lugdunum, Lugdunensis, concilie van 29.

Lyon, Lugdunum 118, 122-123, 132, 140, 571; concilie van 103, 158, 272, 366, 459.

Lyon, Lugdunum 4—6, 16, 23, 27, 29°, 112, 385.

Lyon (Lugdunum). 392, 394^-396, 406, 409, 411, 412, 414, 415, 425, 429, 431, 432, 436—438,41—444, 451, 452, 457—459, 463, 464, 471, 472, 482, 485, 487, 491, 499, 500, 502, 506, 515, 516. -, kanunnik van St. Marie te. Zie: Gilibuinus. Lisse (Lis), ten N. van Leiden. 4.

Lysa, Lise. Zie: Elisa.

Lysa, moeder van Frederik, schepen van Utrecht 2, 61, 351; dochter van Johan van Leede 75.

Lyse, Gerard. Zie: Gerard.

Lysse, Arnoud van, knaap 211; IJsbrand van, knaap 211.

Lysse.Zie: Emelisse.

Lyvoldus (Utrecht) 196.

M .

M; tweede vrouw van Folpert van de Lek. 379.

Maagdenburg, Magdeburgensis, kerkprovincie 158, 168, 261, 409; aartsbisschop van 103 n.a).

Maagdenburg (Maydeburgensis, Magdeburgensis, Magethoburgensis), aartsbisschop van. Zie: Albert.

Maagdenburg (Magdeburch, Magedaburg, Magedeburg, Magetheburg). 107, 119, 121, 122.

Maalstede (Maelstede), Wolfard van. Zie: Wolfard.

Maalstede (facs.) [Kapelle : Zl]

Maalstede, Maelstede, bij Hulst, Wolferd, heer van 164—165, 247; Malestede, ten ZW. van Goes 221.

MAALSTEDE [Kapelle : Zl] / Malesteda • 1222 • S D 572 GYS

Maar-land [probably 11th century] Oost-Maar-land [Oost (see there) and Maar-land joined in 1828] L

Maarheeze [ NB ] 1830-1997

Maarhuizen (facs.) [Winsum : Gr]

MAARHUIZEN [Winsum : Gr] / de maiori Huson • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r° / Uson • eind 11e • D W IX a 1 b, 23 r° GYS

Maarmeer Koedijk 1631 21

Maarn (Mandern), ten N. van Doorn in de provincie Utrecht. 202.

Maarn 566.

Maarn, Maren 305.

Maarsbergen, Marsberge, hof 134.

Maarsbergen (facs.) [Maarn : Ut]

Maarsbergen (Mersberch, Mersberge), ten O. van Maarn. 202, 506.

MAARSBERGEN [Maarn : Ut] / Merseberch • 1134 • Berne / de Mersberge • 1189 • Berne GYS

Maarschalkerweerd (Mareskalkerwerdth). 382.

Maarschalkerweerd (facs.) [Utrecht : Ut]

MAARSCHALKERWEERD [Utrecht : Ut] / [M]arescalkerwerth • 1159 • L B 1451/77 GYS

Maarschalkerweerd. Zie: Utrecht.

Maarse-veen (facs.) [Maarse-veen : Ut]

Maarsen (facs.) [Maarsen : Ut]

Maarsen (Marsen), Arnoud van. Zie: Arnoud; Herman van. Zie: Herman.

MAARSEN [Maarsen : Ut] / Marsna • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 / Marsnen • 1127 • Ug 39 GYS

Maarsen-broek (facs.) [Maarsen : Ut]

MAARSENBROEK [Maarsen : Ut] / Marsnebrùke • 1219 • U gg 1155 GYS

MAARSEVEEN [Maarseveen : Ut] / Marsne uene • 1219 • U gg 1155 GYS

Maarslag (facs.) [Leens : Gr]

MAARSLAG [Leens : Gr] / Marisfliete • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 / Marsfliata • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r° / Marslete • eind 11e • D W IX a 1 b, 23 v°, 25 r° / Marslati • eind 11e • D W IX a 1 b, 23 v°, 25 r° GYS

Maarsse-veen [ UT ] 1830-1949

Maarssen (Marsen), aan de Vecht. 116.

Maarssen, Maersen, Marsen, nabij Utrecht, schout, schepenen en landgenoten van 256.(Maarssen), Jutta van 210; Steven van 32.

Maarssen (Marsen, Marsna). 43.

Maarssen, Marsen, bij Utrecht 240, 242— 243, 324—326; Hendrik van, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 50, 150, 347—348.

Maarssen, Maersen, Marsen, Dirk van, schepen van Utrecht 141, 146, 196, 242.

Maarssen-broek [ UT ] 1830-1857

Maarssenbroek (Marsebroeck). 430.

Maarssenbroek (Marsenbruch, Marsenbroeck, Marsnebrüke, Marserbrftke). 110, 116, 132, 418.

Maarssenbroek, Marsenbroke 305.

Maarsseveen, Marsenrevene 519.

Maarsseveen, Marsenvene 11.

Maarsseveen (Marsnevene, Marsenrevene). 132, 379, 422.

Maarsseveen (Marsenveen). 430.

Maarsseveen, Marsenvene 32.

Maarten, Martinus, kanunnik van St. Marie te Utrecht 138, 411; bonus 438. Portagal 41.

Maarten, Martinus, broeder van (Jerard

Maarten (Martinus) van Hutha, ridder. 387. (Martinus), mr; vice-kanselier van den paus. 409, 411, 429. (Martinus), mr; kanunnik, thesaurier van St. Marie, notarius van den bisschop. 287, 323, 325, 370, 373, 385, 388, 394, 490, 498.

Maartens-dijk [ UT ] 1830-2001

Maartensdijk. Zie: Oostveen.

Maas en Waal, Land van 465 n.1), 2) en 3).

Maas en Waal, Tusschen (Infra Mosam et Walam). 179.

Maas (Mosa), rivier. 1, 14, 29, 89.

Maas, rivier 11 n. 7), 190 n. 1), 213 n. 2).

Maas en Waal, priester aldaar 465.

Maas, rivier 177 n.5), 359-360, 465 n.4).

Maas (Masa, Mosa, Moisa), rivier. 31, 40, 96, 403, 473, 474. -—;, Oude (Vetus Mosa), rivier. 322.

Maas 6, n.2), 33 n.4).(de Mosa), Erembert van 454.

Maas, Oude 140 n. 2).

Maas Dode Maas] Aalburg

Maas Midden A] Eethen Eten

Maas Midden A] Meeuwen

Maas Midden A] Genderen

Maas Afgedamde Maas] Rijs-wijk (of Rijs-wijk bij wijk bij Duurstede)

Maas Dode Maas] Bern

Maas Afgedamde Maas] Giessen Giesen

Maas Andelse Maas] Poederooien

Maas Andelse Maas] Aalst

Maas Andelse Maas] Andel

Maas-dam [ ZH ] 1830-1984

Maas-land (facs.) [Maas-land : Zh]

Maas-land (facs.) (gouw in Holland)

Maas-mond (facs.) [Alfen : Appeltern : Gl]

Maasbommel, Mazebomele, Land van

Maasbree, bij Venlo 301 n. 8).

Maasdriel, Drile, Bommelerwaard 394, 566, 568.

Maasgouw (Masus, Mosariorum pagus). 17, 78.

Maashees en Overloon [ NB ]

Maasland (Masalanda). 44. (Maselant), in het bisdom Luik. 295; Neder (Maselant Inferior). 135.

Maasland, Maesland, Masland, 98 n.1); priester te 235, 335, 351.

Maasland (Maselant). 354, 403.

Maasland, Maeslant, 243.

MAASLAND (gouw in Holland) / Masalant • 985 kop. (1206-26) waarvan kopieën 14e-15e • Hg C 4 r° / Masalant • 985 kop. (1206-26) waarvan kopieën 14e-15e • ed. Oppermann, Fontes, p. 218 / Maselant • 1138 of kort daarna • Hm 10 B 17, 2 r° GYS

MAASLAND [Maasland : Zh] / in Masalandæ • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 / Maseland • 1083 vals 12e • Hg B 61 / Maslant • 1222 • Hg B 86 GYS

MAASMOND [Alfen : Appeltern : Gl] / Masemunde • 1134 • Berne GYS

Maasniel [ LB ] 1830-1959

Maasniel (facs.) [Maasniel : Lb]

MAASNIEL [Maasniel : Lb] / Nieol • 943 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 332 / Ni+ele • 1222 • Xt 84 GYS

Maasniel. Zie: Niel.

Maastricht (Traieetum), kerk van St. Servaas te. 152; proost van. Zie: Otto; Duitsche huis van (de Biezen en) de Nederlanden bij. 260, 262; meesters van het Duitsche huis van de Nederlanden bij. Zie: Hendrik, Albernus.

Maastricht (Traiectum, Treiectum). 48, 103, 136.

Maastricht, Mast richt, Traiectum Superius,

Maastricht 568.

Maastricht (facs.) [Maastricht : Lb]

MAASTRICHT [Maastricht : Lb] / ad Treiectinsem urbem • ± 575 kop. eind 7e • Greg. Tur., ed. MGH mer. I², p. 47 / ad Treiectinsem urbem • 8e kop. 8e • vita s. Servatii, P L 12598, 49 v° / Treiectensis • 634 kop. 10e • Kb 1 A 1 / Treiectensis • 1e kwart 8e kopie 2e helft 9e • vita s. Amandi, Gu 224, 14 r° / Treiectensis • 1e kwart 8e kopie 10e • vita s. Amandi, Xr 14650-59, 95 r° / Treiectensis • 1e kwart 8e kopie 10e • vita s. Amandi, Ca 865, 132 r° / Treiectensis • 898 • Kb 1 A 8 / Trega • begin 8e kop. 13e • Rav. Anon., IV 26 / Treiectinse • ± 718 kop. 8e • vita s. Landiberti, P L 12598, 51 r° / TRECTO • 7e-8e e. • ed. Prou, Monn. mérov., 1175-1191, 1X / TRIECTO • 7e-8e e. • ed. Prou, Monn. mérov., 1175-1191, 10X / TRIECTV • 7e-8e e. • ed. Prou, Monn. mérov., 1175-1191, 3X / ab oppido Triiectense • ± 743-50 kop. 1e helft 9e • vita s. Hugberti, V 510, 40 r°, 43 r° / ueniens Triiecto • ± 743-50 kop. 1e helft 9e • vita s. Hugberti, V 510, 40 r°, 43 r° / in Treiecto • 779 • Pa K 7/2 / in Treiecto • 10e • Xr 1814-16, 7 r° / TRIIECT • (768-781) • ed. Prou, Monn. carol., 87 / a Treiectensi oppido • ± 825 kopie 2e helft 9e • vita s. Hucberti, P L 5609, 17 v° en 25 v° / a Treiectensi oppido • ± 825 kopie 10e • vita s. Hucberti, Hb 71 H 66, 77 r° / a Treiectensi oppido • ± 825 kopie 10e • vita s. Hucberti, Xr 14650-59, 106 r° en 110 r° / Treiectum • ± 825 kopie 2e helft 9e • vita s. Hucberti, P L 5609, 17 v° en 25 v° / Treiectum • ± 825 kopie 10e • vita s. Hucberti, Hb 71 H 66, 77 r° / Treiectum • ± 825 kopie 10e • vita s. Hucberti, Xr 14650-59, 106 r° en 110 r° / TRIIETO • (869-875) • ed. Prou, Monn. carol., 88-89 / TRIIETTO • (869-875) • ed. Prou, Monn. carol., 88-89 / IN PORTO TRIIECTO • (875-877) • ed. Prou, Monn. carol., 90-91 / IN PORTO TRIECTO • (875-877) • ed. Prou, Monn. carol., 90-91 / IN VICO TRIIECTO • (877-79) • ed. Prou, Monn. carol., 92 / Treiecta • 889 • Kb 1 A 5 / in Treiectensi uico • 935-37 kop. 10e • virtutes s. Eugenii, Xr 1820-27, 101 r° / Traiecto • 945 • Kb 1 A 12 / Traiecto • ± 966 • Kb 1 A 18 / Traiecto • 1062 vals eind 11e • ed. DB, p. 384 / Traiecto • 1079 • I M 1 / Traiecto • passim / Traiectum • 980 • ed. DB, p. 237 / Traiectensis • 980 • ed. DB, p. 238 / Traiectensis • (1019-30) • ed. DB, p. 247 / Traiectensis • passim / actum Traiecti • 1041 • D R 1 / Masetrieth • 1051 • ed. DB, p. 382 / Traiectum ulterius • 1145 • X M / de Traiecto superiori • 1157 • R D / Masetrith • ± (1135-80) • K Schr GL / Mastrit • 1222 • Prüm, Kb 18/2087, 17 v° GYS

Maas] Well Wel

Maas] Hoenzadriel

Maas] Doeveren

Maas] Hedel

Mabelia, Mabilia, dochter van ridder Hubert van Everdingen 484; moeder van ridder Hubert van Everdingen 330; weduwe van ridder Gijsbert van Goye 524; zuster van Gerard van Veen, echtgenote van Herman van der A 310.

Mabelia, Mabilia, echtgenoote van Gerung, schepen van Geertruidenberg 237. Berwoldsdr. 256°; echtgenoote van Ludolf Overdevecht 197°, 335—336.

Mabilia Berwoldsd.218.

Macchenberge (Mackenberchge). 319, 320.

Maceriae villa , in pago Tellao , Maizières 109 , 13 .

Machara villa in marca Burensa , in pago Mosellano , Grevenmachern ad Mosellam 170 , 1 .

Machare • (1205-33) • Berne

Macharen (facs.) [Megen : Nb]

Macharen, Mekeren, Land van Maas en Waal 465; Godfried van, ridder 465.

MACHAREN [Megen : Nb] / Machera • 1107 kop. midden 13e • H Tc p. 94 / Machera • 1161 • H T 74 / Machare • (1205-33) • Berne GYS

Machariacum praedium , in pago Bedensi 177 , 52 .

Macharius van Arde, ridder. 283; kanunnik te Varlaar. 344.

Machelm, Willem, kanunnik ten Utrechtschen Dom 50.

Machelm, Hendrik, schepen van Utrecht 196, 205, 242, 304, 343, 379, 381, 460, 464, 539, 563, 575, 593, 595.

Machelmus (Utrecht) 56.

Machelmus, burger van Utrecht 243.

Machelmus, consul van Utrecht. 469.

Machera [1107] Macharen NB

Machera • 1161 • H T 74

Machera • 1107 kop. midden 13e • H Tc p. 94

Machlinia, Machlines. Zie: Mechelen.

Machlinia.Zie: Mechelen.

Machorius, ministeriaal van den graaf van Dale 430.

Machteld (Machtildis, Mathildis), vrouw van graaf Floris IV van Holland. 227, 322, 327, 333, 367.

Machteld, Magtildis, Machteldis, Megtheldis,

Machteld, Mechteldis, Mechtel, dochter van Rycoud van Hinckele 455; weduwe van Steven van Munster 269°, 288°.

Machteld, Machtildis, Mahthildis,

Machteld (Mehteld), te Drempt. 8. (Mechtheldis), vrouw van Alverik. 294. 1 (Matheldis), dochter van Berner en Yda, te Utrecht. 207, 208. (Meachthildis, Machtelda, Matildis, Machtilda, Mecthildis, Mechtildis) van Smithuizen, vrouw van Hendrik. 108, 129, 133, 177, 218, 223, 236, 285, 286.

Machteldis, Megthildis, Mecheldis, echtgenote van keizer Hendrik V 509; abdis van Essen 504; zuster van de kapelaan van de abdis van Rijnsburg 355; natuurlijke dochter van Gerard van Achterhus 119; moeder van Johan van Achterhus 120; echtgenote van Jan Frederiksz.498.van Lymborch 316-317; echtgenote van Eilard van Metelen, 207-208; dochter van Gerard Slaper 468.Reygherin 321.

Machteldis. Zie: Mathilde.

Macilia, zuster van Agnes van Poele, non in het Servaasklooster te Utrecht 330.

Mackenberchge. Zie: Macchenberge.

Mackinge [1463] Makkinga Fr

Mactes-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Mactes-hem (Marcishem) onbekend ZH Kün 32

Mactes-hem (Marcishem) onbekend ZH Kün U32

Macteshem. 43.

Macteshem" (facs.) (onb. in Holland)

MACTESHEM" (onb. in Holland) / Macteshem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Maddoallensis , Maddoallus fiscus , in pago Ceno mannico 4 , 7 . 11 . 13 . 19 ; 5 , 18 .

made, z. Alkmade, Ghaghemade, Hoghemade, Lantlosemade, Tietgerdemade, Wardingmade. [p. 137]

made, z. Alkmade, Ghaghemade, Hoghemade, Lantlosemade, Tietgerdemade, Wardingmade. Bron: DBNL

made, z. Alkmade, Ghaghemade, Hoghemade, Lantlosemade, Tietgerdemade, Wardingmade. [p. 137] (DBNL)

Made [ NB ] 1830-1998

Made en Drimmelen [ NB ] 1830-1997

Made, Dirk van der 356, 424.

Madlinge • 1162 • Hg B 62

Madlinge. O. 1. 143. (1162), z. Malink. Schieland.

Madlinge. O. 1. 143. (1162), z. Malink. Bron: DBNL

Madlinge. O. 1. 143. (1162), z. Malink. Schieland. (DBNL)

Madlinge" (facs.) (waterloop bij Ketel : Zh)

MADLINGE" (waterloop bij Ketel : Zh) / Matlinge • 1083 vals 12e • Hg B 61 / Madlinge • 1162 • Hg B 62 GYS

Madriacensis pagus , Madrie 109 , 11 .

Maeldrift [1437] Maaldrift ZH

Maelstede, Jan van der, ridder 110.

Maelstede, Gerard van, pachter op Tholen 316.

Maelstede. Zie: Maalstede.

maer, z. mar. Bron: DBNL

maer, z. mar. (DBNL)

maer, z. mar.

Maerscalc, Nicolaas, tinsman van St.Jan te Utrecht 49.

Maersen.Zie: Maarssen.

Maes-lant [ca. 1250-1260] Maas-land Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Maeslantse Sluys [1614] Maas-sluis{part of Maas-land before 1614] ZH

Maga, vrouw van Hundolf. 74.

Magaldus, vader van Hugo, te Leiderdorp. 340.

Magchanchelant. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). ? N. Holland. Ganc. Gancland. v.d. Berg, Geogr.

Magchanchelant. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Magchanchelant. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). ? N. Holland. Ganc. Gancland. v.d. Berg, Geogr. (DBNL)

Magdeburch. Zie: Maagdenburg.
Magedaburg. Z i e : Maagdenburg.
Magedeburg. Z i e : Maagdenburg.
Magetheburg. Z i e : Maagdenburg.
Magoncia. Z i e : Mainz.
Magontia. Z i e : Mainz.
Mainz (Magoncia, Magontia, Mogontia, Mogontina, Mogontium, Moguntia). 34,
67, 155. 165, 217, 219, 225, 251, 331, 394, 454*.
Maldericke. Z i e : Maurik.
Malica. Z i e : M e l i k .
Malsen (Malsme, Malsum). 142, 2 9 8 .
Malsmc. Z i e : Malsen.
Malsum. Z i e : Malsen.
Manari. Z i e : Mander.

Mander (Manari, Manheri), bij Ootmarsum. 4 9 , 50, 104.
Manderen (Mandron). 176, 191.
Mandron. Z i e : Manderen.
Manheri. Z i e : Mander.
Marandi. 44.
Marcnesse. 313.
Mareskalkerwerdth. Zie: Maarschalkerweerd.
Mariènweerd (Insula beate Marie, Insula Sancte Marie, S. Marie de Insula). 300,
3 2 3 , 341, 357, 359, 3 7 2 , 376. 3 8 3 , 3 8 6 , 4 0 8 , 4 1 0 .
M a r i t h a i m . 26*, 27.
Markemunde. 2 9 0 .
Marne (Merime, Merma), rivier. 126, 143, 299.
Marre. 4 2 4 .
Marsebroeck. Z i e : Maarssenbroek.
Marsen. Z i e : Maarssen.
Marsenveen. Z i e : Maarsseveen.
Marsna. Z i e : Maarssen.
Marsum, gouw. I, 29.
Masalanda. Z i e : Maasland.
Masamuthon. 4 4 * .Maselant. Z i e : Maasland.
Masemunde. 322.
Masemunster. Z i e : Monster.
Matholfingus. Z i e : Matzen.
Mathulfovillare. Z i e : Matzen.
Matzen (Matholfingus, Mathulfovillare), bij Bitburg. 3.
M a u r i k (Maldericke, Meldrike). 146, 338, 4 4 8 .Medemblik (Medemelacha, Medemolaca, Medenblec). 47, 135, 266.
Medemelacha. Z i e : Medemblik.
Medemolaca. Z i e : Medemblik.
Medenblec. Z i e : Medemblik.
Medua. Z i e : Meeuwen.
-meer (Meri), ten N . van K r a n e n b u r g . 22.
Meer, D e (Lacus), wetering ten Z . 0 . van Culemborg. 358, 359.

Magdeburch. Zie: Maagdenburg.

Magdeburgensis.Zie: Maagdenburg.

Magedaburg. Zie: Maagdenburg.

Magedeburg. Zie: Maagdenburg.

Magels-heim • 1144 • D Fb 2

Magels-heim [1144] Megelsum L

Magent-lo [1381] Magele Ov

Magetheburg. Zie: Maagdenburg.

Maggen-heim F626

Maggen-heim [944] Makkum Fr

Maggen-heim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Maginawalda [1295] Menaldum Fr

Maginharius, graaf. 27.

Magna Insula.Zie: Grote Waard.

Magna Iernemuta.Zie: Great Yarmouth.

Magnens fluvius , in pago Dervensi 30 , 45 ; 50 , 10 .

Magnensis pagus , in dioecesi Treverensi , Maifeld , Kreis Mayen 151 , 30 .

Magneuria fluvius , in pago Biturico 154 , 4 .

Magniacus villa , in pago Arvernico , Magny , Yonne 133 , 26 .

Magnino , Magninum villa , villare , in pago Bel-lo vacensi , Granville 31 , 17 ; 164 , 31 . 34 .

Magnobertus. 9, 10.

Magnus, heer, vader van Dankard. 153.

Magnus, koning van Noorwegen 567; koning der Zweden en Goten 448, 450.

Magnus, Frederik 540; Jacob, chori socius van St.Marie te Utrecht 458.

Magnus, Nannus 134, 544.

Magnus, Gijsbert. Zie: Gijsbert.

Magoncia. Zie: Mainz.

Magontia. Zie: Mainz.

Maguntia , cfr . Mogontia .

Maiescum villa , in pago Attoariorum , Maast 40 , 32 .

Maii villa , in pago Senonico 115 , 25 .

Mainz (Magoncia, Magontia, Mogontia, Mogontina, Mogontium, Moguntia). 34, 67, 155. 165, 217, 219, 225, 251, 331, 394, 454.

Mainz (Magoncia, Maguntinus, Magontinensis, Mogontinensis), proost van St. Pieter te. 13; deken van St. Stephanus te. 194; Domdeken te. 194; Domproost te. 194; provincie. 74, 78, 1J7, 119, 121, 383; aartsbisschop van. 237, 440. Zie. Siegfrid.

Mainz, Maguncia 478.

Mainz, Gerard graaf van. Zie: Gerard.

Mainz, Maguncia, Maguntinus, Mogontinus 208.—•—, aartsbisschop van 503, 506.

Maipa vicus , in pago Arduennensi 55 , 32 .

major) Merecamp, P.H. p. 16. ? N. Holland. (DBNL)

major) Merecamp, P.H. p. 16. ? N. Holland.

Makarius 108.

Makkinge [1362] Makkum Dr

Makkum (facs.) [Wonsera-deel : Fr]

MAKKUM [Wonseradeel : Fr] / Maggenheim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Mala Patria locus , in pago Cenomannico , Mauvais Pays 4 , 25 . 30 .

Malachias, aartsbisschop van Afmagh. 468.

Malberg (Malburg, Malbergh), Willem van. Zie: Willem.

Malberg • 1145 kop. midden 12e • U B 43, 49 v°

Malberg, onder Huissen in de Betuwe. 129, 218.

Malberga • 1125 • Bo

Malberge, Arnofus van. Zie: Arnofus; Cuno van. Zie: Cuno; Otto van. Zie: Otto; Riquinus van. Zie: Riquinus.

Malberge • 1200 • Ar B 1

Malberge • 1219 • U SM 1646

Malberge • 1176 • U SM 441

Malbodium , Melbodium monasterium , in pago Hano niensi , Maubeuye 181 , 45 .

Malbunpreyt Mabompré

Malburgen, Malberge, bij Huissen 126, 512.

Malburgen, Malberghe, Over-Betuwe 106, 186, 200.

Malburgen (facs.) [Huisen : Gl]

Malburgen, Malburge, bij Huissen 54, 124,, Hendrik van, ridder 132.

MALBURGEN [Huisen : Gl] / Malberga • 1125 • Bo / Maltberge • 1126 kop. midden 12e • U B 43, 51 r° / Maltberga • 1129 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 r° / Malberg • 1145 kop. midden 12e • U B 43, 49 v° / Maldberge • 1169 • U SJ 796 / Maldberge • 1172 • U SJ 972 / Malberge • 1176 • U SM 441 / Malberge • 1200 • Ar B 1 / Malberge • 1219 • U SM 1646 GYS

Malcen, Malsen.Zie: Buurmalsen.

Maldberge • 1172 • U SJ 972

Maldberge • 1169 • U SJ 796

Maldeme, Willem van. Zie: Willem.

Maldene [1247] Malden Gld

Maldericke • 997 • D SAA 1

Maldericke. Zie: Maurik.

Maldrike • 1222 • D SAA 11

Maleberhc Mahlberg

Malegiis, Johan 462.

Malensbos (facs.) [Vaals : Lb]

MALENSBOS [Vaals : Lb] / Malone • 1208 • D MA 22 GYS

Malessec villa 118 , 7 .

Malesteda • 1222 • S D 572

Malestede. Zie: Maalstede.

Malgris, Arnold, schepen van Zaltbommel 512.

Malica • 943 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 332

Malica. Zie: Melik.

Malink. O. 1. 153, (1176). Malinc. O. 1. 204. (± 1200). z. Madlinge en Matlinge.

Malink. O. 1. 153, (1176). Malinc. O. 1. 204. (± 1200). z. Madlinge en Matlinge. Bron: DBNL

Malink. O. 1. 153, (1176). Malinc. O. 1. 204. (± 1200). z. Madlinge en Matlinge. (DBNL)

Mallande, curtis [1183] Mallem Gld

Mallant, Nicolaas van, ridder 451.

Mallem (facs.) [Eibergen : Gl]

MALLEM [Eibergen : Gl] / curtis Mallande • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 133 v° GYS

Malliacus villa , in pago Biturico , Saint Menou 155 , 43 .

Malmeer Schermer 1647 220

Malmundariense monasterium , cfr . Stabulense mo nasterium .

Malmundarium , Malmundario , Malmunderio , Mal mundarias , in pago Arduennensi , Malmedy 22 , 39 ; 23 , 35 ; 26 , 38 ; 28 , 27 . 44 ; 42 , 17 ; 48 , 3 ; 55 , 26 . 43 ; 87 , 38 ; 88 , 3 ; 91 , 14 ; 98 , 3 ; 103 , 16 . 19 . Mamaccas palatium , Maumaques 67 , 23 ; 68 , 33 ; 69 , 39 ; 70 , 20 . 31 ; 71 , 8 ; 200 , 18 .

Malo alneto (Elshout?), Hugo de. Zie: Hugo.

Malone • 1208 • D MA 22

Malsa.Zie: Meaus.

Malsen, Malzen. Zie Overmalsen en Geldermalsen.

Malsen (Malsme, Malsum). 142, 298.

Malsen, Godefrid van. Zie: Godefrid; Herman van. Zie: Herman.

Malsen, Godfried van. Zie: Godfried; Hendrik van. Zie: Hendrik; Herman van. Zie: Herman. —, Hieronimus van. Zie: Hieronimus; Roger van. Zie: Roger.

Malsen • 1203 • Hg W 6

Malsen superior[1347] Buurmalsen [also see: Malsen inferior/Geldermalsen] Gld

Malsen • 1215 • U SP 215

Malsen • 1216 • U SP 214

Malsen • 1126 kop. midden 12e • U B 43, 51 r°

Malsen (facs.) [Malsen : Gl] = Buurmalsen en Geldermalsen

MALSEN [Malsen : Gl] = Buurmalsen en Geldermalsen / Uberan Malsna • 850 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 322 / Malsnon • 2e helft 11e • D W IX a 1 b, 17 r° / Malsena • (1075-81) vals?, kop. midden 12e • U B 43, 41 r° / Malsne • (1122-25) kop. midden 12e • U B 43, 44 v° / Malsen • 1126 kop. midden 12e • U B 43, 51 r° / Malsen • 1203 • Hg W 6 / Malsen • 1215 • U SP 215 / Malsen • 1216 • U SP 214 GYS

Malsen. Zie: Geldermalsen.

Malsen.Zie: BuurmalsenenGeldermalsen.

Malsena • (1075-81) vals?, kop. midden 12e • U B 43, 41 r°

Malsmc. Zie: Malsen.

Malsne • (1122-25) kop. midden 12e • U B 43, 44 v°

Malsnon W365

Malsnon • 2e helft 11e • D W IX a 1 b, 17 r°

Malsum. Zie: Malsen.

Maltberga • 1129 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 r°

Maltberge • 1126 kop. midden 12e • U B 43, 51 r°

Mama, Marne.Zie: Meern, De.

Man, Arnold 123; Gerard (Arnhem) 418.

Man, burger van Arnhem 418.

Man, Gerard, schepen in Arnhem 132. (Man), Gerard 229.

Manari • 10e • D W IX a 1 a, 38 v°

Manari. Zie: Mander.

Manasses, aartsbisschop van Reims. 210.

Mander (Manari, Manheri), bij Ootmarsum. 49, 50, 104.

Mander, Mandre, Koenraad van, komman deur van het Duitse huis in de Nederlanden 478, 496.

Mander, Manhere, onder Ootmarsum 217.

Mander (facs.) [Tubbergen : Ov]

Mander 566.

MANDER [Tubbergen : Ov] / Manheri • 797 kop. begin 10e • Le W 54 v° / Manheri • 799 kop. begin 10e • Le W 33 v° / Manari • 10e • D W IX a 1 a, 38 v° / Manhere • midden 12e • D W II a 1, 29 r° GYS

Manderen (Mandron). 176, 191.

Mandern. Zie: Maarn.

Mandron [the early part of the 11 de century] Maarn Ut

Mandron. Zie: Manderen.

Manen [1300] Manen Gld

Manhere • midden 12e • D W II a 1, 29 r°

Manheri • 799 kop. begin 10e • Le W 33 v°

Manheri • 797 kop. begin 10e • Le W 54 v°

Manheri [797] Mander Ov

Manheri. Zie: Mander.

Maniacus villa , in pago Biturico 159 , 27 .

Maniliacus villa , in pago Atrebatensi 211 , 17 .

Manlande [1220] Mal-land Zl

Mannare, Hendrik van, ridder 421.

Mannaricio • ± 300, 2 kopieën: 7e en 8e • itin. Ant., 369

Mannaricio • ± 300 kopie 10e • itin. Ant., 369

Mannekinus. 369.

Mannekinus. 208.

Mansilium , in pago Hanoniensi , la ferme du Mesnil , à Ramousies 169 , 6 .

Manstoch, broeder, landkommandeur van Lombardije 332.

Mansuerisca via , in pago Arduennensi 29 , 1 . 11 .

mansum unum qui uocatur Regencenhuue • 1212 • D Kp 22

mansus Remboldinc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 r°

Mantetessuethe. Hecm. 201. Bron: DBNL

Mantetessuethe. Hecm. 201. De scheiding tusschen Delft en Schieland. de Zweth bij Vrijenban? (DBNL)

Mantetessuethe. Hecm. 201. De scheiding tusschen Delft en Schieland. de Zweth bij Vrijenban?

Mantinc [1335] Mantinge Dr

Mantinge [1329] Mantgum Fr

Mantus. 208, 209.

mar, z. Alsmar. Alecmare, Sibodesmaer. Bron: DBNL

mar, z. Alsmar. Alecmare, Sibodesmaer. (DBNL)

mar, z. Alsmar. Alecmare, Sibodesmaer.

Marandi • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Marandi omgeving Leiden? ZH Kün U43

Marandi omgeving Leiden? ZH Kün 43

Marandi. 44.

Marandi" (facs.) (onb. in Holland)

MARANDI" (onb. in Holland) / Marandi • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Marburg, Marpurg, kommandeur in 332.

Marc-lo • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r°

Marc-lo [1188] Marke-lo Ov

Marca Nialcha , in pago Vimnao 109 , 15 .

Marcberge W136, W173

Marcelinus, priester. 51, 52.

Marcellinus, bisschop van Tortiboli 546.

Marchei pratum , in pago Wabrensi 213 , 40 .

Marchenhofen villa , in pago Spirensi , Marchenhofen 150 , 7 .

Marcinaria antiqua , in pago Cenomannico 4 , 53 .

Marcken [ca. 1250-1260] Marken Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Marcnesse [1132] At the location of present-day Marknesse? Fl

Marcnesse. 313.

Marcnisse. 369.

Marcofeldis villa , in pago Calvomontensi 182 , 37 .

Marcoing, cant.in Frankr.528 n.2).

Marconis pratum , in pago Wabrensi 213 , 37 .

Marcouchies villa , in dioecesi Parisiensi , Marcoussis 197 , 4 .

Marcrad. 63.. 66.

Marcrik (Marcricus). 51. (Marckrik). 104.

Marcvelde, Lubbert van. Zie: Lubbert.

Marcward (Marcuardus), ministeriaal van den bisschop. 367. (Marquardus), dapifer van keizer Hendrik V I. 467. • 63. — (Marquardus) van Grumbach. 348, 351, 400, 402, 406.

Marcwardus, Marchvaldus, Marquardus,

Marcwus (Marcuuus). 66.

Mardunga (flumen) F542 ; Mardunga Mardunga FR Kün W59

Mardunga Alberih de fresia tradidit sco Bon. quicquid habuit in australi parte fluminis qui dicitur Mardunga usque ad terminum ville Hindalop. Alberih van Frisia heeft aan St. Bonifatius geschonken al wat hij had ten zuiden van de rivier genaamd Mardunga tot aan de grens van het dorp Hindelopen.

Mardunga • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Mardunga, fluminis Onbekend

Mardunga" (facs.) (onb. waterloop bij Hindelopen : Fr)

MARDUNGA" (onb. waterloop bij Hindelopen : Fr) / Mardunga • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

-mare (facs.) (waterloop te Leiden : Zh)

-mare (facs.) (onb. waterloop te Adegem : Ee : OVl en Oost-burg : Zl)

MARE (onb. waterloop te Adegem : Ee : OVl en Oostburg : Zl) / super fluuio Maris • 794 kop. 941 • ed. DB, p. 134 / super fluuio Maris • 840 kop. 941 • ed. DB, p. 134 GYS

MARE (waterloop te Leiden : Zh) / flumen Marne • 1083 vals 12e • Hg B 61 GYS

Maren (facs.) [Alem : Nb]

MAREN [Alem : Nb] / Marsna • 997 kop. 13e • I Lc n° 17 GYS

Maren. Zie: Maarn.

Marentius curtis , in pago Andegavensi 65 , 43 .

Maresdeop (fluvium) Ego Gerwic de fresia trad. sco Bon. ad fuldense monasterium terram iuris mei iuxta fluvium Maresdeop et quicquid proprietatis habui sive in agris vel pratis, silvis, domibus vel mancipiis. Ik Gerwic van Frisia schenk aan St. Bonifatius van het klooster te Fulda de grond die rechtens van mij is bij de stroom het Marsdiep en al wat ik in bezit had, hetzij aan akkers of weiden, bossen, huizen of horigen.

Maresdeop, fluvium Marsdiep, Noord-Hol-land !

Maresdeop Marsdiep Bron: Ego Gerwic de Fresia trado sancto Bonifacio ad Fuldense monasterium terram iuris mei iuxta fluvium Maresdeop et quicquid proprietatis habui sive in agris vel pratis, silvis, domibus vel mancipiis… Ik, Gerwic uit Friesland, draag aan St. Bonifacius van het klooster te Fulda over het land dat onder mijn rechtsmacht valt bij de stroom van het Marsdiep en al wat ik aan eigendom had, hetzij aan akkers of weiland, bossen, huizen of horigen. De eerste bekende vermelding van Wieringen is in de goederenlijst van het klooster te Fulda daterend eind 8e eeuw, begin 9e eeuw. Het betreft niet het origineel, maar een overlevering in een transcript gemaakt door Everhard van Fulda tussen 1150 en 1158, de Codex Eberhardi. Deze monnik heeft getracht een overzicht te geven van alle bezittingen die door de eeuwen heen door het klooster zijn verkregen en heeft daarvoor alle oude archiefstukken doorgenomen en overgeschreven. Er zijn een aantal duidelijke verwijzingen naar goederen op Wieringen. Het Marsdiep was in die tijd een beek die de streken Wieringen en Texel, beiden veel groter dan tegenwoordig, van elkaar scheidde. Broeder Everhard ging overigens niet altijd even nauwkeurig te werk, want de gift van Gerwic komt twee keer voor in de Codex, al is het niet in gelijke bewoordingen.

Maresdeop (flumen) F590 ; Maresdeop (fluvium) Marsdiep NH Kün W106

Mareskalkerwerdth. Zie: Maarschalkerweerd.

Mareuil sous Marly 104 , 46 ; 105 , 11 ; 197 , 4 .

Margareta, vrouw van Diederik den Jood. 266; vrouw van Albert van Wulven. 306. —>, burggravin van Kortrijk. 87; zuster van graaf Diederik VII van Holland. 4; vrouw van graaf Gerard III van Gelre. 363; gravin van Vlaanderen en Henegouwen. 411.

Margaretha, Margareta, Margreta 91; familiaris van St.Marie te Utrecht 4.(Margaretha), zuster van Johan van Achterhus 119.Agatha Everdeysdochtersd.93.—, weduwe van Rudolf Posch 78, 79.van Stoutenberg 296; dochter van Hubert van Themaat 477.

Margaretha, Margareta, Margreta, abdis van Mariënhorst bij Deventer 396; nicht van Gelmer van den Kerkhof (Deventer) 306; echtgenote van Matthaeus van Bonnicke 606; echtgenote van Hendrik van Hanninc 220; dochter van Gerard Man 229.van Montfoort, vrouwe van Lede, weduwe van heer Dirk van Lynden 51; echtgenote van Dirk Munter 144.

Margaretha, Greta, Grita, abdis van klooster

Maria, vrouw van graaf Willem I van Holland. 141. —«, gravin van Vlaanderen. 201.

Maria, Marie, zuster van graaf Reinald (I) van Gelre 22.Warmboutsd.355.

Maridae villa , in pago Ripuario ? 192 , 42 .

Marie ten Hamere, Hamere St; ten O. van Biervliet 364, 366, 388—389.

Marie te Utrecht 527.

Marie te Utrecht 527.

Marie te Utrecht 138.. Zie ook: Meerlo.

Marie-kerke [ ZL ] 1830-1997

Mariekerke (ecclesia beate Marie), op Walcheren. 466.

Mariekerke, ecclesia beate Marie, op Walcheren 72.

Mariënberg of Zwartewater, klooster. Zie: Hasselt.

Mariënberg.Zie: Hasselt.

Mariënberg.Zie: Hasselt.

Mariënborn.Zie: Coesfeld.

Mariëndaal, klooster. Zie: Utrecht.

Mariëndaal. Zie: Utrecht.

Mariëndaal.Zie: Utrecht, Mariëndaal.

Mariëndal. Zie: Mersch.

Mariëngaarde, sancta Maria in Orto.Zie: Hallum.

Mariënhorsi: bij Deventer 251, 289; zuster van Hubert Everard Phekoz 280°; gravin van Vlaanderen en Henegouwen 139, 164, 165 n. 2), 246, 313, 364, 366, 379, 389—391, 436; gravin van Vianden 76.

Mariënhorst of Ter Hunnepe, klooster. Zie: Deventer.

Mariënhorst. Zie: Deventer.

Mariënhorst.Zie: Deventer.

Mariënkamp. Zie: Koevorden.

Mariënkamp.Zie: Assen.

Mariënschoot. Zie: Zennewijnen.

Mariënschoot.Zie: Zennewijnen.

Mariènweerd (Insula beate Marie, Insula Sancte Marie, S. Marie de Insula). 300, 323, 341, 357, 359, 372, 376. 383, 386, 408, 410.

Mariënweerd, klooster. Zie: Beesd.

Mariënweerd. Zie: Beesd.

Mariënweerd.Zie: Beesd.

Mariënweerd.Zie: Beesd.

Marigilum monasterium , in pago Fanmartensi , Ma roilles 106 , 33 . 44 ; 107 , 19 .

Marilegium , cfr . Marley .

Marinus, mr; kanunnik van St. Marie te Utrecht 411.

Marinus, bisschop. 115.

Marinvilla , in pago Lemovicino 133 , 40 .

Mariolae , de Mariolis villa , in pago Wabrensi 212 , 28 ; 213 , 40 .

Marisanga villa , in pago Calvomontensi 182 , 37 .

Mariscum villa , in pago Lemovicino 133 , 40 .

Marisfliete F679

Marisfliete • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Marisfliete [944] Groot- and Kleinmaarslag Gr

Marithaim [726] Merm Gld

Marithaim villa , sive Eliste , in pago Batua , Elst 100 , 6 . 10 . 15 . 20 .

Marithaim. 26, 27.

Marithhaim • 726 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 307

Mark, Marca, graaf van 16.

Marke-lo [ OV ] 1830-2001

Marke-lo (facs.) [Marke-lo : Ov]

Markelo, Marclo, prov.Overijsel 306, 394.

Markelo, prov.Ov.426 n.1), 540.

MARKELO [Markelo : Ov] / Marclo • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Markeloo (Marckeloe), Hendrik van. Zie: Hendrik.

Markeloo (Marckeloe, Marckel), in Twente. 172, 173, 284, 316.

Markemonde (facs.) (verdwenen, aan de monding van de Mark, ten N. van Rozendaal : Nb)

MARKEMONDE (verdwenen, aan de monding van de Mark, ten N. van Rozendaal : Nb) / Markemunde • 1125 • Bo GYS

Markemunde • 1125 • Bo

Markemunde. 290.

Marken [ NH ] 1830-1991

Marki W264

Markvelde, Marcvelde, buurschap bij Diepenheim 173, 547, 577.

Markvelde onder Neede 407; Lubbert van, ridder 199, 212.

Markvelde, Marckvelde, Mercfelde,

Markvelde, onder Diepenheim. 301.

Markward (Marquardus), markerechter van Duider. 294. (Marcwardus) Culen. 449. (Marquardus) van Bederkesa, ridder, broeder van Otto. 387.

Marleiensis strata in Alsatia , prope Tabernas 204 , 22

Marley , sive Marilegium , villa regia , in Alsatia , prope Kirch-heim sita 149 , 2 .

Marlio fluvius , in pago Senonico 118 , 32 .

Marmontville [1804] Austerlitz [afteram na 'slag bij Austerlitz' in 1805] Ut

Marna • 1180 • X E 17374/16

Marna • 1182 • X E 17374/18

Marne 513.

Marne (Merime, Merma), rivier. 126, 143, 299.

Marne, waterloop bij Leiden 318.

Marne (flumen) mare bij Leiden ZH E6

Marne (gen.) • 1190 • X E 17374/19

Marne, de (facs.) (voormalig eiland, nu Ulrum, Kloosterburen en Leens)

MARNE, DE (voormalig eiland, nu Ulrum, Kloosterburen en Leens) / Ìáñáñìáí ò • ± 170 kopie 13e, beste afschrift • Ptolemaeus, II 11 / Ìáíáñìáí ò • ± 170 kop. 13e • Ptolemaeus, II 11 / Merime • 970 • slechte afschriften uit Elten GYS

Marne. Zie: Meern.

Marne. flumen. Hecm. 201. O. 1 89. (1083). Mel. St. 1. 873 Maerne. de Maren, Leiden.

Marne. flumen. Hecm. 201. O. 1 89. (1083). Mel. St. 1. 873 Maerne. Bron: DBNL

Marne. flumen. Hecm. 201. O. 1 89. (1083). Mel. St. 1. 873 Maerne. de Maren, Leiden. (DBNL)

Marnedijk.Zie: Meerndijk.

Marnensis • (1150-90) • X E 17374/13

Marnensis • 1145 • X M 9

Marnesen [1223] , Marneheze [1264] Maarheze NB

Maro fluvius , in provincia Arvernica 116 , 46 .

Maroialensis , Mattoiacensis pars , terminus , in pago Cenomannico , territoire de Marolles 4 , 38 . 39 . 42 . 49 . 51 ; 5 , 1 .

Marolium , possessio S . Dionysii in pago Parisiaco ,

Marolium , in pago Parisiaco , Mareil Marranum villa , in Provincia 180 , 6 .

Marolle pudt [1572] Marolleput [named after an inn near a ferry] Zl

Marquardus. Zie: Marcward.

Marquette, Frankr; dép.du Nord, abdij te (de Reclinatorio beate Virginis) 535.

Marre, bij den lateren Meerndijk 7.

Marre [1173] De Meern Ut

Marre. 424.

Marremunde • 1208 • U SM 818

Marremunde, aan den Meerndijk. 52.

Marremunde" (facs.) (thans de Meernhoef)

MARREMUNDE" (thans de Meernhoef) / Marremunde • 1208 • U SM 818 GYS

Marrum (facs.) [Ferwerdera-deel : Fr]

MARRUM [Ferwerderadeel : Fr] / Mereheim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Mereheim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Mars villa regia , in pago Mosellano , Mertesdorf prope oppidum Ruwer , in praefectura Treverensi 78 , 53 ; 79 , 12 .

Marsberge.Zie: Maarsbergen.

Marscalchinc, huis te Zevenaar. 8.

Marscalchinc" (facs.) [Varse-veld : Wis : Gl]

MARSCALCHINC" [Varseveld : Wis : Gl] / de domo quê dicitur Marscalchinc • 1200 • Ar B 1 GYS

Marsch, Marsche, De, ten Z. vari. Rhenen 208°.

Marsdiep (facs.) (zeegat tussen Tessel en Noordholland)

MARSDIEP (zeegat tussen Tessel en Noordholland) / iuxta fluuium Maresdeop • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Marsebroeck. Zie: Maarssenbroek.

Marselis, Marsilius, abt van Oostbroek 200-201, 440.van Geldern, mr; kok van graaf Otto (II) van Gelre 274-275, 277-278.Snider (Utrecht) 538.

Marsen. P.H. p. 21. Marsne. P.H. p. 20. Maarsen.

Marsen. Zie: Maarssen.

Marsen. Zie: Maarsen.

Marsen. Zie: Maarssen.

Marsen. P.H. p. 21. Marsne. P.H. p. 20. Bron: DBNL

Marsen. P.H. p. 21. Marsne. P.H. p. 20. Maarsen. (DBNL)

Marsen.Zie: Maarssen.

Marsen.Zie: Maarssen.

Marsenen • (± 1150?) • X E 17374/11

Marsenen • 1136 • X E 17374/4

Marsenveen. Zie: Maarsseveen.

Marsfliata W292

Marsfliata • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r°

Marsi, Marsitanus, bisschop van 546.

Marsilius, te Thorn. 313.

Marsilius, kanunnik van St. Jan. 458, 459.

Marslati • eind 11e • D W IX a 1 b, 23 v°, 25 r°

Marslete W411a

Marslete • eind 11e • D W IX a 1 b, 23 v°, 25 r°

Marsna Maarsen UT Kün 21

Marsna [847] , Mersenam [1119] Meerssen L

Marsna Maarsen UT Kün U21

Marsna [930] Maarssen Ut

Marsna en Casella [977] Maren-Kessel NB

Marsna • 966 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 2 r°

Marsna • 888 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 4 r°

Marsna • 1180 • X E 17374/16

Marsna • 1044 • Re M

Marsna • 930 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 8 v°

Marsna • 1195 • X E 17374/20

Marsna • 1182 • X E 17374/17

Marsna • 1136 • X M

Marsna • 997 kop. 13e • I Lc n° 17

Marsna • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Marsna. Zie: Maarssen.

Marsnam (acc.) • 968 vals 12e • X M 4

Marsne uene • 1219 • U gg 1155

Marsnebruke • 1219 • U gg 1155

Marsnen • 1127 • Ug 39

Marsnen, Gozewijn van. Zie: Gozewijn. -, Meintetus van. Zie : Meintetus.

Marsseman, Godschalk, burger van Utrecht 467.

Marstrand, Mastrant, Noorwegen 107.

Marsum, gouw. I, 29.

Marsum" (facs.) (gouw aan de Maasmonding)

MARSUM" (gouw aan de Maasmonding) / in pago Marsum • 726 kop. ± 1222 • Go I 71, 81 v° GYS

Marsus fluvius , in pago Virdunensi 58 , 48 .

Marte • 1163 • U SJ 79

Martel, Karel. Zie: Karel.

Marten • 1145 kop. midden 12e • U B 43, 49 v°

Martene • 1156 • U SJ 302

Marters (facs.) (oude naam van Prinsenhage : Nb)

MARTERS (oude naam van Prinsenhage : Nb) / Martras • 1e helft 9e kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 106 GYS

Martfelde [768] Meerveldhoven NB

Martinus IV, paus te Rome 294-295, 298, 302, 315, 340, 356, 408.Le Engleys, koopman van Denemarken 420.

Martinus, kanunnik. 268.

Martinus. Zie: Maarten.

Martinus. Zie: Maarten.

Martinus.Zie: Maarten.

Martras • 1e helft 9e kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 106

Maruilde • 815 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 105

Maruilde [815] , Meerfelt [later] Nederweert L

Mas-lant • 1222 • Hg B 86

Masa-lant • 985 kop. (1206-26) waarvan kopieën 14e-15e • ed. Oppermann, Fontes, p. 218

Masa-lant • 985 kop. (1206-26) waarvan kopieën 14e-15e • Hg C 4 r°

Masalanda. Zie: Maasland.

Masalandae (Maselande) Maas-land ZH Kün U40

Masalandae (Maselande) Maas-land ZH Kün 40

Masalandae [10th century] Maas-land [named after the County of Maasland] ZH

Masalant. Hecm. 195. Maseland O. 1. 89. (1083). Maselant Hecm. 205. Mel. St. 1. 747 Maeslant. Maasland. Z. Holland.

Masalant. Hecm. 195. Mase-land O. 1. 89. (1083). Mase-lant Hecm. 205. Mel. St. 1. 747 Maeslant. Bron: DBNL

Masalant. Hecm. 195. Maseland O. 1. 89. (1083). Maselant Hecm. 205. Mel. St. 1. 747 Maeslant. Maasland. Z. Holland. (DBNL)

Masamuthon (Masamusan) Monster? ZH Kün U43

Masamuthon (Masamusan) Monster? ZH Kün 43

Masamuthon. 44.

Masamuthon" (facs.) (oude monding van de Maas, bij Monster : Zh)

MASAMUTHON" (oude monding van de Maas, bij Monster : Zh) / ad Masamuda • 776 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 98 / in Masamuthon • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Masao (pagus), Blaricge (villa) F518 ; Masao / Mosao (pago) Maasgouw LI Kün W17

Masao / Mosao (pago) Ego Albericus de pago Mosao trado sco Bon. res quas dedit frater meus Rudinc, id est portionem dni mei Helgrici et domina mea Agnes suam mihi tradidit portionem, hoc est quod trado sco Bon. in pago Masao iuxta flumen More, in villa nomine Blâcrige domum scilicet unam bonam cum casis et curte magna ac suis adiacentiis, et in alia villa Walaren pomerium, et pratum, et XI mansos et dimidium cum mancipiis supra sedentibus, et aliis numero XLVI. Ik Alberic uit de Maasgouw schenk aan St. Bonifatius de zaken die mijn vader Rudinc gaf, dat is het deel wat mijn heer Helgric en mijn vrouwe [meesteres] Agnes mij heeft geschonken, dit is wat ik schenk aan St. Bonifatius in de Maasgouw aan de rivier More, in het dorp genaamd Blerik namelijk één goed huis met hutten en een grote hof met wat daarbij gelegen is, en in een ander dorp Walaren een boomgaard, en een weide, en 11 verblijven en een halve met horigen die daar wonen, en een aantal van 46 anderen.

Masau (facs.) (gouw aan de Maas in Belgisch- en Nederlands-Limburg)

MASAU (gouw aan de Maas in Belgisch- en Nederlands-Limburg) / in pago Mosariorum • 714 kop. 1191 • Go I 71, 36 v° / in pago Mosao • 732-33 kop. 12e • Tr 1341/86, 217 r° / in pago Mosao • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / in pago Masuarinsê • 741 kop. begin 11e • ed. DB, p. 361 / in pago Mosavo • 830 kop. 10e • transl. ss. Marc. Petri, ed. MGH SS XV, p. 258 / in pago Maso • 858 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 326 / in Masalante • 891 kop. ± 1100 • Regensburg, Tr 1709, 67 r° / in comitatu Maselant • 889 • Kb 1 A 5 / in comitatu Maselant • 898 • Kb 1 A 8 / in comitatu Maisou • 946 kop. ± 1070 • Gesta abb. Gembl., Lz 17 r° / in pago Masav • ± 950 kop. ± 1070 • Gesta abb. Gembl., Lz 19 v° / in pago Masalant • 950 vals 10e • ed. DB, p. 369 / in comitatu Masaugo • 968 vals 12e • X M 4 / in pago Masualensi • ± 1050 kop. eind 11e • mir. s. Trudonis, Ld 16974, 115 v° / in pago Maselant • 1056 • D B 7 / Maselant • 1128 • P L 9307/5 GYS

Maschenholt • (1205-33) • Berne

Maschenholt" (facs.) (onb. ± Hees-wijk : Nb)

MASCHENHOLT" (onb. ± Heeswijk : Nb) / Maschenholt • (1205-33) • Berne GYS

Masciacus locus , in pago Bellovacensi 109 , 9 .

Mascliniensis.Zie: Mechelen.

Mase-land Maas-land ZH E13

Mase-land • 1083 vals 12e • Hg B 61

Mase-lant • 1128 • P L 9307/5

Mase-lant • 1138 of kort daarna • Hm 10 B 17, 2 r°

Maselant, Rampo van 213.

Maselant. Zie: Maasland.

Masemunde • 1134 • Berne

Masemunde. 322.

Masemunster. Zie: Monster.

Masenkeres-mere • (1205-33) • Berne

Masenkeresmere" (facs.) (onb. ± Hees-wijk : Nb)

MASENKERESMERE" (onb. ± Heeswijk : Nb) / Masenkeresmere • (1205-33) • Berne GYS

Masetrieth • 1051 • ed. DB, p. 382

Masetrith • ± (1135-80) • K Schr GL

Maslacum , Masolacum , palatium regium , Maslay 38 , 34 ; 44 , 11 . 27 . 53 .

Masliacus maior , subterior , villa regia in pago Se nonico , Mâlay le Vicomte , Yonne 115 , 16 . 35 ; 133 , 2 .

Masnile villa , in pago Biturico 163 , 22 .

Masolagum , cfr . Maslacum .

Massilia urbs , Marseille 6 , 14 ; 54 , 43 . 52 ; 60 , 5 . 23 ; 73 , 21 . 27 . 36 .

Massiliense territorium 154 , 29 .

Mastenbroek, prov.Overijsel 516 n.1).

Mastenbroek, Mastebroic, het 194-195.

Mastricht.Zie: Maastricht.

Mastrit • 1222 • Prüm, Kb 18/2087, 17 v°

Mastwijk, bij Montfoort (Utr.) 185.

Mastwijk, Mast wie, nabij Montfoort 88.

Mastwijk (Mastwyck), ten N. van Montfoort. 110, 116.

Matellionem • begin 8e kop. kop. 13e • Rav. Anon., IV 24

Materberg (facs.) [Geul : Lb]

Materberg • 1155 • Av A 11

MATERBERG [Geul : Lb] / Materberg • 1155 • Av A 11 / Matrenberg • 1176 • K SU 12 GYS

Materna , cfr . Matrona .

Mathackere, huis te Terwolde 202.

Matheus, kanunnik ten Utrechtschen Dom 50, 85; kanunnik van St. Jan te Utrecht 2.

Matheus (Mattheus), abt van St. Paul. 380, 384, 410. presbiter cardinalis tituli S. Marcelli. 449; diaconus cardinalis S. Marie. 450.

Mathilde (Mechtildis), vrouw van kastelein Arnold, moeder van Otto. 429. (Machteldis, Machtilda, Matheldis, Mathildis), vrouw van keizer Hendrik V. 258, 277, 291, 399.

Matholfingum villa , Mathulfo villare , in pago Bedensi 173 , 31 ; 174 , 31 .

Matholfingus. Zie: Matzen.

Mathulfovillare. Zie: Matzen.

Matilone • ± 365 kop. 13e • tabula Peut.

Matilone" (facs.) (= Roomburg)

MATILONE" (= Roomburg) / Matilone • ± 365 kop. 13e • tabula Peut. / Matellionem • begin 8e kop. kop. 13e • Rav. Anon., IV 24 GYS

Matiscensis dioecesis 183 , 38 .

Matisconensis , Matiscensis civitas , Mâcon 104 , 9 .

Matisconensis ecclesia S . Vincentii 104 , 9 .

Matlinge (fluvium) Omgeving Kethel ZH E6

Matlinge • 1083 vals 12e • Hg B 61

Matlinge. O. 1. 89. (1083). Matlinghe (fluvium). Hecm. 201. Mel. St. 1. 888 Mattinghe. z. Malinc. Bron: DBNL

Matlinge. O. 1. 89. (1083). Matlinghe (fluvium). Hecm. 201. Mel. St. 1. 888 Mattinghe. z. Malinc. water bij Mathenes. Schieland. (DBNL)

Matlinge. O. 1. 89. (1083). Matlinghe (fluvium). Hecm. 201. Mel. St. 1. 888 Mattinghe. z. Malinc. water bij Mathenes. Schieland.

Matrenberg • 1176 • K SU 12

Matrona , Matrena , Materna fluvius , Marne 64 , 11 ; 178 , 31 . 33 . 40 ; 202 , 31 .

Matthaeus, Matheus, van Bonnicke 606; de Novo Castro (van Nyenborg), ridder 174.

Matthaeus, Matheus, bisschop van Portua 257.Ciceroz.456.Erembertsz; kanunnik van Oudmunster te Utrecht, Keizerlijk notaris 61, 63, 66, 73-74, 82-83, 92, 125, 212, 225, 229, 232, 237, 320, 345, 391, 398, 404-405, 460, 481, 492.van Nienborch 327.

Mattheus, vader van den klerk Gilles. 230. (Matheus) Erembertus, procurator van het kapittel van Oudmunster. 21. (Matheus), kanunnik ten Dom. 129, 197, 476. (Matheus), kanunnik van St. Jan. 197, 345.

Matthias (Mathias), broeder van Dankard, zoon van Brant. 231. • (Mathias) van Diepenheim, drossaat van den bisschop. 175.

Matthias, Mathias, van Antwerpen, clericus 67-68, 70, 73, 225-227, 229, 232, 237; Sasse, ridder 327.

Matthias, Mathias, broeder, meester van Duitsland 331.

Matthias, Mathias, broeder, meester van Duitsland 331.

Mattoiacensis pars , cfr . Maroialensis .

Matzen (Matholfingus, Mathulfovillare), bij Bitburg. 3.

Maubeuge, Melbodiensis, proost van 270.

Maubeuge, Melbodiensis, proost van 270.

Maudaco • 776 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 97

Maudaco" (facs.) (onb. in Zeeland)

MAUDACO" (onb. in Zeeland) / Maudaco • 776 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 97 GYS

Maurcurtis locus , in pago Pinsciacensi , Maurcourt 70 , 34 . 41 . 44 . 51 .

Mauri monasterium , antea Cella Leobardi dicta , Maur münster , haud longe a Zabern villa situm 204 , 15 . Dipl . Theuderici IV . spur . n . 90 .

Mauri rivus , in Alsatia , die Mossel 204 , 24 .

Mauriacensis vicaria , Mauriacum , in pago Arvernico , Mauriac 133 , 21 .

Maurik, Malderich, Nederbetuwe 100.

Maurik (Maldericke, Meldrike). 146, 338, 448.

Maurik (facs.) [Maurik : Gl]

Maurik [ GL ] 1830-1999

MAURIK [Maurik : Gl] / Mannaricio • ± 300, 2 kopieën: 7e en 8e • itin. Ant., 369 / Mannaricio • ± 300 kopie 10e • itin. Ant., 369 / Maldericke • 997 • D SAA 1 / Meldrike • 1139 kop. 14e • U O 1, 59 r° / Meldrike • 1179 • U O 411 / Maldrike • 1222 • D SAA 11 GYS

Maurin, vader van Diederik, ministeriaal van den bisschop. 418.

Maurinus, te Utrecht. 250.

Maurinus, dienstman van het kapittel te Emmerik 512.

Mauritius (Mauricius). prior van St. Paul. 395, 430.

Maurits, Mauricius 104.Albus 487.

Maurits, Mauricius 104.Albus 487.

Maurits, Mauritius, Mouriis, richter in Arnhem 418; kanunnik van Utrecht 361.Scalekin, kanunnik ten Utrechtsen Dom 131, 133, 467-468.van Schoonhoven, schepen aldaar 329.

Maurits (Mauricius), ridder te Emmerik. 352. (Mauritius) van Helle, ridder. 478.

Mauro, sancto, Nicolaas de 206.

Maurus, bisschop van Amilia 546.

Maurus, bisschop van Amilia 546.

Mautberg, Gerard, heer van 170.

Maxtis villa , in pago Caribant 192 , 44 .

Maze [ca. 1250-1260] Maas (rivier) Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Mazebomele.Zie: Maasbommel

Mazzo 508.

Meaus, Malsa, Johan van, ridder 184.

Meaux, Meldae, Fr; dép.Seine et

Mecensis.Zie: Metz.

Mechelen, Machlinia, Mascliniensis 226; deken, cantor en scholaster van 161, 226, 253, 350; kanunnik van 226, 253.

Mechelen, Machlinia, Mascliniensis 226; deken, cantor en scholaster van 161, 226, 253, 350; kanunnik van 226, 253.

Mechelen (Mehtlo), onder Gendringen. 7.

Mechelen, Machlines, Maclinia 162, 165; deken van 198.

Mechelen, Meglinia, Belg; prov.Antw.437; Duitse huis te 437.

Mechelen (Mehtlo), onder Gendringen. 7.
Media, later Meikamer, mark onder Didam. 7.
-meer (Mere), ten N . W . van Hoogstraten in de provincie Antwerpen; persoon van.Zie: Diederik.
Meern (Maerne, Marne), ten W . van Utrecht. 110*, 116.
Meissen (Misia), markgraaf van. Zie: Diederik.
Melis-kerke (Hughen-kerke que modo Melos-kerke dicitur), op Walcheren. 466.
Meppel. 460.
Mersberge. Zie: Maarsbergen.
Merscele. Zie: Morssel.
Mersele. Zie: Mortsel.
Merxem (Marcxem), bij Antwerpen. 215.
Messina (Messana). 89.
Metz (Metensis), diocese. 471. , bisschop van. 57. Zie: Koenraad.
M i . Z i e : Mije.Middelbrink (Mildelbrinke), onder Vollenhove. 106, 117.
Middel-burg (Middelburgh, Middelburch, Myddelburgh, Mildeburg). 324, 499, 508. , schepenen te. 508. , kerk van Noordmonster (Nortmunstre) te. 91. , kerk van Westmonster (Westmonstre) te. 144, 466. , priester van Westmonster te. Zie: J. , dekens van. Zie : Walcheren. , Augustijner kanunnik te. Zie: Willem van Clotinghe. , Minderbroeders te. 508*. , Praemonstratenser klooster van St. Marie te. 1*, 36, 52, 388*, 466, 467, 469, 498. , prior van St. Marie te. Z i e : N . , Willem. , abten van. Z i e : Gijsbert, Arnoud, Dietbold, B., N .
Middel-wijk (Middelwic), bij Zwolle. 233.
Midrecht. Zie: Mijdrecht.
Mickelhorst. 310.
M i l l (Milne, Mille), in het land van Kuik. 64, 248.
Milmen, bij Biervliet. 348.
Minden, bisschop van. 21.
Mirns (Mitlinghe), in Gaasterland. 369.
Misia. Z i e : Meissen.
Mitsepe, Mitspete of Nutspete, bij Groningen. 280*.
Moerkerke, bij Sas-van-Gent. 334.
Mogontinensis. Zie: Mainz.
Moldike. Z i e : Mook.
Molkwerum (Karnewalt, Cappenborch), tusschen Hindeloopcn en Stavoren. 369.
Monasterium. Zie: Munster, Münstereifel.Monekeburen, bij Scherpenzeel in Weststellingwerf. 369.
Monekesidewende, ten W . van Utrecht. 351.
Monreberg (Monreberc), bij Kalkar in de Rijnprovincie. 10.
Mons (de Monte). Zie: Berg.
Monster (Münstere), in Delfland. 322*.

Mechelen (facs.) [Gendringen : Gl]

Mechelen (facs.) [Wittem : Lb]

MECHELEN [Wittem : Lb] / Mechluns • 1133 • D B 9 GYS

MECHELEN [Gendringen : Gl] / Mehla • (1138-39) • D R 5 b / silua Mehtlo • 1200 • Ar B 1 / Mehtlo • 1218 • D Em 5 (2 exx.) / Mechtlo • 1218 • D Em 5 (2 exx.) GYS

Mechluns [1133] Mechelen L

Mechluns • 1133 • D B 9

Mecht-lo • 1218 • D Em 5 (2 exx.)

Mechtelda, Dankardsd; pachter op Zuidbeveland 505; dochter van Ernst van Holenburen 544.Coulard (Utrecht), 538; dochter van Wigger van Kralingen, echtgenote van Alard van Buren 55-56, 297.Kreyncks, echtgenote van Werner van Oldenbarnevelt 179 n.b); echtgenote van Wouter Weytin 305; zuster van Ernst van Wulven 85.

Mechteldis. Zie: Mathilde.

Mechtildis. Zie: Machteld.

Mecinga, pago; Meringa, pago Onbekend

Mecinga (pagus), Sutdorf (villa) F512 ; Mecinga / Meringa (pago) onbekend Frisia Kün W12 W113

Mecinga / Meringa (pago) Ego Dietmar tradidi ad scm Bon. terram iuris nostri in villa Sutdorf in pago qui dicitur Mecinga, cum omnibus rebus mobilibus et immobilibus, pratis, agris, silvis, aquis, domibus familiis et eorum rebus. Ik Dietmar heb aan St. Bonifatius geschonken de grond die rechtens van ons is in het dorp Sutdorf in de gouw genaamd Mecinga, met alle roerende en onroerende zaken, weiden, akkers, bossen, wateren, huizen, inwoners en hun spullen. / Ego in dei nomine Ditmar trado ad scm Bon. terram iuris mei ad VIII animalia in villa que dicitur Sutdorst in pago meringa. Ik in Godes naam Ditmar schenk aan St. Bonifatius de grond die rechtens van mij is voor 8 dieren in het dorp genaamd Sutdorst in de gouw Meringa.

Meddert (facs.) [Westdongera-deel : Fr]

MEDDERT [Westdongeradeel : Fr] / Metuuid • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Medunwrth • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

mede, z. Lantlosemede. Bron: DBNL

mede, z. Lantlosemede. (DBNL)

mede, z. Lantlosemede.

Mede-lo [1415] Meijel L

Medehoen [1320] Meddo Gld

Medela • (1076-81) vals?, kop. midden 12e • U B 43, 41 r°

Medela, Gijsbert van. Zie: Gijsbert.

Medele • 1196 • Berne

Medemblik (facs.) [Medemblik : Nh]

Medemblik (Medemelacha, Medemolaca, Medenblec). 47, 135, 266.

MEDEMBLIK [Medemblik : Nh] / in Medemolaca • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340 / Medenblec • 1118 kop. midden 12e • U B 43, 45 r° GYS

Medemelacha • 985 kop. (1206-26) kop. 14e en 15e • ed. Oppermann, Fontes, p. 218

Medemelacha • 985 kop. (1206-26) kop. 14e en 15e • Hg C 4 r°

Medemelacha. Zie: Medemblik.

Medemelacha" (facs.) (waterloop die Medemblik bespoelde)

MEDEMELACHA" (waterloop die Medemblik bespoelde) / Medemelacha • 985 kop. (1206-26) kop. 14e en 15e • Hg C 4 r° / Medemelacha • 985 kop. (1206-26) kop. 14e en 15e • ed. Oppermann, Fontes, p. 218 GYS

Medemolaca [the early part of the 10th century] Medemblik [stadsrechten in 1289] NH

Medemolaca (Medemelake) Medemblik NH Kün U93

Medemolaca (Medemelake) Medemblik NH Kün 93

Medemolaca. Zie: Medemblik.

Medenblec • 1118 kop. midden 12e • U B 43, 45 r°

Medenblec [ca. 1250-1260] Medemblik Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Medenblec. Zie: Medemblik.

Medenrevelt.Zie: Mereveld.

Medenrevelt.Zie: Mereveld.

Mederen [1333] meer [now: Noord-meer en Zuidmeer] Ov

Mederiacum [abt. 300] , Malica [943] Melick [oudste verm. gev. op Rom. stafkaart] L

Mederiacum • ± 300 kop. 8e • itin. Ant., 375

Medewurth • (1138-39) • D R 5 b

Medewurth" (facs.) [Mechelen : Gendringen : Gl]

MEDEWURTH" [Mechelen : Gendringen : Gl] / Medewurth • (1138-39) • D R 5 b GYS

Media, later Meikamer, mark onder Didam. 7.

Medianum villare , in pago Bellovacensi , Moinvillé 31 , 17 ; 164 , 32 . 35 .

Medik-lo • midden 12e • D W RH9, 61 v°

Mediklo" (facs.) (onb. in de Betuwe)

MEDIKLO" (onb. in de Betuwe) / Mediklo • midden 12e • D W RH9, 61 v° GYS

Meding (facs.) [Nede : Gl]

MEDING [Nede : Gl] / domus Medinc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 132 v° GYS

Mediolanae villa , in pago Vermandensi 192 , 40 .

Mediolanum. Zie: Milaan.

Medius mons , in pago Calvomontensi , Moyemont 182 , 36 .

Medua • 850 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 322

Medua [850] Meeuwem NB

Medua. Zie: Meeuwen.

Medum [1417] Miedum Fr

Medunvurth F655

Medunwrth • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Meeden [ GR ] 1830-1990

Meel (facs.) [Echtelt : Gl]

MEEL [Echtelt : Gl] / Medela • (1076-81) vals?, kop. midden 12e • U B 43, 41 r° / Medele • 1196 • Berne GYS

Meelt, land op ter, [1391] Milt Gld

-meer (facs.) [-meer : Lb]

-meer [1176] Mheer L

Meer, De (Lacus), wetering ten Z. 0. van Culemborg. 358, 359.

Meer (Mere), ten N.W. van Hoogstraten in de provincie Antwerpen; persoon van. Zie: Diederik.

Meer (Meri), ten N. van Kranenburg. 22.

MEER [Meer : Lb] / Mere • 1212 • Kl 9 GYS

Meer-kerk [ ZH ] 1830-1986

Meer-lo [ LB ] 1830-1969

Meer-lo (facs.) [Veldhuizen : Ut]

Meer-lo (facs.) [Meer-lo : Lb]

Meerbeek (facs.) [Eibergen : Gl]

MEERBEEK [Eibergen : Gl] / domus Marbeke • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Meerdervoort [ ZH ] 1830-1855

Meerfelt (facs.) (oude naam van Nederweert : Lb)

MEERFELT (oude naam van Nederweert : Lb) / Maruilde • 815 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 105 GYS

Meerkerk, Merkerke, ten ZW.van Vianen 2, 34.

Meerkerk, Merkerke, ten Z. van Ameide 434.

Meerkerk, Merkerke, ten ZW.van Vianen 2, 34.

Meerkerk, Merkerke, ten ZW.van Vianen 69.

Meerlo, Merloe, ten O. van Montfoort, Johannes van, ridder 351°; Peter van, ridder 351.

Meerlo, Merlo, Merloe, de huidige Neder Oudlandse polder 245, 438; Johannes van, knaap 191, 578; Johannes van, clericus 507.

Meerlo, Merlo, Merloe, de huidige Neder Oudlandse polder 245, 438; Johannes van, knaap 191, 578; Johannes van, clericus 507.

MEERLO [Veldhuizen : Ut] / de Merlo • 1219 • U SM 1646 GYS

MEERLO [Meerlo : Lb] / Mirlare • 1134 • Zu K / Mirlar • 1213 • D Kp 23 GYS

Meern, De, Maerne, Marne, Iuxta Marnam, TerMerne 166, 246, 309, 320, 343, 438, 522.

Meern, De, Maerne, Marne, Iuxta Marnam, TerMerne 166, 246, 309, 320, 343, 438, 522.

Meern (Maerne, Marne), ten W. van Utrecht. 110, 116.

Meerndijk, Mernedijc 245-246, 438, 522.

Meerndijk 7 n. 1).

Meerndijk, Marnedijk 354.

Meerndijk, Mernedijc 245-246, 438, 522.

Meersen (facs.) [Meersen : Lb]

MEERSEN [Meersen : Lb] / Marsna • 888 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 4 r° / Marsna • 930 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 8 v° / Marsna • 966 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 2 r° / Marsna • 1044 • Re M / Marsna • 1136 • X M / Marsna • 1180 • X E 17374/16 / Marsna • 1182 • X E 17374/17 / Marsna • 1195 • X E 17374/20 / Marsnam (acc.) • 968 vals 12e • X M 4 / Mersene • 1130 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R / Mersene • 1197 • X E 17374/21 / Marsenen • 1136 • X E 17374/4 / Marsenen • (± 1150?) • X E 17374/11 / Smarnensis • (1136-45) • X E 17374/6 / Smarnensis • (± 1150) • X E 17374/12 / Marnensis • 1145 • X M 9 / Marnensis • (1150-90) • X E 17374/13 / Smarna • 1147 • X E 17374/10 / Marna • 1180 • X E 17374/16 / Marna • 1182 • X E 17374/18 / Marne (gen.) • 1190 • X E 17374/19 / Mersna • (1150-90) • X E 17374/13 GYS

Meerten (facs.) [Lienden : Gl]

Meerten, Gerard van. Zie: Gerard. —, Godschalk van. Zie: Godschalk; Wouter van. Zie: Wouter.

MEERTEN [Lienden : Gl] / Marten • 1145 kop. midden 12e • U B 43, 49 v° / Martene • 1156 • U SJ 302 / Marte • 1163 • U SJ 79 / Merten • 1169 • U SJ 796 GYS

Meeuwen (Medua), in het land van Heusden. 73.

Meeuwen [ NB ] 1830-1923

Meeuwen, Heel en Babylonien-broek [ NB ] 1830-1908

Meeuwen (facs.) [Eten : Nb]

Meeuwen ( M e d u a ) , i n het l a n d v a n H e u s d e n . 73.
Megen ( M e g i n u n ) , aan de M a a s . 2 3 .Meginun. Zie: Megen.
Meinlo. 318.
Mekkelhorst ( M i k u l u n h u r s t ) , bij D e n e k a m p . 104.
Meldrike. Zie: Maurik.
M e l i k (Melica). 110.
Menkenesdreth. Zie: Minkeloos.
M e p p e l (Meppele). 344.
Meppele. Zie: Meppel.
Merchishem. 43.
Mere, Opperste, Overste. 290*.
Merebeke. 177.
Meretha. Zie: Mirdum.
Meri. Zie: Meer.
Merime. Zie: Marne.
Merma. Zie: Marne.
Merthen. Zie: Mirdum.
Merweda. Zie: Merwede.
Merwede (Merewede, Merweda), r i v i e r . 176, 191, 207*..
Methre. 311.
Mi. Zie: Mij.
Micheta. Zie: Middag.
Midage. Zie: Middag.*
M i d d a g ( M i c h e t a , M i d a g e ) , westelijk district van Hunsingo. 126, 143.
Middelbürch. Zie: Middelburg.
M i d d e l b u r g (Middelbürch). 356, 369.
Midlinge. Zie: Mirns.
Midreth. Zie: Mijdrecht.
Mierbeke. Zie: Westmeerbeek.
Mij (Mi). 306*, 430.
Mijdrecht (Midreth). 221.
Mijzen (Misnen). 203.
Mikulunhurst. Zie: Mekkelhorst.
M i l l (Millen). 408.
Millen. Zie: Mill.
Millingen (Millingi). 23.
Millingi. Zie: Millingen.
Mimigardum. Zie: Munster.
Mimigernaford. Zie: Munster.
Minden. 356.
Minkeloos (Menkenesdreth). 207.
Minnertsga (Minnersghae). 410.
Minnersghae. Zie: Minnertsga.
M i r d u m (Meretha, M e r t h e n ) 357, 366.
Mirns (Midlinge). 313.Misnen. Z i e : Mijzen.
Mitdelbrinc. 367.

MEEUWEN [Eten : Nb] / Medua • 850 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 322 GYS

Megeldinc, huis onder Rijssen 317.

Megelsum (facs.) [Meer-lo : Lb]

MEGELSUM [Meerlo : Lb] / Magelsheim • 1144 • D Fb 2 GYS

Megen, Alard van. Zie: Adelhard.

Megen (Meginun), aan de Maas. 23.

Megen, Haren en Macharen [ NB ] 1830-1994

Megen (facs.) [Megen : Nb]

Megen • 1203 • Hg W 6

Megen • 1196 • Berne

MEGEN [Megen : Nb] / Meginun • 721-22 kop. 1191 • Echternach, Go I 71, 41 v° / Megene • 1139 • P L 9307/7 / Megene • 1145 kop. midden 12e • U B 43, 49 v° / Megene • 1223 • Ie H / Megene • (1205-33) • Berne / Megena • 1173 • Po / Megen • 1196 • Berne / Megen • 1203 • Hg W 6 GYS

Megena • 1173 • Po

Megene • 1139 • P L 9307/7

Megene • 1145 kop. midden 12e • U B 43, 49 v°

Megene • (1205-33) • Berne

Megene • 1223 • Ie H

Meger van Oxe 433.

Meginbert (Meginbertus). 49.

Meginbraht. 77.

Meginfrid. 66.

Meginger. 202.

Megingotus. Zie: Meingot.

Meginhard (Meginhardus, Megunthardus), graaf. 98.

Meginhardeswich • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 103

Meginlevus. 49.

Meginrauan. 66.

Meginsuind, vrouw van Richard, moeder van Sigehard. 74.

Meginulfus 51.

Meginun • 721-22 kop. 1191 • Echternach, Go I 71, 41 v°

Meginun [721] , Megene [12th century] Megen NB

Meginun. Zie: Megen.

Meginungus. 51.

Meglidonensis , Meladunensis , Meludunensis pagus , leMelunais 133 , 10 .

Meglinia.Zie: Mechelen.

Megunthardus. Zie: Meginhard.

Megynwercus. Zie: Meinwerk.

Mehla • (1138-39) • D R 5 b

Mehla [1138], Mecht-lo [1200] Megchelen Gld

Meht-lo • 1218 • D Em 5 (2 exx.)

Meiegarde, Konstantijn van. Zie: Konstantijn.

Mein-lo • 1134 • Zu K

Mein-lo • 1134 • Zu K

Meinard (Meinardus), te Koudekerk. 150.

Meinard. Zie: Meinhard.

Meiners-wijk (facs.) [Elden : Elst : Gl]

MEINERSWIJK [Elden : Elst : Gl] / Meginhardeswich • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 103 GYS

Meinfrid (Meinfridus) van Barchusen, ridder van den graaf van Ravensberg. 253.

Meingot (Megingotus, Meingodus, Meingotus, Mengodius, Mengodus, Mengoz,

Meinhard (Meinhardus). 66. (Meinardus), graaf van Nijmegen. 402.

Meinlo. 318.

Meinlo" (facs.) (onb. in Gelder-land of Overijsel)

Meinlo" (facs.) (onb. in Gelder-land of Overijsel)

MEINLO" (onb. in Gelderland of Overijsel) / Meinlo • 1134 • Zu K GYS

MEINLO" (onb. in Gelderland of Overijsel) / Meinlo • 1134 • Zu K GYS

Meinold (Meinoldus), ministeriaal van den bisschop. 367.

Meinoldus Ruffus, rationalis van Groningen 46.

Meinricus v#n Reinre. 252.

Meinsa, vrouw van Bodekinus. 160.

Meintetus van Marsnen, ministeriaal van den bisschop. 264, 267, 294.

Meinwerk, Meinwercus, bisschop van Paderborn 506.

Meinwerk (Megynwercus), bisschop van Paderborn. 177.

Meinzo, ministeriaal van den bisschop. 372. (Meynso), graaf van Friesland. 231.

Meissen, Albert markgraaf van. Zie: Albert.

Meissen (Misia), markgraaf van. Zie: Diederik.

Mekcinheym Meckenheim

Mekeren.Zie: Macharen.

Mekkelhorst (Mikulunhurst), bij Denekamp. 104.

Mekkelhorst, Mikilonhurst, bij Denekamp (Ov.) 508.

Mekkelhorst (facs.) [Weerse-lo : Ov en Losser : Ov]

MEKKELHORST [Weerselo : Ov en Losser : Ov] / Mikulunhurst • 10e • D W IX a 1 a, 38 v° / Mikilonhurst • 1055 kop. midden 12e • D W RH9, 33 v° / Mikelenhurst • midden 12e • D W II a 1, 29 r° GYS

Melbodiensis.Zie: Maubeuge.

Melbodiensis.Zie: Maubeuge.

Melbodium , cfr . Malbodium .

Melcianus pagus , in dioecesi Meldensi , le Mulcien 109 , 8 .

Meldae.Zie: Meaux.

Meldecus , Meldequus , Meldensis , Meledunensis , Mili dunensis pagus , le Meldois 5 , 31 . 39 ; 6 , 3 ; 51 , 24 ; 116 , 7 . 13 .

Meldense territorium 17 , 6 .

Meldrike • 1139 kop. 14e • U O 1, 59 r°

Meldrike • 1179 • U O 411

Meldrike. Zie: Maurik.

Melick en Herkenbosch [ LB ] 1830-1993

Melik (Melica). 110.

Melik (facs.) [Melik : Lb]

MELIK [Melik : Lb] / Mederiacum • ± 300 kop. 8e • itin. Ant., 375 / Moderiacum • ± 300 kop. 10e • itin. Ant., 375 / Malica • 943 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 332 GYS

Melin, Reinardus van. Zie: Reinardus.

Melis-kerke [ ZL ] 1830-1966

Meliskerke, ecclesia Meinlofi, in het Westen van Walcheren 30.

Meliskerke (Hughenkerke que modo Meloskerke dicitur), op Walcheren. 466.

Meliskerke, Meyloefskerka, Hugenkerka, op Walcheren 72.

Meliskerke, Meloefskerke, op Walcheren, kerk van 214.

Meliskerke, Meyloefskerka, Hugenkerka, op Walcheren 72.

Melissant [ ZH ] 1830-1966

Mellingen • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v°

Melunais .

Memiuuerua • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r°

Menardinghamme • 1108 • Zu K

Menardinghamme" (facs.) (onb. ± Zutfen : Ov)

MENARDINGHAMME" (onb. ± Zutfen : Ov) / Menardinghamme • 1108 • Zu K GYS

Menare, Lodewijk van, kanunnik van St.

Menare, Lodewijk van, kanunnik van St.

Meneco, Menico, richter in Groningen 166. Ricbaldinge, olderman van Groningen 309.

Menerd-kerke [1200] , Menerdgea [na 1200] Minnertsga Fr

Meneslata Hecm. 211, O. 1. 106. (1120). Bron: DBNL

Meneslata Hecm. 211, O. 1. 106. (1120). Meensloot, water bij Boekel. N. Holland. (DBNL)

Meneslata Hecm. 211, O. 1. 106. (1120). Meensloot, water bij Boekel. N. Holland.

Menethe, Gozewijn van, leenman van de Keulsche kerk 152.

Mengod(i)us. Zie: Meingot.

Mengozus, Meyngotus), kanunnik ten Dom, later aartsdiaken en Domproost. 233, 241, 249, 264, 265, 266, 268, 270, 274, 280, 283, 284, 288, 291, 294, 301, 302, 305, 306, 307.

Mengozus. Zie: Meingot.

Meniwerva (werf) W293

Menkenesdre(c)ht [the early part of the 12th century] Minkeloos [named after a water-course] ZH

Menkenesdreth • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r°

Menkenesdreth. Zie: Minkeloos.

Menkenesdreth" (facs.) (onb. ± Dordrecht : Zh)

MENKENESDRETH" (onb. ± Dordrecht : Zh) / Menkenesdreth • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r° GYS

Menneweer (facs.) [Ulrum : Gr]

MENNEWEER [Ulrum : Gr] / Memiuuerua • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r° / Menouuerfe • eind 11e • D W IX a 1 b, 24 v°, 25 v° / Menouuerue • eind 11e • D W IX a 1 b, 24 v°, 25 v° GYS

Menninclare, Willem van 83.

Menoldis, vrouwe (Groningen) 163.

Menoldis, vrouwe (Groningen) 163.

Menoldus Leo, rationalis van Groningen 451.

Menouuerfe • eind 11e • D W IX a 1 b, 24 v°, 25 v°

Menouuerue • eind 11e • D W IX a 1 b, 24 v°, 25 v°

Menowerfe W425, Menowerve W444

Mense, Menso, Plucrose 402; zoon van Arnold Rike, 318.van Weide 290, 292, 293.

Mensekini domus, onder Rijssen 316.

Mensinge.Zie: Minsinge.

Mensinge.Zie: Minsinge.

Menso van Thrile. 252.

Menterne, Mentene, het Klei-Oldambt, edelen van 382.

Menterne, Mentene, het Klei-Oldambt, edelen van 382.

Menterwolde, Menterewolde, het latere Wold-Ambt 382 n.1), 498.

Menterwolde, Menterewolde, het latere Wold-Ambt 382 n.1), 498.

Menthe, zoon van Roderik, markgenoot te Doetinchem. 6.

Mento, mr. kanunnik te Mariënweerd, dan abt aldaar. 281, 316, (392).

Menzo, vader van Lefferd (Liephard). 181. (Meinzo) van Gravestorp, ministeriaal, vader van Hendrik. 108, 179, 206. van Groningen, broeder van Egbert. 44. (Meinzo, Menso) van Peize, broeder van Rudolf. 44, 53, 159, 181. (Menso) van Rode. 181. van Wesepe. 9, 269; Minderbroeder te Utrecht. 476.

Menzo Sibrandsz; burger van Groningen 17.

Menzo Sibrandsz; burger van Groningen 17.

Meppel (facs.) [Meppel : Dr]

Meppel (Meppele). 344.

MEPPEL [Meppel : Dr] / Meppele • 1141 kop. begin 15e • As D 3 r° GYS

Meppel. 460.

Meppele [probably 1141] Meppel Dr

Meppele • 1141 kop. begin 15e • As D 3 r°

Meppele. Zie: Meppel.

Meppen 567.

mer, meer, z. Alkmer, Gerdenchimere, Leithenmeer, Schommeer, Scermer, Velsermere, Withmere.

mer, meer, z. Alkmer, Gerdenchimere, Leithenmeer, Schommeer, Scermer, Velsermere, Withmere. Bron: DBNL

mer, meer, z. Alkmer, Gerdenchimere, Leithenmeer, Schommeer, Scermer, Velsermere, Withmere. (DBNL)

Mer-heim • 1198 • K D 54

Mer-heim (villa) in Kilingo Huntari (pagus) F564

Mer-heim • 1133 • P lo 981/11

Mer-heim • 1212 • D Kp 22

Mer-hem • 1213 • D Kp 23

Mer-hem • 1203 • Hg W 6

Mer-kerke [1266] Meer-kerk ZH

Mera [tot 1300] Boc-meer [v.a.1300] Box-meer [named after Jan Boc, Lord of Mera] NB

Mera, Heimericus van. Zei: Heimericus.

Mercator, Egbert, schepen van Oldenzaal 544.

Mercator, Egbert, schepen van Oldenzaal 544.

Merceman, Wigger, burger van Utrecht 217; Tezelo Wiersz.(Utrecht) 381, 464.

Merceman, Wigger, burger van Utrecht 217; Tezelo Wiersz.(Utrecht) 381, 464.

Mercennacus villa , in pago Attoariorum 40 , 24 .

Mercfelde, Merckveldt.Zie: Markvelde.

Merchis-hem onbekend de Marsch bij Vechten? west-NL UT Kün M&B 23

Merchis-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Merchis-hem onbekend de Marsch bij Vechten? west-NL UT Kün M&B U23

Merchishem. 43.

Merchishem" (facs.) (onb., prov. Utrecht)

MERCHISHEM" (onb., prov. Utrecht) / Merchishem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Merckveldt onder Neede 280 n.1), 424, 541; Gertrudis van 280; Godevaart van 541; Godfried van 280; Godschalk van 280.

Merclede [1025] Markluiden Gld

Mercureae villa , in pago Gabillonensi 129 , 15 .

Merdosus Voionus , vadus , le gué de Voyaux , sur l ' Helpe majeure 169 , 7 ; 212 , 5 .

-mere • 1212 • Kl 9

Mere, Opperste, Overste. 290.

Mere, Hendrik van. Zie : Hendrik; Johan van. Zie : Johannes.

Mere. P.H. p. 17. rivulum. Bron: DBNL

Mere. P.H. p. 17. rivulum. bij Velzen. (DBNL)

Mere. P.H. p. 17. rivulum. bij Velzen.

Mere-heim • 1105 • D ME 2

Mere-heim • 1184 • Xt 48

Mere-heim • 1193 • K HUA 37

Mere-heim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Mere-heim in pago Ostrahe / Mer-heim in pago Kilingo Huntari Ego Hiltrih trad. sco Bon. terram pascualem XL pecoribus in loco qui dicitur Mere-heim cum ceteris appendiciis. Ik Hiltrih heb aan St. Bonifatius geschonken weidegrond voor 40 stuks vee in de plaats genaamd Marrum met overig toebehoren. / Ego Engelram et Rabeninc et Diotwar tradimus ad scm Bon. proprietates nostras in pago Ostrahe in villa Mere-heim terram IIII boum cum omnibus sibi attinentibus pratis, pascuis, silvis, domibus et familiis. Ik Engelram en Rabeninc en Diotwar, wij schenken aan St. Bonifatius onze bezittingen in de gouw Oostergo in het dorp Marrum: grond voor 4 runderen met alles wat daaraan grenst, weiden, grasland, bossen, huizen en inwoners.

Mere-heim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Mere-heim • 1147 • X E 17374/9

Mere-heim • 1140 • R K 3

Mere-heim [wsc. ca 825] Marrum Fr

Mere-heim in pago Ostrahe / Mer-heim in pago Kilingo Huntari Marrum, Oostergo FR Kün W57 W79 W80

Mere-heim • 1212 • D Kp 22

Mere-heim (locus) F540, F649

Mere-heim (villa) in Ostrahe (pagus) F563

Mere-hem • 1101 • U SJ 312

Mere-hem [1101] Merum L

Mere-hem • 1206 • X Br 13

Mere-hem • 1209 • I V 30

Mere-hem • 1202 • Hg W 8

Mere-hem • 1200 • Hg W 508

Mere-hem • 1178 • Av A 37

Merebeke. 177.

Merecamp, major, P.H. p. 16. Bron: DBNL

Merecamp, minor. P.H. p. 16. Bron: DBNL

Mereheim, villa, in pago Ostrahe; Merheim, villa, in pago Kilingo Huntari Marrum

Merehem, Herman van. Zie: Herman; Koenraad van. Zie: Koenraad. -, Rutger van. Zie : Rutger.

Mereim • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 148 r°, 149 r°

Merekinck, Engelbert. Zie: Engelbert.

Merelbeke, Merlebeka, priester van 176.

Meren • 1212 • Hg B 54

Merena • 1038 • ed. DB, p. 197

Meretha • 1148 gelijkt. kop. • I SMw 39 v°

Meretha. Zie: Mirdum.

Mereuuida • 897 kop. 15e • X E 1417, 10 v°

Mereveld, Medenrevelt, onder Houten 424.

Mereveld, Medenrevelt, onder Houten 424.

Merewede • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r°

merghen, sex-, unum-. P.H. p. 20, z. morghen. Bron: DBNL

merghen, sex-, unum-. P.H. p. 20, z. morghen. (DBNL)

merghen, sex-, unum-. P.H. p. 20, z. morghen.

Merhem, Rutger van. Zie: Rutger.

Merheym • 1203 • X Br 9 bis

Meri. Zie: Meer.

Merime • 970 • slechte afschriften uit Elten

Merime. Zie: Marne.

Meringa (pagus), Sutdirft (villa) F597

Merinidorbe F550

Merinidorbe; Mermendorf Onbekend

Merk" (facs.) [Kadzand : Zl]

MERK" [Kadzand : Zl] / in Sudpolre bosten merke • 1190 • G SB GYS

Merkelbeek [ LB ] 1830-1982

Merkerke. Zie: Meerkerk.

Merkerke.Zie: Meerkerk.

Merkerke.Zie: Meerkerk.

Merkerke.Zie: Meerkerk.

Merle, Frederik van. Zie: Frederik.

Merler [1390] Marle (near Hellendoorn) [also Marle near Wijhe] Ov

Merlinus van Vlake. 153.

Merlo, Gerard van. Zie Gerard; Johan van. Zie : Johannes.

Merlo, Albero van, burger van Utrecht 288°; Johannes van, kanunnik van St.

Merlo.Zie: Meerlo.

Merlo.Zie: Meerlo.

Merm (facs.) [Elst : Gl]

MERM [Elst : Gl] / in loco nuncupante Marithaime • 726 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 307 / in ipso loco Marithhaime • 726 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 307 / Marithhaim • 726 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 307 / Merteim • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 148 r°,149 r° / Mereim • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 148 r°, 149 r° GYS

Merma. Zie: Marne.

Mermendorf onbekend Frisia Kün W69

Mermendorf / Merinidorbe Adalger trad. in mermendorf XX pedes terrae arabilis in latum et CCC in longum et prata ad sexaginte carradas. Adalger heeft in Mermendorf geschonken 20 voet landbouwgrond in de breedte en 300 in de lengte en weiden goed voor 60 karrenvrachten. / Adalhart trad. dimidiam partem mensure unius. In Englide in merinidorbe quod gi-lo tradidit, totum et integrum quod pater suus in eum hereditavit et quod pater eius trad. in villa que dicitur Abblechen unam virgam et duos pedes in wincredea virgam. Adalhart heeft de helft van één maat geschonken. In Englide in Merinidorbe wat Gi-lo heeft geschonken, geheel en ongeschonden wat zijn vader aan hem heeft nagelaten en wat zijn vader schonk in het dorp genaamd Abblechen één roede en twee voet, in Wincredea een roede.

Mermendorf F553

Mern-hem [1390] Marle (near Wijhe) [also Marle bij Hellendoorn] Ov

Mernam. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Mernam. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). de Mare. Leiden. (DBNL)

Mernam. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). de Mare. Leiden.

Merne.Zie: Meern.

Merne.Zie: Meern.

Merona • 966 • ed. DB, p. 161

Merona Bennonis" (facs.) [Oost-burg : Zl]

Merona • 964 • ed. DB, p. 156

MERONA BENNONIS" [Oostburg : Zl] / in loco nuncupante Merona Bennonis • 941 • ed. DB, p. 145 / Merona • 964 • ed. DB, p. 156 / Merona • 966 • ed. DB, p. 161 / Merena • 1038 • ed. DB, p. 197 GYS

Merrinche Mehring (Mosel)

Mersberge. Zie: Maarsbergen.

Merscele, Hendrik van. Zie : Hendrik; Wilkinus van. Zie : Wilkinus.

Merscele. Zie: Morssel.

Merscem (Mersche, Merscum), Herman van. Zie: Herman.

Mersch, Luxemb. 429 n. 3), 452 n. 2), 459 n. 12); priorij Mariëndal bij 429—430, 452; priores en convent van Mariëndal bij 451—452, 459.

Merscheid, Merschede, Godfried van, leenman van de Keulsche kerk 152.

Merseberch • 1134 • Berne

Mersebergh [1130] Maarsbergen Ut

Mersele. Zie: Mortsel.

Mersen. Zie : Maarsen.

Mersene • 1130 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R

Mersene • 1197 • X E 17374/21

Mersna • (1150-90) • X E 17374/13

Merste, Griph van. Zie : Griph.

Merste [1266] Miste Gld

Merste, Griph van 523.

Mersum [1344] Marsum Gr

Mersum [1335] Marssum Fr

Merteim • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 148 r°,149 r°

Merten • 1169 • U SJ 796

Merthen [1152] Oudemirdum Fr

Merthen • 1152 gelijkt. kop. • I SMw 120 r°

Merthen. Zie: Mirdum.

Meruada • 877 kop. 15e • X E 1417, 8 v°

Merulus, scholast, kanunnik ten Dom. 437, 441.

Merulus collis , in pago Senonico 118 , 29 .

Merum (facs.) [Herten : Lb]

MERUM [Herten : Lb] / Merehem • 1101 • U SJ 312 / Merehem • 1178 • Av A 37 / Merehem • 1200 • Hg W 508 / Merehem • 1202 • Hg W 8 / Merehem • 1206 • X Br 13 / Merehem • 1209 • I V 30 / Mereheim • 1105 • D ME 2 / Mereheim • 1140 • R K 3 / Mereheim • 1147 • X E 17374/9 / Mereheim • 1184 • Xt 48 / Mereheim • 1193 • K HUA 37 / Mereheim • 1212 • D Kp 22 / Merheim • 1133 • P Lo 981/11 / Merheim • 1198 • K D 54 / Merheim • 1212 • D Kp 22 / Merhem • 1203 • Hg W 6 / Merhem • 1213 • D Kp 23 / Merheym • 1203 • X Br 9 bis / Meren • 1212 • Hg B 54 GYS

Merwa [ca. 1250-1260] Merwede Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Merweda [ca. 1250-1260] Merwede Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Merweda. Zie: Merwede.

Merwede, Merewede 66, 136; Godschalk Danielsz. van der 214°.

Merwede 616; Daniël van de, knaap 95, 104; Gerard van de 280; Godschalk van de, ridder 524.

Merwede (Merewede, Merweda), rivier. 176, 191, 207..

Merwede, Daniel van. Zie: Daniel.

Merwede, Daniel van der, knaap 110.

Merwede 616; Daniël van de, knaap 95, 104; Gerard van de 280; Godschalk van de, ridder 524.

Merwede (facs.) (Maasarm in Nederland)

MERWEDE (Maasarm in Nederland) / Meruada • 877 kop. 15e • X E 1417, 8 v° / Mereuuida • 897 kop. 15e • X E 1417, 10 v° / per flumen Meriuuido • (1021-24) kop. 4e kwart 11e • Alpertus Mettensis, facs. Pijnacker Hordijk, 1 v°, 4 v° / in silua Meriuuido • (1021-24) kop. 4e kwart 11e • Alpertus Mettensis, facs. Pijnacker Hordijk, 1 v°, 4 v° / Merewede • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r GYS

Merwigesburc , villa regia , Petersberg bei Erfurt 197 , 34 .

Merxem (Marcxem), bij Antwerpen. 215.

Merxz et Trimparden Mötsch und Trimport

Mesa (flumen) F602 ; Mesa / More (flumen) rivier de Maas LI Kün W17 W118

Mesa / More (flumen) Ego in dei nomine Albericus filius Elisonis de provincia fresonum tradidi sco Bon. in fuldensi monasterio res et proprietates quas mihi tradiderunt fratres mei in portionem et domina mea Agnes suam mihi tradidit hereditatem iuxta flumen Mesa dimidium mansum et in alia villa XI prata et dimidium mansum. Ik in Godes naam Alberic zoon van Eliso uit de Friese provincie heb geschonken aan St. Bonifatius in het klooster van Fulda zaken en bezittingen die voor een deel mijn broers mij geschonken hebben en die mijn vrouwe [meesteres] Agnes mij heeft geschonken als erfgoed: aan de rivier de Maas een half verblijf en in een ander dorp 11 weiden en een half verblijf. / Ego Albericus de pago Mosao trado sco Bon. res quas dedit frater meus Rudinc, id est portionem dni mei Helgrici et domina mea Agnes suam mihi tradidit portionem, hoc est quod trado sco Bon. in pago Masao iuxta flumen More, in villa nomine Blâcrige domum scilicet unam bonam cum casis et curte magna ac suis adiacentiis, et in alia villa Walaren pomerium, et pratum, et XI mansos et dimidium cum mancipiis supra sedentibus, et aliis numero XLVI. Ik Alberic uit de Maasgouw schenk aan St. Bonifatius de zaken die mijn vader Rudinc gaf, dat is het deel wat mijn heer Helgric en mijn vrouwe [meesteres] Agnes mij heeft geschonken, dit is wat ik schenk aan St. Bonifatius in de Maasgouw aan de rivier More, in het dorp genaamd Blerik namelijk één goed huis met hutten en een grote hof met wat daarbij gelegen is, en in een ander dorp Walaren een boomgaard, en een weide, en 11 verblijven en een halve met horigen die daar wonen, en een aantal van 46 anderen.

Mesa, flumen Rivier de Maas, Zuid-Lim-burg !

Mesch (facs.) [Mesch : Lb]

Mesch [ LB ] 1830-1943

MESCH [Mesch : Lb] / Messau • 1178 • Luik, Ie P GYS

Mesen, Mesines, Mesinensis, jaarmarkt van 575.

Mesen, Mesines, Mesinensis, jaarmarkt van 575.

Messau [1198] Mesch L

Messau • 1178 • Luik, Ie P

Messe, Ten, erf onder Riele bij Deventer 179; Johannes van 179; Hendrik van 179.(Messe), Willem van 179.

Messe, Ten, erf onder Riele bij Deventer 179; Johannes van 179; Hendrik van 179.(Messe), Willem van 179.

Messerich, Merrike, in Luxemburg 382°.

Messina (Messana). 89.

Metelen, Methele, Kreis Steinfurt, Westf; klooster te 316; Herman van, ridder 264°.

Metelen, Methelen, Kreis Steinfurt, Westf; (abdis, priores en) convent van 217 ; Egbert van, ridder 285; Herman van, ridder 8.

Metelen, Methelen, Kreis Steinfurt, Westf; (abdis, priores en) convent van 217 ; Egbert van, ridder 285; Herman van, ridder 8.

Metelen, abdis en convent van 207; Eilhard van 207-208; Henricus van 269-270.

Meteren, ten Z.van Geldermalsen 7.

Meteren [1265] Meteren Gld

Meteren (facs.) [Geldermalsen : Gl]

Meteren, ten Z.van Geldermalsen 7.

METEREN [Geldermalsen : Gl] / Methre • 1133 • Ar R GYS

Methre • 1133 • Ar R

Methre. 311.

Methuisen [1306] Meedhuizen Gr

Metslewer [1500] Metslawier Fr

Mettense monasterium Ad sanctos Apostolos iuxta civitatem , postea monasterium S . Arnulfi 213 , 20 .

Mettensis basilica SS . Apostolorum Iohannis et Iacobi , et S . Arnulfi 79 , 2 . 13 ; 92 , 4 ; 212 , 28 . 35 ; 214 , 34 . 39 ; 215 , 27 . 31 . 32 .

Mettensis pagus 214 , 38 .

Metti , Mettensis urbs , civitas , Metz 79 , 3 ; 92 , 5 ; 104 , 34 ; 128 , 38 ; 136 , 31 ; 157 , 22 ; 205 , 11 ; 212 , 45 ; 214 , 34 . 43 ; 215 , 12 . 39 .

Metuuid • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Metwid, villa, in pago Osterriche Onbekend; Groot Meddert of Midwerd ?

Metwid in pago Osterriche Groot Meddert, Oostergo FR Kün W61

Metwid in Osterriche (pagus) F544

Metz, Metae, Metensis 398; elect van 356, 398, 403, 411; kerk van 357.

Metz, Mecensis, Metensis, kanonikaat ten Dom te 401; primicerius ten Dom te 455; abt van St.Arnulphus nabij 8-9, 23.

Metz, Metae, Metensis 398; elect van 356, 398, 403, 411; kerk van 357.

Metz (Metensis), diocese. 471; bisschop van. 57. Zie: Koenraad.

Meukinus.Zie: Bartholomaus.

Meukinus.Zie: Bartholomaus.

Meuleschot [1299] Molenschot NB

Mewekin, Andreas, knaap 343.

Mewekinus. Zie: Bartholomeus.

Meylant, Arnoud, burger van Geertruidenberg 238.

Meynardinchem, huis in Agelo 180.

Meynardinchem, huis in Agelo 180.

Meynart, Herman, kanunnik en provisor van een der Utrechtse kerken 478.

Meynart, Herman, kanunnik en provisor van een der Utrechtse kerken 478.

Meynehuvel, Bernard van. Zie: Bernard.

Meynhardinc, huis in Südlohn 285.

Meynhardinc, huis in Südlohn 285.

Meynso. Zie: Meinzo.

Mezelinus, ministeriaal van den bisschop. 390.

Mezelinus, dienstman van de bisschop van Utrecht 515.

Mheer [ LB ] 1830-1982

Mi • 1156 kop. ± 1222 • Go I 71, 102 r°

Mi • 1119 • U SP

Mi • 1131 • U SM 2650

Mi [1119] , Mije [1497] Meije [ gen. naar gelijkn. riviertje] ZH

Mi. Zie: Mije.

Mi. Zie: M i j.

Michael, kanunnik van St.Marie 43; Gijsbert van, tinsgenoot van de Omloop van St.Marie te Utrecht 169.

Michael, Mychael, mr; kanunnik van St. Donatiaan te Brugge 226; bezitter van goederen te Ophemert 289; mr; pauselijk vicekanselier te Rome 351, 369, 374—375. Iudeus, schepen van Diest 386. van Novirella, broeder, prior der Predikheeren te Rijssel 364, 366, 388—391, 435.

Michael, Michaelis, Micahei carnifex (vleeshouwer), buur van St.Jans- Oudwijk te Utrecht 10; rector van de halve Buurkerk te Utrecht 351, 449-450.

Michael, Mychael, Michahel(is), rechter in Eemkerk, heemraad van de Korte Zijde 147; kanunnik van St.Marie te Maastricht 43; schepen van Utrecht 141, 146, 196.Boetsard 176.

Michael, Mychael, Michahel(is), rechter in Eemkerk, heemraad van de Korte Zijde 147; kanunnik van St.Marie te Maastricht 43; schepen van Utrecht 141, 146, 196.Boetsard 176.

Michdat • 1190 • Zu S 3

Micheta. Zie: Middag.

Michiel in Putte, St. [1465] Middelharnis ZH

Miciacense monasterium S . Maximini ibidem 3 , 17 ; 120 , 35 .

Miciacus , fiscus regius in pago Aurelianensi , Micy , Saint Mesmin 3 , 17 ; 120 , 35 .

Mickelhorst. 310.

Mid-lant [1571] Tersc. Mids-land Fr

Mid-woud [ NH ] 1830-1979

Midage. Zie: Middag.

Middachten (facs.) [Reden : Gl]

Middachten, Middacten, Everard van, knaap 418.

MIDDACHTEN [Reden : Gl] / Michdat • 1190 • Zu S 3 GYS

Middag (Micheta, Midage), westelijk district van Hunsingo. 126, 143.

Middag (facs.) (streek in prov. Groningen)

MIDDAG (streek in prov. Groningen) / in pago Midochi • 786-87 kop. ± 1222 • Go I 71, 59 r° GYS

Midddeleeuwse plaatsnamen

Midde-lant • 1220 • S D 556

Middel-burg ZH. [ ZH ] 1830-1855

Middel-burg (facs.) [Middel-burg : Zl]

Middel-burg • 1147 kop. 2e helft 13e • U SP 1, 85 v°

Middel-burg • 1208 • Md 11

Middel-burg • 1211 • Q E

Middel-burg • 1189 • Md 2

Middel-land (facs.) (bij Bommenee : Zonne-mere : Zl)

Middel-lant • 1220 • S D 556

Middelaar, gemeente Stoutenberg 557.

Middelamme, Middelhamme, gem.Bemmel 283, 290.

Middelamme, Middelhamme, gem.Bemmel 283, 290.

Middelborch • 1213 • Hg B 86

Middelbrink (Mildelbrinke), onder Vollenhove. 106, 117. Middelburg (Middelburgh, Middelburch, Myddelburgh, Mildeburg). 324, 499, 508; schepenen te. 508; kerk van Noordmonster (Nortmunstre) te. 91; kerk van Westmonster (Westmonstre) te. 144, 466; priester van Westmonster te. Zie: J; dekens van. Zie : Walcheren; Augustijner kanunnik te. Zie: Willem van Clotinghe; Minderbroeders te. 508; Praemonstratenser klooster van St. Marie te. 1, 36, 52, 388, 466, 467, 469, 498; prior van St. Marie te. Zie: N; Willem; abten van. Zie: Gijsbert, Arnoud, Dietbold, B; N.

Middelbürch. Zie: Middelburg.

Middelburg (Middelbürch). 356, 369.

Middelburg, Middelburg, Myddelburgh,

Middelburg, Middelburch, Midleborch, 198-199, 442-443; ambacht Noordmonster in 220.-, abt van 143, 199, 215, 264, 307, 462.(Middelburg), gardiaan van de Minderbroeders te 143, 199; Westmonsterkerk te 198; burgemeester en schepenen te 307.

Middelburg, Middelburg, Myddelburgh,

Middelburg 9, 39 n. 1), 249, 414; burgers van 9; abdij van St. Marie te 445, 447; abt (en convent) van 5°, 9, 14—15, 30, 48, 248, 444—445; Begijnhof te 444; gardiaan der Minderbroeders te 445 —446; Burgh te 447; Dilf te 447.. Houla, brug te 447.. Cranenburg te 447.. Noordmonster, parochie en ambacht in 9, 293, 444.. Westmonster, parochie en ambacht in 445—446.

MIDDELBURG [Middelburg : Zl] / Middelburg • 1147 kop. 2e helft 13e • U SP 1, 85 v° / Middelburg • 1189 • Md 2 / Middelburg • 1208 • Md 11 / Middelburg • 1211 • Q E / Migdelburgh • (1190-1203) • Md 5 / Middelborch • 1213 • Hg B 86 / Middelburgh • 1223 • S D 574 GYS

Middelburgh • 1223 • S D 574

Middele [in the early part of the 14th century] Middel Ov

Middelheurne [1867] De Heurne [there also have existed: Voor- en Achterheurne] Gld

Middelie, Middela, ten NW.van Edam, ingezetenen van 186.

Middelie, Middela, ten NW.van Edam, ingezetenen van 186.

Middelie [ NH ] 1830-1970

MIDDELLAND (bij Bommenee : Zonnemere : Zl) / Middelant • 1220 • S D 556 / Middellant • 1220 • S D 556 GYS

Middelrode, ten ZO. van 's-Hertogenbosch 49.

Middelste Hoytinge, erf in Zuidlaren 393.

Middelste Hoytinge, erf in Zuidlaren 393.

Middelstum (facs.) [Middelstum : Gr]

Middelstum [ GR ] 1830-1990

MIDDELSTUM [Middelstum : Gr] / Mitilistenheim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Midisheim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 / Midlisthem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v° / Midlesthem • eind 11e • D W IX a 1 b, 24 r°, 25 r° / Mildlesthem • eind 11e • D W IX a 1 b, 24 r°, 25 r° GYS

Middelwetering, Novum Fossatum, in de polder Hattem 194.

Middelwetering, Novum Fossatum, in de polder Hattem 194.

Middelwie, huis bij Zwolle 369.

Middelwijk (Middelvvic, Middelwyck), Andreas van. Zie: Andreas. •, Burchard van. Zie : Burchard. «, Gerard van. Zie : Gerard; Johan van. Zie : Johannes.

Middelwijk (Middelwic), bij Zwolle. 233.

Midden C] Delwijnen

Midden C] Bruchem

Midden D] Erichem

Midden D] Asch As

Midden D] Zoelmond

Midden C] Kerk-wijk (= Alder ?)

Midden-veld [ DR ] 1830-2000

Middenschouwen [ ZL ] 1830-1997

Middenwoude [1396] Mid-woud NH

Midden] Est

Midden] Alm-kerk (Alm)

Midden] (Kerk) Avezaat

Midden] Meteren

Middesdorp, huis te Aard 192°.

Middichi • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r°

Middichi W287, W349

Middichi" (facs.) (onb., prov. Groningen)

MIDDICHI" (onb., prov. Groningen) / Middichi • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r° GYS

Middil-hem W056, W250

Middila W180

Midis-heim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Midis-heim F684

Midlaren, onder Zuidlaren 397.

Midlest-hem W418, Mildlest-hem W427, Midlist-hem W320

Midlest-hem • eind 11e • D W IX a 1 b, 24 r°, 25 r°

Midlinge [13th century] Mirns Fr

Midlinge • 1132 vals 2e helft 13e • Lw

Midlinge. Zie: Mirns.

Midlist-hem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v°

Midlistan-hem W055

Midningi • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r°

Midningi" (facs.) (onb. ± Wonsera-deel : Fr)

MIDNINGI" (onb. ± Wonseradeel : Fr) / Midningi • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r° GYS

Midrecht. Zie: Mijdrecht.

Midreth [12th century] , Midrecht [1396] Mijdrecht Ut

Midreth • 1085 vals 12e • U SJ 948

Midreth. Zie: Mijdrecht.

Midwolda [ GR ] 1830-1990

Midwolderhamrik [1648] Nieuwolda Gr

Mie, Damaes van de, schepen van Schoonhoven 329; Gerard van der 360.

Miemekar [tot 1272] , Montfort [after 1272] Montfort L

Mierbeke. Zie: Westmeerbeek.

Mierde (facs.) [Mierde : Nb]

MIERDE [Mierde : Nb] / Myrtha • (eind 12e) • Av A 56 / Mirde • 1201 • Po / Mirde • 1223 • Po / Mirde • 1224 • Po / Myrta • 1212 • Av A 86 GYS

Mierle [13th century] , Mierle, M(e)yerle [15th century] , Mierl(o)e, Merloe, Mierle [16th century] , Mierloo [17th century] Mier-lo [s.w. of Helmond. Not to be confused with the hamlet Mierlo, part of the municipality of Uden] NB

Migdelburgh • (1190-1203) • Md 5

Migkinne, onbekende plaats in Zeeland 413.

Mij (Mi). 306, 430.

Mijdrecht, Midrecht, Midrechd 32, 112, 164, 400; raad en gezworenen van 129; priester te 112.

Mijdrecht, Midrecht 415; Johan van 468.

Mijdrecht (Midreth). 221.

Mijdrecht, Midrecht, Midrechd 32, 112, 164, 400; raad en gezworenen van 129; priester te 112.

Mijdrecht (Midrecht, Midregth), in het N.W. der provincie Utrecht. 92, 450.

Mijdrecht, Midrecht 11.

Mijdrecht (facs.) [Mijdrecht : Ut]

Mijdrecht [ UT ] 1830-1989

MIJDRECHT [Mijdrecht : Ut] / Midreth • 1085 vals 12e • U SJ 948 GYS

Mije (My, M i ), onder Bodegraven. 11, 110, 116.

Mije (facs.) [Bodegraven : Zh]

MIJE [Bodegraven : Zh] / Mi • 1119 • U SP / Mi • 1131 • U SM 2650 / Mi • 1156 kop. ± 1222 • Go I 71, 102 r° / My • 1200 • U SM 1809 GYS

Mijnden, Minden, Amelis van, knaap 444, 516, 599-600.

Mijnden, Minden, Amelis van, knaap 361, 408, 467.

Mijnden, Minden, Amelis van, knaap 444, 516, 599-600.

Mijnden (Minde, Minden), Gilles van. Zie Gilles; Willem van. Zie : Willem.

Mijnsheeren-land [ ZH ] 1830-1984

Mijnsheerenland 140 n. 1).

Mijzen (facs.) [Avenhorn : Nh]

Mijzen (Misnen). 203.

MIJZEN [Avenhorn : Nh] / Misnen • 1063 kopie begin 12e • P L 8996, 1 bis v° / Misnen • 1063 kopie ± 1222 • Go I 71, 99 r° / Alisnen • 1063 kopie midden 12e • U B 43, 35 v° / Misnen • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r° / Misnen • 1156 • Hg B 74 GYS

Mikelenhurst • midden 12e • D W II a 1, 29 r°

Mikilonhurst • 1055 kop. midden 12e • D W RH9, 33 v°

Mikilonhurst.Zie: Mekkelhorst.

Mikulunhurst • 10e • D W IX a 1 a, 38 v°

Mikulunhurst [end 10th century] Mekkelhorst Ov

Mikulunhurst. Zie: Mekkelhorst.

Mil (facs.) [Mil : Nb]

Mil l (Millen). 408.

MIL [Mil : Nb] / Millen • 1166 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 v° GYS

Milaan, Mediolanum 36, 38.

Milaan, Mediolanensis, aartsdiaken van 23.

Miland, Milant, Mylant, gebied ten N.van Woerden 77, 219, 361, 539.

Miland, Milant, streek benoorden Woerden 459.

Mildlest-hem • eind 11e • D W IX a 1 b, 24 r°, 25 r°

Mile-dam [16th century] Mil-dam Fr

Miles, Frederik, raad van Hamburg 259.

Milius mons , in pago Belvacensi , Montmille 12 , 1 .

Mill, Millen, in het land van Kuik 301.

Mill (Milne, Mille), in het land van Kuik. 64, 248.

Milla villa vetula , in pago Lemovicino 133 , 41 .

Mille n. Zie: M i l l.

Millen (Milne), Diederik van. Zie: Diederik; Gozewijn van. Zie : Gozewijn; Wouter van. Zie : Wouter.

Millen • 1166 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 v°

Millen [probably 1166] Mill NB

Millepecum villa , in pago Biturico , Maubec 146 , 15 .

Millete, Rutger van, ridder 285.

Millinc, Arnout 347.

Milling i. Zie: Millingen.

Millinga • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r°

Millinga • 793 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 99

Millinga • 1069 kop. 12e • Tr M 5 c

Millinga • 1e kwart 13e • P L 9534, 149 r°

Millinga • 1161 • Tr Q 4

Millingen • 1211 • D Bb 11

Millingen • (1167-74) • D Bb 4

Millingen [ GL ] 1830-1954

Millingen (facs.) [Millingen : Gl]

Millingen (Millingi). 23.

MILLINGEN [Millingen : Gl] / Millingi • 721-22 kop. 1191 • Go I 71, 41 r° / Millingi • begin 10e • Le W 31 r° / Millinga • 793 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 99 / Millinga • 1069 kop. 12e • Tr M 5 c / Millinga • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r° / Millinga • 1161 • Tr Q 4 / Millinga • 1e kwart 13e • P L 9534, 149 r° / Millingen • (1167-74) • D Bb 4 / Millingen • 1211 • D Bb 11 / Mellingen • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v° GYS

Millingi [721] Millingen aan de Rijn Gld

Millingi • begin 10e • Le W 31 r°

Millingi • 721-22 kop. 1191 • Go I 71, 41 r°

Milmen, bij Biervliet. 348.

Milo, magister scholarium van St.Severin te Keulen 510.

Mimigardevordensis.Zie: Munster.

Mimigardum. Zie: Munster.

Mimigernaford. Zie: Munster.

Mincembere, Cuno van. Zie: Cuno.

Minden, bisschop van 354.

Minden, bisschop van. 21.

Minden. 356.

Minden.Zie: Mijnden.

Minkeloos (Menkenesdreth). 207.

Minnersghae. Zie: Minnertsga.

Minnertsga (Minnersghae). 410.

Minnighem, Diederik van. Zie: Diederik.

minor) Merecamp. P.H. p. 16. ? N. Holland. (DBNL)

minor) Merecamp. P.H. p. 16. ? N. Holland.

Minsinge, Mensinge, Mintinge, Gerard (Groningen) 163, 392-393.

Mirde • 1223 • Po

Mirde • 1224 • Po

Mirde • 1201 • Po

Mirdum (facs.) [Gaaster-land : Fr]

Mirdum (Meretha, Merthen) 357, 366.

MIRDUM [Gaasterland : Fr] / Meretha • 1148 gelijkt. kop. • I SMw 39 v° / Merthen • 1152 gelijkt. kop. • I SMw 120 r° GYS

Mirica • 1208 • D MA 22

Mirica" (facs.) (onb., in Nederlands-Limburg?)

MIRICA" (onb., in Nederlands-Limburg?) / Mirica • 1208 • D MA 22 GYS

Mirlar • 1213 • D Kp 23

Mirlare, Herman van. Zie: Herman.

Mirlare [1134] Meer-lo L

Mirlare • 1134 • Zu K

Mirns (Mitlinghe), in Gaasterland. 369.

Mirns (facs.) [Gaaster-land : Fr]

Mirns (Midlinge). 313.

MIRNS [Gaasterland : Fr] / Midlinge • 1132 vals 2e helft 13e • Lw GYS

Misciacus villa , in pago Alchiodrensi 133 , 12 .

Misciacus terra , in pago Autissiodorensi 116 , 15 .

Misen. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Misne. Hecm. 207. O. 1. 105 (± 1083). P.H. p. 14. Bron: DBNL

Misen. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Misne. Hecm. 207. O. 1. 105 (± 1083). P.H. p. 14. Myzen bij Schermerhorn. N. Holland. (DBNL)

Misen. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Misne. Hecm. 207. O. 1. 105 (± 1083). P.H. p. 14. Myzen bij Schermerhorn. N. Holland.

Misia. Zie: Meissen.

Misna [11th century] Oostmijzen [ er heeft een Mijzen bestaan] NH

Misnen • 1063 kopie ± 1222 • Go I 71, 99 r°

Misnen • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r°

Misnen • 1063 kopie begin 12e • P L 8996, 1 bis v°

Misnen • 1156 • Hg B 74

Misnen. Zie: Mijzen.

Mitdelbrinc. 367.

Mitiacus villa , in pago Arvernensi 133 , 26 .

Mitilisten-heim [probably. 822] ,Midlisthem[ 10th, 12th century] Middelstum Gr

Mitilisten-heim (villa) in Hunergewe (pagus) F573

Mitilisten-heim in pago Hunergewe Middelstum in Hunzego GR Kün W89

Mitilisten-heim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Mitilisten-heim in pago Hunergewe Ego ditmar trado ad scm Bon. in pago Hunergewe in regione fresonum in villa Mitilisten-heim et in Hustinga terram XII boum cum ceteris rebus meis et familiis. Ik Ditmar schenk aan St. Bonifatius in de gouw Hunzego in het gebied der Friezen in het dorp Middelstum en in Huizinge grond voor 12 runderen met overige spullen van mij en inwoners.

Mitilistenheim, villa, in regione Fresonum in pago Hunergewe Middelstum, Groningen ?

Mitsepe, Mitspete of Nutspete, bij Groningen. 280.

Mittelburgenses (portus)[1102] Middel-burg Zl

Mitteles-heim F695

Mocesus, Mokinensis, in Cappadocië, aartsbisschop van 533, 546.

Mocherthe, Hartbert van. Zie: Hartbert.

Mocoroht. 41.
Mocrwatcr, Het. 137.
Moezel (Mosella), rivier. 14.
Moffct. Z i e : Moft.
M o f t , D e (Moffet, Muffet), b o s c h o n d e r E d e W a g e n i n g e n . 142, 298.
Mogontia. Z i e : Mainz.
Mogontina. Zie: Mainz.
Mogontium. Zie: Mainz.
Moguntia. Z i e : Mainz.
M o l t e r h e u r n e ( M u l t e r i ) , bij L u t t e . 105*.
Monasterium. Z i e : Munster.
Monhore. Zie: Monra.
M o n r a ( M o n h o r e ) , bij E c k a r t s b e r g a . 8.
Möns. Z i e : Berg.
Cabracensis. 14.
Clotariensis. Zie : Klüsserath.
. . . Gertrudis. Zie: Geertruidenberg.
Paginsis. 14.
Vienncnsis. Zie : Vianden.
Monster (Masemunster). 154.
M o n t , castelium. 209.
Mosa. Zie: Maas.
M o s a r i o r u m pagus. Z i e : Maasgouw.
Mosella. Zie: Moezel.
Muda. Zie: Muiden.
Muffet. Zie: Moft.
Mühlberg (Mulenberge), bij A r n s t a d t . 8.
M u i d e n ( A m u d a , A m u s o n , A m u t h a , A m u t h o n , M u d a ) . 4 6 , 97, 116, 120, 131, 132*, 197, 421.

Mocoroht. 41.

Mocoroht" (facs.) (onb. bos aan de Eem)

MOCOROHT" (onb. bos aan de Eem) / forestes illas ... Mocoroht • 777 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 314 GYS

Mocrwatcr, Het. 137.

Moderiacum • ± 300 kop. 10e • itin. Ant., 375

Moer (facs.) (onb. ± Aarden-burg : Zl)

Moer fluvius , in pago Biturico 159 , 35 .

Moer • 1220 • S D 561

MOER (onb. ± Aardenburg : Zl) / Moer • 1220 • S D 561 GYS

Moer-kerke (facs.) (verdronken 15e eeuw, nu onder Philippine : Zl)

Moerbeke, Belg; prov.Oostvl.518 n.2).

Moerbeke, Mourbeke, in prov. Oostvlaan deren 364, 366, 38&—389.

Moerdijck [16th century] NB Moer-dijk NB

Moerdrecht [1273] Moordrecht ZH

Moergers, Mourghes, Dirk van, pachter op Schouwen 388, 456.

Moergestel [ NB ] 1830-1997

Moergestel (facs.) [Moergestel : Nb]

MOERGESTEL [Moergestel : Nb] / Gestele • 1147 kop. 13e • I Je 14 / Gestele • 1186 • I Je 29 GYS

Moerhuizen [ ZH ] 1830-1992

Moerkapelle [ ZH ] 1830-1991

Moerkerke, Moerkercke, in het Asseneder Ambacht 246.

Moerkerke, Morkerka, verdronken parochie in het Assenederambacht 527- 528.

Moerkerke, bij Sas-van-Gent. 334.

MOERKERKE (verdronken 15e eeuw, nu onder Philippine : Zl) / Morkerka • 1218 • G B / Mourkerke • 1218 • Rijsel, G B / Morekerke • 1222 • G NB / Morkerke • 1223 • G NB / Morkerke • 1224 • G NB GYS

Moerkerken, MIjnsheeren-land [after 1439] Mijnsheeren-land ZH

Moezel, Mosella 452.

Moezel (Mosella), rivier. 14.

Moffct. Zie: Moft.

Moft, De (Moffet, Muffet), bosch onder Ede-Wageningen. 142, 298.

Moge, Ulricus. Zie: Ulricus.

Mogoncia , Mogontia , Magontia , palatium regium 139 , 40 ; 147 , 39 ; 198 , 27 . 31 .

Mogontia. Zie: Mainz.

Mogontina. Zie: Mainz.

Mogontinensis. Zie: Mainz.

Mogontinus.Zie: Mainz.

Mogontium. Zie: Mainz.

Moguntia. Zie: Mainz.

Mohammed (Machometus). 75.

Mokelinckote, onder Rijssen 317.

Mokerden" (facs.) [Almen : Gorsel : Gl]

MOKERDEN" [Almen : Gorsel : Gl] / curia Mokerden • 1188 kop. of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 r° GYS

Mol, Arnold. Zie: Arnold.

Moldeka • 1206 • D SAA 9

Moldeka [1206] Mook L

Moldeke • 1222 • D SAA 11

Moldike. Zie: Mook.

Molen, Gijsbert van der (de Molandino). Zie: Gijsbert; Willem van der (de Molendino). Zie: Willem.

Molenaarsgraaf [ ZH ] 1830-1986

Molenbay [1750] Molenbaix [probably named after the town of Molenbeek, Belgium] Zl

Molenbeek, Moelenbeke, Klaas van, schepen van Sysseele 234.

Molendino (van der Molen), Nicolaas de, schepen van Woudrichem 609.

Molendino, Kompmannus de 478.

Molinensis curtis , in pago Attoariorum 40 , 24 .

Moliniacus villa , in pago Cenomannico , Moulins 122 , 36 ; 123 , 6 .

Molis, Colinus (Nicolaus) de Molis. Zie: Nicolaas.

Molkenhuzen [1398] Molkwerum Fr

Molkwerum (Karnewalt, Cappenborch), tusschen Hindeloopcn en Stavoren. 369.

Mollis Campellus , in Arduenna 209 , 31 .

Molter (facs.) [Losser : Ov]

MOLTER [Losser : Ov] / Multeri • 10. • D W IX a 1 a, 39 r° GYS

Moltere, Lubbert 134.

Molterheurne (Multeri), bij Lutte. 105.

Monacawerua • 1174 kop. eind 12e • G LT 6 r°

Monachus, Gotfridus. Zie: Godefrid.

Monarvilla , in pago Stampensi , Monerville 18 , 23 .

Monasteriensis, Monasterium.Zie:

Monasterio, Monstre [12th century] Monster ZH

Monasterio. Zie: Munster.

Monasteriola villa , in pago Parisiaco , Montreuil 202 , 36 .

Monasterium 529; bisdom 21, 562; bisschop van 478, 513; kanunnik te 529; geld van 205, 207, 419, 497.

Monasterium. Zie: Munster.

Monasterium. Zie: Munster, Münstereifel.

Monasterium. Zie: Munster.

Monasterium.Zie: Munster.

Monciacus villa , in pago Atraretensi , Monchaux 38 , 21 .

Monciacus villa , in pago Cenomannico , cfr . Munciacus . S . Monegardis nemus , Bois de Sainte Monegonde , inter Moustiers et Montbliart 212 , 1 .

Moncwerua • 1188 • G SP

mond, z. Ekmonda. Bron: DBNL

mond, z. Ekmonda. (DBNL)

mond, z. Ekmonda.

Monekagha [1315] Monekabuer [na 1315] Munnekeburen Fr

Monekeburen, bij Scherpenzeel in Weststellingwerf. 369.

Monekesidewende, ten W. van Utrecht. 351.

Monementhe.Zie: Mörmter.

Monensis-heim , Monifensis-heim , in Alsatia superiore , Munzen-heim 29 , 38 . 39 .

Monetarius (Munter), Gillis, burger van Deventer 109, 256; Godfried, richter in Arnhem 132.

Monhore. Zie: Monra.

Monicesloe • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r°

Monicesloe" (facs.) (onb. ± Wonsera-deel : Fr)

MONICESLOE" (onb. ± Wonseradeel : Fr) / Monicesloe • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r° GYS

Monnicken-dam [ NH ] 1830-1991

Monnikenzijdvvinde, Monekesidewende, bij Papendorp 23.

Monnikhuizen (facs.) [Arn-hem : Gl]

MONNIKHUIZEN [Arnhem : Gl] / Munihchusen • 1222, bron 893 • Prüm, Kb 18/2087, 43 r° GYS

Monra (Monhore), bij Eckartsberga. 8.

Monreberg (Monreberc), bij Kalkar in de Rijnprovincie. 10.

Monreberg, Monreberc, bij Kalcar 64.

Mons Dei.Zie: Hattum.

Mons (de Monte). Zie: Berg.

Mons Maiorinas , in pago Lemovicino 133 , 37 .

Mons Laudunus , Berg von Laon 180 , 25 .

Mons Cucullus villa , in pago Meledunensi 116 , 11 .

Mons Tredens , in pago Arvernico , Aymon sive Montet 133 , 25 .

Mons Marterum prope Parisios , Montmartre 143 , 16 .

Mons Petri [probably first half 9th century] , Berg [858] Oedelenberg [13th century] Sint-Odilienberg [addition of 'Sint' in the 15th century] L

Mons Falconis • 1122 • cont. Gembl., Xr 18239-40, 56 v°

Mons s. Marie [1233] Marienberg Ov

Mons Cisternas , in pago Lemovicino 133 , 38 .

Mons Beraldi terra , in pago Biturico 163 , 24 .

Möns super Zoma.Zie: Bergen op Zoom.

Möns. Zie : Berg. Cabracensis. 14. Clotariensis. Zie : Klüsserath.... Gertrudis. Zie: Geertruidenberg. Paginsis. 14. Vienncnsis. Zie : Vianden.

Monster, Monstre, Muinstre, Munsterambach, in het Westland 12; kerk van 29, 100, 105-106, 208-209, 564; rector van de kerk te 208-209; H.Geest te 80.

Monster (Munstre), op Zuidbeveland. 91.

Monster (Masemunster). 154.

Monster (Münstere), in Delfland. 322.

Monster, Monstere, op Westborsele 5.

Monster (Munstre), op Zuidbeveland. 91.
Monsterhoek (Monsterhoec, Monsterhüc), uithof van Ter Does bij Kattendijke op Zuidbeveland. 170, 173*.
Montfoort (Munfort, Montforde). 29, 30, 32.
Montfort, graaf van (Montisfortis comes). Zie: Amalrik, Simon.
Mook (Moldike), schout van. Z i e : Hendrik.
Mooren (Mauri). 76.
Morloda, Morlodenesse, bij Krabbendijke op Zuidbeveland. 53.
Morssel (Merscele), bij Lesum beneden Bremen. 386.
Mortsel (Mersele), bij Antwerpen. 215.
Muiden (Altenmudhen, Muden). 11, 389.
Mullinc, huis. 8.Munfort. Zie: Montfoort.
Munster (Monasterium, Monasteriensis). 448. , priester te. Zie: Arnoud. , kanunniken van St. Ludger te. Z i e : Wouter, Weizcelus. , deken van St. Ludger te. Zie: H . , proost van St. Ludger te. Z i e : Godefrid. , proost van St. Maarten te. Zie: Godefrid. , Domkapittel van. 348. , Domdeken van. 122, 265. Zie: Godefrid. , Magdalena-hospitaal te. 338. , St. Egidius-klooster te. 292. , klooster Ueberwasser te. 338. , diocese. 165, 302. , bisschoppen van. Zie: Diederik, Ludolf.
Münstereifel (Monasteriensis), in de Rijnprovincie; proosten van. Zie: Ingebrand,
Godefrid.
Mijdrecht (Midrecht, Midregth), in het N . W . der provincie Utrecht. 92, 450.
Mije (My, M i ) , onder Bodegraven. 11, 110, 116.
N.
N a a r d e n (Naruthi). 97.
Naardinger-land (Nardincklant, Nardingerlant, Nerdinclant, Nerdincklant). 125,
143, 299, 4 3 8 .
Namen (Namuchum). 136.
Namuchum. Zie: Namen.
Nardincklant. Zie: Naardingerland.
Nardingerlant. Zie: Naardingerland.Naruthi. Zie: Naarden.
Nasnacheli. 126.
Nedere. Zie: Neer.

Monster (facs.) [Borsele : Zl]

Monster (facs.) [Monster : Zh]

MONSTER [Monster : Zh] / de Monasterio • 1167 • E D / Monstre • 1168 kop. ± 1200 • Ld CT, C XI / Monstre • 1223 • Hg B 87 GYS

MONSTER [Borsele : Zl] / Munstre • 1216 • U SP 214 GYS

Monsteracker, in de parochie Oedelem bij Brugge 234.

Monsterambacht (ZH) 366, 414.

Monsterhoek, Monsterhoec, bij Kattendijke 171-172.

Monsterhoek (Monsterhoec, Monsterhüc), uithof van Ter Does bij Kattendijke op Zuidbeveland. 170, 173.

Monsterhoek (facs.) [Kattendijke : Zl]

MONSTERHOEK [Kattendijke : Zl] / Monstrhoc • 1214 • S D 281 en 526 / Munsterhoc • 1223 • S D 578 / Monsterhùc • 1224 • Utrecht, S D 582 GYS

Monsterhuc • 1224 • Utrecht, S D 582

Monstre, Johannes van 333.

Monstre • 1168 kop. ± 1200 • Ld CT, C XI

Monstre • 1223 • Hg B 87

Monstre. P.H. p. 6. Bron: DBNL

Monstre. P.H. p. 6. Monster. Z. Holland. (DBNL)

Monstre. P.H. p. 6. Monster. Z. Holland.

Monstrhoc • 1214 • S D 281 en 526

Mont, castelium. 209.

Mont, Ghyso, schepen in Harderwijk 491.

Montanhae W146

Montanhae" (facs.) (het schiereilandje oost van Termunten : Gr)

MONTANHAE" (het schiereilandje oost van Termunten : Gr) / in Montanhae • 10e • D W IX a 1 a, 24 r° GYS

Monte, de.Zie: Berg en Bergh.

Monte, de. Zie : Berg.

Monte, Engelbert de (Deventer) 256.

Monte Fiasco 358.

Monte, de. Zie: Berg.. Zie: Bergh.

Monte Sancte Gertrudis [1213] Geertruidenberg NB

Monte.Zie: Bergh.

Montelliacus villa , in pago Biturico , Montigny 163 , 21 .

Montels villa ad flumen Marlionem , in pago Seno nico 118 , 32 .

montem Werceberch • 1121 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R 9 r°

Montes villa , in pago Pabula , Mons en Pevèle 192 , 44 .

Montesagium , Montesugum villa , in pago Arvernico , Monfay 133 , 24 . 26 .

Montevilla , vocata Latissima , in pago Lemovicino 133 , 39 .

Montfoort (Munfort, Montforde). 29, 30, 32.

Montfoort, Monteforde, Montfoerde,

Montfoort, Montfort, Muntfort 25 n. 1), 293 n. 2), 312, 351 n. 2); burggraaf van 87, 282, 308; burggravin van 312°; Hendrik van 312°.

Montfoort, Margaretha van, vrouwe van Lede, weduwe van heer Dirk van Lynden 51.

Montfoort (Muntfort, Montfort, Monfort, Munfort, Münforth), Everard van. Zie: Everard; Lubbert van. Zie : Lubbert; Willem van. Zie : Willem.

Montfoort, Montfort, Munforde,

Montfoort (facs.) [Montfoort : Ut]

MONTFOORT [Montfoort : Ut] / Munfort • 1204 • U B 414 / Munfort • 1225 • Ar B 8 / Mùntfort • ± 1215 gelijkt. kop. • Hm 10 B 17, 187 v° GYS

Montfor, Montford, Muntferde 88 n.1), 275, 288, 294, 314, 320, 528 n.1), 578 n.2); burggravin van 320; gerecht van 314; huis van 490 ; kerk van 343, 379; rector hiervan 379.

Montfort, graaf van (Montisfortis comes). Zie: Amalrik, Simon.

Montfort [ LB ] 1830-1991

Montfort, Willem van ofïiciaal van de Utrechtse Domproost, kanunnik ten Dom 347.

Montini Montigny sur Chiers

Montis villa et monasterium , in pago Tulpiacensi , Bergen 175 , 26 . 30 . 32 .

Montjoie, heer van 387.

Monumentum Superius. Zie: Mörmter en Obermörmter.

Mook (facs.) [Mook : Lb]

Mook (Moldike), schout van. Zie: Hendrik.

MOOK [Mook : Lb] / Moldeka • 1206 • D SAA 9 / Moldeke • 1222 • D SAA 11 GYS

Moordrecht, Mordrest, Mordrigt 347; tollenaar te 221; Hye van 351.

Moordrecht, Mordrecht 212; Dirk van 444, 446.

Moordrecht, Mordrecht, Nicolaas van, kanunnik ten Utrechtsen dom 362, 474.

Mooren (Mauri). 76.

Moorjaanshooft [1745] Moriaanshoofd [probably named after the Moriaan family] Zl

mor, z. Geddenmore, Geddigmore.

mor, z. Geddenmore, Geddigmore. Bron: DBNL

mor, z. Geddenmore, Geddigmore. (DBNL)

Mor-heim F702

Mor-kerke • 1224 • G NB

Mor-kerke • 1223 • G NB

More, flumen, in pago Masao Rivier de Maas, Zuid-Lim-burg !

More (flumen) F518

More-kerke • 1222 • G NB

morghen, tria, decem. P.H. p. 20, z. merghen. Bron: DBNL

morghen, tria, decem. P.H. p. 20, z. merghen. (DBNL)

morghen, tria, decem. P.H. p. 20, z. merghen.

Morilliacus villa , in pago Biturico 163 , 22 .

Morini Casneti nemus , in pago Wastinensi 120 , 2 .

Morinum.Zie: Terwaan.

Morkerka • 1218 • G B

Morkerka.Zie: Moerkerke.

Morladanisse • 1204 • S D 504

Morloda • 1208 • S D 515

Morloda, Morlodenesse, bij Krabbendijke op Zuidbeveland. 53.

Morlode, rivier in Zuidbeveland 354, 368.

Morlode • 1204 • S D 501

Morlode" (facs.) (voormalige kreek in het in 1530 verdronken N. O. Beveland)

MORLODE" (voormalige kreek in het in 1530 verdronken N. O. Beveland) / Morlode • 1204 • S D 501 / Morloda • 1208 • S D 515 GYS

Morlodenesse • 1208 • S D 515

Morlodenesse • 1204 • S D 501

Morlodenesse, op Zuidbeveland 354, 368.

Morlodenisse" (facs.) (bij "Morlode")

MORLODENISSE" (bij "Morlode") / Morlodenesse • 1204 • S D 501 / Morlodenesse • 1208 • S D 515 / Morladanisse • 1204 • S D 504 / Morlodonesse • (± 1204?) • S D 466 GYS

Morlodonesse • (± 1204?) • S D 466

Mörmter, Monemunten, bij Rees, Dirk van, leenman van den graaf van Kleef 249, 300.

Mörmter, Monementhe, bij Rees, Dirk van, ridder 124.

Morphitus van Schalkwijk. 208.

Morssel (Merscele), bij Lesum beneden Bremen. 386.

Mortel [1899] Biezenmortel [also see: Biezen] NB

Mortkule, kamp bij Itterbeek 117.

Mortsel (Mersele), bij Antwerpen. 215.

Mosa, Johannes de. Zie: Johannes.

Mosa fluvius , Maass 177 , 43 .

Mosa Maas ZH E13

Mosa, Gerard van. Zie: Gerard.

Mosa. Zie: Maas.

Mosam. O. 1. 89. (1083). Bron: DBNL

Mosam. O. 1. 89. (1083). de Maas. (DBNL)

Mosam. O. 1. 89. (1083). de Maas.

Mosao, pago / Masao, pago, iuxta flumen More ‘Maasgouw’, Zuid-Lim-burg !

Mosao (pagus) F517

Mosariorum pagus. Zie: Maasgouw.

Mosariorum , Mosaus pagus , Maasgau 95 , 31 ; 177 , 43 .

Mose-lant , Maasgau , ad Mosam 172 , 38 . 49 .

Mosella fluvius , Mosel 136 , 49 ; 137 , 19 ; 138 , 22 ; 177 , 32 . 48 .

Mosella. Zie: Moezel.

Mosella. Zie: Moezel.

Mosellanus , Moslensis , Muslensis pagus , Moselgau 79 , 1 ; 170 , 1 .

Mosellus rivulus , in Alsatia inferiore , die Mossel 149 , 3 .

Mour-kerke • 1218 • Rijsel, G B

Mouriis.Zie: Maurits.

Mourijn, Mourinus van Burgersdijk 98.

Mouwerkiin, Tiedeman, schepen van Utrecht 141, 145.

Mouwerkijn, Pieter 459.

Moyleke, Herman 448.

Moyse, Gerard, burger van Keulen 242.

Mr; aartsdiaken van Luik 357, 380—381; burger van Oldenzaal 488.

Muda. Zie: Muiden.

Mudde, Willem. Zie : Willem.

Mudde, Willem 32.

Mudenses • 1122 • Ug 37

Muderport 442.

Muffa pagus , pago Cenomannico vicinus 33 , 43 .

Muffet. Zie: Moft.

Muggenbete, Muggenbeke (14th e.) Muggenbeet Ov

Mühlberg (Mulenberge), bij Arnstadt. 8.

Muiden, Mudis, Muden, Mudhen, Tridermude 288, 355, 420, 442, 449; raad en gezworenen van 129; Johannes van,raad van Utrecht 169.

Muiden (Amuda, Amuson, Amutha, Amuthon, Muda). 46, 97, 116, 120, 131, 132, 197, 421.

Muiden, Muden, prov.N.Holl.289, 336, 338, 344-345; richter, schepenen, raden en poorters van 307.(Muiden), Albert van 287.

Muiden, Muden, Ter Piet, op Wolfaartsdijk 407; Gillis van 407.

Muiden (Altenmudhen, Muden). 11, 389.

Muiden (facs.) [Muiden : Nh]

MUIDEN [Muiden : Nh] / Amuthon • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 / Amuthon • 10e • D W IX a 1 a, 34 v° / Amuson • 949 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 334 / Amuda • 953 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 336 / Amuda • 975 kop. midden 12e • U B 43, 21 r° / Amutha • (1056-62) kop. midden 12e • U B 43, 34 v° / Muthen • 1105 • U SJ 321 / Amutha • 1119 • U SP / Mudenses • 1122 • Ug 37 / Mvdhen • 1200 • U SM 1809 GYS

Muiderberg, Mudenbergh 413.

Muisfort, Godfried van, koorbisschop van Keulen 273.

Mulardus, Leifard (Deventer) 256.

Mulenarke, Koenraad van 120.

Mulenberge. Zie: Mühlberg.

Mulenberge. Z i e : Mühlberg.
M ü l h e i m ( M u l n a i m , M u l n e h e i m ) . 2, 3 0 .
Mulnaim. Z i e : Mühlheim.Mulneheim. Z i e : Mülheim.Multeri. Zie: Molterheurne.
M u n s t e r ( M i m i g a r d ü m , M i m i g e r n a f o r d , M o n a s t e r i u m ) . 52, 6 3 , 9 4 .
M
Maagden-burg (Maydeburgensis, Magdeburgensis, Magethoburgensis), aartsbisschop van. Zie: Albert.
Maarn (Mandern), ten N . van Doorn in de provincie Utrecht. 202.
Maarsbergen (Mersberch, Mersberge), ten O. van Maarn. 202, 506.
Maarssen (Marsen), aan de Vecht. 116.
Maarssen-broek (Marsenbruch, Marsenbroeck, Marsnebrüke, Marserbrftke). 110, 116, 132, 418.
Maarsse-veen (Marsnevene, Marsenrevene). 132, 379*, 422.
Maas (Masa, Mosa, Moisa), rivier. 31*, 40, 96, 403, 473, 474. -; , Oude (Vetus Mosa), rivier. 322.
Maas en Waal, Tusschen (Infra Mosam et Walam). 179.
Maas-land (Maselant). 354, 403.
Maastricht (Traieetum), kerk van St. Servaas te. 152. , proost van. Z i e : Otto. , Duitsche huis van (de Biezen en) de Nederlanden bij. 260, 262. , meesters van het Duitsche huis van de Nederlanden bij. Zie: Hendrik, Albernus.
Mainz (Magoncia, Maguntinus, Magontinensis, Mogontinensis), proost van St. Pieter te. 13. , deken van St. Stephanus te. 194. , Domdeken te. 194. , Domproost te. 194. , provincie. 74, 78, 1J7, 119, 121, 383. , aartsbisschop van. 237, 440. Zie. Siegfrid.
Malberg, onder Huissen in de Betuwe. 129, 218.
Malsen. Zie: Geldermalsen.
Mandern. Zie: Maarn.
Marie-kerke (ecclesia beate Marie), op Walcheren. 466.
Mariënberg of Zwartewater, klooster. Zie: Hasselt.
Mariëndaal, klooster. Zie: Utrecht.
Mariënhorst of Ter Hunnepe, klooster. Zie: Deventer.
Mariënweerd, klooster. Zie: Beesd.
Markeloo (Marckeloe, Marckel), in Twente. 172*, 173, 284*, 316*.
Marcnisse. 369.
Markvelde, onder Diepenheim. 301.
Marne. Zie: Meern.
Marremunde, aan den Meerndijk. 52.
Marscalchinc, huis te Zevenaar. 8.
Marsen. Zie: Maarssen.
Mast-wijk (Mastwyck), ten N . van Montfoort. 110, 116.

Mulenstat • (1205-33) • Berne

Mulenstat" (facs.) (onb. ± Hees-wijk : Nb)

MULENSTAT" (onb. ± Heeswijk : Nb) / Mùlenstat • (1205-33) • Berne GYS

Mülheim (Mulnaim, Mulneheim). 2, 30.

Mullinc, huis. 8.

Mullink (facs.) [Henge-lo : Gl]

MULLINK [Hengelo : Gl] / domus Mullinc • 1200 • Ar B 1 / domus Mullinc • 1207 • Ar B 2 GYS

Mulnaim. Zie: Mühlheim.

Mulneheim. Zie: Mülheim.

Muloc, pachter te Schelluinen 100-101.

Muloc, pachter te Schelluinen 405°.

Multeri • 10. • D W IX a 1 a, 39 r°

Multeri. Zie: Molterheurne.

Munciacus , villa S . Dionysii , in pago Cenomannico , Moncé 33 , 42 . 46 .

mund, z. Ekmunde, Hecmunda. Bron: DBNL

mund, z. Ekmunde, Hecmunda. (DBNL)

mund, z. Ekmunde, Hecmunda.

Mundekinus, erf van (Utrecht) 242.

Munden. Zie: Egidius van.

Mundingasi W001, W035, W050, W117, W186, W193, Muningasi W374, W378

Munforde.Zie: Montfoort.

Munfort • 1204 • U B 414

Munfort • 1225 • Ar B 8

Munfort. Zie: Montfoort.

Munichom [1490] Mullegen Gld

Municmad W290

Municmad • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r°

Munihchusen • 1222, bron 893 • Prüm, Kb 18/2087, 43 r°

Munihchusen burg Münchhausen

Muniklanda W432, Muntiklanda W411

Muniklanda" (facs.) (onb., prov. Groningen)

MUNIKLANDA" (onb., prov. Groningen) / Municmad • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r° / in Muntiklanda • eind 11e • D W IX a 1 b, 23 r°, 25 r° / in Muniklanda • eind 11e • D W IX a 1 b, 23 r°, 25 r° GYS

Munkewerve (facs.) [Aarden-burg : Zl]

MUNKEWERVE [Aardenburg : Zl] / Monacawerua • 1174 kop. eind 12e • G LT 6 r° / Moncwerua • 1188 • G SP GYS

Munster (Monasterium, Monasteriensis). 448; priester te. Zie: Arnoud; kanunniken van St. Ludger te. Zie: Wouter, Weizcelus; deken van St. Ludger te. Zie: H; proost van St. Ludger te. Zie: Godefrid; proost van St. Maarten te. Zie: Godefrid; Domkapittel van. 348; Domdeken van. 122, 265. Zie: Godefrid; Magdalena-hospitaal te. 338; St. Egidius-klooster te. 292; klooster Ueberwasser te. 338; diocese. 165, 302; bisschoppen van. Zie: Diederik, Ludolf.

Munster, Mimigardevordensis, Monasteriensis,

Munster, Monasterium, bisschop van 100, 152ö, 215, 354, 376; bisschop van 100, 152°, 215, 354, 376; diocese 19 n. 1), 64, 167, 212, 307, 331, 376ö; Domdeken van 273; kerk van 448; deken van de oude St. Pauluskerk te 48 n. 4). (Munster), thesaurier van 89°, 375; Hendrik van, klerk 16; Steven van, ridder 269, 288°.

Munster, Herman van (de Monasterio). Zie: Herman; Steven van (de Monasterio). Zie: Steven.

Munster, Monasterium, Munstere 283, 433, 449; bisdom 362-363, 548, 563, 466, 577- 578; elect en bisschop van 3, 8, 28, 140, 282, 362, 394, 433, 486; kerk van 140; kanunnik te 544; prelaten en kanunniken van 394; (proost), deken en kapittel ten Dom te 306, 394; proost van de oude St.Pauluskerk te 285; St.Gillisklooster te 134; proost en deken hiervan 134; hospitaal te 305-306; geld van 362, 394, 455, 544; Ludolf van, knaap 285; Sweder van, ridder 8.

Munster (Mimigardüm, Mimigernaford, Monasterium). 52, 63, 94.

Munster.

Munsterambach 12.

Munsterambach.Zie Monster.

Munstereifel, Monasterium in Eifla, deken van 6; proost van 152.

Münstereifel (Monasteriensis), in de Rijnprovincie; proosten van. Zie: Ingebrand, Godefrid.

Munstergeleen [ LB ] 1830-1982

Munstergeleen (facs.) [Munstergeleen : Lb]

MUNSTERGELEEN [Munstergeleen : Lb] / Mùnsterglene • 1202 • R G GYS

Munsterglene • 1202 • R G

Munsterhoc • 1223 • S D 578

Munstre • 1216 • U SP 214

Muntecellae villa , in pago Parisiaco , Monceaux 43 , 44 .

Munten-dam [ GR ] 1830-1990

Munter.Zie: Monetarius.

Muntfort • ± 1215 gelijkt. kop. • Hm 10 B 17, 187 v°

Muntfurth, 91, 366; land (gerecht) van 32, 380-381.burggraven van 91, 123, 280, 367-369, 371, 380-381, 486; kasteel van 233-234, 302-303.' Willem van, kanunnik ten Dom te Utrecht 32, 68, 102.

Munzelvelt villa , in pago Mosellano , Monzelfeld prope Bernkastel ad Mosellam 170 , 13 .

Muonsterglene [1202] Munstergeleen L

Muorbach , sive Vivarius Peregrinorum , monasterium in pago Alsacensi , Murbach 85 , 7 . 15 . 16 . Dipl . Theuderici IV . n . 95 .

Muore F607

Muore • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Muôre / Mure Folcrih de fresia trad. sco Bon. quicquid proprietatis habuit, hoc est in Muôre XX virgas de terra arabili, et in kin-heim Tri-lant et finfluzu et in sibinfurte pascua XIII boum, et in tunfurte equalem portionem fratris mei Reginmuntes in terris, silvis, campis, pascuis, aquis, domibus, edificiis, mancipiis XII et eorum filiis. Folcrih van Frisia heeft aan St. Bonifatius geschonken al wat hij in bezit had, dat is in Muôre 20 roeden landbouwgrond, en in Kin-heim Tri-lant en Finfluzu en in Sibinfurte een wei-land voor 13 runderen, en in Ternaard eenzelfde deel van mijn broer Reginmunt aan landerijen, bossen, velden, grasland, wateren, huizen, gebouwen, 12 horigen en hun zonen. / Ego Folcrih trado sco Bon. quicquid in locis istis hereditatis vel proprietatis habeo, id est: in Mure XX virgas de terra arabili, et in Kin-heim et Tri-lant et Finfluze et in Sibenuurde pascua XIII boum, et in Tumfurte equalem portionem partis prioris id est in terris, silvis, pratis, aquis, domibus, edificiis, mancipiis. Ik Folcrih schenk aan St. Bonifatius al wat ik in deze plaatsen aan erfgoed of bezit heb, te weten: in Mure 20 roeden landbouwgrond, en in Kin-heim en Tri-lant en Finfluze en in Sibenuurde een wei-land voor 13 runderen, en in Ternaard eenzelfde deel als in het voorgaande dat is aan landerijen, bossen, weiden, wateren, huizen, gebouwen, horigen.

Muôre / Mure Morra ? FR Kün W22 W123

Muôre; Mure Onbekend

Mure • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Mure (locus) F526

Mure" (facs.) (onb. ± Westdongera-deel : Fr)

MURE" (onb. ± Westdongeradeel : Fr) / Mure • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Muore • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Murga fluvius , in pago Spirensi , die Murg 41 , 39 .

Murslaghe • (1205-33) • Berne

Murslaghe" (facs.) (onb. ± Hees-wijk : Nb)

MURSLAGHE" (onb. ± Heeswijk : Nb) / Murslaghe • (1205-33) • Berne GYS

Murzennum villa , in pago Autissiodorensi 122 , 1 .

Muschet, Nicolaas 413.

Musconinc, Willem, burger van Gent 575.

Musket, Lombard 366.

Muslensis pagus , cfr . Mosellanus . Musnum villa , in pago Ripuario ? 192 , 42 .

Mussced Immaz; schepen van Middelburg 188.

Muthen • 1105 • U SJ 321

Mvdhen • 1200 • U SM 1809

My • 1200 • U SM 1809

My Syde [1639] Mijzijde Ut

Myddel Berze [1573] Middelbeers [afterar het riviertje de Beerze] NB

Myddelburch, Midelburg 55, 157, 188, 234 n.1), 567 ;schepenen van 188-189; abdij van 47, 72-73, 79-80; abt (en convent) van O.L.Vr.abdij te 47, 72-73, 177, 188, 208-209, 243, 269, 567 ; Noordmonster, parochie en ambacht in 18, 65, 411-412, 415; priester aldaar 412; Begijnen te 80; kapelaan der Begijnen te 47; meestersse en Begijnen te 69, 567; Bogardenklooster, capellania Beggardorum, te 80; H.Geest te 79; Geschoeide Karmelieten te 80; Minderbroeders te 79; hun gardiaan 23, 188; Westmonster, Westmonstra, parochie en ambacht in 47, 72-73, priester aldaar 47, 411; Dilf 188; hofstede in 23.

Myddelburch, Midelburg 55, 157, 188, 234 n.1), 567 ;schepenen van 188-189; abdij van 47, 72-73, 79-80; abt (en convent) van O.L.Vr.abdij te 47, 72-73, 177, 188, 208-209, 243, 269, 567 ; Noordmonster, parochie en ambacht in 18, 65, 411-412, 415; priester aldaar 412; Begijnen te 80; kapelaan der Begijnen te 47; meestersse en Begijnen te 69, 567; Bogardenklooster, capellania Beggardorum, te 80; H.Geest te 79; Geschoeide Karmelieten te 80; Minderbroeders te 79; hun gardiaan 23, 188; Westmonster, Westmonstra, parochie en ambacht in 47, 72-73, priester aldaar 47, 411; Dilf 188; hofstede in 23.

Myepolder, ten N.van Woerden 77 n.1).

Myepolder, ten N. van Woerden 459 n. 11).

Myepolder, ten N.van Woerden 77 n.1).

Mylenheym Mühlheim, Mittelrhein, Landkreis Mayen-Koblenz

Myrta • 1212 • Av A 86

Myrtha • (eind 12e) • Av A 56

Myrtha [abt..1200] Hooge Mierde NB

M]arescalkerwerth • 1159 • L B 1451/77

 

 

 

 

 

  

Rodinbook