MIDDELNEDERLANDSE GEOGRAFIE: REGISTER U-V-W

 

 

 

U.
Uabbinghem. 44.
Uagarafelda. 45.
Ualcanaburg. Z i e : V a l k e n b u r g .
Uaroht. 45.
Ubburon. Z i e : Opburen.
Uberanmalsna. Z i e : Buurmalsen.
U b y d u n . 177.
Uelesan. Z i e : Velzen.
Uennapan. Z i e : Vennep.
Uffelte (Uphelte). 179.
Uilishem. Z i e : W i l n i s .
Uiter-meer (Utermeri, Uteromeri), bij Weesp. 46, 97.
Uiuuuarflet. 47.
Ukele. 140.
Ulft (Huift). 191.
Ulsen (Ulsnen). 309.
Ulsnen. Z i e : Ulsen.
Ulst. Z i e : Olst.
Umbalahe. 184.
Umeron. Z i e : Ommeren.
Unen. Z i e : Oene.
Uochenholt. Z i e : Fught-houte.
Upgoa. Z i e : Opgooi.
Uphelte. Z i e : Uffelte.
Uphuson. 44.
Upuuilcanhem. 43.
Uranlo. Z i e : Vroonen.
U r b s Agrippinensis. Zie : Keulen.
Urck. Zie: Urk.
U r k (Urck, V r e k , V r k ) . 124, 143, 299, 313.
Utermeri. Z i e : Uitermeer.
Uteromeri. Z i e : Uitermeer.
Utrecht (Traiectum, Utrect, Uttret), passim.
Utrect. Z i e : Utrecht.Uttarlo. Zie : Otterloo.Uttret. Z i e : Utrecht.U t w e g (Vtweg). 396.
Uuadahe. Z i e : Wadenooyen.
Uuaganuuega. Z i e : Wageningen.
Uualricheshem. Z i e : Woudrichem.
Uuanbeke. 221.
Uuarmelde. Z i e : W a r m o n d .
Uuatdinchem. Z i e : W a d d i n g .
Uuazefelde. 66.
Uuefrisse. Z i e : Wersse.
Uuelgasse. Z i e : Velgshuis.
Uuemminge. 46.

U.
Uchelerberg (Uchtelerberg), bij Beekbergen onder Apeldoorn. 372*.
Uffeite, onder Havelte. 86.
Uilhese. 7.
Uithof (Wthove, Hüthove), onder Vleuten. 142, 144.
Uit-wijk (Wtwik, Utwick, Utwic, Utwich), bij de Eem. 25, 195, 475*.
Uitwijk, (Utwike, Utwik), in het land van Altena. 211, 249.
Ulsen, ten N . van Ootmarsum. 86, 91, 269.
Ulst. Zie: Olst.
Ultra Renum. Zie: Dietkirchen.
Ummen. Zie: Ommen.
Urk (Orick, Urck). 369, 407.
Utrecht (Traiectum). Passim. , wijken, straten, gebouwen te en bij : Bakkerssteeg (stiga Pistorum). 364. Dom. Zie beneden bij de kapittelen. Domtoren. 346, 372. Donkerstraat (Dunkerstrate). 366. Gaard (Gaerde), wijk. 22. Galgenweerd (Galgenweert). 268. Geerte--kerk (St.). 240, 470. Geesthuis ( H . ) , hospitaal van St. Catharijne. 356. Gentebelenge, wijk. 345. Jacobsbrug (St.). 132. Jans-dam (Dammus). 212. Jans-kerk (St.). Zie beneden bij de kapittelen. Catharijne (St.). Zie: H . Geesthuis, Springwijk. Claren-burg (Achter). Zie: Neder Springwijk. Kruiskapel ( H . ) . 143. Ledersniders, Onder de, straat. 461. Marie-kerk (St.). Zie beneden bij de kapittelen. Michielskapel (St.). 330, 357, 358. Neder (Nieuw) Springwijk, Achter Clarenburg. 359, 374. Oudegracht (Novum fossatum). 330. Oudelle (Vetus vallis, Audella). 142; schout van. Zie: Albert. Oudmunster. Zie beneden bij de kapittelen. Overrijn (Ultra Renum), in het Lijnpad. 143, 296. Parochiekerken. 34. Pieters-kerk (St.). Zie beneden bij de kapittelen. Spring-wijk van St. Catharijne. 503. Stadsbrug (pons Urbanus). 235, 250, 356. Stadsweide (Pratum Traiectense, Weda). 47, 143. Trechter-veen (Venum Traiecti). 209, 210. Zwezen (Swezen), het gedeelte van de gemeente Zuilen ten W . van de Vecht. 346. . stad. 2D0. , zegel der stad. 208. , pretorium van. 208. Utrecht, burgers (probi homines, boni homincs, cives, burgenses) van. 57, 426. 481*, 505. 1 , raden van. 235, 236. , schepenen van. 21, 207, 208, 235, 236, 250, 481. , schoutambt van. 13. , schouten van. Zie: Alfer, Diederik, Sweder van Dingcde, Gerard van Merlo, Gijsbert van Vechten, Diederik. , rechters, schepenen en burgers van. 5, 416. , schout, schepenen, raden en gezworenen van. 270. , burggraaf van. Zie: Boudewijn, graaf van Bentheim. , kerkelijke stichtingen te en bij : (Parochiekerken. Zie hierboven. Kapittelen. Zie beneden.) Duitsche huis bij de St. Geertekerk. 296, 297, 335*, 354*, 378, 379, 449, 470*, 487, 493, 504, 507*, 508, 511. Hospitaalridders (Johannieters) van St. Catharijne. 356, 496, 497, 512. Laurens (St.) (Nieuw Bethlehem), Benedictijner klooster, te Oostbroek. 9, 154, 155, 191, 245, 246*, 338, 359, 391, 418, 419. , prior van. Zie: Johannes. , abten van 313, 391. Zie: Ludolf, Nicolaas, Diederik, Hendrik, Diederik, Everard. Mariëndaal, Cistcrcienser vrouwenklooster, onder Zuilen. 512. Minderbroeders. 402, 450, 512. Zie: Menzo. , gardiaan der. Zie : Godschalk. , custos der. 515. Paulus (St.), Benedictijner klooster (ecclesie fratres, collegium, abbas et conventus, monasterium). 1*, 150, 192, 195, 312, 391, 415, 416*, 476, 500. , hof van. 418. , prior van. Zie : Dodinus. , abten van. 313*, 322. Zie: Wibrand, Nicolaas, Frederik, Volk- wijn, Heidenrik, Johannes (in 1307), Hendrik (in 1347). Predikheeren. 512. , prior der. 382*, 512, 515. Servaas (St.), Cistercienser vrouwenklooster, eerst onder Abstede, dan binnen de gracht. 229, 268, 279, 334, 350, 423, 512. , abdis van. Zie : Beesele. Steven (St.), Benedictijner vrouwenklooster, te Oudwijk. 418, 427, 428*. Vrouwenklooster, Benedictijner, te De Bilt. 191, 246*, 338, 339, 359. , kapittelkerken te: Marie (St.), koor van. 323. , kapel in het noordelijk deel der kerk van. 4. , processies naar de kerk van. 126. , kerk en kapittel van (ecclesia, capitulum, conventus, fratres). 4, 10--12*, 23, 24, 44, 45, 47, 52, 62, 72, 104, 111*, 112, 125, 126, 129, 131, 133, 196*, 205, 214, 218, 236*, 249, 250*, 292, 296*, 306, 307, 323, 329, 359, 364, 374, 380 (zegel), 381, 392, 445, 461, 497, 503, 507*, 511, 513*. Utrecht. St. Marie, schouten van. Zie: Altetus, Heino. , tol van. Zie : Smithuizen. , thesaurier van. Zie: mr. Maarten. , dekens van. Zie: Reimbold, Hendrik, Reinier, mr. Andreas, Gijsbert van Amstel, Engelbert. , proosten van. Zie: Reimbold, Wouter. Jan (St.), processies naar de kerk van. 126. , kerk en kapittel van. 16, 25*, 49, 92, 125, 126, 186, 196, 198*, 199, 207*, 208*, 238, 306, 310, 311*, 336, 344--347, 380 (zegel), 450 (zegel), 473*, 474*, 476, 510. , custos van. Zie: Johannes. , dekanij van. 475, 513. , dekens van. Zie: Gijsbert, mr. Hendrik, Diederik van Amstel, Gijsbert, Johannes van Perweys. , proosdij van. 450*. , proosten van. Zie: O., Gijsbert, Gozewijn. Pieter (St.), processies naar de kerk van. 126. ,-kerk en kapittel van. 35, 69, 85, 91, 103*, 104, 125, 126, 173, 196, 206*, 208, 210*, 212, 217, 218, 230, 235*, 236, 247*, 257, 266, 269, 298, 301*, 302, 315, 319, 331*, 332*, 351*, 358, 364, 379*, 380*, 390*, 401, 421*, 422*, 423-*, 424, 430, 479-*. , thesaurie van. 401, 430, 480. , kosterij van. 103. , scholast van. Zie: mr. Wouter. , dekens van. Zie: Lubbert, Hendrik, Elias, Wicher, Hugo, W i l lem, Everard. , proosdij van. 319, 401, 420, 430, 480. , leenen en tienden van. 212, 379*. , proosten van. Zie: Luzo, Wouter, Wicher, Reimar. Oudmunster (St. Salvator, St. Bonifacius, Vetus monasterium), bij den St. Maartenstoren. 346, 372. , steenhuis bij de kerk van. 142. , kerkhof (area) van. 357, 372. , koor van. 162, 318, 333, 341, 349, 364, 384, 399, 484. , altaar van den H . Verlosser in de kerk van. 447. , verlichting der kerk van. 105. , processies naar de kerk van. 125. , klokluider van. 142. ,-kerk en kapittel van. 14, 21, 53, 105, 125*, 126, 142--144, 154, 160, 161, 169, 196, 211, 213, 286, 311, 313*, 314*, 317--319, 330*, 333*, 341, 346, 348, 349, 363*, 372, 380 (zegel), 383, 388, 398*, 399*, 404, 426, 442, 462, 470 (zegel), 483, 484, 488, 490, 493, 494*, 502, 504. , custos van. Z i e : Diederik. , scholast van. Z i e : Reimar. , dekens van. Zie: Wichard, Wouter, Willem, Wolfram. , officiaal van den aartsdiaken van (in 1308). 15. , leenen van den proost van. 317, 318, 333, 349, 484. Utrecht. Oudmunster, proosten van. Zie: Herman, Otto, Wouter, Lodcwijk, Hendrik, Diederik. Dom (St. Martinus, Maior ecclesia). Domtoren, H . Kruiskapel, St. M i chielskapel. Zie hierboven. , koor van den. 289. , altaar van St. Marie in het Westen van den. 358, 376. , processies naar den. 125. , kerk en kapittel van. 34, 35, 44, 53, 55, 56, 84, 125*, 126, 142, 144, 148, 174, 178*, 179, 188*, 196, 238, 267, 287*, 288, 340, 342, 351, 356*--358, 371, 376, 377*, 380 (zegel), 405*, 406*, 412, 427, 447 (zegel), 462 (zegel), 465, (476 zegel,) 477, 489 (zegel), 494 (zegel), 505 (zegel), 508, 510. , kapittelzaal van den. 476. , kameraar van den. Zie: Herman. , scholasten of cantorcn van den. Zie: Nicolaus de Prutris, Wouter, Diederik van Wickerode. , custoden of thesauriers van den. Zie: Kocnraad, Reinoud, Diederik Bars. , choorbisschoppen van den. Zie: Werembold, Diederik van Wickerode. , dekanij van den. 112. , dekens van den. Zie: Lubbert, Diederik, Otto, Reimbold, Hendrik van Breda, Diederik van Wickenrode, Amelis. , kapittelen in het aartsdiakonaat van den proost van den. 375. , kapel van St. Laurens in het huis van den proost van den. 376. , proosdij van den. 405*, 406*, 412. , proosten-aartsdiakens van den. Zie: Herbert, Lodewijk, Otto van Lippe, Lode-wijk van Gelre, Diederik van Randenrode, Gobert van Perweys, Hendrik van Gelre. , decanaat van (Civitas et Goye). 34. , wereldlijk gebied (sticht) van den bisschop van (Traiectensis ecclesia^ Traiectensis episcopatus, terra episcopi). 28*--33, 168, 184--189*, 202, 232, 268, 283, 287, 296, 313. , leenen van den bisschop van. 28, 32, 55, 56, 86, 112, 178, 186, 202, 267, 282, 83, 331, 332, 356, 384, 419. tollen van den bisschop van: te Gein. 13, 135. Rhenen. 134, 202, 259, 282, 305. , ministerialen der kerk van. 10, 15, 16, 28, 32, 47, 55, 67, 108, 197, 217, 283, 11, 419, 484, 505. , ridders (ministerialen der kerk van). 185--187, 219, 231, 242, 267, 282, 297, 309, 338, 347, 350, 385, 447, 460, 461, 470, 476, 484, 506. edele leenmannen en ministerialen der kerk van (fideles tam nobiles uam ministeriales). 134. geestelijk gebied van den bisschop van (Traiectensis ecclesia, Traiectensis diocesis, episcopatus). 17*, 27*, 90, 102*, 113, 120, 122, 220, 229, 64, 265, 273, 366, 375, 379, 382, 395*, 397, 398, 412, 414, 415, 418, 424, 27, 428, 437*, 439, 443, 444, 462, 487*, 491*, 495*, 503, 512, 514, 516. statuten van het bisdom van. 58. Utrecht, synode van het bisdom van. 58, 109. wereldlijke en geestelijke ambtenaren van den bisschop van: rossaat (dapifer). Zie: Otto van Are, Gozewijn, Mathias van Diepenheim, Arnoud, Gerard. chenk (pincerna). Zie: Gerard van Westerbroek, Godefrid, Steven van eusichem. aarschalk (marescalcus). Zie: Godefrid Herthem, Alfer, Leo, Arnoud an Schalkwijk. ameraar (camerarius). Zie: Gijsbert van Vechten, Bernard van Dolre. chouten. Zie: Alfer van Beusichem, Gozewijn van Pannerden. chout van Utrecht. Zie: Sweder van Dingede. chout van Deventer. Zie: Gozewijn, Gerard. chout van Salland. Zie: Alfer, S. van Gerner. chout van Twente. Zie: Frederik van Arnethe. chout van Vollenhove. Zie: Thicart, Koenraad, Siger. chout van Drente. Zie: Bertold, R. asteleins of burggraven. Zie: Goor, Coevorden, Montfoort. lerken en notarissen. Zie: Diederik, Johannes, Thaierd, Gerard, Bruno an Husden, Herman, Alexander, Bertold, Gerard, Godefrid, mr. Maarten, apelaans. Zie: Hendrik, Johannes Calvus, Arnoud, Diederik van Xanten, Wouter, Amelung, Koenraad, Hendrik, L . , Arnoud, Herman, fficiaal. 21. Zie: Reimar, proost van St. Pieter. raden van den bisschop van. 182, 357. de kerk van het bisdom van (ecclesia Traiectensis, universalis ecclesia). 0, 109, 357, 392, 496. de geestelijkheid van het bisdom van (Maior prepositus, decanus, priores t tota ecclesia). 68, 206; (abbates, priores, decani, presbiteri ceterique cclesiarum prelati in Traiectensi diocesi constituti). 83, 132, 170, 204; prepositi, decani ac universalis ecclesia Traiectensis). 320. prioren der kerk van. 1, 47, 109. prelaten en ministerialen der kerk van. 174. prelaten en geheele kerk van. 413. · , overleg van den bisschop met de prioren der kerk van. 10, 25. overleg van den bisschop met prioren en leenmannen van. 168, 268, (461). overleg van den bisschop met prioren, (leenmannen) en ministerialen van 82, 185, 186, 204. overleg van den bisschop met prioren, Domkapittel, leenmannen en ministerialen van. 178. * , overleg van den bisschop met prelaten van. 359. overleg van den bisschop met Domkapittel en prelaten van. 508. overleg van den bisschop met prelaten en kapittelen (conventus) van. 196. overleg van den bisschop met prelaten en geheele kerk van. 305, 315, 319, 49. < - , standen van het sticht van (clerici, liberi et ministeriales). 370. overleg van den bisschop met prelaten, (kapittelen, leenmannen) en inisterialen van. 233, 297, 330, 335, 347*, 362, 422. medebezegeling door kapittelen van. 199, 200, 332, 333, 338, 341. medebezegeling door prelaten van. 231, 259, 332, 337. Utrecht, medebezegeling door prelaten en kapittelen van. 242, 318*, 347, 363, 507. medebezegeling door prelaten, kapittelen en ministerialen van. 311. electen en bischoppen van. Z i e : W i l l e m , Koenraad, Hurchard, Godebold, ndreas, Hartbert, Herman, Godefrid, Boudewij'n, Diederik, Otto I, tto I I , W i l b r a n d , Otto I I I .

Uabbinghem. 44.

Uagarafelda. 45.

Ualcanaburg. Zie: Valkenburg.

Uaroht. 45.

Uastradus. Zie: Vastradus.

Ubac [1234] Ubachsberg L

Ubach over Worms [ LB ] 1830-1982

Ubaldus, kardinaal bisschop van Ferentino. 391.

Ubburon Opburen bij IJsselstein UT M&B 9

Ubburon Opburen bij IJsselstein UT M&B U9

Ubburon • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Ubburon. Zie: Opburen.

Uberan Malsna • 850 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 322

Uberan Malsna • 850 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 322

Uberanmalsna. Zie: Buurmalsen.

Ubing-hem W038, W137, W178, W191

Ubydun. 177.

Uceica villa , in pago Senonico , in provincia Arver nensi 117 , 29 .

Uchelerberg (Uchtelerberg), bij Beekbergen onder Apeldoorn. 372.

Uchte, Uchten, Ucten. Zie: Ochten.

Uchtelerberg [1243] Ugchelen Gld

Uchten [1290] Ochten Gld

Uda, Domproost. 174.

Udalricus. Zie: Odalrik.

Uddel (facs.) [Apeldoorn : Gl]

UDDEL [Apeldoorn : Gl] / Uttiloch • 793 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 99 GYS

Uddo (Vddo). 69.

Uden (facs.) [Uden : Nb]

UDEN [Uden : Nb] / Ùthen • 1190 • Zu S / Hùth • (1196) • Hg V / V+othe • 1222 • D SAA 11 / Vden • (1205-33) • Berne GYS

Udenchem, Arnoud van. Zie: Arnoud.

Udenhout [ NB ] 1830-1997

Udenvenne, bij Groningen ? 409.

Udetricus. 291.

Udhurstun W046, W150

Udinc, Johan Heckinc van 411, 413.Gozewijn 411, 413.

Udlede • 1190 • X E 7013/32

Udo, olderman van Groningen 309.

Udo van Zutfen, ministeriaal van den graaf van Gelre. 296. 315. (Vdo), broeder van Rudolf van Steinvorth. 319; koster. 370. (Vdo), bisschop van Osnabrück. 334,353. aartsbisschop van Trier. 212, 218. (Vdo). 99.

Udo Crane. 9. »—van Rode, drossaat van den aartsbisschop van Keulen. 481.

Uelesan. Zie: Velzen.

Uennapan. Zie: Vennep.

Ueno. (Zie: Veno).

Uerinbraht. Zie : Werinbraht.

Uf-lo [abt..1100] Oeffelt NB

Uffeite, onder Havelte. 86.

Uffelte, Uffelt, onder Havelte bij Meppel, buren van 614-615; hof van 614; Rudolf Nicolaasz.van 614.

Uffelte (Uphelte). 179.

Uffelte (facs.) [Havelte : Dr]

UFFELTE [Havelte : Dr] / Uphelte • 1040 kop. midden 12e • U B 43, 28 v° / Vffelte • 1215 • U SP 215 GYS

Uffo, 507.

Ufo, kanunnik ten Dom te Paderborn. 343.

Ughten, Uchten.Zie: Ochten.

Uilhese. 7.

Uilishem. Zie: Wilnis.

UITDIJK [Kadzand : Zl] / Vtdic id est incrementum • 1190 • G SB GYS

UITDIJK [Ossenisse : Zl] / Utdic • 1215 • G SB / Vdic • 1215 • G SB GYS

Uitermeer (Utermeri, Uteromeri), bij Weesp. 46, 97.

UITERMEER [Weesperkarspel : Nh] / in Uteromeri • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 / Utermeri • 10e • D W IX a 1 a, 34 v° GYS

Uitgeest, Uytgheest 185°.

UITGEEST [Uitgeest : Nh] / Utgest • 1162 • Hg B 62 GYS

Uithof (Wthove, Hüthove), onder Vleuten. 142, 144.

UITHOF [Harmelen : Ut] / Hùthoue • (± 1220) • U O 131 GYS

UITHUIZEN [Uithuizen : Gr] / Uthuson • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r° / Uthuson • eind 11e • D W IX a 1 b, 24 r° GYS

UITLEDE (verdwenen gracht bij Terneuzen : Zl) / Udlede • 1190 • X E 7013/32 GYS

UITWEG (weg te Eiteren IJselstein : Ut) / uiam quê dicitur Vtweg • (1164-69) • Hg N I, f° 2007 GYS

Uitwege, in Het Gooi 94.

Uitwijk, (Utwike, Utwik), in het land van Altena. 211, 249.

Uitwijk (Wtwik, Utwick, Utwic, Utwich), bij de Eem. 25, 195, 475.

UITWIJK [Almkerk : Nb] / Utwic • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 v° / Utwicht • 1173 • Po GYS

Uiuuuarflet. 47.

Ukele • 993 kop. midden 12e • U B 43, 22 v°

Ukele. 140.

Ukele" (facs.) (onb. in de Tielerwaard)

UKELE" (onb. in de Tielerwaard) / Ukele • 993 kop. midden 12e • U B 43, 22 v° GYS

Ulache • 1204 • S D 501

Ulboldus van Wiken. 252.

Uldinon (hetzelfde als Uidinun?) • eind 11e • D W IX a 1 b, 22 r°, 24 v°

Uldinon W422

Uldinon" (facs.) (onb. in Groningen)

ULDINON" (onb. in Groningen) / Uidinun (hetzelfde als Uldinon?) • eind 11e • D W IX a 1 b, 22 r°, 24 v° / Uldinon (hetzelfde als Uidinun?) • eind 11e • D W IX a 1 b, 22 r°, 24 v° GYS

Ulesberge, Ulisberge.Zie: Wolfsbergen.

Ulestraten [ LB ] 1830-1982

Ulf, Alard, olderman van Groningen 309.

Ulfeta • 1138 • D Kp 3

Ulft (Huift). 191.

Ulft, Diederik van. Zie: Diederik.

Ulft • 1135 • K SU 7

Ulft (facs.) [Gendringen : Gl]

ULFT [Gendringen : Gl] / Vlfte • 1122 • Xt 15 / Vlfte • 1136 • D Kd 1 / Uluete • 1132 • Xt 20 / Ulft • 1135 • K SU 7 / Vlfde • 1135 • K HUA 15 a / Vlfthe • 1136 • D CB 6 en 7 / Ulfeta • 1138 • D Kp 3 GYS

Ulpe • 1050 kop. ± 1100 • Ags. Chronicle, ed. Plummer, p. 169

Ulpia novi omagus batavorum [first century] Nijmegen [named after Ulpius, family name of the emperor Trajanus] Gld

Ulrich, Olricus, van Damme 229.van Lintlo 509.

Ulricus (Olricus), priester. 441.

Ulricus 297; investitus van Opheusden 469.

Ulricus (Olricus, Vlricus) Moge, vader van Ulricus Moge. 369, 372, 376. (Olricus, VJricus) Moge, zoon van Ulricus Moge, ministeriaal van den bisschop. 367, 369, 376, 379; hertog van Bohemen. 400, 402. van Amsene. 252. (Vlricus) van Beltram. 318.

Ulrik (Ulricus), schepen te Kortenhoef. 296. (Ulricus) van Broekhuizen, markgenoot te Doetinchem, broeder van Egbert. 6. (Ulricus) Buc, officiaal van den aartsbisschop van Keulen. 481.

Ulrum [ GR ] 1830-1992

Ulrum (facs.) [Ulrum : Gr]

ULRUM [Ulrum : Gr] / Uluringhem • eind 11e • D W IX a 1 b, 25 r° / UUluiringhem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r° GYS

Ulsen (Ulsnen). 309.

Ulsen, ten N. van Ootmarsum. 86, 91, 269.

Ulsen, Olt Ulst, Ost Ulsen, Kreis Bentheim 521.

Ulsnen. Zie: Ulsen.

Ulst. Zie: Olst.

Ulst. Zie: Olst.

Ulswida [1562] Ulsda Gr

Ulterioris Traiecti (gen.) • 1114 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud., Ys 4, 12 r°

ultra Slepla • 1175 kop. eind 12e • G LT 5 v°

ultra Walesgemunde • 1195 • Trier, Tr D 12

ultra fluuium Lauuichi • 786-87 kop. ± 1222 • Go I 71, 59 r°

ultra fluuium Lauuichi • 786-87 kop. ± 1222 • Go I 71, 59 r°

Ultra Renum. Zie: Dietkirchen.

Ultra Renum.Zie: Utrecht, Lijnpad.

Ultra Montem. Zie: Overberg.

Ultra Veth. Zie: Over de Vecht.

Ultra Voghele. Zie: Over de Vogel.

Ultraiectensis • 1103 • N W 1

Ultraiectensis • 1125 • I J

Ultravecht.Zie: Overdevecht.

Ultravechte. Zie: Overdevecht.

Ultravechte.Zie: Overdevecht.

Uluete • 1132 • Xt 20

Uluring-hem • eind 11e • D W IX a 1 b, 25 r°

Ulvring-hem W436

Ulzen, Ulse(n), tussen Emblicheim en Ootmarsum 373; Rudolf van, schepen van Oldenzaal 544.

Ulzen, in Twente 76 n. 1), 117 n. 1), 264 n. 5), 423, 448 n. 1).

Umbalahe. 184.

Umelop, Sibrand, burger van Groningen 309.

Umenus, tinsgenoot van de Omloop van St.Marie te Utrecht 169.

Umeron. Zie: Ommeren.

Umfredus van Valkenstein. 406.

Umlandsfarae. Zie: Ommelandsvaarders.

Umme, Engelbert van. Zie: Engelbert.

Ummen: Zie: Ommen.

Ummen. Zie: Ommen.

Ummen.Zie: Ommen.

Umneth, Otto graaf van. Zie: Otto.

Umreziacus villa , in pago Biturico , Monrousay 159 , 32 ; 180 , 45 .

Unalia , appendix villae Ledernaum , in pago Arduen nensi 103 , 18 .

Unardum villa , in pago Lemovicino 133 , 38 .

Unckele Unkel

Unco (Wncho) van Outhusen 54.

Unen, capellam de, [1176] Oene [has been part of Epe till 1176] Gld

Unen. Zie: Oene.

Unesuuido [10 e century] Onstwedde Gr

Unesuuido • 10e • D W IX a 1 a, 24 r°

Unledhige, Gijsbert, ridder 20—21.

Unledige, Gijsbert. Zie: Gijsbert.

Unlicho 134.Üph oven, Jacob van, ridder, raad van de graaf van Berg 30.

Unroch (Hunrfigus), graaf. 147, 150, 208.

Unrüch, graaf. 199.

unum fiertel. O. 1. 204. (± 1200), z. Alting fiertel, Quinque fiertelen. = quarta pars. (DBNL)

unum fiertel. O. 1. 204. (± 1200), z. Alting fiertel, Quinque fiertelen. Bron: DBNL

Uochenholt. Zie: Fught-houte.

Uodelbald. Zie: Odilbald.

Uodelenberg. Zie: Odiliënberg.

Uone. Zie: Oene.

Uota (Uda), tante van koning Otto I. 119, 122

Upgoa (pagus) (= Opgooi) W205

Upgoa. Zie: Opgooi.

Upgoge, Diederik graaf van. Zie: Diederik.

Uphelte [1040] Uffelte [estate donated by Emperor Hendrik III] Dr

Uphelte • 1040 kop. midden 12e • U B 43, 28 v°

Uphelte. Zie: Uffelte.

Uphuson onbekend ZH Kün 38

Uphuson onbekend ZH Kün U38

Uphuson • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Uphuson. 44.

Uphuson" (facs.) (onb. in Holland)

UPHUSON" (onb. in Holland) / Uphuson • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Upkirika" (facs.) (-kerk te Duurstede)

UPKIRIKA" (kerk te Duurstede) / êcclesiam ... appellatur Vpkirika • 777 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 314 / êcclesia quê uocatur Vpchirica • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

uppan UUalda • begin 11e • D W IX a 1 b, 5 v°

Uppanerynge [1315] Parrega Fr

Upuuilcan-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Upuuilcan-hem (Ubuuilkanhem) omgeving Hazerswoude meertje de Wilk, waaruit de Rotte stroomt? ZH Kün M&B 33

Upuuilcan-hem (Ubuuilkanhem) omgeving Hazerswoude het meertje de Wilk, waaruit de Rotte stroomt? ZH ZH Kün M&B U33

Upuuilcanhem. 43.

Upwilcanhem" (facs.) (onb. bij "Wilkenhem")

UPWILCANHEM" (onb. bij "Wilkenhem") / Upuuilcanhem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Ur-mond (facs.) [Ur-mond : Lb]

Ur-mond [ LB ] 1830-1982

Uran-lo • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Uran-lo Vroon NH Kün 65

Uran-lo Vroon NH Kün U65

Uranlo. Zie: Vroonen.

Urbanus IV, paus te Rome 497.

Urbanus IV, paus 300—301, 303, 328, 349 n. 2), 351—353, 369, 371, 373—378, 380°, 383.

Urbe, Heinricus de. Zie: Hendrik.

Urbs Vetus.Zie: Orvieto.

Urbs Agrippinensis. Zie : Keulen.

Urbs Vetus.Zie: Orvieto.

Urch [966] Urk Fl

Urck. Zie: Urk.

Uriacensis silva in pago Arduennensi 22 , 9 .

Uriese [ca. 1250-1260] Friese Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Urïo (Vffo). 179, -182.

Uris-heim [1063] Ursum NH

Urk (Urck, Vrek, Vrk). 124, 143, 299, 313.

Urk, Urch, Urck, eiland 503, 508.

Urk (Orick, Urck). 369, 407.

Urk van Noord-Hol-land naar Overijssel in 1950

Urk van Overijssel naar Flevo-land in 1986

Urk (facs.) (ei-land in de Zuiderzee)

URK (eiland in de Zuiderzee) / Vrk • 1132 vals 2e helft 13e • Lw / Vrch • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw GYS

URMOND [Urmond : Lb] / Ouermùnte • 1153 • K D 6 / Ouermunte • 1166 • K D 11 / Ouermunte • 1166 • D M 1 GYS

Ursem [ NH ] 1830-1979

Ursiacus villa ad Mosellam , Ürzig 177 , 48 .

Ursiniolum villa , in dioecesi Parisiensi , Orsel 197 , 3 .

Ursinnanicae villa , in pago Lemovicino 133 , 40 .

Urthunsula • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r°

Urthunsula" (facs.) (onb. in de Veluwe)

URTHUNSULA" (onb. in de Veluwe) / Urthunsula • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r° GYS

Urticidus villa , in pago Arvernico , Orcet , Puys de Dôme 133 , 30 .

Urva" (facs.) (onb. in Middag, prov. Groningen)

URVA" (onb. in Middag, prov. Groningen) / Vrua • (786-87) kop. ± 1222 • Go I 71, 59 v° GYS

Uscherus (Vscherus) 283, 284.

Uscladinae villa , in pago Senonico , in provincia Ar vernensi 117 , 21 .

Usdam. P.H. p. 7. z. Oesdom. Bron: DBNL

Usdam. P.H. p. 7. z. Oesdom. Oesdom. N. Holland. (DBNL)

Usdam. P.H. p. 7. z. Oesdom. Oesdom. N. Holland.

Uskwerd (facs.) [Uskwerd : Gr]

USKWERD [Uskwerd : Gr] / UUyscuuyrğ • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • vita s. Liudgeri, Le W 12 r° / Vixuurt • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Uslo.Zie: Oslo.

Uson • eind 11e • D W IX a 1 b, 23 r°

Uson W409

usque ad crecam • 1210 • S D 520 en 523

usque ad rotam molendini de Hogeten • begin 13e • Av A 70

usque Wersam • 1208 • U SM 818

Usquert [ GR ] 1830-1990

US
Rinsaterwald. Z i e : Rijnsaterwoude.
R i n w i c . Z i e : Rijnwijk.R i n w i c h . Z i e : Randwijk.
. Z i e : Rijnwijk.
R i p o r u m pagus. Zier Roergouw.
Rislo. 251.
Risuuic. Z i e : Rijswijk.
Riswich. Z i e : Rijswijk.
Ritvorth. 279.
Rivalte castrum. 231.
Rodanburg. Z i e : Roomburg.
Rode. Z i e : R a a .
Roden (Rothen). 340.Roderwolde (Roterwolde). 340.
R o d o m u m . 48.
Roemen. Z i e : Rome.
Roer (Rura, Rure), rivier. 63, 78.
Roer (Rura), gehucht bij Roermond. 110.
Roergouw (Riporum pagus). 63.
R o h t h e m . Z i e : Rossum.
Roma. Zie: Rome.
R o m e (Roemen, Roma). 130*, 144, 211, 216, 228, 262, 299, 354, 362, 378, 389.
R o o m b u r g (Rodanburg), aan den R i j n . 44.
Rossum (Rohthem, Rothe, Rothem), bij Ootmarsum. 105, 148, 202.
Roterwolde. Z i e : Roderwolde.
Rothe. Z i e : Rossum.
R o t h e m . Z i e : Rossum.
Rothen. Z i e : Roden.
Rothulfuastem. 44.
Rotta. Z i e : Rotterdam.
Rotter-dam (Rotta). 177, 191.
Rudinhem. 43.
Rufinghem. Z i e : Ruiven.
R u g r u m . 43.
Ruinen (Runa, Runen). 344*, 414, 434, 452*, 453.
Ruinoierbusc. Z i e : Renoyerbosch.
R u i v e n (Rufinghem), onder Pijnacker. 44.
Rumbeke. 177.
Rumede. Z i e : R u m p t .
R u m m e l (Rumelo). 154, 191.
Rumelacha. 5.
Rumelo. Z i e : R u m m e l .
Rumpst (Ruperst), onder Bunnik. 43.
R u m p t (Rumede). 358, 359, 408.
R u n a . Z i e : Ruinen.Runen. Z i e : Ruinen.Runeresbusch. Z i e : Renoyerbosch.
Runoieresbusc. Z i e : Renoyerbosch.

Usse-lo (facs.) [Lonneker : Enschede : Ov]

USSELO [Lonneker : Enschede : Ov] / Oslo • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 133 r° GYS

Ut-heim F548, F696

Utbuson W351

Utdic • 1215 • G SB

Ute Hoirne [1322] Uithoorn NH

Utenbroeke, Harnodus. Zie: Arnoud.

Utenweerde. Zie: Weerde.

Uter Hove, vrouwe Hasa 123.

Uterborg, Willem 12—13.

Uterfoert, Dirk, richter in Wateringen 413.Üthengoye, Herman, landgenoot in Rijswijk (Gld.) ? 338.

Uterichte [ca. 1250-1260] Utrecht Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Utermate, Johan 404.

Utermeri W204

Utermeri • 10e • D W IX a 1 a, 34 v°

Utermeri. Zie: Uitermeer.

Uteromeri er over Uitermeer) Uiter-meer oost van Wieringen Naarder-meer Uiter-meer bij Weesp NH-N Z
NH-Z Die M&B 68

Uteromeri (-meer over Uitermeer) Uiter-meer oost van Wieringen Naarder-meer De Uiter-meer bij Weesp NH-N NH-Z NH-Z Die Kün M&B U68

Uteromeri. Zie: Uitermeer.

Utgest • 1162 • Hg B 62

Ùtgest. O. 1. 292. (1226). Uytghest Hecm. 216, O. 1. 108. (1120). Bron: DBNL

Ùtgest. O. 1. 292. (1226). Uytghest Hecm. 216, O. 1. 108. (1120). Uitgeest. (DBNL)

Ùtgest. O. 1. 292. (1226). Uytghest Hecm. 216, O. 1. 108. (1120). Uitgeest.

Uthen • 1190 • Zu S

Uthuson • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r°

Uthuson [ 10th, 12th century] Uithuizen Gr

Uthuson • eind 11e • D W IX a 1 b, 24 r°

Uthuson W416

Utingehorn, ‘t , Tutinchorne [1289] Tuitjenhorn NH

Utingera-deel [ FR ] 1830-1984

Utmersca W167

Uto, bisschop van Hildesheim. 229.

Utra-thorp [1315] Olterterp Fr

Utrasuagh [1315] Kortezwaag Fr

Utrecht, Diederik van. Zie: Diederik. —, Diederik graaf van. Zie: Diederik.

Utrecht (Traiectum, Utrect, Uttret), passim.

Utrecht (facs.) [Utrecht : Ut]

Utrecht [ca. 1250-1260] Utrecht Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

UTRECHT [Utrecht : Ut] / Traiecto (abl.) • ± 300, kopieën 7e en 8e • itin. Ant., 369 / Traiecto (abl.) • ± 300 kopie 10e • itin. Ant., 369 / Traiecto (abl.) • 1005 • Tr L 15 / Traiecto (abl.) • 1094 • ed. DB, p. 344 / Traiecto (abl.) • passim / Traiectum • 723 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 305 / in uico qui dicitur Treiecto • 753 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 308 / Trech • (755-68) kop. 9e • vita s. Bonifatii, ed. Levison, p. 17, 47, 52 / Trehct • (755-68) kop. 9e • vita s. Bonifatii, ed. Levison, p. 17, 47, 52 / Trecht • (755-68) kop. 9e • vita s. Bonifatii, ed. Levison, p. 17, 47, 52 / Treiecti (gen.) • 845 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 320 / Triiectum • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • vita s. Liudgeri, Le W 3 v° 5 v° / Traiectensis • 874 • D Es 1 / Traiectensis • 1076 • ed. DB, p. 341 / Traiectensis • passim / Treht • 949 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 334 / Treht • 953 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 336 / Thret • 975 kop. midden 12e • U B 43, 21 r° v° / Tret • 975 kop. midden 12e • U B 43, 21 r° v° / Uttret • 1026 vals 12e kop. midden 12e • U B 43, 27 v° / Utrect • 1026 vals 12e kop. midden 12e • U B 43, 27 v° / UUltaburch (in loco UUltaburch dicto qui nunc UUltraiectum dicitur) • begin 12e • Sigebert van Gembloux, Xr 18239-40, 22 v° / UUltraiectum (in loco UUltaburch dicto qui nunc UUltraiectum dicitur) • begin 12e • Sigebert van Gembloux, Xr 18239-40, 22 v° / Ultraiectensis • 1103 • N W 1 / Ultraiectensis • 1125 • I J / Ulterioris Traiecti (gen.) • 1114 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud., Ys 4, 12 r° / Inferius Traiectum • 1122 • Ug 37 / UUlttraiectum • 1125 • cont. Gembl., Xr 18239-40, 57 v° / UUltraiectum • 1131 • cont. Gembl., Xr 18239-40, 59 r° / Vlterius Traiectum • 1136 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud. cont., Ys 4, 48 v° / in Inferiori Traiecto • 1145 • L G C / Uztrith • ± (1159-69) • Keulen, K Schr M 5 / de Traiecto Inferiori • 1185 • K HUA 34 / Utreit • 1187 • X E 7013/28 (Romaanse vorm) / Utreth • (1186-1201) • Ug 42 GYS

UTRECHT GYS

Utrecht. P.H. p. 10. Bron: DBNL

Utrecht. P.H. p. 10. Utrecht. (DBNL)

Utrecht. P.H. p. 10. Utrecht.

Utrechten [ca. 1250-1260] Utrecht Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Utrect • 1026 vals 12e kop. midden 12e • U B 43, 27 v°

Utrect. Zie: Utrecht.

Utreit • 1187 • X E 7013/28 (Romaanse vorm)

Utreth • (1186-1201) • Ug 42

Utrionensis porta urbis Bituricensis 188 , 18 .

Uttar-lo • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319

Uttar-lo [838] Otter-lo Gld

Uttarlo. Zie : Otterloo.

Uttiloch [793] Uddel Gld

Uttiloch • 793 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 99

Utto van Zutphen. 39.

Uttret • 1026 vals 12e kop. midden 12e • U B 43, 27 v°

Uttret. Zie: Utrecht.

Utweg (Vtweg). 396.

Utweg, bij Eiteren 351.

Utwic [1108] Uit-wijk NB

Utwic • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 v°

Utwic, Hubert van, Zie: Hubert.

Utwicht • 1173 • Po

Uuadahe. Zie: Wadenooyen.

Uuaganuuega. Zie: Wageningen.

Uualgerus. Zie: Waldger.

Uualricheshem. Zie: Woudrichem.

Uualthraban. Zie: Walthraban.

Uuana. Zie: VVana.

Uuanbeke. 221.

Uuarmelde. Zie: Warmond.

Uuarmundus. Zie: Warmundus.

Uuastbert. Zie: Wastbert.

Uuatdinchem. Zie: Wadding.

Uuazefelde. 66.

Uucrdupa. 70.

Uucrkcn. Zie; Werkhoven.

Uuefrisse. Zie: Wersse.

Uuelgasse. Zie: Velgshuis.

Uuemminge. 46.

Uuenda. Zie: Wenda.

Uuendilger. Zie: Wendilger.

Uuerinherdus. Zie: Werinherdus.

Uuerinhold. Zie: Werinhold.

Uuerinon. 97.

Uueromeri. Zie: Wormer.

Uuesdereuualde. 192.

Uuestarburghem. Zie: Westerzij.

Uuestarhesi. 69.

Uuesteppinheri. 44.

Uuesterburghem. Zie: Westerzij.

Uuestsagnem. 44.

Uuezelo. Zie: Wezelo.

Uuia. 74.

Uuibraht. Zie: Wibraht.

Uuicmannus. Zie: Wichman.

Uuicus. 48.

Uuidergeld. Zie : Widergeld.

Uuidhardus. Zie: Widhardus.

Uuiger. Zie: Wiger.

Uuigger. Zie: Wigger.

Uuigmannus. Zie: Wichman.

Uuihbreht. Zie: Wihbreht.

Uuihherus. Zie: Wigherus.

Uuihtmundhem. Zie: Wimmenum.

Uuilbald. Zie: Wilbald.

Uuilere. Zie: Wilre.

Uuilger. Zie: Wilger.

Uuilkenhem. 45.

Uuilligisus. Zie : Willigisus.

Uuillimar. Zie: Willimar.

Uuilteburg. Zie: Wiltenburg.

Uuiron. Zie: Wieringen.

Uuirthom. 44.

Uuiutmundhem. Zie: Wimmenum.

Uulfarum. Zie: Wolferen.

Uulfbald. Zie: Wlfbald.

Uulfhelm. Zie: Wlfhelm

Uuluht. Zie: Volthe.

Uurdin. Zie: Woerden

Uutalme.Zie: Nederalm.

Uuytermeent, Jan 479.

UVestrege • 1138 of kort daarop • Hm 10 B 17, 2 r°

Uvira, pago, zie ook Wirah Wieringen, Noord-Hol-land

Uyen. Zie: Gein.

Uytghesterbruch. P.H. p. 7. Bron: DBNL

Uytghesterbruch. P.H. p. 7. Uitgeest. (DBNL)

Uytghesterbruch. P.H. p. 7. Uitgeest.

Uztrith • ± (1159-69) • Keulen, K Schr M 5

V vgl. F. Bron: DBNL

V .

V vgl. F. (DBNL)

V.
Vaartsche R i j n of Nieuwe R i j n (Novus Renus). 429.
Vaassen (Fassen). 434.
Valdrica. Zie: Varik.
V a l k e n b u r g . 208*.
(Ualcanaburg, Valkenburge), bij Leiden. 44, 382.
Valkenburge. Z i e : Valkenburg.
V a l l i s S. Petri. 93.
V a r i k (Feldrike, Valdrica, Veldericke). 124*, 146, 160.
Vasse (Fahsi), bij Ootmarsum. 104.
V e c h t (Feht, F e h t u , F e t h , Vecht), rivier. 46, 97, 120*, 197*, 421.
Vechten (Feedna, Fethna). 25*, 43, 391.
Veldericke. Z i e : V a r i k .
Velesen. Z i e : Velzen.
Velewe. Z i e : Veluwe.
Velgshuis (Uuelgasse), bij T i e l . 73.
V e l l e t r i . 455.
Vellepe. Z i e : V e l p .
Velleppe. Z i e : V e l p .
V e l p (Vellepe, Velleppe). 159, 177* 191.
Velsereburg. Z i e : Velzen.
V e l u a . Z i e : Veluwe.
Veluwe (Felua, Velewe, Velua, Velwa), gouw. 70, 122, 215, 466, 468.
V e l w a . Z i e : Veluwe.
Velzen (Felison, Felisun, Uelcsan, Velesen, Velserebrug). 21, 45, 47, 203, 208.

v.
Vaassen (Vesce, Vasen), i n de Veluwe. 112*, 371. plebaan te. Z i e : Johanncs.Valda. Z i e : Fulda.
Valken-burg (Valkenborch), ten W . van Leiden. 354.
Val-St. Lambert, Cistercienser klooster bij L u i k . 192. - , kloosterbroeder van. Z i e : Wouter.
Valte (Valten), onder Odoorn. 106.
Varlaar (Varlarensis), Praemonstratenser klooster bij Coesfeld in West falen, 8*, 39. kanunniken te. Z i e : Walderik, Macharius, Godschalk. prior van. Z i e : H e n d r i k . abt van. Zie : Jordan.
Vecht, rivier in Utrecht. 389.
Vecht (Vechta), rivier in Overijssel. 336, 337, 395, 404.
Vechten, tusschen Utrecht en Bunnik. 311.
Veenhuizen (Sevehusum), onder K u i n r e . 369.Velde. 229*.
Velthunten, onder Gendringen. 7.
Veluwe (Velvva, V e l u a ) . 25, 92, 187, 319; (aartsdiakonaat 421).
Venum. Z i e : Oostveen.
V e n u m Traiecti. Z i e : Trechterveen, bij Utrecht.Verden (Verdensis), Domkapittel te. 195.
V e r d u n (Virdunensis), diocese. 471.
Versvliet ( V e r s v l i t ) . Z i e : 's-Heer Abtskerke.
Vesce. Z i e : Vaassen.
V i e r ambachten van Vlaanderen. 375. personen van. Z i e : Diederik, W o l f r a m .
Vienna (Viennensis), provincie. 72.
V i l l e r s ( V i l l a r i s ) , Cistercienser klooster in Zuidbrabant. 215, 216.
Vinkenesse. 306.
Vinninge (Vinningen), op Zuidbeveland. 91.
Virdunensis. Z i e : V e r d u n .
Viterbo ( V i t e r b i u m ) , ten N . van Rome. 314.
Vlaanderen (Flandria, Flandrensis). 36, 39--42, 230, 329, 365*, 389. hof van. 42. kanselier van. Z i e : Gerard. kameraar van. Zie : Gilles. , baljuw van. Z i e : Philips. , broer en oom van den graaf van. Z i e : H e n d r i k , W i l l e m . graven en gravinnen van. Z i e : Philips, Boudewijn, M a r i a , Vlaardingcn (Flardinghen). 41.
Vleuten (Vloeten, Vlotena, Floten, Flotenn), ten W . van Utrecht. 142*, 144, 161, 11, 349.
Vlie-land (insula Fle). 407.
Vlissingen (Vlissinghe). 466.
Vogel (Voghela, Vogela), in Zeeuwsch-Vlaanderen. 148, 149.
Vollenhove (Volnho, Vullenhoe, Wlnho, Vullenho). 510, 518. schouten van. Zie: Thicart, Koenraad, Siger. , priesters te. Zie: Johannes, Everard.
Voorst (Worst, Vorst), bij Deventer. 151*, 283.
Voorthuizen (Vorthusen), bij 's-Heerenberg. 298.
Vörden (Wrden), ten Z.O. van Zutphen. 303, 304.
Vossenich. Zie: Füssenich.
Vrasselt (Vrasle), onder Gendringen. 363.
Vreden (Vredhena), aan de Berkel; stift van St. Felicitas te. 175. kloosterzusters te. 175. priesters te. Zie: Johannes, Werner. , custos te. Zie: Regewizza. ' , officiana te. Zie: Gerberga. preposita* te. Zie: Gerberga. , abdis van. Zie: Ida.
Vrees-wijk (Vresewik), ten Z. van Utrecht; persoon te. 111, 112.
Vrekenhorstensis. Z i e : Freckenhorst.
Vroondijke (Vronendike), in Zeeuwsch-Vlaanderen, waar thans Hoek. 328.
Vuilkoop (Vulecoep, Vulcoep), onder Schalkwijk. 110, 116.
Vurde, bij Gohr in de Rijnprovincie. 469.
Vurdene. Zie: Weurt.
Vuursche (Vürs, Wrs), thans onder Baarn. 49, 50, 92, 336.
W.
W a a l (Wal), rivier. 61, 207.
Waalre (Waderlo, Waderloe, W a d r a d o c h ) , a a n de D o m m e l . 7, 16,
Waardenburg. Zie : Hiern.Wachoningon. Zie: Wageningen.
W a d d i n g , T e r ( U u a t d i n c h e m ) , bij L e i d e n . 4 4 .
Wadegozingen. Zie: Wadgassen.
W a d e n o o y e n (Uuadahe, V u a d a , W a t i c a ) . 73*, 74*, 211.
Waderlo. Zie: Waalre.
Waderloe. Zie: Waalre.
Wadgassen (Wadegozingen). 217.
Wadradoch. Zie: Waalre.
Wageningen (Uuaganuuega, Wachoningon). 70, 291.Wal. Zie: Waal.
Walachria. Zie: Walcheren.
Walacria. Zie: Walcheren.
Walacriensis insula. Zie: Walcheren.
Walahusan. Zie: Wallhausen.
Walcheren ( W a l a c h r i a , W a l a c r i a , W a l a c r i e n s i s insula). 377, 391, 47
Waldrichem. Zie: Woudrichem.
Walehusan. Zie: Wallhausen.
W a l l h a u s e n ( W a l a h u s a n , W a l e h u s a n ) , a a n de H e l m e bij O u e d l i n b u r
Waltmanninghuson. 177.
Wambeke. 177.
W a m e l (Wamelo). 155.
Wamelo. Zie: Wamel.Warcondia. Zie: Werkhoven.
Wardelse. Zie: Warns.
W a r k e n (Werken). 202.
W a r m o n d (Uuarmelde, Warmunde). 45, 203.
Warmunde. Zie: Warmond.
Warnesfelde. Zie: Warnsveld.
Warnesvelt. Zie: Warnsveld.-
W a r n s (Wardelse). 313.
W a r n s v e l d ( W a r n e s f e l d e , W a r n e s v e l t ) . 274, 378.
Warstallum. Zie: Guastalla.
Oorkondenboek Sticht.

V+odeberg • 1202 • D Kw 20 (2 exx.)

V+one • 1e helft 13e • Ub 5 C 5, 182 v°

V+othe • 1222 • D SAA 11

V-mere • 1222 • D SAA 11

Va-dam (acc.) • ± 107 kop. 11e • Tacitus, Hist. V 20, 21

Va-dam [107], Wadenoy [893] Wadenoinen Gld

Vaals (facs.) [Vaals : Lb]

VAALS [Vaals : Lb] / Vals • 1041 • D R 1 / Vals • 1059 • D MA 3 / Vals • 1100 • D SAA 3 / Vals • 1135 • D SAA 6 / Uals • 1066 • L G L / Uals • (1119) • L G L / Uals • 1133 • D B 9 / Vails • 1222 • D SAA 11 / Valis • 1223 • D H 18 GYS

Vaartsche Rijn of Nieuwe Rijn (Novus Renus). 429.

Vaartse Rijn 522 n.1).

Vaarwerk (facs.) [Eibergen : Gl]

VAARWERK [Eibergen : Gl] / de molendino Vorewerch • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 135 v° GYS

Vaasrade (facs.) [Nut : Lb]

VAASRADE [Nut : Lb] / Wastrode • 1139 • bulle, P L 9307/7 GYS

Vaassen (Vesce, Vasen), in de Veluwe. 112, 371; plebaan te. Zie: Johanncs.

Vaassen, Vase, Veluwe 542.

Vaassen (Fassen). 434.

Vaassen, Vasen, ten N. van Apeldoorn 193.

Vabbing-hem (Uabbighem) onbekend ZH Kün 43

Vabbing-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Vabbing-hem (Uabbighem) onbekend ZH Kün U43

Vabbinghem" (facs.) (onb. in Holland)

VABBINGHEM" (onb. in Holland) / Uabbinghem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Vabre villa , in pago Galvadano , in provincia Ar vernica , la Vabre 117 , 19 .

Vabrensis pagus , cfr . Wabrensis .

Vacalus • interpolatie 1e-5e, kopieën 9e-, in • Caesar, BG IV 10

Vachalim (acc.) • (461-466) kop. • Sidonius Appollinaris, ed. Byvanck, Exc. I 491

Vachalis • 389 kop. 15e • Pacatus, ed. Byvanck, Exc. I 373

Vachalus • ± 576 kop. 8e waarvan kopieën 9e- • Venantius Fort., Carm. VI 5

Vadum qui Occenuorth dicitur • 1166 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Vagara felda" (facs.) (onb. in Holland)

VAGARA FELDA" (onb. in Holland) / in Uagara felda • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Vagarafelda Algarener veld bij Den Helder NH Die U63

Vagarafelda Algarener veld bij Den Helder NH Die 63

Vahal • begin 5e kop. • Servius, ed. Byvanck, Exc. I 450

Vahalem (acc.) • ± 115 kop. 9e • Tacitus, Ann. II 6

Vails • 1222 • D SAA 11

Vaissec villa , in pago Senonico 118 , 3 .

Val • (1177-87) • G SB

Val [1866] Val Zl

Val (facs.) (waterloop te Kadzand : Zl)

VAL (waterloop te Kadzand : Zl) / Val • (1177-87) • G SB GYS

Val. 63.

Val-burg [ GL ] 1830-2001

Val-burg (facs.) [Val-burg : Gl]

Val-burg • eind 11e • Ab 902, 1 r°

Val-St. Lambert, Cistercienser klooster bij Luik. 192. ——, kloosterbroeder van. Zie: Wouter.

VALBURG [Valburg : Gl] / Falburc • 793 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 99 / Uolburg • eind 11e • Ab 902, 1 r° / Ualburg • eind 11e • Ab 902, 1 r° / Walburch • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 148 r°, 149 r° GYS

Valcana-burg Valken-burg ZH Kün U41

Valcana-burg Valken-burg ZH Kün 41

Valcana-burg • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Valcanaburgh [10th century] , Valkenburge [12th century] Valken-burg ZH

Valcanberch • 1131 • H T 33

Valcken-burch • 1147 • I S

Valda. Zie: Fulda.

Valdebrunus.Zie: Waldebrunus.

Valdrica. Zie: Varik.

Valdrik. Zie: Varik.

Valdrike • 1222 • D SAA 11

Valencianae , Valentianae , palatium regium in pago Fanmartensi , Valenciennes 58 , 33 . 53 ; 59 , 27 ; 195 , 35 ; 196 , 27 .

Valenciennes 84 n. 2), 154 n. 1).

Valendis, mr. 223.

Valentijn, (Valentinus), elect van Luik. 509.

Valepe, E. van. Zie: E.

Valger. Zie: Waldger.

Valiacus villa , in dioecesi Ambianensi 196 , 45 .

Valis • 1223 • D H 18

Valke, Th. Zie: Th.

Valken-burch • 1217 • D H 10

Valken-burch • 1147 • I S

Valken-burch • 1141 • Kb 139/1

Valken-burg • 1132 • D CB 4

Valken-burg • 1132 • D S 32

Valken-burg • (1183-90) • D Berg 6

Valken-burg • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r°

Valken-burg LB. [ LB ] 1830-1940

Valken-burg (facs.) [Valken-burg : Zh]

Valken-burg (facs.) [Valken-burg : Lb]

Valken-burg • 1201 • D H 5

Valkenaer, Nicolaas Coppardsz.445.

Valkenberg (Valckenberch, Falkenbergue, Falkenbergh), Diederik van. Zie: Diederik.

Valkenberg • (1210) • D H 8

Valkenberg • 1225 • U B 416

Valkenberg • 1202 • R G

Valkenberg, akker in Baarne, onder Bemmel 107.

Valkenburg, Valkenborg, prov. Limburg, Dirk, heer van 186, 188°.

Valkenburg, Valkenbor(e)gh, bij Leiden, jaarmarkt te 48, 516; priester in 319 n.1), 348, 351, 356.

Valkenburg, Valkenburch, Walraven, heer van 136, 387.

Valkenburg, Valkenborgh, Katwijk Binnen 239-240, 242, 355, 569; kerk van 239, 242; rector hiervan 239.

Valkenburg (Valkenborch), ten W. van Leiden. 354.

VALKENBURG [Valkenburg : Lb] / Falchenberch • 1041 • D R 1 / Falcombere • 1096 • Luik, ed. DB, p. 394 / Falkenberge • 1101 • I J / Mons Falconis • 1122 • cont. Gembl., Xr 18239-40, 56 v° / de monte Falconis • 1128 • P L 9307/5 / Falconmont • 1131 • Luik, I Je 12 / Falconmont • 1134 • Luik, I J / Falconmont • 1150 • Luik, I F / Valcanberch • 1131 • H T 33 / Falkenburg • 1132 • Xt 20 / Falkenburg • 1139 • D Kd 3 / Falkenburg • (1183-90) • D Berg 6 / Ualkenburg • 1132 • D S 32 / Ualkenburg • 1132 • D CB 4 / Ualkenburg • 1201 • D H 5 / de Falcomonte • 1136 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud. cont., Ys 4, 65 r° (Rom. scribent) / Falgenburg • 1136 • D Kd 1 (in dezelfde oorkonde ook Crigenbege voor Crikenbeke) / Falchenbùrch • 1138 • D B 10 / Falkenburch • 1138 • D Br 11 / Falkenburch • 1140 • D Br 12 / Falkenburch • 1147 • X E 4607/8 / Falconmunt • 1140 • Luik, I F / Valkenburch • 1141 • Kb 139/1 / Valkenburch • 1147 • I S / Valkenburch • 1217 • D H 10 / Falkeberg • 1146 • P L 9307/9 / de monte Falchonis • 1147 • X E 17374/9 / Valckenburch • 1147 • I S / Falkenberg • 1151 • R K 12 / de Falconis monte • 1154 • Luik, I M 4 / de Falconis monte • 1154 • Luik, I F / de Falconis monte • 1163 • Luik, Tl 14 / de Falconis monte • 1166 • Luik, Tl 24 / Falkenborch • 1155 • X E 8292/7 / Falkenburgensis • 1158 • K HUA 19 b / Valkenburg • (1183-90) • D Berg 6 / Ualkenberg • 1202 • R G / Ualkenberg • (1210) • D H 8 / Falkebor • 1214 • Luik, Ib 162, 38 v° / Valkenberg • 1225 • U B 416 GYS

VALKENBURG [Valkenburg : Zh] / Ualcanaburg • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 / Ualkenburg • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r° / curtem Valkenburge • 1159 • L B 1451/77 / Falkenburc • (1159-69) • Keulen, U B 412 GYS

Valkenburg. 208. (Ualcanaburg, Valkenburge), bij Leiden. 44, 382. [onjuist]

Valkenburg-Hout-hem [ LB ] 1830-1982

Valkenburge. Zie: Valkenburg.

Valkencoich [1338] , Valkenkaghe [1396] Valkkoog NH

Valkeneng [tot 1936] Valkenheide Ut

Valkenissa [1219] Groot-Valkenisse Zl

Valkenissa • 1219 • S D 553

Valkenisse 229 n.1).

Valkenisse (facs.) [Waarde : Zl of Krabbendijke : Zl]

Valkenisse [ ZL ] 1830-1997

VALKENISSE [Waarde : Zl of Krabbendijke : Zl] / Valkenissa • 1219 • S D 553 GYS

Valkenstein, Umfredus van. Zie: Umfredus.

Valkenswaard (facs.) [Valkenswaard : Nb]

VALKENSWAARD [Valkenswaard : Nb] / Wederde • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 148 r° v° / Wederze • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 148 r° v° GYS

Valkum (facs.) [Winsum : Gr]

VALKUM [Winsum : Gr] / Falconhem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r° GYS

Vallacria.Zie: Walcheren.

Vallicella villa , in pago Cenomannico 5 , 1 .

Vallis S. Petri. 93.

Vallis Profunda locus , in pago Dervensi 30 , 46 ; 50 , 11 .

Vallis villa , in pago Vermandensi , Vaux 36 , 15 ; 192 , 40 .

Vallis Polih , in curte Decima , Poelich prope Mehring 147 , 25 .

Valrik, Valderike, in de Tielerwaard, richter in 152.

Vals • (1119) • L G L

Vals • 1135 • D SAA 6

Vals • 1066 • L G L

Vals • 1041 • D R 1

Vals • 1059 • D MA 3

Vals [1041] Vaals L

Vals • 1100 • D SAA 3

Vals • 1133 • D B 9

Valte (Valten), onder Odoorn. 106.

Valten [1217] Valthe Dr

Valy 193.

Valzors villa , in pago Senonico 118 , 14 .

Vamele [893] Wamel Gld

Vamele • 1222, bron van 893 • Prüm, Kb 18/2087, 43 v°

Vamele Wamel

Van, ridder 83; Sweder van 136, 183.

Van Roderik, markgenoot te Doetinchem. 6. 1 — (Wolquinus) van Lindelo. 49. (W.), abt van St. Paulus. 382, (391, 416,) 418, (419).

Van den graaf van Kleef 249, 301.

Van de Deventerse kerk 395.

Van Spanje 332.

Van 477. (Vleuten), Hugo van 542.—, Hugo van, knaap 382, 481.

Van Hugo Wolf 52, 162, 431.

Van Utrecht 170, 174, 319, 389, 469; Johannes van de 6-7..Nicolaas van den 281; Nicolaas van de, kanunnik van St.Marie te Utrecht 82-83, 398; Gerard Thassen van den 256.

Van 332.

Van Oudmunster te Utrecht 82, 90-91, 131, 162-163, 212, 345, 390, 424-425, 483.

Van de Korte Zijde 147.

Van Bernhusen, broeder, landkommandeur

Van der Rede [1409] Ried Fr

Vane (in australi parte paludis que uulgari uocabu-lo Vane nuncupatur) [eerste e van Vene gewijzigd in a] • 1206 • Zw Div

Vanin Wolbrandsz; pachter op Walcheren 294.

Vanin, zoon van Deinod Cortals. 153.

Vaninus Wolbrandsz; pachter op Walcheren 65.

Vannion W217

Vannion • 10e • D W IX a 1 a, 39 v°

Vannion ?

Vannion" (facs.) (onb., in de Neder-Betuwe?)

VANNION" (onb., in de Neder-Betuwe?) / Uannion • 10e • D W IX a 1 a, 39 v° GYS

Vantenholte, Berner v n, knaap 372.

Vaona villa , in pago Belnensi , Vorne 40 , 26 .

Vapra , villa hibernalis , in pago Lemovicino 133 , 37 .

Varenholte, Statius van 73.

Varenna terra prope Fossatus castrum , in pago Pari siaco , La Varenne Saint Maur 178 , 32 . 40 .

Variciasensis strata , in pago Cenomannico , les Va rasses 4 , 23 .

Varik, Valdrik, ten ZW. van Tiel 15.

Varik [ GL ] 1830-1978

Varik (facs.) [Varik : Gl]

Varik (Feldrike, Valdrica, Veldericke). 124, 146, 160.

VARIK [Varik : Gl] / Veldericke • 997 • D SAA 1 / Valdrike • 1222 • D SAA 11 GYS

Varlaar (Varlarensis), Praemonstratenser klooster bij Coesfeld in West falen, 38, 39; kanunniken te. Zie: Walderik, Macharius, Godschalk; prior van. Zie: Hendrik; abt van. Zie : Jordan.

Varlar, Varlarensis.Zie: Coesfeld.

Varlar, Varlariensis.Zie: Coesfeld.

Varnhelm, Jacob van. Zie: Jacob.

Varoht (Uaroth) Vatrop (= Vartrop) op Wieringen NH Kün U66

Varoht (Uaroth) Vatrop (= Vartrop) op Wieringen NH Kün 66

Varoht • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Varoht" (facs.) (onb. ± Wieringen : Nh)

VAROHT" (onb. ± Wieringen : Nh) / Uaroht • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Varse-veld (facs.) [Wis : Gl]

Varseveld, Gerard van. Zie: Gerard.

VARSEVELD [Wis : Gl] / Versevelde • 1200 • Ar B 1 GYS

Varsseveld, Verse velde, Dirk van, vicaris

Vasen, Hendrik van. Zie: Hendrik. —1 —, Johan van. Zie : Johannes.

Vasen (facs.) [Epe : Gl]

VASEN [Epe : Gl] / Fasna • ± 800 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 114 / Vasnon • (1118-27) kop. 14e • Zu K GYS

Vasen. Zie: Vaassen.

Vasensis civitas , Vaison 57 , 50 ; 58 , 4 . 9 .

Vasnon • (1118-27) kop. 14e • Zu K

Vasse (Fahsi), bij Ootmarsum. 104.

Vasse (facs.) [Tubbergen : Ov]

VASSE [Tubbergen : Ov] / Fahsi • 10e • D W IX a 1 a, 38 v° / Fasse • midden 12e • D W II a 1, 28 v° GYS

Vassurecurtis villa , in pago Cenomannico 33 , 41 . 44 .

Vastinensis pagus , cfr . Wastinensis .

Vastradus (Uastradus), vrije. 256.

Vataui • 77 kop. 11e • Plinius, Nat. hist. IV 17

Vate • 1169 kop. 12e • G LT 3 v°

Vate (facs.) (onb., ± Schoondijke?; Of ter Vate [Heusden : Gt : OVl])

VATE (onb., ± Schoondijke?; Of ter Vate [Heusden : Gt : OVl]) / Vate • 1169 kop. 12e • G LT 3 v° GYS

Vaucelles, Frankr; dép.du Nord, Cistercienser abdij te, monnik aldaar 528, 539.

Vaucelles, Cist. abdij te Crêvecoeur, Nord, abt van 390°; Willem van, O. Cist. 364—367, 370.

Vaurensis pagus , cfr . Wabrensis .

Vausunis villa , in pago Constantino 36 , 19 .

Vctene (twijf. ident.) • 1173 • Po

Vda. Zie: Uda.

Vdalricus. Zie: Udalricus.

Vddo. Zie: Uddo.

Vden • (1205-33) • Berne

Vdic • 1215 • G SB

Vdo. Zie: Udo.

Vecana , cfr . Sequana .

Vecht, rivier in Utrecht. 389.

Vecht, WTouter 94.

Vecht (Utr.), rivier 27 n.1), 304, 336, 338, 344-345.

Vecht, Vechta, rivier in Overijsel 29; rivier in het Nedersticht 201.

Vecht, Vegth, rivier in prov. Utrecht 286°, 336, 418.

Vecht (Feht, Fehtu, Feth, Vecht), rivier. 46, 97, 120, 197, 421.

Vecht (Vechta), rivier in Overijssel. 336, 337, 395, 404.

Vecht (facs.) (stroom van Utrecht tot Muiden)

Vecht (facs.) (stroom van Utrecht tot Muiden)

VECHT (stroom van Utrecht tot Muiden) / Feht • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 / Feht • 953 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 337 / an theru Fehtu • 10e • Werden, D W IX a 1 a, 34 v° / Feth • 975 kop. midden 12e • U B 43, 21 v° / Feth • (1056-62) kop. midden 12e • U B 43, 35 r° / Veht • 1156 • U SJ 302 / Veth • (1164-69) • Hg N I, f° 2007 / de Vechte • 1225 • Ar B 8 GYS

VECHT (stroom van Utrecht tot Muiden) / Feht • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 / Feht • 953 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 337 / an theru Fehtu • 10e • Werden, D W IX a 1 a, 34 v° / Feth • 975 kop. midden 12e • U B 43, 21 v° / Feth • (1056-62) kop. midden 12e • U B 43, 35 r° / Veht • 1156 • U SJ 302 / Veth • (1164-69) • Hg N I, f° 2007 / de Vechte • 1225 • Ar B 8 GYS

Vechten, bij Utrecht 82, 94, 98 n.2),p 116 n.1), 458 n.1); buren van 139.

Vechten, Vegt, Vecht, Werenbold van, ridder 8, 373-374.

Vechten (Feedna, Fethna). 25, 43, 391.

Vechten, tusschen Utrecht en Bunnik. 311.

Vechten, Vecta, Veghte, bij Utrecht 46, 424; Gerard van, ridder 2; Werenbold van, ridder 264, 424°.

Vechten, Frederik van. Zie : Frederik. —, Hugo van. Zie : Hugo.

Vechten (Veckete, Vechte, Rehten, Vethe, Vethem), Bartholomeus van. Zie: Bartholomeus. '—, Diederik Splinter van. Zie : Diederik; Everard van. Zie: Everard; Frederik van. Zie : Frederik; Gerard van. Zie: Gerard; Gijsbert van. Zie: Gijsbert; Johan van. Zie : Johannes; Ritulf van. Zie: Ritulf; Splinter van. Zie: Splinter;Werenbold van. Zie: Werenbold.

Vechten (facs.) [Bunnik : Ut]

Vechten • 1132 vals 2e helft 13e • Lw

VECHTEN [Bunnik : Ut] / FECTIONE • 2e helft 2e • CIL XIII 8815 / Fletione • ± 365 kop. 13e • tabula Peut. / Fictione • begin 8e kop. waarvan kop. 13e • Rav. Anon., IV 24 / Fethna • 723 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 305 / Feedna • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 / Vechten • 1132 vals 2e helft 13e • Lw GYS

Veckete. Zie: Vechten.

Veden" (facs.) [Borke-lo : Gl]

VEDEN" [Borkelo : Gl] / domus Veden • 1188 kop. of interpol. eind 13e • U B 2, 132 v° GYS

-veen (facs.) [Deventer : Ov]

-veen (facs.) [-veen : Nb]

-veen [ NB ] 1830-1973

-veen (facs.) [Maartens-dijk : Ut]

Veen van, Veno de, Gerard, ridder 60, 62, 165, 244, 283-284, 290, 310-311, 477;Wouter van, ridder 283,290,310-311.

Veen (Vene), G. van (de Veno). Zie: G; Gerard van. Zie: Gerard; Wouter van. Zie: Wouter.

Veen, Venum, het 204.

Veen, Vene, Veno de, Gerard van den, knaap 5, 124, 271-272, 315, 348; Johan van den 326, 347-348.

Veen, het (Oostveen) 153.

Veen, de Veno, Gerard van, ridder 418°, 449; Wouter van, ridder, 51, 418.

Veen, de Vene, Jacob van 369; Reinier van 369.

VEEN [Deventer : Ov] / Vene (in australi parte paludis que uulgari uocabulo Vene nuncupatur) (eerste e gewijzigd in a) • 1206 • Zw Div / Vane (in australi parte paludis que uulgari uocabulo Vane nuncupatur) [eerste e van Vene gewijzigd in a] • 1206 • Zw Div GYS

VEEN [Veen : Nb] / de Ueno • 1026 vals 12e kop. midden 12e • U B 43, 28 r° / Vene • (1109) • H T 24 / Uene • 1214 • X E 4608/49 GYS

VEEN [Maartensdijk : Ut] / in Ueno • 1219 • U gg 1155 / "VIUWARFLET" (onb. in Holland) / aque quê uocantur U i u uuarflet • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340 GYS

Veenhuis, Venehus, Venehusen, domus in palude, huis te Dalen (Dr.) 13, 154-155.

Veenhuizen, ten NW van Kuinre 503 n.3).

Veenhuizen (Sevehusum), onder Kuinre. 369.

Veenhuizen [ NH ] 1830-1854

Veenhusen [1334] NH Venhuizen [not to be confused withVeenhuizen, NH or Veenhuizen, Drenthe] NH

Veenhuzen, Vehuzen, Vehusen, in Westfriesland 554-555, 558-559.

Veere, Campvere 324, 337, 339, 343, 355.

Veert, Verden, ten NW. van Geldern 425.

Vege villa in Alsatia , appendix villae Kirch-heim , Wege 149 , 2 .

Vehchele [the early part of the 13th century] Veghel NB

Veht • 1156 • U SJ 302

Veht • 1156 • U SJ 302

Vehuzen [1289] Veenhuizen [not to be confused with Venhuizen,NH or Veenhuizen, Drenthe] NH

Veilde, Aleid van. Zie: Adelheid.

Veken (facs.) [Grimbergen : Gr]

Veken • 1166 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 38

VEKEN [Grimbergen : Gr] / Ueken • 1166 kop. ± 1243 • Gr II 1 n° 38 GYS

Velcasinus pagus , cfr . Vulcasinus .

Velddriel, gem. Driel, Bommelerwaard 399.

Velde, huis ten, bij Deventer 290; van de, goed bij Harderwijk 6-7; vrouwe Bertraat van den 243; Dirk van den 205; Elias Dirksz.van den 204-205; Gillis van den 205; Herman van, schout en schepen

Velde, Johan van de 321.

Velde, Hendrik van 309.

Velde, Hendrik van. Zie: Hendrik.

Velde, goed in Harderwijk 619, 622; Bernard van 619; Johan van 619, 621.

Velde, Gozewijn van 338.

Velde, Dirk van de 82, 116; Sophia Dirksdr.van de 82.

Velde [1492] Den Velde[not to be confused with 'De Velde', Zwartsluis] Ov

Velde ecclesia , in pago Meldensi 116 , 14 .

Velde. 229.

Veldericke [997] Varik Gld

Veldericke • 997 • D SAA 1

Veldericke. Zie: Varik.

Veldesberg, Herman van. Zie: Herman.

Veldhoven en Meerveldhoven [ NB ] 1830-1921

Veldhuis (facs.) [Geesteren : Borke-lo : Gl]

VELDHUIS [Geesteren : Borkelo : Gl] / domus Velthusen • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 132 v° GYS

Veldhuizen [ UT ] 1830-1954

Veldhunten (facs.) [Gendringen : Gl]

VELDHUNTEN [Gendringen : Gl] / Velthunten • 1200 • Ar B 1 GYS

Veldlagi W156

Velen, Kreis Borken, Westf. 407; Koenraad van 407.

Velen, Vellen, Bernard van 455, 480.

Velesan / Felisun (Uelsan / Feilsun) Velzen NH Kün 59

Velesan / Felisun (Uelsan / Feilsun) Velzen NH Kün U59

Velesan • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340

Velesen • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v°

Velesen. Zie: Velzen.

Velewe • 1e kwart 13e • P L 9534, 149 r°

Velewe. Zie: Veluwe.

Velgasse ?

Velgasse" (facs.) (onb. ± Zoelen : Gl)

VELGASSE" (onb. ± Zoelen : Gl) / in Uelgassê • 850 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 322 GYS

Velgshuis (Uuelgasse), bij Tiel. 73.

Vellepe. Zie: Velp.

Velleppe. Zie: Velp.

Vellesan. Hecm. 192. Vellesen. Hecm. 193, 194. O. 1. 30. (XIe eeuw). Velsen. P.H. p. 17. Hecm. 194, 208, 215, O. 1. 90 (XIe eeuw). O. 1. 105 (± 1083). O. 1. 108. (1120). de Velsen. O. 1. 292 (1226). Velson. Hecm. 200, 201, 216. O. 1. 89. (1083). P.H. p. 7, 18. Velzen. N. Holland.

Vellesan. Hecm. 192. Vellesen. Hecm. 193, 194. O. 1. 30. (XIe eeuw). Velsen. P.H. p. 17. Hecm. 194, 208, 215, O. 1. 90 (XIe eeuw). O. 1. 105 (± 1083). O. 1. 108. (1120). de Velsen. O. 1. 292 (1226). Velson. Hecm. 200, 201, 216. O. 1. 89. (1083). P.H. p. 7, 18. Bron: DBNL

Vellesan. Hecm. 192. Vellesen. Hecm. 193, 194. O. 1. 30. (XIe eeuw). Velsen. P.H. p. 17. Hecm. 194, 208, 215, O. 1. 90 (XIe eeuw). O. 1. 105 (± 1083). O. 1. 108. (1120). de Velsen. O. 1. 292 (1226). Velson. Hecm. 200, 201, 216. O. 1. 89. (1083). P.H. p. 7, 18. Velzen. N. Holland. (DBNL)

Velletri, Velletrensis, bisschop van 253- 254.

Velletri. 455.

Velp, 502 n.1).

Velp, Vellepe, bij Arnhem 148, 159.

Velp 566.

Velp (Vellepe, Velleppe). 159, 177 191.

Velp [ NB ] 1830-1942

Velp (facs.) [Reden : Gl]

VELP [Reden : Gl] / Pheleppe • begin 9e kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 115 / Willippe • 1222, bron van 893 • Prüm, Kb 18/2087, 43 r° (verwart v en w) GYS

Velsen, persona van 186.

Velsen • 1156 • U SM 701

Velsen 187; persona in 211; Gerard van, 429, 445.

Velser-burg • 1156 • Hg B 74

Velsere-burch • 1063 kopie ± 1222 • Go I 71, 99 r°

Velsere-burch • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r°

Velsere-burg • 1063 kopie midden 12e • U B 43, 35 v°

Velserebruch. F.H. 11. Velserbruch. P.H. p. 17. bij Velzen.[p. 143]

Velserebruch. F.H. 11. Velserbruch. P.H. p. 17. Bron: DBNL

Velserebruch. F.H. 11. Velserbruch. P.H. p. 17. bij Velzen.[p. 143] (DBNL)

Velsereburc • 1063 kopie begin 12e • P L 8996, 1 bis v°

Velsereburg. Zie: Velzen.

Velsermere. O. 1. 204. (± 1200): De Velser-mere usque ad aquam q.d. Hi. Bron: DBNL

Velsermere. O. 1. 204. (± 1200): De Velsermere usque ad aquam q.d. Hi. Velsermeer. N. Holland. (DBNL)

Velsermere. O. 1. 204. (± 1200): De Velsermere usque ad aquam q.d. Hi. Velsermeer. N. Holland.

Velson • 1083 vals 12e • Hg B 61

Velson Velzen NH E4 E6

Velswijck [1379] Vels-wijk Gld

Veltbrake [1381] Veldbraak NB

Veltdrile [1265] Velddriel Gld

Velthem, Welthem, onder St. Kruis, ten N. van Brugge 47—48, 234.

Velthunten • 1200 • Ar B 1

Velthunten, onder Gendringen. 7.

Velthus, huis onder Hellendoorn 578.

Velthus, huis onder Raalte 541.

Velua • 1e helft 13e • Ub 5 C 5, 182 v°

Velua. Zie: Veluwe.

Velue • 1138 of kort daarop • Hm 10 B 17, 2 r°

Velue • midden 12e • vita Meinwerci, Ka 79

Veluwe, Velua 11, 158, 203—204; kapittel van de 281; richter van 419, 431.

Veluwe, Velua 33.54 n.2), 56, 87 n.3), 247 n.1) 293 n.1).

Veluwe (Felua, Velewe, Velua, Velwa), gouw. 70, 122, 215, 466, 468.

Veluwe, Velua, 17, 83, 376 n.2), 416-417, 542; aartsdiaken van de 572.

Veluwe, Diederik graaf op de. Zie: Diederik.

Veluwe (Velvva, Velua). 25, 92, 187, 319; (aartsdiakonaat 421).

Veluwe (facs.) (streek in Gelderland)

VELUWE (streek in Gelderland) / in Felaouua • 793 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 99 / in pago Felum • 801 kop. begin 10e • ed. DB, p. 353 / in pago Felua • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319 / in pago Felaouua • 839 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 117 / Felua • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 1 v° / in pago Ueluua • 10e • D W IX a 1 a, 3 v° / in Felauu • 10e • D W IX a 1 a, 15 r° / Velve • 1076 • ed. DB, p. 342 / Uelue • 1138 of kort daarop • Hm 10 B 17, 2 r° / Velue • midden 12e • vita Meinwerci, Ka 79 / Velewe • 1e kwart 13e • P L 9534, 149 r° / Velua • 1e helft 13e • Ub 5 C 5, 182 v° GYS

Velve • 1076 • ed. DB, p. 342

Velwa. Zie: Veluwe.

Velzen, W i l l em van. Zie: Willem.

Velzen, Velsen, ten N. van Haarlem, Albert

Velzen (Felison, Felisun, Uelcsan, Velesen, Velserebrug). 21, 45, 47, 203, 208.

Velzen (facs.) [Velzen : Nh]

VELZEN [Velzen : Nh] / Felison • (719-39) kop. ± 1222 • Go I 71, 45 r° / Uelesan • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340 / Felisun • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340 / Velsereburc • 1063 kopie begin 12e • P L 8996, 1 bis v° / Velsereburg • 1063 kopie midden 12e • U B 43, 35 v° / Velsereburch • 1063 kopie ± 1222 • Go I 71, 99 r° / Velesen • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v° / Velson • 1083 vals 12e • Hg B 61 / Velsereburch • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r° / Uelsen • 1156 • U SM 701 / Velserburg • 1156 • Hg B 74 GYS

Ven (facs.) [Ottersum : Lb]

VEN [Ottersum : Lb] / Uene (twijf. ident.) • 1e kwart 13e • P L 9534, 149 r° GYS

Venanda fluvius , cfr . Veneda .

Vendovera villa , in pago Attoariorum , Veronnes 40 , 22 .

Vendruna villa , in pago Lemovicino , in provincia Arvernica 117 , 14 .

Vene [1204] , Aemstelre-veen [1395] Amstel-veen NH

Vene • (1109) • H T 24

Vene (twijf. ident.) • 1e kwart 13e • P L 9534, 149 r°

Vene • 1214 • X E 4608/49

Vene (in australi parte paludis que uulgari uocabu-lo Vene nuncupatur) (eerste e gewijzigd in a) • 1206 • Zw Div

Vene, Gerard van. Zie: Gerard; Reinzo van. Zie: Reinzo; Wiwo van. Zie: Wiwo.

Vene. Zie: Veen.

Vene. Zie: Oostveen.

Vene. Zie: Buchorster veen, Kamperveen, Oostveen en Veen.

Vene. Z i e : Oostveen.
Vennep, D e (Fennepa, U e n n a p a n ) , bij H i l l e g o m . 45, 46.
Verberie (Virmeria). 37.
V e r d a S. S w i b e r t i . 381, 382.
Zie: Werden.
Verdam. Zie: Weurd.
Vetehuscn. Zie: Vethuizen.
Vethuizcn (Vetchusen), ten N . v a n A z e w i j n . 34Ó.
Vetus cymiterium. Zie: Oudkerkhof.
V e u r (Fore). 44.
V i a n d e n (Viennensis mons). 3, 4.
Viehtorpe. Z i e : Füchtdorf.
Viennensis mons. Zie: Vianden.
V i l l a n o u a . 48.
V i l m e r i g t h o r p e . 319, 320.
Virda. Zie: Werden.
Virmeria. Zie: Verberie.
Virridi-Corregia. Zie: Corregio-Verde.
Virteburch. Z i e : Würzburg.
V l a a n d e r e n ( F l a n d r i a ) . 259, 446.
V l a a r d i n g e n ( F l a r d i n g e ) . 203, 208.
V l e u t e n (Fletene, F l u t e n e ) . 395, 429.
V l i e r d e n ( F l e o d r o d u m ) , i n de P e e l . 24.
V l i e t (Flieta), rivier. 47*.Vlodrop (Flothorp). 110.
Voersterbroec. Zie: Voorsterbroek.
Voersterbroek. Zie: Voorsterbroek.
Voerthusen. Zie: Voorthuizen.Voerthusun. Zie: Voorthuizen.
Voirthusen. Zie: Voorthuizen.
Vollenhoef. Zie: Vollenhove.
Vollenhove (Fullenho. Fulnaho, Vollenhoef, Volnho, Wllenho, Wullenho). 113,
311, 319, 382, 415, 452, 463.
Volnho. Zie: Vollenhove.
V o l t h e ( U u l u h t ) , bij O l d e n z a a l . 105*.
V o o r b u r g (Foreburg). 44.
Voorhout (Voreholte). 208.
Voorschoten (Forschate). 44.
Voorster-broek (Voersterbroec, Voersterbroek). 416, 441.
Voorthuizen (Voerthusen, Voerthusun, Voirthusen, Vorthusen), bij Emmerik.
126, 142, 177, 298.
Vorchten (Vorichten). 434.
V o r d e n (Vurdene). 274.
Voreholte. Zie: Voorhout.
Vorichten. Zie: Vorchten.
Vorthusen. Zie: Voorthuizen.Vrek. Zie: Urk.
Vrk. Zie: Urk.

Venebrugge, Venebrukgen, gem.Ambt- Hardenberg 154.

Venebrugge, bergvrede onder Hardenberg 76.

Veneda , Venanda fluvius , in pago Senonico , Vauve 115 , 17 . 48 .

Venehusen [1276] Veenhuizen Dr

Veneman, Nicolaas 468.

Venestre Finster, Wenestre

Veniens Triiecto • ± 743-50 kop. 1e helft 9e • vita s. Hugberti, V 510, 40 r°, 43 r°

Veninc, hoeve in Holten 96.

Veninge Goott, erf in Zuidlaren 393.

Veninghuis 301.

Venloen [1269] NB Loon op Zand [addition 'op sant't dates from the 16th century] NB

Venna.Zie: Oostveen.

Vennapan / flumine Fennepa (Uenappa / Uennapen) de Vennep bij Hillegom ZH Kün 60 70

Vennapan / flumine Fennepa (Uenappa / Uennapen) de Vennep bij Hillegom ZH Kün U60 U70

Venne, z. Emmervenne, Heilgheloievenne, Cornevenne, Oxenvenne, Thiadenvenne, Waldmannevenne.

Venne, z. Emmervenne, Heilgheloievenne, Cornevenne, Oxenvenne, Thiadenvenne, Waldmannevenne. Bron: DBNL

Venne, z. Emmervenne, Heilgheloievenne, Cornevenne, Oxenvenne, Thiadenvenne, Waldmannevenne. (DBNL)

Vennelon [abt. 1100] , Venla [1170] Ven-lo L

Vennendael [1549] Veenendaal Ut

Vennep (facs.) [Hillegom : Zh]

Vennep (facs.) (verdwenen waterloop die Vennep [Hillegom : Zh] bespoelde)

Vennep, De (Fennepa, Uennapan), bij Hillegom. 45, 46.

VENNEP (verdwenen waterloop die Vennep [Hillegom : Zh] bespoelde) / in flumine Fennepa • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

VENNEP [Hillegom : Zh] / in Uennapan • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Vennip [15th century] ,Nieuw-Vennep [1868] Nieuw-Vennep [Vennip:voorm. ei-land in Haarlemmermeer] NH

Veno, Vene [1108] veen NB

Veno, erf in Zuidlaren 393.

Venum Traiecti. Zie: Trechterveen, bij Utrecht.

Venum. Zie: Oostveen.

Venynghe [1368] Veeningen Dr

Venyot, Herman 420.

Vera • 1175 kop. eind 12e • G LT 4 v°, 5 v°

Verackeren, Bernard van 404.

Verakkere, Rudolf van, knaap 328.

Verance. Zie: Frenz.

Verberie (Virmeria). 37.

Verda S. Swiberti. 381, 382. Zie : Werden.

Verdam. Zie: Weurd.

Verdeholt.Zie: Farholt.

Verden (Verdensis), Domkapittel te. 195.

Verden. Zie: Veert.

Verdun (Virdunensis), diocese. 471.

Vere, Walcheren 47 n.4), 305 n.1), 454 n.1 j.

Vere (facs.) [Schoondijke : Zl]

Vere, Willem van. Zie: Willem.

VERE [Schoondijke : Zl] / Vera • 1175 kop. eind 12e • G LT 4 v°, 5 v° GYS

Verengaotus, broeder van Aengelbert. 14, 16, 17.

Verenzaterwart.Zie: Vorenzaterwaert.

Veresdorpht Wiersdorf, Eifel, Eifelkreis Bitburg-Prüm

Veret, Voret, Eilardus van 373; Otto van 373-374.

Veret, Engelbert van, kastelein van den graaf van Bentheim 116.

Verghyna, echtgenote van Nicolaas, pachter te Zandijk 454.

Verheyden, Nicolaas 179 n.b).

Verkeerde Kanis [1866] Kanis Ut

Verken, Anton. Zie: Anton; Hugo. Zie: Hugo.

Vermandensis pagus , le Vermandois 36 , 9 ; 192 , 40 .

Vermiacus villa , in pago Cabillonensi 129 , 17 .

Vermilius Alfani, koopman te Florence 274.

Vernensis terminus , in pago Suessionensi , Verneuil sur Oise 69 , 41 .

Vernidus vilia , in pago Biturico 159 , 29 .

Vernum villa , in pago Tellao , Verneuil 109 , 13 .

Vernum villa et palatium , in pago Suessionensi , Vern 69 , 43 . 45 . 50 ; 104 , 42 .

Veroli, Verulanus, bisschop van 546.

Verraet, Berwold 460.

Verriciacus villa , in pago Cenomannico , Saint Sa turnin , ad ripam fluminis Vrai sita 122 , 36 ; 123 , 6 .

Vers-lo [1342] Varssel Gld

Verschenuliet • 1208 • Md 11

Verscvliet [eind 12th century] Heer Abts-kerke [name-change after the first church was built] Zl

Versele • 1173 • Po

Versele • 1222 • Po

Versele" (facs.) (onb. ± Bladel : Nb)

VERSELE" (onb. ± Bladel : Nb) / Uersele • 1173 • Po / Uersele • 1222 • Po GYS

Versen [end `14th century] Varsen Ov

Versevelde • 1200 • Ar B 1

Versevelde [1200] Varsse-veld Gld

Verslo.Zie: Weerselo.

Versvliet, later 's Heer-Abtskerke, op Zuidbeveland 72.

Versvliet (facs.) (oude naam van 's-Heer-Abts-kerke : Zl)

Versvliet (Versvlit). Zie: 's-Heer Abtskerke.

VERSVLIET (oude naam van 's-Heer-Abtskerke : Zl) / Verschenuliet • 1208 • Md 11 GYS

Vertenkewere. O. 1. 204. (± 1300). ? N. Holland.

Vertenkewere. O. 1. 204. (± 1300). Bron: DBNL

Vertenkewere. O. 1. 204. (± 1300). ? N. Holland. (DBNL)

Vertinum locus , in pago Hannoniensi 106 , 35 .

Verulanus.Zie: Veroli.

Verulis, mr. Girardus de. Zie: Girardus.

Verve, Gerard van 338.

Verwolde [ GL ] 1830-1854

Vesce (twijf. ident.) • 1217 • Ar N

Vesce [1217] Veessen Gld

Vesce. Zie: Vaassen.

Vescy, Johannes van, gezant van de koning van Engeland 399.

Vesen (facs.) [Heerde : Gl]

VESEN [Heerde : Gl] / Vesce (twijf. ident.) • 1217 • Ar N GYS

Vessem, Wintelre en Knegsel [ NB ] 1830-1997

Vesterlo. Zie: Westerloo.

Vet, Willem 305.

Vetasiorum (gen.) • ± 400 kop. 9e waarvan 4 kopieën • Not. Dign., Oc. XXVIII

Vetehuscn. Zie: Vethuizen.

Vetehusen • (1142-45) kop. 1211 • Ar B 3

Veteri Valle, Gozewyn de. Zie: Gozewijn.

Veteri Monte, Robertus de. Zie: Robert.

Veth • (1164-69) • Hg N I, f° 2007

Veth • (1164-69) • Hg N I, f° 2007

Vethuizcn (Vetchusen), ten N. van Azewijn. 34Ó.

Vethuizen (facs.) [Berg : Gl]

VETHUIZEN [Berg : Gl] / Vetehusen • (1142-45) kop. 1211 • Ar B 3 GYS

Vetraria portus ad ripam fluminis Taunucci , in pago Leodiensi 23 , 42 .

Vettekin, Arnoud, burger van Woudrichem 609; Lysa 613.

Vetus Vallis. Zie: Utrecht, Oudelle.

Vetus cymiterium. Zie: Oudkerkhof.

Vetus Clippiacum , fiscus regius , in pago Parisiaco , Clichy 77 , 33 . 34 ; cfr . Clipiacum .

Vetus Vineae villa , in pago Attoariorum , Viévigne 40 , 20 .

Vetus Campania villa , in pago Meledunensi , Vieux Champagne , Seine et Marne 116 , 8 . 12 ; 133 , 10 .

Veulendike • 1190 • G SP

Veur (facs.) [Veur : Zh]

Veur [ ZH ] 1830-1938

Veur (Fore). 44.

VEUR [Veur : Zh] / in Fore • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Vexet, Roeland (Kampen) 428.

Veymbertus.Zie: Fembertus.

Vf-lo • 2e helft 11e • Müb 101, 4 r°

Vffelte • 1215 • U SP 215

Vffo. Zie: Uffo.

Via Saxonum , in pago Mosellano , via apud locum Osterspay ad Rhenum 170 , 47 .

Via Mali Consilii , in pago Wastinensi 120 , 1 .

Viam que dicitur Vtweg • (1164-69) • Hg N I, f° 2007

Vianden, Vienna, Hendrik van, bisschop Utrecht 581.

Vianden, Vienna, in Luxemburg 382°; graaf van 76, 381—382. •, gravin van 76; Fieter van, proost van St. Maarten te Luik 345, 381—382.. Zie: Hendrik van, Domproost van Keulen enz.

Vianden (Viennensis mons). 3, 4.

Vianel, Jacob 3.

Vianen, Vyanen 2 n.1), 41 n.1), 56, 330 n.1), 572 n.1); huis 60, 83; Hubert van, knaap, later ridder 483, 518, 520, 570, 572.

Vianen, Vyanen 69 n.1), 301 n.1); heer van 434; Hubert van, ridder 69, 172-173, 230, 252, 280, 285-286, 301-302, 371, 381, 418, 486; Steven van, kanunnik ten U - trechtsen Dom 209, 233, 304; Sweder van, knaap 172, 371, 381; Sweder van, kanunnik ten U - trechtsen Dom 209, 381.

Vianen 24 n. 1).

Vianen van Zuid-Hol-land naar Utrecht in 2002

Vicchio, Reinier van 274.

Vichard. Zie: Wichard.

Vicinae , Viciniae villa , in pago Senonico , Voisines , Yonne 115 , 38 ; 133 , 5 .

Viciniacae villa , in dioecesi Parisiensi 197 , 3 .

Vicman, A l a r d. Zie: A l a r d.

Vicoigne, Viconiensis, Praemonstratenser abdij nabij Valenciennes 84°, 154°; abt en convent van 84; kanunnik van 85.

Victor Floridas, schepen van Diest 386.

Victor II, paus. 193. I V, tegenpaus. 391.

Vicus S . Petri in pago Senonico 115 , 18 ; 133 , 3 .

Vicus , villa regia in pago Senonico 115 , 15 .

Vidiacus villa , in pago Mettensi , Vigy 214 , 38 .

Vidinun W402

Vidinun (hetzelfde als Uldinon?) • eind 11e • D W IX a 1 b, 22 r°, 24 v°

Vidriacus villa , in pago Vimnao 109 , 16 .

Vidrinas villa , in provincia Arvernensi 117 , 2 .

Vie que dicitur Erenboudes wege (dat.) • 1189 • Md 2

Viehtorpe. Zie: Füchtdorf.

Vienna (Viennensis), provincie. 72.

Vienna , Vigenna , Vigonna fluvius , la Vienne 167 , 20 . 36 . 38 . 43 .

Viennensis ecclesia , Église de Vienne 194 , 34 . 37 . 43 . Dipl . spur . Childeberthi III . n . 79 .

Viennensis mons , in pago Bedensi 173 , 34 . 174 , 40 .

Viennensis mons. Zie: Vianden.

Vier Ambachten, Quatuor Omciorum 72, 228 241, 246, 248, 322 (dekanaat), 336, 347.(Vier Ambachten), deken van de 176— 177, 347.356; persona van de 236, 270; provisor van de 322.

Vier ambachten van Vlaanderen. 375; personen van. Zie: Diederik, Wolfram.

Vier Ambachten in Vlaanderen 32, 150, 162, 165, 173°, 176—178, 191°, 246°, 248 n. 1); deken van 176, 178°; persona van 32.

Vier Ambachten, Quatuor Officia 525, 527, 531, 545, 549-550, 559; deken van 559-560; parochiekerken van 559; persona van 537, 543, 549.

Vier ambachten (facs.) (de 4 ambachten Boechoute, Assenede, Aksel en Hulst)

VIER AMBACHTEN (de 4 ambachten Boechoute, Assenede, Aksel en Hulst) / in Quatuor officiis • 1217 • G NB / in Quatuor officiis • passim / de Quatuor scamnis • 1218 • G SB GYS

Vierackeren [medio 12th century] Vierakker Gld

Vierackeren, Koenraad van. Zie: Koenraad.

Vierholten [1418] Vierhouten Gld

Vieringen, Vletheringe, onder Ootmarsum, Alard van 448; Herman van 73.

Vierlingsbeek [ NB ] 1830-1998

Vierpolders [ ZH ] 1830-1980

Vigenna , Vigonna , cfr . Vienna .

Vigora , Vigera fluvius , in pago Dervensi , la Voire 30 , 27 ; 49 , 40 .

Viifhuzen [1350] Vijfhuizen NB

Vijfhoe venpolder, ten O.van Cabauw 90.

Vijfhoeven, Quinque mansus, in de polder Kortrijk, gem.Laagnieuwkoop 214.

Vijfhuizen [1544] [after 1848] Vijfhuizen [verdw. door overstr. in 1591] NH

Vijftienhoeven [1155] Zevender [named after the van Zevender family] ZH

Vijftienhoeven, Quindecim Mansi, Noord- Zevender 123.

Vijlen (facs.) [Vaals : Lb]

VIJLEN [Vaals : Lb] / Vile • 1179 • D B 11 / Vilen • 1224 • D B 22 GYS

Vilancia Villance

Vile • 1179 • D B 11

Vilekoten [1848] Ulicoten NB

Vilen • 1224 • D B 22

Viletta , in dioecesi Carnotensi 197 , 12 .

Vilhont, Herman, schout van St.Marie te Utrecht 168.

Vilhunt, Herman, ingezetene van Utrecht 393.

Vilis-hem onbekend nis ZH Kün 31

Vilis-hem onbekend Wilnis ZH UT Kün M&B U31

Vilis-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Vilishem" (facs.) (onb. in Holland)

VILISHEM" (onb. in Holland) / Uilishem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

villa Sunnimeri dicta • 985 kop. (1206-26) kop. 14e en 15e • ed. Oppermann, Fontes, p. 218

villa Felison, super fluvium Velisena [719] Velsen NH

villa Scalt-heim (villa Scalt-heim quae iuxta ostium Scaldis fluminis in maritima Frisionum regione posita est) • 830 kop. 10e • transl. ss. Marc. Petri, ed. MGH SS XV, p. 261

villa Sunnimeri dicta • 985 kop. (1206-26) kop. 14e en 15e • Hg C 4 r°

Villa Rexne • eind 11e • Ab 902, 1 r°

Villa Zoys, Villa Soys [1028] Soest Ut

Villa Sunnimeri dicta [985] Zonnemaire Zl

Villa Lisiduna [777] Leusden Ut

Villa Hehum [997] Hien Gld

Villa Burdellus super fluvium Iguduvere , in pago Senonico 115 , 43 .

Villa Catum , Villacatum , in pago Senonico , Villechat 115 , 39 ; 133 , 5 .

Villa de Giurettis , in pago Biturico , Giurette 164 , 9 .

Villa que dicitur Englandi • 801 kop. begin 10e • ed. DB, p. 353

Villa Nova , in pago Madriacensi , Villeneuve 109 , 12 .

Villa , in pago Attoariorum 40 , 30 .

Villa Barbarorum , in pago Arvernico , Barbe 133 , 25 .

Villa Maii , in pago Senonico 115 , 25 .

Villam [1016] Vijlen L

Villanoua. 48.

Villare , Vilare villa , in pago Senonico , Villiers Louis , Yonne 117 , 13 ; 133 , 6 .

Villaris Bonosus villa , in pago Senonico 115 , 44 .

Villena , in pago Parisiensi 202 , 36 .

Villers (Villaris), Cistercienser klooster in Zuidbrabant. 215, 216.

Villiacus , Volliacus , villa regia , in pago Pictavensi 126 , 41 ; 127 , 9 ; 128 , 28 .

Villigisus. Zie: Willigisus.

Villippe Villip (Wachtberg)

Vilmerigthorpe. 319, 320.

Vilscen [1328] Vilsteren Ov

Vilsteren, Godefrid van. Zie: Godefrid. 1 —, Herman van. Zie: Herman.

Viltorpe [u gewijzigd in r] • 10e • D W IX a 1 a, 38 v°

Vimnaus , Vimenaus , Vimacensis pagus , in dioecesi Ambianensi , le Vimeux en Picardie 34 , 14 ; 109 , 14 ; 197 , 1 .

Vinc-hem W284

Vinc-hem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r°

Vinc-hem [ 10th, 12th century] Winsum [not to be confused with Winsum, Friesland] Gr

Vincecastri, Alexius. Zie: Alexius.

Vincelar 466.

Vinciacus villa , in pago Cameracensi 168 , 21 .

Vinckel [1299] Vinkel NB

Vindinewert F699

Vineae ad Crucem infra muros Treverenses 176 , 44 .

Vineolae villa , in pago Biturico 163 , 23 .

Vingarden Kreuzweingarten

Viniae villa , in pago Madriacensi , Les Vignes 109 , 12 .

Vinke-veen [ UT ] 1830-1841

Vinke-veen en Waver-veen [ UT ] 1830-1989

Vinkenesse. 306.

Vinkeveen-Waverveen 19 n.1).

Vinninge (facs.) [Hoedekens-kerke : Zl]

Vinninge (Vinningen), op Zuidbeveland. 91.

VINNINGE [Hoedekenskerke : Zl] / Vinningen • 1216 • U SP 215 GYS

Vinningen • 1216 • U SP 215

Vintre, Vintre Oberwinter oder Königswinter, Landkreis Ahrweiler oder Rhein-Sieg-Kreis

Vipplesiacus villa , in pago Biturico , Viplaix 184 , 44 .

Virda. Zie: Werden.

Virden-heim villa in Alsatia , Firden 149 , 2 .

Virdunensis ecclesia , Kirche zu Verdun 92 , 31 .

Virdunensis. Zie: Verdun.

Virgilius, priester. 14, 23.

Viriacus villa , in pago Attoariorum 40 , 23 .

Viridunum , Verdunum , Verdun 120 , 34 .

Viriliacus villa , in pago Arvernico , Verliac 133 , 24 .

Virlare, Engelbert, burger van Deventer 421.

Virmeria. Zie: Verberie.

Virridi - C o r r e g i a. Zie: Corregio-Verde.

Virsiberge. Zie: Fürstenberg.

Virteburch. Zie: Würzburg.

Visch (Piscis), Herman. Zie: Herman.

Visenase, Gerard 99.

Visscher, Viskere, Vischer, Johan, kanunnik

Visscher. Zie: Piscator.

Vissepe. Zie: Weesp.

Visso.Zie: Wisso.

Vit-dijk (facs.) [Kadzand : Zl]

Vit-dijk (facs.) [Ossenisse : Zl]

Vit-wijk (facs.) [Alm-kerk : Nb]

Viter-meer Künzel e.a. localiseerden het Uiter-meer vlak ten noorden van 't Gooi. Echter, Diederik (1989, p. 66) meent dat het veel verder naar het noorden gelegen moeten hebben, ter hoogte van de huidige Afsluitdijk. Er wordt in het goederenregister namelijk gesproken van treilvisserij, een vorm van visvangst waarbij het gaat om platvis, en die komt uitsluitend in zoutwater voor. De invloed van de zee was in de 9e eeuw nog niet erg ver zuidwaarts merkbaar.
Aagtenkerk, St., St. Aagtendorpe {11th century] Bever-wijk [1298 stadsrechten] NH

Viter-meer (facs.) [Weesperkarspel : Nh]

Viterbo (Viterbium), ten N. van Rome. 314.

Viterbo, Viterbium 10, 161-162, 168, 216, 225.

Viterbo, Viterbium 189, 191, 195—196, 198, 200, 300, 303, 442, 453.

Viterche Wichterich

Vitgeest (facs.) [Uitgeest : Nh]

Vithof (facs.) [Harmelen : Ut]

Vithuizen [ GR ] 1830-1979

Vithuizen (facs.) [Uithuizen : Gr]

Vithuizermeeden [ GR ] 1830-1979

Vitinchove, Hendrik van, leenman van de Keulsche kerk ]j52.

Vitlede (facs.) (verdwenen gracht bij Terneuzen : Zl)

Vitulus, Godefrid. Zie: Godefrid.

Vitweg (facs.) (weg te Eiteren IJselstein : Ut)

Vitwegs Brug [tot 1850] Uitweg Ut

Viuuuarflet (Uiuwarflit) onbekend west-NL Kün U93

Viuuuarflet (Uiuwarflit) onbekend west-NL Kün 93

Viuwarflet" (facs.) (onb. in Holland)

Viuwarflet" (facs.) (onb. in Holland)

Viuwarflet" (facs.) (onb. in Holland)

VIUWARFLET" (onb. in Holland) / aque quê uocantur U i u uuarflet • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340 GYS

VIUWARFLET" (onb. in Holland) / aque quê uocantur U i u uuarflet • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340 GYS

Vivarius Peregrinorum 85 , 15 ; cfr . Murbach . Vizis villa , in pago Lemovicino 117 , 46 .

Viven, Herman van 319.

Vivere, Everdey van, pachter in Zeeland 55.

Vivinus, burger van Utrecht 402-403.

Vixuurt • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Vixvurt F674

Vlaanderen, Flandria 37, 39, 176, 178°, 191, 294, 297, 367; graaf van 180.

Vlaanderen, Boudewijn graaf van. Zie: Boudewijn.

Vlaanderen, Flandres, Flandria 34, 76, 93, 116, 169, 191, 194, 219-220, 287, 355, 381, 407, 454, 478, 499, 525, 527, 531; geld van 34, 76, 93, 116, 169, 194, 219-220, 381, 407, 454, 478, 499, 543; graaf van 157, 184, 378-379, 518, 527-528, 535.

Vlaanderen, Flandria, Flandrensis, 65, 114, 131, 155, 192, 212, 236, 241, 246, 248, 292, 454, 471-472, 505, 619; edelen van 488..graven van 21-22, 73, 131, 307, 336-337, 347, 485, 488; geld van 5, 55, 114, 131, 192, 234, 257, 269, 292, 316, 454, 471-472, 505, 574; aartsdiaken van 294, 302, 307-308, 318-319, 321, 325, 332.334, 339, 348, 351-352, 356, 359, 365.369, 377.

Vlaanderen (Flandria). 259, 446.

Vlaanderen (Flandria, Flandrensis). 36, 39—42, 230, 329, 365, 389; hof van. 42; kanselier van. Zie: Gerard; kameraar van. Zie : Gilles. —, baljuw van. Zie: Philips; broer en oom van den graaf van. Zie: Hendrik, Willem; graven en gravinnen van. Zie: Philips, Boudewijn, Maria, Margareta.

Vlaanderen), gravin van 139, 164—165, 246, 254, 313, 364, 367, 379, 389—391, 436.

Vlaardingcn (Flardinghen). 41.

Vlaardingen 346 n.2).

Vlaardingen (facs.) [Vlaardingen : Zh]

Vlaardingen (Flardinge). 203, 208.

VLAARDINGEN [Vlaardingen : Zh] / Flaridingun • (1021-24) kop. 4e kwart 11e • Alpertus Mettensis, facs. Pijnacker Hordijk, 4 v° / Flardinge • 1063 kopie midden 12e • U B 43, 35 v° / Flardinge • 1063 kopie ± 1222 • Go I 71, 99 r° / Flardinge • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v° / Flardinge • 1156 • Hg B 74 / Flardinge • 1162 • Hg B 62 / Flardinge • 1162 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, X XI / Flardinga • 1083 vals 12e • Hg B 61 / Flardengis • begin 12e kop. 13e • cant. s. Huberti, Xr II 1515, 159 v° / Flerdingen • ± (1159-69) • Keulen, K Schr M 4 / Flerdingin • ± (1135-80) • Keulen, K Schr GL / Flardinghen • 1206 • E D GYS

Vlaardinger-Ambacht [ ZH ] 1830-1941

Vlache [1203] Vlake Zl

Vlachtwede [1316] , Flachtwide [after 1 316] Vlagtwedde Gr

Vlake (facs.) [Schore : Zl]

Vlake, Merlinus van. Zie: Merlinus.

VLAKE [Schore : Zl] / Ulache • 1204 • S D 501 GYS

Vlaming, Hugo 428.

Vlamink, Vlaminc, Werenbold, ridder 123; Willem 88.

Vlboldus. Zie: Ulboldus.

Vlecke, Bernard, pachter in Epe 293; Bernard Bernardsz; pachter in Epe 293.

Vledder [ DR ] 1830-1998

Vledder (facs.) [Vledder : Dr]

VLEDDER [Vledder : Dr] / Fledre • 1133 • Ar R GYS

Vlederhoeve, bij Montfoort 343.

Vleretdingen [ca. 1250-1260] Vlaardingen Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Vlete.Zie: Vliet.

Vletheringe [10th century] Fleringen Ov

Vleuten, Vlotene 7, 45 n.3), 150 n.1) 166; Hugo van 88.

Vleuten, ten W. van Utrecht 23 n. 2), 231 n. 1), 456°; plebaan in 347.

Vleuten, Vloten, Vlooten, gem.Vleuten- de Meern, ten W.van Utrecht 297 n.1); kerk van 477; pastoor

Vleuten (Vloeten, Flueten, Fluten, Vloten), Hugo van. Zie: Hugo.

Vleuten (Fletene, Flutene). 395, 429.

Vleuten (Vloeten, Vlotena, Floten, Flotenn), ten W. van Utrecht. 142, 144, 161, 211, 349.

Vleuten (facs.) [Vleuten : Ut]

Vleuten [ UT ] 1830-1954

VLEUTEN [Vleuten : Ut] / Vlotena • (± 1220) • U O 131 / Floten • 1224 • U O 1704 GYS

Vleuten-De Meern [ UT ] 1830-2001

Vlfde • 1135 • K HUA 15 a

Vlfte • 1122 • Xt 15

Vlfte • 1136 • D Kd 1

Vlfthe • 1136 • D CB 6 en 7

Vlie (facs.) (het huidige IJselmeer)

VLIE (het huidige IJselmeer) / lacus ... Fleuo dicitur • 44 kop. 10e • Mela, Chor. III 24 / Fleeum • 77, kopieën 9e- • Plinius, Nat. hist. IV 15 / ad Fleo fluuium • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • vita s. Liudgeri, Le W 9 v° / flumen quod dicitur Fle • begin 11e kop. 11e • vita s. Odulfi, O 775,4 r° GYS

Vlie-land van Noord-Hol-land naar Fries-land in 1942

Vlie-land (facs.) (eiland)

Vliegher, Welckbord Nannekiin die, heemraad

Vlieland (insula Fle). 407.

VLIELAND (eiland) / Fle • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw GYS

Vlierbeek, Wilderbeka.Zie: Kesselloo.

Vlierden [ NB ] 1830-1926

Vlierden (facs.) [Deurne : Nb]

Vlierden (Fleodrodum), i n de Peel. 24.

VLIERDEN [Deurne : Nb] / Fleodrodum • 721 kop. 1191 • Echternach, Go I 71, 40 v° GYS

Vliet, Vlete, Gerard van 192, 343, 516, 577.

Vliet, Gerard van den, knaap 294, 296, 371, 488, 494.

Vliet (Flieta), rivier. 47.

Vliet, Rijnsburgse (facs.) (nu Oestgeesterkanaal, van Oestgeest naar Katwijk)

Vliet [ ZH ] 1830-1846

VLIET, RIJNSBURGSE (nu Oestgeesterkanaal, van Oestgeest naar Katwijk) / binorthan Flieta • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340 / bisuthan Flieta • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340 GYS

Vlijmen [ NB ] 1830-1997

Vlimen [1285] Vlijmen NB

Vlissingen, Ylissigghen, Vlissinghe, 72; hospitaal te 80.

Vlissingen (Vlissinghe). 466.

Vlissinghe [1247] Vlissingen Zl

Vlist, Vliest, 112, 497; buren van de 112.

Vlist, tusschen Haastrecht en Schoonhoven 75 n. 1) en 2). de 123 n. 3), 235.

Vlist, tussen Haastrecht en Schoonhoven 24 n.2), 90-91; heren van de 90-91; waterloop 91, 575.

Vlodrop (Flothorp). 110.

Vlodrop [ LB ] 1830-1991

Vlodrop (facs.) [Vlodrop : Lb]

VLODROP [Vlodrop : Lb] / Flothorp • 943 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 332 GYS

Vlotena • (± 1220) • U O 131

Vlotene.Zie: Vleuten.

Vlotstale (Vloitstale), Dhitger van. Zie: Dietger; Jacob Jansz. van. Zie: Jacob.

VLPIA NOVIOMAGI • 1e-4e • CIL III 11936

Vlricus. Zie: Ulricus.

Vlterius Traiectum • 1136 kop. midden 12e • Gesta abb. Trud. cont., Ys 4, 48 v°

Vlven, Volvin.Zie: Wulven.

Vmeron • 997 • D SAA 1

Vmme [1133] Ommen Ov

Vmme • 1133 • Ar R

Vocco. Zie: Focco.

Vochackerhove, onder Werkhoven 197.

Vocousthord • 1210 • Vaucelles, S D 520

Voda rivus , in pago Pictavensi 167 , 33 .

Vodelbaldus. Zie: Odilbald.

voerd, z. Galenvoerde.

voerd, z. Galenvoerde. Bron: DBNL

voerd, z. Galenvoerde. (DBNL)

Voerholt. Zie: Voorhout.

Voerle [1422] Veulen L

Voersterbroec. Zie: Voorsterbroek.

Voersterbroek. Zie: Voorsterbroek.

Voerthusen. Zie: Voorthuizen.

Voerthusun. Zie: Voorthuizen.

Vogel (Voghela, Vogela), in Zeeuwsch-Vlaanderen. 148, 149.

Vogel, Voghele, waterloop in Hulsterambacht 340°.

Vogel-dijk (facs.) (Steenland, bij Aksel)

Vogelberhc Volberg, Volberg wurde 1899 in Hoffnungsthal umbenannt

VOGELDIJK (Steenland, bij Aksel) / Uogheldic • eind 12e • G Bd 20 bis, p. 3 GYS

Vogele (facs.) (voormalige waterloop die in de Schelde uitmondde te Grauw)

VOGELE (voormalige waterloop die in de Schelde uitmondde te Grauw) / Voghela • 1221 • S D 563 en 564 GYS

Vogelfort [1847] Vogelfort [named after a fortress of the Eighty Year War] Zl

Vogelo Küeskünte, burger van Utrecht 31.

Vogelo (Vogel), kanunnik van St. Marie. 11, 24 129.

Vogelvliet, Hendrik van. Zie: Hendrik. Willem van. Zie: Willem.

Vogelwaarde [ ZL ] 1830-1970

Vogelzang 371.

Voghela • 1221 • S D 563 en 564

Vogheldic • eind 12e • G Bd 20 bis, p. 3

Voghet, Claes die 177, 192.

Vogradus villa , in pago Senonico , Volgré , Yonne 133 , 6 .

Voionus , cfr . Merdosus Voionus .

Voirchen.Zie: Vorchten.

Voirholt. O. 1. 479. (1248). Vorenholte. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083), z. Phoranholta. Bron: DBNL

Voirholt. O. 1. 479. (1248). Vorenholte. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083), z. Phoranholta. Voorhout. (DBNL)

Voirholt. O. 1. 479. (1248). Vorenholte. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083), z. Phoranholta. Voorhout.

Voirthusen [970] Voorthuizen [probably Alt-Voorthuysen near Elten] Gld

Voirthusen. Zie: Voorthuizen.

Voken, Hendrik. Zie: Hendrik.

Vol terra, Vulteranus, I.455.

Vol-burg • eind 11e • Ab 902, 1 r°

Volcarscamp, in Wateringen 413.

Volcartsnesse • 1215 • G SB

Volcbaldus. Zie: Folcbald.

Volchelmus, kanunnik ten Dom te Paderborn. 343.

Volckerus van Tonard. 231.

Volcmundus, kanunnik ten Dom te Paderborn. 343.

Volcoiort • 1210 • Vaucelles, S D 523

Volcousthord • 1210 • Vaucelles, S D 520

Volderswijk, de Vico Fullonum, Hendrik Hugoz. van, burger van Gent 32—33, 230, 379.

Volendammermeer Edam 1631 26

Voleth • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r°

Volethe.Zie: Volthe.

Volfendis, Voelhndis, Wolwintch, weduwe

Volframus. Zie: Wolfram.

volgare. O. 1. 105. (1083-1120) volghere, volchere. O. 1. 204 (1182-1206). Bron: DBNL

volgare. O. 1. 105. (1083-1120) volghere, volchere. O. 1. 204 (1182-1206). eene landmaat, vgl. Boekenoogen l.c.i.v. (DBNL)

volgare. O. 1. 105. (1083-1120) volghere, volchere. O. 1. 204 (1182-1206). eene landmaat, vgl. Boekenoogen l.c.i.v.

Voliter. Zie: Vol the.

Volkaarsnisse (facs.) [Ossenisse : Zl]

VOLKAARSNISSE [Ossenisse : Zl] / Volkarnesse • 1211 • G SB / Uolcartsnesse • 1215 • G SB GYS

Volkard, Dirk, burger van Utrecht 122.

Volkardus Betelinge 409.

Volkarnesse • 1211 • G SB

Volker (Volkerus), te Groningen. 225. (Volkerus), te Leeuwte. 108. (Volkerus, Folkerus) van Coevorden, ministeriaal, ridder. 53, 54,. 64, 67, 71, 87.

Volkerus. Zie: Folkert.

Volkerus.Zie: Folkert.

Volkrijk (Volcricus), schepen te Kortenhoef. 296.

Volkwijn (Folcwinus, Volcwinus), van Duttcncheim, broeder van Menthe, zoon

Vollenhoef. Zie: Vollenhove.

Vollenhove, Volho, Vollenhoe, Vullenho 196, 530, 568; pastoor van 457.

Vollenhove (Fullenho. Fulnaho, Vollenhoef, Volnho, Wllenho, Wullenho). 113, 311, 319, 382, 415, 452, 463.

Vollenhove (Volnho, Vullenhoe, Wlnho, Vullenho). 510, 518; schouten van. Zie: Thicart, Koenraad, Siger. 1—, priesters te. Zie: Johannes, Everard.

Vollenhove, Vollenho, Volnho, Vullenho 135, 148, 211, 283°, 291, 396; Helprikus van, ridder 331. '—, Hettelo van, schout van Salland 421. ' Syger van, ridder 415; Wilde van. Zie: Wilde.

Vollenhove, Fulhowe, Vollenho(e), Wolenhoe, Wollenhoe 53, 103, 235, 404-405; Hendrik van 544.

Vollenhove (facs.) [Vollenhove : Ov]

Vollenhove [ OV ] 1830-1973

VOLLENHOVE [Vollenhove : Ov] / silua que nuncupatur Fulnaho • 944 kop. midden 12e • U B 43, 20 r° / Fullenho • 1133 • Ar R / Volnho • 1159 • L B 1451/77 / Volnho • 1181 kop. begin 15e • As D 10 r° GYS

Volliacus , villa regia , cfr . Villiacus .

Volmarshove, te Beinum onder Angerlo 251.

Volmarus, bisschop van Minden. 229.

Volmarus, broeder der Predikheren te Keulen 321.

Volmenstein, Volmenstene, Hendrik, schout van 152.

Volmestene, Gerard van. Zie : Gerard.

Volnho • 1181 kop. begin 15e • As D 10 r°

Volnho • 1159 • L B 1451/77

Volnho. Zie: Vollenhove.

Volnhursti W154

Volpert (Volpreht) K i n d, ministeriaal van den bisschop (Volpertus) van Diepenheim. 417..

Volpertus. Zie: Folpert.

Volpondus sigillifer, ingezetene van

Volpreht. Zie: Volpert.

Volquindis, echtgenote van Godschalk Scriver 42.

Volquinus. Zie: Folkwijn.

Volquinus.Zie: Folkwijn.

Volquinus.Zie: Folkwijn.

Volrad (Volradus) van Isselmuden. 53.

Volradus van Kuinre, ridder 136, 154, 195, 395, 426, 489, 578; zoon van Volradus van Kuinre.395.

Volsedis, echtgenote van Hendrik van Almelo 96.

Volsyndis, echtgenote van Volkwijn van Dolre 568-569.

Volte (facs.) [Weerse-lo : Ov]

VOLTE [Weerselo : Ov] / Uuluht • 10e • D W IX a 1 a, 38 v° / Fuleht • midden 12e • D W II a 1, 28 v° / Voleth • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Volterus.Zie: Wouter.

Volthe (Uuluht), bij Oldenzaal. 105.

Volthe, Voliter, ten N. van Oldenzaal 315.

Volthe, Volethe, onder Oldenzaal 180.

Vomeken, Willem 3.

Voncke, Gyso 458.

Vonderen, Vunderen, Dirk van, leenman

Vonderen, Vunderen, Dirk van, ridder 124.

Voor-burg (facs.) [Voor-burg : Zh]

Voorburg, priester van 186.

Voorburg (Vorburg), Diederik van. Zie: Diederik.

Voorburg (Foreburg). 44.

VOORBURG [Voorburg : Zh] / Foreburg • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 / Vorburg • 1198 • U SM 1947 GYS

Voorhout, Voerholt 185.

Voorhout (facs.) [Voorhout : Zh]

Voorhout (Voreholte). 208.

VOORHOUT [Voorhout : Zh] / Voreholte • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v° / Forenholte • 1083 vals 12e • Hg B 61 / Furholt • 1101 • U SJ 312 / Furneholt • (1109) • H T 24 / Forenholta • 1162 • Hg B 62 / Uorholte • 1168 kop. ± 1200 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI / Uurholt • 1198 • Ar foto / Uorholt • 1222 • Hg B 86 GYS

Voormeer Alkmaar 1631 8

Voorn, Voerne, Vorne, huis te 118 n.1); Gerard van, ridder 83, 135, 214; Willem van, knaap, 310.

Voorn, Vorne 173; heer van 173, 371.

Voorn, Hubert van 290, 292-293; Sweder van, kanunnik ten U - trechtsen Dom 233, 304; Willem van, ridder 172, 188, 371.

Voorne (Vornen, Voern, Vorna, Vorne, Worne), Albert van. Zie: Albert; Diederik van. Zie : Diederik; Gerard van. Zie : Gerard. -, Hendrik van. Zie : Hendrik; Hugo van. Zie : Hugo.

Voorne, Diederik van. Zie: Diederik; Floris van. Zie: Floris; Gerard van. Zie: Gerard; Hedwig van. Zie: Hedwig; Hugo van. Zie: Hugo; Walo van. Zie; Walo; W i l l em van. Zie: Willem.

Voorne, Vorne, Vornesloot 123.

Voorne, Vorne, heer van 157, 232, 383; diens kapelaan 383; huis van 383; Aleid van 578.

Voorne, Vorne, Hendrik van, ridder 57.

Voorne (facs.) (ei-land in Holland)

VOORNE (eiland in Holland) / Fornhe • 1105 • U SJ 321 / Uorne • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 v° / Uorne • 1167 • E D / Uorne • 1200 • Av A 61 / Vorne • (1109) • H T 24 / Vorne • 1199 • Hg B 84 / Vorne • 1200 • Hg B 84 / Vorne • 1200 • Dd 123 / Vorne • 1204 • L B 222/261 / Vorne • 1213 • Hg B 86 / Vorne • 1217 • E D / Uorran • 1156 • Hg B 74 / UUorne • 1169 • U SM 787 / Uornen • 1172 • U SJ 972 / Vorren • 1173 • B 6655 / Vorren • (± 1168-90) • S D 468 / Vorren • (1203-22) • S D 283 / Worne • 1173 • Po / Uorra • 1173 • B 6654 / Vornen • 1189 • Md 2 / Forran • (± 1168-90) • S D 467 / Forren • (1190-1203) • S D 241 / Uorren • 1204 • S D 504 / Uorren • 1208 • Md 11 / Forne • 1213 • Hg B 2 / Voren • 1220 • S D 556 GYS

Voornebrug 123 n. 3).

Voorschoten (Forschate). 44.

Voorschoten, Vorscoten, jaarmarkt te 56.

Voorschoten, Voerscoten, Vorscoten, ten Z.van Leiden 355; rector van de kerk te 101, 186, 239.

Voorschoten (facs.) [Voorschoten : Zh]

VOORSCHOTEN [Voorschoten : Zh] / in Forschate • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 / Uorscot • 1204 kop. ± 1208 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI GYS

Voorst, Vorst, bij Deventer 193; Herman van, ridder 72, 211, 253, 282, 290, 312, 316, 342, 345—346, 406, 421, 449; Roderik van 406.

Voorst (Gld.) 202 n.1).

Voorst (Worst, Vorst), bij Deventer. 151, 283.

Voorst, Engelbert van. Zie: Engelbert.

Voorst, Vorst(e), gem.Zwollerkerspel 232, 516 n.1); Herman van 521; Herman van, knaap 230, 232; Sweder van 540, 542; Sweder van, knaap, schout van Salland 46, 81, 230, 232, 261, 315.

Voorst (Vorst, Voerst, Worst), Hendrik van. Zie: Hendrik. —, Herman van. Zie : Herman; Sweder van. Zie : Sweder.

Voorst, Voerst, Vorste bij Deventer Herman

Voorst 11 n.1).

Voorst (facs.) [Voorst : Gl]

VOORST [Voorst : Gl] / Vorste • 1190 • Zu S 3 / Vorste • 1195 • De / Uorste • 1203 • Hg W 6 / Vorst • ± 1215 gelijkt. kop. • Hm 10 B 17, 187 v° / Vorst • 1220 • U Dom 3379 / Worst • 1222, bron van 893 • Prüm, Kb 18/2087, 43 v° (verwart v en w) GYS

Voorster-broek (facs.) [Voorst : Zwoller-kerspel : Ov]

Voorsterbroek, Vorsterbruc 516.

Voorsterbroek (Voersterbroec, Voersterbroek). 416, 441.

VOORSTERBROEK [Voorst : Zwollerkerspel : Ov] / palustria loca wlgo Vorsterbroec uocata • 1169 kop. 14e • Zw D GYS

Voorthuizen (Vorthusen), bij 's-Heerenberg. 298.

Voorthuizen (Voerthusen, Voerthusun, Voirthusen, Vorthusen), bij Emmerik. 126, 142, 177, 298.

Voorthuizen (facs.) [Barne-veld : Gl]

VOORTHUIZEN [Barneveld : Gl] / Vorthusen • 1031 kop. midden 12e • vita Meinwerci, Ka 123 GYS

Vor-burg • 1198 • U SM 1947

Vorchten (Vorichten). 434.

Vorchten, Vorechen, Voirchen, Vurechen, bij Heerde op de Veluvve 53-54, 169.

Vordebragtinc, bij Geesteren 96.

Vordemarshoec, Noordbeveland 34.

Vorden, Vurden, Steven van, ridder 169; Willem van, ridder, landrichter van de graaf van Gelre 11, 54.

Vorden (Vurdene). 274.

Vorden, Vurdele, Vurden, Worden, Wrden, Wurden, ten ZO. van Zutphen 193; Steven van 404; Willem van, ridder 72, 103, 192°, 203—204, 404, 420, 432°.

Vorden (facs.) [Vorden : Gl]

VORDEN [Vorden : Gl] / Vurdene • 1121 kop. 2e helft 13e • U SP 1, 82 v° / Vurden • 1225 • Ar B 8 GYS

Vörden (Wrden), ten Z.O. van Zutphen. 303, 304.

Vörden, Sweder van 281, 283.

Voreholte • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 v°

Voreholte. Zie: Voorhout.

Voren • 1220 • S D 556

Vorenzaterwaert, Verenzaterwart 177, 192.

Voret.Zie: Veret.

Vorholt • 1222 • Hg B 86

Vorholte • 1168 kop. ± 1200 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Vorichten [1176] Vorchten Gld

Vorichten. Zie: Vorchten.

Vormarshueck, op Noordbeveland 37.

Vorne • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 v°

Vorne • 1200 • Av A 61

Vorne • 1167 • E D

Vorne • 1200 • Hg W 508

Vorne • 1199 • Hg B 84

Vorne • 1213 • Hg B 86

Vorne • 1200 • Dd 123

Vorne • 1217 • E D

Vorne • (1109) • H T 24

Vorne • 1204 • L B 222/261

Vorne • 1200 • Hg B 84

Vorne. Zie: Voorne.

Vorne.Zie: Voorn en Voorne.

Vorneken, Willem. Zie: Willem.

Vornekin, Godfried 64.

Vornen • 1189 • Md 2

Vornen • 1172 • U SJ 972

Vornesloot.Zie: Noord Zevender wetering.

Vorra • 1173 • B 6654

Vorran • 1156 • Hg B 74

Vorren • 1204 • S D 504

Vorren • (1203-22) • S D 283

Vorren • 1173 • B 6655

Vorren • (± 1168-90) • S D 468

Vorren • 1208 • Md 11

Vors.Zie: Vuursche.

Vorscot • 1204 kop. ± 1208 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Vorst • 1220 • U Dom 3379

Vorst • ± 1215 gelijkt. kop. • Hm 10 B 17, 187 v°

Vorst, Forastus van. Zie : Forastus.

Vorst. Zie: Voorst.

Vorste [1190] Gl Voorst Gld

Vorste • 1190 • Zu S 3

Vorste • 1195 • De

Vorste • 1203 • Hg W 6

Vorste.Zie: Voorst.

Vorstenberg. Zie: Fürstenberg.

Vorthusen • 1031 kop. midden 12e • vita Meinwerci, Ka 123

Vorthusen, Bernard van 71.

Vorthusen. Zie: Voorthuizen.

Vortlivus, scholast van St. Castor te Coblenz. 63.

Vortmen [1227] Fort-mond Ov

Vos, Wos, Jacob, burger van Harderwijk, eertijds burger van Utrecht 436.

Vos, Willem, Predikheer te Gent 175.

Vosagus mons , silva , Vogesen 85 , 15 ; 148 , 46 ; 182 , 21 . 33 .

Vosberge, huis onder Warnsveld 193.

Voskulen • (1205-33) • Berne

Voskulen" (facs.) (onb. ± Hees-wijk : Nb)

VOSKULEN" (onb. ± Heeswijk : Nb) / Voskulen • (1205-33) • Berne GYS

Vosse, Jacob, burger van Harderwijk 490-493.

Vosseken, Diederik. Zie: Diederik.

Vossemair [1415] Oud- Vosse-meer Zl

Vossemair [the early part of the 15th century] Nieuw-Vosse-meer [territory-name 'Vossemair' originated from 1567] NB

Vossenich. Zie: Füssenich.

Vossenkulen [1378] Voskuil Gld

Vot, Willem 373-374.

Vothe, knaap 180.

Voyce Knuven 290, 292-293.

Vpchirica (Ubkirica) Boven-kerk in Dorestad UT Kün U1

Vpchirica (Ubkirica) Boven-kerk in Dorestad UT Kün 1

Vpgoge • 1126 kop. midden 12e • U B 43, 51 r°

Vpgoie • 1131 • D Em 1

Vrachel [1352] Vrachelen NB

Vragender (facs.) [Lichtenvoorde : Gl]

VRAGENDER [Lichtenvoorde : Gl] / Vrageren • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 135 r° GYS

Vrageren • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 135 r°

Vrageren [1188] Vragender Gld

Vranken-dijk (facs.) (verdronken, bij Hontenisse : Zl)

VRANKENDIJK (verdronken, bij Hontenisse : Zl) / Frankendic • 1170 • G SB / Frankendic • 1221 • S D 563 en 568 / de Frankendike • 1210 • S D 520 en 523 GYS

Vrankenisse (facs.) (verdronken, bij Hontenisse : Zl)

VRANKENISSE (verdronken, bij Hontenisse : Zl) / Frankenissa intra ambitum Frankendic • 1170 • G SB GYS

Vrankenstene 455.

Vranking (facs.) [Beltrum : Eibergen : Gl]

VRANKING [Beltrum : Eibergen : Gl] / domus Vrankinc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Vranla. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). St. Pancras bij Alkmaar.

Vranla. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Vranla. Hecm. 208. O. 1. 105. (± 1083). St. Pancras bij Alkmaar. (DBNL)

Vrasle [1242] Varsselder Gld

Vrasselt, Kreis Kleve 525.

Vrasselt (Vrasle), onder Gendringen. 363.

Vrch • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw

Vrede-lant [1327] Vree-land Ut

Vredeburgis van Kamerik 550.

Vreden, Frethene, Kreis Ahaus 104; Stift aldaar 103; proosdin, dekanes en convent van dit Stift 104; Hendrik van (Deventer) 256; Hendrik van, burger, ingezeteneVan Zutphen 306.

Vreden (Vredhena), aan de Berkel; stift van St. Felicitas te. 175; kloosterzusters te. 175; priesters te. Zie: Johannes, Werner. », custos te. Zie: Regewizza. —', officiana te. Zie: Gerberga; preposita te. Zie: Gerberga. 1—, abdis van. Zie: Ida.

Vreden, Vredhena, Kreis Ahaus, Westfalen, klooster St.Felicitas te 523.

Vrederic.Zie: Frederik.

Vrederina.Zie: Frederina.

Vredewolde (facs.) (streek omheen Oostwolde)

VREDEWOLDE (streek omheen Oostwolde) / in Frodouualda • eind 11e • D W IX a 1 b, 26 v° GYS

Vredhen (Vrethen), Hendrik van. Zie: Hendrik.

Vree-land [ UT ] 1830-1964

Vreeland, Vredelant 304, 356; kasteel 388.

Vreeland, Vredelant, slot 166, 232, 262, 264, 268, 288, 568; Wisso van 424.

Vreeland, Vredelant, Vreidelant, Vridelarit, 412, 426—427, 445, 459; kasteel 281—282, 427, 458.

Vrees [1139] Vries Dr

Vrees. Z i e : Vries.
V r i e s (Vrees). 340.
Vronlo. Zie: Vroonen.
Vroonakker (Fronakre). 221.
V r o o n e n ( V r o n l o , Uranlo). 203.
Vtweg. Zie: Utweg.
Vuada. Zie: Wadenooyen.
V u c h t (Fugthe, Fuhte). 153, 176, 191.
Vuidoc. 41.
Vurdene. Zie: Vorden.
Vurdene. Zie: Weurt.
Vuursche, D e (Furs). 221.

Vrees. Zie: Vries.

Vrees-wijk (facs.) [Vrees-wijk : Ut]

Vrees-wijk [ UT ] 1830-1971

Vreeswijk, Vresewike 78 n.1), 101 n.1) 430 n.2), 465 n.1), 525 n.1), 570.

Vreeswijk 128 n.1), 216 en 217 n.1).

Vreeswijk (Vresewik), ten Z. van Utrecht; persoon te. 111, 112.

VREESWIJK [Vreeswijk : Ut] / Fresionouuic • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340 / Vresewik • 1217 • U SM 830 GYS

Vrek. Zie: U r k.

Vrekenhorst, Hendrik van. Zie : Hendrik.

Vrekenhorstensis. Zie: Freckenhorst.

Vrekkenhurst.Zie: Frekkenhorst.

Vrencke, Vrenke(n), Dirk, kanunnik Van Oudmunster te Utrecht 61, 82-83, 125, 162, 345, 390-391, 460; Dirk, schout en schepen van Utrecht 32, 100, 170, 174, 319, 321; Everard, schout van Utrecht 120.(Vrencke), Gerard, burger en schout Van Utrecht 100, 321, 346, 481; Gerard, broeder van Gijsbert 203; Gijsbert 203, 320, 322, 448; Hendrik, kanunnik van St.Pieter te Utrecht 82, 391-392, 398; Johan 170; Johan, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 212 n.1).

Vrencke(n), Vrenkin, Vrenkinne, Dirk, schout van Utrecht 169, 196, 205, 242, 304, 343, 408, 455, 460, 464, 539, 563, 575, 593, 595; Tiedeman, burger van Utrecht, later schout 220, 222-224, 378, 381.

Vrendesdorpe, Engelbert van, ridder 373.

Vrendester, Herman van. Zie : Herman.

Vrenke, Johannes 562.

Vresewik • 1217 • U SM 830

Vresewike.Zie: Vreeswijk.

Vreshem. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). ? N. Holland.

Vreshem. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Vreshem. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). ? N. Holland. (DBNL)

Vreskeloo [12th century] Vriescheloo Gr

Vrethen. Zie: Vredhen.

Vries, Frisia, in Drente 151.

Vries (Vrees). 340.

Vries [ DR ] 1830-1998

Vries, Vrese (Dr.), kerk te 195.

Vriese, Freso, Friso, Dirk de, kanunnik Van Oudmunster te Utrecht 425; Dirk Hendriksz.de, socius chori Van Oudmunster te Utrecht 75; Gerard de, schepen van Utrecht 32, 48, 56-57, 100, 174; Godschalk de 48; Hendrik de, kanunnik van St.Marie te Utrecht 83, 345; Johan de, priester te Rijnsaterwoude 445; Johan de, kanunnik ten Utrechtsen Dom 44, 89, 92, 162, 398.——, Johan de, kanunnik van St.Marie te Utrecht 51-52, 335, 460; Lambert de, ridder, schepen van Utrecht 155, 170, 175, 190, 215- 216, 220, 284-287, 302, 310, 319, 389; Tideman, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 493.

Vriesen.Zie: Friezen.

Vriesland, Vreysland, Vriseland.Zie: Friesland.

Vrieslande [ca. 1250-1260] Fries-land Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Vrieze-wijk [1457] Vries-wijk Ov

Vriezencoep [1296] Vriezekoop ZH

Vrije en Lage Boekhorst [ ZH ] 1830-1855

Vrijenban [ ZH ] 1830-1921

Vrijhoeve-Capelle [ NB ] 1830-1923

Vrijhoeven [ ZH ] 1830-1840

Vrijtgras, land in Hagestein 213.

Vriling" (facs.) [Enschede : Ov]

VRILING" [Enschede : Ov] / domus Vriling • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 135 r° GYS

Vrisen [ca. 1250-1260] Friezen Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Vrisheim, Hendrik van. Zie : Hendrik.

Vritgraes, land in Oostrum 74.

Vrk • 1132 vals 2e helft 13e • Lw

Vrk. Zie: U r k.

Vrode 301.

Vroedenhout [1359] Vroenhout NB

Vrolant, land onder Beusichem 108.

Vrolen, Vronen, Vronlegeist.Zie: Koedijk.

Vrolkerus.Zie: Folkert.

Vrollehorst, Wenzo van. Zie: Wenzo.

Vron-lo • 1063 kopie ± 1222 • Go I 71, 99 r°

Vron-lo • 1063 kopie begin 12e • P L 8996, 1 bis v°

Vron-lo • 1063 kopie midden 12e • U B 43, 35 v°

Vron-lo • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r°

Vronanslant. Hecm. 196. (a Mosa in ). Vronantslat. O. 1. 89. (1083). Bron: DBNL

Vronanslant. Hecm. 196. (a Mosa in -). Vronantslat. O. 1. 89. (1083). Het land van Voorne. Z. Holl. (DBNL)

Vronanslant. Hecm. 196. (a Mosa in -). Vronantslat. O. 1. 89. (1083). Het land van Voorne. Z. Holl.

Vronanslat Onbekend, in het West-land ZH E13

Vronanslat • 1083 vals 12e • Hg E

Vronanslat" (facs.) (onb. ± Schipluiden : Zh)

VRONANSLAT" (onb. ± Schipluiden : Zh) / Vronanslat • 1083 vals 12e • Hg E GYS

Vronemirde • 1223 • Po

Vronemirde" (facs.) (= Lage Mierde)

VRONEMIRDE" (= Lage Mierde) / Vronemirde • 1223 • Po GYS

Vronen (facs.) (verdwenen, bij Sint-Pankras : Nh)

Vronen 554, 556, 559.

VRONEN (verdwenen, bij Sint-Pankras : Nh) / Uranlo • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 / Vronlo • 1063 kopie begin 12e • P L 8996, 1 bis v° / Vronlo • 1063 kopie midden 12e • U B 43, 35 v° / Vronlo • 1063 kopie ± 1222 • Go I 71, 99 r° / Vronlo • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r° / Franlo • 1083 vals 12e • Hg B 61 / Vronle • 1156 • Hg B 74 GYS

Vronle • 1156 • Hg B 74

Vronlo. Zie: Vroonen.

vronslot. O. 1. 533 (1250) duo fossata que i.v. appellantur. Bron: DBNL

vronslot. O. 1. 533 (1250) duo fossata que i.v. - appellantur. (DBNL)

vronslot. O. 1. 533 (1250) duo fossata que i.v. - appellantur.

Vroonakker (Fronakre). 221.

Vroondijke (facs.) (verdwenen, bij Terneuzen : Zl)

Vroondijke (Vronendike), in Zeeuwsch-Vlaanderen, waar thans Hoek. 328.

VROONDIJKE (verdwenen, bij Terneuzen : Zl) / Fronendike • 1114 • G SP / Fronedica • 1133 • Ws A / Fronedic • 1133 • Ws A / Fronedic • 1148 • X E 4607/10 / Fronedic • 1187 • Mzc II 252/1 / Froendike • 1169 kop. 12e • G LT 3 v° / Fronendic • 1198 • X E 4608/34 GYS

Vroonen (Vronlo, Uranlo). 203.

Vroonermeer Sint Pancras 1561 520

Vrothe, Diederik. Zie : Diederik.

Vrouwenakker (facs.) [Uithoorn : Nh]

VROUWENAKKER [Uithoorn : Nh] / in Fronakre • 1085 vals 12e • U SJ 948 GYS

Vrouwenpolder [ ZL ] 1830-1966

Vrouwenpolder.Zie: Nieuwpolder.

Vrouwing (facs.) [Geesteren : Borke-lo : Gl]

VROUWING [Geesteren : Borkelo : Gl] / domus Vruwinc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Vroweninc, goed te Billerbeck 269.

Vrowijn (Vrowinus) van Netterden, broeder van Everwijn. 125.

Vrowinus, ministeriaal van den Dom te Paderborn. 343

Vrowinus, burger van Oudewater 211- 212.

Vrua • (786-87) kop. ± 1222 • Go I 71, 59 v°

Vruntenrothe, onder Ootmarsum 73.

Vscherus. Zie: Uscherus.

Vt-heim Onbekend; Uthlede, Oost-Friesland, of Uithuizen, Groningen ?

Vt-heim (villa) Albricus trad. in damhusen virgam unam in duobus locis et in vt-heim VII pedes. Albricus heeft in Damhusen geschonken één roede in twee plaatsen en in Vt-heim 7 voet.

Vtdic id est incrementum • 1190 • G SB

Vteim Uthlede of Uithuizen O-FR of GR OL, map24 W66

Vtweg. Zie: Utweg.

Vuada. Zie: Wadenooyen.

VUal • (1021-24) kop. 4e kwart 11e • Alpertus Mettensis, facs. Pijnacker Hordijk, 1 v°

Vualdbrehitus. Zie: Waldbrcht.

Vualo. Zie: Walo.

Vualthardus. Zie: Walthardus.

Vuans et Holonzi Vance sur Semoy und Halancy sur Vire

Vuarbald. Zie: Warbald.

Vucht (facs.) [Vucht : Nb]

Vucht (Fugthe, Fuhte). 153, 176, 191.

VUCHT [Vucht : Nb] / Suchta (lees Fuchta) • ± 1050 kop. eind 11e • mir. s. Trudonis, Ld 16974, 122 r° / Fuchta [voorstel van MG voor Sucbta] • ± 1050 kop. eind 11e • mir. s. Trudonis, Ld 16974, 122 r° / Uùchte • 1209 • I V 30 / Vuothe • 1219 • Po / Uutte • 1222 • Po / Wtte • 1224 • Po / Vugde • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 148 v° GYS

Vuelaca. Zie: Welaca.

Vuenda. Zie: Wenda.

Vuendilbertus. Zie: VVendilbertus.

Vuerinbald. Zie: Werinbald.

Vuerinburg. Zie: Werinburg.

Vuerinhild. Zie: Werinhild.

Vuerscleyte Schleid, Eifel, Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Vugde • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 148 v°

Vuibodo. Zie: Wibodo.

Vuibrath. Zie: Wibrath;

Vuidoc. 41.

Vuiggerus. Zie: VViggerus.

Vuiggot. Zie: Wiggot.

Vuigrada. Zie: Wigrada. •

Vuilkoop (Vulecoep, Vulcoep), onder Schalkwijk. 110, 116.

Vuilkoop, Vulecope, onder Schalkwijk 520.

Vuilkoop, Vulcop, ten NW.van Schalkwijk 71.

Vuillibald. Zie: Willibald.

Vuilligisus, kanselier 504.

Vuilligisus. Zie: Willigisus.

VUiruinni • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v°

Vulcasinus , Velcasinus , Wulcasinus pagus , in dioecesi Rothomagensi , le Vexin 109 , 11 ; 140 , 5 .

Vulendike" (facs.) [Schoondijke : Zl]

VULENDIKE" [Schoondijke : Zl] / Wlendike • 1150 • G SP / Wlendike • 1218 • G SP / Uulendica • 1175 kop. eind 12e • G LT 6 v° / Veulendike • 1190 • G SP / Wllendike • 1214 • G SP GYS

Vulfara villa , in pago Batua 192 , 40 .

Vulfbald. Zie: Wlfbald.

Vulfbold, servus. 46.

Vulfeburgum silva , in pago Arduennensi , Wolfsbusch 29 , 3 .

Vulfini. Zie : Wlfini.

Vulgod. 167.

Vulgradus villa , in pago Senonico 116 , 2 .

Vullen, Gerlach van 327.

Vulpes, Willem. Zie. Willem.

VUlpis • 1187 • L B 4315/146646

VUlps • 1110 kop. 13e kop. 17e • S. Quentin en l'Ile, P L 12895, 8 r°

Vulsia fluvius , in pago Biturico 159 , 21 .

Vulteranus.Zie: Volterra.

Vulviring-hem W295

Vunderen. Zie: Vonderen. ren.

Vunderen.Zie: Vonderen.

Vunninga, misschien Veenhuizen, ten NW van Kuinre 503-504.

Vuordragen [in the early part of the 13thcentury] Wordragen Gld

Vuothe • 1219 • Po

Vurd, Rodolf van. Zie: Rodolf.

Vurde, bij Gohr in de Rijnprovincie. 469.

Vurden • 1225 • Ar B 8

Vurden. Zie: Vorden.

Vurden.Zie: Vorden en Woerden.

Vurdene [1166] Vuren Gld

Vurdene • 1121 kop. 2e helft 13e • U SP 1, 82 v°

Vurdene. Zie: Vorden.

Vurdene. Zie: Weurt.

Vurdene. Zie: Weurt.

Vurechen.Zie: Vorchten.

Vuren (facs.) [Vuren : Gl]

Vuren [ GL ] 1830-1987

VUREN [Vuren : Gl] / Uorne • 1200 • Hg W 508 / Uurna • 1203 • Hg W 6 GYS

Vurich, Reinerus. Zie: Reinerus

Vurne Föhren

Vuroholz [beg.11th century] Voreholt [eind 11th century] Voorhout ZH

Vursberge. Zie: Fürstenberg.

Vurt-heim F701

Vurthun W342

Vurti F673

VUulps • 1163 kop. 13e kop. 17e • S. Quentin en l'Ile, P L 12895, 5 v°

Vuursche (Vürs, Wrs), thans onder Baarn. 49, 50, 92, 336.

Vuursche, De, Vors 33.

Vuursche, De (Furs). 221.

Vuursche, Vurs 11°.

Vuurse, de (facs.) [Baarn : Ut]

VUURSE, DE [Baarn : Ut] / Furs • 1085 vals 12e • U SJ 948 GYS

VVINS-hem • (1068-90) • ed. Salmo, Deutsche Münzen Finnlands, p. 90

VVvluen • ± 1215 gelijkt. kop. • Hm 10 B 17, 187 v°

Vyanen [1270] Vianen ZH

 

W .

W. van Rossum. 186. —, van Weglo. 229. —, kanunnik van St. Pieter. 350. —, scholast van Oldenzaal. 300. 1 •

W. bij Erichem 317.

W; scholaster te Oldenzaal 540.

W; aartsbisschop van Maagdenburg. 386.

W; richter in Groningen 502.

W; abt van Selwerd 16.

W'issenkerke, op Noordbeveland, 304; investitus van. Zie: Petrus.

Waaksens (facs.) [Westdongera-deel : Fr]

WAAKSENS [Westdongeradeel : Fr] / Wacheringe (lees Wachesinge) • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Wachesinge [voorstel van MG voor Wacheringe] • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Wasginge • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Waal (facs.) (arm van de Rijn)

Waal (Wail), waar later Heinenoord. 92.

Waal, 't, Wale 529.

Waal, Waalkerken, op Texel 563.

Waal, Walus 235 n. 1), 438.

Waal (de) Obdam 1633 20

Waal (Wal), rivier. 61, 207.

Waal (facs.) [Aarden-burg : Zl]

Waal en Linge] Gorinc-hem (Gorkum)

Waal Maas Afgedamde Maas] Woudrichem

Waal (Wail), waar later Heinenoord. 92.
Waarde (Ward, Wardum, Wilmarsward), op Zuidbeveland. 153, 169*--171.
Waarden-burg (Hire, Hiere), tegenover Zaltbommel. 92, 200.
Waddingsveen, bij Gouda. 271.
Wagenkerke, op Wolf aartsdijk. 91.
Walcheren (Wallachria, Walachria, Wallacria, Walacria, Waucria). 2, 21, 35*, 36, 22, 462, 491, 499, 508. deken van, te Middelburg. Zie: G., Willem.
Waldesbutle. Zie Wohlsbüttel.
Walle, buiten de stad Bremen, ten N . W . 386.
Waller-broek (Wallerbrocke). 386.
Wallingford (Walingeford), aan de Theems beneden Oxford. 166.
Wamel, tegenover T i e l ; pastoor te. Zie: Segestap.
Wannepe (Wanepe), bij Vollenhove. 63, 106.
Warns (Wardesle, Wardeslo), bij Stavoren. 369, 407.
Warns-veld (Warnesvelde, Warnesfelde) ten O. van Zutphen. 8, 86, 91.Margareta.

WAAL [Aardenburg : Zl] / de Wala • 1188 • G SP GYS

WAAL (arm van de Rijn) / Uacalus • interpolatie 1e-5e, kopieën 9e-, in • Caesar, BG IV 10 / Uahalem (acc.) • ± 115 kop. 9e • Tacitus, Ann. II 6 / Vachalis • 389 kop. 15e • Pacatus, ed. Byvanck, Exc. I 373 / Vahal • begin 5e kop. • Servius, ed. Byvanck, Exc. I 450 / Vachalim (acc.) • (461-466) kop. • Sidonius Appollinaris, ed. Byvanck, Exc. I 491 / Uachalus • ± 576 kop. 8e waarvan kopieën 9e- • Venantius Fort., Carm. VI 5 / Wal • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 101 / Wal • 1024 kop. 13e • I Lc n° 21 / Wal • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r° / Wal • (1202?) • Hg W 5 / VUal • (1021-24) kop. 4e kwart 11e • Alpertus Mettensis, facs. Pijnacker Hordijk, 1 v° / Walum (acc.) • 1117 • D Z 2 / der Vayl • 1222 • Prüm, Kb 18/2087, 43 r° / Walam (acc.) • 1225 • U B 416 / ultra Walesgemùnde • 1195 • Trier, Tr D 12 GYS

Waal01] Rossum

Waal02] Heesselt

Waal03] Varik

Waal04] Ophemert

Waal05] Zennewijnen

Waal06] Tiel

Waalhem (Waelhem, Walem, Walen, Walhem, Walheim), Arnoud van. Zie: Arnoud.

Waalre (facs.) [Waalre : Nb]

Waalre (Waderlo, Waderloe, Wadradoch), aan de Dommel. 7, 16,

WAALRE [Waalre : Nb] / Waetriloe • 704 kop. 1191 • Go I 71, 33 r° / Waderloe • 712 kop. 1191 • Go I 71, 36 r° / Waderloe • 1069 kop. 12e • Tr M 5 c / Waderloe • 1161 • Tr Q, 4 / Wadradoch • 726 kop. ± 1222 • Go I 71, 82 r° / Waderlo • 915 kop. ± 1222 • Go I 71, 51 v° / Waderlo • 1156 • Hg B 74 / Waderlo • 1175 • Tr M 20 / Waderlo • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v° / Waderloê (gen.) • (1100-1110) • Q E / Waderloe (gen.) • (1100-1110) • Q E / Waderle • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r° / Waderle • (1140-79) kop. ± 1222 • Go I 71, 107 r° GYS

Waalwijk, Walewike, Johannes van, heemraad van de Korte Zijde 147.

Waal] Dalem

Waal] Hurwenen

Waal] Waarden-burg (=Hiern)

Waal] Oensel

Waal] Alem Alm (kan ook Alm-kerk zijn ?)

Waal] Hellouw

Waal] Gameren

Waal] Zuilichem

Waal] Opijnen

Waal] Haaften

Waal] Herwijnen

Waal] Nieuwaal

Waal] Zaltbommel

Waal] Tuil

Waard, Hooge, Werd, bij Hagestein 268.

Waarde (facs.) [Waarde : Zl]

Waarde (Ward, Wardum, Wilmarsward), op Zuidbeveland. 153, 169—171.

Waarde, Waerde, ten NW.van Valkenisse, aan de Westerschelde 229.

Waarde [ ZL ] 1830-1970

WAARDE [Waarde : Zl] / Ward • 1219 • S D 553 / Ward • 1222 • S D 570 / de Wardo • 1223 • S D 574 GYS

Waarden-burg [ GL ] 1830-1978

Waarden-burg (facs.) [Waarden-burg : Gl]

Waardenburg, in de Tielerwaard 259 n.1), 482 n.3).Zie ook: Hiern.

Waardenburg (Hire, Hiere), tegenover Zaltbommel. 92, 200.

WAARDENBURG [Waardenburg : Gl] / Werden • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 v° / Werden • 1225 • Ar B 8 GYS

Waardenburg. Zie : Hiern.

Waarder, Werder, ten Z.van Edam, ingezetenen van 186.

Waarder [ ZH ] 1830-1964

Waarder, Weyrder, Werder, bij Woerden, 185; kerk van 96, 121, 144; Ludolf van 132.

Waardpolder Haringhuizen 1632 550

Waasland, terra Wasie 336.

Wabrensis , Vabrensis , Vaurensis pagus , in dioecesi Virdunensi , Pays de Vaivre 92 , 6 ; 213 , 28 .

Wachard (Wachardus, Wachart). 2, II.

Wacheringe Waaksens FR Kün W60

Wacheringe [ probably ca 825] Wasginge [944] Waaxens Fr

Wacheringe (lees Wachesinge) • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Wacheringe F543

Wacheringe Waaksens !

Wacheringe(villa)- Reginhart de fresia trad. sco Bon. bona sua in Colle-heim XVI boum terram. In tununfurt trium boum terram. In Lanfurt unius bouis terram. In Wacheringe unius. In feterwrde unius. In amblum unius. Reginhart van Frisia heeft aan St. Bonifatius geschonken zijn goederen in Kollum, voor 16 runderen grond. In Ternaard voor drie runderen grond. In Laard voor één rund grond. In Waaksens voor één. In Ferwerd voor één. Op Ame-land voor één.

Wachesinge [voorstel van MG voor Wacheringe] • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Wachoningon • 1125 kop. midden 12e • U B 43, 43 r°

Wachoningon. Zie: Wageningen.

Wachtebeke, Belg; prov.Oostvl.518 n.1) en 2).

Wachtendonk (Wachtindunc), Godefrid van. Zie: Godefrid.

Wachtendonk (Wacthendung), Godefrid en Svveder van. Zie: Godefrid en Sweder.

Wadardi casa , in pago Cenomannico 4 , 54 .

Waddeke, Diederik. Zie: Diederik.

Wadding, ter (facs.) [Voorschoten : Zh]

Wadding, Ter (Uuatdinchem), bij Leiden. 44.

WADDING, TER [Voorschoten : Zh] / UUatdinchem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Waddingsveen, bij Gouda. 271.

Waddinxveen, Waddiinsvene, ten Z.van Boskoop 355.

Wadegozingen. Zie: Wadgassen.

Waden, Johannes van, ridder 187, 276.

Wadenoijen [ GL ] 1830-1956

Wadenooien, Wadennoye, aan de Linge 7.

Wadenooien (facs.) [Wadenooien : Gl]

WADENOOIEN [Wadenooien : Gl] / Uadam (acc.) • ± 107 kop. 11e • Tacitus, Hist. V 20, 21 / in uilla VUada • 850 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 322, 323 / in uilla UUadahe • 850 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 322, 323 / de UUadê • 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 322 / Wadenoy • 1222, bron van 893 • Kb 18/2087, 43 v° GYS

Wadenooyen (Uuadahe, Vuada, Watica). 73, 74, 211.

Wadenoy • 1222, bron van 893 • Kb 18/2087, 43 v°

Wader-lo • 1175 • Tr M 20

Wader-lo • 1156 • Hg B 74

Wader-lo • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v°

Wader-lo • 915 kop. ± 1222 • Go I 71, 51 v°

Waderle • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r°

Waderle • (1140-79) kop. ± 1222 • Go I 71, 107 r°

Waderlo. Zie: Waalre.

Waderloe (gen.) • (1100-1110) • Q E

Waderloe • 712 kop. 1191 • Go I 71, 36 r°

Waderloe • 1161 • Tr Q, 4

Waderloe • 1069 kop. 12e • Tr M 5 c

Waderloe (gen.) • (1100-1110) • Q E

Waderloe. Zie: Waalre.

Wadgassen (Wadegozingen). 217.

Wadradoch • 726 kop. ± 1222 • Go I 71, 82 r°

Wadradoch. Zie: Waalre.

Wadwerd (facs.) [Uskwerd : Gr]

WADWERD [Uskwerd : Gr] / UUatuurğ • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v° / UUatuurğ • eind 11e • D W IX a 1 b, 23 v° GYS

Wadwey. Hecm. 208, 209. (O. 1. 105 (± 1083). Waddewaay. N. Holland.

Wadwey. Hecm. 208, 209. (O. 1. 105 (± 1083). Bron: DBNL

Wadwey. Hecm. 208, 209. (O. 1. 105 (± 1083). Waddewaay. N. Holland. (DBNL)

Wael [1396] De Waal (Texel) NH

Waelwilre [14th century] Wahlwiller [parish-church already in the 12th century] L

Waerder [1414] Warder NH

Waernemont [ca. 1250-1260] Warnamunt Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Waernemunde [ca. 1250-1260] Warnamund Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Waeteringeh [1252] Wateringen ZH

Waethoeren [1493] Wateren Dr

Waetriloe [704] Waalre NB

Waetriloe • 704 kop. 1191 • Go I 71, 33 r°

Waganlose" (facs.) (onb. in oostelijke Betuwe)

WAGANLOSE" (onb. in oostelijke Betuwe) / in uilla Waganlose • begin 9e kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 115 / in Waganleisero marca • 892 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 112 GYS

Waganuuega • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319

Waganwega" (facs.) (onb. in de Veluwe)

WAGANWEGA" (onb. in de Veluwe) / UUaganuuega • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319 GYS

Wageningen (Uuaganuuega, Wachoningon). 70, 291.

Wageningen, Wagheninge, Waghenunghe, (Nieuw) 33 n.2), 65, 529 n.1), 568 n.2); richter en schepenen van 526; kerk van 521; (Oud) op de Berg, kerk van 521.

Wageningen, Wageninge 282 n.1) en 2); schout en schepenen van 83.

Wageningen 3 n. 5) en 12), 159 n. 3), 311; priester te 344.

Wageningen (facs.) [Wageningen : Gl]

WAGENINGEN [Wageningen : Gl] / Wachoningon • 1125 kop. midden 12e • U B 43, 43 r° / Wagenunge • eind 12e • D W II a 1, 19 v° GYS

Wagenkerke, op Wolf aartsdijk. 91.

Wagenunge • eind 12e • D W II a 1, 19 v°

waghe, z. Reyndinghewaghe. (DBNL)

waghe, z. Reyndinghewaghe. Bron: DBNL

waghe, z. Reyndinghewaghe.

Waghenbergh [1349] Wagenberg NB

Waguurd • eind 11e • D W IX a 1 b, 24 v°

Waguurd" (facs.) (onb., prov. Groningen)

WAGUURD" (onb., prov. Groningen) / UUahcuurd • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v° / UUaguurğ • eind 11e • D W IX a 1 b, 24 v° GYS

Wagvene [12th century] Wageningen Gld

Wagvurd W421, Wahcvurd W313

Wahcuurd • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v°

Wahcyurt [1000] Weiwerd Gr

Wahl [ca. 1250-1260] Waal (rivier) Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Wahle [ca. 1250-1260] Waal (rivier) Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Waker, tinsgenoot van de Omloop van St.Marie, te Utrecht 169.van Wederehorne, knaap 395.van Werve, landgenoot in Rijswijk (Gld.) ? 338; van Wevelswael, kanunnik te Luik 253.

Waker, Willem, tinsgenoot van de Omloop van St.Marie te Utrecht 169.

Wal • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r°

Wal • (1202?) • Hg W 5

Wal • 814 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glöckner n° 101

Wal • 1024 kop. 13e • I Lc n° 21

Wal. Zie: Waal.

Wal-burch • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 148 r°, 149 r°

Wala • 1214 • S D 281 en 526

Walachra • 1014 kop. midden 11e • mir. s. Macharii, Gu 308, 184 r°

Walachra • 1040 • ed. DB, p. 250

Walachrensis • 1130 • Ann. Form., Xr 8675-89, 16 v°

Walachria • 1192 kop. ± 1222 • Go I 71, 114 r°

Walachria • (1140-79) kop. ± 1222 • Go I 71, 107 r°

Walachria. Zie: Walcheren.

Walacra • 976 • ed. DB, p. 232

Walacra • 1003 • ed. DB, p. 245

Walacra • (1060-70) kop. 12e • transl. s. Lewinnae, Bw 19, 150 v°

Walacria • 1222 • Md 14

Walacria • 1217 • E D

Walacria • 1199 • Hg B 84

Walacria. Zie: Walcheren.

Walacria. Zie: Walcheren.

Walacriam (acc.) • (1156-78) • S D 214

Walacriensis insula. Zie: Walcheren.

Walah-heim (villa) Ego [v]odalwih cum tribus sororibus meis tradimus sco Bon. dimidiam partem proprietatis nostre in villa que dicitur walah-heim ut per singulos annos unaquaeque nostrum IIII uncias ad censum reddat hoc est simul libram unam et dimidium. Ik Odalwih met drie zusters van mij, wij schenken aan St. Bonifatius het halve deel van ons bezit in het dorp genaamd Walah-heim waar per enkel jaar elk van ons 4 ons aan belasting terug geve, dat is gelijk aan één pond en een half.

Walah-heim Onbekend

Walah-heim (villla) F561 ; Walah-heim onbekend Frisia Kün W77

Walah-heim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Walahheim" (facs.) (onb. in Friesland)

WALAHHEIM" (onb. in Friesland) / Walahheim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Walahusan. Zie: Wallhausen.

Walam (acc.) • 1225 • U B 416

Walamunt. 23.

Walarammus. Zie: Walram.

Walare [8th century] Wielder L

Walaren Ego Albericus de pago Mosao trado sco Bon. res quas dedit frater meus Rudinc, id est portionem dni mei Helgrici et domina mea Agnes suam mihi tradidit portionem, hoc est quod trado sco Bon. in pago Masao iuxta flumen More, in villa nomine Blâcrige domum scilicet unam bonam cum casis et curte magna ac suis adiacentiis, et in alia villa Walaren pomerium, et pratum, et XI mansos et dimidium cum mancipiis supra sedentibus, et aliis numero XLVI. Ik Alberic uit de Maasgouw schenk aan St. Bonifatius de zaken die mijn vader Rudinc gaf, dat is het deel wat mijn heer Helgric en mijn vrouwe [meesteres] Agnes mij heeft geschonken, dit is wat ik schenk aan St. Bonifatius in de Maasgouw aan de rivier More, in het dorp genaamd Blerik namelijk één goed huis met hutten en een grote hof met wat daarbij gelegen is, en in een ander dorp Walaren een boomgaard, en een weide, en 11 verblijven en een halve met horigen die daar wonen, en een aantal van 46 anderen.

Walaren Walare LI Kün W17

Walaren, villa Walare, Zuid-Lim-burg !

Walburgis, dochter van Everburgis 417.

Walburgis, moeder van Dirk, rector der kerk in Gasperden 330.

Walc-heim villa in marca Burensa , in pago Mosel lano , Wahlen ? 170 , 2 .

Walcheren, Vallacria, Wallacria 5 n.1), 7, 17 n.2) en 3), 65 n.1), 72-73, 131 n.1), 177, 234, 305 n.1), 318, 411, 454 n.1); deken van 47, 73, 80 n.3), 209, 269, 411, 567.

Walcheren, Vallacria, Wallacria 5 n.1), 7, 17 n.2) en 3), 65 n.1), 72-73, 131 n.1), 177, 234, 305 n.1), 318, 411, 454 n.1); deken van 47, 73, 80 n.3), 209, 269, 411, 567.

Walcheren, Wallacria 75 n.1), 214; geestelijken in 385; provisor van 385.

Walcheren, Walacria 30, 248, 446; deken van 9, 14, 249, 445—446.

Walcheren (Walachria, Walacria, Walacriensis insula). 377, 391, 47

Walcheren (Wallachria, Walachria, Wallacria, Walacria, Waucria). 2, 21, 35, 36, 422, 462, 491, 499, 508; deken van, te Middelburg. Zie: G; Willem.

Walcheren (facs.) (eiland)

Walcheren 72; Benedictinessenklooster Porta Coeli te 80, 318; Mr.Hendrik van 17.

WALCHEREN (eiland) / Walicrum (acc.) • 837 kop. 11e • Ann. Xantenses, ed. de Simson, p. 10 / UUalacra • 976 • ed. DB, p. 232 / UUalacra • 1003 • ed. DB, p. 245 / UUalachra • 1014 kop. midden 11e • mir. s. Macharii, Gu 308, 184 r° / Walachra • 1040 • ed. DB, p. 250 / Walacra • (1060-70) kop. 12e • transl. s. Lewinnae, Bw 19, 150 v° / Walcra • (1060-70) kop. 13e • transl. s. Lewinnae, O 716 IV 97 r° / Walachrensis • 1130 • Ann. Form., Xr 8675-89, 16 v° / Walechron • 1138 of kort daarop • Hm 10 B 17, 2 r° / Walichra • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 v° / Walichra • 1161 • Tr Q 4 / Walacriam (acc.) • (1156-78) • S D 214 / Walachria • (1140-79) kop. ± 1222 • Go I 71, 107 r° / Walachria • 1192 kop. ± 1222 • Go I 71, 114 r° / Walichran • 1185 kop. ± 1222 • Go I 71, 103 v° / UUalacria • 1199 • Hg B 84 / Waucrorum (secundum mores et consuetudines Waucrorum) • 1204 • L B 222/261 / Wallachriam (acc.) • (1198-1212) • S D 257 / Walacria • 1217 • E D / Walacria • 1222 • Md 14 GYS

Walcra • (1060-70) kop. 13e • transl. s. Lewinnae, O 716 IV 97 r°

wald, z. Harlemerwalde, Linthereswalda, Scorlewalt, Spernerwalt, Winnemerwalt. Bron: DBNL

wald, z. Harlemerwalde, Linthereswalda, Scorlewalt, Spernerwalt, Winnemerwalt.

wald, z. Harlemerwalde, Linthereswalda, Scorlewalt, Spernerwalt, Winnemerwalt. (DBNL)

Walda W226, W231, W239, W240, W241, W242, Walde W465

Waldahi (pagus), Wictulfingefurt (locus) F593

Waldahi, pago Onbekend

Waldbreht (Vualdbrehitus), zoon van Wihbreht. 68,

Walde, Benneke van. Zie: Benneke; Randolf van. Zie: Randolf; Rudolf van. Zie: Rudolf.

Walde W482, W483

Walde. Zie: Woolde.

Waldebrunnus, Valdebrunus, bisschop van Avellino 533, 546.

Waldeck, Waldeqche, Adolf van, Domproost van Utrecht 524, 549.

Waldeck, Waeldegge, Waldegge, Waldeghe,

Waldegke, Waldechghe, Adolf van, proost en aartsdiaken ten Utrechtsen Dom 11-12, 54, 94, 101, 139-140, 168, 299, 448, 563.

Waldekewerthe. P.H. p. 21, z. Woldekewerthe. Bron: DBNL

Waldekewerthe. P.H. p. 21, z. Woldekewerthe. onder Utrecht bij Schalkwijk. (DBNL)

Waldekewerthe. P.H. p. 21, z. Woldekewerthe. onder Utrecht bij Schalkwijk.

Walderik (Waldericus), kloosterbroeder te Varlaar. 39.

Waldering-hem • eind 10e • D W IX a 1 a, 39 v°

Walderinghe(m) [10e, 11th century] , Waldric-hem [1178] Woudric-hem NB

Walderkinghe, huis, te Eemster (Dr.) 331.

Waldesbutle. Zie Wohlsbüttel.

Waldhardus 508.

Waldhuson W345, Walthuson W438

Waldhuson" (facs.) (onb. in prov. Groningen)

WALDHUSON" (onb. in prov. Groningen) / in UUaldhuson • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r° / UUalthuson • eind 11e • D W IX a 1 b, 25 r° GYS

Waldmanneuenna Onbekend ZH E7

Waldmannevenna" (facs.) (onb. ± Leiden : Zh)

WALDMANNEVENNA" (onb. ± Leiden : Zh) / in Waldmanneuenna • 1083 vals 12e • Hg E GYS

Waldmannevenne. Hecm. 204. Waldmannevenna. Hecm. 208. O. 1. 89. (1083). O. 1. 105. (± 1083). Mel. St. 1, 934 Waldunen (l. Walduenne). Bron: DBNL

Waldmannevenne. Hecm. 204. Waldmannevenna. Hecm. 208. O. 1. 89. (1083). O. 1. 105. (± 1083). Mel. St. 1, 934 Waldunen (l. Walduenne). Woubrugge. Z. Holland.

Waldmannevenne. Hecm. 204. Waldmannevenna. Hecm. 208. O. 1. 89. (1083). O. 1. 105. (± 1083). Mel. St. 1, 934 Waldunen (l. Walduenne). Woubrugge. Z. Holland. (DBNL)

Waldmoafter-thorp [1393] Wolden-dorp Gr

Waldo. 283, 284.

Waldric. 63.

Waldric-hem • 1178 kop. 14e • U O 1, 62 r°

Waldrichem. Zie: Woudrichem.

Waldring-hem (= Woudrichem) W220

Wale, Jan van, buur van St.Jans- Oudwijk 10.

Wale • 1222 • S D 572

Wale, Arnoud Ramp van. Zie: Arnoud; Wouter van, zoon van Everwachker. Zie: Wouter.

Wale (facs.) (bij Ierseke : Zl, verdronken in 1530)

WALE (bij Ierseke : Zl, verdronken in 1530) / Wala • 1214 • S D 281 en 526 / Wale • 1222 • S D 572 GYS

Wale.Zie: Waal.

Wale.Zie: Waal.

Walechron • 1138 of kort daarop • Hm 10 B 17, 2 r°

Walehusan. Zie: Wallhausen.

Walekin, Hendrik. Zie: Hendrik.

Walem, Hendrik van, schepen van Oudewater 611.

Walem, Hendrik van, schepen van Oudewater 611.

Walerand, Robbertus 206.

Walewijn, Waliwanus, Walwinus (van Sassenheim), 93; schepen in Arnhem 132.

Walewijn, Waliwanus, Walwinus (van Sassenheim), 93; schepen in Arnhem 132.

Walewijn, Waliwanus, Walwinus (van A l kemade), broeder van Arnoud, persona van Haarlem 327—328, 332—333, 335; schepen van Arnhem 174.

Walewike.Zie: Waalwijk.

Walewike.Zie: Waalwijk.

Walfridus Jr; ingezetene van Zuidlaren 397.

Walhiers , Walliers villa , Wailliers 212 , 3 . 4 .

Walichra • 1161 • Tr Q 4

Walichra • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 v°

Walichran • 1185 kop. ± 1222 • Go I 71, 103 v°

Walicrum (acc.) • 837 kop. 11e • Ann. Xantenses, ed. de Simson, p. 10

Waliwanus. Zie: Walewijn.

Walkerus, thesaurier. 277.

Walkinus, Willekinus, Huginge 402, 501.

Wallachriam (acc.) • (1198-1212) • S D 257

Wallare , praedium regium , in pago Cenomannico in Fania situm , Wallers , sive Moustier en Faigne 168 , 48 ; 169 , 5 .

Wallare monasterium , Wallers 210 , 30 . 32 .

Walle, buiten de stad Bremen, ten N.W. 386.

Wallehem. Hecm. 200. Walleshem. Hecm. 191. Mel. St. 1, 584 Waelhem. bij Wimmenum. N. Holland. z. Joh. a Leydis c. XII. (DBNL)

Wallehem. Hecm. 200. Walleshem. Hecm. 191. Mel. St. 1, 584 Waelhem. Bron: DBNL

Wallehem. Hecm. 200. Walleshem. Hecm. 191. Mel. St. 1, 584 Waelhem. bij Wimmenum. N. Holland. z. Joh. a Leydis c. XII.

Wallenchorn Rudimard van 513.

Wallerbroek (Wallerbrocke). 386.

Wallhausen (Walahusan, Walehusan), aan de Helme bij Ouedlinbur

Walli W209, W358

Walli [983] Well Gld

Walliacus villa , in pago Atraretensi 37 , 21 .

Walliers , cfr . Walhiers .

Wallingford (Walingeford), aan de Theems beneden Oxford. 166.

Wallisorde [1437] Walsoorden Zl

Walmersheym Wallersheim, Eifel, Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Walo, ministeriaal van den bisschop. 264. (Vualo). 66. voogd van den vrijen klerk Adolf. 174. broeder van W i l l em van Voorne. 424. kanunnik ten Dom. 394, 417.

Walpurc, Hendrik van. Zie: Hendrik.

Walram, Walrammus, hertog van Limburg 186, 188°.

Walram (alarammus, Walramus, Walrauanus), hertog van Limburg. 296, 334, 353-

Walram (Walerandus) Teutonicus. 191. ;— (Walravenus). 30. (Walrammus), markgraaf van Namen. 135, 136.

Walramus, proost ten Munstersen Dom 306, 394.

Walramus, proost ten Munstersen Dom 306, 394.

Walrauanus. Zie: Walram.

Walraven, Walramus, van Bentheim, knaap 114, 378, 348; heer van Montjoie en van van Valkenburg 136, 387.

Walrestein, Koenraad van. Zie: Koenraad.

Walriches-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Walriches-hem onbekend
Woudric-hem ZH Kün 27

Walriches-hem onbekend

Walricheshem" (facs.) (onb. in Holland)

WALRICHESHEM" (onb. in Holland) / UUalricheshem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Walsoorden (facs.) [Hontenisse : Zl]

WALSOORDEN [Hontenisse : Zl] / Volcousthord • 1210 • Vaucelles, S D 520 / Vocousthord • 1210 • Vaucelles, S D 520 / Uolcoiort • 1210 • Vaucelles, S D 523 GYS

Walt-heim in pago Tochkingen / Ostrache Walt-heim bij Dokkum FR Kün W15 W55 W88 W116 W128

Walt-heim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Walt-heim (villa) F539, F600, F662

Walt-heim (villa) in Ostrache (pagus) F572

Walt-heim (villa) in Tochingen (pagus) F515

Walt-heim (villa) in Tochkingen (pagus) F612

Walt-heim in pago Tochkingen / Ostrache Ramolt tradid. sco Bon. terram VII boum in villa Waltheim. Ramolt heeft aan St. Bonifatius grond voor 7 runderen in het dorp Walt-heim geschonken. / Ego Rudolf trado ad scm Bon. in provincia Fresonum in villa que dicitur walt-heim que constructa est in pago Ostrache terram XII boum et quicquid in terminis eiusdem ville habere potui. Ik Rudolf schenk aan St. Bonifatius in de Friese provincie in het dorp genaamd Walt-heim wat gebouwd is in de gouw Oostergo grond voor 12 runderen en al wat ik binnen de grenzen van datzelfde dorp kon hebben. / Ego Wolfraban trado ad scm Bon. in fuldensi monasterio in villa que dicitur walt-heim terram V boum exinde due uncie solvuntur. Ik Wolfraban schenk aan St. Bonifatius in het klooster van Fulda in het dorp genaamd Walt-heim grond voor 5 runderen, bovendien wordt 2 ons betaald. / Ego wolfraban trado sco Bon. ad fuldense monasterium terram iuris mei in pago Tochingen in villa que dicitur waltheim, quinque boum terram cum omnibus possessionibus et familiis meis et prole eorum. Ik Wolfraban schenk aan St. Bonifatius van het klooster te Fulda de grond die rechtens van mij is in de gouw Dokkum in het dorp genaamd Waltheim, grond voor 5 runderen met al mijn bezittingen en inwoners en hun kinderen. / Ego in dei nomino Nohtleib pro remedio anime mee et Lutgarde uxoris mee tradidi sco Bon. in fuldensi monasterio in pago Tochkingen in villa Walt-heim terram XII boum et insuper quicquid proprietatis habui una cum domibus edificiis et mancipiis. Ik in Godes naam Nohtleib heb voor de redding van de ziel van mij en Lutgarde mijn vrouw geschonken aan St. Bonifatius in het klooster van Fulda in de gouw Dokkum in het dorp Walt-heim grond voor 12 runderen en bovendien al wat ik in bezit had, één […?] met huizen, gebouwen en horigen. /

Waltarius, (Waltharius), diaconus. 4, 5, 6, 9.

Waltbrath, meier van het Domkapittel in den hof te. Hees. 346.

Walter.Zie: Wouter.

Walterswald [16th century] Wouterswoude Fr

Walterus, Waltherus.Zie: Wouter.

Walterus, Waltherus.Zie: Wouter.

Walterus. Zie: Wouter.

Walterus. Zie: Wouter.

Walterus. Zie: Wouter.

Waltger (Uualdgerus, Valger, Vualdgerus, VValcherus, Waldgerus, Waltgerus,

Walthardus. 207.

Waltheim, villa, in provincia Fresonum / in pago Tochingen / Tochkingen Onbekend

Waltheim" (facs.) (onb. bij Dokkum : Fr)

WALTHEIM" (onb. bij Dokkum : Fr) / Waltheim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Walthraban (Uualthraban). 77.

Walthusen F689

Walthuson • eind 11e • D W IX a 1 b, 25 r°

Waltkerus. Zie: Waltger.

Waltkerus), graaf in de gouwen Niftarlake, Lake et Isla en Teisterbant, broeder van graaf Diederik van Holland. 99, 100, 103, 112, 118, 131, 132, 197. (Waltgerus), klerk. 178. — (Vualdgerus), notaris. 96.

Waltmanninghuson. 177.

Waltsation W247

Walum (acc.) • 1117 • D Z 2

Walwic [1200] Waal-wijk NB

Walwinus. Zie: Walewijn.

Wamanele, broeder (Terwaan) 325.

Wamanele, broeder (Terwaan) 325.

Wambeke. 177.

Wamboldus 508.

Wambrechies, Weneberchies, Bernard van, ridder 535, 537.

Wamel [ GL ] 1830-1985

Wamel, tegenover Tiel; pastoor te. Zie: Segestap.

Wamel (facs.) [Wamel : Gl]

Wamel • 1225 • Xt 91

Wamel (Wamelo). 155.

WAMEL [Wamel : Gl] / in uilla Wamelo • (1012-23) kop. midden 12e • U B 43, 28 r° / Uamele • 1222, bron van 893 • Prüm, Kb 18/2087, 43 v° / Wamel • 1225 • Xt 91 GYS

Wamelo. Zie: Wamel.

Wammes 566.

Wan--rode [1317] Wanroij NB

Wana (Uuana) vrouw van Landbrath, moeder van Engilrad.

Wanbeke • 1085 vals 12e • U SJ 948

Wanbeke" (facs.) (onb., prov. Utrecht?)

WANBEKE" (onb., prov. Utrecht?) / UUanbeke • 1085 vals 12e • U SJ 948 GYS

Wandelaer, Hendrik (Utrecht) 486.

Wandelaer, Hendrik (Utrecht) 486.

Wandeske, erf in Zuidlaren 393.

Wandeske, erf in Zuidlaren 393.

Wanepe • 1210 kop. begin 15e • As D 5 v°

Wanepe [1210] Wanneper-veen Ov

Wanghe, Franco van, ridder, drost van Brabant 424.

Wanghe, Franco van, ridder, drost van Brabant 424.

Wannepe (Wanepe), bij Vollenhove. 63, 106.

Wanneper-veen [ OV ] 1830-1973

Wanneper-veen (facs.) [Wanneper-veen : Ov]

Wanneperveen, Waneppervene, onder Vollenhove 404-405.

Wanneperveen, Waneppervene, onder Vollenhove 404-405.

WANNEPERVEEN [Wanneperveen : Ov] / Wanepe • 1210 kop. begin 15e • As D 5 v° GYS

Wanpahc Weiswampach

Wanroij [ NB ] 1830-1994

Wanssum [ LB ] 1830-1969

Wantenair, Johan. Zie: Johannes.

Wapegelde • midden 12e • D W RH9, 61 v°

Wapegelde" (facs.) (onb. in Veluwe)

WAPEGELDE" (onb. in Veluwe) / Wapegelde • midden 12e • D W RH9, 61 v° GYS

Wapone, Koenraad van. Zie: Koenraad.

Wapra villa , in pago Lemovicino 134 , 1 .

Wapse (facs.) [Diever : Dr]

WAPSE [Diever : Dr] / Wapsne • 1134 • Zu K GYS

Wapsne • 1134 • Zu K

War-mond (facs.) [War-mond : Zh]

Warachnes. Hecm. 207. ? N. Holland. (DBNL)

Warachnes. Hecm. 207. Bron: DBNL

Warachnes. Hecm. 207. ? N. Holland.

Warade • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 41

Warade" (facs.) (onb. ± Kesteren : Gl)

WARADE" (onb. ± Kesteren : Gl) / Warade • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 41 GYS

Warbald (Vuarbald;, man van Gerwih. 66.

Warbeyen, Werbedde, in het land van Kleef 440.

Warcina rivus , in pago Arduennensi , la Warche 29 , 1 .

Warcondia • 1178 • D Em 2

Warcondia. Zie: Werkhoven.

Ward • 1222 • S D 570

Ward • 1219 • S D 553

Ward-lo • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r°

Wardanc Wardin

Wardelse • 1132 vals 2e helft 13e • Lw

Wardelse [1132] Warns Fr

Wardelse. Zie: Warns.

Warden.Zie: Woerden.

Warden.Zie: Woerden.

Warder [ NH ] 1830-1970

Wardingmade. Hecm. 217. O. 1. 108. (1120). Bron: DBNL

Wardingmade. Hecm. 217. O. 1. 108. (1120). bij Zandvoort. N. Holland. (DBNL)

Wardingmade. Hecm. 217. O. 1. 108. (1120). bij Zandvoort. N. Holland.

Wardlo" (facs.) (onb. bos in de Veluwe)

WARDLO" (onb. bos in de Veluwe) / UUardlo • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 r° GYS

Waremme.Zie: Borchworm.

Warenbert (Warenbertus), priester. 10.

Warenboldus.Zie: Werenbold.

Warenboldus.Zie: Werenbold.

Warendorf, Kreis 529 n.2).

Warendorf, Warenthorpe, Rb.Munster 28.

Warendorf, Warenthorpe, Rb.Munster 28.

Warffum [ GR ] 1830-1990

Warfum (facs.) [Warfum : Gr]

WARFUM [Warfum : Gr] / UUerfhem • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • vita s. Liudgeri, Le W 12 r° / UUerfhem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v° / UUerfhem • eind 11e • D W IX a 1 b, 23 v° / Werfheim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Warga (facs.) [Idaardera-deel : Fr]

Warga • 1204 • S D 504

WARGA [Idaarderadeel : Fr] / Wartengahe (twijf. ident.) • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Warinbert (Warinbertus) van Herda. 435.

Warinherus, vinitor. 22.

Warinlinde. 4.

Waritengeae villa , in dioecesi Laudunensi 170 , 9 .

Warken (Werken). 202.

Warlesle • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw

Warmelde War-mond ZH Kün 52

Warmelde [10th century] , Warmunde [in the early years of the 12th century] War-mond ZH

Warmelde War-mond ZH Kün U52

Warmelde • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Warmenhuizen, Wermerhuis, in Westfriesland 554-555, 558-559.

Warmenhuizen, Wermerhuis, in Westfriesland 554-555, 558-559.

Warmenhuizen [ NH ] 1830-1990

Warmond 355.

Warmond 355.

Warmond (Uuarmelde, Warmunde). 45, 203.

WARMOND [Warmond : Zh] / UUarmelde • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 / Warmunde • 1063 kopie begin 12e • P L 8996, 1 bis v° / Warmunde • 1063 kopie midden 12e • U B 43, 35 v° / Warmunde • 1063 kopie ± 1222 • Go I 71, 99 r° / Warmunde • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r° / Warmunde • 1156 • Hg B 74 / Wormonde • 1200 • Hg B 84 / Warmund • 1201 • Hg B 84 GYS

Warmonde. O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Warmonde. O. 1. 204. (± 1200). Warmond. (DBNL)

Warmonde. O. 1. 204. (± 1200). Warmond.

Warmund • 1201 • Hg B 84

Warmunde • 1063 kopie begin 12e • P L 8996, 1 bis v°

Warmunde • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r°

Warmunde • 1156 • Hg B 74

Warmunde • 1063 kopie midden 12e • U B 43, 35 v°

Warmunde • 1063 kopie ± 1222 • Go I 71, 99 r°

Warmunde. Zie: Warmond.

Warmundus (Uuarmundus). 66.

Warnaer, Warnerus.Zie: Werner.

Warner. Zie: Werner.

Warner.Zie: Werner.

Warner.Zie: Werner.

Warnerus. Zie: Werner.

Warnesfelde. Zie: Warnsveld.

Warnesvelt [1121] Warns-veld Gld

Warnesvelt. Zie: Warnsveld.-

Warns (Wardelse). 313.

Warns (Wardesle, Wardeslo), bij Stavoren. 369, 407.

Warns (facs.) [Hemelumer-Oldeferd : Fr]

WARNS [Hemelumer-Oldeferd : Fr] / Wardelse • 1132 vals 2e helft 13e • Lw / Warlesle • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw GYS

Warnsveld, Warnesvelde, bij Zutphen 137, 193.

Warnsveld (Warnesfelde, Warnesvelt). 274, 378.

Warnsveld (Warnesvelde, Warnesfelde) ten O. van Zutphen. 8, 86, 91.

Warspach villa , in pago Spirensi , Warsbach 150 , 9 .

Warstallum. Zie: Guastalla.

Warsteninge [1500] Warstiens Fr

Wartengahe F646

Wartengahe [944] Wartena [?] , Warga[?] Fr

Wartengahe (twijf. ident.) • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Warthere P.H. p. 5. Werthere. P.H. p. 4. Warder. N. Holland. (DBNL)

Warthere P.H. p. 5. Werthere. P.H. p. 4. Warder. N. Holland.

Warthere P.H. p. 5. Werthere. P.H. p. 4. Bron: DBNL

Wascianensis finis , in pago Dervensi , Vassy 30 , 23 . 49 , 40 .

Wasconis vallis , in pago Stampensi , Garsanval 18 , 23 .

Wasda [ca. 1250-1260] Wasda Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Wasginge F654

Wasginge • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Wasnar • 1222 • Hg B 86

Wasnare [1200] Wassenaar ZH

Wasnare • 1205 • Hg B 85

Waspich {1275] Waspik NB

Waspik [ NB ] 1830-1997

Wassenaar (facs.) [Wassenaar : Zh]

Wassenaar, Wassenar, Philips van, ridder 57.

Wassenaar, Wassenare, Philips van, knaap 110, 368.

Wassenaar, Wassenaere, Wassennare 232; Dirk van, ridder 130, 157, 445; Bartholomeus van, kanunnik ten Utrechtsen Dom 272.

Wassenaar, Wassen aere, Wassen nare 232; Dirk van, ridder 130, 157, 445; Bartholomeus van, kanunnik ten Utrechtsen Dom 272.

WASSENAAR [Wassenaar : Zh] / Wasnare • 1205 • Hg B 85 / Wasnar • 1222 • Hg B 86 / Wassenere • 1223 • Hg B 87 / Wassenere • 1224 • Hg B 4 GYS

Wassenaer (Wassenare, Wassenar), Diederik van. Zie: Diederik. Philips van. Zie: Philips.

Wassenaer (de). O. 1. 325. (1231). Wassenaar.

Wassenaer, de. O. 1. 325. (1231). Bron: DBNL

Wassenberg, Kreis Heinsberg, deken en kapittel van 294, 297.

Wassenberg, Gerard van. Zie: Gerard.

Wassenere • 1224 • Hg B 4

Wassenere • 1223 • Hg B 87

Wassoniacum locus , in pago Hannoniensi 106 , 35 .

Wast--rode • 1139 • bulle, P L 9307/7

Wast--rode [1139] Vaesrade L

Wastbert (Uuastbert). 192.

Wastinensis , Vastinensis , Gastinensis pagus , in dioe

Watdinc-hem (Uuadinghem) Ter Wadding bij Voorschoten ZH Kün 35

Watdinc-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Watdinc-hem (Uuadinghem) Ter Wadding bij Voorschoten ZH Kün U35

Water-land (Waterlandia). 161.
Waterlandia. Zie: Waterland.
Watica. Zie: Wadenooyen.
Wechamerlohn. Zie: Wicherumlo.
Weerse-lo (Werselo, Werseloe, W e r s l a , W e r s l o e ) . 363*, 3 8 9 , 3 9 0 * , 4 1 0 .
W e e s p ( W i s e p e , W i s p e ) . 374, 414.
Wege-lo (Wengheloe). 183.
Weggestapelen (Weicggestapolen). 187.
Wehemar. Zie: Weimar.
Weicggestapolen. Zie: Weggestapelen.
W e i l b u r g (Wilinaburg). 99.
W e i m a r ( W e h e m a r ) . 223, 229.
W e i m o d u m . 28.
W e i s s e ( H u i t t e u s , W i t h e u s ) , r i v i e r . 8, 30.
Wengheloe. Zie: Wegelo.
Werchinge. Zie: Werkhoven.
Wercunden. Zie: Werkhoven.
Werda. Zie: Keizersweerd.
Werde. Zie: Keizersweerd.W e r d e n ( V e r d a , V i r d a , W e r t h i n a ) . 53, 54*, 55*, 56*, 57, 5 8 * 59*, 6 0 , 6 1 , 63.
Werede. Zie: Keizersweerd.
Werken. Zie: Warken.
· (Godekinus-hofstat). 207.
Werken-dam (Wirkenemunde). 207.W e r k h o v e n ( U u e r k e n , W a r c o n d i a , W e r c h i n g e , W e r c u n d e n ) . 4 3 , 159, 292, 443.
Werselo. Zie: Weerselo.
Wersla. Zie: Weerselo.
Wersloe. Zie: Weerselo.
W e r s s e o f W i e r s c h e v e l d ( U u c f r i s s e ) , bij V r e e s w i j k . 42.
Werthina. Zie: Werden.
Wesara. Zie: Wezer.
Westerfle. Z i e : Westervlier.
Westergo (Westergowe, Westrogowe). 2 2 3 , 229, 3 3 4 , 3 5 0 , 351.
Westergowe. Zie: Westergo.
Westerlo. Zie: Westerloo.
Westerloo (Westerlo). 138, 315.
W e s t e r v l i e r (Westerfle). 187.
Westerwalt. Zie: Westerwoud.
Westerwolt. Zie: Westerwoud.
Wester-woud (Westerwalt, Westerwolt). 3 0 8 , 316.
Westerzij (Uuestarburghem, Uuesterburghem), bij L a a n . 4 5 , 47.
Westfalen (Westphalia). 59.
Westflinge. 205.W e s t f r i e s l a n d ( F r e s i a O c c i d e n t a l i s , W e s t f r i s i a , W e s t v r i s i a ) . 161, 266, 2 6 9 * .
Westfrisia. Z i e : Westfriesland.
Westmeerbeek (Mierbeke). 138.Westmonster (Westmunstre), oude p a r o c h i e k e r k te M i d d e l b u r g . 4 6 0 .
Westmunstre. Zie: Westmonster.

Water-land [v.a. 1796] Waterlandkerkje Zl

Waterganghe [1343] Watergang NH

Watergraafs-meer [ NH ] 1830-1921

Watergraafsmeer Diemen 1629

Wateringen, Watheringen, Weteringe,

Wateringen 413; zoon van Hugo van Lysse 192.van Luttele Houbrake (Hellendoorn) 578.van Messe 179.de Molendino, ingezetene van Heesselt 152.van Montfort, officiaal van de Utrechtse Domproost, kanunnik ten Dom 347, 571.Musconinc, burger van Gent 575.van Odijk 540; zoon van Willem van Odijk 540.van Oegstgeest, knaap 444; zoon van Arnoud Oude 135.van den Oudengeine 573.van Pakenham 420.Pape, schepen in Arnhem 132; broeder van ridder Jan Persijn, persona in Velsen 211.(Willem) van Peterssen, verkozen Domproost Luik 357.Pietersz; schepen van Middelburg 188.Proysinge 315.van Puflike, ridder 535.van Rijswijk, ridder 84, 108, 157, 183, 197-199, 218, 220, 222-223, 238, 250, 252, 285, 338; zoon van ridder Willem van Rijswijk 238.van Rodenborg, knaap 526.Romaer (Utrecht) 538.van Rothinges 420.van Schellach, broeder, priester van Noordmonster te Middelburg 412.van Schengen 257.Simonsz; pachter op Walcheren 65.Sconeweder, ridder 544.Scopengenberg 544.Slabbaert, burger van Utrecht 386.van den Slike 573.Spirinc 286.Scriptor (Schrijver), kanunnik van St.Marie te Utrecht 152; heer van Strienen 147, 445, 517.Suremunt 490.Tulle, kanunnik en provisor van een der Utrechtse kerken 478.van Voorn, knaap 310.van Vorden, ridder, landrichter van de graaf van Gelre 11, 54; broeder van ridder Steven van Vorden 169.Vot 373-374.

Wateringen, Weteringhe, prov.Zuidh; 414; kerk van 414; schout van 414.

Wateringen, Watheringen, Weteringe,

Waterland, Aquosa Terra 289.

Waterland 186 n.1), 346; heer van 113.

Waterland (Waterlandia). 161.

Waterland 186 n.1), 346; heer van 113.

Waterlandia. Zie: Waterland.

Waterlandkerkje [ ZL ] 1830-1970

Watervliet, in het Boekhouter Ambacht 48, 86, 364, 366, 38S—389.

Watherputte • (1205-33) • Berne

Watherputte" (facs.) (onb. ± Hees-wijk : Nb)

WATHERPUTTE" (onb. ± Heeswijk : Nb) / Watherputte • (1205-33) • Berne GYS

Watica. Zie: Wadenooyen.

Watrema pagus 192 , 43 .

Watuurd • eind 11e • D W IX a 1 b, 23 v°

Watuurd • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v°

Watvurd W309, W414

Watvurt [ 10th, 12th century] Wadwerd Gr

Watwey [1310] Wadway NH

Waucort villa , in pago Vimnao 197 , 2 .

Waucrorum (secundum mores et consuetudines Waucrorum) • 1204 • L B 222/261

Waver, Wavera, gem.Vinkeveen-

Waver, Wavera, gem.Vinkeveen-

Waver-veen [ UT ] 1830-1841

Wavera [13th century] Waver NH

Waveren (Wavere), thans onder Vinkevcen, in het N.W. der provincie Utrecht. 110, 116.

Waveren (Wavere), thans onder Vinkevcen, in het N . W . der provincie Utrecht. 10, 116.
Waverlo, bosch bij Didam. 7.
W e e l ( W e l e ) , ten W . van Doetinchem. 8, 267.
Weer-dorp ( W e r d o r p ) . 55, 56, 64, 248.
Weerseloo (Weerselo, Weersselo, W e r s l o ) , thans onder Oldenzaal. 294.
, Benedictijner dubbelklooster te. 48*, 66, 82, 94, 116, 271, 294*, 300. , provisor van het klooster te. Z i e : W i l l e m . eesp i Wesepe). 190.
Weide ( W e d a ) . Z i e : Utrecht.
Weide (Weithusen), bij Beusichem. 65, 248.
Weissenburg, in den E l z a s ; (Wizenburgensis) Benedictijner abt van. 439.Welle (Wellant), op Schouwen. 395.Welle ( W e l l a ) , op Noordbeveland. 466.
, priester te. Zie : W i l l e m .
Welsinge (Welsinghen), op Walcheren. 466.
Wemeldinge (Wimeldingen), op Zuidbevcland. 286.
Wemena. Z i e : W ü m m e .
Wendel-dijk (Wendeldike), de Spaarndam. 182.
W e r d a . Z i e : Keizersweerd.
Werden, Benedictijner klooster aan de R u h r , ten Z . van Essen. 3., proost van. Z i e : Herman.
Wereheim. 7.
Werendijke (Werendike), op Walcheren. 466.
Werkhoven (Werkunde, Wercunden), tusschen Utrecht en W i j k . 37*, 132, 279, 95, 306, 334, 423.
Wersa. Z i e : W i e r s .
Westerbork ( B u r c h ) , ten O . van Beilen. 43*, 45, 106*.
Westerflier, onder Diepenheim. 172*.
Westergoo (Westergo). 28, 30, 32.
Westerhesselen. Z i e : Havelte.
Westerlech, het Haringvliet. 96.
Westerloo (Westerlo, Westerle), in de provincie Antwerpen, 342, 349, 465*, 488.
Wester-woud (Westerwolt, Westerwalt), onder M a a r n , Maarsbergen en Woudenberg. 9*, 202, 338.
Westfalen (Westifalia). 211.
Westkapelle (Westcappela), op Walcheren. 159, 466.
Westliglant, West friesland. 35.
Westmonster. Z i e : Middelburg.
Westrum (Weistren, Westren, Westerhem), onder Houten. 65, 197, 249.
Westsouburg. Z i e : Souburg.
Westvoorne (Westforne). 40.
W e u r t (Wrdene, Vurdene, W o r d e ) , ten W . van Nijmegen. 64, 248, 473.
Wezepe (Wesope), onder Olst. 279.
Wich-mond (Wichmunde), ten Z . van Zutphen. 478.
Widele ( W i d e l a ) , de Bernisse. 96.
W i d m e n . Z i e : Wijtmen.
W i e r s (Wersa, Werse), bij Vreeswijk. 52, 111.
W i g o r n i a . Z i e : Worcester.

Waveren-veen [1494] Waver-veen Ut

Waverin, Gozewijn van. Zie: Gozewijn.

Waverlo, bosch bij Didam. 7.

Waverveen 19.

Waverveen 19.

Waxlinghe [13th century] Waaxens [north of Bolsward] Fr

Wazarashvervia (werf) uppan Walda W242

Wazo (Watzo). 231; kanunnik. 311. (Watzo, Wazzo), deken van St. Jan. 294, 305, 306, 310.

Wchte • 1209 • I V 30

Wcrdupa. 70.
Uuerinon. 97.
U u c r k c n . Z i e ; Werkhoven.
Uueromeri. Z i e : Wormer.
Uuesdereuualde. 192.
Uuestarhesi. 69.
Uuesteppinheri. 44.
Uuestarburghem. Z i e : Westerzij.
Uuesterburghem. Z i e : Westerzij.
Uuestsagnem. 44.
U u i a . 74.
Uuicus. 48.
Uuihtmundhem. Z i e : W i m m e n u m .
Uuilere. Z i e : W i l r e .
Uuilkenhem. 45.
Uuilteburg. Z i e : Wiltenburg.
U u i r o n . Z i e : Wieringen.
U u i r t h o m . 44.Uuiutmundhem. Z i e : W i m m e n u m .
Uulfarum. Z i e : Wolferen.
U u l u h t . Z i e : Volthe.
U u r d i n . Z i e : Woerden.

Weathere, Hendrik van 396.

Weathere, Hendrik van 396.

Wecelo. Zie: Wezelo.

wech, weg, z. Geerdenweghe, Cukenswech.

wech, weg, z. Geerdenweghe, Cukenswech. Bron: DBNL

wech, weg, z. Geerdenweghe, Cukenswech. (DBNL)

Wechamerlohn. Zie: Wicherumlo.

Wecseren, Arnoud van 404.

Wedde [ GR ] 1830-1968

Weddehoen, onder Delden 425 n. 1).

Wede (facs.) [Ommen : Ov]

WEDE [Ommen : Ov] / Withe (twijf. ident.) • 1134 • Zu K GYS

Wedebosch [1299] Weebosch NB

Wedege, Rei mar, schepen van Oudewater 611.

Wedege, Rei mar, schepen van Oudewater 611.

Weden, Everard van. Zie Everard; Herman van. Zie : Herman; Lubbert van. Zie: Lubbert.

Wedene, Herman van. Zie: Herman.. Lutbert van. Zie: Lutbert.

Wedene • 1169 • U SM 787

Wedene • 1196 • U SM 1012

Wedene" (facs.) (onb., prov. Utrecht of Geld.)

WEDENE" (onb., prov. Utrecht of Geld.) / Wedene • 1169 • U SM 787 / Wedene • 1196 • U SM 1012 GYS

Weder, Jacob 202.

Weder 305.

Weder, Wicher 305.

Wederanvurt F691

Wederde • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 148 r° v°

Wederden [1280] Wierden Ov

Wederehorne, W'illem van, knaap 395.

Wederehorne, W'illem van, knaap 395.

Wedermoet, Johannes, burger van Utrecht 454.

Wedermoet, Johannes, burger van Utrecht 454.

Wedersghe, Wedersche 281, 283.

Wedert [13th e.} Valkenswaard NB

Wederze • 1e kwart 13e • Echternach, P L 9534, 148 r° v°

Wedher, Wier Wiersz; ridder 20; zijn vrouw 20.

Wediche ?

Wedigerus, vader van Poppo. 147.

Wedmont, Johannes van, tinsgenoot van de Omloop van St.Marie te Utrecht 169.

Wedmont, Johannes van, tinsgenoot van de Omloop van St.Marie te Utrecht 169.

Wedum [1329] Weidum Fr

Weë (facs.) [Leens : Gr]

WEË [Leens : Gr] / UUie • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r° / UUia • eind 11e • D W IX a 1 b, 25 r° GYS

Weede, Wede, gem. Hoogland 20.

Weede, Wede, gem.Hoogland, ingezetenen van 370.

Weede, Wede, gem.Hoogland, ingezetenen van 370.

Weel (Wele), ten W. van Doetinchem. 8, 267.

Weel (Wele), Albert van. Zie: Albert; Reinard van. Zie : Reinard.

Weener, Wenre, hof bij Leer (Oostfriesland) 362.

Weener, Wenre, hof bij Leer (Oostfriesland) 362.

Weerde (Werden, Werde, Werthe, Werdhe, Insula), Amelis uten. Zie: Amelis; Hildegond uten. Zie: Hildegond; Jutte uten. Zie: Jutte; Pieter uten. Zie: Petrus. i —, Sophia uten. Zie: Sophia.

Weerde, Werde(n), de latere Amelisweerd 118; Amelis uten 59, 118, 238.

Weerde, uten, de Insula, Amelis, ridder 12, 20°, 24, 51, 305°, 417; zijn zoon Amelis 20.

Weerde, Werde(n), de latere Amelisweerd 118; Amelis uten 59, 118, 238.

Weerdinghen [1327] Weerdinge Dr

Weerdorp (Werdorp). 55, 56, 64, 248.

Weerse-lo [ OV ] 1830-2001

Weerselo, Werslo, onder Ootmarsum 271; priores en convent van 271.

Weerselo, Werslo, onder Ootmarsum 271; priores en convent van 271.

Weerselo, Werslo, (priores) en convent in 73.

Weerselo, Verslo, onder Oldenzaal 514, 540; abt van 514; abdij van 514, 520, 539, 568; nonnen van 520, 524, 536, 539; proost en kapittel van 522; Lubbert van 541.

Weerselo (Werselo, Werseloe, Wersla, Wersloe). 363, 389, 390, 410.

Weerseloo (Weerselo, Weersselo, Werslo), thans onder Oldenzaal. 294; Benedictijner dubbelklooster te. 48, 66, 82, 94, 116, 271, 294, 300. —, provisor van het klooster te. Zie: Willem.

Weert (facs.) [Weert : Lb]

WEERT [Weert : Lb] / Werta • 1062 vals eind 11e • ed. DB, p. 383 / Werta • 1139 • P L 9307/7 / Werta • 1219 • Av A 94 / Werta • 1224 • Av A 100 / Werd • 1155 • Po / Weirta • 1219 • Av A 94 GYS

Weertvliet (facs.) (waterloop te Kadzand : Zl)

WEERTVLIET (waterloop te Kadzand : Zl) / Wertvliet • 1190 • G SB GYS

Weesp, Wesepe 288, 355.

Weesp, Wesepe 288, 355.

Weesp i Wesepe). 190.

Weesp, Wesepe, 336, 338, 344-345, 534.

Weesp (Wisepe, Wispe). 374, 414.

Weesp (facs.) [Weesp : Nh]

Weesp, Vissepe 321.

WEESP [Weesp : Nh] / Wesepa • 1131 • U SM 2650 / Wisepe • 1156 • U SM 701 / W[i]spe • (1169?) • U B 413 / Wisepe (gewijzigd in Wesepe) • 1200 • Ar B 1 / Wesepe [Wisepe gewijzigd in Wesepe] • 1200 • Ar B 1 GYS

Weesperkarspel [ NH ] 1830-1966

Weester Berze [1573] Westelbeers NB

Wefrisse Werse of Wiersche--veld bij Vrees-wijk UT M&B U7

Wefrisse • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Wefrisse Werse of Wiersche--veld bij Vrees-wijk UT M&B 7

Wefrisse" (facs.) (onb., prov. Utrecht)

WEFRISSE" (onb., prov. Utrecht) / UUefrisse • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Wege(r), Rudolf, ridder 154, 380.

Wege(r), Rudolf, ridder 154, 380.

Wegelo (Wengheloe). 183.

Wegeman, Hendrik. Zie: Hendrik.

Wegesaten, Winricus van. Zie: Winricus.

Weggestapelen (facs.) [Batmen : Ov]

Weggestapelen (Weicggestapolen). 187.

WEGGESTAPELEN [Batmen : Ov] / Weggestapolon • 1046 kop. midden 12e • U B 43, 30 v° GYS

Weggestapolon • 1046 kop. midden 12e • U B 43, 30 v°

Weglo, W. van. Zie: W.

Wehemar. Zie: Weimar.

Wehl, Wele, Albert van, ridder 107; Gerdangus van, ridder 107; Hoger van 132.

Wehsle [1146] Wessel Gld

Weht W049

Weia, Reward van. Zie: Reward.

Weicggestapolen. Zie: Weggestapelen.

Weida, Gijsbert van 109; Herman van 109.

Weida, Gijsbert van 109; Herman van 109.

Weide, Johan van (de Prato). Zie: Johannes.

Weide (de Pascua), Dirk van der 258.

Weide (Weithusen), bij Beusichem. 65, 248.

Weide, Weyda, Heimerik van 290, 292-293; Mense van 290, 292-293; Otto van, 290, 292, 294; Steven Alardsz.van 49.

Weide (Weda). Zie: Utrecht.

Weidegen, Gerard 164.

Weidegen, Gerard 164.

Weiger, Rudolf 163.

Weiger, Rudolf, ridder 165.

Weiger, Rudolf 163.

Weilburg (Wilinaburg). 99.

Weimar (Wehemar). 223, 229.

Weimodum. 28.

Weindelmoed (Weindelmoedis), moeder van Herman van Bunnik. 378.

Weinere W036

Weingi [944] Wijns [Tietjerksteradaeel, ?] [in 19 th century disappeared Wijns, 3 km. south-east of Wommels, Henaarderadeel?] Fr

Weingi F647

Weirta • 1219 • Av A 94

Weisse (Huitteus, Witheus), rivier. 8, 30.

Weissem-burg locus , civitas , in pago Spirensi in Al satia , Weissen-burg 150 , 1 .

Weissemburgensis ecclesia 150 , 1 .

Weissenburg, in den Elzas; (Wizenburgensis) Benedictijner abt van. 439.

Weissenburgense , Wizenburgense monasterium S . Petri 41 , 34 . 36 . 42 ; 171 , 25 ; 198 , 5 . Diplomata : spur . Dagobercti I . n . 31 ; – genuinum Dagobercti II . n . 44 .

Weithuizerbroek, onder Beusichem 290, 292-293.

Weizcelus, kanunnik van St. Ludger te Munster. 348.

Wekene, Godfried van. Zie: Godfried.

Wekene [1145] Wieken Gld

Wekli F666

Wekliuane • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Weklivane" (facs.) (onb. in Friesland)

WEKLIVANE" (onb. in Friesland) / Wekliuane • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Wel (facs.) [Bergen : Lb]

Wel • 1190 • G SB

WEL [Bergen : Lb] / Welle (of is dit Well [Wermelskirchen: Dd]?) • ± (1135-80) • K Schr GL GYS

Wel" (facs.) (waterloop te Kadzand : Zl)

WEL" (waterloop te Kadzand : Zl) / Wel • 1190 • G SB GYS

Welaca (Vuelaca), vrouw van Gerwala, moeder van Bernherus. 73.

Welcbordus Nannekiin die Vliegher, heemraad van de Korte Zijde 147.

Welcbordus Nannekiin die Vliegher, heemraad van de Korte Zijde 147.

Weldamme, Wouter van 220.

Weldamme, Wouter van 220.

Weldege, Nicolaas, ridder 293.

Weldich, Weldig(h)e, Nicolaas, kanunnik ten Utrechtsen Dom 68, 82, 92.

Weldige, Nicolaas, kanunnik ten Utrechtsen Dom 493.

Weldige, Nicolaas, kanunnik ten Utrechtsen Dom 493.

Wele [1188] Wehl Gld

Wele. Zie: Wehl.

Wele. Zie: Weel.

Welege, Egbert, knaap 420.

Welhem. O. 1. 108. (1120). z. Wallehem.

Welhem. O. 1. 108. (1120). z. Wallehem. Bron: DBNL

Welhem. O. 1. 108. (1120). z. Wallehem. (DBNL)

Weli [11thcentury] Wely Gld

Wella • 1222 • S D 570

Wella • (1202-12) • Md 9

Welle, Gijsbert van. Zie: Gijsbert.

Welle, De, Wella, voorm.parochie op Noordbeveland 72, 269; priester van 619.

Welle (facs.) [Kats : Zl]

Welle (Wellant), op Schouwen. 395.

Welle (Wella), op Noordbeveland. 466; priester te. Zie : Willem.

Welle, Wellae, Noordbeveland 194, 499.

Welle, De, Wella, voorm.parochie op Noordbeveland 72, 269; priester van 619.

Welle (Wella), Boudewijn Willemsz. van. Zie: Boudewijn; Dankaard Willemsz. van. Zie: Dankaard; Hugo Willemsz. van. Zie: Hugo.

Welle [middle 12th century] Well L

Welle • 1208 • Md 11

Welle (of is dit Well [Wermelskirchen: Dd]?) • ± (1135-80) • K Schr GL

Welle • 1222 • S D 572

WELLE [Kats : Zl] / Welle • 1208 • Md 11 / Welle • 1222 • S D 572 / Wella • (1202-12) • Md 9 / Wella • 1222 • S D 570 GYS

Welle. 153, 169—171. (Wlfardus, Wulfardus), van Zeeland, heer van Maalstede, ridder. 153, 493.

Welleberg, Welbergen, Kreis Steinfurt 208.

Wellen, Lux; heer van 452.

Welltene • 1154 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R 22 r°

Welpscoet [1303] Welschap NB

Welsib F641

Welsinge (Welsinghen), op Walcheren. 466.

Welsinge(n), thans verenigd met Ritthem 72.

Welsinge(n), thans verenigd met Ritthem 72.

Welsne [1315] Welsum (near Dalfsen) Ov

Welsum, Wilsom, gem.Olst 202.

Welten (facs.) [Heerlen : Lb]

WELTEN [Heerlen : Lb] / Welltene • 1154 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R 22 r° GYS

Welthem. Zie: Velthem.

Wemeldinge (Wimeldingen), op Zuidbevcland. 286.

Wemeldinge [ ZL ] 1830-1970

Wemeldinge (facs.) [Wemeldinge : Zl]

WEMELDINGE [Wemeldinge : Zl] / Wimeldinga • 1222 • S D 572 GYS

Wemeldingen, Wemeldinghen, Zuidbeveland 453; rectores van de kerk van 474— 475.

Wemeldinghe, Gerard van. Zie: Gerard.

Wemena. Zie: Wümme.

Wemminge Wanbays op Texel NH Kün 83

Wemminge Wanbays op Texel NH Kün U83

Wenari W229, W232, W244

Wenbrath, meier van het Domkapittel in den hof te Hees. 346.

Wenda (Uuenda}, vrouw van Bola, moeder van Adaco. 74. — (Vuenda), vrouw van Liofans, moeder van Aswi. 74.

Wendeldijk (Wendeldike), de Spaarndam. 182.

Wendele, onder Vollenhove 283 n. 2).

Wendelmoed, Wendelmodis, Wendelmudis 274°; echtgenoote van Hugo van Rhenen 207—208, 343.

Wendelmoed, Wendelmodis, Begijn te Utrecht 91; nicht van Johan Halfpape 163- 164.Snep, Begijn te Groningen 402, 480, 501.

Wendelmoed, Wendelmodis, echtgenote van Hugo van Rhenen 9.

Wendelmoed, Wendelmodis, echtgenote van Hugo van Rhenen 9.

Wendelnesse • 1200 • Dd 123

Wendemate, land in Beusichem 108.

Wendemate, land in Beusichem 108.

Wendensnidis, echtgenoote van Herbord van Lutbergen 430.

Wendes-hem • ± 1050 kop. eind 11e • mir. s. Trudonis, Ld 16974, 126 v°

Wendilger (Uuendilger). 104.

Wendische steden 107, 114.

Wene, Dirk 178.

Wene, Dirk 178.

Weneberchies.Zie: Wambrechies.

Weneger, Diederik. Zie: Diederik.

Wenemar, Wenemarus, Winemarus, heer 539-540.Lichtevoit, schepen van Harderwijk 156.

Wenemar, Wenamarus, Wenemarus, Wenamarus, richter (in Colmschate?) 396; zoon van Gelmer van den Brink 256.van Redinchem 213.van Stochem 103.

Wenemar (Wenemarus) van Ascethe. 372. (Winemarus) van Beusichem, broeder van Steven schenk. 166, 168, 249, 268. (Wenemarus) van Buren, knaap. 497. (Wenemarus, Winemarus) van Hardenberg. 242, 280, 281. (Wenemarus) van Lathem. 372. (Wenemarus) van Omersum, schepen te Zutphen. 267. (Wenemarus), voogd van Salland. 233.

Wenemar, Wenamarus, Wenemarus, Wenamarus, richter (in Colmschate?) 396; zoon van Gelmer van den Brink 256.van Redinchem 213.van Stochem 103.

Wenemar van Buren 317.

Wenemerscamph, bij Wilp 71.

Wenen [1335] Wenum Gld

Wenere W495

Wengheloe. Zie: Wegelo.

Wengsel, Wengesele, onder Schuttorf 373.

Wengsel, Wengesele, onder Schuttorf 373.

Weningawalde [1315] Wijnjewoude Fr

Wenke, Tiedeman 497.

Wenneking (facs.) [Stokkum : Marke-lo : Ov]

WENNEKING [Stokkum : Markelo : Ov] / domus Wennekinc • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 133 r° GYS

Wennincmole, huis onder Oldenzaal 316.

Wenre.Zie: Weener.

Wenre.Zie: Weener.

Wensate, Arnold van, landbouwer te E r i - chem 317.

Wenzo van Lesten, ministeriaal van den graaf van Gelre. 296, 318. (Wenso), van Vrollehorst. 252, 296.

Wer-mere [1083] Wormer NH

Werba (villa) in Ostrache (pagus) F582

Werba in pago Ostrache Wrba, Oostergo FR Kün W98

Werba (villa) in pago Ostrache Ego in dei nomine Sigerep tradidi sco Bon. in pago Ostrache in villa que dicitur werba partem terre ad pabulum VI animalibus. Ik in Godes naam Sigerep heb aan St. Bonifatius geschonken in de gouw Oostergo in het dorp genaamd Werba een deel grond waarop 6 dieren kunnen grazen. O-Metwid in pago Osterriche Item Reginhart trad. sco Bon. in pago Osterriche in villa nuncupata Metwid terram XII boum. Et in alia villa que dicitur Ringes-heim terram unius bovis et in villa tercia que vocatur Echmari terram duorum boum et dimidium. Evenzo heeft Reginhart aan St. Bonifatius geschonken in de gouw Oostergo in het dorp genaamd Groot Meddert grond voor 12 runderen. En in een ander dorp genaamd Rinsumageest grond voor één rund en in het derde dorp genaamd Echmari grond voor anderhalf paar runderen.

Werba, villa, in pago Ostrache Onbekend

Werba • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Werba" (facs.) (onb. ± Dokkum : Fr)

WERBA" (onb. ± Dokkum : Fr) / Werba • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Werbedde, Amalung van 509; Godfried van 509.

Werbedde. Zie: Warbeycn.

Werceberch" (facs.) (onb. ± Kerkrade : Lb?)

WERCEBERCH" (onb. ± Kerkrade : Lb?) / montem Werceberch • 1121 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R 9 r° GYS

Werchina • 1178 kop. eind 13e • N Ff 3, 191 v°

Werchinge. Zie: Werkhoven.

Werconde (Wercunde). Zie: Werkhoven.

Werconde • 1196 • U SM 1012

Werconde • 1185 • U SJ 820

Werconden (Wercunde, Wercunden, Werkune, Wernkune, Werkunde), Andreas van. Zie: Andreas. 1, Diederik van. Zie: Diederik; Elias van. Zie: Elias; Werenbold van. Zie: Werenbold.

Wercunde • 1176 • U SJ 797

Wercunden • 1219 • U gg 1155

Wercunden • 1126 • U SP

Wercunden. Zie: Werkhoven.

Wercundia • 1169 • U SM 787

Werd • 1155 • Po

Werd. Zia: Waard.

Werd.Zie: Emondus (van Werd).

Werd.Zie: Emondus (van Werd).

Werda. Zie: Keizersweerd.

Werda. Zie: Keizersweerd.

Werde, Hendrik van 538; Johan van, knaap 526..Zie ook: Weerde.

Werde, Hendrik van 538; Johan van, knaap 526..Zie ook: Weerde.

Werde • 1222 • Xt 84

Werde [1222] Stevensweert L

Werde. Zie: Keizersweerd.

Werden • 1225 • Ar B 8

Werden, Werdinensis, Benedictijner abdij a.d.Ruhr, abt, proost, prior en convent van 362-363.

Werden, Werdinensis, Benedictijner abdij a.d.Ruhr, abt, proost, prior en convent van 362-363.

Werden (Verda, V i r d a, Werthina). 53, 54, 55, 56, 57, 58 59, 60, 61, 63.

Werden, Benedictijner klooster aan de Ruhr, ten Z. van Essen. 3; proost van. Zie: Herman.

Werden (Ruhr), abdij van St.Liudger te 508; abt 508, voogd hiervan 508; proost 508.

Werden, Werdinensis, klooster aan de Ruhr 133.

Werden • 1108 kop. midden 12e • U B 43, 42 v°

Werdenberch (lees: Werkhoven), Elias van, knaap 214.

Werder.Zie: Waarder.

Werder.Zie: Waarder.

Werdere [1108] Waarder ZH

Werdhe, Willem van, genaamd Salm. Zie: Willem.

Werdhe. Zie: Weerde.

Werdinensi: (ecclesia) W485

Werdorp, hof te Zeist 466.

Werdorp, hof te Zeist 466.

were, z. Acgereswere, Bredewere, Brotherscinghewere, Deddeswere, Ferthemerswere, Franewere, Frankenwere, Kempenwere, Ludolfenkenwere, Nyewere, Ockengewere, Reynwardeswere, Scultewere, Smalewere, Syrekeswere, Vertenkenwere, Willebrandimaginwere.

were, z. Acgereswere, Bredewere, Brotherscinghewere, Deddeswere, Ferthemerswere, Franewere, Frankenwere, Kempenwere, Ludolfenkenwere, Nyewere, Ockengewere, Reynwardeswere, Scultewere, Smalewere, Syrekeswere, Vertenkenwere, Willebrandimaginwere. Bron: DBNL

were, z. Acgereswere, Bredewere, Brotherscinghewere, Deddeswere, Ferthemerswere, Franewere, Frankenwere, Kempenwere, Ludolfenkenwere, Nyewere, Ockengewere, Reynwardeswere, Scultewere, Smalewere, Syrekeswere, Vertenkenwere, Willebrandimaginwere. (DBNL)

Were Esce. O. 1. 204 (± 1200). in N. Holland.[p. 144]

Were, Gijsbert van, knaap 14.

Were, Gijsbert van, knaap 14.

Were Esce. O. 1. 204 (± 1200). in N. Holland.[p. 144] (DBNL)

Were Esce. O. 1. 204 (± 1200). Bron: DBNL

Were-heim [1200] Warm Gld

Werebertus, mansus van 512.

Werede. Zie: Keizersweerd.

Wereheim, Jordan van. Zie: Jordan.

Wereheim. 7.

Werembert, Werembertus van Compelwic 71.

Weren, Otto xan, olderman van Groningen 166.

Werenbert (Werenbertus), van Oie. 212.

Werenbold, Warenboldus Flaminch, knaap 180.van Vechten, ridder 8, 373-374.

Werenbold, Werenboldus, Scolaris 123; choorbisschop van Utrecht 534.van Buckhorst 516.Vlamink, ridder 123.

Werenbold, Warenboldus Flaminch, knaap 180.van Vechten, ridder 8, 373-374.

Werenbold (Werenboudus) van Dike. 378. (Werenboldus) van Vechten, ministeriaal van den bisschop. 331, 332, 421. (Wernboldus) van Werconden. 130. —• (Weremboldus), choorbisschop. 197.

Werenbold (Wercnboldus), Domdeken. 230.

Werenbold (Weremboldus, Werenboldus), broeder van Diederik van Bükhorst. 35 397, 435. (Werenboldus), van Werkhoven. 292, 384. (Werenboldus), diaken. 315. (Werenboldus), scholast. 342.

Werenbold (Werenboldus), ministeriaal van den bisschop. 258, 268, 274. — (Werenboldus), broeder van Egbert, schout, ministeriaal van den bisschop. 342, 344. 367. (Werenboldus), vrije. 271.

Werenbold, Werenbaldus, Werenboldus; kanunnik van Oudmuster te Utrecht 150, 230—232. van Vechten, ridder 264, 423°; huis van, te Beekum 447.

Werenchis van Buren, ministeriaal van den bisschop van Munster. 321.

Werendijke, Werendijc, Werendic, opWalcheren 72; Benedictinessenklooster Porta Coeli te 80, 318; Mr.Hendrik van 17.

Werendijke (Werendike), op Walcheren. 466.

Werendijke, Werendijc, Werendic, op

Werengatus. 15.

Werenger. 204.

Werenhere. 204; broeder van Herman. 204.

Werenherus, graaf. 221.

Werenzo van Bonne. 44.

Werf-heim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Werf-heim F682

Werf-hem W306, W412

Werf-hem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v°

Werf-hem • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • vita s. Liudgeri, Le W 12 r°

Werf-hem • eind 11e • D W IX a 1 b, 23 v°

Werflante F632

Werflante • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Werflante" (facs.) (onb. in Friesland)

WERFLANTE" (onb. in Friesland) / Werflante • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Werinbald (Vuerinbald), zoon van Gerild. 66. (Vuerinbaldus). 70. (Werinbaldus). 167.

Werinbraht (Uuerinbraht). 104.

Werinburg (Vuerinburg), vrouw van Alfherus, moeder van Letherus. 74.

Werinhard, priester. 63.

Werinherdus (Uuerinherdus). 66.

Werinherius, abt van het klooster van het H. K r u i s en de H. Maagd (later de Sf. Paulus-abdij). 176.

Werinhil d (Vuerinhild), vrouw van Meginrauan. 66.

Werinhold (Uuerinhold). 69.

Werinon W201

Werinus, broeder van Liudolf. 175.

Werinzo, proost van St. Kunibert te Keulen. 159.

Werken [the early part of the 10e century] , Werchoven [1573] Werkhoven Ut

Werken, onder Warnsveld bij Zutphen 137; Gerard van, schout van Zutphen 433.

Werken Werkhoven UT Kün U17

Werken (facs.) (onb. ± Zomeren : Nb)

Werken • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Werken Werkhoven UT Kün 17

WERKEN (onb. ± Zomeren : Nb) / Werchina • 1178 kop. eind 13e • N Ff 3, 191 v° GYS

Werken. Zie: Warken. • (Godekinus-hofstat). 207.

Werkendam (Wirkenemunde). 207.

Werkendamme [1241 Werken-dam NB

Werkenmonde (facs.) (monding van de Werken bij Werken-dam : Nb)

WERKENMONDE (monding van de Werken bij Werkendam : Nb) / Wirkenemunde • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r° GYS

Werkhoven (facs.) [Werkhoven : Ut]

Werkhoven, Andreas van. Zie: Andreas; Gijsbert van. Zie: Gijsbert, Hecelo van. Zie: Hecelo. -, Hendrik van. Zie: Hendrik; Werenbold van. Zie: Werenbold; W i l l em van. Zie: Willem.

Werkhoven 33. mr; klerk van wijlen heer Wolfard van Zeeland 156. van Amersfoort, ridder 252, 265, 308, 312, 337, 417°, 423, 449. van Axel, ridder 340°. van Goye 51, 68°. van Hasenbergh, schepen van Utrecht 280. van Keppel 103; prope Cimeterium, schepen van Arnhem 107; mr. van Kortrijk, kanunnik van St. Pharahildis te Gent 229, 231. Gerhardus, burggraaf van Montfoort 282, 308. van Netelhorst 408. broeder van Ludolf van Overdevecht 4. Radinc, ridder 37. Sarlacin, ingezetene van Keulen 279. van Spermalie, schepen van Sysseele 234. van Veen, ridder, leenman van den Dom te Utrecht 51, 418. van Winde, ridder 384. van Zuilen 312.

Werkhoven Werconden Wercunde(n),

Werkhoven, Werkinge, Werconden, prov.Utrecht 281 n.1), 510 n.5), 513, 555, 565.

Werkhoven (Werkunde, Wercunden), tusschen Utrecht en Wijk. 37, 132, 279, 295, 306, 334, 423.

Werkhoven, Wercunde, Wercondem, 11, 33, 38, 143, 197, 336; Elias van 344.

Werkhoven (Uuerken, Warcondia, Werchinge, Wercunden). 43, 159, 292, 443.

Werkhoven Werconden Wercunde(n),

Werkhoven [ UT ] 1830-1964

WERKHOVEN [Werkhoven : Ut] / UUerken • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 / Wercunden • 1126 • U SP / Wercunden • 1219 • U gg 1155 / UUercundia • 1169 • U SM 787 / Wercunde • 1176 • U SJ 797 / Warcondia • 1178 • D Em 2 / Werconde • 1185 • U SJ 820 / Werconde • 1196 • U SM 1012 / Werkunde • 1206 • U SJ 661 / Werkunde • 1225 • Ar B 8 GYS

Werkhoven), schout en buren van 538.

Werkunde • 1206 • U SJ 661

Werkunde • 1225 • Ar B 8

Werkünden 33, 198.202 n.2), 218 n.1), 238, 310-311, 458 n.1), 538, 540 n.1), 575.

Werkünden 33, 198.202 n.2), 218 n.1), 238, 310-311, 458 n.1), 538, 540 n.1), 575.

Werkynde P.H. p. 22. Werkhoven. Utrecht. (DBNL)

Werkynde P.H. p. 22. Werkhoven. Utrecht.

Werkynde P.H. p. 22. Bron: DBNL

Wermere. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). de Wormer. N. Holland.

Wermere. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). Bron: DBNL

Wermere. Hecm. 207. O. 1. 105. (± 1083). de Wormer. N. Holland. (DBNL)

Wermerhuis [1289] Warmenhuizen NH

Werner 90; gardiaan der Minderbroeders in Dordrecht 108; proost van Oudmunster te Utrecht 521, 524; mr; kanunnik van St.Jan te Utrecht 516; kanunnik van St.Marie te Utrecht 524; abt van St.Paulus te Utrecht 532; broeder, kommandeur van het Duitse huis te Utrecht 243.Aleidisz.469-471.van Amersfoort (Stoutenburg), ridder 100, 122, 188, 557.Groten 35.van Hofeal, kanunnik van St.Bartholomeus te Luik, keizerlijk notaris 49, 56.Camerclinc 493-494.van Langerak 371.Olifier, priester blijvend vicaris in de Oudmunsterkerk te Utrecht 61-62, 65-66, 70-72; zoon van Th.Overmeyster 403.Pothout 218.Gevardsz.van Rhenen 469-471.Smullinc 470-471.Soeten 219.van Stoutenburg.Zie Wouter van Amersfoort.(Wouter), van Zuilen, knaap 172, 371.

Werner (Wernerus), nepos van schout Jalo. 274. (Warnerus, Wernerus), broeder van Gerard, ministeriaal van den bisschop. 333, 338, 339, 351, 3S4. ', dapifer van bisschop Godebald. 339. (Wernerus), schout. 356, 372. (Wernerus), broeder van schout E l i a s van A, en van Wouter, ministeriaal van den bisschop. 436, 441. (Wernerus) Calvus, zoon van Franco Calvus, ministeriaal van den bisschop. 441, 469. (Warnerus). 199. (Warnerus). 200; schepen van Utrecht. 469. (Wernherus) van Bonlant. 427. (Wernherus), broeder van Franco van Diepenheim, van Liefhard en van Anselm. 321, 340. (Wernerus), kanunnik ten Dom, proost van Odiliénberg. 309. (Warnerus), aartsdiaken. 341. — (Wernnerus), bisschop van Mcrseburg. 229.

Werner, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 460; kanunnik van St.Pieter te Utrecht 239; mr; rector scolarum van St.Marie te Utrecht 527.Bommelhus, burger van Oldenzaal 305.van Broclare 373-374.van Hare, knaap 310; zoon van Frederik Lysaz.(Utrecht) 303-304, 595.van Oldenbarnevelt, inwoner van Deventer 179 n.b).—, de Palude, schepen in Arnhem 132.

Werner, Wernerus, klerk van Dortmund 448; kanunnik van St. Pieter te Utrecht, kapelaan des bisschops 124, 449.

Werner (Warnerus, Wernerus, Wernherus), bisschop van Munster. 319, 320, 334, 340, 353. (Wernherus), bisschop van Straatsburg. 212.

Werner, Warnaer, Warnerus, Wernerus, famulus 400; meier in Hengelo 509; bisschop van Munster 513; dapifer (van de bisschop van Utrecht?) 541; scholaster van Oudmunster te Utrecht 58, 82-83, 89; kanunnik van St.Pieter te Utrecht 49-50; kanunnik te Vreden 523.Bruninc 411.(Wcrner) Frederiksz; burger van U - trecht 48, 56-57, 468.Hademansz.300.Hugoz; burger van Utrecht 48, 56-57.van der Lagher Hare 383.van Rhede, knaap 456.

Werner, Warnerus, Wernerus, Wernherus, scholasticus en provisor van een der Utrechtse kerken 478.

Werner (Wernerus). 39. (Wernerus), voogd van den Dom te Bremen. 387. (Wernerus, Warnerus) van Boland, drossaat van den keizer. 13, 135, 136. (Wernerus) van Duttencheim. 6, 243, 244. (Wernerus) van Dwingeloo. 37. (Warnerus) van Hare, ridder. 484. (Wernerus) Laie. 468, 469. (Wernerus) Rufus, schepen te Utrecht. 208, 236, 250. (Wernardus) van Spoelde, ridder. 242. (Wernerus), mr; te Vreden. 175. (Warnerus), cantor van St. Castor te Coblenz. 63. (Wernerus), kanunnik te Emmerik. 275, 321. (Warnerus, Wernerus), abt van St. Paulus. 150, 174. Werslo, Bernard van. Zie: Bernard. —«, Bertold van. Zie j Bertold; Diliana van. Zie Diliana; Lubbert van. Zie : Lubbert.

Wernering (facs.) [Rijsen : Ov]

WERNERING [Rijsen : Ov] / curia Wernering • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 135 v° GYS

Werning (facs.) [Oldenzaal : Ov]

WERNING [Oldenzaal : Ov] / domus Werninc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Werningcrode, Albert graaf van. Zie: Albert.

Weromeri (Weremere) (-meer over Overmeer) Over-meer oost van Medemblik Over-meer bij Nederhorst den Berg De Wormer NH-N NH-Z NH-M Die Kün M&B 68

Weromeri (Weremere) (-meer over Overmeer) Over-meer oost van Medemblik Over-meer bij Nederhorst den Berg De Wormer NH-N NH-Z NH-M Die Kün M&B U68

Weromeri, Uteromeri [9th century] Over-meer [present-day Naarder- en Horstmeer] NH

werp-lant (terram illam maris inter Hosnesse et Hontenesse iacentem que werp-lant siue sant uocatur) • 1190 • S D 480

Werpa, Lannickinus de, burger van

werpe-lant (terra maris inter Osnesse et Guntenesse iacentem que werpe-lant siue sant uocatur) • 1183 • S D 471

Werraga [1441] Warga Fr

Wers-lo [1157.] Weerse-lo Ov

Wersa. Zie: Wiers.

Wersa.Zie: Wiers.

Wersdorp. Zie: Zeist.

Werselo. Zie: Weerselo.

Wersla. Zie: Weerselo.

Werslo. Zie: Weerselo.

Werslo.Zie: Weerselo.

Wersloe. Zie: Weerselo.

Wersse of Wierscheveld (Uucfrisse), bij Vreeswijk. 42.

Werta • 1219 • Av A 94

Werta • 1224 • Av A 100

Werta • 1062 vals eind 11e • ed. DB, p. 383

Werta [probably 1062] Weert L

Werta • 1139 • P L 9307/7

werth, z. Waldekenswerthe.

werth, z. Waldekenswerthe. Bron: DBNL

werth, z. Waldekenswerthe. (DBNL)

Werthe [1196] Weurt Gld

Werthe, Hendrik van. Zie: Hendrik.

Werthe. Zie: Weerde.

Werthina. Zie: Werden.

Werthuzen [1396] Waardhuizen NB

Wertingewe, pago Onbekend

Wertingewe (pagus), Astolfes-heim (villa) F575

Wertinus, zoon van Wertinus, schepen van Middelburg 188.

Wertvliet • 1190 • G SB

Wertzingehusen [1472] Wessinghuizen Gr

Werum.Zie: Wittewierum.

Weruon • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r°

Werve, Willem van, landgenoot in Rijswijk (Gld.) ? 338.

Werve W027

Werve, te (facs.) [Aarden-burg : Zl]

WERVE, TE [Aardenburg : Zl] / de Weruo • 1204 • S D 505 GYS

Wervershoof [1245] , Werfaertshof [1288] Wervershoof NH

Wervon W336

Wervon" (facs.) (onb., prov. Groningen)

WERVON" (onb., prov. Groningen) / UUeruon • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r° GYS

Wes-heim • 1118 • P L 9284/2

Wes-heim • 1118 • I L 7

Wesara. Zie: Wezer.

Wescelo. Zie: Wezelo.

Weschelinc, huis te Duider 316.

Wesel, Johannes van 73.

Weselberg, Everard van, burger van Deventer 202.

Wesemael (Uuisemale, Wismale, Wesemale), Arnoud van. Zie: Arnoud. '—, Elisabeth van Zie : Elisabeth.

Wesemael, Wesemale, Wesmale, Arnoud v i n, Sr; heer van 57, 80—82, 89, 91—94, 110—111, 120—121, 510—511; Arnoud van, Jr; ridder 78—83, 91— 97, 110—111, 120—121, 239°, 510—511. (Wesemael), Gerard van 91—92, 96; Godfried van, kanunnik ten Utrechtschen Dom 89; Godfried van 91—92, 96.

Wesemael, Wesmale, Arnold van, jr; ridder 548-549, 551-553; Arnold van, sr; ridder 548-549, 551-552.

Wesemael, Wesemale, Wesmale, Winsemale, prov.Brabant, België 176; heer van 123, 167, 175, 173; heerlijkheid 167; Arnold, heer van, maarschalk van Brabant, ridder 38, 175-176, 227, 273; Gerard van, ridder 273, 586; Godfried heer van 51.

Wesemale, A r n o l d van. Zie: A r n o l d.

Wesenthorst (Wisenthurst), Arnoud van. Zie: Arnoud.

Wesepa [1131] Weesp NH

Wesepa • 1131 • U SM 2650

Wesepe (Wiesepe), Menzo van. Zie: Menzo; Willem van. Zie : Willem.

Wesepe [Wisepe gewijzigd in Wesepe] • 1200 • Ar B 1

Wesepe, Bero van. Zie: Bero.

Wesepe [1284] Wezup Dr

Wesepe.Zie: Weesp.

Wesinga [12th century] Wessinge Gld

Weskaple [ca. 1250-1260] Westcapelle Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Wesope [1230] Wesepe Ov

Wesope.Zie: Wesup.

Wessel, Wescelus, vader van Gothildis, echtgenote van ridder Hubert van Everdingen 330; dijkgraaf van de bisschop van Utrecht 51,, zoon van ridder Hubert van Everdingen 484.

Wessel, Wescelus, Wezzelinus 508.van Beusichem 49-50.van Everdingen, dijkgraaf 354, 363.Hermansz; tinsman van St.Jan te Utrecht 49.

Wessem (facs.) [Wessem : Lb]

Wessem [ LB ] 1830-1991

WESSEM [Wessem : Lb] / UUisheim • 973 kop. ± 1370 • ed. Lacomblet, 114 / Wesheim • 1118 • P L 9284/2 / Wesheim • 1118 • I L 7 / Wishem • 1219 • K SP 38 GYS

West Eppinheri" (facs.) (onb. in Holland)

West renen, Gerard van, notaris 104 n.a).

West kerke, voorm.parochie op Wolfaartsdijk 257 n.2).

West Eppinheri • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

WEST EPPINHERI" (onb. in Holland) / UUest Eppinheri • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

West-Barendrecht [ ZH ] 1830-1836

West-broek [ UT ] 1830-1957

West-Friesland 289.

West-Sou-burg [ ZL ] 1830-1834

West-woud [ NH ] 1830-1979

Westambocht, verm.identiek met Westkerke op Wolf aartsdijk 257.

Westanne De Westen op Texel NH Kün U78

Westanne De Westen op Texel NH Kün 78

Westarburg-hem / Uuesterburg-hem (Westerburghem) De Westen op Texel?
Den burg op Texel ? NH NH Die Kün 61 85

Westarburg-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340

Westarburg-hem / Uuesterburg-hem (Westerburghem) De Westen op Texel? Den burg op Texel ? NH NH Die Kün U61 U85

Westarburon [845] Westerburen [hamlet, mun.of Wiembritseradeel?] Westerburen [disappeared hamlet, mun. Opsterland] [not identical with the hamlet Westerburen, mun.of Kollumerl-land and Nieuwkruisland.] Fr

Westarburon • 845 kop. begin 10e • Werden, Le W 34 v°

Westarhusun W130, Westerhusun W014

Westariche (pagus), Westerburge (villa) F568

Westariche, pago; Westerache; Westeriche, pago; Westerriche; Westrahe, pago; Westriche, pago Westergo

Westbroec [1450] West-broek [Joined with Achttienhoven, 1954] Ut

Westbroke. P.H. p. 18. Westbroche. P.H. p. 17. Westbroeche. P.H. p. 17. Bron: DBNL

Westbroke. P.H. p. 18. Westbroche. P.H. p. 17. Westbroeche. P.H. p. 17. Westbroek bij Velzen. (DBNL)

Westbroke. P.H. p. 18. Westbroche. P.H. p. 17. Westbroeche. P.H. p. 17. Westbroek bij Velzen.

Westcapella [1102] Westkapelle [municipal rights 1223] Zl

Westcynde.Zie: Westensteyn.

Westdongera-deel [ FR ] 1830-1984

Westdorpe [ ZL ] 1830-1970

Westeinde, Westhende, Johan van, kanunnik ten Utrechtsen Dom 524, 571.

Westen, Het 566.

Westen (facs.) [Tessel : Nh]

WESTEN [Tessel : Nh] / beostan UUestanne • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 340 GYS

Westende (de Fine), Johan van (den), kanunnik ten Utrechtsen Dom 68, 88-89, 131, 133, 220, 223, 297, 320, 335, 409, 448, 473; Dirk van (den), kanunnik van St.Marie te Utrecht 156, 385-386, 457-458.

Westende, Johan van. Zie: Johannes.

Westende, Johannes van, kanunnik ten Utrechtschen Dom 50.

Westenghe, buurschap bij Breukelen 350.

Westengheest. O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Westengheest. O. 1. 204. (± 1200). Westergeest op Tessel.

Westengheest. O. 1. 204. (± 1200). Westergeest op Tessel. (DBNL)

Westenholte, bij Voorst (Ov.) 516 n.1).

Westensteyn, Westeynde, Westrem,

Westeppinheri onbekend ZH Kün 36

Westeppinheri onbekend ZH Kün U36

Wester Kliff [1745] Westerklief (op het voormalige eil. Wieringen) NH

Wester-wijk (facs.) [Diesen : Nb]

Wester-Wiltinge, erf in Zuidlaren 393.

Westerache (pagus), Hasulun F560

Westeraeche • (755-68) kop. 9e • vita s. Bonifatii, ed. Levison, p. 49

Westerbeintum (facs.) (= nu Hogebeintum : Ferwerdera-deel : Fr)

WESTERBEINTUM (= nu Hogebeintum : Ferwerderadeel : Fr) / Bintheim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Westerbintheim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Westerbeiran • 1083 vals 12e • Hg E

Westerbeiran Westerlee? ZH E13

Westerbeiran. O. 1. 89. (1083). Westerbieran a Mosa. Hecm. 196. Beierland. (DBNL)

Westerbeiran. O. 1. 89. (1083). Westerbieran a Mosa. Hecm. 196. Beierland.

Westerbeiran. O. 1. 89. (1083). Westerbieran a Mosa. Hecm. 196. Bron: DBNL

Westerbieran • 1083 kop. waarvan kop. 15e • Hg C 2 r°

Westerbieran" (facs.) (onb. ± Schipluiden : Zh)

WESTERBIERAN" (onb. ± Schipluiden : Zh) / Westerbeiran • 1083 vals 12e • Hg E / Westerbieran • 1083 kop. waarvan kop. 15e • Hg C 2 r° GYS

Westerbint-heim • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37

Westerbint-heim F675

Westerbint-heim [944] Hoogebeintum [also see: Bintheim] Fr

Westerbork, Borck, Drente, kerk van 380; parochianen van 379.

Westerbork (Burch), ten O. van Beilen. 43, 45, 106.

Westerbork [ DR ] 1830-1998

Westerbroek, Gerard van. Zie: Gerard.

Westerbure (villa) in Westrahe (pagus) F557

Westerbure in pago Westrahe / Westerburge Westerburge, Westergo NH of FR Kün W73 W83

Westerbure, ville; Westerburge, ville, in pago Westariche Westerburge

Westerbure • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Westerburen (facs.) [Wymbritsera-deel : Fr]

WESTERBUREN [Wymbritseradeel : Fr] / UUestarburon • 845 kop. begin 10e • Werden, Le W 34 v° GYS

Westerburg" (facs.) (onb. in Westergo)

WESTERBURG" (onb. in Westergo) / Westerbure • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Westerburge • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Westerburg-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340

Westerburge • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Westerburge (villa) in Westariche (pagus) F568

Westerburge (villa) in pago Westrahe / Westerburge Ego Folcwar dedi sco Bon. terram XII boum infra terminos ville westerbure quod est in pago westrahe. Ik Folcwar heb St. Bonifatius gegeven grond voor 12 runderen binnen de grenzen van het dorp Westerbure dat is in de gouw Westergo. / Ego Folcwar de fresia dono ad scm Bon. terram XII pecorum infra terminos ville westerburge que est in pago westariche ad censum statutum per annum. Ik Folcwar van Frisia geef aan St. Bonifatius grond voor 12 stuks vee binnen de grenzen van het dorp Westerburg, dat is in de gouw Westergo, aan belasting het vastgestelde per jaar.

Westerburghem" (facs.) (onb., op Tessel : Nh?)

WESTERBURGHEM" (onb., op Tessel : Nh?) / UUesterburghem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340 / UUestarburghem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340 GYS

Westerburnen F642

Westercili (pagus) W487 ; Westercili W488

Westeremden (facs.) [Stedum : Gr]

WESTEREMDEN [Stedum : Gr] / Emedun • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 / Amuthon • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v° / Emuthon • eind 11e • D W IX a 1 b, 22 r°, 25 v° GYS

Westerfle • 1046 kopie midden 12e • U B 43, 30 v°

Westerfle [1046] Westervlier Ov

Westerfle • 1046 kopie 2e kwart 13e • U B 43, 69 r°

Westerfle. Zie: Westervlier.

Westerflier, onder Diepenheim. 172.

Westergo (Westergowe, Westrogowe). 223, 229, 334, 350, 351.

Westergo 50 n.1).151 n.1).

Westergo grietman, gezworenen en vergadering in 50.

Westergo • 1204 • U B 414

Westergo (facs.) (streek in het westen van Friesland)

WESTERGO (streek in het westen van Friesland) / UUistrachia • 734, kopieën 10e • Fredegarii cont., ed. MGH mer. II, p. 176 / Westeraeche • (755-68) kop. 9e • vita s. Bonifatii, ed. Levison, p. 49 / in Westerriche • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / in pago Westeriche • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / in pago Westriche • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / in pago Westrahe • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / in pago Westerache • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / in pago UUestrachi • 845 kop. begin 10e • Le W 34 v° / in pago UUestrachi • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 2 v° / Westraciam (acc.) • 847 kop. 11e • Ann. Xantenses, ed. de Simson, p. 15 / Westrogowe • 1086 kop. midden 12e • U B 43, 39 r° / UVestrege • 1138 of kort daarop • Hm 10 B 17, 2 r° / Westergo • 1204 • U B 414 GYS

Westergoo (Westergo). 28, 30, 32.

Westergowe. Zie: Westergo.

Westerhem.Zie: Westrum.

Westerhesselen. Zie: Havelte.

Westerholt, Westerholte, bij Geldermalsen 7.

Westerhoven [ NB ] 1830-1997

Westeriche (pagus), Hasalon (locus) F558 ; Westeriche F501

Westerkerken, Westerkerke, onder Vollenhove 405

Westerkinloson F528, F610 ; Westerkinloson Westerkinloson bij Medemblik NH Kün W24 W125

Westerkinloson • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Westerkinloson Ego Burgolf trado ad scm Bon. in villa widimunt-heim quod emi predium a folcratebane, et in villa Lienesbach terram X hubarum quam Lubaldus habuerat ibi, et in Ganc VIIII hubarum terram quam habuerat Sosso, et in Westerkinloson quicquid hereditate possedi. Ik Burgolf schenk aan St. Bonifatius in het dorp Widimunt-heim een stuk grond dat ik heb gekocht van Folcraban, en in het dorp Leonspich grond met 10 hoeven die Lubald hier had gehad, en in Ganc grond met 9 hoeven die Sosso had gehad, en in Westerkinloson al wat ik aan erfgoed bezat.

Westerkinloson; Westerkinlosun Onbekend

Westerkinloson" (facs.) (onb. ± Kinloson; zie aldaar)

WESTERKINLOSON" (onb. ± Kinloson; zie aldaar) / Westerkinloson • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Westerkinlosun • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Westerkinlosun • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Westerlande [end 14th century ] Westervelde Dr

Westerlech, het Haringvliet. 96.

Westerlo. Zie: Westerloo.

Westerloo, Vesterlo, Westerle, Westerlo, in de provincie Antwerpen 78—83, 91—95, 97°, 110—111, 120—121, 239, 510—511.

Westerloo, Westeria, Westerle, prov.Antwerpen 167, 175-176, 273 n.1), 586 n.2).

Westerloo, Belg; prov.Antwerpen 548-549, 551-552.-, kerk van 548-551, 552-553.

Westerloo (Westerlo). 138, 315.

Westerloo (Westerlo, Westerle), in de provincie Antwerpen, 342, 349, 465, 488.

Westerriche F532

Westerschouwen [ ZL ] 1830-1997

Westertili" (facs.) (onb. ± Finsterwolde : Gr)

WESTERTILI" (onb. ± Finsterwolde : Gr) / in pago Westertili • mitte 12. • D W RH9, 66 v° GYS

Westervle • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 133 r°

Westervlier (facs.) [Diepen-heim : Ov]

Westervlier (Westerfle). 187.

WESTERVLIER [Diepenheim : Ov] / Westerfle • 1046 kopie midden 12e • U B 43, 30 v° / Westerfle • 1046 kopie 2e kwart 13e • U B 43, 69 r° / Westervle • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 133 r° GYS

Westervoort (Westerwrth), Gerard van. Zie: Gerard.

Westervoort, Westenvorth, Symon van, schepen van Arnhem 107.

Westerwalda in Uneswido W043, W147

Westerwalt. Zie: Westerwoud.

Westerwerth [1206] Westervoort Gld

Westerwic • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v°

WESTERWIJK [Diesen : Nb] / Wystereuuic • 1147 kop. 13e • bulle, I Je 14 / Wistrewich • 1186 • bulle, I Je 29 / Westerwic • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v° GYS

Westerwijtwerd (facs.) [Middelstum : Gr]

WESTERWIJTWERD [Middelstum : Gr] / UUiduuurğ • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v° / UUituurğ • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v° GYS

Westerwolde (facs.) (streek in Z.O. van prov. Groningen)

WESTERWOLDE (streek in Z.O. van prov. Groningen) / in UUestaruualde • 10e • D W IX a 1 a, 24 r° GYS

Westerwolferdinge, erf in Zuidlaren 393.

Westerwolt. Zie: Westerwoud.

Westerwoud (Westerwolt, Westerwalt), onder Maarn, Maarsbergen en Woudenberg. 9, 202, 338.

Westerwoud (Westerwalt, Westerwolt). 308, 316.

Westerzij (Uuestarburghem, Uuesterburghem), bij Laan. 45, 47.

Westeynt [1639] Het Westeinde NH

Westfalen 407 n. 1), 424 n. 2).

Westfalen (Westifalia). 211.

Westfalen 14 n.2), 285 n.1).

Westfalen (Westphalia). 59.

Westfalinc, Johannes, heemraad van de Lange Zijde 147.

Westflinge O. 86. (1064). v. Heussen Bat. Sacra 1, 12 Westerlingae. (DBNL)

Westflinge O. 86. (1064). v. Heussen Bat. Sacra 1, 12 Westerlingae.

Westflinge (facs.) (gouw tussen Rekere en Zuiderzee, in Noordholland)

Westflinge • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 36 v°

Westflinge • 1138 of kort daarop • Hm 10 B 17, 2 r°

Westflinge O. 86. (1064). v. Heussen Bat. Sacra 1, 12 Westerlingae. Bron: DBNL

WESTFLINGE (gouw tussen Rekere en Zuiderzee, in Noordholland) / Westflinge • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 36 v° / Westflinge • 1138 of kort daarop • Hm 10 B 17, 2 r° GYS

Westflinge. 205.

Westforn • 1165 • S D 3

Westforne • 1206 • E D

Westfries-land (facs.) (-deel van Noordholland)

Westfriesland (Fresia Occidentalis, Westfrisia, Westvrisia). 161, 266, 269.

Westfriesland 186 n.1), 558, 560.

WESTFRIESLAND (deel van Noordholland) / in Occidentali Fresia • 1118 kop. midden 12e • U B 43, 45 r° GYS

Westfrisia. Zie: Westfriesland.

Westinge (twijf. ident.) • 1180 • X E 17374/16

Westkapelle (Westcappela), op Walcheren. 159, 466.

Westkapelle, Westcappele, Westkapela, op Walcheren 72-73, 157.

Westkapelle [ ZL ] 1830-1997

Westland, het 12 n.2).29 n.2), 100 n.1), 105 n.1), 106 n.1), 208 n.1).

Westliglant, West friesland. 35.

Westmaas [ ZH ] 1830-1984

Westmeerbeek (Mierbeke). 138.

Westmonster, Weestmonstra. Zie: Middelburg.

Westmonster (Westmunstre), oude parochiekerk te Middelburg. 460.

Westmonster (facs.) [Middel-burg : Zl]

WESTMONSTER [Middelburg : Zl] / Westmonstre • 1153 kop. 2e helft 13e • U SP 1, 86 r° / Westmonstre • (± 1220) • U O 131 / Westmunstre • 1189 • Md 2 GYS

Westmonster. Zie: Middelburg.

Westmonstre • (± 1220) • U O 131

Westmonstre • 1153 kop. 2e helft 13e • U SP 1, 86 r°

Westmunster, Simon van. Zie : Simon.

Westmunstre • 1189 • Md 2

Westmunstre. Zie: Westmonster.

Westorpe [1381] West-dorp Dr

Westphalia. Zie: Westfalen.

Westphalia. Zie: Westfalen.
Westrogowe. Zie: Westergo.
Westvrisia. Zie: Westfriesland.
Wetering, Nieuwe ( N o v u m Fossatum). 416.W e u r t ( V e r d a m , V u r d e n e ) . 211, 358, 3 5 9 , 4 0 8 .
Wevershof. 313.
W e z e r (Wesara), r i v i e r . 56.
Wibernessate. 397.
W i b u r g , g r a c h t . 324.
Wich. Zie: Duurstede.
Zie: Wijk.
Wicherum-lo (Wechamerlohn), b o s c h bij W e k e r o m onder E d e . 142, 29S.
W i c h m o n d ( W i t h m u n d i ) , bij Z u t f e n . 4 9 * , 50*.
Wicle. Zie: Wijkei.
Wie. Zie: Wyhe.
W i e r i n g e n (Uuiron). 45, 46.
Wiesbaden (Wisebadon). 165.
Wietmarschen (Wytmersch, W i t t m e r s c h ) , bij B e n t h e i m . 3 6 3 * , 369.
Wyck. Zie: Wijk.
Wye. 311.
Wyhe (Wie). 122.
W i j k ( W y c k ) . 325, 326.
(Wich). 159.
W i j k bij D u u r s t e d e . Zie: Duurstede.
W i j k e i (Wicle). 313.Wyneg-hem (Winlindechun). 1.
Wytmersch. Zie: Wietmarschen.Wilinaburg. Zie: Weilburg.
Wilnis (Uilishem). 43.
W i l r e ( U u i l e r e ) , bij M a a s t r i c h t . 110.
Wiltenbur. Zie: Wiltenburg.
Wi l t e n b u r g ( U u i l t e b u r g , W i l t e n b u r ) , bij V e c h t e n . 391, 417*.
W i m m e n u m ( U u i h t m u n d e m , U u i u t m u n d h e m ) . 45, 46.Windes-heim (Windeshem, Winsdesheim). 176, 191.
Winlindechun. Zie: Wyneghem.
Winsdesheim. Zie: Windesheim.
Wirkenemunde. Zie: Werkendam.
Wisepe. Zie: Weesp.
Wisebadon. Zie: Wiesbaden.
Wispe. Zie: Weesp.
Withelte. Zie: W ittelte.

Westraciam (acc.) • 847 kop. 11e • Ann. Xantenses, ed. de Simson, p. 15

Westrahe (pagus), Hintinloufe (villa) F615

Westrahe (pagus), Hasalon (locus) F570

Westrahe (pagus) / Westariche / Westeriche / Westerriche / Westriche / Westerache (pago) Ego Folcwar dedi sco Bon. terram XII boum infra terminos ville westerbure quod est in pago westrahe. Ik Folcwar heb St. Bonifatius gegeven grond voor 12 runderen binnen de grenzen van het dorp Westerbure dat is in de gouw Westergo. / Ego in dei nomine Imma dono et trado ad scm Bon. hereditatem meam terram IIII boum in pago westrahe in loco et villa que dicitur stelle ut per singulos annos VIIII uncia reddam. Ik in Godes naam Imma geef en schenk aan St. Bonifatius mijn erfgoed: grond voor 4 runderen in de gouw Westergo in de plaats en het dorp genaamd Stelle waar ik per enkel jaar 9 ons terug zal geven. / Ego Gerhart comes dono sco Bon. in pago westrahe in loco qui dicitur Hasalon id est terram et proprietatem qualem ipse in eodem habui loco. Ik graaf Gerhart geef aan St. Bonifatius in de gouw Westergo in de plaats genaamd Hieslum dat is grond en bezit dat ikzelf had in diezelfde plaats. / Ego Engelmar et Goltgart uxor mea tradimus ad scm Bon. in fuldensi monasterio in pago Westrahe in villa Hintinluofe XXX boum terram cum XVI mancipiis. Ik Engelmar en Goltgart mijn vrouw, wij schenken aan St. Bonifatius in het klooster van Fulda in de gouw Westrahe in het dorp Hindelopen grond voor 30 runderen met 16 horigen. / Ego Folcwar de fresia dono ad scm Bon. terram XII pecorum infra terminos ville westerburge que est in pago westariche ad censum statutum per annum. Ik Folcwar van Frisia geef aan St. Bonifatius grond voor 12 stuks vee binnen de grenzen van het dorp Westerburg, dat is in de gouw Westergo, aan belasting het vastgestelde per jaar. / Gerhart comes trad. sco Bon. in pago westeriche in loco qui dicitur Hasalon talem terram qualem ipse in eodem loco habuit in censum duarum unciarum. Graaf Gerhart heeft aan St. Bonifatius geschonken in de gouw Westergo in de plaats genaamd Hieslum die grond die hijzelf in diezelfde plaats had, aan belasting twee ons. / In xpi nomine ego Hilderat filius Geldredis tradidi ad scm Bon. terram iuris mei in westerriche et mancipia XX cum omni successione prolis eorum. In Christus naam heb ik Hilderat, zoon van Geldred, aan St. Bonifatius geschonken de grond die rechtens van mij is in Westergo en 20 horigen met al hun opvolgende kinderen. / Ego engilmar de westerriche trado sco Bon. proprietates meas in villa Hitinkufe XXX boum terram. Ik Engilmar van Westergo schenk aan St. Bonifatius mijn bezittingen in het dorp Hindelopen, grond voor 30 runderen. / Ego in dei nomine Reginbertus trado sco Bon. in villa que dicitur Heter-heim in pago westriche terram quantam valet census XXIIII denariorum. Ik in Godes naam Reginbert schenk aan St. Bonifatius in het dorp genaamd Heter-heim in de gouw Wesergo een stuk grond dat aan belasting 24 penningen waard is. / Ego wulpolt et Alptag et folcwar donavimus ad scm Bon. quicquid Otger fr. nr. nobis in hereditate dimisit in Hasulun quod est in pago Westerache in villa Huron terram XX boum et quicquid ibidem in edificiis et in domibus habui ut singulis annis libram argenti inde persolvam. Ik Wulpolt en Alptag en Folcwar hebben geschonken aan St. Bonifatius al wat Otger onze [nr.?] broer aan erfgoed heeft nagelaten in Hieslum dat is in de gouw Westergo in het dorp Huron grond voor 20 runderen en al wat ik in diezelfde plaats had aan gebouwen en aan huizen, per enkel jaar zal ik daar een pond zilver betalen. / comitatu wiccingi In comitatu wiccingi Folcrih tradidit tres pedes in villa que dicitur Hura et mater eius debet inde ad censum annuum tres untias [uncias?]. In het graafschap van Wiccingi heeft Folcrih drie voet in het dorp genaamd Hura geschonken en zijn moeder is daar aan jaarlijkse belasting drie ons schuldig.

Westrahe / Westariche / Westeriche / Westerriche / Westriche / Westerache (pago) Westergo FR Kün W1 W28 W73 W74 W76 W78 W83 W86 W103 W131

Westrahe (pagus), Westerbure (villa) F557

Westrahe (pagus), Stelle (locus et villa) F562

Westraven.Zie Utrecht, Lijnpad.

Westrem.Zie: Westensteyn.

Westrenen, Gerardus van, kanunnik ten Utrechtsen Dom 335; Laurens van, kanunnik ten Utrechtsen Dom 335.

Westriche (pagus), Heter-heim (villa) F587

Westring (facs.) [Maasbree : Lb]

WESTRING [Maasbree : Lb] / Westinge (twijf. ident.) • 1180 • X E 17374/16 GYS

Westrochen, Herman van 195.

Westrogowe • 1086 kop. midden 12e • U B 43, 39 r°

Westrogowe. Zie: Westergo.

Westrum, Westerhem, Westrem bij Houten 215; Gijsbert van, knaap 484.

Westrum, Westerhem, bij Houten 67.

Westrum (Weistren, Westren, Westerhem), onder Houten. 65, 197, 249.

Westrup, Westendorpe, huis in Amelsbüren 305.

Westsagnem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Westsagnem Sassen-heim Westzaan? ZH NH Kün M&B U51

Westsagnem" (facs.) (onb. in Holland)

WESTSAGNEM" (onb. in Holland) / UUestsagnem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Westsanen [1303] Westzaan NH

Westsouburg, Subburch, op Walcheren 72.

Westsouburg, Westersubburgh 14 n. 2); priester van 249.

Westsouburg. Zie: Souburg.

Westsoute • 1215 • G SB

Westveen, Westfene, Westvene bij Wilnis 61—63, 66, 109—110, 332—363.

Westvlaanderen, prov.in België 374 n.1) en 2).

Westvoorne (Westforne). 40.

Westvoorne (facs.) (oude naam van Goeree, ei-land in Zuidholland)

WESTVOORNE (oude naam van Goeree, eiland in Zuidholland) / Westforn • 1165 • S D 3 / Westforne • 1206 • E D GYS

Westvrisia. Zie: Westfriesland.

Westzaan [ NH ] 1830-1974

Westzaan 565.

Westzoute (facs.) (verdwenen, onder Ossenisse : Zl)

WESTZOUTE (verdwenen, onder Ossenisse : Zl) / Westsoute • 1215 • G SB GYS

Wesup, Wesope, onder Zweelo (Dr.) 405.

Weszel, meier van het Domkapittel in den hof te Hees. 345.

Weterinchusen, vermoedelijk bij Schalkwijk 71.

Wetering, Nieuwe (Novum Fossatum). 416.

Wetering-buurt [tot 1959] Weteringbrug ZH

Weteringe, Wetheringhen.Zie: Wateringen.

Weteringen, gem.Diepenveen 27, 109.

weth, z. Sluodwethe.

weth, z. Sluodwethe. Bron: DBNL

weth, z. Sluodwethe. (DBNL)

Wetheringhen, in het Westland 413; Gerard van de, ridder 232, 323, 413, 418-419, 498.

Wetheringhen, in het Westland 413; Gerard van de, ridder 232, 323, 413, 418-419, 498.

Wetsinge (facs.) [A-dorp : Gr]

WETSINGE [Adorp : Gr] / UUirkingi • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r° GYS

Wettellendorpht Wetteldorf, Eifel, Ortsteil von Schönecken, Eifelkreis Bitburg-Prüm

Wetteringe, Kreis Steinfurt 207.

Weuelsuuale • (1157-91) • G SB

Weuelswale • begin 13e • G Bd 20 bis, p. 6

Weurd, Wurde, gem. Beuningen, in het Rijk van Nijmegen 301.

Weurt (Wrdene, Vurdene, Worde), ten W. van Nijmegen. 64, 248, 473.

Weurt (Verdam, Vurdene). 211, 358, 359,408.

Wevelswael, Wevelswale, Willem van, kanunnik te Luik 253.

Wevelswale, voorm.parochie in Boekhouterambacht 530.

Wevelswale (facs.) (NO van Biervliet : Zl, verdronken eind 15e e.)

WEVELSWALE (NO van Biervliet : Zl, verdronken eind 15e e.) / Weuelsuuale • (1157-91) • G SB / Weuelswale • begin 13e • G Bd 20 bis, p. 6 GYS

Wevershof. 313.

wey, z. Wadwey.

wey, z. Wadwey. Bron: DBNL

wey, z. Wadwey. (DBNL)

Weyrder, Werder.Zie: Waarder.

Weythuyserbroicke, onder Beusichem 61.

Weythuyserbroicke, onder Beusichem 61.

Weytin, Wouter, pachter op Walcheren 305.

Weytin, Wouter, pachter op Walcheren 305.

Weytin, pachter op Walcheren 305.van Weldamme 220.

Wezelinus, meier van het Domkapittel in den hof te Hees. 346. deken van Oudmunster. 221, 222. (Wezelo), aartsbisschop van Mainz, aartskanselier. 222, 223, 224, 2 2 ;, 226.

Wezelo (Wecelo), graaf. 180. van Treth, broeder van Razo. 258. (Wescelo, Weszelo, Wetzelo), priester. 437, 441, 446. (Uuezelo), kanunnik van St. Marie. 253, 256. -, kanunnik van St. Jan. 458.

Wezepe (Wesope), onder Olst. 279.

Wezer (Wesara), rivier. 56.

Wezzelinus.Zie: Wessel.

Wgtiochi W144 z. Ewagttiochi

Wia W433a

Wia • 1145 kop. midden 12e • U B 43, 49 v°

Wia [1145] Wijhe[?] Ov

Wia • eind 11e • D W IX a 1 b, 25 r°

Wianheri W135, W172

Wiardus Suffridi, abt van het klooster Maria Magdalena te Blijdenstein 200.

Wibadaskerikon W437

Wibadaskerikon • eind 11e • D W IX a 1 b, 25 r°

Wibadaskerikon" (facs.) (onb., prov. Groningen)

WIBADASKERIKON" (onb., prov. Groningen) / UUibadaskerikon • eind 11e • D W IX a 1 b, 25 r° GYS

Wibald (Vuibald), servus. 46.

Wibernessate. 397.

Wibert (Wibertus), scholast van den Dom. 439.

Wibodi silva W180

Wibodo (Vuibodo). 66.

Wibold (Wibaldus, Wiboldus), abt van Corvey. 357, 361, 366.

Wibraht (Uuibraht). 105. van Bocholte. 296.

Wibrand (Wijbrant), parochiaan te Limmen. 24. (Wibrandus) van Stavere. 165. (Wibrandus) Tizelinga. 44, 45, 47. (Vibrandus), abt van St. Paulus. 370.

Wibrandus Abbinghe, uit Nieuwe Niedorp 552, 555, 559.

Wibrandus, abt van St. Paulus te Utrecht. 268, 312.

Wibrath (Vuibrath). 75.

Wiburchouen • 1118 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R

Wiburchouen • 1146 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R

Wiburchoven" (facs.) (unb., Rheinprov. oder niederl. Limburg)

WIBURCHOVEN" (unb., Rheinprov. oder niederl. Limburg) / Wiburchouen • 1118 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R / Wiburchouen • 1146 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R GYS

Wiburg, gracht. 324.

Wic • 1224 • U O 1704

Wic • 1208 • U SM 818

Wicbold van Dedem, knaap 447.

Wiccingi (comitatus), Hura (villa) F552

Wich • 1186 • R D

Wich • 1157 • R D

Wich • 1165 kop. 2e kwart 13e • U B 43, 67 v°

Wich. Zie: Duurstede. Zie : Wijk.

Wichaldus, kanunnik. 267.

Wichard (Wichardus), van Elten, ridder. 478. (Wichardus), deken van Oudmunster. 370. (Vichardus), abt van Bloemkamp. 15.

Wichard (Wichardus), kameraar. 274. — (Wichardus), graaf. 232, 235. — (Wichardus), kanunnik. 256. (Wichardus), deken van Oudmunster. 252. — (Wrichardus, Wighardus, Wychardus), kanunnik, later déken van Oudmunster. 288, 293, 302, 305, 306, 308, 309, 310, 312.

Wichbold (Wichboldus) van Holthe, vader van Bernard. 310, 321.

Wichbrecht (Uuihbrehthus). 68.

Wichcringe, heer, te Groningen 309.

Wichen, Johan van. Zie: Johannes.

Wicher (Wigerus, Wicherus, Wiggerus, Wighèrus), deken van St. Pieter. 70, 79, 80, 95, 106, 107, 109, (120, 144). ' (Wicherus, Wiggerus, Wigerus, Wiegerus, Wikkerus), proost van St. Pieter. 149, 159, 167, 174, 179, 182, 183, 186, 190, 196, 197, 199, 202, 209, 212, 300.

Wicher (Wicherus) Benting, ridder. 233, 461. (Wicherus) Lapinch. 44. (Wigerus, Wigherus, Wicherus), zoon van Hugo Storm. 34, 54, 55, 64. (Wicherus, Wicgerus), kanunnik van St. Pieter. 54, 64, 67. (Wicherus), kanunnik van St. Marie. 129, 197, 205, 219, 250, 292, 307, 323, 330.

Wicher, Wicherus, Wigerus 292; van Agelo 73.

Wichermu-lo [996] Wekerom Gld

Wicherumlo (Wechamerlohn), bosch bij Wekerom onder Ede. 142, 29S.

Wicherus. ^11.. 344. (Wycherus), broeder van Herman, dapifer, ministeriaal van den bisschop. 271, 305, 308, 312, 315. van Spijk, ministeriaal van den bisschop. 326.

Wichkerus, proost van St. Pieter te Keulen. 159.

Wichman (Wigmannus). 199. (Uuicmannus, Uuigmannus, Wichmannus, Wigmannus), graaf. 77, 119, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 141, 142, 143' H4> 297 299. (Wicmannus), deken van St. Jan. 256.

Wichmond (Wichmunde), ten Z. van Zutphen. 478.

Wichmond (Withmundi), bij Zutfen. 49, 50.

Wickenborg, huis in Het Gooi, gem.Houten 434.

Wickenburg.Zie: Westensteyn.

Wickenrode, Wickenrothe, Dirk van, proost-aartsdiaken van Oudmunster te Utrecht 77, 127, 275, 520; Zie ook: Dirk (van Wickenrode).

Wickerode, Diederik van. Zie: Diederik. '—, Herman van. Zie: Herman; Rutger van. Zie : Rutger.

Wicle [13th century] Wijckel Fr

Wicle • 1132 vals 2e helft 13e • Lw

Wicle. Zie: Wijkei.

Wicle. Zie: W i j k e i.

Wicmannus. Zie: W'ichman.

Wicsile [1th helft 11th century] , Wuxalia [1482] Terschelling Fr

Wictulfingafurt • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Wictulfingafurt in pago Wironi Wictulfingefurt op Wieringen NH Kün W8 W109

Wictulfingafurt, in de gouw Wieringen [en Celti?]. Ego in dei nomine Geltsuint trad. ad monasterium sci Bon. de feno in loco wictulfingefurt in pago waldahi ad XV carradas. Ik in Godes naam Geltsuint schenk aan het klooster van St. Bonifatius 15 karrenvrachten hooi in de plaats Wictulfingefurt in de gouw Wieringen. / Ego Isanbald et uxor mea Sigibiren tradidi sco Bon. proprietates meas in villa Brocenlar in pago qui dicitur Uvira, hoc est quod damus terre arature quantum XL modiis conseri potest, in pratis vero XL carradas feni, totum et integrum cum familiis et possessionibus et prole eorum. Ik Isanbald en mijn vrouw Sigibiren heb aan St. Bonifatius mijn bezittingen in het dorp Brocenlar in de gouw genaamd Wieringen geschonken; dit is wat wij geven: aan landbouwgrond zoveel als met 40 mud kan worden ingezaaid, aan weiden zeker 40 karrenvrachten hooi, geheel en ongeschonden, met inwoners en hun bezittingen en kinderen.

Wictulfingafurt Wictulfingafurt Bron: Ego Geltrud tradidi ad monasterium sancti Bonifacii omnem proprietatem meam in agris, silvis et de pratis ad XX carradas feni, in loco nuncupato Wictulfingafurt in pago Wironi… Ik, Geltrud, heb aan het klooster van St. Bonifacius overgedragen al mijn bezit aan akkers, bossen en van de weiden XX karrevrachten hooi, op de plek die Wictulfingafurt is geheten, in de streek Wieringen. De eerste bekende vermelding van Wieringen is in de goederenlijst van het klooster te Fulda daterend eind 8e eeuw, begin 9e eeuw. Het betreft niet het origineel, maar een overlevering in een transcript gemaakt door Everhard van Fulda tussen 1150 en 1158, de Codex Eberhardi. Deze monnik heeft getracht een overzicht te geven van alle bezittingen die door de eeuwen heen door het klooster zijn verkregen en heeft daarvoor alle oude archiefstukken doorgenomen en overgeschreven. Er zijn een aantal duidelijke verwijzingen naar goederen op Wieringen. Wictulfingafurt is een onbekende plaats. Furt wijst op een voorde, een doorwaadbare plaats in een rivier. Denk aan Amerfoort, Frankfurt, Oxford, allemaal plaatsen met een zelfde soort naam. Gedacht wordt in dit geval aan een doorwaadbare plaats bij de familie van Wictulf, die ergens in het veengebied tussen Wieringen en Texel of tussen Wieringen en Medemblik gesitueerd moet worden.

Wictulfingafurt in pago Wironi et Celti; Wictulfingefurt, in pago Waldahi Onbekend

Wictulfingafurt in pago Wironi Ego Geiltrud tradidi ad monasterium sci Bon. omnem proprietatem meam in agris, silvis, et de pratis ad XX carradas feni in loco nuncupato wictulfingafurt in pago wironi et celti. Ik Geiltrud heb aan het klooster van St. Bonifatius geschonken al mijn bezit aan akkers, bossen en weiden goed voor 20 karrenvrachten hooi, in de plaats genaamd Wictulfingafurt, in de gouw Wieringen [en Celti?].

Wictulfingafurt" (facs.) (onb. op Wieringen)

WICTULFINGAFURT" (onb. op Wieringen) / Wictulfingafurt • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Wictulfingefurt • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 GYS

Wictulfingefurt (locus) in Waldahi (pagus) F593

Wictulfingefurt • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Wictultingafurt (locus) in Wironi et Celti (pagus) F508

Wicus portus , in pago Parisiaco 141 , 8 .

Widefleten (pagus) W486

Widegonia silva , in pago Ambianensi , Vicogne 37 , 24 .

Widekind, (Widekindus, Widkindus, Widekinus), kanunnik ten Dom. 197, 205, 393, 400.

Widekind van Oesede 518.

Widele (Widela), de Bernisse. 96.

Widelo. 183.

Widergeld (Uuidergeld), graaf. 124.

Widhardus (Uuidhardus). 70.

Widimunt-heim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Widimunt-heim / Witmunt-heim / Witemunt-heim Item idem Burgolf trad. sco Bon. hereditatem suam, quam sibi pater suus Antulf et mater sua [Wo]folcrid reliquerunt vel que ipse postea conquisivit totum et integrum in Fresia situm, in terris, silvis, pratis, domibus, edificiis, et mancipiis, in auro et argento, in hic locis: in Boge-heim et in Leonesbac et in witmuntheim, et in Horgana et aliis locis. Evenzo heeft Burgolf aan St. Bonifatius geschonken zijn erfgoed, wat hem zijn vader Antulf en zijn moeder Folcrid hebben nagelaten en wat hijzelf vervolgens heeft nagelaten, geheel en ongeschonden in Frisia gelegen, aan landerijen, bossen, weiden, huizen, gebouwen, en horigen, in goud en zilver, in deze plaatsen: in Boge-heim en in Leonspich en in Witmuntheim, en in Horgana en andere plaatsen. / Burgolf de fresia trad. sco Bon. bona sua in villa witemuntheim, que emit a folcrabano et coniuge eius terram decem boum, et in Ganc terram VIIII boum, et in Westerkinlosun quicquid hereditatis habuit, ut per singulos annos decem solidi inde solvantur. Burgolf van Frisia heeft aan St. Bonifatius geschonken zijn goederen in het dorp Witemuntheim, die hij heeft gekocht van Folcraban en zijn vrouw: grond voor 10 runderen, en in Ganc grond voor 9 runderen, en in Westerkinlosun al wat hij aan erfgoed had, waar per enkel jaar 10 schellingen daar wordt betaald. / Ego Burgolf trado ad scm Bon. in villa widimunt-heim quod emi predium a folcratebane, et in villa Lienesbach terram X hubarum quam Lubaldus habuerat ibi, et in Ganc VIIII hubarum terram quam habuerat Sosso, et in Westerkinloson quicquid hereditate possedi. Ik Burgolf schenk aan St. Bonifatius in het dorp Widimunt-heim een stuk grond dat ik heb gekocht van Folcraban, en in het dorp Leonspich grond met 10 hoeven die Lubald hier had gehad, en in Ganc grond met 9 hoeven die Sosso had gehad, en in Westerkinloson al wat ik aan erfgoed bezat. / Ego in dei nomine Ratolt de fresia trado deo et sco Bon. quicquid mihi meitpri pater meus iuste et legaliter cum ceteris bonis in hereditatem contradidit in pago Tyesle in villis quarem sunt Langenmore, Witmuntheim, Kynlosen, Breten-heim et in Thyeslemore. Similiter quippe trado quicquid ex paterna hereditate visus fui habere et possidere in villa que dicitur Lantohi totum et integrum et mancipia numero XVIII. Ik in Godes naam Ratolt van Frisia schenk aan God en St. Bonifatius al wat mijn vader mij juist en rechtmatig met overige goederen als erfgoed heeft overgedragen in de gouw Texel in de dorpen die daar zijn Langenmore, Witmuntheim, Kynlosen, Breten-heim en in Thyeslemore. Evenzo immers schenk ik alles uit mijn vaders erfgoed dat ik officieel had en bezat in het dorp genaamd Landei, geheel en ongeschonden, en een aantal van 18 horigen.

Widimunt-heim (villa) F528 ; Widimunt-heim / Witmunt-heim / Witemunt-heim Wittegeest of Wittinggeest op Texel NH Die W24 W25 W94 W96 W125

Widimuntheim, villa; Witemuntheim, villa; Witmuntheim, in Fresia; in pago Tyelle / Tyesle Onbekend

Widmar (Widmarus), deken te Oldenzaal. 49.

Widmarus. 37.

Widmen [1215] Wijthmen Ov

Widmen • (1212-16) • Zw H

Widmen. Zie: Wijtmen.

Wido. 26; priester. 315.

Widrus" (facs.) (waarschijnlijk de latere Boorne, rivier in Friesland)

WIDRUS" (waarschijnlijk de latere Boorne, rivier in Friesland) / Ï ?äñïõ ğïôáìï? (gen.) • ± 170, kopieën 13e • Ptolemaeus, II 11 GYS

Widufliatun W071

Widuuurd • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v°

Widuvurd W320

Widuvurd [1050] Westerwijtwerd Gr

Wie • 1133 • Ar R

Wie, Wluijn, Wutvim, Vuluinne, Wuluinne, Wluede, Wlvinne, Wolvin,

Wie W298

Wie • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r°

Wie [960] Wijhe Ov

Wie. Zie: Wyhe.

Wie. Zie: Wijk.

Wie. Zie: Wijk.
Wiken. Zie: Wijken.
Wicle. Zie: Wijkei.
Willebusch. 65, 249.
Wilhese (Uilhese?). 7, 478.
Willenstede. 386.Wilmarsward. Zie: Waarde.
Wilp, ten Z. van Deventer; priester te. Zie: Jacob.
Wilsum (Wilsem), tuschen Zwolle en Kampen. 81.
Wimburg. 362.
Wimeldingen. Zie: Wemeldinge.
Winchester (Wintoniensis), bisschop van. 57, 58.
Wisnare. Zie: Wijster.
W'issenkerke, op Noordbeveland, 304; investitus van. Zie: Petrus.
Wizenburgensis. Zie: Weissenburg.Wldensis. Zie: Fulda.
Wlnho. Zie: Vollenhove.
Wohlsbüttel (Waldesbutle), tusschen Bremen en Bremerhaven. 386.
Wolda, bij Lesum nabij Bremen. 385*. Cistercienser klooster Leliëndal (Vallis liliorum) aan de Wümme te. 85, 387.
Woldenbcrg (Woldenberge), ten Z. van Hildesheim; graven van. Zie: Herman, Hendrik.
Wolfaarts-dijk (Wulfarsdesdike), thans verbonden aan Zuidbeveland. 91.
Woltmershausen (Woltimereshusen). 386.
Worcester (Wigornia), aartsdiaken van. 57.
Worde. Zie: Weurt.
Worms. 136.
(Wormatiensis, Wormaciensis), bisschop van. 439*, 440. Zie: Hendrik.
Woudric-hem (Woldrekem, Wolderkem). 161, 349.
Wranga, in het O. van Zuidbeveland. 53.
Wrden. Z i e : Vörden.
Wrdene. Zie: Weurt.
Wrs. Zie: Vuursche.
Wulfarsdesdike. Zie: Wolfaartsdijk.
Wümme (Wemena), bijrivier van de Wezer, beneden Bremen. 386.
Wursten (Wursacia), landstreek ten "N. van Bremerhaven. 386.Württemberg (Wirtinburc), graaf van. Zie: Hartman.
Würz-burg (Herbipolensis, Erbipolensis), bisschop van. 57, 126, 128*, 237.
-wijk bij Duurstede (Wie, Wike, Wycke). 161, 211, 339, 341.
Wijkei (Wicle), in Gaasterland. 369.
Wijken (Wiken), onder Gendringen. 363.
Wijster (Wisnare, Wisnere), onder Beilen. 43, 106.
Wijtmen (Widmen), in Zwollerkerspel. 46, 69, 283.

Wieldrecht [ ZH ] 1830-1856

Wiellemanus silva , in pago Hanoniensi , la Garde de Willies , prope villam eiusdem nominis 169 , 6 .

Wielnesse (facs.) [Waspik : Nb]

WIELNESSE [Waspik : Nb] / Wendelnesse • 1200 • Dd 123 GYS

Wielpolder, bij Jaarsveld 367 n.1).

Wielrevelt, bij Jaarsveld 251.

Wielrevelt, bij Jaarsveld 367.

Wier Wiersz. Wedher, ridder 20°.

Wier, Hendrik 481.

Wiere Weyer (Mechernich), Nordeifel Kreis Euskirchen

Wieringen (facs.) [Wieringen : Nh]

Wieringen (Uuiron). 45, 46.

Wieringen 566.

WIERINGEN [Wieringen : Nh] / in pago Wirense • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / in pago Wirensi • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / in pago Wironi (lees in pago Wirom) • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / in pago Wirom [voorstel van MG voor in pago Wironi] • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / in pago Wirah • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / in pago qui dicitur UVira • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / in pago Wisaha (lees in pago Wiraha) • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / in pago Wiraha [voorstel van MG voor in pago Wisaha] • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / in Wiron • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Wireon • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / in UUiron • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 / UUiring • 1184 kop. eind 12e • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI GYS

Wieringerwaard [ NH ] 1830-1970

Wieringerwaard Kolhorn 1612 1850

Wiers, De.Wires, Wirsce, ten N.van Vreeswijk 465; Gerard van, kanunnik van St.Pieter te Utrecht 284, 310; Hazo van 529.

Wiers (Wersa, Werse), bij Vreeswijk. 52, 111.

Wiers, Wersa, Wirse, Wirze, Gerard van, kanunnik van St.Pieter te Utrecht 82, 92, 136, 422, 460; Gijsbert Havesse van, knaap 140-141.

Wiers, de (facs.) [Vrees-wijk : Ut]

WIERS, DE [Vreeswijk : Ut] / usque Wersam • 1208 • U SM 818 / ad Werse • 1217 • U SM 830 GYS

Wierum (facs.) [A-dorp : Gr]

WIERUM [Adorp : Gr] / UUirem • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r° / UUirim • eind 11e • D W IX a 1 b, 26 r° GYS

Wiesbaden (Wisebadon). 165.

Wiessel [1327] Wiesel Gld

Wietmarschen (Wytmersch, Wittmersch), bij Bentheim. 363, 369.

Wifert. O. 1. 204. (± 1200). Wijver bij Krommenie. (DBNL)

Wifert. O. 1. 204. (± 1200). Wijver bij Krommenie.

Wifert. O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Wifliet • 1223 • S D 578

Wifliet, Wifleit, verbinding van Oude Maas met Dubbel 140; Willem van, ridder 140.

Wifradinc, hoeve in Wüllen 480.

Wigandus van Sterreberch, burger van Keulen 501.

Wigard, Wighardus van Epse 433.

Wigbertus. 15.

Wigbold, Wicboldus, aartsbisschop van Keulen 447, 449-450; deken ten Keulsen Dom 136.van Saltesberge 518.

Wigbold (Wigibaldus), vader van Bertilindis. 15. (Wigboldus), zoon van Bernard van Hurstmare. 370. (Wigboldus), abt van Ludingakerke. 410.

Wigboldus (Groningen) 163.

Wiger (Uuiger). 77. (Wigerus), broeder van Hendrik Freso. 351.

Wiger. Zie: Wicher.

Wigflieta W233

Wiggeldasgihvervia (werf) W256

Wigger (Wiggems), meier van het Domkapittel in den hof te Hees. 345. (Uuigger). 104. (Vuiggerus), graaf. 41.

Wigger, Wigerus, Wiggerus van Kralingen 55-56, 297.Merceman, burger van Utrecht 217.

Wiggot (Vuiggot). 75.

Wigher (Uuigherus). 104.

Wigibaldus. Zie: Wigbold.

Wigmannus. Zie: Wichman.

Wigornia. Zie: Worcester.

Wigrada (Vuigrada), vader van Wlfbald. 4.

Wihc, quod est in episcupatu Meten Vic sur Seille

Wihc Sefferweich, Eifel, Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Wihc (iuxta malberhc) Malbergweich oder Malberg

Wihtmund-hem / Uuiutmund-hem Wittinggeest op Texel Wimmenum bij Alkmaar NH NH Die M&B 63 81

Wihtmund-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340

Wihtmund-hem / Uuiutmund-hem Wittinggeest op Texel

Wihtmundhem" (facs.) (onb. op Tessel : Nh)

WIHTMUNDHEM" (onb. op Tessel : Nh) / Widimuntheim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Witmuntheim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / Witemuntheim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / UUiutmundhem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340 / UUihtmundhem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340 GYS

Wiic [1446] wijk aan Zee NH

Wiinno. 202.

Wijdenes [ NH ] 1830-1970

Wijdewormer Neck 1626 1666

Wijdewormer [ NH ] 1830-1991

Wije (facs.) [Wije : Ov]

Wije, Koenraad van. Z i e : Koenraad; Rudolf van. Zie: Rudolf.

WIJE [Wije : Ov] / Wie • 1133 • Ar R / Wia • 1145 kop. midden 12e • U B 43, 49 v° GYS

Wijhe [ OV ] 1830-2001

Wijhe, 414 n. 1).

Wijhe, Wie, prov.Ov.541, 568; Alphard van, richter in Deventer 497; Bennekinus van 541; Benneko van 541.

-wijk en Aal-burg [ NB ] 1830-1973

-wijk (facs.) [Maastricht : Lb]

-wijk aan Zee en Duin [ NH ] 1830-1936

-wijk (facs.) [-wijk : Nb]

Wijk bij Duurstede (Wie, Wike, Wycke). 161, 211, 339, 341.

Wijk De, in Z. Drente 292 n. 2).

Wijk (Wijc), Gijsbert van. Zie: Gijsbert; Henekin van. Zie : Hendrik; Steven van. Zie: Steven; Willem van. Zie: Willem

Wijk bij Duurstede. Zie: Duurstede.

Wijk, Wijc (bij Duurstede) villa en oppidum 435-436, 513; burgers van 435-436; schepenen en raden van 435-436; Abbaren van 383; Gijsbert van 325.

Wijk (Wyck). 325, 326. (Wich). 159.

Wijk, Wich, Wyic, Albernus Havezo van 98, 232-233; Gijsbert van, ridder 98; Havezo van, ridder 98, 232-233..Steven van.ridder 25.232.490.

Wijk, Wie, Wich, Wyck, Wig, bij Duurstede, 159, 299; Gijsbert van 253, 256—257; Hendrik van 330; Steven van, ridder 2—3, 90, 253, 266, 276, 278, 282, 312, 330, 449; W i l l em van 330.

WIJK [Wijk : Nb] / Wic • 1208 • U SM 818 GYS

WIJK [Maastricht : Lb] / Wich • 1157 • R D / Wich • 1186 • R D GYS

Wijk-bij-Duurstede (facs.) [Wijk-bij-Duurstede : Ut]

WIJK-BIJ-DUURSTEDE [Wijk-bij-Duurstede : Ut] / UUik (uilla quondam Dorsteti nunc autem UUik nominata) • 948 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 333 / Wich • 1165 kop. 2e kwart 13e • U B 43, 67 v° / Wic • 1224 • U O 1704 GYS

Wijkei (Wicle), in Gaasterland. 369.

Wijkel (Wicle). 313.

Wijken (Wiken), onder Gendringen. 363.

Wijler (facs.) [Zwalmen : Lb]

Wijler (facs.) [Wijler : Lb]

WIJLER [Wijler : Lb] / Wilre • 1217 • D H 10 / Wilre • 1219 • Kl 11 / Wilre • 1220 • K D 82 / Wilre • 1222 • D H 15 / Wilre • 1223 • D H 19 GYS

WIJLER [Zwalmen : Lb] / UUilere • 943 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 332 GYS

Wijlre [ LB ] 1830-1982

Wijmermeer Medemblik 1631 18

Wijmnemmerwalt [eind 11th century] Het woud NH

Wijnandsrade [ LB ] 1830-1982

Wijngaarden [ ZH ] 1830-1986

Wijsend [1639] Wijzend NH

Wijster (facs.) [Beilen : Dr]

Wijster (Wisnare, Wisnere), onder Beilen. 43, 106.

WIJSTER [Beilen : Dr] / Wisnare • 1206 kop. begin 15e • As D 4 v° GYS

Wijsthoorn, Wisnare, onder Beilen (Dr.) 434.

Wijtmen (Widmen), in Zwollerkerspel. 46, 69, 283.

Wijtmen (facs.) [Zwoller-kerspel : Ov]

WIJTMEN [Zwollerkerspel : Ov] / Widmen • (1212-16) • Zw H GYS

Wijtvliet (facs.) (verdwenen waterloop op Noordbeveland)

WIJTVLIET (verdwenen waterloop op Noordbeveland) / Wifliet • 1223 • S D 578 GYS

wik, z. Scerwik, Riiswiic, Scalcwych. (DBNL)

wik, z. Scerwik, Riiswiic, Scalcwych.

wik, z. Scerwik, Riiswiic, Scalcwych. Bron: DBNL

Wik (uilla quon-dam Dorsteti nunc autem UUik nominata) • 948 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 333

Wikel (facs.) [Gaaster-land : Fr]

WIKEL [Gaasterland : Fr] / Wicle • 1132 vals 2e helft 13e • Lw GYS

Wiken, Gerard van. Zie: Gerard.

Wiken. Zie: Wijken.

Wilarei villa prope Treveros , Dickweiler , prope Rosport 170 , 14 .

Wilbald (Uuilbald). 69.

Wilbrand, Wilbrandus, bisschop van Utrecht 530-531, 533-537.

Wilbrand, Willebrandus, Willibrandus, clericus in Groningen 113; bisschop van Utrecht 33, 290.

Wilbrand (Wulbrandus), burger te Dordrecht. 381. 1 — (Willebrandus), scholast ten Dom te Breinen. 387. (Willebrandus, Wilbrandus, Willibrandus, Willebrandius), Domproost van Utrecht, dan bisschop van Paderborn, eindelijk bisschop van Utrecht. 58, 190, (213,) 216, (219,) 220, 221, (222), 225—228, 231, 232, 241—243, 245, 246, 248, (251,) 254, 258, 259, 263, 266, 267, 268, 270, 271, 279, 280, 282, 283, 290, (293), 300, 334, 346, 347, 384, 466, 475.

Wilbrandeswik W157

Wilbrandi Magin were. O. 1. 204. (± 1200). N. Holland.

Wilbrandi Magin were. O. 1. 204. (± 1200). Bron: DBNL

Wilbrandi Magin were. O. 1. 204. (± 1200). N. Holland. (DBNL)

Wilbrandus, bisschop van Utrecht 72, 228.

Wilbrord (Wilbrordus). 263.

Wilde, A r n o l d. Zie: Arnold.

Wilde (Wilden), Arnoud. Zie: Arnoud.

Wilde van Vollenhove, Arnoud, ministeriaal van den bisschop 211°.. Dirk, ministeriaal van den bisschop 211°.

Wildenisse • 1185 • U SJ 820

Wildenisse, Rudolf van. Zie : Rudolf.

Wildenisse [1185] Wilnis Ut

Wilderbeke.Zie: Vlierbeek.

Wildervank [ GR ] 1830-1969

Wildeshausen, Wildeshusensis, scholaster van 171, 176.

Wildiona • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r°

Wildiona W331, Wildonha W384

Wildiona" (facs.) (onb., prov. Groningen)

WILDIONA" (onb., prov. Groningen) / UUildiona • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r° / UUildonha • eind 11e • D W IX a 1 b, 21 r° GYS

Wildonha • eind 11e • D W IX a 1 b, 21 r°

Wildreht [1187] Wieldrecht [mun. of Dubbeldam.south of Dordrecht] ZH

Wilere • 943 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 332

Wilger (Uuilger). 104.

Wilgerinc, huis onder Rijssen 317.

Wilgerkerke, priester te 4.

Wilgerkerke.Zie: Willige Langerak.

Wilheis villa in Toxandria , Willies 169 , 7 .

Wilhelminc, huis onder Enschede 316.

Wilhelminc, huis in Delden 394.

Wilhelmus, St; priors en broeder-kluizenaars der orde van, in Alamania 112.

Wilhese (Uilhese?). 7, 478.

Wilinaburg. Zie: Weilburg.

Wiling-hem W013, W129

Wilken-hem omgeving Voorhout ZH Kün U53

Wilken-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Wilken-hem omgeving Voorhout ZH Kün 53

Wilkenhem" (facs.) [Voorhout : Zh]

WILKENHEM" [Voorhout : Zh] / UUilkenhem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Wilkinus van Merscele, ridder. 385.

Willaming (facs.) [Bent-lo : Ambt-Delden : Ov]

WILLAMING [Bentlo : Ambt-Delden : Ov] / domus Wilhelming • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 135 v° GYS

Willamscoep [eind 14th century] Willeskop Ut

Willamskerke, Willemskerka in het Asseneder Ambacht 177.

Willebrord (Vuillibrordus, Wilbrord, Wilbrordus, Willibrordus), bisschop van Utrecht. I 2 3, 4, 5 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 22, 24, 27, 28, 29, 30 35, 36, 51.

Willebusch. 65, 249.

Willekinus, broeder van Bavenkendis, Albero en Gerard.

Willekinus.Zie: Walkinus.

Willelmes kerke • 1221 • W P 11

Willelmi kerca • 1220 • B 7367

Willelmus, Willermus, Willihelmus, broer van Abraham 271; aartskapelaan 504; klokkeluider te Jutphaas 64; aartsbisschop van Mainz 503; kanunnik van St.Andreas te Keulen 525; abt van St.Truiden 259; bisschop van Utrecht 347; mr; kanunnik van Oudmunster te Utrecht 92, 385-386, 398; toneelspeler (Utrecht) 454-455; vrije (Utrecht) 515; rector van de kerk te Valkenburg (Katwijk Binnen) 239.Aleidisz.469-471; vrouwe Alikenz.481.(van Amstel), proost van St Jan te Utrecht 5, 10, 16.(Berthout), proost van Leuven, elect en bisschop van Utrecht 249, 252, 254, 257, 261-262, 274, 281- 284, 286-287, 289, 291, 296, 298, 302-303, 308, 310, 312, 315, 317, 325, 328-329, 331, 334, 336-341, 343-347, 349, 353-354, 356, 358, 364-365, 372-374, 383, 386-387, 391, 395-396, 399-400, 419, 430, 437, 454-456, 463, 494, 564.(Willem) Bloc 543, 547.van Blochove, ridder 138, 154, 371.Blosart 59.Bodekijn, kanunnik van St.Jan te Utrecht 10, 233, 345, 403-404.Bodekin, leek 402-403.uter Boeden, leenman van de abt van St.Paulus te Utrecht 462.Stevensz.van Boekhout 427.uten Bogart, tinsman van St.Jan te Utrecht 49.Bordoys, vicaris ten Utrechtsen Dom 394.Botterman, schepen van Schoonhoven 329.Boudewijnsz.75.van Brugge 519.Cinke, ridder, kastelein in Bentheim 94; graaf van Dale 230, 269, 409.van Deventer, kanunnik van Oudmunster te Utrecht 345.Direkin 380-381.van Dodincwert 411.Doyvelde 411.van Egmond, ridder 110.van Everdingen 154—155.Gerberge 287.van Ghamitlo 349.Gouburgisz; buur van St.Jans- Oudwijk 10, 79.Grimere jr.59.Grimere sr.59.Grote 469.Haderic, clericus 560.Hakerlake 496.van Hantfenc 154.Haves 313.van Heeswij k 366.Herman Adamsz.488.van Herne 554.Hielcken 479.(van Holland), Rooms koning 47, 259, 324.van Holte 518.(III) van Horne (-Altena), ridder 110, 117, 431, 475-477, 480, 482; eerstgeborene van Willem van Horne-Altena, ridder 117, 431.van Houten, kanunnik ten Utrechtsen Dom 131.Friso, zoon van Hugo (van Muiden) 407.van Julemunt 349.Clawardsz.344-346, 352.Koec 347-348.(Willem) Crane, knaap 420.van Cuyk, ridder 258.Layken 307.van Linschoten, knaap 110, 132.Lubbertsz; schepen van Harderwijk 156.van Menninclare 83.van Montforde, kanunnik ten Dom te Utrecht 32, 68, 162; zoon van Gillis van Muiden 407.van Odcrixoye 33.van Oostrum, kapelaan 205.van Ormesby 287.van Overlare 280.Pape 156.Pietersz.530.van Randwijk, ridder 418.

Willels-kerke • 1190 • X E 7013/32

Willem (Wilhelmus), graaf. 378. (Wilhelmus), graaf van Goor. 351, 379. (Wilhelmus), graaf van Pule. 428, 430. (Wilhelmus), graaf van Steenderen. 380. (Wilhelmus, Willelmus), paltsgraaf. 334, 353. (Willelmus) van Alburg. 446. (Willelmus van Flagence. 212. (Wilhelmus) van Goe. 257. (Willelmus) Loe, consul van Utrecht. 469, (Wilhelmus) van Lureke. 433. (Wilhelmus, Willelmus) Luscus, graaf. 376, 384, 402, 409, 410, 418, 423, 436, 446. (Guilielmus) van Lynden, zoon van A r n o l d van Aspermont, gehuwd met Agnes. 450. (Wilhelmus) van Stapelo, broeder van Wouter van Stapelo. 252, 342. (Wilhelmus) Strabo, graaf, vader van Willem. 398, 433. (Wilhelmus), zoon van W i l l em Strabo. 398. (Willelmus) van T i l l o. 384. (Wilhelmus) van Velzen. 374. (Wilhelmus) van Wrerkhoven, broeder van Rothardus. 293. (WTilelmus, Wilhelmus, Willelmus), kanunnik van Oudmunster. 322, 323, 341, 342, 417, 418. (Wilhelmus, Willelmus), kanunnik ten Dom. 356, 358. (Wilhelmus), kanunnik van St. Pieter. 433. (Willelmus), kanunnik van Antwerpen. 387. (Wilhelmus) Albus, kanunnik. 379. (WTilhelmus), kapellaan. 347. (Guillielmus) Anglicus, supprior van St. Paulus. 395. (Wilhelmus), abt van St. Mauritius te Minden. 346, 356. (Weihelmus, Wilhelmus, Wilielmus, Willehelmus, Willelmus, Willihelmus), bisschop van Utrecht. 195, 196, 197, 199, 200, 201,03, 204, 205, 207, 209, 210, 212, 231, 270, 302.

Willem Guillelmus, Willaem, Willelme,Wilhelmus, Willelmus, bisschop van Cagli 546; priester van Schellach 17; bontwerker, burger van Utrecht 504, 506; prebendarius ten Utrechtsen Dom 527; prior van St.Paulus te Utrecht 579; zoon van A...is, burger van

Willem (Wilelmus, Wilhelmus) van Schalkwijk, vader van Egidius, ministeriaal van den bisschop. 396, 400, 402, 409, 430, 441, 444, 458, 459. (Willelmus) van Thuerdic, broeder van Everhard, ministeriaal van den bisschop. 409, 444, 446. - (Vilelmus) Unlethege, ministeriaal van den bisschop. 469. (Guilhelmus, Wilhelmus) van Voorne, vader van Hedwig en broeder van Walo, ministeriaal van den bisschop. 424, 425, 430. — (Willelmus), vrije. 256. (Wilhelmus), vrije. 256. (Wilhelmus). 292. (Wilhelmus). 315. (Wilhelmus), vrije. 390. (Wilhelmus). 471. (Wilelmus), schepen van Utrecht. 469. (WTillelmus), consul van Utrecht. 469. (Wilelmus, Wilhelmus, Willelmus), voogd. 232, 256, 257, 258. (Wilhelmus), graaf, vader van Diederik. 256, 274, 281. (Willelmus), graaf, vader van Willem. 322, 323. (Willelmus), zoon van graaf W i l l e m. 322, 323.

Willem, Guillermus, Wilhelmus, Willam,

Willem, Wilhelmus, Willelmus, Guillelmus, broeder van Baudeloo 229, 231; rector van O.L. Vrouwekerk te Biervliet 175°, 230; deken van St. Donatiaan te Brugge 226, 234. (Willem), mr; kanunnik van O. L. Vrouwckerk te Brugge 226—227; kanunnik van Deventer 131; pastoor van Diever 331; elect van Osnabrück 430; rector van de kerk van Pijnacker 257; priester van Souburg 14; clericus, kanunnik in Tiel 107—108, 351—352; abt van St. Truiden (61), 62—63, (66°), 109, 190, 361; kanunnik ten Utrechtschen Dom 85; plaatsvervanger van den Utrechtschen Domproost 248; deken van Oudmunster te Utrecht 354; kanunnik van St. Jan te Utrecht 28— 29; kanunnik van St. Marie te Utrecht 411; (mr.), kanunnik van St. Marie te Utrecht, notarius van den bisschop 351, 411, 449; clericus van Utrecht 374; notarius van den bisschop van Utrecht 124; broeder van Vaucelles, O. Cist. 364 —567, 379, 388, 390°; proost van Zoetendaal 446; heer van Altena 103, 170, 187, 201, 310, 406. van Amyne, landgenoot in het gerecht van Buren 317. (van Amstel), proost van St. Jan te Utrecht 359, 398, 417. Bertoldsz; burger van Utrecht 243. Bonsnavel 160°. van Brederode, ridder 30, 57, 137, 277. van Brugge, O. F. M. 344. van Buren 317; zoon van Dodinus, pachter op Noordbeveland 37. Ekenz 416. van Egmond 356, 398°. de sancta Ermina 206. Gernun 206. de Grey 206; graaf van Gulik 266, 354, 439. van Hanger, kanunnik ten Utrechtschen Dom 85. Hardewust, broeder 428°. van Hemen, ridder 345, 420. (Willem) (II), graaf van Holland, Roomsch Koning 5°, 36, 38, 55—58, 61—63, 65, 77, 89°, 104, 108—110, 131, 137, 142, 144 n. 1), 180—181, 184, 188, 221, 320, 361—363. van Hoorne, ridder 405; zoon van heer Engelbert van Hoorne 171°; zoon van Hugo Bergaz 413; broeder van Hugo Mouninus' zoon, ingeztene van Middelburg 447. Machelm, kanunnik ten Utrechtschen Dom 50. Mudde 32°. Overdamme, pachter te Loerik 337. de Rijcke, O.P. 237—238. van Rijswijk, ridder 308—309, 330, 406, 417. van Roden, landbouwer in Langbroek 287. Rost, schepen van Harderwijk 419. Rufus, burger van Harderwijk 419— 420. de Sleet, schepen van Sysseele 234. van Souburg 14. van Stailberg, kanunnik ten Keulschen Dom 285. van Steenhuis (de Domo Lapidea) 306°, 307. van Strienen, ridder 75°, 137, 141. Uterborg, heer 12—13. Vet 305. van Vorden, ridder, landrichter van den graaf van Gelre 72, 192°, 203—204, 404, 420, 432°. Vorneken 3. Vos, Predikheer te Gent 175. van Wifliet, ridder 140. van Wijk 330. van Worth 71; zoon van Woudricus, ingezetene van Middelburg 447. van Zülpich, ridder 276.

Willem (Wilhelmus), priester. 70. (Willelmus), priester te Welle. (3,) 230. (Wilhelmus), deken van Walcheren in 1248. 508. (Wilhelmus), provisor en deken van Walcheren in 1319. 1. (Wilhelmus), kanunnik ten Dom. 476. •— (Willelmus) van Lurck, kanunnik ten Dom. 161. (Willelmus), kanunnik van Oudmunster. 162, 197. (Wilhelmus) van Briïclede, kanunnik van St. Pieter. 373, 476, 484. (Wilhelmus), mr; kanunnik van St. Jan. 168. (Wilhelmus), kanunnik van St. Marie. 323. (Willelmus) van Stalburg, kanunnik ten Dom te Keulen. 474. «— (Wilhelmus), kanunnik van St. Donatiaan te Brugge. 516, 517. (Wilhelmus), deken van Oudmunster. 53, 65, 106, 107, 109, (119, 120). (Willelmus), deken van St. Pieter. 230, 231, 249, 257. (Wilhelmus), proost van Osnabrück, broeder van bisschop Ludolf van Munster. 248. (Wilhelmus), mr; aartsdiaken van Kamerijk, te Antwerpen. 260. (Wilhelmus), kloosterbroeder van St. Paulus, twee van dien naam. 151. "— (Wilhelmus), Predikheer te Breinen. 387. (Wilhelmus) de Schotis, mr; convers van Villers. 216. (Willelmus) van Clotinghe, Augustijner kanunnik te Middelburg. 508. (Willelmus), prior te Middelburg. 508. (Wilhelmus), provisor te Weerseloo. 294. — (Wilhelmus, Willelmus), broeder, proost van Bethlehem. 7, 67, 84, 85, 109, (124,) 216, 226, 244, 254, 255, 272, 280—282, 290, 302, 304. (Wilhelmus), abt van St. Jacob te Luik. 155. (Wilhelmus), bisschop van Utrecht. 58, 401. (Wilhelmus), bisschop van Sabina. 411. Willesoete van Hontenesse. 153.

Willem (Willelmus) van Goch. 29. (Wilhelmus) van Graflo, ridder. 267. —' Hamingus, te Groningen. 417. (Willelmus) van Helfenstein (Elfestein). 13, 63. (Wilhelmus) van Koudekerk. 150 . (Wilhelmus, Guillelmus), zoon van Willem van Koudekerk. 150 . (Wilhelmus) van Lantorp, broeder van Steven. 278. (Wilhelmus) van Leyste. 378. (Wilhelmus) van Malbergh, zusterszoon van Johan heer van Leede. 490. (Willelmus) van Maldeme. 474. (Willelmus) van der Molen. 209. — (Wilhelmus, Willelmus) van Montfoort, ministeriaal. 311, 317, 334, 336. (Willelmus) van Mijnden, schepen te Kortenhoef. 296. (Wilhelmus) Preisinge. 403. (Wilhelmus) Prois. 197. — i (Wilhelmus) Ridder, in de Donkerstraat te Utrecht. 366, 367 . (Wilhelmus) Scadhe. 197. (Wilhelmus) Slabart, vader van den klerk Johannes. 504. (Wilhelmus) van Strijen. 381. (Wilhelmus) van Vere. 381. (Willelmus) van Vogelvliet, zoon van Hendrik. 231. (Wilhelmus) Vorneken, ridder. 420. (Wilhelmus, Willelmus) Vulpes. 18, 156. (Wilhelmus, Willermus) van Werdhe, genaamd Salm, ministeriaal, ridder, vader van Herman van Maarsen, ridder. 379, 422. (Willelmus), vader van Boudewijn, Dankaard en Hugo van Welle. 153. (Willelmus) van Wesepe, ridder. 275. (Wilhelmus) van Windelsnesse. 381. — i (Willeremus, Willelmus, Wilhelmus) van Wulven. 8, 65, 179. (Wilhelmus) van Wijk, ridder. 497. (Wilhelmus, Willelmus) van Bronkhorst. 9, 20, 184 . (Wilhelmus) van Hoorne, heer van Altena. 363 , 377, 484. (Wilhelmus) van Malberg (Malburg), edelman. 8, 9, 283. (Willelmus) van Petershem, burggraaf van Brussel. 29. (Willelmus, Wilhelmus) van Tellingen, edelman. 4, 182, 327, 354, 467. (W.), graaf van Salisbury. 57. (Wilhelmus), graaf van Gulik. 261, (368). (Willelmus), oom van den graaf van Vlaanderen. 29. (Willelmus, Wilhelmus, Willehelmus), graaf van Friesland, van Holland. 4, 5, 19, (22,) 23, 32, 39—42, 65, 96, 102 109, (113,) 114—116, 120, 135, 136, 141, 160, 183, 184, 249, 260, (269,) 363. (Wilhelmus), broeder van graaf Floris IV van Holland en bisschop Otto III. 363..— (Wilhelmus, Willelmus) II, graaf van Holland, Roomsch koning. 326, 331, 354, 367, 375, 380, 390, 402, 451, (485, 486), 492, 498, 499, 513, 514, 515. (Willelmus) Mudde, klerk. 324, 326 . — (Wilhelm), kapelaan van de gravin van Diepenheim. 284.

Willem (Wilhelmus), te Beinum. 8. (Wilhelmus), te Brigdamme. 35, 69. —< (Wilhelmus). 49. (Willelmus), te Utrecht. 250. (Wilhelmus), twee parochianen van dien naam, te Limmen. 24, 25. (Wilhelmus), te Jutphaas. 420. —• (Wilhelmus), te Bunnik, twee van dien naam. 335. (Willelmus), schepen. 209. (Willelmus), schepen te Kortenhoef. 296. (Willelmus), ridder, te Breukelen. 209. —' (Willelmus), voogd van Bethune. 43. (Willelmus), burggraaf van St. Omer. 43. (Willelmus) van Amstel, schepen te Kortenhoef. 296. (Willelmus) van Archa. 63. —« (W.) van Baux (de Baucio). 123. (Wilhelmus) van Brederode. 451. (Wilhelmus) van Buren, knaap. 497. (Willelmus), verwant aan Hendrik van Daun (Dune). 63. —. (Wilhelmus) van Duddingweerd. 8. (Willelmus) van Dwerdic. 52. — (Wilhelmus) van Egmond, man van den graaf van Holland. 182. (Willelmus) Flandrensis, van Groningen. 174, 175. — (Willelmus) de Kale (Calvus), van Gerbrechtesnesse. 153. (Wilhelmus) de Gardo. 250.

Willemier , la Garde de Willies 212 , 5 .

Willems-kerke • 1221 • G SP

Willems-kerke (facs.) [Hoek : Zl]

Willems-kerke • (± 1220) • W P 10

Willemskerca • 1199 • G SB

Willemskerke, parochie in de Vier Ambachten 560.

WILLEMSKERKE [Hoek : Zl] / Willelskerke • 1190 • X E 7013/32 / Willemskerca • 1199 • G SB / Willelmi kerca • 1220 • B 7367 / Willemskerke • (± 1220) • W P 10 / Willemskerke • 1221 • G SP / Willelmes kerke • 1221 • W P 11 GYS

Willemstad [ NB ] 1830-1997

Willemsz; ambachtsheer van Rilland 439.van Worpe, schepen van Woudrichem 609, 614.

Willemsz; ambachtsheer van Rilland 439.van Zoelen, ridder 108, 250, 252.

Willen, Hendrik van, ridder 104.

Willenstede. 386.

Willertiagae , in pago Parisiensi 202 , 37 .

Willescop, Willamscoep, Wilhelmescoop, tussen Oudewater en Montfoort 320, 343.

Willescop, Willemscoep, tussen Oudewater en Montfoort 303.

Willeskop [ UT ] 1830-1989

Willibald (Wigibaldus, Willibaldus), vader van Ansbaid. 16, 19, 20. (Vuillibald). 70.

Willibert (Willibertus), aartsbisschop van Keulen. 88.

Willicus, kanunnik van St. Maarten te Zijflich. 426.

Willige Langerak.Zie: Langerak.

Willige Langerak, bij Schoonhoven,

Willige-Langerak [ UT ] 1830-1943

Willigisus (Uuilligisus, V i l l i g i s u s, Vuilligisus, Willegisus), kanselier, aartskapellaan, aartsbisschop van Mainz. 128, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 139, 143, 144, 145, Hó, 14/. 149, 150, 153, 155, 298.

Willikinus Huwenga, burger van Groningen 17.

Willimar (Uuillimar). 192.

Willippe • 1222, bron van 893 • Prüm, Kb 18/2087, 43 r° (verwart v en w)

Wilmarsward [1222] Waarde Zl

Wilmarsward • 1222 • S D 570

Wilmarsward. Zie: Waarde.

Wilmarsward" (facs.) (onb. ± Krabbendijke : Zl)

WILMARSWARD" (onb. ± Krabbendijke : Zl) / Wilmarsward • 1222 • S D 570 / Wulmarsward • 1222 • S D 572 GYS

Wilnis, prov.Utrecht 565, 567.

Wilnis (Uilishem). 43.

Wilnis (facs.) [Wilnis : Ut]

Wilnis [ UT ] 1830-1989

WILNIS [Wilnis : Ut] / Wildenisse • 1185 • U SJ 820 GYS

Wilnodus, kanunnik. 394; kanunnik. 469.

Wilp, ten Z. van Deventer; priester te. Zie: Jacob.

Wilp, Egbert van, knaap 279, 457; Everard van, ridder 279.

Wilp, ten Z.van Deventer 148.

Wilp, ten Z. van Deventer 71, 158 n. 1), 192 n. 1), 262 n. 1); Everhard van 71°.

Wilp, Everard van. Zie: Everard; Clementia van. Zie: Clementia.

Wilra Sancti Dionisii [1179] Nijswiller L

Wilra sancti Dionisii • 1179 • D B 11

Wilradinc, huis in Enschede 394.

Wilre • 1222 • D H 15

Wilre (Uuilere), bij Maastricht. 110.

Wilre

Wilre [1316] Wolder L

Wilre • 1217 • D H 10

Wilre • 1220 • K D 82

Wilre • 1223 • D H 19

Wilre • 1219 • Kl 11

Wilre [1217] Wijlre L

Wilsum [ OV ] 1830-1937

Wilsum, Wilsem, bij Kampen 155.

Wilsum (Wilsem), tuschen Zwolle en Kampen. 81.

Wilsum, Wilsem, bij Kampen 290°.

Wilsum [1295] Welsum (near Olst) Ov

Wilsum.Zie: Welsum.

Wilte-burg • 1169 • U SM 787

Wilte-burg (locum nomine Traiectum, more prisco UUilte-burg nuncupatum) • begin 11e kop. 11e • vita s. Odulfi, O 775, 2 r°

Wilte-burg (facs.) [Utrecht : Ut]

WILTEBURG [Utrecht : Ut] / UUilteburg (locum nominê Traiectum, more prisco UUilteburg nuncupatum) • begin 11e kop. 11e • vita s. Odulfi, O 775, 2 r° / Wiltenburg • 1169 • U SM 787 / UUilteburg • 1169 • U SM 787 GYS

Wilten-burg • 1169 • U SM 787

Wiltenborch [ca. 1250-1260] Wilten-burg Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Wiltenbur. Zie: Wiltenburg.

Wiltenburg 538.van Bevervoorde, kanunnik in Oldenzaal 373, 544.Bodeken, kanunnik van St.Jan te Utrecht 510-511.Jansz.Bolle, gezworene in Naaldwijk 413.Bordeys, clericus, vicaris ten Utrechtsen Dom 297, 494.van Brederode, ridder 130.van Bronchorst, ridder 11, 48.van Buckhorst 136, 154, 183, 194.van Damme, ingezetene van Heesselt 152.Doys, ridder 410-411, 416.van Doveide 396.Durkant 150.van Egmond, ridder 130, 139, 157, 206, 525.Eylart, priester, broeder van het Duitse huis bij Utrecht 613.van Everdingen, knaap 484-485.zoon van ridder Hubert van Everdingen 484.(Willem) van Funen, tinsgenoot van de Omloop van St.Marie te Utrecht 169.Grimere, knaap 512-513.broeder van heer Simon van Haarlem, knaap 444.van Houten, kanunnik en provisor van een der Utrechtse kerken 478.Iunge 493-494.zoon van Marsilius van Geldern 274-275, 277-278.Gerardsz.280.Gruwel 142.van Hese, richter en burggraaf in Nijmeger 384.(II), graaf van Holland, Rooms koning 18, 79-80, 218.heer van Home, later ook van Altena 15, 97, 101, 145, 185, 343, 517, 587.Hugoz, van Hoymat, pachter in Zeeland 55.van Ymmegrite, ridder 11.Jansz; pachter op Walcheren 5.van Kalinchem, kanunnik van St.Marie te Utrecht 168, 510-511, 550.de Cymiterio 108.Cleyvoet (Zalk) 195.Cortevrient, priester in Zoutelande 243.Coster, tinsgenoot van de Omloop van St.Marie te Utrecht 169.van Linschoten, knaap 49, 244, 517-518.(Gijsbert) Ruscusz.van Linschoten 244, 310-311.van Loosduinen, gezworene in

Wiltenburg (Uuilteburg, Wiltenbur), bij Vechten. 391, 417.

Wiltenburg, Wiltenberg, Sweder van, ridder 230.Zie ook: Zuilen.

Wiltenburg, Wiltenborch, Wilthenborch, bij Vechten 458; kapelaan van 538; vrouwe van 538; Sweder van, ridder 537, 539.

Wiltetus. 283, 284.

Wilzen [1404] Wolsum Fr

Wimburg. 362.

Wimeldinga • 1222 • S D 572

Wimeldinga [1222] Wemeldinge Zl

Wimeldingen. Zie: Wemeldinge.

Wimelinghe [13th century] Wommels Fr

Wimesheym Weinsheim

Wimmenum (Uuihtmundem, Uuiutmundhem). 45, 46.

Wimmenum [ NH ] 1830-1857

Wimmenum bij Alkmaar NH NH Die M&B U63 U81

Wimmenum (facs.) [Egmond-Binnen : Nh]

WIMMENUM [Egmond-Binnen : Nh] / Wimnon • 1083 vals 12e • Hg B 61 / Wimnon • (1105-20) kop. (1206-26) kop. 15e • Hg C 8 r° GYS

Wimnon [12th century] , Wijnnem[1254] Wimmenum NH

Wimnon • 1083 vals 12e • Hg B 61

Wimnon • (1105-20) kop. (1206-26) kop. 15e • Hg C 8 r°

Wimnon Wimmenum bij Eg-mond NH E4

Wimnorasuetha Wymmerzwet bij Eg-mond NH E10

Wimnorasuetha. O. 1. 89. (1083). bij Wimmenum.

Wimnorasuetha. O. 1. 89. (1083). Bron: DBNL

Wimnorasuetha. O. 1. 89. (1083). bij Wimmenum. (DBNL)

Win-burg [end 12th century] Wijnbergen Gld

Winand, Wynandus, Winekinus, Wino, burger van Arnhem 98; priester te Arnhem 98-99, 562.—, abt van Helmarshausen 507.(Winandus) van Arnhem 562.van Gruthusen, burger van Arnhem 418.— Tiacaz; schepen van Harderwijk 156.

Winand, Winandus, mr; 431°; kanunnik van St. Jan te Utrecht, raadslid van de H. Drievuldigheidsbroederschap aldaar 2, 336. de Camera, schepen van Arnhem 107, 174.

Winand (Winandus). 467, 469. —. (Winandus) Straniart. 125. (Winandus), kanunnik van St. Jan. 430.

Winand, Winandus van Grave, leenman van de Keulse kerk 566.van den Kure 547, 577.

Winas-hem W073, W181, W198, Wines-hem W030

Winburg, Gerbold van. Zie: Gerbold.

Winchester (Wintoniensis), bisschop van. 57, 58.

Winchester, Wintonia 206.

Winckelma [ca. 1250-1260] Winkel Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Wincredea (villa) Adalhart trad. dimidiam partem mensure unius. In Englide in merinidorbe quod gi-lo tradidit, totum et integrum quod pater suus in eum hereditavit et quod pater eius trad. in villa que dicitur Abblechen unam virgam et duos pedes in wincredea virgam. Adalhart heeft de helft van één maat geschonken. In Englide in Merinidorbe wat Gi-lo heeft geschonken, geheel en ongeschonden wat zijn vader aan hem heeft nagelaten en wat zijn vader schonk in het dorp genaamd Abblechen één roede en twee voet, in Wincredea een roede.

Wincredea Onbekend

Wincredea F551 ; Wincredea onbekend Frisia Kün W67

Winde, Wouter van, ridder 384.

Windelsnesse, Willem van. Zie: Willem.

Windes-heim • 1145 kop. midden 12e • U B 43, 49 v°

Windes-heim [1028] Windes-heim Ov

Windes-heim (facs.) [Zwoller-kerspel : Ov]

Windesheim (Windeshem, Winsdesheim). 176, 191.

Windesheim, Jordanus van. Zie: Jordanus.

WINDESHEIM [Zwollerkerspel : Ov] / Wendeshem • ± 1050 kop. eind 11e • mir. s. Trudonis, Ld 16974, 126 v° / Windesheim • 1145 kop. midden 12e • U B 43, 49 v° GYS

Wineger. 301.

Winegringen Wincheringen, Obermosel Landkreis Trier-Saarburg

Winemarus van Tideham, broeder van A l a r d van Wisenhurs. 351, 372; kanunnik van Oudmunster. 309.

Winemarus. Zie: Wenemar.

Winemarus.Zie: Wenemar.

Winesen • 1213 • D Bb 13

Winethere. 204.

Winethereswik [1152] Winters-wijk Gld

Wing-hem W008, W124, Wink-hem W346 ; Wink-hem W423

Wingardo [1181] Wijngaarden [vrijpl. voor pers. uit 'ts Gravenlanden,1283] ZH

Winibadus. 25.

Winico. 202.

Winimar (Winimarus), zoon van Adelhard, broeder van Adelhard. 212.

Wininge [1224] Wijns Fr

Winiramnus. 34.

Winisen • 1153 • K D 6

Winisen[1153] Winssen Gld

Winitherius, kanselier. 190, 194, 198.

Wink-hem • eind 11e • D W IX a 1 b, 24 v°

Wink-hem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r°

Winkel, Winkele, in Westfriesland 552, 554, 558-559.

Winkel [ NH ] 1830-1970

Winkel (facs.) [Winkel : Nh]

Winkel • 1180 kop. eind 12e • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

WINKEL [Winkel : Nh] / UUinkel • 1180 kop. eind 12e • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI GYS

Winlindechun. Zie: Wyneghem.

Winnemeresweth. O. 1. 247. (1215). bij Wimmenum. (DBNL)

Winnemeresweth. O. 1. 247. (1215). Bron: DBNL

Winnemeresweth. O. 1. 247. (1215). bij Wimmenum.

Winnemersweet (facs.) [Wimmenum : Egmond-Binnen : Nh]

WINNEMERSWEET [Wimmenum : Egmond-Binnen : Nh] / terra Wimnorasuetha • 1083 vals 12e • Hg E GYS

Wino, proost te Paderborn. 343.

Winrechinge, Johannes, olderman van Groningen 166.

Winricus van Wegesaten. 433.

Winrik (Winricus), zoon van heer Johan. 417. (Wiricus), te Leiderdorp. 340. (Wyricus) van Daun (de Dunis). 451.

Winrik, Winricus, kanunnik ten Keulschen Dom 152.

Winsdesheim. Zie: Windesheim.

Winselen (facs.) [Kerkrade : Lb]

WINSELEN [Kerkrade : Lb] / Wunzelen • 1115 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R / Wunzelen • 1120 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R GYS

Winsen (facs.) [E-wijk : Gl]

Winsen • 1203 • D Bb 9

WINSEN [Ewijk : Gl] / Winisen • 1153 • K D 6 / Winshen • 1203 • Hg W 6 / Winsen • 1203 • D Bb 9 / Winesen • 1213 • D Bb 13 GYS

Winshen • 1203 • Hg W 6

Winsum (facs.) [Winsum : Gr]

Winsum, Winzum, ten NNW.van Groningen 362.

WINSUM [Winsum : Gr] / Uinchem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r° / UUinkhem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r° / UUinkhem • eind 11e • D W IX a 1 b, 24 v° / VVINSHEM • (1068-90) • ed. Salmo, Deutsche Münzen Finnlands, p. 90 / Winzhem • midden 12e • D W RH9, 65 v°, 66 r° / Winzheim • midden 12e • D W RH9, 65 v°, 66 r° GYS

Wint, Berold. Zie: Berold; Hadewig. Zie: Hadewig.

Wintelre (facs.) [Vessem : Nb]

WINTELRE [Vessem : Nb] / Winterlo • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v° GYS

Winter, Nicolaas, burger van Utrecht 145, 381, 464.

Winter-lo [1225] Wintelre NB

Winter-lo • 1e kwart 13e • P L 9534, 147 v°

Winteresdorf villa , prope Treveros , Wintersdorf , band longe a Ralingen situm 170 , 14 .

Winters-wijk (facs.) [Winters-wijk : Gl]

Wintersuic • 1223 • Ar B 7

Winterswic • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r°

WINTERSWIJK [Winterswijk : Gl] / Winterswic • 1188 kop. eind 13e • U B 2, 134 r° / Wintersuic • 1223 • Ar B 7 GYS

Wintharius (Winetaharius), bisschop. 12, 13.

Winthüvele, Godschalk, ridder, raad van Berg 30.

Wintonia. Zie: Winchester.

Wintraven, knaap 496.

Winz-heim • midden 12e • D W RH9, 65 v°, 66 r°

Winz-heim W474 ; Winz-hem W462

Winz-hem • midden 12e • D W RH9, 65 v°, 66 r°

Wio, kanunnik. 256.

Wiper, schip 184.

Wirah (pagus), Brochenlar (villa) F596

Wirah, pago; Wiraha, pago, in regione Frosonum; Wirense, pago; Wirensi, pago, in Fresia; Wireon, villa, infra Fresonum; Wiron; zie ook Uvira Wieringen, Noord-Hol-land

Wird (locus) F509 ; Wird Wyrd bij Middelstum GR Kün W9

Wird Wyrd bij Middelstum, Groningen

Wird (facs.) [Middelstum : Gr]

Wird (locus) Ego Altfrit tradidi ad scm Bon. portionem hereditas mee in locis nuncupatis wird et Sasheim. Ik Altfrit heb aan St. Bonifatius een deel van mijn erfgoed in de plaatsen genaamd Wird en Saaksum geschonken.

Wird • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

WIRD [Middelstum : Gr] / Wird • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7 / in UUrti • 945 kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 37 GYS

Wirda [786] , Wordene [12th century] Woerden ZH

Wirdoem [1412] Fr Wirdum [not to be confused with Wirdum, Groningen and Ostfriesland] Fr

Wirdum (facs.) [Loppersum : Gr]

WIRDUM [Loppersum : Gr] / UUrthun • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r° / UUirthiun • eind 11e • D W IX a 1 b, 21 v° GYS

Wirem • 855 kop. begin 10e • D W IX a 1 a, 3 r°

Wirem [ca 890] Wierum [2 km S W of A-dorp east of the Reitdiep, mun. of Winsum. Not to be confused with Wierum, West of the Reitdiep, mun. of Zuidhorn and not to be confused with Wierum, in the municipality of Dongeradiel, Fryslân; NE of Dokkum Gr

Wirense / Wirensi / Wiraha / Wiron / Wireon / Wironi / Waldaha / Uvira (pago) Wieringen NH Kün W4 W8 W11 W13 W63 W75 W105 W109 W112

Wirense Wieringen Bron: Ego Gebi tradidi ad monasterium sancti Bonifacii in pago Wirense curtilem unam cum omnibus que ad eam pertinent, terris et mancipiis, domibus et mancipiis… Ik, Gebi, heb aan het klooster van St. Bonifacius in de streek Wieringen overgedragen één hofstede met alles wat daartoe behoort, landerijen met de horigen en behuizingen met de horigen. De eerste bekende vermelding van Wieringen is in de goederenlijst van het klooster te Fulda daterend eind 8e eeuw, begin 9e eeuw. Het betreft niet het origineel, maar een overlevering in een transcript gemaakt door Everhard van Fulda tussen 1150 en 1158, de Codex Eberhardi. Deze monnik heeft getracht een overzicht te geven van alle bezittingen die door de eeuwen heen door het klooster zijn verkregen en heeft daarvoor alle oude archiefstukken doorgenomen en overgeschreven. Er zijn een aantal duidelijke verwijzingen naar goederen op Wieringen.

Wirense (pagus) F504, F505, Wirensi (pagus) F589

Wirense (pagus) / Wirensi / Wiraha / Wiron / Wireon / Wironi / Waldahi / Uvira (pago) Ego Gebi tradidi ad monasterium sci Bon. in pago Wirense curtilem unam cum omnibus que ad eam pertinent, terris et mancipiis, domibus et m. Ik Gebi heb aan het klooster van St. Bonifatius in de gouw Wieringen één hofstede geschonken met alles wat daartoe behoort, landerijen met horigen en huizen met horigen. / Ego Gebo trado ad monasterium sci Bon. in fresia in pago Wirensi unam curtilem cum omnibus appendiciis suis tam terris et agris et campis quam domibus et mancipiis. Ik Gebo schenk aan het klooster van St. Bonifatius in Frisia in de gouw Wieringen één hof met alle toebehoren, zowel landerijen als akkers en velden als huizen en horigen. / Ego Hunbertus tradidi ad scm Bon. quicquid mihi in regione frosonum in pago wiraha mei reliquere parentes in hereditatem, cunctamque meam possessionem, hoc est in terris, agris, pratis, pascuis, silvis, aquis, domibus ac familiis. Ik Hunbert heb aan St. Bonifatius geschonken al wat in het gebied der Friezen in de gouw Wieringen mijn ouders mij als erfenis hebben nagelaten, heel mijn bezit, te weten: landerijen, akkers, weiden, grasland, bossen, water en huizen en inwoners. / Ego folclint tradidi sco Bon. quicquid intra fresonum proprietatis habeo, in wiron et leonesbah in pratis, silvis, domibus, edificiis, aquis, mancipiis. Ik Folclint heb aan St. Bonifatius geschonken al wat ik in Frisia in bezit heb, op Wieringen en Leonspich aan weiden, bossen, huizen, gebouwen, wateren, horigen. / Folclint trad. sco Bon. pro anima matris et sororis sue quicquid infra [intra?] Fresonum proprietatis habuit in villa wireon et in Leompich, hoc est domibus, edificiis, campis, pratis, pascuis, aquis, silvis, cum XII mancipiis, ad censum VI solidorum. Folclint heeft aan St. Bonifatius geschonken voor de ziel van haar moeder en zuster al wat ze in Frisia in bezit had in het dorp Wieringen en in Leonspich, dat zijn huizen, gebouwen, velden, weiden, grasland, wateren, bossen, met 12 horigen, aan belasting 6 schellingen. / Ego Geiltrud tradidi ad monasterium sci Bon. omnem proprietatem meam in agris, silvis, et de pratis ad XX carradas feni in loco nuncupato wictulfingafurt in pago wironi et celti. Ik Geiltrud heb aan het klooster van St. Bonifatius geschonken al mijn bezit aan akkers, bossen en weiden goed voor 20 karrenvrachten hooi, in de plaats genaamd

Wireon (villa) in Terra Fresonum F559

Wireon • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Wiricus, broeder van Rothardus van Ambersoi. 173; abt van St. Truyen. 377.

Wirim • eind 11e • D W IX a 1 b, 26 r°

Wiring • 1184 kop. eind 12e • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Wiringheest. P.H. p. 9. Mel. St. 2, 704 Wierinclant. Wieringerwaard. N. Holland. (DBNL)

Wiringheest. P.H. p. 9. Mel. St. 2, 704 Wierinclant. Wieringerwaard. N. Holland.

Wiringheest. P.H. p. 9. Mel. St. 2, 704 Wierinclant. Bron: DBNL

Wirkenemunde • 1064 kop. midden 12e • U B 43, 50 r°

Wirkenemunde. Zie: Werkendam.

Wirkingi [ 10th, 12th century] Groot Wetsinge Gr

Wirkingi • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r°

Wirkingi W281

Wirland, bisschop van 14, 25, 31, 34—35.

Wiroc. 141.

Wiron Wieringen NH Kün U66 U75

Wiron in Terra Fresonum F546

Wiron Wieringen Bron: De Wiron in Aluit-lo mansum dominicatum cum terra salaricia sancti Martini, cum servis in eadem villa manentibus, quorum hec sunt nomina: Folkric, Offo, Radberth, Saxger, Thiemar, Redger, Redulf, Sinath, Reinger, Saxbrath, Aldo, Ricbald, Diacer, Wibald, Tiebo, Huno, Wlfbald, Adolf, Geldulf, Hildulf, Oatbald, Gerhelm, Betto, Saxger, Everbald, Ostlef, Osburg, Tatto, Edo. Quicquid isti habuerent nunc computatum in XII mansos, quorum Poppo I habet. Te Wieringen in Elft behoort een dominiale hoeve met het saal-land aan Sint Maarten met de lijfeigenen die in dat dorp wonen, waarvan de namen zijn: Folkric etc. Hetgeen zij bezaten is nu berekend op 12 boerderijen. De eerste bekende vermelding van Wieringen is in de goederenlijst van het klooster te Fulda daterend eind 8e eeuw, begin 9e eeuw. Het betreft niet het origineel, maar een overlevering in een transcript gemaakt door Everhard van Fulda tussen 1150 en 1158, de Codex Eberhardi. Deze monnik heeft getracht een overzicht te geven van alle bezittingen die door de eeuwen heen door het klooster zijn verkregen en heeft daarvoor alle oude archiefstukken doorgenomen en overgeschreven. Er zijn een aantal duidelijke verwijzingen naar goederen op Wieringen. Een dominiale hoeve is een belangrijke nederzetting in de vroege middeleeuwen. Het is het bezit van een heer of wellicht zelfs de koning. Dat geeft te denken: Alvit-lo Elft is waar de oude Koningsweg langsloopt. Saal-land (salaricia) is het land dat hoort bij de hofstede. Het omvat bouwland, weides en de woeste onontgonnen gronden (bos, heide, moeras). Een 9e eeuwse verwijzing met naam naar lijfeigenen (niet veel meer dan slaven) is vrij uitzonderlijk. Wanneer er al namen uit deze periode zijn overgeleverd gaat het bijna altijd om hoogwaardigheidsbekleders.

Wiron Wieringen NH Kün 66 75

Wironi et Celti (pagus), Wictultingafurt F508

Wirsberge. Zie: Fürstenberg.

Wirse, Wirze.Zie: Wiers.

Wirthiun • eind 11e • D W IX a 1 b, 21 v°

Wirthum W396

Wirthum" (facs.) (onb. in Holland)

WIRTHUM" (onb. in Holland) / UUirthvm • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339 GYS

Wirthvm omgeving Naaldwijk? ZH Kün 43

Wirthvm • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339

Wirthvm omgeving Naaldwijk? ZH Kün U43

Wiruingi [laatste n van UUiruinni uit g] • eind 11e • D W IX a 1 b, 25 r°

Wiruinni (laatste n uit g) • eind 11e • D W IX a 1 b, 25 r°

Wirun W451

Wirvinni W311, W428

Wirvinni" (facs.) (onb., prov. Groningen)

WIRVINNI" (onb., prov. Groningen) / VUiruinni • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v° / UUiruinni (laatste n uit g) • eind 11e • D W IX a 1 b, 25 r° / UUiruingi [laatste n van UUiruinni uit g] • eind 11e • D W IX a 1 b, 25 r° GYS

Wis-heim • 973 kop. ± 1370 • ed. Lacomblet, 114

Wis-hem • 1219 • K SP 38

Wis-hem [965] Wes-heim [1118] Wessem L

Wisaha (pagus) in Regione Fresonum (Frosonum) F513

Wisby, Gotland, Duitse koopman aldaar 159.

Wisby, op Gotland, Duitse kooplieden aldaar 448.

Wisch, Wische, Johan van, knaap 204; Steven van, knaap 230.

Wisch, heerlijkheid ten O. van Doetinchem, Steven van, ridder 276.

Wisch, Bernard van. Zie: Bernard; Diederik van. Zie: Diederik; Sweder van. Zie : Sweder.

Wiscun W151

Wise, Wouter. Zie: Wouter.

Wise, Johan 474.

Wise, Herman, burger van Keulen 242.

Wisebadon. Zie: Wiesbaden.

Wisenford. Hecm. 217. O. 1. 108. (1120). Bron: DBNL

Wisenford. Hecm. 217. O. 1. 108. (1120). ? N. Holland. (DBNL)

Wisenford. Hecm. 217. O. 1. 108. (1120). ? N. Holland.

Wisenhurs, Alardus van. Zie: Adelhard.

Wisepe (gewijzigd in Wesepe) • 1200 • Ar B 1

Wisepe [1231] Wezep Gld

Wisepe • 1156 • U SM 701

Wisepe. Zie: Weesp.

Wishard. Zie: Wichard.

Wismar, Huissemaire, Wismere, Wysmar, 108, 159; lieden van 191, 193; raden van 114; raden en gemeente van 108.

Wismar, Wismarh, Wysmare 448; voogd, raden en gemeente van 449, 457.

Wisnare [1206] Wijster Dr

Wisnare • 1206 kop. begin 15e • As D 4 v°

Wisnare. Zie: Wijster.

Wispe. Zie: Weesp.

Wispolia [1315] Terwispel Fr

Wisschaerd, tiende van 177, 192.

Wisse, Hendrik, Minderbroeder 344- 345.

Wisse-kerke [ ZL ] 1830-1958

Wissekinus Lefardsz; burger van Harderwijk 321.

Wissekinus, zoon van Leifard van Harderwijk 619; zoon van vrouwe Nella (Harderwijk) 621.

Wissekinus Helmici, schepen van Harderwijk 156; zoon van vrouwe Nella (Harderwijk) 6-7.

Wissell [1448] Wissel Gld

Wissen-kerke [ ZL ] 1830-1995

Wissenkerke, Noordbeveland 34.

Wisso van Burgh. 153.

Wisso, Visso, Bismerz; heer in Stavenisse 203.van Koudekerke 157.Symonsz; pachter op Walcheren 305.van Vreeland 424.

Wisso van Koudekerke 75.

Wisso, zoon van Simon van Stavenisse 42S°.

Wistrachia • 734, kopieën 10e • Fredegarii cont., ed. MGH mer. II, p. 176

Wistrewich • 1186 • bulle, I Je 29

Wit.Zie: Albus.

Wite, Rutger van. Zie: Rutger.

Witemunt-heim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

With-mere flumen. O. 1. 533. (1250). Bron: DBNL

Witha Wonna 153.

Witham • 1125 • I J

Witham [1125] Wittem L

Withe (twijf. ident.) • 1134 • Zu K

Withe, Burchard van. Zie: Burchard.

Withelte • 1040 kop. midden 12e • U B 43, 28 v°

Withelte [1040] Wittelte Dr

Withelte. Zie: WTittelte.

Withen [1294] Witten Dr

Witheus. Zie: Weisse.

Witheus. Zie: Weisse.
Withmundi. Zie: Wichmond.
Wittelte (Withelte). 179.
Wittmersch. Zie: Wietmarschen.
Wllenho. Zie: Vollenhove.
Woerden (Uurdin). 43.
Woggungen. Zie: Wognum.

Withmere flumen. O. 1. 533. (1250). onder Schagen. (DBNL)

Withmere flumen. O. 1. 533. (1250). onder Schagen.

Withmundi [795] Wich-mond Gld

Withmundi. Zie: Wichmond.

Witilas-hem W180

Witla • 1167 • E D

Witle • begin 9e kop. 941 • ed. DB, p. 136

Witle" (facs.) (verdwenen, aan de Maasmonding)

WITLE" (verdwenen, aan de Maasmonding) / UUitle • begin 9e kop. 941 • ed. DB, p. 136 / Witla • 1167 • E D GYS

Witli W208

Witli ?

Witmunt-heim (villa) F580 ; Witmunt-heim (villa) in Tyesle (pagus) F578 ; Witmunt-heim in Fresia F529 ; Witemunt-heim (villa) F609

Witmunt-heim • 2e helft 8e kop. 9e kop. midden 12e • Fulda, ed. Dronke c. 7

Wito, schout van Raalte 415.

Witte, Albus, Dirk 71; Gerard 433; Herman, kanunnik ten Utrechtschen Dom 347—348, 376.

Witte, Diederik de. Zie: Diederik.

Witte, Herman, knaap 46..Zie ook: Albus

Wittelte (Withelte). 179.

Wittelte (facs.) [Diever : Dr]

WITTELTE [Diever : Dr] / Withelte • 1040 kop. midden 12e • U B 43, 28 v° GYS

Wittem [ LB ] 1830-1999

Wittem (facs.) [Wittem : Lb]

WITTEM [Wittem : Lb] / Witham • 1125 • I J GYS

Witteman, Dirk 498.

Wittewierum, Werum, abt van het klooster Bloemkamp bij 563, 590-591.

Wittinck van Schadewijck 479.

Wittmersch. Zie: Wietmarschen.

Witto, vader van Hugo. 231.

Wituurd • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 v°

Witvurd W310

Witzelo. 231.

Witzen-kerke [1216] Wissen-kerke Zl

Witzo Slabbart. 356.

Wiutmund-hem • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 339, 340

Wiwo van Vene. 173.

Wizenburgense , cfr . Weissemburgense . Wormatia civitas , in pago Lobedungowe , Worms 139 , 21 . 30 .

Wizenburgensis. Zie: Weissenburg.

Wizesheym Wissersheim

Wizsselle Vischel, mittleres Ahrtal, Ortsteil von Berg, Landkreis Ahrweiler

Wizzekines werf" (facs.) [Vroondijke : Terneuzen : Zl]

WIZZEKINES WERF" [Vroondijke : Terneuzen : Zl] / in loco qui dicitur UUizzekines vuerf • 1114 • G SP GYS

Wlattke Flacht

Wldensis. Zie: Fulda.

Wlendica • 1175 kop. eind 12e • G LT 6 v°

Wlendike • 1150 • G SP

Wlendike • 1218 • G SP

Wleysheym Fließem

Wlfardus. Zie: Wolfard.

Wlfarsdiic.Zie: Wolfaartsdijk.

Wlfbald (Uulfbald). 66. (Vulfbald), zoon van Wigrada. 74.

Wlfdalon • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r°

Wlfdalon" (facs.) (onb., prov. Groningen)

WLFDALON" (onb., prov. Groningen) / UUlfdalon • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r° GYS

Wlfen • 1225 • Ar B 8

Wlff, Heimerik 404.

Wlfgerus, Wigerus.Zie: Wulfger.

Wlfgerus. Zie: Wolfgerus.

Wlfhard. Zie: Wolfhard.

Wlfhelm (Uulfhelm). 77.

Wlfhere. 141.

Wlfini (Vulfini), man van Liudwar. 66.

Wlfinnen • 1200 • Ar B 1

Wlfrauan, man van Odwi, vader van Helithans. 74.

Wlfscot, onbekende plaats bij Wachtebeke (Oostvl.) 518.

Wliderbeka.Zie: Vlierbeek.

Wllendike • 1214 • G SP

Wllenho. Zie: Vollenhove.

Wllinghus Basiliusz; ingezetene van Heesselt, 152.

Wlnho. Zie: Vollenhove.

Wlpa • 1167 • G SB

Wlpa • (1111-15) • G SB

Wlpa • 1096 • ed. DB, p. 252

Wlpia • (1190-1224) kop. ± 1225 • G C 6

Wlpia • 1213 • S D 524

Wlpis • 1089 • ed. DB, p. 297

Wlre, Pieter 146.

Wlta-burch (in loco UUlta-burch dicto qui nunc UUltraiectum dicitur) • begin 12e • Sigebert van Gembloux, Xr 18239-40, 22 v°

Wltraiectum (in loco UUlta-burch dicto qui nunc UUltraiectum dicitur) • begin 12e • Sigebert van Gembloux, Xr 18239-40, 22 v°

Wltraiectum • 1131 • cont. Gembl., Xr 18239-40, 59 r°

Wlttraiectum • 1125 • cont. Gembl., Xr 18239-40, 57 v°

Wluegho [1320] Wolvega Fr

Wluericus. Zie: Ulvericus.

Wluesgruue • (1205-33) • Berne

Wluht • 10e • D W IX a 1 a, 38 v°

Wluin, Wlwen, Wlfen, Wlfin), Albert van. Zie: Albert; Alfer van. Zie: Alfer; Ernst van. Zie: Ernst; Frederik van. Zie : Frederik. —, Gijsbert van. Zie: Gijsbert; Willem van. Zie: Willem.

Wluinne, Albert van. Zie: Albert; Alfer van. Zie: Alfer.

Wluinne • 1196 • U SM 1012

Wluiring-hem [ 10th, 12th century] Ulrum Gr

Wluiring-hem • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 13 r°

Wluth [end 10th century] , Fuleht [end 12th century] Volthe Ov

Wlve(n).Zie: Wulven.

Wlvesgruve" (facs.) (onb. ± Hees-wijk : Nb)

WLVESGRUVE" (onb. ± Heeswijk : Nb) / Wluesgruue • (1205-33) • Berne GYS

Wlvin enz.Zie: Wulven.

Wlvragh, Pieter, schepen van Utrecht 280.

Wlwen • 1225 • Ar B 8

Wncho.Zie: Unco.

Wnsela • (eind 12e) • Av A 56

Wo g n u m (Woggungen). 203.
Wo l f a a r t s d i j k (Wülfardsdike). 355.
Wo l f e r e n ( U u l f a r u m ) , bij V a l b u r g . 148.
Wormacia. Zie: Worms.
Wormatia. Zie: Worms.
Wo r m e r (Uueromeri), water. 46.Wormersbach. 445.W o r m s (Wormacia), bisdom. 35.
Wo r m s ( W o r m a c i a , W o r m a t i a ) . 215, 216, 223, 425.
Wo u d r i c h e m ( U u a l r i c h e s h e m , W a l d r i c h e m , W o u d r i n c h c m ) . 4 3 , 161, 444.
Woudrinchem. Zie: Woudrichem.
Wülfardsdike. Zie: W'olfaartsdijk.
Wullenho. Zie: Vollenhove.
Würz-burg ( V i r t e b u r c h ) . 9.

Wobbrandus Bethoz; pachter op Walcheren 294.

Woclo, Dirk van 542.

Wodan, Ludolf. Zie: Ludolf.

Woensel [ NB ] 1830-1920

Woensel (facs.) [Eindhoven : Nb]

WOENSEL [Eindhoven : Nb] / Gunsela • 1107 kop. midden 13e • H Tc 93 / Gunsella • 1161 • H T 74 / Wonsele • 1172 • Av A 28 en 29 / Wnsela • (eind 12e) • Av A 56 GYS

Woerd, Wort, Floris van der, jr.39, 110; Floris van der, sr; 39.

Woerd (facs.) [Naald-wijk : Zh]

WOERD [Naaldwijk : Zh] / Wurth • 1214 • Hg B 4 / Wordh • 1216 • Ar foto / WOERDEN [Woerden : Zh] / UUrdin • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 / Worthen • 1131 • U SM 2650 / Worthen • 1196 • U SM 1012 / Worthen • (± 1220) • U O 131 / UUrthen • 1159 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI / Worthene • 1186 • U SJ 821 GYS

Woerden (Uurdin). 43.

Woerden, Albero van. Zie: Albero; Godschalk van. Zie: Godschalk; Herman van. Zie: Herman.

Woerden, Vurden, Warden, Woirden,

Woerden, Worden, Wurdhen 413; Herman van 51°; Spaniardus van 278.

Woerden, Word (en), Wourden 96 n.2), 185 n.2) en 3), 281 n.2), 337, 339, 344, 347, 361, 412, 481; heer van 344-345; Elizabeth, vrouwe van 185; Herman van, ridder 41-42, 96- 97, 110, 121, 144, 184-185, 233, 337, 339, 340-442.

Woerden (Worden, Vörden, Wrden). Herman van. Zie: Herman.

Woerden van Zuid-Hol-land naar Utrecht in 1989

Woerden (facs.) [Woerden : Zh]

Woert, Wort, Floris van 413.

Woert (Wort), Hendrik van. Zie: Hendrik.

Woeste Hoeve, Desertus Mansus, in Oxe 437.

Woggungen • 1063 kopie begin 12e • P L 8996, 1 bis v°

Woggungen • 1063 kopie midden 12e • U B 43, 35 v°

Woggungen • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r°

Woggungen • 1063 kopie ± 1222 • Go I 71, 99 r°

Woggungen. Zie: Wognum.

Woggunghen [?] Wognum NH

Wogmeer Spierdijk 1607 680

Wognem. O. 1. 105. (± 1083). Hecm. 207, 208, 209. Wognum. (DBNL)

Wognem. O. 1. 105. (± 1083). Hecm. 207, 208, 209. Wognum.

Wognem. O. 1. 105. (± 1083). Hecm. 207, 208, 209. Bron: DBNL

Wognen • 1156 • Hg B 74

Wognum (facs.) [Wognum : Nh]

Wognum (Woggungen). 203.

WOGNUM [Wognum : Nh] / Woggungen • 1063 kopie begin 12e • P L 8996, 1 bis v° / Woggungen • 1063 kopie midden 12e • U B 43, 35 v° / Woggungen • 1063 kopie ± 1222 • Go I 71, 99 r° / Woggungen • 1148 kop. ± 1222 • Go I 71, 110 r° / Wognen • 1156 • Hg B 74 GYS

Wohlsbüttel (Waldesbutle), tusschen Bremen en Bremerhaven. 386.

Woirden, Worden.Zie: Woerden.

Wolbernus, meier te Colmschate 411.

Wolberting (facs.) [Ootmarsum : Ov]

WOLBERTING [Ootmarsum : Ov] / Wolbrachtinc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 133 r° GYS

Wolbertus, kanunnik van Deventer 395; meyer in Colmschate 386.

Wolbodenkehem. O. 1. 204 (± 1200). ? N. Nolland.

Wolbodenkehem. O. 1. 204 (± 1200). ? N. Nolland. (DBNL)

Wolbodenkehem. O. 1. 204 (± 1200). Bron: DBNL

Wolbodus, vrije. 253. • 367-, kanunnik ten Dom. 245; kapellaan. 347.

Wolbrachtinc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 133 r°

Wold-Ambt 498 n.1).

Wolda, bij Lesum nabij Bremen. 385; Cistercienser klooster Leliëndal (Vallis liliorum) aan de Wümme te. 385, 387.

Wolde.Zie: Terwolde; Rudolf van 411.

Woldekewerde. P.H. p. 20, 21, (z. Waldekewerthe). Woldekewerthe. P.H. p. 21. Utrecht. (DBNL)

Woldekewerde. P.H. p. 20, 21, (z. Waldekewerthe). Woldekewerthe. P.H. p. 21. Bron: DBNL

Woldekewerde. P.H. p. 20, 21, (z. Waldekewerthe). Woldekewerthe. P.H. p. 21. Utrecht.

Woldenbcrg (Woldenberge), ten Z. van Hildesheim; graven van. Zie: Herman, Hendrik.

Woldis, Rudolf van 396.

Woldrekem • 1224 • U O 1704

Woldt, idt [1534] Over-woud Gld

Woldt, ter [1295] Terwolde Gld

Wolenhoe, Wollenhoe.Zie: Vollenhove.

Wolf, Wulf, Dirk, ridder 20; Hugo 52, 431; Johan, ridder 612.

Wolf, Wulf, van Schalkwijk 153-154.

Wolf, Hendrik de, buur van Amerongen 455.

Wolfaarts-dijk (facs.) [Wolfaarts-dijk : Zl]

Wolfaartsdijk (Wulfarsdesdike), thans verbonden aan Zuidbeveland. 91.

Wolfaartsdijk (Wülfardsdike). 355.

Wolfaartsdijk, Wlfarsdiic, 5 n.7), 257 n.1) en 2), 619.

Wolfaartsdijk, Wolfaertsdijc, Wolfersdiic, prov.Zeeland 219,407,478 n.1).

WOLFAARTSDIJK [Wolfaartsdijk : Zl] / Wùlfardsdike • 1147 kop. 2e helft 13e • U SP 1, 84 v° / Wulfarsdesdike • 1216 • bulle, U SP 214 GYS

Wolfaert, Johan, schoenmaker 468- 469.

Wolfard, Wolfart, Wulfhardus, dienstman van de bisschop van Utrecht 514.(Wolfard) van Borselen, heer van Zandenburg 383, 412, 357.

Wolfard, Wlphardus, Wolfardus, van Borselen, ridder 157, 399, 401.van Kattendijke 170-172.

Wolfard (Wlfardus), zoon van heer Wolfald. 153. (Wlfardus), zoon van Wisso van Burgh, nepos van Dankaard van

Wolfard, Wolfardus, Wulfardus, Wulphardus, broeder van het Duitsche huis, pauselijk poenitentiarius 273; heer van Maalstede 164—165, 247. van Zeeland, ridder 156.

Wolfelmus, bisschop van Munster. 92

Wolferen (Uulfarum), bij Valburg. 148.

Wolfert (Wolphardus) van Ettenon. 252.

Wolfger (Wolfgerus), bisschop van Passau. 14.

Wolfger (Wlfgerus, Wolfgerus) van Amstel, ministeriaal van den bisschop. 253, • 258, 292, 293.

Wolfgersdike, Gijsbert van. Zie: Gijsbert.

Wolfgersdike • 1105 • U SJ 321

Wolfgersdike" (facs.) (onb. ± Dordrecht : Zh)

WOLFGERSDIKE" (onb. ± Dordrecht : Zh) / Wolfgersdike • 1105 • U SJ 321 GYS

Wolfhard (Wlfhard), broeder van Franco. 173; burger van Stavoren. 312. — (Wlfardus) van Alburg. 173.

Wolfinus. Zie: Wolwijn.

Wolflare, Rudolf van, knaap 411.

Wolfradisz.170.

Wolfram (Wulframmus), kanunnik ten Dom. 149. (Wolframus), kanunnik van St. Florinus te Coblcnz. 63. (Wolframmus), kanunnik van St. Florinus te Coblenz. 63. (Wolfrannus), deken van St. Florinus te Coblenz. 13. (Wlframmus, Wulframus, Wolframus, Ulphramus, Wolfrinus, Wolframmus,

Wolfram, hoorige. 459. (Volframus) van Barneveld. 428.

Wolfram, Wulframmus, Wulfrannus, deken van Oudmunster te Utrecht en persona van de Vier Ambachten 543-544, 549.

Wolfram, Wolframus, broeder, landkommandeur in Bozen 331.

Wolfram, Wolframmus, Wulframmus, deken van Oudmunster te Utrecht 24, 32, 105°, 122, 150, 163.

Wolfs hil • 1188 • S D 479

Wolfsbergen, Wulvesberge, ten O. van het Zuidlaarder meer 332.

Wolfsbergen, Ulesberge, Ulisberge, bij het Zuidlaardermeer, buren van 316-317.

Wolfshil" (facs.) [Sint-Kruis : Zl]

WOLFSHIL" [Sint-Kruis : Zl] / Wolfs hil • 1188 • S D 479 GYS

Wolphaarts-dijk [ ZL ] 1830-1970

Wolprandes-kerke [1328] Uitwelleringa Fr

Wolt. Zie: Drenterwolde.

Wolt. Hecm. 209. O. 1. 105. (± 1083), z. wald. Bron: DBNL

Wolt. Hecm. 209. O. 1. 105. (± 1083), z. wald. Oostwoud, Midwoud. N. Holl. (DBNL)

Wolt. Hecm. 209. O. 1. 105. (± 1083), z. wald. Oostwoud, Midwoud. N. Holl.

Woltbrath, meier van het Domkapittel in den hof te Hees. 345.

Wolter, Gerard 32.

Wolterding (facs.) [Driene : Henge-lo : Ov]

WOLTERDING [Driene : Hengelo : Ov] / domus Woltherding • 1188 kopie of interpolatie eind 13e • U B 2, 135 r° GYS

Wolterus, Woltherus. Zie: Wouter.

Woltger (Woltgerus). 288. (Waltgerus) Guldenbart. 8.

Woltmershausen (Woltimereshusen). 386.

Woluenne • 1200 • Hg W 508

Wolwijn, Wolfinus, Wolvinus, pachter in Oosteroene 344, 419.

Wolwint(h).Zie: Voelfindis.

Wonna, non van St.Servaas te Utrecht 321; vrouw van Tiedeman van Covelwade 321; weduwe van Jan Sophienz.320, 322.

Wonne, Wanna, Johannes van, stiefvader van Jan van Alblas 231, 280.

Wonseke [1196] Woezik Gld

Wonsele • 1172 • Av A 28 en 29

Wonsera-deel [ FR ] 1830-1987

Wonseradeel, Wyldinghen, grietenij in

Woolde (facs.) [Henge-lo : Ov]

Woolde, Walde, bij Delden 448.

Woolde, Wolde, onder Delden 316.

WOOLDE [Hengelo : Ov] / de Walde (ident. zeer twijf.) • 1172 • U SJ 972 GYS

Worcester (Wigornia), aartsdiaken van. 57.

Word, Worden.Zie: Woerden.

Word, land in Hagestein 213.

Worde. Zie: Weurt.

Worden, Wrden, Wuerden, Wurden, heerlijkheid van 514-515; land van 355; kerk van 520; Engelbert van 88, 288; Herman van 130, 183, 198, 204, 219, 406.514-518, 525, 534, 540, 542-543, 568, 583, 599-600; Johannes van, broeder in het St.Catharijne-gasthuis te Utrecht 583.

Worden. Zie: Vorden en Woerden.

Wordh • 1216 • Ar foto

Wordinclare, huis in Delden 316.

Workum [ FR ] 1830-1984

Wormacia. Zie: Worms.

Wormatia. Zie: Worms.

Wormatiensis ecclesia SS . Petri et Pauli 139 , 20 . 28 .

Wormer, De 566.

Wormer [ NH ] 1830-1991

Wormer (Uueromeri), water. 46.

Wormersbach. 445.

Wormerveer [ NH ] 1830-1974

Wormonde • 1200 • Hg B 84

Worms, Wormatia 336-337.

Worms (Wormacia), bisdom. 35.

Worms (Wormacia, Wormatia). 215, 216, 223, 425.

Worms 546.

Worms. 136. (Wormatiensis, Wormaciensis), bisschop van. 439, 440. Zie: Hendrik.

Worne • 1169 • U SM 787

Worne • 1173 • Po

Worpe, Willem van, schepen van Woudrichem 609, 614.

Worst Voorst

Worst • 1222, bron van 893 • Prüm, Kb 18/2087, 43 v° (verwart v en w)

Wort. Zie: Woert.

Wort.Zie: Woerd.

Wort.Zie: Woert.

Worth, Willem van 71.

Worthen • (± 1220) • U O 131

Worthen • 1131 • U SM 2650

Worthen • 1196 • U SM 1012

Worthene • 1186 • U SJ 821

Wos.Zie: Vos.

Wostehe, Hendrik pachter van Strijland 135.

Wosthof, in Bennekom 526.

Wot-lo • 1206 • Zw Div

Wotlo, Rabbert van. Zie: Rabbert.

Wotlo" (facs.) (onb., in Overijsel?)

WOTLO" (onb., in Overijsel?) / Wotlo • 1206 • Zw Div GYS

Wotto, Lambert van. Zie: Lambert.

Woubordus van Overbege, ridder 421.

Woubrugge [ ZH ] 1830-1991

Woud het, Woude, prov. Utrecht 105; Jacob van 239.

woude, z. Spernewoude. Bron: DBNL

woude, z. Spernewoude.

woude, z. Spernewoude. (DBNL)

Woude, Jacob van der, ridder 444, 446, 516.

Woüde, Hugo van 146-147.

Woudenberg, Woldenberg, Jan van, knaap 418.

Woudmeer Harenkarspel 1634 220

Woudric-hem ZH GE Kün M&B U27

Woudric-hem (facs.) [Woudric-hem : Nb]

Woudrichem 609.——, van Alblas, broeder, prior der Predikheren te Utrecht 93-94.Albus (Wit) 584; (van Amstel), proost en aartsdiaken van St.Jan te Utrecht 1, 19, 32, 112, 114-115, 138, 151, 164, 183, 186, 198, 204, 210, 442, 446, 521-522, 528, 535, 568.van Bele, priester, kapelaan in

Woudrichem (Woldrekem, Wolderkem). 161, 349.

Woudrichem 609.

Woudrichem, Woldrichem 201.

Woudrichem (Uualricheshem, Waldrichem, Woudrinchcm). 43, 161, 444.

Woudrichem 565.

Woudrichem, Woldrikem 97; burgers van 609, 613; schout, schepen en gemeente van 609, 614; kerk van 613.

WOUDRICHEM [Woudrichem : Nb] / UUalderinghem • eind 10e • D W IX a 1 a, 39 v° / Waldrichem • 1178 kop. 14e • U O 1, 62 r° / Woldrekem • 1224 • U O 1704 GYS

Woudricus, ingezetene van Middelburg 447.

Woudrinchem. Zie: Woudrichem.

Wourden.Zie: Woerden.

Woutbroeke [1259] Woubrugge ZH

Wouter, Volterus, Walt(h)erus, Wolt(h)erus, bode van de heer van Bergen op Zoom 586.(van Keulen) notaris 508; mr; (van de Dom te Utrecht) 508; kanunnik van St.Pieter te Utrecht 12, 527.van Amersfoort of Stoutenberg, ridder 59, 65, 85-86, 115, 183, 198, 204, 230, 370, 440, 444, 465-466, 477.Angelus, burger van Gent 574.van Arnhem, knaap 244.Bath, ridder 51.Belart, ambachtsheer van Rilland 439; van Brummeler 220.Dier 241.van Coyé, knaap 20-21, 41, 59, 74, 90-92, 124-125, 183, 191-192, 425.(Wouter), broeder van heer Simon van Haarlem, knaap 444.van Hazenberch, raad van Utrecht 169; zoon van Wouter van Hazenberch 205.van Holthusen, knaap 480.van Honthorst, knaap 244.van Kruiningen, ridder 171.van den Kure 547, 577.Küvot 484-485.van Langerak, knaap 444, 446, 516.van Leeuwen 65, Lewen, schepen van Oudewater 611.Paschedach, knaap 49; zoon van Bertold Radinc 404-405.van Veen, ridder 283, 290, 310-311.Vecht 94.

Wouter (Walterus) van Wale, zoon van Everwachker. 381. (Walterus) Wise. 381. (Woltems, Walterus), graaf van Goye, edelman. 179, 190, (196,) 217. (Woltherus), priester. 70. (Walterus), persoon te Schooten. 215. (Walterus, Woltems), mr; kanunnik, scholast ten Dom. 50, 56, 71. (Walterus), kanunnik van Oudmunster. 144. (Walterus), kanunnik (van St. Jan). 16. (Walrerus), kanunnik van St. Pieter. 373, 476, 484. (Walterus, Waltherus, Woltems, Woltherus), kanunnik van St. Marie, kapelaan van den bisschop. 24, 82, 129, 197, 205, 214, 498. (Woltems), kanunnik te Deventer. 39. (Waltherus), kanunnik van St. Ludger te Munster. 85. (Wolter), mr. scholast van St. Pieter. 81. (Walterus), deken van Oudmunster. 14. (Walterus, Woltems), proost van St. Pieter en van Oudmunster. 8, 11, 15, 16, 25, 33, 44, 49—51, 53—55, 65, 71, 79, 80, 82, (90,) 94, 95 106, 107, 109, 111, 112, (113,) 117, (119, 120,) 142, 143 (Walterus, Woltems), proost van St. Marie. 231, 236, 287, 292, (311,) 315, 322, 323, 332, 334, 338, 347, 381, (382,) 391, 419, 447, 476, (489,) 494, 497, 498, (503). (Walterus), monnik van Val St. Lambert, bode van den kardinaal-legaat Koenraad. 191. (Waltherus), abt van Laon. 221.

Wouter (Walterus), ministeriaal. 67. (Walterus), zoon van Hendrik van Amersfoort. 317. (Walterus) Bak, Brabantsen ridder. 18, 19, 383, 384, 489. (Walterus), zoon van Wouter Bak. 384. (Walterus) Bertold. 43. (Walterus) van Bloemendal. 419. (Walterus) van Egmond, man van den graaf van Holland. 33, 511. (Wolter, Woltems, Walterus) van Tsselmuden. 81, 107, 234. (Wolterus) van Keppel. 6, 7, 243, 244. (Walterus) Cluetinc. 156, 157. (Wolterus) van Coevorden. 44. (Wolterus) Crane. 9. (Wolterus) van Millen. 29. (Walterus) Presegar. 165. (Wolterus, Walterus, Waltherus) Rading, te Vollenhove, ministeriaal, ridder. 9, 15, 44, 53, 55, 159, 233, 242, 280, 281, 288, 338, 385, 460, 461. (Wauter) van Ruwelens. 31. (Walterus) van Scafundre, ridder. 215. (Walterus) van Sottegem. 31, 43. (Wolterus, Walterus, Waltherus) Spirinc, edelman. 8, 29, 30, 197. (Wolterus) Splinter. 49. (Waltherus) van Veen, ridder. 497. (Walterus) van Wale. 381.

Wouter, Walterus, Wolterus, Woltherus, priester van Assenede 177; bisschop van Doornik 154; schout van Sysseele 234. (Wouter), proost van Oudmunster te Utrecht 354; kameraar van St. Marie te Utrecht 138; proost van St. Marie te Utrecht 15; kanunnik van Vicoigne 85; priester, vicarius in de kerk van

Wouter (Walterus), ministeriaal van den' bisschop, vader van Hendrik. 344, 351, 397. (Walterus), ministeriaal van den bisschop. 428. (Galterus, Walterus) van A, vader van Elyas. 374, 376, 384, 396, 419. (Walterus, Waltherus), broeder van schout Elias van A en van Werner, ministeriaal van den bisschop. 441, 442. (Walterus) van A, vader van Diederik. 458, 459. (Walterus), pincerna. 397. (Walterus), dapifer. 427. (Walterus) van Campen. 419. (Walterus) van Lovenhusen. 351. (Walterus) van Meerten. 417. (Walterus) Radinc. 434. (Walterus) van Stalle. 419. (Galterus, Walterus, Waltherus) van Stapelo. 318, 338, 339, 342, 344, 376, 378, 379, 384, 394, 417. (Walterus), puer. 315. (Walterus), kanunnik. 277. (Walterus), kanunnik. 294. (Waltherus), kanunnik ten Dom. 245. (Waltherus), kanunnik van St. Jan. 380. (Walterus, Waltherus), kanunnik van St. Marie. 396, 433, 442. (Walterus, Wolterus), kanunnik van St. Pieter. 433, 434, 437, 443, 446. (Walterus), notarius. 96. (Galterus, Walterus), scholast van St. Jan. 342, 367, 371, 384, 396,418. (Walterus), kapellaan. 430. (Walterus), deken van Oudmunster, proost van St. Pieter. 461, 462, 469. (Walterus), abt van Egmond. 291, 346. (Walterus), abt van Laon. 301. (Galterus, Walterus), abt van Middelburg. 356, 362, 369. (Walterus), abt van Tronchiennes. 387. (Galterius), Albanensis episcopus. 383.

Wouter, Walterus, broeder van scholaster

Woutersz.van Rhenen 470-471; zoon van Gerard van den Rijn 166, 210.van Rijswijk, famulus 325, 479.Ruce '327.van Schalkwijk 519; verwant van Arnold van Schalkwijk 154-155.Sconewederinc 521.Sonderlant 498.van Strienen, ridder 110, 114, 176, 192, 218.Gerardsz.Taets 70.Terninch, priester 377.Thade, knaap 203.van Thuleberge 518.Thuryc 301.Tulle, diaken 345.Vlaminc (van Achtersloot) 88.van Voorn, ridder 172, 188, 371.Gillisz.van Wendelsnisse 498- 499.

Woutersz; pachter 5.

Wouw [ NB ] 1830-1997

Wranga • 1208 • S D 515

Wranga • 1204 • S D 501

Wranga, in het O. van Zuidbeveland. 53.

Wranga" (facs.) (verdwenen waterloop O. van Kruiningen : Zl)

WRANGA" (verdwenen waterloop O. van Kruiningen : Zl) / Wranga • 1204 • S D 501 / Wranga • 1208 • S D 515 / Warga • 1204 • S D 504 GYS

Wrangha, rivier in Zuidbeveland 354, 368.

Wratzo. Zie: Wazo.

Wrden. Zie: Vörden.

Wrden. Zie Vorden.

Wrdene. Zie: Weurt.

Wrdin (Uurdan) Woerden ZH Kün U25

Wrdin • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338

Wrdin (Uurdan) Woerden ZH Kün 25

Wredelare • (1205-33) • Berne

Wredelare" (facs.) (onb. ± Hees-wijk : Nb)

WREDELARE" (onb. ± Heeswijk : Nb) / Wredelare • (1205-33) • Berne GYS

Wrendilbert (Vuendilbertus). 66.

Wrholt • 1198 • Ar foto

Wrna • 1203 • Hg W 6

Wrs. Zie: Vuursche.

Wrthen • 1159 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI

Wrthun [ 10th, 12th century] Wirdum [not to be confused with Wirdum in Fries-land or Ostfriesland] Gr

Wrthun • 1e helft 11e • D W IX a 1 b, 14 r°

Wstsagnem Sassen-heim Westzaan? ZH NH Kün M&B 51

Wt-dam [1342] Uit-dam NH

WTerdene. Gijsbert van. Zie: Gijsbert.

WTicburga, abdis van Freckenhorst bij Munster. 174.

Wtrecht [ca. 1250-1260] Utrecht Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Wtrechte [ca. 1250-1260] Utrecht Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Wtricht [ca. 1250-1260] Utrecht Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Wtrichte [ca. 1250-1260] Utrecht Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Wtte • 1224 • Po

Wtte • 1222 • Po

Wtvanck, bij Erichem 317.

Wtwijerdum [1466] Uitwierde Gr

Wudacres ambachte" (facs.) (onb. in Zeeland)

WUDACRES AMBACHTE" (onb. in Zeeland) / in uilla Wudacres ambachte (c van Wudacres veranderd in r) • 776 kop. (1183-95) • Lorsch, ed. Glöckner n° 97 / in uilla Wudarres ambachte [c van Wudacres veranderd in r] • 776 kop. (1183-95) • Lorsch, ed. Glöckner n° 97 GYS

Wulbodus, Wlbodus, abt van Bloemkamp 87.

Wulbrand. Zie: Wilbrand.

Wuldunun F690

Wulf.Zie: Wolf.

Wulf.Zie: Wolf.

Wulfara [673] Wolveren Gld

Wulfardsdike • 1147 kop. 2e helft 13e • U SP 1, 84 v°

Wulfardsdike [1147] Wolphaarts-dijk Zl

Wülfardsdike. Zie: W'olfaartsdijk.

Wulfardus, Wulphardus. Zie: Wolfard.

Wulfarsdesdike • 1216 • bulle, U SP 214

Wulfarsdesdike. Zie: Wolfaartsdijk.

Wulfdalon W340

Wulfger, Wlfgerus, Wlfgherus, kanunnik ten Utrechtsen Dom 68, 89, 131, 133; zoon van Godfried Coman 134.

Wulfger, Wlfgerus, kanunnik ten Utrechtse Dom 313-314, 387, 510-511.

Wulfhardus.Zie: Wolfard.

Wulflar, Egbert van, ridder 415.

Wulframmus, Wulfrannus.Zie: Wolfram.

Wulframmus, Wlframus, Wlfrannus, Uolfrannus, Wlramus), deken van Oudmunster, persoon der Vier ambachten. 159, 160, 162, 174, 179, 183, 190, 196, 197, 199, 202, 203, 217, 231, 264, 297, (311,) 313—315, 324, 326, 328, 330, 333, 334, 338, 341, 346, 355, 363, 364, (382,) 383, 384, 388, 399, 419, 470, 476, 484, (489), 504.

Wulframmus. Zie: Wolfram.

Wulfundus, Wlfundus, van Strüde 126.

Wüllen, Wllen, Westf.480, 548; Gerard van, knaap 285; Ludolf van 455, 480.

Wullenho. Zie: Vollenhove.

Wulmarsward • 1222 • S D 572

Wulpen (facs.) (verdronken ei-land bij Kadzand : Zl)

WULPEN (verdronken eiland bij Kadzand : Zl) / Ulpe • 1050 kop. ± 1100 • Ags. Chronicle, ed. Plummer, p. 169 / Wlpis • 1089 • ed. DB, p. 297 / Wlpa • 1096 • ed. DB, p. 252 / Wlpa • (1111-15) • G SB / Wlpa • 1167 • G SB / VUlps • 1110 kop. 13e kop. 17e • S. Quentin en l'Ile, P L 12895, 8 r° / VUulps • 1163 kop. 13e kop. 17e • S. Quentin en l'Ile, P L 12895, 5 v° / VUlpis • 1187 • L B 4315/146646 / Wlpia • (1190-1224) kop. ± 1225 • G C 6 / Wlpia • 1213 • S D 524 GYS

Wulpingas" (facs.) (= bewoners van Wulpen, verdronken ei-land bij Kadzand : Zl)

WULPINGAS" (= bewoners van Wulpen, verdronken eiland bij Kadzand : Zl) / de Wlpingis: homines de Wlpia • (1190-1224) kop. ± 1225 • G C 6 GYS

Wulven (Wlven, Vulven, Wlfinnen, Wulvin, Wlucn, Wulvin, Wuluen, Wolvenne,

Wulven, Vlven, Volvin, Wlvin, Wlvine,Wlvinnen, Alfertvan59, 85-86, 90, 157, 183, 198 232; Ernst van 59, 62, 85, 133, 157, 183, 198, 202, 343, 477, 494, 549; Hubert van, knaap 444, 516.

Wulven (facs.) [Houten : Ut]

Wulven, Wlven, bij Houten 277; Albert van 521; Alfer van 304, 486-487, 521; Arnoud van, ridder 110; Dirk van, conversus van het St.Servaasklooster te Utrecht 89; Ernst Alfartsz van, knaap 277, 285-286, 325; Ernst van, ridder 140-141, 215- 216, 233; Hubert van, knaap 215-216.

Wulven, Wlven, Wlvin, Wolven, Wolvinne,

WULVEN [Houten : Ut] / Wluinne • 1196 • U SM 1012 / Wlfinnen • 1200 • Ar B 1 / Woluenne • 1200 • Hg W 508 / VVvluen • ± 1215 gelijkt. kop. • Hm 10 B 17, 187 v° / Wlwen • 1225 • Ar B 8 / Wlfen • 1225 • Ar B 8 GYS

Wulverbroek, Wrlvenrebroec 458.

Wulverhorst [ UT ] 1830-1857

Wulvesberge. Zie: Wolfsbergen.

Wulvin, Ernst van 2, 12, 20, 24, 68, 105°, 128, 181, 239°, 259, 261°, 265, 287°.

Wulvinne, Wolvenne [abt. 1200] Oud-Wulven Ut

Wulvinus(van Kampen) 420.

Wümme (Wemena), bijrivier van de Wezer, beneden Bremen. 386.

Wunna.Zie: Wonne.

Wunsdrech [1249] Woensdrecht NB

Wunzelen • 1120 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R

Wunzelen • 1115 kop. 1157 • Ann. Rodenses, R

Wurde. Zie: Weurd.

Wurden. Zie: Vorden.

Wurden.Zie: Woerden.

Wurdhen. Zie: Woerden.

Wursten (Wursacia), landstreek ten "N. van Bremerhaven. 386.

Wurth • 1214 • Hg B 4

Württemberg (Wirtinburc), graaf van. Zie: Hartman.

Würzburg (Herbipolensis, Erbipolensis), bisschop van. 57, 126, 128, 237.

Würzburg, Werceburgensis, bisschop van 506.

Würzburg (Virteburch). 9.

Würzburg, Herbipolis 488-489.

Wybosch [1439] Wijbosch NB

Wyc, die [1409] De wijk Dr

Wyck [probably 1135.] wijk en Aal-burg [also see: Alburch] NB

Wyck. Zie: Wijk.

Wydria, Focco 383.

Wye. 311.

Wyften, vrouwe, moeder van Reinoud, burger te Utrecht. 497.

Wyhe (Wie). 122.

Wyke te Duirstede [ca. 1250-1260] wijk bij Duurstede (Dorestad) Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Wyldingen.Zie: Wonseradeel.

Wymbritsera-deel [ FR ] 1830-1986

Wymeringa, Johhanes, ingezetene van Zuidlaren 397.

Wymnam. Hecm. 191. Wimna, Hecm. 200. Wymnem. O. 1. 580. (1252). Wimnom. O. 1. 105. (1083). Wimnon. Hecm. 213. P.H. p. 7, 8. O. 1. 89. (1083). O. 1. 107. (1120). Winnom. Hecm. 208. Wimnen. P.H. 6, 7, 8, 9. Mel. St. 1, 581 Winnen. Wimmenum. (DBNL)

Wymnam. Hecm. 191. Wimna, Hecm. 200. Wymnem. O. 1. 580. (1252). Wimnom. O. 1. 105. (1083). Wimnon. Hecm. 213. P.H. p. 7, 8. O. 1. 89. (1083). O. 1. 107. (1120). Winnom. Hecm. 208. Wimnen. P.H. 6, 7, 8, 9. Mel. St. 1, 581 Winnen. Bron: DBNL

Wymnam. Hecm. 191. Wimna, Hecm. 200. Wymnem. O. 1. 580. (1252). Wimnom. O. 1. 105. (1083). Wimnon. Hecm. 213. P.H. p. 7, 8. O. 1. 89. (1083). O. 1. 107. (1120). Winnom. Hecm. 208. Wimnen. P.H. 6, 7, 8, 9. Mel. St. 1, 581 Winnen. Wimmenum.

Wynandhage [?] Winthagen L

Wynde [1487] Winde Dr

Wyneghem (Winlindechun). 1.

Wyngearden [1505] St.Jacobaparochie [name-change after the first church was built] Fr

Wynnemerwalt. O. 1. 90. (XIe eeuw). Wimnemerwolt. P.H. p. 7, 8. Winnerwald. Hecm. 216. O. 1. 108. (1120). bij Wimmenum.

Wynnemerwalt. O. 1. 90. (XIe eeuw). Wimnemerwolt. P.H. p. 7, 8. Winnerwald. Hecm. 216. O. 1. 108. (1120). bij Wimmenum. (DBNL)

Wynnemerwalt. O. 1. 90. (XIe eeuw). Wimnemerwolt. P.H. p. 7, 8. Winnerwald. Hecm. 216. O. 1. 108. (1120). Bron: DBNL

Wyscuuyrd • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • vita s. Liudgeri, Le W 12 r°

Wyscuuyrd [ 9th century] Usquert Gr

Wystereuuic • 1147 kop. 13e • bulle, I Je 14

Wytmersch. Zie: Wietmarschen.

W[i]spe • (1169?) • U B 413

 

 

 

 

  

Rodinbook