CODEX VOYNICH: TEKST

 

 

 

Prologue

 

f1r . P1 . 1: Fachys . yKal . ar . aTaiin . shol . shory . cTh!res . y . Kor . sholdy! . - f1r . P1 . 2: sory . cKhar . o!r . y . Kair . chTaiin . shar . are . cThar . cThar . dan! . - f1r . P1 . 3: syaiir . sheKy . or . yKaiin . shod . cThoary . cThes . daraiin . sa . - f1r . P1 . 4: ooiin . oTeey . oTeos . roloTy . cTh*ar . daiin . oTaiin . or . oKan . - f1r . P1 . 5: dair . y . chear . cThaiin . cPhar . cfhaiin . =

f1r . T1 . 6: ydar!aish!!!y . =

f1r . P2 . 7: * . odar . o . !!!!y . shol . cPhoy . oydar . sh! . s . cfhoaiin . shodary . - f1r . P2 . 8: yshey . shody . oKcho!y . oTchol . chocThy . os!chy . dain . chor . Kos . - f1r . P2 . 9: daiin . shos . cfhol . shody . =

f1r . T2 . 10: dain . os . Teody . =

f1r . P3 . 11: * . ydain . cPhesaiin . ol . s . cPhey . yTain . shoshy . cPhodal!es . - f1r . P3 . 12: oKsho . Kshoy . oTairin . oTeol . oKan . shodain . scKhey . daiin . - f1r . P3 . 13: shoy . cKhey . Kodaiin . cPhy . cPhodaiils . cThey . she . oldain . d! . - f1r . P3 . 14: dain . oiin . chol . odaiin . chodain . chdy . oKain . dan . cThy . Kod! . - f1r . P3 . 15: daiin . shcKhey . cKeor . chor . shey . Kol . chol . chol . Kor . chal . - f1r . P3 . 16: sho . chol . sh!odan . Kshy . Kchy . dor . chodaiin . sho . Kchom . - f1r . P3 . 17: ycho . Tchey . choKain . sheo . Pshol . dydyd . cThy . daicThy . - f1r . P3 . 18: yTo . shol . she . Kodshey . cPhealy . das!ain . dain . cKhyds . - f1r . P3 . 19: dchar . shcThaiin . oKaiir . chey . rchy . !PoTol . cThols . dlocTa . - f1r . P3 . 20: shoK . chor . chey . dain . cKhey . =

f1r . T3 . 21: oTol . daiiin . =

 

f1r . P4 . 22: cPho . shaiin . shoKcheey . chol . Tshodeesy . shey . Pydeey . chy . ro . d* . - f1r . P4 . 23: *doin . chol . dain . cThal . dar . shear . Kaiin . dar . shey . cTh!ar!!! . - f1r . P4 . 24: !cho*!o . Kaiin . shoaiin . oKol . daiin . far . cThol . daiin . cTholdar . - f1r . P4 . 25: ycheey . oKa!y . oKy . daiin . oKchey . K!oKaiin . **chol . K**chy . dal . - f1r . P4 . 26: d*eeo . shody . Koshey . cThy . oK!chey . Keey . Keey . dal . chTor . - f1r . P4 . 27: !*eo! . chol . choK . choTy . choTey . =

f1r . T4 . 28: dchaiin . =

 

f1,1: Kchsy . chadaiin . ol . -olTchey . char . cfhar . am . - f1,2: yTeeay . char . or . ochy . -dcho . lKody . oKodar . chody . - f1,3: d!o . cKhy . cKho . cKhy . shy . -dKsheey . cThy . KoTchody . dal . - f1,4: dol . choKeo . dair . dam . -sochey . choKody . =

 

f1,5: PoToy . shol . dair . cPhoal . -dar . chey . Tody . oToaiin . shoshy . - f1,6: choKy . chol . cThol . shol . oKal . -dolchey . chodo . lol . chy . cThy . - f1,7: qo . ol . choeee . cheol . dol . cThey . -yKol . dol . dolo . yKol . do . l!ch!!ody . - f1,8: oKol . shol . Kol . Kechy . chol . Ky . -chol . cThol . chody . chol . daiin . - f1,9: shor . oKol . chol . dol . Ky . dar . -shol . dchor . oTcho . dar . shody . - f1,10: Taor . choTchey . dal . chody . -schody . Pol . chodar . =

 

Herbarium

 

f2rr1: Kydainy . yPchol . daiin . oTchal . -yPchaiin . cKholsy . - f2rr2: dorchory . -chKar . s . -shor . cThy . cTh! . - f2rr3: qoTaiin . -cThey . y . -chor . chy . ydy . -chaiin . - f2rr4: chaindy . -chTod . dy . -cPhy . dal!s . -choKaiin . d . - f2rr5: oTochor . al . -shodaiin . -chol . !dan . -yTchaiin . dan . - f2rr6: saiin . daind . -d!Kol . sor . -yToldy . -dchol . dchy . cThy . - f2rr7: shor . cKhy . daiiny . -chol . dan . =

f2rr8: Kydain . shaiin . qoy . s . shol . fodan . -yKsh . olsheey . daiildy . - f2rr9: dlssho . Kol . sheey . qoKey . yKody . so . -chol . yKy . dain . daiirol . - f2rr10: qoKy . cholaiin . shol . sheKy . daiin . -cThey . Keol . s!aiin . saiin . - f2rr11: ychain . dal . chy . dalor . shan . dan . -olsaiin . sheey . cKhor . - f2rr12: oKol . chy . chor . cThor . yor . an . chan . -saiin . cheTy . chyKy . sal . - f2rr13: sho . yKeey . chey . daiin . chcThy . =

 

f2,1: Kooiin . cheo . Pchor . oTaiin . o . dain . chor . -dair . shTy . - f2,2: Kcho . Kchy . sho . shol . qoTcho . loeees . qoTy . -chor . daiin . - f2,3: oTchy . chor . lshy . chol . chody . chodain . -chcThy . daiin . - f2,4: sho . cholo . cheor . chodaiin . =

 

f2,5: Kchor . shy . daiiin . chcKhoy . -s . shey . dor . chol . daiin . - f2,6: dor . chol . chor . chol . Keol . chy . chTy . -daiin . oTchor . chan . - f2,7: daiin . choTchey . qoTeeey . choKeos . -chees . chr . cheaiin . - f2,8: choKoishe . chor . cheol . chol . dolody . =

 

f3rr1: Tsheos . qoPal . chol . cThol . daimm . - f3rr2: ycheor . chor . dam . qoTcham . cham . - f3rr3: ochor . qocheor . chol . daiin . cThy . - f3rr4: schey . chor . chal . cham . cham . cho . - f3rr5: qoKol . chololy . s . cham . cThol . - f3rr6: ychTaiin . chor . cThom . oTal . dam . - f3rr7: oTchol . qodaiin . chom . shom . damo . - f3rr8: ysheor . chor . chol . oKy . damo . - f3rr9: sho . *or . sheoldam . oTchody . ol . - f3rr10: ydas . chol . cThom . =

 

f3rr11: Pcheol . shol . sols . sheol . shey . - f3rr12: oKadaiin . qoKchor . qoschodam . ocThy . - f3rr13: qoKeey . qoT . shey . qoKody . qoKchey . cheody . - f3rr14: chor . qodair . oKeey . qoKeey . =

 

f3rr15: Tsheoarom . shor . or . chor . olchsy . chom . oTchom . -oPorar . - f3rr16: oTeol . chol . s . cheol . eKshy . qoKeom . qoKol . daiin . -soleeg . - f3rr17: soeom . oKeom . yTeody . qoKeeo . dal . sam . =

 

f3rr18: Pcheoldom . shodaiin . qoPchor . qoPol . oPchol . qoTy . -oTolom . - f3rr19: oTchor . ol . cheor . qoeor . dair . qoTeol . qosaiin . -chor . cThy . - f3rr20: ycheor . chol . odaiin . chol . s . aiin . oKol!or . am . =

 

f3,1: Koaiin . cPhor . qoToy . sha . cKhol . yKoaiin . s . oly . - f3,2: daiidy . qoTeeol . oKchor . oKor . olyTol . dol . dar . - f3,3: oKom . chol . shol . seees . chom . cheeyKam . oKai! . - f3,4: qodar . ees . eey . Kcheol . oKal . do . r . chear . een . - f3,5: yeeear . oTchal . eeor . eear . cKhy! . - f3,6: or . cheor . Kor . chodaly . chom . =

 

f3,7: Tchor . oTcham . chor . cfham . s! . - f3,8: yKchy . Kchom . chor . cheKeol . oKa . - f3,9: yTcheear . oKeol . cThodoaly . chor . cThy . - f3,10: ochor . daiin . qoKshol . daiim . chol . oKary . - f3,11: sho . shocKho . cKhy . Tchor . chodaiin . chom . - f3,12: osh . chodair . yTchy . Tchor . Kcham . s . - f3,13: shar . shKaiin . qoKchy . yTy . cThal . chKy . - f3,14: dain . sheam . yTeam . =

 

f4rr1: Kodalchy . chPady . sheol . ol . sheey . qoTey . -doiin . chor . yToy . - f4rr2: dchor . chol . shol . cThol . shTchy . chaiin . -!s . -choraiin . chom . - f4rr3: oTchol . chol . chy . chaiin . qoTaiin . -daiin . shain . - f4rr4: qoTchol . chy . yTy . daiin . !oKaiin . cThy . =

 

f4rr5: Pydaiin . qoTchy . dy . Tydy . - f4rr6: chor . shy!Tchy . dy . Tcheay . - f4rr7: qoTaiin . cThol . daiin . cThom . - f4rr8: shor . shol . shol . cThy . cPholdy . - f4rr9: daiin . cKhochy . Tchy . Koraiin . - f4rr10: odal . shor . shyshol . cPhaiin . - f4rr11: qoTchoiin . sheyr . qoTy . - f4rr12: soiin . chaiin . chaiin . - f4rr13: daiin . cThey . =

 

f4,1: Pchooiin . Ksheo . Kchoy . choPchy . dolds . -dlod . - f4,2: ol . chey . chy . cThy . shKchor . sheo . cheory . -choldy . - f4,3: sho . sho . chaiin . shaiin . daiin . qodaiin . -o . ar . am . - f4,4: qoKshy . qocThy . choTeol . daiin . cThey . -choaiin . - f4,5: shor . sheey . cTo . oToiin . shey . qoTchoiin . -chodain . - f4,6: yTchoy . shoKchy . cPh!ody . =

 

f4,7: Torchy . sheeor . chor . shoKchy . cPhy!dy . - f4,8: olaen . chor . cThol . sho . oTor . cThory . - f4,9: qooKo . iiin!cheom . chcThy . shoKy . daiin . - f4,10: oTaiin . sheo . oKeody . chol . choKeody . - f4,11: sho . Kcheor . shody . shTaiin . qoTol . daiin . - f4,12: qoKoy . sho . oKeol . s . Keey . shar . char . ody . - f4,13: shody . s . cheor . choKody . shodaiin . qoTy . - f4,14: ochody . chy!Key . chTody . =

 

f5rr1: Kshody . fchoy . chKoy . oaiin . oar . olsy . chody . dKshy . dy . - f5rr2: ochey . oKey . qoKaiin . sho . cKhoy . cThey . chey . oKa*or . oTol . - f5rr3: qoaiin . oTan . chy . daiin . oTeeen . cho . cThy . oTchy . qoTcho . dy . - f5rr4: oTain . sheody . chan . s . cheor . chocThy . =

 

f5rr5: Tshy . shody . qoaiin . cholols . sho . qoTcheo . daiin . shodaiin . - f5rr6: sho . cheor . chey . qoeeey . qoyKeeey . qoeor . cThy . shoTshy . dy . - f5rr7: qoToeey . Keey . cheo . Kchy . shody . =

 

f5,1: K!o!cheor . chor . yTchey . Pshod . chols . chodaiin . yToiiin . daiin . - f5,2: dchol . sy . chol . oTaiin . dain . cThor . choTs . ychoPor!dg . - f5,3: qoTcho . yTor . daiin . daiin . oTchor . daiir . qo! . darchor . do . - f5,4: qoTor . shees . oTol . yKoiin . shol . daiin . cThor . oKchy . Taiin . - f5,5: shoKeeol . chor . cheoTol . oTchol . daiin . dal . chol . choTaiin . - f5,6: oTol . chol . dairodg . =

 

f6rr1: Foar . y . shol . cholor . cPhol . chor . chcKh . -choPchol . oTcham . - f6rr2: daiin . chcKhy . chor . chor . Kar . cThy . -cThor . choTols . - f6rr3: Poeear . Kshor . choKy . os . cheoee!s . -yKeor . yTaiin . dar . - f6rr4: dar . cho . s . sheor . chocThy . oTcham . -yaiir . chy . - f6rr5: Tar . oKoiin . shees . yTaly . cThaiin . -odam . - f6rr6: or . al . daiin . cKham . oKom . cThaiin . -ydaiin . - f6rr7: daiin . qodaiin . cho . s . chol . oKaiin . s . - f6rr8: ychol . cKhor . Pchar . sheo . cKhaiin . - f6rr9: dar . sheeol . sKaiiodar . oTaiin . chory . - f6rr10: Tchor . cTheod . chy . shor . od!she . od . - f6rr11: ychar . olchad . ol . choKaiin . - f6rr12: or . shol . cThom . chor . cThy . - f6rr13: qocThol . qodaiin . cThy . - f6rr14: ysho . Taiin . y . Kaiim . =

 

f6,1: Koar . y . sar . oheeKar . qoar . shor . chaPchy . s . chear . char . oTchy . - f6,2: oees . chor . chcKhy . qoeKchar . cheas . odaii!n . Kchey . chor . chaiin . - f6,3: qoair . cKhy . chol . oochocKhy . cheKchoy . cKhy . oKol . -rychos . - f6,4: y . shcKhy . yTchoy . s!os . y . dady . dchy . dey . oKody . -yTody . - f6,5: dair . cshe . chodam . dam . oKor . oTy . dol!dom . =

 

f6,6: Tchody . shocThol . chocThey . s . - f6,7: ychos . ychol . daiin . cThol . dol . - f6,8: ychor . chor . oKchey . qoKom . - f6,9: oeeo . dal . chor . cThom . s . - f6,10: qoKche* . ychear . Kchdy . - f6,11: lor . char . oTam . cThom . dy . - f6,12: yTchos . shy . qoKam . cThy . - f6,13: yodaiin . cThy . s . chor . oees . or . - f6,14: qoKor . chol . cThol . Tchalody . - f6,15: chocKhy . s . os . chy . s!ain . or . - f6,16: ochy . cThar . cThar . cThy . - f6,17: y . chaiir . cKhal . cThodam . dy . - f6,18: yTcho . cThol . ches . cThor . - f6,19: ocholy . Kchos . chy . dor . - f6,20: dchor . choldar . oKol . daiin . - f6,21: ycheor . chor . ocTham . =

 

f7rr1: Fchodaiin . shoPchey . qKo . -shey . qoos . sheey . chorochy . - f7rr2: dcheey . Keo!r . shor . dold . -dchey . Kchey . oTchy . cheody . - f7rr3: oeeees . cheodaiin . sheey . -yTcheey . qoTchy . chald . - f7rr4: qoKcho . cho . lochey . daiin . -ychey . Kchos . -odaiin . - f7rr5: oaiir . -oTaiin . =

 

f7rr6: Ksholo!chey . qoToees . chKoldy . -oTchor . choaiin . - f7rr7: dshoy . cThol . chol . oTchol . dain . -shody . shol . choTchy . - f7rr8: oKchey . deeeese . choTy . qoKchy . -shol . Keey . choTy . d!ain . - f7rr9: qoKechy . ol!choiin . chol . cPhey . -shcKhy . chochy . Kchod . - f7rr10: s!chain . chor . daiin . chcKhy . =

 

f7,1: Polyshy . shey . Tchody . qoPchy . oTshol . dy . daiin . Tshodody . - f7,2: chochy . cThy . daiin . qoKy . chcPhhy . daiin . cThol . cThy . cThd . - f7,3: qoKchy . dy!Kchy . chKeey . Kshy . Ky . Ty . dor . cheey . ol . cheol . dy . - f7,4: choTeeen . oeear . choschy . dain . sho . Kshy . shol . deees . dol . - f7,5: dchodaiin . qoTchy . cheey . Tcheey . =

 

f7,6: Kchor . sheod . sheodaiin . sho!daiin . oKsho!lshol . dais . qos . - f7,7: oKsho!deeen . chor . cheor . odaiin . shoTcho . -dol . dol . dor . aiin . - f7,8: qoTeeeo . r!cho . cheeody . qoTchey . Tey . -oKchor . daiin . - f7,9: sho . Keeo . daiir . choKchy . dor . deol . dy . -dol . daiin . =

 

f8r . P1 . 1: Pshol . chor . oTshal . choPy! . -cPhol . chody! . shy . cfhodar . shor . - f8r . P1 . 2: TchTy . sh . Kcheals . sho . -oKche . do . dchy . dain . al . - f8r . P1 . 3: chodar . shy . ry . -chodaiin . shoKchy . chor . dy . - f8r . P1 . 4: qoTor . chor . chor . sheey . -dchol . shesed . chof!chy . dam . - f8r . P1 . 5: oKchey . do . r . cheeey . dy . Ky . -scho . chKy . cKooaiin . chy . Taiin . - f8r . P1 . 6: Tosh . cKcheey . Kol!Toldy . -shy . chocTy . cheeody . sol . - f8r . P1 . 7: choTo . Kchoa!n . choor . dain . =

f8r . T1 . 8: ocho . daiin . =

 

f8r . P2 . 9: TchoeP . sho . Pcheey . Pchey . -ofchey . dsheey . shol . daiin . shor . - f8r . P2 . 10: daiin . cheey . Teeodan . dy . -cheocThy . oKsheo . dol . daird . - f8r . P2 . 11: shol . cheodaiin . daiin . do . -yTchody . choT . choTy . oTariin . - f8r . P2 . 12: qochodaiin . shoToKody . -choTol . =

f8r . T2 . 13: oKoKchodm . =

 

f8r . P3 . 14: cTho . cThey . shol . chofydy . -sho . chey . Kshey . lody . cholal . - f8r . P3 . 15: dchey . cKhol . chol . chey . Kchs . -chy . eTodaiin . dol . daiiirchy . cKhy . - f8r . P3 . 16: ychey . KchoKchy . chsey . Kchy . -s!cheaiin . cThaichar . cThy . dar . - f8r . P3 . 17: chol . dchy . qoKar . chl . -aiin . chean . cKy . char . chaiin . - f8r . P3 . 18: oKar . cPhaiin . chaiin . el . -daiin . chor . cha . rcheal!cham . - f8r . P3 . 19: sair . cheain . cPhol . dar . -shol . Kaiin . shol . Kaiin . dai!Kam . - f8r . P3 . 20: or . choKesey . shey . oKal . -chal . =

 

f8r . T3 . 21: schol . sair . =

 

f8,1: cThod . soocTh . -sol . shol . oTol . chol . oPcheaiin . oPydaiin . saiin . - f8,2: shcThal . sar . -chor . sheaiin . shor . chyKchy . oTaiin . cTy . - f8,3: qody . cheal . sy . -chory . -chear . shol . chaiin . shaiin . dolar . - f8,4: dshol . shol . -dol . -chean . cThar . shealy . daiin . chary . - f8,5: chol . chol . dar . -oTchar . eTaiin . cThol . dar . - f8,6: daiin . cThan . -yTchy . chey . Kaiin . dain . ar . - f8,7: sho . Kchol . -dar . shey . cThar . choTain . ry . - f8,8: oKchol . Ksh . -chol . chol . chol . cThaiin . dain . - f8,9: shol . orchl . -choKchy . chol . cThor . chaiin . - f8,10: scharchy . -oeesody . Kchey . Pchy . cPharom . - f8,11: sorain . =

 

f8,12: Pchar . cho . rol . dal . -shear . cheeoTaiin . chal . daiin . - f8,13: Kchor . oTchar . oKy . -choKain . KeoKy . oTorchy . saTar . - f8,14: shor . oKol . loKaiin . -shol . Kol . char . cThey . Tchy . cKham . - f8,15: or . chol . cheen . chcKy . -chor . cheain . char . cheeKy . chor . ry . - f8,16: chor . chear . chear . -oTeey . dchor . chodey . cho . raiin . - f8,17: dain . chear . daiin . =

 

f9rr1: Tydlo . choly . cThor . orchey . s . shy . odaiin . sary . -shor . cThy . - f9rr2: oyKeey . chol . yTaiin . oKchody . ToeoKy . oKoiin . dy . -or . chaiin . - f9rr3: Toiin . cPhy . qoTod . oTaiin . cThy . oKor . chey . -cThod . ram . - f9rr4: yshy . cho!Kcho . chcThod . shor . shaiin . oTar . dor . -yTol . dayTy . - f9rr5: daiin . chor . sor . cThy . choKoiin . shol . dsholdy . -oTchol . oT . dy . =

f9rr6: Pshoain . cThyaiin . oKaiir . cfhodo!ral . shar . -sy . -shydal . chdy . - f9rr7: or . chol . chy!Tchy . Tchol . yTor . qoTol . chyKy . -chodar . aiin . - f9rr8: qoTcho . qoKchy . cThey . Koraiin . oKain . d . dal . -s . -olsho . cThy . - f9rr9: ocho . cThy . chocToy . chodyKchy . saiin . dchy . -daiin . =

 

f9r . T . 10: yTchas . oraiin . chKar . =

f9,1: Fochor . oPorody . oPy . shor . daiin . qoPchyPcho . qofol . shol . cfhol . daiin . - f9,2: dchor . qoaiin . chKaiin . cThor . chol . chor . cPhol . dy . -oTy . qoKaiin . dy . - f9,3: yKey . chor . yKaiin . daiin . cThy . oTaiin . oKy . -oeees . daiin . - f9,4: yTey . Tchy . Kaiin . cThor . oTol . oTy . Toldy . =

 

f9,5: Pchor . yPcheey . qoTor . yPchy . olcfholy . Te . -ar . -chTy . daiiin . - f9,6: odol . choy . Ksheody . chody . -dai!n . -oTchy . -cThod . yKy . - f9,7: qochol . chol . cTchy . daiin . -oTal . -dor . -daim . - f9,8: soiin . daiin . qoKcho . roKyd . -daly . - f9,9: daiin . chy . Tor . chyTy . dary . -yToldy . - f9,10: oTy . Kchol . chol . chy . KyTy . - f9,11: ychor . chshoTy . oKy . Kaiin . - f9,12: chKaiin . cKhy . chor . =

 

f10rr1: PchocThy . shor . ocThody . chorchy . Pchodol . choPchal . yPch . Kom . - f10rr2: dchey . cThoor . char . chTy . os . chair . oTy!Tchol . oKy . daiin . eTyd . - f10rr3: qoTor . oTchy . daiin . chocThy . qoTchy . chol . or . yTy . dy . dy . - f10rr4: sor . chaiin . chcThy . cTho . cKhy . or . aiin . chTchor . doiir . ody . - f10rr5: qoKchy . qoTchol . chol . cThy . =

 

f10rr6: ycheor . cThy . chor . cThaiin . qocTholy . dy . -chy . Taiin . shy . - f10rr7: dchy . qoKchol . yKchaiin . yTy . daiin . cTh . -dain . dair . am . - f10rr8: qoTchor . chor . oTol . chol . cholor . -chol . daiin . dar . - f10rr9: oyKchor . shor . chor . chy . Kaiiin . dy . -chodaiin . - f10rr10: oqoTar . oTor . cfhy . cThor . osain . -yToiin . - f10rr11: roTcho . shor . qoTy . qoTor . cThy . d . -oTar . - f10rr12: rodaiin . daiin . qoTchy . qoTor . =

 

f10,1: Paiin . daiin . sheo . Pcheey . qoTy . daiin . cThor . oTy!dy . sain . - f10,2: dain . daiin . cKhy . chcThor . choiin . qoT . chodaiin . cThy . daiin . - f10,3: dsho . yTey . Kchol . ol!Ty . chol . dy . =

 

f10,4: qoTchy!Tor . shoiin . daiin . qoTchey . shcThey . yTor . dain . - f10,5: sho . yKeey . daiin . qoTchy . qoTor . chol . daiin . qoKchy!Ky . - f10,6: shoiin . chor . shcThy . qoTy . qoToiin . qoKol . chor!aiin . - f10,7: qoKol . chy!Ky . chol . cheKy . daiin . dain . chcKhan . =

 

f11rr1: Tshol . schoal . cfhy . sh!f!ydaiin . cPhy . shey . T!chody . shoyTy . - f11rr2: socThody . qodor . y . Kshy . daiin . yTchy . yTchoKy . Kchol . daiin . - f11rr3: qoTy . chol . cThy . dor . yKychy . choTy . dain . chaiin . daiin . ded . - f11rr4: dchol . chy . Kchy . dy . daiin . =

 

f11rr5: Tchol . shor . shor . dKy . shcPhy . daiin . cThy . dy . chodl . daiin . - f11rr6: odl . d!s . y . oTol . chaiin . yKchor . dair . chody . cThy . s . daiin . - f11rr7: qoTchy . oKchol . cThy . dy . =

 

f11,1: Poldchody . shcPhy . shordy . qoTy . -shol . cPhar . dan . y . - f11,2: shol . dy . chcKhy . shcThy . daiin . dam . -yKchy . dain . dchy . - f11,3: oTchor . dy . Kchy . Tchy . *ar . qoKchd . -oKy . chol . dy . dy . - f11,4: qoKchor . chololer . chyKy . dchy . qoKy . -cTho . Tchey . Tan . - f11,5: soydy . qoTeey . qoT!chor . dy . ddy . -cThor . shy . arg . - f11,6: ycheor . Ksho . dor . cThey . s!chold . =

 

f13rr1: Torshor . oPchy . shol . dy . qoPchy . shol . oPchor . dy!Pchy . dchm . - f13rr2: dchol . chol . dol . shKchy . ydal . shy . yKchy . qoTey . daiin . s . y . - f13rr3: s . y . dchor . shaiin . oeees . yKor . chor . yTshy . yKchy . Kchy . dar . - f13rr4: qodchy . yTchy . oTchor . =

 

f13rr5: shorodo . shy . Tshy . Kchol . dPchy . qoPchy . oTchol . cfhol . dy . - f13rr6: Tchor . dor . daiin . qoTchol . oKchy . oKchor . oiin . chcKhy . d . - f13rr7: dchy . qoKy . chol . dy . qoKhy . d . oldy . -oKchor . doaiin . - f13rr8: shochy . qoKchy . Torchy . KccK!y . -s . oKchey . daiin . - f13rr9: oldy . shey . chol . doiin . yKoly . -oKchal . daldy . - f13rr10: soTchy . Kchy . oKorory . =

 

f13,1: Koair . chToiin . oTchy . Kchod . oTol . oTchy . ocThos . - f13,2: oKo . qoKol . chodal . oTchol . cPhol . choTy . - f13,3: qoKchy . qoKod . chy . oTchy . cThody . - f13,4: o!l!s . chey . oKos . oaiin . oKshy . qocK!y . - f13,5: qoKy . daiin . =

 

f13,6: Fol!daiin . olcPhy . shol . -dy . oTy . shor . qoTyd . -dairo . d . - f13,7: dain . oKal . chy . qoKchory . -dchy . KoKy . daiin . -shoin . - f13,8: oTchy . daiin . y . dain . yKol . -oKchy . oKald . d . -yTaiin . - f13,9: TchTod . oTal . cThor . yTal . -y . cho . Tal . -sho . qocThy . - f13,10: y . ol . chy . Kchey . Kchor . dal . =

 

f14rr1: Pcho!daiin . choPol . shoiin . daiin . dain . - f14rr2: o . yKeey . soiiin . choK . qoKchy . da . oKol . - f14rr3: ydaiin . ol!chy . Kchor . daiin . olol . - f14rr4: ochKchar . Kol . shy . daiin . dorody . - f14rr5: qoKchol . dar . dala . qoTolo . - f14rr6: ychol . oir . oKor . choor . ocKhy . - f14rr7: oTcho . dain . chcKhy . =

 

f14rr8: soshy . fchol . shor . cheor . yKaiin . s . - f14rr9: sody . chody . oTchody . qoTchy . Koiin . sy . -sho!Ty . dy . - f14rr10: qoTchor . chod . shoTy . chody . dol . dy . dy . -oKchy . d!y . - f14rr11: dcho!Kchy . schol . dy . shey . dar . qoTy . -yKeey . Ky . - f14rr12: oeeen . chey . Teor . chey . Tchy . Ky . -chodalg . - f14rr13: sodaiin . chy . Kchy . Kchy . yKeody . =

 

f14,1: Pdychoiin . yfodain . oTy!shy . dy . yPchor . daiin . Kol . ydain . - f14,2: oKchor . d!chy . Tshy . oKy . chy . cThy . oTchy . Ty . chol . daiin . - f14,3: ychy . dy . daiin . chcThy . yKy!Kaiin . dyTchy . yKchy . Ky . dy . - f14,4: yTychy . Ksho . yKshy . shoK!shor . yTy . darody . dy!oTyds . - f14,5: oKshy . daiin . oKchor . chKy . qoTchy . daiin . cThor . oTy . - f14,6: qoTy . choKy . cThy . choKchy . dy!dy!dy . chcKhy . dchyd . n . - f14,7: oyKshy . choTy . dy!dy . odyd . oTchy . o!Kchy . dshy . dardy . - f14,8: choKshor . daiin . -oKshody . daiin . -dol . dair . dam . - f14,9: dyKchy . cTholdg . -dchcKhy . =

 

f15rr1: Tshor . shey . Tchaly . -shy . chTols . shey . -daiin . - f15rr2: oTchor . qoKchor . oly . -oKor . shy . Koly . - f15rr3: qoKaiin . qoTchy . Tydy . -daiin . chol . cThy . - f15rr4: scheaiin . chodaiin . chl . -sol . cKhaiin . sal . - f15rr5: qoTchy . r . shor . cThy . -daiin . cThy . dy . - f15rr6: dchy . Ko!Kaiin . chdy . -saiin . oKear . - f15rr7: daiin . shKaiin . cThy . -sho . KeocThy . - f15rr8: shocThy . Tol . Kaiin . s . -dain . cTholy . - f15rr9: ocThain . qoKaiin . chos . -odaiin . cThl . s . y . - f15rr10: ychain . chcKhhy . oKshy . -saiiin . dol!chds . - f15rr11: oKaiin . oTaiin . chl . s!y . -chor . choross . - f15rr11a: qoTor . shor . Tcheor . chy . -cThaiin . -shan . - f15rr12: yKshol . dor . sheey . cThy . dain . -sKy . -shor . shoTy . - f15rr13: oTcho . Kchy . chol . daiin . cThar . -yTol . dor . dom . - f15rr14: qoTchor . chaiin . chy . Kol!daKy . =

 

f15,1: Poror . orshy . choiin . dTchan . oPchor . dy . - f15,2: *chor . or . oro . r . aiin . cThy . K!!!!!!ain . dar . - f15,3: cThor . daiin . qoKor . oKeor . oKaiin . - f15,4: doiin . choKy . shol . qoKy . qoTchod . - f15,5: oTchor . chor . chor . yTchor . cThy . s . - f15,6: qoTchey . choTy . Kaiin . oTchy . r . aiin . - f15,7: c!oy . choiin . sho . s . chy . s . chy . Tor . ols . - f15,8: yTchor . chor . ol . oiin . oTy . shol . daiin . - f15,9: oTchol!o!cThol . chol . chol . chody . Kan . - f15,10: sor . chor . cThoiin . cThy . qoKaiin . - f15,11: soloiin . cheor . chol . daiin . cThy . - f15,12: daiin . cThor . chol . chor . =

 

f16r . P1 . 1: Pocheody . qoPchey . syKaiin . oPchy . dor . ychy . daiin . dy . -chor . orom . - f16r . P1 . 2: ychyKchy . oTly . Kol . shor . ody . oTody . qoy . -oeesordy . - f16r . P1 . 3: ydor . sheal . oKchy . qoy . Koiin . choKy . yKair . =

f16r . T1 . 4: dainod . ychealod . =

 

f16r . P2 . 5: Tchor . chor . chs . yKch . shocThy . oPchy . Ty . Ky . - f16r . P2 . 6: oshaiin . dyKy . oeees . deeeod . aiin . d!Toaiin . - f16r . P2 . 7: daiin . dalchy . dy!Ky . s!chy . s!aiin . doal . qoKy . - f16r . P2 . 8: shoTchy . ydain . yKy . shody . oTol . daiin . - f16r . P2 . 9: saiin . yTaiin . =

f16r . P2 . 10: Toror . daly!dal . oPchy . fchol . yPchocfy . oKal . - f16r . P2 . 11: soKchy . qoKol . choTy!oKchy . cThy . chy . Kchy . - f16r . P2 . 12: dy!cho!Kchy . shcThy . shTshy . sho . TchoKyd . - f16r . P2 . 13: qoKchor . dl . dy . shey . =

 

f16,1: Pchraiin . oTchor . chPchol . chPchey . s . PchocT!y . - f16,2: yTchor . y . Ky . choKchy . qoKcho!cThor . shory . - f16,3: yKchy . dy . choy . qoTy . chy . Kchy . KosheT . - f16,4: dchol . chcThody . cPhod . choTol . dal . - f16,5: yTchy . chyTy . chor . chol . yTchy . dan . - f16,6: sor . chKar . oTy . chKar . chol . dairin . =

 

f16,7: PchocThy . chyPchy . qoTchy . chcfhhy . sy . - f16,8: daiin . chol . y . daiin . chcThy . qoT!char . chor . sholo . - f16,9: dshy . oKaiin . oKaiin . chol . chor . cThor . Ty . chody . - f16,10: qoKchy . chy!dy . yKchy . chcKhy . oTain . cThor . cThy . - f16,11: oKyTaiin . chKchy . saiin . - f16,12: daiin . yKy . oTor . chody . - f16,13: soKar . oaorar . =

 

f17rr1: Fshody . daram . ydar!chom . oPydy . yPod . choP . oTchy . dody . oldcKhy . - f17rr2: ydair . sho!!Ky . oKshy . qodar . cKhody . dor . oTchol . qodcThy . ods . - f17rr3: chol . or . chy . qodam . oKor . chor . oKchom . =

 

f17rr4: Tcho* . shol . qoKol . qor . olaiin . oPydg . -som . yPchy . yPaim . - f17rr5: ycheKchy . cThy . chor . shor . cPhor . cPhaldy . -dair . cThey . qody . - f17rr6: Tsho . qof!cho . qoKcheor . cheKeg . =

 

f17rr7: Ksheo . qoKchy . choldshy . !zePchy . -ds!a . -oPchordy . - f17rr8: dchchy . dychear . schar . yKchy . - f17rr9: soy . chcKhy . o . dar . chyPcham . - f17rr10: dar . chear . dsheor . *!ain . y . mol . - f17rr11: oTchol . cThar . oKaiin . chol . daiiin . - f17rr12: ychod!y . choTom . =

 

f17,1: Pchodol . chor . fchy . oPydaiin . odaldy . - f17,2: ycheey . Keeor . cTho!dal . oKol . odaiin . oKal . - f17,3: oldaim . odaiin . oKal . oldaiin . chocKhol . olol . - f17,4: Kchor . fchol . cPhol . olcheol . oKeeey . - f17,5: ychol . chol . dol!cheey . Tchol . dar . cKhy . - f17,6: oeKor . or . oKaiin . or . oTaiin . d . - f17,7: sor . chKeey . Poiis . cheor . os . s . aiin . - f17,8: qoKeey . Kcha!r . ol . dy . chol!daiin . sy . - f17,9: ycheol . shol . Kchol . chol!Taiin . ol . - f17,10: oyTor . oKeor . oKar . oKol . doiir!am . - f17,11: qoKcheo . qoKoiir . cTheol . chol . - f17,12: oy . choy . Koaiin . chcKhey . ol . chor . - f17,13: yKeor . chol . chol . cThol . chKor . sheol . - f17,14: olo . r . oKeeol . chodaiin . oKeol . Tchory . - f17,15: ychor . cThy . cheeKy . cheo . oTor . oTeol . - f17,16: oKcheol . chol . oKeol . cThol . oTcheolom . - f17,17: qoain . sar . she . dol . qoPchaiin . cThor . - f17,18: oTor . cheeor . ol . chol . dor . chr . or . eees . - f17,19: dain . chey . qoaiin . cThor . chol . chom . - f17,20: yKeey . oKeey . cheor . chol . sho . ydaiin . - f17,21: oal . sheor . sholor . or . shecThy . cPheor . daiin . - f17,22: qoKeee . dar . chey . Keeor . cheeol . cTheey . cThy . - f17,23: chKeey . oKeor . char . oKeom . =

 

f18rr1: Pdrairdy . darods!f . yoar . yKchol . dar . o . m . chcKhy . -ocKhor . dal . - f18rr2: oTshol . qoKchol . chyKchy . oKchal . daiin . dy . -chol . diiin . - f18rr3: qoKchor . chor . chcKhy . or!chey . qoKchol . dy . -yTchar . g . - f18rr4: chor . cThor . oKeor . yKchol . oKain . =

 

f18rr5: Tchor . shor . cThaiin . cThol . chlol . chom . - f18rr6: ychy . Kchor . dair . yTol . chcThy . dar . dar . dal . - f18rr7: oshor . shaiin . cThy . sholdy . doldy . doldaiin . - f18rr8: qoKchor . cKhol . olody . oKal!dy . -dary . - f18rr9: chol . chcThal . oKshal . chyKald . - f18rr10: dar . shor . qoKchol . ol . ydaiin . - f18rr11: soTchaiin . choKchy . cheKhol . chor . g . - f18rr12: ychair . cThol . daiin . qoKchy . cThy . - f18rr13: or . shaiin . cThar . cThal . oKal . dar . =

 

f18r . T . 14: ycheKchy . Kchaiin . =

 

f18,1: Told . shar . yTshy . oTchdal . dchal . dchy . yTd!g . - f18,2: qoeees . or . oaiin . shy! . oKshy . qoKchy . qoKchy . s . g . - f18,3: or . shy . qoKy . qoKy . chKchy . qoKshy . qoKam . - f18,4: qoTchy . qoKay . qoKchy . yKcho . ydl . dar . - f18,5: r . ychoees . yKchy . qol . Kchy . qoTchol . daiir . om . - f18,6: qoTor . chor . oTchy . qoKeees . chy . s . ar . yKar . - f18,7: ychol . dor . chod . qoKol . daiin . qoKol . dar . dy . - f18,8: Tolol . sh . cPhoy . daror . ddy . yTor . yKam . - f18,9: oKchor . qoTchy . qoKchy . yTol . doKy . dy . - f18,10: yKa . dshy . dair . yKol . dom . =

 

f19rr1: Pchor . qodchy . qoTshy . dy . Tchy . qoTchy . qoKy . daiin . dchydy . - f19rr2: dshy . chor . y . Tchy . chol . dyTchy . chordy . daiin . dy!Ty . s . choy . - f19rr3: oscheor . shy . Tdaiin . chol . dor . yKy . - f19rr4: qoKorar . daiin . chcKhy . shy . Kchor . - f19rr5: oTchy . Tchy . qoKy . daiin . r . - f19rr6: y . shor . shy . daiin . oTyTchy . daiin . - f19rr7: qoK!cho . Ky . cThar . dor . chan . dar . - f19rr8: or . chor . daKy . dal . chor . dor!l . shy . - f19rr9: qoTchor . dy . dor . y . Tchy!Kchy . shdaiin . - f19rr10: daiin . cThor . chol . yKchor . chordy . - f19rr11: qoTchy . qolody . choldy . cThyd . - f19rr12: yKchor . chor . daiin . daiinol . - f19rr13: os!ocThor . y!Tchor . =

 

f19,1: Pochaiin . cThor . chPcheos . oPchey . Py . Kchy . - f19,2: qoKchy . Kchol . sor . qoKchos . yKchy . darom . - f19,3: oTchy . chol . daiin . qoTol . yTol . daii!n . - f19,4: yTch . chcThy . qoTol . daiin . daiin . - f19,5: qoTchy . qo!Teey . daiin . doTy . qoT . - f19,6: ychoy . Kchor . cThol . chocThy . s . - f19,6a: ycho . r . chaiin . cThor . =

f19,7: Toy . Tchey . qo . dchol . qoKchs . dom . - f19,8: ychor . oKy . chor . yTal . chol . oKy . ddor . - f19,9: daiin . chor . daiin . qoKor . y . oKchan . - f19,10: qoTol . dar . oKchor . daiin . cThor . oTam . - f19,11: oTch . oKchod!shy . daiin . or . oTaiin . dais . - f19,12: yees . yKchol . oTy . yTor . yTar . yTchor . yTaiin . =

f19v . T . 13: oTchol!cheaiin . cThol . =

 

f20rr1: Kdchody . choPy . cheey . qoTchol . qoToeey . dchor . choiin . - f20rr2: chodey . cThey . choTol . odaiir . qoTchy . cThody . chodchy . - f20rr3: qoTeey . cho . chodaiin . sho . qochy . chey . Tcheo!dal . daral . - f20rr4: ochol . ol . Teey . oTol!chey . =

f20rr5: PchocThy . choKoaiin . cP!y . cheeen . oPchey . shosaiin . r . - f20rr6: choees . oKchor . qoTol . cheey . daiin . chy . choiin . daiin . - f20rr7: ocho!l!shod . daiin . choTeol . chol . dol . shol . oTaiin . - f20rr8: schodain . cheo . r . cheody . =

 

f20rr9: Fchodees . shody . qoTchey . qoKchey . qocPhy . choKoldy . - f20rr10: ochoaiin . chor . s!ody . Pchodaiin . cheTody . choKy . dchy . Toy . - f20rr11: dchod . qoTeeody . yTchy . qoT!shey . dchaiin . chol!ody . - f20rr12: shoiin . cheody . oTchey . oTchy . Tchy . qoTeey . daiin . dar . - f20rr13: ochaiin . chor . chor . cheey . Tchey . =

 

f20,1: Faiis . ar . oKoy . shy . Po!fochey . oPchy . qoPy . choldy . oPydy . cPhy . - f20,2: sos . yKaiin . cheol . chol . choiin . checThy . oTol . chol . chodaiin . oTy . - f20,3: oKchy . sho . Kchol . shol . chcThy . qoTy . chy . Tol . shy . qoTchy . - f20,4: sho . or . aiin . shol . daiin . =

 

f20,5: Tshol . fol!chol . oTor . shol . shos . fshodchy . oTchy . chcPhy . dy . - f20,6: doiiin . chocKhy . dar . cheocKhy . shos . cheos . char . cThaiin . - f20,7: shocThy . sho . cThy . daiin . sheoy . Tey . s . -soaiin . - f20,8: shain . choraly . sho . ar . chy . daiin . d . s . - f20,9: yKchy . Keody . cho . cThy . chol . shd . qoTy . d . s!!!!!! . - f20,10: shoKaiin . chocThy . chol . daiin . chy . chor . eTy . - f20,11: oKoiin . chey . cPhol . chor . y . =

 

f21rr1: Pchor . oeeocKhy . o!fychey . yPchey . qoPcheody . oTaiin . chan . - f21rr2: saiin . chcPhy . oKy . sheaiin . qoTchol . oTeos . sheey . cThy . daiin . - f21rr3: qoTol . shy . ol . cheor . chy . qoKchey . chey . Keey . dy . =

 

f21rr4: Pchofy!chy . daiin . cThain . oTolosheey . qocThey . Tol!chory . - f21rr5: yKeey . daiin . chosy . qoKoiin . oTol . chol . qoT!cheol . oKeoaiin . - f21rr6: dchor . y . Koly!Ky . chol . Kol . qoKeol . chol!ol . qoTeeol . dady . - f21rr7: shoeor . cheor . choKeody . cho . cThor . shy . =

 

f21rr8: Fcho!Kshy . oTor . cheol . ocPhal . o!P!cheas . cThodaiin . oTy . - f21rr9: oKaiin . sho . Tshaiin . chKaiin . shcThey . cThody . cThy . s . - f21rr10: ToTchy . Keor . chy . Ky . qoTaiin . qoTchol . Ty . cTheey . oTaiin . - f21rr11: shol . chol . shol . Tchol . chcThy . oTyKy . shey . yTeol . shody . - f21rr12: yKeea . chor . sheey . ysheol . chor . chol . daiin . chKaiin . =

 

f21,1: Toldshy . chofchy . qofshey . shcKhol . odaiin . shey . cKholy . - f21,2: oeeesoy . qoKchy . chody . qoTchy . qoKchy . choTy . Tchol . daiin . - f21,3: qoTol . Keeees . choTchy . Tcho . choTy . chor . qoTol . daiin . dal . - f21,4: sho . chodaiin . choTy . chol . daiin . daiin . chTy . chTol . - f21,5: osho . deey . cTho . l . sho . cThy . daiin . daiT . oKy . - f21,6: sho . Tsho . choTshol . chol . Todaiin . daiin . - f21,7: yKcho . lchol . chol!chaiin . oTchy . s . sheaiin . - f21,8: cho . l . Kchochaiin . =

 

f22rr1: Pol . olshy . fcholy . shol . dPchy . oTy . oKoly . daiin . oPchy . s . ocPhy . - f22rr2: ol . oiin . shol . o . Kor . qoKchol . daiin . oTaiin . cThor . dain . cKhy!dom . - f22rr3: qoKol . dyKaiin . oKchy . daiin . cThol . cTholo . dar . shain . =

f22rr4: Pchaiin . ofchy . daiin . cfhy . doroiin . yPchol . sy . -schor . daiin . - f22rr5: ol . daiin . qoKchy . dar . daiin . chor . oldor . oKy . -y . choldchy . - f22rr6: y . choKshchy . cTheen . =

 

f22rr7: Kchol . shol . dsheor . s!Ka . chdoly . yTaiin . ol . -oTchy . cPhal . - f22rr8: dchor . oTy . daiin . cTholy . qoKy . choTaiin . chocThy . -doiiin . dchor . - f22rr9: odaiin . dain . cThy . cTheor . oraiino . =

 

f22rr10: Kchol . chor . daiin . cThoiin . dchor . chey . qoKol . dy . -oPchol . oldam . - f22rr11: doiin . ycKhody . qoKchy . oKy . oToldy . yTy . dol . or . -dachy . daiin . - f22rr12: odchaiin . cThy . oKchy . Kchy . dchol . daiin . -ydaiin . - f22rr13: dchor . dy!dain . qocKhy . yKal!oKain . =

 

f22,1: Pysaiinor . ofchar . oKy . Tchy . oTdy . -sor . shy . qo!!!!!d . - f22,2: daiin . yKaiin . qoTchy . Kchy . yTchyd . -dshor . ychy . - f22,3: qoKy . Kchorl . oTchy . cThy . oTchy!Ky . -yTchol . oTam . - f22,4: oTchaiin . shoTy . qoKy . -saiin . -odaiin . yTaiin . - f22,5: dor . yKcheor . daiin! . =

 

f22,6: Fshor . shy . Tchor . oTaiin . - f22,7: ychor . chor . qoKchol . chory . - f22,8: qoTchy . cThy . qoKol . daiin . dam . - f22,9: oKshor . shody . chol . Teeol . oTaiin . daiin . - f22,10: qoKchy . daiin . s . -or . yTal . - f22,11: soKaiin . oTy . dy . - f22,12: ychKy . daiin . cThy . - f22,13: oKchain . chKoldy . shoToly . - f22,14: qoTchy . olshly . shol . daiin . - f22,15: sho . cThy . chocThy . qoKchy . dory . =

 

f22v . T . 16: saiin!chy . daldalol . =

 

f23rr1: Pydchdom . chy . fcholdy . oTy . oTchol . shy . oPyaiin . y . yfchy . daiin . ololdy . dal . - f23rr2: To . ar . chor . daiin . chK!dain . oTchy . lolchor . daiin . dam . oKchol . dain!g . - f23rr3: dchar . yKor . y!Kaiin . daiin . cTho . g . =

f23rr4: qoKoldy . oKaiir . yKaiil . g . qoKeey . ofchol . dain . yfchor . olfchor . oTchald . - f23rr5: ychor . qoKchol . yTom . chol . dair . chol . ar . ol . ol . dol . dain . =

 

f23rr6: Tshol . yKor . qoKaiin . yKy . dar . oKol . dchey . daiidal . dam . yTcho . l!dals . - f23rr7: oKar . olchar . shaiin . qoKchol . dar . qoKchol . dairo . r . ol . daiin . alg . - f23rr8: qoKshy . char . daiir . qoKaiin . olol . qoaiin . yKchy . s . -diil . oKchy . - f23rr9: oKol . oK . shy . qoKol . dy . -dal . dshe . qoKeees . y . oly . -daiin . dal . - f23rr10: qoK . oKaiin . chKchy . s . -yTeair . odal . chal . dy . -dar . yKain . - f23rr11: yKyKa . dalory . =

 

f23,1: Podairol . odaiiily . sho!al!dy . oPchol . oTol . ol . chcPhy . qoTchar . s . - f23,2: qoT!!!!!!eo!Tor . chy . oKchafdy . qoKchey . dol . -oTchol . chal . oTchm . - f23,3: ycho . oKaiin . oKeol . eees . ol!daiin . oKeeor . -daiin . qoTchol!m . - f23,4: oKchey . dair . sholol . ol!dal . -oTchor . mar . - f23,5: dor . chear . shor . dol . oaldary . =

 

f23,6: Tshol . shor . shKshy . oKol . daiin . -oTshor . olsar . - f23,7: oTor . oiin . sho . shol . qoKol . daiin . -sol . daiin . ylg . - f23,8: qoKaiin . dain . qoKor . oKal . g . dam . -chor . olol . dam . - f23,9: oTshy . dal . dar . oldar . ar . or . -qoTo . l . chees . g . - f23,10: dor . chy . Kshol . chol . cThol . -oTol . oloiir . - f23,11: y . oKaiin . doroiin . olols . oiin . -ol . cheen . ols . - f23,12: ol!aiior . ol!oro . eeeoly . =

 

f24rr1: Por!or!y . chor . oPchar . she . cheol . daiin . or . - f24rr2: qoTaiin . char . odai!n . oKaiiKhal . oKy . - f24rr3: y . cThar . cThal . oKol . qoTar . cKhy . - f24rr4: or . chcKhaly . cThar . eeor . chees . da . - f24rr5: qodar . cho . r . chey . cThy . cThc!Keom . - f24rr6: oeeeos . eTeor . oTal . qocThol . qoKy . - f24rr7: qeKar . chTar . s . cheor . cThol . qodol . - f24rr8: ychor . s . om . qoear . daiin . qoKeol . - f24rr9: odaiin . cKham . qodaii!Khy . dol . dal . - f24rr10: q*or . cfhar . chor . s . am . choTaiin . dy . - f24rr11: sar . cheoiees . oKeer . cheor . qoKain . - f24rr12: qoKchy . qoTchy . Tol . Tod . cKhy . - f24rr13: oees . ol . s . che!y . chcTh . sar . - f24rr14: qor . cheey . qod . char . cThal . - f24rr15: ocKhoees . oeees . ol . dal . s . - f24rr16: sham . oKeal . dal . dam . dal . - f24rr17: sshey . oTam . sham . cThom . oKy . - f24rr18: y . cheol . chol . daiin . chol . s . - f24rr19: yol . Tol . chol . shom . oTaiPhy . =

 

f24r . T . 20: sam!chorly . =

 

f24,1: Tchodar . chocfhhg . oPom . shod . chcPhy . oPshody . ocPhoraii!n . oK!oK!!!!!!om . - f24,2: ydals . cKhor . shy . cho . dchar . oTol . oTaiir . oTchos . oKchom . oKcho . - f24,3: ocThol . odchees . oesear!ees . oKam . chcTh . - f24,4: yd!al . sh . oKol . oKaiin . odaiin . dlos . - f24,5: oeor . oraiin . Tchar . oro . =

 

f24,6: Tochol . chor . cf!ar!asr . - f24,7: ycheol . daid . dar . olom . - f24,8: KochKy . chcThy . shol . sain . - f24,9: y!chol . chol . or . chor!om . - f24,10: oKoeos . cKheod . choy . Keol . - f24,11: ydaiin . cheor . qodom . oKodaiin . =

f24,12: Ksho . foar . cT!o . sho . qoKch . oK!oKchal . - f24,13: oeeey . cheol . chol . odor . sho . do . oT!olodal . - f24,14: doiir . cheeKdam . sho . sho . dy . - f24,15: dchey . Kchod . dchol . ochdy . - f24,16: oTchol . odaiim . =

 

f25rr1: Fcholdy . soshy . daiin . cK!y . shody . daiin . ocholdy . cPholdy . sy . - f25rr2: oTor . chor . chrKy . choTchy . shair . qod . sho . chy . Kchy . chKain . - f25rr3: qoTchy . qoTshy . cheesees . sheear . s . chain . daiin . chain . dein . - f25rr4: dchcKhy . shocThy . yTchey . cThor . s . chan . chaiin . qoTchain . - f25rr5: qoTcheaiin . dchain . cThain . daiin . daiin . cThain . qoTaiin . - f25rr6: oKal . choTaiin . =

 

f25r . T . 7: dair . oTaiir . oTosy . =

 

f25,1: Poeeaiin . qoKy . shy . daiin . qoPchey . oTchey . qofchor . sos . - f25,2: dchor . cThor . chor . daiin . s . oKeeaiin . daiin . cKhey . daiin . - f25,3: orcho . Kchor . chol . daiin . shcfhor . daiin . dshey . daiiTy . - f25,4: qoKaiin . qoKcho . shol . daiin . cKhear . cKhol . daiin . chKear . - f25,5: dar . chaKeey . dshor . dshey . qochol . dol . cho . daiin . daiin . - f25,6: qoKcho . r . ochy . qoTchy . qoKoral . cho . -!!chain . deeaiir . s . - f25,7: oso . chKey . daii!ol . daiin . shcKhy . -orchaiin . =

 

f26rr1: PsheoKy . odaiir . qoy . -ofseod . chyPchey . yPchedy . ain . -chofo!chcP!hdy . - f26rr2: dchey . *aiin . adeeody . -yKecThhy . chedy . yTedy . dy . -checThedy . lr . - f26rr3: oaiin . shcThy . eTeeda . oloy . -yKeedy . olchedy . gal . -y . sheey . saiin . s . - f26rr4: qoKedy . cheos . yTedy . qoKedy . -yTedy . cheKedy . -daiin . odam . s . aldy . - f26rr5: haiin . shedy . eedy . eedy . schy . -daiin . cThedy . -qoKeedy . qoKedy . cThhy . - f26rr6: rchedy . qoKedy . =

 

f26rr7: Pcho . qoKedy . dar . sheo . yPchseds . s . -aiin . -shaPchedy!feey . dal!chedy . sas . - f26rr8: daiin . shedy . qoKeedy . qoTeedar . s . -oK . -ol . -oTedy . qoKchdy . qoKedy . - f26rr9: Tcheo . shy . geedy . oKedy . chcKhy . s . -dy . -dy . -yKeechy . oKeedy . cheK!y . - f26rr10: shese . aiin . sheos . cheody . oTal . =

 

f26,1: Pchedar . qodary . o*iiin . PcheeTy . s!air . shedy . yPchedy . yPchdy . qoPy . shdy . - f26,2: s!araiir . cheKedy . qoKedy . oTedy . sar . y . eTedy . qoKedy . or . aree . alys . chedy . =

 

f26,3: Pchdar . oPar . dar . cheeol . ofchdy . oTedy . cKhdy . odar . chedy . yTedy . oKchdy . g . - f26,4: ycKheody . qoKedy . deey . saldy . oKedor . or . eeeos . oraiin . oKeo . cheKaiin . =

 

f26,5: deeol . eeeody . qoTeedy . qoKody . qoTedy . qoTedy . oPchedy . ofchy . chs . ar . - f26,6: Toeedy . Keody . shedy . dar . chedy . sches . or . cheeKy . dar . chey . cheKy . yTchdy . =

 

f26,7: Pchedy . dar . cheoeT . chy . sair . chees . odaiiin . chKeeey . yKey . sheey . - f26,8: Teeedy . oKeeos . cheeos . ysaiin . oKcheey . Keody . s!aiin . cheeos . qoKes . ory . - f26,9: ysheey . oKeshy . shody!Pshey . Tody!dy . =

 

f27rr1: Ksor . shey . shoTeo . chfo!raiin . shy . -shod . chary . - f27rr2: dy . coain . shol . dain . dar . shoKyd . -dchol . cThey . ds . - f27rr3: chol . shy . Keol . chol . shy . shol . chy . -daiin . chey . dam . - f27rr4: qoKey . chor . char . chy . dchy . Keey . -chos . cThody . - f27rr5: dor . chees . cTho . shy . cPhary . -daiin . dair . - f27rr6: chy . Tchols . chor . chol . chaiin . -shy . Kchal!dy . =

 

f27rr7: Kchey . chey . Kcheol . Pchy . schey . ly . -chals . cham . - f27rr8: yTchy . chy . Tchol . dy . Tchey . dain . -chol . dal . - f27rr9: dchey . Keeod . sho . Tchey . chol . oTy . -chy . Tolm!! . - f27rr10: qoTchey . shes . s . y . chy . Tchey . dy . - f27rr12: chol . daiiin . chees . chos . cTey . dan . - f27rr12a: dain . cheoKeey . chey . cThey . oTal . =

 

f27r . T . 13: oKchodeey . =

 

f27,1: Fochof . chof . cho . sho . s!oly . shol . yTcho!r . ofchory . Kchor!chor . - f27,2: dchy . chKar . oTchy . shy . shy . dchy . dshy . Kchy . cheo . da . dy . dchy . - f27,3: Kchey . Kchy . dcho!Kchy . dsho . dchir . cho!dchy . eTcheody . shl!d . - f27,4: oKcho . chy . Kcheed . chl . chol . Kod . -o . oKsho . do!eeees!m . - f27,5: qoKy . shKeeo . s!chod!ar . shKol . -choTchy . cTho!dol . - f27,6: dsho . Kchrrr . oKeedy . -dchschy . -s!oTchdy . - f27,7: sho . sho . y!Kcho . shdy . -dchd . -chschsa . -oTchdy . - f27,8: oKshes . oKcho!Kshy . =

f28rr1: Pchodar . shod . chocPhy . oPchol . daiin . -oTchol . chy!qo . l!dy . - f28rr2: oTchor . oTchor . cThol . cT!y . cTheol . dy . -dchar . chaKod . dly . - f28rr3: qoTchaiin . shor . cThol . cThol . shor . -choTchy . Tchodar . - f28rr4: choTy . chTol . oTol . choTchy . cThol . -oTol . choKy . qoTy . - f28rr5: oKsho . oTor . chy . Kchor!or . chodaiin . -sho . cThody . oKoy . - f28rr6: qoKchol . qodaiin . oTcholchy . daiin . -cho . qoKol . oKam . - f28rr7: sho . oTor . shocKhy . shocThy . oTol!dy . -dshor . dol . dar . - f28rr8: oschoTshl . daiin . oKchey . Kol . daiin . -shol . dsho . oTaiin . - f28rr9: yTchol . deey . yTeol . deaiin . =

 

f28v . P1 . 1: Kshol . qooiiin . shor . Pchoiiin . shePchy . qoTy . dy . shory . - f28v . P1 . 2: yKcholy . qoTy . chy . dy . qoKchol . chor . Tchy . qoKchody . cheor . o . - f28v . P1 . 3: chor . chol . chy . choiin . =

 

f28v . P1 . 4: Tshoiin . cheor . chor . o . chTy . qoTol . sheol . shor . daiin . qoTy . - f28v . P1 . 5: oTol . chol . daiin . chKaiin . shoiin . qoTchey . qoTshey . daiiin . =

 

f28v . T1 . 6: daiin . chKaiin . =

 

f28v . P2 . 7: Pchol . aiir . chol . Tsho . daiin . sho . -Tco . chy . -chTshy . daiis . am . - f28v . P2 . 8: oKain . chan . chain . cThor . dain . -yK . -chy . -daiin . cThol . - f28v . P2 . 9: sor . chear . chl . s . choly . dar . =

 

f29rr1: Por!aiin . she . aiin . cheP . oTy . chy . qoTchy . qoTy . cheecThy . - f29rr2: dshe . yKchy . choTy . oKy . chol . chchoTy . choKy . chy . Ty . dy . - f29rr3: qoKchy . qoTy . Kchaiin . shear . cThor . -dchor . choly . - f29rr4: chocThy . qoos . chos . =

 

f29rr5: Kcheol . cheor . sheos . sheey . Teey . d!o! . -shos . ocT!y . - f29rr6: choKshy . shocThy . shor . shor . daiin . -qoKaiiin . - f29rr7: qoKchy . chol . shoKchy . qoKaiin . choeTy . -choTy . Kaiin . - f29rr8: shor . chor . sho . sheKy . shy . qoTy . Kody . -daiin . cThy . - f29rr9: qoKshe . qor . chey . Kor . cheod . ychom . =

 

f29,1: Kooiin . shor . cheTchy . ol!als . shy!Tchy . cTh . y . shy . -cho . shy . daiin . - f29,2: qoTcheaiin . s!chol . chol . cThy . chey . cThol!d . -yTchor . dary . - f29,3: chol . chol . Kor . shey . odaiin . qoTchy . Taiin . -s . she . oTey . sy . - f29,4: ysho . oTshy . oKaiin . cThy . olTchy . cTos! . -shoT . sho . oKaiin . =

f29,5: Tochon . chain . shan . shoTy . -chshy . -shy . - f29,6: dchor . chol . chaiin . shaiin . cThod . -dar . -chs . -shody . - f29,7: qoTcho . Kchor . daiin . yKaiin . dy . -shdy . -cho . cThy . sheKy . - f29,8: oTol . sho . Tchos . cholody . dain . -chcTh . -chy . cThody . dol . - f29,9: sho . choKor . chor . chy . ydaiin . cho . -yKch!n . -oaiin . =

f29,10: qoKoiin . oKaiin . cho . -cTh . -chyd . -chyKar . - f29,11: daiin . chTeor . ocThy . -dar . -chyT . -oTody . - f29,12: qeKeo!chor . oTchey . s . y . =

 

f30rr1: oKchesy . chey . shor!chey . fcheody . shey . Tchy . cher . d . o . shey . - f30rr2: ychody . chey . chKeey . Ksho . Keeor . cheor . shey . she . Keeodol . sy . - f30rr3: chodaiin . chory . chey . doiin . saiin . chorain . cheey . Keem . - f30rr4: qoKechy . qoKo . qoP!char . soin . chan . qoTchaiin . - f30rr5: choKo . qoKochy . deeey . dKeeor . cheol!dain . chory . - f30rr6: dchorol . sho . chor . cho . r!o . raiin . dor . chseeor . dy . - f30rr7: qor . chain . cThorchy . =

 

f30rr8: oPchol . ol . chesey . scheo . r!chey . oKeal . -dcheo . r!chey . - f30rr9: dchey . qochar . chol . Keeaiin . chcThey . -chor . cheKy . - f30rr10: choKchaiin . dchor . chKchean . qoTchy . -chcTho . r!chody . - f30rr11: qoTchor . cheor . chey . cheor . chey . soiin . -ydey . -sor . daiin . - f30rr12: dcheey . cKhey . cKhey . daiin . chKeaiin . dar . -chor . -y!!chdai!n . - f30rr13: chodaiin . chTchey . chear . shy . Keey . =

 

f30,1: cThscThain . shosaiin . chocThey . sho . chePchy . shor . sheaiin . - f30,2: qoTchor . chy . she . Kchor . chory . Keor . ol . chy . daiin . cTholdy . - f30,3: choTchol . daiin . cThol . doiin . daiin . choKeor . dal . chToiThy . - f30,4: oTchey . daiin . chor . checKhy . qoTchod . daiin . . - f30,5: dain . shoTy . chKol . yTor . cheol!dy . - f30,6: qoKeeor . choKol . choKeody . dair!y . - f30,7: choKchy . sho . Kcho . Tcho . cTho . sos . - f30,8: oyshy . cheoTol . cPhoaiin . cPhey . - f30,9: qoTchor . chor . sheey . cheol . sos . - f30,10: sho . sheoldy . oTcheor . daiin . - f30,11: s!ol . choKcheey . daiin . Kchydy . =

 

f31rr1: Keedey . qofchedy . shees . aiin . qoKeefcy . chePa!Keo . - f31rr2: dcheey . daiin . oKeedy . qoKees . s . a!iin . shcKhey . qef . - f31rr3: qoKeey . chey . daiin . qoKeey . rair . cheKey . saiin . da! . - f31rr4: !qoTar . chy . dar . lK . r . ar . cheey . Keeol . ch*d* . qoKey . - f31rr5: daiin . sheoody . qoKeor . =

 

f31rr6: TshoKeody . qoKedy . qoTedy . chePar . chedy . r . aiin . dal . - f31rr7: yKeedar . saiin . checKhey . sheol . qoKedy . yKeedy . chedy . ldy . - f31rr8: shedy . qoKedy . cheol . cheod . qoKeody . cheol . checThy . - f31rr9: daiir . sheeo . shcThey . oKeol . =

f31rr10: Tol . shso . oKedy . oKedy . qoKedy . qoKeedy . dar . shed!shey . - f31rr11: olsheol . qoKchy . dal . chey . deey . Kchy . Keey . oKaii!n . yKeey . - f31rr12: qoaiin . yches . oKedy . sheey . chedaiin . dar . - f31rr13: olsheor . qoeKedy . oKedy . yKedy . dals . - f31rr14: saiir . or . chedy . daiin . oKeedy . - f31rr15: yshedair . sheol . cheKy . oKedam . =

 

f31r . T . 16: oTeor . aiicThy . =

 

f31,1: Podair . sheedy . oTedy . oTeedy . qoTol!cheo . s . arar . oTeey . dKa!rar . als . - f31,2: yTchos . ocThey . oKeeos . cheody . oKeey . Kchody . daiin . cheody . Keedy . - f31,3: yKeeo . daiin . shedal . oKedy . oKey . Keody . oKchey . sair . oKees . o . lKedy . - f31,4: dair . cThedy . qoKedy . oKeody . chedar . oKed . al . ocKhedy . oKeedy . oTas . - f31,5: yKeos . cheeoy . ar . aiin . =

 

f31,6: Pcheeody . qoP . chedal . eee!cfhy . chefchol . or . cheef . alaiin . oPal . sheo . oTar . - f31,7: olTeedam . ches . chol . Keeol . checKhy . oKeol . oKal . oKy . cheoKar . oKor . ary . - f31,8: yK . aiin . chee . Ksheey . ycheK . eeor . cheor . or . checThy . oKecho!Ked . lchey . oKam . - f31,9: yTecheol . sheoeKy . oKeos . aiin . acThedy . chKaiin . cheTchey . cTheey . oKear . - f31,10: dar . seoar . al . Kar . oeeeos . cheos . aiin . o . eKeey . oKeo . Kor . oTeol . ain . - f31,11: saiin . ar . cKheos . chedy . oKeey . qoear . oraiin . cheom . =

 

f32rr1: Fchoiin . shyKeody . daiiody . dain . -sho . Tchy . oTy . qoPy . - f32rr2: oKor . oKchor . sheor . cKhy . dal . -dshodar . qoTchol . - f32rr3: qoKchor . chor . cThol . chol . dol . -dcheodain . daiin . - f32rr4: schor . dshor . yTsho . dain . -daiin . choddal . - f32rr5: qoTchy . qoKchy . daiin . =

 

f32rr6: Fcho . Tchey . chedy . - f32rr7: oTol . dol . ol . dair . - f32rr8: qoar . daiin . dam . - f32rr9: dy!Tchor . dary . - f32rr10: dchor . cTho . daiin . - f32rr11: shos . chcKhol . n . - f32rr12: shodaiin . c!Tol . - f32rr13: oTcho . r . ol . dain . daiin . cThy . - f32rr14: schea . qoT . shey . daiin . cThs . - f32rr15: qoKchy . qoTol . doiir . ol . - f32rr16: oTchol . chey . soTy . - f32rr17: choKeol . dchoTy . - f32rr18: doiin . sho . shy . - f32rr19: dol . dchol . da!n . =

 

f32,1: Kcheodaiin . chol . Kechy . qoTaiin . daiioam . -o . cho!fchody . - f32,2: daiin . odar . chy . daiin . chey . Tcho . ldy . -dain . Teor . - f32,3: shor . daiin . chcKhy . dsho . dain . daiin . s . -shoKey . Ka . - f32,4: or . chr . chor . dor . chaiin . qoTcho . r . chy . -dcho . daiin . - f32,5: choKchy . daiin . shy . chor . qo . Kaiin . dain . -dchol . dor!g . - f32,6: oKchan . chol . shal . dchcThy . =

 

f32,7: Ksho . cPhor . she . sheaiin . oTshchor . dain . -shcKhy . s . odan . - f32,9: oTchol . daiin . daiin . cTho . daiin . qoTaiin . -oTchy . d . -shar . - f32,9a: qoTchy . cfhy . s!Key . chocThy . daiin . cThaiin . -daiin . - f32,10: sho . Keol . chor . chol . daiin . cPhol . cThol . da . -ar . - f32,11: ol . sho . chy . =

 

f33rr1: Tshdar . shdor . shePchdy . cPhody . yfoldy . qofocKhdy . oTchedy . lfchdy . daiin . - f33rr2: yTchedy . qoKar . cheKy . oKaldy . qoKaldy . oTor . oldor . qoTor . oTar . oTar!dam . - f33rr3: loiin . y . cheKy . qoKedy . shedy . chdal . chech!daiin . qoKchy . ody . cheKeedy . yKam . - f33rr4: Taiin . cheKey . or . al!aiiin . saiin . oKaiin . dar . cheedy . chKeey . far . aiin . s . - f33rr5: Pair . or . aiin . oTaiin . ol . Kor . aiin . oKal . oTal . chdal . sheKal . qaKar . oTam . - f33rr6: yTeey . shody . Tchedy!dy . cheKar . oKaiin . oKaiin . daiin . oKal . - f33rr7: dar . chos . aiin . or . aiin . cheeKaiin . oKain . ar . oKeeey . =

 

f33,1: Tar . ar . daiin . -ydain . cThey . dol!r . -sheKy . ar . aiin . cs . - f33,2: Kchdy . dam . dy . -oKy . -oTal . dain . chdy . -yTam . oTam . cham . - f33,3: dar . chcKhy . dy . -dy!Ky . -cKhdy . oKy . dam . -oKar!dy . Kom!dy . - f33,4: ToKar . shdy . dal . -qoKor . shd . -oTody . chedy . -yKedy . dodl . da!in . - f33,5: Tchdy . chody . oKaiin . -chcKhy . dor . arl . -cThy . dy . Ty . dy . -yKar . cheKy . dy . - f33,6: ycheo . dor . olaiin . oKar . chdy . chdy . oldy . -oKar . chdy . =

 

f33,7: Tshdy . shefchdy . shcKhdy . olTedy . daiin . oKy . -cheol . orain . -chdy!shdy . Porar . - f33,8: dar!ar . sheey . Keedy . oKchy . oKar . oKedy . chy . -daiin . dy . dy . -dar . aiin . oKary . - f33,9: sar . or . aiin . chor . or . shKair . shol . or . chcKhy . -ar . aiin . -oKain . dal . dy . - f33,10: lchoar . or . chey . lodaiin . o!or . oKeedy . oKaly . - f33,11: Tar . al . Keey . oram . =

 

f34rr1: PcheoePchy . olar . yl . -yfody . oKedody . shod . ololdy . dar . yTey . - f34rr2: yTar . sheody . olam . -ocThede . oTedy . chdain . olTey . Kchy . Ty . - f34rr3: qoTedy . chyTy . chdaly . -dar . chd . oTedy . qoTol . oKedy . dody . ody . Kam . - f34rr4: yTedy . daiin . chey . aiin . -shy . chcKhy . -olTchedy . oTedy . dam . checThy . - f34rr5: qoTeedy . shedy . shedy . ol . -oKes . ar . -yKeedl . chedy . oTey . oKaiin . - f34rr6: oTeol . cheKey . cheTey . oll . -chesy . -daiin . cheKy . fchs . aiir . am!g . - f34rr7: qoKedy . dal . chdy . -olchy . -yKche!g . -yKedy . qoKchdy . s . ar . oldam . - f34rr8: shoTchy . qoKy . -olK . -checKhy . -ysair . air . chodar!! . Tam . - f34rr9: yKchdy . qod . -ar . -chcT . -a!iKhy . -or!lchey . Todaly . oKaiin . dardy . =

 

f34rr11: Tcheo . olchcKhy . oly . -oTchdy . chefal!!as . - f34rr12: qoKeey . sh . Kal!daiin . -cheKy . cThdaly . -oTchedy . chTy . saiin . - f34rr13: char . aiin . oKor . ar . Tol . -qoKar . chcKhy . chdal . Ked . qoKar . ar . daiin . dam . - f34rr14: yKeo . lor . ochey . oly . -oKaly . Kechdy . qoKchdy . chor . ar . aiiin . daly . - f34rr15: or . ar . y . Kar . ol . al . oKy . -chody . qoKal . chedy . chcThedy . cheKy . daram . - f34rr16: sair . cheKar . cheKy . sheK . -chol!chedy . qoKedy . yK . cheol!chcThy . =

 

f34,1: Kschdy . chdy . chefchy . shdy . qoPchdy . shdy!dy . chdal!chdy . yPchdy . c!hcThdy . sPaiin . - f34,2: Tol . qoKchy . dychedy . oKchy . chcKhdy . chdaiin . cKhy . loees . yKar . aiin . oldam . - f34,3: yTal . seor . chdal . olchdy . char . or . ol . Kedaiiin . chcThy . oKchdy . chcKhy . das!am . - f34,4: Tchdaiin . cheKal . shedy . qoKedar . chdaiin . oldar . qoldar . chedy . daiin . oTam . - f34,5: lshaiir . orair . shedy . chechey . dy!Key . Kair . chedy . qoKar . cheKaly . cholKy . =

 

f34,6: Pchedar . seear . qoKchdy . qoKees . cheol . yPchdaiin . chedy . lr . ar . chedain . - f34,7: olchdaiin . chedy . chey . Keedy . chy . Kedy . dy . qoKedy . oKey . s!air . chKain . oTain . - f34,8: ysheos . oTar . ar . cho!raiin . cheKy . ol!!chdaiin . or . oldar . chdar . oKam . - f34,9: lsheody . cPhy . qoKeey . Keedy . Kchdy . chedy . qoKedy . chdy . Kal . shs . olda!iin . - f34,10: daiin . chdy . Tedy . Kchdy . oKeedy . checKhy . chdy . Kain . cheor . or . oKedy . oKam . - f34,11: yshos . ody . s . aiin . oKoy . oKal . shedy . =

 

f35rr1: cThoo . r . choly . cThy . choTy . char . dy . - f35rr2: qoKeeaiin . choKaiin . qoTchy . daiin . - f35rr3: dchaiin . cThey . qoTchey . Taiin . cThory . - f35rr4: qoTchy . sheTchy . cKhol . cheey . daiin . dain!l . - f35rr5: oTchor . sho . Tcheey . scheey . daiin . dain!or . - f35rr6: schaiin . char . chan . daiin . - f35rr7: shosaiin . Tchor . choKy . - f35rr8: qoTchy . Ky . Kaiin . daiin . =

 

f35rr9: Paiin . chear . aiin . chear . shor . chaiin . rn . - f35rr10: o . aiin . chaiin . cKhy . r . chl . s . chochy . daiin . - f35rr11: shcheaiin . chol . cThaiin . lchaiin . lchal . dal . -dair . aldy . n . - f35rr12: olor . chy . chaiin . chy . Taiin . Kchey . Koldy . -cheTchaiin . - f35rr13: qoKoiin . chaiin . qoKchaiin . lshy . lodaly . -oTeey . Taiin . - f35rr14: cThol . chol . aiin . qoTchy . oTchor . daiin . -shol . qoTaiin . - f35rr15: ochor . s . chiin . daiin . yTain . =

 

f35,1: Par . chor . chocThy . roaiin . ar . - f35,2: qoTchy . oTchey . Kchor . yTy . - f35,3: dchor . choTy . chyTy . daiin . . - f35,4: yTchy . qoTchy . dchy . cThy . - f35,5: dchoKchy . chocThy . chcKhor . - f35,6: shol . Tcheey . chKcheean . chcThaiin . - f35,7: Tcho!Tchor . shol . sho . c!o . Kol . daiin . . - f35,8: oaiin . Tchor . cho . choTchy . dchol . d . - f35,9: qoKchaiin . cho . Ksho . l . choiin . - f35,10: oKcheey . chosar . shory . - f35,11: qoTcheeaiin . chodaiin . - f35,12: dchaiin . daiin . daiin . dal . s . - f35,13: ol . char . od . ar . chear . - f35,14: Tcheai!n . shy . Tar . dain . - f35,15: yKol . cheol . oKchy . Tch . - f35,16: ydaiin . oKeey . daiin . . - f35,17: daiin . dain . chKaly . choly . - f35,18: daiin . qoKeeen . choKeeo . r . - f35,19: schoKey . yKeol . chol . daiin . . - f35,20: sodaiin . shy . dchy . cKhy . dan . - f35,21: doiin . chor . chor . =

 

f36rr1: Pchafdan . qorain . chcfhal . soiin . cPhor . shaiin . cThy . dair . - f36rr2: oral . shor . yTaiin . qoTaiin . qooldy . chTy . chol . dy . Tor . - f36rr3: qoTchy . Tchy . daiin . gaiin . dol!sain . =

 

f36rr4: Podaiir . cPhy . qoyPchol . rom . -c!y . -chy . dchy . fchom . dar . - f36rr5: daiin . qor . chol . cTholy . s . -!!o . -r . -chy . sy . -chyTaroiin . - f36rr6: oKaiin . cThor . yKaiiin . s . -dain . an . -dan . - f36rr7: qoTol . cThol . oKol . dy . oKchy . -yTorory . -sold . - f36rr8: yTchor . cThol . chaiin . yd . - f36rr9: yTodaly . daiin . oTaro . =

 

f36,1: Pcharasy . qoforom . shoaiin . Tchey . chcKhhy . oTaiin . cPhar . daiin . - f36,2: qoTar . chol . daiin . oTaiin . qoTor . yTar . ochor . cheTy . cKhor . dom . - f36,3: dchyTchy . yTor . s . -oTaiin . qoPchor . oTar . oTchaiin . s . - f36,4: qoTchor . yKy . Ty . dy . -daiin . cThor . =

 

f36,5: Tchor . cKhoiin . daiin . cPhchar . - f36,6: daiin . cThor . daiin . dal . dys . - f36,7: qoKy . Keol . oKchor . os . cho . shan . - f36,8: yKshy . yTchy . dol . yTy!dy . yKy . - f36,9: oKaiin . yKcholqod . chory . - f36,10: yKcho!Tchy . daiin . daii!l!d . - f36,11: oTy . chcThy . yToryd . - f36,12: yTol . Kchy . oTy . chd . - f36,13: oKy . she . cThol . oTy . - f36,14: soiin . chTain . =

 

f37rr1: TocPhol . shaiin . qoTor . ofchor . oTy . chory . daiin . oTod . or . - f37rr2: yKoiin . cThor . oKaiin . qoTchy . yTody . qoKaiin . sho . yTaiin . - f37rr3: qo!shy . qoKaiin . cThol . dy . cKhor . oKy . dy . =

 

f37rr4: PchoTchy . daiin . cfhol . dar . chol . daiin . -yd . - f37rr5: y!Ky . qoKchy . qoTchor . chKol . oToly . - f37rr6: shor . shol . qoKchy . qoTom!ody . -dchol . daiin . - f37rr7: sor . chey . Kor . qoKor . daiin . =

 

f37rr8: Koiin . chorody . qoKaiin . shory . oTal . -shor . sheor . dar . - f37rr9: yK!!chody . qoTchy . yKaiin . chy . qoTor . dy . -oTcho . lol . daiin . - f37rr10: qoTo . oKchochor . dchor . chy!!!! . daiin . -ychey . Kol . daiir . - f37rr11: oKchor . daiin . cKhy . dain . diiiin . =

 

f37,1: Kshody . qocThy . qoToldy . choPdain . sol . - f37,2: dor . chol . cThor . oscho . chor . daiin . - f37,3: qoKchon . shy . chon . daiin . dy . - f37,4: dshor . dyTory . dshor . daiin . . - f37,5: dchor . qoTol . yKchon . dain . - f37,6: yoKor . yTchor . saiin . oTy . - f37,7: qoTchor . daiin . =

 

f37,8: qoTor . choiin . cheTchy . daiin . . - f37,9: dor . chor . sho . daiiin . daiin . . - f37,10: soiin . shey . oToiin . chey . Tom . - f37,11: qoToiin . choror . cThol . daiin . - f37,12: chor . sholy . sheaiin . doTody . - f37,13: soToiiin . =

 

f37,14: Todain . cPhaiin . cPhorods . - f37,15: soiiin . cheoKy . daiin . dain . - f37,16: qoTor . daiin . choTaiin . - f37,19: soKchor . qoKoiiin . yKeeols . - f37,19a: oyTeey . daiin . daiin . ody . - f37,19b: daiin . yKoiin . qoTal . daiin . . - f37,20: ychocKaey . yKol . daiin . s . - f37,21: oshcTho . do . daiin . cThol!s . - f37,22: qoTol . yToiin . chocThey . - f37,23: yTo . chol . daiin . . =

 

f38rr1: Tolor . chocKhy . -oKy . choiin . oKshol . oly . oKy . - f38rr2: oKseey . chody!s . -yToiin . oTaiin . oTaiin . cThar . - f38rr3: qoKor . oKaiin . -oTaiin . qoKchol . choKoKor . - f38rr4: ychoK . chey . chcKh . -chy . chKa . r . odaiin . daiin . sy . - f38rr5: oKor . chey . Kain . -chor . cTho . dain . cKholdy . - f38rr6: ysho . sho . Kos . -daiin . oKoy . chochor . daiin . . =

 

f38,1: oKchoP . chol . shoTol . oTeol . oKeey . s . -chor . d . aiin . d . - f38,2: choiin . shey . Keo . sho . oiin . s . chol . ldy . -oKeaiin . oKom . - f38,3: qoKeey . Keor . daiin . oKey . Keey . daiin . . -dair . daiin . s . - f38,4: oKeey . daiin . qoKeey . choTey . Tody . -oKy . aiiin . d . - f38,5: qoTy . daiin . chol . oTeeol . dody . -cheod . chody . - f38,6: sho . Keeey . Key . Tey . daiin . daiiin . -dain . dain . - f38,7: daiin . qol . chy . dain . * . or . daiin . -dais . daldy . - f38,8: o . aiin . char . chshol . choKaiin . =

 

f39rr1: Tedo . chshd . cPhhofy . chdain . shey . fsey . dy . orain . cheePaiin . ofy . shey . Koly . dy . - f39rr2: olchey . cheKy . qoKedy . sheKshey . qolain . chcKshy . chdy . dair . shcKhey . dol!d . - f39rr3: qoKal!chdy . cheKaiin . checKhy . dar . shed . qoKeedar . eeedy . dar . or . cheey . dy . cKhy . - f39rr4: Tohedy . chdy . olaiin . chedy . shcKhdchy . chol . or . ordy . chees . aly . oKal!cheg . - f39rr5: dchdy . chdy . yKaiin . =

 

f39rr6: Pchdaiin . she . dam . qofchedy . shedy . Kchdy . dydy . oPcheKaiin . shocKhchy . shdalo . ry . - f39rr7: dchdar . chedy . cholal . qoKedar . chdy . chcKhdy . dar . ar . al . ydy . eees!aii!n . - f39rr8: lchedy . shedy . qoKaiin . chKeey . fchedy . oKam . chcfhhy . saiin . chcPhy . dairom . - f39rr9: Tchedy . shol . odal . qoKaiin . shdaiin . =

 

f39rr10: Pchdar . shedy . ar . aiir . oKair . yKeols . shedy . qocKhdy . laiin . syKy . - f39rr11: dshdy . ar . aiin . y . yKar . chdy . yKal . olKaiin . qoKaldar . cheol . dar . aiin . - f39rr12: Tol!chdaiin . chcKhy . s!aiin . olor . chl!s . aiin . oKy . ches . aiin . dal . - f39rr13: yTor . chdar . shey . qoKaiin . chor . Kar . sheol!Kedy . oTedy . Tedy . s!aiin . - f39rr14: daiin . shcKhy . cheKl . ol . daiin . chedy . yKeey . daiin . oTal . chdam . qoKam . - f39rr15: qolKain . olcheol . daiin . dar . ol . dl!d . iir . a!dor . aiin . ofchee!far . =

 

f39r . T . 16: oTeol . cholKal . -qoKal . dar . yKdy . =

 

f39,1: Pdair . chdy . fdyKain . or . air . sheyKaiiin . ofchy . Kar . or . aiin . dol . Ky . oshdy . - f39,2: sor . shy . Kor . chol . qoTy . Kchdy . olKy . dor . chdy . yKar . olKedaiin . ody . dy . - f39,3: daiin . chor . oKain . oKaii!fchody . saiin . or . aiin . qoKaiin . yTodaiin . o!Kom . - f39,4: y . oKeey . chody . cheor . aiin . oKody . chodal . yKedy . qoKedy . dal . o!r . aiin . shKy . - f39,5: yTedy!Kor . or . sheKy . Kain . oTar . or . aiin . oKaiin . cKhol . ol . Kor . oTor . oPchy . - f39,6: lKedy . oKchey . shor!qoy . Kam . cho . cKh!cfhhy . or . aly . shody . =

 

f39,7: Par!dy . shedy . qoKar . sheedy . oraly . -olaiir . oKar . ar . - f39,8: oeKar . aiin . olKaiin . olKy . dar . ald . -sheK . cheK . qoKchy . dar . ain . - f39,9: Tar . aiin . dal . ar . ain . cheor . ydam . -shody . oKal . shd!y . Kshy . or . - f39,10: dar . ar . y!Kar . or . yKy . chdy . fchor . -qoKain . ar . sheedy . olchef . - f39,11: sarol . chedy . sheKam . qoKar . chl . -yKeedy . chcKhy . dalor . dy . - f39,12: Paiin . alaiin . oTal . chd . oKar . am . -oKar . cheodal . ocKhy . - f39,13: dain . ocKhedy . oTedy . oKedy . -lchdy . oKaiin . daiiiny . - f39,14: Tar . aiin . oKaiin . cholody . =

 

f40rr1: Pchey . Keodar . aldydy . -qoKy . oKal . shdy . olKedy . oPches . ar . or!daiin . - f40rr2: qoKar . oKar . oKedy . dar . -yKchey . Kaiin . oKos . chedy . oKar . aralos . - f40rr3: shy . qoKal . chdy . chcKhd . -oTor . aiis . oKy . oKolchy . qoKar . oKam . - f40rr4: or . aiin . cheKody . das . -qoKol . oKaiin . oKar . oKy . oKoldy . ol . - f40rr5: loKar . qoKar . oKar . -oKol . ol . chedy . qoKchd . ar . ar . or . dam . - f40rr6: Tor . or . ar . shoK!or . om . -olshedy . qoKa!m . chdy . Kar . oraiin . - f40rr7: yaiin . cheKaiin . oKy . -ycheey . =

 

f40rr8: Ksheo . Keeey . dar . aim . -Kcheo . cfhdy . orain . chefal . daiin . dm . - f40rr9: Taiin . ol . olaiin . or . -dain . oKaiin . oKaiin . oKaiin . daram . - f40rr10: saiin . olcheey . chdy . -!!!!!ychey . Karar . oKy . yKedy . oKair . ody . - f40rr11: Toar . yKaiin . ory . dal . =

f40,1: Pchedain . chefaiin . oldy . - f40,2: Todar . qoKaiin . ol . aram . - f40,3: s . air . ain . oKaiin . oKam . - f40,4: Taraiin . oKaiin . chcKhy . - f40,5: solaiin . oKar . oly . chcKhy . - f40,6: qoeed . aiin . ol . eeedy . daiin . - f40,7: shody . qoKol . chedy . s . ar . - f40,8: chodaiin . chKal . yKedy . oKal . - f40,9: Tchy . Pchody . Pchdy . Kor . ol . - f40,10: TchKaiin . Tchedy . qoKaiin . oraiin . - f40,11: schedy . qoKol . chedy . dalor . aiThy . - f40,12: ycheeKeey . daiin . oKaiin . =

 

f40,13: Toees . chedy . Kedy . olfchedy . qoKedy . -daiin . chefain . - f40,14: saiin . o . lchey . Kchedy . oKar . qoKchdy . dy . -qoKees . am . chdy . - f40,15: qoKchey . qody . or . aiiin . oKaiin . o . cKhy . -sheod . faim!y . - f40,16: shol . Kedy . lor . ar . oKar . qoKy . Kedy . r . -yTeey . qoKaim . - f40,17: Tochey . qoKeedy . qoKaiin . oKeor . qoKar . -oKees . ar . oKy . - f40,18: saiin . oTain . chcKhy . oKal . oKair . arol . -qoKey . oKary . =

 

f40v . T . 19: Pchedy . cheTar . ofair . arody . =

 

f41rr1: Pchey . Kedaleey . oKed . sheKchey . -oPshes . yPchd . qoTcheedy . shKa!Keedy . - f41rr2: yKeeo . alshey . yKedy . Keshdy . dy . -dor . ycheoKy . qoKeed . chPy . qoKedy . dy . - f41rr3: qoK . ra* . y!!eKedy . ychdy . Kchdy . -qoKedy . qoKedy . sheKchy . cheKy . daly . - f41rr4: chdchy . yTcheeKy . yPchedy . schdy . -yTedy . cThey . chees . oTeey . oTal . dam . - f41rr5: qoTchy . sal . yTeedy . Kchdy . -dchedy . Tchdy . dchedy . dalain . =

 

f41rr6: shedey . Polchedy . qoKeey . cheKedy . yTey . -chKchod . -yPchedPy . sheP!y . shedy . - f41rr7: Par!chdy . Kchey . yTeedy . qoKeody . -yKedy . chKedy . qoKedy . chedy . qoKedy . - f41rr8: dair . chedy . chcKhy . qoKey . lchdy . -qoKedy . qoKyl . cheKed! . qodor . am . - f41rr9: qoKeedy . oKedy . cheKedy . chedy . -chcKheody . cheKal . daiin . cheo . al . oKedy . - f41rr10: s . shoK . shedy . qeKchdy . dchdal!dy . -yKedy . qoKeedy . qoKedy . qoKeg . - f41rr11: yKeod . y!Keedy . cheKeedy . cheKed . =

 

f41v . T . 0: Keero!dal . =

 

f41,1: Pcheody . qofcheePy . ofchdy . cfheKchdy . -yPchedy . chePchefy . shdchdy . qoTal . dar . - f41,2: dshedy . Tchey . s . aiin . sheKey . oKedy . oKaly . -daiin . oKedy . yKeeody . choy . Keoy . dam . - f41,3: qoKeody . oKey . qoKeody . oleeol . lKedy . -lKeeody . qoKeedy . oKeey . qoKol . sheol!s . - f41,4: ycheos . olchey . daiin . or . chol . ol . aiin . -oTeedy . qoTeol . oTeodar . orain . - f41,5: Todaiin . ol . cheos . yTeedy . oKal . old . -oTeol . qoKal . or . oTeody . - f41,6: yKeey . oKey . yKeeol . cKhdy . chdal . -yKeo . aiin . oKeody . oly . - f41,7: daiin . olKeeo . lKol . chedy . oKeey . =

 

f42r . P1 . 1: !!!sho . ofaiin . cThachcThy . oTcheey . Pchear . - f42r . P1 . 2: s!ol . Kaiin . char . cheKy . oTshaiin . daiiry . - f42r . P1 . 3: Toshy . chTshar . choTar . chain . dal . - f42r . P1 . 4: shor . cheTar . choTais . dar . cThaiin . - f42r . P1 . 5: qoKar . chocKhy . choTor . cha . Kary . =

 

f42r . T1 . 6: dorain . char . =

 

f42r . P2 . 7: Pcho . chy . Kshaiin . sho!Taiin . cham . shan . - f42r . P2 . 9: yshol . chees . cThol . shor . shol . eTy . chary . - f42r . P2 . 9a: qoTchor . oTchol . cTho . Kchodan . chKchory . - f42r . P2 . 10: choTy . dol . Ksheo . cThor . oTol . cThol . chol . -shol . dain . - f42r . P2 . 11: qoTor . cho . chody . daiin . chol . cTheey . dar . -chy . daiidy . - f42r . P2 . 12: dcheey . chol . shol . choKaiin . choeKy . dcK!y . -dain . dal . - f42r . P2 . 13: qoPor . shol . shoT . shol . shol . daiin . dain . s . -cheam . - f42r . P2 . 14: sho . Kshey . choTy . chdain . chodaiin . daiin . -da!m . =

 

f42r . T2 . 15: !chody . oTshey . dodaiin . =

 

f42r . P3 . 16: Pydaiin . sheor . shaiin . Tsh . olcha . sholy . - f42r . P3 . 17: shoTol . shol . cheTy . daiin . choKchy . chKaiin . - f42r . P3 . 18: qody . cThochy . oTaiin . shy . Kshes . chor . ain . - f42r . P3 . 19: oTchoTy . daiin . choT . sho . cKhhy . cTy . s . os . - f42r . P3 . 20: shol . chol . shoKy . oKol . sho . chol . chol . chal . - f42r . P3 . 21: shol . chol . chol . shol . c!Toiin . sos . odan . - f42r . P3 . 22: Kchaiin . chos . cKhaiin . choro* . chaiin . =

 

f42r . T3 . 23: oKchol . shol . Kolschees . =

 

f42,1: Tcho . cTo . sheey . qocho . Taiin . shols . -chol . chor . dain . - f42,2: dshe!y . Tchey . y . Kchey . chTchy . cPhy . dan . -dain . oTol . daiin . - f42,3: sho . choTody . choTol . oKy . chol . chol . -dl . chcThy . oToy . - f42,4: qoTchy . chKchy . sar . dy . -odaiil . -yKchy . oKol . dd . - f42,5: choKeeor . chey . cheTan . -s . ary . -oKol . cheTaiin . - f42,6: oKeoKear . cheo!Tchar . -sy . -saiin . cThar . dam . - f42,7: choK . sheo!Key . Keeey . d . -cheKe!!!!!!!esshy . - f42,8: sodal . saiin . =

 

f42,9: Posheor . sho . char . cheKchey . qoKod . -sho . cPheo . r!chy . - f42,10: schor . oKchey . chy . shol . olor . cheaiin . -cTchy . Tcheen . d . - f42,11: qo . aiin . qoKeey . Kchol . cheal . oTeol . d . -shey . Teaiin . d . - f42,12: choTcheey . chol . ol . chaiin . oTeeaiin . -chKchy . Taiin . y . - f42,13: sho . chey . Teor . shey . checThhy . daiin . -choKeey . daiin . - f42,14: qoTeey . chy . Kchy . cThy . eT!sees . choly . -sarar . ar . al . - f42,15: choKey . chol . oKey . =

f42v . T . 15: oKor . odeey . =

 

f43rr1: Tarodaiin . yTedy . chody . ofchTar . chcPhedy . yPar . shol . folor . aiin . cPhhy . dar . - f43rr2: yTeody . oTeol . yTedy . ar . cheTy . dar . aiir . oKaldy . daral . oTchdy . daiin . dal . !s . - f43rr3: yTy . yTy . oTy . she . ody . sh!y . olor . yTch*y . Kaiin . chKy . qoTydy . dar . aiin . yKam . - f43rr4: das!ar . yTey . Tedy . Kar . or . ar . she!Kalchdy . cholTy . qoTaly . chedy . oTy . oTam . - f43rr5: yKor . ch*dy . sheKody . qoTody . qoTar . oKedy . dar . choeTchy . dam . oTai!n . yTam . - f43rr6: Kchedy . chedy . daly . cheody . cheol!KeePchy . =

 

f43rr7: Pshesy . oTey . Kshdy . oPchdy . Kedar . oKedy . chdy . shocPhhy . dyTydy . Pchdy . Kedy . dam . - f43rr8: yTchedy . chedy . cheody . shy . qoiiin . sheeeKy . chedy . dai!n . shy . yKol!or . oTaiin . old . - f43rr9: dshedy . qoTedy . dor . cheey . odain . =

f43rr10: Pshdar . shed . ody . qoTedy . yfchdy . qocKhhdy . oPchdy . daiin . qoKedy . dy!dydy . qoTar . - f43rr11: yTchedy . Ty . shol . Toldy . shody . oTchdy . shdy . oTolol . shd . olKy . yTol . oTary . cheKy . dy . - f43rr12: dor . shol . qoKol . shedy . qoTedy . qoKehdy . qoKody . oKehdy . oTedy . shedy . oTy . yTy . dy . saiin . - f43rr13: Tshed . qoshecKhhy . odeedy . qeoKehy . qoTedy . daiin . shodody . shochol . chcKhy . yKedy . dy . - f43rr14: yKeody . checKhy . choTehy . odain . chcKhhhy . choKo!r . aiin . =

 

f43,1: Pds!a!iry . dalTeoshy . da . ly . sheeT . or . arodl . lKeo . r!araiin . oTedy!o . Poldy . - f43,2: shedy . ocThy . oTedy . chedy . dar . ches!cKhy . oKeody . oKy . oKaldy . Kchdy . oKar . - f43,3: Tody . Teedy . qoT . chocThy . chKy . oKy . chdy . oKedy . yKaiin . chey . ody . dary . - f43,4: dshey . yKeedy . chees . aiin . chy . qocThedy . chey . qoKar . checKhy . oKam . - f43,5: qoKchedy . or . alody . oTedol . chcThdy . chTey . =

 

f43,6: Tol!Kchdy . oKedy . qoKedol . shedy . oKedal . shedy . Pchdol . oTey . d!!alorai!n . - f43,7: yTshedy . yKeody . oyKeedy . chedy . Tedy . chcThy . oTam . oT . yTaiin . oTas . - f43,8: sheTcheodchs . ochedy . oTeody . chedy . chody . daiin . sheody . yKar . chef . - f43,9: yTeedy . olos . aiin . ocKhy . =

 

f43,10: Tar . chor . ar . aldar . chdy . daldar . chePy . yTeedy . !!yPchey . Pchedy . yfor . - f43,11: y . sheey . or . air . yTeey . cheody . ar . sheo . qody . chcKhy . chdy . choTy . shecThy . - f43,12: y . shee . Kedy . dar . chey . qoTedy . eKaiin . chedy . cThey . oTeol . or . aiin . odain . - f43,13: dshedy . Tedy . cKhedy . cheKcheey . dy . Keody . oTedy . cheeTam . oKedar . am!am . - f43,14: dyKeedai!n . chedy . oKeedy . chedal . olKey . cheKy . choal . chedy . oTeo!r!om . - f43,15: oTeod . qolKeey . Kaldy . chy . darod* . qoKeey . Kol . dary . Taros . - f43,16: ol . eees . aiin . oloaiin . oTeos . qoKy . chey . =

 

f44rr1: TshodPy . oracPhy . Koees . yPsholy . shy . oTol!oaiin . - f44rr2: ydsh . dyeees . yTy . oKy . oKchey . qyKchey . dchy . dy . - f44rr3: oair . eKoKeey . KshoTol . oTol . daiin . oToTa . y!Kal . - f44rr4: ychor . yKchey . yKchy . chody . dam . =

 

f44rr5: Toy . shy!sho . qoTeey . chor . cheeKy . sheey . yTey . daiin . - f44rr6: dshor . yTchol . shy . o . ocheeK!!y . qoTchy . oTchy . dar . - f44rr7: qoTsh . oyd . shol . qoTshy . oyTy . chom . =

 

f44rr8: Pshy . oPchey . qoPchy . ofchey . r!oiry . shol . o!s . yKchy . - f44rr9: oTchol . ol . dchcKhy . qoKy . qoTchy . qoKchy . qoKy . d . - f44rr10: qoKchor . oKchy . qoTo . yKol . choKy . choKy . chol . dam . - f44rr11: yTsho . qocKhy . oKchody . =

 

f44,1: Tsho . qoTshy . cThol . dchor . oTol . shol . Tol . qoTshol . oToldy . - f44,2: yolKol . cheol . qoKchain . daly . oTchol . daiin . shol . qoTo!r . a!!r . - f44,3: Tol . oKchor . sh!cThy . oTol . daiin . cThy . cThy . =

 

f44,4: yoKalod . shaiin . shor . shorody . shKy . sho . y!Tchy . oPchod . oPy . - f44,5: oai!n . shol . cThy . cPhaiin . yKchor . oTchy . qoTy . oTcheor . cThain . - f44,6: Tol . dair . yTaiin . dol . y . Kchain . oTy!Keey . oTchol . yTaiin . dy . - f44,7: oKo . Tchaiin . cThol . dy . cheol . ololy . =

 

f44,8: Tsheody . cThaiin . odaiin . shol . shey . cTy . -yToda . ol . - f44,9: dshor . cThees . lol . Keees . cKhy . chcThy . lo . - f44,10: lsho . qoKchy . Tshy . cPhaiin . cThal . Kal . - f44,11: oKol . chol . chol . choKy . oKaiin . cThy . oTal . - f44,12: ychey . Teol . chaiin . chcThy . cTho . cThol . - f44,13: lchor . shor . dairl . =

 

f45rr1: PyKydal . shaiKhy . oTy . shey . qoP . char . oPchal . yPchar . ofchar . - f45rr2: shor . cThy . qoKy . qoKol . qoKaiin . chol . chol . yKaiin . dar . om . - f45rr3: qo . chcThy . Kchol . daiin . qoaiin . cThy . chaiin . yKeey . cThom . - f45rr4: lory . Kaiin . yKeol . yKeol . cham . =

 

f45rr5: Kol!sho . Pchor . Kchey . Ty . oPchaldy . oTshy . qoKchy . dol!daiin . - f45rr6: oTchar . oKchar . daiin . yTchody . Tcholol . oTar . dal . dary . - f45rr7: lchar . qor . y . Kar . dar . =

 

f45rr8: Tchol . cThy . qodaiin . cThy . dai!n . cThey . oTy!dal . daiin . m . - f45rr9: dor . or . chain . dai!n . yKolody . yTaiin . qoTchol . Kol . dy . - f45rr10: oKaiin . shar . yKy . oKy . Kair . daldy . dalor . cheol . dal . - f45rr11: l . oKaiin . oKcho . lalda!!n . daldaiin . =

 

f45,1: Korary . chKo . Kol . chey . fsholom . shor . yKchy . dod . oPchaiin . olald . - f45,2: oKol . chor . daiin . cThy . oKchol . chom . oKolor . dy . -oKchol . s . - f45,3: qoKchy . l . or . cheol . qoTol . qoTol . chy . Ky . cTho . d . -yKar . yd . - f45,4: oKchy . qocKhy . dai!n . dai!l . dair . shy . =

 

f45,5: qoTol . choiin . oKchar . dar . oTy! . -shoTo . dol . Py . -oTy!Tam . - f45,6: ss . aiin . cPhor . qoKey . Tod . -yTchdy . dy . -dy . cheg . - f45,7: TchTcho . Kchol . dshy . oTy . ol . -yTchom . =

 

f45,8: yKcheor . odal . sho . dy . Pchom . -oTor . oaiir . - f45,9: ychor . cThy . chol . qoKom . sy . -sa . yKchom . - f45,10: dshor . oTshy . oKy . Tsholol . -yTchor . d . - f45,11: or . chor . yTchy . doiin . dcholdy . =

 

f46rr1: PcheocPhy . qoTedy . cheTy . dy . chePchx . yfcheKy . osaiin . shee . qoTeol . daiin . shee . dy . daly . - f46rr2: rodaiin . sheeoly . qoor . sheo!Teoly . chcKhy . daiin . sheK!sheeT . shedy . xor . aiin . shecKhy . - f46rr3: daiin . shor . yKal . chcKhy . daiin . she . dal!shedo . qoKol . s . aiin . shee . yKar . daiin . - f46rr4: Tshedar . chol . Kaldy . chcKhy . qoKaldy . cheKal . chcKhy . sheKy . sheKy . dal!ocThhy . - f46rr5: oKeedy . sheKeey . yKey . shedy . chdy . shKy . qoTsheod . yTedy . yTey . cheor . =

 

f46rr6: Tedy . dyTedy . shee . Keedy . yPchedy . chdalor . sheedo . odor . aiin . oPchedy . dyKedy . chdam . - f46rr7: xol . shol . qoKaiin . yTchdy . qoKchdy . s . ar . chdy . cThy . oTedy . chedy . qoKar . chcThhy . m . - f46rr8: dsheol . chy . chcKhy . shy . shdy . chKy . chody . cThdy . s . cheos! . chey . =

 

f46rr9: Tshdy . shdy . feeedy . dy!fchdy . shol . Kchs . yTaly . fchdy . dy . Karal . shKy . yTy . dar!dam . - f46rr10: Tchey . shy . chKal . chd . qoKdy . shdy . aloldy . olaiir . sheol . =

 

f46rr11: Pchdair . shd!!! . sheP!daiin . shdy . oifhedy . qoPchdy . ldy . shear . oPdar!shdy . sayfchedy . - f46rr12: Techy . daiin . sheocKhy . choKy . r . aiin . ches . shey . Kar . shecKhy . chdy . chcKham . - f46rr13: ar!aKaiin . shol . oKeey . chol . dar . ols . lai!n . y . - f46rr14: oTsheal!Kar . sholKshy . qoKar . cheol . oKal . dam . chdam . qoKam . - f46rr15: qoKar . shol!Kal . olKeody . =

 

f46,1: Pody . lshed . yPdy . shedy . oPchedy . yTedy . oePchol . yfchey . Tochsy . oKas . yKchdy . daiin . - f46,2: yTasr . aiin . oTchdy . oKaly . daiin . qoKedy . oTar . ar . oldy . oTedy . s!aim . oKey . Tody . daiin . - f46,3: yTchey . Keody . chocKhdy . choTal . oKal!shdy . sh!dy . qoKar . oTy . qoTy . shedy . chedy . dam . - f46,4: ydaiin . chcKhy . chdal . olar . chcKhdy . chdody . Tar . cham . Ke!dy . daiin . y!Kaiir . shcKhef!y . - f46,5: lodaiin . shedy . qoKedy . chdy . oKedy . dyKaly . -daiin . chedy . oKeedy . s . ar . air . cThy . - f46,6: Tos . aiir!char . chedy . olaiin . qoTedy . sheedy . -qoKaldy . qoKedy . dair . chody . cThhy . m . - f46,7: dchedy . cheeKy . dam . ched . l . chedy . chedy . -oKeedchsy . qoKeedy . cheTe!dar . or . aicK!y . - f46,8: yTeedy . shedy . checKhdy . chTedy . daim . - f46,9: sheol . or . chey . oKaiin . daim . oTy . om . - f46,10: Tolshey . oTedy . chocPheod . oTy . dam . - f46,11: dair . aly . chdam . chcThy . chdam . - f46,12: yKar . chedy . =

 

f47rr1: Pchair . oly . sheaiin . shol . daiin . chdy . - f47rr2: choKchol . chol . chol!dy . dair . chad . aiin . - f47rr3: dor . chol . chy . chaiin . cKhey . chol . dai!n . oKaiin . - f47rr4: qoKcheo . cThey . choKai!n . chol . daiin . Kchdal . - f47rr5: dain . ol . shey . choKol!g . =

f47rr6: Folr . chey . so . chol . shol . aiin . shol . shol . chdy . cholol . - f47rr7: schesy . Kchor . cThaiin . chol . chol . chol . chor . cKhhy . - f47rr8: shoKeey . chy . Tchod . choy . sho . chTchy!f . !char . cTham . - f47rr9: qoKo . Kor . chaiin . oKal . chol . daiin . oKcho . Kchor . sy . - f47rr10: shy . oTcho . Kee!!y . Tor . chey . oTchy . Tchol . dai!n . dam . - f47rr11: dsho . cPhy . daiin . daiin . y . =

 

f47,1: PsheoT . cheor . cholsho . choPchy . sal . -sary . - f47,2: dsheey . shy . cPhy . oTchey . daiidy . chory . -daiiy . - f47,3: shol . char . oTeol . dor . oTchol . chKchy . -daiin . - f47,4: qoTol . sheey . Kol . sho . Keechy . qoTy . -cThy . - f47,5: dsholy . shees . chor . ody . shy . sy . -sary . - f47,6: chody . cheor . saiin . -dochod . -chol . =

f47,7: Pchodaiin . dair . dcThy . - f47,8: daiin . cheoTar . chodaly . sal . - f47,9: qoTcheea . cheTy . chol . chol . dai!n . - f47,10: choTcho . l!Tchey . o . Tcho . Tchy . dy . -chol . chody . dar . - f47,11: oTeey . cho . chdy . chy . Key . chyKy . -dchy . daiin . chy . - f47,12: cho . cho . Keesy . chy . chy . cheKy . -chochy . daiin . - f47,13: dshy . daiin . chdlcTy . chaiin . -dcheey . oTal!d . - f47,14: chol . cTche!y . =

 

f48rr1: Pshdaiin . yPchdy . oPchey . cKhy . dal . sheo!daiin . sheo!Keol . yKeeody . olaiin . o!P!al!dy . - f48rr2: daiin . yTeeol . choody . Kechod!shey . qoTedy . chTaiin . oTchdy . Tedain . oKain . cKhy . - f48rr3: sheody . she . Teo!Teey . oTeodaiin . ody . qoTeo . l . Kedy . dol . odal . qoTar . oPcheTy . ldy . - f48rr4: Tol!Keol . dai!n . oTaiin . yKeedy . cheT . yTedy . Tedy . qoKdy . Tshdy . cheTedy . cTheeTy . r . - f48rr5: yTchy . Teol . oKeody . cheocKhy . olsheey . qoeKaiin . ocThey . chol . Kar . aiin . cThar . od . - f48rr6: alshey . lKee!dy . yTchedy . qoKedy . loTal . qoTol . oTal . ched . oKey . yKeey . dalmy . - f48rr7: TocThy . qoKeol . yTeedy . lolKeol . oTol!ches . al . or . yKeeodam . oKedy . oKam . - f48rr8: oTchdain . shol . oTeol . oTeoly . yKeey . dam . dr . - f48rr9: yTeched . ar . alKey . oKeoam . =

 

f48,1: Pcheodchy . dshedy . fchedy . los . aiin . yKeeedy . shey . yPchedy . Tchdy . chdy . yPair . y . chedyTy . - f48,2: chey . Tedy . oTchody . yTchdy . oTar . y!oTedy . cThdy . -oKain . cheTy . cho!olKeey . - f48,3: alchey . Kor . y . Keody . olKchey . chody . chedy . daly . -oKeeor . aiin . oTar . air . am . - f48,4: dchedy . Tchddy . oTsh . oKeey . Ty . oTar . alchdy . -yTeedy . oTeed . y . Tedy . m . - f48,5: lKeey . qo!cThedy . Taiin . shed . qoKar . oTedy . dy . -dain . TolKain . oTam . - f48,6: shdy . qoKain . oKar . oTar . or . oTees . ol . or . ain . -oTal . oK . yTar . chedy . am . =

 

f48,7: Pchedar . chey . -yPchedy . oTedy . shefeeedy . al . -shedy . oTedy . fcheodal . cPhheg . - f48,8: oTeody . chKey . -oKedy . chcKhedy . yKedy . oldy . -oToly . chey . Kaly . ToKar . oTam . - f48,9: Tor . shody . oKal . -oTchedy . cheKy . oly . loldy . lol . -oTchdy . oToldy . yTam . oTedy . - f48,10: Tol . chedy . yTedy . -yKeol . chdy . chdor . chTol . chdy . -yTchedal . cThey . oKar . ar . ar!y . - f48,11: y . Keedal . chcKhy . -yKal . yTam . or . cheedls . dary . =

 

f49rr1: Po!shol . dy . shor . shol . shTchy . shor!Pchor . oPchor . shor!Kchy . - f49rr2: qoTor . sho . choTchy . choshy . qoPchor . qo . dor . daiin . - f49rr3: dsho . -dchor . dchor . daiin . dor . cheo . raiin . = f49rr4: Ksho . qodain . choTshy . dodar . - f49rr5: chor . sheor . chey . Teey . qoTan . - f49rr6: olor . shshes . sh!eoTy . chol . daiin . - f49rr7: qoKeor . cheey . qoKchy . qoTody . - f49rr8: choT . chor . chy . cheeT . qolsor . - f49rr9: o . y . Keeey . chey . Kshey . choroiin . - f49rr10: sho . r . choiin . shor . shor . shy . - f49rr11: choTcheol . dchol . =

 

f49rr12: Podaiin . cheo . Kcho . daiin . chcThy . - f49rr13: sod . chol . y . Tcheol . daiin . cThodd . - f49rr14: qo . shoqoKy . shor . sheor . oTol . daiin . - f49rr15: ochol . chol . chody . dchodaiin . daiin . - f49rr16: qocho . cheey . dchey . qoTchody . - f49rr17: olol . ol!chey . chey . Kchy . qoTchol . chosory . - f49rr18: sheor . cheol . od . cho . dcheeey . qoTcho!Tchy . - f49rr19: dcheo . r . cheey . Keol!chey . choKchol . choKan . - f49rr20: qoTcho . chodr . cho . choshy . chs . oriin . - f49rr21: odchy . chor . eTy . shol . =

 

f49v . l . 1: f . =

f49v . l . 2: o . =

f49v . l . 3: r . =

f49v . l . 4: y . =

f49v . l . 5: e!!!!!!! . =

f49v . l . 6: *!!!!!!!!! . =

f49v . l . 7: K!!!!!!! . =

f49v . l . 8: s . =

f49v . l . 9: P . =

f49v . l . 10: o . =

f49v . l . 11: * . =

f49v . l . 12: y . =

f49v . l . 13: e . =

f49v . l . 14: * . =

f49v . l . 15: * . =

f49v . l . 16: P . =

f49v . l . 17: o . =

f49v . l . 18: * . =

f49v . l . 19: y . =

f49v . l . 20: e!!!!!!! . =

f49v . l . 21: * . =

f49v . l . 22: d . =

f49v . l . 23: y . =

f49v . l . 24: s!!!!!!! . =

f49v . l . 25: K . =

f49v . l . 26: y . =

 

f49,1: Kshor . shol . cPhoKchol . chcfhhy . - f49,2: qoKchy . qoKchod . sho . cThy . - f49,3: choTchy . chcThy . cTh!y . Koddy . - f49,4: oKeod . sho . choTshol . dam . - f49,5: shol . sho!daiin . qoTchar . - f49,6: qoTchy . choKchy . choKy . - f49,7: choTchy . chodaiin . dan . - f49,8: qoTeees . cheo . daiin . dol . - f49,9: ochor . sheeod . Ksheo!dl . - f49,10: qo!!!!! . Ksho!daiin . shcKhy . dar . - f49,11: dchol . cThol . daiin . choKy . - f49,12: ochoKeey . cKhey . daiin . dain . choKam . - f49,13: qoKeol . choKeeody . oTol . Kchos . chol . daiin . =

 

f49,14: Fcho!chor . shol . Tchol . oPcheodal . dchsy . -choTchy . - f49,15: dcho . d . chol . choKchodaiin . choKchy . Tchol . -oKcho!Kol . - f49,16: TchoTchey . choKeeo!dol . rcheey . oTchodar . -dcho . dchog . - f49,17: shocho!! . oaiin . sheo . choTy . =

 

f49,18: qoTcho . cheol . chol . s . cho . chcThey . dcheol . -choTchody . - f49,19: choKeo . sho . cheor . cheo!KcheT . chor . d . aiin . dy . -daiin . qoKg . - f49,20: oaiin . chy . daiin . chol . chaiin . Kshar!dy . -choKchy . - f49,21: qoKeaiin . cheo . chor . choTeey . Kcheol . dain . -cho . dairin . - f49,22: choKaiin . cho . dls . chariin . daiin . chain . dy . -cheTcho . dy . - f49,23: o!aiin . cheKy . r . cho . rchs!!eesy . Kchor . sol . -chcTho . s . - f49,24: qoTcheol . chey . chor . choKaly . chor . dal . -chaiin!d . - f49,25: chol . chor . ches . chKal!chy . choKeeoKy . -choKoran . - f49,26: yKchoKeo . r . cheey . daiin . =

 

f50rr1: Psheor . olKais . olfchedy . qoPeeedar . oPchey . dair . olaiin . chefchdy . - f50rr2: sor . or!shecKhy . ocKhody . shos . alol . dy . Kar . oKy . daiiin . oKar . ar . oKam . - f50rr3: Tshol . Kar . sheedy . oKeody . qoKedy . chody . Kchdy . Pchdy . chKaiin . odam . - f50rr4: Tchdy . qoKar . chedy . qoKchdy . qoKaiin . or . ar . al!ol . Keodaiin . olr . - f50rr5: s!olKchy . chcKhy . qoKchdy . qoKchdy . oKar . ar . y . qoKchdy . Kar . ar . oKai!n . - f50rr6: yKai!n . ssear . ol!Kchedy . oKal . qoTor . cheeor . olKa!dy . daiin . qoKy . - f50rr7: Todalain . qoTal . Kaiin . oTaiin . oTal . she . Kar . a!riin . oKchedy . dariin . - f50rr8: yK!yKaiin . sheeKar . oTchdy . da!r . Kar . shelain . TaiPar . orolKai!n . - f50rr9: yTchdy . Kchedy . -yKeey . Kaiin . qoKain . ald!al!o!s!am . - f50rr10: solKaiin . -oPal!Ke . chcKhy . dario . chKy . =

 

f50,1: Tchy . do . ldar . shoTchdy . qoKchdy . oPchedy . qoKol . shor . ofar . far!dam . - f50,2: Tchodai!n . oeeey . oKaiin . shedy . qoKaly . chdy . oTy . Keody . cheey . oKai!n . - f50,3: Pochedy . qoKody . checKhy . shcKhy . dalol . yKeeey . qoKedy . oKai!n . oKal . - f50,4: dar . qoai!n . olaiin . olr!aiin . ol . oKeedy . oKchdy . oTar . chcKhey . or . - f50,5: y . chy . Tair . chcKhy . qeKaiin . qodaiin . olcheKy . chedy . chKedy . oKedy!!d . - f50,6: daiin . Kedair . oKal . chody . qoKedy . oKar . oKchey . oKedy . oTar . chKeey . - f50,7: Tedaiin . odaiin . or . o!Kaiin . yKor . daiin . choKy . qoTchdy . Key . daisam . - f50,8: yKar . oKair . oTor . qoKedy . yKchol . Kar . chcKhy . olKaiin . oKain . !!!qod . - f50,9: yTsheod . ain . sheshy . echedy . Kchdy . -oTaiin . oTaiin . oKy . - f50,10: dchedy . oKaiin . !!!!olchdy . oloeedy . -yKeeod . ar . arod . - f50,11: lchey . Kar . yKchy . Kchdy . =

 

f51rr1: Tchol!dchy . qoTchy . oPchear . yPchedy . - f51rr2: dcheodaiin . cKheody . cKhody . chody . - f51rr3: y . dchody . cKhey . oTy . cKheodar . qoKy . - f51rr4: daiin . cThes . oKol . cheody . cKhy . cheeey . - f51rr5: Tcheo!dy . qodaiin . cKhey . qocKhey . Taiin . - f51rr7: ychodaiin . choKaiin . yKcho . daiin . yKald . - f51rr7a: ychosar . chcKhy . Kcho . qoKchy . qoTal . - f51rr8: oshol . odaiin . cKhey . cKheody . qoKey . oTydy . - f51rr9: Tol . daiin . daim . qchodal . dal . qody . qoeTam . - f51rr10: yKchol . dor . shey . qoKeol . Kchey . shol . oKam . - f51rr11: Tchodaiin . cPheody . qoKol . oTeodaiin . Kol!oTam . - f51rr12: yoees . cKheey . Kol . cheeal . oKeor . qocKhey . Pchodal . - f51rr13: oaiin . cKhol . yK*!eol . oTchey . cPheo!daiin . yKeoldy . - f51rr14: daiiiThy . qodaiin . Kaiiidal . -cPhodal . -r . al . -dam . - f51rr15: qoKol . cheor . cKhal . s . or . aldy . -oTal . =

 

f51,1: Poshody . qoKodar . seodaiin . qoTal . -dscheey . saiin!dy . - f51,2: dshody . cKhody . qoKol . dy!Kaiin . chy . -qoKey . daiin . cThy . - f51,3: Tchody . cThy . chcKhey . qod . yTchody . -dchol . saiin . yTam . - f51,4: oTaiin . qodal . yTal . cheodar . sody . -oTeo . daiin . shoKog . - f51,5: Todaiin . yTody . qoKol . shodol . qocKhy . -yKol . oTaiin . dar . y . - f51,6: oKor . cTheody . qocPhy . qoKol . qoTaiin . -oTyKol . chol . daiin . - f51,7: qoTol . chodaiin . qoKcheody . cho . r . chod . -ycThol . s . olcheeTy . - f51,8: olKeeody . qoKal . qodaiin . yKhor . yfal . - f51,9: daiin . cKh!ol . shain . Tcholol . - f51,10: yKeol . sheo . qoKody . fold . - f51,11: ycheoKy . sheey . yKeey . chey . - f51,12: ochocKhy . daiin . chocKhey . - f51,13: daiin . cheol . cheodai!n . =

 

f52rr1: TdoKchcfhy . ycPhKo . yTair . shar . qofy!daiin . yPchy . oTchol . das . yTy . - f52rr2: oTy . shor . yTol!dy . qoKy . Koldal . oTeees . dal . s . -oTar . dl . - f52rr3: TchoT!shey . qoTy . oKchol . Tchody . qoTam . oKy . -yToldy . - f52rr4: l . shoPchy . qoKy . qoTchy . oTy . dar . oTy . dam . -ychcThod . - f52rr5: oKy . chor . oKchal . oKchar . shor . Tol . yKair . -yTchdam . - f52rr6: daiin . shedaiin . qodal . dy . choKam . oTchordy . -oKchol . do . - f52rr7: qoKshy . qocKhom . dals . shodai!m . T!!chom . dody . -yKeey . daim . am . - f52rr8: orcheey . dor . shey . Kom . s . cheey . dchom . daiin . =

 

f52,1: Pchor . chcPhol . cPhaii!n . oTcheor . yTor . Ko!l . chocPhor . - f52,2: yTchey . chol . cTho!daiis . shy . Kor . esechor . chy . dam . - f52,3: oor . chor . chochar . ls . chTeeor . yTol . sheol . oTam . - f52,4: Tchor . cTheor . cTheol . cheeor . cheol . chcKheey . sody . - f52,5: yTeey . cThor . cheor . cPheodor . dy . -sarg . - f52,6: qoTodaiin . cThor . oTy . Kcholy . =

 

f52,7: Pcheol . sholoiin . cTho!r . aiin . - f52,8: Kodaiin . cThy . qoKeey . s . ol . - f52,9: daiin . cKheol . chol . qoKeyl . daiin . - f52,10: yoKeey . qoKody . chol . sol!s . aiin . - f52,11: daiin . shor . qodaiin . cKhey . sal . - f52,12: qoeKar . cKhol . yKchody . cKhy . - f52,13: yKor . oKaii!n . cKheeey . daiim . - f52,14: odar . cheoKor . cKheey . =

 

f53rr1: Kodam . chocThody . oTy . - f53rr2: dol . dai!n . s!cho!she . oTy . - f53rr3: sho!ar . choKan . ody . - f53rr4: yTchodaiin . yKy . oTchey . oKod . - f53rr5: oKes . oTol . cfhy . cPhodol . yKody . qoKchod . -oTcho . qoT . oTy . - f53rr6: yKeodar . oqoor . ocKh . odor . chai!n . qoKod . -yKchdy . chees . dal . - f53rr7: sodar . oTos . qoy . Tchy . oTey . chos . oKod . -y!Kchody . qoKchy . - f53rr8: qoTchol . dar . qoTy . chTor . olTsho . cTo . -yKeeod . oyToyd . - f53rr9: oTol . chol . cTheees . os . orol . chod . qoTy . =

 

f53,1: Tshor . shey . qodcKhy . cPho . olTshey . daiin . qoPchy . - f53,2: oKeey . daiin . sheeKol . shom . shol . cThy . dcham . do . - f53,3: ydaiin . cPhom . chol . docKhy . cThol . dam . oTy . - f53,4: qoKol . daiin . qocKhor . oKchor . daiin . daiin . d . - f53,5: ysheey . cKhol . chcKhey . daiin . cTheody . ydy . - f53,6: ochoiKy . dshey . chol . yKcheody . chol . dam . - f53,7: Todaiin . shodaiin . qoTea . dchy . qoTod . odaiin . - f53,8: sheey . Kshody . Tsheody . sheody . sheeTchy . oPod . - f53,9: oc . Theody . shody . qodal . cThody . sheor . shodaiin . - f53,10: ychocThy . qodal . shodaiin . - f53,11: oTsho . or . chear . sheos . chKodal . - f53,12: ycheey . Kchy . oKy . Kody . -odam . - f53,13: ycThodaiin . oToldy . =

 

f54rr1: P!odaiin . shodal . qoPchol . cfheody . -oPcheol . chocPhy . - f54rr2: yTodaiin . oTchey . oTchey . qocKho . dal . -socKhody . sar . - f54rr3: daiir . cThody . oTol . eKchody . ol . s . or . y . -yTchey . dam . - f54rr4: Tor . ocKhol . shoKchy . Kol . chom . s . -chey . -cTheo!Tol . - f54rr5: sar . sh . oKeodaiin . choKey . =

 

f54rr6: Korare . cKhos . shofom . cher! . cham . Kcheor . -shs . qcKheol . dom . - f54rr7: dor . s . sheey . Ksheody . sho . or . cheey . cheTy . -sol . d!sh . dam . dam . - f54rr8: Toshey . Kodl . cKho . dar . sheeKal . s . aiin . -oKeom . eTchal . - f54rr9: o . aiin . or . ol . sal . qoKor . chor . cKhol . s . -s . sho . chol . daiin . - f54rr10: Tor . ol . dol . or . chol . chol . cKhol . oKol . oKy . -yTchor . ol . Koldy . - f54rr11: daiin . oKor . or . ol . cKhol . chor . cho!m . dam . -or . sho . chol . dam . - f54rr12: yor . shodal . o . aiin . al . dol . choeK . air . oldam . =

 

f54,1: Pc!heodar . chPal . oloiin . cKhey . dar . qoKeey . cPheeaiin . sal . - f54,2: dcheaiin . cPhai!n . s . ar . cheor . !!!!!!qodaiin . cThaildy . yPchal . - f54,3: yair . yKar . oKy . cham . chody . yKol!dam . cheol . aim . - f54,4: dar . chor . cheKy . chol . oKaiin . chody . chol . dy . - f54,5: odaiin . yTaiin . qodaim . qoKar . chy . s . am . - f54,6: Tol . cheol . shocThy . qodaiin . Kchody . - f54,7: daiin . sheody . qocTheol . s . aiin . qoTchy . - f54,8: daiin!o . daim . qoKaiin . yTeal . oKal . om . - f54,9: ydaiin . qocKhey . qodal . yTam . oKal . dy . - f54,10: Kol . c!Kaiin . chcKhy . qoKal . dal . qocThy . - f54,11: oaiin . qocKhy . qoKam . - f54,12: Tol . chol . cThol . s . - f54,13: ychol . oKal . ycKhey . - f54,14: Tar . cThey . Tam . aldam . - f54,15: or . alchy . yTal . dal . chodoldy . - f54,16: daiin . chol . oldaiin . =

 

f55rr1: Podaiin . sheKchy . qofair . oKar . yK . chcPaiin . qoKchdy . or . arod . - f55rr2: oKair . or . aiin . chody . yKair . y . qoKar . oKar . ol . yKar . or . al . - f55rr3: yKaiir . chol . chKy . oKar . chKy . chdy . qoKar . oKaiin . chcKhy . saiin . - f55rr4: daiin . or . orol . chas . or . Kaiin . oKchd . yKar . odaiin . chdolaiin . - f55rr5: y . or . aiin . oKal . chol . Kchoy . PchTchdy . oeKaiin . oKasor . olKam . - f55rr6: Tcho . daiin . sho . Kedy . Kedy . oKol . chdy . =

 

f55rr7: Tchedor . cheol!Kedy . chody . Kshdy . qoTchdy . qoKchdy . olKar!dam . - f55rr8: dchyKey . char . cheK . xar . odar . xal!oeees . cPheody . qoKeeo . dy . - f55rr9: dai!n . cheK!y . das . chcKhy . dal . qoKo . lKeedy . dar . Kaiin . dy . Kam . - f55rr10: dair . oKal . qoKar . or . orai . o . as . odaiin . oKeey . dar . chd . ol . - f55rr11: lchor . chey . Keedy . dy . qoKal . oKad . dal . shdy . oTal . oTaldiin . - f55rr12: oain . cKhy . dl . oiiin . daiin . oKaiin . chelal . qoKaiin . oKain . r . - f55rr13: lchdal . ocKhy . daiin . oTol . oTar . shar . ai!n . =

 

f55,1: Kcheedchdy . oedaiin . chcKhy . -oTol . daiin . dodyd . - f55,2: oeeed . yTeey . oKeedy . qoaiin . -oKeody . yKeesan . - f55,3: qoKeeey . os . aiin . qool . al . chedy . -ear . aiin . ol . Kar . am . - f55,4: oKar . chcKhdy . cheady . Keey!far . al . -ychedy . qoKaiin . ody . - f55,5: qoKaiin . chaiin . yKain . yKan . ody . -daiin . chedy . Talam . - f55,6: yKaiin . daiin . yKair . cheKy . daiin . y . =

 

f55,7: oKchd . daiin . sheoKey . or . air . -cs . Kchdy . Pchal . ar . aldy . dary . - f55,8: Tor . !!!ch*dy . qoKaiin . oKar . qol . -oTar!cho . cThar . Talody . oKary . - f55,9: yKaKy . qoKchy . oKal . chey . or . -or . aiin . oKaiin . yKain . oTaKy . - f55,10: oaiin . ol . s . aiin . oKaiin . oKy . -yTaiin . oTar . yKal . yKar . ol . - f55,11: yKaiin . cheoar . cheeK!y . oldy . -aiin . oKal . olTchy . or . y . orai!n . - f55,12: daiin . or . cheKy . olKeechy . sl . -ar . aiin . daiin . oTam . =

 

f56rr1: oTchal . chchsTy . oTy . esedy . chy . ycho . cPhy . chor . chy . chy . - f56rr2: choKchey . chol . choly . Kor . chy . chy!Key . choTy . sho . Kaiin . - f56rr3: olchey . choKchol . chey . Keey . qoKeey . choKeey . choKsy . - f56rr4: qoTchor . chor . choKor . chKar . chy . -oKar . chdy . - f56rr5: chochor . cho . chodaly . daiin . - f56rr6: yKcho . dy . dchey . Keey . daiin . y . - f56rr7: sho . Kchol . oTchor . choKy . dal . - f56rr8: schol . choy . choKy . cheecKhody . =

 

f56rr9: TchoKy . Kchol . shol . choT!chey!Tchol . - f56rr10: yTchor . oTchy . choK!y!T . chey . r . oKaiin . - f56rr11: shy . Kcheey . daiin . cThol . chor . choKor . - f56rr12: sh . cho . Kchey . qoKoKchy . - f56rr13: oKchy . choKcheo . Kchal . - f56rr14: schol . choTol . qoTchy . - f56rr15: Tcho!Tchol . chol . cThy . - f56rr16: qoTchy . chody . cThor . chey . Kchar . m . - f56rr17: choKeey . qoKc!heey . schey . daiin . dy . - f56rr18: sho . choKchy . Kchoar . -soTodan . - f56rr19: oTchey . Keol . daiin . =

 

f56,1: KcheaT . shol . chey . qoKoiin . shor . qoTcheol . choror . - f56,2: shod!shey . qoTeeey . qoTeey . daiin . qoTeey . cThar . - f56,3: ochey . chol . chol . qoTchey . daiin . choTeeey . dal . - f56,4: schy . Tchey . daiin . deey . Tod . -dai!n . - f56,5: qoTeees . sho . Kcheey . saiin . - f56,6: choKchol . chor . cKhos . =

f56,7: KchoKchy . cKchol . shol . chol . oTeey . d . - f56,8: yKchor . choKchy . qoKcho . Tcheey . Kol . - f56,9: shoTchoT . choKcho . Kcho . Kaiin . oKy . - f56,10: ol . Kchy . Ksho . shy . yTol . choTor . ydy . - f56,11: choTchey . Keeol . chey . Kchol . Tchain . - f56,12: qoKchey . cTheey . lKeey . Kcheey . Tai!n . - f56,13: yKor . aiin . chorol . sho . shol . daiin . - f56,14: chol . cheo . Kchol . chol . choKy . choTor . - f56,15: oTchol . chol . chol . daiin . choTaiin . - f56,16: soKchol . chol . chol . daiin . =

 

f57rr1: Poeeo . cKhey . odai!n . cheoP . sheody . shocfhey . dy . sheeP . cheody . yodam . - f57rr2: daiir . air . cheTy . cheo . cKhy . chocKhy . cheoTey . shKchey . s . odaiin . shey . - f57rr3: qyKeeody . cheooKy . qoKeody . sheey . oKeody . cheody . cheeody . chee!Keody . - f57rr4: dchos . cheocThy . cheody . qoTchody . ocThody . oKeeody . chTeody . cheody . s . - f57rr5: qoKcho . daiin . cheeo!dam . =

 

f57rr6: Tsheodal . oKam . chcKhey . oKchdy . docTho . oPchey . dy . Kodai!n . oforam . - f57rr7: daiis . sheedy . qoKeedy . chcTey . -oTchod . sheKey . Tedy . oKoldm . - f57rr8: Tai!r . sheedy . lchedy . cKhchdy . -oKchy . chedy . dal . qoKedam . - f57rr9: odair . sheeo . cKhy . sar . al . daii!dy . -dchecKhey . daiin . chedy . cThedy . - f57rr10: qocTchey . Kedy . shedaiin . -s . cheos . yKeos . qcTh!hy . Tcfhy . - f57rr11: dshedy . cTechy . cPhedom . =

 

f65r . l . 1: oTaim . dam . alam . =

 

f65,1: cPhy . fchecfhy . dy . -dchePain . sheTy . qoPy . fol . chPdy . - f65,2: daiin . sheeK . l . ody . -yTeo . qoP*! . air . cheoTeey . dalam . - f65,3: yTal . cheoT . shKy . y . -!eas . cheody . =

 

f65,4: Toeedy . oTor . shedy . -yTeey . sheody . qoKesd . yfchey . - f65,5: dshedy . oKeody . qoKd . -shcKhy . choKy . choKeody . oKe!y . dy . - f65,6: qo . yTchey . shcKhh . cPhy . -yKchhdy . chedy . shcKhdy . =

 

f87rr10: Psheodshy . dal . shee . saldal . shol . aldy . - f87rr11: ysheees . cheTchy . Teodar . oTcheol . TocKhy . - f87rr12: Keor . cKheey . shody . qoeeeeTy . schody . daiin . - f87rr13: daiin . shol . cThey . oKeol . cheor . oKeeo . daiim . - f87rr14: shos . cheol . cheos . cKhey . saiin . qocKheol . daiin . -  f87rr15: yTeeos . cheol . dcheeol . =

 

f87,1: P!!!!!cheey . daiin . cPh!odar . shody . dcheody . Todor . ochePchody . -oldar . - f87,2: schey . cTheey . qocThsy . s . -dcheoKy . scTh! . - f87,3: ycheocKhy . oKey . cThy . -yTeeor . cTos . - f87,3a: dcheecThey . cThosy . -yKeeor . oKy . - f87,4: ycheey . Keeo . sal . cKhy . -soiin . scheom . - f87,4a: dcheos . shey . solch!yd . -oTeos . cThey . - f87,5: qoTechoeP . cheos . cThey . -qoKeod . qoKeog . - f87,6: shoeey . cThey . qo . cThodol . -yTeodai!n . sheol . - f87,6a: Techol . qos!cheody . oTol . =

 

f87,7: oPcheey . cThhy . cPhecKhy . -cheor . chePcheol . - f87,8: Kchor . ol . cheeol . qoK!odal . -lseeey . Keodam . - f87,9: yTcheo . qy . chos . cKheos . cheoy . -s!cheol . s!al . dai!n . - f87,10: Ksheol . qoar . cfhs . yKaiin . -s!aral . aiim . am . - f87,11: san . ainy . Keol . dair . old . -aiin . aTol!g . - f87,12: yKsho . qos . -ar!ol!or . or . -al . daraiinm . - f87,12a: saiin . olcThr . =

 

f90r1r1: Poleeol . qoKeol . qoKchod . chody . cThom . - f90r1r2: yshol . Tor . sheor . qoTchor . qoKy . darala . - f90r1r3: dair . shKeeo . s . sary . oKor . yKarshy . lKaldy . - f90r1r4: Tol . chor . chodaiin . chocfhor . qoKchor . chocKhy . -oKchod . qofchol . - f90r1r5: yTor . cKhy . lPychol . sho . ol . oKachey . s . sheom . Ke!ol . dchy . dasady . - f90r1r6: Tol . oTchol . shory!dar . qoKeos . oKeos!chso . chol . yTod . qoKeor . dolshy . - f90r1r7: dol . chos . qocThy . qoKcho . shKo . qoKol . oTeey . chofy . yKeody . qoKod . - f90r1r8: Kor . sheol . qodar . oKo . yKeey . qoKeey . qodar . qoKeed . s . choKy . - f90r1r9: yKodar . qoeKchy . seoKol . oKom . =

 

f90r2r1: Toealchs . shoKol . sheo . qoeKeey . -soeeol . qoTeody . - f90r2r2: saiin . cKheo . saiin . qocKhey . s . yKeeody . -s . cheey . chor . cKhs . - f90r2r3: dsheeor . qoKeod . qoKeo . chol . ol . oKal . -saiin . cTheo . s . ar . - f90r2r4: al . s . ain . cheo . ro . soKeey . qoKeeos . -al . ar!al . oys . - f90r2r5: ychor . cKhor . qoeeor . oKaiin . dom . -ol . cheo . ro . daiin . - f90r2r5a: daiin . qoKor . o!Koiin . daiin . =

 

f90v2r1: cPhdaiThy . qocfhey . oPol . raiin . ofchedol . rs . -shese . shodaiin . sheos . - f90v2r2: Podchey . cTheod . iKheeos . cheey . yKeey . s . oes . -qoKo!or . s . oi!n . sam . - f90v2r3: saiin . sheom . sheey . Keeo!s . ol . cheeor . chy . -shy . Tchody . oKeeom . - f90v2r4: Tchos . oTeey . saiin . oKeeey . =

 

f90v2r5: Tcheody . cPheol . qoar . cheol . chos . olols . -dshcheal . sheol . qodar . - f90v2r6: sal . sheol . shey . qoKeey . qoKeol . cheody . s . -yKeeol . dar . chody . y . - f90v2r7: shey . s . sheeyl . sheol . sheody . Tol . sheocTy . -oTeey . chodar . choy . - f90v2r8: Teeos . qKeody . qoKchy . oTeeol . dai!n . =

 

f90v1r1: Pcheor . chodar . oleees . chePy . shol . -shcKhey! . -oTol . shey . -cheor . cheoKeey . - f90v1r2: Tshor . olsheod . qodaiin . qoKeeor . sy . -or . aiin . -yKeeol . -ocTheody . cThchy . - f90v1r3: doiin . sh!ody . cfheos . qocKhy . chol . ol . -s . als . -sol . -yTeey . or . cheey!Tey . - f90v1r4: Kos . sheor . chocKhor . qeKeody . cheody . -sy . -s . -olcheey . cThey . qoKy . - f90v1r5: dcheey . Keey . Keeey . cThey . yTy . oKeeody . -sy . -olcheey . she . qoKeas . - f90v1r6: shcTheo . r!or . sheol!ol . Kaiin . =

 

f90v1r7: Ksheodal . sheody . qocheoTy . shoKol . qoKeshs . -yTeody . eTodaiThey . - f90v1r8: daiin . oKeeey . cheo . qoTecheor . cThodaim . s . -cheol . chol . oKeam . - f90v1r9: sheor . ol . qoKeeoKy . oKeeol . oKeeodaiin . yTol . -s . or . ariin . aiin . - f90v1r10: yKeeor . cheos . qKhey . cheos . oTeol . oKechod . -oeey . Keeos . aiiin . - f90v1r11: deeo!cThey . Keeeol . sheol . sTsheol . daiin . =

 

f93rr1: Kodshol . oTo!l!sheeos . ocThodaly . oPalefom . oePch!Ksheey . qoTodai!n . s . oar . - f93rr2: ycham . s . chol . choTom . cThodar . sheo! . s . oTeo!dal . s . -ofcho!shy . cThoshol . - f93rr3: dsho . dal . dalody . yTchchy . dam . chody . dal . ol . -s!chodchy . qoTchd . - f93rr4: sol . shoTol . qoKchodal . shody . choTol!s . -oTol . yKchdg . - f93rr5: ol . chody . cfhol . dol . qoKol . oTodar . -chodain . - f93rr6: Tor . oTor . s . cho . s . chol . sheoees . - f93rr7: shor . sh!ol . ody . cheodaiin . s . - f93rr8: lor . sheeody . chodaiin . s!odar . - f93rr9: shodam . oKcheody . cTho! . cKhol . - f93rr10: ychor . chey . Keol . cheol . cKhody . - f93rr11: oKeol . oTeol . s!odal . sheo . al . s!al . - f93rr12: qoKor . shey . oKcheor . sheedom . - f93rr13: shodaiin . qoTchy . Kchol . s . - f93rr14: ychey . cKhos . oKcheod . chs . - f93rr15: ochol . sho!dal . dol . cheo!dam . - f93rr16: choshy . qoKor . chcKhs . - f93rr17: Tcheo . l . cho . l!ch . !cThody . - f93rr18: olKees . shodaiin . shody . - f93rr19: Tchor . shol . s . sheoKy . - f93rr20: y!chocKhy . cThol . os!os . - f93rr21: dol . shol . daiin . shcThy . - f93rr22: Kchor . cThy . choKal . daiin . - f93rr23: o!ain . oKor . shody . Teol!s . - f93rr24: y!chocThy . choTey . Teey!s . - f93rr25: ys!aiin . choTar . shody . - f93rr26: ocheodaiin . Tchos . sor . - f93rr27: qoKor . cheo . los . cKheo!dy . - f93rr28: ychor . odol . cho . daiin . s . - f93rr29: dai!n . cK!cho . cTho . cThos!m . - f93rr30: shodaiin . qoKcho . cThol . - f93rr31: ol . chol . cThol . olchod . - f93rr32: dol . choKal . schos . =

 

f93,1: Possheody . qoTeeo . qosho!cPhy . oPchody . oPor . -oPchy . -oTchdal . or . shodaiin . - f93,2: yTeeody . qoTody . qoTchol . qocThody . yTey . -oKy . -daiin . -dar . cThog . - f93,3: dchos . chody . qocKhol . oKy . cheodaiin . oTy . -daiin . -oTal . -dair . oKol . - f93,4: sol . shol . shdchy . qoKchol . qoKchody . chol . -chol . -cTy . -yKchy . dar . - f93,5: TshoKy . cThody . qoTchol . cKhol . dchog . s . -olo . -oTeoc . -chodaiindy . - f93,6: yTch*l . cKhol . qochoiThy . cTha . chKeey . cThody . s . -dar . she!qoKam . - f93,7: oees . cKheody . oKcheey . Koldy . Tchodaiin . cTheos . -shodai!n . qoKeeam . - f93,8: dcho . chody . Teol . sheol . cheeol!dair . oKchey . cThey . -dsheog . oKeey . damo . - f93,9: odeeeeodl . cheodar . oKsho . chody . oKchey . cThol . oly . -yTchol . sar . dar . - f93,10: ychol . chs . cKhy . scheeol . =

 

f94rr1: Tchedy . oPaiis . chedaiin . dsheedy . qoPchedal . Keo . daiin . oTal!aiin . oar . - f94rr2: dor . cheody . oKaiin . odor . oKal . oKair . oKy . daiis . qoTar . oKar . olaiin . - f94rr3: Todal . cholKy . qoKal . shdy . qoKy . oTody . qoKol . chey . qoKair . oPary . - f94rr4: shor . olKeedy . olKchdy . cheedy . Kalchdy . ched . aiin . or . chol . Kar . am . - f94rr5: daiin . cheKar . olKaiin . olKeody . yKaiin . oTai!n . dar . oKeedy . yKaro . - f94rr6: saiin . choKy . qoTchdy . oTaly . chedy . dal . dy . chcKhaiin . chK . qof . - f94rr7: Pchedar . or . aiin . cheor . Kas . or . als . -oxocKhey . olKai!n . am . - f94rr8: yTy . qoKaiin . yKal . chdy . qoKy . -osa!in . chy . Kaedy . dam . =

 

f94r . T . 9: oTar . chdy . dyTchdy . =

 

f94,1: Tshedy . chedar . char . qoKchedy . oKal . dar . -oPchaiKhy . oTeeda!!n . - f94,2: ol . Teedy . oTeey . qeKeey . oTeey . Teedal . -yKeedy . qoTa!r . ai!n . - f94,3: yshedy . chdaiin . oTedy . sdal . Tam . dy . -eedy . qoKeey . Tam . - f94,4: dchdy . oTar . oTchy . Kedy . qoKchdy . ol . -oKchy . =

 

f94,5: Tedai!n . chedy . qoKshd . oKchdy . qoKeal . -chorchor . Tchor . am . - f94,6: ycheeo . lKeol . oTor . oPchdy . qoTar . aral . -oTor . oTchy . Tody . oTy . - f94,7: ToKy . shey . qoKaiin . =

 

f94,8: Pchedaiin . sheocThy . daiin . cPhedy . Pchd . -oTeey . qoTchy . Par . ar . - f94,9: yTar . oKedy . oKeedy . qoKshey . oTaiin . y . -yPchdair . ol . s . aiin . oly . - f94,10: ol . air . cheey . oKchaiin . shy . Tar . ar . aiin . -oTody . qodar . oTeey . dar . - f94,11: Todaiin . shcThhy . qoKar . cheTaiin . chdy . -yKol . qoKy . or . eedy . oKy . - f94,12: daiin . chcThy . chdy . chcKhy . oKaiin . =

 

f95r1r1: Kshdor . chePchdy . ofaiin . ol . oldaiin . oPshol . qoKaiin . oTy . odai!n . - f95r1r2: ol . chdy . chdy . qoKaiin . shdy . qoKaiin . chdy . Kol . chdy . qoTy . oKy . dan . - f95r1r3: Teodaiin . oeKeey . qoKees . ody . cheKaiin . cheKaiin . chKy . chaiin . - f95r1r4: ycheey . Ky . olKain . chey . Kain . cholKy . chedy . qoKaiin . chy . Kaiin . ly . - f95r1r5: yTar . chedy . Todai!n . qoKy . shdaly . =

 

f95r1r6: Tchdor . or . cheKchdy . qoKar . chcThy . qoTchdy . lshedy . qoKy . qofai!n . dy . - f95r1r7: yKchedy . sheKy . cheKar . chdai!n . chdaiin . oKar . cheTchdy . chdy . chKam . - f95r1r8: olKor . chdaiin . chol . Kaiin . qoKeedy . qoKy . chedy . lchedy . chedy . alod . - f95r1r9: Tchdy . Tchor . chol . Tar . chdy . oKol . yKoldy . olKeedy . qoTaiin . or . - f95r1r10: daiin . chcKhy . oKaiin . chcKhy . daiin . yKedy . ePaiin . oKaraiin . ls . - f95r1r11: yKaiin . or . chdy . cheKai!n . ol . dar . yKar . olKeey . ldar . chcKhal . =

 

f95r2r1: Kshedy . or . chdy . dalfchy . qodaiin . chcKhy!fchy . daraiin . dalal . - f95r2r2: daiin . shody . chKai!n . chol . chcKhy . oTai!n . oTy . oTeedy . Kar . oKam . - f95r2r3: Todaiin . chor . chcKhy . qoKol . chKar . ol . oTaiin . ofar . oKai!n . aram . - f95r2r4: daiin . shody . Tor . or . oKain . chcKhey . =

 

f95r2r5: Tshod . qoKal . ody . chcfhol . oKal . chedy . dalshdy . qoPchdy . Kary . - f95r2r6: y . olKor . ol . shol . qoTar . chdy . chdy . qoKar . oKar . qoKar . odaly . - f95r2r7: dshedy . oTol . qoKal . dol . or . eeedy . oKee!sy . oKedy!Ted . oTam . - f95r2r8: Tedy . Kaiin . y!cheol . oKal . chedy . shdy . qoKchdy . oTar . chcTham . - f95r2r9: Poiin . oKar . qoKol . shsdy . oKor . chdaiin . olKy . =

 

f95v2r1: Tchody . Podar . shody . qofaiin . ofchdy . oTedy . qoTedaiin . shor . olsai!n . - f95v2r2: sol . shedy . qoTchey . olor . chdy . Ty . olor . oKody . chody . qoTaiin . y!KaiPy . - f95v2r2a: arcsy . Taiin . sheKai!n . oKar . or . aiin . chcKhy . oKal . oTai!n . oKal . ody . - f95v2r3: daiin . o!l!Kai!n . qoKan . shar . sheKy!dy . dai!n . alKai!n . -oKal . aiin . s . - f95v2r4: Tar . fcheey . shos . aiin . oKar . olKaiin . oTalai!n . -oKaiin . ar . - f95v2r5: dai!n . yKaly . chals . -shedai!n . olaiin . y . -oKai!n . ldy . - f95v2r6: qoKeey . dar . chdy . Kai!n . -yTas!al . oTai!n . =

 

f95v1r1: TolTeedy . cThoePain . oeKshy . qofchdaiin . shoy!far . oKshy . oKai!n . ar . alfshed . - f95v1r2: oKshy . Tshor . qoKsh . qoKai!n . oTar . oTy . qoKedy . oTal . yTchdy . qoKar . am . - f95v1r3: Tchody . qoKaiin . ychar . oKai!n . sheody . chedy . chcThy . Kedy . eTy . dai!n . al . - f95v1r4: Tchedy . qoKal . oTy . sheKshey . oTaldy . oKshey . yTshedy . aKarar . yTy . chdy . - f95v1r5: oTal . shedy . odaiin . chey . =

 

f95v1r6: Tshdol . qoKshy . dchdy . shedy . dKshey . chefar . oTchdy . ol . shedar . chdam . - f95v1r7: dshey . Kai!n . qoKar . olTar . chy . Tar . oTar . chdy . Kchdy . dol!Kai!n . oTardy . - f95v1r8: dchody . sheos . qodaiin . fcho!daiin . chTal . dar . oKedy . oKchedy . =

f95v1r9: Tshey . Taiin . ol . Kshol . Kshed . qoKeeod . raiin . qoKeey . qoKo . sKchdy . - f95v1r10: sai!n . sheyK . chody . K!chedaiin . chedaiin . oTai!n . daiin . =

 

f95v1r11: Pshedar . shedy . Kshedy . qoTches . or . aiin . sheKai!n . oTai!n . Tshes . qoKain . - f95v1r12: sho . Tshey . s . aiin . ody . olKchdy . qoTaiin . shcThy . dolKchy . Tchdaiin . dal . - f95v1r13: lshee . qodain . oKaiin . oTody . chcThy . =

 

f96rr1: Tor . cheeor . cKheos . olsheeo!sol . cPheol . cPheor . chodar . - f96rr2: yTol . oTeeor . sheol . oTeey . qoKeody . qoKeeody . cThey . - f96rr3: Toaiin . cTheodal . chos . cKheody . Keody . chodol . oTy . - f96rr4: or . chor . chKchol . choKchor . s . or . sheocKhy . choly . - f96rr5: daiin . chodaiin . cThey . Tol . sheor . qoKeol . oKol . - f96rr6: lor . cKheey . chol . cholody . cheol . cTheor . s!or . - f96rr7: o!iir . or . cKhor . chKey . cKho!cThy . or . chocKhy . - f96rr8: yKeor . secheeol . sheol . qoKeeey . chol . daiin . =

 

f96rr9: Todar . sheo . cThody . shoKocfhy . choPcho . dory . - f96rr10: oTcho . dol . sho!cThody . shocKhy . oTchodor . chocTy . - f96rr11: Teol . cheody . shodol . qoKchod . -s . -!aiin . -choKey . - f96rr12: dcheor . -cheol . -cheodai!n . ol . -dy . -d . -chs . -ar!cheody . - f96rr13: oTeeo . dsho . qoTchos . =

 

f96,1: Psheoas . sheeor . qoePsheody . odar . ocPheo . -oPar . ysar!asod . - f96,2: yTear . yTeor . olcheey . dTeodoiin . -saro . -qoches . ycheom . - f96,3: dcheoTeos . cPheos . sor . chcThosy . -cTh . -yTchey . daiin . - f96,4: dsheos . sheey . Teo . cThy . cTheodody . - f96,5: TocKhy . cThey . cKheeody . ar . chey!Key . - f96,6: yTeeody . Teodar . alchey . sy . - f96,7: sheodal . chor . ory . cTol . - f96,8: ycheey . cKheol . daiin . s . - f96,9: !eol . cKheor . cheor . aiin . - f96,10: cTheor . oral . chor . cKhey . - f96,11: sar . os . checKhey . socThh . - f96,12: sosar . cheeKeo . dai!n . - f96,13: soy . sar . cheor . =

 

Astronomium

 

f57v . T . 1: dairol . =

f57v . r1 . 1: v . sa . l . y . soe!os . v!s . ar . oKees . o . d . socfchees . l!g . sos . oKey . defo . f!o . rKedam . sh . ofol . sar . ddal . yTy . s . y . daiis . oTeo . dsh . dy . dKals . eTy . fchcho . a . r . ofaiin . dal .

Karody . a!r . oKchy . daram . qoKar . oKal . oKal . d! . o . l . shKeal . dyd!as . o . K . sher . saiin .

f57v . r2 . 1: o . -l . -d . -r . -v . -x . -K . -K . -f . -* . -T . -r . -* . -* . -y . -c!!!! . -* . -o . -l . -d . -r . -v . -x . -K . -m . -f . -* . -T . -r . -* . -* . -y . -c!!!! . -* . -o . -l . -d . -r . -v . -x . -K . -K . -

P . -* . -T . -r . -* . -* . -y . -c!!!! . -* . -o . -l . -d . -r . -v . -x . -K . -K . -P . -* . -T . -r . -* . -* . -y . -c!!!! . -r!!!!!! . -n . -

f57v . r3 . 1: daiin . oTey . ofchey . shes . o . d . oKchod!! . o . l . oKeeol . dKedar . o!f . aros . s . y . chedaiin . K . echTy . x . doe!dal . vo . Tchor . cs . Tedas . dal . * . daiin . aiin . oTyl . daro . v . =

f57v . r4 . 1: o . v . l . r . m . aiin . d . * . c!!!! . f . s . y . l . K . x . l . r . * . ar . o . s . *!!!! . T . l . s!!! . d . y . !!ar . Teodar . oTodar . sheKy . oTchody . x!s!l . =

f57v . x . 1: olKchdal . =

f57v . x . 2: oParairdly . =

f57v . x . 3: oTardaly . =

f57v . x . 4: oTodarod . =

f57v . y . 1: oralaror . =

f57v . y . 2: oKchoy . =

f57v . y . 3: ocfhor . oKear . =

f57v . y . 4: acKaldy . =

 

f58rr1: Kor . cholfy . shoPchy . oToralchy . chofchol . sholy . oTaly . dal . m . - f58rr2: dshodal . or . cKhy . olchear . char . Tal . yTal . yTar . olchoKal . - f58rr3: yKechod . dalal!dam . yTam . choTy . oTchy . oTaly . shoTy . s . - f58rr4: dshor . cholar . aiin . shalom . shaly . dalchy . oTeom . dal . sholalam . - f58rr5: qor . dchairam . oTar . oTar . char . ar . al . char . arary . yTalar . cham . - f58rr6: Torchey . oTaiin . chary . oTeory . oTal . dalchor . yKeey . cholTam . - f58rr7: saiin . chol!Keey . dal . shom . shol!Teol . yTalody . oTey . cheoly . o . Tchy . - f58rr8: Toleeshal . oleeam . dalor . chy . oTeodchy . yTeochy . oTey . Kal . dy . alam . - f58rr9: sholaiin . chey . yTeo!daiin . qoar . aiin . arary . sheey . daiin . ealam . - f58rr10: Tal . ar . am . shar . chePchey . oTar . aldy . oTal . cheam . qoKaiin . oTe . ry . - f58rr11: qocPhody . qoKalam . chairal . qocT!aiin . oTalal . dalor . orar . - f58rr12: shoar . ar . choldal . oTalchal . dal . choldy . oKalys . airaldy . shar . - f58rr13: yTar . sheear . cheoldy . yKeol . cheal . cheody . chal . chaiin . ol . oly . - f58rr14: sharam . oKair . chcKaiin . yTchaly . dal . chal . yKal . oKalal . oly . chal . - f58rr15: dy . r . chal . qoPaiim . cholaly . dy . shedy . =

 

f58rr16: TyPchey . ar . air . yTashy . qoTyshey . Pchdy . dshaly . Pydaly . choKy . oPy . - f58rr17: ysholshy . qoToly . daiin . yKal . dalchdy . qoKy . dal . yTchody . s . olaraly . - f58rr18: darar . shol . cholraly . cholaiin . odaiin . chaly . dalar . aiin . oKal . oTal . - f58rr19: Todal . qoTey . chaly . dal . qoKaldy . oTary . oKalal . csees . chal . ochaly . - f58rr20: ysheocKhy . oleeey . oleesey . olaiin . olKeal . daldy . oTalar . ar . arodaim . - f58rr21: Tcheos . ycheor . sheain . oKey . qoTaily . daiin . chy . cholKar . olKeol . oTy . - f58rr22: dcholy . yTar . chol . dal . qoaiir . chalolKy . osal . choTam . chal . olseeg . - f58rr23: shol . aleedy . choTar . oKeal . sheody . qoKal!char . oTal . choKy . sar . - f58rr24: Ta!zain . oTeeor . oKeal . ar . oTalor . cheoeKar . cheKy . oTaKar . - f58rr25: oar . cheeKey . oTeeoaly . oTar . alKar . or . aldar . =

 

f58rr26: Kshar . shoKy . oPcheear . ofadai!n . oPsheolaiin . oPydaiin . Podaiir . - f58rr27: yTeor . oTy . chal!Tar . ar . sheeeTchy . Tal . al . chear . chear . char . ar . am . - f58rr28: ysheal!Kai!r . odalaly . dalal . chy . s . air . shoKar . olaldy . oKalody . - f58rr29: odalar . cheor . sar . alol . daly . cheom . chor . ar . aldam . chal . cheal . somy . - f58rr30: yTor . ar . alom . qoKalor . chdy . dair . chody . cheol . oKolchy . oTaldy . - f58rr31: odshchol . Taiin . oKalor . chol . oleKar . oTarchol . chol . Kam . qoKal . - f58rr32: oqoTaly . qoKaiin . chTaldy . qoKy . dar . al . cholTaly . qoKaldy . - f58rr32a: schocThhy . dalols . qoKalos . cheor . oeKeody . qoKaly . qoKar . dy . - f58rr33: ys . sheol . choKey . dalol . shoKalol . qoKaly . Kaldy . yTaiPom . - f58rr34: dTor . sheol . qoKor . sharal . cKhol . sholar . aiin . sheocTham . - f58rr35: sKaiin . shoKal . chocKhy . qoKy . chcThy . yKeeshy . shoeKar . - f58rr36: oPolKeor . olchocfhy . cPhol . chyPaldy . cholols . chKaiin . olfcham . - f58rr37: sysheos . oKaly . cheos . oTey . yKar . ls . aiin . oKaiin . yTol!Kal . - f58rr38: dTshol . dyTal . oKar . olol . sheol . qocKhy . qoKaly . salol . dalam . - f58rr39: yroleeey . arairaly . Pchody . Tshaly . alols . yKaly . Kar . aram . - f58rr40: dchol . choKal . saiin . dal . oKals!alchey . =

 

f58v . P1 . 1: Tol . shoKchy . oPaiin . oPaiin . chofaly . yPar . yPal . oPal . oPaldaiin . - f58v . P1 . 2: dair . or . sheaiin . Tair . y . qoTalody . saiin . oKeody . qoTair . ar . alor . orKy . - f58v . P1 . 3: Todal . qoTain . sho . cKheey . qoKeol . oKey . qoKalchal . daly . ar . aim . - f58v . P1 . 4: or . aiin . oKair . y . dair!al . qoKal . qoKaiin . qoKaly . oKar . olKaly . oKal . - f58v . P1 . 5: faiir . ofaror . qoTaiin . sholy . qoTaiin . yqoKaly . oKal . qoKaly . oKaly . - f58v . P1 . 6: qoKair . or . aly . shor . daiin . choly . dal . yKaiin . org . fchey . oKaly . oKy . - f58v . P1 . 7: y . daiin . qoKeey . qoKar . lchedy . qoKalor . sheols . oTeor . aiin . cheKy . - f58v . P1 . 8: Taiin . cKhey . daldy . qoKair . alar . yTal . aiin . oTaiin . yKaiin . yKaly . dam . - f58v . P1 . 9: s!alal . qolaiin . chocKhey . Tcholy . qoKaiin . qoKaiin!os . orcheey . olaly . - f58v . P1 . 10: yKair . shey . Key . cTholy . qoTalom . qoKal! . qoKaiin . oKal . oKaldy . ory . - f58v . P1 . 11: Tchol!shol . Tor . qoKair!or . y . yKaiin . dory . oKaiir . chodaiin . oTals . - f58v . P1 . 12: oreeey . cheeKey . cheal . qoKey . chedal . dy . Tolair . oPchey . Poaly . cfhy . - f58v . P1 . 13: qoeear . alKeain . yTal . chor . alor . oKal . chcThy . Tal . cKshy . Kar . - f58v . P1 . 14: shar . air . alos . chol . oeear . sho . qoTal . chol . Talar . Tar . ar . oPam . - f58v . P1 . 15: qoToiin . oTal . ar!al . s . air . qoal . Talchos . oKal . cho . yTam . dam . - f58v . P1 . 16: yKaiin . qoKair . oKaly . qoKal . chaly . cheocKhey . olaly . Tal!dar . al . - f58v . P1 . 17: daiin . al!al . dal . qoKiir . oTal . chodol . qoKeal . cheol . chos . oKeeam . - f58v . P1 . 18: Taiin . chal . sheal . qocKhy . dar . aiin . ocKhey . qoKeey . qoaiin . aral . - f58v . P1 . 18a: oKair . choKal . cheoldy . qoKor . olKam . cheol . dar . choKeey . oKalchy . - f58v . P1 . 19: Tolain . ar . yKeain . qoKeey . oTal . chol . oKal . ar . cheTy . chKalar . ol . - f58v . P1 . 20: olain . olalor . odaiin . qoTais . oTal . qoKal . dai!r . oishy . oTam . =

 

f58v . T . 21: oKar . sheey . sheKealy . =

 

f58v . P2 . 22: Pchshy . sheolTey . shoPolchedy . sheol!Keal . qoKar . aldaiin . qoKalar . dal . - f58v . P2 . 23: qoKal . daiin . qoKal . cham . qoKal!cheol . oKor!air . ain!ar!als . oKom . daly . - f58v . P2 . 24: qoTain . oKeor . sheey . qoKeol . oKeoly . qoKaly . qoKair!or . Tas . y!Kal . - f58v . P2 . 25: yKaly . qoKal . ol . ar . qoKeos . oKal!ar . oKo!s . al . sheKar . qoKair . alam . - f58v . P2 . 26: qoKar . s . aiin . al . y . qoKchedy . qoeKaly . odaiin . qoKar . chos . alaiin . om . - f58v . P2 . 27: ycheo . cKhy . oKey . oKal . oTaly . oKaldy . oKeor . sheey . =

 

f58v . P2 . 28: Polal . Keeo . oleecKhey . dalar . yKeeody . choar . cK!!!!!!har . yfair . ylam . =

 

f58v . P2 . 29: daiin . sheoiKhy . yKey . sheKy . qoKal . qoKeey . oKain . oKar . ol . dam . - f58v . P2 . 30: Tcheor . chor . Kar . oKal . qoKeey . qoTal . shol . qoKain . ar . oeTalchg . - f58v . P2 . 31: Psheey . qoTy . qoKar . qoKey . Ky . yKar . cheal . oTal . Kol . olchedy . - f58v . P2 . 32: qoais . chol . ar . chey . =

 

f58v . P2 . 33: Tolsheo . Keo!ar . qofcheol . dar . aiPhey . oPchal . shocKhy . oKaly . - f58v . P2 . 34: daiin . oTain . oKain . chhy . oKeey . qoKeeos . olar . sheo . daly . dalychs . - f58v . P2 . 35: Tcheody . oKeor . ocKhy . qoKal . oKal . shoKey . qoKeey . dalas . - f58v . P2 . 36: olKeey . oKar . ar . choKy . oTair . oTol . choKey . cheeKy . dalar . - f58v . P2 . 37: yKeeody . qoKar . qoKy . Keey . qoKol . oKol . oKor . cheKy . sy!dy . - f58v . P2 . 38: o!shor . qoKain . oKam . shear . sher . sarols . =

 

f66r . l . 1: rary . =

f66r . l . 2: rals . =

f66r . l . 3: qor . =

f66r . l . 4: dara . =

f66r . l . 5: yKcol . =

f66r . l . 6: syly . =

f66r . l . 7: salf!!!!!!!!!!!!!! . =

f66r . l . 8: f!!!!!!!!!!!!ary . =

f66r . l . 9: qoTesy . =

f66r . l . 10: yKaly . =

f66r . l . 11: daoly . =

f66r . l . 12: raiin . =

f66r . l . 13: qoKal . =

f66r . l . 14: qolsa . =

f66r . l . 15: raral . =

f66r . m . 1: y . =

f66r . m . 2: o . =

f66r . m . 3: s . =

f66r . m . 4: sh . =

f66r . m . 5: y . =

f66r . m . 6: d . =

f66r . m . 7: o . =

f66r . m . 8: f . =

f66r . m . 9: * . =

f66r . m . 10: x . =

f66r . m . 11: air . =

f66r . m . 12: d . =

f66r . m . 13: sh . =

f66r . m . 14: y . =

f66r . m . 15: f!!!!!!!!!!!!!! . =

f66r . m . 16: f!!!!!!!!!!!! . =

f66r . m . 17: y . =

f66r . m . 18: o . =

f66r . m . 19: d . =

f66r . m . 20: r . =

f66r . m . 21: f . =

f66r . m . 22: c . =

f66r . m . 23: r . =

f66r . m . 24: x . =

f66r . m . 25: T . =

f66r . m . 26: o . =

f66r . m . 27: * . =

f66r . m . 28: l . =

f66r . m . 29: r . =

f66r . m . 30: T . =

f66r . m . 31: o . =

f66r . m . 32: x . =

f66r . m . 33: P . =

f66r . m . 34: d . =

 

f66r . r . 1: Pdaiin . oTeedy . oPchedy . chaP . chef!chy! . shddy . yPcher . cholPchd . oKedals . - f66r . r . 2: rair . sheKey . qoKeedar . oKal . oKedy . qoKeedy . qoKal . oKedy . qoKshd . - f66r . r . 3: yKshedy . chody . cThdy . qoKees . cheeo . oKcho . dy . cheKeey . chedy . chcKhy . - f66r . r . 4: shdy . qoTedy . chdy . chedy . qoTedal . chcfheor . yKeedy . dar . qoTey . Kol . ar . - f66r . r . 5: qoKeeody . qoKeody . qoKeody . qoKar . sheKy . qoKeeody . oKedy . Kodary . - f66r . r . 6: yKeeody . choeKchy . oKeody . cheKeody . qoKeey . dyKy . chcTho . roTaiin . - f66r . r . 7: dsheol . oKaiin . sheodaiin . =

 

f66r . r . 8: TocPheey . dol . Kchody . qoKeody . qoKshy . qoPaiin . dai!!r . yKodas . oKyd . - f66r . r . 9: *shol . daiir . dal . Ky . shKa . qoKy . sheKair . choTy . dar . oKchy . shdy . yKol . - f66r . r . 10: qocheKy . sheTey . dalal . shedy . ch!cTa . r . sheod . shoKaiir . chcKh!hy . dasd . - f66r . r . 11: shor . sheodal . sholdy . qoKchedy . qofchy . qoTy . chedair . cheer . Kardy . - f66r . r . 12: qoKchey . qoKaiir . cheKy . daly . daiin . dal . shedy . chedy . lTar . ol . oKedy . - f66r . r . 13: ol . cheeKy . daiir . chKy . axor . aKar . *hy . daiin . =

f66r . r . 14: Pchof . shol!fos!daiin . qoTar . oTalor . fchedys . chedy . dar . odair . ofaram . - f66r . r . 15: dalcheeeKy . sheol . dairody . cheKchy . shed . yKesheo . l . lor . sheor . cheyl . - f66r . r . 16: dar . shedy . oKar . chedy . Kcheody . chxar . daly . fchdar . cheor . aly . sy . - f66r . r . 17: shor . sheKeeody . dal . shedy . qoKar . al . shes!! . =

 

f66r . r . 18: Psheody . cfhol . shofol . oKeody . qoKoldy . yTarody . shody . shedy . Kair . - f66r . r . 19: sair . ol . daiin . daiin . dal . dol . cheody . dair . aly . dairal . dolar . shy . dos . - f66r . r . 20: Tosheo . qoKaldy . oKy . ol . KcheeKy . qoKy . dary . oKees . oly . =

f66r . r . 21: Todeeey . Keody . chdy . Keody . shedy . sheKeefy . chdy . sheol . shol . Kedy . daly . - f66r . r . 22: saiir . cheol . Kal . sheody . chcThedy . dal . shol . qoKeody . chody . Kechody . - f66r . r . 23: sshedy . oTeedy . yKeeody . sheocThy . ol . ld . lshedy . choKeey . cheKey . chey . - f66r . r . 24: ysheeod . qoTeeod . qoTol . qoKy . chcKhedy . shey . dcheol . cheKy . cheo . dor . - f66r . r . 25: ydaiin . shody . oTchedy . oTeochey . Tolchedy . lsheody . qoKy . daiin . oTam . - f66r . r . 26: Tcheo . sheor . oTeody . lPchees . ol . ar . alKey . oTey . lTsholy . shecThy . r . ol . - f66r . r . 27: daiin . sheol . qocThedy . qoKedy . lchey . qoKaly . shcThy . qoTal . oTchdy . - f66r . r . 28: qoKey . ar . ol!Keol . qoKal . cheoKy . yKchdy . chody . sheody . qoKy . ldy . - f66r . r . 29: dor . aiin . shee!ol . lshedy . lchedy . cheedy . sheKol . dalol . lodaiin . - f66r . r . 30: sheol . oTeey . ldaiin . oKalchedy . Pchedy . Kody . qoTchedy . cPhedy . - f66r . r . 31: daiin . shey . qoTeoly . raiin . sheedy . shcThy . lKeol . qoKol . dKar . - f66r . r . 32: lchey . lKeedy . cheTy . sheKaly . shcKhar . =

 

f66r . w . 1: oTcheo . !!!!!!chTy . yKchs!che!g . =

 

f66,1: oKeodof . sheod . ychooPy . oPch . dal . dorshefy . yTody . daldeam . - f66,2: Teodal . Tchedy . dshey . oKshedy . oKeedy . dcheeKy . daldy . qoTal . sy . - f66,3: yTos . s . ar . sheeKy . oKechdy . oKchdal . dar . oTal . chody . cheKy . - f66,4: shoKeshy . daiin . cheos . shKy . dol . shcKhy . dal . Ko!dal . cheKal . dal . - f66,5: shdy . shedefam . qoKedy . choKal . dal . =

 

f66,6: Tchod . sheody . shcKhhd . chos . chor . sheo . Keody . chePar . shsoPam . - f66,7: qoKeos . sheody . cheKeor . chody . Ko!Tody . qoTchdy . chcKhd . y!Tchdy . - f66,8: dcheK!csdy . cheody . qoKchdy . qoKol . Keedy . cheKy . cheTy . Kody . =

 

f66,9: Pody . sheody . chPa!dar . sheey . feedly . cheos!eesey . Kchy . qofchal . - f66,10: dshol . Keedy . qoKyr . oKaiin . dol . Kal . daiin . oTal . daKar . oKag . - f66,11: yTeeod . aiin . sheKeod . s . aiin . yKofar . oTaiin . oTar . chedy . Kara . - f66,12: qeKar . oKedy . cheKy . dal . cheKal . chcKhy . Kal . Kal . dar . chKchody . - f66,13: ydees . shey . daiin . dal!Kal . -yKedaiin . shedar . oKchdy . oTy . =

 

Astrolabium

 

f67r1r1: Teeodaiin . shey . ePairody . osaiin . yTeeoey . shey . ePaiin . o!aiin . - f67r1r2: daiir . oKeody . qoeKsh!g . sar . oeTeody . oTeey . Keey . Keo . Keeodal . - f67r1r3: ycheo . s . o . g . cheos . aiin . oKesoe . ar!am . shees . dalaiin . dam . - f67r1r4: cheo!daiin . cheKeey . s!ar . air . s!oar . cheey . dair . cThey . =

f67r1 . r . 1: soairal . shdy . choKeody . yKeedal . ol . oTeodaiin . choiKhedy . oT . chTeoKeeiin . choTeedy . oTor . ePchy . chPiir . ar . sheees . !dady . soeTeed . ocThchy . soeoKeoT . y . choTeoKy . chocKhy .

oKees . sor . aiin . daram . seeder . chdar . dar . deeschdy . dar . dar . ar . oTar . dar . yKaras . =

f67r1 . r . 2: dair . al . cheol . dal . oeKaiin . sol . daiin . eeTees . sainn . yKeos . l . chy . oTodaiin . cheTegy . oTar . daiir . ar . chedar . oKeedy . oTeodaiin . ychsy . cheTeey . oT . dol . al . cheor . oKeor . oiin . cheeKy .

ary . oKeoKedr . oshey . shchey . chol . daiir . dain . cho . dar . aldy . =

f67r1 . r . 3: archeor . qoiKeey . oTeeos . cheocKhey . oTeochedy . oKeohdar . dararal . oKeosar . soTey . dair . yTo!y . oTeos . oTeees . oTeo . oTeesy . sheoKeey . oTeodal . choKeed . sar . ainy . oTo!Keedar .

deeeTy . oKeey . Teodain . cheKchy . dair . chParam . =

f67r1 . s . 1: oTaldy . =

f67r1 . s . 2: oToKy . =

f67r1 . s . 3: seeoa!r . =

f67r1 . s . 4: yKa!s . asa . =

f67r1 . s . 5: sosaiir . =

f67r1 . s . 6: oTeey . dar . =

f67r1 . s . 7: yTo . daiir . =

f67r1 . s . 8: sheosam . =

f67r1 . s . 9: yKeeody . =

f67r1 . s . 10: oKeol . sal . =

f67r1 . s . 11: oKeey . sar . =

f67r1 . s . 12: dalary . =

 

f67r2 . y . 1: yKchs . yKchos . - f67r2 . y . 2: yKchyr . aram!!!!!!!!! . - f67r2 . y . 3: yKecho . ols . eesy!dy . - f67r2 . y . 4: soy . shr . oKar . - f67r2 . y . 5: sheKchy . *!!!yKor . - f67r2 . y . 6: yKeody . oKchy . - f67r2 . y . 7: dcheTdy!!!!!!!!!!!!! . - f67r2 . y . 8: !!!!!!!!!!rfchyKchey . yKchys . -

f67r2 . y . 9: chKch!!!dar . - f67r2 . y . 10: yKar . yKaly . - f67r2 . y . 11: lKshyKchy . oKar . - f67r2 . y . 12: chKy . chyKchr . chy . - f67r2 . c . 1a: Todaiin . dain . dy . - f67r2 . c . 1b: orchoer . aiin . - f67r2 . c . 1c: choeey . s!ar . - f67r2 . c . 1d: dacsa*ry* . =

f67r2 . c . 2a: oPodchol . d!ain . aldy . - f67r2 . c . 2b: sochy . doiin . oldy . =

f67r2 . c . 3a: odaii!n . oTocs . oeKain . y . - f67r2 . c . 3b: oTchoy . so!raiis . dy . - f67r2 . c . 3c: qofchy . daiin . dal . =

f67r2 . c . 4a: ydchos . ain . ar . amy . - f67r2 . c . 4b: chocfhy . saral . - f67r2 . c . 4c: rain . am . or . =

f67r2 . c . 5a: eoPorchy . salsoiin . - f67r2 . c . 5b: sodar . ofor . ar . - f67r2 . c . 5c: ydag . =

f67r2 . c . 6a: yTeoor . yTo . yKor . - f67r2 . c . 6b: oKeo!r . aiin . am . =

f67r2 . c . 7a: yTody . s!aiin . - f67r2 . c . 7b: ochol . olol . =

f67r2 . c . 8a: dorar . odar . ais . aloiin . - f67r2 . c . 8b: daKan . osar . odal . =

f67r2 . c . 9a: chol . daiin . oKol . - f67r2 . c . 9b: yTor . daiin . or . =

f67r2 . c . 10a: oToldos . ocThole . - f67r2 . c . 10b: sor . chedaiin . dy . - f67r2 . c . 10c: yTeos . oiin . om . =

f67r2 . c . 11a: yToeoPchey . cheKody . - f67r2 . c . 11b: soshe . chos . ocKhy . - f67r2 . c . 11c: daiin . aiin . os . yrl . =

f67r2 . c . 12a: ofydy . sheody . aiin . - f67r2 . c . 12b: ycheody . es . odaiiin . - f67r2 . c . 12c: yeKees . oraly . =

f67r2 . l . 2: dylchsody . =

f67r2 . l . 4: oKal . =

f67r2 . l . 6: oKain . am . =

f67r2 . l . 7: oPchol!dy . =

f67r2 . l . 8: dfar . oeolda!n . =

f67r2 . l . 9: yToaiin . =

f67r2 . l . 12: yfain . =

f67r2 . x . 1: oKadar . =

f67r2 . x . 2: qoToear . =

f67r2 . x . 3: dchodar . =

f67r2 . x . 4: ysaldal . =

f67r2 . x . 5: yTodal . =

f67r2 . x . 6: Tol . daiin . =

f67r2 . x . 7: oTardy . =

f67r2 . x . 8: chodalg . =

f67r2 . x . 9: yTchodyy . =

f67r2 . x . 10: ocThys . =

f67r2 . x . 11: yToKar . =

f67r2 . x . 12: oTolor . =

f67r2 . z . 1: s . air . =

f67r2 . z . 2: so!eor . =

f67r2 . z . 3: cPheey . =

f67r2 . z . 4: oKodas . =

f67r2 . z . 5: oePcho!l . =

f67r2 . z . 6: s!acThhy . =

f67r2 . z . 7: osar . =

f67r2 . z . 8: oran . =

f67r2r1: dar . aldaiin . ydaiin . q!Koy . ydaiin . qofair . yPair . yKoaiin . y!doly . yTalchos . oly . oKey!!!!!!!!!!! . - f67r2r2: s!shey . syshees . qeyKeey . yKchey . yKchey . qoKeochy . oaiin . oKal!ar . ol!!!!!!!!!!!!! . - f67r2r3: yshey . qoKeeody . cheos . oeeos . qocKhy . chos . aiin . oKeeody . qoKoaiin . odaiin . ar . oirsg!!!!!!!!!!! . =

 

f67v2 . f . 1: oTararain . =

f67v2 . f . 2: oKchos!am . =

f67v2 . c . 1a: Tol . or . oir . om . oToly . eain . m . -

f67v2 . c . 1b: daiin . Taedaiin . or . oKor . =

f67v2 . c . 2a: oKeey . Keoy . osalal . -

f67v2 . c . 2b: yKyral . am . oralady . odam . =

f67v2 . c . 3a: Toal . daim . saKar . dam . -

f67v2 . c . 3b: solair . cfhey . solal . daly . =

f67v2 . c . 4a: oKeol . chol . ar . oKol . dam . -

f67v2 . c . 4b: Koaiin . ofyl . ol . ofalaiin . oar . =

f67v2 . r . 5: o*eeey . oeKchdy . =

f67v2 . r . 6: oeola . les . airar . =

f67v2 . r . 7: oar . yKalo . char . =

f67v2 . r . 8: oKar!aleT . olKao! . =

f67v2 . l . 1: oKydseog . oa!foaly . =

f67v2 . l . 2: ocs . eKais . oKolarm . =

f67v2 . l . 3: qoKoaiis . ocfhhy . =

f67v2 . l . 4: dcsesor . ochePalain . =

f67v2 . s . 1: soaiin . -dalam . =

f67v2 . s . 2: sory . -oKoral . =

 

f67v1 . x . 1: dch*sy!Kchy!!!!! . =

f67v1 . x . 4: yKeodar . =

f67v1 . x . 5: dechoe!Kol . =

f67v1 . x . 6: ocKh!o!sam . =

f67v1 . x . 7: Kochar!dy . =

f67v1 . x . 8: ochodare . =

f67v1 . x . 9: ols . aiin!y . =

f67v1 . x . 13: damam!m! . =

f67v1 . x . 14: dairKal . =

f67v1 . x . 15: oKal . ary . =

f67v1 . x . 16: dor . echKolal . =

f67v1 . x . 17: oKol!aldy . =

f67v1 . y . 1: Pchodai!s . oTch . oeKa!ody . =

f67v1 . y . 2: dcheeos . qoKiiiody . eees . oloesdr!!!!!!!!!!!!! . =

f67v1 . y . 3: yKo!o . cheo . daiin . yPcheg . oTy . =

f67v1 . y . 4: oPcheey . chso . cheey . chedaly . =

f67v1 . y . 5: yKeeey . qoKeey . choKeear . =

f67v1 . y . 6: osheey . Keeody . che . dals . =

f67v1 . y . 7: oKor . shey . qoKcheor . doii!r . =

f67v1 . y . 8: oeees . oTechy . o!Keey . =

f67v1 . y . 9: oKeeodaiin . siiin . dairal . =

f67v1 . y . 10: oKsheeoda . or . aral . =

f67v1 . y . 11: olar . aroKa . =

f67v1 . y . 12: oTorKeol . or . cheey . dary . =

f67v1 . y . 13: oKechey . cheody . *eoKy . =

f67v1 . y . 14: oTechodor . o!dreeey . =

f67v1 . y . 15: chocKhdy . cheocKhy . =

f67v1 . y . 16: yTchoy . Kchochy . dair . oeKey . =

f67v1 . y . 17: !Kchcsey . chy . Koldy . =

 

f68r1r1: shoKchy . chTeey . choTeey . cPhol . cheor . oPcheeol . oTor . chocTheeey . oKchoal . - f68r1r2: Tochso . oTchl . qoKeeedy . cheey . cheeTeey . yTeody . chPor . cheo!Korchey . chod . - f68r1r3: yKor . shey . qocheey . choKal . -oKeey . ror . ccKheor . daram . - f68r1r4: dchor . oKaii!n . =

f68r1 . x . 1: yKy . - f68r1 . x . 2: dary . - f68r1 . x . 3: chKchyKoly . =

f68r1 . s . 1: chocPhy . =

f68r1 . s . 2: cPhocThy . =

f68r1 . s . 3: dolchedy . =

f68r1 . s . 4: ocKhy . =

f68r1 . s . 5: ocPhy . =

f68r1 . s . 6: ocThey . =

f68r1 . s . 7: oTcheody . =

f68r1 . s . 8: odchecThy . =

f68r1 . s . 9: ofcheor . =

f68r1 . s . 10: oiin!ar . =

f68r1 . s . 11: oKeor . =

f68r1 . s . 12: oKeeodal . =

f68r1 . s . 13: oKoaly . =

f68r1 . s . 14: oKoldy . =

f68r1 . s . 15: oKshor . =

f68r1 . s . 16: olor . =

f68r1 . s . 17: or!daiin . =

f68r1 . s . 18: yTchody . =

f68r1 . s . 19: oTochedy . =

f68r1 . s . 20: oKodaly . =

f68r1 . s . 21: oTol . =

f68r1 . s . 22: oTor . =

f68r1 . s . 23: oTcsey . =

f68r1 . s . 24: oTydy . =

f68r1 . s . 25: oTyKchs . =

f68r1 . s . 26: oTys . =

f68r1 . s . 27: ToeeodcThy . =

f68r1 . s . 28: yKchdy . =

f68r1 . s . 29: oTcs!do . =

f68r1 . y . 1: oKy . oKa!dy . oKardy . q*aear . oldy . =

f68r2r1: Tsheeor . chor . sheal . dar . oPchey . oeecThy . sheol . doKechy . oTcheoly . - f68r2r2: dchy . yKeechy . dchyKy . oKeeoda . rcheodal . choKeey . cheor . oram . - f68r2r3: Tcheos . oTchoKy . oKchol . oKol . sheeor . chodchy . qoKchdar . - f68r2r4: chor . chesy . oriid . qoeecKhy . qocKheol . qoKeol . cheoal . dchol!al . - f68r2r5: Kcheoey . cheody . -sai!n . yKeody . chyKchy . =

f68r2 . u . 1: oKeo . oKor . oKo . oKemy . oKa!isy . qoKool . !cheo . qo*ol . =

f68r2 . s . 0: oTolchcThy . =

f68r2 . s . 1: cheo!rol . =

f68r2 . s . 2: odaiin . =

f68r2 . s . 3: ochory . =

f68r2 . s . 4: shdar . =

f68r2 . s . 5: dchol . =

f68r2 . s . 6: Todaraiil!y!! . =

f68r2 . s . 7: olcheesey . =

f68r2 . s . 8: oKchor . =

f68r2 . s . 9: oTeool . =

f68r2 . s . 10: oydchy . =

f68r2 . s . 11: cholar . =

f68r2 . s . 12: oKcheody . =

f68r2 . s . 13: dcheoldy . =

f68r2 . s . 14: oTeeeo!r . =

f68r2 . s . 15: eTocho . =

f68r2 . s . 16: ofchsody . =

f68r2 . s . 17: oTcheodar . =

f68r2 . s . 18: odai!r . chol . =

f68r2 . s . 20: oPocPhor . =

f68r2 . s . 21: oToshol . =

f68r2 . s . 22: chodar . =

f68r2 . s . 23: shchy . =

f68r2 . s . 24: oKeechor . =

f68r2 . l . 1: oKeo . oKoaiin . oKol . oKy . oeeeo . r . eKey . oKcho!l . cheo . o . Koiin .

 

f68r3.x.1 Pleiades in het sterrenbeeld Taurus.

 

f68r3 . c1 . 1:odchd . oTchdy . cheoTeeo . oshchey . choKol . cheody . chedy . !!oTe!odaiin . oTchodal . s!ol . cheor . oTeo . oTeey . !oeTchdy . oPcheody . dchedy . daiin . oTeeody . da*!!!cheedy .

oTeeody . qochecTh*m . dchreo . oKeodly . do . ls . os!chaiin . cheocKhedchy . chodal . cheody . chol . al . oTeo!dched . oKedy . qoKeey . choKy . dol . daleesd . oKinaiir .

f68r3 . r . 1: dchey . qoKeey . dcheey . daiir . oTchal . =

f68r3 . r . 2: Toees . yKeoshe . qoKol!chey . qoKchdy . =

f68r3 . r . 3: Toees!! . ch!cPhy . qoKchdy . dol . oKyld . =

f68r3 . r . 4: dchy!Kchy . daiir . choK . o!cKho!dar . =

f68r3 . r . 5: qoKol . chdchol . qoTeey . cheTechy . oKchdy . =

f68r3 . r . 6: dchoKchr . shhy . oKey . oTeos . oKolshy . =

f68r3 . r . 7: Pchody . qoKchy . dshol . dsy! . oTgoldl . =

f68r3 . r . 8: KchoTy . oTeey . daiin . dcheeody . oTeey . =

f68r3 . x . 1: doaro (Taurus). =

f68r3 . x . 2: oalcheol . =

f68r3 . x . 3: dchol . dal . =

f68r3 . x . 4: oTory . =

f68r3 . x . 5: oKos . =

f68r3 . x . 6: oKolchy . =

f68r3 . x . 7: a . cPhy . =

f68r3 . x . 8: chdy . yKy . =

f68r3 . x . 9: darall . =

f68r3 . x . 10: o . cThyd . =

f68r3 . x . 11: oKchoda . =

f68r3 . x . 12: oTy!dm . =

f68r3 . c2 . 1: oTchody . choKchy . oKol . cheol . dar . cho . Keol . dolaiin . oKeol . oly .

 

f68v3r0: Tchedy . chePchy . daiidy . shol . Kcheoly . choTeol . shol!s!chey . shodaiin . cheTshedy . oTsho . qooTo . seeey . -

f68v3r1: scsey!Kcheol . shchy . qeTy . sheey . oTchol . chal . sheey . daiin . sheody . qoKol . aiir . chor . cheoTy . oTy . - f68v3r2: sho . choKar . sor . chor . cheKy . daiin . das!aiin . -yTey . Tol . cheeeTchol . s!am . - f68v3r3: dcheey . qocKhhy . chydy . =

f68v3 . o . 1:oKo . oTol . ees . choTy . chedas . oTchdy . s!or . oeKaiin . oTeol . dar . cheo . dais . qoeeoKaiin . oTchey . dal . cheKy . yKes . qoKeol . sol . oy . yKeoees . yTy . dy . dy . chody . oTololees . oTy . sar . qoTeey . oTey . chey . Kodar . dar . sheody . shees . daiin .

oTeeoaly . oTeeosol . ol . oKol . olsey . Tol . cheol . oKeey . choeKchchy . oKchy . qoKchshy . dchol . chsheK . =

f68v3 . s . 1: ycheeo . Key . qoKal . oKeeg . =

f68v3 . s . 2: qoKeody . oKeey . cheKchy . chcKhy . oKalody . chedy . =

f68v3 . s . 3: shoeKea!l . sheKy . oKolchey . oKoldam . =

f68v3 . s . 4: oKeol . cheoda . qolKeey . ocheKy . eeody . oKchdy . oKo . oKos . =

f68v3 . s . 5: r . al . chdail . scheKol . oKeody . =

f68v3 . s . 6: ocheol . qoeey . Keody . cheoKy . oKchy . chodo . dy . oTeem . =

f68v3 . s . 7: ydaiil . ol . choK . oKchyd . =

f68v3 . s . 8: ochey . cheKchy . dKeeeg . cheeKey . TeolKechey . saiir . =

f68v3 . i . 1: oKosy . oKchy . oKol . choeKey . oKeoeeey . ol . yKo!r . oTair!or . orol . orKeeey . olKeeoly . yKeeol . =

f68v3 . l . 1: oTodol . =

f68v3 . l . 2: oPcholdg . =

f68v3 . b . 1: doar . yKeol . darol . daly . - f68v3 . b . 2: solaiin . cKhhy . oleKeey . dy . - f68v3 . b . 3: yKeol . cTheePchy . dar . =

 

f68v2r1: Teeody . shcThey . Psheody . shocThy . yKeody . shdy . shoT . y!Tchy . - f68v2r2: dchaiin . shey . dcheedy . qoKeey . sheKeey . dal . dy . sheeT!ey . daldy . - f68v2r3: qoeeey . sheKeey . shKeey . s . alchey . cThy . shTeody . qoTeeody . dam . - f68v2r4: oKeey . sheoy . Keol . ycheeTy . oKeody . shey . qoKey . chol . cheKody . - f68v2r5: scheos . seeKey . oKey . chody . -oKeos . cheo . salar . oalchdm . =

f68v2 . c . 1: oKeodaiin . yKeeody . shsdy . shy!oKeey . dalches . oKos . cheKy . oTees . !!!!!oTey!dy . oKechoy . yTeody . cheTeedy . chedady . c*eecTheey . oTychdy . oTeey . cPheeody . oTey! .

chKey . daiin . chey . daiir . oTeeys . rar . ocKheey . dor!chy . oKchy! . qoKeechy . dal . chy . choKeeey . sory . =

f68v2 . r . 2: choTeey . daro . =

f68v2 . r . 3: oTey . dala!r . =

f68v2 . r . 5: yshesos . ar . shy . =

f68v2 . r . 6: socTh!s . cheTy . =

f68v2 . r . 8: yTeody . cheTey . =

f68v2 . r . 9: oTchos . alamchy . =

f68v2 . r . 11: adair!chdy . aiin . =

f68v2 . r . 12: dchedal . daiin . =

f68v2 . s . 1: y!KeeePol . -y!Pchy . =

f68v2 . s . 4: oTosey . -sa!!!ry!! . =

f68v2 . s . 7: oTeoys . -orasaly . =

f68v2 . s . 10: oTchdy . -cheTal . =

 

f68v1 . c . 1: ees . aiir . ol . cho . aiin . yKeeyKeey . shes . choTey . y!Keey . sses . aiin . oKeyTeey . cThody . ches!oKeeoTeody . choiKh!y . oTol . oKeody . sheos . chKorchy . dy . dy . sheTy . oTeey . dair . choTedy . chey . dal . daiin . daKeey . shes . ol . Keey . shey . chTeey . sheely . shes . yeed . shoKeolls .

f68v1 . c . 2: sho . yTeod . oTeeol . oKeeos . or . chos . or . ocKo . aiin . chol . yKeey . sheo . s . cheo!eKeey . cheodaiir . cheeKchey . chKeody . oTchy . Teeos . sh . cheo . eKy . oKey . doleed . s . aly . oTeoTey . oTechs . oPai!n . chear . s . oTeey . dain . dy!checKhy . oTeeos . oTeol . oKeos! . oKeeody .

f68v1 . x . 1: dair . cPche!Ty . dy . =

f68v1 . x . 2: sair . arolsas!!!! . =

f68v1 . x . 3: oTeeos . araly . =

f68v1 . x . 4: oKechdaral . =

f68v1 . x . 5: oTol . chcs . oTaly . =

f68v1 . x . 6: oKeey . ch . eK . cheKeys . =

f68v1 . x . 7: dar . shes . shoKey . =

f68v1 . x . 8: oTeodain . sar . =

 

f69rr1: Tcheeos . shey . oPaiin . chey . shey . qoKeea!shdy . ol . oT . oTal . sar . - f69rr2: daiin . shey . oKaiin . shKechy . sheey . Tey . chy . cThy . oTol . cham . - f69rr3: sheos!aiin . cT!!!!ar . choeTey . oKal . chy . yKar . yTchey . cheoTam . - f69rr4: y!cheo . r!aiin . ychey . oTaiin . oKchor . yTy . chKal . shol . =

 

f69r . c . 1: shy . chT!air!y . - f69r . c . 2: yT!oeTear . - f69r . c . 3: yTey . cholam . - f69r . c . 4: dair . ar . yTeey . chdy . - f69r . c . 5: oKair . os . air . - f69r . c . 6: chy . To . s . aly . - f69r . c . 7: cheTar . ar . aly . - f69r . c . 8: dalr . al . ody . - f69r . c . 9: dal . daiin . oTolam . - f69r . c . 10: yTcheody!Tor . - f69r . c . 11: oTeos . cho!P . oTa!Ky . - f69r . c . 12: ar . odain . chTaly . - f69r . c . 13: oTo . dar . archol . - f69r . c . 14: oKeeo . chey . dy . - f69r . c . 15: dcho!char . ar . - f69r . c . 16: yTal . air . al . - f69r . r . 1: oKch!ocThy . oKar . ar . =

f69r . r . 2: cheg . ar . iTho!r . ary . =

f69r . r . 3: sair . cheKey . dairam . =

f69r . r . 4: oKcho . dal . oKa!r . a!r . =

f69r . r . 5: sol . aiir . oKey!Tam . =

f69r . r . 6: oKeos . ar . alg . =

f69r . r . 7: docheeo . Kody . sar . =

f69r . r . 8: dchoKey . shKchody . al . =

f69r . r . 9: chor . al . ylcho . ral . =

f69r . r . 10: soir . al . oKody . oTedy . =

f69r . r . 11: oKody . cheody . sar . =

f69r . r . 12: choKeod . oKeea . =

f69r . r . 13: dKochy . cThody . dy . =

f69r . r . 14: chodchy . choTal . =

f69r . r . 15: oKeo . sho . qoTam . =

f69r . r . 16: oKeodar . oTeody . =

f69r . r . 17: yKeeos . al . dair . dar . =

f69r . r . 18: yKeey . dal . oKy . =

f69r . r . 19: doly . dal . dar . chyKy . =

f69r . r . 20: oKchol . qoKol . dalo . =

f69r . r . 21: yKechody . oTar . =

f69r . r . 22: dar!y . dar . aloly . =

f69r . s . 1: oKo!eese . dain!Key . ochs . cheor . yTeey . o!Kcheo . dar . cho . oKchos . al . aiin . =

f69r . w . 1: d . - f69r . w . 2: o . - f69r . w . 3: l . - f69r . w . 4: s . - f69r . w . 5: em!!!!!!!!!!!! . - f69r . w . 6: y . - f69v . c . 1: dair . cheyKy . oTamy . -sar!a!r . chyKar . -oKair . sh . ar . cheTody . oKeeos . o!Tey . oT!oKchey . oKeeody . oKeey . doiir . yTeeo . y . echa . oT!a . oKedy . chsdy . oKeod!y . dy . cho . aiin . oKar . oKar . chol . chese . yTo . odair . oTy . oTcho . dar . o . ey . Keody . dchor . char . - f69v . c . 2: yKay . chol . yKar . -dal . yKady . -eoKeeor . cheoy . choly . yKchal . cheos . oaram . ocKhy . shchy . aiin!y . daiial . cheody . cheol . yeKey . chsar . y!dy . yKey . chy . dy . chol . yKar . oly . yKeeody . chey . dal . ody . airchy . choKy . ychey . chey . - f69v . c . 3: do!air . oTaldal . -dair . y!!!!!! . chdy . oToar . ar . y!!!!!! . chy . qoTeor . cho . qoTair . chda . oTeeal . chear . ar . air . oTeody . yTyda . dchy . oToly . oKeodal . oTeoarar . cheTesescher . dair . chey . oKody . dal . oTeey . oTeey . =

f69v . l . 1: yKeey . =

f69v . l . 2: yTary . =

f69v . l . 3: oeesa . =

f69v . l . 4: yTody . =

f69v . l . 5: oKody . =

f69v . l . 6: oTody . =

f69v . l . 7: oKeol . =

f69v . l . 8: oKeod . =

f69v . l . 9: oTeeys . =

f69v . l . 10: oTeol . =

f69v . l . 11: yKeydy . =

f69v . l . 12: oKeod . =

f69v . l . 13: sar!al . =

f69v . l . 14: saiir . =

f69v . l . 15: oKolar . =

f69v . l . 16: yKeody . =

f69v . l . 17: sarydy . =

f69v . l . 18: oTchy . =

f69v . l . 19: oKchy . dy . =

f69v . l . 20: oKey . d . =

f69v . l . 21: oKeod . =

f69v . l . 22: oKodchy . =

f69v . l . 23: oKeody . =

f69v . l . 24: oKchey . s . =

f69v . l . 25: oar . alys . =

f69v . l . 26: oKchy . sar . =

f69v . l . 27: oKeo . dy . =

f69v . l . 28: ochoyK . =

 

f70r1 . c . 1: ************oooooooool!ar*****!s**r**!!!!!! . =

f70r1 . c . 2: oKchedy . oTeos . oKes . oKeos . cy . oKchol . s!air . ody . o . choPcheoPchy . chol . air . sheKchy . choTeo!dy . oTeeshs . oPcheody . oTol . choKy . chody . choTey . sheal . ar . yKeody . oTeey . chedaiin . choTar . soly . -oTeody . choeKeeos . alair!dy . oKol . oKeey . dar!y . oTor!sheod . - f70r1 . c . 3: oKeol . choly . yKy . oKchedy . chKal . ofchor . qoKal . oPolaiin . oKeos . oTy . dal . choeKeey . dal . choeKeey . dal . cheo . al . oTchoKy . cheTy . chodalar . oKal . chear . aly . oTeos . ar . os . al . oKo!l!air . dy . -oTeodas . chy . oTeody . Tochody . oKchody . yTar . yTory . - f70r1 . y . 1: oTcho . dar . yKy . =

f70r1 . y . 2: oPar . yKchy . =

f70r1 . y . 3: y . saimchy . dam . =

f70r1 . y . 4: oTair . orolgy . =

f70r1 . y . 5: dchal . da!m . =

f70r1 . y . 6: yTeody . sam . =

f70r1 . y . 7: oKchy . dal . dy . =

f70r1 . y . 8: yfcheodly . =

f70r1 . y . 9: yTcheas . aly . =

f70r1 . i . 1: oTechg . Tshey . ol . oTeey . ched . ar . oTeos . sheor . al!al . oTar . ar!y . oTeod!shey . Keody . oTeos . al .

f70r1 . x . 1: oKeody . =

f70r1 . x . 2: oTody . =

f70r1 . x . 3: yPolol . =

f70r1 . x . 4: chodal . =

f70r1 . x . 5: oKosd . =

f70r1 . x . 6: yKeal . =

f70r2 . c . 1: sal . air . am . shed!!!!!!y . choKal . choiKhy . sho!Keey . choKy . chol . dy . oKeeal . o!Teedy . dg!s . dair . aiin . oKees . oKeear . oKeear . ar . aleKeey . ar . Kam . oTeeodalsy . cheKeoar . choKey . dar . dcheoKy . oTar . doiThy . dair . oTcheTchar . !!!!!!oKseo . l!al . Kchm . oKar . ar . dar . - f70r2 . c . 2: oTar . ar . chedal . oar . al . aldaiin . yKeeeedaiir . sheo!l . dar . chal . yKees . aiis . dl . cheey . r!Keeo . d . oTeeodar . aiin . aral . daiir . sheedal . sheodaiin . choar . char . choTeoly . cho . oTeey . choTey . csoeKy . chedy . choTeos . a!m . oTeodar . ocKhh . - f70r2 . c . 3: oches . air . chess . cTheey . sheeody . shoPcho . yTeody . yKaldy . oTeeo!s . aiin . shey . shee . fora!r . aim . cheoTeeodal . sho . choeTchaldy . dal . aiir . ches . oTes . ar . dalol . chTam . -oPaiir . cheKeo . oTeedy . o!Teeo . oKol . choTal . oTol . al . dl . - f70r2 . c . 4: oToy . ar . arodchedy . cheecPheey . oTeeos . ees . cheol . sheeey . oKeedaly . cheeoeKey . yKeed* . r!!! . oTeey . s . al! . s . air . oTeody . !!!!!!!dar . aiir . ody . cheeos! . chey . daiin . oToeeseor . air . chedy . oKo . dar . al . sho . choTol . d!!!!!!al . dy . - f70r2 . i . 1: oTchsy . ol . shy . oTeo . sal . ol . Keey . oTeol . choKy . oTch!o!shy .

f70r2r1: oTchey . sheol . chKey . sheP . al . r . ar . chly . sheTeal . aram . - f70r2r2: dair . cheey . s . ch!oTey . dshy . dam . chcheT!al . yKem!y . - f70r2r3: yKeeo . y . s . al!! . she!y . cThy . sheKey . qoKal . aiir . oTeom . - f70r2r4: daiin . oKeey . shoaiin . cKhhey . oTal . shshy . Tal . dam . - f70r2r5: Tal . cheeod . dal . chcThy . qeTal . ddl . ar . chal . dal . - f70r2r6: yTar . ar!!l . y!ol . al . aloees . yTaiir . oTal . dal . - f70r2r7: daiin . daiin . she . Tal . qoKal . chol . cKhhy . dy . - f70r2r8: yTa!s . alal . dalam . dal . cThol . oPar!am . - f70r2r9: dy!shol . shol . shol . shocThhy . dalaly . - f70r2r9a: y!oKal . chol . Kshody . Tol . cheey . oKal . - f70r2r10: daiin . choTal . qoKal . chol . choTals . - f70r2r10a: qoKal . shKal . dal . shy . qoKal . chdy . - f70r2r11: qoTal . chey . Key . oKechy . chdy . cham . - f70r2r11a: oKaiin . chcThhy . s . or . ary . =

f70v2 . r3 . 1: oKcheo . dar . oTey . yKeey . Tchy . oTsheo . oTeoTey . shey . shecKh . oPcheol . dair . daTeey . sal . ody . choTeey . choeTeedy . oTeoTeoTsho . yTeos . alain . sheodaly . cKho . aiin . cholKal . choTear . oTeody . cholaiin . oTeeeo . al . ol . sheeor . oKey . chol . dy . oTees . cho . r . ol . ar . oToaiin . oTeeody . sos . Todaiin . choKain . oTalal . oTcham .

 

f70v2 . s2 . 1: oTy . =

f70v2 . s2 . 2: oKy . ody . =

f70v2 . s2 . 3: oTy . or . =

f70v2 . s2 . 4: oKaly . =

f70v2 . s2 . 5: oTody . =

f70v2 . s2 . 6: oTald . =

f70v2 . s2 . 7: oTal . dar . =

f70v2 . s2 . 8: oKody . =

f70v2 . s2 . 9: oPys . am . =

f70v2 . s2 . 10: chcKhhy . =

f70v2 . s2 . 11: oTaly . =

f70v2 . s2 . 12: oTal . !rar . =

f70v2 . s2 . 13: oTal . dy . =

f70v2 . s2 . 14: oKeoly . =

f70v2 . s2 . 15: oKy!dy . =

f70v2 . s2 . 16: oKees . =

f70v2 . s2 . 17: oTalalg . =

f70v2 . s2 . 18: oKasy . =

f70v2 . s2 . 19: oTar!! . =

f70v2 . r2 . 1: chedaiin! . oTchy . dair . shchey . daiin . chalaly . oTeody . choTol . chedy . oTeaTey . oTcheor . ar . alody . daiir . oTeedar . oTchy . Tchy . dal . al . cheolTey . oTeedy . sheeTeey . s . -h*s . Keeol . yKeeos . shey . oKear . ar . a!r . alos . daim!!!!!dy . oTar . am . ar . al . oTard . -

f70v2 . s1 . 1: oTar!al . =

f70v2 . s1 . 2: oTal!ar . =

f70v2 . s1 . 3: oTal!am . =

f70v2 . s1 . 4: dolara!m!!!!!!!!!!!!!! . =

f70v2 . s1 . 5: oKaram . =

f70v2 . s1 . 6: oTeosal . =

f70v2 . s1 . 7: sal!ols . =

f70v2 . s1 . 8: oKal!dal . =

f70v2 . s1 . 9: yKolaiin . =

f70v2 . s1 . 10: s!ar . am . =

f70v2 . r1 . 1: oTal . dlay . oTeoal . dal . aild!y . oTaiir . ar . oTeey . shal . o . qoTeeal . ar . al . oTaiin . al . Teodaiin . oTeeo . cThey . oTchos . oTeos . aiin . d*iy .

f70v2 . c . 1: oTylal . =

f70v1 . r2 . 1: sheal . dalalody . oTeoshey . oKoKsheo . shoKey . r!aiin . oTor . ochy . s!ais . cheody . cheey . oTeo!eey . oamr! . chcThy . dlal . oTeo!daiin . yKeody . oTeody . sheo . daiin . oTeedy . cheKalchs . dar . shoTeeody . oKeeo . dal . cheody . oKchoTeees . oTeeody . cheoKeo . oTaiin . shes . Toa!r . aly . daly . sheal . daly .

f70v1 . s2 . 1: oTalchy . Tar . am . dy . =

f70v1 . s2 . 2: oPchey . sal . =

f70v1 . s2 . 3: oToKaiman . =

f70v1 . s2 . 4: oKalal . =

f70v1 . s2 . 5: oTyly . =

f70v1 . s2 . 6: oalcheg . =

f70v1 . s2 . 7: oTchodals . =

f70v1 . s2 . 8: oKolshy . =

f70v1 . s2 . 9: oTshshdy . =

f70v1 . s2 . 10: oTol . yPsharal . =

f70v1 . r1 . 2: dal . daiin . oKey . oTodal . cheoKeeo . oKeodal . shol . olaiin . s!aiin . sheo . qoKeeol . oTeey!Key . cheKeal . oTeo!s!aiin . cheKey . oKeolol . chees . oTeey . oPoTey . dal . al . s . oTecheo .

f70v1 . s1 . 1: oKoly . =

f70v1 . s1 . 2: oTolaiin . =

f70v1 . s1 . 3: oTeo . alols . asaly . =

f70v1 . s1 . 4: oTeoeey!! . oTal . oKeal . ar . =

f70v1 . s1 . 5: oTeas . araydy . =

f71r . r1 . 1: olKeeody . oKody . oKchedy . oKy . eey . oKeodar . oKeoKy . oTeody . oTo . oTol . oTeey . ar . yKooar . aiin . aeKeeey . oKeo!Keo!Keody . oKeodar . chy . s . aiin . oTo!Keoar . or . ar . al . oTol . al . shcKhey . oTeeeodar . oTeody . oTol . aiin . shoeKey . sal . al . ald . cheeoKseo . q!orKy . choly . =

f71r . s1 . 1: oTeos . arar . =

f71r . s1 . 2: oKldam . =

f71r . s1 . 3: oTeoaldy . =

f71r . s1 . 4: oTeolar . =

f71r . s1 . 5: oKeoaly . =

f71r . s1 . 6: oTaleKy . =

f71r . s1 . 7: oTalsar . =

f71r . s1 . 8: chsary . =

f71r . s1 . 9: oTeo!Tey . sary . =

f71r . s1 . 10: oTalaly . =

f71r . r2 . 1: oTeody . o!Teos . ocKhey . oTeesa!ey . lsheoTey . oKal!ody . shs . shey . oTeey . oTechar . che!Kal . oKody . eeedy . oTeodal . !!oKol . lKchol . daiin . oKeeees . yKees . al . oKchy . oTey . oTeoshaly . -o . =

f71r . s2 . 1: oTol . chdy . =

f71r . s2 . 2: oToloaram . =

f71r . s2 . 3: oTeeol . =

f71r . s2 . 4: oTolchd . =

f71r . s2 . 5: oTal . dar . =

f71r . r3 . 1: oTeeol . oTal . chs . char . cheKy . cheTshy . oKeeody . oTeey . cheKeen . oKeol . =

f71v . r1 . 1: osheo . Parar . oTeeodaiin . she . aTeey . daiin . oTeoKeey . dal . al . oTeey . Teey . dy . oTchy . Keey . shseor . ochey . **** . ****eodal . sheeolody . alody . cheol . oTar . oTam . oTeodar . chPchy . cPar . al . aiin . oTeochor . oKeodaly . oTeey . Teeey . oKeey . Ke!or . or . arol . cheols . oKaiKaly . -

f71v . s1 . 1: char . orom . =

f71v . s1 . 2: chfaly . =

f71v . s1 . 3: oKolar . =

f71v . s1 . 4: oTchody . =

f71v . s1 . 5: olcPhy . =

f71v . s1 . 6: oTaiin . =

f71v . s1 . 7: oKaraiin . =

f71v . s1 . 8: oKar . ar . aly . =

f71v . s1 . 9: oPalar . am . da!n . =

f71v . s1 . 10: oPalor . ar . =

f71v . r2 . 1: oKol . sheeor . chal . oTeeos . al . shsKy . oKalar . ar . oKeo . dar . oTy . oTo . Kaiin . chey . Tol . oTchr . chTos . cheor . shePchol . oTor . sheo . shoPcho . ar . aly . oKeo . cheey . oTal . al . shldy . oTaly .

f71v . s2 . 1: ofacfom . =

f71v . s2 . 2: oTalody . =

f71v . s2 . 3: oTalaiin . =

f71v . s2 . 4: oTar . shor . =

f71v . s2 . 5: sholshdy . =

f71v . r3 . 1: Kal . oKeey . oKeosar . oTaiin . chKeeal . oKal . cheeKaiin . oKaiin . oKchor . dar . oTeey .

f72r1 . r1 . 1: o!Koiin . oTeeo . cKhey . cholo . cheol . olchear . al . oTeey . chedal . oTeedy . oKeodaly . cheol . choKeol . cheolK!y . oKaiis . oKeedy . sheolTey . cheor . aiin . ydal . oKochey . sho . oKalshey . shol . chalaiin . cheKeol . Kol . oTos . ar . aiin . oTar . oTam . choTam . sal . oKeo . dar . ar . adal . dar . oKeeas . aiin . oTeey .

f72r1 . s1 . 1: oshodody . =

f72r1 . s1 . 2: chdaiir!sainy . =

f72r1 . s1 . 3: oaiin . ar . ary . =

f72r1 . s1 . 4: oKalam . =

f72r1 . s1 . 5: yTal . shda . =

f72r1 . s1 . 6: char . al!f . =

f72r1 . s1 . 7: oTaraldy . =

f72r1 . s1 . 8: oTaiin . oTain . =

f72r1 . s1 . 9: oTalef . as . ainam . =

f72r1 . s1 . 10: ochol . charam . =

f72r1 . r2 . 1: oTeodar . yTey . oTey . sheTey . choKshor . oKalal . oTaiin . sheol . aiin . o!Taiin . cheTey . cheolor . oTeo!Teeody . oTor . choKaiin . oKaiin . al . alo . cheedy . oTeor!ar . cheKy . choKal . oTas . al . o!qoKar . -

f72r1 . s2 . 1: ofaralar . =

f72r1 . s2 . 2: oTchoshy . =

f72r1 . s2 . 3: oTchdal . =

f72r1 . s2 . 4: oKeey . ary . =

f72r1 . s2 . 5: oTainy . =

f72r1 . r3 . 1: oTeeols . yroly . -oKees . al . aiin . oKeor . chol . o . o!Teos . aiin . chal . oTaiin . oTchor . chcKhy . -

f72r2 . s0 . 1: ofchdady . =

f72r2 . s0 . 2: oKlairdy . =

f72r2 . s0 . 3: oKaram . =

f72r2 . s0 . 4: oKairy . =

f72r2 . s0 . 5: oKeolar . =

f72r2 . r1 . 1: oTais . oTees . oTeos . aiin . oKeo . daiin . oKeey . cheo!Keodal . cheol . oKeol . olcThhy . oTeeyKeey . Tey . oKalaiin . oKalchal . chey . -al . oKeey . daiin . oTar . al . ch!Taiin . oTseey . qooeel . cKhal . cheKaiin . oTaiin . chy . d . r . aiin . al . y . sho . cheKaiin . oTedo* . qoKeodal . saiin . -

f72r2 . s1 . 1: oTar!aldy . =

f72r2 . s1 . 2: oKalar . =

f72r2 . s1 . 3: oKal . =

f72r2 . s1 . 4: oKaly . =

f72r2 . s1 . 5: oKal . =

f72r2 . s1 . 6: oKeey . ary . =

f72r2 . s1 . 7: oTeeary . =

f72r2 . s1 . 8: oTair . dy . =

f72r2 . s1 . 9: oKair!cham . =

f72r2 . s1 . 10: oKeal . =

f72r2 . s1 . 11: oTarar!!!! . =

f72r2 . s1 . 12: oKaly . =

f72r2 . s1 . 13: orary . =

f72r2 . s1 . 15: oKyd . =

f72r2 . s1 . 16: oTolam . =

f72r2 . r2 . 1: oTeey . Tey . Teodal . choKaly . ol . cheol . y!aiin . oTeodaiin . shoKal . oTey . oTaiin . oTal . y . dal . oKaly . dalchdy . cseTeeey . oKal . shey . qoTeeody . sheycThy . choTal . chees . oToees . aiin . -

f72r2 . s2 . 1: oTal . =

f72r2 . s2 . 2: salal . =

f72r2 . s2 . 3: oKam . =

f72r2 . s2 . 4: oTalshy . =

f72r2 . s2 . 5: oKal!dy . =

f72r2 . s2 . 6: chosar . =

f72r2 . s2 . 7: oTam . =

f72r2 . s2 . 8: ainaly . =

f72r2 . s2 . 9: oKar . cham . =

f72r2 . r3 . 1: oTees . chs . chchs . ar . yly . Kaly . dar . oTchey . oKaiin . ola . in . dy . oToa!r . air . aloy . oKaiin .

f72r3 . r1 . 1:oKeey . cheKy . oTeo . yKeey . chedaiin . oKeeol . cheeor . chocThar . ar . oTeody . oTeedy . oKeolaiin . oTeey . oKar!ar . ****dy . -sheol . al . alaiiin . oKeos . olaiin . oKos . oKeo*ar . oTes . sar . aiin . cheKaiThhy . choKees . oTeedy . cheKar . oKar . ch* . ches . os . oiin . oKeeey . cheey . ches . oTeody . cheal . dy . shocThy . choTeey . ereoly . oheol . sheey . chorain . =

f72r3 . s1 . 1: yKolairol . =

f72r3 . s1 . 2: olKalaiin . =

f72r3 . s1 . 3: olalsy . =

f72r3 . s1 . 4: or . aiin . am . =

f72r3 . s1 . 5: os . as . sheeen . =

f72r3 . s1 . 6: oTos!aiin . =

f72r3 . s1 . 7: oPoiisooin . al . aes . =

f72r3 . s1 . 8: yPaiin . aloly . =

f72r3 . s1 . 9: oTeey . daiin . =

f72r3 . s1 . 10: oeeeodaiin . =

f72r3 . s1 . 11: ofsholdy . =

f72r3 . s1 . 12: oPoeey . oKaiin . =

f72r3 . r2 . 1: oTochedy . oTal . oKoey . sheedy . oTeodar . yKeolal . ya . r . oTeos . cheo!l!aiin . yKeeoly . oTaiin . shear . oiin . or . -o* . *o*a! . sheoKeor . oTe!ody . !!!oeKes . oTees . !!oeTeos . doTsey . se**or . oTeol . shol . cheem . oKeody . sheol . shey! . shey!!sy . sho!! . Teey . cheor . yoeTeey . oKeeoy . chy . oKeeo . yKoly . =

f72r3 . s2 . 1: olfsheoral . =

f72r3 . s2 . 2: or . alKam . =

f72r3 . s2 . 3: yTairal . =

f72r3 . s2 . 4: oeees . aiin . =

f72r3 . s2 . 5: ory . =

f72r3 . s2 . 6: ochey . fydy . =

f72r3 . s2 . 7: ofais . o . s!eesaly . =

f72r3 . s2 . 8: yKairaiin . oiral . =

f72r3 . s2 . 9: oKala!r . =

f72r3 . s2 . 10: orara . =

f72r3 . s2 . 11: oeaiin . olaiKhy . =

f72r3 . r3 . 1: oTeey . arary . eeer . chem . shses . oPchol!al!aiin . oTeeor . am . sheal . oTaiPchy . oTeees . ar . am . olaiin . oTedas . olol . !choTy . oTeol . sheshdy . chedy . chedy . dy . shes . eedy . sheol . ch!y . cKhol . -

f72r3 . s3 . 1: oleTal . =

f72r3 . s3 . 2: oPalal . =

f72r3 . s3 . 3: yfary . =

f72r3 . s3 . 4: osaiisal . =

f72r3 . s3 . 5: yToar . shor . =

f72r3 . s3 . 6: ocTho . =

f72r3 . s3 . 7: oral . =

f72r3 . r4 . 1: oKeo!s . aiin . olaiin . oraiin . ocTheol . arl . oKeeody . oTe!os . aiin . !Koly . -

f72v3 . r1 . 1: soees . oTchs . oTedar . oTeody . oTeodal . oTeos . oTe*K** . *eody . sheoKay . sheody . shedyKeyl . eTeody!s . oKoleeolar . oKeey . shedy . oTey . sho . shol . Teody . oKol*** . yKlede*y . oKechly . olaiin . shoKche** . !lol . choPchey . Teey . Teoda . cher . oKecheay . oTechol . chsor . cheey . daein . o!yTeiedar . chr . !!!cThy . oTycheedy . oTeeol!y . choKory . - f72v3 . s1 . 1: oK*olo . =

f72v3 . s1 . 2: ogeom . =

f72v3 . s1 . 3: oreeey . =

f72v3 . s1 . 4: oKam . =

f72v3 . s1 . 5: oKey . =

f72v3 . s1 . 6: oTeeeody . =

f72v3 . s1 . 7: oKyeeshy . =

f72v3 . s1 . 8: **!!!!!!!ofaiin . =

f72v3 . s1 . 9: oKoly . =

f72v3 . s1 . 10: oToly . =

f72v3 . s1 . 11: ofalals . =

f72v3 . s1 . 12: reeeos . ocfhey . =

f72v3 . s1 . 13: daiin . chcPy . =

f72v3 . s1 . 14: oTeey . dchyr . =

f72v3 . s1 . 15: cheolPy . =

f72v3 . s1 . 16: oKeeol . =

f72v3 . s1 . 17: oKaly . =

f72v3 . s1 . 18: oKaldy . =

f72v3 . r2 . 1: !!!!!!!!!!shos . oTchy . !**eody . cheoKey . oKeoeKol . oTeos . aiin . yal . eeedy . oKeos . aly . shy . oKa!y . oKeeey . oKeedal!y . cholairy . oKe!! . chees!y . oKeeol . chey . oTey . aldy . chdy . del . oK*eoloKy . oTy . aiin . cheis . oToly . oK**** . eToTeear . - f72v3 . s2 . 1: oToly . yTy . =

f72v3 . s2 . 2: sholeey . =

f72v3 . s2 . 3: oKy . =

f72v3 . s2 . 4: chcThhy . =

f72v3 . s2 . 5: loly . =

f72v3 . s2 . 6: oeemy . =

f72v3 . s2 . 7: odair . an . =

f72v3 . s2 . 8: oKary . =

f72v3 . s2 . 9: oecs . aiin . =

f72v3 . s2 . 10: oTeesod . =

f72v3 . s2 . 11: ePal . =

f72v3 . s2 . 12: oTaly . =

f72v3 . r3 . 1: oKes!err . or . csKesol . oKeol . yiin . cholal . yKeso!darar . oleeo . dy . shedy . soear . aldy . oTeor . cheor . -

f72v2 . r1 . 1:aTaseos . oTy . oTeos . oTy . choTey . dchy . choPchy . oTycoyl . cTheol . shey . Tchols . choraiin . cheKaiPhy . !!!!!!oTeeos . yly . oKsedy . cseo . cThey . ***ecK*y* . ge*****eem . cTh***s . oKeeel . oKe!dy . cheos . oKeeor . cheey . oKeey . Tchy . cheeey . eKeolol . sheeoeKy . oeKeeor . aiin . olal . olal . Kair . oKolraiin . -

f72v2 . s1 . 1: oeedey . =

f72v2 . s1 . 2: oeeo . daiin . =

f72v2 . s1 . 3: oKeoram . =

f72v2 . s1 . 4: air!olm . =

f72v2 . s1 . 5: oshesy . =

f72v2 . s1 . 6: oKeory . =

f72v2 . s1 . 7: cheoeKcy . =

f72v2 . s1 . 8: eeoeeTy . =

f72v2 . s1 . 9: sheoeKy . =

f72v2 . s1 . 10: oTeodar . =

f72v2 . s1 . 11: ofchdy!sd . =

f72v2 . s1 . 12: o!eeod . =

f72v2 . s1 . 13: yTeody . =

f72v2 . s1 . 14: oKeody . =

f72v2 . s1 . 15: oKeoldy . =

f72v2 . s1 . 16: yKeeol . =

f72v2 . s1 . 17: oPaiin!ar . =

f72v2 . s1 . 18: eeeoloy . =

f72v2 . r2 . 1: oTees . ody . oTey . oTchos . sheoT* . yTeed . dchsaiin . shol . oKches . air . am . shey . qoKeodal . oTeoTey . oTeoldy . oTeal!chedy . choTal . al . oKal . cheol . sar!aiin . cheoKaidy . sa!ndy . oTol . chsKar . alTeol . olTar . or . - f72v2 . s2 . 1: oKaiin . =

f72v2 . s2 . 2: oeKeol . =

f72v2 . s2 . 3: oeedy . =

f72v2 . s2 . 4: oPalg . =

f72v2 . s2 . 5: oKeeom . =

f72v2 . s2 . 6: olKar . =

f72v2 . s2 . 7: oeedaly . =

f72v2 . s2 . 8: cheos . sh*s . =

f72v2 . s2 . 9: ofc!hea!y . =

f72v2 . s2 . 10: yTeedy . =

f72v2 . s2 . 11: oraiin . =

f72v2 . s2 . 12: oKeo . rar . =

f72v2 . r3 . 1: oTaiin . oTshedy . choKeedy . oTes . al . al . ar . cheTolain . sheodaly . sheoKey . oKealy . s!any . - f72v1 . r1 . 1: !!!!!oTar . air . chPaly . oTeody . oKchesal . oTear . alshey . oleealy . sh*eTey . oTeos . alal . dals . alchol . yTolaiin . ydaiin . choTar . yTal . oTo . shoTy . oTey . oKchedyly . shdary . sar . oTe!dy . oTo . r!ar . shedy . !oPshey!Tey . oPairaly . choshydy . oTar . cheedy . oTalaiin . cheeKy . oKalar . ysr*y . s . oK*s*T* . oTeos . alar .

f72v1 . s1 . 1: oeeoTy . =

f72v1 . s1 . 2: ocThy . =

f72v1 . s1 . 3: oTeoly . =

f72v1 . s1 . 4: oKeoly . =

f72v1 . s1 . 5: oeees . =

f72v1 . s1 . 6: ocfshy . =

f72v1 . s1 . 7: oees . =

f72v1 . s1 . 8: oKeeoly . =

f72v1 . s1 . 9: odal . =

f72v1 . s1 . 10: aiinod . =

f72v1 . s1 . 11: odody . =

f72v1 . s1 . 12: oTeod . =

f72v1 . s1 . 13: yTeod . =

f72v1 . s1 . 14: oKchedy . =

f72v1 . s1 . 15: oKyl . =

f72v1 . s1 . 16: yTaly . =

f72v1 . s1 . 17: ocheos . =

f72v1 . s1 . 18: oTeofy . =

f72v1 . s1 . 19: cheoePy . =

f72v1 . s1 . 20: yKee!dy . =

f72v1 . r2 . 1: oTar!iir . oTol!ToPar . oTeol . aiin . ofas . al . oTshedy . ofalar . alshdy . chPar . aiin . oKaly . oKar . -yaly . oPcheolfy . oP!ar . cheoeKey . oTol!oPaiin . shaldy . chePchy . aTey . Tear . -

f72v1 . s2 . 1: oeeoly . =

f72v1 . s2 . 2: oKady . =

f72v1 . s2 . 3: oKeey . =

f72v1 . s2 . 4: oiiny . =

f72v1 . s2 . 5: oeey . =

f72v1 . s2 . 6: oKedy . =

f72v1 . s2 . 7: yPain . =

f72v1 . s2 . 8: oKalair . =

f72v1 . s2 . 9: oeeody . =

f72v1 . s2 . 10: oKeol . =

f72v1 . r3 . 1: oTal!al . dalal . yKeols . oTeo!s . aiin . y!oToam . oTeey . saiin . oTeoos . am .

f73r . s0 . 1: oToly . =

f73r . s0 . 2: chocKhy . =

f73r . s0 . 3: oKedy . =

f73r . s0 . 4: yTeeody . =

f73r . r1 . 1: yPolcheey . salchedal . chePchey . daraly . oTeos . air . ar . oTeosdal . choTchy . soTeees . alshey . ches . al . chees . cheoly . leiir* . choTeey . cheTeey . cheTeeeos!aiin . cheTchody . chedar . ar . cheTeey . oTeor . ar . air . alor . sheTch . yTchy . cheody . yKeydom . oTeos . alar . alcheKy .

f73r . s1 . 1: oTey . =

f73r . s1 . 2: oTaly . =

f73r . s1 . 3: oKeody . =

f73r . s1 . 4: oTeedyl . =

f73r . s1 . 5: oKesdy . =

f73r . s1 . 6: oKery . =

f73r . s1 . 7: oKsedy . =

f73r . s1 . 8: yKeeory . =

f73r . s1 . 9: oTeeosy . =

f73r . s1 . 10: sheKal . =

f73r . s1 . 11: oTeedyg! . =

f73r . s1 . 12: oKedal . =

f73r . s1 . 13: chdy . =

f73r . s1 . 14: dalshey . =

f73r . s1 . 15: oPaiin . =

f73r . s1 . 16: oKeos . =

f73r . r2 . 1: oTeey . dar . al . oPaiin . olalaiin . sair . ar . choPchedy . chdar . orom . oTor!eees . olTeey . oKees . oTar . chey . oTeas . oho!r . oP!ar . chey . daiin . qoiheey . s!cheey . dal . cheesy .

f73r . s2 . 1: oKeos . =

f73r . s2 . 2: oKary . =

f73r . s2 . 3: oT*!ad! . =

f73r . s2 . 4: ooTa!dy . =

f73r . s2 . 5: oKy . =

f73r . s2 . 6: chefy . =

f73r . s2 . 7: oTal . =

f73r . s2 . 8: sheK . =

f73r . s2 . 9: ar . =

f73r . s2 . 10: Kar . =

f73r . r3 . 1: osaiin . chedain . oTeey . chedaly . oKechs . chePchees . aly . oTeodal . -

f73v . s0 . 1: oKol . =

f73v . s0 . 2: oTeody . =

f73v . s0 . 3: oTeody . =

f73v . s0 . 4: cheody . =

f73v . r1 . 1: oToar . yKeody . oKodeey . qoPchey . oPaiin . qoTeedy . dPy . oTedy . csedy . qoKeody . cheor!al . oKedal . oTeody . shedy . oTesal!od . air . chy . yKchs . aly . y!Keol . y!dys . oPchey . dy . Toly . chfaiKch! . yTedar . echy . qoKeey . oTy . yTeedy . choldy . qoKalaiin . yKaiPy . orary . -

f73v . s1 . 1: oKeody . =

f73v . s1 . 2: sheol . =

f73v . s1 . 3: odees . =

f73v . s1 . 4: ecsy . =

f73v . s1 . 5: yKeor . =

f73v . s1 . 6: oPals . =

f73v . s1 . 7: yKeody . =

f73v . s1 . 8: oKeody . =

f73v . s1 . 9: yPaiin . =

f73v . s1 . 10: yfaiin . y . =

f73v . s1 . 11: ofcheesy . =

f73v . s1 . 12: oraiiny . =

f73v . s1 . 13: yKeeody . =

f73v . s1 . 14: oKeos . =

f73v . s1 . 15: yKeear . =

f73v . s1 . 16: qoKeoly . =

f73v . r2 . 1: oTeoTor . alshy . oTeolain . choKeedam . oTody . qoTy . shedy . chdy . Tchol . oTeody . cheyTey . choTy . oKey . dy . oKecholy . oTey . chodaiin . chey . oKchdy . saly . ar . daly . - f73v . s2 . 1: ched . =

f73v . s2 . 2: oKy . =

f73v . s2 . 3: oi!air . =

f73v . s2 . 4: oKal . =

f73v . s2 . 5: yKey . =

f73v . s2 . 6: yKeeo . =

f73v . s2 . 7: oKeod! . =

f73v . s2 . 8: yKey . =

f73v . s2 . 9: yPal . =

f73v . s2 . 10: oTedy . =

f73v . r3 . 1: oTedchor . alar . olKcho . oTo . lam . oKees . chory . yTaly . ylaly . oTasam . -

 

f75rr1: K!!!chedy . Kary . -oKeey . qoKar . shy . K!chedy . qoTar . shedy . - f75rr2: dain . shey . ly . -sshe!ol . qol!chedy . chedyKar . cheKeedy . ror . - f75rr3: qoKain . chal . -or!chey . qey . Kai!n . sheeKy . lTai!n . olKar . or . - f75rr4: dacKhy . lKamo . -yKeey . lshey . Kal . dy . shey . or . shey . qoKeedy . - f75rr5: shey . Kar . chey . -cKhey . r . ain . ol . ol . sheedy . qoKeey . qoKy . - f75rr6: P!!!chey . Keeor . olKy . -!!!!!!!!!!!!!!!!!!dar . oKey . qoKain . chcThy . qoKeedy . qoKy . - f75rr7: P!!!chedy . qoKshdy . -!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!yTai!n . chedy . qoKar . chy . lol . chedy . qoKy . - f75rr8: s!or . chey . qoTardy . -!!!!!!!!!!!!!!!!!dshecKhy . qoKain . chcKhy . lshedy . oKeedy . - f75rr9: qoKchdy . chcThy . lo . -!!!!!!!!!!!!!qoKedy . qoKan . checKhy . qoKar . ol!chedy . sal . - f75rr10: dshor . qoTar . chdy . -!!!!!!!!!!!!!shey . qoKain . chcKhy . dy . oTey . Tedy . l!chedy . - f75rr11: qoKeedy . qoKai!n . oly . -!!!!!!!!!!!!!qoKeedy . dy . qoKal . oKar . shedy . dor . cheKam . - f75rr12: sshecKhy . qoKal . oly . -!!!!!!!!!!!!!shey . r . ol . cheey . shey . dy . ol . shedy . qoKy . - f75rr13: P!!!chedy . Keedy . qoKedy . -qoKedy . qoKedy . qoKedy . qoKain . olshedy . - f75rr14: sai!n . ol . Keeshy . qoKai!n . dy . -olshedy . qoKain . chcKhy . qoKain . oTar . aly . - f75rr15: s!ai!n . qoKain . qol . Keeoly . -saiin . chedy . -sol . or . shedy . oKchdy . qoKy . - f75rr16: dshedy . qoKar . sheedy . l!ch . -sho!Kai!n . chy . -oTshedy . qoKai!n . chedy . - f75rr17: P!!!chedar . shePchy . lshedary . -dal . shal . -shy . Kol . shedy . qoKam . - f75rr18: s!ol . sheedy . qol . shedy . qol . -oTain . char . s!ar . oly . - f75rr19: qoKshedy . qol . shey . qoKy . -shey . iThey . qoKain . ar . - f75rr20: ry . shey . qor . chey . lchey . lo . -ydai!n . shey . qoKai!n . - f75rr21: oqeKai!n . chey . qcKhsy . or . -ysheo!r . ol . lor . am . - f75rr22: odar . shey . qoKai!n . chedy . -or . shey . Ka!r . chedy . sar . - f75rr23: P!!!chey . Kshey . qoKeey . qoKal . -sshey . qol . chedy . qoKam . - f75rr24: qoKai!n . olKeey . qolKar!y . -sai!n . checThy . lor . ol . - f75rr25: saiin . shcKh!y . qoKeedy . shy . dy . -qoKeedy . lchedy . ram . - f75rr26: dai!n . ol . sheol . dai!n . ol . qoly . -dar . ady . =

 

f75rr27: P!!!dalshor . shTol . qoTy . Pshar . shedy . oKaldy . -dar . oTar . oTedy . dy . rol . - f75rr28: Tchedy . Pchedy . qoKeey . sol . ol . dair . shecThy . qol . l . sheedy . qoKeedy . lol . chedy . - f75rr29: dain . chKal . dy . lo!lKaiin . ol . oKeedy . qol . dai!n . olchey . qoKeedy . chedy . qoTan . - f75rr30: qo!daiin . cheeKy . qoKey . qoKai!n . cheKy . qoKal . dain . chedy . oKalol . shedy . oKar . olo!m . - f75rr31: dshedy . qoKey . chcKhy . qoKar . shedy . chey . qoKed . qoKedy . daldy . =

f75rr32: P!!!olshy . dal . shedy . qoKain . das . chsdy . shedy . qoKar . shedy . ldy . - f75rr33: qoKeey . l!shedy . qo!l . chedy . qoKai!n . chcThedy . lTedy . dar!o!m . - f75rr34: s!olKedy . oKal . dar . oTy . oTar . oTar . ol . Kain . olKedy . - f75rr35: qoKai!n . sheeTy . qoKai!n . dar . dar . shedy . qoKa!!r . ol . dy . - f75rr36: sol . Keedy . qoKeedy . qoKey . oKar . oTar . dar . dar . dy . - f75rr37: qoKedy . dy . sheeTy . qoKedy . qoKchdy . qoKechdy . lol . - f75rr38: qoKeedy . qoKeedy . qoKedy . qoKedy . qoKeedy . ldy . - f75rr39: yshedy . qoKeedy . qoKchdy . olKeedy . oTey . Koldy . - f75rr40: da!r . shedy . qoKai!n . shedy . dal . Keedy . r!shedy . - f75rr41: !!s!oKeedy . qoKeedy . oTeedy . qoKy . dyKeedy . s!y . - f75rr42: dshedy . qoKedy . !!!c!!! . qoTeey . qoTeedy . dar . - f75rr43: yshedy . cheKar . oldy . qoKai!n . chKar . oTar . oldy . - f75rr44: dchedy . sai!n . oKedy . qoKedy . oTedy . oKoldy . oTar . oTa!m . olaiin . ch!dar . dy . - f75rr45: sshedy . shcKhy . qoKey . oKedy . sorol . oTy . oTedy . qoTedy . oTedy . oKaiin . - f75rr46: qoKey . qoKedy . sheol . qoKedy . dai!n . shedy . oTol . chedy . olor . =

f75r . l . 1: sal . oKeedy . =

f75r . l . 2: dal!y . ychey . =

f75r . l . 3: sols . daro . =

f75r . l . 4: ychTy . =

f75r . l . 5: saino . =

f75r . l . 6: saldy . =

f75r . l . 7: dainy . =

 

f75v . K . 1: s . =

f75v . K . 2: l . =

f75v . K . 3: l . =

f75v . K . 4: o . =

f75v . K . 4a: r . =

f75v . P1 . 1: P!!!chedar . oPchedy . qoKedy . oPchedy . qoPdy . -dain . cheTas . chcPhhy . qoTam . - f75v . P1 . 2: sor . sheKy . qoKain . oKal . dal . ol!chedy . -daiin . ch!cKh!y . lKar . chcKh!y . r!om . - f75v . P1 . 3: dl . shcKhy . Kai!n . olchey . qoKai!n . dal!y . rd . -dl . shedy . qoTeedy . cThedy . loly . - f75v . P1 . 4: qoKchdy . qoKal . dal . ol . cheTy . lchdy . -cse!dy . ched . oTedy . qoTedy . oTa!r . - f75v . P1 . 5: qoKeed . chedy . Ky . oKedy . lchedy . dar . ody . -dchedy . dar . olchedy . oTedy . qoKy . s . - f75v . P1 . 6: qoKedy . r!shey . qol . chey . ol . chey . Keed . -sol . Key . dyKedy . qoKol . dar . oly . - f75v . P1 . 7: ocheain . cheedy . qoKal . dai!n . sheeKy . qoKy . -s!shedy . Tedy . oTedy . Tedy . Taral . - f75v . P1 . 8: qol . shecKhy . qoKedy . qoKedy . qoKaly . -s!or . chedy . qoKy . olshTy . qoKydy . - f75v . P1 . 9: r!al . ol . oloin . olKey . ol!shed . qoKaly . -qoKar . chedy . qoKain . Ty . lshdy!qo . - f75v . P1 . 10: odchedy . qolshdy . shoKshdy . qoKai!n!! . -or . shedy . qolol . Keedy . qoKalom . - f75v . P1 . 11: sal . shed!y!!Kai!n . qoKain . shecKhy . ld . -s!aiin . cKhy . lshedy . =

f75v . l1 . 1: oKshy . - f75v . l1 . 2: sar!al . =

f75v . l1 . 3: doKal . - f75v . l1 . 4: darol . =

f75v . l1 . 5: dal . dy . - f75v . l1 . 6: dal . shd . =

f75v . l1 . 7: dalKar . - f75v . l1 . 8: qoKal . =

f75v . l1 . 9: dly . - f75v . l1 . 10: ory . =

f75v . l1 . 11: oTy . - f75v . l1 . 12: lchy . =

f75v . l1 . 13: dary . - f75v . l1 . 14: dal . =

f75v . l1 . 15: daldy . - f75v . l1 . 16: qoTed . =

f75v . l1 . 17: rKal . - f75v . l1 . 18: yKedy . =

f75v . l1 . 19: olKchy . - f75v . l1 . 20: oToly . =

f75v . P2 . 12: T!!!ol . sheor . qoKal . dar . olKed . orol . Kchey . oTai!n . olchey . oKar . sheKy . dedy . Kedy . - f75v . P2 . 13: qo!qoKeey . olKain . qol . sheedy . qoKeor . sheedy . qoKal . or . chey . qoKar . ol . aiin . - f75v . P2 . 14: d!lshedy . qoKain . dal . qol . qol . ol . sheedy . cheey . dal . ol . sheey . qoKain . olol . - f75v . P2 . 15: s!al . shedy . qoKai!n . shey . qoin . ol . shey . ol . shey . qoKy . qol . cheey . chl . or . sheolo . - f75v . P2 . 16: o!l . sheey . qolshey . qoKain . oKaiin . cha!r!or . =

f75v . P2 . 17: P!!!oKain . oKeedy . or . chesy . s!ol . shey . qoKeey . qoTedy . olKedy . chey . Tal . dy . qol . - f75v . P2 . 18: ol!shees . ol . shecKhy . qoKai!n . ol . chedy . qol . chedy . qol . Keey . qolchedy . chealy . - f75v . P2 . 19: y!shey . qoKar . olchedy . qo!r . oiin . oKeedy . qoKeed . qoKeey . qoKeey . oTey . qoKy . dy . - f75v . P2 . 20: ychey . qoTain . shecKhy . qoKedy . qoKedy . lshecKhy . qoKai!n . dal . Tol . olchedy . - f75v . P2 . 21: qoKai!n . olshe!y . qoKai!n . dar . ol . shedy . qoKedy . qoKeedy . qoKar . olshedy . oldy . - f75v . P2 . 22: qoKeor . chedy . shcKhy . dol . ycheedy . saino . ol . cheedy . qoKar . oTar . dal . daiin . - f75v . P2 . 23: P!!!or . shey . oKain . chedy . qol . sheol . olchedy . =

f75v . l2 . 1: oTal . oPal . =

f75v . l2 . 2: oKeey . lol . =

f75v . l2 . 3: olol . =

f75v . l2 . 4: yTedy . =

f75v . P3 . 24: Kol!Kedy . qoKedy . qoKy . lPchdy . qoTchdy . lol . - f75v . P3 . 25: oKshey . qolKchy . lchdy . s!oiin . ol . oTchdy . - f75v . P3 . 26: yKeechy . qoKchdy . daiin . ol . olsheey . qoly . - f75v . P3 . 27: oTeey . qol . chey . qoKey . oldy . oly . ly . - f75v . P3 . 28: s!shey . qol . dy . qoKar . shey . ld!y . - f75v . P3 . 29: qoKal . dai!n . dai!n . o!qoKy . daiin . - f75v . P3 . 30: oKal . sheedy . qoTeedy . qoKeey . ly . - f75v . P3 . 31: yKeedy . qoKain . oTain . sheTy . - f75v . P3 . 32: o!cThey . shedy . oTol . chcKhey . ldy . - f75v . P3 . 33: oKeshey . olKedy . olKedy . qol . chey . - f75v . P3 . 34: qoKey . olchedy . oTey . orol . =

f75v . l3 . 27: oTedy . =

f75v . l3 . 28: oTeey . =

f75v . l3 . 29: qoTedy . =

f75v . P4 . 30: oKedy . qeKy . Tedar . oly . - f75v . P4 . 31: s!ol!chedy . s!ol!Kedy . - f75v . P4 . 32: qoKeedy . qoKol . olKol . - f76r . l . 4: s . =

f76r . l . 6: d . =

f76r . l . 8: q . =

f76r . l . 11: s . =

76r . l . 14: o . =

f76r . l . 17: l . =

f76r . l . 21: K . =

f76r . l . 24: r . =

f76r . l . 29: s . =

f76r . r . 1: P!!!oTchoKar . chcfhdy . oPshdy . qolP . chcPhy . chcPhdy . oPshey . qofshy . oPchdy . sai!n . *s!y . - f76r . r . 2: dshedy . qoTd!dy!ar . cThar . cheP . dain . oKain . qoKeor . shedy . qol . ai!n . sheol!s . qoKeey . - f76r . r . 3: yshey . qoKeey . qoKey . qoKeed . oKedy . shKy . qoTedy . oTedy . shol . qoTy . ol . chedy . aiin!y . - f76r . r . 4: qoKedy . qoKchy . or!ar . or . chKarol . oTey . qoKedy . lKedy . chdy . qoKchdy . qoKal . chdam . - f76r . r . 5: sol!chedy . qoKeedy . qoPchedy . qoKeeo . sol . shedy . qoKedy . sheey . oKees . al . al . chedai!n . dar . - f76r . r . 6: qo!aiin . ches . oKeedal . qoKed . qoKeey . shedy . chey . lKeedy . oKey . dar . oiin . cheKai!n . oldy . - f76r . r . 7: shed . al . shcKhy . s!ai!n . chcPhedy . ain . olKeey . lKar . ain . oTchy . lKain . chedy . dar . daly . - f76r . r . 8: qoTedshedy . qorai!n . oTeedy . chedy . ol . chdy . r!aiiin . cheKai!n . dain . chcKhy . sal . oTy . - f76r . r . 9: sol . shedy . qool . qcTheed . shdy . qo . ol . Keey . dai!n . saiin . s!ar . shedy . qoKeor . oKeedy . - f76r . r . 10: qoKeedy . checThy . ch!cKhey . oKol . oKaiin . shecKhey . oKeedy . oTey . dal . y!Kal . chedy . sar . - f76r . r . 11: chor . shedy . qoKed . oKees . al . ar . aiin . ar . ai!n . chcKheed . l!chedy . shedy . qolair . chedy . - f76r . r . 12: qoTes . chedy . shcKhy . qoKeey . oKeey . Kai!n . checKhy . qoKeedy . qoTey . qoTai!n . cheKea!r . - f76r . r . 13: chey . chcKh . shey . qeeey . chol . lKai!n . shedy . qoKeedy . oKain . chedy . oKeed . qoKal!or!o . - f76r . r . 14: dcheedy . qo!lchey . qoKeey . qoKeey . chedy . qo!Kar . shedy . shedy . lshedy . qolchedy . oTedy!l . - f76r . r . 15: dshedy . qo . chedy . lchedy . qoKey . qolchey . qoTai!n . chcKhy . shcKhy . lchar . oKar . alchdy . - f76r . r . 16: qoKchsdy . oKeey . lchedy . qo . olain . oT!shedy . qoTaly . dar . s!ai!n . shedy . oleeed . - f76r . r . 17: sheedy . qoKedy . chedy . chedy . qoKain . chcKhy . olchy . l . ai!n . shedy . olai!n . chedy . qoKey . - f76r . r . 18: dalshedy . qol . sheedy . qoKaldy . chePy . dai!n . al!olor . olai!n . chedy . shecThy . qoKeey . lor . - f76r . r . 19: qaloi!n . chey . qoKeey . lchedy . chcKhy . chey . Ky . chey . qolal . lKl . chey . lchedy . chey . l!laii!r!y . - f76r . r . 20: shedal . shey . qoKey . qolchedy . qolain . ai!n . chey . qoKaiin . oKain . cheedy . lchey . l!oly . sy . - f76r . r . 21: soi!n . sheey . chea!r . ol . aiin . chodaiin . qoKaiin . chey . qoKalchey . dal . chdy . dal . yTal . - f76r . r . 22: qoKar . shedy . shedy . qoKar . shedy . qoKain . dar . shey . lshcThy . oKar . oKai!n . y!l!aiin . y . - f76r . r . 23: dar!chey . cheo!l!chey . shcThy . chedy . qo . qoKey . dalaiin . sheeKy . qoKai!n . olKy . sai!n . chy . - f76r . r . 24: cheo!r . ai!n . oKaiin . dain . chey . dal . shedy . qoKaiin . cheo!l . shy . chedy . rain . chedy . shy . - f76r . r . 25: qoKedy . lKey . Kal . shedy . qoPchey . qol . Pchedy . oKchy . chcKhy . shey . lol . r!al . sheey . dar . - f76r . r . 26: cheor . shey . qo!ol!Kal . shedy . shedy . shey . shedy . ollchy . shlches . shcThy . sai!n . oly . - f76r . r . 27: saiin . shedy . lshey . qoKal . chcThy . oKeo!lor . cheol . oTar . chedy . qol . chcThy . chcKhy . - f76r . r . 28: qoKal . shedy . sheol . cheal . alshy . chol . chdy . Talor . ol!al!or . chol . oKey!r . ar . !!oly . - f76r . r . 29: oTeey . lchey . chey . olsheol . qoKal . chal . =

f76r . r . 30: P!!!olalchdy . Pshe!dy . oPchedy . qoKas . yKsheol . qoKeedy . oTy . lshed . chPsheedy . yTal . - f76r . r . 31: qolchey . shcKhy . qoKey . l!chy . oPchey . dain . shdy . qoKedar . olchdy . sor . oTy . dy . lchedy . - f76r . r . 32: sai!n . ar . oKedy . lcheey . qoKey . shcKhy . oTedy . qoKal . shey . qoKy . dai!n . chedy . qoK!chdyl . - f76r . r . 33: dai!n . chey . lsh . daiin . chey . l!chedy . qolain . qoTal . shedy . dy . shecThy . oTal!am . - f76r . r . 34: sor . shey . qoKey . qoKar . sheeoldy . chol . oly . chaly . lol . chdy . =

f76r . r . 35: P!!!oleedaran . shcKhy . qoTy . yKar . alol . lKaiin . ol!shedy . oTai!n . oKar . oPar . KolPy . - f76r . r . 36: y!sheedy . qo . or . oKain . shey . qoKaiin . oKeedy . qochy . ar . ain . sheey . chcKhy . - f76r . r . 37: doin . shear . oKedy . oTedy . oKedy . lchedy . chedy . oKar . chedy . oTar . ai!n . - f76r . r . 38: dain . chcKhy . oraiin . sheey . qocKhey . olchdar . sheey . oTedy . olain . oKy . - f76r . r . 39: saiin . shcKhy . lKeedy . qoKy . oKain . yTai!n . oTeedy . oKedor . shedy . qoKal . - f76r . r . 40: saiin . olaiin . oKy . shol . sai!n . oKy . lKar . chedy . lKar . al . loral . - f76r . r . 41: f!!!chedy . ch . sal . dol . shdy . olKedy . qoKaiin . oTal . rory . =

f76r . r . 42: qKor . shedy . shey . Keedy . sal . raiin . !oPchdy . dar . chedy . qoPchedy . ror!ol . - f76r . r . 43: ol!sheed . qoKedy . qoKeedy . qoKedy . lKedy . lsheedy . oKar . shedy . oTain . - f76r . r . 44: saiin . qol . shedy . ol . chedor . chal . shed . qoTeedy . dshedy . oKal . chedyl . - f76r . r . 45: dal . or . chedy . qolaiin . oKedal . olchedy . chdol . olchedy . choly . aiin!y . - f76r . r . 46: sai!n . sheey . or . or . al . solshey . oKeedy . ldaiin . che!cThey . oKedalor . - f76r . r . 47: qoKaiin . ol . shedy . qoKeey . or . shdy . =

f76,1: P!!!olarar . oKor . oPcheey . yTeey . oPchaly . lshedy . qofchdal . lKodol . oPa . Ko!rols . - f76,2: s!csedy . Keedy . cholKeeey . oTedor . oKor . shedy . chedy . qoKeedy . oly . shey . qo!yKy . - f76,3: dchedy . qoKeedy . oTeedy . chedaiin . chey . qoKeedy . olKedy . ror . oTeedy . oKal . - f76,4: s!olKeey . sor . shecThy . daiin . oKar . chPchedy . cPchy . oTy . olor . oTchy . r!alchl . - f76,5: s . oTain . oKain . chcThedy . qoTeed . y!Kedy . oKedy . chedy . oTedy . TeyTeg . - f76,6: qoTees . olKeey . oKeedy . qoeeedy . chcKhey . sheor . aiin . oTar . cheedy . lchedy . - f76,7: doTeey . qo . oKaiin . oTeedy . oTedy . cheolchdy . oKeedy . oTedy . qoKedy . oKedar . da . - f76,8: qoKeedy . ochedy . roiin . sheedy . qoKeedy . oKeedy . olor . oKeedy . qol!Keeey . r . al . - f76,9: sheor . chey . ral . cheey . r . al . cheedy . =

f76,10: cPhdor . shedal . qoPchdy . dshedy . shedy . Tchedy . lsheeTal . shecPhy . daiin . dy . - f76,11: cheor . sheedy . daiin . oeKeedy . qoKeey . qoKedy . oTeedy . shedy . qoKedy . shedam . - f76,12: sol . sheol . sheey . lTeedy . qoKeedy . qoTal . chedy . checThy . oTedeey . qoKol . chedy . deey . - f76,13: saiin . sheedy . qol . sheedy . oKeeedy . qoTeedy . chedy . qoTedy . oleeedy . qoTeedy . lo . - f76,14: qoKeedy . qol . cheedy . oTedy . cThedy . oTedy . qoTeedy . shcThedy . qoeeKeedy . deedy . - f76,15: Tchedy . lsheedy . chedal . chedy . checThey . =

f76,16: P!!!olshdal . oTedair . oPshedal . qoKedy . shedy . Ps!chedal . TsheoKeedy . oshe!Pols . - f76,17: sar . olKeey . shoK!aiin . sheol!ol . oTedy . qeKchdy . qoeeedy . qoKedy . lKedy . chdy . - f76,18: lshey . qocKhedy . qodeey . qolKeedy . qoKedy . chol . chedchey . daiin . olKedy . - f76,19: or . ar . sheey . oTar . shedy . oTchedy . checKhey . olchedy . checKhy . shecKhy . lKy . - f76,20: dol . sheeTey . qoKedy . ol . checKhy . lshedy . qoKeedy . cheedy . qoKeedy . shl . l!oiii!m . - f76,21: cThedy . oTeol . chdar . chcKhy . chees . salKeedy . chey . lcheedy . lchedy . qoTeedy . - f76,22: s!ol . shey . qoTedy . chey . dyTey . Teedy . lchey . qoKedy . chedy . l!al . chedy . l!chedy . - f76,23: dchedy . qoKeedy . qoTeey . qoKol . shedy . shedy . chedy . olched!r . sheTey . raiin . - f76,24: qoKeey . lsheey . dal . lchedy . olshey . =

f76,25: P!!!sheoldy . oPalshedy . qoKshedy . qoKedy . dor . shey . oPchedy . dal . ro . fcham . - f76,26: dshol . qoKaiin . ches . daiin . checKhy . oTeoldy . qoKeey . chcKhyd . l!ar . aly . - f76,27: daiin . shcKhey . chcKhey . qoKeedy . saiin . cheK . ain . r . ain . o . Kan . chlaiiin . - f76,28: saiin . shecKhy . cheo!l . chey . qoKeedy . sair . shecKhy . lKeedy . lchedy . - f76,29: sar . sheedy . qoKeedy . qolKey . lchdy . scheer . shees . al . ches . oKaiin . alaldy . - f76,30: Tchedy . lshee!s . aiin . chees . Tchy . rshed . chKaiin . sheKy . shTal . cheedy . ls!an . - f76,31: sair . sheK!aiiin . sheTs . aiiin . sheTy . oTey . oKaiin . oTedy . qoTar . chedy . - f76,32: Tai!n . sheey . qoTai!n . chedy . qoKaiin . chedy . Taiin . chcKhedy . oTol . oTy . - f76,33: saiin . oTaiin . shcKhedy . =

f76,34: s!aK!aiin . oKeedy . chedy . qoTai!n . cPhey . oPcheey . oTy . s!aiin . oTary . - f76,35: ychees . alchedy . qoKeedy . lshedy . Tol . chedy . lchedy . qoKy . saiin . olor . - f76,36: daiin . cheol . Teey . lsheTy . oKeey . qeedy . =

f76,37: qoeedy . lchedy . chees . ol . oiiin . chchKy . sheKeey . qoKey . qoKy . saiin . sy . - f76,38: saiin . chedy . shedy . qoKeedy . lol!s!aiiin . qoKain . chey . r . al . r . aiin . dl . - f76,39: sshey . lshedy . qoKaiin . shedy . oKedy . san . ol . Keedy . sar . qoKy . dedy . - f76,40: sol . shedy . qoKy . daiin . shedy . chey . qoKaiin . cheedy . qo . char . aiin . - f76,41: sol . shey . chedy . qoKedy . chedy . qol . r . aiin . shedy . =

 

f77r . x . 1: olKchs . =

f77r . x . 2: oTedy . =

f77r . x . 3: oTorK . =

f77r . x . 4: oTol . =

f77r . x . 5: dchdy . =

f77r . x . 6: s!oral . =

 

f77rr1: P!!!ol . dar!air . ol . qoKol . chey . qoPchedy . qoPchedy . dy!lches . olKedy . loly . - f77rr2: Tol . chd . ar . shey . qoTaiin . qoTedy . qoKol . chdy . qoKain . cheTey . sal . - f77rr3: qoTeedy . qoKaiin . shedy . chol . shedy . shcThey . qoKeedy . oTeedy . cham . - f77rr4: solTeedy . qoTeedy . qodeedy . shedaiin . chedy . shedaiin . sheol . ol . ched . - f77rr5: qoKeedy . qol!sheedy . shol . Tedy . chedy . lsheedy . qoKedy . qolal . chedy . - f77rr6: s!oKcheey . sai!n . sheeol . qoTeedy . qoKaiin . shedy . qoKeedy . qoTedy . - f77rr7: qoKeedy . shedy . qoTol . shedy . qoKaiin . sheeTy . qoKeedy . lchedy . lol . - f77rr8: s!shedy . qoTaiin . chedy . qoKaiin . shedy . qolcheedy . qoKeedy . lol . - f77rr9: qoTeedy . qoTeedy . qoKedy . sheed . qeey . saiin . sheeTy . qoKeedy . lol . - f77rr10: daiin . cheedy . lshey . qol . or . chees . shecKhedy . qol . cheedy . qoTaiin . - f77rr11: qoKeedy . lchey . lsheey . qoKeedy . qoKeedy . qoKar . qoKeey . l!aiin . chey . - f77rr12: qoTain . sheal . qoKeedy . qoTeey . qoKain . sheey . qoTedy . dalchedy . - f77rr13: chedaiin . shedy . qoKeedy . qoKedy . qoKeey . chedy . shear . olaiiny . - f77rr14: qoTeedy . al . lchedy . r . oin . chy . chedaiin . cheey . oKedy . qoKy . - f77rr15: sheoKy . qoKaiin . chedy . l!chedy . olshedy . qoKeedy . chedy . qoKol . - f77rr16: daiin . dol . shor . cPhey . lfcheol . shear . qolchy . =

f77rr17: oTedy . qoKor . shedy . qoKal . shedar . dal . chedy . daror . - f77rr18: qoTeedy . qoKeedy . qoKaiin . chcThy . lchedy . qoKaly . - f77rr19: solchedy . qoKain . oKaiin . shedy . qoKeedy . qoTedy . - f77rr20: olchey . qoTey . qoKain . olcheedy . sar . lom . - f77rr21: saiin . cheeol . qoKeedy . qoKeedy . qoTal . - f77rr22: qoKaiin . chcKhey . s!aiin . qolKain . cheeKy . lol . - f77rr23: qoKain . chcKhy . qoKeey . qoTedy . qoTedy . qoTary . - f77rr24: qor . ain . cheol . ol . chealor . cheey . qeTaiin . dary . - f77rr25: daiin . chedy . qol . Keedy . qoTeeedy . sar . oiiiin . cheeTy . dy . - f77rr26: qoKaiin . shedy . chedy . qol . chedy . qoKaiin . qoKaiin . checKhy . raiin . - f77rr27: solKeey . oKaiin . chedy . qoKain . sheedy . qoKaiin . chedaiin . chealy . - f77rr28: dshedy . Pchedy . qoTain . chedy . dolchl . qoKeedy . qoKol . olchey . - f77rr29: Te!eolain . chey . qoTeedy . qoKain . cheedy . cheey . lchedy . =

f77rr30: P!!!ol . shedy . qoeedy . qoKaiin . chcPhey . qol . lTaiin . shedy . qol . - f77rr31: olaiin . cheey . shecKhey . lsheey . qyKaiin . sheedy . laiin . - f77rr32: daiiin . ol . eeedy . oKaiin . sheeol . qoTaiin . shody . qoTy . - f77rr33: daiin . sh . qol!chey . qoTedy . qoTal . r!ain . chl!r . arol . - f77rr34: qoKeedy . qoTedy . qoKeedy . qoKeedy . qoKeey . r!aiin . al . - f77rr35: d!chee . ol . cheedy . qoTaiin . qoTeedy . qoTedy . raiin . - f77rr36: sheey . qePchedy . qol . cheedy . qoKear . cheey . loly . dy . - f77rr37: qoKaiin . ches . lchear . dal . chr . sl!s . ain . ol . r!aiin . lod . - f77rr38: daiin . chlchPsheey . Tal . cheol . dam . ar!oTey . daiin . - f77rr39: y!sheey . dal . saiirol . sal . dalo . Tain . dary . dalo . - f77rr40: sodar . oloKy . =

f77r . n . 1: darchdar . =

f77r . n . 2: doTedy . =

f77r . n . 3: oTchdy . =

f77r . n . 4: oTolaiino . =

 

f77v . n . 1: oKain . yKal . =

f77v . n . 2: olKeedal . =

f77v . n . 3: orchedal . =

f77v . n . 4: sosoral . =

f77v . n . 5: oKalo . =

f77v . l . 1: oTol . shedy . =

f77v . l . 2: oTolor . =

f77v . l . 3: oleoeder . =

f77,1: qeTedy . shedy . qoTol . odal . chal . dar . qoPshedy . qoTedy . qoTedy . qoKedy . dal . - f77,2: olshedy . qolsheedy . qy . rchr . ycheedy . oKedy . lshedy . chr . shdal . chedy . qolKy . - f77,3: qoKeeey . shedy . qoKeedy . qodyKey . qoKedy . rsheedy . Taiiin . sheol . Teedy . yry . - f77,4: dcheol . Kshey . qol . chshy . cheol . olchedy . ol . chs . ol . sheedy . qoKedy . chedy . - f77,5: Tchedar . ol!ain . checKhy . sal . shedy . qoKal . chedy . qoKedy . qol . shedy . lol . - f77,6: qocKhy . dol . chdy . dsheedal . qoKal . chedy . dal . shedy . qoKeedy . dal . ol!chy . - f77,7: lchedy . shedal . qoKedy . oKal . chedy . qoKal . shedy . chedy . qol . chdy . lam . - f77,8: sor . sheol . chdy . qoKeedy . dar . shedy . chedy . qoKal . chedy . qoKey . lshedy . dal . - f77,9: dar!cheedal . qeedy . qeedeey . olchey . !!!!!!!lchey . qedy . or . cheey . qol . rar . ar . - f77,10: qol . Kaiin . shey . =

f77,11: Tedal . daiin . oKaiin . shedy . qoKedy . qoKain . oTedy . dasy . - f77,12: olchedy . qol . shedy . qoKchedy . qoKeey . daiin . olol . - f77,13: qoKaiin . sheol . eKedy . qoKey . qoKal . dal . daly . - f77,14: qor!aiin . shey . qoKaiin . chal . aiiin . chedy . qol . - f77,15: daiin . sal . chedy . qoKedy . qoKal . shed . Keoly . - f77,16: qoKal . sal!chedy . shey . fchor . qoTas . olKy . dar!ory . - f77,17: dalohey . qol . chedy . oqoKai!n . olKaiin . chcKhy . qoKal . dar . - f77,18: qoKal . chees . ol . shedy . doraiin . ol . qoKy . ches . ol . dal . - f77,19: daiin . sheeKey . qoKeedy . daiin . dail . qoKedy . qoTedy . sol . - f77,20: lchor . oii!n . shedy . qoKaiin . saiin . dal . sheedy . qoKeedy . ral . - f77,21: dairol . shedy . rchy . sheor . qoKedy . qoKy . chcKhy . qoKchy . ldol . - f77,22: Tshedy . qoKai!n . chedal . fchedy . cheKy . sai!n . chedy . qoKain . ol . - f77,23: y!chedy . qoKedy . qoKed . ol!sheor . olchdy . =

f77,24: Tcho . dchy . lshedy . daly . dal . dsheedy . Pcheol . lfol . ol . cheedy . qoTy . - f77,25: shey . ol . sheey . qoKedy . lchedy . qoKaiin . dal . daiin . chedy . - f77,26: qoar . shedy . qoKaiin . shcThy . qoTedy . rchr . olTedy . lchy . - f77,27: y!cheey . qol!shedy . qoKal . chedy . qoKaiin . checKhy . qoKal . - f77,28: qoKaiin . cheKy . rar . chedy . qoKal . dar!y . qoTal . dal . r!ai!n . - f77,29: s!ol!Kchedy . shar . yTal . dy . dy!chedy . lKchey . qoKedy . rched . - f77,30: Tcho!r . sheey! . qoKain . qoKain . sheol . qoKeedy . qoKal . dary . - f77,31: qoTchy . qoKal . shedy . qoKedy . lchedy . qoKedy . qol . r!aiin . chey . - f77,32: schedy . qoTar . sar!ol . sheedy . qoKain . cheey . r!aiin . daiin . shey . - f77,33: Toldal . shedy . qoKedy . qoTai!n . dolcheedy . rolchedy . qoKedy . - f77,34: dcheol . Kchedy . socKhey . qoKal . qoKal . shedy . sholdy . qoKal . dar . - f77,35: qoKeey . r!ol . chdor . cheey . qoKaiin . saiin . shedy . qoKeedy . qoKam . - f77,36: chedy . lchedy . lKaiin . dy . qoKal . dar . chdain . ldchey . ol . r!aiin . oldy . - f77,37: Tcheey . qoKeey . qoKol . lchedy . cheol . Kaiin . oKol . =

 

f78rr1: Tshedor . shedy . qoPchedy . qoKedy . dy . qoKol . oKy . - f78rr2: qoKeedy . qoKedy . shedy . Tchedy . oTar . olKedy . dam . - f78rr3: qcKhedy . cheKy . dol . chedy . qoKedy . qoKain . olKedy . - f78rr4: yTeedy . qoTal . dol . shedy . qoKedar . chcThhy . oTor . dor . or . - f78rr5: qoKal . oTedy . qoKedy . qoKedy . dal . qoKedy . qoKedy . s . Kam . - f78rr6: dshedy . qoKedy . oKar . qoKedy . shedy . yKedy . shedy . qoKy . - f78rr7: schedy . Keedy . qoKedy . chcKhd . qoKai!n . chedy . qoTedy . dy . - f78rr8: dshedy . deedy . qoKeedy . oTedy . oTal . Tedy . oTey . ol!oiin . - f78rr9: qoKy . oKeedy . sheeTy . qoTeedy . oTey . shcKhedy . soKol . or . - f78rr10: dor . sheKedy . qoKol . Kechdy . oTedy . ol . Tedy . chcKhedy . - f78rr11: qoKedy . ol . Kedy . qoKain . oKedy . Kedy . Tol . dy . qoTeedy . dy . - f78rr12: s!or . checKhy . or . chcKhdy . dol . Kedy . qoKededy . qoKan . ol . - f78rr13: d!chcKhedy . qoKchdy . qoKedy . oKedy . dal . or . oKeed . olKain . - f78rr14: qoKol . oTed . oKain . ched . or . alory . - f78rr15: soiin . Kar . Kedy . Pchey! . TchdolTdy . - f78rr16: ol . chedy . qoKain . dar . ar . oKain . - f78rr17: y . che!s . aiin . oKeedy . qoKain . chl . - f78rr18: sol . shedy . dal . shdy . qoKychdy . - f78rr19: qchedy . qoKain . cheeKy . l!oKeedy . - f78rr20: yched . qoKain . daiin . chcKhdy . lr . - f78rr21: sai!n . sheor . ol . Kchdy . roiin . oKeedy . - f78rr22: qoKeedy . Kedy . qoKeey . qoKedy . olol . - f78rr23: soKeedy . K!eol . loroin . olKeey . r!aiin . - f78rr24: sol . shey . Kary . or . csedy . qeedar . ai!n . aol . - f78rr25: daiin . chcKhal . daii!l . aldy . =

f78rr26: P!!!o!rai!n . ol . qoKeedy . Kchol . Tchal . olKee . yfchey . ofchedy . Taly . - f78rr27: s . sheKy . ol . Kedy . chcKhy . dain . oTy . qoKor . oKy . dain . chy . ol . - f78rr28: qoKeedy . qoKey . daiin . olKain . dal . chedy . ol!ol!dal . chchTy . Tedy . - f78rr29: sol!Keedy . shecKhy . qoKedy . oTal . shedy . oTar . ol!chedy . cThdy . - f78rr30: qoKedy . cKhdy . qoKain . chedy . dalKy . lKain . yKeedy . oKaly . dy . - f78rr31: yTedy . daiin . yKedy . y!ol!sheey . qoKchy . oKal . ol . Keedy . dyKy . - f78rr32: dshedy . qoKeedy . qoPchedy . qoKaly . dar . oKaiin . oKeeal . am . - f78rr33: y . sain . checKhy . qoKain . cheeKy . daiin . daiin . y!Tees . ol!y . - f78rr34: qoTchedy . lchedy . lchedy . Kedy . qol . saiin . cKhain . or . - f78rr35: osal . ol . s . aiin . shes . aiin . oly . - f78rr36: s!a!r . aiin . oTeedy . ol . aiin . chedy . - f78rr37: qoTaiin . qoKaiin . oKedy . l!Keedy . - f78rr38: shedy . qol . shedy . qoKaiin . d!rol . - f78rr39: yKain . chdar . chedy . qoKai!n . dy . - f78rr40: dain . chfaiin . oPaly . KoTaly . - f78rr41: lchedy . Pchedy . qoKaiin . dar . =

 

f78r . x . 1: oKchdldlo . =

f78r . x . 2: oKchdy . =

f78r . x . 3: dar!aloiKhy . =

f78r . x . 4: dchedaly . =

f78r . x . 5: oTaso!dl!ory . -orory . =

f78r . x . 6: oKar!al . =

f78,1: P!!!yKedy . olfchedy . qoKedy . sPchy . chedy . rol . dor . ofchedy . qoKedy . - f78,2: olshedy . qoKedy . r!shedy . cTh!dy . oTedy . Kedy . dal . dal . dol . oTy . dal . - f78,3: qoKedy . cheTy . qolshedy . oKedy . dol . ees . ol!chey . qoTedy . ol . dam . - f78,4: ol . chy . lshdy . lchecKhy . ol . Keedy . lchecKhey . lolKedy . Kai!n . ol . - f78,5: qor . olKeey . olKai!n . ol . eesey . ol . cheeKy . dar . oKal . dal . olchedy . - f78,6: eTy . oKeey . or . sheey . yKeey . loeey . qoKai!n . oKedy . qoKedy . qol . - f78,7: oTor . y!shedy . oTedy . shedy . qoKeedy . qoKedy . oTar . oTedy . - f78,8: qoKedy . oTedy . qoKain . oTeedy . qoKeedy . dar . oKedy . dKedy . dai!n . - f78,9: y!cheol!K . ol!Keedy . qoKe!dy . ol . chedol . oKeedy . qoTedy . ror . arol . - f78,10: dshedy . qoKedy . or . shedy . Pchedy . qoK!chdy . oKedy . oPchedy . - f78,11: qol . chedy . qol . oKeey . yKal . ol . chdy . qoKain . chcThy . daiin . - f78,12: sheo!r . ol . qoKaiin . shcKhy . oTaly . qol!sheey . qoKal . sai!n . - f78,13: dchoKol . chedy . qoKedy . qoKey . qol . chedy . qoKeedy . lchey . - f78,14: qolKeshdy . qol . shedy . olKedy . oKol . chedy . qoKain . dal . - f78,15: cheey . qol . chedy . qoKey . or . cheef . chcKhey . Tedy . qoKedy . lr . - f78,16: lshey . r!shedy . d . qoKedy . oKey . lchedy . qoKdy . daiin . oly . - f78,17: qol . sheedy . qol . lcheol . lchdy . dchdy . da . qor . ol . Kal . dy . - f78,18: chedy . shcKhy . qoKedy . dal . l!shcKhy . qol . qol . oTeedy . qor . - f78,19: l!chedy . ol . chedar . shedy . lor . shedaldy . orai!n . =

f78,20: qoFcheol . oPchedy . qoKai!n . oPchedy . lchey . cPhar . ol . oKalor . - f78,21: chedy . l!shedy . olshedy . oTaiin . ol . qoKar . shedy . yTeedy . - f78,22: o!Kal . shey . ol . shedy . oKal . oKchey . oKeol . olchedy . qol . - f78,23: qol . chedy . oKeshy . qoTeedy . oKeedy . olshedy . qoKedy!dy . - f78,24: yTaiin . shedy . ol . sheedy . olshdy . shey . Kshdy . shol . Kedy . - f78,25: Teeol . olKeshey . qolcheol . ol . or . shecKhedy . or . ol . sham . - f78,26: qoKaiin . or . sheedy . oTai!n . ol . shedy . sol . fchedy . oTaldy . - f78,27: l!ol . Kar . shr . r . ol . ols . sheey . ol . chedy . olTar . olKaiin . - f78,28: olKai!n . shey . qoKey . oKar . ol . oTeedy . chcThy . los . aiin . d . - f78,29: lchedy . oTchey . qol . chedy . lr . al . s . aiiin . ol . shedy . ary . - f78,30: s!al . shol . s!ai!n . sheeTy . or . oiiin . oKal . olTal . qoKar . ary . - f78,31: sor . ar . or . dchor . oTaiin . oTai!n . yTedy . olshdy . shol . Kal . - f78,32: lol . cheor . sheol . dy . qoKar . oTalor . =

 

f79rr1: T!!!orai!n . shedy . Pchor . or . sheK . oTar . Pchdy . oPcholor . oTal . shedy . - f79rr2: qoTeedy . lshdy . oTchedy . olshey . ol . shey . qol . sheey . qoTeey . loly . - f79rr3: y!shealdy . r!shedy . qoTeedy . chcKhey . qo!y . chey . l!chey . qoKeey . r!chedy . - f79rr4: Teey . dar . qoTar . sheds . sheeKeey . qoKeey . oKey . qolshy . olchey . qoKy . ol . - f79rr5: qoKal . shedy . chcThy . or . chear . solchey . qol . shal . chey . l . cheol . chol . chy . - f79rr6: shol . oKar . ol . olKeey . qoKey . s!ai!n . ol . cheey . qol . chey . =

f79rr7: P!!!olchedy . qoKar . shey . qoKl . ol . cheey . qoKain . chey . qoTy . qoKar . - f79rr8: qoKol . cheedy . qoKal . shed . y!Kchedy . chcThy . yoKy . qoKal . cholo . - f79rr9: saiin . shedy . Psheedy . qoKar . sheol . qolchey . qoTy . qoKal . qoKam . - f79rr10: qoKshedy . qoKai!n . cheor . oKol . sheeol . qoTeesy . choTy . oTechys . - f79rr11: shoiKhy . chedy . Tshey . dshdy . oTchar . sheK . chcThy . oTal . ory . - f79rr12: qoKchy . qoTchey . ldaiin . shedy . qoTaiin . sal . =

f79rr13: P!!!shorol . shcKhy . qoTshdy . qoKaldy . oPchedy . qoTar . or . aiin . ol . - f79rr14: saral . qoKai!n . checKhy . qoTal . qol . cheey . chey . dai!n . chedy . qol . - f79rr15: qoKl . shey . qoKal . chedy . oKol . dyTy . s!aiin . ol . sheol . lchey . - f79rr16: shai!n . shcKhy . qoly . Kshedy . oTal . sheey . qoKai!n . shey . qoKam . - f79rr17: qoKaiin . shy . lsheey . ls . air . or . aror . oTaiin . ches . olol . ol . - f79rr18: solor . olshey . qoKaiin . chey . qoKai!n . oTai!n . oTai!n . oTal . ol . dam . - f79rr19: sol . cheey . chol . sai!n . or . al . shey . qoKai!n . sheyKy . shoKy . oly . - f79rr20: y . shal . y!chedar . oiKhy . scThey . Tal . chear . =

f79rr21: P!!!ol . shar . sha!r . Pchey . oTshey . oKaos . aiin . oKshey . dalKeeey . ry . - f79rr22: lchey . dal . sheedy . efchedy . oTai!n . shey . qofchey . ol . dor . ched . chey . - f79rr23: dar . shear . qoTaiin . ol . lKain . oTchedy . or . olKl . o!Tshedy . oTory . - f79rr24: qoKshedy . qolKeey . qol!Keedy . qoKedy . oTai!n . oTchey . oKai!n . y . - f79rr25: cholchey . qoTshy . qol . shey . qoKar . shedy . oTeey . chcThy . =

f79rr26: P!!!olaiin . olTeedy . qoTchey . dyKeedy . qoKchdy . oPchedy . shol . ory . - f79rr27: qoKeedy . sheey . Kas . cheey . olKaiin . ol . ory . chol!or . oTy . oKy . - f79rr28: y . dol . sheey . qoKai!n . odai!n . yTeey . chyTeey . oToldy . l!chey . - f79rr29: lcheey . qochey . qody . qoKal . olor . oKchd . dchol . dchy . oly . - f79rr30: y!shedy . qoTal . y!sheey . olor . =

f79rr31: P!!!ol . shey . olTshedy . sheol . yKeey . oKeey . cheor . sheedy . ol . - f79rr32: s!ol . cheedy . qoTeedy . oKaiin . ol . olaiin . shey . daiin . chey! . ol . - f79rr33: daiin . shedy . qoTshedy . oTeeedy . oTeedy . chey . qoKaiin . ol . - f79rr34: lcheol . Kchedy . qoTas . sheey . Teol . oTeedy . =

f79rr35: P!!!ol . chedy . shedy . qoTeedy . qoTain . o!dy . cheK!es . oTal . - f79rr36: s!ol . sheeol . ol . cheey . os . sheKy . sheol . or . shear . oly . - f79rr37: l!cheol . ol . ol . sheey . olsheey . shol . Keey . oKchey . dai!n . - f79rr38: Pol . olKeeey . sheol . qoKeey . =

f79rr39: P!!!olKeey . qoKol . oTshdy . olKy . orKar . shecPhh!dy . olKal . - f79rr40: y . shedy . qoKched . olTshey . oTchoTor . ol . oKaiin . chcKhy . - f79rr41: qoKai!n . shedy . qoTai!n . oTeedy . chKai!n . ol . ol . chedy . oly . - f79rr42: sai!n . oKai!n . chedy . lKchedy . aiin . oKai!n . oly . cheedy . - f79rr43: y . shey . qoKai!n . cheol . qoKy . daiin . chKam . ar . cheedy . ldy . - f79rr44: ody . oaan . oKeey . dar . cheory . =

 

f79,1: P!!!oldshedy . olKory . qoTolol . oTaldy . oTedol . or . olorol . - f79,2: qoTeedy . qoKchey . qoTy . lshey . qoKai!n . !!!!!!!shey . qor!chedy . - f79,3: dol . sheol . oKchy . qoKai!n . cseedy . qoKshedy . qoKe!dy . oTaram . - f79,4: qoKeedy . qoKeedy . qoTai!n . sol . chedy . r!chey . qoKy . lchedy . - f79,5: qolKeedy . qoKedy . qoTol . saiin . ory . qoKedy . oTeedy . lcheam . - f79,6: ychecKhey . r . ai!n . chedy . qoKai!n . chedy . olshedy . dar . y!Tam . - f79,7: qoKshey . qoKeedy . qol . Kedy . qoKeedy . qoKai!n . s!ol!chedy . - f79,8: ychedy . qoTey . oKedy . Tedyol . sheedy . qoKeey . qoTeedy . lol . - f79,9: sor . ol . sheey . qoKeedy . qoKechey . qol . =

f79,10: P!!!chedy . lshecKhedy . qoKeey . qoKaiin . olKy . oPchedy . Pchedy . - f79,11: olcheey . lchedy . qol!Keedy . qoKai!n . chcKhy . oTar . ol . Kam . =

f79,12: P!!!shdy . ofchdy . qoKedy . qoTeedy . qoKedy . qol!Tedy . qoTedy . oKy . - f79,13: dain . ar . olshey . dyTai!n . qoKai!n . checThy . oKeedy . qoKeedy . ror . - f79,14: qoKeey . qoKedy . oKeey . qoKol . sheedy . qoKeedy . r!ol . chey . qoKeedy . - f79,15: yTeedy . qoKeedy . qoKai!n . olKeey . cheoKain . dy . Teey . qoKai!n . - f79,16: dol . sheey . qol . olKshey . qoKeedy . olKeedy . qol . oKaiin . oly . - f79,17: qol . sheey . chol . ol . dar . qoKaiin . cheeKey . qoKy . oTai!n . oram . - f79,18: qoKai!n . sheey . qoKeey . Teey . oTeey . lsheey . qoKeey . olKeedy . r!chey . - f79,19: yKail . shy . qol!ar . shey . qoKedy . qoKedy . qoKedy . dar . olKai!n . cham . - f79,20: dchedy . lchey . qeTy . shedy . oKai!n . yKees . olKey . oTy . shey . qoly . - f79,21: d!shey . qoKal . sheedy . sheKy . or!ai!n . oTshdy . dain . cTher . ar!or . - f79,22: Tshey . yKeey . r!a*Kai!n . oroiiin . =

f79,23: TolKey . oKar . ol . oKaiin . oKylor . qoKol . oKeedy . dalary . - f79,24: y!cheear . o . oiin . oeedy . qoTai!n . chedy . qoKeey . oTeey . qoKchy . lol . - f79,25: qoKeey . ol . olshdy . qoTai!n . oTeedy . olKai!n . oTshey . sai!n . ol . - f79,26: yKeedy . oKaiin . dyKaiin . oTedy . dKeey . Tar . ol . oTol . oiiiny . - f79,27: od!chey . Kar . oKai!n . oPar . oTai!n . olKey . =

f79,28: P!!!chey . Ksheol . qoKai!n . ofchedy . oTalshdy . olKair . oTaiin . oKeedy . - f79,29: dai!n . shey . Keedy . lKo . oPchedy . qoTedy . oTey . Tal . dain . oTchy . oTy . - f79,30: qoKai!n . sheeKy . oKar . oKey . qoKey . Tedy . sKai!n . oTeedy . qoKy . - f79,31: yshees . aiin . o . yKeedy . qoKeedy . qoKar . oTeedy . r!ol . Tai!n . - f79,32: olKeey . ol . or . ocheey . ol . ol . o . Keeedy . checKhy . ar!or . =

f79,33: P!!!or . ar . or . yTeey . Teey . oTar . oshey . qoKy . chey . oKeey . ldy . orol . - f79,34: yKeeey . qoKeey . lshey . qoKy . Tchedy . or!sheedy . oTai!n . sheor . oly . - f79,35: qor . cheey . Kai!n . chl . ol . oTol . dai!n . oTai!n . ol . oTeedy . qoKan . - f79,36: y!sheey . ol . shey . olTshsey . sheePshey . =

f79,37: P!!!ol . ol . shal . Kai!n . oKeey . lKeey . qoKal . oTchsdy . oKechdy . - f79,38: olKeeey . qoKeey . oKeedy . shedy . qoKeey . oKai!n . shecKhdy . dag . - f79,39: qoKeedy . yKeey . sheey . or . or . aiin . yefaiin . ch!cThhy . dor . yTy . - f79,40: qoKees . aiin . oKain . ol . oiin . qoKoi!n . sheKy . qoKeedy . qoKar . ol . - f79,41: yshedy . qoKeey . oKai!n . ol!Keey . daldy . chedy . r!aiin . or!ai!n . - f79,42: oKchedy . qoKai!n . sheKy . chedy . ol!aiin . y!daral . =

 

f80r . x . 1: yoraly . =

f80r . x . 2: olchdy . =

f80r . x . 3: oKaly . =

f80r . x . 4: oKolo . =

f80r . x . 5: oKory . =

f80r . x . 6: oPor . =

f80r . x . 7: olKy . =

f80r . x . 8: oTalshedy . =

f80r . x . 9: oKar . =

f80r . x . 10: oTan . =

 

f80rr1: P!!!dol . fshedy . qoPolKai!n . ocThor . oKchdy . qoKeedy . qoPcheol . -olToiin . y . dar!shey . - f80rr2: dyKshy . ol!oTchedy . qoKain! . qoTai!n . chcKh!y . qoKai!n . oKal . qoTai!n . oKedy . qo!l!r . - f80rr3: Tchedy . qoTair . cheol . qoKal . qoKal . cheeTy . qoKai!n . qoKar . qoKai!n . chedy . qoKam . - f80rr4: s!olKai!n . shl . lKy . chcThy . qoKai!n . qoTchy . qoTal . dy . chcKhy . lchey . qoTar . oTal . - f80rr5: qoKedy . qoKeedy . checKhy . olchedy . qoKai!n . chey . qoKechcKhy . oTar . cheol!Tai!n . sy . - f80rr6: s!olchedy . qoKeedy . qoKar . ol . chedy . qoKai!n . shecThy . qoKeedy . salTar . chKai!n . oTy . - f80rr7: s!olKy . shecKhy . sheKy . shKeol . qoKar . sheKy . cheTai!n . ol . olKar . oKai!n . sheKy . qoKal . day . =

f80rr8: Paiin . sheol . qoKai!n . cheTy . qoKeedy . qoKar . shcThy . qoTol . shecThy . qoKai!n . olKam . - f80rr9: dcheol . shedy . qoKa!l . qoTaiin . chTal . schcThy . qoKal . chcThy . q!oKai!n . oKai!n . ol!oKy . - f80rr10: qoTeedy . Keey . qoKai!n . chcKhy . qoTy . dal!ched . oTai!n . shedy . qoKair . shey . dalom . - f80rr11: shedy . qoKey . shcKhey . qoTar . chcKhy . oTol . Teol . sheol . qoTa!l . olTai!n . chcThy . - f80rr12: qoKeedy . qol . she!cThy . qoKal . Keol . qoKy . qoKal . shedy . sal . olKai!n . sheo . qoKl . - f80rr13: y!shey . l . shey . Kaiin . lor . aiiin . shcThy . ePchey . Ty . ol . Keedy . Tar . oKy . las . - f80rr14: lol . chey . rchy . r . ol . dai!n . oTy . qoTy . oTalor . shecKhy . olKeey . ral . chedyor . - f80rr15: dar . sheal . cheeKy . oKain . sol . lshedy . dol . checThy . orol . eeesal . olo . Teol . ory . - f80rr16: lchol . dar . shecThy . oTedy . qol . olcheedy . oPcheeKy . qoTchy . qoKaiin . oTair . olKy . - f80rr17: lol . shar . oTaiin . olKaiin . ol . olKai!n . oraiin . olor . checThy . olor . =

f80rr18: P!!!cheol!Kal . dal . Korchy . qoTey . qoTy . rchedy . qoKal . olKol . shedy . chTy . - f80rr19: oKchey . qoKy . chedy . qoKai!n . shedy . qol . cseey . qoKal . dar . ary . - f80rr20: dshedy . qoKal . chcThy . qoKain . shedy . oKaiin . shey . daiin . ol . - f80rr21: qoKal . checThy . sol . chey . oKalol . oKaly . qoKeedy . oly . - f80rr22: sol!chey . qoKy . r . chey!Kai!n . shecKhy . qoKai!n . oKai!n . ol . - f80rr23: s!olchey . qoKeey . lKar . oTal . olKeey . oKai!n . shecThy . ol . =

f80rr24: cThcThey . r!cheKy . shePchedy . qoKor . ol . qocKhey . olchey . qoKedy . Kor!oiin . y . - f80rr25: olKeey . l!sheol . qoKeey . shedy . qol . shedy . qoKaiin . shey . qoTy . qoKaiin . qoKady . - f80rr26: qoKeey . rchey . Tai!n . oTeey . qoKai!n . sheKaiin . shecKhy . qol!shey . qoKai!n . ol . lom . - f80rr27: sol . olKeeey . oTar . orchey . qoKeey . lTal!or . olor . qoKaiin . ol . shey . qoTor . alom . - f80rr28: sor . olKy . qoTy . Ty . Tor . chey!Ky . T!oTol . oPchedy . qoKai!n . sheKy . qoKai!n . ol . - f80rr29: qoKeedy . qoKail . oTeey . oTai!n . shedy . yKeey . rar . alshees . =

f80rr30: T!!!orolshsdy . oPchey . shePchy . qoTai!n . shcThy . qoKedy . daly . - f80rr31: Tol!Kai!n . oTal . chedy . qoKar . ol . shedy . checKhy . or!oly . - f80rr32: y!cheey!Tal . checThy . qoKai!n . qoKai!n . checThy . qoKai!n . ol . - f80rr33: !sor . shecKhy . qoKar . checKhy . oKai!n . shecKhy . qoKeey . ly . - f80rr34: qoKain . shcKhy . qoK!olKai!n . chedy . qoKai!n . checThy . lor . - f80rr35: oKai!n . shedy . qoKan . chedy . qoTai!n . cheKy . lTeey . lolom . - f80rr36: qoKai!n . cheey . olKai!n . shedy . qoKai!n . orol . s . =

f80rr37: P!!!olchy . ef!al!oir . oKai!n . oKaiin . chee!y . Kai!n . y!lor . olKeey . qoKal . - f80rr38: sal . shy . loiin . cheey . qoTl . sheTy . cheoKy . qoKai!n . cheey . ram . - f80rr39: Tai!n . chey . r!al . Kas . chey . lKl . ol . shees . oKaiin . olKy . oKlor . - f80rr40: lol . chey . saiin . sheTy . oKaiiin . sheor . Tchey . lKaiin . oKainy . - f80rr41: TalKl . ol . s . al . cheoly . daiin . oTaly . oTai!n . chey . lKai!n . olom . - f80rr42: sol . Tl . shey . qoKl!cheey . lKaiin . ol . olor . aiin . y!daiin . cheol . Kain . - f80rr43: l!ol . eey . lchey . qoKal . cheol . lchor . oTlol . =

 

f80,1: P!!!cheedy . dolfchedy . qoKeedy . qoTedy . qoTol . fchedy . r!ol!y . - f80,2: Tshedy . qoTedy . olKain . oTal . chcKhy . qoKy . daiin . daly . - f80,3: schedy . qolchedy . qoKaiin . chcThy . oTaiin . sheeKy . qol . - f80,4: qoKedy . qoKar . qoKai!n . chedy . qol . qol . shecTyhy!! . qo!l!y . - f80,5: oKeedy . chedy . olKeedy . oiThy . qoKaiin . shcKhy . qoTai!n . ol . - f80,6: Tcheol . Kedy . Pcheol . Kai!n . shedy . qoKaiin . oTey . qoKedy . chedy . =

f80,7: P!!!ol!shol . Tchey . qoKol . shedy . qoTshey . sal!y . Kchey . sTol!Pchy . - f80,8: olTeedy . qoKaiin . shedy . qoKai!n . sheol . qoKchdy . qoKchdy . qoTy . dy . - f80,9: Tchdy . qol . Tol . Tal . Tal!dai!n . chcThy . qoKal . dol . checThy . qoKal . ly . - f80,10: sol . sheey . qoKaiin . shcThy . dol!shedy . qoKal . shecThy . qoTai!n . ol . - f80,11: Tol . sheedy . qoKar . olKy . ror!cheey . shecKhy . qoTai!n . chedy . rol . - f80,12: ycheol . Kain . shey . qoKaiin . chedy . qoKol . olKai!n . shcThhy . l . - f80,13: l!or . ar . ol . olor . chey . Kol!dy . =

f80,14: T!!!shedy . qoKai!n . shedy . qoKas . oTal . qoPshedy . qoTy . lchedy . qoPal!or . - f80,15: qoTaiin . chTy . lchedy . s!al!y . Tol . chey . qoTeedy . oTal . dai!n . ol . dal . - f80,16: cheol . Key . qoTar . dy . qoTal . dy . Keedy . qoKai!n . oTy . loldy . Tal . - f80,17: solcheol . qoKaiin . shecThy . qoKal . cheol!dy . qoTl!ol!Kal . ched!yr . - f80,18: ychedy . qol . oKaiin . olKedy . or . oKai!n . =

f80,19: P!!!sheoldy . dKshey . qoKoPy . ror . oPor . olPoiKhy . olTydy . - f80,20: ysheey . qo!rar . ol . cheey . daiin . shey . qoKaiin . ol . oKaiin . - f80,21: Tor . Kai!n . oKal . y!rchey . qoKal . olor . aiin . oKal . oTam . - f80,22: dchedy . qoKal . ol . chey . dal . or . shedy . l!shedy . =

f80,23: P!!!olTeshol . oPy . shey . qoPshedy . qoTeedy . qoTol . shy . Kolshd . qoKy . - f80,24: yshedy . qoKeey . qoKey . qoTy . qoTol . oTaiin . ol . chedy . qoKy . daiin . - f80,25: lshedy . qoTy . olol . cheey . qoKai!n . oKalchy . Tal . or . checThy . sar . - f80,26: qoTy . chey . qy . Taiin . chey . lchedy . shedy . olchey . =

f80,27: P!!!shol . Kai!n . olKar . shey . qoKai!n . dal . olTaiin . oKain . shal . qoTy . - f80,28: olcheol . qoKain . or . al . chai!n . qoKai!n . ol . Kaiin . oKeedy . qoKey . ly . - f80,29: qoKai!n . olKai!n . olKai!n . ol . Keeol . =

f80,30: P!!!ol . or . olKai!n . ocKhy . qoKaiin . oKai!n . oKar . shey . qolKy . - f80,31: qol . ol!oiin . olKai!n . ol . chedy . qoKai!n . olshey . qoKai!n . - f80,32: s!olKai!n . shol . Kair . or . arol . Keedy . olKy . qolKai!n . shedy . - f80,33: qoKeedy . qoKer . olKai!n . olshedy . qoKey . qoKeey . TchcThy . lom . - f80,34: dol . sheyr . shey . olshey . cThor . ylchdy . olKai!n . shcThy . qoly . - f80,35: T!!!ol . olTai!n . olKar . y . qol . qol . Kai!n . oKii!n . ol . Kai!n . shey . ldy . - f80,36: soi!n . oKai!n . sheor . ol . shey . daly . olshedy . olal . shedy . lchy . - f80,37: Polshdy . qoKeedy . shKy . ololchey . =

f80,38: P!!!ol . Kedy . l!shecKhy . olKy . oT . olKchy . r!chey . qcThy . rchey . ral . - f80,39: sol . aiin . chey . qoKai!n . ches . ol . chcKhy . qoKeedy . Tchdy . ar!al . - f80,40: qoKai!n . ol . cheeor . olar . chey . Tchar . ol . chedy . qoTal . olchedy . - f80,41: Tor . ar!ol . ar . shcKhy . lKol . oTol . chedy . qoKai!n . chcKhy . qoKal . - f80,42: P!!!ol . al . aiin . olKal . shar . shedy . qoKol . chdy . ldol . dar . al . - f80,43: sor . ain . shKai!n . shar . oK!shey . dal!ar . shoKal . dy . - f80,44: qoKal . orol . =

 

f81rr1: P!!!olchey . qoKedy . shol . oPchedy . olPchedy . ofshdy . oly . - f81rr2: dchey . lshl . olched . qoKol . chol . oTar . chedy . oKy . - f81rr3: qoTey . l!chees . olKal . ol . chedy . oKar . shedy . - f81rr4: dchedy . qoKai!n . ol . ol . chcThy . yKeedy . al . - f81rr5: qol . cheol . oKeey . ol . ol . ol . aiin . ol . or!ai!n . - f81rr6: s!ar . ol . eses . oTeey . shor . qoKeey . ol . - f81rr7: dshees . oKai!n . chcThy . oTey . oKai!n . - f81rr8: P!!!chedy . qoKeey . oTy . qoTey . oTeey . oly . - f81rr9: qoTeesy . qoTedy . qoKeedy . chcPhey . - f81rr10: chol . dai!n . oTedy . cheey . qoTai!n . ly . - f81rr11: ol!sheol . olKedy . shecKhedy . ol!Tedy . - f81rr12: y!chedy . Tedy . ol . sheedy . qoKeey . loly . - f81rr13: dchol . shedy . qoTedy . qol . chedy . cheTy . ry . - f81rr14: qoKechedy . qol . sheedy . or!ai!n . arol . oeeedy . - f81rr15: s!ai!n . ol . cheedy . qoKeedy . oTedy . =

f81rr16: P!!!olchdy . qoPchol . qoKor . olPchedy . oPol . oroiry . - f81rr17: y!checThy . oKeedy . shey . qoKedy . ol . o!chedar . - f81rr18: osheedy . shedy . ol . shedy . oKeedy . orar . - f81rr19: qoKedy . sheedy . chedy . qoTeedy . ol!am . -81rr20: qoPchedy . qol . chedy . qoKeey . o!daiin . rai!n . daly . - f81rr21: dshedy . qoKal . olKeey . oTeey . olshey . oTey . lol . - f81rr22: qoTal . chedy . qol . ol . daiin . ol . chedar . ol . oly . - f81rr23: chey . oKai!n . !!shecKhy . soiin . chey . lchey . =

f81rr24: P!!!ar!ody . shecPhy . cheol . qoTal . dar . oTedy . oly . - f81rr25: sar . shedy . qol . !oTai!n . oKais . oKal . chedy . dy . - f81rr26: P!!!chedy . qoKey . oTeol . qol . sheor . shedy . qcThdys . - f81rr27: sal . chedy . qoKedy . olKedy . dol . qoKchedy . - f81rr28: qoKesdy . chedy . qoKar . chey . Taiin . oTey . lchl . - f81rr29: y . sheedy . shy . chey . l!chcThy . yTar . olKaiin . ol . - f81rr30: l . shedy . qoKedy . sor . olKar . ol!Kaiin . ol!Kshdy . - f81rr31: sol . shedy . ol . lchedy . shedy . shy . olKedy . ches . ar . or . oraiiin . =

 

f81,1: P!!!ar . shey . Keedy . sheKal . dal . dar . ol . Pchedy . sheK . dai!n . ofal . sheKy . - f81,2: qoKedy . oKaiin . Kair . oKal . s!ar . ol . Kai!n . olKai!n . al . ol . r!ol . dl . - f81,3: s!aiin . daiin . ol!Kee!dy . oKedy . dyKai!n . sheK . chdy . dalal . oldy . - f81,4: qoKaiin . oKai!n . cheeKy . dy . ol . Kaiin . dai!n . dy . daiin . chcKhy . - f81,5: oKaiin . daii!n . oTain . chcKhy . oKeedy . qoKy . Kar . daiin . oKar . - f81,6: qoKain . oKaiin . ol . chedy . cheol . lKy . l!s . aiin . oKain . dal!dy . - f81,7: ol!or . ol . shecKhal . daiin . qoKeedal . daiin . chcKhy . schedy . qol . - f81,8: yKol . or . shedy . sheedy . qol . Keedy . daiin . dKai!n . cPhedy . oldy . - f81,9: y!ar . ol!chey . Kaiin . oKeey . daiin . olor . checKhy . daiidy . =

f81,10: P!!!ol!shy . oshy!Teed . qoP . oKeedy . oTedy . oKshedy . qoTy . dair!am . - f81,11: o!shey . qoKeey . oKeey . oKy . yKeey . qoKy . oKylKy . olchy . Ky . dsholyd . - f81,12: qol . ol . chdy . shedy . qoKedy . yTedy . cheTedy . lKedey . yTedy . - f81,13: yKecsey . dched . y!!Tedy . yTedy . dar . yKeda . iPhy . qoTy . yKedy . oKal . - f81,14: dshedy . yKeedy . cseeK!y . daiin . oKedy . qoKeed . qoKedy . lchPchdy . - f81,15: qoKal . chedy . ol . sheey . salshcThdy . qofchedy . r . chedy . l!Tary . - f81,16: l!or . shedy . qoeedy . ol . chy . r!shdy . lshedy . dar . chdy . Pchdy . - f81,17: sshKchdy . chedy . ol . shedy . qol!chedy . qoKain . shcKhy . dl . ra!l . - f81,18: qoKchdy . chey . ol . cheKy . ol . shedy . qoKedy . qoKedy . chcKhy . qoKy . - f81,19: so!lKeey . ol . shedy . qoKar . shecKhy . dcsedy . qoKar . qoKal . dol . chy . - f81,20: qocThey . cheK!al . chody . qoKedy . l!sheTy . qoldy . lTedy . qoTain . - f81,21: lsho . qoKey . lshedy . lshedy . chedy . qolKy . lchedal . qol . oTar . - f81,22: qoKal . qol . oiin . cheey . dal . lohedy . shedy . s!al . chTedy!Tar . - f81,23: shol . qeKchy . yKaiin . olKai!n . shedy . qoKy . dchedy . rol . ol . cThdy . - f81,24: yTey . oKchedy . qoKal . oKeey . qol . cheedy . sal . Teol . dchdy . ly . - f81,25: o!shedy . qoTedy . shol . chedy . y!shchey . ol . chey . qol . chedy . Tchd . oKy . - f81,26: !ol . chechol . Tar . oiin . oKedy . dal . shey . olKeol . olKeedy . oKeol . - f81,27: dsheol . oiiin . olKeedy . Tedy . cheKy . shcKhedy . chal . =

f81v . x . 1: oToin . olKol . =

 

f82r . P1 . 1: qocseedy . qoKeol . daiin . shcKhy . -oKeeor . cheey . daiin . shey . - f82r . P1 . 2: dchedy . qol!chedy . qoKai!n . dy . -qoKeedy . qoKal . lchecKhy . lched . - f82r . P1 . 3: qoKeey . l!checKhedy . qoKal!y . -s!ol!Kaiin . chcKhy . qoKaiin . - f82r . P1 . 4: qoKaiin . ocTheol . chKeey . ldy . -oTeey . qoKal . shecKhy . qoKy . - f82r . P1 . 5: sol . lKchedy . qoKeedy . qoKal . -cThol . chedy . qoTeedy . qoKal . - f82r . P1 . 6: sor . shedy . qol . shedaiin . shecKhy . oKal . sheKy . qoTaiin . chedol . - f82r . P1 . 7: dshedy . soTaiin . qoKar . shedy . sol!shedy . qoKeey . qoKy . ls . cheey . - f82r . P1 . 8: qoKeey . sheedy . qoKedy . lcho!r . cheey . qoKey . qoTal . chedy . qoTeor . - f82r . P1 . 9: sshol . shecThy . qoKaiin . chKedy . rchey . dair!chey . qoKaiin . =

f82r . l1 . 1: orol . dain . =

f82r . P2 . 10: Kolchdy . qoKedy . qoPol . qoTedor . choP!chedy . qoTal . chedy . Kam . - f82r . P2 . 11: oTedy . qodched . olqo . dar . checKho . l!olol . oKal . oKair . chedy . - f82r . P2 . 12: Tcheol . olchedy . qoKeedy . qoTedy . chedar . cheey . l!chey . sal . arol . - f82r . P2 . 13: r!olchy . qoKol . chey . qoKain . deeedy . qoKeey . qoKaiin . olchedy . - f82r . P2 . 14: Tedy . lchedy . qoKedy . qoKchdy . lKeedy . qoKaiin . dy . daiin . chdy . dy . - f82r . P2 . 15: qoKeedy . lchedy . qoKeedy . cheey . r!or . ol . s!aiin . chey . raiT!y . dam . - f82r . P2 . 16: dshedy . qoTeey . chedy . qoKeeey . qoKedy . lTeedy . qoKeedy . rol!chey . - f82r . P2 . 17: P!!!olched . oTain . shedy . shedy . dal . chedar . qoKeey . oKeey . ls!or!aiin . ory . =

f82r . P2 . 18: oKain . char . oKain . qoK!eedy . lchy . =

f82r . P2 . 19: P!!!osal!shy . qoKedy . cPhal . shedy . sheol . Keeedy . lKaiin . shedy . qoly . - f82r . P2 . 20: daiin . cheoKy . lKedy . rol!shey . daiin . chey . qol . chedy . qoKeey . dal . - f82r . P2 . 21: qoKaiin . cheor . sheey . qoKaiin . shcKhey . qol . Keeedy . qoKeeey . rary . - f82r . P2 . 22: cheey . qcThey . qoKeey . lcheey . daiin . chey . qoKeeedy . lchedy . lar . - f82r . P2 . 23: qoKeedy . lcheedy . qoKeey . sal . r!aiin . qoKeey . lKeey . qoKeey . raiin . ydy . - f82r . P2 . 24: dol . qoesedy . sheeerl . sheedy . lshed . qocKhey . lchedy . lor . sheey . ry . - f82r . P2 . 25: Tshey . qoKeedy . cheal . lchedar . ches . aiin . oTeey . qoKaiin . oKey . - f82r . P2 . 26: P!!!chedy . rsheal . daldy . qoKeedy . rshedy . qoTeedy . qoKeedy . lochedy . - f82r . P2 . 27: qoKoiin . shedy . qoKeedy . qoTai!n . chcThey . qoTeeol . chey . qoKaiin . oly . - f82r . P2 . 28: dcheey . lchedy . qoKeedy . lchedy . rchedy . oKchhy . qoTedy . qoTy . qoTy . - f82r . P2 . 29: qoTeey . raiin . cheol . qoTeey . shedy . qoKeey . lshedy . qoKeedy . ram . - f82r . P2 . 30: cheol . ol . rsheedy . lchedy . qoTy . lcheeor . qoKai!n . cheedy . lched . - f82r . P2 . 31: Teoiin . she . daiin . chcKhey . lchey . lchecKhy . sheey . lr . chey . rai!n . - f82r . P2 . 32: sai!n . ol . cheol . iKhey . cheor . chey . =

f82r . l2 . 1: darol . =

f82r . l2 . 2: daryry . =

f82r . l2 . 3: oKar . =

f82r . l2 . 4: oKal . =

f82r . l2 . 5: oKoldy . =

f82r . l2 . 6: oKairady . =

f82r . l2 . 7: sororl . =

f82r . l2 . 8: olKo . Ky . =

f82r . l2 . 9: soKoly . =

f82r . l2 . 10: dolol . =

f82r . l2 . 11: ol!aiin . =

f82r . l2 . 12: oKeeor . =

 

f82v . l1 . 1: oTechdy . =

f82v . l1 . 2: oTedy . =

f82v . l1 . 3: daiin . oTy . =

f82v . l1 . 4: oTedal . =

f82,1: ToKol . olfchedy . qoKeedy . qoKedal . shol . qoTal . oTdal . dal . olshedy . - f82,2: qoKedy . lshedy . qoTol . dol . shedy . shedy . dy . dar . oTedy . cheTedy . loKam . - f82,3: dair . ol . chedy . qoTedy . qoTedy . chsdy . qoTal . qoTy . qoKal . qoKedy . lo . - f82,4: qoKain . sheol . qoTeedy . chedy . qoKey . qoKedy . qoKol . chedy . chedy . lchy . - f82,5: sol!shedy . lchedy . dol!shedy . qoKal . shecKhy . shey . Teeol . oTeedy . qoKedy . - f82,6: qoTey . qoKal . shoKy . qoKal . chedy . qoTal . shedy . =

f82,7: P!!!cheol . dar . qoKeey . cheeKy . qoKol . dal . shedy . Pchdy . rol . qoTedy . rol . - f82,8: dal . shol . dar . ol . qoKy . qol . chedy . qoKar . qoTey!TyqoKy . chcThy . qoKy . - f82,9: Tchedy . qocThes . qoKar . chcKhy . qoKai!n . chol!Kaiin . chcKhdy . qoKoldy . - f82,10: dolchedy . lchey . r!ol . rol . cheey . s!ai!n . sh!ey . =

f82,11: T!!!ar . shecKhy . qoKal . qoKai!n . cheal . Tedy . rchedy . Pchedy . rsheol . dal . - f82,12: qoKedy . lchey . cheey . r!aiin . shes . qoKchey . qoKai!n . oKal . dy . lcheda!m . - f82,13: or!ain . shedy . qoK . char . oKai! . qoKeedy . rcheey . qoTedy . chTedy . rches . aly . - f82,14: yKeedy . qoKeedy . chedy . qoKar . oKeey . lKedy . qoKal . olKeedy . qoKeedy . oKy . - f82,15: qoKol . chedy . cheal . chedy . oTy . chdy . dy . checKhy . oTal . chl!s . =

f82,16: T!!!ol!sheol . qoKedy . qol!Kedy . rshedy . qoKedy . rshee!dar . oinaly . - f82,17: dai!n . chey . qoKeeey . qoKy . oKaiin . oKai!n . olKai!n . oTai!n . oKar!aly . - f82,18: qoKai!n . chedy . qol!Kshey . qoTal . shey . qoKai!n . ol!checKhy . ly . - f82,19: y!shedy . qol!chey . qol!aiin . oTai!n . olKeedy . qoTshedy . oll . - f82,20: dshedy . qoKaiin . olchedy . qoKal . shedy . qoTal . dy!Tar!y . lgl . - f82,21: qoK . sheol . Kechey . qoTy . ral . Tchdarol . shey!Tchdy . qoKal . - f82,22: saiin . shey . qoKol . chol . qol . sheedy . qoKal . shedy . qoKaiin . - f82,23: qoKain! . sheal . qol!chedy . qoKaiir . olKaiin . shedy . =

f82,24: T!!!chal . olKair . sheeKy . qol!chey . qoKar . shey . qoKai!n . oTshedy . - f82,25: daiin . chey . qoKy . shedy . qoKaiin . olKeedy . qoKechedy . qoTa!r . - f82,26: P!!!ol . olor . chey . qoKai!n . shedy . qoKai!n . olchesy . ol . r . ai!n!dar . - f82,27: qoKeey . r!ai!n . chey . qol!Kai!n . oKy . oTal!y . qoKal!sh . ol!shalsy . - f82,28: sar . ol . lor!aiin . chey . qoKai!n . o!roiiin . =

f82,29: qody . shar . aiTh!y . qoKchey . Kchey . olKain . oPchedy . qfol . shTy . oral . - f82,30: ycKhey . qoKai!n . cheK!y . oTaiin . olor . oKai!n . qolKeey . qoTar . olKai!n . - f82,31: cThor . chey . qsain . qoKeey . qoKai!n . oTai!n . oTal . oKeedy . qoKal . dym . - f82,32: s!aiin . shey . qoKeedy . qoKar . sheecThey . qoKaiin . dal!Tedy . rcheold . - f82,33: sol . chey . r . alchey . chol . olKol . chcKhy . dal!chcKhy . olKai!n . olKeeyr . - f82,34: P!!!cheol . shedy . qoKaiin . sholdy . =

 

f82v . l2 . 5: oKalchy . =

f82v . l2 . 6: olKeedy . =

f82v . l3 . 7: oKain . =

f82v . l3 . 8: olKol . =

f82v . l3 . 9: oKooKy . =

f82v . l3 . 10: oKedor . =

f82v . l3 . 11: oTedol . =

f82v . l3 . 12: oTeedy . =

f82v . l3 . 13: oKol . =

f82v . l3 . 14: oToldy . =

 

f83rr1: T!!!chedy . lPchedy . oPcsedy . cheP!ol . Pchedar . shedy . qoPchedy . - f83rr2: sol . cheey . qoKaiin . shol . lchs . shey . qoTeedy . sches . ar . chedy . dor . - f83rr3: olKeedy . qoTal . chKeedy . chey . daiin . chey . lchedy . qoKaiin . qoTal . dar . - f83rr4: qoKshedy . chedy . qoKedy . chKedy . daiin . sheTar . shedy . qeKaiin . chedy . - f83rr5: dsheey . qoTaiin . checKhy . qoTy . cheg . shedy . qoKeey . rchedy . qoKeedy . lo . - f83rr6: schedy . chedchy . qoKal . olchedy . qoKaiin . chedy . qoKeedy . lchedy . qoKy . - f83rr7: sol!shed . lsheedy . qeeedy . qoKy . o!qol . rsheedy . qoKedy . qoTeedy . qoTeedy . - f83rr8: P!!!chedal . oTedy . shecThedchy . qoKy . chedy . chary . =

f83rr9: P!!!chor . checPhedy . qoKedy . lsheedy . qoKchdy . r . shed!Kedy . qofshdy . qoPy . - f83rr10: olKeey . rchs . cheen . ols . aiin . s!Kal . dai!n . cThal . s!aiin . chKy . lal . ram . - f83rr11: sor . shedy . qoKaiin . chKai!n . shcThey . qoKedy . oKair . sheedy . lchedy . lo . - f83rr12: qocKhol . shecKhy . oTal . qoKeal . csecKhdy . cKol . oKedy . qoKedy . qoKal . - f83rr13: sol!cheol . Tar . shedy . s!al!Tedy . s!ai!r . qoKedy . q!Pchedy . lchcPhedy . ldar . - f83rr14: qoKchedy . qoKeedy . shedy . qoKshedy . dal . lchedy . qoKaiin . shcThy . dal . sy . - f83rr15: s!aiin . shedal . shecThy . chey . Tal . shcThy . dal!chdy . qoTchedy . lchedy . - f83rr16: Tchedy . qoKchdy . cheedar . chldaiin . chedy . qoKai!n . checThy . chealror . - f83rr17: dcheo . Kedy . lKeed . shcKhey . yTaiin . shechy . scheTy . =

f83rr18: P!!!dal . shdy . shocPhedy . oTor . shedy . oPshedy . oTshdy . qoKedal . shdy . soldy . - f83rr19: sor . shedaiin . o!cKhey . sai!n . ched . shedy . qeTal . dal . shedy . shey . l!chedy . - f83rr20: solKeedy . qoTeedy . qoKeey . qoKedy . sol . cheeeTy . qoKedy . qoKy . saiin . - f83rr21: solKeedy . qoKedy . oTedy . sol . chedy . lKedy . qoKchedy . qoKedy . chcKhdy . sar . - f83rr22: schedair . oTchedy . qoKeedy . chedai!n . chedy . qoTedaiin . oTaiin . oTedy . ldy . - f83rr23: Tchedy . qoTedy . qoKal . shedy . qoKedy . shecThedy . shecThy . oTor . chedy . - f83rr24: soiiin . checThy . cheTy . oTaiin . olsaly . shedy . =

f83rr25: qoKeedy . qolchey . qoKeey . qoKedy . chedy . oTal . - f83rr26: oTchey . qoKeey . qoKy . Tol . shedy . qoKylddy . - f83rr27: dai!n . chedy . qoKeedy . shcKhedy . shcKhedy . - f83rr28: saiin . cheeK!y . sheey . qoKedy . shedy . oldy . - f83rr29: s!olchedy . cheey . qody . Kesd . oldy . - f83rr30: s!oKeedy . qoKeedy . qoKy . sairn! . - f83rr31: Techedy . qoT!chedy . oKeedy . ldy . - f83rr32: !!*cheol . qoKchedy . lchedy . qoKey . - f83rr33: sy . s!aiin . sheeKchy . qoKey . sai!n . - f83rr34: shKy . lchedy . dol!shed . qoKchy . - f83rr35: saiin . cheKy . oKeeol . oKai!n . chdy . - f83rr36: sor . aiin . shy . shey . lshedy . qoKy . - f83rr37: sol . lKedy . lchedy . qoKol . shedy . - f83rr38: or . chey . qocKhey . dair!ydy . - f83rr39: qoKai!n . shey . Kai!n . chcKhal . - f83rr40: sol!chedy . olchedy . chedaiin . - f83rr41: solKey . lchedy . qolKai!n . dal . - f83rr42: sol . ol . chcThdy . l!chedy . l!chdy . - f83rr43: daiin . sheol . chedy . qoTyl . rar . - f83rr44: sKar . shedy . =

 

f83r . w . 1: chTorol . =

f83r . w . 2: olsaiin . =

f83r . x . 32: oTchdy . qoKchdy . shedal . - f83r . x . 33: dal . cheol . lol . chdal . aiin . - f83r . x . 34: sol . daiiin . chedy . =

f83r . y . 6: sarol!dal . =

f83r . y . 7: darolsy . =

f83r . z . 41: solKeey . qeKey . raly . ol . - f83r . z . 42: solchKal . cheol . qoTar . ol . - f83r . z . 43: daiin . ol . dai!n . chey . ldalor . - f83r . z . 44: sol . r!Tai!n . cTho!l . =

 

f83v . P1 . 1: P!!!oldaKy . dalol . oTedy . chTair . oPchedy . qoTal . shedy . chePchedy . oPchey . - f83v . P1 . 2: dol . shedy . qoKedy . shedy . qoTedar . checThedy . qoKedy . qoTal . chey . dar . - f83v . P1 . 3: qoTai!n . chcThy . dal . olKedy . shedy . qoTaldy . qoKaiin . dair . shedy . oTeey . - f83v . P1 . 4: dain . sheedy . oTeeody . doldy . qoTedy . qoKeedy . qoKedar . sheol!dy . qol . oly . - f83v . P1 . 5: qoKal . shedy . qoTai!n . chedy . chedol . doiin . oTaiin . shedy . qoKeedy . oKaiin . - f83v . P1 . 6: chedy . qoTchdy . oTalshedy . sol . chl . ches . oKeol . shedy . qoKol . chedy . qoKal . - f83v . P1 . 7: qoKeey . oTeey . qoKalol . chedy . dy . dol . qoKal . olKshedy . qoKeedy . qoKal . - f83v . P1 . 8: rolKeedy . qoKaiin . oKaiin . ched . oKchey . =

f83v . x . 5: ololary . =

f83v . x . 6: oKarchy . =

f83v . P2 . 9: P!!!chedas . shedas . qoKar . shedal . -oKchdy . qoKedy . !oKail . shedy . qoKy . lsheg . - f83v . P2 . 10: daiin . shcKhy . qoeeo . lldar . cheey . qoal . qoKeedy . olKar . sheedy . qoKai!n . olal . - f83v . P2 . 11: qol . chey . qo . lched . qolKy . qoKal . chedy . chedy . daiin . chcKhey . cheor . ol . lal . - f83v . P2 . 12: s!alch!ed . qol . shedy . qolchedy . qolchdy . qol . rchedy . cheol . qoKeor . sholdy . - f83v . P2 . 13: qoTaiin . cheol . shey . qoKeey . cheol . dal . cheeaiin . olKeedy . qoKal . chaloly . - f83v . P2 . 14: daiin . qoKal . shecKhey . qoKeey . chal . qoKeey . qoKaiin . chedy . sar . al . - f83v . P2 . 15: qoTaiin . cheeol . qoKaiin . sheol . qoKear . cheedy . olcheey . qoKal . qoKaoy . - f83v . P2 . 16: s!ol!Keedy . qoKeedy . qoKeedy . saiin . oKaiin . chedy . qoKeedy . qolKeedy . - f83v . P2 . 17: qolchedy . qo!lTeedy . qoKeedy . qoKal . oKaiin . chear . checKhy . dal . checKhdy . - f83v . P2 . 18: T!!!ocThey . cheor . olol . cheol . Tedy . shecKhal . sheecKhy . cheal . =

f83v . P2 . 19: qoKeed . qoKaiin . sheol!Kai!n . sheol . olKeedy . l . shedy . - f83v . P2 . 20: char . qoKar . cheol!Kai!n . shcKhey . qoKal . cheor . ols . - f83v . P2 . 21: qol . aiiin . chcKhedy . sheol . qoKaiin . shcKhy . l!chey . - f83v . P2 . 22: ol . cheedy . qoKeedy . qoKai!n . dal!shal . shldy . lor . - f83v . P2 . 23: y . shey . oTechd . ar . oKol . dal . shedy . qoKal!y . - f83v . P2 . 24: sal . chear . shey . qoKar . shedy . qoKai!n . ollchy . - f83v . P2 . 25: d!sheol . cheol . shedy . qoKaiin . cheeKy . lols . - f83v . P2 . 26: qol . shol . cheedy . qol . oqo . qoKai!n . ol . sheam . - f83v . P2 . 27: ol . cheal . shedy . chey . Tal . shedal . dalshdy . - f83v . P2 . 28: qoKaiin . chedy . qoKal . oTal . chedy . qoTals . - f83v . P2 . 29: oyshey . qol . qoKal . chedy . qoTy . - f83v . P2 . 30: qol . olai!n . sheol . qo . qoKal . sheol . - f83v . P2 . 31: shey . oPchey . cThey . olohy . =

f83v . y . 7: oKchdy . =

f83v . y . 8: oKaiin . =

 

f84r . x . 1: !lmyl . =

f84r . x . 2: or . sheKar . =

f84r . x . 3: ydy . =

f84r . x . 4: oKedy . =

f84r . x . 5: oloy . =

f84r . x . 6: doiis . =

f84r . x . 7: ol . shy . =

f84r . x . 8: oTedy . =

f84r . x . 9: lKol . =

f84r . x . 10: oKolshy . =

f84r . x . 11: oToly . =

f84r . x . 12: dshedy . =

 

f84rr1: Kal . chedy . qoKeey . oTedy . dyTedy . oKeedy . olshed . oPshed . yKcsedy . qoTedy . oPoly . - f84rr2: Tol . or . sheey . chcKhdy . schcKhy . dal . y!shedy . oTedy . qol . or . ol . eedy . qoKeey . or!oly . - f84rr3: qoKeey . dar . shedy . qoKedy . qoKeedy . qoKedy . chedy . oKai!n . chey . qoKedy . dar . olar . dy . - f84rr4: Tor . shedy . Tedy . !rol . ol . cheol . shedy . shcKhy . qoKal . olKedy . =

f84rr5: P!!!chol . cPhol . sol . Teol . Tedy . qoTedy . qoKeedy . qoKeey . ol . Keedy . Tey . qoKedy . qoPor . oly . - f84rr6: oTchy . ol . shedy . qoKedy . shedy . oKedy . shcKhy . chcKhy . olchey . schey . dal . chcKhy . ral . - f84rr7: qoKey . s!ol . yqoKai!n . qolKeey . qoTedy . qoKai!n . shedy . sal!chedy . =

f84rr8: P!!!shol . Pchcfhdy . qoKeedy . dy . qoKedy . daiin . shcKhedy . qoKaiin . checThy . dar . checThy . am . - f84rr9: qoKaiin . chol . cheKy . oKal!y . chey . oKal . chedy . Tor!y . oTshedy . qoKey . l!shedy . - f84rr10: qoTchsdy . yKeedy . qoKal . ol . shedy . qoKedy . qoKeedy . qoKeedy . chedy . raiin . chey . oTar . dar . - f84rr11: dar . sheor . shcThy . qoKeor . qoTedy . rshedy . qolchey . oTeey . qol . shedy . ol . daiin . ol!or . - f84rr12: P!!!ol . Tar . shedy . qoKedy . oKal . shey . qoKar . chcKhy . oTchey . qoKchedy . !c!hey . qoKaiin . - f84rr13: P!!!chedy . qoTchedy . oTaiiin . chcThy . shedy . oTedy . qoTy . qoTedy . ol . oKedy . oTedy . rom . - f84rr14: qoTol . shcThhy . oTy . dar . shcThy . schdy . qoKeedy . olKey . =

f84rr15: P!!!alchd . fchedy . sh!cThy . olKy . dar . oPalKaiin . o!qofchedy . or!aiiin . ofoly . oroly . - f84rr16: s!or . ol . olaiin . oqol . y!qor . or . cKhedy . chKedy . oKai!n . shedy . qoKolchedy . olai!n . - f84rr17: qoKeedy . oKeey . dar . olchedy . qsolKeedy . rar . checKhy . oTar . chedy . olchcThy . lor . - f84rr18: dchdy . qoKedy . ol . chcKhy . olchdy . sar . or . yKeedy . cheTey . sai!n . shedy . sheKam . - f84rr19: yKchdar . or . ar!ar . shedy . qoKal . daiin . shedy . olKedy . qoKedy . qoKy . chedy . daiin . - f84rr20: qoTar . yTedy . Tedy . dar . olKedy . qoTedy . shcKhy . chTol . Tedy . dar . or . oly . - f84rr21: shol . Tchdy . Tedy . yKai!n . shey . cheol . y!Tedy . al!Kedy . oKedar . o!lKeed . ol . ary . - f84rr22: d!shey . Teey . sor . ol . shedy . dar . aldy . oTedaiin . shcKhchy . chcKh!y . daiin . ar!yly . - f84rr23: qoKal . daiin . dai!n . oTey . cheor . air . shcKhy . orair . oro . =

f84rr24: shey . dar . shey . dai!n . aiin . shedy . orol . yKar . oKedy . qoKy . chedy . oKedar . chey . alol . - f84rr25: qoTeedy . qoKol . oTedy . shedy . qoKeedy . dol . ol . dam . - f84rr26: s!or . olchdy . lshedy . qoKchy . dol . oTedy . yTchor . olKy . - f84rr27: dshedy . sheedy . qoKedy . chedy . Teedy . qoKeedy . - f84rr28: qoKeedy . dKedy . olcsedy . qoKal . shcKhy . olKeedy . - f84rr29: dshe!dy . oTeedy . qoTar . cheKar . or . shedy . saiin . - f84rr30: oKaiin . oTchdy . qoKai!n . csedy . qoKeey . qoTedy . - f84rr31: qoKai!n . oTchedy . sKeey . rcheKy . dol . oKechy . - f84rr32: yKedy . qoTedy . chcThy . ol!chcThy . dar . ar . osy . - f84rr33: yT*yl . chedy . qoKor . sheKedy . oKedy . iThhy . dam . - f84rr34: doledy . qoKedy . ar . aror . oKedy . oKedy . =

 

f84r . y . 13: oTaly . =

f84v . n . 1: oTdy . dar . chdy . dar . or!am . - f84v . n . 2: s!oiin . oKeeey . s!ol . oKal!y . =

f84,1: Kor . shedy . oTedy . qoTedy . oTedar . cfhd!or!ol . - f84,2: oTeey . qoKeey . oKey . cheTai!n . cseeKy . daiin . al . - f84,3: qoKeey . oTeedy . shedy . qoKeed . or . oKeedy . ry . - f84,4: yKeedy . qoeedy . olKeey . sheKy . qoKeey . - f84,5: P!!!oiin . ol . Kedy . oKedy . qoKy . oKeedy . qoKey . - f84,6: qoKedy . oKedy . qoKeedy . oKeedy . shedy . qoKy . - f84,7: cseol . qolchey . oKeedy . saii!n . oKeedy . chKeedy . - f84,8: qoTeed . oTedy . sheedy . qoKeedy . qoeedy . oKeedy . dam . - f84,9: csedy . qoeedy . ol . cheey . daiin . chcKhedy . dai!n . dy . daiin . - f84,10: qoKees . qoKedy . oTedy . shedy . qoKedy . dol . olKeedy . dol . Teedam . - f84,11: shedol . chedy . oKedy . oTol . chcKhedy . qoTedy . doKedy . dol . lKeey . qoKydy . - f84,12: dshey . olKchy . dol . ol . oTedy . oKedy . oKedy . qoKedy . dol . dar . ol . chedy . sai!n . - f84,13: qoKshedy . qoKeed!y . daiin . checThy . oKal . ol . Kedy . chedy . dolKedy . oKedam . - f84,14: s!oiiin . ol . chedy . qol . Kedy . shey . qoKedy . qoKey . d!ol . y . ol . shedy . qoKedy . - f84,15: qoKeey . oTol . chedy . daiin . dol . sheedy . chedy . oKedy . rKchdy . Kol . Kaldy . - f84,16: dsheey . qoKeedy . yKedy . qoKor . shedy . qoKy . dol . shcKhy . qoKain . ol . Koldy . - f84,17: s!olKes . ol!oKar . sheKy . shKol . qoKor . chdy . Tal . shedy . oKar . oKedy . shedy . dy . - f84,18: Tolshy . qoKy . qoKedy . shedy . qoKeedy . =

f84,19: P!!!chol . shedy . shTal . oKedy . oPchol!or . Kchdy . ofched!y . s!aiin . cfheey . ols . -! f84,20: oshey . Tedy . oKai!n . shey . qoKedy . Kchdy . oKedy . oKey . dy . oKedy . olshdy . -! f84,21: qoKeey . olTaiin . oKol . shedy . cThy . Kor!ol . oror . -! f84,22: y!cheey . oKeedy . olKai!n . ol!chey . saiin . oly . -! f84,23: qoKaiin . oKaiin . olol . oKal . chedy . chedy . - f84,24: ol . qoKar . shedy . qol . oTedy . olchedy . - f84,25: y . or . shedy . qol!Keedy . olchedy . olKal . - f84,26: dal . shedy . qoKedy . shedy . dai!n . daiin . - f84,27: soi!n . shedy . qoKeey . daiin . oKedy . oldy . - f84,28: qoKey . ol . Keed . qoKedy . qoKey . qoKeol!y . - f84,29: cheel . daiin . oTal . chdy . oTal . chcKhor . aly . - f84,30: qoKedy . shey . Kal . oKedy . yfchedy . Tedy . lolor . -! f84,31: shedy . qoKey . qoKedy . chey . dar . oKey . oKeshy . olchy . -! f84,32: qoKai!n . ol . chedy . olchey . s . al . or . chdy . dchey . oKey . l!chy . -! f84,33: shor . ol . oKai!n . shedy . ol . shedy . Tol!oKeedy . chedy . oKedy . lol . -! f84,34: qoKey . sol . Kedy . oKey . lKai!n . shey . shes . ol . shedy . qoKeey . ror . -! f84,35: chcKhy . qoKaiin . shey . dai!n . qoKeey . daiin . oKaiin . qoKal . dy!s . -! f84,36: qoKchey . qoKeedy . oKedy . dolor . ol . chedy . oTeol . olol . - f84,37: lshedy . qol . aiin . oKey . olchey . lchey . olshedy . shcKhy . soly . - f84,38: yTeedar . olKeey . olchey . qoKey . lKeol!dy . daiin . olKedy . yKaiin . - f84,39: sor . oTes . dol . Kedy . oTol . chedy . =

f84v . x . 19: oKar . - f84v . x . 20: ydairol . - f84v . x . 21: ychcKhy . - f84v . x . 22: dshedy . =

f84v . y . 30: oKchdy . - f84v . y . 31: solchey . - f84v . y . 32: dais!oldy . - f84v . y . 33: darchy . - f84v . y . 34: ys!Khy . - f84v . y . 35: ochedy . =

 

f85r1r1: Pdsheody . shdol . shey . oTchdy . dshedy . soeeedy . dchefoey . sair . shedy . sodair . shey . - f85r1r2: yoiin . cheey . qocThdy . oTedy . dol . oraiin . oKshd . oKchedy . oTedy . chcKhdy . oTam . - f85r1r3: Tarar . oTedy . oPcheey . yKdair . chy . qoTedy . qoKchdy . oTedy . cheol . saiin . oTedam . - f85r1r4: odee!daiin . qoKechy . daiin . cheK!chy . olshedy . qoKeedy . dol!Tshdy . oTar . oTchdy . ols . - f85r1r5: Tchedy . Kchedy . qodaiin . olKeedy . oraiin . olshedy . oKchy . Kedy . Tedy . Tdam . - f85r1r6: rorai!n . shey . Pchey . qoKeey . chor . ol . shedy . =

f85r1r7: Pchedy . oraiin . shefchdy . qoPar . sheedy . qoKedy . qoTchedy . Kchdar . yPchdy . ldo . - f85r1r8: daiin . chcKhdy . qoTchdy . oPchsd . qoKchdy . oTchy . qodal . daiin . dal . shdar . oram . - f85r1r9: Tsheed . lchey . qoKeshy . dair . csedar . sheol . qoar . chofchdy . qoTdcTy . ofar . - f85r1r10: dair . choKaiin . cheod . cheolKeedy . =

f85r1r11: Pdar . ol . shdair . qoPcheedy . dal . chdal . chor . shef!shoro . raiin . dalor . aiin . oPaKam . - f85r1r12: Tdai!n . oKeody . lchdy . lKor . oeeseary . dar . shedaiin . oTo . daiin . dxar . a!m . - f85r1r13: rsheodor . qocTho . Kar . oKaiin . yKeeeody . qoTal . ol . s . aiin . ol . daldy . shody . - f85r1r14: daror . sheedy . Keody . oTeody . sar . aiin . cheedy . oTaiin . dar . al . odaiiin . - f85r1r15: qoKeeo!dai!n . chey . oKaiin . oKal . al . dl . sheoKey . cheoKai!n . ol . Keeo . dal . olKy . - f85r1r16: shoiin . qoKar . oKary . cheey . =

f85r1r17: PolKy . shey . olKedaiin . shor . cPhedy . dair . shcPhhy . ofchey . shTor . aiin . sham . - f85r1r18: olKeey . oTchey . qoKedy . qodaiin . chcThihy . checPhey . oTshey . qoKshey . schdy . dam . - f85r1r19: oKchy . oKchdy . oTchedy . dam . lam . =

f85r1r20: Pcheoy . Kshedy . qocPhdy . qofol . shdaldy . dairar . cheeTeey . oTchedy . qoKchdy . dy . - f85r1r21: daiin . cheody . oraiin . ol . oKaiin . cheocThey . olor . oTedy . qoTaiin . chor . chedy . - f85r1r22: ydair . Tar . chedy . oraiin . ychedy . oKedy . =

f85r1r23: Pchdaiin . shodaiin . shofshedy . yTeody . yPar . ches . aiin . chol . dy . qoPar . sheTam . - f85r1r24: Tedair . yKeedy . dai!n . cheedy . qoKor . chedy . oKar . sheeKchy . qoKedy . olchedy . - f85r1r25: schedaiir . oTeody . chcThdy . qoKaiin . yKchedy . =

f85r1r26: Pchdair!or . shshdar . qoPchedy . oPchdy . qofchdy . dar . s . ai!n . chcPhdy . dar!ordaiin . - f85r1r27: ychedy . sheTshdy . qoTar . oKedy . qoKal . saiin . ol . Karar . odeeed . =

f85r1r28: Kchedar . yTeol . oKchdy . qeKedy . oTor . odor . or . chedy . oTechdy . dal . cPhedy . - f85r1r29: oees . aiin . olKeeody . ors . cheey . qoKchdy . qoTol . oKar . oTar . oTchy . dKam . - f85r1r29a: dorchdy . osaiin . oKedes . chcThy . oKedy . chdy . chdy . oTal . oTchdy . oTal!om . =

f85r1r30: Podaiin . shdar . yPchdar . dar . yPchdy . qoPol . dar . Keshor . dchdal . cholairy . - f85r1r31: yTor . chol . shdy!Tody . qoTchdy . oTchol . chees . ar . eeodaiin . or . aral . alKam . - f85r1r32: raraiiin . shey . osaiin . oTar . yTar . oTedy . or . aiin . oTar . alar . olKeedy . - f85r1r33: ysheedy . Ksheey . qoKor!or . chod . lKchedy . qoTody . qoKar . shTy . oTarar . =

f85r1 . T . 34: sar . chedar . olPchdy . oTol . oTchedy . =

f85r2 . c1 . 1: odchdy . oTedy . oPoees . ar . chcThy . oTchdy . oTedy . oTar . chePaiin . oTadar . oTodaiin . oPoiin . oTaiin . qoPchchs . oTchedy . olKaiin . odar . aloees . oTchedy . qoTedaiin . odar . o!cThody . shedaiin . olaiin . olfor . daiin . ol . lKech* . os . aiin . oTchdy . dar . oTees . ofaiin . chcPhdar .  f85r2r1: oKees . olaiin . qoKal . chdy . s!ary . - f85r2r2: qoKshedy . qodain . chcKh!y . yKeedy . chedy . - f85r2r3: ar . aiin . cKhedy . or . ain . olchey . qoKal . shedy . - f85r2r4: qoKeody . qoeKedy . do!dy . csedy . qodaiin . - f85r2r5: !los . ar . shedy . qoKshey . qoseey . or . aiinog . - f85r2r5a: ol . lcheol . chol . ol . sheoly . =

f85r2r6: sain . or . or . aiin . oPchdy . - f85r2r7: qoTor . sheedy . shodaiin . olfar . ar!y . - f85r2r8: dair . sheo . oraiin . chol . daiin . - f85r2r9: ocKhdor . olKor . shoral . - f85r2r10: sosees . =

f85r2r11: Pchedeey . olKey . qoKedy . sheos . fcheey . - f85r2r12: oTchedy . choTey . qocThey . oTeey . ol . oloe!!!!or!ain . - f85r2r13: daiin . qoTaiin . Tchedy . oTedy . qoTchdy . chcKhey . - f85r2r14: qTchedy . qodar . qoTedar . qoKar . qoTchd . qoTom . - f85r2r15: soiis . aiin . shedaiin . choKcod . =

f85r2r16: oTchs . shedor . chey . sorain . - f85r2r17: or . shedy . Tedy . sodaiiin . chy . - f85r2r18: yTedar . ch*!s . aiin . arody . - f85r2r19: yPsh!!!!edy . dar . chedy . or . am . - f85r2r20: oTeey . qodain . odain . an . chey . - f85r2r21: orar . oldar . ain . =

f85r2 . c2 . 1: oKees . ochar . oTedar . ochedy . oTody . olchedy . oTchdo . ar . or . air . ol . oTees . a!r . ar . am . =

 

86v4 . c . 1: oPor . os . sheody . Pchedar . odsheo . qody . cheePch!dy . lPchedy . olKar . shdar . dchdor . -qoPcher . cher . os!eeedar . odaiin . Pcheodar . chdair . or!arorch!y . shar . oPchsey . oTedy . chcPhhy . chedy . sar . shed . odar . sheey . scheor . al . cheefar . sheTchy . qoTeol . oTor . shar . qoTeshy . doin . ofor . arar . dl . - f86v4 . c . 2: oeeey . o*daiin . oTedaiin . oTedy . oTeey . chedaiin . ocThedy . ch!y . shedaiin . -choTaiin . oraiin . oTodeeeo . or . yTeeody . oTeedar . aiin . shedaiin . chdar . shedy . qoTedain . chedy . Tchdy . cheTdy . chedy . qoTor . chedy . chcKhy . daiin . oTedy . s!chsdy . !Tchy . sam . - f86v4 . c . 3: Kche!y . dair . alody . shes . qeeor . or . odarchdy . chdy . olcheos . orain . -or . oTeed . chedees . oTeedy . qoTy . oTedy . shedy . oTedy . dar . shd . shy!y . scody . chdchdy . d!odar . aiin . or . aiin . sar . orchedy . qoTchdy . deedes . ar . sheody . oPcho . fchsom . - f86v4 . c . 4: Pchedar . ar . oePor . oTeer . o . cs . aiin . olKeor . dar . air . dery . doeedey . -oPchedy . shedaiin . dar . oTedy . dain . oTey . dam . oTedy . daiin . chocThy . dTedair . chody . sheos . oTedos . qoKechy . Pchdeedy . dan . ol . dol . oTy . sho . Pol . oToldyl . =

f86v4r1: Pchsodar . oedy . qoKeol . qoeol . -oqoKeol . dar . ol . ol!air . am . - f86v4r2: ycseol . Tar . ol . ol!sheey . qoKey . or . aiin . sheeor . sar . al . ol . sheey . qocKheey . - f86v4r3: Tol . sh!s . or . aiin . ol . Keeod . lcheody . oKedy . qoKeody . qoaiin . al! . =

f86v4r4: dai!n . ol . Keedy . oTar . olshedy . oKol . aiin . oKal . cheocKhy . shocKhhy . daiin . =

f86v4 . T . 5: dar . olee!y . ol . yy . =

 

f86v6r1: Pchey . Pchdar . oPor . cPhy . cher . aiin . ofy . chedy . oTedalol . orairody . qoTchdai!n . qoPy!!!!!!!! . - f86v6r2: ochody . chol . chey . qoTchdy . Kchdy . qoPchd . chPchy . qoPchy . qoKy . chedy . qoKol . lram . - f86v6r3: qolchy . olKeedy . chdal . chedy . chor . ar . arody . qoKchdy . chdal . oKar . chdy . oTaiin . - f86v6r4: dshor . shdy . shor . ol . aiin . olKeedy . shdal . oTeor . chdar . lKarchees . olKar . dalam . - f86v6r5: Tar . lol . chol . olKar . daiin . chear . or . oTshey . qoKar . oPchey . TaiKy . qoKar . - f86v6r6: daiin . sheol . Keear . or . chedy . orsheeen . qoTai!n . odaiin . olKeshar . qoKar . ar . - f86v6r7: qoKaiin . ylchedor . or . aiin . ol . or . olKal . or . shedy . qoKal . sar . orchey . dy . - f86v6r8: yKaiin . odaiin . chal . sair . yTar . chody . ldaly . chdal . yKchedy . lKchedy . dam . - f86v6r9: dshor . yKaiin . dar . sheey . qoKol . cheol . oTar . ar . aiiin . qoTeeos . aiin . - f86v6r10: sarar . yKaiin . saldam . sheol . qcKhy . dalor . olaiin . olKaiin . qodar . oxy . - f86v6r11: qoKaiin . olKeey . qoKear . or . cheeaiin . yTeedy . qoKo . lchdol . or . chcPhar . ar . - f86v6r12: yKeealar . qoKal . oTar . yKairolKy . =

f86v6r13: cTholcThy . qoPaiin . yPchdy . cPhol!Kaiin . cholfchy . qoPar . aroiin . oPchedy . oPoly . - f86v6r14: yKchy . chol!Kaiin . chey . yKeeedy . oKal . or . checfhy . lKey . oKar . dar . ol . ai!n . - f86v6r15: shol . shoTaiin . shcKhor . olaiin . chdy . qoKain . odaiiin . cheor . olKai!n . chey . - f86v6r16: Taiin . oKaiin . qoKaiin . yTeey . oTai!n . chey . oKam . qoKar . qoKai!n . oKaiin . - f86v6r17: Par . or . aiin . dar . aiiin . qcKhear . shoifhy . qoTedy . oPchdy . olai!n . ar . alKar . am . - f86v6r18: yTaiin . yTair . dalol . yTal . dar . aiiin . chol . olKchey . lKar . oTal . qoTar . dam . - f86v6r19: Pol . sh!oPchey . Pchecfhey . or . aiiin . qoKaiin . cholKar . =

f86v6r20: Pdaiin . oTol . Podaiin . ocPhey . oPchor . olKshed . qofod . oPdaiin . adar . dairody . - f86v6r21: oreeey . lKeeor . daiin . olTeody . Tar . oTy!Teeodai!n . yTy . sheey . Tar . ar . am . ody . - f86v6r22: lshechy . Tshy . qoKeedy . Kain . yTaiin . chees . Tairoor . qoTar . TaiKhy . dam!om . - f86v6r23: qoKar . olKedy . oTor . chedy . qoKar . oPchedy . dar . oKar . ar . dair . ain . ol . Keo!dar . - f86v6r24: chey . Keody . choTy . dal . ody . qoKeedy . Pchedy . yTshy . Tody . dal . Tchedy . qoKar . oly . - f86v6r25: yTeedy . qoKar . olKar . qodar . yKaiin . oroKeeeey . ofchedy . qoKaiin . araram . - f86v6r26: saiin . shor . sheKaiin . chedy . cholKeod . qoKchy . orchcThy . olTeedy . dar . oTar . aim . - f86v6r27: alshdr . lKar . dal . Kshd . shdar . shedy . qody . sheey . qoTedy . olKeey . qoKchdy . ramshy . - f86v6r28: qoKaiin . qoKar . oKar . qoTar . lor . qoKchdy . dar . shey . dyTshedy . qoTol . dyTshy . dy . - f86v6r29: dchedy . chcThdy . shol . oKy . yTaiin . yKai!n . chedy . dy . dal . shdaiin . =

f86v6r30: PolKchy . Tshed . qoPchey . Paroiin . chefchy . qoPar . qoPchedy . qoPydaiin . qoPary . - f86v6r31: dair . cheP!y . qoKaiin . olKar . olKchdy . oKaral . dar . olKchey . oTyTam . orom . - f86v6r32: qoKeey . qoeear . chsey . oKy . qoKar . orchey . qoTar . olKchedy . qoKaiin . am . - f86v6r33: dar . olKaiin . ydy . lKchedy . oKeeey!Kchy . dl . ld . lol . sheey . qoKshey . Tai!n . g . - f86v6r34: sor . aiin . ar . shey . qoTeody . or . aiiin . oeey . ldaiiin . or . oro . ol . Kaiiin . - f86v6r35: sas . aiin . oTariin . oTar . cheody . qoTaiin . qoKaiin . ol . Tey . qoKaiin . oTar . ol . - f86v6r36: dairal . daiin . qoKar . chol!Tal . cThdy . qoKeey . lKaiin . olKaiin . araiin . - f86v6r37: lsh!ar . oKar . qoeedy . qoTar . oTal . olKy . qoKal . ol . Kaiin . ocThair . lo . - f86v6r38: Poiin . oTal . Kal . Toror . olaiin . oKeocKhey . olKeey . qoedy . lKaiin . olTam . - f86v6r39: yaiin . dar . oTol . qoKai!n . qoKy . lKor . dal . oraiin . cheoTy . qoTaiin . olKam . - f86v6r40: daiin . ar . qoTal . Kshdy . oTar . shcThdy . qoKol . choTal . Kar . olKar . alKy . - f86v6r41: qoKaiin . ocThy . olTchey . qoTal . lKalol . sheol . qoTaiin . yTai!n . yTody . - f86v6r42: oTaiin . qoKai!n . oTal . oTal . lT . al . lKar . chdy . qoTol . qoKai!n . - f86v6r43: qoKaiin . choTy . yTaiin . choKai!n . chocThy . chy . Taiin . oKaiin . oKan . - f86v6r44: shor . qoKy . chorolK . choKaiin . qool!Kaiin . qoaiin . or . aiiin . yKedy . - f86v6r45: Paiin . oTar . oTol!Kshy . qoK!shey . ar . oTalKy . chear . aiodam . =

f86v5r1: Pshdal . choKy . sheody . lfchy . fyshey . qoKy . oPy . yPar . oraiin . yTor . aiin . oPy . - f86v5r2: losair . yTeody . qoKar . shy . qoKar . shor . qoPchol . Tal . ol . yTal . oTam . oTam . - f86v5r3: shedy . chdy . qoKar . oKeeey . sheoKaiin . cheoKy . oTeeodail . oTaiin . oTai!n . - f86v5r4: yPchery . oKy . sheeey . qoTy . qoTaiin . sai!n . chePy . lTedy . dar . olKar . am . - f86v5r5: daiin . or . oTol . oTshey . oTal . olKey . chcThody . yTar . dal . ar . oKary . - f86v5r6: olKeedy . sheTy . yTar . yTaiin . shdam . araiin . yTaiin . =

 

f86v5r7: Pdaiin . qoTeedy . oPchey . qoPor . oTol . Kshdy . qoPcheey . shdar . fchcfhy . - f86v5r8: ocThal . shcKhy . oTshey . oPor . shey . Tor . ar . oTar . aiin . chdy . Tar . cheeg . - f86v5r9: lKaiin . oTain . r . al . yKain . chaiin . y!Kal . yKaiin . oTal . or . alKam . - f86v5r9a: yKar . olKal . Kar . shedy . shor . qoKar . chor . or . yKaiin . oTam . yTam . - f86v5r10: Taral . oKar . ocThey . sal . Kaiin . yTal . chey . oTal . aiiin . olKam . =

f86v5r11: Poraiiindy . oTshs . al . ar . shey . Tair . sheody . qoPchesy . lfar . air . amod . - f86v5r12: daiin . shar . oTam . yTaiin . oTal . Teody . cThy . or . aiin . oTar . aiiin . - f86v5r13: qoar . aiiin . al . ody . ar . aiin . qoKeeey . cheey . qoTaiin . yKar . aiThy . - f86v5r14: yKar . ar . alody . or . eees . aiin . oKar . qoKaiin . yKar . al . ol . chsKy . - f86v5r15: dchey!Tai!n . qoKo . daiin . yKal!Kain . yKar . alKaiin . dal!Kaly!Tam . - f86v5r16: ocKhedy . ched . yTaiin . yKaiin . qoTal . yshey . oTaiin . olKam . =

f86v5r17: Poldaiin . sheo . Tesaiin . oTcho . lKaiin . os . al . ody . qoTar . yTedy . daiin . - f86v5r18: ycheeyTydaiin . yKeeo . chey . shcKhy . shoKy . oTy . oTy . oTain . olKchdy . - f86v5r18a: ychor . ar . aiin . yTaly . oTaiin . yKaiin . oTar . yTar . aiin . yTaii!m . - f86v5r19: oar . ar . aiin . oKaiin . yTeey . yTaiin . qoKees . aiin . yTeey . qoTey . lKey . - f86v5r20: yKaiin . yKeey . yKal . chod . aiin . oeey . Teod!Kaiin . oTo!daiin . oKai!n . - f86v5r21: yKaiin . or . aiin . oKol . choKar . sheol . qoKar . cheey . oraiiin . ody . - f86v5r22: oar . aiin . yKai!n . oKal . Kcho!dy . chcKhy . oTaiin . olKar . oTaiin . - f86v5r23: sair . Kain . ar . alosheey . qoeey . lKesy . =

f86v5r24: Pochor . air . shoar . Pshody . shody . qoPchy . ocfhdy . dar . olPshy . dam . shey . - f86v5r25: Pchor . yPchor . aiin . oTar . shody . PchyKar . yTar . odar . oeees . aral . om . - f86v5r26: odaiin . oal . Kar . ar . or . yTdar . qoKeeey . Teody!Tey!Tar . an . yTarar . - f86v5r27: ysheoar . qoTeody . qoKar . shody . qoKal . Tchey . yTchy . Tal . Tar . - f86v5r28: odaiin . oTches . chey . chodaiin . shedy . oTal . Kchol . shy . olKeeeary . - f86v5r29: Tol . Kaiin . yTchdy . chol . yTedy . yTai!n . qodaiin . yTody . yKeshy . ar . - f86v5r30: dshey . yTchy . dy . qoTal . shdy . or . aiin . chody . chey . ol . Teody . aiin . - f86v5r31: qoKeey . ol . Kaiin . ol . Kai!n . olKeedy . qoPcheey . oTy . daiin . oTam . - f86v5r32: oTeey . ol . Tey . choaiin . ysheedy . ychedy . yTaiin . oTam . aii!n . - f86v5r33: ychey . or . aiin . yTair . yTaim . oTal . shod . qoKchy . qoody . saim . - f86v5r34: shody . qoTy . chody . yTody . olKey . oTol!oTy . olTal . oKy . dam . - f86v5r35: dchol . chedy . qoTai!n . oTaiin . ol . cheody . olKeeody . oreeem . - f86v5r36: sol . odaiin . yKeeshy . yTchey . lchody . yKar . shey . yTaiin . =

f86v5 . T . 37: yTeody . chedy . qoTeey . ocThy . dy . =

 

f86v3 . P1 . 1: Tchedy . qoKeedy . qoedy . qoPchy . raiin . olPchey . qoKaiin . - f86v3 . P1 . 2: sai!n . ychedy . qoeeey . oTair . cheody . yTai!n . qoKaiin . =

f86v3 . P1 . 3: Taiin . yTaiin . yTaiin . yTaiin . or . ar . yTar . am . - f86v3 . P1 . 4: yKaiin . qoeedy . qor . aiin . yTechy . ar . aiin . ar!am . - f86v3 . P1 . 5: ysheey . qoTaiin . chdy . yPsheor . yTai!n . oTai!n . yTam . - f86v3 . P1 . 6: daiin!ls . aiin . chcThy . yKaiin . yKaiin . chdar . ar!aiin . - f86v3 . P1 . 7: sai!n . yTaiin . yTa!Py . odeeey . dal . dair . yTa!m . - f86v3 . P1 . 8: sar . aiin . oTey . oTais . =

f86v3 . P2 . 1: Tshedal . yPchey . shdy . qoPcheeody . oPchdy . olfchey . yPchey . qoTaiin . - f86v3 . P2 . 2: dshedy . qoKeey . qoTchy . shedy . qoKaiin . chdy . oTor . oTaiin . yKaiin . - f86v3 . P2 . 3: qodaiin . yochedy . qoTchey . qoKy . daiin . chdy . oTeedy . qoTy . daiin . om . - f86v3 . P2 . 4: shor . yTeey . oTeedy . shedaiin . sheey . oTaiin . yTaiin . oTodar . aiin . - f86v3 . P2 . 5: Teeos . aiin . yTeey . qoTeey . oTchey . qoTeeody . cheeor . cheedaiin . - f86v3 . P2 . 6: ycheeody . daiis . oTeey . qoedy . oTeey . olTeey . =

f86v3 . P3 . 1: Toeeedchy . oKchey . qoKchedy . shedy . yTcheodar . - f86v3 . P3 . 3: yTchey . yTeey . chdal . or . cheey . daiin . cheoKaiim . - f86v3 . P3 . 4: Tchedy . chy . Tchey . oTchedy . qoKal . oeedy . lKam . - f86v3 . P3 . 5: oees . aiiin . yTeeedy . chedy . qoTaiin . cheody . - f86v3 . P3 . 6: yTchey . oTaiin . Kshd . qoTar . chear . or . am . - f86v3 . P3 . 7: yTeeo . dy . chedy . qoKal . yTeey . qoTar . am . - f86v3 . P3 . 8: dcheey . Teeody . oTy . oTchedy . daiir . aiim . - f86v3 . P3 . 9: yKeeedy . qoTeey . qodaiin . oKeeey . =

f86v3 . P4 . 1: Tchol . olKey . cfhyaiin . oPchedy . oKchedy . or . acheody . e*ol . shedy . yTeey . daiin . dady . - f86v3 . P4 . 2: ychey . ol . Keeey . qoTchedy . qoKeey . qoTchedar . sheedy . qoKaiin . qoKedy . yKaiin . qoTaiior . am . - f86v3 . P4 . 3: Tcheod . oTeey . yTeeody . chdy . chedos . shedy . cheos . *s . aiir . sheey . yTchcseey . oTeeodam . - f86v3 . P4 . 4: yTeedy . yKeey . daim . choaiin . checKhy . syKeeeochy . Tcheey . oTodaiin . oPaiin . oTchey . oTam . - f86v3 . P4 . 5: osheey . or . sheey . Tcheody . qoKain . qodaiin . olKar . chedaiin . y!chedy . qoKody . cholKain . - f86v3 . P4 . 6: ar . aiin . shodain . shor . chalKar . sheKshol . oKchor . =

f86v3 . q . 9: Tshdcsey . dal!Kshdy . shocfhy . saiin . or . airody . -chedaly . - f86v3 . q . 10: dcheody . sKeeody . qoKshey . ch!odain . yKched . -rar!aldy . - f86v3 . q . 11: dsheody . qoKchey . dal . or . odaiin . sar . =

f86v3 . q . 12: Pchedaiin . dchedy . qoKchdy . qoPchol . shol . -sheody . rolKam . - f86v3 . q . 13: dchey . oTai!n . olKechy . qoKam . chol . Kchdy . chol . Tchdy . dar . aiin . dy . - f86v3 . q . 14: lshodair . yKcho . dar . chody . yKeeody . qochey . chcThey . lKar . ar!y . - f86v3 . q . 15: dshedy . Kshey . Tchdy . shdy . ral!Kchedy . yTchol . qoTy . oKshy . Tam . - f86v3 . q . 16: yTchdy . dar . shol . or . alor . =

f87rr1: Poal!shsal . shocPhor . yPcho!cPheo!saiin . oTeodal . saiin . - f87rr2: dchee!cKhos . cheTy . cThodal . yTeodam . cPhecKhy . syTy . - f87rr3: Tchos . oTeedy . yKeey . cTheody . Keos . shee . Kchey . saiidy . - f87rr4: soraiin . qocKhos . cheodor . cKheoKey . chcThody . s . odar . - f87rr5: daiin . cTheey . cKhecKhy . cThody . chor . sal . dar . chor . - f87rr6: Tos . she . Keodaiin . fcheos . sheo . so . shKeody . soraiin . - f87rr7: yTeeodal . cho!Keeody . shy . Kol . sals . cheKol . - f87rr8: sol . sheor . ysaiin . chor . cheory . Kchody . - f87rr9: sor . sho!cThey . oTeody . dchol . soraiin . - f87rr9a: sho . cThos . cheodal . cTheody . qoTy . =

 

f88r . T . 1: oTorcheTy . =

f88r . T . 2: oral . =

f88r . T . 3: orald . =

f88r . T . 4: oldar . =

f88r . T . 5: oToKy . =

f88r . T . 6: oTaly . =

f88r . P1 . 1: dorsheoy . cTheol . qocKhey . dory . sheor . sholfchor . dal . chcKhod . - f88r . P1 . 2: sal . sheom . Kol . chear . sheKor . qoKor . daiin . sar . raiin . oKy . sam . - f88r . P1 . 3: oai!n . or . om . oTam . oKeom . cheeor . qoKeody . dar . or . om . cheody . - f88r . P1 . 4: qoKeol . cheol . saiin . cheos . cheol . doleeey . or . cheom . cheomam . - f88r . P1 . 5: yoKeody . cheom . qoor . chees . yKeor . shy . sam . =

f88r . m . 1: oTaldy . =

f88r . m . 2: oram . =

f88r . m . 3: dary . =

f88r . m . 4: oKol . =

f88r . m . 5: sorory . =

f88r . m . 6: oTyda . =

f88r . P2 . 6: KoaiPhhy . cPhol . orchor . Pcheoly . oTchol . oldy . sal . saly . - f88r . P2 . 7: dchey . choKol . daiin . qoeKol . qoeKol . qocKhoy . oKol . cheol . - f88r . P2 . 8: dsheol . qoKeey . s . chy . saiin . chor . oTeor . aiin . chosals . - f88r . P2 . 9: Teol . chor . olsheody . qoKeol . shoiKhy . ol . sheeol . sheol . dg . - f88r . P2 . 10: ychey . oKaiin . chol . cheor . ol . chor!chol!sal . =

f88r . b . 1: ofysKydal . =

f88r . b . 2: oTor . am . =

f88r . b . 3: ofaldo . =

f88r . P3 . 11: Poeeas . sheoKy . olKeey . cThol . Poldy . s . -oKoldy . - f88r . P3 . 12: qoKol . chol . qoKol . qoKol . chol . cheey . or . aiin . oldal . - f88r . P3 . 13: yKar . cheol . chol . chey . cKhey . s . or . shear . ar . alsy . - f88r . P3 . 14: Kor . chey . qoKol . cheol . chody . qoKol . Kchor . chol . dal . - f88r . P3 . 15: yKeeey . cheor . cheoTey . cheol . qoKeor . cheTchy . ofal . - f88r . P3 . 16: dar . chear . chol . dol . qoeKeor . cheom . =

 

f88v . T . 1: oKolyd . =

f88v . T . 2: cheocThy . =

f88v . T . 3: cPheor . =

f88v . T . 4: oTar . a!rody . =

f88v . T . 5: oToKol . =

f88v . P1 . 1: Teodal . lKeo . cheor . soshcKhy . sor!shy . -aiin . cheoKal . sal!daiin . - f88v . P1 . 2: dshor . shor . qoKeody . qoKeo . lchey . chKeor . qoKeey . daiin . qoKeom . - f88v . P1 . 3: qoaiin . cheoy . olcheody . qoeKeol . cho . chcKhy . qoeey . Key . cheoKam . - f88v . P1 . 4: choeey . Keeody . s . aiin . chody . oKear!cheol . archeey . rai!nal . - f88v . P1 . 5: dar . cheorol . che!Kol . daraly . =

f88v . m . 1: oToram . =

f88v . m . 2: oTory . =

f88v . m . 3: cheosdy . =

f88v . m . 4: oKaiin . =

f88v . P2 . 6: Kosholda . qoTody . oPyKey . ol . daiin . qoTeody . yfolaiin . oraiin . - f88v . P2 . 7: ysheod . sheo . sheody . qoKeody . qoKy . chees . cheody . qoKeody . dal . - f88v . P2 . 8: qoKeey . qoKeoda . chor . oTeody . qocKhol . oKol . cheedy . qoKody . - f88v . P2 . 9: yKeeor . chocKhy . oTol . cheeol . cheody . qoTody . soTeol . choTam . - f88v . P2 . 10: odoiin . sheo . ol . qoKeey . olaiin . cheody . chocThe!y . oTeody . dy . - f88v . P2 . 11: sqoKeo . daiin . cheody . oTeol . cheocKhy . chody . =

f88v . P2 . 12: Toairshy . oTeeody . cPheody . yKchey . dam . cheor . chaly . Korai!n . - f88v . P2 . 13: dairo . dai!n . yKeodai!n . dai!n . shedy . qoTeo . lchdy . qoKeor . ai!n . - f88v . P2 . 14: Tol . Keeodaiin . qoKy . sheol . daiin . chees . aiin . choKar . daimd . - f88v . P2 . 15: daiin . sheor . sheedy . daiin . shoiKhy . qoKeody . doiKhy . dair . - f88v . P2 . 16: yKeey . sheor . Tos . checKhy . dai!n . cheos . cheocKhy . raldy . - f88v . P2 . 17: saiin . choKy . cheor . shy . =

f88v . b . 0: daramdal . =

f88v . b . 1: oTydary . =

f88v . b . 2: oTdordy . =

f88v . b . 3: dararda!!! . =

 

f89r1 . T . 1: oKchshy . =

f89r1 . T . 2: qKol . =

f89r1 . T . 3: oldam . =

f89r1 . T . 4: oToldy . =

f89r1 . T . 5: ararchodaiin . =

f89r1 . P1 . 1: qoar . shar . qoPcholy . qoKod . chePy . dar . sheey . oKor . sheeos . oldain . - f89r1 . P1 . 2: dshody . qocThy . chocKhy . dal . chedy . qoKeody . daldaiin . chodaiin . dal . - f89r1 . P1 . 3: qoKeol . chol . qodaiin . chol . cheody . qoKechy . daiin . cTheody . dam . - f89r1 . P1 . 4: yshor!!! . -oiiin . daiin . qoKeey . daiin . cKhol . qoKai!n . cheamy . - f89r1 . P1 . 5: Tdai!n . s . -chol . cheoKy . -cheody . qoKar . dal . chor . cKhhy . daiin . =

f89r1 . m . 0: yKyd . =

f89r1 . m . 1: chol . ches . =

f89r1 . m . 2: oTorain . =

f89r1 . m . 3: oKaiin . dan . =

f89r1 . P2 . 6: Tcheol . qoeair . sheol . qocPhey . saiin . cheocPhey . dal . darolm . - f89r1 . P2 . 7: om . sheey . qoKey . l . daiin . dal . chom . cheKechy . chol . cheos . aiin . dy . - f89r1 . P2 . 8: qeaiin . cheol . seey . qoTey . qoKeeol . daiin . y!Keedy . daiin . dam . - f89r1 . P2 . 9: dal!s . al . dal . cheody . dain!aldy . al! . daldal . =

f89r1 . P2 . 10: Pshol . sheo . *oaiThy . cheoePey . s . sheor . qoKair . y . dam . daly . - f89r1 . P2 . 11: daim . cheom . qoaiKhy . air . cheody . ldai!n . dal . chom . chTae!m . - f89r1 . P2 . 12: Taiin . dam . shoeT!y! . dal . qoKchy . yKchdy . oTcham . ol . r!chs . aiin . - f89r1 . P2 . 13: ysheeo . r . sheol . qocKhedy . yTy . sheody . qoTol . chead . chey . dal . - f89r1 . P2 . 14: dai!n . oTeor . cheody . cheodai!n . daiin . -chodaiin . =

f89r1 . b . 1: yKo!cfhy . =

f89r1 . b . 2: saldam . =

f89r1 . b . 3: sydarary . =

f89r1 . b . 4: ydcPh!dy . =

 

f89r2 . l1 . 0: odory . =

f89r2 . l1 . 1: doly . =

f89r2 . l1 . 2: oPchosam . =

f89r2 . l1 . 3: saloiin . sheol . =

f89r2 . l1 . 4: oPcheor . =

f89r2 . P1 . 1: qoKcheody . cheodal . dair . chol!Keedy . qoKedy . cheyd . cheo . dal . qoair . shey . cPhoeedol . deey . qocKhey . choldy . daim . - f89r2 . P1 . 2: chos . aiin . cheodal . !!!!daiin . chy . chedai!n . dolchsyc!Khe!!ol . daiin . cho!y . cheedy . Tchodol . chor . choldy . chos . dol . oKchee!g!! . - f89r2 . P1 . 3: Toy . daiin . daiin . daiin . ody . qoKeey . cheoldy . qody . cheor . s . ain . daiin . oKy . cheody . cheoKy . =

f89r2 . l2 . 0: oToldy . =

f89r2 . l2 . 1: oKol . shol . dy . =

f89r2 . l2 . 2: oPcharoiin . =

f89r2 . P2 . 4: Porechol . qoda . qoTeol . oldaiin . oTol . sheor . shor . ol . daiin . oTchol . cheol . -oTolfcho . dar . cho . lKeoPol . oeeor . or . - f89r2 . P2 . 5: daiin . olKey . oKeol . oKey . -oKeeol . qoor . ol . chor . cheKy . shol . daiiin . chol . cheol . Kol . dam . olcheol . dol . cheol . - f89r2 . P2 . 6: Tos . ol . chor . ydaiin . chey . s . oiiin . chcKhy . qoKeol . oKey . oKeey . Keey . coeKy . qoKol . oKeey . dal . cheeody . o!cKhy . - f89r2 . P2 . 7: ycheo . Keeo . cKh!o . s!aiin . oKeo . daiin . ocKhy . s . ocKhey . saiin . sheeK!y . =

f89r2 . l3 . 0: Korain . y . =

f89r2 . l3 . 1: sodar . =

f89r2 . l3 . 2: cheys . =

f89r2 . l3 . 3: cheody . =

f89r2 . l3 . 4: ofor!ain . =

f89r2 . l3 . 5: oKshd . chos . =

f89r2 . P3 . 8: Kolche!s . sheol . qoKeoefy . sheey . oPcheor . oPcheol . shody . sholdy . -qoKol . chey . oldy . sheodal . yToldy . - f89r2 . P3 . 9: daiin . cheoK . o!Keol . daiin . dal . dair . qoKeey . oKeol . daiin . yKeody . -oKeeeo . ees . cheey . yKeol . cheo . cheK!y . - f89r2 . P3 . 10: yoKeeol . cheol . qoKeey . qoKeol . chey . eeeoKor . oKeey . Key . daiin . -qoKeol . cheey . qoKeey . saiin . oTeos . - f89r2 . P3 . 11: doiin . dal . sheol . s . aiin . qocheey . daii!n . qoKeeol . qoKeody . chol . cheol . -yKeo . qo . qol . cheo . loiiin . daimom . - f89r2 . P3 . 12: s!cheor . sy . sor!cheey . dol . cheor . cheea . Keeo . qoKeey . daiin . ycheas . y . -oKeey . !KeeoKechy . cThey . daiin . dy . - f89r2 . P3 . 13: qoKol . cheor . oKoiin . oKeoy . qoeey . cheo . r . cheey . qoKeol . cheal . s . aiin . -o . cheol . soiiin . dair . chey . daiin . - f89r2 . P3 . 14: o . r . ai!n . or . ai!n . ol . daiin . qoaiin . ol . chKaiin . daiin . oKar . s . air . yl . dairl . =

f89r2 . l4 . 0a: oKain . - f89r2 . l4 . 0b: yorain . =

f89r2 . l4 . 1: ofaKal . =

f89r2 . l4 . 2: oTalsy . =

f89r2 . l4 . 3: yTarem . =

f89r2 . l4 . 4: oTolarol . =

 

f89v2 . l1 . 0: choeesy . =

f89v2 . l1 . 1: oKa!m . =

f89v2 . l1 . 2: darcheos . =

f89v2 . l1 . 3: choKaro . =

f89v2 . l1 . 4: sheol . =

f89v2 . l1 . 5: choKam . =

f89v2 . P1 . 1: Kosar . sheol . s . aiin . Koiin . chTodaiin . Pd!!an . choTo . qofoiin . dy . qoPdol . doiir . ofaiin . ol . cfheol . dam . - f89v2 . P1 . 2: daiin . yKodai!r . oKor . chear . -oTeee . eecKhy . s . aiin . cKhey . oTaiin . oKar . dai!n . oKol . al . chor . dar . - f89v2 . P1 . 3: yched . oKeey . qoeol . daiin . -chor . chor . cheos . qol . eeeey . dal . chody . cheor . chey . qoaiin . chody . - f89v2 . P1 . 4: dair . or . cheol . chom . -qol . cheo . lcheo . lor . cheo . daiin . chKam . =

f89v2 . l2 . 0: oKory . =

f89v2 . l2 . 1: oTair . chody . =

f89v2 . l2 . 2: dyda!riin . =

f89v2 . l2 . 3: oPcheedoy . =

f89v2 . P2 . 5: sor . oairar . sheeTy! . -chod!! . s . Kory . ochar . eair . sheo!Tai!n . yTodaiin . - f89v2 . P2 . 6: ocThos . oKaiir . oKeos . -dar . s . *a!!in . yKeody . dar . oKal . dal . doral . dar . am . - f89v2 . P2 . 7: y*eo . qoKeeol . chey . sair . -dam . *!*y!for . oPodaiin . dam . sary . qodam . yTeos . aiin . - f89v2 . P2 . 8: qoKor . chor . cTh!y . daiin . -chos . *eey . dar . aiin . choeees . oKar . chcThy . daram!s . =

f89v2 . P2 . 9: Toar . qoKeeody . doef!shey . -dairy! . sheos . PsheoeP!oain . dai!n . qeKor . yKeor . oTol . sheey . dal!daiin . - f89v2 . P2 . 10: dol . dair . chey . oKaiin . shy . -daiir . odor . sheos . aiin . daiKeody . qoKorar . sheody . qoKo . lTcheody . oTal . - f89v2 . P2 . 12: dar . qocKhy . qoKal . oKeoy . -cho***! . daiin . odaiin . yKeoda . oKol!s . sheey . Keeody . daiin . qoKos . oKeom . - f89v2 . P2 . 13: ocKhody . daiin . y!Kam . s . -ch!T!y . chy . cThey . dair!air . cho!ol . loy . dair . cheo!daiin . =

f89v2 . l3 . 0: oPaloiiry . =

f89v2 . l3 . 1: oTar!am . =

f89v2 . l3 . 2: chTody . =

f89v2 . l3 . 3a: *ds**o . =

f89v2 . l3 . 3b: rad!y . =

f89v2 . l3 . 4: da!reKy . =

 

f89v1 . T . 1: oKoraldy . =

f89v1 . T . 2: oToiKhy . =

f89v1 . T . 3: oTchar . =

f89v1 . T . 4: darshody . =

f89v1 . P1 . 1: Kol!dal . sfal . cfhoy . ofcheol . oPolsy . daiin . qoPol . oldaiin . ocThody . - f89v1 . P1 . 2: dor . sheey . qoKol . cheol . cThody . qocKhy . dai!n . yTeey . oTar . cThol . - f89v1 . P1 . 3: qoKey . daiin . cheey . cThody . qoor . sheor . sol . chor . cheor . ory . - f89v1 . P1 . 4: shocKhey . orarol . cheoKy . qoy . chodair . choKy . daiin . oTar . oKar . - f89v1 . P1 . 5: Tocheo . cThor . oKol . cheKaiin . os . aiin . ol . cheo!Kchey . qoKoiiin . dan . - f89v1 . P1 . 6: Tor . sheor . cheor . cThey . qoKol . daiin . cheKal . dal . s . chear . qoTam . - f89v1 . P1 . 7: osheo!Kaiin . s!ai!n . ol . shodai!n . qoKar . ai!n . cheKal . daiin . dar . - f89v1 . P1 . 7a: qoKar . odaiin . =

f89v1 . P1 . 9: Tosheo . fcheody . sheKey . or!shos . oiir . cPhey . qoKeody . cheody . dal . dy . - f89v1 . P1 . 10: yKeey . yKeey . odal . shoKy . oKol . chody . oKoaiin . dal . chdy . dal . daldy . - f89v1 . P1 . 11: dcheocy . daiin . cThol . daiin . daldy . oKeor . yTey . Keor . chey!Ty . ochy . - f89v1 . P1 . 12: qoKaiin . yKchol . qocKhy . oKalda . oTal . dal . chodar . oKaiin . dalg . - f89v1 . P1 . 13: sal . shol . yKol . dar . am . shol . cKhy . dolchoy . dalshdy . oKeol . dyd!chy . - f89v1 . P1 . 14: qoKol . cheol . qoKol . dal . chol . dam . qoeey . saiin . ols . choKaiin . - f89v1 . P1 . 15: sar . a . daiin . cKhey . qoTchy . oKol . ycheo . cThody . oKol . olKeeycThy . - f89v1 . P1 . 16: sol . chey . oKchol . sair . daiin . oKal . choldy . =

f89v1 . b . 1: Koeeorain . =

f89v1 . b . 2: oTor . chos . =

f89v1 . b . 3: oPol . olaiin . =

f89v1 . b . 4: oPal . daiin . =

 

f99r . l1 . 0: oKoramog . =

f99r . l1 . 1: oKar!y . =

f99r . l1 . 2: darar . =

f99r . l1 . 3: oKy . =

f99r . l1 . 4: salo . =

f99r . l1 . 5: oro . -

f99r . l1 . 5a: ain . =

f99r . l1 . 6: oKor . =

f99r . l1 . 7: salol . =

f99r . l1 . 8: sKeeal . =

f99r . l1 . 9: oKary . =

f99r . l1 . 10: oKolo . =

f99r . l1 . 11: oTalam . =

f99r . l1 . 12: oToldy . =

f99r . P1 . 1: Pcheody . oTeody . daiin . cPheey . Tshol . dal . cfheol . olaiin . rar . - f99r . P1 . 2: raroshy . shor . sshor . sheol . Kol . sheol . qoeol . shol . Kol . cKhol . cKhory . - f99r . P1 . 3: dcheor . chs . al . ycKhy . oKeol . cKhor . oraiin . chor . qoKeeor . chory . - f99r . P1 . 4: qoKeor . chol . yKol . cheey . chody . cKhol . daiin . oKeoly . daiin . cKhy . =

f99r . l2 . 0: oP!ara!l . =

f99r . l2 . 1: oaro . =

f99r . l2 . 2: aloly . =

f99r . l2 . 3: ooror . =

f99r . l2 . 4: choKy . =

f99r . l2 . 5: oKy . - f99r . l2 . 5a: oKeoly . =

f99r . l2 . 6: yTeold . =

f99r . l2 . 7: cheoTchy . =

f99r . P2 . 5: Kodaiin . oPchey . qoKy . dor . oTchor . oPsho . oKeol . sheol . oTeoefol . - f99r . P2 . 6: dsheol . cKhey . cKheol . oKeol . cTheol . qoKey . cKhol . oKeol . oKeey . dald . - f99r . P2 . 7: Tol . cheody . qoKol . oKoly . oKoldy . qoKoly . qoKal . oKchol . qoKold . - f99r . P2 . 8: chees . oKeey . qoTol . sheol . daiin . qoTol . oKeol . =

f99r . l3 . 0: Tsholdy . =

f99r . l3 . 1: oKos . =

f99r . l3 . 2: oeKey . =

f99r . l3 . 3: dor . =

f99r . l3 . 3a: chocKhhy . =

f99r . l3 . 4: r!chey . oT . =

f99r . l3 . 5: saiiny . =

f99r . l3 . 6: rory . =

f99r . l3 . 7: dam . =

f99r . P3 . 9: Tsheeor . cPheol . cKey . Pchol . cKhey . yPchol . chor . choly . qoTocThey . qKory . - f99r . P3 . 10: sol . sheol . Keshey . qoKeeey . chs . chey . dol!chey . cTheey . daiin . cheom . - f99r . P3 . 11: daiin . cheeoKeey . checKhey . dor . oldy . sheey . Keody . oKeeey . s . aiin . ols . - f99r . P3 . 12: qoKey . chKeey . chey . cKhey . cKhey . yKeey . oiin . air . chody . oeKsa . =

f99r . l4 . 0: yTeoldy . =

f99r . l4 . 1: Tolsa!s!y . =

f99r . P4 . 13: Tol . Keey . cTheey . - f99r . P4 . 14: yKeol . oKeol . o . cKheo . chol . cheodal . oKeo . r . olcheem . orar . - f99r . P4 . 15: oKeeey . Keey . Keeor . oKeey . daiin . oKeol!s . aiin . olaiir . o!olsal . - f99r . P4 . 16: qoKeeo . oKeey . qoKeey . oKesy . qoKeeo . sar . sheseKy . or . al . - f99r . P4 . 17: yshain . yKhey . ocThey . dy . daiin . oKor . oKeey . shcTy . sh . - f99r . P4 . 18: ychor . ols . or . am . air . om . =

 

f99v . l1 . 0: oTaramy . =

f99v . l1 . 1: oToldy . =

f99v . l1 . 2: oTor . -chy . =

f99v . l1 . 3: oldy . =

f99v . l1 . 4: dar . -ary . =

f99v . l1 . 5: oTaly . =

f99v . l1 . 6: olsy . =

f99v . l1 . 7: arol . =

f99v . l1 . 8: oToKy . =

f99v . P1 . 1: sol . cheols . ocKhey . qocKhy . qKoldy . s . -oK . oleees . oTeey . dai!n . - f99v . P1 . 2: oKoiin . choTy . qoKchol . qoKeol . oKoldy . -q!Kholdy . Toly . daiin . - f99v . P1 . 3: qoKeo . qoKeol . chocKhy . oTol . daiin . oTy . -oTocKey . da . cho!saiin . - f99v . P1 . 4: oKoraiin . oKol . shocThy . qoKor . oloiram . =

f99v . l2 . 0: oKoldody . =

f99v . l2 . 1: oeeesary . =

f99v . l2 . 2: daiiine . =

f99v . l2 . 3: sory . =

f99v . l2 . 4: saiino . =

f99v . l2 . 5: oTolsar . =

f99v . l2 . 6: osary . =

f99v . P2 . 5: doror . oKeeody . oPar . oKor . eosaiin . oToraiin . shey . ols . aiiin . qoeTal . - f99v . P2 . 6: doiin . oTey . oKeeol . saiin . oKeol . qoKeol . cTheol . qoKeol . dy . qoKaiin . - f99v . P2 . 7: qoKeey . chol . oKeoldy . qoKol . qoKeolo . lchol . oKeol . sheodol . qoKeechom . - f99v . P2 . 8: shoKeeey . chol . shey . oKol . qoKey . oKeo!dal . oldy . =

f99v . l3 . 0: darolaly . =

f99v . l3 . 0b: oKechy . =

f99v . l3 . 1: oTal . =

f99v . l3 . 2: cho!r . oleKor . =

f99v . l3 . 3: oKeodor . =

f99v . l3 . 4: olKy . =

f99v . l3 . 5: doldam . =

f99v . P3 . 9: qoTeeoy . choKol . qoKeeo . dy . qoKeeol . olPchey . doiir . oKeedy . -oKolol . - f99v . P3 . 10: dol . oKeeol . oKeor . oKol . oKaiin . cKheol . oKolaiin . oKolaiin . cheol . dy . - f99v . P3 . 11: yoiin . ol . ol . olaiin . qocKhey . qoKol . olshy . qoKeeor . or . aiin . dol . dam . - f99v . P3 . 11a: ol . oKeeey . oqoeeol . cheol . chody . oKoiin . =

f99v . P3 . 11b: oTeol . socThey . qoKol . olKeol . daiin . -oKoly . -! f99v . P3 . 11c: olcheey . qoKeol . oKeol . oKeol . shoKol . -yKey . -! f99v . P3 . 11d: dor . shol . oKchey . cKhey . qoKol!olal . -oKeol . -! f99v . P3 . 12: or . aiin . oKeody . oKol . o!daiin . qoKy . -olaldy . - f99v . P3 . 13: qocKhol . aii!n . shody . qoKol . aiidal . -aii . daiim . - f99v . P3 . 14: ol!sheol . olKeol . oKol . or . oraloly . -yKeol . oKal . oKoldaly . - f99v . P3 . 14a: ychol . olKeeoldy . =

f99v . l4 . 0: dralas . =

f99v . l4 . 1: Koleearol . =

 

f100r . l1 . 1: chos!aroshol . =

f100r . l1 . 2: sochorcfhy . =

f100r . l1 . 3: oTear . =

f100r . l1 . 4: chofary . =

f100r . l1 . 5: sar . char . -daiindy . =

f100r . l2 . 1: os!aro . =

f100r . l2 . 2: chalsain . =

f100r . l2 . 3: s!oiTy . =

f100r . l2 . 4: s!osam . =

f100r . l2 . 5: daKocTh . =

f100r . l2 . 6: sofal . =

f100r . P1 . 1: Pcheol . sheod . qocPhee!cKhy . shodol . cTh!!daoTo . ch . qeos . sheey! . chcThs!o . s . - f100r . P1 . 2: dsheor . cThey . qoKeey . oTeey . yKeeodai!n . sor!ary . daiin . daiin . deeam!shol . - f100r . P1 . 3: shor . chKeey . qoTeey . qoKeody . qoTeold . qoKeol . so . raiin . oTa!l . yKecho . - f100r . P1 . 4: dcheor . shol . qoKeeol . chor . chol . qoKeeody . dorean . =

f100r . l3 . 1: oKeeos . =

f100r . l3 . 2a: shocKhey . =

f100r . l3 . 2b: orol . =

f100r . l3 . 3: olcheom . =

f100r . l3 . 4: oKols . =

f100r . l3 . 5: oTeol . =

f100r . P2 . 5: folshody . chol . daiin . fchod!y!cheol . cPhol . qoTees . shey . oreso . alcfhy . - f100r . P2 . 6: soiin . chol . cPhol . shol . shol . qocKhol . chor . chol . sho . Keey . ccKhhy . yKeeam . - f100r . P2 . 7: saii!chor . sheor . qocKhody . odeor . yKsheey . chol . sheody . sai . cheol . raiin . - f100r . P2 . 8: sheor . qKeeody . chol . daiin . cTheol . olcheol . cheK!y . cheol . cheocKhy . oKeol . - f100r . P2 . 9: yaiin . cheKeey . chol . cholody . chos . olchor . qoKeol . oKeeol . cheol!s . al . - f100r . P2 . 10: chol . cheol . cho . chcKheody . oTolchey . =

 

f100v . T . 1: Tolchd . =

f100v . T . 2: chols . =

f100v . T . 3: oPchor . =

f100v . T . 4: rolsy . =

f100v . m . 1: sol . eesos . =

f100v . m . 2: yKchochdy . =

f100v . m . 3: yKchdy . =

f100v . m . 4: dchdy . =

f100v . m . 5: dalsy . =

f100v . b . 1: oKcheor . =

f100v . b . 2: yTchol . =

f100v . b . 3: dyKchal . =

f100v . b . 4: chos . cThoral . =

f100,1: cThdeecThy . sheocPhy . qoTeody . cKhoor . ar . chor . oTeey . daiin . qoKomo . - f100,2: sor . cheey . dair . ol . cheol . qoolKeey . chol . cheey . qoKeol . choTols . - f100,3: yKeeol . chol . chey . eeoseeo!s . sheeo . oKeol . ches . oKeor . oKeol . dy . - f100,4: chocKhey . chol!Kcheol . qoKeol . oKol . chol . choTor . chso . sol!cThy . -00,5: Tocheo . sol . cheo . cheeor . odaidy . cKhod . sh . chod . qoKeol . sal . - f100,6: sai!n . cheoKeos . chocKhy . chocThey . Kchody . chocKhhor . chcKhey . dan . - f100,7: ycheoKy . shoKeesy . qoKeey . cho!Keol . sor!aloaly . cheor . ol . chocKhar . - f100,8: soral . oKor . ol . choy . ly . araroy . oKar . cheeeal . cheoKeol . orey . - f100,9: daiin . cheKy . chory . =

 

f101r1r1: Pcheol . cheol . ol . shey . qocKhol . shor . yTeol . sheocKhey . qPol . cheor . sai!n . olo! . o . qKeey . choPcheey . checKhey . cPheocThy . yKchy . cheey . cheKeey . dal . chsm . - f101r1r2: dol . choKeey . chKey . cThey . oKal . chol . Kol . oKeey . r . or . ol . oKolol . olchey . qoKchor . oKey . qoKeol . Kor . shey . Teol . or . aiin . chol . daiin . =

f101r1r3: eTolcTheol . oKeor . r . sheol . qoTol . sheo . dol . shey . oKeey . cTheea . yTeeoldy . Kchdol . !!sheody . or . ol . sheor . qoToiir . oTol . sheey . ssheo . Tchey . ol . dar . am . - f101r1r4: ycheeo . or . sheeol . daiin . sheeol . oKeol . cTheol . shKeeo . qocKheol . daiin . shy . csol . oKeeor . cTody . chKchol . doTeoda . oKeol . daisi!n . oKeey . oKeey . dairi!n . - f101r1r5: daiin . cTheol . cheol . oKor . or . aiin . cheol . cho . Keeo . dchey . oKol . oKeol . dor . chol . chy . r . aiin . oTeol . or!aiin . ol!chey . oTeeod . sheol . oKeol . chosaiin . sheom . - f101r1r6: oKeeol . sho . shody . sho . shol . oKeeeol . cheos . sheoKeey . sheeor . chchy . chodaiin . sheecKhey . Teeol . scheol . sar . oeeor . =

f101r1r7: cPhoar . o!aiin . yPcholy . daiin . oTaiin . oTaiin . yfolaiin . fcheolai!n . yPchey . yPho*o . -shoTey . odariin . sheoor . sheor . cKheey . yKhey . qoKchey . cholP . cheol . dy . - f101r1r8: olaiin . oTeol . chor . oTeey . choKchey . Kor . daiin . shoK . chol . chol . qoKy . daiin . -ol . s . al . ydar . daiin . or . ory . oKeey . daiin . shea . daiin . oKol . chear . - f101r1r9: daiin . oKeol . qoKcheol . yKeor . dar . ol . oTechy . yKeor . dor . aiin . chl!s . cheol . -oKol . shey . qodar . soiin . choKo . qoKeol . daiin . o!dar . oKchol . cheor . cheTy . - f101r1r10: %%%%%%%%%%Kor . aiThy . ol . chs! . -sho . olcheeol . Kal!shey . oKeoly . oiin . aiioly . =

 

f101v2 . r1 . 1: sairaly . =

f101v2 . r1 . 2: oTaldy . =

f101v2 . r1 . 3: oTal . =

f101v2 . r1 . 4: yTa . =

f101v2 . r1 . 5: doKor . =

f101v2 . r1 . 6: orar . =

f101v2 . r1 . 7: oTorar . =

f101v2 . r1 . 8: oTala . =

f101v2 . r1 . 9: soraly . =

f101v2 . r2 . 1: oKol . =

f101v2 . r2 . 2: arom . =

f101v2 . r2 . 3: orar . am . =

f101v2 . r2 . 4: or*!!! . =

f101v2 . r2 . 5: dyToly . =

f101v2 . r2 . 6: olKor . =

f101v2 . r2 . 7: dolary . =

f101v2 . r2 . 8: odor . =

f101v2 . r2 . 9: olara!n . =

f101v2r1: Tolchor . cheoP!or . or . ody . cPheyr . shee . fol . s!oiin . oTsheey . oTo!!*** . -***!!Kcho . Pcholy . chor . or . choror . sy . -dorar . -oKoraiin . orol!odai!n . - f101v2r1a: or . aiin . or . o . or . omam . chor . s . aiin . oKor . cheeor . sheeol . qoKol!*** . -***ol . qoor . cheey . qoKeod . oeeo . r . choy . s . -oKeeody . -chodaiin . cThy . oKody . dar . - f101v2r2: ycheor . oeo . dai!n . cheoKal . yKhody . cheeod!s . or!aiin . qoeey . cThey!*** . -***eocThy . dai!n . ch!edo . dydy . =

f101v2r3: Ksh!ar . lol . Keeol . oTal . or . ol . aiin . oKeod . yKeey . dai!n . olcheol!*** . -***!oPcheol . cThey . qeKeol!dy . qocThor . sheody . qocKheey . odaiin . sho . y!Tolaiir . !sodaiin . dy . - f101v2r4: oaiin!! . ol . ol!or . daiin . oKeey . qoK . yKeol . daiin . qocKhy . daiin . olch*** . -***!dar . qoKeol . dol . oraiin . oldaiin . Keeol . * . rch . qoKeeeor . sydy . cheor . oKeey . chol . do . dar . - f101v2r5: Teeal . sheol . qoKeor . q!Khol . olchor . choKey . chor . cTheey . da*s* . -***!daiin . cheeody . cheey . Keo . cheol . daiiin . deeor . cheedy . =

f101v2r6: daiin . dair . yTeol . chor . qocKhol . daiin . cKheey . chey . Kchey . dos** . -***iin . oKeey . cKheo! . lcheody . Kcheol . daiin . eTeeys . cTheody . cTheo!cKhosho . ol!chor . -  101v2r7: olaiin . oKeol . cheo . Kol . ches . sheey . qoor . qoKeody . cheor . oKey*** . -***oiin . cheey . cThey . ory . cTheey . qoKeey . shol . ody . cheol . or!al!ar . shey . qoKar!ary . - f101v2r8: sol . chol . choly . oKee!y . dal . qol . shcKheol . chol . cThear . Keey*** . -***chee!o . ol . chs . oraiin . qoKeeey . s!aiir . qodaiin . cheol . qoKeey . daiin . cheodam . =

f101v2 . T . 9: Teol . cheol . eKchey! . -****or . cheol . cThol** . cholaiin . chol . qKos . =

 

f102r1 . l1 . 0a: dordod . =

f102r1 . l1 . 0b: orolaly . =

f102r1 . l1 . 0c: dardsh . =

f102r1 . l1 . 1: oTodeeodor . =

f102r1r1: Polaiin . shocThy . qoTeol . loiiin . oTeeor . cPheodar . shol!daiin . - f102r1r2: dsheody . oKeeoy . Kody . chKeeody . daraiiin . cTheoly . qoKcheo . l!olai!n . - f102r1r3: yTol . sheol . she . olaiin . orai!n . orar!oeKeol . chol . eKey . qoKol . dain . - f102r1r3a: daiin . yKeeol . oldy . oKodaiin . =

f102r1r4: Pshodaiin . qoorar . choPy . -chofol . daiin . oTeol . qoTeol . doly . - f102r1r5: daiin . orsheoldy . qoKeol . -oTeeody . lshody . Keodal . qoKshdy . sy . - f102r1r6: ycheol . sholdy . chol . chol . yKeeol . dol . doleodaiin . dol . cThedy . - f102r1r7: dcheo . qocKhy . sol . sheey . oKeody . qoKeodol . shocKhey . oleeol . =

f102r1r8: Teesody . qoeol . olcheor . qoKey . oKshey . qoKeol . sheo . fol!cfhhy . - f102r1r9: doeey . Keeol . qoKeo . daor . shey . qoTeol . oKol . chos . sor . oeeaiin . - f102r1r10: or . chol . daiin . dyKeor . sheey . qoKeody . dor . os . yKeey . Kam . - f102r1r11: ddor . chordom . -soraiin . yKeey . dy . oKeol . doeoeas . -s!aral . dor . - f102r1r12: ydar . arody . -oldaiin . sody . chocKhy . oly . =

 

f102r2r1: lsais . amg . cheey . cfhey . Por . aiin . chefoly . - f102r2r2: ycheor . olaiin . olsho . qoKol . olaiin . oldam . - f102r2r3: daiin . cKheeol . ol . dor . oKol . cheodor . sor . airam . - f102r2r4: Tor . sheo . or . chey . qo!os . yTeor . chol . choKy . - f102r2r5: daiin . oKody . qoKeody . oKeol . dor . chcKhy . oTeod . s!oss!!!!y . =

f102r2r6: Kolor . ol!aiin . oPor . she!y . oPolKod . odai!n . sheo . qoeol . shey . - f102r2r7: dor . oiin . oKeody . qoKeol . sheoy . qoochey . cKheol . seeey . sKe!Kyd . - f102r2r8: shocKhy . qocKhey . sol . eeey . dol . cheol . doaiin . qKeeey . cThey . - f102r2r9: KocKhas . oKor . yKeey . oKeey . qoKeey . dol . ol . sheody . oKey . dol . cThchy . - f102r2r10: yTchy . o!!!!!!locKhy . oKeey . cheody . soiin . dol . ocKhy . oKeody . =

f102r2r11: cThol . dcThody . cThol . soeees . yKeody . qoKeey . qoTcho . soefchocPhy . - f102r2r12: yKeocKhey . oKey . qoKeeo . cKhey . qoKey . desey . qyoeey . dol . chKey . cheKy . - f102r2r13: oKol . shey . qocKhey . dol . shey . dol . sheey . qoKol . daiin . oKy . oKy . - f102r2r14: qoKeod . oKeol . oKeol . ycheo . cKhey . qKeody . qoKey . ody . Keeody . chody . - f102r2r15: yKeey . Keeol . cheor . ydeeal . cheody . qKeeo!d . olchey . =

f102r2 . x . 0a: de*d*loy . =

f102r2 . x . 0b: *o**sal . =

f102r2 . x . 0c: ra**l*r* . =

f102r2 . x . 1: Koldarod . =

f102r2 . x . 2: odalydary . =

 

f102v2 . c . 1: Porshols . - f102v2 . c . 2: soe . dy . =

f102v2 . c . 3: oTolKy . =

f102v2 . l1 . 1: oror . =

f102v2 . l1 . 2: eeor . =

f102v2 . l1 . 3: sachy . =

f102v2 . l1 . 4: oKeos . =

f102v2 . l1 . 5: oTol . =

f102v2 . l1 . 6: oTory . =

f102v2 . l1 . 7: oK** . =

f102v2 . l2 . 1: oKody . =

f102v2 . l2 . 2: cheor . =

f102v2 . l2 . 3: oKoroeey . =

f102v2 . l2 . 4: oPchy . =

f102v2 . l2 . 5: sarol . =

f102v2 . l2 . 6: olrodar . =

f102v2 . l2 . 7: Tod*!! . =

f102v2 . P1 . 1: Podeesho . oTeeos . sheos . qoKeeo . chcKhhy . shKeey . cheKeod . - f102v2 . P1 . 3: ocheos . chy . oKeor . oKeol . oKeol . shy . o . - f102v2 . P1 . 4: dcheo . qoeeor . oeoiKhy . cheos . ol . or . ol . oKeeo!r . ai!n . - f102v2 . P1 . 5: qeKeor . cho . Keeol . oKeeey . qoKeody . chocKhey . qoKeey . dol . ol . sheeoy . Tody . cheoe* . - f102v2 . P1 . 6: ycheey . s . odeeeey . oKeeor . cheol . or . oiin . oeees . oKear . chey . Keey . s!aiin . oTeos . - f102v2 . P1 . 7: doi!n . or . oiin . cheol . s!oiir . chol . sheey . qocKhy . ol . Keor . oKeody . oKeor . chos . - f102v2 . P1 . 8: oTeo . oKey . shey . oKey . aiees . or!eey . =

f102v2 . l3 . 1: ora!!n . =

f102v2 . l3 . 2: oiKa . =

f102v2 . l3 . 3: oKeeo!raiin . =

f102v2 . l3 . 4: oKocKhy . =

f102v2 . l3 . 5: e***ddy . =

f102v2 . P2 . 9: Pydaeey . odey . Pcheody . qoeKeey . oTeey . qoKeod . sheey . oPaiin . deeor . - f102v2 . P2 . 10: oldeey . cKhy . sheeody . eeos . shesee . oeor . yKoear . cheKeey . yKory . - f102v2 . P2 . 11: dar . cheor . sheor . oKeol . shoy . s . ar . oKy . cheeor . ol . daiin . sy . - f102v2 . P2 . 12: qoKeor . sho . *!Keeeos . cheor . os . al . chos . aiiin . oKy . oKa!r . aiin . - f102v2 . P2 . 13: sor . shey . oKeeor . sheo!cKhey . qoKeos . oKeeol . cTheor . oKey . sal . - f102v2 . P2 . 14: ychor . sheol . Por . sheeor . sheKeey . qoKy . cheo . Keody . qoKeol . dai!n . - f102v2 . P2 . 15: oKeeor . cheey . oKeey . s!or . chey . oKey . oKey . oKeey . qoKeor . =

f102v2 . P2 . 16: Tchor . or . chey . Kor . or . cThey . qoeeey . qoKeey . oKeo . r!oly . sar . - f102v2 . P2 . 17: dor . cheey . cKheey . qoKeor . oKey . chos . sho . yKeey . oKeeo . raiin . - f102v2 . P2 . 18: yoTaiin . cheor . cheeKey . orai!n . =

 

f102v1 . l1 . 0: Ker . ron** . =

f102v1 . l1 . 1: yKeody . =

f102v1 . l1 . 2: oKeody . =

f102v1 . l1 . 3: doiisaly . =

f102v1 . l1 . 4: yPory . =

f102v1 . l1 . 5: oPchy!Tcy! . =

f102v1 . P1 . 1: Poaiin . ocKhey . Pchol . doiin . shey . sho!cKhsy . sheo . cThy . qoTeody . - f102v1 . P1 . 2: daisn . ol . chey . cKheol . qoKeor . os!aiin . cheor . qoKey . choKy . - f102v1 . P1 . 3: Teody . cKheey . qoKeol . sheKy . qocKheor . os . cheo . rchol . qoTeor . dar . - f102v1 . P1 . 4: Kochor . ol . ydaiin . chor!aiin . cheey . yKeey . Kor . shey . qoK!ey . dy . - f102v1 . P1 . 5: s!ol . chol . qooiin . qoKal . cheol . chey . Kol!cheey . daiin . cheody . dy . - f102v1 . P1 . 6: y!cheol . cheol . doiir . sheKcheor . s!ar . cheor . cKhey . Pchodaiin . =

f102v1 . P1 . 7: Toiin . ol . daiin . qKol . cheol . daiin . qoKar . oaiin . cheey . saiim . - f102v1 . P1 . 8: chor . cheor . cKhey . oTeol . aiKheK!y . =

f102v1 . l2 . 1: yPcholdy . =

f102v1 . l2 . 2: loralody . =

f102v1 . l2 . 3: oPchdard . =

f102v1 . P2 . 9: fodaiin . dair . or . sheol . oKeeol . qoTeol . -orocKhey . olKey . - f102v1 . P2 . 10: soiin . shey . qoKeey . qoeeol . qoKeody . sheody . qoeTeey . oKeey . dom . - f102v1 . P2 . 11: qoeeody . ychey . oKeody . deody . oKody . cheo . doiin . cheody . sam . - f102v1 . P2 . 12: yKchody . chodaiin . qoKeos . cheol . qool . chsea . oTeody . oKchy . - f102v1 . P2 . 13: Ksheody . sho . qoKey . sheody . qocKhey . olcheor . odai!n . oKchoda . - f102v1 . P2 . 14: ysaiin . cKhey . qoor . cheol . =                                                                                                                                                 

 

 

Register

 

[1] f103rr1: Pchedal . shdy . yTeechy!Pchy . oTey . ylshey . qoTeey . qoTal . shedy . yshdal . dain . oKol . dal . dy . - f103rr2: dai!n . sheK . chcPhhdy . daloKy . oPchedy . Peshol . cheP . ar . oTchy . sal . lKeey . sar . ain . oK** . chedy . - f103rr3: yshdai!n . sheeK . cheoTy . choKal . chedy . chcKhy . or . orol . oKa!in . chal . oT . Kar . oT** . chym! . - f103rr4: ychedy . qoKedy . oKedy . qoKeey . oKey . chdar!ol . loTy . chedar . aly . =

[2] f103rr5: Pocharal . oKedar . shedy . oTeey . qoKey . lKar . sheeKy . oKalor . shedy . rKar . oTan . !!!!oKdy . - f103rr6: ocheey . dai!n . sheK . oKeedy . oKey . shedy . qoKealdy . shcThy . qoTedy . qoT********!! . san . am! . - f103rr7: sain . chey . she . olshedy . qoKeey . oKeeody . qoeedy . olshedy . =

[3] f103rr8: daroal . oKey . chedy . oKey . rai!n . oKechy . qois!ol . qoTar . adchey . ofcho . lTeody . oral . Kech!dy . lo . - f103rr9: oTeeos . ar . cheal . oKeey . shey . lKaiin . shey . lKeor . oTai!n . shedy . oTey . l . led!y . oKeedaram . - f103rr10: daiin . ol . oain . oKeol . chal . oKam . cheTy . shedy . oTaiin . shedy . Teolshy . oTeedy . sarain . - f103rr11: dar . oTeey . oTai!n . lol . shedy . oKain . chey . qorai!n . shey . oToy . qoKeol . Key . daiKhyKy . - f103rr12: oai!n . shey . shcKhy . oTeey . qoKeol . Keedy . shar . aiin . oTedy . =

[4] f103rr13: Podar . sheor . qoTedy . oKeey . qoKar . checKhy . qoKai!n . chedy . Pchdy . Tshdy . dal . Kasol . - f103rr14: oKai!n . sheKai!n . chedy . qoKeechy . qoKy . shey . lol . s . aiin . chey . eeKain . chcThy . qoKy . - f103rr15: qoTedy . qoKeey . shol . qoTey . shKai!n . =

[5] f103rr16: dshol . shol!Kar . sedaiin . cheey . rar . oKeey . shefhedy . oPcheol . oTeedy . Tchey . shKy . - f103rr17: sar . shey . qoKey . Keedy . qoKeey . chcKhy . qoKal . oTy . or . aiin . =

[6] f103rr18: Polchedy . qoKeol . oKai!n . checThy . oTeey . l!shedy . oKai!n . qoKai!n . qoKal!shedy . oTeys . - f103rr19: oKaiin . chey . qoy . shey . qoKaiin . chedy . qoKain . oTeol . lKar . oKaral . lKldy . lr . - f103rr20: ychai!n . shcKhy . qoKaiin . shey . qoKai!n . shedy . olor . =

[7] f103rr21: Pcheam . soKedy . dalKar . oTal . qoKal . chePy . oKedy . qoKy . Pchedy . oKaly . qoKeedy . lor . - f103rr22: dalshy . oKai!n . shcKhody . shdal . qoKeedy . shedy . qoTar . chcThy . cheP!ar . oTar . oPchy . - f103rr23: daiin . shecKhy . lchedy . chcKhy . shol . =

[8] f103rr24: TchoKy . oKeal . shedy . qoKal . oTy . oPchedy . qoTai!n . shcThy . oTey . dai!n . oTeey . oKy . - f103rr25: dar . shey . qoKai!n . chcKhey . chey . Kai!n . chedal . oKeeey . qoodai!n . oKai!n . oTeey . ol . - f103rr26: oTeedy . oKeey . qoTchy . shey . olcheedar . shey . loTos . =

[9] f103rr27: qoKechy . oKeey . qoKeey . lKeeody . sheey . qoKeey . lKeol . Tchey . qoKchy . oKeey . qoKaly . - f103rr28: deshedy . qoKchey . dal!Kai!n . oKaiin . chedy . qoKeey . oTai!n . ain . ol . cheey . lKeedy . - f103rr29: qoKechchy . shoKeey . qochey . qoKeey . chal . chedy . =

[10] f103rr30: Pchol!Kchdy . shecKhy . qoKey . oKaiin . shedy . chPchy . oPchedy . oTeey!Kshy . chdaly . - f103rr31: soiin . eeol . Kaiin . chal . oKaiin . shcKhy . qoKal . shdar . shchdy . oKaiin . chTy . - f103rr32: oKeey . shedy . qoKedy . qoKal . sheTy . oTedy . shcThy . oraiin . =

[11] f103rr33: qoKeey . chechy . qoKey . shcKhy . choldy . qoKaly . shedy . yTeedy . qoTail . seedy . - f103rr34: sheod . oshey . cheedalaiin . =

[12] f103rr35: qoKeear . chain . olai!n . chey . Kai!n . sheol . shedain . qoKeedy . yKeedy . lcheg . - f103rr36: oKool . chedy . oKeedy . qoKeedy . qoKeey . shdy . oTey . qoKeey . =

[13] f103rr37: Pchedy . qoKeey . qoKeo!dair . qoKshy . qoKeedy . qoKeedy . chsKy . shey . shalKy . - f103rr38: oTechedy . qoKai!n . shcThy . chcKhy . loKeedy . checKhy . loKai!n . shedy . oKeey . - f103rr39: yKeedy . qoKeey . lsheey . qoTal . shedy . oTeey . =

[14] f103rr40: qoKeey . sheeol . shcKhy . sheol . shody . ol . aiin . oTedy . qoTeey . loTar . oTam . - f103rr41: cheol . sheeey . qoTey . oTeeal . oTeedy . sheTsho . Keeos . shey . qoKeedy . qoKal . dal . - f103rr42: Tshey . sheol . cheolshy . chalal . =

[15] f103rr43: Tar . cheal . ol . sheey . qoTal . sheal . qoKal . sheedy . oKeshedy . shoKey . qoKaiin . - f103rr44: odeeey . qoKeey . shey . sheal . oTshedy . =

[16] f103rr45: qoKeedy . qoKeedy . shol . shedar . chedy . qoTeedy . oTeedy . olKeol . lTary . - f103rr46: chol . Keey . qoKeey . cheol . chor!ol . shedy . qoKeey . qoKeey . ol . laiin . cheda!!n . - f103rr47: ssheey . oKeeol . lchey . qoKaly . lcheedy . oloraiin . =

[17] f103rr48: Polarar . lshedy . qoTolaiin . qoKeey . qoKeey . shKchy . oPchealol . Kchy . sam . - f103rr49: oKeey . lr . ai!n . l . ol . sheed . qoKeey . sheol . qoKeedy . shedy . qoKy . leeesai!n . am . - f103rr50: ssheey . lshey . qol . cheey . chey . qoKeey . oKeey . qoKai!n . cheey . qoTai!n . - f103rr51: saiin . cheKeey . shey . cheosaiin . =

[18] f103rr52: Pchedal . oTeey . qol . Keedy . qoKeey . qoTy . chePchy . qoPchey . lKaiin . oTalsy . - f103rr53: sshey . qoKedy . qoKaiin . shdy . qoKeey . chedy . qoKeey . qoKeey . lchedy . loTy . - f103rr54: dshey . qoTeeey . dar!chedy . qoKey . qoTy . =

[19] f103,1: Pol . dar . olfchey . qoKy . dy . qoKeey . qoKeey . daiin . oKeedaKy . qoTear . shedy . dal . - f103,2: daiin . sheey . qoKal . shedy . qoKeedy . qoTeor . shey . qoTy . chcKhy . qoTai!n . chalr . - f103,3: qoK . or . chedy . qoKey . dar . chcThy . chor . qoTy . shdy . oKeedy . qoKeey . qoKai!n . - f103,4: y . cheey . qoKeey . oKeey . lKees . ol . qoTeedy . yKeedy . =

[20] f103,5: Pcheor . olKeey . cheKy . qoKshdy . qoKaiin . oKechdy . qoPchdy . qoTedy . qoKai!n . oly . - f103,6: doi!n . shey . qoKeedy . cheol . qoeeor . lshor . qoKy . shedy . qoKaiin . chedy . qoKam . - f103,7: daiin . shey . chol . chey . oTeey . lKeeor . oKaiin . shedy . shedy . qoKaiin . ol . chedydy . - f103,8: sai!n . shey . olsheey . dair . cheKeeal . oKeey . =

[21] f103,9: Pchal . shal . shorchdy . oKeor . oKai!n . shedy . Pchedy . qoTchedy . qoTar . ol . lKar . - f103,10: or . cheey . qoKeeshy . oKeey . loiin . oiThy . oTedy . lor . aiin . sheor . qoTai!n . olldy . -

f103,11: qoKeedy . olKeeshy . qoKy . qoKal . shed . =

[22] f103,12: sal . sheal . shedy . oKeedy . qoKeey . lol . shedy . Pchor . Pchedy . Pol . sheedy . oPalam . - f103,13: dai!n . cseey . olshy . oTey . olshedy . qoTshdy . oKeey . lr . ai!n . oKan . olshey . =

[23] f103,14: Teeol . sheol . sho . qoKeedy . shedy . qoKey . oshedy . oTeedy . qoKai!n . oTar . aiin . oTam . - f103,15: Tchedal . shey . lcheey . lchdy . char . olchey . lcheody . Tedy . oTai!n . oTai!n . oTaly . - f103,16: doiin . sheeKchy . oKeeshy . qol . shedy . oTai!n . olKedy . =

[24] f103,17: qoKeedy . chedy . qoTeey . oTeedy . lKedy . shedy . qoKal . ol . char . oTal . oPchedy . - f103,18: yshear . ol . oqaiin . chcKhy . lchedy . chedy . olaiin . oTeedy . qoKeedal . larorol . - f103,19: daiin . chey . lKeey . chalKar . cheeey . l!chealaiin . or . =

[25] f103,20: Pol . char . oTar . oKai!n . shaiKhy . oTeal . oKai!n . qoTal . shedy . qoKeey . lolai!n . - f103,21: ToKai!n . shal . qoKeed . oTeedy . sheoKy . shaiKhhy . Tar . Teor . oTam . oll . - f103,22: olshey . qoKshy . qoTal . sheey . oloiin . oleeedy . qoKai!n . shedy . qoKey . - f103,23: ycheody . l . ar . cheey . or . aiiin . oTeey . oTal . oTear . ar . ar . Keey . qoTy . - f103,24: yKeey . lchey . qoKeey . ror . aiin . olan . oTan . oTai!n . oTai!n . ar . y . Kai!n . - f103,25: sai!n . olKeeey . qoKan . oTeedy . qoTai!n . oTal . oTy . oPar . aram . oTeeam . - f103,26: yTeey . qoKeey . sheeTy . oTeey . lshedy . oTeaiin . =

[26] f103,27: Pcheody . arar . !!!!!!oKeey!lchedy . oTeal . lPar . oTedy . qoTar . oTar!yly . - f103,28: daiin . checKhy . yKeey . shcKhy . oTeal . shey . oKai!n . chey . oKeedy . Por . aiin . y . - f103,28a: olchee!y . chey . lKchdy . sho . chcThy . sal . ar!aiin . qoKeey . =

[27] f103,29: Pchear . oKai!n . oPchedy . Pchol . fchedy . oTedy . Poly . lchedy . fchedey . rar . - f103,30: oKeey . l . chey . qoKeey . oqoKeey . chedy . qcKhhy . daiin . chcKhy . sar . olai!ny . - f103,31: qoKeeey . chey . qoTey . choKaiin . shal . chedy . olKam . =

[28] f103,32: yshey . lKeey . qoKai!n . oKey . oKaiin . cheody . oTey . shdPchy . oPchey . oly . - f103,33: daiin . sheey . ol . chey . qoK!shey . qoKaiin . checKhy . oTedy . lshey . lchdy . - f103,34: qol . shey . yKeey . oKeey . lsheey . shecKhy . chTain . oTy . oKedy . oTaly . - f103,35: saiin . shey . qoKeey . oshey . olshedy . =

[29] f103,36: ol . shey . qoKai!n . ol . shey . qoKeshe . l!sheoK . shdy . qcPhhy . cheTy . dar . - f103,36a: oTeey . lchees . ol . chey . chey . chol . Keechy . =

[30] f103,37: Polshor . Keeol!shey . oKey . lcharar . shol . oKeedar . sher . oiin . oTy . lchdy . - f103,38: yTeey . sheal . shey . qoai!n . ol . Keey . qoKai!n . shcKhy . lchedy . rai!n . - f103,39: daiin . shey . lshey . lshey . qoar . shar . al . oTar . shedy . iThy . lchdy . ras . - f103,40: yshey . shey . Kai!n . chey . rar . arol . chsaly . =

[31] f103,41: orai!n . chcKhey . qoKaiin . shcKhy . shTal . oPchy . lKeedy . chdy . lchedy . - f103,42: qKai!n . shey . ar . ar . oKy . rai!n . chcKhy . shedy . qoKeory . lTeedy . ro . - f103,43: oKey . ol . cheey . lcheey . lKai!n . shcKhy . shecKhy . orain . oTar . oly . - f103,44: Tai!n . shol . qoKai!n . chcKhy . rorol . chdy . raly . oraiin . chary . =

[32] f104rr1: Pchdar . chedy . char . qoPchedy . ocPhedy . qoPchedy . shedaiin . oTeeo . chey . qoPchedy . sai!n . - f104rr2: oar . aiin . yTeeody . cheo!daiin . cheodar . saiin . chey . Tair . osaiiin . chcThedy . Teedaram . - f104rr3: daiir . ocThedy . oTech . yKar . oTedy . oTody . qoTeeos . yTeeody . oTeedy . oKy . oKal . daram . - f104rr4: ol . sheedy . qoKeedy . chedal . qodaiin . qodaiiin . chry . =

[33] f104rr5: Kchdal . qoTaiin . qoshedy . ol . chl . ol . chedacPhy . al . lod . Pchdair . oPchdy . qod . - f104rr6: ycheeody . aiin . lKar . cheeo . dai!n . ocKhedy . qoKeedy . qoTai!n . oTchdy . Tai!n . chedam . - f104rr7: dchodees . sheos . odaiin . oTchedy . qodai!n . shedy . chedy . qodai!n . oKar . ar . oKaim . - f104rr8: olsheedy . lKeedy . lKeody . qoKaiin . chedal . qoKar . odar . qoKal . oKor . oTar!!!! . - f104rr9: ycheeoy . qoKecho . qoKol . cheeo . dam . =

[34] f104rr10: Tol . chedal . cheocKay . oTyd . os . l . air . shdy . qoKchd . ocTheody . cholfor . oTalr . - f104rr11: oTodchy . lKeody . qoKair . oToly . shodor . cheey . oKar . olKeedy . =

[35] f104rr12: Tshdol . qoTchedy . qoKoeey . qoTeode . lo . sar . al . ocThy . qoTor . oPchey . qoTam . - f104rr13: olcheol . qodai!n . choKar . oKcho . lKai!n . oKar . cheody . oKeeody . qodam . chdy . - f104rr14: daiin . choaiin . qoKechy . qoTal . cheo . lor . saiin . olKeechey . oTal . ol . oeeal . - f104rr15: sor . chodaiin . chody . oKar . oTol . Keechdy . oKal . Kaiin . cheodaiin . =

[36] f104rr16: ocheoiThey . qocTheody . yKeeodey . qoePchy . oPchey . qoTy . shTey . yTeedy . shody . - f104rr17: yKeeshedy . olKeeody . qoTey . qoKar . chedy . qoKedy . oTeechy . chyTeody . oTarody . - f104rr18: dcheeo!Keody . qoKai!n . qolar . or . chocKhar . oTal . Kshedy . =

[37] f104rr19: Toaiin . chdar . oTar . shd . qoTar . olKchedy . cheoKeey . Kary . oPair . oTor . airod . lshd . - f104rr20: dsheoy . qocThey . qoKchdy . qoKaiin . chol . rar . cheody . cheeKan . ar . ai!n . ar . alam . - f104rr21: dsheedy . qoKaiin . chear . olKchedy . charaiin . =

[38] f104rr22: Tshedar . chllo . rl . shed . Kchedy . choKor . cheedy . oPchar . cheor . chcKhey . Taiin . dam . - f104rr23: ol . sheo . cKhey . chol . Kechdy . oKeedal . lKai!n . chol . Keeody . oTchor . aiir . chol . Kar . alol . - f104rr24: daiin . char . qoTal . oKechol . olKeeor . olKeeo!dal . lKaiin . chal!Keeedy . qoKam . - f104rr25: sar . oKair . chcKhey . qodaiin . chcKhy . checKhd . l . raiin . oTai!n . ar . aisam . - f104rr26: shar . sheey . Kar . sheody . =

[39] f104rr27: Pchedar . qoKaiin . qoTaiin . dl . ral . cheodl . cPhaiin . daiin . ar . qeKeeey . qoParaiin . - f104rr28: olcheear . chedar . or . aror!sheey . olKeechy . or . char . cheeol . sor . or . aiin . oT!am . - f104rr29: ysheo . daiin . shody . yTeedy . cheedar . or . air . cheol!Tar . arodly . =

[40] f104rr30: oKeeo . l!Keeo . dai!n . lKeodaiin . qoKeeo . lKechey . oKeody . oTechdy . oPcheocf . qoPaiin! . - f104rr31: qoKeeo . aiin . oKsheey . oKol!chey . lcheeey . oTeey . lKechedy . qoKaiin . chedar . chol!cham . - f104rr32: ysheeody . qoeTe . oKshey . oTechshy . cheol . Kaiin . shoda . lKaiin . cheodai!n . qoKar . alchd . - f104rr33: oKchechy . qoKcheedy . oKchdal . qoKal . char . olKeeey . olcheo . lKaiin . chey . roly . =

[41] f104rr34: Pchol . Ksheody . qoKeshedy . qoKal . chedy . qoKaiin . oTaiin . cheody . qoKal . Taiin . cholxy . - f104rr35: yshoiin . qocheeol . chedaiin . qodal . chey . chol . cheol . olaly . =

[42] f104rr36: Psheody . qoTar . choPar . qoTaly . qoTsheod . qoTechy . Kaiin . oKar . qoPchar . oPam . - f104rr37: oKaiin . cheodal . qoaiin . oKar . oraiin . oKar . oTeody . qoKaiin . oKal . qoTir . - f104rr38: oKaiin . orcheol . qoKchol . Kcheody . qoTchdy . =

[43] f104rr39: Pcholor . ar . aiin . alKchdy . qoTal . chol . qoar . aiin . qoPcheedy . qoTair . ofaiino . - f104rr40: olKeeos . olKaiin . oair . qcThy . oiinol . al . ly . oeear . chcThy . olched . qoTaiiin . - f104rr41: qoTeey . qoKeor . saiir . qoTy . qoKl . lKaiin . yTeedy . qoKai!n . oqocKhy . dar . - f104rr42: y . lshedy . cholKar . =

f104rr43: Tsheodl . qoKaiin . qoKchedy . yKchdy . Pchedy . qoKeedy . oTeey . qoKai!n . oTeol . dal . - f104rr44: oKcheochy . cheey . qoeedaiin . qoKeey . ar . cheol . olKair . qoKoiin . oTaiin . oKam . - f104rr45: daiin . olcheeo . l . s . aiin . oTai!n . ar . chedy . qoKaiin . oTaiin . oTai!n . =

[44] f104,1: Pchdoiin . oPcheedy . orar . olTcheey . oPchedy . ol . ear . aiir . aly . cheodaiin . cheeKai!n . dam . - f104,2: ychedaiin . qoTeed . chocKhy . oTaiin . ydaiin . qoKamdy . oTarar . alched . oTair . oram . - f104,3: shod . chedy . qoTaiin . odaiin . oKeol . ocKhhy . chol . qoKeedy . qoTair . oeedaiin . ol . dl . - f104,4: qoTeedy . chedaiin . choKar . qoTol . qoTched . chol . chey . qol . chedy . qoeeey . qoKeedy . - f104,5: dcheol . chdeey . oeeodain . sairol . chedal . =

[45] f104,6: solchd . shol . sheol . qoKchy . qoKo . l . chedy . shedy . qoKain . cheedy . cPheo . oPchedy . qoTody . - f104,7: o . scheo . lchody . cheey . qocK!y . cheoain . ochedy . cheedy . chedy . sol . cheodalol . =

[46] f104,8: Tchodls . cheeody . cheeool . ls . air . yKeedy . choTedy . qoTchedy . chedy . qoeKy . qoTeeo . lo . - f104,9: ycheo . lcheod . oTaiin . qoKeedy . qoKaiin . cheor . ol . chedaiin . qoTar . ched . qoTy . dal . - f104,10: shol . cheedy . qoKaiin . qoTeedy . oTaiin . oTeedy . qoTedor . oKai!n . cheos . cheeo . lchey . - f104,11: ycheedy . qocThey . yKchedor . cheeKy . qoKchd . qoTol . qoKol . qoKol . daiin . =

[47] f104,12: Polchechy . oTeoy . choTchs . cheeTa . oTeeey . oTeedy . qoTy . ched . l . cheol . Par . olTedy . chedam . - f104,13: ycheol . cheody . qoeechdy . qoKeol . qoTaiin . chedar . cheo . lKaiin . cheeTar . aiin . chaTaiin . - f104,14: yTchedy . qoKeeo . lcheol!shedy . s . aiin . cheKy . dai!ndl . =

[48] f104,15: TolKshey . chocThy . qoKeochy . qoKchy . qoTcheo . qoTcheo . dlchd . chedy . Tchdy . qoTchdy . ram . - f104,16: dcheedy . qocKheey . chdor . as . aiin . chcThhy . dchdar . chdy . qoKchedy . olKchy . qoKai!n . dadam . - f104,17: ycheechy . cheey . cheos . air . oTKchedy . cholKchy . qoTchdy . qoTol . sheedy . orai!n . cheol . - f104,18: dcheeoy . qoKaiiin . qoKaiin . lKar . yTaiin . oTcheochy . sarai!n . =

[49] f104,19: Pcheor . chol . chPcheor . cholKshedy . qoTol . sheedy . qoKchy . qoTched . sho . fchor . ols . aiin . cheKal . - f104,20: or . sheeo . lcheedy . qoKeey . qochey . qoTcheedy . qoTchedy . qoKol . chor . chorol . chdar . oTam . - f104,21: yshor . sheedy . qoKaiin . shoKchey . qoKeey . chodai!n . =

[50] f104,22: yTchedy . qoKchedy . qoTchy . qoKchedy . qoKchd . lsaiin . qchor . sheos . yTaiin . chey!Tal . - f104,23: Tchey . qoKchey . qochey . qodeey . qodaiin . chodaiin . chcKhdy . dairar . oTar . qoTair . ol . - f104,24: yKoiin . cheor . cheeey . daiiin . cheo . dalaiin . chocKhedy . chedaiin . oTor . qoKar . ary . - f104,25: dsheey . qoyKeey . lchedy . qoKedaiin . orchcThy . daiin . cheey . sair . ol . aiin . chedy . - f104,26: ysheor . cheey . qodaiin . chodar . chochs . =

[51] f104,27: Pchoror . shor . sheol . sheol . sheol . qoKchedy . chdor . sho . r . aiin . chPchs . aiin . al . - f104,28: olsho . lsair . olcheey . qoKeechy . qoKchy . daiin . chody . qodaiin . cheody . =

[52] f104,29: Kche . shodaiin . qoKeey . cheo!Kcheo . lol . Kaiin . qoTchdy . lcheo . lchedy . lcheed . chaim . - f104,30: ycheol . Kaiin . cheody . shaiin . qoeeol . oTair!or . cheeody . oKcheey . lKair . ar . ar . adam . - f104,31: ycheor!aiin . cThey . chol . sheody . qoKair . qoeey . cheey . lKeedy . =

[53] f104,32: Pchedy . Kchedy . cheocPhy . orai!n . cheeos . aiiinro . lcheedy . lcheedy . qosaiin . cfheo . arals . am . - f104,33: yTeeey . cheeod . yKeey . Kaiin . qoKaiin . cheey . or . ol . ar . odar . chedai!n . eTar . arair . ary . - f104,34: ycheo . lKeed . qoTai!n . oKaiin . choKai!n . oKain . cheol . olcho . =

[54] f104,35: Psheodar . sheedy . qoTchedar . oTeedy . qoTaiin . oKaifhhy . sheody . qoKedy . ToPaiin . am . - f104,36: sar . aiir . sheos . qoiiin . oKeedy . qoKcheodaiin . =

[55] f104,37: Posairy . yTedar . chedy . shoefcheey . Kechy . sar . odl . air . shey . qoPcheey . sol . ai!n . orodam . - f104,38: oKechey . chedy . chchy . qoTai!n . qoKai!n . chey . or . aiin . cheo . or . aiin . chedai!n . oKam . - f104,39: ysheey . rar . aKai!n . char . lKeey . roiir . shey . cheey . Kas . ar . lKchs . ar . y . rais . alod . - f104,40: qoKeeey . oKchedy . qoKeey . aiin . odain . orchedy . qoKy . =

[56] f104,41: Tchedy . qoTechy . oTcheeo . lKeeda . qoTy . raiin . cheedy . qoTaiin . oTeedy . qoTai!n . - f104,42: oTeedchey . qoeeda . lchal . cheedy . qoTeey . sheey . Tcheo . dar . cheed . qoTai!n . chedy . - f104,43: chey . Keeey . qocKheey . oKeey . oKeeedy . qoKeey . oKeeey . qoTeodaiin . oKai!n . orom . - f104,44: daiin . ycheeo . chey . oKeeey . qoKeeey . oKeey . oKeey . =

[57] f105r . P1 . 1: Paiin . dar . chcPhy . qoKeey . qoPaiin . yPcheeey . saraisl . !!in . cheedy . Kaiin . arody . - f105r . P1 . 2: dshees . yey . cheey . raiin . oTchdy . qodos . ches . or . cheey . oKees . odar . cheody . qody . - f105r . P1 . 3: olshey . qodan . odeey . Kcheody . cheeo . ar . yTeey . yTchy . oTedy . qoKeedy . qoKeey . rol . - f105r . P1 . 4: yKaiin . olKeedy . odaiin . oKar . eeeodaiin . yTeey . ochedy . qoKeeey . oy . Teedy . qoTam . - f105r . P1 . 5: doiin . yTeedy . yTeeeody . yl . cheod . or . aiisocKhy . oTchdy . oTey . =

[58] f105r . P1 . 6: Por . arody . shedeeey . qoPchedy . qody . qoTeody . aiin . yTeody . qoKor . olPshedy . - f105r . P1 . 7: ysheeody . yKeeos . or . aiiin . shey . qodaiiin . qoKeed . qoKeey . raiin . aiirody . - f105r . P1 . 8: sheey . oleeey . or . air . qoKaiin . chey . qoKeedy . qoKedy . oTeedy . lchedy . oesal . - f105r . P1 . 9: oeeolchy . oKeeody . oKeey . oKchey . =

[59] f105r . T1 . 9a: sairy . -ore . -daiindy . yTam . =

[60] f105r . P2 . 10: Pdar . o!shedy . oTcheos . oiiin . al . Tchedar . chy . fchosaiin . Polaiin . PolKeeey . dyaiin . - f105r . P2 . 11: yaiir . yTeeody . qoeeody . qoeedy . Kchedy . qoTchdy . oTcheey . chey . Teeor . yKedy . ry . - f105r . P2 . 12: dyTeey . qoKdy . chedy . chedy . dol . qoKed . shedy . qoTeody . cheedy . oT . =

[61] f105r . P2 . 13: Kesoar . qoeeedy . Keeody . dlls . air . shcKhy . oeKeody . cheody . oeey . qoKeeody . sheol!Keey . - f105r . P2 . 14: lKsheey . ol . r . aiin . oKeedy . olKeeody . lKaiin . oKeeol . oTeeol . shod . daiin . aral . - f105r . P2 . 15: yTeody . oTeeeos . aiin . odal . oiir . oTeedy . oral . =

[62] f105r . P2 . 16: lTeedy . oKeeddl . sheoKed . qoKedy . shol . Kol . aiirol . qoPchedy . daiin . oKedy . qlKy . - f105r . P2 . 17: sheoy . oleedy . daiin . al . chedy . oKeeey . chdaiin . oTedy . cheoTy . oTeedy . oTeey . chdy . - f105r . P2 . 18: dsechey . oTeol . daiindy . saiin . chedy . laiin . oKeeody . oKeey!Teedy . odaiin . aiiral . - f105r . P2 . 19: saiin . chey . Teol . yKair . Paiir . olKaiin . olfaiin . odar . al . airody . al . Teedar . dam . - f105r . P2 . 20: ycheo . lKedy . qoeey . qoKedy . qoKedal . saiin . oTol . shody . chedy . oKaiin . cheKaim . - f105r . P2 . 21: olKcho!Keedy . yPair . oPaiin . oPail . oTeodl . eeol . Keey . raiin . ylKaiin . am . ols . - f105r . P2 . 22: dchees . oPchey . aeeodeey . chefchey . =

[63] f105r . P2 . 23: Pcheor . ai!n . cKheey . oKeeey . Paiin . ar . aiiin . chPaiiKey . sheo . Pcheey . dal . daiin . dam . - f105r . P2 . 24: deeedy . cheodKedy . chedy . decThdy . daiiils . airols . =

[64] f105r . P2 . 25: Pdal . sheey . yqoPchy . airal . sheey . fchdy . qoPchdy . raiis . oKy . chdedy . qodeedy . qoKedy . - f105r . P2 . 26: dair . cho . al . r . lal . cheesy . cPhedy . =

[65] f105r . P2 . 27: Pchsed . sheefy . oPchey . qoTeedy . qoeey . qoKeedy . laiiin . odeaiin . aiir . oPair . Kechedy . - f105r . P2 . 28: oees . olKeedy . qocKhy . raiin . chol . oKair . oTeedy . qoPchedy . odaiin . yPchedy . yKam . - f105r . P2 . 29: oleedar . aiildy . dar . oiin . yTeey . Tair . cheody . qoKolKy . cheol!Kary . =

[66] f105r . P2 . 30: Kodeey . lchl . sh!x . ar . aii!dy . cPheesy . oKal . lKedy . lKor . chedy . qoKaiin . or . fchoKy . - f105r . P2 . 31: ycheochy . lKeol . daiin . yKair . olKchey . dar . qoPchdy . dair . oTar . ar . adam . - f105r . P2 . 32: oKeeo!dair . oTeey . lKeey . Teeol!Teedy . oT!oKal . oraiiin . qoKaiin . ar . airod . - f105r . P2 . 33: dor . ail . cheKy . Kar . odaiin . yKl . al . oees . al . ar . alKam . =

[67] f105r . P2 . 34: yPchedy . oKaiir . oPcheedy . qoKair . dar . Kol . oTar . ol . qoKal . Kor . orol . Pchey . ofory . - f105r . P2 . 35: dyTeey . oTedaiin . oTar . ol . chedy . Ted . qoTar . oTeodar . oTam . yTedy . oTaiin . =

[68] f105r . T2 . 36: oToiis . chedaiin . oTair . oTaly . =

[69] f105,1: Polairy . oair . olPcheey . yKaiin . olPchedy . oPchedaiin . dairody . yPcheddy . sairy . - f105,2: ysheod . yKeeedy . Keshed . qodaiin . oTeodair . or . chKas . oTaiin . chPor . or . oTchy . oTor . - f105,3: dshedy . qoedaiin . yToiin . oKair . qoTol . dol . oKoldy . qoKedy . oPched . oTeedy . qoTaiin . - f105,4: olKeeol . orchsey . qoKeedy . chdor . olar . ol . Keeol . chedaiin . =

[70] f105,5: Pchedal . qoPchdy . daiin . chedy . daiin . oKaildy . oPchedaiin . oPcheo . olKeedy . sairom . - f105,6: dcheo . fcheeody . cKheey . dar . aiin . al . dar . ar . daiiidy . oTedy . oTeody . yTaiin . g . - f105,7: ycheeo . lKaiin . oTair . ol . olKaiin . oKairody . lchedr . =

[71] f105,8: Fodal . Kedar . olPchesd . araiin . Ksheeol . oPchedy . Pchedy . oPcheddl . Pchdar . air . odar . - f105,9: lcheey . qoeees . y . daiin . oKairy . oTchedy . ocKhedy . oTchey . daiin . or . r . ai!n . ooKam . - f105,10: yKeey . Ky . che . oiiin . dal . Kaiin . oKairo . lKair . chedy . sodar . air . al . oral . odam . - f105,11: roees . aiiin . ol . oKaiin . os . aiin . chcKhoda . qoTeedy . cKhddl . aiis . oPar . Kaiishdy . - f105,12: ysheedy . aiin . oKeol . yKedor . ar . ar . alKair . oTos . oTaiin . oTal . Tair . am . - f105,13: saiin . oPchedy . qoKchdy . oTar . al . Kair . oKees . lKeedal . =

[72] f105,14: Pchedaiin . chcKhdy . qoKaiir . olPchedy . olord . aiiin . Kail . odar . Kard . chTchy . - f105,15: ycheey . Kar . yKeey . oTaiin . oTal . dar . chdos . Kal!chedy . oPchdy . daiin . oraiin . r . - f105,16: daiin . cheey . dal . chl . oKair . aiin . cPhe!or . aiin . oKal . chodaiin . oTaiin . oPaiim . - f105,17: olr . aiin . chey . lraiin . lKl . dl . lKlor . daiii!olKaiin . =

[73] f105,18: Pchor . chedaiin . oKaiin . chol!Kal . qolKaiin . olTchdy . qoPchsd . oPair . orair . Karaim . - f105,19: ycheey . aiin . oTleey . lKaiir . cheeo . Taiin . oKeed . ail . Kchey . roKaix . am . =

f105,20: Porair . choPchdy . chedain . oTair . oTchod . aiin . alol . cheo . yPchedy . Kair . odl . lPaim . - f105,21: yKeeo . daiim . sheey . qoKaiin . cheoT!daiin . qoeK!eey!Keody . qoPaiin . or . aiiKam . - f105,22: daiin . cheodaiin . chedal . air . oKaiin . cheey . =

[74] f105,23: Tchol!Kaiin . odal . Kl . chees . aiiin . shees . qoPdaiin . chodr . alKeey . Paradam . - f105,24: alcheey . oKaiin . oTar . oTo . daiin . cKheol . lKol . fchedy!Paiin . =

[75] f105,25: Kchdaldy . alfo . lfcheedy . ofaiis . oPchey . fchedy . qoTor . oeeeodr . qoPar . aifhhy . dl . - f105,26: lKl . sheeodees . oTaiin . oTar . oTal . or . aiin . chedor . alKaiin . chs . alKaiin . ry . - f105,27: sheoe . arxor . eesy . qoPcheoai!n . or!Kchdy . daiin . oTeedy . Kol . Kair . oTaiilody . - f105,28: oeoar . ar . al . odor . aiil . oTaiin . =

[76] f105,29: Tdol . Tor . oaldar . aiir . oToKeedy . Karody . qoeedy . sho . qoPchedy . daiin . oPairam . - f105,30: dchedy . cheey . qoKor . oTaiin . !!!!!!oTair . oTair . oKeedy . Taiin . aiin . s . aiin . sy . - f105,31: ychTaiis . aiichy . dol . aiin . oTaiin . aiidy . oKchd . oTor . daiin . =

[77] f105,32: Poar . Keeo . daiin . qoair . ar . aiPhhey . qoeed!eody . qoKaiin . qoTedais . aPorair . aPy . - f105,33: lsheody . Tair . oTeey . oTeeo . ol . oTaiin . oKeey . qoKaiin . ar . aiir . al . dal . - f105,34: sheeo . daiin . chsd . qoKeeey . dair . oKaiin . oTaiin . chedaiin . olKal . lKl . dai!n . - f105,35: doee . oKcheeo . l!Kaiin . oTcheedy . chor . aiin . odaiin . chedy . oTaiin . al . Kaishd . - f105,36: laiin . sheod . oKeeody . qoaiin . yTaiin . oTair . chdal . dydaim . chdaiin . ocKhhy . - f105,37: yshey . cKhy . sheo . qoeeo . lKaiin . chs . oKol . Tchdy . sheeey . oKaiin . ar . aildy . - f105,38: cheody . oaiir . aiin . oKshey . =

[78] f106rr1: Pshdar . shoefy . yTeedy . shol . Korchy . sheKy . oTchedy . oKshed . qoTedy . qoTed . yTeeody . - f106rr2: shedchy . yTchedy . chees . oTshes . oKcho . chdy . qoTeedy . ched . chedy . chedy . qoTar . rod . - f106rr3: dshes . lchedy . lKchedy . yTchdy . orcheos . =

[79] f106rr4: Pcheo . dair . oKchedy . olKeeedy . or . arody . qoPchdy . shol . fchdy . cheoKy . lchedy . qoKam . - f106rr5: ysheor . aiin . char . oKaiin . qoKeechy . checKhy . qoKeod . ar . qoKeo . lKeo . leeo . ram . - f106rr6: shor . sheor . orKchsd . oTair!or . qoKeeo . raiin . qoKeeo . lchedy . olchedy . qoKeol . qoKy . - f106rr7: olched . qoiin . ychedy . qoKam . sheol . qoKor . cheees . =

[80] f106rr8: Porarchy . oror . ol!Kaiin . shedy . oTeedy . qoTor . qoTeedo . qoTeedy . dair . oKeedaim . - f106rr9: ychor . chol . qoKai!n . chocPhol . lchedy . qocheo . qoKar . =

[81] f106rr10: Pshoair . lKeeshedy . qoKain . cheoly . qoKedy . lchedy . qoKedy . oTedy . qoToKy . - f106rr11: sar . aiin . cheol . aiin . cheoKey . raiin . choKar . cholKy . oKeees . aiin . oKeey . lchg . - f106rr12: oKeey . lcheedy . olKeey . qoKeeo . dchedy . =

[82] f106rr13: Pcheol . sheoKaiin . oTey . qoKeeor . sheo . aiin . oTchey . Pcheo . ror . aiin . daiin . oPal . - f106rr14: ychol . oKaiin . olcheey . dolchedy . oTais . oTal . chedy . oKeor . =

[83] f106rr15: Podaroar . oTeeol!chor . shol . Tchedy . choTar . oPchedy . oPches . aiin . oKchdam . - f106rr16: sai!n . oi!n . oKai!n . aiin . arol . ocheedy . lKeeeody . daiin . chedar . oKol . oTar . chdam . - f106rr17: yochor . lshedy . qocKhey . qoKedai!n . or . aiin . chodar . =

[84] f106rr18: Kshed . dsheol . qoKeedy . oTol . oKeedy . lKeedar . sheoPchy . qoPchy . qoTolchy . qoTy . chdy . - f106rr19: oTchedy . qoKeey . shosaiin . qoKaiin . oKai!n . chol!Keeey . lTal . olcheey . qoTcho!raiin . y . - f106rr20: yTaiin . cheey . qoKaiin . shaiin . qoKeedy . sail . chedy . cheodal . qochedy . qoKaiin . - f106rr21: olKeedy . qoKchedy . cheo . lKeedy . chearaiin . oKai!n . =

[85] f106rr22: Tshodair . olKeees . odai!n . qoKeedy . oPchor . aror . Pcheeody . daiir . oPchedy . oPchody . - f106rr23: ychedy . qcKhedy . dair . al . qoKedy . shecPhy . qoKchy . oTedy . dar . aror . =

[86] f106rr24: Podshedy . qoKchedy . lKechor . oTchodar . cho . lKy . chedar . oTaiin . chKchedaram . - f106rr25: soraiin . cheeo . lo . lchey . qoKaiin . shedy . oKai!n . shear . qoKai!n . chees . yKarai!n . - f106rr26: ycheeo . lKeey . =

[87] f106rr27: TcheoKo . lKshedy . qoKaiin . lKy . raiin . chy . rody . chlar . cheeor!for . cheoly . - f106rr28: oKaiin . ol . lcho . rcheo . raiin . qoKaiin . chey . choKaiin . chear . ar . ol . rar!olchl . - f106rr29: %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% . - f106rr30: ycheeo . lKaiin . cho . ror . sheo!l . Kai!n . shor . sar . aiiry . sheo . al . Kair!am . - f106rr31: yshar . chKar . aiiiKy . ral . cheol . or!aiin . =

[88] f106rr32: Poral . sho . Keeody . qoKai!n . chcKhy . olTeeedy . qoPches . al . Karchy . qoTedary . - f106rr33: ycheol . choKaiin . sheody . chody . qoKaiin . ar . aKair . aiir . oKaly . =

[89] f106rr34: Tcheor!sho . lKshey . lPcheo . ro . lPchey . oPoraiin . chPchy . qoPcheody . qoTar . ai!n . - f106rr35: oKaiin . choKy . lKar . chdy . lchedy . =

[90] f106rr36: Psheo!dalo . dar . sheodal . qoTedy . qoTes . aiin . oKalal . shdy . oTaiin . shedy . - f106rr37: Tchodaiin . Tcheo . dlchy . =

[91] f106rr38: Pshodaiin . oPchy . sho!Teeody . shoTchey . yTeey . sholfaiin . oPchdy . lchdy . dol . - f106rr39: ycheool . cheeey . ol . aiin . cheody . laiiin . cheKol . cheey . oKchar . aiin . alo!al . - f106rr40: shaiin . ar . aiin . sheey . lKaiin . sheedy . shedy . qoKal . chey . oKaiin . chdaldy . - f106rr41: dair . al . sheod . shedy . chol . chedy . cheol . shory . =

[92] f106rr42: Pcheodar . shol . Kai!n . oKshchedy . qoTeey . shoTchy . qoTy . lPaiin . shedy . lar . - f106rr43: daiiral . sheol . daiin . oTedy . qoKai!n . aKar . cheor . al . Taiin . cheKal . oTaras . - f106rr44: dshedy . qoTeey . oTaiin . chy . chealol . chlchd . aiin . oTy . oTair . oTaiiKam . - f106rr45: ysheedal . oKain . oKain . oTar . Kaiin . chdal!Kair . olKair . al!Keedy . oKal . - f106rr46: soTchdaiin . shodaiin . oTedy . qoKeedy . qoKaiin . yKar . qoKain . cheedy . lol . - f106rr47: ycheoar . oKai!n . qoKai!n . char . oKy . cheoKam . =

[93] f106,1: Fsheda . loain . oPaiiral . oTeo . daiin . choPchy . oTair . Kar . alalor . aiin . aly . Kar . - f106,2: daiin . al . sheeo!dar . ychTain . chor . oTar . qoKar . oKar . shed . sheo . Keo!r . ai!n . am!chy . - f106,3: yshedaiin . shcKhy . cheoKchy . sar . al . chol!chedy . yTai!n . oTar . ol . chdy . daly . lody . - f106,4: ycheoTo . lsheo . aiin . chcThy . oKai!n . chdal . chdam . charam . =

[94] f106,5: Tshoar . oeey . qoKai!n . shyPchedy . oPched . qoPchedy . oTaiin . chePar . aiin . ocThy . dair . ry . - f106,6: daiin . shody . Kchedy . sheody . olKaiin . shKar . chody . Tal!shdy . qoKai!n . Kar!aro . - f106,7: soy . sheol!shod!y . chai!n . shol . Kai!n . shoKaiin . qoTaiin . chodar . ail . da!l . dar . loror . - f106,8: oraiin . cheo . rol . aiin . oTaiin . =

[95] f106,9: Tsho!daiin . shol!Kair . orai!n . Kar . aiin . shTchy . qoPchdy . qoPchy . lol!Kair . sheas . am . - f106,10: ysheody . cheol . oTeey . qodaiin . yTai!n . ychdy . olTydy . =

[96] f106,11: Tchdy!s . ar . chedo . oTeeody . Kshedy . qoTchdy . qoTar . shedy . qoTedy . oPchy . Kaiin . sham . - f106,12: ycheey . qoeedy . chodai!n . oTal . chdy . qoKaiin . choKaiin . chody . qoKal . oTal . oTam . - f106,13: olKeeal . Kchedy . qoeeey . ral . ches . al . yTar . shsy . lchey . yKaiin . shy . lKam . - f106,14: schedy . raiin . char . arshey . chedy . aiiin . alKam . =

[97] f106,15: Kcheo . o!Kar . shedy . qofchdy . oTshedy . qoKchdy . qoTshdy . qoKchdy . Kair . alo . dy . - f106,16: sarar . oKeor . aiin . choTal . shody . qoTchdy . qoTar . shedy . chod!al . chedy . qoTam . - f106,17: salar . sheo!dar . oKai!n . qedaiin . chodal . =

[98] f106,18: Psho!dalos . qoKshdy . qoKshy . oPchdy . qoKshd . ar . shdar . oeedy . qoTaly . dairy . - f106,19: dar . shy . oTaiin . oTal . chedy . rai!n . olaiin . oTaiin . sai!n . =

[99] f106,20: Polchs . lKaiir . shoKar . choefy . shor . qoKor . sheeo . Kol!shes . oKcharaiin . - f106,21: ycheo . l!K!aiin . cheo!l!chdaiin . osaiin . oKal . sheedy . qoKchedy . =

[100] f106,22: Tshod . qoKchy . qoKaiin . oKshy . qoKar . shedy . shey . qoPshedy . shdy!Kairy . lam . - f106,23: olKalol . shor . chor . oKal . chdy . chol . chedy . qoTaiin . or!aiin . oKeedy . qoKai!n . - f106,24: saraiin . sol!shedy . qoKchdy . qoKol . chdaiin . chdal . air . odl . charai!n . oKaifhy . - f106,25: sar . sheol . chol . shar . chol . oKarol . =

[101] f106,26: Tar . air . Kshdai!n . oKal . chdy . lchedy . Kshar . choPchy . oTches . ar . al . oPchdy . - f106,27: olcheo . odaiin . sheo!Tal . shoor . qoKeey . o . arar . =

[102] f106,28: Psheody . olKeedy . qoKor . sheos . choTy . qoTaiin . oTeody . oTaiin . qoKar . oTy . dy . - f106,29: ycheey . olchey . chedy . qoTaiin . cheos . oTaiin . oTai!n . choTar . ol!os . aiin . cheom . - f106,30: oTaiin . oKochey . qody . oi!n!ysarx . oKeey . oTeedy . Ksheody . qoKeedy . qoTo!Kody . - f106,31: sheeey . Ko . shody . cho!saiin . olcham . =

[103] f106,32: Tolos . shdair . sheKy . Keedy . qoeedy . qofchedy . sair . al . Pche!dy . yPodaiin . saram . - f106,33: choaiin . ody . qoTar . chey . ol . aiin . chey . dychy . =

[104] f106,34: Pchodaiin . Kcheeor . al . Ky . shcThy . oTos . ar . odal . Pcheody . qoTaiin . oTor . alodam . - f106,35: shody . shocKhy . qoKeey . qoKchol . Kchedy . shdy . Kchedy . chedy . qocKhey . oKaiin . al . - f106,36: sol . sheedy . qoKaiin . cholKaiin . =

[105] f106,37: Pyoaly . cheo . aiir . al . Kcheodar . qodaiin . shcPhoor . shedy . oTedar . oPol . fchedy . odr . - f106,38: oKcheody . qoKeey . oTchey . qoKeey . qoKeedal . qoKchKeey . qol . rody . raiin . oTy . - f106,39: qoKaiin . chey . Kar . oTeol . =

[106] f106,40: Ko . sheody . qody . ches . aiin . dair!air . oPchedy . Pchdy . Kolchedy . Tcheodar . PodKor . - f106,41: oTedy . qoar . cheey . Kaiin . qoTeeody . oKaiin . oTeey . qoTeedy . choTy . =

[107] f106,42: Pychal . shedy . qoTeedy . cheyKy . oKedaiin . oTedy . odaiin . chdy . chy . Keedy . lKey . - f106,43: chedy . oKeey . qoKeedy . oKeey . cheey . qoKaiin . al . al . Kalos . chedy . dKai!n . chcThy . - f106,44: cThey . chey . oKal . chey . Keey . rai!n . oKeeo . oTaiin . chedar . oTeedy . oTol . oTy . - f106,45: ysoir . oKeey . cheo!dai!n . chey . Tchar . oqoTaiin . oTy . raral . oTeey . sar . aildy . - f106,46: yTar . oKai!n . cheoKaiin . chedy . oKeeey . chKaiin . ol . oKy . raiin . cheoar . chos . - f106,47: dcheoai!n . shKy . =

[108] f107rr1: Pchdlar . sheolor . yKeeol . qoKchy . oTor . oKeesodar . Tarair . oTeey . oTaiin . yTar . - f107rr2: dchey . qoTeos . aiin . shedy . oTeed . qor . aiin . cheocKhy . olKeey . qoTai!n . chey . qeeey . lor . - f107rr3: olcheey . sheos . qoKeeey . ycheedy . qoTai!n . yKai!n . oKeey . raiin . =

[109] f107rr4: Teeody . chedai!n . qoTeey . qoKar . deeo . lTedy . oTar . ai!n . chady . oToKcho . qoKed . oKchedy . - f107rr5: olKchedy . Tedy . oTeeey . oKchedy . qoKeed . qoKear . chedy . choKchedy . qoKai!n . ar . - f107rr6: oKcheey . qoKeedy . choTchedy . daiin . ar . oTeey . lTeey . chedaiin . oKchey . oTaiin . am . - f107rr7: yTaiin . cheoTchey . oKaiin . chcKhy . oKeedy . oTcheey . =

[110] f107rr8: Torshor . sheeey . oTeeol . qoKeey . qoKedy . lKaiin . qoKaiin . qoKor . al . oKirolcy . - f107rr9: oKoiin . sheey . Tcheol . Kai!n . oKeey . chedy . oKeedy . chdy!Kchedy . chey . Kai!n . an . - f107rr10: yTeedy . qoKeedy . oKeol . lchedy . qoKal . lor . sheal . cheedaiin . chey . sair . alom . - f107rr11: cheeo . cheeol . qoKaiin . yTai!n . yKeeol . l . or . aiin . oKaiin . eKar . oKaiin . oTaram . - f107rr12: ychol . chal . lor . aiir . aiin!al . =

[111] f107rr13: Polchls . aiin . sheKy . qoKaiin . oPchal . shedy . Pshedaiin . oTodal . shedy . oTaral . - f107rr14: cThedy . lshedy . cheol . chear . or . alam . chTaiin . oTar . aiin . chey . qoKaiin . oTai!n . - f107rr15: ychol . oiin . chey . qocKhal . shal . oTaraiin . sheKy . oKeeey . raiin . airal . =

[112] f107rr16: Tol!shosor . olKeedy . qoTaiin . oTalar . oPcheol . qeeoy . shey . Kais . oTaiin . am . - f107rr17: sair . chey . losaiin . chey . =

[113] f107rr18: Poalosy . shey . Tar . aiPh!y . far!sheey . fol . rolchy . sheey . oPalKaiin . yPaiin . al . - f107rr19: oaiin . ol . rar . sheey . ylar . aiin . chol!al . dy . cheeody . oKeeey . cheodaiin . aldy . - f107rr20: Tcheol . Kcheedy . =

[114] f107rr21: Taror . olal . oKai!n . oKaiin . qoTal . shaiin . qoKeol . lKaiin . oKeeo . lKaiin . aiin . - f107rr22: yKsheol . oKaiiin . shoiKhy . daiin . qoTalal . lshedy . qoKal . r . aiiin . oKair . lldy . - f107rr23: chodaiin . shar . chod!!aiin . =

[115] f107rr24: Pal . alchKy . oKil!cheol . Kair . lKai!n . qoKeeo . Kair . dar . aiin . Pchod . lKaiiin . olfy . - f107rr25: ycheai!n . chal . Kal . chedy . qoKaiin . chody . qoKchdy . qoKal . char . chdalal . om . - f107rr26: olcheor . shey . cheey . olcheol . Kaiin . oTair . oKal . cheody . =

[116] f107rr27: Podar . aiisod . qoKiir . oTiir . ofchedy . qofchedy . qofchol . chKaiin . chPaiin . orol . - f107rr28: Kar . aiin . chl . cholor . sheees . aiin . cheey . oTchy . lKaiin . yKaiin . yKal . Kal . - f107rr29: olKeeo . lKeeo . ar . shol . =

[117] f107rr30: Pair . aiiiKhe!dy . shal!Kaiin . Kairy . oKaral . qoKaiin . oPaichy . oPal . rary . Ky . - f107rr31: daiin . sheol . chdy . oKaiin . shey!Kal . shy . Kl . al . Kal . chdy . raiin . chai!n . yols . - f107rr32: salxar . shy . qoKaiin . oKal . qocKhedy . oKraiin . oTar . qocThy . ralKy . - f107rr33: yaiin . cheKai!n . cheo . Kaiin . chey . qol . Kaiiin . chKy . lcheel . lKar . !!!oKal . =

[118] f107rr34: Pairar . al . aro . lKeey . qoTal . cheoTai!n . dar . oKaiin . oTaiin . oTar . oPaim . - f107rr35: daiin . shl . lKeeol . lchedy . qoKor . lKaiin . chedy . qoTaiin . al . ol . Kaldai!m . - f107rr36: dar . al!chor . Kcheo . rKeey . chaiin . al . dal . qoKchey . qoKl . chey . lKaiin . lKar . - f107rr37: ychKl . Kaiin . chcKhy . chol . alKai!n . =

[119] f107rr38: Poaral . orar . ofchey . qoTeedy . qoTaiin . oPchedy . qoKchey . oTl!chdai!n . aly . - f107rr39: Tair . cheol . cheol . KcheKai!n . cheear . ol . oiin . cho . lKai!n . al . oeedy . chey . - f107rr40: lolKaiin . chey . qoKaiin . chal . aiin . oKaiin . olKar . oTair . oKal . oKal . - f107rr41: qoKai!n . ar . ocKhey . qoKal . oTal . oTam . =

[120] f107rr42: PcholKy . soKeey . aiin . oTeey . yKchey . Paichy . oKeey . Tai!n . ar . arodl . Kairam . - f107rr43: oKeear . aiThy . daiin . sheody . yKchedy . chyKaii!n . oTal . Taiin . choTaiin . aram . - f107rr44: ycheodai!n . oKeey . qoKeeody . qoKaiin . =

[121] f107rr45: TodKy . chedy . qocKhy . qoKeedy . qoKoKil . y . chees . oPal . Kaiin . oTaiin . oTaram . - f107rr46: sar . cheey . qodaiin . qoKaiin . ol . cheor . aiin . oTal . Taiin . qoKaiin . oTal . alKal . - f107rr47: oKai!n . cheey . lol . loeey . oiinal . =

[122] f107rr48: Faiiral . chKal . lKy . oTai!n . ar . Kal!Kal . qoTain . oTy . lKy . oTaiin . yTaiin . om . - f107rr49: o . alai!n . aifhy . chKai!n . oKair . chTl . lKaiin . oKair . chTl . r!aiThTy . - f107rr50: chain . al . lKeey . chol . Taidy . qoTaiin . yTaiin . lKl . lfchal . Pchdy . Pal . Tar . - f107rr51: sar . ai!n . chol . ol!cheey . oTal . oTal . ol . oTchy . qoKy . oTaily . =

[123] f107,1: Kaisar . olKeeey . oTal!Kchy . lKaiin . oTedy . qoKair . lKal . chey . chody . oTal . cheey . - f107,2: daiin . dcKhy . ol . daiin . chKal . qoKedy . oTal . chedy . oTeos . aiin . oTar . alKai!n . ol . - f107,3: sai!n . ain . aiiin . qoKaiin . shol . Kal . qoKar . al . ochedy . lKaiin . oTal . olKiir . alody . - f107,4: dain . cheKy . oKechy . qoKain . shocThy . oTaiin . alKaiin . =

[124] f107,5: Tol . sheocKhedy . qoTol . chdor . oTechdy . Teol . Tedaiin . oPchedy . qoPchdy . yTar . aii!m . - f107,6: Paiin . oKaiin . qoKaiy . olKeedy . qoKeey . qoTaiin . oKy . lKal . oKaiin . aiin . qoKaldy . - f107,7: Taiin . cheocKhy . chai!n . qoKai!n . =

[125] f107,8: Polcheol!Kai!n . qoKair . oKeol . qoKol . qoKaiin . oPcheol . qoTedy . lTedy . oTedam . - f107,9: saiin . shey . Kedy . qoKai!n . qoKedy . qoKaiin . ylKaiin . qoKy . lKal . Tar . aTy . - f107,10: shodaiin . shey . qoKair . qoKaiin . choKedy . Tai!n . shedy . =

[126] f107,11: Tshedy . oKal . shedy . qoKchey . chKy . qoKeey . qoTaiin . oTol . qoTeedy . qoPchcfhy . - f107,12: qoKeey . lcheol . chol . Kaiin . olKal . shedy . qoKaly . odar . choTy . qoKaiin . oTam . - f107,13: ycheey . qoKai!n . ocKheody . qoKair . oTal . qoKaiin . oTal . shoeKy . qoKaiin . dalam . - f107,14: daiin . shaiin . oKaiin . qoKar . qoKal . qoKal . cheody . qoKain . oKchdy . dlKal . - f107,15: solai!n . qoKal . oKeey . lKaiin . oKai!n . chKal . oTai!n . chcThy . Tarairy . =

[127] f107,16: Parair . oKal . oPchol . oKal . oPaiin . oTedy . qoKeody . Tol!Kal . lKar . aiiraly . - f107,17: saiin . or . yKeear . chcKhy . oKaiin . oKal . qoKlaiin . cheol . qoKar . chey . lKa!m . - f107,18: qoKai!n . qoKchey . qeKchdy . oKaiin . lKl . chol . raiin . oTaiin . alKaiin . dal . - f107,19: soral . ol!aiin . chor . oKaiin . chKai!n . oKaiin . =

[128] f107,20: Palar . or . air . Kal!Kal . oKaiin . chPal . cheody . qoPchedy . Pchol!Kal . oPal!Kam . - f107,21: Taiin . ol . Kaiin . chol . Kchedy . qoKol . ai!n . air . Kaiin . oKal . oTar . oTal . al . - f107,22: dor . alol . olaiin . olKal . chol . chdar . =

[129] f107,23: Palchar . ar . aKaiiKy . char . raiKchy . ofchai!n . oPal!Kar . oTal . oTas . alKy . - f107,24: dai!n . olaiin . chol . olKai!n . lKaiin . =

[130] f107,25: Kaol!Kar . Kol!Kar . oKeol . qoKeor . al . Tody . oPchey . oTy . al . Ky . Pchey . ram . - f107,26: oraiin . sheor . qoKai!n . cheody . qoKai!n . oTal . oKaiin . olKeeo!r . ar . al . oldy . - f107,27: dal . oKai!n . oKchey . qoKshy . oKol . lKshedy . Tar!aiin . sho . qoKar . cheey . qoKam . - f107,28: ycheor . cheol . lcheedy . raraiin . =

[131] f107,29: Tol!Keeedy . oKeol . cheody . qoKeey . qoKchedy . qoTy!shey . qcThey . lTy . lTam . - f107,30: oKai!n . ol . oKaiin . lKeody . oTaiin . chol . lKaiin . lKeeey . qoKaiin . chey . qoKy . - f107,31: soKod . chey . lKaiin . chedy . qe!oKeody . qoKeedy . rary . =

[132] f107,32: Toy . !!!oaiin . oKeeody . oKaiin . oTaiin . oTchey . qoKaiin . oKedy . qoKam . - f107,33: orai!n . chol . qodaiin . odai!n . aiin . oKai!n . chKaly . raiin . yKaiin . aldy . - f107,34: dyair . chey . lKeey . lchedy . raiin . sheey . =

[133] f107,35: Polchedy . olKeey . lKey . chcThy . lKar . shedy . qoKaiin . chedy . qoKeedy . lol . - f107,36: Tol . chey . lcheor . sheol . qoKaiin . olKeedy . oKar . ar . olKai!n . odai!n . =

[134] f107,37: Poraiin . oKal . chedy . qolKeey . lPcheedy . qoKol . rol . Keedy . oKaiin . oTary . - f107,38: dai!n . oKchey . qoKchey . qoKaiin . olKeey . qoKol . oTeey . oTeey . lKai!n . - f107,39: oKai!n . cheor . olKaiin . oai!n . cheary . raiin . oKaiin . odaiin . oKaiin . y . - f107,40: choKeey . qoKey . qoKaiii . lor . aiin . aiily . =

[135] f107,41: PoKar . ar . Keey . oKeeo . lcheey . qoKchey . oTeey . lKeeo!l . lKeedy . qoKeey . lKai!n . - f107,42: orai!n . oloeeey . qoKai!n . =

[136] f107,43: Pol . Keeeo . Kaiis . qoKeey . chcKhy . lKchaly . lKeey . oPchey . rar . aiin . cheoKaly . - f107,44: Kaiech . ol . air . arody . qoKeey . qoKeey . =

[137] f107,45: Porai!n . oKai!n . oKechdy . dal . Keeedal . shedy . oKeeol!Kcheey . lKar . aiin . al . - f107,46: soain . aiin . chey . qol . aiin . al . chedy . Kedy . qoTeey . oTeey . qoKeey . lKain . - f107,47: ycheey . qoKeey . oKeoTeey . qoKey . qoKey . qoKeey . daiin . y . oKoey . odain . - f107,48: oTeedy . qoKey . qoKeedy . chody . chey . qoKy . oTeey . oTai!n . chey . aiin . al . - f107,49: ycheo . saiin . oeKey . chey . qoKeey . ycheey . dy . qoy . =

[138] f108rr1: Teodeear . qoPcheTy . oKeeoly . oKchd!Pchy . Todashx . oPasy . olPair . ody . oTedy . Kedydy . - f108rr2: qoKeedy . choKody . chocKhed . qoKeor . shedy . oTal . oTaiin . oTedy . qoKechy . ofchdy . qody . - f108rr3: cheodchy . qoTear . oKedy . oTeal . lKedal . oKedy . oTedy . oKedal . chcKhedy . choKed . al . - f108rr4: ychedaiin . shKy . chdy . oTeeody . ched . or . sheeKy . =

[139] f108rr5: TchoKedy . chey . oTeey . oKeey . lKedshedy . oKcheefy . Pchofar . cheo . Pchedy . qoTedy . oTol . - f108rr6: ol . cheol . qo . qoKeey . qoKeey . qoKeedy . sheoKy . oTedy . qoTey . qoKchey . chdar . aiin . y . - f108rr7: oKchey . oKedy . qoKchedy . chedy . qoKedy . oKar . chdy . oKar . char . chKaiin . chsy . =

[140] f108rr8: Pochedy . shy . shoKeedar . al . Kedal . choKchy . qoKar . ch . oKeey . qaiin . oKeedy . qeTam . - f108rr9: cThey . chedai!n . chedy . oKedy . lKedy . raraiin . qoTar . oTal . Kedy . ar . air . ocKhedy . - f108rr10: Taiin . shKeedy . qoTeey . oTeey . yTeol . yKeedy . cheKar . qoKeeo . daiin . oKey!Ty . ody . =

[141] f108rr11: Teodeey . ar . aiin . oKeey . qeTchdy . oTeeody . oKaiin . yKeeo . dai!n . oTal . aiin . oly . - f108rr12: Tshey . oKchey . dai!n . al!oiin . ocheey . qoKaiin . chlam . oKaiin . oKal . Kai!n . alam . - f108rr13: yKeey . raiin . ar . ail . odaiin . =

[142] f108rr14: Polchal . shol . qoKor . shedy . Pcholy . qoKal . oPchdy . ofal . shor . qoKaiin . oTalod . - f108rr15: orai!n . cheey . chey . qoKeey . chedy . oKchedy . qoeedy . qocKhey . diir . ai!n . oKai!n . - f108rr16: saiThy . olKaiin . chcKhy . daiin . dal . daiin . =

[143] f108rr17: Fcheo!Kair . oKedaiin . chedy . qoKeed . oKai!n . chdy . laiin . ofar . chedy . Tedam . - f108rr18: oKeedy . lKal . daiin . yKchedy . qoKol . chedy . qoKedy . lKedy . oKal!o!l . csedly . - f108rr19: dchedy . oKeedar . shchy . oKol . Kedy . oKeedy . chal . raiin . oTedy . chTal . om . - f108rr20: dai!n . chey . qoKeedy . chol . cheey . dalKar . oKedy . =

[144] f108rr21: qolshy . qoeedy . lKeal . shedy . shoKal . Keedy . qoTedy . qoPchedy . oTal . dKedam . - f108rr22: dcheol . shol . dal . qoKaiin . oTal . ol . shedy . qoKey . chey . lor . aiin . oKeeam . - f108rr23: yKeeol . chey . oKai!n . charai!n . =

[145] f108rr24: Folaiin . sh!Khy . qoKal . lKedy . qoTedy . qoKed . qoTedy . oKal . chdar . al . char . aiin . - f108rr25: ycheeor . aiin . oKeey . cheol . chedy . oPchsd . oPchedy . alKedy . allKeam . ol . rai!n . al . - f108rr26: dair . oKal . chedy . qoKeedy . oTeor . al . qoKedy . qoKedy . oTaiin . oTedar . chalKeedy . - f108rr27: ychedai!n . or!cheory . qoaiin . oKeey . qoKeey . chdal . oKedy . qoKedy . oKedam . chdy . - f108rr28: sai!n . arol!Keey . qoal . olKedy . oKaiin . =

[146] f108rr29: Polchedy . oKedy . qoPchedy . oKeol!Key . Teedy . qoTaiin . oTedy . oKeedy . oTedam . - f108rr30: yKeol . chedal . choKedy . o . qoKedy . oKchedy . saiin . alKa!n . =

[147] f108rr31: Keol . sheody . qoKedy . qoKeedy . qoKoy . qoT!edy . oTedy . qoKedy . qoKedy . qoKal . - f108rr32: yKedar . chedy . qoKey . lKeedy . oTedy . oKedy . oTedy . oTal . shol . alodar . or . alold . - f108rr33: solKedy . oKchd . qoKedy . oKedy . oKeol . chdy . oKar . oKedy . oKedy . chlar . - f108rr34: ycheol . chcKhy . qoKedy . oKai!n . =

[148] f108rr35: Pychory . oPchey . lKeol . chdar . shedy . qofchdy . oPalal . cheedy . qoKal!chdy . oPchdy . - f108rr36: oKechy . oKeol . oKeedy . cheedar . oKedy . qoTal . chdy . chedal . chedy . =

[149] f108rr37: Tchedy . qoKey . oKeey . lKeey . chedy . cheoKeey . qoKeey . chedl . al . lKair . al!Keedy . ram . - f108rr38: dcheeody . cheedy . qoKeedy . oTedy . qeeey . chey . =

[150] f108rr39: Porol . Tedo . lchdai!n . qoKar . oTedy . oTarar . yTy . sho . qoTedy . oTeedy . oKedy . - f108rr40: oKar . aiin . oKeedy . qoKeedy . oKeeom . chey!Keeed . chol . qeKeey . or . aiin . chcKhom . =

[151] f108rr41: sheedai!n . qoKeedy . choKeedy . qoTeody . Keesho . daiin . chedy . Keedal . ar . KeodKy . - f108rr42: oKeey . qoKeey . qoKeedy . qoKeey . chedal . chedy . qoKeey . oKeedai!n . oTai!n . oolals . - f108rr43: olKeoy . oKey . loKeey . qoKedy . olKechy . ched . ar . olal . oedy . qcKhy . cseam . - f108rr44: ychey . chey . oKar . charam . oTam . cheody . =

[152] f108rr45: dai!n . shecKhy . oKeey . Keey . lchedy . oKeey . qoKedy . chedy . dal!Kedy . qoKedy . dal . - f108rr46: yTeedy . qoKeedy . qoKey . oTedy . oKedy . qoKaiin . cheodar . cheey . qoKedy . al . - f108rr47: yched . chocKhey . dai!n . sheol . oKedy . lKeedy . oTeedy . qoKeedy . ched . al . Keam . =

[153] f108rr48: Pcheedy . qoKeol . oKeol . Keol . dai!n . ar . oTedy . qoKedy . qoKeedy . qoKeedy . lchdy . - f108rr49: oTeedy . lchedy . qoKeedy . qoKeedy . qoKeo . !lchedy . qoKey . qoKeey . lKedy . lKedy . - f108rr50: qoKeedy . lchedy . lKaiin . chdy . qoKey . oKedy . oKaram . chdar . or . oKam . =

[154] f108,1: Pchedal . qoKeedar . oTedy . qoKeedy . lKy . lTal . aiin . oTeo . fcheey . oTedar . am . ol . - f108,2: daiin . shal . qoKedy . qoeechy . oKai!n . oTeey . checKhy . lKeedy . qoKeedar . araiin . oKam . - f108,3: ssheedal . ol . lKedy . lKeedy . chedal!Kedy . lKeedy . qoKechedy . oTedai!n . oTeey . lol . - f108,4: dchedy . shedy . qoKeed . qoT!edy . qoTeedy . arai!n . al . Keedy . =

[155] f108,5: Polaiin . oKedai!n . oKal . oTchedy . qoKeedy . raraiin . oKeedy . qoKar . qoKal . dam . - f108,6: oeeedai!n . chey . loKeey . lchedy . loeTy . qoKeedy . qoKeey . qoKar . oKeedy . Kedarxy . =

[156] f108,7: Pchedaiin . oKedy . oTedal . lKedeed . oKedar . oKeey . qoTeol . lKedy . oTey . raiin . am . - f108,8: ysheedy . oKeedy . oTeedy . qoKeedy . oKeedy . oKeedy . chedal . oKair . qoTeed!ar . aTy . - f108,9: qoKeeo . dal . chedam . chlal . oKal!dai!n . sheed . lchedy . lKeedy . ched!Kel . cThdy . - f108,10: ol . cheey . leedaiin . shcKhaiin . oKeal . oKar . aral . or . om . shee . Ka!iThy . checTham . - f108,11: sai!n . al . Keedai!n . olKeeed . qoKedy . lKeedy . chol!Kai!n . oTeshy . shedy . da!dy . =

[157] f108,12: TshedKy . shecKhy . aKey . sheey . Teeody . qoKedy . qoKeedy . shoK . ar . aiin . oKeey . Tedam . - f108,13: daiin . cheol . qoKeey . qoKeedy . qoKeey . raiin . chcKhy . oKeey . qoKeedy . oKedai!n . aldar . - f108,14: qoKeey . lor . aiin . chey . Keear . oral . olaiin . chedy . =

[158] f108,15: Pcheor . oKear . sheey . qoKeey . yKeealKey . rar!aiin . oPsholal . shedy . ofaramoTy . - f108,16: oKeey . lshey . qoKeeol . lKeey . oKeol . oKedy . qoTal . shol!Keedy . chedy . qoKai!n . Teedan . - f108,17: qoKeey . lKeed . chedy . qoKeeos . sheol . Tedy . qoPchdy . qoKeshdy . Kedar . oTal . raram . - f108,18: oKeey . lKeedy . oKeal . oKey . cheyKedy . qeeedy . lo . rair . cheey . ol . lsaiin . am . - f108,19: qoKeeol . olcheeey . lcheam . =

[159] f108,20: PolKeedal . sheo . Kchey . loTedaiin . oTedy . oPchedaiin . oTshedy . qoTey . raiin . ol . - f108,21: daiin . shol . olKeeey . lKy . chedar . chey!Kechey . qoTedy . oTedy . oTeedai!n . cheody . llod . - f108,22: daiin . shey . sheey . dai!n . olsar . sheeo . l!Kai!n . shey . cheeedaiin . oloeeedy . oTaiin . al . - f108,23: qoKeeor . oKeey . qoeey . cho . deeal . daiin . checThal . cheeK!y . oTar . aiin . chcKhy . lTe!dy . - f108,24: daiin . cheKeeK . checKhy . ol . r . ai!n . odar . sheey . daiin . Tchar . oKeedaiin . oram . - f108,24a: sheeol . oKeey . Kaiin . oKaiin . ol . lchey . cTheo!r . aiin . cheey . qoKeey . qoKeeaiin . al . - f108,25: sair . oKeaiin . cheol . shedy . qoKeeey . doaiin . ar . or . lKar . char . aiin . oKal . ldyr . ls . - f108,26: sal . lcheal . lKeeey . oKar . ar . ai!n . olcheees . ol . cheal . oKaiin . yKar . al . oKalam . =

[160] f108,27: Pororaiin . shedy . qoKey . qol . eees . aiin . lal . lKeeedy . oTai!n . sheey . chol . Kan . al . - f108,28: dar . chey . o . cheol . chedeey . qoKeedy . cheam . =

[161] f108,29: Pol . shedaiin . qoKeoy . Keol . choKeol . qoTedy . qoTeedy . dar . raiin . shedy . qoTai!n . oTeedy . - f108,30: ol . cheol . shed . qoKedy . qoKedain . checKhed . qoTeedy . oTedy . qoKedy . oKeeor . lKam . - f108,31: dai!n . shedai!n . qoKedar . olKeeedy . qoKeedy . shedy . chedar . chedy . oTeedy . qoKam . - f108,32: sai!n . ain . chey . lchs . shed . qoKeedy . oTeey . qoKedy . qoKeedy . cheedy . qoKeedar . oldy . =

[162] f108,33: Tol . shey . ochey . qoKeey . qoTedy . choTeey . qoKey . chol . Keedy . lKedy . lchedy . qoKeey . - f108,34: daiin . chedy . lchedy . shol!Keedy . qoKeedy . chey . qoKeey . qoKeedy . oTeedy . lchedam . - f108,35: daiin . shechy . qoKedy . qoKai!n . chor . chal . chal . chedy . dai!n . al . al . Keedy . oTal . ys . - f108,36: sai!n . sheor . sheey . shecKhey . qoKey . oKey . shey . lKai!n . shedy . qoKai!n . dalam . - f108,37: dsheol . qoKeedy . qoKeedy . chey . qoKeedy . qoKedy . shecKhy . lKedy . qoTeedy . oTam . - f108,38: sai!n . chey . lKedai!n . chey . rar . ai!n . al . chear . olor . ched . aiin . oTeey . chedy . rl . - f108,39: daiin . sheeal . qoKeedy . qoKeedy . qoKeedy . qoTey . qoKeey . qoKeey . oTedy . qoTaiin . - f108,40: dshedy . Tedy . checKhey . sheeKy . lsheedai!n . shear . olKedy . chl . Kar . Tar . oTaiin . - f108,41: ycheai!n . chey . lcheal . yKeey . qol!cheedy . qoKeedy . oKeody . qoKey . qoKeedy . qoTeedy . - f108,42: shodai!n . cheal . shedy . rcheeTey . qoKeey . cheol!Keedy . cheol . chedy!Tey . oKeearam . - f108,43: yshey . qol . leeey . shey . qoKeeor . shey . qoKeey . lsheey . oTeey . sheey . qol . cheeKeey . lchg . - f108,44: sheol . shedy . qoKeey . chedar . sheal . qoKeedy . qoKeedy . qoKey . sheey . qoKeal . aral . - f108,45: saiin . sheeai!n . qKai!n . oKeey . qoKal . or . cheol . Keol . chedy . qoKeey . qoKeey . ral . - f108,46: ycheey . qoKeeey . shedai!n . qoKeedy . qoKeey . oKeedal . oKeol . lKeey . lchedy . lchedy . - f108,47: dair . al . checThy . qol . eeedy . chcKhey . olchey . sheey . qoKeeey . qoKeedar . alKeedy . - f108,48: saiin . oKai!n . cheey . lKaiin . cheal . cheol . Keear . qoKeedy . qoKeey . checKhedy . qoKal . oam . - f108,49: dsheey . oTeey . cheol . Teedar . oKeedy . qoKeedy . checKhy . oTeey . aiin . oKeey . chey . qoKey . - f108,50: ssheo!dai!n . qoKeeo . oKeey . qoK . sheedy . charai!n . oKeey . qoKeeo!lchey . olKeey . oKeey . lar . - f108,51: saiin . cheol . qoKeedy . qoKeedy . chedy . qoKeey . cheal . llchey . daiin . oKeey . qoKeey . =

[163] f108v . T . 52: olcha!r . ol!chedy . lshy . oTedy . =

[164] f111rr1: Kchol!chda!r . shar . aiiP . chePchedy . cheT!alshy . sheeK . shear . shey . ror . am . shey . - f111rr2: doiin . sheeKy . oKeey . oKeey . qeeal . shedy . oKeey . oTeey . shedy . chcThy . lcheol . oTeeam . - f111rr3: dsheedy . lKeedy . chcKhy . lchedy . qoKeey . qoKear . chal . qoKeeas . cheoKedy . sal . loKam . - f111rr4: saiin . oTeedy . qoKeey . daiin . oKedal . chedy . qoKedy . lshedy . chcThhy . oKeey . lor . ar . al . - f111rr5: saiin . sheeKshy . ol . shedy . choKchey . lKey . oTai!n . =

[165] f111rr6: dai!n . shedy . qoKy . chedy . qoK . shed . olchedy . qoKeedy . Teedy . chdy . Keedy . qoTchedy . dary . - f111rr7: sshedy . qoKeey . checThey . oTeedy . lchedy . chol . sheeol . qoKeody . raiin . oTedy . oTar . aiin . om . - f111rr8: daiin . o . chedain . daiin . cheedy . qoKeey . qoKedy . chcKhhy . oTshedy . lKeeol . lKeey . qoTchdy . - f111rr9: ycheeodai!n . oKeeo . olchedy . lchedy . qoKeey . oKeeedy . oKai!n . chedy . chedy . Teey . dal . lam . - f111rr10: yKeedaiin . sheKai!n . shedy . qoKear . ochey . reeey . qoKeey . ol!aiiin . chedy . lKeeody . oraiin . oTy . - f111rr11: dshey . lKeedy . lKeedy . cheedy . oTeedai!n . sheedy . ar . aiKhy . shKaiin . chey . daiin . dar . am . - f111rr12: dsheeo . qoKeedy . oTchedey . lshey . lKeedy . oTeey . qoKeedy . oTeolair . ar . shedam . cheam . - f111rr13: qosheo . lchdy . lshedy . olKeeedy . lr . al . chr . or . dai!n . shey . orai!n . chey . Teey . cheo . daiin . - f111rr14: dchedar . oTeey . lchey . yKeeeos . aiin . shear . oTeedy . Tedam . oTeey . Pchedey . chedy . lchedy . - f111rr15: sheeodar . aiin . sheey . shey . oTeodo . oTeedy . chey . daiin . oTeol . oTedar . Tar . Pchdam . - f111rr16: dched . shey . qoKeedy . oKeodai!n . she!T . sheoTa!m . oTeal . Tey . lKeey . sheedy . shTar . Keedy . - f111rr17: oTes . lchey . lshedy . qoTeedy . olcheody . qoKeey . chey . Kal . cheKeedy . oTeed . Keedy . oTam . - f111rr18: daiin . shecThey . oTeody . qochey . qoKeey . chey . Teey . qoKeedy . qoKeedy . cheal . loKeedy . lched . - f111rr19: saiin . oKeeol . qoKeedy . lchey . lcheoeKa!m . oaiin . cheKy . qoKeeo!dor . checThdy . qoTedl . loTy . - f111rr20: qoKeey . qoKeey . lo!edy . checThy . chedey . cheol . Teedy . oKeedy . qoKeedy . oKeey . cho . ol . lKai!m . - f111rr21: daiin . oKar . ai!n . Teey . oTeey . oxor . shey . chey . !!!!!Ky!deedy . cheo . dai!n . sheeT . ar . al . l . cheoTydy . - f111rr22: ssheo . l!Keedy . dal . Tched . checKhey . oKe!y . qoai!n . qochedy . qoKeor . oKeey . Keo!cThedy . qoKey . - f111rr23: dshey . sheecKhy . qoKeshey . Keeshody . qoKeey . qoKedy . oKai!n . sheKal . oKechedy . qoKechedy . - f111rr24: sai!n . chcKhey . cheos . lchal . lKechey . oKeey . lKechedy . oTeo . dai!n . char . lKo . lchr . aiin . aim . - f111rr25: so . sheor . oKeedy . oTeeey . qoKeey . qoKeeo!s . chedar . alal . oiKhy . oxar . aiin . odaiin . chody . - f111rr26: soaiin . shecThy . oTeodaiin . chedy . oTedar . air . yKeey . shedai!n . lchedy . qoKeedy . qoTeedaiin . - f111rr27: dar . sheod . qoKeey . qoKeody . oT!ey . lKeedy . chl . lKeey . daiin . chedar . chedy . Teedai!n . olKal . - f111rr28: qoKeeol . shedy . qoKeod . cheoKeey . sheoKar . sheKeey . qoTees . al . dai!n . chedy . qoTai!n . alam . - f111rr29: salKeedy . lKeedy . chcKhy . rKy . chey . oKeeo . chr . al . ar . qoKeedy . qoKedy . qoTeedy . qod . - f111rr30: qocKhedy . qoKeechy . qoTchey . chTar . ar . chKeey . lKar . aiin . chedy . qoKeey . qoirai!n . - f111rr31: sheoTchedy . shedai!n . shKey . qoKeai!n . shKeody . qoKeey . qoKeedy . chKal . checThy . - f111rr32: dsheeoTeey . qoKeeo . l!Keey . Tear . qoTeey . qoTai!n . chol!Keeedy . lchechdy . qoKechy . - f111rr33: qoeeeo . s . oi!n . ar . olKeey . lKair . cheda . chKal . Keeo!dal . eees . chody . qoKeedy . dl . - f111rr34: Teo . olKeeo . ol . lKeeey . ola i!n . ar . oKeom . qoKai!n . al . qoKeeod . lKed!lKey . Teed . !s . - f111rr35: ychedl . ar . aiin . ain . dam . =

[166] f111rr36: Polal . shedal . Pchedy . qofchedy . PyKeor . cheefy . qoPchey . oPchedal . lfchedy . Pchal . - f111rr37: dai!n . chol . lcheeol . Keeol . lKeeedy . qoKeey . lKeedy . lKedy . oKeal . Kai!n . chcKhy . lTedy . - f111rr38: dched . daiin . al . oKeey . Kechedy . chcThedy . chedai!n . oTeedy . qoKeedy . Key . l! . lTain . - f111rr39: saiin . chcKhedy . oKai!n . oTeoin . shoK . qoKechdy . oKechedy . chedy . qoKeey . cheamar . - f111rr40: saiin . al . Keey . oKedai!n . oTedy . qoKeo!Kedy . qoKeedy . oTeeol!Keey . oKeeo . l . lai!n . al . - f111rr41: ycheey . raiin . cheody . qoKechy . qoKeey . oKedy . lchedy . qoKeeal . daiin . oTaral . - f111rr42: qoKeol . qoKeel . qoKeeol . cho . lKedy . l!chedy . chedy . chedy!TeoKai!n . chedy . lKam . am . - f111rr43: oKeedy . lKeedy . lKedar . oKeedy . chedy . =

[167] f111rr44: Pchedar . oTeeol . lKeedai!n . oKeam . sheo . Teol!Kedai!n . shal . Keey . lTeeal . cheal . oTy . - f111rr45: o . ain . ai!n . Keeey . Teed . checKhed . iir . oKeey . lKeeey . oKeeo . lKeey . lKeey . lKeedy . qoKy . - f111rr46: y . cheeo . lKeey . oTeed . lKeedy . oKeeesey . chey . lKar . al . olchal . or . aiin . cheom . - f111rr47: sheedy . qoKeey . sheey . qoTeedy . qeear . al . chedy . oKeey . chedy . =

[168] f111rr48: PoeoKeey . lKeedy . Tedai!n . shecThy . qoKeedy . chcKhy . lfchy . cheal . chePcham . daim . - f111rr49: dcheey . Keeey . qocKhey . qoKeey . lchedy . Keeor . oKeey . lKeedy . lKeey . qoKaiin . ol . - f111rr50: oKeey . lchedy . cheeKain . qoKeeoKai!n . chcKhy . cheal . Keel . qoKain . chcKhal . lKal . =

[169] f111rr51: Pol!Keeo . shey . cheo!Keain . chl . Kar . r . aiin . ihar . *ai!n . al . lKeedy . qoKal . oKchy . - f111rr52: dair . al . qoKeey . qoKaiin . sheal . qoKeai!n . shcKhy . sai!n . chcKhy . char . aiin . alom . - f111rr53: yshe . aiin . oKshdy . shKeey . Kai!n . chaiin . alol . shey . qoKaiin . chcThy . dai!n . - f111rr54: Tair . chcKhaiin . dair . qoKal . oTain! . oKal . =

[170] f111,1: Koshey . qoKal . chcKheal . oPcheo!dair . al!Kai!n . sheoKai!n . cheoK . oKeal . shedy . ralchy . - f111,2: sheeKeey . cheol . Keedy . qoKair . shecThy . qoKeol . oKechedy . qoKedy . qoPchedy . qoKedam . chy . - f111,3: dai!n . chedy . shedal . oTedy . oTeeo . chedy . qoKeey . dai!n . chcThar . oTar . qoTai!n . oTaim . - f111,4: daiin . chey . choKedair . air . alol!shedy . qoTedy . qoKedar . oTeedy . oKedy . chedy . lKam . - f111,5: qoKeed . o . aiin . oTedy . qoKedy . chedy . !!!!!!qoKeey . qoKeedy . qoKeol . shedy . qoTedal . lol . - f111,6: oKeeo . oKchor . oTeedy . cheal . qoKeey . lKeey . chol . l!Kaiin . oTeed . aiin . ar . al . Keedy . m . - f111,7: qoKeechey . qoKaiin . oTeaiin . fcheeo!l . Kai!n . oKeey . l . lcheedy . oTal . Kai!n . chedai!n . al . - f111,8: sho . oTchey . cheol . Kechy . chcThey . oKai!n . ol . lKeey . qoKai!n . checKhy . chedar . am . - f111,9: lshey . shedal . oKear . l!Kedy . cheol!Keey . lKey . oKeey . qoKeey . qoKey . qoKai!n . am . - f111,10: soiin . shed . qoKsheo . lor . cheo . lol . aiin . shey . qoKai!n . chear . qoTeol . shcThy . ldy . - f111,11: ylcheey . shear . aiin . sheeor . oTai!n . oTedy . qoKai!n . ched!Kai!n . shed!aiTai!n . chalg . - f111,12: qear . ai!n . shey . oKeeey . qoKaiin . checKhy . sho . lchal . sheeay . shcKhey . Kshar . Tar . - f111,13: sheaiin . oKaiin . chcKhy . cheol . Kedy . cheTar . oKaiin . shal . lchdal . Tedy . Tar . amd . - f111,14: qocheol . qoKai!n . chear . ol . ai!n . shedy . qoTaiin . qoKeechy . olKeey . lKai!n . lal . gm . - f111,15: rain . sheo . l . oTai!n . qoKaiin . al . Kai!n . chedy . oTal . lchedy . qoKai!n . chTal . oTai!n . l . ls . - f111,16: qoKai!n . sheol . qoKai!n . chcKhey . lchedy . oKar . al . qoTal . shedy . oTai!n . far . aiin . am . - f111,17: solKai!n . shey . oKaiin . sheey . qoKai!n . chKal . chcKhy . saiin . ar . lchal . she . oTain . - f111,18: Tair . shedy . qochdaiin . oKai!n . sheey . Kaiin . shey . oTai!n . al!Kai!n . o . l . r . ol . dai!n . - f111,19: qoKaiin . cheal . Tai!n . qoKai!n . shey . qoKai!n . char . shcThey . qoKy . chy . qoKaiin . - f111,20: shai!n . qoKal . shar . qoTea!l . qoTai!n . chedy . qoTai!n . shcThy . qoKshedy . qoTai!n . ar . - f111,21: sair . air . ai!n . qol . rar . ai!n . cheey . lKeey . lKai!n . cheoKai!n . sheo . qo . qoKai!n . chear . alam . - f111,22: saiin . ychear . olsheey . cheT!ai!n . chedy . qoKai!n . oKai!n . al . chan . oKal . chey . lKeeey . - f111,23: qoKaiin . shecKhy . qoKar . chal!Kai!n . chcKhedy . lcheol . oKaiin . qoKai!n . cheol . daiin . lom . - f111,24: cheodai!n . qoKar . oTai!n . chedy . lKai!n . chey . shcKhy . qoKl . chedy . qoKar . chcTham . - f111,25: Tair . alchedar . shyKaiin . chd!y . =

[171] f111,26: Polanar . oKshey . qoKai!n . chey . Kal . Keedy . qoPchedy . qoPchey . lTchs . alPchdar . - f111,27: ol . sheey . Tsheey . ol!Kar . sheey . oTai!n . ches . shy . qoKl . chey . qoKl . cheor . ldar . llo . - f111,28: qor!ch!ai!n . oKai!n . chear . lKai!n . =

[172] f111,29: PolKiin . cheoPaiin . oTai!n . shedy . Pchedy . oPcheedy . qoKai!n . chcfhey . oTchey . lldy . - f111,30: shoKar . oKeoKai!n . sheeKai!n . qoKai!n . chechey . qoKeey . qeTai!n . oTai!n . ar . lKai!n . lKy . - f111,31: Pochey . oTeai!n . cheKai!n . cheal . lai!n . chey . qoKai!n . chey . lKai!n . chal . ldy . llm . - f111,32: Tar . chey . Tai!n . chKar . alKar . chey . qol . chedy . oKai!n . chey . lcheey . char . an . - f111,33: yshea!l . qoair . ai!n . oKa!!n . sheai!n!y . qoKan . chan . aman . cheal . char . =

[173] f111,34: Polar . oKar . Teody . qoKai!n . Talol . Tarol . oPchedy . qoTar . oTar . chTal . sam . - f111,35: oai!n . oKaiin . chcThy . lKai!n . lchey . lsheKai!n . qoTal . shedy . chKeey . lKeeed . lKai!n . y . - f111,36: shai!n . oKaiin . chey . qoKar . ar . ar . ai!n . olr . ar . olor . =

[174] f111,37: Polchey . lKar!shar . oKai!n . qoKai!n . shalKl . dy . Tor . chey . Keedy . lTeedy . r!aldl . - f111,38: ycheey . o!aiin . checKhey . oTai!n . qoTl . chear . chedy . qoKeey . oKeedy . lKeey . - f111,39: dsheey . qoKal . chedy . chcThy . qoKai!n . chedy . lKeey . shey . qoKai!n . chedy . lchdy . - f111,40: yKeeey . lKain . chcKhy . choKai!n . chcKhal . shecKhedy . qoKeey . qoKeedy . lchsl . - f111,41: oTeey . l!chedy . Teeedy . lKeey . oTeedy . oKedy . chedy . qoKeey . checThy . qoTal . - f111,42: cheeo . l!Keeo . chear . qoKeain . oKeeor . cheedy . oKai!n . chedy . chedy . Teedy . lcheam . - f111,43: ycheo . daiin . sheeKy . choKeal . sheeKar . oKaiin . oTai!n . chear . alo . l!aiin . choTam . - f111,44: dai!n . Teeodain . cheeal . olaiin . or . =

[175] f111,45: Pol . laiin . oKai!n . sheal . Pchedai!n . oPchey . Polshy . oKshey . oPchedy . qoPchais . alKy . - f111,46: sol . chey . lKeey . rol!Keey . chcKhy . oKeeey . lchedy . lKeai!n . checThy . qoTain . aly . - f111,47: sai!n . cheey . qoKeey . chey . Tai!n . olai!n . oKeeedy . cheKai!n . chcKhey . lchar . =

[176] f111,48: Psalar . cheey . qeKal . chey!Kaiin . Tai!n . chal . al . sKaiin . aKchedy . oPchdal . oPchy . - f111,49: so!ry . cheey . chKai!n . chal . lor . sheey . qoKai!n . oKai!n . chey . qoKai!n . oKeey . - f111,50: shaiin . qoiiin . oKai!n . chey . qoKeeey . oKai!n . chees . ar . ol . loeees . oTai!n . or . - f111,51: sai!n . cheal . chcKhy . oKai!n . oKal!aiin . choTy . chcKhy . =

[177] f112rr1: Folchey . qoKeey . yKair . xar . ally . oTeedal . or . aiin . chcPhy . - f112rr2: saiin . oar . qol!Kaiin . oTail . ol . olaiin . chol . oTar . - f112rr3: or . chedar . cheey . oTeedy . oTeedy . oTaiin . oTy . odys . - f112rr4: qoKeedy . choKai!n . oTai!n . oTar . chedy . Taim . oram . - f112rr5: oTair . oKody . oTody . oTal . oKeeey . oTar . am . oai!n . oy . - f112rr6: chedal . oTeedy . oKeey . qoKeedy . olKeedy . oTeey . oram . - f112rr7: Taiin . olKeedy . qoTeo . l!oeey . Keey . qoKeey . oTeedy . ram . - f112rr8: sair!o!r . eTeedy . chol . qoTchedy . dody . qoKeeey . dair . ag . - f112rr9: saiin . ol . oKeey . qoKeey . o . chedy . Teedy . qoKchy . qoKary . - f112rr10: dair . al . chedy . qodai!n . dam . =

[178] f112rr11: Tchedy . qoTeey . qeol . qoKeey . oTey . qoKeey . qoKedy . choTyr . - f112rr12: dchedy . qo . oTchedy . chdy . qoKeey . qoTai!n . oTeedy . oTeey . ror . - f112rr13: sor . aiin . chdy . ches . qoKeey . oKeey . oTaiin . chcThy . oTeey . dy . - f112rr14: soar . ar . al . chey . oTaiin . oKeedy . qoKeey . =

[179] f112rr15: Poar . alchor . ocThy . oTedy . qoKeedy . oKedy . Pchedy . oPomdy . =

[180] f112rr16: solol . she*dy . shol . qoKeey . qoKeeey . qoKedai!n . oTai!n . or . amchd . - f112rr17: qoeeean . she . olKeear . cheey . qor . cheo . ral . cheey . qoKey . Teey . am . - f112rr18: saiin . al . Key . chey . dalch!d . aiin . oKal . chody . chedy . cham . = f112rr19: Polchdy . ol . oTal!y . saiin . sheKy . qeey . qoKey . qoKeey . qoKo . am . - f112rr20: qoaiin . or . aiin . cheol . Keody . qol . Keol . oKeeey . dal . aiin . ody . - f112rr21: solKeedy . raiin . chcThey . oKeedy . qoTeedy . qeey . rai!r . ol . sy . - f112rr22: daichy . lchedy . qairal . =

[181] f112rr23: qoai!n . qoiin . olcheedy . dairiy . Teedy . qoPol . chdy . oTeor . ocThdy . oTychey . - f112rr24: cheeTeey . qoTeeey . lKeey . oKeedy . Key . lKedy . qoKedy . oTedy . oTedy . lo . - f112rr25: Tedai!n . shedy . ochor . oKchd . yKedy . Kedy . chor . aiin . cheeTy . chcThy . oKey . - f112rr26: TocKhy . chedy . chedam . =

[182] f112rr27: Pchol!Keedy . oKchoiiin . aKy . oPchedy . Kol!fchdy . oPchedy . lKy . shTy . - f112rr28: ysheedy . sheoKeedy . qoKeedy . qoKai!n . oTeedy . chcKhy . yTchedy . sharam . - f112rr29: sar . aiin . olshedy . choKeey . sal . oKaiin . oTeey . qoKeey . olor . al . chealy . - f112rr30: Tar . ar . cheoKey . oKeody . chol . ol . chedy . qoKedy . cheom . =

[183] f112rr31: Poir . al . Keolor . oKaiin . oTai!n . oTeey . lchedy . oKeeor . oTeor . Karai!ny . - f112rr32: sor . ar . al . ar . s . alKeear . al!shedy . oKeechy . qoiiin . oTeey . ched . al . am . - f112rr33: sarol . oKcheey . cPhedy . shcKhh!y . oKeeor . chedy . shdal . =

[184] f112rr34: Pair!ar . l!shdar . oKechedy . qoKar . ar!am . qoTedy . araiin . qoKchdy . oPary . - f112rr35: sai!n . olaiin . qoPchdy . qoKy . oKeal . chedy . oKeey . oTedy . ar . ar . oKeedy . - f112rr36: sai!n . ol . checKhy . olchai!n . oKeey . olam . =

[185] f112rr37: Pom . oKaiin . olKedy . oKedy . oKeey . oKeedy . Keedas . oTear . shKeor . qoKy . - f112rr38: sar . ai!n . olKeear . oKeody . qoKeeiin . oTeedy . qoKey . oKal . oKedy . - f112rr39: PalKeedy . qoPal . oTedy . oPal . aiin . oKaiiin . sheody . yTeo!Kar . ogom . - f112rr40: sai!n . oKal . lKeedy . oKar . oKchedy . qoKal . Keedy . chKey . oTo . aral . - f112rr41: yshesy . alai!n . cheey . oKchey . qoKchy . oKchaiin . oKeeo!s . oKchy . ory . - f112rr42: Polar . shedy . qoKaiin . y . oKeedy . qoTal . chody . oTeody . orary!TeoP . - f112rr43: yTeeo . raii!n . oKar . oPor . aiin . ycheedy . qeedar . yTeeey . sheor . oTee!g . - f112rr44: sar . ain . qoKa!eKeeey . yK . oKaeechey . oKeeedy . alair . oKcheey . ar . arody . - f112rr45: yar . aiin . oKeeey . Teey . sh!Kar . oTeeedy . qoKeey . oKeey . oK!ary . oi*n . yKy . =

[186] f112,1: Keeoal . cho!ol . oPal . oTal!air . y . fcheol . oTeey . qor . eees . am . - f112,2: oar . osal . oKeeshy . qoKeey . oKai!n . qoKal . oKeol . oTy . oraiin . - f112,3: qoKeeor . ar . sheey . or . ar . aiiin . oKeey . lKeeody . sheedy . qoTam . - f112,4: shody . qo . oeeeody . oTeey . qoKeedy . oKeey . qoKeedy . qoKy . am . - f112,5: sain . aiiin . oKey . daiin . oTal . chear . oKedy . oKaiin . cheeoldy . - f112,6: saiin . ol . oaiin . oKeeedy . cheaiKhy . =

[187] f112,7: Pcheo!Keey . oeeeKy . qoTeedy . oees!aiin . oTeor . oPchdar . oPary . - f112,8: ocheor . oKor . aiiin . oTaiin . oKal . oKar . oTal . Kedy . cheK!aiiin . - f112,9: soaiin . ar . iiin . oKaiin . oTaiin . cheeKai!n . oKchedy . qoKchdy . - f112,10: dai!n . sheey . oKchedy . oror . =

[188] f112,11: Tchor . aiin . odeedy . oTeeey . qoKey . lody . chcfhy . ochos . aiin . olKy . - f112,12: daiin . al . olKeedai!n . oTeey . sheeol . qoKeedy . qochaiin . oTeey . qoTy . - f112,13: dcheoTy . oy . oTchedy . chedy . daiin . chedal . chedy . qoKaiin . oTam . - f112,14: sai!n . ain . a!m . yKeedai!n . qoKeedy . chedaiin . alai!n . =

[189] f112,15: Pchodai!n . oKeedy . qoKeedy . olKeedy . qoKai!n . sheey . qoKedar . aiin . am . - f112,16: saiin . oKeey . sheey . qoTeedy . qoKey . chedy . qoKeey . qoKeey . chdaly . - f112,17: daiin . cheeir . cheedy . chyKeedy . chdaiin . cheedy . qoKai!n . oTaldal . - f112,18: saiin . or . aiin . chey . qoKeedy . qoKeeey . qoKeeody . qoTam . olaiin . am . - f112,19: s!arai!n . ai!n . al . qoeeey . qoT!eo . or . aiiin . ol . chalor . =

[190] f112,20: Pchoraiin . ar . al!chedy . olKeedy . qoKedy . qoTaiin . chocThedy . sairal . - f112,21: saiin . cheKai!n . cheol . qoeedy . chol . Keedy . qoKaiin . shedy . qoKeol . Kai!n . - f112,22: s!oiin . ol . cheol . chedy . qoKeey . cheTai!n . =

[191] f112,23: ycheol . Keeor . olKeeey . chedai!n . ol . cheedaiin . sheedy . qoKeedy . qoTai!n . - f112,24: soiin . or . oKai!n . oTchedy . qoKeedy . eeedee!d . cKhedy . cheed!aiin . che!dy . =

[192] f112,25: Pchdaiin . shedy . oTaiin . cheedy . qoKeeey . l!Keeedy . cheey . lor . eeedy . qoKeey . - f112,26: ychedal . checKhey . checKhy . cheeol . qoKeedy . qoTeo!s!am . chos . =

[193] f112,27: Pcho!dai!n . aiin . Teeedy . qoeey . oKeedy . qoKeear . al . oKedal . olKeedy . qoTedy . - f112,28: shey . Keedal . aiin . cheol . Keeeody . qoiin . yKeey . qoKeeey . yKeey . qoeey . qoKaim . - f112,29: sheey . qoeeKai!n . ol . Kai!n . alor . chedol . sheody . =

[194] f112,30: Polor . sheedy . oKeedey . sal . aiin . sheedar . oKedy . qoPchedy . dalKedy . oPchdy . - f112,31: Tar . aiin . oKeear . oTeody . arar . =

[195] f112,32: Tchedor . shee . Keedy . oTedar . checPhey . qoPchedy . qoPcheey . Kar . oPcheeo . r!aify . - f112,33: or . cheeor . oKeedy . qoKedy . qoKeedy . chedaiin . oKeeedy . oTaiin . cheeKey . chol . - f112,34: saiin . chedaiin . checKhy . lKeedy . qoKeedy . chKaiin . checKhol . chdam . - f112,35: Pched . shedai!n . qoKaiin . oKa!r . chedy . checKhy . =

[196] f112,36: Tchede . oKeey . lKy . shedaiiin . chdy . qoKeedy . cheKy . lKedy . qoTedy . raram . - f112,37: Teedal . sai!n . ar . oTaiin . shedy . qoKedaiin . ar . qoKaiin . chol . Kedy . qoKam . - f112,38: sa . ar . oiin . oKchey . al . chedy . chol . oTaiin . chedar . lKai!n . cheo . dai!n . =

[197] f112,39: Teodarody . oPcheed . oKaiin . chaiin . oTam . oTeedy . qoTeey . qoTai!n . chcThd . - f112,40: y . cheol . lchedy . chcKhy . cheo!lchal . shchy . daiin . cheolor . o!Kai!n . chedy . daiin . - f112,41: yKeedain . checKhey . oai!n . chol . =

[198] f112,42: Poly . Keedai!n . she . Kchdy . choTshe . oTechy . qoKchdy . oTaray . shai!n . qoKedy . - f112,43: ooeeor . oeeal . olKeol . ol . chol . chl . al!chedy . yKeedy . chTal . Kar . oPchy . fam!om . - f112,44: qoKchal . qoKey . qaii!n . oTol . Teol . oKal . oTedar . oPalchdy . alPchdy . - f112,44a: ycheey . cho!Keey . oKar . al . Tchedy . oTeol . chcThy . al!aiin . char . al . Kam!dam . - f112,45: yKeey . lor . chaiin . cheKy . choKai!n . char!am . chey . Kai!n . chdal . oKaiin . daldy . - f112,47: e!oTar . aim . oar . al . alor . aiiin . olKaiin . oTy . ary . =

[199] f113rr1: Pchesfchy . yPcheedy . fchdy . cheTar . qoPchedaiin . oTeey . oTy . lKchy . chodai!n . alar . chedy . - f113rr2: dar . oKeedy . oTeeody . qoKedy . oTchechy . oKeorl . al . Keeos . ched . al . ar . chcKhhy . yKol . air . ol . - f113rr3: shchs . oal . chs . aiin . oTeeosy . =

[200] f113rr4: Kcheeos . olKeedy . shoaiin . cheeody . qoKchedy . chcKhody . qoKedy . qoTaly . lKar . ar . alog . - f113rr5: ycheecKhy . o!saiin . cheoar . qoKaiin . cheKal . oTar . sho!s!aiin . chcKhy . chdo . oKol . chedy . chedy . - f113rr6: sor . cheo . cheey . oTeeo!s . aiin . oTai!n . oTal . ches . aiin . al!chl . sheey . Kchol . oKeeo . l . Kaiin . ol . - f113rr7: chos . sheey . qoKchey . soKal . oKeey . char . laiin . olKai!n . =

[201] f113rr8: Pchosos . cheoar . Keeol . qoKeey . lKchey . qoKar . chos . shey . qoPchy . rchsy . chy!Keor . oTal . - f113rr9: dchos . aiin . oTeey . qoKaiin . cho . oKaiin . cheo . daiin . chKy . le . chody . choTaiin . =

[202] f113rr10: Pcheody . qoKeody . cheoar . chy . Kcheeor . eTy . sheody . sheodaiin . qoTeoor . oTom . oTchedy . qoTy . - f113rr11: daiin . cholchey . oKecheey . choKeol . sheo . qoaiin . shoo . Keeeol . Keody . chor . chor . Kal . liiram . - f113rr12: yshoai!n . qoeey . qoaiin . shol . lKeeoar . chodaiin . oTam . chosaiin . =

[203] f113rr13: Folchor . cheody . qoTedy . lKeches . l!Keeol . lKcheol . lKchedy . KoTchy . lPchedy . qoPchedy . ro . - f113rr14: ycheo . lKcheo . lchol . oiiin . qoKsheoy . qoKcheody . lcheo . l . Kchedy . choKchy . oKchdar . al . - f113rr15: chol . chr . s . aiin . chaiiin . =

[204] f113rr16: Pcheoor . olKeedy . qoKeedy . shdy . qofchedy . chcfhor . chedy . qoKeeol . Por . aiin . chePchar . - f113rr17: dor . shar . shol . qoKeey . qoK!chol . chedaiin . qoKy . choKai!n . choTar . choKar . char . alom . - f113rr18: y!cheod . cheoaiin . chal . olKaiin . chKaiin . cheeey . lKeeo . aiiin . oKeedy . qoKcheey . rchedy . - f113rr19: yhal . cheeo . rlaiin . chcKhey . cheol . =

[205] f113rr20: Ksho!raiin . qoKeeo . ar . shoTeol . lKlcheol . qoKar . chdai!n . cPhoiThy . chor . aiin . cKhydy . - f113rr21: oiin . shol . shedair . oTchdy . shoKchy . shaiiin . shcKhey . lohor . air . oKeody . =

[206] f113rr22: Tchoar . sheeo!daiin . chKaiin . oTchod . oKchedy . qoKaiin . choKai!n . sheor . qoKchy . qoPam . - f113rr23: yKeoeshy . qoKaiin . chol . K!iin . chcKhey . lKchey . qoKal . chocThy . lKchor . lKchedy . lKaiin . - f113rr24: dair . chor . choPchey . ar!aiin . or . sal . arody . =

[207] f113rr25: Pcho!dair . shoTedy . qoPchody . chfchol . Kchdaiin . chPchshdy . rair . shedy . qoKchey . sairy . - f113rr26: Tol . cheshy . lKchedy . lchod . chal . char . l!Keeody . oTeeo . loaiin . oKeedy . =

[208] f113rr27: Tchol . chol . lsheol . shor . Kchee!!!!y . yraiin . sheol . Tcheody . Tchey . sheoKy . lPchedy . qoKam . - f113rr28: sar . al . chal . os . aKchy . daiin . cheeeo . rain . oTiiin . chol . lchol!Kaiin . cheoKedy . lodar . - f113rr29: ysheeoaiin . alKeeol . chTchol . Kcheody . lKchedy . oKaiin . chal . Taiin . oTeedy . =

[209] f113rr30: Folchear . oTeol . lshedy . lKshedy . sheeeKy . oTar . qchar . Tar . shKchedy . qoKchd . oPy . - f113rr31: yTaiin . oKaiin . chear . cKhar . shal . shcKhy . oKain . oKhar . chor . chKy . chaKai!n . qoKy . - f113rr32: shodaiin . shKaiin . chcThal . oKshedy . oTal . oKaiin . cPhoal . oTai!n . oKaiin . chedy . qoTal . - f113rr33: yKeeor . chear . oKai!n . chear . chocKhy . =

[210] f113rr34: Palshsar . lshdaiin . oTshsaiin . shocfhy . qoPchear . shKair . qoPchdy . qoTeedy . rchedy . ldy . - f113rr35: yshs . sheeo . l!Keeos . aiin . qoKeees . oKchedy . qoTaiin . oTar . oKar . ocKhy . rchedy . qosai!n . - f113rr36: dcheey . sheody . shedai!n . =

[211] f113rr37: Tshedy . qoKaiin . shedar . sheocPhy . oKchdy . Pcheody . oPchear . oPchedy . lfchedy . oTal . - f113rr38: daiin . sheor . qoTeey . daiin . oKchedy . sheos . aiin . =

[212] f113rr39: PcheocKhy . lKchey . qofsheeey . lKeody . Kcheo!daiin . Por . sheed . qoPoeey . PoKeey . rair . aly . - f113rr40: Tar!ar . cheey . cheoKeol . chcheey . cThes . aiin . cTheey . cThar!ad . shee . qoTchey . Taram . - f113rr41: dsheo . ai!n . oKaiin . cheey . Taiin . lKeechey . oKai!n . sheey . qoees . oKeeody . =

[213] f113rr42: Pcheodaiin . shol!Keechy . or . alKar . oTchedy . cheol . Tcheor . qoKchedy . Pchor . aral . - f113rr43: yKcheor . cseeod . lKar . ar . al . s . aiin . cheeey . ol . chedy . lchey . lKar . am . chedam . - f113rr44: cheeKy . lKedy . chedy . lKaiin . =

[214] f113rr45: Tchodair!os . ar . chey . qoTaiin . oPchey . chTaiir . shedy . qoTor . sheol . qoTody . Tedy . - f113rr46: oaiin . cheoKeeos . lKaiin . chKal . Kar . cheeody . qoKeeody . qoKeey . chos . ar . aiin . ol . - f113rr47: y . sheol . Keechey . chol!Keedy . qoKaiin . chedal . lKches . ar . oKai!n . qoKaiin . oriim . - f113rr48: Tcho!arorshy . qoKaiin . shey . chcKhhy . sheol!Kchy . qoKeol . Kaiin . checKhy . ralchs . - f113rr49: sai!n . cheeey . cheo . Kcheey . qoKeey . lKeeey . oKeeey . lKchey . lchor . aiin . oTai!n . al . - f113rr50: Tchedy . oKeey . cheeos . lKaiin . chey . oTai!n . cheeody . qoKeeo!dy . oKaiin . oTe!edy . - f113rr51: yKeeol . qoKaiin . olKal . air!ody . oKaiin . oKalal . loary . =

[215] f113,1: Folor!arom . oTchey . qoTar . air . oTair . oPchedy . qoKeedody . chey!Keeoy . rol . lKar . chsam!oKy . - f113,2: Teoar . ai!n . qoTar . ycheey . oTaiir . oTaiin . oKchy . lKchdy . oTeol . ar . al . araii!n . oKal . cheyor . - f113,3: sar . aiin . choTar . oKeeodar . qoKai!n . olol . olam . =

[216] f113,4: FchocTheody . Keeodar . oTeedy . rchedy . qoKechy . oTches . oPoraiin . oTeody . oTaiin . oTl . aroshy . - f113,5: dcheos . oTaiin . oTedy . oTodaiin . qoKeey . rchchy . qeeeear . oTeedy . qoKeedy . oTedar . ar . !T . oTees!al . - f113,6: Tcheolchy . lcheol . chocKhy . cheodoii!daiin . =

[217] f113,7: Fcheshd . Teody . lKeeody . oTeedy . lchealaim . shocKhol . oPchedy . qoTaiin . oTar . ar . al . oTeal . - f113,8: y!cheody . qoKeeor . cholTar . olKam . choKam . odal . shecKhy . qoKchedy . oTor . oTar . ToKy . - f113,9: dair . ar . oKaiin . choKaiin . checKhol . chol!Kaiin . olchy . =

[218] f113,10: Polaiin . oTeol . oTedy . ar . ar . al . Kedy . qoKeedy . olar . aiin . Kchey . dal . oTor . ar . oPchey . ro . - f113,11: or . sheor . oTeeo . cheey . olKeey . oTol . choTair . oTar . qoTar . oKar . oKo . lKedal . ram . - f113,12: sol!chedy . oTsheody . arl . olchey . oror . =

[219] f113,13: Poraiin . oTar . ar . oKol . shedy . qoKchedy . oTchdy . qoTor . qoTeedar . roral . fchee . llor . - f113,14: dar . al . sheey . qoTaiin . chor . cThol . oKeshos . olchedy . qoKaiin . oKal . oKaiin . olo . - f113,15: *ar . ar . oKeey . oeKy . oTcheedaiin . ol . Tchdy . Pcheol . Kcheor . raiin . cheey . qoKar!am . - f113,16: daiin . chl . lKeey . lKaiin . chdai!n . qoKain . sheor . oKalchedy . qoKar . olKam . ar . - f113,17: saraiin . shedy . lcheey . olKar . oKaiin . cThor . oraiin . yTeeeor . =

[220] f113,18: Pychdar . chcKhedy . oTshedy . TcheePchey . lKy . lKches . qoKody . lKeshdy . fcho!cThar . oPam . - f113,19: daiin . qoKeeody . qoKar . oKaiin . qoKaiin . oKar . checThy . oKal!ched . lchal . qcKham . - f113,20: lKaiin . chcKhhy . chody . oTchar . or . oTary . olaiin . =

[221] f113,21: Polaiin . oTar . qoTai!n . chTol . Tarol . cheol . Kaiin . chP!Kcheos . oKar . aiThchr . lo . - f113,22: oKaiin . oKaiin . cheeKy . raiin . olal . oKaiin . cheody . oKaiin . oKaiin . oTar . aly . - f113,23: yKaiin . al . Kar . oKain . qoKaiin . choKair . oKar . al . cheody . qoKar . oTal . lKl . lol . - f113,24: olKeey . lcheey . loar . cheos . =

[222] f113,25: ToKary . lKchey . lKeedy . oTey . Pcheol . qoPchey . cThol . oPaiin . ol . Keeor . oPshedy . qoTam . - f113,26: oKiin . al . Keechy . qoTeeol . oTar . ar . oTchey . oTaiin . al . oTaiin . oTol . qoTody . loTy . - f113,27: ycheeol . cheeo . alKeedy . =

[223] f113,28: Paiir . oTeey . lKaiin . oshox . ar . ash . o!Pheey . cPhedy . oPcheody . oKalchdy . qoTol . oKy . - f113,29: yKeeol . chedy . qoKeey . olKeeey . oKaiin . ar . cThey . oKaiin . al . lor . air . arald . - f113,30: ysheey . qoeey . or . aiiin . oKeeo!l . oTai!n . ar . al . oKaiiin . aiin . shody . oTcham . - f113,31: daiiin . cheol . Teeoar . sheK . lchedy . oKaiin . chcKhaiin . oTaiin . oTaiin . araral . - f113,32: sheol . Keey . qoKain . char . ar . olar . aiiin . oKar . =

[224] f113,33: Polsaisy . oTeo . qoKeedy . qoKaiin . oKal . qofcheol . qoKaiin . oPalor . lKch . ofchr . - f113,34: daiin . cheaiin . oKchey . cheKy . qoKai!n . oTecheedy . qoKaiin . chcKhey . cheoram . - f113,35: qoKaiin . air . lor . chedy . oTain . =

[225] f113,36: ofaral . olKaiin . oKar . oKeeedy . Tshedy . qoKeedy . oTchey!P!chedy . Tsho . lTeam . - f113,37: qol . aiin . olaiin . oTeeey . lchedy . qoKair . y!daiin . =

[226] f113,38: PcholKy . oTar . airol . oKeedy . choKor . sheedy . oTeey . Teear . oTorsheey . qoTeal . - f113,39: osheol . cheol . ar . aloiiin . oTeeey . oTai!n . cheKey . qoKain . chcThy . qoTam . lr . - f113,40: oraiin . cheor . alKain . oTeey . ar . aiin . oTaiin . oKeey . lKeeedy . qoeeeey . aiin . - f113,41: dair . aiin . oKai!n . ar . aiin . cheody . =

[227] f113,42: Pol . Keeo . dy . qoeees . aiin . or!aiin . oTeol . fchedy . oTeeey . dar . oTa!Keol . ol . - f113,43: ycheol . Keey . lKeees . or . aiin . oTaiin . chKai!n . olar . olchedy . qoK . aiin . os . - f113,44: daiin . cheal . oTai!n . oKar . oTaiin . oloiin . =

[228] f113,45: Polaiin . arol . shear . oKeeeody . lsar . lKeey . oPchedy . qoKchdy . oTa . aram . - f113,46: olKaiin . cheey . lai!n . al . cheey . =

[229] f113,47: Polaiin . Ksheeol . lKaiin . Tair . shey . qoTai!n . ar . aKal . shey . qoPchedy . ldy . - f113,48: ycheol . cheey . qol . lsheedy . qoKaiin . chedy . Kai!n . qoKeeedy . lKaiin . oKal . dy . - f113,49: yshey . Teeo . oTeedy . qoKeey . oTaiin . olaiin . cheoKai!n . lKeey . lTal . Keedy . =

[230] f114r . P1 . 1: Tchedol . doiros . Pcheos . yTaiin . oKody . yTeeed . oTeeodl . oPaiin . oKarol . - f114r . P1 . 2: deedar . qoTeeddy . dair . oKedy . oKoeey . r!aiin . oor . cheed . ol . Keeed . lKeeedam . - f114r . P1 . 3: ycheod . =

[231] f114r . P1 . 4: fdeechdy . oPchedaiin . yPchedy . odaly . chedy . qoP . cheoKaiin . shedy . Podair . ochedal . - f114r . P1 . 5: laiin . chedy . qoKaiin . chdy . daiin . dchdas . eedol . chdol . Kchedy . cho . Kaiin . chdy . - f114r . P1 . 6: qoeedy . oKchedy . daiiin . chedy . daiin . yKeedy . oKeeedy . chedol . chdaiin . yKar . dary . - f114r . P1 . 7: cheol . dchedy . dKchs . aiin . chdedy . qodaiin . oKchedaiin . chain . - f114r . P1 . 8: fchey . dam . oKchedam . qoKeedaiin . oTairar . oKchedy . oTaiin . oPcheol . ofchedaiis . ocPhy . - f114r . P1 . 9: dcheod . qodaiin . daiin . chey . Kal . dody . chdairod . oKchdy . chody . daiin . dar . oar . or!old . - f114r . P1 . 10: qoKeedy . chdodaiin . qoedeey . chdaiin . chedalos . =

[232] f114r . P1 . 11: dalchy . KolKy . qoedaiin . dolor . shedy . qoKchdy . ofchedy . TolPchy . doiiin . chocfhdy . oPailo . - f114r . P1 . 12: yKcheshd . ol . air . oKaiin . oTedy . yKeeey . Teos . lair . sheod . chody . oTchedair . oKom . - f114r . P1 . 13: qoKchedy . daiin . ocThdy . =

[233] f114r . P1 . 14: solPchd . oiin . chcThdy . qodair . ol . daldy . qoPdai!n . oPdaiin . oPdairody . oPdaildo . ary . - f114r . P1 . 15: qoedy . oTair . oTar . oKod . chodar . y . dal . oeedy . qoKol!Kchdy . dalol . y . qoKaiin . ched . al . - f114r . P1 . 16: cheoal . sheedo . l!Kol . dair . dair . chdair . cheoTy . oTal . cheo . dair . cheKor . oTol . chedy . - f114r . P1 . 17: qoKeedai!n . cheedy . qoKey . qoKeeo!daiin . daiin . ocThd . aKaiin . oTchedy . qoKchedy . chcKhd . - f114r . P1 . 18: lcheos . oKar . y . cheodeeey . qoeeody . qodaiin . dail!dai!n . =

[234] f114r . P1 . 19: Pairody . shedar . qoPchdy . dchedy . dol . qoPchedy . daiin . ofchedaiin . chodaiin . oPair . dar . oTy . - f114r . P1 . 20: sair . chedaiin . dalchdy . daiidy . olchedy . chedaiin . oTeedy . qoTed . aiin . oTar . oTedy . do . rol . - f114r . P1 . 21: lcheey . lchedo . lcheo . dKair . - f114r . P1 . 22: Tchedair . shodaiin . dair . Kchedy . qoPeedy . chdy!Pdaiin . qoKair!olchdy . rodeedy . qcPhhedy . - f114r . P1 . 23: or!cheo . al . Taiin . qoKedaiin . oeain . al . s . ai!n . ches . =

[235] f114r . P1 . 24: Tchedaiin . oldal . chor . chPeeeey . chcPhey . cPhochy . chos . aiir . chTy . choPo . sair . cPhy . dair . - f114r . P1 . 25: oaiil . chey . qoKeedy . chedy . qoeey . qoKodaiin . cheey . Kais . aiy! . oKol . aiir . oTair . or . airy . - f114r . P1 . 26: y!cheeo!daiin . olKaiir . qoKaiin . chodaiin . oKar . olKaiin . oKaiin . cheody . airoy . olam . - f114r . P1 . 27: cheeo . daiin . sheedy . qodaiin . Ksam . chodal . olchedy . =

[236] f114r . P1 . 28: Pchedairs . oeail . choTar . qoKeedair . olKaiin . oPdaiin . oTol . dair . chdy . Tedair . aiis!aim . - f114r . P1 . 29: chol . oeedy . Keedy . chcheKy . cheodeey . Keed!eedy . daiiin . ald . air . ar . shol . chedy . oTchedy . qoTy . - f114r . P1 . 30: y!chedar . oKeedy . lKeede . aiin . oeedaiin . qoaiin . yKedy . oKair . olKeedy . qoai!n . ai!n . oKeey . ram . - f114r . P1 . 31: sain . aiin . cheedai!n . oKaiin . oTedy . qoKeedai!n . orai!n . =

[237] f114r . P1 . 32: Tcheodaiin . chaiin . qoKaiin . oTaiin . oTalKai!n . oTchedai!n . qoTcho . chdy . dair . qoTar . - f114r . P1 . 33: daiin . oTeed . aiin . saiin . yTeey . aiin . al . odaiin . chedal . odain . aiin . cheo . dal . chedy . =

[238] f114r . T1 . 34: yTai!n . olKaiin . y!Kar . chdar . alKam . =

[239] f114r . P2 . 35: Pcheos . air . oy . sheo . qoKchey . sheeKas . oar . yTched . lKed . oKchdar . oTal . Kar . - f114r . P2 . 36: ychedar . aiKhdy . oTar!ai!n . yKeo!daiin . qoeedaiin . qoKal . sai!n . oTchedy . qoKar . - f114r . P2 . 37: odar . or . aiin . oTshedy . oKaiin . yKy . ols . ol . Kaiin . chees . air . qoTaiin . chedaiiin . - f114r . P2 . 38: qoeedy . qoKchedy . cheey . r!aiin . ar!ai!n . aiin . al . chol! . =

[240] f114r . P2 . 39: Todaiin . cheolTched!aiin . daiin . oKar . qoeedai!n . ycho . oedair . oPchedy . qeTchar . - f114r . P2 . 40: yTeedy . qoTey . qoedaiin . qoKchedy . Teedy . qoTeeedy . qoTar . oTees . chos . oTchdy . - f114r . P2 . 41: oshey . daiin . sheody . qoTy . cheey . Taiin . qoKaiin . qoKeeedy . oqoToiiin . oqoeeo!sai!n . =

[241] f114r . P2 . 42: Poedair . qoTol . qodaiin . oTaiin . qoTar . qoTchey . qoTaiin . cheoPy . qoPoiin . cheody . - f114r . P2 . 43: ycheedy . !qeo!odaiin . daiir!al . chedal . chos . or!al . Tedy . qoTchdy . qoTar . cheo . dai!n . - f114r . P2 . 44: ydaiin . chedy . qoal . cheey . qoKair . oKeedy . choTal . cho!l . oKai!n . ar . dor . oPaiin . - f114r . P2 . 45: dai!n . ched . chodaiin . oTai!n . chdar . chedy . chocThy . =

[242] f114,1: Pchdol . dar . chedain . chodalr . fcheey . dchedy . qocPhdy . oTdady . qoTedar . daiin . - f114,2: dshedal . qoTeody . choddy . oTol . chedal . oTai!n . chedol . chedai!n . shedy . qoTched . dl . - f114,3: oeos . qoTcheo . odai!n . qoTain . oTar . qoTchd . dol . qoTchedy . choTy . ol . lchdai!n . dal . - f114,4: qoKedy . cheo!cThedy . qoTed . qoTedol . chear . qoTedy . oKeedy . daiin . chedai!n . oKy . - f114,5: chedy . qoKeedy . oKaly . cheedai!n . shedy . =

[243] f114,6: Tedcheo . cheo . cThedy . qoTchedy . qoTaiin . oP!chedy . shedy . qePoePy . chedar . dairy . - f114,7: yTed!shedy . oTaiin . cheedar . cheey . s . aiin . chedKy . chedaiiin . shod . choKchedy . - f114,8: Pchedchdy . qoTeedy . qoKedai!n . chdaiin . qoKedy . chedai!n . qoeedy . qoTey . qoTaiin . - f114,9: soes . oeeos . aiin . olKeey . Keol . qoTcheedy . qocKhed . sKaiin . sheedy . qoTal . chedy . - f114,10: olKees . chedaiin . qoTaiin . olchedaiin . chedai!n . dai!n . chcThdy . =

[244] f114,11: Tchedy . qoTaiin . chdy . qoTedy . Tedaiin . chePched . oTol . shedai!n . Pol . oTam! . - f114,12: ochedy . choaiin . chcTy . chedal . daiin . yTar . oTchedy . qoTaiin . dai!n . dar . yom . - f114,13: sheedy . qoTeeo . soiiin . chcThai!n . =

[245] f114,14: Tsheo!dar . cheo . cKhor . qoPchedy . qoPchedy . qoKchedy . shody . qoTaiin . ofcheds . - f114,15: ochedai!n . chedy . oKal . chaiin . qoKod . qoKol . cheedy . qoTody . cheol . Kchedy . ldy . - f114,16: yTchedy . qool . chey . ol . aiin . chedar . chdaiin . chdal . qoKaiin . choKy . chol . dam . - f114,17: sheoal . chos . oaiir . alchedy . chcPhedy . oKory . =

[246] f114,18: dorKcheKy . cheo . aiin . qoTaiin . oTody . qoKal . sheody . choy!Pshedy . qoToy . shxam . - f114,19: oshso!daiin . choTai!n . qoTar . =

[247] f114,20: Tshedai!n . qoTchody . qoKol . shedy . qoKchedy . daiin . qofchdar . chdor . chdy . dary . - f114,21: dair . cheeo . chy . chdaiin . qoKedy . oTcheo!daiin . qoKchdy . oTedal . dai!n . aral . - f114,22: ychedar . shod . qoKaiin . qoTchey . chocKhy . olKedy . oTechy . yKedcKhy . =

[248] f114,23: Pshedy . qoPcheos . oKaiin . qoTchedy . qoTchdar . cheeos . olTeody . oToydy . - f114,24: olKaiin . cheo!Taiin . qoTeody . qoKod . sheoeed . qodeedy . yTeedy . aiin . am . - f114,25: sor . aiin . oTchedy . oTaiin . alKai!n . oKeedy . =

[249] f114,26: Pcheodal . cheoPcheod . qoTos . araiin . qoTol!cheo . Pchdal . qoeedy . chcThey . - f114,27: osheeo . lKcheo . oKeey . qoTeor . choKaiin . chdy . qoKaiin . choKeey . Tai!n . ary . - f114,28: Tchedy . shdo . qoTched . chees . ar . aiin . cheTam . =

[250] f114,29: Pchdair . sho . qoPchey . oTcheed . chedy . qoPcheos . ocPheody . oPchdy . qoPairam . - f114,30: ycheey . qoochy . qolcheey . qoTeey . qoTaiin . oTal . oTaiin . oTeeo . Teey . rai!n . - f114,31: olaiin . cheo . oTcheody . lKchedy . oKol . oKaiin . oTaiin . oTal . qoTar . - f114,32: ycheol . oleeey . cheoaiin . cheTaiin . sheeo!dai!n . =

[251] f114,33: Kaiin . sheey . oaiin . sheol . qoTeey . qoKeeedy . cheocTheey . qoKeeo . lKealy . - f114,34: olKeechy . ol . oaiin . aiin . chocThey . qoTedal . ocThy . soTey . cheor . air . - f114,35: yshey . Kair . yTeeey . qoKaiin . chcKhy . chodaiin . olKaim . =

[252] f114,36: T!shey . oedal . oP . sho!Ko . oTchey . qoPchol . qoPaiin . qoTar . al!Kol . r!am . - f114,37: dcheey . ol . cheodaiiin . qoKar . oTaiin . oTal . o!Kaiin . chey . Tar . arody . - f114,38: oTeeo . oKedaiin . oTaiin . qoTchey . qoTeeody . oTaiin . oKal . dalr . - f114,39: qoleechedy . o . KecheoKeo . oTeo . daiin . oKaiin . choTy . odaiin . oTam . - f114,40: eeo . cheoy . oTeey . qoTaiin . cheol . oTeeey . daiin . oTeey . Teeedy . dm . - f114,41: yaiin . oeeoy . oKeey . cheody . qoKaiin . oTai!n . al . Kai!n . choTy . =

[253] f115rr1: Fshdar . qoPchol . qochedai!n . oTedy . cheoP!ol!Teeedy . oroiir . oechedy . oTeedy . qoTchedy . - f115rr2: dcheeos . shedy . qoKeeo . qoKy . qoKeeor . cheody . qoKeeo . qoKeo . rorol . Kcheody . qoKchy . - f115rr3: qol!cheol . chor . od . qol . chedy . qocKheos . chol!or . daar . oraro . =

[254] f115rr4: dchedai!n . qoKeedy . olKeechdy . chor . chey . Kchor . orchedar . oTar . sheod . qoTeedy . dardyr . - f115rr5: ycheedy . chedar . olKees . sheed . qodai!n . qoTeedy . qoKedy . qoKeed . lchedar . qoTchedy . ro . - f115rr6: cheo!cKhdy . qoTchdy . qoKedy . qoKar . oKeeeo!saiin . chl . chedar . chody . qoTar . chedam . chd . - f115rr7: dar!chedy . qoTchy . chedy . chedar . shey . oTai!n . chorar . =

[255] f115rr8: Kcheor . cheol . orair . oT!chedar . lor . aiin . qoKai!n . qoTeeol . dar . ar . al . oPchedy . darom . - f115rr9: dchedaiin . qoTeeedy . qoKeedy . qoTeo . lor . cheo!r . ar . cheor . cheody . =

[256] f115rr10: Tchedy . Kechedy . qoKchey . Keedy . qoKor . chedaiin . dair . qoTchedy . qoTcheedy . qeKor . - f115rr11: daiin . chedy . chol . chedy . qoKaiin . qoKcheedy . qoT!oTeeey . rain . cheo . chKai!n . cho . lory . - f115rr12: dsheo . qoKeedai!n . qoKechdy . qodaiin . or . chol!oro . chey . =

[257] f115rr13: Tchedy . qoolKeedy . qoKchedy . qoTchd . lPchedy . qoTcho . lar . air!or!lchy . cPhol!rory . - f115rr14: ycheeo . rcheeo . qo . lKai!n . cheey . saiin . cheedy . Tcheo . lodar . chTar . as . Kai!n . dam . - f115rr15: ycheo . lKeo!dai!n . chcThed . qoKar . chedy . qoTai!n . chody . qoTai!n . cheol . lKar . air . om . - f115rr16: dshedy . qoTshedy . dar . olTedy . qoTor . chodar . cheocThy . chdy . qoTor . oTchdy . qoTolchd . - f115rr17: qol . cheey . qoTchy . daiin . daiin . cheocThy . dol!Keedy . qoTaiin . chol . oTeee!dchey . oKeedai!n . - f115rr18: cheol . lcheey . oKcho . Keedor . yKechey . chchdy . =

[258] f115rr19: Pcheo!dai!n . qoKchey . qoTchedy . dar!ail!chedy . Polchedy . chol . Pchody . qoTchedy . qofchedy . ram . - f115rr20: lcheod . lKchedy . chocKhy . chedy . qoKchedy . qoKy . chor . al . alor . cheey . qol . Keor . shey . - f115rr21: yches . o . aiin . or . al . chy . cheody . rodaiin . cheocKhy . oeeady . =

[259] f115rr22: Psheody . chsho . Tchdy . dar . chedy . oKchdar . chdor . cheedy . yKhy . cheedy . qePchey . lKam . - f115rr23: dchey . Keey . qoKeod . chody . qoKcho!r . checKhy . qoKeeey . Keeey . lol . chedy . qoKchedy . ldy . - f115rr24: dcheol . qoKeol . or . ar . aiin . cheey . oKeeeo . ar . chl . lor . ol . oTlaiin . cheeor . ary . - f115rr25: y . cheo!dai!n . cheey . qoTchedy . qoKeeody . choar . cheey . =

[260] f115rr26: Ksheoary . oTchey . qoTeeos . ar . aiiin . choTchdy . qodair . sheol . Pchedy . dal . dalom . - f115rr27: ysheeo . los . ar . chey . qoKy . chol!Kched . shedy . qoKai!n . shey . qoeTar . chol . qoKaram . - f115rr28: cheo . chos . al . saiin . cheody . llsa!!n . aroro!chees . =

[261] f115rr29: Fhedy . shdalKy . cheedar . qoPchedy . qoPchedyd . lKsho . ror . Pchodar . olchedyo . - f115rr30: dsheo!dar . sheo . qoKecheos . cheos . rchar . qoKchar . qol . cheey . lKedy . qoTal . - f115rr31: shod . yKaiin . chdy . qoTchedy . dchol . daiin . qoPol . qoKairor . lchea . raiin . dlchd . - f115rr32: sor . chey . oKaiin . qoKeey . qoKeedy . qoaiin . chedy . qoTaiin . cheTy . laiin . chedy . - f115rr33: ycheey . qoTaiiin . choKeeey . chcKhey . qoKy . aiin . cheey . lKeedy . oKchy . choKchaiin . - f115rr34: cheeo . lKeeey . oKeey . raiin . cheKy . =

[262] f115rr35: Posheos . aral . chaiin . shKchedy . oTais . chs . chPchar . ar . al . odaiin . chcfhy . dy . - f115rr36: dai!n . cheey . qoeK . chody . qodai!n . sheey . dar . or!a!!nol . =

[263] f115rr36a: sorols . cheos . lKshey . qoKcho . raiin . chKshy . qos . aiin . oKchey . Pchar . - f115rr37: dor . cheol . choT . qoTohy . qoKchy . sol . raiin . shey . Kchedy . daiin . sheey . qoTy . - f115rr38: ychey . Keey . qodai!n . cheody . qoKor . =

[264] f115rr39: Paiinody . lKcheo . lchy . qoKchedy . qoKl . sheedy . qoKar . aiir . ar . oPchdai!n . - f115rr40: dar . olchy . olchey . qol!cheor . oKchor . =

[265] f115rr41: Tcheodl . raiin . chKar . qoKol . lchdy . qorshy . qoKai!n . qoKai!n . cheP . choTchdy . - f115rr42: dcheo . dai!n . sheol . qoTchedy . qoKchedy . qoKchedy . choTar . orar . aiin . olchdy . - f115rr43: dcheor . shedar . qoor . cheor . shody . qoKai!n . oTar . ar . oTar . yTar . ar!olKy . - f115rr44: y . dchedy . Kody . qoKeedy . chols . =

[266] f115,1: Tchedor . oTchedy . qoTees . yTai!n . qoTy . qoTad . oP!oloiin . qeTdai!n . ol . roiin . om . - f115,2: yKeeo!chody . qoKeedy . yTeedy . qoKar . qor . cho!daiin . qoKchdy . chdar . oKchdy . qoKam . - f115,3: dsheol . qoKchedy . qoKshedy . qoTchey . oToiin . qoTedy . lKedai!n . dal!chdy . oKchedam . - f115,4: yKcheo!dai!n . lKchedy . oTechdy . qoTar . ar . al . yTchedy . lched . oTchd . choKeedy . - f115,5: dair . cheKy . qoTeey . oTar . chl . oleed . =

[267] f115,6: Pchody . odaiin . chcPhy . qoKchdai!n . qoTai!n . qoKor . shed . oTeody . solKaiin . al . - f115,7: dchedy . Tedy . qoKeey . roiin . shedy . oKor . air . cheoor . olKchedy . choTam . =

[268] f115,8: Tchosos . sheol . qoTchs . olchees . oTchdy . qoTol . lPchedy . oKar . lKechedy . Pchdam . - f115,9: ychees . chdaiin . choTai!n . chol!Keedy . qoTchy . chody . qoTai!n . lKchey . lchey . ror . - f115,10: saiin . sho . sheody . oKaiin . dalchedy . oTeeo . chedy . =

[269] f115,11: Tchdor . shor . ail . chodaiin . chKol . chKchol . qoTched . qoTchey . dPchedy . qTam . - 115,12: ysheed . lchedy . lKchedy . soraiin . =

[270] f115,13: Pchdarody . Pcheed . rar . Tcheody . Polched . lPchdy . Tol . rchees . cPhor . orair . Kol . - f115,14: oKeeo!Kai!n . lKeeey . lKor . sheedy . chocKhy . qocKheedy . qoKechy . lKeey . ldai!n . - f115,15: saiin . chol . qoTai!n . qoKai!n . chl . lr . chdai!n . qoTeey . rcheey . rar . rodam . - f115,16: dai!n . aroTeey . qoTeol . Kar . y . sheo . lKechdy . qoKar . qoKey . lKo . roKeedy . ld . - f115,17: oKain . chey . Keey . lcho . raiThy . =

[271] f115,18: Pchodai!n . choTai!n . choKy . lchai!n . lPchdai!n . dal!chedy . qoTal!chedy . qoPchedy . - f115,19: yshedy . qoKeedy . lxor . xoiin . choTo . Keeody . qoTeody . dai!n . qoKchedy . ralom . - f115,20: ysheey . qoTeey . lKeey . raiin . cheo . lor . oTal . oTchedy . =

[272] f115,21: Tshedy . sheol!Keedy . lKeeshdy . cheeo . lor . eees . aiin . oKchedy . qoPcheddy . lKy . - f115,22: soiin . shedai!n . qoKeedy . chodai!n . oTedai!n . qoKeedy . qoKeedy . qoTedy . rosy . - f115,23: lshes . sheeT . chdy . oTedy . shdy . lchedy . =

[273] f115,24: Pcheo . cheeody . qoTeeo!Tchy . saiin . oPchees . chPcheod . rchl . cho . Pchdy . qoPcham . - f115,25: yKees . aiin . olKeeody . qos . ai!n . cheo!dai!n . chcThy . Tchedy . qoKeedy . lKeedor . - f115,26: dcheedy . Kchedy . lcheey . ror . al . choKedy . dol . qoKeeeos . qol!Keedy . qoKar . ar . - f115,27: olai!n . cheo . lKai!n . cheey . qoT . cheody . lor . aiin . oTeed . chKal . KcheTam . - f115,28: ychey . lcho . lor . chedy . chol . chedy . chdy . =

[274] f115,29: Polor . sheedy . qoTeedy . qoKechy . lraly . lshey . sheoT . shedy . chTeey . lKy . raram . - f115,30: ycheedaiin . ol . chlor . lKchedy . rchedar . oTeedal . ar . lKy . =

[275] f115,31: Pchdair . oPchdy . qoPor . iirchal . sheey . qoTai!n . cheTy . rodai!n . oPchePy . shoKchy . - f115,32: yKchedy . oKar . chedar . rol!sheedy . lKchdy . chddy . chcThedy . cheey . Teeo!daiin . - f115,33: ychedal . qoTchy . chcThy . chdal . lchedy . =

[276] f115,34: Taiin . shecKeey . lchcKhy . ldar . shdar . qoTchdy . qoKy . shedy . qoKar . cheK!y . - f115,35: shos . shee . oKy . cheo . lKai!n . cheeos . al!ches . Kcheo . rai!n . checThey . lcham . - f115,36: yTar . aiin . qoTeey . lKchedy . =

[277] f115,37: Tshar . shor . shcKhhy . olKeeo . lKeedol . lTchdy . chKaid!araral . lKeedy . - f115,38: oiiin . chees . oTainos . losdy . cheo!Keeo . llchs . ol!r . aiiin . chKai!n . sham . - f115,39: dairal . chai!n . yKeedy . qoKedy . qoKai!n . lKaiin . lKchey . lKai!n . lror . - f115,40: ycheeal!Kaiin . shedai!n . or . chor . oKas . cheos . qoKchy . =

[278] f115,41: dcheodl . sheo . Kol!chey . fchedol . shedy . qoToee!Tchy . choiPhy . qoPchyr . - f115,42: yair . al . sheey . oTeeol . Keody . rcheey . lKchdy . qoKchey . lKar . lKl . rodam . - f115,43: ysheo . Kaiin . qoTchdal . lKchdy . lKshedy . qoKar . cheos . qoKaiin . oKy . - f115,44: oToTar . sheey . qoKey . qoKchey . qoKchey . ral . rchos . oTy . lchedy . - f115,45: yKchedai!n . chody . qoKaiin . dary . cholaiim . =

[279] f116rr1: KchdPy . shey . qoKain . oTalshedy . q*Teey . shear . ai!n . or . llory . shear . amom . - f116rr2: !oai!n . cheer . ai!n . oKeey . oKeey . shy . lar . ar . aiiin . oKy . char . ar . oKain . yKanam . - f116rr3: dai!n . chl . lshey . cThy . lshedy . oTeor . shey . qo . saly . =

[280] f116rr4: Padar . shey . osheeKy . qol . loiin . chcKhy . oKam . chedy . oTeedy . qoTar . aralary . - f116rr5: dai!n . sheed . qoKchdy . oTal . chedy . lKai!n . oTeedy . oTor . aiin . oTy . lol . rol . oly . - f116rr6: sai!n . ol . lchedy . chedy . oTey . chedy . yKoloi!n . oTedy . oTeey . =

[281] f116rr7: Pchol . chdy . Teody . oTey . qo . qoKai!n . qoTeey . ToKai!n . oTedy . To!Tol . roTydy . - f116rr8: dar . yTeedy . chedy . qoKeey . qoKai!n . qoTody . oTeedar . oTedy . ldy . lchedy . - f116rr9: qoKeey . lchey . qoKeedy . qoKai!n . oKeey . lKai!n . =

[282] f116rr10: chdai!n . checKhy . dar . shedy . qoKeedy . shdy . rai!n . sheedy . cPhol . rTeol . chcPham . - f116rr11: ol . aiin . shed . qoTeedy . oKeol!shey . qoTai!n . oKedy . chedy . olchedy . olKai!n . als . - f116rr12: qoain . ar . chol . ches . oKai!n . dai!n . cheey . oKeey . oTain . oleedy . oTal . dai!n . olam . - f116rr13: sar . ai!n . Tey . cheTai!n . shTshy . oKey . chedy . qoTeedy . qoKai!n . sheTy . oKeedam . - f116rr14: sai!n . chey . chear . ai!n . chll . s . oleedy . =

[283] f116rr15: PchoeTal . oTedal . oTal . oTeedy . olr . daiin . oKeedy . qoKy . dar . al . Keedy . shdy . - f116rr16: dar . chedy . sheedy . oTal . al . lchedy . shcThy . qoTey . dai!n . oTar . oTarar . oPam . - f116rr17: dai!n . chey . qoKeey . oKeey . lai!n . oKeey . qol . chedy . =

[284] f116rr18: Pcharalor . qoKey . rai!n . oTedy . oPai!n . lor . oiin . oTai!n . oTar . oTeeedy . ches . ary . - f116rr19: Porchey . sheedy . qoTai!n . cheTar . qoTar . ar . arody . chcThy . rai!n . oTey . oTy . dai!n . - f116rr20: chol . Keedy . ol . cheey . laiin . y . chedy . oTar . oKal . oKai!n . olar . oTedy . qoTy . rfam . - f116rr21: sairol . shee!y . qoKai!n . chal . qol . chl . lrai!n . oKai!n . shcKhy . dTal . orchcThdy . lTy . - f116rr22: dol . shedy . sheKchy . qoKai!n . chedy . oTar . oKalain . shcThy . oTeey . dar . chedy . lg . - f116rr23: dai!n . cheeTeey . lKar . shedy . qoKal . shedy . qoTeedy . ches . ai!n . aiin . aly . salo . lm . - f116rr24: qoKedy . oKai!n . chcThy . oTy . shedy . qoKeey . chal!Keey . oKey . Kedy . chey . lam . - f116rr25: chol . sheKy . shedy . qoKeey . qoKeedy . shcKhy . qoKai!n . oTal . ches . ai!n . ai!n . alom . - f116rr26: yTchey . qoKaiin . chcKhol . shechol . qoTey . ol . cheedy . oTai!n . oKeedy . qoTam . - f116rr27: daiin . chey . qoKey . lshedy . orai!n . chcKhy . lKai!n . chy . Pshedy . lshedy . qoKy . rom . - f116rr28: cheol . lchey . lKeey . sheal . lshalshy . qoTal!shy . cThedy . lKy . chedy . oTeedy . lched . - f116rr29: cThan . cheey . lKeeal . lshey . chll . lKai!n . chear . aiin . chl . l . Keedy . raraiin . ory . - f116rr30: saraiin . shey . qoKai!n . chcThy . oKar . air . ollai!n . oKaly . =

 

NB. Tot hier worden sterren in de marge getekend.

 

Epiloog

 

[285] f116r . q . 31: Pchal!larar . al . cKhal . rai!n . alol!fchy . rPchey . shfy . ches . ar . oPche!Kan . dlr . - f116r . q . 32: olKeey . rai!n . shey . qor . oiin . shey . ol . lchedy . rshey . qoKeedy . chTai!n . oly . - f116r . q . 33: soraiin . yKeey . orai!n . sheeKy . qoKai!n . sheey . qol . cheds . ar . r . arsheg . - f116r . q . 34: qoKai!n . ar . raiin . sheK . oKa!in . yrshey . qolchey . oKai!n . shcKhy . qoKam . - f116r . q . 35: shedy . qoKeey . qoKain . qoKeey . lchey . olKey . raiin . cThar . shcKhy . qoear . - f116r . q . 36: qoKeey . rai!n . shey . oKeey . lKai!n . l . dai!n . chey . shecKhy . qcThhy . qoKlai!n . - f116r . q . 37: Pairai!n . sheeKly . oiin . cheey . lKeey . olKeey . lchey . qoKy . lshedy . cheam . sham . - f116r . q . 38: daiin . qoKeey . lshey . qoKai!n . chKar . shey . oKai!n . chedy . qoKeedy . raiin . shy . - f116r . q . 39: qoKai!n . chey . olr . ai!n . shey . qoKai!n . olKeey . Keeey . lKeal . or . al . lom . - f116r . q . 40: dsheey . shey . qoKey . shey . qoKai!n . shcKhy . chery . ol . chedy . lcheylchy . - f116r . q . 41: dlar . shar . shar . rai!n . sheai!n . oKai!n . shey . qoKchy . chcKhy . orai!n . - f116r . q . 42: qo . qoKa!in . shecKhy . qoKai!n . sheKai!n . shKai!n . shedy . shey . qoKan . cham . - f116r . q . 43: os . ** . ar . al . shear . Teey . chcPhy . rain . cPhan . odar . aTy . shey . qoKam . - f116r . q . 43a: syoKeedy . qoKai!n . shcKhy . ol . lcheor . chKy . raiin . chey . qol . oKam . - f116r . q . 44: odaiin . she!y . qoKas . aleey . chy . =

[286] f116r . q . 45: oqoKai!n . al . shey . qoKar . oKaral . oKey . shcPhhy . oTeey . o . oKar . oKydy . - f116r . q . 46: osai!n . shKy . qorai!n . chcKhey . qoKey . lKechy . oKeey . oKal . ched!Kaly . - f116r . q . 47: syKar . ai!n . olKeey . dai!n . choy . qoKar . chey . dain . y . oTan . oTain . oly . - f116r . q . 48: sosar . shey . qoKey . oKeolan . chey . qol . or . cheey . qor . aram . ol . lKan . - f116r . q . 49: sodal . chal . chcThy . chcKhy . qol . ai!n . ary . =

                                                                                                                               

 

 

 

 

WOORDENLIJST - WOORDANALYSE

 

 

Rodinbook