MIDDELNEDERLANDSE GEOGRAFIE: REGISTER N-O-P-Q

 

 

 

N .

N; priester uit de diocese Karinthiθ. 330.

N; kanunnik van St.Marie te Utrecht 474.

N; prior van Middelburg. 388. —, abt van Middelburg. 508.

N'ovimagium, Noviomagium.Zie:

Naald-wijk (facs.) [Naald-wijk : Zh]

Naaldwijk, Naldwich, in het Westland 301; Hugo van, ridder 306.

Naaldwijk (Naltwic, Naltwik, Naltwick, Naldwich), in het Westland. 4, 79, 80, 249, 403.

Naaldwijk, Naeldwijc, Naldwic 413; Hendrik van, ridder 413.

Naaldwijk (Naldewic, Naldewick), Hendrik van. Zie: Hendrik; Hugo van. Zie : Hugo.

NAALDWIJK [Naaldwijk : Zh] / Nadelwich • 1156 kop. ± 1222 • Go I 71, 102 r° / Naltwic • 1198 • U SM 1947 / Naldewich • 1220 • S D 556 GYS

Naar Vreeswijk 525, 574.

Naarden, Narden, rectores van de kerk van 413.

Naarden (facs.) [Naarden : Nh]

Naarden (Naruthi). 97.

NAARDEN [Naarden : Nh] / an Naruthi • 10e • D W IX a 1 a, 34 v° GYS

Naardingerland, Naerdinclant, Nardingland 47; schout en schepenen 413, 441.

Naardingerland (Nardincklant, Nardingerlant, Nerdinclant, Nerdincklant). 125, 143, 299, 438.

Naardingerland, Naerdingerlant, Nardingherlant,

Naardink-land (facs.) (streek rondom Naarden)

NAARDINKLAND (streek rondom Naarden) / Nardingelant • (1176-86) • U SJ 1030 GYS

Nabalia" (facs.) (bij Vechten : Bunnik : Ut?)

NABALIA" (bij Vechten : Bunnik : Ut?) / Nabaliae fluminis (gen.) • ± 107 kop. 11e • Tacitus, Hist. V 26 / Ναυαλ?α • ± 170, kopien 13e • Ptolemaeus, II 11 / Ναβαλ?α • ± 170, kopien 13e • Ptolemaeus, II 11 GYS

Nabaliae fluminis (gen.) • ± 107 kop. 11e • Tacitus, Hist. V 26

Nadelwich • 1156 kop. ± 1222 • Go I 71, 102 r°

Naeldwijc, Naldvic.Zie: Naaldwijk.

Nagel (Naghel), Johan. Zie: Johannes.

Nagel, Nakala, rivier 503, 509.

Nagel • 1138 • Ann. Ultraiectenses, Hm 10 B 17, 2 v°

Nagel (facs.) (voormalig ei-land in het IJselmeer)

NAGEL (voormalig eiland in het IJselmeer) / Nagel • 1138 • Ann. Ultraiectenses, Hm 10 B 17, 2 v° / Nagele • 1204 • U B 414 en 415 GYS

Nagel. 28, 30, 369.

Nagele • 1204 • U B 414 en 415

Nagelo[1082] Former isle and river near Urk. Disappeared after 1302 Fl

Naghel, Nagle, Hartwicus van, raad van Kampen 114, 159.

Nahus, Bernard van, ridder 230.

Nalderwicbroec.Zie: Broekpolder.

Naldewich • 1220 • S D 556

Naltwic • 1198 • U SM 1947

Naltwick [1198] Naald-wijk [ naar de fam. Nadelwich, 1152?] ZH

Namen (Namucensis, Namurcensis), markgraaf van. Zie: Philips, Walram; notaris te. Zie: Gilenus; deken van St. Albaan te. 394.

Namen (Namuchum). 136.

Namen, Namur, markgraaf van 378.

Namen, Godfried graaf van. Zie: Godfried.

Namuchum. Zie: Namen.

Nanduinus (Nandinus, Nanduionus). 14, 15, 17.

Nanneboyen, Hendrik Willemsz.138.

Nannekijn, Frederik 10.

Nannekina, weduwe van Rudolf van Uffelte 614.

Nannikinus. 197.

Nanno, kanunnik van, te Utrecht 231.

Nannus Magnus, schepen te Oldenzaal 134, 544.

Nanthonensis capella S . Petri 129 , 34 .

Nanthonis oppidum , in pago Wastinensi , Chateau Landon 129 , 33 .

Nantuacense coenobium , monasterium 183 , 26 .

Nantuacum , in dioecesi Lugdunensi , Nantua 183 , 26 .

Nanzenheym Nattenheim

Napels, Neapoli, Jacobus van 241.

Napsiniacus villa , in pago Biturico , Nanηay 59 , 47 ; 60 , 10 . 15 . 28 ; 159 , 32 .

Narbonne, Narbonensis, aartsdiaken van 455.

Narden.Zie: Naarden.

Nardgaoto. 14.

Nardincklant. Zie: Naardingerland.

Nardinclant, later Gooiland. 92, 174, 269.

Nardinge-lant • (1176-86) • U SJ 1030

Nardingerlant. Zie: Naardingerland.

Nardingherlant, Nardinklant.Zie: Naardingerland.

Nardingland.Zie: Naardingerland.

Nardinklant, Neerdinclant, later Het Gooi 263-264, 266-268, 355, 442.

Narle [1403] , Narlinge [after 1403] Ten Ar-lo Dr

Nartbracht. 183.

Nartiliacus villa , in pago Melciano 109 , 8 .

Naruthi [900] Na(e)ardinck, Neder Enck [?] Naarden NH

Naruthi. Zie: Naarden.

Nas W275, Nasse W047, W152

Nasania villa , in pago Arduennensi , Nassogne 209 , 31 .

Naschfelden op/bij Wieringen NH Hen W31

Naschfelden De possessione Gebes censum quem Nordalah comes et advocatus fresonum constituit, hoc est in Lanthusa villa XII den. et XX solidi; secundus census ad siceram emen-dam X den.; tercius census ad herbam solven-dam XXX den., quod est apud Fresones rosbannare, id est ut equi commune pabulum habeant in prato post abscisionem feni; ab omnibus datur constitutus census; quartus census qui dicitur rutforst X denarii; Naschfelden de duobus unus census constitutus est qui census erit XXX, et bis X [quod erunt L den.]. Van het bezit van Gebe de belasting die Nordalah, graaf en advocaat van Frisia, heeft opgelegd, dit is in het dorp Lanthurst 12 penningen en 20 schellingen; de tweede belasting om bier te kopen 10 penningen; de derde belasting voor het gras te betalen 30 penningen, dat is in het Fries rosban, dat is voor het grazen van de paarden op de gezamenlijke weide na het maaien van het hooi; op alle giften is belasting vastgesteld; de vierde belasting genaamd rutforst [bedraagt] 10 penningen; in Naschfelden is tweemaal een enkele belasting opgelegd, die belasting bedraagt 30, en tweemaal 10 [dit maakt 50 penningen].

Naschfelden Onbekend

Nasnacheli. 126.

Nassau, Nassouwen, Johannes van, elect van Utrecht 12, 261, 586.

Nassau, Nassowe, Naswoe, Jan van, gewezen elect van Utrecht 1, 14, 128, 244, 258, 436.

Nasteden Nastδtten

Naster, Oxist, Jacob, schepen van Geertruidenberg 237—238.

Naters [ ZH ] 1830-1855

Nau Wale [ca. 1250-1260] Nauwe, Smalle Waal (bij Nieuwaal, Gld ?) Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Nau-hem • 1222 • G SB

Naumburg, diocese. 289; (Nuwenburgensis), bisschop van. Zie: Engelhard.

Nauwem (facs.) (verdronken, onder Boterzande : Zl)

NAUWEM (verdronken, onder Boterzande : Zl) / Nauhem • 1222 • G SB GYS

Navensis ecclesia , sive ecclesia S . Sulpicii Bituricensis 188 , 2 . 9 . 23 .

Naxos, Griekenland 165.

Nazeko. 183.

Ne-thorp • 1180 kop. eind 12e • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Neapoli.Zie: Napels.

Neccroye Neckarau (Mannheim)

Nede • ± (1164-76) • K Schr N 5

Nede • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 132 v°

Nede (facs.) [Nede : Gl]

NEDE [Nede : Gl] / Nede • ± (1164-76) • K Schr N 5 / Nede • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 132 v° / Nedhe • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 135 r° / Nithe • 1200 • Ar B 1 GYS

Nedelwerd, bij Lesumerbroek. 386.

Neder-Hemert (facs.) [Neder-Hemert : Gl]

NEDER-HEMERT [Neder-Hemert : Gl] / Hemmerte • 1144 kop. midden 13e • H Tc 173 GYS

Neder-Lotharingen, Godfried hertog van. Zie: Godfried.

Neder-Oudlandse polder 245 n.3).

Nederalm, Uutalme, rivier in de Grote Waard 177, 192, 218.

Nederasselt, Land van Maas en Waal, pastoor van 465.

Nederbeke • 1225 • R D

Nedere. Zie: Neer.

Nederhemert [ GL ] 1830-1955

Nederhorst [1382] Nederhorst den Berg NH

Nederhorst den Berg (NH) 486 n.1).

Nederhorst? UT NH Kόn M&B U20

Nederland, of Nederduitschland (Niderlandia). 211.

Nederlanden, Partes Inferiores, lnndkommandeur der 324, 331.

Nederlangbroeck [eind 14th century] Nederlang-broek Ut

Nederlo, Ludolf van, ridder 8.

Nederrijn] Driel

Nederslingelandt [ ZH ] 1830-1857

Nedhe • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 135 r°

Nedhe [1188] Neede Gld

Neede, Nidhe, Nithe, in de Achterhoek 193, 199, 212.

Neede, Nede, in de Achterhoek 577.

Neede (Nithe), ten O. van Lochern in het Munstersche deel der Graafschap 7, 302.

Neer (L), proost en convent van Keizerbosch onder 170—171.

Neer (Nedere). 177.

Neer [ LB ] 1830-1991

Neer (facs.) [Neer : Lb]

NEER [Neer : Lb] / Nere • 1204 • Av A 75 GYS

Neerbeek (facs.) [Beek : Lb]

NEERBEEK [Beek : Lb] / Nederbeke • 1225 • R D GYS

Neerijnen, Ynen, in de Tielerwaard 152, 259.

Neeritter [ LB ] 1830-1942

Neeritter (facs.) [Neeritter : Lb]

NEERITTER [Neeritter : Lb] / aliam Iteram que dicitur noua • 1143 kop. 13e • I Lc n° 40 GYS

Neerlangbroek 490.

Neerloon (facs.) [Ravenstein : Nb]

NEERLOON [Ravenstein : Nb] / Lon • 1191 • X Br 5 / Loen • 1196 • Berne GYS

Nele, Arnold van, ridder 124.

Nemausum oppidum , in pago Nivernensi , Nξmes 40 , 39 .

Nemetensis moneta 150 , 22 .

Nemetensis ecclesia SS . Mariae et Stephani , cfr . Spirensis ecclesia .

Nemetensis civitas , Speyer 150 , 18 ; 171 , 45 .

Nemus imperii. Zie: Reichswakl.

nensis , Melodunensis , le Meldois .

Neomaga • 856 kop. ± 920 • Tr 1709, 20 r°

Neomagan • 1049 • Ags. Chronicle, ed. Plummer, p. 166

Neomαgon • 1050 kop. ± 1100 • Ags. Chronicle, ed. Plummer, p. 167

Nerdincklant. Zie: Naardingerland.

Nerdinclant. Zie: Naardingerland.

Nere [1204] Neer [named after a little brook, called 'de Nere't] L

Nere • 1204 • Av A 75

Nerghena [1360] Nergena Gld

nes, z. Notlevenes, Warachnes, Kaldenesse. Bron: DBNL

nes, z. Notlevenes, Warachnes, Kaldenesse. (DBNL)

nes, z. Notlevenes, Warachnes, Kaldenesse.

Nes, Nesse, bij Oldeboorn in Utingeradeel (Fr.), hospitaal van Duitsche huis te 221.

Nes, de, gemeente Vreeland 304.

Nes, de, ten O.van Woerden 481.

Nes, Nesse, bij Oldeboorn in Utingeradeel (Fr.), kommandeur en broeders van het Duitse huis in 296.

Nes, in Utingeradeel; Duitsche huis te (S. Maria in Nesse). 374, 398.

Nes (facs.) [Vree-land : Ut]

NES [Vreeland : Ut] / Nesse • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Neschmeer Wervershoof 1440 28

Nesene Oberneisen

Nesse, Lamkinus van. Zie: Lammekin.

Nesse, de Grote Nespolder in de Alblasserwaard 280-281.

Nesse, in orienti. O. 1. 204. (± 1200). Oosternes bij Schagen.

Nesse Nes bij Vreeland? UT Kόn U71

Nesse, in orienti. O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Nesse Nes bij Vreeland? UT Kόn 71

Nesse • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Nesse, in orienti. O. 1. 204. (± 1200). Oosternes bij Schagen. (DBNL)

Nesse. 46.

Nesseshorst onbekend

Nesseshorst onbekend Nederhorst? UT NH Kόn 20

Nesseshorst. 43.

Nesseshort • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Nesseshort" (facs.) (onb., prov. Utrecht)

NESSESHORT" (onb., prov. Utrecht) / Nesseshort • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Netelhorst [1356] Nettelhorst Gld

Netelhorst, Nethelhorst, Aleid van 407; Wouter van 408.

Netersel (facs.) [Bladel : Nb]

NETERSEL [Bladel : Nb] / Netrusel • 1219 • Po GYS

Nethe, Nete, rivier in Belg, provincie Brabant 273.

Nethorpe [1180] Nie-dorp NH

Netrusel • 1219 • Po

Netterden (Netterthen), Everwijn van. Zie: Everwijn; Vrowijn van. Zie: Vrowijn.

Netterden (facs.) [Gendringen : Gl]

Netterden (Nieterthe, Netterdhen), onder Gendringen. 124, 363.

NETTERDEN [Gendringen : Gl] / Netterthen • 1218 • Ar B 6 / Netterthe (gewijzigd in Nitterthe) • 1218 • Ar B 6 / Nitterthe [wijziging uit Netterthe] • 1218 • Ar B 6 GYS

Nettersheym Nettersheim, Nordeifel, Kreis Euskirchen

Netterthe (gewijzigd in Nitterthe) • 1218 • Ar B 6

Netterthen • 1218 • Ar B 6

Netterthen [1218] Netterden Gld

Netzelo, kameraar. 231.

Neu-burg (Novum Castrum), bij Hagenau in den Elzas; Cistercienser abt van. 77, 78.
Neuenkirchen (Nienkerken), teil N . van Vegesack, beneden Bremen. 386.
Neuren-burg (Norinburc). 14.
Neuss, aan den Rijn beneden Keulen; (Nussiensis) schout van. Zie: Gerard.
Niderlandia. Zie: Nederland.
Niemandsvriend (Niemansvrient), onder Sliedrccht aan de Merwede. 492.
Niendike. Zie: Nijendijk.
Nienkerken. Zie: Neuenkirchen.
Nienstede. Zie: Nijenstede.
Nieterthe. Zie: Netterden.
Nieuwerkerk, op Duive-land (Duvc-lant nova). 286.
Nicolaas-kerke (St.). Zie: Boudevvijnskerke.
Niftrik (Niftric), aan de Maas beneden Grave. 473. · , pastoor te. Zie: Rutger..
Nisse (Gebersnisse, Gerbergnisse), op Zuidbeveland. 1, 466.
Nithe. Zie: Neede.
Nivelle (Nivellensis), kanunnik te. Zie: Johannes, Siger. , proost van. Zie: Gobert.
Nodeke. 92.
Noordbeve-land (Norbevelant). 387.
Noordmonster. Zie: Middelburg.
Norden (terra Nordensium), in Oostfriesland. 386.
Norinburc. Zie: Neurenburg.
Nortmara. 148, 149.
Novum castrum. Zie: Neuburg.
Nude (Nφda), tusschen Rhenen en Wageningen. 20, 180.
Nuslere. Zie: Ooselt.
-

Nutspete. Zie: Mitsepe.
. . . .
Nijen-dijk (Niendike, Novum dicum), in het kerspel Werkhoven, thans onder Cothen. 197, 295.
Nijenstede (Nyensteden), later Hardenberg. 336, 337, 404.
Nijmegen (Novimagium). 186*. i hospitaal te. 84*, 85.


0.
Ocanni. Zie: Oeken.
Odelenberghe. Zie: Odiliλnberg.
O-dijk (Iodichem, Odinghe). 43, 159.Odiliλnberg (Berch, Berga, Heriberc, Odelenberghe), klooster. 77, 110, 199,
2 0 0 , 227.
Odinghe. Z i e : Odijk.
Odlo. Z i e : Oulo.
O e g s t g e e s t ( K i e r i c w e r u c , K i r i c w e r u a , Osgeresgest). 4 5 , 2 0 3 , 2 0 8 .
O e k e n ( O c a n n i , O k i n n i ) , bij Z u t f e n . 4 9 , 50.Oelbuerch. Z i e : Olbergen.
Oele. Zie: Eule.Oene (Unen). 434.
O e r e n ( H o r r e u m ) , k l o o s t e r bij T r i e r . 14.
Oesbroeke. Zie: Oostbroek.
Oestbruch. Zie: Oostbroek.
Oesterbeec. Zie: Oosterbeek.
Oesterbeke. Zie: Oosterbeek.
Oge. Z i e : Callantsoog.
Ohthepe. Z i e : Fόchtdorf.

Oistbroick. Zie: Oostbroek.
Okinni. Z i e : Oeken.
O l b e r g e n o f O l b u r g e n ( O e l b u e r c h , O l b o r c h ) , bij S t e e n d e r e n . 142, 2 9 8 .
Olborch. Z i e : Olbergen.
O l d e n z a a l ( A l d e n s e l e n , A l t e n s e l e , A u d e n s e l e , A u d e n z e e l ) . 53*, 9 4 * , 190, 385, 386.
, k e r k te. 3 3 9 .
Oldwyck. Zie: Oudwijk.
O l s t ( H o l s t o , U l s t ) . 114, 176.
Oltwijck. Zie: Oudwijk.
Ommeren (Umeron). 146.
Oost-broek (Nova-Bethlehem, Oesbroeke, Oestbruch, Oistbroick, Ostbrόch),
k l o o s t e r . 2 5 9 , 278*, 2 8 7 * 289, 290, 308, 399, 447.
Oosterbeek (Oesterbeec, O e s t e r b e k e , O s t a r b a c , O s t e r b e k e ) . 6 8 , 6 9 , 177, 191, 192.
Oostergo (Hostrogowe, Ostergo, Ostergowe, Ostrogowe). 223, 229, 311, 334,
3 5 0 , 351.
O o s t e r z e e (Osterse). 313.
O o s t e r z i j ( O s t a r b u r g h e m , O s t e r b u r g h e m ) , bij L a a n . 4 5 , 47.
Oostkapelle (Ostcapella). 439.
O o s t v e e n ( V e n e ) . 429*.
O o t m a r s u m (Othmarsheim). 389, 390*.
Opburen (Ubburon). 43.
O p g o o i ( U p g o a ) . 97.
O p h e m e r t ( H a m a r i t t h i ) . 74.
Orden (Ortina). 211*.
Oorkondenboek Sticht. 15

Neuburg (Novum Castrum), bij Hagenau in den Elzas; Cistercienser abt van. 77, 78.

Neuchenrod villa , in Thuringia 198 , 16 .

Neude, De (Hnodi, Nφda), bij Renen. 77, 401.

Neudekinus, bediende 210.

Neuenkirchen (Nienkerken), teil N. van Vegesack, beneden Bremen. 386.

Neufchδteau, Novum Castrum, in bisdom Toul 500.

Neumaga • 912 kop. 3e dec. 13e • I SMc n° 37

Neumagam (acc.) • 898 • Kb 1 A 8

Neumago • 961 kopie 1775 • O 803 I n° 59

Neumago • 961 kopie 12e • Bo 146, 56 v°

Neurenburg (Norinburc). 14.

Neuss, Nusia, Nussia 413; Hendrik van (Utrecht) 378.

Neuss (Nusia, Nussia). 348, 407.

Neuss, aan den Rijn beneden Keulen; (Nussiensis) schout van. Zie: Gerard.

Neuss, Nusia 215.

Neuster , Niuster , Niustreco , Neustrien 44 , 26 ; 46 , 28 . 35 .

Neustria. Zie: Neustriλ.

Neustriλ (Neustria). 54.

Neuta (twijf. ident.) • 1034 kop. ± 1700 • Ie L 3 r°

Neuta [1034] , Nutta [middle 11th century] Nuth L

Neve, Herman 7°.

Nevelung (Neuelungus, Nevelongus), graaf, vader van Baiderik en Rodulf, schoonzoon van graaf Rainer. 110, 117.

Neynsel [1288] Nijnsel NB

Ni+ele • 1222 • Xt 84

Nialcha marca , in pago Vimnao 109 , 15 .

Nialcha villa , in pago Velcassino 53 , 23 .

Nialchis locus , in pago Vimnao 109 , 15 .

Nibbix-woud [ NH ] 1830-1979

Nicholaus), zoon van Harch. 420. (Nycolaus, Nicolaus), te Bunnik. 335. (Nycolaus), (twee van dien naam) te Leiderdorp: 340. (Nycolaus), ridder. 242. (Nicholaus) le Bar. 165. (Nicholas) van Berenbroek. 7. (Nycolaus) van Bunnik. 378. (Nicholaus) van Kappenhagen. 7. — (Colinus, Nicholaus) de Molis. 177, 191. (Nycholaus) van Oostwoud. 117. (Nicholaus) Papa, te Groningen. 417. 1 — (Nicholaus) van de Putte, burger te Middelburg. 508. (Nicolaus, Nycolaus, Nycholaus) van Thye, ridder. 233, 309. (Nicolaus, Nicholaus, Nycholaus) Persijn, edelman. 327, 354, 390, 451. (Nicolaus, Nicholaus, Nycholaus), heer van Putten, edelman, ridder. 31, 358, 380, 451, 511. (Nicolaus), priester te Steenwijk. 54. (Nycholaus), plebaan te Beekbergen. 372. (Nicholaus), kanunnik van Oudmunster. 333, 341, 364. (Nicolaus, Nycholaus) Troibant, kanunnik van St. Pieter. 197, 235, 236. (Nycolaus), kanunnik (van St. Jan). 16. (Nicolaus, Nycolaus), mr; kanunnik van St. Marie. 44, 67, 219. (Nicolaus) de Brema, kanunnik ten Dom te Bremen. 387. (Nicolaus) de Prutris, cantor en scholast ten Dom. 52. (Nycolaus), prior van St. Jacob te Luik. 155. (Nicolaus, Nycolaus, Nycholaus), abt van St. Paulus. 8, 16, 49, 51, 54, 82, 94. (Nicolaus, Nicholaus, Nycolaus, Nycholaus), abt van St. Laurentius te Oostbroek. 8, 16, 49, 51, 54, 82, 94, (113, 115, 120,) 131, 246.

Nicholausz; schepen van Middelburg 188.van Putten 25, 113.Sloyer, burger van Utrecht 593.van Souburg, ridder 157, 256, 262, 264-265, 280-281.van de Toorn (de Turri), ridder 8, 180, 373-374, 544.Trinusz.bontwerker, burger van Utrecht 506.(Nicotaas) van Uff el te 614.van άves 257.Verheyden 179 n.b.).Weldige, kanunnik ten Utrechtsen Dom 493-494.Winter, burger van Utrecht 145, 381, 464.

Nichte [1327] Nigtevecht Ut

Nichterlohne, Luitbert van, dienstman van de bisschop van Munster 514.

Nichtern, Nichterthune, onder Sόdlohn 513.

Nicolaas (Nicolaus). 208, 210.

Nicolaas, Clais, Nicholaus, Nicolaus,

Nicolaas (Nicolaus), paus. 244, 246.

Nicolaas, Clais, Nicholaus, Niclaes, Nicolaus,

Nicolaas, Nicolaus, Nycolaus, Nicholaus, Clais van 214; proost van het klooster St. Maria in Bethlehem bij Doetinchem 71, 73, 124, 449; landbouwer te Eemster (Dr.) 331; schepen van Harderwijk 420; bisschop van Kamerrijk 81, 110, 511; pachter te Lee 13; prefect van Lund 41; abt van Middelburg 30; zie ook: Middelburg, abt van; eigenaar van goederen te Weesp 321. (Nicolaas) van Barendrecht 402; zoon van Boudekinus, kastelein van den graaf van Bentheim 117, 264, 316, 342. Kalander, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 456—457. Caputius, klerk en bloedverwant van den kardinaal Petrus Caputius 6. de sancto Mauro 206. van Molenbeek, schepen van Sysseele 234. Muschet 413; zoon van Nicolaas MuscheA, pachter in Zeeland 413. Paus, rationalis van Groningen 309. Persin, ridder 57. van de Putte, burger van Middelburg 9. van Reimerswaal 5. Schrijver (Scriptor), leenman van St. Jan te Utrecht 359°. Strόcroede 450°.. van Richare, ridder 316. van Thye, ridder 76, 346. de Turri, kastelein van den graaf van Bentheim 117. Weldege, ridder 293.

Nicolaas (Nicholaus), ministeriaal van de abdij te Elten. 439. (Nicolaus), monnik van St. Truyen. 457. (Nicolaus), kanunnik te Brugge. 277. (Nicholaus, Nicolaus), abt van St. Truyen. 451, 455, 457. (Nicholaus, Nycolaus, Nicolaus, bisschop van Kamerijk. 334, 353, 400. (Nicolaus II, paus. 213.

Nicolaasbroek, St; palus St.Nycholai, ten ZW.van Kampen 397/

Nicolaaskerke (St.). Zie: Boudevvijnskerke.

Nicolai, ecclesia sancti.Zie: Boudewijnskerke.

Nicuwenbosch.Zie: Gent.

Nicvart.Zie: Nieuwe Vaart.

Niderlandia. Zie: Nederland.

Nidhe. Zie: Neede.

Nie-broek [1328] Nij-broek Gld

Niedorp, Oude- (facs.) [Nie-dorp : Nh]

Niedorp, in Westfriesland 552, 554, 558.

NIEDORP, OUDE- [Niedorp : Nh] / Nethorp • 1180 kop. eind 12e • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI GYS

Niehus, hoeve in Enschede 480.

Niel (Nieol). 110.

Niele, heer van 446.

Nielsius , villa publica in pago Mettensi 92 , 19 .

Nieludinge, erf in Zuidlaren 392.

Niemands vriend, Niemansvrient, Niemensfrient,

Niemandsvriend (Niemansvrient), onder Sliedrccht aan de Merwede. 492.

Niementsvrient, tol bij Sliedrecht 80, 235, 387.

Nienborg, West f.480 n.2).

Nienborg, Nyenborch 327; burgmannen in 205-206, 327; Matthaeus van 327.

Nienburg (Nienburch, Niwenbόrg, Nuwenburg), Hendrik van. Zie: Hendrik.

Nienbόrg, Hendrik van, kanunnik van St. Marie te Utrecht 138.

Niendike. Zie: Nijendijk.

Nienerdinge, erf in Zuidlaren 392-393.

Nienhusen, Johan van. Zie: Johannes.

Nienhόsen, goed in Aard bij Wilp 148.

Nienkerken. Zie: Neuenkirchen.

Nienlameren [1320] Nijelamer Fr

Nienstede. Zie: Nijenstede.

Nienthorp. Hecm. 189. O. 1. 25. (Xe eeuw). Niedorp. N. Holland.

Nienthorp. Hecm. 189. O. 1. 25. (Xe eeuw). Bron: DBNL

Nienthorp. Hecm. 189. O. 1. 25. (Xe eeuw). Niedorp. N. Holland. (DBNL)

Nieol • 943 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 332

Nieol [943] Maasniel L

Nieol. Zie: Niel.

Nieterthe. Zie: Netterden.

Nietheko, erf in Zuidlaren 393.

Nietzitzinge, erf in Zuidlaren 392.

Nieuw Loosdrecht.Zie: Tersipe.

Nieuw-Beijer-land [ ZH ] 1830-1984

Nieuw-en Sint Joos-land [ ZL ] 1830-1966

Nieuw-Ginneken [ NB ] 1830-1997

Nieuw-Helvoet [ ZH ] 1830-1960

Nieuw-kerke (facs.) (verdwenen, onder Groede : Zl)

Nieuw-land [tot 1753, or a few years later] Nieuw- en Sint Joos-land [joined after 1753] Zl

Nieuw-land [ ZH ] 1830-1986

Nieuw-veen in Delf-land [ ZH ] 1830-1832

Nieuw-veen [ ZH ] 1830-1994

Nieuw-Vosse-meer [ NB ] 1830-1997

Nieuwaal (facs.) [Gameren : Gl]

NIEUWAAL [Gameren : Gl] / Niwele • 1031 kop. midden 12e • vita Meinwerci, Ka 123 GYS

Nieuwe Wetering, Novum Fossatum, bij Voorsterbroek 516.

Nieuwe Niedorp, Niwenniedorp, Niewenniedorp,

Nieuwe Vaart, Nievart, Vreeswijk 216- 217.

Nieuwe Koppel, Nova Copula, weide onder Zalk 195.

Nieuwe Vaart, Niewervart, van Jutphaas

Nieuwe Wetering. Zie: Wetering.

Nieuwe Tonge [ ZH ] 1830-1966

Nieuwe Pekela [ GR ] 1830-1990

Nieuwe-Nie-dorp [ NH ] 1830-1970

Nieuwen-dam [ NH ] 1830-1921

Nieuwenhagen [ LB ] 1830-1982

Nieuwenhoorn [ ZH ] 1830-1960

Nieuwenhuis, Nova Domus, onder Raalte 414.

Nieuwenhuis, Nova Domus, in Markvelde 407.

Nieuwenslick [?] , Nijensleke [1402] Nijensleek Dr

Nieuwer-Amstel [ NH ] 1830-1964

Nieuwer-kerk [ ZL ] 1830-1961

Nieuwerkerk, Nieuwe Tonge [1461] Oude- Tonge ZH

Nieuwerkerk, op Duiveland (Duvclant nova). 286.

Nieuweschans [ GR ] 1830-1990

NIEUWKERKE (verdwenen, onder Groede : Zl) / Niukerka (twijf. ident.) • kort na 1140 • Bb 71, 197 r° / Nuekerke • 1222 • G SP / Noua ecclesia • 1222 • G SP GYS

Nieuwkoop, Nienkoep, De, ten NW.van Woerden 355.

Nieuwkoop, bij 459 n. 11).

Nieuwkoop en Noorden, heerlijkheid ten

Nieuwkuijk [ NB ] 1830-1935

Nieuwland, Kortland, s-Graven-land [ ZH ] 1830-1856

Nieuwland.Zie: Sint Maarten.

Nieuwland,Nielant, onder Werkhoven 218.

Nieuwleusen [ OV ] 1830-2001

Nieuwmarkt (Novum forum), te A a l b u r g. 377.

Nieuwolda [ GR ] 1830-1990

Nieuwpolder, Niwepolre, later Vrouwenpolder, op Walcheren 17 n.2).

Nieuwpoort [ ZH ] 1830-1986

Nieuwspoort, Nyepoort, Niipoirt, ten ZO.van Schoonhoven 374-376.

Nieuwstadt [ LB ] 1830-1982

Nieuwveen, aan de Drecht, ingezetenen van 398.

Nieuwvliet [after 1527] Nieuwvliet [after diking of the Theunikenschor] Zl

Nieuwvliet [ ZL ] 1830-1970

Niewiltinge, erf in Zuidlaren 393.

Niftarlaca (Nifterlaca) Vecht-regio UT Kόn U73

Niftarlaca (Nifterlaca) Vecht-regio UT Kόn 73

Niftarlaca" (facs.) (gouw aan de Vecht)

Niftarlaca" (facs.) (gouw aan de Vecht)

NIFTARLACA" (gouw aan de Vecht) / in pago Nifterlaco • 723 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 305 / in pago Niftarlaca • 834 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 318 / in Niftarlaca • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 / in pago Nisterlake • 975 kop. midden 12e • U B 43, 21 r° GYS

NIFTARLACA" (gouw aan de Vecht) / in pago Nifterlaco • 723 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 305 / in pago Niftarlaca • 834 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 318 / in Niftarlaca • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 / in pago Nisterlake • 975 kop. midden 12e • U B 43, 21 r° GYS

Nifterka [1117], Nichterich [1230] Niftrik Gld

Nifterka • 1117 • D Z 2

Nifterlacus pagus in Hollandia 99 , 8 .

Nifterlake (Niftarlaca, Nifterlaca, Nifterlacus pagus), gouw. 25, 46, 68, 132.

Niftrik (facs.) [Wiechen : Gl]

Niftrik (Niftric), aan de Maas beneden Grave. 473. •, pastoor te. Zie: Rutger..

NIFTRIK [Wiechen : Gl] / Nifterka • 1117 • D Z 2 GYS

Niger, Gijsbert. Zie: Gijsbert.

Niger, Hendrik. Zie: Hendrik.

Niger.Zie: Svarte.

Nigromons villa , in pago Limozino 159 , 23 .

Nigropul-lo • ± 365 kop. 13e • tabula Peut.

Nigropullo" (facs.) (onb. ± Zwammer-dam : Zh)

NIGROPULLO" (onb. ± Zwammerdam : Zh) / Nigropullo • ± 365 kop. 13e • tabula Peut. GYS

Nigtevecht [ UT ] 1830-1989

Nijcnbeke, Arnold van 278.

Nije Tap [1638] Nietap [Nije Tap was an inn in Nietap] Dr

Nije-veen [ DR ] 1830-1998

Nijemerr [16th century] Lege-meer Fr

Nijendijk, Niendike, bij Cothen 575.

Nijendijk, Nicdik, bij Cothen 153.

Nijendijk (Niendike, Novum dicum), in het kerspel Werkhoven, thans onder Cothen. 197, 295.

Nijendijk, Nyendike, Novum Agger, Novum dykum, bij Werkhoven 67, 143.

Nijenstede (Hardenberg), aan de Vecht (Ov.) 392.

Nijenstede (Nyensteden), later Hardenberg. 336, 337, 404.

Nijmegen, Novimagium, Noviomagium, 56, 535 n.1), 580; richter en burggraaf van 384.

Nijmegen (Nimaga, Niumaga, Nivmaga, Nouimagium, Novimagium, Noviomagum). 42, 96 116, 128, 142, 144, 348, 365, 421, 445, 465.

Nijmegen, Novimagium, Noviomagium 70, 149, 187—188; burgers van 187, 439°; schepen van 439.

Nijmegen, Alard van. Zie: Adelhard; Herman graaf van. Zie: Herman; Meinhard graaf van. Zie Meinhard.

Nijmegen (Novimagium). 186. i hospitaal te. 84, 85.

Nijmegen, Noviomagum 504.

Nijmegen (facs.) [Nijmegen : Gl]

NIJMEGEN [Nijmegen : Gl] / VLPIA NOVIOMAGI • 1e-4e • CIL III 11936 / Nouiomagi • ± 365 kop. 13e • tabula Peut. / Niumaga • 777 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 314 / Niumaga • 888 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 4 r° / Niumaga • 896 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 328 / Niumaga • 930 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 8 v° / Niumaga • 966 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 2 r° / Neomaga • 856 kop. ± 920 • Tr 1709, 20 r° / Neumagam (acc.) • 898 • Kb 1 A 8 / Neumaga • 912 kop. 3e dec. 13e • I SMc n° 37 / Nimagna • 949 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 334 / apud Niumagam • 949 kop. ± 1100 • Tr 1709, 68 v°, 69 r° / Nimaga • 949 kop. ± 1100 • Tr 1709, 68 v°, 69 r° / Neumago • 961 kopie 12e • Bo 146, 56 v° / Neumago • 961 kopie 1775 • O 803 I n° 59 / Nouiomago (abl.) • 966 • Kb 1 A 16 / Nouiomago (abl.) • 975 • I SM 3 / Nouiomago (abl.) • 1018 • X foto CXL / Nouiomago (abl.) • 1033 • D W 10 / Nouiomago (abl.) • 1040 • M / Nouimago • 991 • L G C / Nouiomagi (gen.) • 1003 • D Es 8 / Noviomagvm • 1044 • Re M / Neomagan • 1049 • Ags. Chronicle, ed. Plummer, p. 166 / Neomαgon • 1050 kop. ± 1100 • Ags. Chronicle, ed. Plummer, p. 167 / actum Niumago • 1147 • D W 29 / datum Numagie • 1169 • D R 10 / de Nouimagio • 1176 • U SJ 797 / de Nouimagio • 1189 • Berne / Nouimagium • 1188 (lees 1178) • U B 149 / Nouimagum • 1196 • Nij / Numagum • 1213 • Hg B 2 / Numegin • ± (1197-1215) • Keulen, K Schr B 3 GYS

Nijmegen.

Nijswijler (facs.) [Wittem : Lb]

NIJSWIJLER [Wittem : Lb] / Wilra sancti Dionisii • 1179 • D B 11 GYS

Nikastel, Berenger van. Zie: Berenger.

Nimaga • 949 kop. ± 1100 • Tr 1709, 68 v°, 69 r°

Nimaga. Zie: Nijmegen.

Nimagen [ca. 1250-1260] Nijmegen Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Nimagna • 949 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 334

Nisipa • 1157 • Tl 8

Nisipa [1157] Nispen NB

Nispe • 1186 • Tl 36

Nispe • 1164 • Tl 21

Nispen (facs.) [Rozendaal : Nb]

NISPEN [Rozendaal : Nb] / Nisipa • 1157 • Tl 8 / Nispe • 1164 • Tl 21 / Nispe • 1186 • Tl 36 GYS

Nisse, onder Muiden op Wolfaartsdijk 407.

Nisse (Gebersnisse, Gerbergnisse), op Zuidbeveland. 1, 466.

Nisse, Gerbernesse, op Zuidbeveland 72.

Nisse [ ZL ] 1830-1970

Nistel--rode [ NB ] 1830-1994

Nistelre [beg. 13th century] Nistel--rode NB

Nitger (Nitgerus), broeder van bisschop Balderik. 100.

Nithe • 1200 • Ar B 1

Nithe. Zie: Neede.

Nithe. Zie: Neede.

Nitro. Zie: Nόtterden.

Nitterthe [wijziging uit Netterthe] • 1218 • Ar B 6

Niuenru S. Pancrι

Niukerka (twijf. ident.) • kort na 1140 • Bb 71, 197 r°

Niumaga • 966 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 2 r°

Niumaga • 930 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 8 v°

Niumaga • 888 kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 4 r°

Niumaga • 896 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 328

Niumaga • 777 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 314

Niumaga. Zie: Nijmegen.

Niuster , Niustreco , cfr . Neuster .

Niut-lo • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r°

Niut-lo • midden 12e • D W II a 1, 22 v°

Niuuehancuort • (1205-33) • Berne

Nivelle (Nivellensis), kanunnik te. Zie: Johannes, Siger; proost van. Zie: Gobert.

Nivelles, Nivellia, in het Z. van de Belg. provincie Brabant 348.

Nivelonis mons , in dioecesi Carnotensi 197 , 9 .

Niventis locus , in pago Madriacensi , Nogent 109 , 12 .

Nivmaga. Zie: Nijmegen.

Niwehancvort" (facs.) (onb. ± Hees-wijk : Nb)

NIWEHANCVORT" (onb. ± Heeswijk : Nb) / Niuuehancuort • (1205-33) • Berne GYS

Niwelant.Zie: Sint Maarten.

Niwele • 1031 kop. midden 12e • vita Meinwerci, Ka 123

Niwelen. Zie: Nuwaal.

Niwenniedorp.Zie: Nieuwe Niedorp.

Niwevaert, land 573.

Nobiliacus monasterium S . Vedasti , Saint Vast 192 , 31 .

Nocgere Nochern

Nocitum villa , in pago Camliacensi , Naisy sur Oise 57 , 15 . 21 . 23 . 31 ; 62 , 40 ; 63 , 5 . 9 .

Noda, Nodeke. Zie: Nude.

Noda • 1225 • U B 416

Noda • 1200 • Hg W 508

Noda • 1225 • U B 416

Noda • 1165 kop. 2e kwart 13e • U B 43, 67 v°

Noda • 1200 • Hg W 508

Noda • 1165 kop. 2e kwart 13e • U B 43, 67 v°

Nφda. Zie: Neude.

Nφda.Zie: Nude.

Node.Zie: Nuda.

Nodeke. 92.

Nodker (Nodkerus, Notgerus, Nothkerus), bisschop van L u i k. 135, 154, 159.

Noetsele (facs.) [Hellendoorn : Ov]

NOETSELE [Hellendoorn : Ov] / Nosolo • 1e helft 11e • D W IX a 1 a, 39 r° / Nosolo • midden 12e • D W II a 1, 29 r° GYS

Noetselen (Nosolo), bij Hellendoorn. 106.

Noiel van Eggerhove. 446.

Noirga (l. Noirtga). Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Noirteche. O. 1. 479. (1268). Noirtgan. Hecm. 200. z. Noirtiche, Noortga. Noordwijk.

Noirga (l. Noirtga). Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Noirteche. O. 1. 479. (1268). Noirtgan. Hecm. 200. z. Noirtiche, Noortga. Bron: DBNL

Noirga (l. Noirtga). Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Noirteche. O. 1. 479. (1268). Noirtgan. Hecm. 200. z. Noirtiche, Noortga. Noordwijk. (DBNL)

Noirhoren [1398] Noordhorn Gr

Noirthe. P.H. p. 14. Bron: DBNL

Noirthe. P.H. p. 14. Noord bij Alkmaa?. (DBNL)

Noirthe. P.H. p. 14. Noord bij Alkmaa?.

Noirtheke. P.H. p. 18. bij Uitgeest.

Noirtheke. P.H. p. 18. Bron: DBNL

Noirtheke. P.H. p. 18. bij Uitgeest. (DBNL)

Noirthorpe. Hecm. 204, z. Northorpe. Bron: DBNL

Noirthorpe. Hecm. 204, z. Northorpe. Noord-Holland. (DBNL)

Noirthorpe. Hecm. 204, z. Northorpe. Noord-Holland.

Noirtiche. O. 1. 204. (± 1200). Noirtighe. O. 1. 496. (± 1249). Mel. St. 1. 596 Nortike, 871 Nortdike. Bron: DBNL

Noirtiche. O. 1. 204. (± 1200). Noirtighe. O. 1. 496. (± 1249). Mel. St. 1. 596 Nortike, 871 Nortdike. Noordwijk. (DBNL)

Noirtiche. O. 1. 204. (± 1200). Noirtighe. O. 1. 496. (± 1249). Mel. St. 1. 596 Nortike, 871 Nortdike. Noordwijk.

Noit-dorp [1281] Noot-dorp ZH

nones 182 , 20 , 34 ; 183 , 4 .

Noor-dijk (facs.) [Nede : Gl]

Noorbeek [ LB ] 1830-1982

Noorbeek (facs.) [Noorbeek : Lb]

NOORBEEK [Noorbeek : Lb] / Nortbeche • 1144 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R / Nortbech • 1144 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R GYS

Noord Zevender wetering, Vornesloot 91.

Noord wij kerhout 44; Cistercienser abdij Leeuwenhorst (Lee) nabij 44; abdis en convent hiervan 457-458.

Noord-Brabant

NOORD-BRABANT GYS

Noord-broek [ GR ] 1830-1965

Noord-dijk [ GR ] 1830-1969

Noord-dorp (facs.) [Heems-kerk : Nh]

Noord-Holland

NOORD-HOLLAND GYS

Noord-mere (facs.) (verdwenen waterloop in Hulsterambacht)

Noord-Pols-broek [ UT ] 1830-1857

Noord-Scharwoude [ NH ] 1830-1941

Noord-Twente (facs.) (-deel van Twente)

NOORD-TWENTE (deel van Twente) / in pago North Tuianti • 797 kop. begin 10e • ed. DB, p. 349 / in pago Norht Tueanti • 799 kop. begin 10e • ed. DB, p. 350 GYS

Noord-Waddinx-veen [ZH ] 1830-1870

Noord-wijk (facs.) [Noord-wijk : Zh]

Noord-Zevender wetering 123 n. 3).

Noord-Zevender 123 n. 1). Zie: Vijftienhoven.

Noordbeve-land (facs.) (eiland)

Noordbeveland 72 n.3) en 24), 113 n.1), 192 n.1), 269.

Noordbeveland 37 n. 3), 207 n. 1).

Noordbeveland 34, 307, 381 n.2), 499 n.2) en 3).

Noordbeveland (Norbevelant). 387.

NOORDBEVELAND (eiland) / Nordbeuelant • 1223 • S D 578 GYS

Noorddijk, bij Emelisse op Noordbeveland, abdis en convent van klooster O.L. Vrouwekamer te 297, 428°.

Noorddijk, Nordiic, Nordic, Nordike, bij Emelisse op Noordbeveland, 169; abdis en convent van O.L.Vrouwekamer te 34, 169.

Noorddijk, Nordic, Nordike, bij Emelisse op Noordbeveland, Cist.nonnenklooster O.L.Vrouwenkamer te 79; abdis en convent hiervan 345.

Noorddijk, bij Groningen 113 n. 6).

NOORDDORP [Heemskerk : Nh] / Northorpe • 1083 vals 12e • Hg B 61 GYS

Noordeindermeer Graft 1644 170

Noordeloos [ ZH ] 1830-1986

Noordeloos, Noordeloes, heer van 114.

Noorden 566.

Noorden, bij Woerden 459 n. 11).

Noorden.Zie: Nieuwkoop en Noorden.

Noordgouda [1396] Noordgouwe Zl

Noordgouwe [ ZL ] 1830-1961

Noordhoff, erf in Zuidlaren 393,

Noordholland, Noorthollandia, Northollandia, baljuwschap 48, 105-106, 588.

Noordholland, Noerthollant Northollandia 186, 200; baljuw van 259, 414.

NOORDIJK [Nede : Gl] / Nortwic • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 132 v° GYS

Noordlaren, Nortlaaren, 163 n.1), 393.

Noordlaren, Northlare, Laren, onder Haren 209 n. 2); parochianen van 10; priester van 10, 332; Herman van 113°.

Noordloes [1396] Noordeloos ZH

NOORDMERE (verdwenen waterloop in Hulsterambacht) / Northmera • 1190 • S D 480 / Nortmara • 1221 • S D 563, 564 GYS

Noordmonster, Nortmonstre.Zie: Middelburg.

Noordmonster, Nortmonstre Zie: Middelburg.

Noordmonster, Northmunstre, parochie en ambacht in Middelburg. Zie: Middelburg.

Noordmonster (facs.) [Middel-burg : Zl]

NOORDMONSTER [Middelburg : Zl] / Nortmunstre • 1216 • U SP 214 GYS

Noordmonster. Zie: Middelburg.

Noordoostelijke Polder1830-1962

Noordoostpolder van Overijssel naar Flevo-land in 1986

Noordscharwoude, Norscorwoude, in Westfriesland 554-555, 558-559.

Noordscharwoude 562.

Noordwelle [ ZL ] 1830-1961

Noordwijk (Nordeke), Hugo van. Zie: Hugo.

Noordwijk, Nortic, Jan van 43-44.

Noordwijk, Nordika, Northe, Clementia van 11.

Noordwijk, Nordich, Nortche 328, 332— 333; Hugo van, ridder 332.

Noordwijk (Norhtgo, Northgo). 45, 208.

NOORDWIJK [Noordwijk : Zh] / Norhtgo • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 / Nordtha (lees Nordcha) • 889 kop. (1206-26) kop. 15e • Hg C 3 v° / Nordcha [voorstel van MG voor Nordtha] • 889 kop. (1206-26) kop. 15e • Hg C 3 v° / Northgo • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v° / Nortga • 1083 vals 12e • Hg B 61 / Northeke • 1168 kop. ± 1200 • Ld CT, C XI / Nordeke • 1198 • U SM 1947 / Nortghe • 1199 • Hg B 84 / Nortge • 1205 • Hg B 85 / Nordeka • 1220 • X B 21 / Norghe • 1222 • Hg B 86 GYS

Noordwijkerhout 332 n. 3); Cistercienser vrouwenklooster Leeuwenhorst bij 327.

Noordwijkerhout, 317; Cistercienscr klooster Leeuwenhorst (Le) nabij 63, 79; priores en nonnen hiervan 93-94.

Noortga. Hecm. 192. Nordtha. O. 1. 21 (889). Nortga. Hecm. 193, 208. O. 1. 89. (1083). O. 1. 105. (± 1083). Nortgha. Hecm. 201. Bron: DBNL

Noortga. Hecm. 192. Nordtha. O. 1. 21 (889). Nortga. Hecm. 193, 208. O. 1. 89. (1083). O. 1. 105. (± 1083). Nortgha. Hecm. 201. Noordwijk. (DBNL)

Noortga. Hecm. 192. Nordtha. O. 1. 21 (889). Nortga. Hecm. 193, 208. O. 1. 89. (1083). O. 1. 105. (± 1083). Nortgha. Hecm. 201. Noordwijk.

Noorwegen, Norwegia 107, 160-161; koning van 108, 114, 159; hertog van 159.

Noorwegen, Norwegia 41.

Noorwegen, Noreg, Norwegia.567; koning van 448, 567.

Norbert (Norbertus), aartsbisschop van Maagdenburg, aartskanselier. 300, 319.

Norch (Nurch). 340.

Nord-, Nort-, Nor-.Zie: Noord-.

Nordbeue-lant • 1223 • S D 578

Nordcha, Northgo [889] , Nortisch [13th century] Noordwijk/ Noord-wijk Binnen ZH

Nordcha [voorstel van MG voor Nordtha] • 889 kop. (1206-26) kop. 15e • Hg C 3 v°

Norde, huis bij Delden 315.

Nordeka • 1220 • X B 21

Nordeke • 1198 • U SM 1947

Nordempe [1285] Empe Gld

Norden (terra Nordensium), in Oostfriesland. 386.

Norden (facs.) [Putten : Gl]

NORDEN [Putten : Gl] / Northon • midden 12e • D W II a 1, 22 v° GYS

Nordenne [1396] Noordeinde NH

Nordenne [1396] Noordeinde (north of Berkel; niet id. bij Zevenhoven] ZH

Nordhorn (Norhthornon). 105.

Nordika, Nortke.Zie: Noordwijk.

Nordmora" (facs.) (onb. in Kennemerland)

NORDMORA" (onb. in Kennemerland) / in Nordmora • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v° GYS

Nordtha (lees Nordcha) • 889 kop. (1206-26) kop. 15e • Hg C 3 v°

Nordzida, in Hertingen 176.

Noren, Norici, Normanni 448, 449-450, 457.

Norfolk, Eng.165.sheriff van 287.

Norfolk, Norffolcia, graafschap in Engeland 420; vicegraaf van 420.

Norg, Norch, Nurch, in het Westen van Drente 151; Rudolf van, ridder 113.

Norg [ DR ] 1830-1998

Norg (Norch, Norck, Norich, Nurch), Hendrik van. Zie: Hendrik; Rodolf van. Zie: Rodolf.

Norghe • 1222 • Hg B 86

Norhtgo • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Norhtgo Noord-wijk Binnen ZH Kόn U56

Norhtgo Noord-wijk Binnen ZH Kόn 56

Norhtgo. Zie: Noordwijk.

Norhthornon. Zie: Nordhorn.

Norhtuualde (Nortwalde) onbekend west-NL Kόn U92

Norhtuualde (Nortwalde) onbekend west-NL Kόn 92

Norhtuualde. 47.

Norinburc. Zie: Neurenburg.

Normandiλ, Normannia, hertog van 206.

Normannia , la Normandie 181 , 24 .

Nortbech • 1144 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R

Nortbeche • 1144 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R

Nortbeche [abt.. 1170] Noorbeek L

Nortdorningen [1340] Noord Deurningen Ov

Nortga Noord-wijk Binnen ZH E4 E6

Nortga • 1083 vals 12e • Hg B 61

Nortge • 1205 • Hg B 85

Nortghe • 1199 • Hg B 84

Nortgowe" (facs.) (noordelijk deel van de Veluwe)

NORTGOWE" (noordelijk deel van de Veluwe) / in Nortgouue • 793 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glφckner n° 99 / in pago Nortgouue • ± 800 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glφckner n° 113 GYS

Northanheri (Nothanheri) omgeving Wieringen NH Kόn U76

Northanheri (Nothanheri) omgeving Wieringen NH Kόn 76

Northanheri • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340

Northanheri. 46.

Northanheri" (facs.) (onb. in Holland)

NORTHANHERI" (onb. in Holland) / Northanheri • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340 GYS

Northausen (Northuson). 185.

Northeke • 1168 kop. ± 1200 • Ld CT, C XI

Northgo • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v°

Northgo. Zie: Noordwijk.

Northlara mare. Zie: Zuidlaarder meer.

Northmera • 1190 • S D 480

Northon • midden 12e • D W II a 1, 22 v°

Northorpe • 1083 vals 12e • Hg B 61

Northorpe Noord-dorp bij Heems-kerk NH E8

Northorpe. Hecm. 207. O. 1. 89. (1083). O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Northorpe. Hecm. 207. O. 1. 89. (1083). O. 1. 105. (± 1083). Noorddorp. N. Holland. (DBNL)

Northorpe. Hecm. 207. O. 1. 89. (1083). O. 1. 105. (± 1083). Noorddorp. N. Holland.

Northove, huis onder Ootmarsum 316.

Northtuianti. Zie: Twente, Noord.

Northumberland (Northumbranum regnum), koninkrijk. 51.

Northumbranum regnum. Zie: Northumberland.

Northuson. Zie: Northausen.

Northvvalde. Zie: Roderwolde.

Northwaldo (marcha) in Federgewe (pagus) F591

Northwella, misschien het latere Dekenspolder op Noordbeveland 72.

Nortika [ca. 1250-1260] Noord-wijk Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Nortisch in den Houte [13th century] Noordwijkerhout ZH

Nortmara • 1221 • S D 563, 564

Nortmara. 148, 149.

Nortmunstre • 1216 • U SP 214

Nortwaldo (marcha), Gelete (villa) F591

Nortwaldo (marca), Fetergewe F506

Nortwaldo (marca) ligging onbekend, in Federgewe O-FR Kόn W6 W107

Nortwaldo, marca Onbekend

Nortwaldo (marca) Ego in dei nomine Igolt de fresia trad. sco Bon. ad fuldense monasterium in pago Federgewe in marca Nortwaldo in villa Gelete terram VII pecudum cum ceteris appendiciis. Ik in Godes naam Igolt van Frisia schenk aan St. Bonifatius van het klooster te Fulda in de gouw Federgewe in de mark Nortwaldo in het dorp Gelete grond voor 7 schapen met overig toebehoren. / Ego Goto tradidi sco Bon. proprietatem meam in fetergewe in marca nortwaldo in villa Geinlete terre VI mansos cum mancipiis. Ik Goto heb aan St. Bonifatius geschonken mijn bezit in Federgewe in de mark Nortwaldo in het dorp Geinlete, grond met 6 verblijven met horigen.

Nortwic • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 132 v°

Nortwick [1459] Noordink Gld

Nφrvenich, Albert graaf van. Zie: Albert.

Nose, Lambert, pachter in de Weerd bij Utrecht 359.

Noso-lo • 1e helft 11e • D W IX a 1 a, 39 r°

Noso-lo • midden 12e • D W II a 1, 29 r°

Nosolo. Zie: Noetselen.

Noten. Zie: Othene.

Noth , de Noto , villa regia , in pago Biturico , Noth 159 , 32 ; 160 , 14 ; 180 , 45 .

Nothelm. 58, 59.

Nothene.Zie: Otene.

Nothensum [1200] Nansum Gr

Notine Nφthen (Bad Mόnstereifel)

Notkerus, bisschop van Luik 433.

Notlevenes. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). ? N. Holland.

Notlevenes. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Notlevenes. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). ? N. Holland. (DBNL)

Notsell [1425] Notsel NB

Nottuln, ten O.van Coesfeld 134 n.5); Gozewijn van, ridder 134.

Noua ecclesia • 1222 • G SP

Nouille

Nouimagium • 1188 (lees 1178) • U B 149

Nouimagium. Zie: Nijmegen.

Nouimago • 991 • L G C

Nouimagum • 1196 • Nij

Nouiomagi • ± 365 kop. 13e • tabula Peut.

Nouiomagi (gen.) • 1003 • D Es 8

Nouiomago (abl.) • 1033 • D W 10

Nouiomago (abl.) • 1040 • M

Nouiomago (abl.) • 975 • I SM 3

Nouiomago (abl.) • 966 • Kb 1 A 16

Nouiomago (abl.) • 1018 • X foto CXL

Nous, Arnoud, pachter op Noordbeveland 297.

Nouwerna [1492] Nauerna NH

Nova Copula.Zie: Nieuwe Koppel.

Nova Fossa, onder Zoelmonderbroek 213-

Nova Domus. Zie: Nieuwenhuis.

Nova Curia.Zie: Utrecht, Vrouwenklooster.

Nova Domus in Eisen 143.

Nova Bethlehem. Zie: Oostbroek.

Nova Villa , in pago Arvernico , Neuvialle , vicus iam destructus 133 , 25 .

Nova Terra [1230] Nij-land Fr

Nove Ville [1277] Nieuwstad L

Novientense monasterium S . Mauri , in pago Alsa censi , Ebersmόnster 189 , 7 .

Novientum villa , in pago Lemovicino , Nogent 181 , 4 .

Novientum , palatium regium , in pago Parisiaco , Saint Cloud 53 , 52 ; 54 , 13 . 25 ; 55 , 5 ; 62 , 18 .

Novigintum , palatium regium in pago Parisiaco , No gent sur Marne 62 , 18 .

Noviliacus , curtis monasterii Andegavensis , Neuillι 65 , 44 .

Noviliacus villa , in pago Attoariorum , Neuilly 40 , 23 .

Novimagium. Zie: Nijmegen.

Noviomagensis , Noviomensis urbs , in pago Novio mensi , Noyon 36 , 3 . 12 . 35 .

Noviomagensis , Noviomensis pagus , le Noyonnais 36 , 9 .

Noviomagum. Zie: Nijmegen.

Noviomagvm • 1044 • Re M

Noviomensis ecclesia . Dipl . Chlothacharii III . n . 39 ; commutatio inter eccle sias Noviomensem et Sithiensem .

Novirella, broeder Michael van, prior der Predikheeren te Rijssel 435.

Novo Castro, (Nyenborg), Matthaeus de, ridder 174.

Novodamme.Zie: Schiedam.

Novum Fossatum.Zie: Middel wetering.

Novum Castrum.Zie: Neufchateau.

Novum Fossatum.Zie: Nieuwe Wetering.

Novum castrum. Zie: Neuburg.

Novum Sciedammum.Zie: Schiedam.

Novum forum. Zie: Nieuwmarkt. Fossatum. Zie : Wetering.

Novus Renus. Zie: Vaartsche Rijn.

Noyekinus van Arnhem 432.

Noziocus villa , in pago Biturico , Noziθres 163 , 21 .

Nu-land [ NB ] 1830-1993

Nubriacus villa , in pago Lemovicino 134 , 1 .

Nuda, Node, Noede, Nude bij Wageningen 17, 282-283.

Nude, Nφda, Noda bij Wageningen 59, 180, 211, 239-240, 466.

Nude, Nφda, Nodeke, bij Wageningen 11, 208°, 421; Arnoud 39.

Nude (facs.) (streek langs de noordelijke Rijnoever, van Renen tot Wageningen)

Nude (facs.) (streek langs de noordelijke Rijnoever, van Renen tot Wageningen)

Nude (Nφda), tusschen Rhenen en Wageningen. 20, 180.

NUDE (streek langs de noordelijke Rijnoever, van Renen tot Wageningen) / in Hnodi • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v° / Noda • 1165 kop. 2e kwart 13e • U B 43, 67 v° / Noda • 1200 • Hg W 508 / Noda • 1225 • U B 416 GYS

NUDE (streek langs de noordelijke Rijnoever, van Renen tot Wageningen) / in Hnodi • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v° / Noda • 1165 kop. 2e kwart 13e • U B 43, 67 v° / Noda • 1200 • Hg W 508 / Noda • 1225 • U B 416 GYS

Nόdo, zoon van Wendelmoed, wever 99.

Nue-kerke • 1222 • G SP

Nuedan.Zie: Schiedam.

Nueleinde • 1138 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R 16 v°

Nuen-hem [1225] Nuenen NB

Nuencoep [1316] Nieuwkoop ZH

Nugaretum villa , in pago Wabrensi , Narroy 92 , 6 .

Nuira (pagus), Brocenlar (villa) F511

Nul-land (facs.) [Kerkrade : Lb]

Nuld (facs.) [Putten : Gl]

NULD [Putten : Gl] / Niutlo • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r° / Niutlo • midden 12e • D W II a 1, 22 v° GYS

Nule, van [1390] Nuil Dr

NULLAND [Kerkrade : Lb] / Nueleinde • 1138 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R 16 v° GYS

Nullyacum villa , in pago Lemovicino , Neuilly 181 , 5 .

Numagum • 1213 • Hg B 2

Numans-dorp [ ZH ] 1830-1984

Numegin • ± (1197-1215) • Keulen, K Schr B 3

Nun-hem [ LB ] 1830-1942

Nun-hem (facs.) [Nun-hem : Lb]

Nunem • 1224 • Av K 1

Nunem [1224] Nun-hem L

NUNHEM [Nunhem : Lb] / Nunem • 1224 • Av K 1 GYS

Nunspeet [1313] Nunspeet Gld

Nuonraet. 183.

Nurberghe, Herman van. Zie: Herman.

Nurch [1139] Norg Dr

Nurch. Zie: Norch.

Nurtika [ca. 1250-1260] Noord-wijk Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Nuseman, Hendrik, clericus chori socius van Oudmunster te Utrecht 64, 75.

Nusia. Zie: Neuss.

Nusia. Zie: Neuss.

Nuslere. Zie: Ooselt. - Nutspete. Zie: Mitsepe.....

Nussia. Zie: Neuss.

Nut (facs.) [Nut : Lb]

NUT [Nut : Lb] / Neuta (twijf. ident.) • 1034 kop. ± 1700 • Ie L 3 r° GYS

Nuthere [1297] Nutter, of Notter (north of Rijssen) Ov

Nutter, Nuthere, onder Ootmarsum 316.

Nutter, Nothere, onder Ootmarsum 96.

Nutterden (Nitro), aan den R i j n bij Kleef. 22.

Nutterden ( N i t r o ) , aan d e n R i j n bij K l e e f . 22.
N u w a a l ( N i e u w a a l , N i w e l e n ) . 177, 355, 4 5 5 .
N.
Naald-wijk (Naltwic, Naltwik, Naltwick, Naldwich), in het Westland. 4, 79, 80, 249, 403.
Nagel. 28, 30, 369.
Namen (Namucensis, Namurcensis), markgraaf van. Zie: Philips, Walram. , notaris te. Zie: Gilenus. , deken van St. Albaan te. 394.
Nardinclant, later Gooiland. 92, 174, 269.
Naumburg, diocese. 289. , (Nuwenburgensis), bisschop van. Zie: Engelhard.
Nedelwerd, bij Lesumerbroek. 386.
Nederland, of Nederduitsch-land (Niderlandia). 211.Neede (Nithe), ten O. van Lochern in het Munstersche deel der Graafschap 7, 302.
Nes, in Utingeradeel; Duitsche huis te (S. Maria in Nesse). 374, 398.
Netterden (Nieterthe, Netterdhen), onder Gendringen. 124, 363.

Nuwaal (Nieuwaal, Niwelen). 177, 355, 455.

Nuwe Boxwoude [1310] Nibbix-woud NH

Nuwe-lant [1299] NVB. Nu-land NB

Nuwen-kerke [1282] Nieuwer-kerk ZH

NW.van Woerden 77 n.1).

Nycolaus 570; rector der kerk te Jutphaas 61-68, 70, 72-78, 125, 129-131, 193, 222, 224-229, 231, 234-238, 240- 241; bisschop van Kamerijk 553; abt van Middelburg 214.—, abt van Oostbroek 521, 525.- IV, paus te Rome 1, 5, 8-9, 11, 14, 22-26; abt van St.Paulus te Utrecht 521, 525.—, kanunnik van St.Marie te Utrecht 525.sigillifer 's Hoofs van Utrecht 335; schout in (St.Jans-) Oudwijk te Utrecht 79; kanunnik te Xanten 512.Aloudsz.381.Boekhout, burger van Utrecht 211-213.Ciceroz.456.Dirksz.64.van Dorschen, knaap 304-305.- uit de Gaarde, burger van Utrecht 403-404; zoon van Gillis Grothemans 169.Gruter 220.Hallinc 467-468.Hendrikszoon 351.- van Cats, knaap 110, 197, 329, 497.— Coleman, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 74, 82.Maerscalc, tinsman van St.Jan te Utrecht 49.van Moordrecht, kanunnik ten Utrechtsen Dom 362, 474.Persijn, ridder 110.Piper (Utrecht) 10.van Putten 176, 192, 218.Rutteil, 297, 409.van Thye, knaap 420.Coppardsz.Valkenaer 445.- van de Velde, kanunnik van St.Marie te Utrecht 82-83, 398.van den Velde 281.(Nicolaas) Veneman 468.die Voghet 177, 192.Weldighe, kanunnik ten Utrechtsen Dom 68, 82, 92; zoon van Gerard Wit, priester in Willige Langerak 4.

Nycolaus, proost van Bethlehem bij Doetinchem 324, 341, 524.(Nicolaas), bewoner van Farholt 195; kapelaan van Arnoud, persona van Haarlem 63; burger van Groningen 203; abt van Middelburg 72, 188; schout van Oudewater 611; broeder in Oudwijk 201; landgenoot in Rijswijk (Gld.) ? 338.III, paus te Rome 216, 224, 236, 253, 357.IV, paus te Rome 529, 534, 581,610, 615, 619-620; kanunnik van Oudmunster te Utrecht 88, 279, 571; broeder prior der Predik lieren ir Utrecht 141.Bathe, mr; kanunnik van Mechelen 226, 253-254.van Be veren, ridder 8.Boydekinz; ridder 180.Brant, kind 15.van Driel, burger van Utrecht 367 368.Fynekin, vicaris van St.Jan te Utrecht 521.Flexe, gezworene in Naaldwijk 413.van Geysteren, ridder 16.van Horstelo 14.Institor (Kramer), burger van Utrecht 26.Inwin 379.Kalander, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 45.van Cats, ridder 119-121, 130, 206, 223-224,254-255,258,262, 289, 301, 303, 320, 354-355; zoon van Nicolaas van Cats, 119- 121.Kermere 462.van Clee, gezworene in Naaldwijk 413.Colin 379.Colin, burger van Utrecht 519.Cupere, burger van Gent 574-575.van Mallant, ridder 451.de Molendino (van de Molen), schepen van Woudrichem 609.

Nye-land [1558] Oosternie-land Gr

Nye-lant [1396] Nieuw-land ZH

Nyebert, 1385] Gr Niebert Gr

Nyeg(h)a [1600] , Rohel, Rodehel [?] Fr Rohel [not to be confused with Nijega and Oudega!] Fr

Nyehuis, Nyehus, te Aard bij Wilp 192°.

Nyenbeek, Nienbeke, heren van 457; Arnold van 457 n.1).

Nyenbeke, Dirk van 433.

Nyenbeke,Dirk van,ridder 11,97, 148, 183.

Nyenkercke [1313] Nij-kerk Gld

Nyevelde, Dirk van ridder 543.

Nyewere. O. 1. 204. (± 1200). Nieuwendam Westfri.[p. 138]

Nyewere. O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Nyewere. O. 1. 204. (± 1200). Nieuwendam Westfri.[p. 138] (DBNL)

Nyewerr [16th century] Niawier Fr

Nywele [1031] Nieuwaal Gld

Nywele. Zie: Nuwaal.

O ver-Be tu we 106 n.1).

O • 1203 • Hg W 6

O • 1102 • R T

O .

O • 1202 • Hg W 8

O. Brancaleonis, edelman, vader van C. en T. 238. —, markgraaf van (Istriλ ?). 57. —, proost van St. Jan. 16.

O" (facs.) (onb. ± Roer-mond : Lb)

O-dijk [ UT ] 1830-1964

O-dijk (facs.) [O-dijk : Ut]

Oadrada, vrouw van Wigibald, moeder van Bcrtilindis. 15.

Oatbald, servus. 46.

Obbicht en Papenhoven [ LB ] 1830-1982

Obbicht (facs.) [Obbicht : Lb]

OBBICHT [Obbicht : Lb] / Biettine • 946 kop. ± 1070 • Gesta abb. Gembl., Lz 17 r° / Bietha • 1034 kop. ± 1700 • Ie L / Bietha • 1044 kop. ± 1700 • Ie L 5 v° / Bietine • ± 1070 • Gesta abb. Gembl., Lz 19 v°, 35 v° / Biettinis • ± 1070 • Gesta abb. Gembl., Lz 19 v°, 35 v° GYS

Obbing-hem • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v°

Obbingem • 1083 vals 12e • Hg E

Obbingem Omgeving Hei-lo NH E4

Obbingem" (facs.) (onb. ± Hei-lo : Nh)

OBBINGEM" (onb. ± Heilo : Nh) / Obbinghem • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v° / Obbingem • 1083 vals 12e • Hg E GYS

Obergon W285, Obergun W408

Obergon [ 10th, 12th century] Obergum Gr

Obergon • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r°

Obergum (facs.) [Winsum : Gr]

OBERGUM [Winsum : Gr] / Obergon • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r° / Obergun • eind 11e • D W IX a 1 b, 23 r° GYS

Obergun • eind 11e • D W IX a 1 b, 23 r°

Obermφrmter, Monumentum Superius, ten Z. van Rees 294, 297.

Obert, Johannes, Lombard 366.

Obertus Machelau, Lombard 366.

Obertus. Zie: Otbert.

Obertus. 7.

Obinghem. Hecm. 192, 200. Mel. St. 1. 588 Obinghen. Obbingen Hecm. 194. O. 1. 89. (I083). O. 1. 90 (XIe eeuw). Bron: DBNL

Obinghem. Hecm. 192, 200. Mel. St. 1. 588 Obinghen. Obbingen Hecm. 194. O. 1. 89. (I083). O. 1. 90 (XIe eeuw). Obbingen bij Heiloo. N. Holl (DBNL)

Obinghem. Hecm. 192, 200. Mel. St. 1. 588 Obinghen. Obbingen Hecm. 194. O. 1. 89. (I083). O. 1. 90 (XIe eeuw). Obbingen bij Heiloo. N. Holl

Obizus van Busnate, aartsdiaken van Milaan 23.

Ocanni [797] Oeken Gld

Ocanni • 797 kop. begin 10e • ed. DB, p. 349

Ocanni. Zie: Oeken.

Occenvorth" (facs.) (onb. in Noordholland)

OCCENVORTH" (onb. in Noordholland) / uadum qui Occenuorth dicitur • 1166 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI GYS

Ochten, Uochten, Uchte, Ucten, Hendrik van, kanunnik ten Utrechtschen Dom 338; Ricoud van, ridder 182, 345, 420.

Ochten (facs.) [Echtelt : Gl]

Ochten, Ughten, Uchten, Betuwe 418, Hendrik van, knaap 416-419, 422-423, 430.

OCHTEN [Echtelt : Gl] / Vctene (twijf. ident.) • 1173 • Po / Ofte • 1200 • Hg W 508 / Hogte • 1203 • Hg W 6 GYS

Ochtrop, Hottorpe, onder Schόttorf 373.

Ochtrup, Ochtrope, Kreis Steinfurt208.

Ockenberg(e), Albert van 12.

Ockenbroke, Arnoud van 73; Hessel van 76.

Ockenburg, Hokenberghe, bij Rijswijk 556.

Ockengenwere. O. 1. 204. (± 1200). ? N. Holland.

Ockengenwere. O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Ockengenwere. O. 1. 204. (± 1200). ? N. Holland. (DBNL)

Ockenheym Ockenheim

Ocko. 58, 59.

Octavianus Octaviani Calabocco 455.

Octavianus, diaconus cardinalis S. Nicholai in carcere Tulliano. 360.

Oculus diaboli, Hendrik. Zie: Hendrik.

Oda, prioris, dan abdis van Mariλnhorst. 302, 344. Odenghiem, Gilles van. Zie: Gilles. Odilde (Olhelda, Olendis, Olelda, Olhilda, Olhildis, Ulindis), dochter van Hendrik van Smithuizen, gehuwd met Folpert van de Lek. 109, 129, 218, 219, 285. Odo van Groningen. 165.. Z i e : Otto. Odoldus, kanunnik van St. Pieter. 209. Oede, Hendrik van. Zie: Hendrik. Oesten. Zie: Oosten. Oetmarshem. Zie: Ootmarsum. Ogier (Ogerus) van Hoke. 390. (Otgerus), proost van Zwartewater. 384, 385. Ohohere (?). 385. Oirke, Andreas. Zie: Andreas. Occo, zoon var Alfgerd, te Groningen. 417. Hornecinga. 417. Octavianus, kardinaal-diaken van St. Maria in V i a Lata. 411. Oldenborgh, Gerhard van. Zie: Gerard. Olivier (Oliverus), scholast van den Dom te Keulen. 78, 79, 89, 165. Omersem. Zie: Ootmarsum. Oosten (Oιsten, Oste), Arnoud van. Zie: Arnoud; Ricold van. Zie: Ricold. Oostendorp (Ostendorp), Johan van. Zie: Johannes. Oostenwolde (Ostenvvolde), Gerard van. Zie: Gerard. Oosterloo (Osterlo), Hubold van. Zie: Hubold. Oostkerke (Ostkerka), keinier van. Zie: Reinier. Oostralen (Ostralen), Gerard van. Zie: Gerard. Oostveen (Ostvenne), Bertold van. Zie: Rertold. Oostvvoud (Ostvvalt), Kveze van. Zie: Eveze; Ida van. Zie: Ida; Nicolaas van. Zie: Nicolaas. Ootmarsum (Oetmarshem, Omersem), Frederik van. Zie: Frederik; Wenemar van. Zie : Wenemar. Osethe, Bernard van. Zie: Bernard. Ossenbruck, Arnoud van. Zie: Arnoud. Oste. Zie: Oosten. Ostvvalt. Zie: Oostvvoud. Otburg (Otburgis) van Breukelen. 208. Otgerus. Zie: Ogier. Othuinus (Otuinus), proost van Carden, aartsdiaken van Trier. 13, 63. Otto, ministeriaal. 67; drossaat van Zeeland. 184. van Alblas, ridder. 131. van Bederkesa, ridder, broeder van Markward. 387. van Buren, ridder. 497. van Ermele, novalium decimator. 47. van Hekeren, ridder. 234. van Polle. 44.

Oda, dienstmaagd 321; echtgenote van Zeger van Gent 544.

Oda, vader van graaf Ebroin. 22.

Oda, abdis van St. Gertruida te Nivelles. 327.

Oda. 23.

Odaccar. 77.

Odalrik (Oudalricus), graaf. 200. (Othelricus), deken te Paderborn. 343. (Othelricus), proost. 235, 256. (Odalricus), bisschop. 212. (Dadricus, Odalricus, Udalricus, Vdalricus), vice-kanselier, later kanselier 162, 169, 170, 171, 172, 177.

Odbreht. 69.

Odburg (Elburg). 96.

Oddo. Zie: Otto.

Odeke • 1169 • U SJ 796

Odeke • 1164 • U SM 1016

Odeke • 1176 • U SM 441

odekineshofstat" (facs.) (onb. ± Werken-dam : Nb)

Odele [1297] Oele Ov

Odelenberghe. Zie: Odiliλnberg.

Odellem. Zie: Oedelem.

Odenbahc Odenbach

Odenburn , in marca Burensa , in pago Mosellano , terminus marcae Osterspay ad Rhenum 170 , 45 .

Odenhoef, Jacob van. Zie: Jacob.

Oderen [1327] Odoorn Dr

Oderixoye, bij Jaarsveld (Utrecht) 251. (Oderixoye), Willem van 33.

Oderixoye, bij Jaarsveld 367.

Odes-lo • 1200 • Ar B 1

Odes-lo [1200] Oosseld Gld

Odes-lo • begin 13e • D W RH9, 61 v°

Odeslo. Zie: Ooselt.

Odibald. Zie: Odilbald.

Odigmore • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v°

Odigmore" (facs.) (onb. in Kennemerland)

ODIGMORE" (onb. in Kennemerland) / Odigmore • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v° GYS

Odijk, Lutbert van. Zie: Lutbert.

Odijk, Oedwijck, Qdinge, prov.Utrecht 479, 513.

Odijk, Hodik, 540; Willem van 540.

Odijk (Odike, Odeke), ten W. van den Krommen Rijn. 306, 331, 332, 421.

Odijk (Iodichem, Odinghe). 43, 159.

ODIJK [Odijk : Ut] / Odeke • 1164 • U SM 1016 / Odeke • 1169 • U SJ 796 / Odeke • 1176 • U SM 441 / Odike • 1165 kop. 2e kwart 13e • U B 43, 68 r° GYS

Odike • 1165 kop. 2e kwart 13e • U B 43, 68 r°

Odilbald (Odilbaldus). 66. (Egiboldus, Odibaldus, Odilbaldus, Odilboldus, Othilboldus, Uodelbaldus Vodebaldus), bisschop van Utrecht. 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95.

Odilfried (Odilfridus). 15.

Odilgard, vader van Heriman. 66.

Odilgrep. 75.

Odilia, echtgenote van Gerard van Scadewick 198.

Odilia, echtgenoote van Rudolf Rover, zuster van Aleidis, burggravin van Montfoort 312.

Odiliλnberg (Berch, Berga, Heriberc, Odelenberghe), klooster. 77, 110, 199, 200, 227.

Odiliλnberg, Uodelenberg, bij Roermond 120.

Odilrad, vrouw van Adaco, moeder van Folcherus. 74.

Odinghe. Zie: Odijk.

Odinnia, vrouwe (Utrecht) 381.

Odiosum-Caput, Gijsbert. Zie: Gijsbert.

Odlo. Zie: Oulo.

Odmundus, ministeriaal van den Dom te Paderborn. 343.

Odo, vader van Gerelindis en Haderic. 2, 5.. 26, 27.

Odo, richter in Deventer 128; burger van Deventer 363.

Odo, bisschop van Tusculum 195, 303.

Odo. 77. 183. van Frelstorf. 363; Domproost. 155.

Odold, zoon van schout Alfer. 342.. 104. (Odolt). 204. (Odoldus, Odulphus), kanunnik van St. Pieter. 309, 380, 394, 395, 418.

Odolf, zoon van Liofolf en Alfrad. 74.

Odoorn [ DR ] 1830-1998

Odriacus , fiscus regius , in pago Pictavensi 167 , 39 .

Odrosfliet • 1040 • ed. DB, p. 250

Odrosfliet • 1003 • ed. DB, p. 245

Odrosfliet" (facs.) (verdwenen waterloop op Schouwen)

ODROSFLIET" (verdwenen waterloop op Schouwen) / Odrosfliet • 1003 • ed. DB, p. 245 / Odrosfliet • 1040 • ed. DB, p. 250 GYS

Odulf. 192.

Odwala (Oduuala), man van Gelburg. 74.

Odwald (Oduuald). 105.

Odwi (Oduui), vrouw van Wlfrauan, moeder van Helithans. 74,

Odwinus. 342.

Oedelem, Odellem, Oedellem, Oudelem,

Oefelt (facs.) [Oefelt : Nb]

OEFELT [Oefelt : Nb] / Vflo • 2e helft 11e • Mόb 101, 4 r° GYS

Oeffelt [ NB ] 1830-1994

Oegstgeest (Kiericweruc, Kiricwerua, Osgeresgest). 45, 203, 208.

Oegstgeest, Oesghest, Willem van, knaap 444.

Oeken (Ocanni, Okinni), bij Zutfen. 49, 50.

Oeken (facs.) [Brummen : Gl]

OEKEN [Brummen : Gl] / Ocanni • 797 kop. begin 10e • ed. DB, p. 349 / Okinni • 799 kop. begin 10e • ed. DB, p. 350 / Oken • midden 12e • D W RH9, 61 v° / Okene • midden 12e • D W II a 1, 23 r° GYS

Oelbroeck [tot 1627] , Sint Anthonis [v.a.1567] Sint Anthonis [beide namen kwamen voor] NB

Oelbuerch [996] Olburgen Gld

Oelbuerch. Zie: Olbergen.

Oelde [1392] Oolde Gld

Oeldenhove [1375] Oldenhave Dr

Oele, Odele, onder Delden 316.

Oele. Zie: Eule.

Oelekensplaat [?] Ooltgensplaat [gen. naar bij eb droogvl. ond. Haringvliet] ZH

Oelen [16th century] Ool L

Oelna, Oelne, Zie: Ooien.

Oelna.Zie: Ooien.

Oelre, Oeldere [?] Oir-lo L

Oem, zoon van Godschalk Scriver 42.

Oene, nabij Epe (Veluwe) 376.

Oene, Hunnon, op de Veluwe 87.

Oene (Unen). 434.

Oene, Uone, Hoynen, bij Epe, op de Veluwe 158, 344.

Oene (facs.) [Epe : Gl]

OENE [Epe : Gl] / V+one • 1e helft 13e • Ub 5 C 5, 182 v° GYS

Oenengius fiscus , in pago Cameracensi 168 , 16 .

Oentzercka [1486] Oen-kerk Fr

Oer (facs.) [Gendringen : Gl]

OER [Gendringen : Gl] / Ore • 1144 • D Fb 2 GYS

Oerde [1396] Noorden ZH

Oerderberg, bij Rhenen 208 n. 10).

Oerdermaat, bij Rhenen 208 n. 10).

Oeren (Horreum), klooster bij Trier. 14.

Oerle [ NB ] 1830-1921

Oerle [1254] Oerle NB

Oervelde [1362] Orvelte Dr

Oesbroeke. Zie: Oostbroek.

Oesdom (facs.) [Hei-lo : Nh]

OESDOM [Heilo : Nh] / Osdem • 1083 vals 12e • Hg B 61 GYS

Oesdom. O. 1. 506. (1250), z. Osdem, usdom. Bron: DBNL

Oesdom. O. 1. 506. (1250), z. Osdem, usdom. Oesdom bij Heilo. (DBNL)

Oesdom. O. 1. 506. (1250), z. Osdem, usdom. Oesdom bij Heilo.

Oesede, Kreis Iburg, dubbelklooster in 517; Widekind van 517-518.

Oestbruch. Zie: Oostbroek.

Oesterbach van Pademborne, Ogellus. Zie: Ogellus.

Oesterbeec. Zie: Oosterbeek.

Oesterbeke. Zie: Oosterbeek.

Oesterende [1396] Oosterend (op Texel) NH

Oesterham [16th century] Oostrum L

Oesterlake, in Het Gooi 204.

Oesterman(n)ecoe, in Westfriesland 552, 554, 558-559.

Oesterwijck [1396] Ooster-wijk ZH

Oestgeest (facs.) [Oestgeest : Zh]

OESTGEEST [Oestgeest : Zh] / Osgeresgest • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 / Osgest • 1201 • Hg B 84 / Osgest • 1220 • X B 21 GYS

Oestwoude [1396] Oost-woud NH

Oever, bij Benschop 294.

Oever, De, onder Staphorst 377.

Ofte • 1200 • Hg W 508

Oge • 1156 • U SJ 302

Oge • 1081 kop. id. • U B 43, 42 r°

Oge. Zie: Callantsoog.

Ogellus Oesterbach van Pademborne. 57, 58 59.

Ogerius, bisschop van Hippo regia. 231.

ogevlite" (facs.) [IJzendijke : Zl?]

Ogniacus villa , in pago Gabillonensi , Oigny 129 , 19 .

Ohι en Laak [ LB ] 1830-1991

Ohthepe. Zie: Fόchtdorf.

Oi • 1147 • X E 4607/8

Oia • (1075-81) vals?, kop. midden 12e • U B 43, 41 r°

Oie, Gerard van. Zie: Gerard; Stephanus van. Zie: Stephanus,, Werenbert van. Zie: Werenbert.

Oie • 1203 • Hg W 6

Oie • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 v°

Oie • (1122-25) kop. midden 12e • U B 43, 44 v°

Oie • 1188 • D R 13

Oie • 1144 • D Fb 2

Oies • 1107 • Ar G

Oies • 1163 • Tl 14 en 17

Oies • 1108 • Zu K

Oies [1163] Oost [2 km north of Eijsden. Also see: Oost-Maarland] L

Oihuson • midden 12e • D W II a 1, 23 v°

Oihuson" (facs.) (onb. in de Betuwe)

OIHUSON" (onb. in de Betuwe) / Oihuson • midden 12e • D W II a 1, 23 v° GYS

Oijen en Teeffelen [ NB ] 1830-1939

Oilardus, deken. 315.

Oirsbeek [ LB ] 1830-1982

Oist-.Zie: Oost-.

Oistbroick, Oistbruch, Oestbroick, Ostbrftc, Ostbruch, Ostbroch, Hostebruke). Zie: Utrecht.

Oistbroick. Zie: Oostbroek.

Oistdijck [1494] Oost-dijk ZH

Oisterum [16th century] Oostrum Fr

Okele [1336] Oekel NB

Oken • midden 12e • D W RH9, 61 v°

Okenbroke, Arnold van, ridder 544; Johan van, ridder 544.

Okene • midden 12e • D W II a 1, 23 r°

Okesthorpe • 1155 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Okinni • 799 kop. begin 10e • ed. DB, p. 350

Okinni. Zie: Oeken.

Olbergen of Olburgen (Oelbuerch, Olborch), bij Steenderen. 142, 298.

Olborch. Zie: Olbergen.

Old Eltinge, erf in Zuidlaren 393.

Olda, waterloop in Beusichem 109.

Olde-kerk [ GR ] 1830-1990

Oldebert [1479] Tolbert Gr

Oldebocrn, Bomde, in Utingeradeel (Fr.), kerk te 221.

Oldeboorn (Bornde), in Utingeradeel. 374, 398.

Oldeboorn, Bomde, in Utingeradeel (Fr.) 296.

Oldehare" (facs.) [Nede : Gl]

OLDEHARE" [Nede : Gl] / domus Oldehare • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 135 r° GYS

Oldehof (facs.) [Nede : Gl]

OLDEHOF [Nede : Gl] / curia Oldehof • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 r° GYS

Oldehove [ GR ] 1830-1990

Oldehove, Oldenhove.Zie: Leeuwarden.

Oldemarkt [ OV ] 1830-1973

Oldemarkt (Ov.) 195 n.1).

Oldemat • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 134 r°

Oldemat" (facs.) [Does-burg : Gl]

OLDEMAT" [Doesburg : Gl] / Oldemat • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Olden echberghe [1331] Olden Eibergen Gld

Oldenbarnevelt, Werner van, inwoner van Deventer 179 n.b).

Oldenburg, Oudenburgh, graaf van 180.

Oldendorf, Aldorpe, Kreis Lόbbecke 394.

Oldenerdinge, erf in Zuidlaren 393.

Oldenhorn [1550] Oudehorne Fr

Oldeniel [1357] Oldeneel Ov

Oldenmarkt [medio 15th century] Oldemarkt Ov

Oldenmolen [1498] Oudemolen Dr

Oldensellensis, 42, 96-97, 134, 180 n.6), 306, 373-374, 544,, burgers van 305; schepenen (en gemeente) van 42, 305, 374; richter en schepenen van 305, 544; deken van 143, 614.

Oldentrinde [1320] Oldetrijne Fr

Oldenzaal (Aldenselen, Altensele, Audensele, Audenzeel). 53, 94, 190, 385, 386; kerk te. 339.

Oldenzaal, Aldenselensis, Oldenselensis,

Oldenzaal, Aldensele 134, 151, 307°, 315°; burgers van 279°, 296, 315, 448; schepenen en burgers van 296; schout (richters), schepenen, (raden) en gemeente van 279, 307; deken en kapittel van 151°; kanunnik van 108, 370. (Oldenzaal), kanunnik van 29, 171, 176; kerk van 108, 369—370; priester te 447; proost van 151, 449; Liffard Pape van 316. Ambt 11 n. 9).

Oldenzaal, Aldensele, Alde(n)selensis, Aldensullensis, Holdenselensis, Oldenselensis 260, 316, 523, 540-541; burgers van 260; deken te 521, 523, 540; kanunnik te 118, 521, 523, 540- 541; proost-aartsdiaken te (1, 8-9, 14), 46, 51-52, 54, 56, 58, 75, 124, 188, 190, 420, 521, 523; proost, deken en kapittel te 261, 523.Ambt 539 n.3).

Oldenzaal, Bertold van. Zie: Bertold; L u d o l f van. Zie: Ludolf.

Oldenzaal (Aldensele, Aldenselen, Aldenselede, Aldenzele, Aldenzalensis, Oldenzeel,

Oldenzaal (facs.) [Oldenzaal : Ov]

OLDENZAAL [Oldenzaal : Ov] / Aldensele • 1049 kop. midden 12e • U B 43, 32 r° / Aldensele • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 v° / Aldensele • 1189 • Md 2 / Aldensele • 1200 • U SM 1809 / Aldensele • 1208 • S D 515 / Aldeselensis • 1119 • U SP / Aldenselon • 1145 kop. midden 12e • U B 43, 49 v° / Altensele • (1159-69) • Keulen, U B 412 / Aldensela • 1181 • D Kp 6 / Oldenzele • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r° / Aldenselen • 1222, bron van 893 • Kb 18/2087, 43 r° GYS

Oldenzaal), deken en kapittel van 134, 544; kanunnik van 305, 373, 376; kapittel van 97; proost van 157, 183, 235, 378, 380, 399, 401, 426, 469-470, 473, 475-476, 489, 523, 578, 597; Nieuwe Hof te 96; Splinterinchof te 96; Ambt 33 n.5).

Oldenzael). 202, 272, 300; kapittel van. 393. •, custos van. Zie: Diederik; scholast van. Zie: W; dekens van. Zie: Widrriar, Alverik; proosten van. Zie: Bertold, Gerlach.

Oldenzele • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r°

Olderidder, Alderiddre, Ouderidder, Herman, schepen van Utrecht 196, 205, 242, 304, 343, 379, 381, 408, 460, 464, 539, 563, 575, 593, 595; Jacob, burger van Utrecht 538; Pieter 464.

Oldersum (facs.) [Tenboer : Gr]

OLDERSUM [Tenboer : Gr] / Aldulfashem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r° GYS

Oldewinneringe, erf in Zuidlaren 393.

Oldewolde [1444] Oudewoude Fr

Oldezitzinge, erf in Zuidlaren 393; Bertold 393.

Oldscie. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1088). Bron: DBNL

Oldscie. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1088). de Schie. Z. Holland. (DBNL)

Oldscie. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1088). de Schie. Z. Holland.

Oldthorp. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Oudorp bij Alkmaar, Ouddorp, Westfriesland.

Oldthorp. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Oldthorp. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Oudorp bij Alkmaar, Ouddorp, Westfriesland. (DBNL)

Oldwyck. Zie: Oudwijk.

Olenburen.Zie: Holenburen.

Olende, Olent, vrouwe, moeder van Jan van Noord wijk 43.

Oleriae locus in Provincia , in dioecesi Tricastrina 180 , 6 .

Olifier, Wouter, priester 61-62, 65-66, 70-72.

Olivier, Oliverus, van Axel 543-544; tinsman van St.Jan te Utrecht 49.01st,01ste (Ov.) 202,541 n.4), 566,568.

Olivier, Oliverus, priester van Hontenisse 156, 178. van Axel, ridder 340—341.

Ollandia.Zie: Holland.

Olmutzze Olzheim, Eifel, Eifelkreis Bitburg-Prόm

Olricus. Zie: Ulricus.

Olricus.Zie Ulrich.

Olst (Holsto, Ulst). 114, 176.

Olst (Ulst), tusschen Zwolle en Deventer. 48, 66, 288.

Olst ( U l s t ) , tusschen Zwolle en Deventer. 48, 66, 288.
Omer (St.) (S. Audomarus), burggraaf van. Z i e : W i l l e m .
Ommen (Ummen, V m m c n ) , aan de Vecht in Overijssel. 204, 319, 336, 337, 404, 421, 509*.
Ooien (Oelne, Ole, One), in de provincie Antwerpen. 342, 383, 465, 488.
Ooselt (Odeslo, N u s l ι r e ) , in Ambt-Doetinchem. 7, 288.
Oost-broek (Osbruke, Osenbrugh, Oestbroeck, Oestbroec, Oestbroek, Oistbroeck,
Oistbroick, Oistbruch, Oestbroick, Ostbrftc, Ostbruch, Ostbroch, Hoste-bruke). Z i e : Utrecht.
Oostenrijk ( A u s t r i a ) , hertog van. 57, 237.Oosterbeek (Oesterbeke, Osterbeke), bij A r n h e m . 139, 140, 157.
Oostergoo (Ostergo, Oestergo). 28, 30, 32. , deken van. 375.
Oosterhesselen (Oesterhelsel, Oesterhessel), ten N . van Coevorden. 45, 106.
Oosterhout (Osterhoute), onder V a l b u r g in de Betuwe. 11.
Oosterhuizen (Osterhusen), bij Beekbergen onder Apeldoorn. 299.
Ooster-wijk (Oesterwijc), in Duider onder Ambt-Oldenzaal. 294.
Oosterzee (Oesterzee), in Lemsterland. 369.
Oostkapelle (Othcapella, Ostcapella, Ostcaple, Oestcapella), op Walcheren. 51, 232*, 259, 466.
Oostrum (Osterhem), onder Houten. 197.
Oostsou-burg (Oistersubburch), op Walcheren. 466.
Oost-veen (Venum, Vene) thans Maartensdijk, bij Utrecht. 110, 116, 132.
Oostvoorne (Ostforne). 40.
Oostwaard (Oestwerde), langs de Vecht ten N . van Zuilen. 110, 116.
Ootmarsum (Othmarsheym, Othmarsheim, Othmarshem, Otmerschem). 48*, 66, 82*, 94, 271, 300, 308.
Ophemert. Z i e : Hemert.
Orick. Z i e : U r k .
O r t h . 65, 249.
Orten (Orthen), onder 's-Hertogenbosch. 156.
Osnabrόck (Osemburgensis, Osnaburgensis), kapittel van St. Jan. te. 195. , scholast van St. Jan. te. 463. , Domkapittel te. 195. , kanunniken te. Z i e : Giso, Johannes. , proost van. Z i e : W i l l e m . , diocese. 194. , elect van. Z i e : Engelbert. .bisschoppen van. 21, 295, 462.
Ossenisse (Hossenesse), in Zeeuwsch-Vlaanderen. 147, 148*. 149.
Ostia (Hostiensis), bisschop van, legaat van den paus. 50.
Otterspoor (Otterspore), ten Z . van Breukelen. 212*.
Oudega (Aldekerke), in W'ijmbritseradeel. 369.
Oudegein (Aldengeync), ten Z . van Jutphaas. 111.Oudelande, bij Utrecht. 351.
Oudelle (Vetus vallis, A u d e l l a ) . Z i e : Utrecht.
Ouden-dijk (Oudendike), bij Biervliet. 348.
Oudenrijn (? Juxta Renum). 110.

Olst (facs.) [Olst : Ov]

OLST [Olst : Ov] / Holsto • 947 • D Es 3 GYS

Olt Ulst.Zie: Ulsen.

Olterichescheyt , in pago Spirensi , Scheid ad Otter fluvium 150 , 12 .

Olthof, antiqua curia, bij Somersvoord bij Deventer 256, 279.

Oltwijck. Zie: Oudwijk.

Oltwijck), abdij. 395, 405, 428, 429, 430.

Olympus mons 157 , 40 .

Olyverus 108.

Omar. 192.

Ombriki W052

Omenhaim , in Alsatia superiore , Ohne-heim 29 , 39 .

Omer (St.) (S. Audomarus), burggraaf van. Zie: Willem.

Omerus 438.

Ommelandsvaarders, Umlandsfarae 41—42.

Ommen, Ummen (Ov.) 547; Haco van, ridder 46.

Ommen (Ummen, Vmmcn), aan de Vecht in Overijssel. 204, 319, 336, 337, 404, 421, 509.

Ommen, Ummen, G.van 17.

Ommen, Ummen, aan de Vecht (Ov.) 316, 392.

Ommen (facs.) [Ommen : Ov]

OMMEN [Ommen : Ov] / Vmme • 1133 • Ar R GYS

Ommeren (facs.) [Lienden : Gl]

Ommeren (Umeron). 146.

OMMEREN [Lienden : Gl] / Homeru • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 41 / Vmeron • 997 • D SAA 1 / Vmere • 1222 • D SAA 11 GYS

On-land [1290] Ol-land NB

Onger. 104.

Onirge, Alard (van Benneveld) 154—155.

Onsbaldus. 8.

Onstwedde [ GR ] 1830-1969

Onstwedde (facs.) [Onstwedde : Gr]

ONSTWEDDE [Onstwedde : Gr] / Unesuuido • 10e • D W IX a 1 a, 24 r° GYS

Onulfus, kanunnik. 302.

Onwaard [ ZH ] 1830-1858

Oo3tkapelle, Ostkappella, op Walcheren 72-73, 177.

Oodhelm, zoon van Oodvverc. 49, 50, 51.

Oodwerc, vader van Oodhelm. 49, 50.

Oog (facs.) (nu Kallensoog : Nh)

OOG (nu Kallensoog : Nh) / Oge • 1156 • U SJ 302 GYS

Ooi (facs.) [Ubbergen : Gl]

OOI [Ubbergen : Gl] / Auui (twijf. ident.) • 900 (lees 949) • Xr 14794 / Oia • (1075-81) vals?, kop. midden 12e • U B 43, 41 r° / Oge • 1081 kop. id. • U B 43, 42 r° / Oy • 1104 • K SMg 4 / Oies • 1107 • Ar G / Oies • 1108 • Zu K / Oie • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 v° / Oie • (1122-25) kop. midden 12e • U B 43, 44 v° / Oie • 1144 • D Fb 2 / Oie • 1188 • D R 13 / Oie • 1203 • Hg W 6 / Oyensis • 1123 • Zw D / Oyensis • 1125 • Tr A 7 / Hoge (twijf. ident.) • 1131 • U SJ 242 / Oye • 1188 • D Kp 7 / Oye • 1195 • Hg B 2 GYS

Ooien, Oelna, prov.Antwerpen 566; kerk van 548, 552.

Ooien (Oelne, Ole, One), in de provincie Antwerpen. 342, 383, 465, 488.

Ooien, Olne, prov.Antwerpen 51, 167, 175.

Ooien, Oelna, Oelne, Oune, in de provincie Antwerpen 80—82, 91—94, 97, 110— 111, 120—121, 239, 511.

Ooltgensplaat [ ZH ] 1830-1966

Oorschot (facs.) [Oorschot : Nb]

OORSCHOT [Oorschot : Nb] / Oroscoth • begin 11e kop. 11e • vita s. Odulfi, O 775, 1 v° / Orscot • 1196 • Berne / Orschot • (na 1207) • Tl 55 / Horscot • 1219 • Po / Horscot • 1222 • Po GYS

Ooselt (Odeslo, Nuslιre), in Ambt-Doetinchem. 7, 288.

Oosmans-kerke (facs.) (verdwenen, bij Schoondijke : Zl)

OOSMANSKERKE (verdwenen, bij Schoondijke : Zl) / Ostmundi capella • 1150 • G SP / Osmundi capellam (acc.) • 1166 kop. 12e • G LT 107 r° / Ostmondskerke • 1213 • G SP GYS

Oost (facs.) [Eisden : Lb]

OOST [Eisden : Lb] / Oya (twijf. ident.) • 1062 vals eind 11e • ed. DB, p. 384 / Oya (twijf. ident.) • 1139 • P L 9307/7 / Oi • 1147 • X E 4607/8 / Oies • 1163 • Tl 14 en 17 GYS

Oost-, West-en Middelbeers [ NB ] 1830-1997

Oost-Barendrecht [ ZH ] 1830-1836

Oost-broek (facs.) [De Bilt : Ut]

Oost-burg (facs.) [Oost-burg : Zl]

Oost-en West-Barendrecht [ ZH ] 1830-1886

Oost-en West-Sou-burg [ ZL ] 1830-1966

Oost-Sou-burg [ ZL ] 1830-1834

Oostbroek, Oostbroec, Ostbroec, Ostbruich.Zie: Utrecht, abdij van St.Laurens, Vrouwenklooster en Oostbroek.

Oostbroek Ostbroich, Ostbroch, Ostbruch

Oostbroek (Nova-Bethlehem, Oesbroeke, Oestbruch, Oistbroick, Ostbrόch), klooster. 259, 278, 287 289, 290, 308, 399, 447.

Oostbroek, Oestbroeck, Oostbruke, Ostbroke,

Oostbroek (Osbruke, Osenbrugh, Oestbroeck, Oestbroec, Oestbroek, Oistbroeck,

OOSTBROEK [De Bilt : Ut] / Ostbruch • 1125 • Bo / Ostbruch • 1127 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI / Ostbruch • 1173 • Po / Ostbruch • 1219 • U gg 1155 / Ostbruc • 1181 • H T 104 / Ostbrωc • 1208 • S D 515 GYS

Oostburg, Ostborcg, Dirk van, kanunnik van Oudmunster in Utrecht 26.Oostenrijk, Austria, landkommandeur van 331.

OOSTBURG [Oostburg : Zl] / Osborch • 941 • ed. DB, p. 145 / Osburg • 973 kop. midden 11e • G LT 80 r° / Ostburch • 1007 kop. midden 11e • G LT 87 v° / Ostburch • 1150 • G SP / Ostburch • 1169 • G SB / Ostburch • 1169 • G SP / Ostburg • 1014 kop. midden 11e • mir. S. Macharii, Gu 308, 181 r° / Ostburg • 1025 kop. midden 11e • G LT 89 r° / Ostburg • 1131 • S D 437 / Ostburg • 1140 • G SP / Ostburg • 1188 • G SP / Ostburgh • 1038 • ed. DB, p. 197 / Ostburgh • 1187 • B 7348 / Ostburgh • 1188 • Ws A / Ostborg • 1046 vals 2e kwart 12e • G SP / Ostborg • (1157-69) • G SB / Ostborg • 1183 kop. eind 12e • G LT 7 v° / Ostborg • 1223 • G SB / Osburch • 1150 • G SP / Osborg • 1156 • G SP / Ostburh • (1177-87) • G SB / Ostborch • 1197 • G SP GYS

Oostdongera-deel [ FR ] 1830-1984

Oosteecloo, Eclo sancte Crucis, in het Boekhouter Ambacht 364, 366, 388— 389; abdij te 364, 366, 388—389.

Oostelbeers (facs.) [Oostelbeers : Nb]

OOSTELBEERS [Oostelbeers : Nb] / Berses • 1207 • Tl 54 GYS

Oostende (facs.) [Kadzand : Zl]

Oostende (facs.) (ei-land Wulpen)

OOSTENDE [Kadzand : Zl] / Ostende • 1190 • G SB GYS

OOSTENDE (eiland Wulpen) / Ostenda • 1213 • S D 524 GYS

Oostenrijk (Austria), hertog van. 57, 237.

Ooster-broek [ GR ] 1830-1991

Ooster-land [ ZL ] 1830-1961

Ooster-lo (facs.) [Aalten : Gl]

Ooster-wijk (facs.) [Ooster-wijk : Nb]

Oosterbeek (Oesterbeec, Oesterbeke, Ostarbac, Osterbeke). 68, 69, 177, 191, 192.

Oosterbeek (facs.) [Renkum : Gl]

Oosterbeek (Oesterbeke, Osterbeke), bij Arnhem. 139, 140, 157.

OOSTERBEEK [Renkum : Gl] / Ostarbac • 834 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 318 / Ostarbeke • 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 317 / Osterbeke • (1196) • Hg V / Osterbeke • 1203 • Hg W 6 GYS

Oosterbeintum (facs.) [Ferwerdera-deel : Fr]

OOSTERBEINTUM [Ferwerderadeel : Fr] / Osterbinehheim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Oosterbraak Obdam 1633 51

Oosterend, Oesterland op Texel 563.

Oostergo 591.

Oostergo (facs.) (streek in Friesland)

Oostergo (Hostrogowe, Ostergo, Ostergowe, Ostrogowe). 223, 229, 311, 334, 350, 351.

OOSTERGO (streek in Friesland) / Austrachia • 734, kopieλn 10e • Fredegarii cont., ed. MGH mer. II, p. 176 / Ostaraeche • (755-68) kop. 9e • vita s. Bonifatii, ed. Levison, p. 49 / in pago Ostrahe • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7, 3X / in pago Osterihe • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7, 1X / in pago Osterriche • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7, 1X / in pago Ostroh • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7, 1X / in pago Ostrache • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7, 4X / in pago Astrachκ • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • vita s. Liudgeri, Le W, 4 r°, 8 v° / in pago Ostrachκ • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • vita s. Liudgeri, Le W, 4 r°, 8 v° / Ostraciam (acc.) • 847 kop. 11e • Ann. Xantenses, ed. de Simson, p. 15 / in pago Ostrachia • 873 kop. 11e • Ann. Xantenses, ed. de Simson, p. 32 / Ostrogowe • 1086 kop. midden 12e • U B 43, 39 r° / Ostrege • 1138 of kort daarop • Hm 10 B 17, 2 r° / Ostergo • 1204 • U B 414 en 415 GYS

Oostergoo (Ostergo, Oestergo). 28, 30, 32; deken van. 375.

Oosterhelsel [1208] Oosterhesselen Dr

Oosterhesselen [ DR ] 1830-1998

Oosterhesselen (Oesterhelsel, Oesterhessel), ten N. van Coevorden. 45, 106.

Oosterhout (Osterhoute), onder Valburg in de Betuwe. 11.

Oosterhout (facs.) [Val-burg : Gl]

Oosterhout (facs.) [Oosterhout : Nb]

OOSTERHOUT [Oosterhout : Nb] / Ostorol • 815 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glφckner n° 105 / de Hosterholte • 1156 • U SJ 302 GYS

OOSTERHOUT [Valburg : Gl] / Ostreholt • eind 11e • Ab 902, 1 r° / Osterhoute • 1200 • U SM 1809 / Osterholt • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 149 r° GYS

Oosterhuizen (facs.) [Eenrum : Gr]

Oosterhuizen (Osterhusen), bij Beekbergen onder Apeldoorn. 299.

OOSTERHUIZEN [Eenrum : Gr] / Osterhem (twijf. ident.) • eind 11e • D W IX a 1 b, 22 r° GYS

Oosterlo, Asterlo, later Heiligerlee, proost van Mons Synai bij 563, 590-591.

OOSTERLO [Aalten : Gl] / Osterlo • 1200 • Ar B 1 GYS

Oosteroene, Osterhone, Osteroune, bij Oene

Oostervelde (facs.) [Enschede : Ov]

OOSTERVELDE [Enschede : Ov] / domus Ostenuelde • 1188 kop. of interpolatie eind 13e • U B 2, 135 v° GYS

Oosterwijk (Oesterwijc), in Duider onder Ambt-Oldenzaal. 294.

Oosterwijk, Osterwiic, aan de Linge 36.

OOSTERWIJK [Oosterwijk : Nb] / Hosteruuic • (vσσr 1167) • Av A 22 / Ostruich • 1215 • Po GYS

Oosterwolde, Ostenwalde, bij Elburg 87.

Oosterwolde, Ostenwalde, bij Elburg, Gerard van, schepen van Harderwijk 420.

Oosterwolde, Oestenwolde, bij Elburg 284, 376, 569; Gerard van, dienstman 283.

Oosterwolde, Asterwalda, in het Wolt (Gr.), parochianen van 10.

Oosterzee 568.

Oosterzee (Oesterzee), in Lemsterland. 369.

Oosterzee (Osterse). 313.

Oosterzee (facs.) [Lemster-land : Fr]

OOSTERZEE [Lemsterland : Fr] / Osterse • 1132 vals 2e helft 13e • Lw GYS

Oosterzij (Ostarburghem, Osterburghem), bij Laan. 45, 47.

Oostfriesland 362 n.1).

Oosthoek (facs.) (onb. bij Bommenee : Zl)

OOSTHOEK (onb. bij Bommenee : Zl) / Hosthoec • 1220 • S D 556 GYS

Oosthout (facs.) (verdwenen, aan de Laree)

OOSTHOUT (verdwenen, aan de Laree) / Hostholt • 976 • ed. DB, p. 232 / Hostholt • 1003 • ed. DB, p. 245 / Ostholt • 980 • ed. DB, p. 242 / Ostholt • 1040 • ed. DB, p. 250 / Ostold • (1019-30) • ed. DB, p. 248 GYS

Oosthuizen [ NH ] 1830-1970

Oostkapelle (Ostcapella). 439.

Oostkapelle (facs.) [Oostkapelle : Zl]

Oostkapelle [ ZL ] 1830-1966

Oostkapelle (Othcapella, Ostcapella, Ostcaple, Oestcapella), op Walcheren. 51, 232, 259, 466.

OOSTKAPELLE [Oostkapelle : Zl] / Ostcapellam (acc.) • (1178-1200) • Md 3 / Ostkapelle (gen.) • 1213 • Hg B 86 / Ostkapellζ (gen.) • 1213 • Hg B 86 GYS

Oostkerke, Oistkerke, op Westborsele ? 5; rector van de kerk in 17 n.6).

Oostkerke, op Wolfaartsdijk 619.

Oostmoer (facs.) (onb. op Tessel : Nh)

OOSTMOER (onb. op Tessel : Nh) / in Austmora • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / in Ostmore • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Oostrum, Osterhem, Dirk van 153; Gerard Philipsz.van 205; Willem van, kapelaan 205.

Oostrum, Osterhem, bij Houten 67.

Oostrum (Osterhem), onder Houten. 197.

Oostrum, Osthreem, gem.Houten 74.

Oostsouburg, op Walcheren 14 n. 2).

Oostsouburg (Oistersubburch), op Walcheren. 466.

Oostsouburg, op Walcheren 72 n.6).

Oostum (facs.) [Ezinge : Gr]

OOSTUM [Ezinge : Gr] / Astnem • eind 11e • D W IX a 1 b, 26 r° GYS

Oostveen (Venum, Vene) thans Maartensdijk, bij Utrecht. 110, 116, 132.

Oostveen, Vene, Venum, nu Maartendijk 3, 336.

Oostveen, Venna 351, 519.

Oostveen (Vene). 429.

Oostvlaanderen 162 n. 1), 246 n. 1), 339 n. 1).

Oostvlaanderen, prov.in Belgiλ 518 n.1), 525 n.2), 527 n.3), 538 n.1).

Oostvoorne [ ZH ] 1830-1980

Oostvoorne (facs.) [Oostvoorne : Zh]

Oostvoorne (Ostforne). 40.

OOSTVOORNE [Oostvoorne : Zh] / Ostforne • 1206 • E D GYS

Oostwaard (Oestwerde), langs de Vecht ten N. van Zuilen. 110, 116.

Oostwaard, Oostwerde, bij Zuilen 519.

Oostwolde, Ostenwocht, onder Vollenhove 404.

Oostzaan 565.

Ootmarsum (Othmarsheym, Othmarsheim, Othmarshem, Otmerschem). 48, 66, 82, 94, 271, 300, 308.

Ootmarsum (Othmarsheim). 389, 390.

Ootmarsum, Otmersheym 205, 316, 515; kerk van 514-515, 520-522, 524, 536; plebaan van 536.

Ootmarsum, Otmershem, in Twente 73; schout in 73; plebaan van 73.

Ootmarsum, Otmersen, Otmershem, 16 n.1), 48 n.1), 96, n.6), 7), 8), 9), 10), 16 en 17); 97 n.1), 173, 180 n.4) en 5), 217 n.1), 373 n.3), 606; gerecht in 174; (kommandeur en) broeders van het Duitse huis te 103, 174, 606.

Ootmarsum [ OV ] 1830-2001

Ooy, Oye, in het Rijk van Nijmegen, Bertold, heer van, leenman van den graaf van Kleef 249, 299—300.

Op de Veluwe 344, 419.

Op den dike, goed onder Oosterwolde bij Elburg 284.

Op-dam [1120] Ob-dam NH

Opandel, Alle, in het land van Altena 201.

Opatinacum , villa regia , cfr . Captunnacum . Oppila , villa publica , cfr . Iopila .

Opbueren, onder IJselstein 393.

Opburen (Ubburon). 43.

Opburen (facs.) [Maarsen : Ut]

Opburen, Upbueren, Upburen, de huidige

OPBUREN [Maarsen : Ut] / Ubburon • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Opdam. Hecm. 208, 209. O. 1. 105. (± 1083). Obdam. N. Holland.

Opdam. Hecm. 208, 209. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Opdam. Hecm. 208, 209. O. 1. 105. (± 1083). Obdam. N. Holland. (DBNL)

Openbaar Lichaam ZIJP1830-1996

Openisse.Zie: Hoppenesse.

Opgooi (facs.) (onb., ± Wijk-bij-Duurstede : Ut?)

Opgooi (Upgoa). 97.

OPGOOI (onb., ± Wijk-bij-Duurstede : Ut?) / an Upgoa • 10e • Werden, D W IX a 1 a, 34 v° / Vpgoge • 1126 kop. midden 12e • U B 43, 51 r° / Vpgoie • 1131 • D Em 1 GYS

Ophcusden, Hoesden, investitus van 469.

Ophemert (Hamaritthi). 74.

Ophemert, Hemert, Tielerwaard 153, 289 n. 1); kommandeur en het Duitsche huis te 153°, 289.

Ophemert (facs.) [Ophemert : Gl]

Ophemert [ GL ] 1830-1978

Ophemert, Hamerten, Hemerde, Hemerte ten Z.van Tiel 35, 37, 40, 43, 139, 303.

OPHEMERT [Ophemert : Gl] / Hamaritda • 1e helft 9e kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glφckner n° 106 / Hamerethe • ± 850 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glφckner n° 107 / Hamaritthi • 850 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 322 / Hameritte • 1007 • keizerdiploma, ed. DB, p. 373 / Hamerthe • 1061 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI / Hemerthe • 1167 • Xt 40 GYS

Ophemert. Zie: Hemert.

Opheusden (facs.) [Kesteren : Gl]

OPHEUSDEN [Kesteren : Gl] / Husuduna • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 41 GYS

Opijnen, Oppinen, in de Tielerwaard 259, 482.

Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker [ NB ] 1830-1994

Opmanhusen [1328] Oppenhuizen Fr

Oppenheim, Openhem, ten Z. van Mainz 142.

Opper Eket [1323] Eekt Gld

Opperdoes (facs.) [Opperdoes : Nh]

Opperdoes [ NH ] 1830-1979

OPPERDOES [Opperdoes : Nh] / Those • 1083 vals 12e • Hg B 61 / Thosa • 1083 vals 12e • Hg B 61 GYS

Opstal, de, bij Erichem 317.

Opt Velt, land onder Maarssen 256.

Or-lo [1495] Oler L

Oratorium Cameracense , cfr . Cameracense oratorium . Oratorium Crux in pago Hanoniensi 106 , 34 ; 107 , 9 . 16 .

Oratorium Suestrense , in pago Mosariorum , Suesteren 95 , 30 .

Orbana villa , in pago Lugdunensi , Villeurbane 59 , 49 ; 60 , 12 .

Orc-lo • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r°

Orch, bij Steen wijk 275.

Orclo" (facs.) (onb. bos ± Apeldoorn : Gl)

ORCLO" (onb. bos ± Apeldoorn : Gl) / Orclo • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r° GYS

ord, z. Barechenerord. Bron: DBNL

ord, z. Barechenerord. (DBNL)

ord, z. Barechenerord.

Orde • 1188 (lees 1178) • U B 149

Orde, Robert van. Zie: Robert.

Ordebolla • 1083 vals 12e • Hg E

Ordebolla Onbekend NH E4

Ordebolla. Hecm. 192, 200. O. 1. 89 (1083). Mel. St. 1. 587 Ordebolle. Bron: DBNL

Ordebolla. Hecm. 192, 200. O. 1. 89 (1083). Mel. St. 1. 587 Ordebolle. N. Holland. (DBNL)

Ordebolla. Hecm. 192, 200. O. 1. 89 (1083). Mel. St. 1. 587 Ordebolle. N. Holland.

Ordebolla" (facs.) (onb. ± Alkmaar–Haarlem)

ORDEBOLLA" (onb. ± Alkmaar–Haarlem) / Ordebolla • 1083 vals 12e • Hg E GYS

Orden (facs.) [Apeldoorn : Gl]

Orden (Ortina). 211.

ORDEN [Apeldoorn : Gl] / Horda • 1059 vals 12e • Zu K / Orthen • midden 12e • D W II a 1, 22 v° / Orde • 1188 (lees 1178) • U B 149 GYS

Order, bij Rhenen 208.

Ore • 1144 • D Fb 2

Orick. Zie: Urk.

Oriengae villa , in pago Cabillonensi 129 , 21 .

Orio [1148] Urk[?] Fl

Orio, Reinier de, proost van Chiavasso 158, 168, 261.

Oristano, Arborensis, aartsbisschop van 546.

Orlaa regio , in Thuringia 198 , 13 .

Orlinguerba (villa) in Tokingen (pagus) F565 ; Orlinguerba in pago Tokingen Orlinguerba bij Dokkum FR Kόn W80

Orlinguerba • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Orlinguerba in pago Tokingen Ego Marcuart et uppo tradimus ad scm. Bon. bona nostra que habemus in pago Kilingo Huntari in villa Mer-heim terram VII boum et dimidiam partem terre unius. Similiter tradimus in pago Tokingen in villa Orlinguerba duorem boum terram et duas partes terre bovis unius ad censum statutum per singulos annos persolvendum ad monasterium sci Bon. in fulda. Ik Marcuart en Uppo, wij schenken aan St. Bonifatius onze goederen die we hebben in de gouw Kilingo Huntari in het dorp Marrum: grond voor 7 runderen en de helft van de grond voor ιιn. Evenzo schenken we in de gouw Dokkum in het dorp Orlinguerba grond voor twee runderen en twee delen grond voor ιιn rund, aan belasting het vastgestelde per enkel jaar te betalen aan het klooster van St. Bonifatius in Fulda.

Orlinguerba, villa, in pago Tokingen Onbekend

Orlinguerba" (facs.) (onb. ± Dokkum : Fr)

ORLINGUERBA" (onb. ± Dokkum : Fr) / Orlinguerba • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Ormesby, Willem van 287.

Ormete, Bernard van. Zie: Bernard.

Ormunte Ormont, Eifel, Landkreis Vulkaneifel

Ornava villa , in pago Treverico , Orenhofen , prope Schleidweiler 170 , 13 .

Orona curtis , in pago Vimnao 109 , 16 .

Oroscoth [10e/11th century] Oirschot NB

Oroscoth • begin 11e kop. 11e • vita s. Odulfi, O 775, 1 v°

Orschot • (na 1207) • Tl 55

Orscot • 1196 • Berne

Orshem. Hecm. 208, 209. O. 1. 105. (± 1083). Ursem. N. Holland.

Orshem. Hecm. 208, 209. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Orshem. Hecm. 208, 209. O. 1. 105. (± 1083). Ursem. N. Holland. (DBNL)

Orten • (1196) • Hg V

Orten • 1200 • Hg W 508

Orten • 1203 • Hg W 6

Orten • 1154 • Park 11

Orten (facs.) ['s-Hertogenbos : Nb]

Orten (Orthen), onder 's-Hertogenbosch. 156.

ORTEN ['s-Hertogenbos : Nb] / Ortinon • 815 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glφckner n° 105 / Hortina • 1e helft 9e kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glφckner n° 106 / Ortina • (1075-81) kop. midden 12e • U B 43, 41 r° / Ortine • 1151 • Av A 9 / Orten • 1154 • Park 11 / Orten • (1196) • Hg V / Orten • 1200 • Hg W 508 / Orten • 1203 • Hg W 6 GYS

Orth. 65, 249.

Orthen • midden 12e • D W II a 1, 22 v°

Orthen cum Buscho [1222] 'ts-Hertogenbosch NB

Orthmari villa , in dioecesi Carnotensi 197 , 13 .

Ortina • (1075-81) kop. midden 12e • U B 43, 41 r°

Ortina. Zie: Orden.

Ortina. Zie: Orden.
Osbragttashem. 44.
Osgeresgest. Z i e : Oegstgeest.
Oslem. 45.
Ostarbac. Z i e : Oosterbeek.
Ostarburghem. Zie: Oosterzij.
Ostbrόch. Zie: Oostbroek.
Ostburon. 44.
Ostcapella. Zie: Oostkapelle.
Osterbeke. Z i e : Oosterbeek.
Osterburghem. Zie: Oosterzij.
Ostergo. Zie: Oostergo.
Ostergowe. Zie: Oostergo.
Osterlant. 284.
Osterse. Z i e : Oosterzee.
Ostfrithhem-taglinthos. 44.
Ostrogowe. Zie: Oostergo.
Osweiler ( O x i n v i l l a r e ) bij R o s p o r t . 3, 4.
Othmarsheim. Zie: Ootmarsum.O t t e r l o o ( U t t a r l o ) . 70, 4 3 5 .
Otterspoor (Otterspore). 340*.
Otterspore. Zie: Otterspoor.
O u d d o r p ( A l d e n t h o r p , A l d e n t h r o r p e ) . 203, 208.
Oudega (Aldekerke). 313.
Oudkerkhof (Vetus c y m i t e r i u m ) , te U t r e c h t . 4 2 4 .
O u d wijk (Altuvich, Altwick, Altwijc, Altwyca, Altwijck, Altwyck, Oldwyck,
O l t w i j c k ) , a b d i j . 395, 4 0 5 , 4 2 8 * , 4 2 9 , 4 3 0 * .
O u l o ( O d l o ) . 138, 315.
O v e r de V e c h t (Juxta Vehit). 429.Over-meer (Ovuermere). 374.
Overschie (Sche). 203.Ovuermere. Zie: Overmeer.
Oxinvillare. Zie: Osweiler.

0.

Odeslo. Z i e : Ooselt.
O-dijk (Odike, Odeke), ten W . van den Krommen Rijn. 306, 331, 332*, 421.
Oye, ten O. van Nijmegen; pastoor te. Z i e : Diederik.
Oldeboorn (Bornde), in Utingeradeel. 374, 398.
Oldenzaal (Aldensele, Aldenselen, Aldenselede, Aldenzele, Aldenzalensis, Oldenzeel, Oldenzael). 202, 272*, 300. , kapittel van. 393. · , custos van. Zie: Diederik. , scholast van. Z i e : W . , dekens van. Zie: Widrriar, Alverik. , proosten van. Zie: Bertold, Gerlach.

Ortine • 1151 • Av A 9

Ortinon • 815 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glφckner n° 105

Orvieto, Urbs Vetus 329, 352—353, 370, 372—375, 377—378, 380—381, 383.

Orvieto, Urbevetanus, Urbs Vetus 103, 294-295, 298, 302, 307-309, 315, 340, 610, 616, 620; prior van de St.Andreaskerk te 409.

Orvieto, Urbs Vetus, It; 1, 5, 9, 12, 15, 22-31, 34.

Orwinus van Graz, knaap 14.

Os (facs.) [Os : Nb]

Os [1069] Oss NB

Os • 1069 kop. 12. • Tr M 5 c

Os • 1161 • Tr Q 4

OS [Os : Nb] / Os • 1069 kop. 12. • Tr M 5 c / Os • 1161 • Tr Q 4 / Osse • (1205-33) • Berne GYS

Os-burch • 1150 • G SP

Os-burg • 973 kop. midden 11e • G LT 80 r°

Os-dorp (facs.) [Amster-dam : Nh]

Os-lo • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 133 r°

Os-lo [1188] Usse-lo Ov

Osborch • 941 • ed. DB, p. 145

Osborg, castrum [949] Oost-burg Zl

Osborg • 1156 • G SP

Osbragt/tas-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Osbragttas-hem (Osbrattashem) onbekend ZH Kόn 49

Osbragttas-hem (Osbrattashem) onbekend ZH Kόn U49

Osbragttashem. 44.

Osbragttashem" (facs.) (onb. in Holland)

OSBRAGTTASHEM" (onb. in Holland) / Osprehtashem • 889 kop. (1206-26) kop. 14e en 15e • Hg C 3 v° / Osprehtashem • 889 kop. (1206-26) kop. 14e en 15e • ed. Oppermann, Fontes, p. 212 / Osbragt/tashem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Osbruht, servus. 46.

Oscela oppidum ad lacum Larium 142 , 7 .

Oscenesce • 1225 • Co D 55

Oscenesse • 1225 • Co D 55

Osdem Omgeving Hei-lo NH E4

Osdem • 1083 vals 12e • Hg B 61

Osdem. Hecm. 191. O. 1. 89. (1083). Oesdom bij Heilo. N. Holl.

Osdem. Hecm. 191. O. 1. 89. (1083). Bron: DBNL

Osdem. Hecm. 191. O. 1. 89. (1083). Oesdom bij Heilo. N. Holl. (DBNL)

OSDORP [Amsterdam : Nh] / Okesthorpe • 1155 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI GYS

Oselt (facs.) [Deutekom : Gl]

OSELT [Deutekom : Gl] / Odeslo • 1200 • Ar B 1 / Odeslo • begin 13e • D W RH9, 61 v° GYS

Osfrith-hem omgeving Sassen-heim ZH Kόn 50

Osfrith-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Osfrith-hem omgeving Sassen-heim ZH Kόn U50

Osfrithhem" (facs.) (onb. in Holland)

OSFRITHHEM" (onb. in Holland) / Osfrithhem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Osger (Osgerus). 63.

Osgeresgeest [10th century] Oegstgeest [heeft dubbelnaam gehad: Kerkwervcentury] ZH

Osgeresgest (Osgeresgeist) Oegstgeest ZH Kόn 52

Osgeresgest • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Osgeresgest (Osgeresgeist) Oegstgeest ZH Kόn U52

Osgeresgest. Zie: Oegstgeest.

Osgest • 1201 • Hg B 84

Osgest • 1220 • X B 21

Ositanbretana (locus) F519

Oslef, servus. 46.

Oslem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Oslem onbekend ZH Kόn 52

Oslem onbekend ZH Kόn U52

Oslem. 45.

Oslem" (facs.) (onb. in Holland)

OSLEM" (onb. in Holland) / Oslem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Oslo, Uslo, buurschap onder Enschede 548.

Osmundi capellam (acc.) • 1166 kop. 12e • G LT 107 r°

Osnabrόck (Osemburgensis, Osnaburgensis), kapittel van St. Jan. te. 195; scholast van St. Jan. te. 463; Domkapittel te. 195; kanunniken te. Zie: Giso, Johannes; proost van. Zie: Willem; diocese. 194; elect van. Zie: Engelbert..bisschoppen van. 21, 295, 462.

Osnabrόck 117.Proys, knaap 20.Proysinge 315, 386.van Ravensberg 28.van Rijn in gen 59.(van Steinfurt), proost van de oude St.Pauluskerk te Munster 285; zoon van Ludolf van Steinfurt 7.van Veret 373-374.van Zoelen, ridder 4.

Osnabrόck, Osenbrucke, bisdom 29, 167, 171, 176, 351, 369; bisschop (elect) van 100, 215, 354, 430. (Osnabrόck), deken en scholaster van St. Jan te 108; kanunnik van 29, 171, 176; proost van 374; scholaster van 273.

Osnabrόck, Osnabrugis, Osenbruge, 102, 449; bisdom 362-363, 563; munt van 154; schatmeester van 102.

Osnabrόck, Osenbrugsegher, bisschop van 568; geld van 457, 497.

Osne [821] , Ossendreht [1187] Ossendrecht NB

Osnesse • 1183 • S D 471

Osnesse • 1201 • S D 519

Osnesse [1164] Ossenisse Zl

Osnesse • 1210 • S D 518

Osprehtas-hem • 889 kop. (1206-26) kop. 14e en 15e • Hg C 3 v°

Osprehtas-hem • 889 kop. (1206-26) kop. 14e en 15e • ed. Oppermann, Fontes, p. 212

Osprehtashem. O. 1. 21. (889). ?

Osprehtashem. O. 1. 21. (889). Bron: DBNL

Osprehtashem. O. 1. 21. (889). ? (DBNL)

Oss (NBr.) 465 n.4).

Osse • (1205-33) • Berne

Ossen waard, Ossenwert, bij Deventer 612.

Ossendrecht • 1214 • Hg B 4

Ossendrecht (facs.) [Ossendrecht : Nb]

Ossendrecht [ NB ] 1830-1997

OSSENDRECHT [Ossendrecht : Nb] / Ossendrecht • 1214 • Hg B 4 / Ossendreth • 1219 • S D 553 GYS

Ossendreth • 1219 • S D 553

Ossenesse • 1218 • S D 541

Ossenesse • 1210 • S D 520 en 523

Ossenesse • 1211 • G SB

Ossenisse, Hosnesse, in Zeeuwsch Vlaanderen 230, 233, 313; priester van 156.

Ossenisse (Hossenesse), in Zeeuwsch-Vlaanderen. 147, 148. 149.

Ossenisse (facs.) [Vogelwaarde : Zl]

Ossenisse [ ZL ] 1830-1936

Ossenisse • 1170 • G SB

OSSENISSE [Vogelwaarde : Zl] / Ossenisse • 1170 • G SB / Osnesse • 1183 • S D 471 / Osnesse • 1201 • S D 519 / Osnesse • 1210 • S D 518 / Hosnesse • 1190 • S D 480 en 491 / Ossenesse • 1210 • S D 520 en 523 / Ossenesse • 1211 • G SB / Ossenesse • 1218 • S D 541 / Hossenesse • 1221 • S D 563 en 564 / Hossenessa • 1222 • S D 570 / Oscenesce • 1225 • Co D 55 / Oscenesse • 1225 • Co D 55 GYS

Ossenzyle [1437] Ossenzijl Ov

Ost Ulsen.Zie: Ulsen.

Ost-, Oster- enz. Zie: Oost-, Ooster enz.

Ost-.Zie: Oost-.

Ost-burch • 1169 • G SB

Ost-burch • 1150 • G SP

Ost-burch • 1169 • G SP

Ost-burch • 1007 kop. midden 11e • G LT 87 v°

Ost-burg • 1188 • G SP

Ost-burg • 1131 • S D 437

Ost-burg • 1025 kop. midden 11e • G LT 89 r°

Ost-burg • 1014 kop. midden 11e • mir. S. Macharii, Gu 308, 181 r°

Ost-burg • 1140 • G SP

Ostanbretana • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Ostanbretana (locus) F603

Ostanbretana (locus) Ego Albrih trado sco Bon. ad fuldense monasterium terram pascualem quator boum in loco Ostanbretana cum ceteri rebus meis. Ik Albrih schenk aan St. Bonifatius van het klooster te Fulda weidegrond voor 4 runderen in de plaats Ostanbretana met overige spullen van mij.

Ostanbretana Onbekend

Ostanbretana onbekend Frisia Kόn W18 W119

Ostanbretana" (facs.) (onb., in Friesland)

OSTANBRETANA" (onb., in Friesland) / Ostanbretana • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Ostaraeche • (755-68) kop. 9e • vita s. Bonifatii, ed. Levison, p. 49

Ostarbac [834] Oosterbeek Gld

Ostarbac • 834 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 318

Ostarbac. Zie: Oosterbeek.

Ostarbeke • 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 317

Ostarburg-hem / Osterburg-hem (Hostarburg-hem / Hosterburghem) De Waal op Texel? burg op Texel ? NH Die 61 85

Ostarburg-hem / Osterburg-hem (Hostarburg-hem / Hosterburghem) De Waal op Texel?

Ostarburg-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340

Ostarburghem. Zie: Oosterzij.

Ostborch • 1197 • G SP

Ostborg • (1157-69) • G SB

Ostborg • 1046 vals 2e kwart 12e • G SP

Ostborg • 1183 kop. eind 12e • G LT 7 v°

Ostborg • 1223 • G SB

Ostbrockop [tot 1320] , Ost-Nijerbekoop [1320] Nijeberkoop Fr

Ostbruc • 1208 • S D 515

Ostbruc • 1181 • H T 104

Ostbruc, Ostbruoc, gem. De Bilt. Zie: Utrecht.

Ostbruch • 1219 • U gg 1155

Ostbruch • 1125 • Bo

Ostbruch • 1173 • Po

Ostbruch • 1127 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Ostbrόch. Zie: Oostbroek.

Ostbrόch.Zie Utrecht.

Ostburgh • 1187 • B 7348

Ostburgh • 1038 • ed. DB, p. 197

Ostburgh • 1188 • Ws A

Ostburh • (1177-87) • G SB

Ostburon Oost-buurt bij De Lier ZH Kόn 40

Ostburon Oost-buurt bij De Lier ZH Kόn U40

Ostburon. 44.

Ostcapella. Zie: Oostkapelle.

Ostcapellam (acc.) • (1178-1200) • Md 3

Oste--rode (twijf. ident.) • 1223 • N W 1

Ostekin. 204.

Ostenda • 1213 • S D 524

Ostende • 1190 • G SB

Ostenwocht.Zie: Oostwolde.

Ostenwolde [1230] Oosterwolde [named after Gerhardus de Ostenwolde] Gld

Oster-hem W400

Oster-hem (twijf. ident.) • eind 11e • D W IX a 1 b, 22 r°

Oster-lo • 1200 • Ar B 1

Osterbeke • (1196) • Hg V

Osterbeke • 1203 • Hg W 6

Osterbeke. Zie: Oosterbeek.

Osterbineh-heim [944] Oosterbeintum [hamlet near Ferwerd] Fr

Osterbineh-heim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Osterbineh-heim F650

Osterburg-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340

Osterburghem. Zie: Oosterzij.

Osterburghem" (facs.) (onb. in Holland)

OSTERBURGHEM" (onb. in Holland) / Osterburghem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340 / Ostarburghem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340 GYS

Ostergo • 1204 • U B 414 en 415

Ostergo • 1133 • Ar R

Ostergo. Zie: Oostergo.

Ostergo" (facs.) (onb., ± Zwolle : Ov?)

OSTERGO" (onb., ± Zwolle : Ov?) / Ostergo • 1133 • Ar R GYS

Ostergowe. Zie: Oostergo.

Osterhe(m) [ 12th century] Oosterhuizen [ probably. hamlet close to Eenrum] Gr

Osterholt • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 149 r°

Osterhoute • 1200 • U SM 1809

Osterhoute [1200] Oosterhout Gld

Osterhusen [1235] Oosterhuizen Gld

Osterhusen, villa, in pago Lacharenorum Onbekend

Osterhusen in pago Lacharenorum Ego in dei nomine Lutehart dono et trado ad scm Bon. in fuldensi monasterio quicquid proprie hereditatis visus sum habere in villa Osterhusen quod est in pago Lacharenorum totum et integrum trado. Traditumque in perpetuum esse volo, simul cum domibus, edificiis, campis, agris, silvis, pratis, pascuis, aquis, aquarum decursibus, mancipiis. Ik in Godes naam Lutehart geef en schenk aan St. Bonifatius in het klooster van Fulda al wat ik officieel heb aan erfelijk bezit in het dorp Osterhusen dat is in de gouw Lacharenorum, geheel en ongeschonden schenk ik. Dat het geschonken zal zijn voor altijd is wat ik wil, tegelijk met huizen, gebouwen, velden, akkers, bossen, weiden, grasland, wateren, stromende wateren, horigen.

Osterhusen • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Osterhusen (villa) in Lacharenorum (pagus) F576 ; Osterhusen in pago Lacharenorum onbekend Frisia? Kόn W92 ; Osterhusen F627

Osterhusen" (facs.) (onb. in Friesland)

OSTERHUSEN" (onb. in Friesland) / Osterhusen • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Osterihe (colli) F538

Osterihe, colle; Osterihe, pago; Osterriche, pago; Ostrache, pago; Ostrahe, pago; Ostrahe; Ostroh, pago Onbekend

Osterihe (pagus) F531

Osterlant. 284.

Osterpalinge, erf in Zuidlaren 393.

Osterreide, Asterreyde, thans in de Dollart verdronken 362.

Osterriche (pagus), Metwid (villa) F544

Osterriche (pagus), Echmari (villa) F544

Osterriche (pagus), Ringes-heim (villa) F544

Osterse • 1132 vals 2e helft 13e • Lw

Osterse. Zie: Oosterzee.

Ostertun, huis in Ootmarsum 174.

Osterwald(e), verdwenen dorp in het Wolt (Gr.) ingezetenen van 417-418.

Osterwolferdinge, erf in Zuidlaren 393.

Osterwort, Dirk, knaap 153.

Ostforne [1206] Oostvoorne ZH

Ostforne • 1206 • E D

Ostfrithhem-taglinthos. 44.

Ostholt • 1040 • ed. DB, p. 250

Ostholt • 980 • ed. DB, p. 242

Ostia (Hostiensis), bisschop van, legaat van den paus. 50.

Ostia, Hostiensis, Ostiensis, bisschop van 247, 253-254, 396, 463.

Ostkapellζ (gen.) • 1213 • Hg B 86

Ostkapelle (gen.) • 1213 • Hg B 86

Ostmonds-kerke • 1213 • G SP

Ostmore / Aust-tmoraOstmore op/bij Texel NH Kόn W16 W96 W117

Ostmore (villa) F580

Ostmore / Aust-tmora- Ego brunihilt cognomento Tettla de regione frisonum tradidi sco Bon. ad fuldense monasterium in pago Tyelle quartam partem paterne proprietatis totum et integrum trado deo et sco martyri Bon. traditumque in perpetuum esse volo, terram, silvam, agres, domos et familias in his septem villis hoc est in Lanthoy et in Langenmore sive in Ostmore et in bretenmore et in witmunt-heim et in Tyeslemore et in kintloson et in gankchala. Ik Brunihilt bekend als Tettla uit het gebied der Friezen heb aan St. Bonifatius van het klooster te Fulda geschonken in de gouw Texel een vierde deel van mijn vaderlijk bezit; geheel en ongeschonden schenk ik aan God en de martelaar St. Bonifatius. Dat het geschonken zal zijn voor altijd is wat ik wil, grond, bos, akkers, huizen en inwoners in deze zeven dorpen, namelijk in Landei en in Langenmore ook in Ostmore en in Bretenmore en in Witmunt-heim en in Tyeslemore en in Kintloson en in Gankchala.

Ostmore, in pago Tyelle Onbekend

Ostmundi capella • 1150 • G SP

Ostold • (1019-30) • ed. DB, p. 248

Ostorol • 815 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glφckner n° 105

Ostrache (pagus), Runwerde (marcha) F577

Ostrache (pagus), Bonfurt (villa) F556

Ostrache (pagus) in Provincia Fresonum F572

Ostrache (pagus), Werba (villa) F582

Ostrache (pagus), Walt-heim (villa) F572

Ostraciam (acc.) • 847 kop. 11e • Ann. Xantenses, ed. de Simson, p. 15

Ostrahe / Ostrache / Osterihe / Osterriche / Ostroh (pago) Oostergo FR Kόn W21 W27 W29 W54 W61 W72 W78 W93 W98 W130

Ostrahe (pagus) F614

Ostrahe (pagus) / Ostrache / Osterihe / Osterriche / Ostroh (pago) Ego Reginmunt dono ad scm Bon. in fuldensi monasterio in pago Ostrahe in his V villis, id est: in Sibinwerde, in fatruwerde, in bintheim, in insula que dicitur Ambla et in villa Tunuwerde, quicquid proprietatis habeo, in terris, silvis, campis, aquis, domibus, edificiis. Similiter autem et in villa que dicitur Longonmor, unum servum nomine Teti-lo cum uxore et filiis cum sua huba, et cum omni possessione sua. Ik Reginmunt geef aan St. Bonifatius in het klooster van Fulda in de gouw Oostergo in deze 5 dorpen, te weten: in Sibinwerde, in Ferwerd, in Bintheim, op het ei-land genaamd Ame-land en in het dorp Ternaard, al wat ik in bezit heb, aan landerijen, bossen, velden, wateren, huizen, gebouwen. Evenzo, maar in het dorp genaamd Longonmor, ιιn slaaf genaamd Teti-lo met vrouw en zonen met zijn hoeve, en met al zijn bezit. / Ego Engelram et Rabeninc et Diotwar tradimus ad scm Bon. proprietates nostras in pago Ostrahe in villa Mere-heim terram IIII boum cum omnibus sibi attinentibus pratis, pascuis, silvis, domibus et familiis. Ik Engelram en Rabeninc en Diotwar, wij schenken aan St. Bonifatius onze bezittingen in de gouw Oostergo in het dorp Marrum: grond voor 4 runderen met alles wat daaraan grenst, weiden, grasland, bossen, huizen en inwoners.

Ostrahe (pagus), Sibinwerde F524

Ostrahe (pagus), Mere-heim (villa) F563

Ostrahe (pagus), Fatruwerde F524

Ostrahe (pagus), Bint-heim F524

Ostrege • 1138 of kort daarop • Hm 10 B 17, 2 r°

Ostreholt • eind 11e • Ab 902, 1 r°

Ostrogowe • 1086 kop. midden 12e • U B 43, 39 r°

Ostrogowe. Zie: Oostergo.

Ostroh (pagus), Baltremodorf (villa) F533

Ostruich • 1215 • Po

Ostuhusun W023

Osweiler (Oxinvillare) bij Rosport. 3, 4.

Otbert (Otbertus) 66. (Obertus), bisschop van Luik. 207.

Otbertinc, huis in Mander 217,

Otbrat, meier van het Domkapittel in den hof te Hees. 345.

Otburgis, huis van, onder Wullen 480.

Otene, Nothene, gem.Zaamslag 543; Dirk van 543.

Otene (facs.) [Zaamslag : Zl]

Otene • 1220 • G B

Otene • 1160 kop. 1e kwart 13e • G SP

OTENE [Zaamslag : Zl] / Otene • 1160 kop. 1e kwart 13e • G SP / Otene • 1220 • G B / Othene • begin 13e • G Bd 20 bis, p. 6 GYS

Otenwald silva , in pago Lobedungowe , Odenwald 139 , 23 .

Oterfletun W385, Ottarfliaton W330

Oterfletun • eind 11e • D W IX a 1 b, 21 r°

Oterleek, Otterleec, in Westfriesland 554- 555, 558-559.

Oterleek [ NH ] 1830-1970

Otesthorpe W018, W134

Othelricus. Zie: Odalrik.

Othene • begin 13e • G Bd 20 bis, p. 6

Othene, Vetus Othene, later Noten, in het Axeler Ambacht 246, 339.

Othmars-hem [919 of 962] Ootmarsum [named after Frankish King Othmar/Odomar] Ov

Othmarsheim. Zie: Ootmarsum.

Othrauan, broeder van den priester Sibrand. 47.

Otmershem. Zie: Ootmarsum.

Ottarfliaton • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r°

Ottarfliaton" (facs.) (onb. in prov. Groningen)

OTTARFLIATON" (onb. in prov. Groningen) / Ottarfliaton • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r° / Oterfletun • eind 11e • D W IX a 1 b, 21 r° GYS

Ottarloun • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r°

Ottavianus, kardinaal-diaken van St. Maria in Via Lata te Rome 195, 303.

Otter-lo (facs.) [Ede : Gl]

Otter-lo • 1176 • U SM 441

Otterleec [1289] Oterleek NH

OTTERLO [Ede : Gl] / Uttarlo • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319 / Ottarloun • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r° / Otterlo • 1176 • U SM 441 GYS

Otterloo (Uttarlo). 70, 435.

Otterspoor (Otterspore), ten Z. van Breukelen. 212.

Otterspoor (Otterspore). 340.

Otterspoor (facs.) [Breukelen : Ut]

OTTERSPOOR [Breukelen : Ut] / Otterspore • 1139 • U SP GYS

Otterspoorbroek, Brocke 350.

Otterspore • 1139 • U SP

Otterspore. Zie: Otterspoor.

Ottersum [ LB ] 1830-1973

Otto Preisinge. 399, 40o. Prois. 53, 197. Reiger, neef van Nicolaas Troibant. 235. van Ruinen, ministeriaal ten tijde van bisschop Ilartbert. 460. van Ruinen. 44. van Rijningen, broeder van Philips, ridder. 476, 506. van Segese. 181. van Selehorst, ridder. 385. van Are, drossaat, zoon van den graaf van Are. 46, (Otho), graaf van Benthcim. 44, 50; graaf van Dalen en Diepenheim. 172, 173, 284. I, graaf van Gelre. (18—20,) 29, 33, 243, 244. II, graaf van Gelre. (234,) 241, 251, 254, 255, 258, 273—276, 297, 299, (303,) 305, 307, 312, 321, 371, 388, (392, 471); graaf van Ravensberg. 242, 252, 253; graaf van Teklenburg. 135, 136, 252, 253. IV, Roomsch koning. 3, 21, 57; kanunnik van St. Marie. 219, 250, 292, 296, 307, 323, 330, 498. (Odo), kanunnik te Deventer. 39, 229; kanunnik te Zutphen. 244, 299; cantor ten Dom te Bremen. 387; Domdeken. 49, 53; proost van Oudmunster. 8, 11, 15, 25, 51; proost van Deventer. 217, 231, 271. van Everstein, proost van Aken, Maastricht en Emmerik, later elect van Luik. 226, (235,) 238, (252,) 256—258, (263, 264) 273—277, 299, 302, 312, 321, 478, 509, 514; proost van Tiel. 37, 44, 46, (90, 95.), Domproost van Bremen. 387. (Ottho), abt van St. Laurens te Luik. 154. I (van Gelre), elect van Utrecht. 70, 79—81, 83, 84, 86, (88, 90,) 93 107, 108, 241, 300, 315, 337. (Ottho) II, zoon van Bernard van Lippe, kanunnik van St. Marie, dan Domproost, ten slotte bisschop van Utrecht. 34, 50, (51,) 5456, 6466, 68—70, 79, 80, 82, 95, 96, 103—105, 107—109, 111, 112, (113, 115,) 116, 117, (122, 126—130,) 132, 134—136, 38, 139—141, (144,) 147— 149, 152, 155, (156, 158,) 159, 160, 162, 166—172, 174, 178, 179, 182, 184, (186, 187,) 188, 189 190, 191, (194), 195—199, 201—206, 231, 241, 243, 262, 264, 271, 272,282, 284, 290, 300, 349, 384, 385, 413, 423, 459, 466, 468, (479). III (van Holland), elect, dan bisschop van Utrecht. 36, 70, 177, 273, 287—289, (291, 293,) 295—299, (303,) 306, 308—310, 315, 318—327, 330—337, 345—348, 350, 352, 353, 355, (356,) 357, 359, 362, 365— 369, 371, 372, 374, 377, 379, 381, 382, 384, 387—391, (392, 394, 395, 398,) 399-^01, 403, 404, (411,) 413, 417, 418, 420-423, 425,430, (439, 440,) 445, 447—450, 459—464, 466, 469, (471,) 475, (479,) 489, (491,) 492—494, 498, 504, 506—510, 511, 513, 517; bisschop van Portus en St. Ruffina. 411, (501).

Otto, Otho van Barmestede, ridder 450; graaf van Bentheim 100, 116, 264, 331, 429. Buninge, burger van Groningen 309. van Buren, broeder van Alard 3. (I) (van Gelre), elect van Utrecht 392. (II), graaf van Gelre 18 70, 100, 103, 149, 156—159, 180, 182, 184, 186—187, 202, 215, 219°, 266, 282, 289, 291, 298, 310, 337, 354, 420, 431, 439, 443°, 457. (III) (van Holland), elect en bisschop van Utrecht 33, 143, 221, 263, 290, 385°, 392—393, 412. (II) (van Lippe), bisschop van Utrecht 134, 188; graaf van Teklenburg 16 n. 2). Sickinga, rationalis van Groningen 166. van Weren, olderman van Groningen 166. van Zoelen, ridder 103, 203, 310, 345.

Otto, kameraar. 274; kastelein, ministeriaal van den bisschop. 253, 256; kastelein, zoon van kastelein A r n o l d, broeder van Gijsbert, ministeriaal van den bisschop. 342, 351, 353, 367, 372, 376, 429. van Ruinen, vader van Arnold, ministeriaal van den bisschop. 340, 344, 415, 453-

Otto 505.(I), keizer 503-504.(II), keizer 504; deken ten Utrechtsen Dom 521; proost ten Utrechtsen Dom 524; zoon van graaf Egbert van Bentheim 93.Bernardsz.154.van Buren, ridder (49-)50, 107, 137, 158, 175, 189, 291-292, 436, 438, 554.(I) (van Gelre), elect van Utrecht 523, 536.(III) van Holland, bisshcop van Utrecht 260, 538-542, 544, 547, 549-550, 559.(II) van Lippe, bisschop van Utrecht 16, 525, 527, 559.van Weide, 290, 292, 294.

Otto 60; ridder 163; pachter te Cothen 99; broeder, lector der Predikheren te Utrecht 93-94; abt van Werden 362.van Alblas, ridder 231; abt van Werden 362.van Alblas, ridder 231; zoon van ridder Egbert van Amstel 19.van Arkel, ridder 36-37; graaf van Bentheim 7-8, 180, 216, 372.Biuninge (Groningen) 163.van Buren 25, 115, 503, 510, 512; graaf van Dalen 229.van Dolre 490 (II), graaf van Gelre 10, 56; zijn kok van 274 n.2).(Otto) van Groningen, ridder 417.van Heukelom, heer 101.(III) (van Holland), bisschop van Utrecht 29, 69, 72-73, 228, 296, 315, 386, 499, 504, 571.Horneckinga, burger van Groningen 17.(II) (van Lippe), bisschop van Utrecht 72, 228, 499; proost, broeder van de heer van

Otto. 199.. 229; vrije. 256.. 422; graaf. 421; graaf van Bentheim, echtgenoot van Gertruida. 363. - graaf van Bentheim, graaf van Umneth, broeder van graaf Floris III van Holland. 418, 423, 4Σ6(?), 467. graaf van Gelre en Zutfen. 461, 464. -, graaf van Rheineck. 319; graaf van Zutfen. 202, 205; graaf van Zutfen. 251, 255. (Oddo), hertog. 203, 229. I, koning-keizer (Oddo). 106, 107, 108, III, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 134, 141, 198, 208, 297, 299. II, koning-keizer. 127 128, 129,130, 131, 132, 133, 134,297,299,421,422. III, koning-keizer. 135, 136, 137, 139, 141, 144, 145, 146, 147, 159, 297, 299, 373. van A r a. 363. van Malberge. 351, 384. van Malberge. 417, 423, 428, 436. Peior. 202; kanunnik van St. Jan. 256, 268, 271. kanunnik ten Dom. 293, 301, 322, 323, 324, 326, 338, 339, 341, 342, 344, 3S8. -, koster. 264; kapellaan van den bisschop. 417, 433, 436, 446; deken van St. Marie. 268, 271, 288, 294; proost van Cappenberg. 370; bisschop van Bamberg. 317; bisschop van Konstanz. 212; bisschop van Regensburg. 212. (Oddo), diaconus cardinalis S. Gregorii ad velum aureum. 36b.

Otto-land [ ZH ] 1830-1986

Ottobonus, kardinaal-diaken van St. Adriaan te Rome 195.

Otun • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 41

Otun" (facs.) (onb. ± Kesteren : Gl)

OTUN" (onb. ± Kesteren : Gl) / Otun • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 41 GYS

Otward (Otwardus). 313.

Otwin. (Otwinus), meier van het Domkapittel in den hof te Hees. 345. 143-

Ou-dorp [ NH ] 1830-1972

Oud Alblas, Alblais, priester van 505.

Oud wijk (Altuvich, A l t w i c k, A l t w i j c, A l t w y c a, Altwijck, Altwyck, Oldwyck,

Oud Otene, Vetus Othene, polder in gem.Zaamslag 544.

Oud Zevenaar [1487] Oud Zevenaar [came into existence the moment Nieuw Zevenaar received municipal rights] Gld

Oud en Nieuw Gastel [ NB ] 1830-1997

Oud en Nieuw Mathenesse [ ZH ] 1830-1867

Oud-Alblas [ ZH ] 1830-1986

Oud-dorp (facs.) [Oud-dorp : Nh]

Oud-dorp [ ZH ] 1830-1966

Oud-Kamerik 281.

Oud-Valken-burg [ LB ] 1830-1940

Oud-Vosse-meer [ ZL ] 1830-1971

Oud-Vroenhoven [ LB ] 1830-1920

Oud-wijk (facs.) [Utrecht : Ut]

Oud-Wulven [ UT ] 1830-1858

Oud-Wulvensche wetering 260 n. 1).

Oudalricus. Zie: Odalrik.

Oudcridder, Herman, schepen van Utrecht 32, 100, 170, 174, 319.

Ouddorp, Outorpe, Oudtorpe, in Westfriesland 554-555, 558-559.

Ouddorp (Aldenthorp, Aldenthrorpe). 203, 208.

OUDDORP [Ouddorp : Nh] / Aldendohorp • 1063 kop. begin 12e • Echternach, P L 8996, 1 bis v° / Aldenthorp • 1063 kop. midden 12e • Echternach, U B 43, 35 v° / Aldentorp • 1063 kop. ± 1222 • Echternach, Go I 71, 99 r° / Aldenthorp • 1156 • Hg B 74 / Althorp • 1204 kop. ± 1208 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI GYS

Oude, Arnold, pachter van Strijland 135; Johan, gezworene in Naaldwijk 413.Oude Hof, Oedehoff, in Loenersloot 59.

Oude, Jacob (Utrecht) 89, 334.

Oude Rijn, Oude Rien 522.

Oude Sidewinde, in (Willige) Langerak 125.

Oude water, Oldewater, Oude wat re 45, 288, 320 n.4) en 5), 360, 568 n.1); burgers en parochianen van 360; schout en schepenen van 611; kerk van 360; pastoor van 360, 568.

Oude Niedorp, Oudeniendorp, in Westfriesland 552, 554, 558-559.

Oude Rijn, Ryne, waterloop 426.

Oude Pekela [ GR ] 1830-1990

Oude plaatsnamen

Oude en Nieuwe Struiten ZH ] 1830-1855

Oude Maas01] Doeveren

Oude Maas02] Heesbeen

Oude- Nieuwe Wetering en Rijpwetering [1342] Rijpwetering ZH

Oude-Nie-dorp [ NH ] 1830-1970

Oude-Tonge [ ZH ] 1830-1966

Oudega (Aldekerke). 313.

Oudega (facs.) [Wymbritsera-deel : Fr]

Oudega (Aldekerke), in W'ijmbritseradeel. 369.

OUDEGA [Wymbritseradeel : Fr] / Aldekerke • 1132 vals 2e helft 13e • Lw / Aldakerke • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw GYS

Oudegein (Aldengeync), ten Z. van Jutphaas. 111.

Oudegein (facs.) [Jutfaas : Ut]

Oudegein, Gerard van. Zie: Gerard.

OUDEGEIN [Jutfaas : Ut] / Aldengeyne • 1217 • U SM 830 GYS

Oudekerck [1396] Ouder-kerk a/d IJssel ZH

Oudeland, langs den Ouden Rijn 23.

Oudeland, onder IJselstein 393.

Oudelande [ ZL ] 1830-1970

Oudelande, bij Utrecht. 351.

Oudelant, Gerard van 132.

Oudelem, Oudelhem. Zie: Oedelem.

Oudelhem, Udelhem, in het Vrije van Brugge 48, 86. 222—223, 225, 227—228, 234.

Oudelle (Vetus vallis, Audella). Zie: Utrecht.

Oudemonster, Swaneldis van 468.

Ouden Rhijn [1866] Oudenrijn Ut

Ouden-dijk [ NH ] 1830-1979

Oudenaarden (Oudenarde, Aldenarda, Aldenerdum), Arnulf van. Zie: Arnulf; Diederik van. Zie: Diederik.

Oudenbosch [ NB ] 1830-1997

Oudenburg (Audemborch). Zie: Gerard.

Oudendijk (Oudendike), bij Biervliet. 348.

Oudengheine, Willem van den 573.

Oudenhoorn [ ZH ] 1830-1980

Oudenrijn, bij Utrecht 23 n. 2), 258 n. 1).

Oudenrijn, Aldenrin, 153.

Oudenrijn (? Juxta Renum). 110.

Oudenrijn [ UT ] 1830-1954

Ouder-kerk aan den IJssel [ ZH ] 1830-1985

Ouderidder (Alderidder, Antiquus miles), Herman. Zie: Herman; Sophia. Zie: Sophia.

Ouderidder.Zie Olderidder.

Ouderkerk, Oderkerke, Oldekerke, Oudekerke, a/d IJsel 347—348.

Ouderman, Arnoud 468.

Oudewater, Godefrid van. Zie: Godefrid.

Oudewater, Audewater, Oudewatere 132 n.1) en 2), 211, 303, 357, 433 ii.4), 488; burgers van 211-212; Lombarden te 100; pastoor van 420, 488; Hendrik Dapper van 132.

Oudewater (Oldewater, Heldwater), aan de Hollandsche IJssel. 333, 341, 349.

Oudewater, Oudewatera 196.

Oudewater (Oldewater, Heldwater), aan de Hollandsche IJssel. 333, 341, 349.
Oudewetering, in de provincie Utrecht. 507, 511.
Oud-wijk (Oudwica, Altwyck). Zie: Utrecht.
Oukoop (Aldecoep, Aldencoep), ten N . W . van Breukelen. 110, 116.
Ouwer-kerk op Duive-land (Duve-lant antiqua). 286.
Overasselt (Assele), aan de Maas ten Z. van Nijmegen, 474. , pastoor te. Zie: Jacob.
Overdevecht (Trans Veck, Trans Vecht), het westelijkste deel van De Bilt. 110, 116.
Overrijn (Ultra Renum). Zie: Utrecht.
p.

Paderborn (Patherbrunnen, Patherburnensis civitas). 3 4 3 * , 354.
Pagus Bedensis. Zie: Bidgouw.
Dublensis. Zie : Duffel.
Mosariorum. Zie : Maasgouw.
Nagawi. 115.
Renensium. Zie: Ryen.
Riporum. Zie: Roergouw.
Saluensis. Z i e : Saaiegouw.
Sargauue. Zie : Saargouw.
Senonicus. 48.
Testerbantensis. Zie: Teisterbant.
Texandrensis. Zie: Taxandriθ.

Oudewater van Zuid-Hol-land naar Utrecht in 1970

Oudewerf (facs.) [Kadzand : Zl]

OUDEWERF [Kadzand : Zl] / binorden Ouden werue • 1190 • G SB GYS

Oudewetering, in de provincie Utrecht. 507, 511.

Oudheusden [ NB ] 1830-1935

Oudhuizen [ UT ] 1830-1858

Oudhuizen, Holthusen, Olthusen, Jacob van, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 362, 391-392, 493.

Oudkarspel (N.H.) 567.

Oudkarspel, Outkerspel, in West friesland 554-555, 558-559.

Oudkarspel [ NH ] 1830-1941

Oudkarspel (facs.) [Oudkarspel : Nh]

OUDKARSPEL [Oudkarspel : Nh] / Aldenkercha • 1094 • ed. DB, p. 344 GYS

Oudkerkhof (Vetus cymiterium), te Utrecht. 424.

Oudshoorn [ ZH ] 1830-1918

Oudthorp. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Oudthorp. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). zie Oldthorp. (DBNL)

Oudthorp. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). zie Oldthorp.

Oudvvijk, Aldwica. Zie: Utrecht; Dirk van 2S0.

Oudwijk (Oudwica, Altwyck). Zie: Utrecht.

Oudwijk, Aldwica, Altwic, Outwica, Gerard van 10.—, Gijskijn, advocaat 's Hoofs van Utrecht 237.Zie ook onder Utrecht, St.Stevensabdij.

Oudwijk (Altwijc), Gerard van. Zie: Gerard.

Oudwijk, Aldwica, Oudewiich.Zie: Utrecht; Gijsbert van, procurator der stad Dortmund 527.

Oudwijk, Herman van. Zie: Herman; Johannes van. Zie: Johannes.

OUDWIJK [Utrecht : Ut] / Aldewic • 1156 • U SJ 302 / Aldwic • 1177 • Ug 40 / Aldwic • 1185 • U SJ 820 / Aldwic • 1186 • U SJ 821 GYS

Ouermunt(h)e [1153] Ur mond L

Ouermunte • 1166 • K D 11

Ouermunte • 1166 • D M 1

Ouermunte • 1153 • K D 6

Ouerste Ouer-mere • 1125 • Bo

Ouiltarius (Quitario). 9. 10.

Oukoop [ ZH ] 1830-1857

Oukoop (Aldecoep, Aldencoep), ten N.W. van Breukelen. 110, 116.

Oulo (Odlo). 138, 315.

Ouloo 566.

Oumundt, Frederik van. Zie: Frederik.

Oune. Zie: Ooien.

Out Kingerden 283.

Out-kerspel [1289] Oudkarspel NH

Outena (facs.) [Alm-kerk : Nb]

OUTENA [Almkerk : Nb] / Altena • 1145 • L G C / Altena • 1155 • U SM 2480 / Altena • 1167 • E D / Altena • 1172 • U SJ 972 / Altena • 1173 • Po / Altena • (1196) • Hg V / Altena • 1203 • Hg W 6 / Altena • 1212 • Hg B 54 / Altena • 1220 • U Dom 3379 / Altena • 1222 • Hg W 8 / Altena • 1224 • Av K 1 / Altena • 1224 • Po / Altana • 1200 • Av A 61 / Halthena • 1200 • Hg B 84 / Haltena • 1200 • Dd 123 / Althena • 1206 • X Br 13 / Houtena • 1208 • Gent, G SB / Autena • 1212 • Averbode, Av A 86 / Outhena • 1214 • Affligem, X E 4608/49 / Outhena • 1224 • Affligem, X E 4608/59 GYS

Outena.Zie: Altena.

Outerlec. Hecm. 209. O. 1. 105. (± 1083). Outerleke. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Outerlec. Hecm. 209. O. 1. 105. (± 1083). Outerleke. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Oterleek, Westfri. (DBNL)

Outerlec. Hecm. 209. O. 1. 105. (± 1083). Outerleke. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Oterleek, Westfri.

Outhena • 1224 • Affligem, X E 4608/59

Outhena • 1214 • Affligem, X E 4608/49

Outhusen, Gerard van 54, Unco van 54.

Outtena, voorm.parochie ten W.van Culemborg 181-182.

Ouwer-kerk [ ZL ] 1830-1961

Ouwerkerk op Duiveland (Duvelant antiqua). 286.

Ouwerschie (facs.) [Ouwerschie : Zh]

OUWERSCHIE [Ouwerschie : Zh] / Sche • 1063 kopie begin 12e • P L 8996, 1 bis v° / Sche • 1063 kopie midden 12e • U B 43, 35 v° / Sche • 1063 kopie ± 1222 • Go I 71, 99 r° / Sche • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r° / Schi • 1156 • Hg B 74 / Scie • 1162 • Hg B 62 / Scyhe • 1200 • Hg B 84 GYS

Ouwsterstrijega [1543] Ouwster-Nijega Fr

Ovelgunne, Gr Euvelgunne Gr

Ovendrecht 61—63, 65, 109, 110, 362°.

Ovenhuizen, Ovenhusen, onder Ootmarsum 96.

Over de Vecht (Overvecht, Overweth, Overveth, Overvehgt, Overvegth, Overvehct, Ultra Veght, Ultra Vecht, Ultra Vegth), Gerard van. Zie: Gerard; Gijsbert van. Zie : Gijsbert; Ludolf van. Zie: Ludolf; Rodolf van. Zie: Rodolf; Splinter van. Zie: Splinter.

Over IJsel, het huidige IJselveld 245, 438.

Over de Vecht, Hugo van. Zie: Hugo.

Over de Vogel, Ultra Voghele, in Hulsterambacht 340.

Over de Vecht (Juxta Vehit). 429.

Over-meer Kόnzel e.a. localiseerden het Over-meer vlak ten noorden van 't Gooi. Echter, Diederik (1989, p. 66) meent dat het verder naar het noorden gelegen moeten hebben, en identiek is met het meer van Wervershoof, ter hoogte van Medemblik. Het Over-meer zou haar naam danken aan het feit dat het hoger gelegen was dan het Uitermeer.
Terug

Over-meer (facs.) [Nederhorst-den-Berg : Nh]

Over-Oudlandse polder 246 n.1).

Over-Oudlandse polder 246, 438.

Overasselt (Assele), aan de Maas ten Z. van Nijmegen, 474; pastoor te. Zie: Jacob.

Overasselt, aan de Maas 33 n.4).

Overasselt, Maas en Waal 11 n. 7).

Overasselt [ GL ] 1830-1980

Overbege, Woubord van, ridder 421.

Overberg, Averberg, Ultra Montem, Hendrik van, ridder 290, 316, 345, 369, 406, 438, 449; Reinier van 369.

Overbetuwe 126 n. 2).

Overbetuwe 54 n.3), 180 n.3).

Overdamme, Willem, pachter te Loerik 337.

Overdevecht, Ultra Vech, Ultravechte, citra Vectam, Gerard van, ridder 40, 122, 259, 266, 299; Gijsbert van, ridder 12; Ludolf van, ridder 3—4, 24°, 189°, 197°, 266, 335—336, 418; zijn zoon Herman, knaap 3, 418.

Overdevecht, O vervecht, Ultra Vecht, Ultravechte, Ultra Vechtam, de Vectha; Gijsbert, kanunnik van St.Jan te Utrecht 99, 191, 204, 231, 385-386, 510-511; Ludolf van, ridder 153, 202, 575..Zie ook: Albert.

Overdevecht, Ultravecht, Herman van, knaap 139-141; Gijsbert, kanunnik van St.J an te Utrecht 10, 209, 233, 304.

Overdevecht (Trans Veck, Trans Vecht), het westelijkste deel van De Bilt. 110, 116.

Overewinkel Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). Winkel. N. Holland.

Overewinkel Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Overewinkel Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). Winkel. N. Holland. (DBNL)

Overijsel, prov.315, 513 n.6).

Overijssel

OVERIJSSEL GYS

Overlangbroek, Langebroic Superior 561.

Overlare, W i l l em van 280.

Overmalsen, Malsen Superior, Buurmalsen 45, 301.

Overmalsen (facs.) (oude naam van Geldermalsen)

OVERMALSEN (oude naam van Geldermalsen) / Uberan Malsna • 850 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 322 GYS

Overmeer, Overmere 304, 566.

Overmeer (Ovuermere). 374.

OVERMEER [Nederhorst-den-Berg : Nh] / in Uueromeri • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 / ad lacum qui dicitur V+ouermere • 1156 • U SM 701 GYS

Overmeyster, T h.403.

Overnechc, Christina aan de 304.

Overrijn, Overrin, Roderik van, ridder 46°, 51.

Overrijn, Overrien.Z i e : Utrecht, Overrijn.

Overrijn (Ultra Renum). Zie: Utrecht.

Overrijn (Ultra Rhenum), Roderik van. Zie: Roderik.

Overrijn.Zie: Utrecht, Lijnpad.(Overrijn), Dirk van 94; Roderik van, ridder 139.

Overschelde, terra supra Scaldam 336.

Overschie (Sche). 203.

Overschie [ ZH ] 1830-1941

Overschie, Oud Schiedam, Sehe 327, 371°; plebaan van 371.

Oversinghe [1408] Eursinge [near Havelte, Westerbork, Ruinen and Beilen] Dr

Overslach [1542] Overslag [probably place of trans-shipment of peat] Zl

Overslag [ ZL ] 1830-1970

Oversnellus. 208.

Overste Overmere" (facs.) (verdwenen bij Hoeven : Nb)

OVERSTE OVERMERE" (verdwenen bij Hoeven : Nb) / Ouerste Ouermere • 1125 • Bo GYS

Overvoorde, goed bij Rijswijk 557 n.2).

Oves, in Oxe, onder Deventer 193.

Oves.Zie: άves.

Ovezande [ ZL ] 1830-1970

Ovo. 53- (Ouo). 68.

Ovuermere. Zie: Overmeer.

Oxe, Hugo van. Zie: Hugo.

Oxe, ten O.van Deventer 146; Arnold van 146, 396.

Oxe, ten O. van Deventer 193, 437; Arnoud van 438; Hugo van 437φ; Meger van 443.

Oxenvenne. O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Oxenvenne. O. 1. 204. (± 1200). ? N. Holland. (DBNL)

Oxenvenne. O. 1. 204. (± 1200). ? N. Holland.

Oxerwaterleiding, bij Deventer 256 n.3).

Oxinvillare , in pago Bedensi , Osweiler 173 , 32 ; 174 , 31 .

Oxinvillare. Zie: Osweiler.

Oxist. Zie: Naster.

Oy • 1104 • K SMg 4

Oya (twijf. ident.) • 1139 • P L 9307/7

Oya, villa [1062] Oijen NB

Oya (twijf. ident.) • 1062 vals eind 11e • ed. DB, p. 384

Oye, Jacob van, schepen in Arnhem 132; Robert van 108; Simon van, schepen in Arnhem 132.

Oye, Gerard van 346.

Oye, ten O. van Nijmegen; pastoor te. Zie: Diederik.

Oye • 1195 • Hg B 2

Oye • 1188 • D Kp 7

Oyensis • 1123 • Zw D

Oyensis • 1125 • Tr A 7

Oze 508.

Ozelin. 204.

P .

P. de Cicc, Romeinsch burger. 50. —, kanunnik te Deventer. 234.

P.
Paderborn (Patherburnensis, Padelburgensis), bisschoppen van. 21, 252, 439. Zie: Bernard.
Palermo (Panormitanus), cantor en thesaurier van. 96. , provincie. 96. , meesters en broeders van het Hospitaal en van den Tempel in de provincie. 96, 97. , aartsbisschoppen van. 96, 501.
Palestrina (Praeneste), ten O. van Rome; bisschoppen van. Zie: Guido, Jacob.
Papendorp, onder Oudenrijn. 351.
Parijs (studium Parisiense). 329.
Passau (Pataviensis), bisschop van. Z i e : Wolfger.
Patras (Patracensis), deken van. Zie: Bernard.
Paveie, vroeger een afzonderlijk kerspel, dan vereenigd met Culenborg. 64, 248.
Pavia (Papiensis), bisschop van. 501.
Perugia (Perusium). 213, 220, 291, 295
Pesse (Petthe) onder Ruinen. 106, 460.Petternich, hof in de Rijnprovincie. 261.
Pforta, later Schulpforta; Cistercienser klooster in het bisdom Naumburg. 289.Pleegste (Pleist), onder Raalte. 43.
Poel (Pul), onder Naaldwijk. 4.
Polen (Polonia). 451, 453, 455, 459*.
Poortvliet (Portfliet, Portflit), thans verbonden aan Tholen. 14, 15, 31.
Popkens-burg of St. Laurens, op Walcheren. 35.
Poppendamme, op Walcheren. 466.
Portengen (Britanniλn, Bertaniλn), ten W . van Breukelen. 110, 116.
Portus en St. Ruffina, bisschoppen van. Zie: Koenraad, Otto.
Potterstale. 378.
Praag (Praga, Pragensis). 178. , bisschop van. 439.
Praeneste. Zie: Palestrina.
Prechina. Zie: Apricena.
Prιmontrι (Praemonstratensis), in het bisdom Laon, kapittel der orde van. 221 , broeder der orde van. Z i e : Frederik. , abten der orde van. 97, 220. , abt van. Z i e : Koenraad.

P; patriarch van Aquilea. 386.

P(elagius), bisschop van Albano. 114.

Paaslo, bij Steenwijk 36.

Pabula pagus , in dioecesi Tornacensi , pays de Pevθle 192 , 44 .

Pademborne, Ogellus Oesterbach van. Zie: Ogellus.

Paderborn (Patherburnensis, Padelburgensis), bisschoppen van. 21, 252, 439. Zie: Bernard.

Paderborn (Patherbrunnen, Patherburnensis civitas). 343, 354.

Paderborn, bisschop van 152°, 171; bisschop en kapittel van 176.

Paderborn, Paderburnensis, Patheburnensis 506; abt van 507; bisschop van 506; proost van St.Pieter en Andreas i n 518.

Padhuis, Pathhus, huis bij Coevorden 154-155.

Pading-hem W308, W413

Pading-hem • eind 11e • D W IX a 1 b, 23 v°

Pading-hem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v°

Padinghem" (facs.) (onb., prov. Groningen)

PADINGHEM" (onb., prov. Groningen) / Padinghem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v° / Padinghem • eind 11e • D W IX a 1 b, 23 v° GYS

Paedtt, Arnoud op zijn, chori socius van St.M a r i e te Utrecht 459.

Pafe. Zie: Pape.

Paffendorf, (Paffindorf), Dietard van. Zie: Dietard.

Paganus, Godefridus. Zie: Godefrid.

Pagenses Cenomannenses 196 , 7 .

Pagi .

Pagindrecht • (1114-27) • G SB

Pago Fresonum F614

Pagus Thuringaus. Zie: Thόringen. Trigasinus. Zie: Troyes. Tulpiacensis. Zie: Zόlpich.

Pagus Bedensis. Zie: Bidgouw. Dublensis. Zie : Duffel. Mosariorum. Zie : Maasgouw. Nagawi. 115. Renensium. Zie: Ryen. Riporum. Zie: Roergouw. Saluensis. Zie: Saaiegouw. Sargauue. Zie : Saargouw. Senonicus. 48. Testerbantensis. Zie: Teisterbant. Texandrensis. Zie: Taxandriθ.

Pagus Andegavensis , Andegavus , l ' Anjou .

Pagus Arvernensis , Alvernius , Alvernicus , l ’ Auvergne .

Pagus Atraretensis , Atrebatensis , Attrebatus , l ’ Artois .

Pagus Attoariorum . pays des Attouares .

Pagus Auciacensis ; Usgau , Baden .

Pagus Aurelianensis , l ’ Orlιannais .

Pagus Autissiodorensis , Alchiodrensis , l ' Auxerrois .

Pagus Batua , Betuwe .

Pagus Bedensis , Bentensis , Bitt-burg .

Pagus Bellovacensis , Beauvoisis .

Pagus Belnensis , le Beaunois .

Pagus Bischovis-heim in Alsatia , Bischofs-heim .

Pagus Bituricus , Bituricensis , Berri .

Pagus Alvernius , cfr . Arvernensis .

Pagus Briegius , Brigeius , la Brie .

Pagus Cadurcensis , le Quercy .

Pagus Calvomontensis , le Chaumontois .

Pagus Cameracensis , Cambresis .

Pagus Camiliacensis , le Chambliois .

Pagus Caribant , le Carimbauts .

Pagus Cennomannicus , le Maine .

Pagus Constantinus , le Cotentin .

Pagus Fanmartensis , Famars .

Pagus Furidrensis , Furiurensis , territoire de Frιjus .

Pagus Galvadanus , Calvados .

Pagus Gastinensis , cfr . Wastinensis .

Pagus Hainoavius , Hannoniensis , Hennegau .

Pagus Ambianensis , l ' Amiennois .

Pagus Bragobantus , Brabant .

Pagus Alsacensis , Elsass .

Pagus Lobedungowe , Lobdengau .

Pagus Madriacensis , Madrie .

Pagus Alchiodrensis , l ' Auxerrois .

Pagus Meglidonensis , Meladunensis , Meludunensis , le

Pagus Melcianus , le Mulcien .

Pagus Meldensis , Meldequus , Meledunensis , Milidu

Pagus Mettensis .

Pagus Mosariorum , Mosaus , Maasgau .

Pagus Moslensis , Muslensis , Moselgau .

Pagus Muffa , Cenomannico vicinus .

Pagus Nifterlacus in Hollandia .

Pagus Noviomagensis , le Noyonnais .

Pagus Pabulensis , territoire de Pevθle .

Pagus Parisiacus , Parisiorum , le Parisis .

Pagus Petragoricus , Pιrigord .

Pagus Pictavensis , Pictavus , Poitou .

Pagus Pinsciacensis , le Pincerais .

Pagus Remensis , le Rιmois .

Pagus Ribuarius , Batavus .

Pagus Rodonicus , Rotenecus , le Rennois .

Pagus Rubiacus in Alsatia , Ruffach .

Pagus Salinsis , le Saunois .

Pagus Speries in Alsatia .

Pagus Spirensis , Speiergau .

Pagus Stampensis , l ’ Ιtampois .

Pagus Suetensis , le Saintois .

Pagus Tarvanensis , le Thιrouannais .

Pagus Tellaus , le Tillois .

Pagus Tornotrensis , le Tonnerois .

Pagus Tulpiacensis , Zόlpichgau .

Pagus Turonensis , la Touraine .

Pagus Vastinensis , cfr . Wastinensis .

Pagus Velcasinus , Vulcasinus , le Vexin .

Pagus Vermandensis , le Vermandois .

Pagus Vimnaus , le Vimeux .

Pagus Vulcasinus , cfr . Velcasinus .

Pagus Wabrensis , Pays de Vaivre .

Pagus Wastinensis , Gaslinensis , Vastinensis , le Gβ

Pagus Watrema .

Pagus Magnensis , Maifeld , Eifel .

Pagus Thuringaus. Z i e : Thόringen.
Trigasinus. Zie: Troyes.
Tulpiacensis. Zie: Zόlpich.
Pahindrecht. Zie: Pendrecht.
Papen-dorp (Papenthorp). 191.
Papenthorp. Zie: Papendorp.
Parijs (Parisiagus). 48.
Parisiagus. Z i e : Parijs.
Pathem. Z i e : Petten.
Patherbrunnen. Z i e : Paderborn.
Patherburnensis civitas. Zie : Paderborn.
Paveia. Zie: Paweien.
Paveie. Zie: Paweien.
P a w e i e n ( P a v e i a , P a v e i e ) , b u u r t bij C u l e m b o r g . 301, 326, 358, 359, 4 0 8 .
Pee-lo (Pithelo). 179.
Pendrecht (Pahindrecht). 260.
Pesse (Petthe), ten O . v a n R u i n e n . 344.
Pethem. Z i e : Petten.
Petten (Pathem, Pethem). 203, 208.
Petthe. Z i e : Pesse.
Pillinghem. 44.
Pischem. 45.
P i s l a , w a a r s c h i j n l i j k de h o f te M i l l . 376, 3 8 6 .Pistoja (Pistoria). 125.
Pistoria. Z i e : Pistoja.
Pithelo. Zie: Peelo.
Podarnem. 43.
P o e l g e e s t (Polgest). 45.
Polgest. Z i e : Poelgeest.
Pols-broek (Pulsebroch). 371.P o n s L a o n e super S e n a m . 392.
Porcetum. Zie: Burtscheid.
Praast, D e (Prast), tegenover A r n h e m . 68.
Prast. Z i e : Praast.
P r o v e n c e ( P r o v e n t i a ) . 4 8 , 54.
Proventia. Zie: Provence.
P r ό m ( P r u m i a , P r u n a ) r i v i e r . 2, I I , 24.
( B r u m i a , P r u m i a ) , klooster. 78, 146.
Prumia. Zie: Prόm.
Pruna. Zie: Prόm.
Pulsebroch. Zie: Polsbroek.
Putta. Z i e : Putten.
Putte. Z i e : Putten.
Putten (Putta, Putte). 142, 177, 2 9 8 , 306.
Platea Suburbana. 398.

Pagus Lemovicinus , Limozinus , le Limousin .

Pagus Hasbanius , le Hesbaie .

Pagus Laudunensis , le Laonnais .

PAGVS CATVAL[INV?] • 1e-4e e • inscr., 17. Bericht Rφm. Germ. Komm., n° 306

Pahindrecht. Zie: Pendrecht.

Paidza [1440] Paesens Fr

Paindrecd • 1167 • E D

Paindrect. Hecm. 217. Pendrecht. Z. Holland.

Paindrect. Hecm. 217. Bron: DBNL

Paindrect. Hecm. 217. Pendrecht. Z. Holland. (DBNL)

Paindreht • 1169 • U SM 787

Paio, burger van Stavoren. 312.

Pake • 1193 • X E 4608/35 (1)

Pake • 1199 • Tm

Pakenge • 1148 • X E 4607/10

Pakenge • (1140-54) • Ws A

Pakenham, Willem van 420.

Pakinge • 1135 • Ws A

Pakinge (facs.) (verdronken 15e eeuw, bij Biervliet : Zl)

PAKINGE (verdronken 15e eeuw, bij Biervliet : Zl) / Pakinge • 1135 • Ws A / Pakenge • 1148 • X E 4607/10 / Pakenge • (1140-54) • Ws A / Pake • 1193 • X E 4608/35 (1) / Pake • 1199 • Tm GYS

Palaes, de Palatio, Christina van 562.

Palaes, Bartholomeus 319.

Palatiolum villa et monasterium , in ripa Mosellae , Pfalzel 177 , 31 . 32 . 38 . 39 .

Palcken, Bernard, broeder van het Duitsche huis te Utrecht, zoon van Elias van

Paleken, Gerard. Zie: Gerard.

Palermo (Panormitanus), cantor en thesaurier van. 96; provincie. 96; meesters en broeders van het Hospitaal en van den Tempel in de provincie. 96, 97; aartsbisschoppen van. 96, 501.

Palestrina (Praeneste), ten O. van Rome; bisschoppen van. Zie: Guido, Jacob.

Paletzwelt Pfalzfeld, Hunsrόck, Rhein-Hunsrόck-Kreis

Pallidus (de Bleke), Thomas, Lombard 366.

Palude, Werner de, schepen in Arnhem 132.

Palude, de. Zie: Broek.

paludis que uocatur Loesbruch (gen.) • 1196 • Berne

palustria loca wlgo Vorsterbroec uocata • 1169 kop. 14e • Zw D

Pambeke (Pambeka), Jacob van. Zie: Jacob.

Pampus, Arneken 174.

Pandanus, kanunnik van St. Marie. 376, 396.

Pandekin, Arnoud, burger van Utrecht 89.

pandink(poena qua in vulgari dicitur). O. 1. 293. Bron: DBNL

pandink(poena qua in vulgari - dicitur). O. 1. 293. (DBNL)

pandink(poena qua in vulgari - dicitur). O. 1. 293.

Pannardes • 1070 kop. 13e • Luik, I Lc n° 24

Pannardum • ± 1053 kop. midden 12e • vita Baldrici, Ib 162, 2 r°

Pannardum • kort vσσr 980 kop. 12e • Gesta episc. Leod., P L 11104, 96 v°

Pannart • 1186 kop. midden 13e • H Tc, p. 212

Pannerden, Pannarden, bij Zevenaar 406- 407, 410, 416.

Pannerden [ GL ] 1830-1985

Pannerden (facs.) [Pannerden : Gl]

Pannerden (Panerdem, Pannarde), Gozewijn van. Zie: Gozewijn.

PANNERDEN [Pannerden : Gl] / Pannardum • kort vσσr 980 kop. 12e • Gesta episc. Leod., P L 11104, 96 v° / Pannardum • ± 1053 kop. midden 12e • vita Baldrici, Ib 162, 2 r° / Pannardes • 1070 kop. 13e • Luik, I Lc n° 24 / Pannart • 1186 kop. midden 13e • H Tc, p. 212 GYS

Pannerdum [980] Pannerden Gld

Pantinus, vader van Ermentrudis. 6.

Papa, Nicolaas. Zie: Nicolaas.

Pape Gerard 4< 368 ; W i l l em 156.

Pape, Willem, schepen in Arnhem 132.

Pape, Pafe, Arnoud 149; Hendrik 36; Liffard, burger van Oldenzaal 134, 315—316.

Papekop, Papencoep, ten NW.van Oudewater 132, 185.

Papekop [ ZH ] 1830-1964

Papen hove des, goed in Eemkerk 147.

Papencoep [?] Papekop ZH

Papendorp, gem. Oudenrijn 281, 399.

Papendorp, onder Oudenrijn. 351.

Papendorp (Papenthorp). 191.

Papendrecht, in de Alblasserwaard 30—31, 136.

Papendrecht, Hugo van. Zie: Hugo.

Papendrecht, Papendrech, in de Alblasserwaard 616.

Papendrecht (facs.) [Papendrecht : Zh]

PAPENDRECHT [Papendrecht : Zh] / Papendreht • 1105 • U SJ 321 GYS

Papendreht • 1105 • U SJ 321

Papendreht [the early part of the 12th century] Papendrecht ZH

Papenthorp. Zie: Papendorp.

Papinc (van Steenwijk), Hendrik, ridder 211, 331.

Papinck, Hendrik. Zie: Hendrik. —, Resindis. Zie : Resindis.

Papinga-lant • 976 • ed. DB, p. 232

Papinga-lant • 1040 • ed. DB, p. 250

Papinga-lant • 1003 • ed. DB, p. 245

Papingalant" (facs.) (onb. op Schouwen)

PAPINGALANT" (onb. op Schouwen) / Papingalant • 976 • ed. DB, p. 232 / Papingalant • 1003 • ed. DB, p. 245 / Papingalant • 1040 • ed. DB, p. 250 GYS

Papinge, Alard, rationalis van Groningen 451.

Papinge, Johannes, olderman van Groningen 166.

Papolprat villa , in pago Lemovicino 117 , 51 .

Pappenheim, Hendrik van. Zie: Hendrik.

Papulaniae villa , in pago Lemovicino 133 , 38 .

Pararitus locus , in pago Virdunensi , Parrois 92 , 30 .

Parcedus villa 116 , 1 .

Parcellariae villa , in pago Lemovicino , Paschelles181 , 5 .

Parciacus villa , in pago Lemovicino , Parcay 181 , 4 .

Pare, bij Leuven, abt van 384.

Paredus villa , in pago Senonico , Paroy , Yonne 133 , 6 .

Paredus villa , in pago Biturico , Parnay 163 , 22 .

Parentius Caffarclli 456.

Parentius, Romeinsch burger. 26, 50.

Parenzo, Parentinus, bisschop van 546.

Paridanus (Pardanus), kanunnik van St. Marie. 50, 129, 214.

Parijs, Paris. Zie: Prijs.

Parijs, Parisii, Parisiensis 191, 194; universiteit van 483; kanselier hiervan 483..Zie ook: Prijs.

Parijs (Parisiagus). 48.

Parijs (studium Parisiense). 329.

Parisiaca urbs , Paris 5 , 34 ; 7 , 28 ; 65 ; 4 ; 114 , 42 ; 115 , 9 ; 118 , 46 ; 205 , 39 ; 206 , 1 .

Parisiaca ecclesia S . Mariae et S . Petri , S . Gιnιviθve 6 , 1 . 6 . 13 . 16 ; 20 , 7 ; 157 , 30 . Dipl . Childeberti I . n . 3 .

Parisiacus propagus 141 , 17 .

Parisiacus locus , Paris 69 , 1 .

Parisiacus pagus 16 , 15 . 16 ; 63 , 31 ; 64 , 11 ; 68 , 42 . 48 ; 77 , 32 ; 78 , 15 ; 101 , 34 ; 155 , 16 ; 157 , 29 ; 202 , 31 . 35 .

Parisiagus. Zie: Parijs.

Parisiensis dioecesis 197 , 2 .

Parisiorum urbs , Paris 7 , 27 ; 83 , 5 .

Parisiorum pagi 7 , 34 .

Parisius civitas , Paris 7 , 49 ; 13 , 20 ; 68 , 42 ; 69 , 14 . 16 ; 78 , 40 ; 119 , 12 ; 130 , 15 ; 141 , 6 . 23 ; 142 , 42 ; 144 , 11 . 55 ; 154 , 11 ; 157 , 21 . 26 . 31 . 32 ; 161 , 25 ; 183 , 25 . 48 ; 203 , 6 .

Park, de (facs.) [Elst : Gl]

PARK, DE [Elst : Gl] / Perke • 1169 • U SJ 796 GYS

Parma, mr. Girardus de. Zie: Girardus.

Parsijn.Zie: Persijn.

Parsinne, Zie: Persijn.

Parves. Zie: Perweis.

parvo in Hem. O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

parvo in Hem. O. 1. 204. (± 1200). bij Enkhuizen. N. Holland. (DBNL)

parvo in Hem. O. 1. 204. (± 1200). bij Enkhuizen. N. Holland.

Pas, de (facs.) [Apeldoorn : Gl]

PAS, DE [Apeldoorn : Gl] / Pascua • 1156 • U SJ 302 GYS

Pas-lo [1251] Paasloo Ov

Pascellarius , villa regia , in pago Biturico 160 , 15 .

Paschalis (Pascalis, Paschalis), paus. 256, 258, 264. — III, tegenpaus. 395, 398.

Paschedach, Wouter, knaap 49.

Pascua, de. Zie: Weide.

Pascua Episcopi.Zie: Bisschopsweide.

Pascua, Erenbert van. Zie: Erenbert.

Pascua • 1156 • U SJ 302

Passau (Pataviensis), bisschop van. Zie: Wolfger.

Pat-hem (lees Puthem) • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Pat-hem (Padhem) Petten NH Kόn 63

Pat-hem (Padhem) Petten NH Kόn U63

Patavia • ± 365 kop. 13e • tabula Peut.

Patheburnensis.Zie: Paderborn.

Pathem. Zie: Petten.

Patherbrunnen. Zie: Paderborn.

Patherburnensis civitas. Zie : Paderborn.

Patras (Patracensis), deken van. Zie: Bernard.

Patriacus , Patriagus , castrum , curtis regia , super fluvium Vulsiae , in pago Lemovicino 159 , 15 . 18 . 21 .

Patriciniacus villa , in pago Attoariorum , Perrigny40 , 31 .

Paueia • 1135 kop. 14e • Xr 17904-06, 23 r°

Paueia • 1129 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 r°

Paulepolre [1396] Pauluspolder Zl

Paulrepolre, in Hulsterambacht 340 n. 2).

Paulus Astalli 455, 456.

Paulus, Pouwels, abt van St. Paulus te Utrecht 445.

Paulus, mr; kapelaan in Hulst 241, 246.

Paulus, priester. 14.

Paulus, te Utrecht. 250; te Leiderdorp. 340.

Paulus te Terwaan 319 n.2), 351.

Pauselijken vice-kanselier 352, 369, 374 —375; deken van Deventer 72; thesaurier van St. Lebuinus te Deventer 72; aartsdiaken van Doornik 313; schepen van Harderwijk 420; proost van Oldenzaal 449; abt van Tongerloo 386; kanunnik van St. Marie te Utrecht 411; kanunnik van St. Marie te Utrecht 411. van den Akker (de Agro), schepen van Sysseele 234. van Borsselen, ridder 413. van Dwertwic, kanunnik ten Utrechtschen Dom, sedert 1256 Domdeken 85, 148, 154, 163, 172, 197, 202°, 235, 218, 223, 261, 265, 267, 273, 293; zoon van Egidius Alardsz; pachter te Geersdijk 207; zoon van Gerung en Mabelia, burgers van Geertruidenberg 237. van Grevenmacher 451—452. (Caputius), kardinaal-diaken van St. George ad Velum Aureum te Rome, pauselijk legaat 4, 6, 113—114, 115, 120, 121, 134, 195, 422. (Pieter) Lauwerdi, priester van Goes 249. van Meerlo, ridder 351. van Putte (de Puteo)'433. Rinvisch, socius van den cureit van Boekhout 178. de Rivallis 206. Schoenlapper (Sutor) 160; zoon van Willem van Souburg 14, 15°. Soudenbalch 351. (van Vianden), proost van St. Maarten te Luik, broeder van bisschop Hendrik van Utrecht 345, 381—382. Wlvragh, schepen van Utrecht 280.

Pauwe, Gijsbert 404.

Paveia. Zie: Paweien.

Paveie, vroeger een afzonderlijk kerspel, dan vereenigd met Culenborg. 64, 248.

Paveie. Zie: Paweien.

Paveien (facs.) [Kuilen-burg : Gl]

Paveien, Paveya, voormalig kerkdorp bij Culemborg 205, 301.

PAVEIEN [Kuilenburg : Gl] / Paueia • 1129 kop. 14e • Xr 17904-06, 3 r° / Paueia • 1135 kop. 14e • Xr 17904-06, 23 r° GYS

Pavia (Papiensis), bisschop van. 501.

Pavo van Houten. 197.

Paweien (Paveia, Paveie), buurt bij Culemborg. 301, 326, 358, 359, 408.

Pay villa , in pago Biturico 163 , 22 .

Pe-lo (facs.) [Assen : Dr]

Pede-lo • (1108-22) kop. midden 13e • H Tc, p. 205

Pedele • 1192 kop. ± 1222 • Go I 71, 114 r°

Pedze • 1208 • U SM 818

Peel (facs.) [-veen : Nb]

Peel (facs.) (streek in Noordbrabant)

PEEL (streek in Noordbrabant) / Pedele • 1192 kop. ± 1222 • Go I 71, 114 r° GYS

PEEL [Veen : Nb] / Pedelo • (1108-22) kop. midden 13e • H Tc, p. 205 GYS

Peelo (Pithelo). 179.

Peior, Otto. Zie: Otto.

Peis, Gerard van. Zie: Gerard.

Peisge • 1181 kop. begin 15e • As D 10 v°

Peize, Pedese, Adolf, ridder van 10, 113; Arnoud van, voogd van het klooster Jesse 10; Folkert van, ridder 113; Frederik van, ridder 10. (Peize), Rudolf van, ridder 10.

Peize (Peisge, Peinse, Pedze, Pedeze, Pedge, Peedse), Adolf van. Zie: Adolf; Menzo van. Zie: Menzo. >, Rodolf van. Zie: Rodolf.

Peize [ DR ] 1830-1998

Peize (facs.) [Peize : Dr]

PEIZE [Peize : Dr] / Pezie • 1176 kop. begin 15e • As D 3 r° / Peisge • 1181 kop. begin 15e • As D 10 v° / Pedze • 1208 • U SM 818 GYS

Pelc-hem • (1190-1209) • G SP

Pelgrim (Pelegrinus), vader van Diederik den Jood. 266. (Pilgrinus, Piligrimus, Pelegrinus, Pelegrimus) van Putten, ridder. 233, 242, 288, 309, 338, 370, 385, 460, 461, 510. (Pilegrimus, Pelegrinus) Rading, te Vollenhove. 280, 281. (Peregrinus), vicaris te Amerongen. 103. (Peregrinus, Pelegrinus), kanunnik van St. Pieter. 197, 210.

Pelgrim, Pelegrimus, Pelegrinus, Peregrinus, van Lopik, ridder 20.van Putten, ridder, kastelein in Vollenhove 53; broeder van Dirk Wene 178-179.

Pelgrim, Pelegrinus, Peregrinus, kanunnik van St. Andries te Keulen 285. van Putten, ridder 37, 406.

Pelgrim (Pilegri, Pelegrimus) van Hanhorst, ministeriaal van den graaf van Gelre. 296, 315. (Peregrimus), vader van Hugo. 378. — (Peregrimus) van Campfelde. 351, 394. (Pelgrimus) van Zutfen. 318. (Biligrimus, Piligrimus), aartsbisschop van Keulen, 170, 175.

Pelgrim, Pelegrim, Piligrimus, pastoor van de Buurkerk te Utrecht 351; plebaan van Vollenhove 273, 279, 457.van Putten 279, 456-547.

Pelgrim (Peregrinus), kanunnik van St. Jan. 37. (Pelegrinus, Pelegrimus), mr; kanunnik van St. Marie en te Zutphen, schout van den proost van Zutphen. 11, 24; 362, 372. (Pilgrinus), thesaurier van Deventer. 370. (Pylegfimus), kloosterbroeder van Bornhem, notarius. 157.

Pelkem • 1188 • G SP

pellatum , Rebais 17 , 5 . 22 . 32 . 40 . Dipl . Dagobercti l . n . 15 .

Pellencussen, Adam. Zie: Adam.

Pellencussen, Erembert 320; Gijsbert, schepen van Utrecht 170, 174, 233, 302, 319, 326, 469; Hendrik 319; Johan, persona van de kerk te Oudewater 488.

Pellencussen, schepen van Utrecht 196, 205, 242, 343, 379, 381, 408, 460, 464.Willemsz; pachter op Noordbeveland 192.

Pellencussen, Pieter, schepen van Utrecht 196, 205, 242, 343, 379, 381, 408, 460, 464.

Pellifex (Huidemaker), Lambert. Zie: Lambert.

Pellifex. Zie: Bontwerker.

PELO [Assen : Dr] / Pithelo • 1040 kop. midden 12e • U B 43, 28 v° GYS

Pelolius , Perolius villa , in pago Biturico , Peleun159 , 30 ; 180 , 46 .

Pendrecht (facs.) (verdwenen, bij IJselmonde : Zh)

Pendrecht (Pahindrecht). 260.

PENDRECHT (verdwenen, bij IJselmonde : Zh) / in pago Pahindrecht • (1114-27) • G SB / Pagindrecht • (1114-27) • G SB / Paindrecd • 1167 • E D / Paindreht • 1169 • U SM 787 GYS

Penno, bisschop van Utrecht. Zie: Bernold.

Penteken, dochter van Lutgard van Heeten 478.

per flumen Meriuuido • (1021-24) kop. 4e kwart 11e • Alpertus Mettensis, facs. Pijnacker Hordijk, 1 v°, 4 v°

Peregrimus, Peregrinus. Zie: Pelgrim.

Peregrinus. Zie: Pelgrim.

Perenhard (Perenhardus). 202, 207.

Perfunt rivus , in pago Virdunensi 92 , 38 .

Perke • 1169 • U SJ 796

Perke, Gerlach van. Zie: Gerlach.

Pernela, echtgenote van Herman Teutelart 548.

Pernis [ ZH ] 1830-1934

Perolius villa , cfr . Pelolius .

Perret villa , in pago Lemovicino , Peret 117 , 50 .

Perronus, bisschop van Larino 546.

Persijn, Persin, Johan, ridder 306; Nicolaas, ridder 57.

Persijn (Persin, Persiin), Arnoud. Zie: Arnoud; Johan. Zie: Johannes; Nicolaas. Zie: Nicolaas.

Persijn, Parsijn, Nicolaas, ridder 110.

Persijn, Parsinne, Jan, ridder 25, 113, 186-187, 211, 262, 346, 444.

Persona, Arnoud, socius chori van St.Marie te Utrecht 527.

Pertulum villare , in pago Calvomontensi 182 , 35 .

Perugia (Perusium). 213, 220, 291, 295

Perugia, Perusium 409.

Perugia, Perusium 49, 408—410, 422.

Perweis, Parves, Pirweis, Pyrweis, Gohert van, proost en aartsdiaken ten Utrechtsehen Dom 175, 212, 323, 347—348, 358, 415, 454, 460. Zie verder: Gobert van

Perweis.

Perweys (Perevvez), Gobert van. Zie: Gobert; Godefrid van. Zie: Godefrid; Johan van. Zie : Johannes. 4 Petershem, Willem van. Zie: Willem. Pethe, Johan van. Zie: Johannes. Petrinius, I. Zie: I. Petrus, zoon van Hellenburg en zijne vrouw Lise. 503; zoon van Johannes, schepen te Middelburg. 508;te Bunnik. 335. van Romest. 378. van Scoude, ridder. 153, 169, 170. Soldenbalch, schepen te Utrecht. 208, 236, 250. uten Werdhe (extra Werdhe). 381; investitus van Wissenkerke. 230; kanunnik ten Dom. 347; kanunnik van St. Marie. 11; kanunnik te Deventer. 39, 229 (twee van dien naam); mr; kanunnik te Xanten. 297; keldermeester te Tongerloo. 384; deken van Deventer. 304, 363, 370, 373, 385; bisschop van Albano. 411, (501). Caputius, kardinaal-diaken van St. George ad Velum aureum, legaat van den paus. 411, 451—453, 455-458, 463, 479, 482, 485, 486, 495, 497, 499, 514. •, kardinaal-priester van St. Marcellus. 411.

Pesgale [1246] Keldonk [Pesgale was the name of the territory] NB

Pesinge, to Peynse [1406] Peins Fr

Pesse (Petthe), ten O. van Ruinen. 344.

Pesse (facs.) [Ruinen : Dr]

Pesse (Petthe) onder Ruinen. 106, 460.

PESSE [Ruinen : Dr] / Petthe • 1141 kop. begin 15e • As D 3 v° GYS

Pet-hem • 1063 kopie midden 12e • U B 43, 35 v°

Pet-hem • 1063 kopie begin 12e • P L 8996, 1 bis v°

Pet-hem • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v°

Pet-hem • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r°

Pet-hem • 1063 kopie ± 1222 • Go I 71, 99 r°

Pet-hem [1063] Petten NH

Peters berim [1398] Pietersbierum Fr

Peterssen, Willem van, verkozen Domproost te Luik 357.

Pethem. Zie: Petten.

Petra Ficta villa , super fluvium Vulsiam , in pago Lemovicino 159 , 21 .

Petragoricus pagus , le Pιrigord 116 , 43 .

Petri mons , in Thuringia , Petersberg bei Erfurt 197 , 37 .

Petria Fontana villa , in pago Calvomontensi 182 , 36 .

Petronella (Petronilla), gemalin van graaf Floris van Holland. 346.

Petronilla, dochter van Hendrik Berwichs 132; dochter van Godfried van Zeist 237.

Petronilla, weduwe van Vivinus (Utrecht) 402-4O3; echtgenote van Wouter, zoon van T h.Overmeyster 403.

Petrosa fluvius , sive Axona , in pago Cenomannico , la Roulle Crotte 4 , 46 ; cfr . Axona . Pictavum , Poitiers 9 , 9 ; 10 , 11 ; 126 , 39 ; 128 , 26 .

Petrus. 283, 284; subdiaken, 437, 441; kanunnik van St. Jan. 341; bisschop van Tusculum. 449; diaconus cardinalis S. Eustachii. 383; presbiter cardinalis tituli S. Susanne. 449.

Petten [ NH ] 1830-1929

Petten (facs.) [Zijpe : Nh]

Petten (Pathem, Pethem). 203, 208.

PETTEN [Zijpe : Nh] / Pathem (lees Puthem) • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 / Puthem [voorstel van MG voor Pathem] • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 / Pethem • 1063 kopie begin 12e • P L 8996, 1 bis v° / Pethem • 1063 kopie midden 12e • U B 43, 35 v° / Pethem • 1063 kopie ± 1222 • Go I 71, 99 r° / Pethem • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v° / Pethem • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r° / Putan • 1156 • Hg B 74 GYS

Petternich, hof in de Rijnprovincie. 261.

Petthe • 1141 kop. begin 15e • As D 3 v°

Petthe [probably 1141] Pesse Dr

Petthe. Zie: Pesse.

Petting-hem W028

Peursum [ ZH ] 1830-1957

Peves-heim in pago Emergewe Gerhart de fresia trad. sco Bon. in villa Peves-heim in pago emergewe de terra arature VII pedes in latum et CCC in longum et de pratis et pascuis similiter et I mancipium. Gerhart van Frisia heeft aan St. Bonifatius geschonken in het dorp Pewsum in de Eemsgouw landbouwgrond 7 voet breed en 300 lang en evenzo weiden en gras-land en 1 horige.

Peves-heim in pago Emergewe Pewsum in Eemsgouw O-FR Hal W62

Peves-heim (villa) in Emergewe (pagus) F545

Peves-hem W059, W259, Pevis-hem W354

Pevesheim, in pago Emergewe Pewsum, Oost-Fries-land

Pezie • 1176 kop. begin 15e • As D 3 r°

Pezie [1176] , Peisge [1181] Peize Dr

Pezie, Lambert van. Zie: Lambert.

Pforta, later Schulpforta; Cistercienser klooster in het bisdom Naumburg. 289.

Ph. van Putten, ridder. 350.

Phane [1385] Faan Gr

Pheko, Everard 280.

Pheleppe • begin 9e kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glφckner n° 115

Pheleppe [in the early part of the 9thcentury] Velp Gld

Philippa, Phylippa, moeder van graaf Reinald (I) van Gelre 64, 66.

Philippine [ ZL ] 1830-1970

Philippine [1549] Philippine Zl

Philippus, kapellaan. 280; deken van het kapittel van St. Maarten te Tours. 437; proost van Deventer. 301, 302, 307, 315, 324. kanselier. 278, 286, 288, 289, 291; kanselier. 400. (Phylippus), Domdeken te Keulen, later aartsbisschop. 402, 409, 412, 414, 418, 422, 423.

Philips (Philippus). 181. :— (Philippus)' van Houten. 197. (Philippus, Phylippus) van Rijningen, ridder; 297, 334, 338, 339, 390, 476, 506. (Phylippus), broeder van Diederik van Wassenaar. 184'. (Philippus, Phylippus) van Boland. 135, 136. —- r^—;!(Philippus), markgraaf van Namen, baljuw van Vlaanderen. 29, 31, 36, 39—42. (Philippus), graaf van Vlaanderen. 31, 148. — (Philippus), hertog van Zwaben, Roomsch koning. 13, (21). (Philippus) Augustus, koning van Frankrijk. (87, 88,) 113.

Philips (Philippus), persoon van Doetinchem. 243. •— (Philippus), custos ten Dom te Keulen. 481. (Philippus), elect van Ferrara, legaat van den paus. (431—433, 435, 436), 439, (443, 444).

Philips, Phelippes, Philippus, priester van Assenede 117, 229, 231, 248; thesaurier ten Keulschen Dom 152; plebaan van Overschie 371°; zoon van Simon Hugoz. Elewouds 428°; mr; van Gent, kanselier van Doornik 391, 435. van Riningen 181, 183°, 261°, 265, 282, 299, 330, 344, 405, 423; graaf van Vianden 381—382. van Wassenaar, ridder 57.

Philips, Philippus, Phylippus, Phylips 366.( I V ), koning van Frankrijk 191, 193.van Almelo, knaap, later proost van Oldenzaal 118, 420.Jansz.van Duvenvorde 309, 361, 368.(van den Elzas), graaf van V l a a n deren 518.van Groeneveld, knaap, maarchalk van het Sticht 110, 175-176, 271-272, 277, 284-287.Hermansz; knaap 154.van Houten 153.van Podelwike 414.van Wassenaar, knaap 110, 368.

Philips, Philippus 104; bisschop van Fiesole 546; aartsbisschop van Salerno 546; graaf van Vlaanderen 73; zoon van Hendrik van Almelo 96; van Burse, ridder 13.van Hoech, gezworene in Wateringen 413.van Castegnolis, kanunnik te Trier 488, 499-500, 506.van Rijningen 59.Spiring, knaap 526.

Phoranholta. Hecm. 193. Bron: DBNL

Phoranholta. Hecm. 193. Voorhout. Z. Holland. (DBNL)

Phoranholta. Hecm. 193. Voorhout. Z. Holland.

Pictavense monasterium , a S . Radegunde fundatum 9 , 9 . Dipl . Radegundis n . 7 .

Pictavense confinium , territorium , Poitou 121 , 46 ; 142 , 28 .

Pictavensis , Pictavus pagus , le Poitou 145 , 24 . 38 ; 184 , 9 ; 185 , 45 ; 195 , 13 ; 199 , 46 ; 203 , 21 ; 206 , 30 . Pictus locus , in pago Tellao , Pitres 109 , 13 .

Pictavensis ecclesia S . Hilarii 121 , 45 . Dipl . spur . Chlodovei I . n . 5 .

Pictavensis basilica S . Mariae 126 , 38 ; 127 , 3 ; 128 , 25 . Diplomata : Chlothacharii I . spur . n . 10 ; – filiorum quattuor Chlothacharii I . spur . n . 11 .

Pieclede, bij Gouda 584.

Piepenree [ca. 1650] Pieperij Dr

Piershil [ ZH ] 1830-1984

Piet, Heineman, richter in Naaldwijk 413.

Pieter, Petrus, mr; aartsdiaken van Breuil in de kerk van Agen, socius van den

Pieter, Petrus, Lombard 366; pachter in Eemnes 39; landgenoot in Eiteren 494; broeder, gardiaan der Minderbroeders te Middelburg 188; priester in Westmonster te Middelburg 47; aartsbisschop van Oristano 546; kardinaal-diaken van St.George ad Velum Aureum te Rome 499; priester van De Welle 619; bisschop van Zachlum 533; bisschop van Zuden, wijbisschop in stad en bisdom Utrecht 165, 287; van Albana, cantor van Terwaan 318-319, 321, 332, 348, 356, 365, 369; Aleydisz.379.van Borselen, ridder 157.Erenberti, kanunnik en provisor van een der Utrechtse kerken 478.Hendriksz.van Harradswarde 6.Hutter (Voorne) 383.Karreman 244.van Colomedium, cantor van Terwaan 332.La ware 384.Olderidder (Utrecht) 464.

Pieter, Peter, Petrus, dienaar 366.•, broeder van kanunnik Wulfger 133; broeder van Nicolaas pastoor van Jutphaas 222; kapelaan van aartsbisschop W i c - bold van Keulen 447, 449-450; kardinaal-diaken van St.George ad V e l um aureum te Rome 36; deken ten Utrechtsen D o m 392. (Pieter), mr; kanunnik (van Utrecht?) 516; kanunnik van Oudmunster te Utrecht 309; officiaals 's Hoofs van Utrecht 306; deken van de Vier Ambachten 559; zoon van vrouwe Aleidis 32-33.Blankhart 55.uter Boeden, leenman van de abt van St.Paulus te Utrecht 462.van Duvendijc, kapelaan van Gui van Henegouwen 457.Egbertsz; clericus 64, 220.Erembertsz; deken van St.Jan te Utrecht 64, 82.Erembertsz; kanunnik ten Utrechtsen Dom 131, 320, 331, 345, 385-386, 394, 448; zoon van Simon van Geersdijk 381.van Hocle, knaap 154; zoon van Clarissima 147.Lucas (Utrecht) 35.Maartensz.(van Zeeland), mr; kanunnik te Doornik 137, 158, 162.Matthiasz; buur van St.Jans- Oudwijk 10.Misonaz; buur van St.Jans- Oudwijk 10.Mouwerkijn 459.Simonsz; pachter te Wem eldingen 453.Scorren 459.Wlre 146-147.

Pieter. Zie: Petrus.

Pietersdal, St. Zie: Heisterbach.

Pigerius rivulus , in pago Calvomontensi , le Pierri 182 , 39 .

Pigrimus, aartskapellaan. 99.

Pijnacker, Pynacker, Pinackere, bij Delft, kerk van 257°, 376, 416.

Pijnacker, Pinacher, priester van 600.

Pijnakker (facs.) [Pijnakker : Zh]

PIJNAKKER [Pijnakker : Zh] / Pinacker • 1222 • Hg B 86 GYS

Pijpenkamp, gem.Stoutenburg 432.

Pil, Herman, leenman van den Dom 3.

Pildrep. P.H. p. 10. ? de andere plaatsen daar genoemd, zijn bij Delft en bij Utrecht.[p. 139]

Pildrep. P.H. p. 10. Bron: DBNL

Pildrep. P.H. p. 10. ? de andere plaatsen daar genoemd, zijn bij Delft en bij Utrecht.[p. 139] (DBNL)

Pilgrimus.Zie: Pelgrim.

Pilgrinus. Zie: Pelgrim.

Piligrimus. Zie: Pelgrim..

Pilkem (facs.) [IJzendijke : Zl]

PILKEM [IJzendijke : Zl] / Pelkem • 1188 • G SP / Pelchem • (1190-1209) • G SP GYS

Pilling-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Pilling-hem onbekend ZH Kόn U43

Pilling-hem onbekend ZH Kόn 43

Pillinghem. 44.

Pillinghem" (facs.) (onb. in Holland)

PILLINGHEM" (onb. in Holland) / Pillinghem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Pinacker • 1222 • Hg B 86

Pinsciacensis pagus , le Pincerais , in proximitate urbis

Pipe, Egbert, olderman van Groningen 309.

Piper, Hendrik 446; Nicolaas 10.

Piperus, Hendrik, vicaris van St.Marie te Utrecht 527.

Pippijn, hofmeier. 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 37, 38. (Pippinus), koning der Franken. 33, 34, 36, 37, 38, 48, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 95, 102, 107, 198.

Pirweis, Pyrweis. Zie: Perweis.

Pisa, elect van 253.

Pisc-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Pisc-hem Noorden van NH NH Kόn U61

Pisc-hem Noorden van NH NH Kόn 61

Piscator, Albert. Zie: Albert.

Pischem. 45.

Pischem" (facs.) (onb. in Holland)

PISCHEM" (onb. in Holland) / Pischem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Pisciacus locus , in pago Ambianensi , Pissy 109 , 16 .

Piscina, te Lage 206.

Pisla, waarschijnlijk de hof te M i l l. 376, 386.

Pissenheym Werthhoven, Mittelrhein, Rhein-Sieg-Kreis

Pistoja (Pistoria). 125.

Pistoria. Zie: Pistoja.

Pithe-lo • 1040 kop. midden 12e • U B 43, 28 v°

Pithelo. Zie: Peelo.

Pitheloo [1040] Pee-lo Dr

Pittitovillare , in pago Bellovacensi 109 , 9 .

Placcntia, mr. Johannes de. Zie: Johannes.

Pladele • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 147 v°

Pladella [922] Bladel NB

Planca villa , in pago Senonico , Plancy 115 , 6 ; 133 , 2 .

Platea Suburbana. 398.

Plecht, Hendrik van 540.

Plectrudis (Blitthrudis, Blittrudis), vrouw van Pippijn, dochter van Hugobert. 3, 11, 12, 13, 17, 18, 29.

Pleegste (Pleist), onder Raalte. 43.

Pleegste, Piest, onder Raalte 426.

Plees, Plese, Steven van, ridder 274.

Pleest (facs.) [Raalte : Ov]

PLEEST [Raalte : Ov] / Pleist • 1206 kop. begin 15e • As D 4 v° GYS

Pleist • 1206 kop. begin 15e • As D 4 v°

Plenvurd W248, Pleonvurd W061

PLerin 267.

Plitgerus. Zie: Blidgerus.

Plorator, Gerard. Zie: Gerard.

Plucho, hoeve van 195.

Pluckerose, Johan, burger van Groninvn 409.

Plucrose, Johan, clericus 402, 480, 501,, Mense 402; Siwa 451.

Plumpinc, huis te Paaslo 36.

Pncsterzand (Prestersant), op Walcheren of Noordbeveland. 422.

Pncsterzand (Prestersant), op Walcheren of Noordbeveland. 422.
Provcnce (Provincia). 76.
Pruissen (Pruscia). 119, 121*. , volk van (Prutenorum gens, Prutenica gens). 118*, 119. , bisschop van. 121.
Prόm, Benedictijner klooster in de Rijnprovincie; abt van. Zie: Cesarius.
Pul. Zie: Poel.Q
Quadraginta houvae. 221.
Quedlin-burg (Quidilingaburg, Quidilingeburg, Quindellenborch, Quindenlingen
burch, Ouintelingeborch, Ouitelineburc, Quitilingcburg). 116, 119
120, 127, 130, 142, 229, 298.
Quentouuicus (Qucntouicus). 4 0 , 67, 9 8 , 129.
Quidilingaburg. Zie: Quedlinburg.
Quidilingeburg. Zie: Quedlinburg.
Quindellenborch. Zie: Quedlinburg.
Quindenlingenburch. Zie: Quedlinburg.
Ouintelingeborch. Zie: Quedlinburg.
Quitelineburc. Zie: Quedlinburg.Quitilingeburg. Zie: Quedlinburg.
Ouortodolora, klooster. 28.

Pocium locus , in pago Tellao 109 , 13 .

Podarnem. 43.

Podarwic • ± 850 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glφckner n° 107

Podelwike, Philips van 414.

Poderoyen [1359] Poederoijen Gld

Poederoijen [ GL ] 1830-1955

Poederooien (facs.) [Poederooien : Gl]

POEDEROOIEN [Poederooien : Gl] / Podarwic • ± 850 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glφckner n° 107 GYS

Poederoyen 565.

Poederoyen? ZH GE Kόn M&B U26

Poel (Pole, Pule), Gijsbert van. Zie: Gijsbert.

Poel (Pul), onder Naaldwijk. 4.

Poel (facs.) [Naald-wijk : Zh]

Poel (facs.) [Oestgeest : Zh]

Poel • 1223 • Hg R

POEL [Naaldwijk : Zh] / Pωl • 1198 • U SM 1947 GYS

POEL [Oestgeest : Zh] / in Pole • 1205 • Hg R / Poel • 1223 • Hg R GYS

Poel. P.H. p. 16. Bron: DBNL

Poel. P.H. p. 16. de Poel, bij Medemblik. N. Holland. (DBNL)

Poel. P.H. p. 16. de Poel, bij Medemblik. N. Holland.

Poeldiyc [1294] Poel-dijk ZH

Poele, Poule, Pule, Gijsbert van 330; Gijsbert van 330.

Poele, Gysbert van 350.

Poelgeest, Polgeist, Pulgeist 306; Dirk van, ridder 278, 306—307.

Poelgeest (Polgest). 45.

Poelgeest (facs.) [Oestgeest : Zh]

POELGEEST [Oestgeest : Zh] / Polgest • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Poelmeer Medemblik 1631 22

Poissy sur Seine 70 , 34 . 41 . 45 . 52 .

Pol (facs.) [Goor : Ov]

POL [Goor : Ov] / Polle • 1181 kop. begin 15e • As D GYS

Polen (Polonia). 451, 453, 455, 459.

Polgest Poelgeest ZH Kόn U52

Polgest • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Polgest Poelgeest ZH Kόn 52

Polgest. Zie: Poelgeest.

Polgheest. P.H. p. 15. Polghest. P.H. p. 5. Poelgheest. P.H. p. 15. z. Pulghest. Poelgeest bij Leiden.

Polgheest. P.H. p. 15. Polghest. P.H. p. 5. Poelgheest. P.H. p. 15. z. Pulghest. Bron: DBNL

Polgheest. P.H. p. 15. Polghest. P.H. p. 5. Poelgheest. P.H. p. 15. z. Pulghest. Poelgeest bij Leiden. (DBNL)

Polle, Otto van. Zie: Otto.

Polle [1181] De Pol Dr

Polle • 1181 kop. begin 15e • As D

Polle, Herman van. Zie: Herman.

Pollingewere, bij Noordlaren? 10.

Polre. P.H. p. 4. ? bij Alkmaar. N. Holland.

Polre. P.H. p. 4. Bron: DBNL

Polre. P.H. p. 4. ? bij Alkmaar. N. Holland. (DBNL)

Pols-broek [ UT ] 1830-1989

Pols-broek (facs.) [Pols-broek : Ut]

Polsbroek (Pulsebroch). 371.

Polsbroek, Polsbroec, in de Lopikerwaard 245; lieden van 576.

Polsbroek, Poelsbroeke, Pulsbrόke, Lopikerwaard 294, 412, 433, 473.

Polsbroek, Pόlsbrόch, Pulsebrόck 235; Gerard van 51°; Rotard van, ridder 51.

Polsbroek (Pfilsbrόch, Pulssbroick), Gerard van. Zie: Gerard.

POLSBROEK [Polsbroek : Ut] / Pulsebroch • 1155 • U SM 2480 GYS

Pomeirs villa , in pago Senonico , in provincia Ar vernica 117 , 36 .

Pomerae villa , in pago Lemovicino 133 , 38 .

Pomerio, Bernardus de. Zie: Bernard.

Pomerio (Boomgaard), Gozewijn de 108.

Pomesaniλ, Pomeraniensis, bisschop van 402, 414.

Poncianus Cok 494.

Ponciusciniacus , villa S . Dionysii , in pago Ceno mannico 33 , 41 . 44 .

Pondentiniacus villa , in pago Lemovicino , Panden tigny 181 , 5 .

Pons Laone super Senam. 392.

Ponte, Everhardus de. Zie: Everard.

Ponte, Gerard de 468.

Ponte, Rudolf van, ridder 452.

Ponte, Egbert de, schepen van Oldenzaal 134.

Pontegune , palatium publicum , in pago Pertensi , Pontion 84 , 10 . 39 .

Pontiaan, Pontianus, ingezetene van Utrecht 393°.

Pontianus, priester te Emelisse. 230.

Pontianus, Poncianus (Utrecht) 486.van Syle 232.

Poort (de Porta), Sicco van de, olderman van Groningen 166.

Poortugaal [ ZH ] 1830-1985

Poortvliet (facs.) [Poortvliet : Zl]

Poortvliet [ ZL ] 1830-1971

Poortvliet (Portfliet, Portflit), thans verbonden aan Tholen. 14, 15, 31.

POORTVLIET [Poortvliet : Zl] / Portflit • 1204 • L B 222/261 / de Portfliete • (1204?) • S D 466 GYS

Popenkehem. O. 1. 204. (± 1200). ? N. Holland.

Popenkehem. O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Popenkehem. O. 1. 204. (± 1200). ? N. Holland. (DBNL)

Popiliacus , in pago Cenomannico , Poillι 122 , 36 ; 123 , 6 .

Popinge, erf in Zuidlaren 393.

Popkensburg, Poppenborc, Poppekeneborc, thans St.Laurens op Walcheren 75; Johan van, broeder van het Duitse huis 75.

Popkensburg of St. Laurens, op Walcheren. 35.

Poppedamme [1181] Poppendamme Zl

Poppendam, Poppendamme, op Walcheren 72.

Poppendamme, op Walcheren. 466.

Poppingburg, Poppingborg, Jan van 17.

Poppo, voogd van den Domproost Odo. 155. -, zoon van Diederik van Herlar. 212.. (Popo), kanunnik. 231, 232. -, kanselier. Zie: Folkmar. 108, 125.

Poppo, investitus van de kerk te Ierseke 475.

Poppo Dyemel, ingezetene van Zuidlaren 397.

Poppo 46. —. 141.. 141. -, zoon van Wediger. 147, 150.

Popponis, ecclesia.Zie: Serpoppenkerke.

Popswoude (facs.) [Schipluiden : Zh]

POPSWOUDE [Schipluiden : Zh] / Poptestuuolde • (1212-14) • Hg B 63 GYS

Poptestuuolde • (1212-14) • Hg B 63

Popteswolde [1212] Abtswoude ZH

Porcetum. Zie: Burtscheid.

Portagal, Maarten, hoveling van den Deenschen koning 41.

Portegale [1276] Poortugaal ZH

Portengen (Britanniλn, Bertaniλn), ten W. van Breukelen. 110, 116.

Portengen [ UT ] 1830-1859

Portengen, Bertangen, prov.Utrecht 350.

Portfliet [1200] Poortvliet Zl

Portflit • 1204 • L B 222/261

Portu, Adam de. Zie: Adam.

Portua, Portuensis, bisschop van 247, 257.

Portus en St. Ruffina, bisschoppen van. Zie: Koenraad, Otto.

Posch (Posg), Herman. Zie: Herman.

Posch, Rudolf 78.

Postel mr; Godfried, kanunnik van St.

Posterholt [1147] Posterholt L

Posterholt [ LB ] 1830-1994

Posterholt • 1147 • X E 17374/9

Posterholt (facs.) [Posterholt : Lb]

POSTERHOLT [Posterholt : Lb] / Posterholt • 1147 • X E 17374/9 GYS

Pot, Gerhard 108.

Potarnem onbekend

Potarnem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Potarnem onbekend
Poederoyen? ZH Kόn 26

Potarnem" (facs.) (onb. in Holland)

POTARNEM" (onb. in Holland) / Potarnem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Pothout, Wouter 218.

Pothuizen, Pothusen bij Schalkwijk 416-418, 422-423, 430.

Potius , in pago Cenomannico , Pochι 122 , 36 ; 123 , 6 .

Poto. 202.

Potterstale, vischwater 8°.

Potterstale. 378.

Potterwole, Pottenwolde [1447] Paterswolde [named after influential Potter family] Dr

Potwilligen, Arnoud. Zie: Arnoud; Lise. Zie: Elisa.

Poule. Zie: Poele.

Pouwels. Zie: Paulus.

Praag (Praga, Pragensis). 178; bisschop van. 439.

Praast, De (Prast), tegenover Arnhem. 68.

Praats, de (facs.) [Elst : Gl]

PRAATS, DE [Elst : Gl] / Prast • 834 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 318 GYS

Praeneste. Zie: Palestrina.

Praet, Hendrik (Resteren) 384.

Praet, Prat, in het Vrije van Brugge 43, 86°; Johannes van, kanunnik van St. Donatiaan te Brugge 47; Johannes, heer van 47, 84, 86, 139, 154°, 222—223, 225°, 228°, 234; zijn moeder 234.

Praet (Prat), Boudewijn van. Zie: Boudewijn.

Praeteracker, in de parochie Oedelem bij Brugge 234.

Praetorium Agrippinae" (facs.) (= Valken-burg : Zh)

PRAETORIUM AGRIPPINAE" (= Valkenburg : Zh) / pretorium Agrippine • ± 365 kop. 13e • tabula Peut. GYS

Praevalia , territorium Rhaetiae in Alpibus Curiensi bus 142 , 5 . 7 .

Praevanus vicus in Rhaetia 142 , 6 .

Prast • 834 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 318

Prast. Zie: Praast.

prata que dicitur Blidgeringmad • 796 kop. begin 10e • ed. DB, p. 348

Pratis, Dirk de, kanunnik van St.Jan te Utrecht 398.

Pratis, Gijsbert de, knaap 418.

Prato, Johannes de. Zie: Johannes; Gysbertus de. Zie: Gijsbert.

Prato prepositi. P.H. p. 12. bij Alkmaar.

Prato, Roderik de 433.

Prato prepositi. P.H. p. 12. Bron: DBNL

Prato prepositi. P.H. p. 12. bij Alkmaar. (DBNL)

Prechina. Zie: Apricena.

predium Eitthera ... • 1036 • D W 12

Prein, Godefrid. Zie: Godefrid.

Preis, Bernard. Zie: Bernard.

Preisinge, Bernard. Zie: Bernard; Otto. Zie: Otto; Willem. Zie: Willem.

Preisinge.Zie: Proysinge.

Prιmontrι (Praemonstratensis), in het bisdom Laon, kapittel der orde van. 221, broeder der orde van. Zie: Frederik; abten der orde van. 97, 220; abt van. Zie: Koenraad.

Prenestre, Prenestrinus, bisschop van 195, 303.

Prepus, Hendrik, tinsgenoot van de Omloop van St.Marie te Utrecht 169.

Presegar, Wouter. Zie: Wouter.

pretorium Agrippine • ± 365 kop. 13e • tabula Peut.

Preys, Arnoud 483.

Prijs 205°.

Prijs, Parijs, Paris, ten W. van Culemborg 205°; Elyas van, ridder 205.

Prijs, Parijs, bij Culcmborg 181.

Princenhage [ NB ] 1830-1942

Prinsenbeek [ NB ] 1830-1997

Pris, Koenraad. Zie: Kocnraad.

Prisebier, Henerik, schepen van Assenede 560.

Prochingus 53.

Prois, Bernard. Zie: Bernard; Gerard. Zie: Gerard; Otto. Zie: Otto; Willem. Zie: Willem.

Proostwetering, bij Themaet 261.

prope Sanctum Gerlacum • 1217 • D H 10

Provcnce (Provincia). 76.

Provence (Proventia). 48, 54.

Proventia. Zie: Provence.

Provincia Fresonum, Aust-tmoraF601

Provincia Fresonum, Debora (villa) F605

Provincia Fresonum F602

Provincia Fresonum, Ostrache (pagus), Walt-heim (villa) F572

Provincia , Provencia , la Provence 6 , 8 ; 141 , 16 ; 180 , 3 .

Provincia Fresonie, Gotolf-heim (locus) F599

provincie = { Noordhol-land } (filter weglaten)

provincie = { Noordbrabant } (filter weglaten)

provincie = { Overijsel } (filter weglaten)

provincie = { Utrecht } (filter weglaten)

provincie = { Zee-land } (filter weglaten)

provincie = { Zuidhol-land } (filter weglaten)

provincie = { Lim-burg } (filter weglaten)

provincie = { Groningen } (filter weglaten)

provincie = { Fries-land } (filter weglaten)

provincie = { Gelder-land } (filter weglaten)

Provisus villa , in pago Attoariorum , Prenois 40 , 28 .

Proys.Otto, knaap 20.

Proysinge, Preusinge, Bernard 315, 386; Otto 315, 386..Willem 315.

Pruissen, Pruscia 476.

Pruissen (Pruscia). 119, 121; volk van (Prutenorum gens, Prutenica gens). 118, 119; bisschop van. 121.

Prόm, Benedictijner klooster in de Rijnprovincie; abt van. Zie: Cesarius.

Prόm, Prumiensis, in de Eifel, Benedictijnerabdij te, monnik van 132.

Prόm, Prumiensis, in den Eifel, Benedictijner abdij te 124, 140, 174, 200, 370°; abt van 124—125, 139, 147, 200, 370 (en convent); monnik van 147.

Prόm (Prumia, Pruna) rivier. 2, I I, 24. (Brumia, Prumia), klooster. 78, 146.

Prόm, Prumiensis, Elfel, abdij te 562; abt en convent van St.Salvator te 98-99, 562.

Prumesleke, bij Zuidlaren 331°, 397°.

Prumia. Zie: Prόm.

Pruna. Zie: Prόm.

Prutris, Nicolaus de. Zie: Nicolaas.

Psallandie (gen.) • 1225 • Ar B 8

Puflic • 1225 • Xt 91

Puflica • 1189 • Berne

Puflik (facs.) [Druten : Gl]

PUFLIK [Druten : Gl] / Puueke (twijf. ident.) • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 v° / Puflike • 1176 • Xt 46 / Puflica • 1189 • Berne / Puflic • 1225 • Xt 91 GYS

Puflike • 1176 • Xt 46

Puflike, Alard van 535; Willem van, ridder 535.

Pugeys, Imbertus 206.

Puistige, in Eiteren 149.

Pul • 1198 • U SM 1947

Pul. Zie: Poel.

Pule, W i l l em graaf van. Zie: Willem.

Pule. Zie: Poele.

Pulgeist. Zie: Poelgeest.

Pulghest. P.H. p. 8. zie Polghest.

Pulghest. P.H. p. 8. Bron: DBNL

Pulghest. P.H. p. 8. zie Polghest. (DBNL)

Pulmeri • 10e • D W IX a 1 a, 34 v°

Pulmeri • 10e • D W IX a 1 a, 34 v°

Pulmeri W204

Pulmeri [983] , Purmerend [1369] Purmerend NH

Pulmeri" (facs.) (onb., in het Gooi?)

Pulmeri" (facs.) (onb., in het Gooi?)

PULMERI" (onb., in het Gooi?) / Pulmeri • 10e • D W IX a 1 a, 34 v° GYS

PULMERI" (onb., in het Gooi?) / Pulmeri • 10e • D W IX a 1 a, 34 v° GYS

Pulsbruch, Pόlsehrόck. Zie: Polsbroek.

Pulsbrόke.Zie: Polsbroek.

Pulsebroch • 1155 • U SM 2480

Pulsebroch [1155] Pols-broek Ut

Pulsebroch. Zie: Polsbroek.

Pulwe, Alard, landgenoot in het gerecht van Buren 317.

Pulzabruch. P.H. p. 10. Bron: DBNL

Pulzabruch. P.H. p. 10. Polsbroek. Utrecht. (DBNL)

Pulzabruch. P.H. p. 10. Polsbroek. Utrecht.

Pungum villa , in pago Lemovicino , ad alveum Dur noniae fluminis sita 133 , 36 .

Purchardus. Zie: Burchard.

Purmer Purmerend 1623 2680

Put-hem • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r°

Put-hem [voorstel van MG voor Pathem] • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Putan • 1156 • Hg B 74

Puteolus , cfr . Putiolense monasterium .

Puthake, Gerard 204-205.

Putheae aquae , in pago Vermandensi 192 , 40 .

Puthem, vico [855] Gl Putten Gld

Puthen • (1205-33) • Berne

Puthen. O. 1. 140. (± 1130). Petten. N. Holland.

Puthen. O. 1. 140. (± 1130). Bron: DBNL

Puthen. O. 1. 140. (± 1130). Petten. N. Holland. (DBNL)

Puthen" (facs.) (onb. ± Hees-wijk : Nb)

PUTHEN" (onb. ± Heeswijk : Nb) / Puthen • (1205-33) • Berne GYS

Putiolense monasterium SS . Petri et Pauli , cfr . Der vense monasterium .

Putta. Zie: Putten.

Putte, de Puteo, Nicolaas van de, burger van Middelburg 9.

Putte, de Puteo, Pieter van 433; Godfried van 433.

Putte, Nicolaas van de. Zie: Nicolaas.

Putte [ NB ] 1830-1997

Putte • midden 12e • D W RH9, 61 v°

Putte • midden 12e • D W II a 1, 22 v°

Putte. Zie: Putten.

Putten, Putte, Herbord van 457; Pelgrim van 279, 456-457.

Putten, Putte, Nicolaas van 25, 113; Pelgrim van, ridder, kastelein in Vollenhove 53.

Putten, Pelgrim van, ridder 37, 406.

Putten (Putta, Putte). 142, 177, 298, 306.

Putten, Aleid van 176, 192, 218; Nicolaas van 176, 192, 218.

Putten (Puthen, Pute), Pelgrim van. Zie: Pelgrim;——, Ph. van. Zie : Ph; Nicolaas van. Zie: Nicolaas.

Putten (facs.) [Putten : Gl]

Putten (facs.) (voormalig ei-land in Zuidholland)

Putten • 1031 kop. midden 12e • vita Meinwerci, Ka 123

PUTTEN [Putten : Gl] / Puthem • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r° / Putten • 1031 kop. midden 12e • vita Meinwerci, Ka 123 / Putte • midden 12e • D W RH9, 61 v° / Putte • midden 12e • D W II a 1, 22 v° / Pv+ette • midden 12e • D W II a 1, 22 v° GYS

PUTTEN (voormalig eiland in Zuidholland) / Pvtthen • 1216 • Ar foto GYS

Puttershoek [ ZH ] 1830-1984

Puueke [1108] Puiflijk Gld

Puueke (twijf. ident.) • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 v°

Puveke, Gerard van. Zie: Gerard

Puzol Puzieux

Pv+ette • midden 12e • D W II a 1, 22 v°

Pvtthen • 1216 • Ar foto

Q


Q.

Qualburg, bij Emmerik; pastoor te. Zie: Diederik.
Querfurt (Querenvorde), ten W . van Merseburg; burggraaf van. 253.

R.

R a a of R a d e (Rathe, R o d e ) , bij S t e e n d e r e n . 142, 298.
Raait. Zie: Raalte.
Raalte (Raait). 286.
Radengheim. Zie: Renkum.
R a n d e ( R a t e n e n , R a t h n o n ) . 187, 2 0 2 .
Rand-wijk (Rinwich). 159.
Rangouue. 145.
Ratenen. Zie: Rande.Rathe. Zie: Raa.
Rathnon. Zie: Rande.
Ratisbona. Zie: Regensburg.Ratispona. Zie: Regensburg.
Rauenesvvade. Zie: Ravenswaay.
R a v e n s w a a y ( R a u e n e s w a d e ) . 338*, 4 4 8 .
Ree. 42.
Rec-lo (Freckloo). 143, 298.
Reden. Zie: Rheden.
Redhen. Zie: Rheden.
Redincghem. Zie: Renkum.
Redinchghem. Zie: Renkum.
Reenderen ( H r e n h e r i ) , bij B r u m m e n . 4 9 .
R e e s t ( R e e s t e , R e s t a , R e s t e ) , r i v i e r . 434, 4 5 2 , 453.
Reeste. Zie: Reest.
Regens-burg (Ratisbona, R a t i s p o n a ) . 224, 225, 230.
R e i m s (Remi), 273, 276.
Rekere ( R i c h a r a ) , r i v i e r . 232.
Remi. Zie: Reims.
Remmerden ( R i m b r a h t i ) , bij R e n e n . 77.
Rene. Zie: Renen.
Renen (Hreni, Rene, R e n i m , R i i n e ) . 77, 112, 202, 373.
Renensium pagus. Zie: Ryen.

Quadoelen [?] Kadoelen [also to be found in provinces of Flevo-land and Noord-Holland] Ov

quadraginta houas (aliam [terram] quam uulgari nomine uocant quadraginta houas) • 1085 vals 12e • U SJ 948

Quadraginta houvae. 221.

Quaendamme [1581] Kwadendamme Zl

Quakebeke, bij Westerloo, prov.Antwerpen 273.

Quakel [1633] De Kwakel NH

Quakenbrόck, in bisdom Osnabrόck, proost van 351.

Qualburg, bij Emmerik; pastoor te. Zie: Diederik.

Quarsingseli • 806 kop. begin 10e • ed. DB, p. 355

Quarsingseli • 805 kop. begin 10e • ed. DB, p. 354

Quarsingseli" (facs.) [Doornspijk : Gl]

QUARSINGSELI" [Doornspijk : Gl] / Quarsingseli • 805 kop. begin 10e • ed. DB, p. 354 / Quarsingseli • 806 kop. begin 10e • ed. DB, p. 355 GYS

Quator Officia.Zie: Vier Ambachten.

Quatuor Officia.Zie: Vier Ambachten.

Quedlinburg (Quidilingaburg, Quidilingeburg, Quindellenborch, Quindenlingen burch, Ouintelingeborch, Ouitelineburc, Quitilingcburg). 116, 119 120, 127, 130, 142, 229, 298.

Quendorpe, Quedendorp, Everard van, ridder 8, 180.

Quentouuicus (Qucntouicus). 40, 67, 98, 129.

Querfurt (Querenvorde), ten W. van Merseburg; burggraaf van. 253.

Quich • 1153 • K D 7

Quidilingaburg. Zie: Quedlinburg.

Quidilingeburg. Zie: Quedlinburg.

quindecim math. O. 1. 377. (12-).

quindecim math. O. 1. 377. (12-). Bron: DBNL

quindecim math. O. 1. 377. (12-). (DBNL)

Quindecim Mansi. Zie: Vijftienhoeven.

Quindellenborch. Zie: Quedlinburg.

Quindenlingenburch. Zie: Quedlinburg. Ouintelingeborch. Zie: Quedlinburg.

Quinque fiertelen. Hecm. 204, 207. O. 1. 105. (± 1083). ? Noord Holland.

Quinque mansus.Zie: Vijfhoeven.

Quinque fiertelen. Hecm. 204, 207. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Quinque fiertelen. Hecm. 204, 207. O. 1. 105. (± 1083). ? Noord Holland. (DBNL)

Quintsheul [1639] Kwintsheul ZH

Quintus, Diederik. Zie: Diederik.

Quirnifurd [ probably 9th century] Kornwerd Fr

Quirnifurt Kornwerd FR Kόn W2

Quirnifurt In xpi nomine ego Hilderat filius Geldredis tradidi ad scm Bon. terram iuris mei in westerriche et mancipia XX cum omni successione prolis eorum. In Christus naam heb ik Hilderat, zoon van Geldred, aan St. Bonifatius geschonken de grond die rechtens van mij is in Westergo en 20 horigen met al hun opvolgende kinderen. / Ego Hilderat tradidi sco Bon. dimidiam hubam in Quirnifurt. Ik Hilderat heb aan St. Bonifatius een halve hoeve in Kornwerd geschonken.

Quirnifurt • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Quirnifurt Kornwerd !

Quirnifurt (villa) F502, F503, F620

Quirniwrt • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Quitelineburc. Zie: Quedlinburg.

Quitilingeburg. Zie: Quedlinburg.

Quortodolora, klooster. 28.

 

 

 

 

 

 

  

Rodinbook