MIDDELNEDERLANDSE GEOGRAFIE: REGISTER X-Y-Z

 

 

 

X.

Xanten, Diederik van. Zie: Diederik.

Xanten, kanunniken te. Zie: Godefrid, H; Bruno, Gunther, Hendrik, Herman; keldermeester van. Zie : Gerlach; scholasten van. Zie: Johannes, Sibodo; dekens van. Zie: Bernard, Gijsbert, Johannes; proosten van. Zie: Gerard, Godefrid, Hendrik.

Xanten, Sanctenses, aartsdiakonaat525; kanunniken van 512; kapittel van 525; Arnold van 216.

Xanten, xanctensis, Zantis, proost van 472, 592; proosdij van 472; Arnold van 338.

Xanten, Xancis, Xanctensis, 251 n. 1), 259 n. 2); deken van 369; kapittel van 294, 297; collegiale kerk van 65.

Xanten (Xancte, Xante, Xanctensis, Zanctensis), tusschen Wezel en Goch. 234, 340; kapittel te. 222, 224, 512.

Xanten, kanunniken te. Zie: Godefrid, H . , Bruno, Gunther, Hendrik, Herman. , keldermeester van. Zie : Gerlach. , scholasten van. Zie: Johannes, Sibodo. , dekens van. Zie: Bernard, Gijsbert, Johannes. , proosten van. Zie: Gerard, Godefrid, Hendrik.

Xanten (Xancte, Xante, Xanctensis, Zanctensis), tusschen Wezel en Goch. 234, 340. , kapittel te. 222, 224, 512.

Xanten), scholaster van 294; plebaan van 260; Johannes van, kanunnik van St. Jan te Utrecht 28°.

Y .

Ychtenpolder [1700-1945] Bantega [original Bantega was flooded in 1700] Fr

Ydoorninger-dam [14th century] Durger-dam NH

Yeman Botterman, schepen te Schoonhoven 329.

Yerseke [ ZL ] 1830-1970

Yesse.Zie: Haren.

Ylhorst, Gerard van. Zie: Gerard.

Ylike [1313] IJlst Fr

Ymena. Zie: Ermina.

Ymmegrite, Willem van, ridder 11.Imola, Ymolensis, bisschop van 546.In den voerd, in Hertingen 176.IJselstein 1 n.1), 136 n.1), 149 n.1), 191 n.1), 245-246, 437-438, 528 n.2), 576 n.1), 599 n.1),, lieden van 245, 438; land van 246, 438; Gijsbert, heer van 245, 437, 458 n.2).Innocentius (IV), paus 73, 571.(V), paus 149.Institor (Kramer), Johannes 134; Nicolaas (Utrecht) 26.Insula, Johannes de 509; Elizabeth de, non in het Wittevrouwenconvent te Utrecht 548.beate Marie.Zie: Beesd.Inwanus, zoon van Ernst van Holenburen 544.Inwin, Nicolaas 379.

Ynen.Zie: Neerijnen.

Yngelbertus.Zie: Engelbert.

Yo. Zie: Jo.

York, Eboracensis, bisschop van 132 n.a).

Ype-lo [1272 IJpe-lo Ov

Ypekaldege • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw

Ypelo, kote onder Rijssen 96.Iporiensis.Zie: Ivrea.Irmengardis, Irmegardis, hertogin van Limburg en gravin van Gelre 279.

Ypkolsga (facs.) [Wymbritsera-deel : Fr]

YPKOLSGA [Wymbritseradeel : Fr] / Ipekeldekerke • 1132 vals 2e helft 13e • Lw / Ypekaldege • 1245 kop. 2e helft 13e • Lw GYS

Yrmifridus (Irenfridus). 160. (Irenfridus), graaf. 117.

Ysara fluvius , cfr . Isara .

Ysarvus, aartspriester van Carcassonc 167.

Ysbrandus. Zie: Isbrand.

Ysebrandus.Zie: IJsbrand.

Ysele, Ysella, Ysila Ysla, Zie: IJsel.

Yselsteyne [1331] IJsselstein [named after Gijsbrecht van IJsselstein, abt. 1279] Ut

Ysenbiirg (Ysenburch), Hendrik van. Zie: Hendrik; Reimbold van. Zie Reimbold.

Ysenborch, Ysenbroch, Ysenbroke, Isenbrucke, Engelbert van, proost van St.Pieter, deken van St.Marie te Utrecht 6, 66, 77, 157.Zie ook: Engelbert.Italiλ, Italia, aartskanselier voor 296, 325.Iving, Gerard, van Vronen 554, 556, 559.Ivo Frenchem (Hunsingo) 418.Ivrea, Iporiensis, bisdom 158.

Ysenburch, Ysenbroec, Engelbert van, proost van St.Pieter te Utrecht 17.

Ysendica • 1185 • G SP

Ysenvort [1234] IJzevoorde Gld

Yser-lo [1356] IJzer-lo Gld

Ysselmonde [ca. 1250-1260] IJsselmonde Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Ysselmonde, Hugo van. Zie: Hugo

Yuernesheym Iversheim

Zaalmering (facs.) [Haaksbergen : Ov]

ZAALMERING [Haaksbergen : Ov] / domus Salmanninc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 134 r° GYS

Zaamslag (Z.V1.), Sameclath, Zaemslaecht 543-544.

Zaamslag (facs.) [Zaamslag : Zl]

Zaamslag [ ZL ] 1830-1970

ZAAMSLAG [Zaamslag : Zl] / Sameslath • 1163 kop. 12e • G LT 105 v° / Sameslaht • 1169 kop. 12e • G LT 3 v° / Sameslaht • 1170 kop. 12e • G LT 7 v° / Sameslaht • 1220 • S D 559 / Sameslacht • (1200-02) • G SV / Zaemsclach • 1217 • bulle, G NB / Zamslacht • 1218 • G SB GYS

Zaan-dam (facs.) [Zaan-dam : Nh]

Zaan-dam [ NH ] 1830-1974

Zaan-dijk [ NH ] 1830-1974

ZAANDAM [Zaandam : Nh] / Saden • 1155 kop. ± 1170 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI GYS

Zabbinghe.Zie: Sabbinge.

Zacharias, paus. 34.

Zachlum, Stanensis, bisschop van 533.

Zaelberch [1441] Zeelberg NB

Zaemsclach • 1217 • bulle, G NB

Zaerlar.Zie: Saerlar.

Zale(n), Gerard 460.

Zaleking (facs.) [Zenderen : Borne : Ov]

ZALEKING [Zenderen : Borne : Ov] / Salikinc • 1188 kopie of interpol. eind 13e • U B 2, 132 v° GYS

Zalk (Santlike), ten N . W . van Hartem. 81*.
Zaltbommel (Bomele). 64, 248.
Zande. Zie: 's-Gravenzande.
Zan-dijk (Sandic), op. Walcheren. 91.
Zand-wijk (Sandwic, Santwic), bij Tiel. 388, 475*, 476*.
Zanctensis. Zie: Xanten.
Zed-dam (Seheim, Sydehem), bij 's-Heerenberg. 8, 66.
Zee-land (Selandia, Zelandia, Scllandia, Zellandia). 11*, 31, 34, 40, 41, 86, 120, 286*,
375, 390, 505. , graven van. Z i e : Holland. , deken van. Z i e : B.
Zeelbeek (Selebeke), bij Brummen. 86.
Zeist (Seist, Zeyst). 134, 419.
Zeisteroever (Seisterφver). 311.
Zenden (Sinderen), onder Borne. 43.
Zennewijnen (Sinuende, Sinewende, Senewenne, Sinuen, Sinneven. Senewende),
aan de Waal beneden Tiel. 84, 90, 95*, 220, 221, 285. , Praemonstratenser vrouwenklooster Mariλnschoot te. 220, 221, 285, 315*, 316, 339, 356, 512. , keldermeester van het klooster te. Zie: Lodewijk. ' , proost van het klooster te. Zie: Frederik. , prior van het klooster te. Zie: Lubbert.
Zevenaar (Seivenharen). 8.
Ziegenhain (Cegenhagen), in Hessen; gravin van. Z i e : Heil wig.
Ziek (Syke, Siehe), onder Gendringen. 302, 478.
Zierikzee (Sirixe). 325, 331.
Zoelen-kerke (Scurellinkerke, Scoeteringhekerke), op Noordbeveland. 364, 466.
Zoel-mond (Solemunde, Zolemunde, Suolemunde), ten N . van Geldermalsen. 84, 85, 248, 512.
Zollern (Zolre), in Zwaben: graaf van. Zie: Frederik.
Zuidbeve-land (Zuytbevelandia, Sutbevelant). 35, 466. , deken van. Zie: G.
Zuidhol-land (Suythollant, Hollant, Suthollandia). 34, 35. , 's graven rechter in. Zie: Diederik.
Zuidloon (Suthlon), bij Stadtlohn. 247.
Zutphen (Sutphene, Sutfania, Sutphania, Suthphaniensis, Zutphaniensis). 372. , burgerij van. 276, 372. schout van. Zie: Hatheke. , richters van. Zie: Erembert, Herbord. richter en schepenen van. 372. richter, schout, schepenen en burgers van. 266. kapittel en kerk van St. Wal-burg te. 26, 58, 203, 234*, 265*--267, 299, 62*, 401. i , dekens van. Zie: Basilius, Hendrik. schout van den proost van. Zie: Pelgrim. proosten van. Zie: Engelbert, Hendrik. land van (terra Sutphaniensis). 187. · , graaf van. 276. Zie: Gelre.
Zwaben (Suevia), hertogdom. , hertog van. Zie: Philips, Koenraad.
Zwammer-dam (Suadenburch, Swathenburg, Suathenburch, Swathenburch), ten O. an Leiden. 22, 28, 30, 32, 182.
Zwartewater. Zie: Hasselt.
Zwezen (Svvezen). Zie: Utrecht.
Zwindcren (Sόinrc), onder Oosterhesselen. 106.
Zwolle (Svvolle, Suolle). 46, 69, 81, 232, 233, 282, 283, 350, 509, 510. , priester te. Zie: Gerard. , deken (van Salland?) te. Zie: Ludolf.
Zwollerkerspel. 46, 69, 93, 283.Zijflich (Seflike, Zeflik), in het land van Kleef; kapittel-kerk te. 68*, 512. , kanunniken te. Zie: Frederik, Amalrik. , scholast te. Zie : Johannes.

Zalk en Veecaten [ OV ] 1830-1937

Zalk (Santlike), ten N.W. van Hartem. 81.'; Zalk, Sandebeke, ten ZW.van Zwolle 194-195.

Zalland. Zie: Salland.

Zalland. Zie: Salland.
Za l t b o m m e l (Bomala, Bomele, B o u m e l a , Bόmela). 73, 147, 149, 251.
Za n d i j k (Sandik). 368.
Zand-wijk (Santwich, Santwichem, Santwych). 167, 176, 191.
Zed-dam (Sydehem). 345.
Ze i s t (Seist, Seiste). 7 0 , 177, 191, 192.
Zenderen ( S i n d r o n ) , bij A l m e l o . 104.
Zennewijnen ( S i n u i n u m ) . 73.
Ze t t e n (Settene). 152.
Zevenaar (Subenhara). 1S9.
Zijdel-meer ( S i g e l d r i t h ) . 208.Zi j f l l i c h (Seflica). 426.

Zoelen (Solen, Suolen). 338, 448.
Zoys. Z i e : Soest. ·
Zuidbeve-land (Suthbevelande). 355.
Zuiderzee ( A l m e r e , A l m e r i ) . 46*, 97, 116, 120, 131, 197, 421.
Zu i l e n (Sulen). 412.
Zόlpich ( T u l p i a c u m c a s t r u m . 27, 162. ( T u l p i a c e n s i s pagus), g o u w . 6.
Zutphania. Zie: Zutphen.
Zutphen (Sutfenne, Sutphania, Sutphaniense oppidum, Sutphene, Sutphenne,
Zutphania). 161, 2 0 1 , 2 0 2 , 2 0 6 * , 251*, 255*, 269, 315, 447.
Zuurbeke (Surebech'eh), onder Vollenhove. 367.
Zwammer-dam ( S t e c k e d e sive S v a d e b u r g ) . 402.
Zwezen (Suesen), bij Z u i l e n . 3 8 5 .
Zwezereng (Suecsnon, S u e g s n a ) , bij Z u i l e n .
Zwiep (Swipe). 202.
Zw i e t e n (Suetan). 43.
Zwijndrecht (Suindrechterwerthe, Svindrecht, Zwindrechtwert). 154, 176, 191.Zwindrechtwert. Zie: Zwijndrecht.
Zw o l l e (Swolle). 183, 231, 301, 441.

Zallandia, Zallant.Zie: Salland. ; Zallandia. Zie: Salland.

Zaltbommel, Bomel(e), schepenen van 152. ; Zaltbommel (Bomala, Bomele, Boumela, Bόmela). 73, 147, 149, 251. ; Zaltbommel (Bomele). 64, 248.

Zamslacht • 1218 • G SB

Zanctensis. Zie: Xanten.

zand, z. Casterkemmerzand.

zand, z. Casterkemmerzand. Bron: DBNL

zand, z. Casterkemmerzand. (DBNL)

Zand-dijk (facs.) [Vere : Zl]

ZANDDIJK [Vere : Zl] / Sandik • 1153 kop. 2e helft 13e • U SP 1, 85 v° / Sandic • 1216 • U SP 214 GYS

Zande • 1213 • G SP

Zande, Bartholomeus Bertoldsz; van, clericus 413..Zie: 's-Gravenzande. 'Zande. Zie: 's-Gravenzande. ; Zande. Zie: 's-Gravenzande.

Zandenburg, kasteel te Zandijk, heer van 357, 412.

Zandijk, Sandich, Zandic, op Walcheren, bij Vere 305, 454. ; Zandijk (Sandic), op. Walcheren. 91. ; Zandijk (Sandik). 368.

Zandvoort, Zandvorde, bij Middelburg, Duitse huis te 143; kommandeur en convent 142-143. ; Zandvoort, Santforde, bij Middelburg, kommandeur en broeders van het Duitse huis aldaar 411, 415.

Zandwijk (Sandwic, Santwic), bij Tiel. 388, 475, 476. ; Zandwijk, Santwich, ten N.van Tiel 43.58. ; Zandwijk (Santwich, Santwichem, Santwych). 167, 176, 191.

Zanthorst, Dirk van, ridder 232. ; Zanthorst, Dirk van, knaap 110.

Zantis.Zie: Xanten.

Zassenem.Zie: Sassenheim.

Ze, Hugo van der, knaap 202.

Zecvelt [13th century] Zeg--veld Ut

Zeddam (Sydehem). 345. ; Zeddam (Seheim, Sydehem), bij 's-Heerenberg. 8, 66. ; Zeddam, Sedehem, gem.Bergh 216— 217. ; Zederik, Serie, Zerike, rivier 390-391, 481.

Zederik, Serich 184.

Zee-land [ NB ] 1830-1994

Zee-land (facs.) (provincie in Nederland)

Zeeland, Zelandia, Zeiand, Zelant, ; Zeeland (Selandia, Zelandia, Scllandia, Zellandia). 11, 31, 34, 40, 41, 86, 120, 286, 375, 390, 505; graven van. Zie: Holland; deken van. Zie: B. ; Zeeland, Zelandia, Zelant, graafschap 262, 305, 316, 345. ; Zeeland, Zelandia, Selandia 54—56, 188, 297; voogdes van 221, 236, 306, 327; Wolfard van, ridder 156. ; Zeeland (Zelandia), Wolfard van. Zie: Wolfard. ; ZEELAND GYS

Zeeland

ZEELAND (provincie in Nederland) / Sueui (Flanderenses atque Andouerpenses, Fresiones quoque et Sueui et barbari quique circa maris litora degentes ... multum preterea in Flandris laborauit, iugi instantia Andouerpis pugnauit, multosque erroneos Sueuos conuertit) • 1e kwart 8e kopie 10e • vita s. Eligii, P L 5327, 129 r° en 131 r° / Sueuos (Flanderenses atque Andouerpenses, Fresiones quoque et Sueui et barbari quique circa maris litora degentes ... multum preterea in Flandris laborauit, iugi instantia Andouerpis pugnauit, multosque erroneos Sueuos conuertit) • 1e kwart 8e kopie 10e • vita s. Eligii, P L 5327, 129 r° en 131 r° / Sueui (Flanderenses atque Andouerpenses, Fresiones quoque et Sueui et barbari quique circa maris litora degentes ... multum preterea in Flandris laborauit, iugi instantia Andouerpis pugnauit, multosque erroneos Sueuos conuertit) • 1e kwart 8e kopie 10e • vita s. Eligii, Xr 5374-75, 28 v° en 34 v° / Sueuos (Flanderenses atque Andouerpenses, Fresiones quoque et Sueui et barbari quique circa maris litora degentes ... multum preterea in Flandris laborauit, iugi instantia Andouerpis pugnauit, multosque erroneos Sueuos conuertit) • 1e kwart 8e kopie 10e • vita s. Eligii, Xr 5374-75, 28 v° en 34 v° / in maritima Frisionum regione (villa Scaltheim quae iuxta ostium Scaldis fluminis in maritima Frisionum regione posita est) • 830 kop. 10e • transl. ss. Marc. Petri, ed. MGH SS XV, p. 261 / Sueuos (indeque Menapios atque Sueuos usque ad internitionem deleuere) • 880 kopie 11e • Ann. Vedastini, Do 795, 124 r° / Sueuos (indeque Menapios atque Sueuos usque ad internitionem deleuere) • 880, 2 kopieλn 11e • Ann. Vedastini, Xr 15835, 16 en Xr 6439-51, 120 r° / Sueuos (indeque Menapios atque Sueuos usque ad internitionem deleuere) • 880 andere kopie 11e • Ann. Vedastini, ed. de Simson, p. 48 / apud Maritimos • 1014 kop. midden 11e • mir. s. Macharii, Gu 308, 181 v° / in maritimis locis • 1161 • Tr Q 4 / Selandia • 1200 • U SM 1809 / Selandia • 1214 • Hg B 4 / Selandia • 1215 • U SP 215 / Selandensis • 1202 • U SM 99 / Selandensis • 1204 kop. ± 1208 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI / Selandiam (acc.) • 1204 • L B 222/261 / Zelandia • 1206 • E D / Zelandie (gen.) • 1217 • E D / Zelandie (gen.) • 1223 • S D 578 GYS

Zeelbeek (Selebeke), bij Brummen. 86.

Zeelst [ NB ] 1830-1921

Zeeters [1422] Seters NB

Zeevang, Sevenvanc, tussen Waterland en Westfriesland, 346; ingezetenen van de 186-187.

Zeg--veld [ UT ] 1830-1989

Zeger, Sigerus, burggraaf van Gent 526, 532.van Gent, ridder 544.

Zegher (Nieuwpoort) 374.

Zegveld, ten NW.van Woerden 77 n.1).

Zegveld, hij Woerden 459 n. 11).

Zegvelderbroek, ten NW.van Woerden 77 n.1).

Zegvelderbroek 459 n. 11).

Zegwaart [ ZH ] 1830-1935

Zeist, Zeyst, 174 n.1), 237 n.1) en 2), 466; Dirk van 544; Godfried van, ridder 237-238.

Zeist, Seysth, 534; Godfried van, ridder 23, 325; Johannes van 325.

Zeist, Godfried van. Zie: Godfried.

Zeist, Seyst, Zeyst, persona van 3; Brink te 265 n. 3); Blanwe Schorteldoek te 265 n. 3); Eeghen, Eyghen, tegenwoordige Vinkenbuurt te 265. —, Hare, onder 423. —, Koppeldijk bij 265 n. 2). —, Kroostweg, Crosa te 265. —, Wersdorp bij 308. -, Zeisteroever, Soeysterhoever, 265.

Zeist (Seist, Seiste). 70, 177, 191, 192.

Zeist (facs.) [Zeist : Ut]

Zeist (Seist, Zeyst). 134, 419.

ZEIST [Zeist : Ut] / Seist • 1220 • U Dom 3379 / Seist • 838 kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 319 / Seist • 1126 kop. midden 12e • U B 43, 51 r° / Seist • 1164 • U SM 1016 GYS

Zeisteroever (Seisterφver). 311.

Zelandia • 1206 • E D

Zelandie (gen.) • 1217 • E D

Zelandie (gen.) • 1223 • S D 578

Zeldrecht [1329] Zeldert Ut

Zelhurst. Zie: Selhorst.

Zellinge (facs.) (verdwenen bij Borsele : Zl)

ZELLINGE (verdwenen bij Borsele : Zl) / Sivelinga • 1214 • S D 281 GYS

Zellynge [1316] Sellingen Gr

Zelnaten, Ludolf van. Zie: Ludolf.

Zelrhorst, Zclchurst.Zie: Sclhorst.

Zemel (facs.) [Werkhoven : Ut]

ZEMEL [Werkhoven : Ut] / Simile • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 GYS

Zemela, bij Werkhoven 310-312.

Zenden (Sinderen), onder Borne. 43.

Zenderen (facs.) [Borne : Ov]

Zenderen (Sindron), bij Almelo. 104.

ZENDEREN [Borne : Ov] / Sindron • 10e • D W IX a 1 a, 38 v° / Sinderon • midden 12e • D W II a 1, 29 r° / Sinderen • 1206 kop. begin 15e • As D 4 v° GYS

Zennevvijnen, Zenewinden 112, 554; proosdij van 112; proost (en convent) van het Praemonstratenser vrouwenklooster Mariλnschoot te 111-112, 554.

Zennevvijnen 133 n.3); proost van het Praemonstratenser vrouwenklooster Sinus Mariae (Mariλnschoot) bij 133, 143.

Zennewijnen (Sinuinum). 73.

Zennewijnen, Zenven, Sinuwen, Praemonstratenser vrouwenklooster Mariλnschoot bij 325, 459; magistra, priores en convent van 289.

Zennewijnen (Sinuende, Sinewende, Senewenne, Sinuen, Sinneven. Senewende), aan de Waal beneden Tiel. 84, 90, 95, 220, 221, 285; Praemonstratenser vrouwenklooster Mariλnschoot te. 220, 221, 285, 315, 316, 339, 356, 512; keldermeester van het klooster te. Zie: Lodewijk. —', proost van het klooster te. Zie: Frederik; prior van het klooster te. Zie: Lubbert.

Zesgehuchten [ NB ] 1830-1921

Zetten (Settene). 152.

Zeven-burch [ca. 1250-1260] Zevenbergen Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Zevenaar 406 n.1).

Zevenaar, Sevenare, hof te 149, 156, 184, 282.

Zevenaar (Seivenharen). 8.

Zevenaar (Subenhara). 1S9.

Zevenbergen [ NB ] 1830-1998

Zevencote, in het Vrije van Brugge 234.

Zevender, Sevendaren, Se vender, 91; heemraden van 91; Frederik van, ridder 37, 90-92, 125.

Zevender, Syevender, Suvender, Frederik van, schoonzoon van Johan van Leede 74—75; Gijsbert van 123°.

Zevender, Frederik van 497.

Zevender [ UT ] 1830-1857

Zevender, Frederik van. Zie: Frederik. «—, Gijsbert van. Zie: Gijsbert.

zevenghe waet [1326] Siebengewald L

Zevenhoven [ ZH ] 1830-1991

Zevenhoven [up to the end of the 18th century] Withuis [after that] Withuis L

Zevenhuizen [ ZH ] 1830-1991

Zhigerus. Zie: Sigerus.

Ziegenhain (Cegenhagen), in Hessen; gravin van. Zie: Heil wig.

Ziek (Syke, Siehe), onder Gendringen. 302, 478.

Zielant 34, 135, 228, 276, 406, 475; graven van 40-42, 47, 91, 95, 109, 115-116, 128, 168, 171-172, 259, 276-277, 306, 324, 336-343, 346, 355, 357-360, 363, 367-369, 371-373, 383, 412, 422, 427, 430, 441-442, 452-453.

Zielant.Zie: Zeeland.

Zien [1370] Zeyen Dr

Zieriksee (facs.) [Zieriksee : Zl]

ZIERIKSEE [Zieriksee : Zl] / Siricasha • 1156 kop. ± 1222 • Go I 71, 102 r° / Sirixe • 1233 • Md 17 / Zierikshe • 1250 • Md 32 GYS

Zierikshe • 1250 • Md 32

Zierikzee (Sirixe). 325, 331.

Zierikzee, Zierixe, Sirixhe, Zyrixe, Sirixhe 406; poorters van 299-300, 406; (rechter), schepenen, burgmeesters en gemeente van 306, 406-407; Betto van, kapelaan van de vrouwe van Henegouwen 556.

Zierikzee [ ZL ] 1830-1997

Zierikzee, Sierixse, Siricxe, Ziericzee, Zirixe 157, 388, 446; Begijnen te 79; H.Geest te 79; hospitaal te 79; Minderbroeders te 79; hun gardiaan n.80; huis der broeders van St.Marie te 459.

Zigerus.Zie: Siger.

Ziin.Zie: Zwin.

Zijdelmeer (Sigeldrith). 208.

Zijdenskerck [1745] Zijdewind NH

Zijderveld, Zijtwendervelt, ten Z.van Everdingen 330.

Zijdewende, Siithwende, in de Alblasserwaard 127.

Zijdewinde (facs.) (onb. ± Nederhorst-den-Berg : Nh)

ZIJDEWINDE (onb. ± Nederhorst-den-Berg : Nh) / ab annen Siduwinde • 1156 • U SM 701 GYS

Zijflich (Seflike, Zeflik), in het land van Kleef; kapittelkerk te. 68, 512; kanunniken te. Zie: Frederik, Amalrik; scholast te. Zie : Johannes.

Zijflich, Hendrik van. Zie: Hendrik

Zijfllich (Seflica). 426.

Zijl, de (facs.) (waterloop te War-mond : Zh en Leider-dorp : Zh)

Zijl, Syle, waterloop bij Leiden 318.

ZIJL, DE (waterloop te Warmond : Zh en Leiderdorp : Zh) / Sile (in lacum uicinum Rheno quem incolκ dicunt Sile) • 1204 kop. ± 1208 • Ann. Egmundenses, Ld CT, C XI GYS

Zijpe Schagen 1598 7600

Zinoudskerka.Zie: Sinoutskerke.

Zirik.Zie: Sierck.

Zittert [1356] Zijtaart NB

Zob(b)e, Rolijn 241.

Zoelen, Soele, Zulen, Solen, Otto van, ridder 4; Wouter, ridder 108, 250, 252.

Zoelen, Svole, ten NW. van Tiel, Otto van ridder 103, 203, 310, 345.

Zoelen, Suolen, ten NW.van Tiel, priester te 86.

Zoelen (Solen, Suolen). 338, 448.

Zoelen [ GL ] 1830-1978

Zoelenkerke, Sotelenkerka, op Noordbeveland 72.

Zoelenkerke, Scoetelingkerke, Noordbeveland 307, 571.

Zoelenkerke (Scurellinkerke, Scoeteringhekerke), op Noordbeveland. 364, 466.

Zoelmond (Solemunde, Zolemunde, Suolemunde), ten N. van Geldermalsen. 84, 85, 248, 512.

Zoelmonderbroek, Solemunderbruec 213.

Zoesdijc [1378] Soestijk [afterar jachtslot Willem III, 17th e. a.d.Zoesdijc] Ut

Zoetendaal, Vallis sancte Marie in Walacria, proost van 30, 445.

Zoetendaal.Zie: Serooskerke.

Zoeterwoude (facs.) [Zoeterwoude : Zh]

ZOETERWOUDE [Zoeterwoude : Zh] / Sotrewold • 1205 • Hg B 85 GYS

Zoldekiin, Frederik, kanunnik van St.Marie te Utrecht 168.

Zolemunde [1214] Zoel-mond Gld

Zollern (Zolre), in Zwaben: graaf van. Zie: Frederik.

Zomer-land (facs.) (bij Bommenee : Zl?)

Zomeren (facs.) [Zomeren : Nb]

ZOMEREN [Zomeren : Nb] / Sumren • 1224 • Po GYS

ZOMERLAND (bij Bommenee : Zl?) / Somerlant • 1220 • S D 556 / Somerlant • (1220-26) • S D 1144 GYS

Zon (facs.) [Zon : Nb]

ZON [Zon : Nb] / Sunna • 1107 kop. midden 13e • H Tc 94 / Sunna • 1161 • H T 74 GYS

Zonne-mere (facs.) [Zonne-mere : Zl]

Zonnemaire [ ZL ] 1830-1961

ZONNEMERE [Zonnemere : Zl] / inter Scald et Sunnonmeri • 776 kop. ± 1170 • Lorsch, ed. Glφckner n° 97 / villa Sunnimeri dicta • 985 kop. (1206-26) kop. 14e en 15e • Hg C 4 r° / villa Sunnimeri dicta • 985 kop. (1206-26) kop. 14e en 15e • ed. Oppermann, Fontes, p. 218 GYS

Zosener-dorp [1343] Zunder-dorp NH

Zottegem, Sottenghem, Gijsbert van 538.

Zouburch.Zie: Souburg.

Zoudekijn, Zoudekin, Jacob broeder 309; Jacob, burger van Utrecht 31.

Zoudenbalch, Sodenbalc, Soldenbalgh, Soudenbalg, Frederik, schepen van Utrecht 196, 205, 220, 242, 304, 379, 381, 408, 460-464, 539, 563, 575, 593, 595.Jacob, kapelaan van de Buurkerk te Utrecht 342, 595.

Zoudenbalch, Zoudenbalg, Zoudenballich, Frederik, schepen van Utrecht 10, 32, 100, 170, 469; Jacob, pastoor van de St.Nicolaaskerk te Utrecht 315.

Zoute, het (facs.) (onb. ± Ossenisse : Zl)

ZOUTE, HET (onb. ± Ossenisse : Zl) / de le Soute • 1210 • Vaucelles, S D 520 en 523 GYS

Zoute-veen [ ZH ] 1830-1855

Zoutelande [ ZL ] 1830-1966

Zoutelande, Salsa Terra, op Walcheren 72 n.32) en 33).——, parochianen van 243; priester in 243,

Zouteveen, Zoutenvene, ten N.van Vlaardingen 346.

Zoys. Zie: Soest. •

Ztalwert [1406] Salverd Fr

Zualinghe.Zie: Zwalinge.

Zuden, Sudensis, suffr.Naxos, Griekenland, bisschop van 165.

Zuderscagen [ca. 1250-1260] [niet bekend] Bron: Rijmkroniek van Klaas Kolijn

Zudzida, in Hertingen 176-177.

Zueder.Zie: Sweder.

Zuendiboldus. Zie: Zwentibold.

Zuentibolchus. Zie: Zwentibold.

Zuentibolcus. Zie: Zwentibold.

Zuer-lo [1376] Gl Ooster-wijk Gld

Zuerbeke, Surebeke, onder Vollenhove 404.

Zuetloe [end 14th century] Zuidloo Ov

Zuid-Beijer-land [ ZH ] 1830-1984

Zuid-broek ZH. [ ZH ] 1830-1857

Zuid-broek GR. [ GR ] 1830-1965

Zuid-en Noord-Schermer [ NH ] 1830-1970

Zuid-Frankrijk 351, 369.

Zuid-Holland

Zuid-land [ ZH ] 1830-1980

Zuid-mere (facs.) (verdwenen waterloop in Hulsterambacht)

Zuid-Pols-broek [ UT ] 1830-1857

Zuid-Scharwoude [ NH ] 1830-1941

Zuid-Waddinx-veen [ ZH ] 1830-1870

Zuid-wijk [ ZH ] 1830-1846

Zuidbeve-land (facs.) (ei-land in Zeeland)

Zuidbeveland (Zuytbevelandia, Sutbevelant). 35, 466; deken van. Zie: G.

Zuidbeveland (Suthbevelande). 355.

Zuidbeveland, Sutbevelandia 221 n. 5); deken van 9, 249.

Zuidbeveland, Sutbevelandia, Zutbevelandia, 5, 72, 79 n.14), 171-172, 505.

Zuidbeveland, Zutbevelandia, Zuutbevelant 93, 352 n.1); provisor en deken van 462.

ZUIDBEVELAND (eiland in Zeeland) / in Suthbeuelande • 1147 kop. 2e helft 13e • U SP 1, 85 r° / Sudhbeuelant • (1157-90) • S D 225 / Sudhbeuelant • (± 1168-90) • S D 468 / Suthbeueland • 1196 • S D 245 / Sudhbeueland • (1203-22) • S D 283 GYS

Zuiddorp, gem.533 n.1).

Zuiddorpe [ ZL ] 1830-1970

Zuider-kerk (facs.) (oude naam van Zuidscharwoude : Nh)

Zuiderdracht [1148] Drachten Fr

Zuidergo (facs.) (streek om Staveren : Fr)

ZUIDERGO (streek om Staveren : Fr) / in pago Sutrachi • 845 kop. begin 10e • Le W 34 v° GYS

ZUIDERKERK (oude naam van Zuidscharwoude : Nh) / Sudrekercha • 1094 • ed. DB, p. 344 GYS

Zuiderzee 503 n.1).

Zuiderzee (Almere, Almeri). 46, 97, 116, 120, 131, 197, 421.

Zuidholland (Suythollant, Hollant, Suthollandia). 34, 35; 's graven rechter in. Zie: Diederik.

Zuidholland, Zuothollandia 177, 186, 200.

Zuidholland, Zuthollandia, 12 n.1); baljuw van 126, 248; deken van 335 n.1), 348, 351, 356, 359, 369; provisor van 369.

Zuidlaarder meer 332 n. 1), 397 (Northlara mare).

Zuidlaardermeer 316 n.2), 417 n.5).

Zuidland, Zuland, op Schouwen 456.

Zuidlaren, Suidlaeren, Suthlare, Zuidlaeren 417 n.7); ingezetenen van 392-393; Arnold van 418; Johan van 418.

Zuidlaren, Suethlare 331 n. 9), 397; ingezetenen van 331, 396—397; plebaan van 332.

Zuidlaren [ DR ] 1830-1999

Zuidloon (Suthlon), bij Stadtlohn. 247.

ZUIDMERE (verdwenen waterloop in Hulsterambacht) / Suthmera • 1190 • S D 480 / Sutmara • 1221 • S D 563 GYS

Zuidpolder (facs.) [Kadzand : Zl]

ZUIDPOLDER [Kadzand : Zl] / Sudpolre • 1190 • G SB GYS

Zuidschalk-wijk [ NH ] 1830-1863

Zuidscharwoude, Suscerwoude, in Westfriesland 554-555, 558-559.

Zuidscharwoude 567.

Zuidvliet (facs.) (waterloop tussen Noord- en Zuidbeveland)

ZUIDVLIET (waterloop tussen Noord- en Zuidbeveland) / a suthera Suthflita • 976 • ed. DB, p. 232 GYS

Zuidwolde [ DR ] 1830-1998

Zuidwolde, Suthwalda, ten Z.van Hoogeveen 140.

Zuidzande [ ZL ] 1830-1970

Zuilen, Sulen, Zuylen, Zulen, bij Utrecht 328 n. 1), 333 n. 1), 439 n. 3); Gijsbert van, ridder 12, 37, 68, 87, 90, 122, 239, 259, 265, 282; Steven van 2, 249, 276, 312; Sweder van 312, 417.

Zuilen, Sulen, Zulen, heer van 477; Agnes van 316; Dirk van, ridder 123, 371; Jan van, knaap, later ridder 172, 230, 317, 371, 436; Steven van, knaap, later ridder 230, 436.(Zuilen), Sweder van, genoemd van Beverweerd (of van Wiltenburg), ridder 172, 235-236, 371, 407, 436; Wouter van, knaap 172, 371.

Zuilen (Sulen). 412.

Zuilen, Sulen, Zulen, nabij Utrecht 79 n.1); vrouwe van 457; Dirk van, ridder 423-424, 444, 516; Gijsbert van 49, 60, 386, 545.Zie ook Abcoude; Jan van, kanunnik van St.Jan te Utrecht 295, 385-386.(Zuilen), Steven van, ridder 108, 222- 223, 250, 252, 343; Sweder van, ridder 49, 183, 220, 22-223, 232-233, 240, (262?).Zie ook: Abcoude; Sweder van, maarschalk (174), 183, 198, (289), 343.Zie ook: Beverweerd.

Zuilen [ UT ] 1830-1954

Zuilen, Sulen [1169] Oud-Zuilen Ut

Zuilen (facs.) [Zuilen : Ut]

ZUILEN [Zuilen : Ut] / Sulen • (1169?) • U B 411 / Sulen • 1200 • Ar B 1 / Sulen • 1204 • U B 414 GYS

Zuilenbroek, Zulenbruch, in het Langbroek 60.

Zuilic-hem [ GL ] 1830-1955

Zulant.Zie: Zuidland.

Zulen.Zie: Zoelen.

Zόlpich, Chulpeke, W i l l em van, ridder 276.

Zόlpich, Zulpeke, 28.

Zόlpich (Tulpiacum castrum. 27, 162. • (Tulpiacensis pagus), gouw. 6.

Zundert (facs.) [Zundert : Nb]

ZUNDERT [Zundert : Nb] / DEAE SANDRAVDIGΖ • 1e-4e e. • CIL XIII 8774 / Sunderda • 1157 • Tl 8 / Sunderde • 1164 • Tl 21 / Sunderde • 1186 • Tl 36 GYS

Zurendonc [1307] Soerendonk NB

Zutdike, Goerout van, schepen van Den Bricl 384; Hvgo van, schepen van Den Briel 384.

Zutfen, Gevehard graaf van. Zie: Gevehard. —, Godschalk graaf van. Zie: Godschalk; Hendrik graaf van. Zie: Hendrik; Otto graaf van. Zie: Otto; Udo van. Zie: Udo.

Zutphania. Zie: Zutphen.

Zutphania). 161, 201, 202, 206, 251, 255, 269, 315, 447.

Zutphen (Suthvene), Utto van. Zie: Utto.

Zutphen, Suetphania, Sutphania, Sutvenia 210..burger van 279; hospitaal te 117; maat van 281; recht van 432; proost te 411.(Zutphen), scholaster van 117; Hendrik van, clericus 167.

Zutphen, Sutphania, Zutphania 100, 203, 262; graaf van 317; richter en schepenen van 196, 432; schout van 433; deken van 131; deken en kapittel van 137, 432; koor van de St. Walburgskerk te 432; scholaster van 131.

Zutphen (Sutphene, Sutfania, Sutphania, Suthphaniensis, Zutphaniensis). 372. —, burgerij van. 276, 372; schout van. Zie: Hatheke; richters van. Zie: Erembert, Herbord; richter en schepenen van. 372; richter, schout, schepenen en burgers van. 266; kapittel en kerk van St. Walburg te. 26, 58, 203, 234, 265—267, 299, 362, 401. —i, dekens van. Zie: Basilius, Hendrik; schout van den proost van. Zie: Pelgrim; proosten van. Zie: Engelbert, Hendrik; land van (terra Sutphaniensis). 187. —•, graaf van. 276. Zie: Gelre.

Zutphen (Sutfenne, Sutphania, Sutphaniense oppidum, Sutphene, Sutphenne,

Zutphen.Sutfaniensis, Sutphania, Sutphaniensis, Sutphan, 146 n.2), 449; burgers van 64, 306; iiihter, schepenen en raden te 169; schapenen van 11; deken (en kapittel) van 102, 291, 312, 323, 612.(Zutphen), kanunnik te 169; leenrecht van 140.

Zutvelde [1325] Zuidvelde Dr

Zuurbeke (Surebech'eh), onder Vollenhove. 367.

Zuutwike [1390] Zuut Gld

Zuydbrouck [1514] Zuid-broek ZH

Zuydende, ‘t [1639] Zuideinde NH

Zuyderae [1457] Zuna Ov

Zuyt-dorp [1545] Zuiddorpe Zl

Zuytberge [1546] Zuidbarge Dr

Zwaag [ NH ] 1830-1979

Zwaben (Suevia), hertogdom; hertog van. Zie: Philips, Koenraad.

Zwaben, Frederik hertog van. Zie: Frederik,

Zwalinge, Zualinghe, Zwualinghe, riviertje ten W.van Middelburg 234, 269.

Zwalmen (facs.) [Zwalmen : Lb]

ZWALMEN [Zwalmen : Lb] / de Sualmo • 11e kop. ± 1191 • Mwb LQ 324, 72 v° GYS

Zwaluwe [1290] Lage Zwaluwe NB

Zwammer-dam (facs.) [Zwammer-dam : Zh]

Zwammer-dam [ ZH ] 1830-1964

Zwammerdam (Suadenburch, Swathenburg, Suathenburch, Swathenburch), ten O. van Leiden. 22, 28, 30, 32, 182.

Zwammerdam (Steckede sive Svadeburg). 402.

ZWAMMERDAM [Zwammerdam : Zh] / Svadeburg • 1165 kop. 2e kwart 13e • U B 43, 68 r° / Swathenburg • 1204 • U B 414 GYS

Zwanewerve (facs.) (onb. ± Aksel : Zl)

ZWANEWERVE (onb. ± Aksel : Zl) / Suanewerua • (1177-87) • G SB GYS

Zwart-sluis[ OV ] 1830-2001

Zwartenwale [1396] Zwartewaal ZH

Zwartewaal [ ZH ] 1830-1980

Zwartewater. Zie: Hasselt.

Zweden, Swecia, Swei, 457; koning van 448, 450.

Zweden 41 n. 1).

Zweelo 13 n.9), 482 n.2).

Zweeloo [ DR ] 1830-1998

Zwene, Suine, oude, op Walcheren 17.

Zwentibold (Zuendiboldus, Zuentibolchus, Zuentibolcus), koning. 94, 96, 97, 102, 107, 137, 198.

Zwesen (facs.) [Zuilen : Ut]

ZWESEN [Zuilen : Ut] / Suegsna • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 / Suabsna • 1e helft 9e kop. 1e helft 11e • vita s. Liudgeri, Le W 3 v° / Suecsnon • 10e • D W IX a 1 a, 34 v° / Suesen • (1165?) • U B 412 GYS

Zweten. Hecm. 204. vgl. Suetan. Bron: DBNL

Zweten. Hecm. 204. vgl. Suetan. Zwieten, Z.H.[p. 145] (DBNL)

Zweten. Hecm. 204. vgl. Suetan. Zwieten, Z.H.[p. 145]

Zwezen (Suesen), bij Zuilen. 385.

Zwezen (Svvezen). Zie: Utrecht.

Zwezereng (Suecsnon, Suegsna), bij Zuilen.

Zwezereng, Swesterhinghe, ten NW.van Utrecht 44, 321.

Zwezereng, Sueceringhe, ten NW.van Utrecht 166.

Zwichtelen [1416] , Swychler [end 15th century] Zwiggelte Dr

Zwicten (Suetan). 43.

Zwiep (Swipe). 202.

Zwieten (facs.) [Zoeterwoude : Zh]

ZWIETEN [Zoeterwoude : Zh] / Suetan • 9e kop. 10e kop. eind 11e • ed. DB, p. 338 / Suetan • 1083 vals 12e • Hg B 61 GYS

Zwijndrecht, Zwindrecht, Aperus van, leenman van de St.Paulusabdij te Utrecht 95.

Zwijndrecht (Suindrechterwerthe, Svindrecht, Zwindrechtwert). 154, 176, 191.

Zwijnsmeer Alkmaar 1567 17

Zwin, Svyn, Ziin, Svene, het 155-156, 212.

Zwindcren (Sόinrc), onder Oosterhesselen. 106.

Zwindrechtwert [1028] Zwijndrechtsewaard ZH

Zwindrechtwert. Zie: Zwijndrecht.

Zwitbertus. Zie: Suitbert.

Zwolgen (facs.) [Meer-lo : Lb]

ZWOLGEN [Meerlo : Lb] / Suulginon • 2e helft 11e • Mόb 101, 4 r° GYS

Zwollae, Zwollis 135, 153-155, 221; burgers van 221, 382, 397; schepenen (en ingezetenen) van 153, 259; synode van 378.

Zwolle (Svvolle, Suolle). 46, 69, 81, 232, 233, 282, 283, 350, 509, 510; priester te. Zie: Gerard; deken (van Salland?) te. Zie: Ludolf.

Zwolle, Suollen, Swollensis 142, 232, 536; burgers van 46, 141-142; richter, schepenen (en gemeente) van 46, 157, 400; Jan van 51.

Zwolle, De, Suolh, onder Vollenhove 405.

Zwolle, Swollae 69, 74, 369, 406; schepenen van 369; schepenen, raden en gemeente van 406. Wouter van 312.

Zwolle, Svollen, Swollensis, Zwollensis,

Zwolle (Swolle). 183, 231, 301, 441.

Zwolle (facs.) [Zwolle : Ov]

ZWOLLE [Zwolle : Ov] / Swolle • 1178 kop. 14e • Zw D / Swolle • (1212-16) • Zw H GYS

Zwoller-kerspel [ OV ] 1830-1967

Zwollerkerspel. 46, 69, 93, 283.

Zwualinghe.Zie: Zwalinge.

Zytwinde, bij Benschop 294..Zie ook: Sidwende.

», meier te Lynthum 523; voogd van Sinderen 521, 524; raad van Staveren 114.van Bevervorde 540.van Bevervorde, knaap 420, 349.Borre 400.Bulse, broeder 280.van Eese, knaap 230; zoon van Wouter Camerclinc 493-494.Cock, ridder 59, 285-286.Posch 78; Scarpsvert, kanunnik van St.Marie te Utrecht 82, 92, 124, 331, 391-392, 398, 447, 449-450.van Stoutenberg, kanunnik ten Utrechtsen Dom, 134, 345, 398,409.van Verakkere, knaap 328.Weiger, ridder 165.Wichersz; rationalis van Groningen 46.van Wolde 411.van Wolflare, knaap 411.

 

 

 

 

 

  

Rodinbook